Описание: Описание: Описание: images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18      (050)330-54-00    (063)152-61-27   (068)201-77-62

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель Созидатель авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно

 

Огляд нових нормативнх актів України

(січень 2017).
Повний текст нормативних документів містить законодавча база України

"Юрист+Закон" ( 70 грн. ) на DVD або USB-FLASH-носіях.

 

 

 

13.01.2017

 

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики надав роз'яснення щодо діяльності податкової міліції у зв'язку зі змінами у Податковому кодексі (Лист від 12.01.2017 N 04-27/10-1226).

Комітет розглянув звернення ДФС щодо внесення змін до Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" від 21.12.2016 N 1797-VIII та повідомив наступне.

Пункт 1 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 1797 врегульовує питання набрання чинності положень цього Закону. Абзацом третім цього пункту встановлено дату набрання чинності відповідних пунктів розділу І Закону N 1797, які комплексно врегульовують питання діяльності податкової міліції. Зокрема, встановлено, що зміни до п. 61.3 ст. 61, п. 78.3 ст. 78, п. 344.1 ст. 344, а також виключення розділу XVIII2 "Податкова міліція" Податкового кодексу щодо вказаних правовідносин набирають чинності з дня набрання чинності законом, який визначає правові основи організації та діяльності центрального органу виконавчої влади, на який покладається обов'язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об'єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, що віднесені до його підслідності відповідно до Кримінального процесуального кодексу, та інших осіб, з якими цей орган взаємодіє.

Тобто, до дня набрання чинності вищевказаним законом, податкова міліція діє у чинному правовому полі, виконує функції, покладені на неї законодавством, та на її діяльність поширюються положення відповідних законодавчих актів.

Питання щодо технічного взаємоузгодження вищевказаних норм Закону N 1797 буде вирішуватися відповідно до Регламенту Верховної Ради України.

 

 

Нацбанк постановою від 11.01.2017 N 3 затвердив зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні.

Зокрема, визначено, що банк (філія, відділення) зобов'язаний (зобов'язана, зобов'язане) розмістити в доступному для огляду клієнтами місці таку інформацію:

режим роботи операційної каси з касового обслуговування клієнтів протягом операційного часу та в післяопераційний час;

перелік операцій, які здійснює операційна каса в операційний та післяопераційний час;

зразки заповнення реквізитів касових документів;

витяг з наказу (розпорядження) про встановлення тарифів за касове обслуговування фізичних осіб, юридичних осіб у національній та іноземній валюті;

матеріали (плакати, буклети тощо) з описами банкнот (монет) національної валюти, що перебувають в обігу, уводяться в обіг та/або вилучаються з обігу;

повідомлення про те, якщо готівка не була перерахована клієнтом у приміщенні банку (філії, відділення) під контролем працівника банку (філії, відділення), то претензії від клієнта щодо відшкодування банком недостачі не приймаються (повідомлення розміщується на видному місці в операційній касі банку (філії, відділення);

перелік номіналів банкнот гривні, на приймання та видачу яких налаштовані платіжні пристрої;

з проблемних питань, які виникають від повідомлення про права інвалідів I та II груп на позачергове обслуговування, а також інших осіб, яким відповідно до законодавства України надано таке право;

контактна інформація банку (філії, відділення), за якою клієнт мав би можливість ознайомитися про час касового обслуговування тощо.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

 

Мінекономрозвитку наказом від 19.12.2016 N 2092 внесло зміни до Порядку визначення предмета закупівлі.

Зокрема, Порядок доповнено нормами, якими передбачено, що під час здійснення закупівлі лікарських засобів предмет закупівлі визначається за показником третьої цифри Єдиного закупівельного словника із зазначенням у дужках міжнародної непатентованої назви лікарського засобу (далі - МНН). У разі якщо предмет закупівлі лікарських засобів містить два та більше лікарських засобів, замовником у дужках зазначається МНН кожного лікарського засобу.

Замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за МНН, за формою випуску, за дозуванням, за обсягом та/або за місцем поставки лікарських засобів.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 грудня 2016 р. за N 1734/29864 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

12.01.2017

 

Кабмін у постанові від 30.11.2016 N 1053 прийняв рішення про припинення дії Угод про співробітництво з РФ в галузі телебачення, радіомовлення та інформації:

Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі телебачення і радіомовлення, вчиненої 23 жовтня 2000 р. у м. Москві;

Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі інформації, вчиненої 27 лютого 1998 р. у м. Москві.

 

11.01.2017

 

Міністерство охорони здоров'я наказом від 29.12.2016 N 1423 затвердило Порядок розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін.

Цей Порядок визначає механізм розрахунку граничних оптово-відпускних цін на основі референтних цін, визначених з урахуванням даних про ціни на лікарські засоби, зареєстровані в Республіці Польща, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Латвійській Республіці та Угорщині.

Дія Порядку поширюється на лікарські засоби, визначені абз. 2 п. 3 постанови Кабміну від 09.11.2016 N 862 "Про державне регулювання цін на лікарські засоби".

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 січня 2017 р. за N 12/29880 та набрав чинності 6 січня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 06.01.2017 N 2.

 

 

10.01.2017

 

Мінагрополітики наказом від 06.10.2016 N 362 затвердило Порядок підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

Дія цього Порядку поширюється на фізосіб, які здійснюють свою діяльність як аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) у сфері насінництва та розсадництва відповідно до Закону "Про насіння і садивний матеріал".

Метою підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) є вдосконалення їх професійної підготовки шляхом оновлення, поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, забезпечення інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці їх застосування при здійсненні діяльності у сфері насінництва та розсадництва.

Підвищення кваліфікації є безперервним процесом і здійснюється на принципах доступності, ґрунтовності, системності й послідовності навчання, поєднання теоретичних знань з практичними вміннями та навичками.

Аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) зобов'язані не рідше одного разу на 3 роки підвищувати свою кваліфікацію.

Підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) здійснюється за такими видами:

самостійне навчання (самоосвіта);

навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації;

навчання за програмами тематичних короткострокових семінарів.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 грудня 2016 р. за N 1659/29789 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

06.01.2017

 

Нацбанк постановою від 05.01.2017 N 1 вніс зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, якими передбачено удосконалення критеріїв відбору банків для участі у валютній інтервенції Нацбанку у формі запиту щодо найкращого курсу.

Згідно зі змінами у цій валютній інтервенції Нацбанку можуть брати участь 20 банків, які за підсумками попереднього кварталу мають найкращий загальний рейтинг серед банків-учасників міжбанківського ринку. Цей загальний рейтинг розраховується на основі місця банку в кожному з трьох складових рейтингів, побудованих за трьома критеріями:

обсяг операцій банку з купівлі та продажу інвалюти з іншими суб'єктами ринку та Нацбанком (питома вага місця в цьому рейтингу в обрахунку загального рейтингу становить 50 %);

обсяг операцій банку з клієнтами з купівлі та продажу безготівкової інвалюти (питома вага місця в цьому рейтингу - 30 %);

обсяг активів банку (питома вага місця в цьому рейтингу - 20 %).

Постанова набрала чинності 6 січня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 05.01.2017.

 

 

Мінагрополітики наказом від 16.12.2016 N 542 затвердило квоти добування водних біоресурсів загальнодержавного значення у 2017 році відповідно до лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення на 2017 рік, затверджених наказом Мінагрополітики від 05.12.2016 N 512.

Усі користувачі незалежно від форм власності повинні подавати Держрибагентству та органам статистики інформацію про обсяги вилову водних біоресурсів у визначені строки за встановленими формами.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 грудня 2016 р. за N 1691/29821 та набрав чинності 27 грудня 2016 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 27.12.2016 N 100.

 

 

05.01.2017

 

НКРЕКП постановою від 18.10.2016 N 1841 затвердила Порядок забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання.

Цей Порядок визначає перелік загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання і регулює відносини, пов'язані із постачанням електричної енергії відповідно до загальних та гарантованих стандартів якості, захистом прав споживачів та наданням енергопостачальником або електророзподільним підприємством компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання споживачам або замовникам (у випадку недотримання гарантованих стандартів якості під час приєднання до електричних мереж).

Зокрема, передбачено, що енергопостачальник або електророзподільне підприємство має забезпечити загальні стандарти якості надання послуг з електропостачання, що наведені у додатку 1 до Порядку.

У разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, зазначених у п. 4 Порядку, енергопостачальник або електророзподільне підприємство сплачує споживачу (замовнику - у разі недотримання гарантованих стандартів якості під час приєднання до електричних мереж) компенсацію у розмірах, наведених у додатку 2 до Порядку.

Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

 

НКРЗІ рішенням від 29.11.2016 N 623 затвердила Порядок ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, яким встановлюється процедура ведення зазначеного реєстру.

Суб'єкти господарювання, які надають послуги з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій, спрямовані на задоволення потреб користувачів, у двомісячний строк з дня набрання чинності рішенням повинні подати до НКРЗІ повідомлення про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 грудня 2016 р. за N 1679/29809 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Нацкомфінпослуг розпорядженням від 24.11.2016 N 2924 затвердила зміни до Порядку складання звітних даних страховиків.

Зокрема, уточнено, що звітним періодом для складання річної звітності страховика, яка подається до Нацкомфінпослуг, є календарний рік. Проміжна звітність страховика складається щокварталу за I квартал, перше півріччя та 9 місяців наростаючим підсумком з початку звітного періоду станом на кінець останнього дня кварталу.

Фінансова звітність подається до Нацкомфінпослуг, починаючи з кварталу, у якому було прийнято рішення Нацкомфінпослуг про внесення інформації про юридичну особу, яка має намір набути статусу страховика (перестраховика), до Державного реєстру фінансових установ з урахуванням вимог Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Також передбачено, що разом з річною звітністю страховиками надається інформація щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування за формою, встановленою Вимогами щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів.

Страховики, створені у формі акціонерних товариств, разом з річною звітністю подають звіт про корпоративне управління з урахуванням вимог ст. 121, 122 Закону "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 грудня 2016 р. за N 1660/29790 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

04.01.2017

 

Закон від 21.12.2016 N 1798-VIII  визначає статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

Вища рада правосуддя здійснює, зокрема, такі повноваження:

вносить подання про призначення судді на посаду;

ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності;

забезпечує здійснення дисциплінарним органом дисциплінарного провадження щодо судді;

утворює органи для розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів;

розглядає скарги на рішення відповідних органів про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;

ухвалює рішення про звільнення судді з посади;

надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом;

ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;

вживає заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів;

ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого, рішення про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації;

ухвалює рішення про припинення відставки судді;

погоджує кількість суддів у суді;

надає обов'язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів, узагальнює пропозиції судів, органів та установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та функціонування, судоустрою і статусу суддів;

здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення своєї діяльності; бере участь у визначенні видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та установ системи правосуддя;

призначає на посаду та звільняє з посади Голову Державної судової адміністрації України, його заступників;

здійснює інші повноваження, визначені цим Законом та Законом "Про судоустрій і статус суддів".

Закон набирає чинності з 5 січня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням у газеті "Голос України" від 04.01.2017 N 1.

З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон "Про Вищу раду юстиції".

 

03.01.2017

 

Нацбанк постановою від 25.11.2016 N 407 знизив граничну суму розрахунків готівкою за участю фізичних осіб зі 150 тис. грн. до 50 тис. грн. 

Так, постановою передбачено граничну суму розрахунків готівкою між фізособою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 50 тис. грн., а також фізосіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 50 тис. грн.

Відповідні зміни внесено до постанови Нацбанку від 06.06.2013 N 210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою".

Постанова N 407 набирає чинності з 4 січня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 03.01.2017 р.

 

 

Запроваджуються антидемпінгові заходи щодо імпорту деяких азотних добрив походженням з РФ.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 27 грудня 2016 року прийняла рішення N АД-363/2016/4411-05, згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Російської Федерації, що має такий опис:

сечовина (карбамід), у тому числі у водному розчині, та суміші сечовини та нітрату амонію у водному або аміачному розчині походженням з Російської Федерації, що імпортується в Україну та класифікується згідно УКТЗЕД за кодами 3102 10 та 3102 80 00 00 відповідно.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на 5 років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну товару, опис якого зазначено вище:

виробництва відкритого акціонерного товариства "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" (Російська Федерація, Тульська обл., м. Новомосковськ, вул. Зв'язку, 10) - 18,78 %;

виробництва відкритого акціонерного товариства "Невинномизький Азот" (Російська Федерація, Ставропільский край, м. Невинномизьк, вул. Нізяєва, 1) - 18,78 %;

виробництва публічного акціонерного товариства "КуйбишевАзот" (Російська Федерація, Самарська обл., м. Тольятті, вул. Новозаводська, 6) - 4,19 %;

виробництва інших виробників у Російській Федерації - 31,84 %.

Рішення Комісії набирає чинності через 60 днів з дня опублікування цього повідомлення (01/03/2017).

 

 

Нацбанк постановою від 30.12.2016 N 419 затвердив зміни до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями та усунув адміністративні бар'єри для операцій з експорту послуг.

Зокрема, передбачено, що:

резиденти, які здійснюють експорт послуг (крім транспортних і страхових), прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав, не повинні дотримуватися законодавчо встановленого строку розрахунків за цими операціями (зараз такий строк становить 120 днів); 

подаючи документи до банку, експортери можуть не перекладати на українську мову документи, у тому числі рахунок (інвойс), викладені англійською мовою або викладені іншою іноземною мовою з одночасним викладенням англійською мовою;

банки можуть використовувати копії документів, у тому числі рахунок (інвойс), в електронній формі для валютного контролю за експортно-імпортними операціями резидентів. Для цього резидент повинен відсканувати оригінал документа на паперовому носії інформації та засвідчити його електронним цифровим підписом  (для юросіб - підписом уповноваженої особи).

Постанова набрала чинності 3 січня 2017 року.

 

Обмежено доступ на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

Закон від 08.12.2016 N 1780-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту".

Відповідно до цього Закону у видавничій справі забороняється:

випускати у світ, виготовляти та/або розповсюджувати продукцію, що містить матеріали (висловлювання, заклики тощо), зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення;

випускати у світ, виготовляти та/або розповсюджувати продукцію, що містить популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Також Законом встановлено порядок ввезення з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України видавничої продукції, що може бути розповсюджена на території України.

Видавнича продукція, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, може бути ввезена на митну територію України та розповсюджена на її території за умови наявності відповідного дозволу, крім видавничої продукції, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або супроводжуваному багажі загальною кількістю не більше 10 примірників.

Дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері.

Видача або надання відмови у видачі дозволу здійснюється безоплатно протягом 10 календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу.

Закон набрав чинності 1 січня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням у газеті "Голос України" від 31.12.2016 N 251.

 

 

Законом від 03.11.2016 N 1726-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" запроваджується інтегрована автоматизована система держконтролю.

Законом передбачено запровадження інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) - єдина автоматизована система збирання, накопичення та систематизації інформації про заходи державного нагляду (контролю), призначена для узагальнення та оприлюднення інформації про заходи державного нагляду (контролю), координації роботи органів державного нагляду (контролю) щодо здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю), моніторингу ефективності та законності здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) створюється з метою забезпечення суб'єктів господарювання та органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформацією про заходи державного нагляду (контролю).

До інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) вносяться відомості про:

юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, види діяльності, ступінь ризику від провадження господарської діяльності;

фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу доходів і зборів та мають відмітку в паспорті), місце проживання, види діяльності, ступінь ризику від провадження суб'єктом господарювання господарської діяльності;

найменування органів державного нагляду (контролю);

види господарської діяльності, що підлягають державному нагляду (контролю);

перелік нормативно-правових актів, дотримання вимог яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), з посиланням на офіційні веб-сторінки відповідних органів державного нагляду (контролю);

річні плани проведення заходів державного нагляду (контролю) та план проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю);

звіти про виконання річних та комплексного планів проведення заходів державного нагляду (контролю) за попередній рік;

дату і номер наказу (рішення, розпорядження), місце здійснення заходу, строки здійснення, тип, підставу та предмет здійснення заходу, найменування органу державного нагляду (контролю), що зазначені у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю);

результати здійсненого заходу державного нагляду (контролю) із зазначенням номера акта щодо виявлення або відсутності порушень законодавства, посилання на відповідні вимоги законодавства у разі виявлення порушень;

короткий зміст розпорядчого документа про усунення порушень, виявлених під час здійснених заходів державного нагляду (контролю);

застосовані до суб'єкта господарювання адміністративно-господарські санкції за результатами здійсненого заходу державного нагляду (контролю);

результати оскарження розпорядчих документів органів державного нагляду (контролю) та застосовані до суб'єктів господарювання адміністративно-господарські санкції.

Доступ до відомостей інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) здійснюється через мережу Інтернет та є відкритим і безоплатним.

Закон набрав чинності 1 січня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням у газеті "Голос України" від 31.12.2016 N 251.

 

 

Законом від 20.12.2016 N 1791-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році" внесено зміни до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році.

Зокрема, Законом передбачено збільшення ставок акцизного податку на спирт етиловий, алкогольні напої, пиво та виноробну продукцію, а також на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Також передбачено скасування спецрежиму ПДВ для сільгосппідприємств. У зв'язку з цим спецрежимники повинні закрити рахунки в СЕА ПДВ з дня, наступного за граничним строком сплати податкових зобов'язань за грудень 2016 року (за IV квартал 2016 року для платників, у яких квартальний податковий період).

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, складених платниками - сільськогосподарськими підприємствами, що до 1 січня 2017 року застосовували спеціальний режим оподаткування, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг має бути здійснена не пізніше 15 січня 2017 року.

Крім цього, скасовано пенсійний збір (2 %) при купівлі фізособами іноземної валюти в готівковій формі.

Закон набрав чинності 1 січня 2017 року, крім п. 8 розд. I Закону щодо ставок акцизного податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку (зміни до пп. 215.3.1 п. 215.3 ст. 215), який набирає чинності з першого числа третього місяця з дня набрання чинності Законом.

 

 

Законом від 21.12.2016 N 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" внесено зміни до Податкового кодексу щодо покращення інвестиційного клімату в Україні.

Законом передбачено змінення критеріїв для визнання операцій контрольованими:

річний дохід збільшено до 150 млн. грн.;

річний обсяг господарських операцій платника податків з одним контрагентом збільшено до 10 млн. грн.

Також перенесено з 1 травня на 1 жовтня кінцевий строк подання звіту про контрольовані операції.

Крім цього, розширено коло платників рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

Закон набрав чинності 1 січня 2017 року, за винятком окремих положень.

 

 

Законом від 20.12.2016 N 1796-VIII "Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" щодо підтримки літакобудівної галузі" внесено зміни до Митного кодексу щодо підтримки літакобудівної галузі Внесено зміни до Митного кодексу щодо підтримки літакобудівної галузі.

Зокрема, Митний кодекс доповнено нормою, згідно з якою тимчасово, до 1 січня 2025 року, звільняються від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України та поміщенні в митний режим імпорту товари, які ввозяться суб'єктами літакобудування, що підпадають під дію ст. 2 Закону "Про розвиток літакобудівної промисловості", за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 2707 20 90 00, 2707 30 10 00, 2707 99 80 00, 2710 19 81 00, 2710 19 99 00, 2712 20 90 00, 2805 30 90 00, 2818 10, 2827, 2835, 3204 90 00 00, 3208, 3209, 3211 00 00, 3214 10 10 10, 3403 99 00 10, 3506 10 00 10, 3506 10 00 98, 3506 91 00 90, 3506 99 00 90, 3814 00, 3824 10 00 90, 3824 90 35 00, 3824 90 40 00, 3824 90 50, 3824 90 65 00, 3901, 3907 30 00 00, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 3926 90 92 30, 3926 90 97 30, 4002, 4005, 4006 90 00, 4008, 4009, 4011 30 00 30, 4011 30 00 90, 4016, 4017 00 00, 7003, 7007, 7018 20 00 00, 7019, 7202, 7205 10 00 00, 7205 29 00 00, 7207, 7208, 7209, 7211, 7212, 7213 10 00 00, 7213 20 00 00, 7213 91 41 00, 7213 91 49 00, 7213 91 70 00, 7213 91 90 00, 7213 99 10 00, 7213 99 90 00, 7214 10 00 00, 7214 20 00 00, 7214 30 00 00, 7214 91, 7214 99 31 00, 7214 99 39 00, 7214 99 50 00, 7214 99 71 00, 7214 99 79 00, 7214 99 95 00, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221 00 10 00, 7221 00 90 00, 7222 11, 7222 19, 7222 20, 7222 30, 7222 40, 7223 00, 7224 90 18 00, 7224 90 38 00, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7304 31, 7304 39 52, 7304 39 58, 7304 39 92, 7304 41 00, 7304 49 10 00, 7304 49 93 00, 7304 59, 7304 90 00 00, 7306 40, 7306 50, 7307, 7312, 7318, 7320 90 90, 7326, 7407, 7409, 7411, 7412, 7413 00 00 00, 7419, 7502, 7504 00 00 00, 7505, 7506, 7507, 7508, 7601, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607 11 90 00, 7607 19 90 00, 7607 20 90 00, 7608, 7609 00 00 00, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8111 00 90 00, 8112, 8302 10 00 10, 8302 20 00 10, 8302 60 00 10, 8307, 8409 10 00 00, 8411 11 00 00, 8411 12, 8411 21 00 00, 8411 22 20 00, 8411 22 80 00, 8411 81 00 00, 8411 82, 8411 91 00 00, 8411 99 00 00, 8412 10 00 10, 8412 21 80 10, 8412 29 89 10, 8412 31 00 91, 8412 39 00 10, 8412 80 80 10, 8412 90 20 10, 8412 90 80 10, 8413 19 00 00, 8413 20 00 00, 8413 30 20 00, 8413 30 80 00, 8413 50 40 00, 8413 50 69 00, 8413 50 80 00, 8413 60 31 00, 8413 60 39 00, 8413 60 69 00, 8413 60 70 00, 8413 60 80 00, 8413 70 21 00, 8413 70 29 00, 8413 81 00 00, 8413 91 00 90, 8414 10 89 10, 8414 20 80 10, 8414 30 20 10, 8414 30 81 10, 8414 30 89 10, 8414 51 00 10, 8414 59 20 91, 8414 59 40 10, 8414 59 80 10, 8414 80 11 10, 8414 80 19 10, 8414 80 22 91, 8414 80 28 10, 8414 80 73 91, 8414 90 00 00, 8415 81 00 30, 8415 81 00 90, 8415 82 00 30, 8415 83 00 10, 8415 90 00 00, 8418 69 00 10, 8419 50 00 00, 8419 81 20 10, 8419 81 80 10, 8419 90 85 00, 8421 19 70 10, 8421 21 00 00, 8421 23 00 30, 8421 29 00 00, 8421 31 00 00, 8421 39 20 00, 8424, 8425 11 00 00, 8425 19 00 00, 8425 31 00 00, 8425 39 00 00, 8425 42 00 00, 8425 49 00 00, 8431 10 00 00, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8466, 8468, 8471 30 00 00, 8471 41 00 00, 8471 49 00 00, 8471 50 00 00, 8471 60 60 00, 8471 60 70 00, 8471 70, 8471 80 00 00, 8471 90 00 00, 8473 30, 8477, 8479 89 97 90, 8481, 8482, 8483, 8501 10 99 90, 8501 20 00 10, 8501 20 00 90, 8501 31 00 10, 8501 32 00 10, 8501 33 00 10, 8501 34 00 20, 8501 40 20 10, 8501 40 80 10, 8501 51 00 10, 8501 52 20 10, 8501 52 30 10, 8501 52 90 10, 8501 53 81 00, 8501 61 20 10, 8501 61 80 10, 8501 62 00 10, 8501 63 00 10, 8502 11 20 10, 8502 11 80 10, 8502 12 00 10, 8502 13 20 10, 8502 13 40 10, 8502 13 80 10, 8502 20 20 10, 8502 20 40 10, 8502 20 60 10, 8502 20 80 10, 8502 39 20 10, 8502 39 80 10, 8502 40 00 10, 8503 00, 8504 10 20 10, 8504 10 80 10, 8504 31 80 00, 8504 32 00 10, 8504 33 00 10, 8504 40 90 00, 8504 50 20 10, 8504 50 95 10, 8505, 8506, 8507 10 20 10, 8507 10 80 10, 8507 20 20 10, 8507 20 80 10, 8507 40 00 00, 8507 90 80 00, 8511 10 00 10, 8511 20 00 10, 8511 30 00 10, 8511 40 00 10, 8511 50 00 10, 8511 80 00 10, 8512 20 00, 8512 40 00 30, 8514 10 80 00, 8514 20 10 00, 8514 40 00 00, 8514 90 00 00, 8515, 8516 80 20 10, 8517 69 39 10, 8517 70 11 00, 8517 70 19 10, 8525 50 00 10, 8525 60 00 00, 8526 10 00 10, 8526 91 20, 8526 91 80, 8526 92 00 10, 8528 41 00 00, 8528 51 00 00, 8528 61 00 00, 8529 10 69 10, 8529 10 80 10, 8529 10 95 10, 8529 90 97 10, 8531 10 95 10, 8531 20 20 10, 8531 20 40 10, 8531 20 95 10, 8531 80 20 10, 8531 80 95 10, 8532, 8533, 8535, 8536, 8537, 8538 10 00 00, 8538 90 99 00, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 8803 10 00, 8803 20 00, 8803 30 00, 8803 90 90, 8805 29 00 00, 8907 10 00 00, 9014 10 00 10, 9014 20 20 10, 9014 20 20 90, 9014 20 80 10, 9014 20 80 90, 9014 80 00 00, 9014 90 00 10, 9014 90 00 90, 9017 20, 9017 30 00 00, 9017 80, 9020 00 00 00, 9023 00, 9024, 9025 11 80 10, 9025 19 20 10, 9025 19 80 98, 9025 80 20 10, 9025 80 40 10, 9025 90 00 95, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90 00 00, 9027, 9029 10 00 10, 9029 20 38 10, 9029 90 00 30, 9029 90 00 90, 9030 10 00 00, 9030 20 10 00, 9030 20 30 00, 9030 20 91 00, 9030 31 00 00, 9030 32 00 00, 9030 33, 9030 39 00 00, 9030 40 00 00, 9030 84 00 00, 9030 89 30 00, 9030 90 85 00, 9031 80 34 00, 9031 90 85 00, 9032 10, 9032 20 00 00, 9032 81 00 00, 9032 89 00 00, 9032 90 00 00, 9033 00 00 00, 9104 00 00 10, 9401 10 00, 9405 10 21 10, 9405 10 40, 9405 60.

Порядок та обсяги ввезення зазначених товарів визначаються Кабміном.

Закон набрав чинності 1 січня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням у газеті "Голос України" від 31.12.2016 N 251, крім п. 1 розд. I Закону, який набирає чинності з 1 січня 2018 року.

 

 

Законом від 20.12.2016 N 1795-VIII "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо підтримки літакобудівної галузі" зміни до Податкового кодексу щодо підтримки літакобудівної галузі.

Згідно з цим Законом, зокрема:

1) тимчасово, до 1 січня 2025 року, суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм ст. 2 Закону "Про розвиток літакобудівної промисловості", звільняються від оподаткування ПДВ по операціях з:

ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), що використовуються для потреб літакобудівної промисловості, якщо такі товари є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно із пп. 13 п. 4 розд. XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу;

постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості;

2) тимчасово, до 1 січня 2025 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств - суб'єктів літакобудування, що підпадають під дію норм ст. 2 Закону і здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них;

3) до 1 січня 2025 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм ст. 2 Закону і здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти соціального, торговельного, сільськогосподарського призначення та непромислового будівництва.

Закон набрав чинності 1 січня 2017 року.

 

 

Законом від 03.11.2016 N 1728-VIII "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" встановлено до 31 грудня 2017 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Також врегульовано особливості здійснення до 31 грудня 2017 року органами державного нагляду (контролю) позапланових заходів державного нагляду (контролю).

Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, органом, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, та його територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, та його територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, та його територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії, та його територіальними органами, Державною службою з питань праці та її територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України та є уповноваженим органом з питань цивільної авіації, органами державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду), центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, Національною радою з питань телебачення і радіомовлення, Національним банком, Антимонопольним комітетом.

Закон набрав чинності 1 січня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням у газеті "Голос України" від 31.12.2016 N 251 та діє до 31 грудня 2017 року включно.

 

 

Повний текст нормативних документів містить

інформаційно-довідкова система "Зодчий"  (880 грн.)

 Описание: Описание: Описание: images/image002.jpg

Нормативна база будівельних документів і стандартів

(СНИП, ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВСН)