Лицензионная АВК-5 ред. 3.2.2. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.Щодо нового порядку проведення перевірок інспекторами праці<br>Запитання-відповіді від 04.07.2017

Щодо нового порядку проведення перевірок інспекторами праці

Кабінет Міністрів України 26 квітня 2017 року прийняв постанову «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 295 (далі – Постанова № 295). Відповідним рішенням Уряду врегульовано механізм державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Зокрема, запроваджуються нові підходи у стосунках держави та бізнесу, згідно з якими головними пріоритетами інспекторів праці визначені профілактична робота та консультування роботодавців. Також ухвалений документ визначає механізм виявлення неоформлених працівників, що є черговим кроком у боротьбі за легалізацію доходів громадян та недобросовісних підприємців. Про ці та інші особливості проведення перевірок нам розповість Олена Анатоліївна Коновалова, заступник директора департаменту з питань праці, начальник відділу з питань трудових відносин Державної служби України з питань праці.

– Шановна Олено Анатоліївно, як відомо, у прийнятій Постанові № 295 затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю. Наші читачі, телефонуючи на гарячу лінію, часто запитують про особливості цього нормативно-правового документа. Поінформуйте, будь ласка, докладніше, в чому полягає власне мета Постанови № 295 та який механізм проведення перевірок інспекторами праці?

– Постанову № 295 розроблено у зв'язку із внесенням із 01 січня 2017 року змін до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97 щодо делегування повноважень Державної служби України з питань праці (далі – Держпраці) у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення на відповідних територіях виконавчим органам міських рад міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад та складання протоколів про адміністративні правопорушення і накладання штрафів за порушення законодавства про працю відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП).

Варто зазначити, що Постанова № 295 розмежовує державний контроль за додержанням законодавства про працю та державний нагляд за додержанням законодавства про працю.

Також вищевказаною постановою визначена процедура здійснення державного контролю інспекторами праці Держпраці, її територіальних органів та виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад.

Крім того, з набуттям чинності цієї постанови поняття «перевірка» зникає із використання під час процедури контролю за додержанням законодавства про працю. Контрольні повноваження інспекторів праці здійснюються шляхом інспекційних відвідувань або невиїзних інспектувань. Інспекційні відві-дування здійснюються інспекторами праці за місцем знаходження (здійснення господарської діяльності) роботодавця, а невиїзні інспектування за погодженням із роботодавцем – у приміщенні відповідного органу контролю на підставі документів та пояснень, наданих об'єктом відвідування.

– До речі, з набуттям чинності Постанови № 295 було скасовано деякі нормативні документи, або внесено істотні зміни до них. Зазначте, будь ласка, в які саме правові акти внесено зміни та які скасовано?

– Постановою № 295 скасовано дію постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)» від 17 листопада 2010 року № 1059 та «Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)» від 10 жовтня 2012 року № 937, а також внесено зміни до Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96.

– Олено Анатоліївно, у Постанові № 295 визначено основні завдання та процедуру здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Читачам буде цікаво дізнатися, в чому ж полягає різниця між наглядом і контролем відповідно до прийнятого документа?

– Державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці Держпраці та її територіальних органів і виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (із питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин). Інспекторами праці є посадові особи Держпраці та її територіальних органів, виконавчих органів рад, посадовими обов'язками яких передбачено повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.

Основною ж метою державного нагляду є виявлення порушень та недоліків під час здійснення виконавчими органами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та центральними органами виконавчої влади повноважень, визначених відповідно частиною третьою статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97 та частиною другою статті 259 КЗпП. Державний нагляд здійснюють посадові особи Держпраці та її територіальних органів, посадовими обов'язками яких передбачено здійснення повноважень державного нагляду за додержанням законодавства про працю, що підтверджується службовим посвідченням такої посадової особи.

Таким чином, повноваження щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю покладаються на інспекторів праці Держпраці, її територіальних органів та виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад, які здійснюють контроль безпосередньо у роботодавців, а повноваження щодо нагляду – уповноваженими посадовими особами Держпраці та її територіальних органів.

– Пані Олено, Постанова № 295 надає широкі повноваження інспекторам праці щодо перевірок роботодавців, зокрема дозволу без попередження перевіряти підприємства, проте роботодавцям буде цікаво дізнатися, а які переваги в цьому документі передбачені саме для них?

– По-перше, у разі відсутності у роботодавця можливості забезпечити інспектора робочим місцем на час здійснення інспекційного відвідування можливо проведення невиїзного інспектування.

По-друге, за умови виконання всіх вимог припису у встановлені строки заходи щодо притягнення до відповідальності об'єкта відвідування та його посадових осіб не застосовуються, крім випадків, коли під час інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) виявлені неоформлені працівники, факти заборгованості із виплати заробітної плати або виплат заробітної плати з порушенням строків, виплат її не в повному обсязі, порушення мінімальних гарантій в оплаті праці.

Крім того, Постановою № 295 запроваджений порядок оскарження вимоги або припису інспектора праці до вищої посадової особи, що до набуття чинності постанови можливо було виключно у судовому порядку. Це значно спрощує процедуру оскарження.

– Отже, у прийнятому документі чітко прописаний механізм інспектування, а чи існують певні підстави для здійснення таких інспекційних відвідувань роботодавця відповідно до Постанови № 295?

– Інспекційні відвідування проводяться за наступних підстав:

1) за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;

2) за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;

3) за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4 – 7 пункту 5 Порядку, затвердженого Постановою № 295 (далі – Порядок);

4) за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю;

5) за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю) про виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю;

6) за інформацією:

– Державної служби статистики України (далі – Держстат) та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати;

– Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) та її територіальних органів про:

• невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;

• факти порушення законодавства про працю, виявлені у ході здійснення контрольних повноважень;

• факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом;

• роботодавців, що мають заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника;

– Пенсійного фонду України (далі – ПФУ) та його територіальних органів про:

• роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної;

• роботодавців, у яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;

• роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків;

• працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;

• роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної плати без дотримання вимог КЗпП та Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96);

• роботодавців, у яких протягом року не проводилась індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації;

• роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів;

• роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників;

7) за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених в ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

– Олено Анатоліївно, а щодо невиїзних інспектувань, вони також можуть проводитися за переліченими вище підставами чи існують інші процедури інспекції?

– Ні, не можуть. Невиїзні інспектування можуть здійснюватися за наявності підстав, визначених тільки підпунктами 1, 4 – 7 пункту 5 Порядку, тобто за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю, за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю, за повідомленнями органів державного нагляду (контролю), Держстату, ДФС, ПФУ та профспілок.

Хочу наголосити, що контроль за додержанням законодавства про працю щодо оформлення трудових відносин може здійснюватися виключно шляхом інспекційних відвідувань за місцем знаходження (здійснення господарської діяльності) роботодавця. За таких умов інспектор праці повідомляє роботодавця про проведення інспекційного відвідування. А про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин інспектор праці повідомляє об'єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі, якщо тільки він не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню.

– Читачів, безперечно, зацікавить питання про права інспекторів праці. Адже є випадки відвідування приватних підприємців шахраями під виглядом державних інспекторів, які нібито мають перевірити питання укладання трудових договорів та оплати праці найманих працівників. Погрожуючи великими штрафами, псевдоінспектори вимагають у підприємців гроші. Тож яким чином роботодавець запевниться, що з перевіркою завітав дійсно інспектор праці? Що треба знати роботодавцеві, щоб не втрапити в халепу?

– Основною ознакою «справжнього» інспектора праці є наявність службового посвідчення відповідно до форми, затвердженої Міністерством соціальної політики України. Таке посвідчення інспектор зобов'язаний пред'явити роботодавцю під час проведення інспекційного відвідування.

Щодо прав інспекторів праці, то за наявності службового посвідчення, безперешкодно, без попереднього повідомлення вони мають право:

1) під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених пунктом 5 Порядку, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об'єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

2) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об'єктом відвідування їх копії або витяги;

3) наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об'єкта відвідування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;

4) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;

5) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

6) фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

7) отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.

– Тобто вважається, що інспектори праці за наявності службового посвідчення мають необмежні права?

– Звичайно, ні. Інспектори праці мають виключно ті права, що передбачені Постановою № 295. Крім того, інспекторам праці забороняється:

1) виступати посередниками, арбітрами чи експертами під час розгляду індивідуальних або колективних трудових спорів;

2) підміняти працівників об'єкта відвідування під час проведення розрахунків або перерахунків розмірів належних працівникам коштів, готувати висновки про відповідність або невідповідність нормативних актів об'єкта відвідування вимогам нормативно-правових актів з метою їх подальшого передання працівникам (у тому числі звільненим), іншим особам чи органам;

3) проводити інспекційні відвідування з метою отримання від об'єкта відвідування будь-яких документів або їх копій для подальшого передання іншим особам;

4) розглядати та перевіряти питання, яке є предметом розгляду в суді або щодо якого набрало законної сили рішення суду, перевіряти своєчасність, правильність і повноту виконання рішень суду;

5) розголошувати виробничі та комерційні таємниці чи виробничі процеси, з якими вони могли ознайомитися під час виконання своїх обов'язків, крім випадків, передбачених законом, у тому числі протягом трьох років після звільнення з посади;

6) розголошувати джерело будь-якої скарги, доведеної до їх відома, на недоліки або порушення і повідомляти об'єкту відвідування або його представнику про те, що відвідування було проведене у зв'язку з отриманням такої скарги;

7) вилучати в об'єктів відвідування оригінали їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп'ютерів і їх частин.

– Отже, ми детально з'ясували повноваження інспекторів праці, а які права має роботодавець під час здійснення інспекційних відвідувань, чи існують певні нюанси, а можливо, й обов'язки?

– Під час проведення інспекційного відвідування об'єкт відвідування має право:

1) перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення;

2) не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі:

• відсутності службового посвідчення;

якщо на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики про форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню;

• якщо строк проведення інспекційного відвідування перевищує строки, визначені пунктом 10 Порядку;

3) подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до акта або припису;

4) вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу перевірок об'єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акта для підпису керівником об'єкта відвідування або його уповноваженим представником;

5) перед підписанням акта бути поінформованим про свої права та обов'язки;

6) вимагати від інспектора праці додержання вимог законодавства;

7) вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією об'єкта відвідування;

8) оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії інспектора праці;

9) отримувати консультативну допомогу від інспектора праці з метою запобігання порушенням під час проведення інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань.

Тобто роботодавець зобов'язаний допустити інспектора праці до проведення перевірки за умови пред'явлення ним службового посвідчення та вимагати дотримання інспектором праці встановлених вимог.

– Уявімо таку ситуацію, коли роботодавець з певних причин не надав необхідної для перевірки інформації, який в цьому випадку алгоритм дій інспекторів праці?

– Постановою № 295 передбачено, якщо об'єкт відвідування створює перешкоди у діяльності інспектора праці (відмова у допуску до проведення відвідування (ненадання інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування; перешкода в реалізації інших прав, передбачених пунктом 11 Порядку), у разі відсутності об'єкта відвідування або уповноваженої ним особи за місцезнаходженням (адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, інших документах, що стали підставою для проведення відвідування), відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, складається акт про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування із зазначенням відповідних причин, який за можливості підписується керівником об'єкта відвідування або іншою уповноваженою особою.

Потім копія зазначеного акта надсилається органам, яким підпорядкований об'єкт відвідування (за наявності), для вжиття заходів з усунення перешкод і забезпечення присутності об'єкта відвідування за своїм місцезнаходженням.

У разі відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, об'єкту відвідування надсилається копія акта про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування та письмова вимога із зазначенням строку поновлення документів. На час виконання такої вимоги строк проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування зупиняється.

– Трапляються випадки, коли у роботодавця виявлені порушення законодавства про працю. Які заходи вживаються інспектором праці і як роботодавець може захистити себе у разі неправомірних, на його думку, дій інспектора?

– За результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються акт і в разі виявлення порушень законодавства про працю – припис про їх усунення.

Акт складається в останній день інспекційного відвідування або невиїзного інспектування у двох примірниках, які підписуються інспектором праці, що його проводив, та керівником об'єкта відвідування або його уповноваженим представником. Один примірник акта залишається в об'єкта відвідування.

Якщо об'єкт відвідування не погоджується з викладеною в акті інформацією, акт підписується із зауваженнями, які є його невід'ємною частиною.

Зауваження можуть бути подані об'єктом відвідування не пізніше трьох робочих днів з дати підписання акта. Письмова вмотивована відповідь на зауваження надається інспектором праці не пізніше ніж через три робочих дні з дати їх надходження.

Припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені у 10-денний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.

У разі незгоди з рішенням керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке рішення може бути оскаржене до керівника або заступника керівника Держпраці.

Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання припису або вимоги.

Скарга розглядається у 30-денний строк з дати її надходження, якщо інше не встановлено законом.

За результатами розгляду скарг вимоги, приписи можуть бути скасовані повністю або в окремій частині.

– А чи може роботодавець уникнути штрафів з боку інспекторів праці, коли вже, скажімо, виявлено якесь порушення законодавства про працю на підприємстві?

– Так, із метою запобігання порушенням законодавства про працю роботодавці можуть ініціювати проведення інспекторами праці регулярних інформаційно-роз'яснювальних кампаній щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників. В такому випадку інспектор праці самостійно приймає рішення про необхідність відвідування роботодавця з метою інформування його та працівників про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, моніторингу стану його дотримання, у тому числі щодо оформлення трудових відносин.

Крім того, за письмовою заявою роботодавця інспектори праці можуть проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю та надавати рекомендації щодо його застосування. За результатами проведеного аналізу складається довідка.

Якщо вже йдеться про штрафи, то хочу наголосити, що наразі штрафи за порушення законодавства про працю доволі великі та складають від 17 грн (за порушення вимог законодавства при веденні колективних переговорів) до 96 тис. грн (за кожного працівника щодо якого порушені правила оформлення трудових відносин).

Проте хочу зауважити, що призначення інспекторів праці – не стягнення штрафів, а забезпечення дотримання вимог законодавства про працю. У разі дотримання законодавства виграють усі – і працівники, і роботодавці, то перші отримують всі гарантії, передбачені законодавством про працю, а другі – чесну конкуренцію, відсутність штрафів та трудових спорів.

– Насамкінець нашої з вами цікавої розмови, можливо, ви хотіли б звернутися до наших читачів з побажаннями та пропозиціями?

– Я хотіла б закликати роботодавців уважніше ставитися до додержання законодавства про працю. Якщо виникають питання щодо його застосування, вони завжди можуть звернутися до органів Держпраці із питаннями та отримати кваліфіковану відповідь.

Для працівників інспектори праці не тільки особи, які здійснюють контроль, але й партнери, які можуть запобігти порушенню їх прав та відреагувати на факти порушень законодавства про працю. Звичайно, інспектори праці не можуть розглядати і вирішувати трудові спори (це роблять комісії по трудових спорах і суди), але вони можуть вжити заходів щодо усунення виявлених порушень, а в разі відмови роботодавця від усунення цих порушень притягти його до відповідальності.

Шановна Олено Анатоліївно, від редакції журналу та читачів щиро вдячні Вам за ґрунтовні відповіді на запитання, за цікаву та пізнавальну розмову. Сподіваємося, після уважного ознайомлення з роз'ясненнями щодо новацій з проведення перевірок корисна інформація принадиться роботодавцям, завдяки якій вдасться уникнути штрафних санкцій та захиститися від помилок.

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно