Лицензионная АВК-5 ред. 3.2.2. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.Прийняття на роботу за безстроковим трудовим договором: поетапні дії<br>Запитання-відповіді від 03.07.2017

Прийняття на роботу за безстроковим трудовим договором:
поетапні дії

Нормативно-правові акти. Умовні скорочення

• ГКУ – Господарський кодекс України.

• КЗпП – Кодекс законів про працю України.

• КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення.

• Закон № 2297 – Закон України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI.

• Закон № 265 – Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР.

• Закон № 5479 – Закон України «Про аграрні розписки» від 6 листопада 2012 року № 5479-VI.

• Закон № 1982 – Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями» від 23 березня 2017 року № 1982-VIII.

• Постанова № 413 – постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17 червня 2015 року № 413.

• Постанова № 301 – постанова Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27 квітня 1993 року № 301.

• Інструкція № 58 – Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

• Правила № 1000 – Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5.

• Типова форма № П-1 – Типова форма № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», затверджена наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 року № 489.

• Типова форма № П-2 – Типова форма № П-2 «Особова картка працівника», затверджена наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 року № 495/656.

• Типова форма № П-9 – Типова форма № П-9 «Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них», затверджена наказом Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 року № 277.

• Типова форма № П-10 – Типова форма № П-10 «Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них», затверджена наказом Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 року № 277.

• КП – Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

• Перелік № 447 – Перелік посад і робіт, які заміщаються або виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі виробництва, затверджений постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 28 грудня 1977 року № 447/24.

• Типовий договір № 447 – Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, затверджений постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 28 грудня 1977 року № 447/24.

У попередньому номері журналу ми, зокрема, визначили, які документи подає особа під час прийняття на роботу, хто має право на пільги й переваги при укладенні трудового договору, у яких випадках є обов'язковим дотримання письмової форми трудового договору. Продовжуємо далі розглядати процедуру прийняття працівника на роботу.

Повідомляємо працівника про обробку його персональних даних

На цьому етапі відповідно до Закону № 2297 потрібно:

– повідомити працівникові, що володільцем його персональних даних є підприємство (організація);

– роз'яснити склад та зміст зібраних персональних даних;

– повідомити працівникові, з якою метою оброблятимуться його персональні дані та про третіх осіб, яким вони можуть передаватися (ст. 12 Закону № 2297);

– ознайомити працівника з його правами у сфері захисту персональних даних (ст. 8 Закону № 2297).

Обробка персональних даних працівників підприємства для здійснення прав та виконання обов'язків володільця у сфері трудових правовідносин відповідно до закону із забезпеченням відповідного захисту (п. 2 ч. 2 ст. 7, п. 5 ч. 1 ст. 11 Закону № 2297) не потребує їхньої згоди.

Форми повідомлення суб'єкта персональних даних про його права не встановлено. Це може бути:

– окремий документ, складений за формою, самостійно розробленою підприємством (додаток 1);

– підпис працівника у спеціальному журналі;

– відмітка в трудовому договорі (у заяві або наказі про прийняття на роботу) про те, що працівник повідомлений про мету й порядок використання його персональних даних відповідно до встановленого на підприємстві порядку захисту персональних даних та чинного законодавства у цій сфері.

Додаток 1

Зразок повідомлення про обробку персональних даних

Я, _______________, підтверджую, що мені повідомили склад та зміст зібраних персональних даних, мету їх збору та обробки, а також повідомили про осіб, яким передаються дані. З моїми правами, встановленими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», ознайомлений.

__________
         (дата)

_____
(підпис)
____________
(ініціали та прізвище)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Лінія відриву)____________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про обробку персональних даних

Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» повідомляємо, що надані вами відомості включені до персональних даних
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (володілець персональних даних)
з метою ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, установлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніше як за 30 календарних днів із дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність і ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) уносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.


Видаємо наказ про прийняття на роботу

Наказ про прийняття на роботу видається обов'язково незалежно від того, в якій формі укладається трудовий договір – письмовій чи усній (частина третя ст. 24 КЗпП).

Наказ може бути оформлений:

– за типовою формою № П-1;

– на бланку підприємства. Такий бланк має містити всі реквізити, що містяться в типовій формі № П-1.

У наказі про прийняття працівника на роботу має бути зазначено:

– посаду, на яку приймається або призначається працівник (спеціальність, кваліфікацію, категорію, розряд тощо);

– дату прийняття на роботу;

– умови прийняття на роботу (на конкурсній основі, зі строком випробування тощо);

– умови роботи (основна/за сумісництвом, у режимі неповного робочого часу, з важкими чи шкідливими умовами праці тощо);

– розміри його посадового окладу (тарифної ставки) відповідно до штатного розпису, надбавок і доплат.

Працівника ознайомлюють з наказом про прийняття на роботу під розписку.

ЗРАЗКИ ФОРМУЛЮВАНЬ РОЗПОРЯДЧОЇ ЧАСТИНИ НАКАЗУ ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ

Прийняття на роботу на невизначений строк

ВАСИЛЕНКА Ігоря Павловича призначити на посаду заступника директора з економіки з 25 квітня 2017 року з посадовим окладом 8000 грн на місяць.

Підстава: заява Василенка І. П.

КОСЕНКА Петра Івановича прийняти на посаду інженера І категорії виробничо-технічного відділу з 25 квітня 2017 року з посадовим окладом 7000 грн на місяць.

Підстава: заява Косенка П. І.

ЧОРНОГО Василя Анатолійовича прийняти слюсарем з ремонту автомобілів 4-го розряду автотранспортного цеху з 25 квітня 2017 року з погодинно-преміальною оплатою праці (погодинна тарифна ставка – 25,90 грн).

Підстава: заява Чорного В. А.

ШОРОХА Костянтина Сергійовича прийняти електрогазозварником 4-го розряду аварійно-диспетчерської дільниці з 25 квітня 2017 року з погодинно-преміальною оплатою праці (погодинна тарифна ставка – 20,90 грн) і доплатою за роботу в шкідливих умовах праці в розмірі 8 % тарифної ставки.

Підстава: заява Шороха К. С.


Прийняття на роботу з установленням випробування

БІЛУ Ольгу Романівну прийняти лаборантом хімічного аналізу 3-го розряду лабораторії № 2 з 25 квітня 2017 року зі строком випробування два місяці з окладом 5000 грн на місяць.

Підстава: заява Білої О. Р.


Прийняття на роботу з неповним робочим часом

ПОЛОЗ Катерину Геннадіївну прийняти на посаду бухгалтера планового відділу з 25 квітня 2017 року на умовах неповного робочого тижня (робочі дні: понеділок, вівторок, середа) з посадовим окладом 4800 грн на місяць та оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.

Підстава: заява Полоз К. Г.

САВЧЕНКО Валерію Георгіївну прийняти на посаду бухгалтера I категорії планового відділу з 25 квітня 2017 року на умовах неповного робочого дня – 4 год. (з 8.00 до 12.00) з посадовим окладом 5800 грн на місяць та оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.

Підстава: заява Савченко В. Г.


Прийняття на роботу з укладенням договору
про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

ГОРДІЄНКО Наталію Іванівну прийняти комірником механічного складу з 25 квітня 2017 року з укладенням договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з окладом 5000 грн.

Підстава: заява Гордієнко Н. І.


Прийняття на роботу неповнолітнього

ЧЕРЕДНИЧЕНКА Ігоря Олександровича прийняти кур'єром з 25 квітня 2017 року з окладом 3200 грн на місяць.

Установити Чередниченку І. О. як неповнолітньому (17 років) тривалість робочого тижня 36 год. з оплатою праці як при повній тривалості щоденної роботи.

Підстава: заява Чередниченка І. О.


Призначення на посаду за конкурсом

КОВАЛЕНКО Маргариту Вадимівну призначити на посаду начальника відділу інформації як таку, що пройшла за конкурсом, з 25 квітня 2017 року з посадовим окладом 7000 грн на місяць.

Підстава:

заява Коваленко М. В.;
рішення конкурсної комісії від 20.04.2017 (протокол № 2).Реєструємо наказ

Після підписання наказу керівником підприємства його реєструють у журналі реєстрації наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання. Журнал має бути пронумерований, прошнурований і засвідчений підписом керівника підприємства або посадової особи, відповідальної за ведення кадрового діловодства, та скріплений печаткою підприємства (за наявності).

19 липня 2017 року набуває чинності Закон № 1982, яким уносяться зміни, зокрема, до КУпАП, ГКУ, Закону № 265, Закону № 5479. Так, згідно зі змінами, внесеними до статті 581 ГКУ, суб'єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб'єктом господарювання печатки не є обов'язковим. Наявність або відсутність відбитка печатки суб'єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків.


Наказ долучають до справи з наказами з кадрових питань тривалого строку зберігання (75 років).

Один примірник наказу про прийняття працівника на роботу доцільно передати до бухгалтерії підприємства.

Повідомляємо Державну фіскальну службу України про прийняття працівника на роботу

Частиною третьою статті 24 КЗпП передбачено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Тобто до початку роботи працівника повідомлення про його прийняття на роботу має бути подане до територіального органу Державної фіскальної служби України в порядку, визначеному Постановою № 413 (таблиця 1). Форма повідомлення міститься в додатку до цієї Постанови.

Таблиця 1

Узагальнені відомості щодо подання Державній фіскальній службі України повідомлення про прийняття працівника на роботу

Хто подає

Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган (особа) чи фізична особа

Куди подає

До територіального органу Державної фіскальної служби України за місцем обліку як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Термін подання

До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором

Спосіб подання
(обирається один)

1. Засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису.
2. На паперових носіях разом із копією в електронній формі.
3. На паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма особами.
Про можливість подання повідомлення поштою в Постанові № 413 не зазначено


Ознайомлюємо працівника з умовами праці та нормативними актами підприємства

До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роботодавець відповідно до статті 29 КЗпП зобов'язаний виконати дії, зазначені в таблиці 2.

Таблиця 2

Обов'язки, які має виконати роботодавець до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором

Обов'язки роботодавця

Коментар

Роз'яснити працівникові його права та обов'язки й поінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їхнього впливу на здоров'я, його права на пільги й компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства й колективного договору

Законодавством не встановлено спеціальної форми документа для інформування працівника під розписку про умови праці.
Це може бути відповідний запис у заяві працівника чи наказі про прийняття на роботу або спеціальному журналі.
Основним підтвердженням того, що працівникові роз'яснили його права та обов'язки, є підпис працівника про ознайомлення

Ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, посадовою (робочою) інструкцією, іншими локальними нормативними актами, що регулюють трудові відносини й трудовий процес на підприємстві

Законодавством не встановлено вимог щодо ознайомлення працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку й колективним договором під розписку, але його підпис бажано отримати.
Порядку ознайомлення працівників із локальними нормативними актами КЗпП не визначено. На практиці існують різні способи, наприклад:
1) заводять спеціальний журнал, в якому фіксують таке ознайомлення. Журнал розробляється індивідуально на кожному підприємстві в довільній формі (додаток 2);
2) до локального нормативного акта прикріплюють ознайомчі листи, на яких працівники ставлять підписи, що підтверджують ознайомлення, і дати ознайомлення. Такі листи прошиваються разом із локальним нормативним актом

Визначити працівникові робоче місце, забезпечити його потрібними для роботи засобами

Безпосередній керівник має відповідати за визначення працівникові робочого місця та забезпечення його потрібними для роботи засобами. Працівник кадрової служби повинен проконтролювати додержання законодавства про працю, зокрема, чи обладнане робоче місце працівника до початку роботи

Проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони

Інструктажі проводить служба охорони праці або відповідальні особи, а кадрова служба лише направляє працівника на інструктажі. Для відстеження їх проходження працівниками рекомендується розробити внутрішній документ, наприклад контрольний лист проходження інструктажів (додаток 3)


Додаток 2

Зразок журналу ознайомлення працівників з правилами внутрішнього трудового
розпорядку та колективним договором

Обкладинка

ЖУРНАЛ
ознайомлення працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором_______________________________________________
(повне найменування підприємства, установи, організації)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Внутрішня частина

N
пор.

П. І. Б.

Структурний підрозділ

Посада
(професія)

З правилами внутрішнього трудового розпорядку ознайомлений(а)

З колективним договором ознайомлений(а)

дата

підпис

дата

підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 3

Зразок контрольного листа проходження інструктажів з охорони праці

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ
проходження інструктажів з охорони праці

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________
Посада (професія) _____________________________________________________________________
Структурний підрозділ _________________________________________________________________
Дата прийняття на роботу ______________________________________________________________

Вид інструктажу

Дата проведення

П. І. Б. і посада особи, яка провела інструктаж

Підпис особи, яка провела інструктаж

Підпис працівника про проходження інструктажу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заповнюємо облікові документи

Перелік основних облікових документів, які заповнюються під час прийняття працівника на роботу, наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Перелік основних облікових документів, які заповнюються під час прийняття працівника на роботу

Обліковий документ

Коментар

1

2

Особова картка працівника (типова форма № П-2)

Особові картки ведуться на всіх працівників підприємства. Інформація про працівника вноситься до особової картки працівником кадрової служби на підставі оригіналів особистих документів, поданих працівником при укладенні трудового договору

Штатно-посадова книга

Жодних законодавчих вимог щодо наявності штатно-посадової книги, її форми й порядку складання не існує, тому ці питання вирішуються окремо на кожному підприємстві, виходячи з практичної доцільності. Штатно-посадова книга складається на підставі штатного розпису підприємства й призначена, зокрема, для відстеження наявних вакантних посад (додаток 4). Усі відомості в штатно-посадовій книзі (крім назв структурних підрозділів і посад) записують олівцем

Алфавітна книга (або алфавітна картка)

Жодних законодавчих вимог щодо наявності алфавітної книги, її форми й порядку складання не існує, тому ці питання вирішуються окремо на кожному підприємстві, виходячи з практичної доцільності. Алфавітна книга складається для оперативного розшуку особової справи, одержання довідкової інформації про працівника. Вона дає змогу швидко з'ясувати, у який підрозділ, на яку посаду й коли прийнято працівника, куди переведено, коли звільнено. Алфавітна книга ведеться на всіх працівників.
У ній зазначаються:
– прізвище, ім'я, по батькові працівника;
– табельний номер;
– номер особової картки працівника (особової справи);
– структурний підрозділ;
– посада (професія);
– дата і номер наказу про прийняття на роботу;
– страховий стаж;
– дата і номер наказу про звільнення (додаток 5)

Особова справа

Ведення особових справ регламентується пунктом 12 глави 2 розділу IV Правил № 1000. Особові справи ведуться в обов'язковому порядку лише для певних категорій працівників (керівників, фахівців та матеріально відповідальних осіб) і зазвичай включають:
– внутрішній опис документів;
– доповнення до особового листка з обліку кадрів;
– особовий листок з обліку кадрів;
– автобіографію;
– копії документів про освіту;
– копію документа про затвердження на посаді (у випадках, передбачених чинним законодавством);
– заяву про прийняття на роботу (контракт);
– виписку з рішення конкурсної комісії (якщо проводився конкурс);
– копію наказу (розпорядження) про прийняття (призначення) працівника на роботу (посаду)

Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них (типова форма № П-9)

Книгу веде бухгалтерія підприємства. До неї вносять записи про всі операції, пов'язані з одержанням і витрачанням бланків трудових книжок і вкладишів до них, із зазначенням серії та номера кожного бланка. Книга має бути пронумерована, прошнурована та скріплена підписом керівника підприємства й печаткою – за наявності (п. 7.1 Інструкції № 58)

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (типова форма № П-10)

Книгу веде відділ кадрів або інший підрозділ підприємства, який здійснює оформлення прийняття і звільнення працівників.
У цій книзі реєструються всі трудові книжки, прийняті від працівників при влаштуванні на роботу, а також трудові книжки і вкладиші до них із записом серії та номера, видані працівникам знову.
Книга має бути пронумерована, прошнурована та скріплена підписом керівника підприємства й печаткою – за наявності (п. 7.1 Інструкції № 58)

Інші реєстри чи бази даних, передбачені в системі кадрового діловодства

 


Додаток 4

Зразок штатно-посадової книги

Обкладинка

ШТАТНО-ПОСАДОВА КНИГА*__________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи, організації)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Внутрішня частина

№ пор.

Назва посади
(професії)

Кількість одиниць

Прізвище, ім'я, по батькові

Примітки

1

2

3

4

5

(Структурний підрозділ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Можливі й інші варіанти оформлення штатно-посадової книги (на вибір підприємства). Її можна доповнити такими розділами: «Посадовий оклад (тарифна ставка), грн», «Надбавка (доплата), грн»; «Дата народження»; «Освіта, назва навчального закладу, рік закінчення»; «Спеціальність»; «Дата і номер наказу про прийняття на роботу».


Додаток 5

Зразок алфавітної книги

Обкладинка

АЛФАВІТНА КНИГА_______________________________________________
(повне найменування підприємства, установи, організації)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Внутрішня частина

Прізвище, ім'я, по батькові

Табельний номер

Номер особової картки працівника, особової справи

Структурний підрозділ

Посада
(професія)

Дата і номер наказу про прийняття на роботу

Страховий стаж

Дата і номер наказу про звільнення

Алфавіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оформляємо договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (якщо його укладення передбачено законодавством)

Відповідно до статті 1351 КЗпП письмові договори про повну матеріальну відповідальність можуть бути укладені, якщо працівник відповідає одночасно трьом умовам:

1) на час укладення договору йому вже виповнилося 18 років;

2) обіймає посаду або виконує роботу, безпосередньо пов'язану із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому цінностей;

3) його посада міститься в Переліку № 447.

Оформляючи договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, беруть за основу Типовий договір № 447 (діє в частині, що не суперечить законодавству України).

Оформляємо трудову книжку

Питання щодо ведення трудових книжок, їх зберігання, виготовлення, постачання й обліку регулюються Постановою № 301 та Інструкцією № 58.

Працевлаштовуючись на роботу, працівники зобов'язані подати трудову книжку, оформлену в установленому порядку. Без трудової книжки приймаються на роботу лише ті особи, які працевлаштовуються вперше.

Заповнення трудової книжки вперше провадиться роботодавцем не пізніше тижневого строку з дня прийняття працівника на роботу. На титульному аркуші записується прізвище, ім'я, по батькові (повністю, без скорочень) і дата народження працівника відповідно до поданих документів, що засвідчують особу. Після зазначення дати заповнення трудової книжки працівник своїм підписом засвідчує правильність унесених відомостей. Титульний аркуш підписує особа, відповідальна за видачу трудових книжок, після чого ставиться печатка підприємства чи відділу кадрів (за наявності).

Якщо ж працівник вже має трудову книжку, залишається лише внести відомості про нові трудові відносини.

У графі 3 розділу «Відомості про роботу» трудової книжки як заголовок зазначається повне найменування підприємства, установи, організації.

Далі під заголовком у графі 1 вказується порядковий номер запису, що вноситься.

У графі 2 зазначається дата прийняття на роботу.

У графі 3 робиться власне сам запис про прийняття на роботу працівника із зазначенням конкретного найменування професії чи посади, на яку його прийнято (має відповідати КП), присвоєного розряду, цеху, відділу, підрозділу.

У графі 4 зазначаються дата і номер наказу (розпорядження) роботодавця, на підставі якого внесено запис.

До трудової книжки вносять записи про:

– сезонну роботу;

– роботу за контрактом;

– роботу за конкурсом;

– прийняття на роботу в порядку переведення з іншого підприємства.

До трудової книжки не вносять записів про:

– строковий характер трудового договору;

– укладення договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність;

– установлення випробування;

– індивідуальний режим робочого часу.

ЗРАЗКИ ФОРМУЛЮВАНЬ ЗАПИСІВ У ТРУДОВІЙ КНИЖЦІ ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ

Прийняття на роботу на невизначений строк

Призначений на посаду заступника директора з економіки

Прийнятий на посаду інженера I категорії виробничо-технічного відділу

Прийнятий слюсарем з ремонту автомобілів 4-го розряду автотранспортного цеху

Прийнятий електрогазозварником 4-го розряду аварійно-диспетчерської дільниці


Прийняття на роботу з установленням випробування

Прийнята лаборантом хімічного аналізу 3-го розряду лабораторії № 2


Прийняття на роботу з неповним робочим часом

Прийнята на посаду бухгалтера планового відділу

Прийнята на посаду бухгалтера I категорії планового відділу


Прийняття на роботу з укладенням договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

Прийнята комірником механічного складу


Прийняття на роботу неповнолітнього

Прийнятий кур'єром


Призначення на посаду за конкурсом

Призначена на посаду начальника відділу інформації за конкурсом

«Довідник кадровика», червень 2017 р., № 6 (180), с. 40 (www.kadrovik.ua)Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно