Описание: Описание: Описание: images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18      (050)330-54-00    (063)152-61-27   (068)201-77-62

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель авк-5 Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно авк-5 3.2.0 скачать бесплатно

 

Огляд нових нормативнх актів України

(лютий 2017).
Повний текст нормативних документів містить законодавча база України

"Юрист+Закон" ( 70 грн. ) на DVD або USB-FLASH-носіях.

 

 

28.02.2017

Постановою від 23.02.2017 N 224  НКРЕКП визначила нову процедуру затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електроенергію.

НКРЕКП затвердила Порядок затвердження, коригування та вилучення інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію.

Цей Порядок визначає умови і процедуру затвердження, коригування та вилучення інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію, що продається в Оптовий ринок електричної енергії України виробниками електричної енергії, об'єкти яких визначені у Плані реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей у період до 2020 року.

Порядок не застосовується при виконанні зобов'язань з повернення інвестицій, залучених на фінансування проектів реконструкції енергоблоків та іншого обладнання теплових електростанцій відповідно до міжнародних договорів України, або якщо процедура їх повернення визначена окремим рішенням Кабміну.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

Кабмін постановою від 21.02.2017 N 95 затвердив форми договорів оренди та експлуатації газорозподільних систем:

Типовий договір оренди газорозподільних систем або їх складових;

Примірний договір експлуатації газорозподільних систем або їх складових.

Відповідні договори укладаються у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Крім цього, Міненерговугілля визначено органом управління газорозподільними системами, власником яких є держава, або їх складовими.

Постанова набрала чинності 28 лютого 2017 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 28.02.2017 N 38, крім норми щодо затвердження Типового договору оренди газорозподільних систем або їх складових, яка набирає чинності одночасно з набранням чинності законом щодо зняття заборони на передачу газорозподільних систем в оренду.

 

 

Мінекономрозвитку наказом від 16.01.2017 N 40 затвердило уніфіковану форму акта перевірки додержання ліцензіатом законодавства у сфері провадження туроператорської діяльності:

уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження туроператорської діяльності;

форму повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

форму посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

форму акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

форму акта про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії;

форму акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

форму акта про відмову ліцензіата у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

форму акта про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

форму розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 09 лютого 2017 р. за N 189/30057 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Кабмін постановою від 21.02.2017 N 93 визначив механізм ведення реєстру підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії.

Затверджено Порядок ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії, та користування зазначеним реєстром.

Реєстр формується з метою забезпечення збирання, накопичення, обробки, захисту, обліку та надання інформації про теплопостачальні та теплогенеруючі організації, підприємства централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії відповідно до Закону "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії" (далі - підприємства).

Формування та ведення реєстру здійснюється Мінрегіоном шляхом:

збирання та оброблення інформації про підприємства;

внесення даних до реєстру та змін до них, а також виключення таких даних з реєстру.

Для включення підприємств до реєстру та внесення змін до нього підприємства подають до Мінрегіону заяву, до якої додають документи, передбачені в абзацах другому - сьомому ч. 2 ст. 3 Закону.

Рішення про включення підприємства до реєстру або про відмову в його включенні приймається керівником Мінрегіону або уповноваженою ним посадовою особою протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви про включення підприємства до реєстру та розміщується на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

Реєстр є відкритим для всіх його користувачів.

Постанова набрала чинності 28 лютого 2017 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 28.02.2017 N 38.

 

 

27.02.2017

Нацбанк спростив закордонні операції українців

З метою удосконалення порядку ліцензування окремих валютних операцій Нацбанк постановою від 23.02.2017 N 14 вніс зміни до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України та своєї постанови від 13.12.2016 N 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України".

Зокрема, передбачено, що фізособи можуть розміщувати на закордонних рахунках іноземну валюту з джерелом походження за межами України без індивідуальних ліцензій Нацбанку. Наприклад, без ліцензій Нацбанку можна розміщувати на закордонних рахунках кошти, отримані за межами України у якості заробітної плати, стипендій, пенсій, аліментів, дивідендів тощо.

Також фізособи можуть без індивідуальних ліцензій Нацбанку здійснювати інвестиції за кордоном за рахунок коштів, що знаходяться за межами України.

Водночас фізособи, як і раніше, повинні мати індивідуальні ліцензії Нацбанку для здійснення переказу коштів з України з метою їх інвестування або розміщення на закордонних рахунках.

Постанова набрала чинності 25 лютого 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 24.02.2017 р.

 

 

24.02.2017

Кабмін схвалив Концепцію розвитку газовидобувної галузі розпорядженням від 28.12.2016 N 1079-р

Метою Концепції є визначення умов та заходів, що сприятимуть збільшенню обсягів власного видобутку природного газу для зменшення залежності від імпорту енергоносіїв, залученню інвестицій в енергетичну галузь і забезпеченню енергетичної незалежності України, раціональному використанню енергетичних ресурсів та управлінню галуззю з урахуванням принципів верховенства права, недискримінаційної участі всіх заінтересованих сторін, прозорості, а також забезпеченню соціальних стандартів, подальшому удосконаленню політики в нафтогазовому секторі.

Реалізація Концепції здійснюється протягом 5 років - з 2016 по 2020 рік.

Також затверджено план заходів щодо реалізації Концепції.

 

 Визначено новий механізм використання бюджетних коштів для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств

Кабмін постановою від 21.02.2017 N 92 затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції.

Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції" (далі - бюджетні кошти).

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерговугілля.

Одержувачами бюджетних коштів є такі вугледобувні підприємства:

державні підприємства та господарські товариства, 100 % акцій яких належать державі;

підприємства, яким передано цілісні майнові комплекси або системи цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурні підрозділи в оренду чи концесію та які провадять діяльність у сфері видобування кам'яного вугілля та лігніту (бурого вугілля), за умови реєстрації Міненерговугіллям договору концесії або взяття ним на облік договору оренди. Отримання зазначеним підприємством бюджетних коштів здійснюється у межах їх загального обсягу, передбаченого в державному бюджеті на відповідний рік, на строк не більш як 5 років з обов'язковим щорічним зменшенням обсягу таких коштів.

Бюджетні кошти використовуються для фінансового оздоровлення вугледобувних підприємств шляхом часткового покриття витрат, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції, з метою задоволення потреби галузей економіки у відповідному обсязі високоякісної продукції і спрямовуються на:

оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати;

оплату спожитої електроенергії.

 

 

23.02.2017

Нацбанк посилив заходи для унеможливлення відтоку капіталу до РФ

З метою удосконалення порядку ліцензування окремих валютних операцій Нацбанк постановою від 21.02.2017 N 12 вніс зміни до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України.

Змінами, зокрема, передбачено, що Нацбанк має право відмовляти у видачі індивідуальних ліцензій на здійснення вищезазначених валютних операцій, якщо виявить в поданих документах інформацію про те, що учасником операції або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована / постійно проживає) у країні, що визнана Верховною Радою України державою-агресором / державою-окупантом.

Постанова набрала чинності 23 лютого 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 22.02.2017 р.

 

Нацбанк пом'якшив валютні обмеження

З метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Нацбанк постановою від 22.02.2017 N 13 вніс зміни до своєї постанови від 13.12.2016 N 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України", згідно з якими, зокрема:

звільнено від обов'язкового продажу надходження в інвалюті від нерезидентів, якщо ці кошти надходять як грошове забезпечення (гарантійний внесок, застава, завдаток, депозит, гарантія) участі в аукціонах, торгах або тендерах, які  проводяться резидентами;

банкам надано можливість купувати для клієнтів інвалюту, не враховуючи до загальної суми наявного на рахунках резидента залишку валюти, який надійшов як грошове забезпечення від нерезидента для участі в торгах, тендерах або аукціонах;

банкам дозволено купувати інвалюту для клієнтів, якщо сума залишку на рахунку клієнта не перевищує 100 000 доларів США. Раніше для купівлі інвалюти клієнт повинен був мати суму залишку на рахунку меншу, ніж 25 000 доларів  США (в еквіваленті).

Постанова набрала чинності 23 лютого 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 22.02.2017 р.

 

Фонд державного майна наказом від 19.01.2017 N 66 вніс зміни до Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію.

Метою змін є приведення зазначеного нормативно-правового акта у відповідність до вимог законодавства.

Так, Порядок доповнено нормою, якою передбачено, що заява щодо підприємств агропромислового комплексу, що приватизуються на підставі рішення Кабміну, розглядається державними органами приватизації після набрання чинності відповідним рішенням Кабміну.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 лютого 2017 р. за N 172/30040 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Затверджено новий Держреєстр РРО.

Державна фіскальна служба України, Наказ "Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій"

від 17.02.2017 N 102.

ДФС наказом від 17.02.2017 N 102 затвердила новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій.

У оновленому Державному реєстрі міститься 78 РРО, дозволених до первинної реєстрації, та 70 РРО, первинна реєстрація яких заборонена.

Також наведено перелік із 5 РРО, виключених з Державного реєстру в 2016-2017 роках, експлуатація яких не дозволяється.

 

 

22.02.2017

Подання звіту про контрольовані операції за 2016 рік: роз'яснення ДФС

Державна фіскальна служба України, Лист "Щодо строку подання звіту про контрольовані операції за 2016 звітний рік"

від 10.02.2017 N 2579/6/99-99-15-02-02-15.

ДФС розглянула питання щодо строку подання звіту про контрольовані операції за 2016 звітний рік та повідомила, зокрема, наступне.

Звіт про контрольовані операції за 2016 звітний рік має подаватись згідно діючих вимог пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу до 1 жовтня 2017 року, але інформація щодо контрольованих операцій, здійснених платником податків у 2016 році, зазначається у звіті з урахуванням та відповідно до критеріїв, які діяли у 2016 році під час здійснення господарських операцій. Тобто для розрахунку вартісного критерію та визнання господарських операцій контрольованими мають використовуватись норми пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу у редакції, що діяла на момент здійснення господарських операцій (тобто до 01.01.2017 року).

 

 

21.02.2017

Визначено механізм розподілу бюджетної дотації для розвитку с/г товаровиробників у 2017 році

Кабмін постановою від 08.02.2017 N 83 затвердив Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році.

Цей Порядок визначає механізм розподілу коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою 2801580 "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників", які спрямовуються за напрямом "Бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції" (далі - бюджетна дотація).

Право на отримання бюджетної дотації мають юрособи та ФОП, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів (у визначенні п. 2.15 ст. 2 Закону "Про державну підтримку сільського господарства України"), вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів становить не менш як 75 % вартості всіх товарів, поставлених ними протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, та які на кінець звітного періоду (місяця), за який проводиться бюджетна дотація, в установленому порядку включені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, сформованого ДФС.

Бюджетна дотація надається товаровиробникам, які провадять види діяльності, визначені у п. 161.3 ст. 161 Закону "Про державну підтримку сільського господарства України".

 

 

Затверджено нові Ліцензійні умови провадження госпдіяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом

НКРЕКП постановою від 16.02.2017 N 202 затвердила Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом.

Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, а також визначають вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Строк, протягом якого ліцензіати, які провадять господарську діяльність з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, мають привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до органу ліцензування документи та відомості, визначені ч. 3 ст. 15 Закону "Про ліцензування видів господарської діяльності", становить 3 місяці з дня опублікування постанови.

 

 

Затверджено нові Ліцензійні умови провадження госпдіяльності на ринку природного газу

НКРЕКП постановою від 16.02.2017 N 201 затвердила:

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування природного газу;

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу;

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу;

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Строк, протягом якого ліцензіати, які провадять господарську діяльність на ринку природного газу, мають привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи та відомості, визначені ч. 3 ст. 15 Закону "Про ліцензування видів господарської діяльності", становить 3 місяці з дня опублікування постанови.

 

 

20.02.2017

Внесено зміни до низки нормативно-правових актів НКЦПФР

НКЦПФР рішенням від 10.01.2017 N 1 затвердила зміни до:

Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Також рішенням установлено, що адміністративні дані та інформація компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, Центрального депозитарію цінних паперів, депозитарних установ, осіб, які провадять клірингову діяльність, торговців цінними паперами, організаторів торгівлі за 2016 рік подаються до НКЦПФР за формою, у складі, терміни та порядку, що встановлені нормативно-правовими актами, які діяли на звітну дату складання таких даних.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 03 лютого 2017 р. за N 148/30016 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Установлено процедуру надання ДРС погодження на позапланову перевірку

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державна регуляторна служба України

Наказ "Про затвердження форми та Порядку надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав"

від 20.01.2017 N 56/5

Відповідно до ст. 3 Закону "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Мінекономрозвитку та ДРС спільним наказом від 20.01.2017 N 56/5 затвердили:

форму погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав;

Порядок надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав.

Вищезазначеним Порядком установлюється процедура надання ДРС погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізособи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав або вмотивованої відмови у погодженні.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 09 лютого 2017 р. за N 186/30054, набирає чинності з дня його офіційного опублікування та діє до закінчення строку Закону "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

 

 

17.02.2017

Нацбанк посилив нагляд за діяльністю платіжних систем

Нацбанк постановою від 13.02.2017 N 11 затвердив зміни до Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні.

Постанова, зокрема, запроваджує такі нові вимоги та зобов'язує платіжні системи:

здійснювати контроль за діяльністю своїх учасників в частині виконання ними правил цієї платіжної системи;

вести реєстр пунктів приймання та виплати готівки своїх учасників;

зберігати інформацію про кожну операцію з переказу коштів, здійснену у платіжній системі платіжною організацією платіжної системи, її учасниками та оператором послуг платіжної інфраструктури;

реєструвати звернення користувачів з питань діяльності платіжної системи та переказу коштів;

доводити до відома своїх учасників інформацію від Нацбанку, що стосується надання послуг учасниками та операторами послуг платіжної інфраструктури;

надавати своїм учасникам, розрахунковому банку, оператору послуг платіжної інфраструктури інформацію, необхідну для забезпечення безперервності діяльності платіжної системи та управління ризиками у ній.

Також розширено підстави для застосування Нацбанком до об'єктів оверсайта адекватних заходів впливу. Зокрема, Нацбанк може застосувати заходи впливу у зв'язку із застосуванням іноземних санкцій протягом строку їх дії, починаючи з дня офіційного опублікування (оприлюднення) інформації про застосування іноземних санкцій.

Крім цього, розширено можливості Нацбанку щодо проведення планових і позапланових перевірок об'єктів оверсайта:

Нацбанк може проводити позапланові перевірки, щоб упевнитися у вжитті об'єктом перевірки заходів з метою усунення виявлених раніше порушень законодавства України;

під час проведення перевірки має забезпечуватися можливість безпосереднього доступу до інформації, яка розміщена в автоматизованих системах обліку об'єкта перевірки.

Постанова набрала чинності 17 лютого 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 16.02.2017 р.

 

 

Оновлено процедуру видачі довідок про чисельність працюючих осіб з інвалідністю

Мінсоцполітики наказом від 28.12.2016 N 1622 виклало у новій редакції Порядок видачі довідки про чисельність працюючих інвалідів (нова назва документу - Порядок видачі довідки про чисельність працюючих осіб з інвалідністю).

Цей Порядок регулює видачу відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів довідок про чисельність працюючих осіб з інвалідністю, які мають основне місце роботи на підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадської організації інвалідів, їх відокремлених підрозділах (далі - підприємство, організація), а також у фізосіб, які використовують найману працю, виходячи з середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу.

Підприємства, організації, а також фізособи, які використовують найману працю, для отримання довідки відповідно до свого місцезнаходження подають до відділення Фонду такі документи:

заяву;

звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за попередній рік за формою 10-ПІ;

список працюючих осіб з інвалідністю.

У разі якщо підприємства, організації та фізособи зареєстровані менше року, звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів подається ними за весь період діяльності, але не менше ніж за один звітний квартал.

Подані документи реєструються в журналі реєстрації виданих довідок про чисельність працюючих осіб з інвалідністю.

Відділення Фонду після опрацювання поданих документів протягом 10 днів після їх реєстрації видають довідку про чисельність працюючих осіб з інвалідністю за встановленою формою.

Довідка видається безоплатно.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 січня 2017 р. за N 95/29963 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено форму акта перевірки додержання Ліцензійних умов діяльності з розроблення, виготовлення, постачання технічних засобів негласного отримання інформації

СБУ наказом від 29.12.2016 N 706 затвердила форму Акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

Форма Акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення перевірки.

Також затверджено форми:

Посвідчення на проведення планових (позапланових) перевірок додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов;

Розпорядження про усунення порушень вимог Ліцензійних умов;

Акта, на підставі якого приймається рішення щодо анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 січня 2017 р. за N 117/29985 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

  

Встановлено нормативну вартість однієї експертогодини у науково-дослідних установах судових експертиз Мін'юсту

Мін'юст наказом від 31.01.2017 N 229/5 установив нормативну вартість однієї експертогодини у науково-дослідних установах судових експертиз Мін'юсту в 2017 році.

Так, визначено, що з урахуванням індексу споживчих цін за 2016 рік нормативна вартість однієї експертогодини у 2017 році становить:

експертиза проста - 99,0 грн;

експертиза середньої складності - 123,8 грн;

експертиза особливої складності - 148,8 грн.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 01 лютого 2017 р. за N 133/30001 та набрав чинності 17 лютого 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 17.02.2017 N 14.

 

 

16.02.2017

Врегульовано питання виконання банками заходів щодо арешту коштів за постановою приватного виконавця

З метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до законодавства Нацбанк постановою від 09.02.2017 N 8 затвердив зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах.

Зокрема, постановою  врегульовано питання:

виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів за постановою приватного виконавця про арешт коштів;

приймання банками до виконання платіжної вимоги на примусове списання коштів, оформленої приватним виконавцем;

надсилання банком повідомлення приватному виконавцю про відкриття нового рахунку клієнтом, щодо якого є публічне обтяження рухомого майна.

Крім цього, банкам надано можливість відкривати рахунки неповнолітнім особам (з 14 до 16 років) на підставі паспорта громадянина України (на виконання норм Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України"). Раніше для цього потрібно було подавати свідоцтво про народження, довідку із зразком свого підпису, документ щодо місця проживання тощо.

Постанова набрала чинності 16 лютого 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 15.02.2017 р.

 

  

Внесено зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків

Нацбанк постановою від 13.02.2017 N 9 затвердив зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, згідно з якими, зокрема:

уточнено, що для визнання непокритого кредитного ризику при розрахунку регулятивного капіталу розмір кредитного ризику визначається відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями;

резерви під заборгованість за активними операціями I категорії якості вилучено як складову додаткового капіталу;

виключено вплив фактору розривів довгострокової ліквідності для розрахунку нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу. Обсяг активних операцій, які здійснені з перевищенням строків розміщення над строками залучення коштів (зважених на коефіцієнт 50%), надалі не буде додаватися до зважених за ступенем кредитного ризику активів;

передбачено, що при розрахунку нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу застосовується нульовий коефіцієнт зваження за ступенем кредитного ризику для всіх активів за операціями з такими міжнародними установами, як Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація;

уніфіковано правила розрахунку нормативів кредитного ризику (Н7, Н9) для спеціалізованих ощадних банків.

Постанова набрала чинності 16 лютого 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 15.02.2017 р., за винятком окремих змін, які набирають чинності через 31 день із дня її офіційного опублікування.

 

 

НАЗК визначило механізм контролю та повної перевірки декларацій чиновників

Національне агентство з питань запобігання корупції рішенням від 10.02.2017 N 56 затвердило Порядок проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Цей Порядок визначає механізм проведення Національним агентством з питань запобігання корупції контролю та повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до ст. 48 та 50 Закону "Про запобігання корупції".

Національне агентство проводить щодо декларацій такі види контролю:

щодо своєчасності подання;

щодо правильності та повноти заповнення;

логічний та арифметичний контроль.

Повна перевірка декларації може проводитися у період здійснення суб'єктом декларування діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом 3-х років після припинення такої діяльності і полягає у:

з'ясуванні достовірності задекларованих відомостей;

з'ясуванні точності оцінки задекларованих активів;

перевірці на наявність конфлікту інтересів;

перевірці на наявність ознак незаконного збагачення.

Рішення про проведення перевірки приймається на визначених Законом підставах у випадку, якщо:

декларація подана службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, суб'єктом декларування, який займає посаду, пов'язану з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджено рішенням Національного агентства від 17.06.2016 N 2;

у поданій декларації виявлено невідповідності за результатами логічного та арифметичного контролю;

подана суб'єктом декларування декларація містить поле (поля), у якому (яких) суб'єкт декларування обрав ознаку "Член сім'ї не надав інформацію" (у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 46 Закону);

Національне агентство отримало від фізичних чи юридичних осіб, із ЗМІ та інших джерел інформацію про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей. Така інформація повинна стосуватися конкретного суб'єкта декларування та містити фактичні дані, що можуть бути перевірені;

встановлення Національним агентством невідповідності рівня життя суб'єкта декларування задекларованим ним майну і доходам за результатами моніторингу способу життя.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 13 лютого 2017 р. за N 201/30069 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Порядок сплати пенсійного збору зазнав змін.

Кабмін постановою від 14.02.2017 N 72 вніс зміни до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

Зокрема, визначено, що збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не сплачується абонентами у разі відправлення благодійного телекомунікаційного повідомлення.

Також передбачено, що у разі отримання благодійного телекомунікаційного повідомлення сума збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, виходячи з суми коштів, яку оператор стільникового рухомого зв'язку перераховує неприбутковій організації, у тому числі благодійній організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальній громаді, зараховується оператором стільникового рухомого зв'язку в рахунок зменшення поточних платежів із зазначеного збору протягом поточного звітного періоду.

Крім цього, врегульовано питання щодо повернення помилково або надміру сплачених сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

Повернення помилково або надміру сплачених сум збору здійснюється у порядку, встановленому Бюджетним кодексом та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання, щодо повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.

 

 

15.02.2017

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 08.12.2016 N 2707 затвердив Методику оцінки активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних.

Ця Методика визначає порядок дій працівників Фонду, у тому числі уповноваженої особи Фонду, щодо оцінки вартості активів банку, віднесеного до категорії проблемних або неплатоспроможних, у тому числі для подальшого порівняння результатів оцінки із звітами суб'єктів оціночної діяльності. Результати оцінки за цією Методикою є допоміжними та не можуть використовуватись як єдине джерело для прийняття управлінських рішень Фондом щодо активів банку. Результати оцінки за цією Методикою можуть бути використані при визначенні початкової вартості реалізації активів неплатоспроможних банків на відкритих торгах та є довідковими при визначенні вартості активів проблемних банків для прийняття управлінських рішень.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 січня 2017 р. за N 66/29934 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 

Нацбанк постановою від 13.02.2017 N 10 затвердив зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів.

Зокрема, Положення доповнено нормами, якими передбачено, що банк має право створювати пункти дистанційного обслуговування на території сіл і селищ, військових частин у структурі банку/філії/відділення, облаштування яких відповідає вимогам нормативно-правового акта Нацбанку з питань організації захисту приміщень банків в Україні.

Пункт дистанційного обслуговування, розташований у приміщенні будівлі або малої архітектурної форми, що працює сезонно або не кожного робочого дня, повинен мати в доступному для огляду місці оголошення з графіком, що визначає дні та час його роботи, номери контактних телефонів банку, за якими клієнти банку можуть отримати необхідну інформацію, адресу найближчого відокремленого підрозділу банку.

Банк, який надає свої послуги на території сіл і селищ, військових частин у пункті дистанційного обслуговування, створеному на базі спеціально обладнаного автомобіля, має забезпечити роботу такого пункту дистанційного обслуговування за визначеними уповноваженою особою банку місцями та графіком і доводити їх до відома клієнтів.

Банк зобов'язаний не пізніше ніж за 3 робочі дні до початку роботи пункту дистанційного обслуговування повідомити про це Нацбанк за встановленою формою. Про наявність пункту дистанційного обслуговування зазначається у положенні про відповідну філію/відділення.

Банк зобов'язаний не пізніше ніж на наступний робочий день після припинення роботи пункту дистанційного обслуговування повідомити про це Нацбанк.

Крім цього, визначено, що банк має право тимчасово призупинити діяльність філії/відділення на підставі рішення уповноваженого органу банку на строк не більше ніж 6 місяців. На строк тимчасового призупинення та після відновлення діяльності місцезнаходження та найменування такої філії/відділення залишаються незмінними.

Банк повідомляє Нацбанк про тимчасове призупинення діяльності та про відновлення діяльності філії/відділення не пізніше наступного робочого дня після фактичного призупинення або відновлення діяльності.

Постанова набрала чинності 15 лютого 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 14.02.2017 р.

 

 

Мінінфраструктури наказом від 05.01.2017 N 1 затвердило Порядок оцінювання діяльності органів із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання.

Цей Порядок визначає процедури оцінювання діяльності призначених органів із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, нових та таких, що були у користуванні, партій частин та обладнання відповідно до Порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, а також призначених Мінекономрозвитку за поданням Мінінфраструктури.

Підставами для проведення оцінювання діяльності призначеного органу є:

подання призначеним органом письмової заяви про проведення оцінювання його діяльності за його бажанням;

вмотивована письмова скарга на дії призначеного органу, подана фізособою або суб'єктом господарювання, які звернулися до призначеного органу щодо виконання робіт із сертифікації колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, або на бездіяльність призначеного органу;

подання державними органами, народними депутатами України, громадськими об'єднаннями, іншими юридичними та фізичними особами вмотивованого звернення на підставі виявленої інформації про можливі факти, які є підставою для прийняття рішення про анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання відповідно до Порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання.

Оцінювання діяльності призначеного органу проводить Комісія Мінінфраструктури з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року, яка здійснює свою діяльність відповідно до положення, затвердженого наказом Мінінфраструктури, та є консультативно-дорадчим органом, із залученням у разі необхідності представників центральних органів виконавчої влади (за згодою).

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 30 січня 2017 р. за N 125/29993 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

14.02.2017

Аудиторська палата рішенням від 26.01.2017 N 338/10 виклала у новій редакції Положення про сертифікацію аудиторів, яке встановлює єдині умови та порядок сертифікації аудиторів України.

Дія цього Положення не поширюється на порядок сертифікації аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків.

Право на отримання сертифіката аудитора мають кандидати, які мають повну вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні (не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста чи магістра), необхідні знання з питань аудиту, бухгалтерського обліку, фінансів, економіки, оподаткування та господарського права, досвід роботи не менше 3-х років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора та успішно склали письмовий кваліфікаційний іспит.

Рішення набирає чинності з 1 липня 2017 року.

 

Мінфін наказом від 28.12.2016 N 1177 затвердив зміни до форми Податкової декларації екологічного податку.

Згідно зі змінами у новій редакції викладено додаток 4 до Податкової декларації екологічного податку "Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)".

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 січня 2017 р. за N 116/29984 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

13.02.2017

Затверджено уніфіковану форму акта перевірки додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері автотранспорту

Мінінфраструктури наказом від 26.12.2016 N 467 затвердило уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 січня 2017 р. за N 88/29956 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

10.02.2017

Скорочено перелік документів, які додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров'я

Кабмін постановою від 08.02.2017 N 68 скоротив перелік документів, які додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров'я.

Зокрема, не потрібно буде подавати:

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність закладу вимогам санітарних норм і правил;

- копію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

- копію свідоцтва про атестацію клініко-діагностичної та/або контрольно-аналітичних та інших вимірювальних лабораторій;

- копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів.

Відповідні зміни внесено у додатки 1 і 2 до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я.

 

 

Затверджено уніфіковану форму акта перевірки додержання ліцензійних умов діяльності щодо перевезень автотранспортом

Мінінфраструктури наказом від 27.12.2016 N 470 затвердило уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 січня 2017 р. за N 87/29955 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Удосконалено Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій

НКЦПФР рішенням від 20.12.2016 N 1230 внесла зміни до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій.

Зокрема, передбачено, що для реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, зупинення/відновлення обігу іпотечних облігацій та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій заявник подає документи, визначені цим Положенням (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Повідомлення емітента про прийняте реєструвальним органом рішення щодо реєстрації випуску іпотечних облігацій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії іпотечних облігацій, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 17 січня 2017 р. за N 57/29925 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено режими рибальства у 2017 році

Мінагрополітики наказом від 18.01.2017 N 5 затвердило:

Режим рибальства в басейні Азовського моря у 2017 році;

Режим рибальства в басейні Чорного моря у 2017 році;

Режим рибальства у дніпровських водосховищах у 2017 році.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 01 лютого 2017 р. за N 134/30002 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено уніфіковану форму акта перевірки додержання ліцензійних умов діяльності з перевезення залізничним транспортом

Мінінфраструктури наказом від 22.12.2016 N 457 затвердило уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 січня 2017 р. за N 76/29944 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Опубліковано Закон щодо удосконалення містобудівної діяльності

Закон від 17.01.2017 N 1817-VIII вносять зміни до низки законодавчих актів щодо удосконалення містобудівної діяльності.

Зокрема, Законом передбачено скасування визначення категорій складності об'єктів будівництва. Оцінювати об'єкт будуть тільки за класами наслідків (відповідальності).

Клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд - це характеристика рівня можливої небезпеки для здоров'я і життя людей, які постійно або періодично перебуватимуть на об'єкті або які знаходитимуться зовні такого об'єкта, матеріальних збитків чи соціальних втрат, пов'язаних із припиненням експлуатації або з втратою цілісності об'єкта.

Клас наслідків визначається відповідно до вимог будівельних норм, стандартів, нормативних документів і правил, затверджених згідно із законодавством.

Клас наслідків визначається для кожного об'єкта - будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, їхніх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі тих, що належать до складу комплексу (будови).

До складу комплексу (будови) можуть належати об'єкти, будівництво яких здійснюється за єдиною проектно-кошторисною документацією.

Усі об'єкти поділяються за такими класами наслідків (відповідальності):

незначні наслідки - СС1;

середні наслідки - СС2;

значні наслідки - СС3.

Віднесення об'єкта до певного класу наслідків (відповідальності) здійснюється проектною організацією за погодженням із замовником будівництва.

Правильність визначення класу наслідків (відповідальності) перевіряється під час проведення експертизи проектів, якщо здійснення такої експертизи є обов'язковим відповідно до закону.

Закон набирає чинності через 4 місяці з дня його опублікування, а саме з 10 червня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням у газеті "Голос України" від 10.02.2017 N 26.

З дня набрання чинності цим Законом об'єкти будівництва:

I та II категорій складності належать відповідно до об'єктів з незначними (СС1) наслідками;

III та IV категорій складності належать відповідно до об'єктів з середніми (СС2) наслідками;

V категорії складності належать відповідно до об'єктів із значними (СС3) наслідками.

 

Внесено зміни до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників ПДВ

Мінфін наказом від 21.12.2016 N 1125 затвердив зміни до Порядку обліку платників податків і зборів.

Зокрема, передбачено скасування довідки про взяття на облік платника податків (ф. N 4-ОПП), що видавалась контролюючим органом. Для платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру, запроваджується нова довідка про взяття на облік (ф. N 34-ОПП).

Також внесено зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість.

Зокрема, викладено у новій редакції форму реєстраційної заяви платника ПДВ (ф. N 1-ПДВ).

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 січня 2017 р. за N 42/29910 та набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

 

 

09.02.2017

Банки можуть купувати більше валюти на міжбанку.

Нацбанк постановою від 07.02.2017 N 7 вніс зміни до своєї постанови від 13.12.2016 N 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України", якими передбачено пом'якшення вимог щодо купівлі банками інвалюти на міжбанківському валютному ринку.

Раніше загальний обсяг купівлі банками інвалют та банківських металів за гривні не міг перевищувати обсягу їх продажу більше ніж на 0,1 % від розміру регулятивного капіталу банку (в еквіваленті). Після внесення змін до постанови N 410 розмір чистої купівлі банками валюти може бути більшим - до 0,5 % від розміру регулятивного капіталу банку (в еквіваленті).

Постанова N 7 набрала чинності 9 лютого 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 08.02.2017 р.

 

 

08.02.2017

Запропоновано захистити права інвесторів житлового будівництва та врегулювати зобов'язання відносно довгобудів.

Проект Закону від 06.02.2017 N 6033 "Про захист прав інвесторів житлового будівництва та врегулювання зобов'язань відносно довгобудів".

Документом пропонується встановити правові, фінансові та організаційні засади врегулювання зобов'язань перед особами, кошти яких прямо чи опосередковано залучені у будівництво багатоквартирних житлових будинків, із завершення будівництва та введення їх в експлуатацію, а також із передачі особам у власність квартир або приміщень соціально-побутового призначення у таких будинках.

Заходи з врегулювання зобов'язань відносно довгобудів, визначені цим законопроектом, носитимуть тимчасовий характер та запроваджуватимуться з метою забезпечення ефективної процедури захисту прав і законних інтересів осіб, кошти яких були прямо чи опосередковано залучені у будівництво багатоквартирних житлових будинків, що мають ознаки довгобудів.

У випадку прийняття Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та втратить чинність через 10 років з дня набрання ним чинності.

 

 

07.02.2017

Уточнено порядок видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів.

Кабмін постановою від 18.01.2017 N 50 вніс зміни до Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу.

Зокрема, уточнено, що дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або письмове повідомлення про відмову у видачі такого дозволу видається протягом 5 робочих днів з дня подання суб'єктом господарювання пакета документів, необхідних для одержання дозволу.

До цього дозвіл або письмове повідомлення про відмову в його видачі видавалися протягом 30 календарних днів після державної реєстрації наказу Мінагрополітики про розподіл лімітів водних біоресурсів.

 

Кабмін пропонує запровадити механізм оскарження рішень у сфері ведення Держземкадастру в адміністративному порядку.

Проект Закону від 03.02.2017 N 6017 пропонує запровадити механізм оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері ведення Державного земельного кадастру в адміністративному порядку.

При цьому залишиться можливість оскарження до суду.

Відповідні зміни запропоновано внести до Закону "Про Державний земельний кадастр".

У випадку прийняття Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

06.02.2017

В міському пасажирському транспорті впровадять автоматизовану систему обліку оплати проїзду.

Закон від 17.01.2017 N 1812-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті".

Законом передбачено впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, надання відповідних повноважень органам місцевого самоврядування, встановлення обов'язковості забезпечення пільгових категорій населення електронними квитками у населених пунктах, де впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, та можливість притягнення до адміністративної відповідальності за проїзд пасажира без реєстрації або компостування проїзних документів.

Згідно із Законом автоматизована система обліку оплати проїзду - програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка.

Електронний квиток - проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання транспортних послуг.

При цьому до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад віднесено:

прийняття рішення про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності та визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду;

встановлення порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності, а також видів, форм носіїв, порядку обігу та реєстрації проїзних документів.

Закон набирає чинності через 3 місяці з дня його опублікування.

 

Отечественные лекарства предложено временно освободить от НДС

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону від 01.02.2017 N 6012, яким пропонується тимчасово, до 31 грудня 2018 року, звільнити від оподаткування ПДВ операції з продажу та постачання на території України лікарських засобів вітчизняного виробництва, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності.

Порядок продажу лікарських засобів та медичних виробів, що звільняються від оподаткування ПДВ, визначатиме Кабмін.

У випадку прийняття Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

03.02.2017

Кабмін врегулював порядок доступу приватних виконавців до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Постанова від 25.01.2017 N 45 "Про внесення змін до Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно"

Відповідні зміни внесено до Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

 

Змінилися правила торгівлі ювелірними виробами

Кабмін постановою від 25.01.2017 N 41 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 р. N 802 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" виклав у новій редакції Правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб'єктам господарювання на праві власності.

Торгівля дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням та виробами з них здійснюється суб'єктами господарювання з дотриманням вимог Закону "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними".

Роздрібна торгівля ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (далі - ювелірні вироби) здійснюється через спеціалізовані магазини, спеціалізовані відділи (секції) магазинів з універсальним асортиментом товарів, а також за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

Продаж ювелірних виробів у дрібнороздрібній торговельній мережі, на ринках (крім розміщених на них спеціалізованих магазинів, відділів) та з рук забороняється.

Суб'єкти господарювання в місцях торгівлі зобов'язані забезпечити виконання вимог Закону щодо здійснення торгівлі ювелірними виробами та реалізацію прав споживачів, визначених Законом "Про захист прав споживачів", дотримуватись Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів та вимог інших нормативно-правових актів.

Споживач має право на вільний вибір товару, на перевірку його якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни, демонстрацію безпечного та правильного його використання. На вимогу споживача продавець зобов'язаний надати йому контрольно-вимірювальний прилад, документи про якість, безпеку, ціну товару.

Ювелірні вироби як вітчизняного, так і іноземного виробництва під час продажу повинні мати товарні ярлики.

Торгівля ювелірними виробами з дорогоцінних металів здійснюється суб'єктами господарювання тільки за наявності відбитка державного пробірного клейма України.

Крім цього, визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабміну від 25.03.1999 N 460 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння".

 

Кабмін постановою від 01.02.2017 N 38 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. N 862" переніс початок запровадження державного регулювання граничних цін на лікарські засоби шляхом встановлення МОЗ референтних цін на лікарські засоби, в межах яких визначається оптово-відпускна ціна, з 1 січня 2017 року на 1 квітня 2017 року.

Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну від 09.11.2016 N 862 "Про державне регулювання цін на лікарські засоби".

 

 

02.02.2017

Удосконалено Положення про порядок надання фінпослуг ломбардами

Нацкомфінпослуг розпорядженням від 15.12.2016 N 3120 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" внесла зміни до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, якими, зокрема, уточнено, що для надання фінансових послуг ломбард повинен мати власний капітал у розмірі не менше ніж 500 тис. грн, а у разі наявності у ломбарду відокремлених підрозділів - не менше ніж 1 млн грн.

До цього ломбард повинен був мати власний капітал у розмірі не менше 200 тис. грн незалежно від наявності/відсутності відокремлених підрозділів.

Ломбарди повинні привести розмір власного капіталу у відповідність до нових вимог протягом року з дня набрання чинності вищезазначеним розпорядженням.

Крім цього, передбачено такі нововведення:

ломбарду забороняється використовувати найменування, тотожні існуючим найменуванням ломбардів, як повні, так і скорочені, та торгові марки інших ломбардів, зареєстровані в установленому законодавством порядку, за відсутності на це законних підстав, а також похідні від найменувань, торгових марок, якщо таке використання вводить в оману споживачів фінансових послуг та інших осіб;

під час провадження діяльності з надання фінансових кредитів ломбарду забороняється залучати кошти фізичних осіб, за винятком коштів, отриманих на зворотній основі від фізичних осіб - учасників ломбарду;

забороняється розташування приміщення ломбарду в малих архітектурних формах, тимчасових або некапітальних спорудах.

Також внесено зміни до Положення про Державний реєстр фінансових установ.

Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 січня 2017 р. за N 40/29908 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Уряд вніс зміни до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів і Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт

Постановою Кабміну від 16.12.2016 N 1060 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 і 466" передбачено, що дія Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів не поширюється на прийняття в експлуатацію технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв'язку для кріплення антенно-фідерних пристроїв на будівлях, спорудах, у вбудовано-прибудованих приміщеннях, у/на приміщеннях контейнерного типу, а також на існуючих наземних щоглах з відтяжками та на баштах.

Дія Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт не поширюється на виконання будівельних робіт з монтажу технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв'язку для кріплення антенно-фідерних пристроїв на будівлях, спорудах, у вбудовано-прибудованих приміщеннях, у/на приміщеннях контейнерного типу, а також на існуючих наземних щоглах з відтяжками та на баштах. Можливість монтажу зазначених технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв'язку для кріплення антенно-фідерних пристроїв визначається за результатами проведеної оцінки технічного стану та вимог законодавства з питань охорони культурної спадщини.

 

МОЗ наказом від 15.12.2016 N 1343 "Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів" затвердило зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Зокрема, викладено у новій редакції форму акта перевірки дотримання суб'єктом господарської діяльності вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 грудня 2016 р. за N 1732/29862 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

01.02.2017

НКРЕКП постановою від 26.01.2017 N 81 "Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2017 рік" затвердила ставки плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2017 рік.

Ставки плати установлені без ПДВ.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Кабмін постановою від 18.01.2017 N 28 "Про внесення змін до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства" вніс зміни до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Зокрема, змінами передбачено надання роботодавцю права на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на умовах сумісництва.

Крім цього, уточнюється порядок і визначаються строки оскарження рішень про відмову у видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовженні його дії та анулювання дозволу.

Так, передбачено, що рішення про відмову у видачі дозволу, продовженні його дії та анулювання дозволу може бути оскаржене в Державній службі зайнятості не пізніше ніж через 10 календарних днів з дати його отримання роботодавцем або в суді. Порядок оскарження рішень в Державній службі зайнятості визначається Мінсоцполітики. Рішення, прийняте за наслідками розгляду скарги, є обов'язковим для виконання територіальним органом, рішення якого оскаржувалося.

 

 

Повний текст нормативних документів містить

інформаційно-довідкова система "Зодчий"  (880 грн.)

 Описание: Описание: Описание: images/image002.jpg

Нормативна база будівельних документів і стандартів

(СНИП, ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВСН)