Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18      (050)330-54-00    (063)152-61-27   (068)201-77-62

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель авк-5 Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно авк-5 3.2.0 скачать бесплатно

 

Огляд нових нормативнх актів України

(квітень 2017).
Повний текст нормативних документів містить законодавча база України

"Юрист+Закон" ( 70 грн. ) на DVD або USB-FLASH-носіях.

 

28.04.2017

Визначено новий порядок держконтролю за додержанням законодавства про працю

Кабмін постановою від 26.04.2017 N 295 затвердив:

1) Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, який визначає процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юрособами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юрособами) та фізособами, які використовують найману працю.

Державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці:

Держпраці та її територіальних органів;

виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин).

Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів, для суб'єктів мікропідприємництва та малого підприємництва - двох робочих днів;

2) Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, який визначає основні завдання та процедуру здійснення Держпраці та її територіальними органами державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

Основною метою державного нагляду є виявлення порушень та недоліків під час здійснення виконавчими органами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та центральними органами виконавчої влади повноважень, визначених відповідно ч. 3. ст. 34 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" та ч. 2 ст. 259 Кодексу законів про працю.

Крім цього, внесено зміни до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення і Положення про державну службу України з питань праці.

 

Набрав чинності Закон про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків

Закон від 23.03.2017 N 1985-VIII "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків".

Цей Закон спрямований на забезпечення стабільності банківської системи шляхом оптимізації процедур реорганізації та капіталізації банків.

У спрощених процедурах, визначених цим Законом, не можуть брати участі банки, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) на підставі Закону "Про санкції", а також банки, власниками прямої та/або опосередкованої істотної участі в яких є особи, до яких застосовано такі санкції.

Закон набрав чинності 29 квітня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 28.04.2017 N 78 та діє до 1 серпня 2020 року.    

 

Затверджено Порядок заміни приватного партнера за договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства

Кабмін постановою від 26.04.2017 N 298 затвердив Порядок заміни приватного партнера за договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства.

Цей Порядок визначає механізм заміни приватного партнера у разі невиконання ним своїх зобов'язань за договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства.

Заміна приватного партнера за договором у разі невиконання ним своїх зобов'язань за договором здійснюється державним партнером на конкурсних засадах за пропозицією особи, яка організовує або надає фінансування у рамках державно-приватного партнерства.

 

 

27.04.2017

Змінилися правила проїзду перехресть з круговим рухом

Закон від 04.04.2017 N 1993-VIII, яким вносяться зміни до Закону "Про дорожній рух".

Статтю 41 Закону "Про дорожній рух" доповнено нормою, згідно з якою перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.

Закон набирає чинності з 28 квітня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 27.04.2017 N 77.

 

 

Затверджено уніфіковані форми актів перевірки додержання ліцензійних умов провадження діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин та поводження з небезпечними відходами

Мінприроди наказом від 20.03.2017 N 127-н затвердило уніфіковані форми:

Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

Уніфіковані форми актів містять вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 квітня 2017 р. за N 480/30348 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

25.04.2017

Визначено засади державної підтримки кінематографії в Україні

Закон від 23.03.2017 N 1977-VIII "Про державну підтримку кінематографії в Україні".

Цей Закон визначає засади державної підтримки кінематографії в Україні, що має на меті створення сприятливих умов для розвитку кіновиробництва, встановлення прозорих процедур здійснення фінансування державою проектів у сфері кінематографії.

Дія Закону поширюється на суб'єктів кінематографії, юросіб незалежно від форми власності, ФОП та фізосіб, які провадять діяльність, пов'язану з кінематографією, та/або здійснюють виробництво, зберігання, розповсюдження, демонстрування, інше використання фільмів, інших аудіовізуальних творів на території України.

Держава забезпечує та стимулює виробництво (створення), розповсюдження, популяризацію та демонстрування національних фільмів у кіно-, відеомережах, на телебаченні, у мережі Інтернет тощо, збереження, відновлення, реставрацію національної та кращих зразків світової кінематографічної спадщини, вживає заходів для повернення в Україну національної кінематографічної спадщини, що знаходиться за її межами, а також сприяє захисту прав інтелектуальної власності.

Державна підтримка надається суб'єктам кінематографії незалежно від форми власності, які забезпечують створення (виробництво), розповсюдження, демонстрування, рекламування та популяризацію національних фільмів, просування послуг вітчизняної кіногалузі, проведення фундаментальних та прикладних досліджень, здійснюють освітню діяльність у сфері кінематографії, в порядку, встановленому цим Законом.

Державна підтримка кінематографії здійснюється за рахунок коштів, передбачених для зазначених цілей відповідно до цього Закону, Бюджетного кодексу, закону про Державний бюджет України на відповідний рік та інших законодавчих актів. Управління коштами, отриманими для цілей державної підтримки кінематографії, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії.

Форми державної підтримки кінематографії визначено ст. 7 Закону.

Державна підтримка кінематографії у відповідних формах надається після утворення Кабміном Ради з державної підтримки кінематографії.

Закон набирає чинності з 26 квітня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 25.04.2017 N 75. При цьому пункт 1 частини третьої статті 6 Закону набирає чинності з дня введення в дію Закону, який визначає правові, організаційні, фінансові засади діяльності Українського культурного фонду, що виконує спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвиткові України.

 

 

Затверджено середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року

Кабмін розпорядженням від 03.04.2017 N 275-р затвердив середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року та план пріоритетних дій Уряду на 2017 рік.

Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року сфокусовано на поліпшенні всіх аспектів життя громадян шляхом досягнення таких цілей:

економічне зростання;

ефективне врядування;

розвиток людського капіталу;

верховенство права і боротьба з корупцією;

безпека та оборона.

План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік спрямовано на забезпечення досягнення цілей та виконання завдань, визначених середньостроковим планом, і визначає конкретні заходи, відповідальних виконавців, строки виконання та індикатори виконання завдань.

 

 

24.04.2017

Оновлено Держреєстр РРО

Наказ від 20.04.2017 N 275 ДФС України

"Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій"

ДФС наказом від 20.04.2017 N 275 затвердила новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій.

У оновленому Державному реєстрі міститься 79 РРО, дозволених до первинної реєстрації, та 70 РРО, первинна реєстрація яких заборонена.

Також наведено перелік із 5 РРО, виключених з Державного реєстру в 2016-2017 роках, експлуатація яких не дозволяється.

 

 

21.04.2017

Затверджено нове Положення про Держекоінспекцію

Кабмін постановою від 19.04.2017 N 275 затвердив Положення про Державну екологічну інспекцію України.

Державна екологічна інспекція України (Держекоінспекція) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном через Міністра екології та природних ресурсів і який реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Основними завданнями Держекоінспекції є:

1) реалізація державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

2) здійснення у межах повноважень, передбачених законом, державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства, зокрема, щодо:

охорони земель, надр;

екологічної та радіаційної безпеки;

охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

охорони, захисту, використання і відтворення лісів;

збереження, відтворення і невиснажливого використання біологічного та ландшафтного різноманіття;

раціонального використання, відтворення і охорони об'єктів тваринного та рослинного світу;

ведення мисливського господарства та здійснення полювання;

охорони, раціонального використання та відтворення вод і відтворення водних ресурсів;

охорони атмосферного повітря;

формування, збереження і використання екологічної мережі;

стану навколишнього природного середовища;

поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;

здійснення заходів біологічної і генетичної безпеки стосовно біологічних об'єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі;

3) внесення на розгляд Міністра екології та природних ресурсів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

 

 

20.04.2017

Нацбанк по-новому організував роботу зі зверненнями громадян

Нацбанк постановою від 13.04.2017 N 32 затвердив Інструкцію про організацію роботи зі зверненнями громадян у Національному банку України.

Ця Інструкція регулює приймання, попереднє опрацювання, реєстрацію, розгляд звернень громадян, здійснення контролю за їх розглядом, вимоги до організації і проведення особистого прийому громадян, ведення діловодства за зверненнями громадян у центральному апараті, відокремленому підрозділі та юридичних особах, створених Нацбанком для забезпечення його діяльності.

Громадяни мають право подавати звернення до Нацбанку особисто або через уповноважену особу, якщо її повноваження оформлені відповідно до законодавства України. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками.

До Нацбанку звернення громадян надсилаються та подаються (викладаються):

засобами поштового зв'язку;

на корпоративну електронну пошту (e-mail) Нацбанку або шляхом заповнення електронної форми, розміщеної на сторінці Офіційного інтернет-представництва Нацбанку;

через органи державної влади, інші державні органи, установи, організації;

через ЗМІ;

під час особистого прийому громадян;

на телефонну "гарячу лінію" Нацбанку.

Звернення може бути подане як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне), викладене в усній або письмовій формах.

 Звернення громадян розглядаються та вирішуються в строк не більше ніж один місяць із дня надходження до Нацбанку, а ті, що не потребують додаткового вивчення і перевірки, - невідкладно, але не пізніше ніж 15 днів із дня їх отримання.

Якщо для вирішення порушених громадянами питань слід провести перевірку інформації, викладеної у зверненнях, отримати додаткові матеріали, то строк розгляду звернень громадян може бути, як виняток, продовжено з повідомленням про це осіб, які подали звернення.

Загальний строк вирішення питань, порушених у зверненнях, не може перевищувати 45 днів.

Постанова набрала чинності 21 квітня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку 20.04.2017 р.

 

 

 

19.04.2017

Внесено зміни до Закону про інвестиційну діяльність

Закон від 23.03.2017 N 1981-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" щодо державних інвестиційних проектів".

Зокрема, Законом удосконалюється проведення оцінки, відбору і моніторингу інвестиційних проектів, для реалізації яких може бути надана державна підтримка.

Також визначено, що державне інвестування державних інвестиційних проектів з використанням державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, здійснюється відповідно до вимог бюджетного законодавства.

Місцеве інвестування та підтримка реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів місцевого бюджету та/або кредитів (позик), залучених під місцеві гарантії, здійснюються в порядку, встановленому органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, відповідно до вимог бюджетного законодавства.

Державне або місцеве інвестування в об'єкти приватної власності здійснюється за умови закріплення в державній або комунальній власності частки у статутному капіталі юридичної особи, яка отримує таке інвестування за рахунок бюджетних коштів, залежно від обсягу вкладених інвестицій.

Закон набирає чинності з 20 квітня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 19.04.2017 N 71.

 

 

Уточнено особливості закупівель енергосервісу

Закон від 23.03.2017 N 1980-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації".

Зокрема, Законом уточнено особливості здійснення закупівель енергосервісу; встановлено особливості проведення закупівлі енергосервісу щодо об'єктів, які перебувають у віданні різних розпорядників бюджетних коштів; уточнено особливості оцінки і розгляду пропозицій учасників процедури закупівлі енергосервісу; врегульовано строки укладання енергосервісного договору та строки погодження істотних умов договору енергосервісу.

Закон набирає чинності з 20 квітня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 19.04.2017 N 71, за винятком окремих змін, які набирають чинності з 1 січня 2022 року.

 

 

Затверджено нові Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою

Мінінфраструктури наказом від 08.04.2017 N 137 затвердило:

Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою на період до 31 грудня 2017 року включно, які застосовуватимуться на передплату видань з доставкою з 1 липня 2017 року;

Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою на період з 01 січня 2018 року, які застосовуватимуться на передплату видань з доставкою з 1 січня 2018 року.

Ці Тарифи застосовуються суб'єктами господарювання, що надають послуги з приймання та доставки вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою і розташовані на території України, незалежно від підпорядкування та форми власності.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 квітня 2017 р. за N 500/30368 та набрав чинності 18 квітня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 18.04.2017 N 31.

Крім цього, з 1 липня 2017 року втрачає чинність наказ Мінінфраструктури від 20.08.2015 N 335 "Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою".

 

 

Обов'язковість використання печаток скасовується остаточно

Закон від 23.03.2017 N 1982-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями".

Законом внесено зміни до низки законодавчих актів, якими виключаються вимоги про обов'язкове використання печаток (незалежно від їх наявності у суб'єктів господарювання) та необхідність використання печаток у взаємовідносинах суб'єктів господарювання з державними органами та органами місцевого самоврядування.

Установлено, що відбиток печатки не може бути обов'язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб'єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб'єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб'єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - підприємця. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, якщо така вимога не встановлена законом.

Наявність або відсутність відбитка печатки суб'єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків.

Також встановлено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 50 до 100 нмдг за вимогу посадової особи про наявність відбитка печатки суб'єкта господарювання на документі, що подається ним до органу державної влади або органу місцевого самоврядування.

Закон набирає чинності через 3 місяці з дня його опублікування, а саме 19 липня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 19.04.2017 N 71.

 

 

18.04.2017

НКРЕКП постановою від 13.04.2017 N 512  затвердила Порядок розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

Цей Порядок визначає механізм розрахунку:

ліцензіатом з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, до якого не застосовано стимулююче регулювання, - роздрібних тарифів на електричну енергію для споживачів та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

ліцензіатом з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), до якого не застосовано стимулююче регулювання, - тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами).

Порядок не поширюється на суб'єктів господарювання, що знаходяться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

Постанова набирає чинності з 1 травня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

 

НКРЕКП постановою від 13.04.2017 N 504 затвердила Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії.

Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, а також визначають вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

Постанова набирає чинності через 2 місяці з дня її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр" та вводиться в дію з 1 вересня 2017 року.

Ліцензіати, які провадять господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, повинні привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП документи і відомості, визначені ч. 3 ст. 15 Закону "Про ліцензування видів господарської діяльності", протягом 6 місяців з дня набрання чинності цією постановою.

 

 

 

Україна застосувала антидемпінгові заходи щодо імпорту кругів шліфувальних на керамічній зв'язці походженням з РФ

13 квітня 2017 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення N АД-370/2017/4411-05, згідно з яким застосовано остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Російської Федерації, що має такий опис:

круги шліфувальні на керамічній зв'язці, вироблені з нормального та білого електрокорунду (A), чорного та зеленого карбіду кремнія (C) походженням з Російської Федерації, що класифікується згідно з УКТЗЕД за кодом 6804 22 30 00.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на 5 років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну товару, опис якого зазначеного вище:

1) для експортера-виробника відкритого акціонерного товариства "Волзький абразивний завод" (ВАТ "ВАЗ"), що розташоване за адресою: 404130, Російська Федерація, Волгоградська обл., м. Волзький, Автодорога 6,18, - 6,54 %;

2) для інших експортерів та загалом для Російської Федерації - 33,83 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Остаточне антидемпінгове мито стягується органами доходів і зборів (митницями) України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов'язкових платежів).

Рішення Комісії N АД-370/2017/4411-05 набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

 

 

Мінагрополітики наказом від 07.03.2017 N 111 затвердило Інструкцію з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней.

Ця Інструкція визначає порядок проведення профілактичних заходів щодо недопущення захворювання свиней на африканську чуму свиней, ветеринарно-санітарних заходів у випадках прояву хвороби серед свиней у господарствах різних форм власності, у тому числі у приватному секторі, дикій фауні, та оздоровлення їх від АЧС, поводження з продукцією свинарства, одержаною в неблагополучних господарствах щодо АЧС, та є обов'язковою для виконання господарствами незалежно від форми власності і підпорядкування, користувачами мисливських угідь, фізичними особами - підприємцями, громадянами, спеціалістами ветеринарної медицини, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 березня 2017 р. за N 432/30300 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

14.04.2017

Нацбанк рішенням від 13.04.2017 N 232-рш установив з 14 квітня 2017 року облікову ставку в розмірі 13 % річних.

До цього розмір облікової ставки складав 14 % річних.

Визначено механізм проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва

Кабмін постановою від 12.04.2017 N 257 затвердив Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва.

Цей Порядок визначає механізм проведення обстеження прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку об'єктів будівництва (далі - об'єкти) з метою оцінки їх відповідності основним вимогам до будівель і споруд, визначеним відповідним технічним регламентом, та вжиття обґрунтованих заходів до забезпечення надійності та безпеки під час експлуатації об'єктів протягом усього періоду їх існування.

Дія Порядку не поширюється на об'єкти, що обстежуються з іншою метою, в тому числі для судової будівельно-технічної експертизи, здійснення заходів державного нагляду (контролю), проведення науково-дослідними організаціями дослідницьких обстежень для отримання наукових даних та виконання проектних робіт.

 

 

Визначено процедуру видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з РФ, тимчасово окупованої території України

Кабмін постановою від 05.04.2017 N 262 затвердив Порядок видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України.

Цей Порядок визначає процедуру видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, крім видавничої продукції, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або супроводжуваному багажі загальною кількістю не більше 10 примірників.

Видача (відмова у видачі, анулювання) дозволу здійснюється Держкомтелерадіо.

Постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування.

 

 

 

Внесено зміни до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

Кабмін постановою від 12.04.2017 N 250 вніс зміни до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

Із Порядку виключено норми щодо сплати зазначеного збору фізичними особами під час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі.

 

 

 

Нацбанк дозволив репатріацію дивідендів за 2016 рік

З метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Нацбанк постановою від 13.04.2017 N 33 вніс зміни до своїх постанов від 23.02.2015 N 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій", від 13.12.2016 N 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України", згідно з якими:

дозволено репатріацію дивідендів, нарахованих не лише за 2014-2015 роки, як це було раніше, а й за 2016 рік, та спрощено механізм для здійснення таких виплат. Одна особа (емітент, депозитарна установа або іноземний інвестор) може протягом одного місяця репатріювати дивіденди за ці роки у загальній сумі до 5 млн дол. США;

банкам дозволено достроково погашати кредити перед банками-нерезидентами з рейтингом не нижче "А3"/"А-", підтвердженим в бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній - Fitch Ratings та/або Standard&Poor's, та/або Moody's. Також банки можуть достроково погашати заборгованість за кредитами, що були надані іноземними кредиторами за рахунок коштів, отриманих від розміщення боргових цінних паперів за межами України;

збільшено з 1 до 5 млн дол. США максимальний розмір передоплати за імпортними контрактами, що не вимагає використання акредитивної форми розрахунків (з підтвердженням першокласного банку).

Постанова набрала чинності 14 квітня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 13.04.2017 р.

 

 

 

Затверджено новий зразок Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем

Мінагрополітики наказом від 16.03.2017 N 139 затвердило зразок Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем.

Нагадуємо, що відповідно до Порядку використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок для реєстрації та обліку апаратури СРНС в Держгеокадастрі власник (користувач) повинен у п'ятиденний термін після її придбання (отримання в користування) або ввезення на територію України подати такі документи:

лист-звернення про реєстрацію апаратури СРНС;

копію документа про придбання даного комплекту апаратури або договору про передачу апаратури для користування;

копію технічної специфікації даного комплекту апаратури.

Держгеокадастр на підставі зазначених документів у триденний термін реєструє та ставить на облік апаратуру СРНС з видачею власнику (користувачу) Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) встановленого зразка.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 06 квітня 2017 р. за N 451/30319 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

 

13.04.2017

НКРЕКП затвердила нові форми звітності щодо показників надійності електропостачання та показників комерційної якості надання послуг

НКРЕКП постановою від 23.03.2017 N 345 затвердила:

Форму звітності N 11-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників надійності електропостачання" та Інструкцію щодо її заповнення.

Форму звітності N 12-НКРЕКП (квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг" та Інструкцію щодо її заповнення.

Форма звітності N 11-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатами, що здійснюють господарську діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, до НКРЕКП та її структурних підрозділів на місцях за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 20 днів після звітного періоду.

Форма звітності N 12-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатами, що здійснюють господарську діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, та ліцензіатами, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, до НКРЕКП та її структурних підрозділів на місцях за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

 

Внесено зміни до Податкового кодексу щодо захисту прав вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника

Закон від 23.03.2017 N 1988-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника".

Законом установлено, що до 31 грудня 2017 року значення суми, на яку платник ПДВ має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначеної пунктом 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу, збільшується на суму коштів, що були перераховані з 1 по 30 січня 2017 року з поточних на спеціальні рахунки, відкриті сільськогосподарським підприємствам, що до 1 січня 2017 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до ст. 209 Кодексу, в установах банків, але не більше суми, що мала спрямовуватися на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування згідно з податковою звітністю за грудень 2016 року, крім уточнюючих розрахунків.

Таке збільшення здійснюється одноразово за заявою платника податку, поданою в довільній формі до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, разом з копіями платіжних доручень платника, завіреними в установленому порядку банком, які підтверджують таке перерахування.

У межах суми такого збільшення платник податку має право подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню з рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ такого платника податку на його поточний рахунок відповідно до пункту 2001.6 ст. 2001 Кодексу, для тих платників податку, у яких такі кошти обліковуються на рахунках у системі електронного адміністрування ПДВ.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

 

Внесено зміни до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Кабмін постановою від 10.03.2017 N 238 вніс зміни до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.

Зокрема, із Порядку виключено норми, якими встановлювався строк дії відповідної ліцензії.

Нагадаємо, що згідно із зазначеними нормами строк дії ліцензії становив 5 років, а для суб'єктів будівельної діяльності, які отримували її вперше, - 3 роки.

 

 

Уряд скасував низку постанов у сфері держнагляду

Кабмін постановою від 10.03.2017 N 239 скасував деякі свої постанови, існування яких не передбачено Законом "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та жодним іншим законом України, що визначають порядки здійснення державного нагляду (контролю).

Зокрема, визнано такими, що втратили чинність, наступні постанови:

від 02.04.1994 N 215 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів";

від 02.07.1998 N 999 "Про затвердження Порядку здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів територіальними органами Державної екологічної інспекції";

від 15.02.1999 N 189 "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду в електроенергетиці";

від 26.11.2003 N 1845 "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

від 14.04.2004 N 488 "Про затвердження Порядку проведення перевірки екологічних показників нафтопродуктів, які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі";

від 09.04.2008 N 315 "Про затвердження критерію оцінки ступеня ризику діяльності суб'єктів господарювання у сфері телекомунікацій та надання послуг поштового зв'язку";

від 21.01.2009 N 21 "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) щодо об'єктів культурної спадщини";

від 26.10.2011 N 1104 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)";

від 26.10.2011 N 1116 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з торгівлею рідким паливом з біомаси (крім біоетанолу) і біогазом, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)";

від 14.12.2011 N 1294 "Про затвердження Порядку здійснення державного геологічного контролю".

Крім цього, внесено зміни до постанов Кабміну від 08.10.1998 N 1625 "Про експорт окремих видів товарів до Республіки Молдова", від 17.08.2002 N 1177 "Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів" та Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті.

 

12.04.2017

Підписано Закон щодо автомобільних доріг оборонного значення

Закон від 21.03.2017 N 1964-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги" щодо автомобільних доріг оборонного значення".

Закон "Про автомобільні дороги" доповнено новою статтею, в якій дається визначення поняття "автомобільні дороги оборонного значення", встановлюється порядок віднесення автомобільних доріг до автомобільних доріг оборонного значення та їх використання.

Автомобільними дорогами оборонного значення є автомобільні дороги, необхідні для забезпечення оборони і безпеки України, з'єднання військових та інших спеціальних об'єктів, які призначені в умовах воєнного стану для військових перевезень, перевезень, пов'язаних з евакуацією населення, перевезень, пов'язаних з евакуацією вантажів, народногосподарських перевезень.

З метою забезпечення оборони і безпеки України автомобільні дороги незалежно від форми власності та значення можуть бути віднесені до автомобільних доріг оборонного значення.

Віднесення автомобільної дороги до автомобільних доріг оборонного значення не є підставою для обмеження руху транспортних засобів такою автомобільною дорогою, крім випадків її використання в період дії воєнного стану.

Порядок використання автомобільної дороги оборонного значення та її відновлення, проведення заходів щодо її технічного прикриття в період дії воєнного стану, а також перелік автомобільних доріг оборонного значення затверджуються Кабміном.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

Закон від 21.03.2017 N 1959-VIII вносить зміни до Закону "Про теплопостачання" щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії.

Зокрема, визначено, що тарифи на теплову енергію для суб'єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення встановлюються на рівні 90 % діючого для суб'єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів. У разі відсутності для суб'єкта господарювання встановленого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення тарифи на теплову енергію встановлюються на рівні 90 % середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Прикінцевими положеннями Закону установлено, що до 31 грудня 2020 року тарифи на теплову енергію для суб'єктів господарювання, які здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, встановлені до набрання чинності цим Законом, продовжують застосовуватися з дня набрання чинності цим Законом і можуть переглядатися згідно з нормами цього Закону лише за зверненням самого суб'єкта господарювання.

 

 

Правила користування електроенергією зазнали змін

НКРЕКП постановою від 06.04.2017 N 492 затвердила зміни до Правил користування електричною енергією.

Зокрема, Правила доповнено нормами, якими визначено, що суб'єкти господарювання, предметом діяльності яких є надання житлово-комунальних послуг населенню, у межах наданих населенню послуг, установи та організації, які утримуються за рахунок коштів (внесків) населення, здійснюють повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії один раз за фактичними показами засобів обліку електричної енергії на початку періоду, наступного за розрахунковим, відповідно до договору про постачання або купівлю-продаж електричної енергії.

Установи та організації, які фінансуються з державного та/або місцевого бюджету, можуть здійснювати оплату вартості електричної енергії за попередньою оплатою, плановими платежами з наступним перерахунком або оплатою, що проводиться за вартість прийнятих ресурсів.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Визначено процедуру вилучення з обігу видавничої продукції, що виготовлена або ввозиться з РФ, тимчасово окупованої території та розповсюджується в Україні без дозволу

Кабмін постановою від 05.04.2017 N 235 затвердив Порядок вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу.

Відповідно до Закону "Про видавничу справу" видавнича продукція, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, може бути ввезена на митну територію України та розповсюджена на її території за умови наявності відповідного дозволу, крім видавничої продукції, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або супроводжуваному багажі загальною кількістю не більше 10 примірників.

Так, згідно з Порядком видавнича продукція, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу, підлягає обов'язковому вилученню з обігу з метою недопущення можливості її реалізації.

Вилучення видавничої продукції здійснюється Держкомтелерадіо.

Уповноважені посадові особи Держкомтелерадіо вилучають видавничу продукцію з обігу за місцем фактичного провадження суб'єктом господарювання своєї діяльності, розташування його господарських або інших об'єктів.

Під час вилучення з обігу видавничої продукції складається відповідно до порядку, визначеного Держкомтелерадіо, протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу, в якому робиться позначка про вилучення видавничої продукції.

На всю вилучену видавничу продукцію видається опис, який складається у двох примірниках. Перший примірник опису вручається суб'єкту господарювання або його представнику, а другий примірник після підписання суб'єктом господарювання або його представником залишається в уповноваженої особи, яка його склала.

У разі відмови суб'єкта господарювання або його представника надати видавничу продукцію для її вилучення уповноважені особи звертаються до правоохоронних органів.

Рішення Держкомтелерадіо про накладення адміністративно-господарського штрафу та вилучення з обігу видавничої продукції може бути оскаржене в судовому порядку відповідно до законодавства.

Постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування.

 

11.04.2017

Затверджено нову Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації

Закон від 21.03.2017 N 1965-VIII, яким затверджено Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації.

Мета Програми полягає у визначенні засад для забезпечення авіаційної безпеки, регулярності та ефективності польотів шляхом запровадження правил, практики та процедур, які передбачають заходи захисту від актів незаконного втручання.

Основним завданням Програми є розподіл обов'язків, встановлення правил впровадження та здійснення заходів забезпечення авіаційної безпеки пасажирів, авіаційного персоналу та персоналу, який задіяний в авіаційній діяльності, повітряних суден, майна, яке перевозиться повітряними суднами, об'єктів суб'єктів авіаційної діяльності незалежно від форми власності та підпорядкування.

Підтримання відповідного рівня авіаційної безпеки здійснюється за такими основними напрямами:

жодне повітряне судно, внесене до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, або іноземне повітряне судно не може вилітати з або прилітати до аеропортів України за відсутності документів, що необхідні згідно з Правилами надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України;

жодна особа або транспортний засіб не може увійти або заїхати до контрольованої зони без перепустки, а до стерильних зон та зон обмеженого доступу, що охороняються, - без перепустки та проходження контролю на безпеку, який повинен здійснюватися належним чином на постійній основі;

жодна особа не може бути допущена на борт повітряного судна без відповідного дозволу уповноваженої посадової особи суб'єкта авіаційної діяльності;

предмети та обладнання, а також ручна поклажа, багаж, вантаж, кур'єрські та поштові відправлення, бортові припаси, бортове харчування не можуть бути взяті на борт повітряного судна без проходження контролю на безпеку;

під час виконання авіаційних робіт та базування на злітно-посадкових майданчиках або майданчиках для виконання авіаційних хімічних робіт організація забезпечення авіаційної безпеки покладається на керівника суб'єкта авіаційної діяльності та командира повітряного судна;

суб'єкт авіаційної діяльності авіації загального призначення та фізична особа - експлуатант повітряного судна повинні забезпечувати авіаційну безпеку в місцях базування, стоянок повітряних суден та під час виконання польотів;

авіаційний персонал та персонал, задіяний в авіаційній діяльності, робота якого пов'язана із забезпеченням авіаційної безпеки, можуть бути допущені до провадження такої діяльності лише за наявності відповідних документів з авіаційної безпеки, виданих центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі цивільної авіації, або навчальними закладами, сертифікованими таким органом;

міжнародні договори України про повітряне сполучення, укладені Україною з іншими державами, повинні містити вимоги з авіаційної безпеки відповідно до стандартів і рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації;

співробітництво України з іншими державами з питань запобігання, відвернення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації України за межами її державного кордону або іноземних цивільних повітряних суден на території України здійснюється на підставі міжнародних договорів України про співробітництво у сфері авіаційної безпеки або окремих запитів авіаційних властей інших держав.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

НКРЕКП затвердила Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання

НКРЕКП постановою від 06.04.2017 N 491 затвердила Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання.

Цей Порядок визначає методику визначення ставки внесків на регулювання та механізм сплати сум внесків на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП.

Внески на регулювання сплачуються суб'єктами господарювання, які зазначені в Реєстрі суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється Регулятором незалежно від форм власності, зокрема:

з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії;

з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), надання послуг установки LNG, постачання природного газу;

з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом;

з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках, включаючи установки для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);

з централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами).

Внески на регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним. Сплачені понад необхідний розмір внески на регулювання не підлягають поверненню і враховуються при сплаті внеску на регулювання в наступних періодах.

Платники внеску подають до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати.

У разі несплати внеску на регулювання або сплати його не в повному обсязі протягом кварталу, наступного за звітним, НКРЕКП приймає рішення про накладення на такого платника внеску штрафу у розмірі 5 % несплаченої суми внеску на регулювання, що не звільняє платника внеску на регулювання від сплати такого внеску.

Штраф може бути накладено протягом 6 місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Встановлено процедуру формування та ведення Реєстру осіб, відповідальних за введення медвиробів

МОЗ наказом від 10.02.2017 N 122 затвердило Порядок ведення Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг, форми повідомлень, переліку відомостей, які зберігаються в ньому, та режиму доступу до них.

Цей Порядок встановлює процедуру формування та ведення Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг, форми повідомлень, перелік відомостей, які зберігаються в цьому Реєстрі, та режим доступу до нього.

У цьому Порядку термін "особа, відповідальна за введення медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують, в обіг" застосовується як суб'єкт господарювання, який є виробником медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують, або його уповноважений представник.

Відомості до Реєстру вносяться Держлікслужбою на підставі повідомлення від осіб, відповідальних за введення медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують (далі - вироби) в обіг, в якому міститься інформація, зазначена в абз. 1 п. 31 Технічного регламенту щодо медичних виробів, абз. 1 - 5 п. 23 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, а також п. 33 Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують.

Повідомлення про внесення інформації до Реєстру подається до Держлікслужби перед введенням виробів в обіг за встановленою формою.

До повідомлення можуть додаватися документи, які підтверджують зазначені у ньому дані.

У разі подання повідомлення та документів, які підтверджують зазначені у ньому дані (за їх наявності), уповноваженим представником ним додатково надається завірене у встановленому порядку письмове доручення (довіреність, договір, контракт тощо) від виробника діяти від його імені.

Повідомлення надсилається до Держлікслужби в одному примірнику державною мовою на паперових та електронних носіях.

Внесення інформації або змін до Реєстру здійснюється Держлікслужбою протягом 10 робочих днів з дня надходження таких інформації або змін.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 березня 2017 р. за N 317/30185 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

10.04.2017

Затверджено нову Інструкцію з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків

Нацбанк постановою від 31.03.2017 N 29 затвердив Інструкцію з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні.

Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", інших нормативно-правових актів та встановлює норми, що визначають порядок здійснення інкасації коштів і перевезення валютних цінностей банків та їх клієнтів в Україні.

Вимоги Інструкції поширюються на:

банки України, їх філії (відділення), філії іноземних банків та клієнтів цих банків;

юросіб, які надають банкам послуги з інкасації на підставі відповідної ліцензії Нацбанку, отриманої відповідно до вимог Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації;

підрозділи перевезення цінностей Нацбанку (якщо інше не регламентується розпорядчими актами Нацбанку).

Постанова набрала чинності 8 квітня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 07.04.2017 р.

Банки зобов'язані:

1) припинити до 1 січня 2020 року використання придбаного до 2012 року включно оперативного автотранспорту, панцерованого за 1 та 2 класами захисту згідно з вимогами Державного стандарту України ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги", затвердженого наказом Державного стандарту України від 07.07.2000 N 429;

2) установити максимальний обсяг валютних цінностей під час перевезень за звичайних ризиків оперативним автотранспортом:

1 класу захисту згідно з ДСТУ 3975-2000 - у розмірі 2500 мінімальних заробітних плат;

2 класу захисту згідно з ДСТУ 3975-2000 - у розмірі 5000 мінімальних заробітних плат.

Крім цього, банки повинні у строк до 1 вересня 2017 року привести внутрішні документи у відповідність до вимог вищезазначеної постанови.

 

Уточнено порядок подання звіту про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин на підприємстві

Мінприроди наказом від 01.03.2017 N 97 затвердило зміни до Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві.

Зокрема, уточнено, що звіт про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин подається в Мінприроди (суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до першої групи), обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища (суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи) для реєстрації у вигляді роздрукованого звіту (один примірник) та в електронній формі.

Належність об'єкта до тієї чи іншої групи визначається відповідно до ст. 11 Закону "Про охорону атмосферного повітря".

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 березня 2017 р. за N 394/30262 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Удосконалено Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників

З метою недопущення здійснення банками ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та підвищення ефективності управління ризиками Нацбанк постановою від 07.04.2017 N 31 затвердив зміни до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників.

Зокрема, уточнено, що банк має пересвідчитися в чинності (дійсності) поданих клієнтом або іншими особами (у визначених законодавством випадках) документів та відповідності їх оформлення вимогам законодавства України. Копії документів, що подаються до банків (у тому числі копії, перекладені на українську мову), засвідчуються підписом керівника (уповноваженої ним особи) та відбитком печатки клієнта (за наявності) або, якщо це передбачено договором банківського рахунку, - в електронному вигляді засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо. Якщо копії документів (у тому числі копії, перекладені на українську мову) подаються до банків іншими особами (у визначених законодавством випадках), то такі копії засвідчуються підписом та відбитком печатки (за наявності) цих осіб. У разі можливості перевірки інформації на підставі публічних джерел, у тому числі в мережі Інтернет, додаткове подання документів клієнтами або іншими особами (у визначених законодавством випадках) для здійснення аналізу не вимагається.

Постанова набрала чинності 10 квітня 2017 року.

 

Затверджено форму акта держаудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур

Мінагрополітики наказом від 06.02.2017 N 41 затвердило форму акта, складеного за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках.

Форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного аудиту стосовно суб'єктів господарювання.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 березня 2017 р. за N 357/30225 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Затверджено Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України

НКЦПФР рішенням від 07.03.2017 N 148 затвердила Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України.

Цей Порядок встановлює послідовність дій акціонерного товариства та професійних учасників депозитарної системи України, депозитаріїв-кореспондентів для забезпечення направлення повідомлень акціонерам, що містять передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію, через депозитарну систему України.

Направлення професійними учасниками депозитарної системи України повідомлень через депозитарну систему України згідно з цим Порядком (у тому числі виконання дій щодо направлення повідомлення засобами електронної пошти, мобільного зв'язку, іншими способами, визначеними договором та/або внутрішніми документами професійних учасників депозитарної системи України) є інформаційною депозитарною операцією в рамках провадження депозитарної діяльності відповідно до закону.

Акціонерне товариство направляє акціонерам повідомлення через депозитарну систему України, якщо відповідний спосіб направлення повідомлення визначено статутом акціонерного товариства.

Акціонерне товариство забезпечує направлення повідомлення одним визначеним способом всім акціонерам товариства, яким направляється відповідне повідомлення.

Центральний депозитарій забезпечує направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему України на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів, укладеного з акціонерним товариством, умовами якого передбачено надання відповідних послуг.

Додаткові (супровідні) документи до повідомлення, надані акціонерним товариством, направляються Центральним депозитарієм разом із повідомленням відповідно до цього Порядку за умови, якщо надання відповідної послуги передбачено договором про обслуговування випусків цінних паперів.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 березня 2017 р. за N 408/30276 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Акціонерне товариство може подати Центральному депозитарію цінних паперів розпорядження про направлення повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Порядку не раніше ніж через 4 місяці з дня набрання чинності вищезазначеним рішенням.

 

Внесено зміни до Інструкції з використання маркувальних машин

Мінінфраструктури наказом від 27.02.2017 N 72 затвердило зміни до Інструкції з використання маркувальних машин.

Зокрема, уточнено, що письмова кореспонденція з відбитками кліше державного знака оплати маркувальної машини подається лише до об'єкта поштового зв'язку національного оператора поштового зв'язку, визначеного у відповідному договорі, який забезпечує приймання до пересилання поштових відправлень. Умовою приймання до пересилання такої письмової кореспонденції є надходження на поточний рахунок коштів для надання такої послуги.

Проста письмова кореспонденція з відбитками кліше маркувальних машин подається до об'єкта поштового зв'язку, який здійснює приймання до пересилання поштових відправлень, за відомістю на просту письмову кореспонденцію, оплачену з використанням відбитків державного знака оплати маркувальної машини, рекомендована - за списком згрупованих поштових відправлень відповідно до вимог Правил надання послуг поштового зв'язку.

Крім цього, пункт 2 розділу IV Інструкції доповнено нормою, якою передбачено, що реєстраційна картка створюється також в електронній формі та вноситься до бази даних автоматизованої системи підприємства.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 березня 2017 р. за N 388/30256 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Нацбанк регламентував роботу СЕП та банківської системи у зв'язку з перенесенням робочих днів у 2017 році

У зв'язку з розпорядженням Кабміну від 16.11.2016 N 850-р "Про перенесення робочих днів у 2017 році" Нацбанк вирішив перенести дні роботи системи електронних платежів Нацбанку з:

понеділка 8 травня - на суботу 13 травня;

п'ятниці 25 серпня - на суботу 19 серпня.

За необхідності 8 травня та 25 серпня 2017 року банки можуть здійснювати касові операції з клієнтами без відкриття операційного дня банку.

Також банки повинні організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати підкріплення їх готівкою різних номіналів.

 

07.04.2017

Затверджено форму акта перевірки стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами.

Мінагрополітики наказом від 06.02.2017 N 42 затвердило форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами.

Форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного контролю.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 березня 2017 р. за N 358/30226 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Мінінфраструктури наказом від 25.01.2017 N 16 pатвердило уніфіковану форму акта перевірки дотримання суб'єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства:

Уніфіковану форму акта, складеного за результатом проведення планової (позапланової) перевірки за дотриманням суб'єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів;

Форму припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планової (позапланової) перевірки, суб'єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів;

Форму розпорядження щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планової (позапланової) перевірки, суб'єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 01 березня 2017 р. за N 279/30147 та набрав чинності 7 квітня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 07.04.2017 N 28.

 

 

Кабмін постановою від 16.03.2017 N 231 затвердив перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Нагадаємо, що законодавством встановлено обов'язковість застосування РРО при реалізації технічно складних побутових товарів.

Крім цього, із Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів виключено додаток 1, яким встановлювався перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні.

Постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування, а саме з 8 травня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 07.04.2017 N 66.

 

 

06.04.2017

Мінфін наказом від 28.02.2017 N 299 затвердив форму запиту контролюючого органу на проведення зустрічної звірки.

Нагадаємо, що з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок, контролюючі органи мають право здійснювати зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання щодо платника податків.

Під час зустрічної звірки здійснюється співставлення даних, отриманих від платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування повноти їх відображення в обліку платника податків.

Під час проведення зустрічної звірки з'ясовуються лише питання, зазначені у письмовому запиті контролюючого органу на проведення зустрічної звірки.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 17 березня 2017 р. за N 370/30238 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування

 

 

Мінфін наказом від 27.02.2017 N 294 затвердив зміни до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків.

Зокрема, Порядок доповнено нормами, якими передбачено, що:

річний план-графік складається, починаючи з 2018 року. План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки. Оновлення річного плану-графіка здійснюється у разі його коригування територіальними органами ДФС;

проекти річних планів-графіків складаються територіальними органами ДФС не пізніше 01 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки. Річні плани-графіки не потребують узгодження з органами державного фінансового контролю;

при формуванні річного плану-графіка на наступний рік враховуються показники за результатами діяльності платника податків за 9 місяців поточного року. Якщо податковим (звітним) періодом для податку на прибуток платника податків є календарний рік, при плануванні враховуються показники за попередній рік.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 березня 2017 р. за N 368/30236 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

НКРЕКП постановою від 04.04.2017 N 472 затвердила Порядок комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).

Цей Порядок визначає особливості здійснення комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах) та/або установках, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).

Вимоги Порядку поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво електричної енергії на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах) та/або установках, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), електропередавальні та енергопостачальні організації, Операторів комерційного обліку, Головного оператора системи комерційного обліку електричної енергії ОРЕ та інші сторони, що задіяні у процесах формування даних комерційного обліку електричної енергії для розрахунків платежів.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

Мінсоцполітики наказом від 30.01.2017 N 140 внесло зміни до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Зокрема, змінами передбачено удосконалення норм, що регулюють питання організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, в тому числі посадових осіб; організації проведення інструктажів з питань охорони праці; стажування, дублювання і допуску працівників до роботи.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 лютого 2017 р. за N 234/30102 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Мінсоцполітики наказом від 31.01.2017 N 148 затвердило зміни до Типового положення про службу охорони праці.

Зокрема, уточнено, що на підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Раніше відповідною нормою передбачалося, що зазначені спеціалісти повинні були мати виробничий стаж роботи не менше 3-х років і пройти навчання з охорони праці.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 лютого 2017 р. за N 236/30104 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

НКРЕКП постановою від 04.04.2017 N 467 затвердила Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів.

Ці Ліцензійні умови визначають кадрові, організаційні, технологічні та спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів, а також перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження відповідної діяльності.

Постанова набирає чинності через 2 місяці з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр", крім пп. 3 п. 4.1 гл. 4 Ліцензійних умов (щодо обов'язку ліцензіата дотримуватися показників якості надання послуг з захоронення побутових відходів), який набирає чинності через 3 місяці з дня набрання чинності показників якості надання послуг з захоронення побутових відходів, затверджених НКРЕКП.

Суб'єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з захоронення побутових відходів на полігонах, введених в експлуатацію до 16 лютого 2010 року, та звалищах, повинні привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог:

підпунктів 1 - 4, 10 п. 4.2 гл. 4 Ліцензійних умов - до 1 січня 2018 року;

підпунктів 5 - 8 п. 4.2 гл. 4 Ліцензійних умов - до 1 січня 2019 року;

підпункту 9 п. 4.2 гл. 4 Ліцензійних умов - до 1 січня 2020 року.

 

 

Держатомрегулювання наказом від 21.02.2017 N 60 затвердило Вимоги до адміністративного контролю майданчиків уранових об'єктів в рамках обмеженого звільнення їх від регулюючого контролю.

Ці Вимоги встановлюють цілі та процедури планування, проведення, коригування та припинення адміністративного контролю майданчиків уранових об'єктів, які після завершення робіт з припинення їх діяльності шляхом ліквідації або перепрофілювання обмежено звільнені від регулюючого контролю, та є обов'язковими для всіх юридичних і фізичних осіб, що здійснюють такі роботи.

Зазначені Вимоги розроблені відповідно до вимог законодавства України та з врахуванням рекомендацій Міжнародного агентства з атомної енергії.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 березня 2017 р. за N 353/30221 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Мінагрополітики наказом від 10.02.2017 N 50 внесло зміни до низки наказів, що стосуються племінної справи у тваринництві.

Зокрема, внесено зміни до Інструкції з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід, якими уточнено, що організацію та проведення бонітування забезпечують суб'єкти племінної справи у тваринництві.

Бонітування поголів'я великої рогатої худоби проводить комісія, до складу якої:

входять спеціалісти господарства (зоотехніки, зоотехніки з племінної справи та лікарі ветеринарної медицини) - за призначенням керівника підприємства (за згодою);

залучаються фахівці із спеціальною підготовкою наукових та учбових установ, селекційних центрів, зоотехніки з практичним досвідом роботи та працівники громадських організацій (об'єднань), які відповідають кваліфікаційним вимогам і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами, відповідно до вимог чинного законодавства (за згодою);

залучаються представники структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій.

Загалом зміни внесено до 22 наказів.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 березня 2017 р. за N 380/30248 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

05.04.2017

Затверджено Реєстр ліків, вартість яких підлягає відшкодуванню

МОЗ наказом від 03.04.2017 N 360 затвердило Реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, станом на 03 квітня 2017 року.

Реєстр затверджено відповідно до Порядку визначення розміру відшкодування вартості лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню.

 

Оновлено Гігієнічні нормативи та регламенти безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів

МОЗ наказом від 13.03.2017 N 268 виклало у новій редакції Гігієнічні нормативи і регламенти безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів.

Нагадаємо, що підприємства, установи і організації зобов'язані вести облік наявності та використання пестицидів і агрохімікатів та надавати інформацію органам, що ведуть державний облік.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 березня 2017 р. за N 392/30260 та набрав чинності 31 березня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 31.03.2017 N 26.

 

Нацбанк пом'якшив валютне регулювання

Нацбанк постановою від 04.04.2017 N 30 вніс зміни до своєї постанови від 13.12.2016 N 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України", якими передбачено лібералізацію валютного регулювання.

Зокрема, пом'якшено вимогу щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку надходжень в Україну в інвалюті. Так, юрособи та ФОП повинні продавати не 65% (як це було раніше), а 50% своїх валютних надходжень.

Також пом'якшено обмеження на продаж готівкової інвалюти населенню. Раніше громадяни мали можливість купувати валюту на суму не більше 12 тис. грн в еквіваленті в день у межах одного банку. Згідно зі змінами цю максимальну суму підвищено до 150 тис. грн.

Постанова набрала чинності 5 квітня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 04.04.2017 р.

 

 

04.04.2017

Удосконалено Правила приєднання електроустановок до електромереж

НКРЕКП постановою від 30.03.2017 N 441 затвердила зміни до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж.

Зокрема, Правила доповнено нормами, якими передбачено, що заява про приєднання електроустановки певної потужності та копії доданих до неї документів можуть бути подані замовником через web-сайт електропередавальної організації в мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку.

У разі коли об'єкт (земельна ділянка) замовника перебуває у власності (користуванні) декількох осіб, електропередавальна організація укладає договір про приєднання з одним із співвласників (користувачів) за умови наявності письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів), про що робиться відповідна відмітка в договорі.

Крім цього, визначено, що у разі розірвання договору про постачання електричної енергії (договору про користування електричною енергією) та, як наслідок, здійснення електропередавальною організацією технічних заходів щодо відключення та фактичного від'єднання електроустановок (об'єкта в цілому) від електричних мереж резервування потужності за таким об'єктом відбувається впродовж 180 календарних днів від дати розірвання договору.

У разі звернення іншого замовника (нового власника електроустановки (об'єкта)) після розірвання договору про постачання електричної енергії (договору про користування електричною енергією) із попереднім власником та здійснення електропередавальною організацією технічних заходів щодо відключення та фактичного від'єднання електроустановок (об'єкта) від електричних мереж після 180 календарних днів від дати розірвання відповідного договору електропередавальна організація надає послугу з приєднання в порядку, визначеному цими Правилами.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр", крім розд. V змін до Правил, який набирає чинності через 180 календарних днів з дня, наступного за днем опублікування постанови в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

Президент схвалив ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою

Закон "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою"

від 14.03.2017 N 1917-VIII

Угода набирає чинності в перший день другого місяця після одержання останньою із сторін повідомлення про завершення виконання процедур, необхідних для набрання чинності Угодою.

 

 

ФГВФО оновив порядок відбору осіб, які можуть виконувати роботи (надавати послуги) неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 09.02.2017 N 491 виклав у новій редакції Положення про порядок відбору осіб, які можуть виконувати роботи (надавати послуги) неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Це Положення визначає умови та порядок відбору осіб, які можуть виконувати роботи (надавати послуги) неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються, за такими напрямами:

"Юридичні консультанти" (у тому числі "Робота з активами");

"Стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку";

"Послуги онлайн-сервісу для погашення кредитів позичальників неплатоспроможних банків або банків, що ліквідуються, за допомогою платіжних карток та інші послуги онлайн-сервісу";

"Послуги віртуальної кімнати даних";

"Архівування документів";

"Оцифрування (сканування) документів";

"Брокерські послуги з продажу цінних паперів";

"Фінансові консультанти" (у тому числі "Ведення бухгалтерського обліку та супровід ведення реєстру вимог кредиторів");

"Організація відкритих торгів (аукціонів)";

"Аудиторські послуги";

"Радник уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";

"Суб'єкти оціночної діяльності";

інші напрями.

Вимоги Положення не поширюються на виконання робіт (надання послуг), необхідних для реалізації вимог ст. 411 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", постачання товарів неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 06 березня 2017 р. за N 305/30173 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено форму примірного договору про відшкодування витрат, понесених у зв'язку з відпуском ліків, вартість яких відшкодовується

МОЗ наказом від 25.03.2017 N 326 затвердило форму примірного договору про відшкодування витрат, понесених у зв'язку з відпуском лікарських засобів, вартість яких повністю чи частково відшкодовується.

Форму примірного договору затверджено відповідно до постанови Кабміну від 09.11.2016 N 863 "Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів" та п. 2 Порядку відшкодування лікарських засобів.

Договір укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Договір може бути розірваний тільки за домовленістю сторін, яка оформлюється додатковою угодою до договору.

У випадку виникнення спорів або розбіжностей сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

У разі недосягнення сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку.

 

 

Внесено зміни до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків

Нацбанк постановою від 31.03.2017 N 28 вніс зміни до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України.

Зокрема, Інструкцію доповнено нормами, згідно з якими банк подає на паперових носіях Департаменту банківського нагляду та оприлюднює шляхом розміщення на веб-сайті банку не пізніше 30 числа другого місяця, наступного за звітним періодом, консолідовану проміжну фінансову звітність, що включає:

Консолідований проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс);

Консолідований проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати);

Консолідований проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал);

Консолідований проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів;

Примітки до консолідованої проміжної скороченої фінансової звітності.

Постанова набрала чинності 4 квітня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 03.04.2017 р.

 

 

Затверджено новий Порядок проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електромереж

НКРЕКП постановою від 28.03.2017 N 426 затвердила Порядок проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

Цей Порядок визначає процедуру організації та проведення електронних аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для здійснення експортних та/або імпортних операцій з електричною енергією з урахуванням особливостей роботи ОЕС України та окремих її складових частин.

Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України учасники аукціону отримують виключно за результатами аукціону, передбаченого цим Порядком, за винятком пропускної спроможності, щодо якої відповідно до законодавства надано пріоритетний доступ.

За результатами аукціону енергопостачальники мають право використовувати пропускну спроможність для здійснення експортних та/або імпортних операцій з електричною енергією.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

Затверджено Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ

Кабмін постановою від 29.03.2017 N 222 затвердив Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ.

Типовий договір затверджено на виконання статті 5 Закону "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії".

Постанова набрала чинності 4 квітня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 04.04.2017 N 63.

 

 

Затверджено Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за спожиту електроенергію

Кабмін постановою від 29.03.2017 N 221 затвердив Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за спожиту електричну енергію.

Типовий договір затверджено на виконання статті 6 Закону "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії".

Постанова набрала чинності 4 квітня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 04.04.2017 N 63.

 

 

Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, зазнав змін

Мінфін наказом від 27.02.2017 N 292 затвердив зміни до деяких власних нормативно-правових актів.

Зокрема, внесено зміни до Порядку та строків митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, якими уточнено, що митне оформлення природного газу, що ввозиться на митну територію України з метою зберігання у газосховищах, здійснюється відповідно до митного режиму митного складу.

За фактом переміщення природного газу до газосховища декларант або уповноважена ним особа у строки та порядку, що встановлені законодавством, повинні подати митниці (митному посту), уповноваженій(ому) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, додаткову декларацію (додаткові декларації) відповідно до митного режиму митного складу на обсяги, переміщені до газосховищ за періодичною митною декларацією протягом відповідного календарного місяця.

Допускається одночасне зберігання в газосховищах природного газу з різним митним статусом.

Оператори газосховищ щомісяця до 20 числа надають митниці (митному посту), уповноваженій(ому) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, реєстр обсягів природного газу, який зберігається у газосховищах на митній території України, за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку.

Також Порядок доповнено нормами, якими регулюються питання здійснення митного контролю та митного оформлення обсягів балансування, балансуючих обсягів природного газу та обсягів природного газу за операціями із заміщення природного газу (бекхолу).

Крім цього, внесено зміни до Порядку та строків митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі, Переліку місць митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, Порядку надання складським об'єктам статусу "митний склад" та позбавлення такого статусу, Переліку товарів, митне оформлення яких здійснюється Енергетичною митницею Державної фіскальної служби України.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 березня 2017 р. за N 387/30255 та набрав чинності 4 квітня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 04.04.2017 N 27.

 

 

03.04.2017

Встановлено розмір плати за користування автоматизованою системою виконавчого провадження

Мін'юст наказом від 24.03.2017 N 954/5 встановив розмір плати за користування автоматизованою системою виконавчого провадження.

Згідно з наказом розмір плати за користування автоматизованою системою виконавчого провадження органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями становить 51 грн 00 коп. (з урахуванням ПДВ) за кожне відкрите виконавче провадження.

Порядок та строки сплати органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями коштів за користування Системою визначаються договорами, укладеними з адміністратором Системи.

Крім цього, внесено зміни до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 березня 2017 р. за N 406/30247, набирає чинності з дня його офіційного опублікування та діє до 1 січня 2019 року.

 

 

Уряд схвалив нову Концепцію держполітики у сфері захисту прав споживачів

Кабмін розпорядженням від 29.03.2017 N 217-р схвалив Концепцію державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року.

Метою цієї Концепції є створення та впровадження ефективної системи захисту прав споживачів в Україні на засадах ЄС з урахуванням кращих практик країн ЄС.

Основними завданнями цієї Концепції є:

гармонізація системи захисту прав споживачів в Україні з принципами, підходами та практиками ЄС;

адаптація у повному обсязі національного законодавства з питань захисту прав споживачів до законодавства ЄС відповідно до зобов'язань України, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони;

забезпечення конституційних гарантій безпеки та якості споживання, в тому числі шляхом унеможливлення зниження досягнутого рівня захисту прав споживачів;

створення умов для впровадження та розвитку споживчої освіти всіх рівнів, підвищення рівня споживчої грамотності;

забезпечення впровадження прозорих та ефективних механізмів взаємодії державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань споживачів, представників бізнесу у сфері здійснення захисту прав споживачів;

удосконалення інформації для споживачів про товари та послуги на споживчому ринку, яка повинна бути доступною, об'єктивною, достовірною та своєчасно наданою в тому числі інформація, що надається з використанням Інтернету, для попередження про потенційні ризики і небезпеку споживання;

забезпечення прозорості зворотного зв'язку між споживачами та всіма органами виконавчої влади щодо звернень і скарг споживачів, компенсації шкоди, завданої споживачам у разі порушення їх прав;

створення умов для ефективного досудового (альтернативного) врегулювання споживчих спорів;

забезпечення участі споживачів у процесах формування та реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів, реформування системи захисту прав споживачів, стандартизації, інформаційно-аналітичного забезпечення і моніторингу діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування і громадських об'єднань у сфері захисту прав споживачів;

сприяння розвитку системи незалежних досліджень рівня якості та безпеки товарів, робіт і послуг на споживчому ринку;

забезпечення поширення дії Закону "Про захист прав споживачів" на всі види товарів, послуг і робіт для споживачів;

усунення можливостей для несправедливих торгівельних практик, які перешкоджають функціонуванню внутрішнього ринку, та внесення до споживчих контрактів умов щодо обмеження прав споживачів;

забезпечення спрощеної процедури судового розгляду споживчих спорів, зміни судових підходів під час розгляду споживчих позовів у частині надання доказів, відшкодування моральної шкоди, розгляду справ щодо невизначеного кола осіб з метою створення справедливого, доступного, оперативного судового порядку врегулювання споживчих спорів;

створення механізмів для реалізації органами місцевого самоврядування повноважень із захисту прав споживачів;

підвищення ефективності системи захисту споживачів від небезпечної продукції, що може заподіяти шкоду життю, здоров'ю, майну споживачів, навколишньому природному середовищу, в тому числі шляхом підвищення ефективності державного ринкового нагляду;

забезпечення захисту прав споживачів у сфері електронної комерції, що здійснюється суб'єктами господарювання за допомогою інформаційно-телекомунікаційних мереж, у тому числі Інтернету;

забезпечення державної підтримки громадських об'єднань споживачів, їх активної участі у процесах прийняття державних рішень, важливих для споживачів, створення чітких і прозорих механізмів публічного обговорення підготовки та прийняття таких рішень;

приділення уваги захисту прав вразливих категорій споживачів, зокрема осіб з вадами розумового та фізичного розвитку.

 

 

Затверджено нове Положення про Міненерговугілля

Кабмін постановою від 29.03.2017 N 208 затвердив Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (Міненерговугілля) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном.

Міненерговугілля є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах, а також забезпечує формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання.

Постанова набрала чинності 1 квітня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 01.04.2017 N 62.

 

Огляд інших нових нормативнх актів України на головній сторінці http://www.cct.com.ua/

 

Повний текст нормативних документів містить

інформаційно-довідкова система "Зодчий"  (880 грн.)

 Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg

Нормативна база будівельних документів і стандартів

(СНИП, ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВСН)