Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.2.1. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).

Учебный  видеокурс и Методическое пособие в подарок

Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18      (050)330-54-00    (063)152-61-27   (068)201-77-62

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель авк-5 Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно авк-5 3.2.0 скачать бесплатно

 

Огляд нових нормативнх актів України

(травень 2017).
Повний текст нормативних документів містить законодавча база України

"Юрист+Закон" ( 70 грн. ) на DVD або USB-FLASH-носіях.

 

31.05.2017

Скасовано деякі адміністративні обмеження на валютному ринку

З метою лібералізації валютного ринку Нацбанк постановою від 30.05.2017 N 44 вніс зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою та своєї постанови від 13.12.2016 N 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України", згідно з якими, зокрема:

скасовано заборону на купівлю інвалюти у разі наявності у клієнта власних коштів на рахунках у сумі, що перевищує 100 тис. доларів США в еквіваленті. Раніше, за умови перевищення зазначеної суми, клієнт мав виконувати зобов'язання за рахунок власної інвалюти;

знімаються обмеження для фізосіб на переказ коштів за межі України для неторговельних операцій. Раніше вони були обмежені сумою не більше 150 тис. грн на місяць (за винятком деяких випадків);

банкам дозволено здійснювати операції з обміну інвалюти без обмежень щодо групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів як на міжбанківському, так і на міжнародному валютному ринку. Раніше операції з обміну здійснювалися виключно в межах однієї групи Класифікатора, за винятком операцій, які здійснюються на міжбанківському та міжнародних валютних ринках для виконання зобов'язань за імпортними договорами, а також на міжнародних валютних ринках з купівлі інвалюти 1-ї групи Класифікатора за інвалюту інших груп.

Постанова набрала чинності 31 травня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 30.05.2017 р. При цьому скасування обмеження  для фізосіб на переказ коштів за межі України для неторговельних операцій набирає чинності 12 червня 2017 року.

 

 

Нацбанк продовжив до 13 грудня 2017 року дію вимоги щодо обов'язкового продажу валютних надходжень

Нацбанк постановою від 30.05.2017 N 45 продовжив дію вимоги щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в інвалюті з-за кордону на користь юросіб на рівні 50 %.

Постанова набирає чинності з 16 червня 2017 року та діє до 13 грудня 2017 року (включно).

Зазначимо, що зараз дана вимога встановлена пунктом 2 постанови Нацбанку від 13.12.2016 N 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України", який втрачає чинність16 червня 2017 року.

 

 

Змінено вимоги до проведення банками аналізу фінансових операцій клієнтів

З метою забезпечення реалізації вимог Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Нацбанк постановою від 25.05.2017 N 42 затвердив зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

Зокрема, змінено вимоги щодо управління банками ризиками в сфері фінансового моніторингу.

Так, замість формального щоквартального аналізу фінансових операцій запроваджено аналіз таких операцій на постійній основі - з урахуванням ризик-орієнтованих підходів.

При цьому розгляд банками проблемних питань з фінансового моніторингу приведено до єдиних стандартів. А саме: в кожному банку такі питання розглядатимуться колегіально - комітетом, до якого обов'язково входитимуть керівники центрального та фронт-офісів, працівники юридичного департаменту та управління ризиками банку.

Постанова набрала чинності 31 травня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 30.05.2017 р.

 

 

30.05.2017

Затверджено Загальні правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині

Держатомрегулювання та МОЗ спільним наказом від 16.02.2017 N 51/151 затвердили Загальні правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині.

Ці Правила поширюються на усі заклади охорони здоров'я незалежно від форм власності, які використовують джерела іонізуючого випромінювання для медичного опромінення.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 травня 2017 р. за N 636/30504 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено Правила перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України

Мінінфраструктури наказом від 04.04.2017 N 126 затвердило Правила перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України, які визначають основні вимоги до забезпечення безпеки перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України з урахуванням особливостей завантаження, перевезення, розвантаження, оброблення небезпечних вантажів, суден для перевезення небезпечних вантажів та їх обладнання, належної підготовки екіпажів суден та відповідної документації і базуються на положеннях Правил, що додаються до Європейської угоди про міжнародні перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (далі - Правила ВОПНВ).

Вимоги цих Правил є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які є учасниками перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України.

Дія Правил не поширюється на:

перевезення небезпечних вантажів військовими суднами, військово-допоміжними суднами або суднами, що експлуатуються виключно для урядових та некомерційних цілей;

термінові перевезення небезпечних вантажів, що здійснюються з метою рятування людей або захисту навколишнього природного середовища, за умови, що вжито всіх належних заходів для забезпечення безпеки таких перевезень і про їх здійснення повідомлено компетентний орган з перевезення небезпечних вантажів - Мінінфраструктури;

перевезення машин або механізмів, не зазначених у Правилах ВОПНВ, що містять небезпечні вантажі у внутрішньому або експлуатаційному устаткованні цих машин або механізмів;

випадки, перелічені в пп. 1.1.3 гл. 1.1 Правил ВОПНВ.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 квітня 2017 р. за N 556/30424 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Суб'єкти господарювання, що використовують судна для перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України, повинні протягом 5 років з дати набрання чинності цим наказом привести судна у відповідність із вимогами Європейської угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ).

 

 

Затверджено новий Порядок формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами

НКРЕКП постановою від 25.05.2017 N 690 затвердила Порядок формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами.

Цей Порядок визначає засади формування та розрахунку тарифів на послуги з транспортування нафти (нафтопродуктів) територією України магістральними нафтопроводами (нафтопродуктопроводами) та процедуру їх установлення та перегляду.

Дія Порядку поширюється на всіх суб'єктів, які здійснюють господарську діяльність із транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами, та застосовується НКРЕКП при встановленні та перегляді тарифів на транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами для споживачів України.

Порядок не застосовується при встановленні тарифів на транспортування нафти (нафтопродуктів) магістральними трубопроводами на основі багаторічного стимулюючого регулювання.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

Удосконалено порядок здійснення банками аналізу інформації про фінансові операції

З метою недопущення здійснення банками ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та підвищення ефективності управління ризиками Нацбанк постановою від 25.05.2017 N 43 вніс зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, Інструкції про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла та Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників.

Зокрема, змінами розширено перелік індикаторів операцій, які потребуватимуть поглибленого аналізу та перевірки банками. Якщо раніше до них належали, зокрема, перекази фізичних осіб на суму більше 150 тис. грн та повернення іноземному інвестору дивідендів, то в подальшому до них будуть належати такі операції:

переказ фізичної особи на суму більше 150 тис. грн в еквіваленті (крім соціальних виплат (лікування, навчання, поховання), заробітної плати нерезидентів та переказу на суму до 50 тис. дол. США з метою сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів);

повернення інвестицій від продажу корпоративних прав або цінних паперів.

Водночас розширено перелік фінансових операцій, які не потребують здійснення аналізу документів та інформації. До нього включено операції з переказу коштів за кордон на підставі індивідуальних ліцензій Нацбанку та переказу коштів від продажу лістингових цінних паперів на українських фондових біржах.

Також банки мають вживати достатніх заходів для встановлення реальних власників юридичних осіб.

Постанова набирає чинності з 12 червня 2017 року.

 

 

Затверджено форми документів для отримання часткової компенсації вартості с/г техніки та обладнання вітчизняного виробництва

Мінагрополітики наказом від 18.04.2017 N 228 затвердило форми:

N 1 "Заявка для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва";

N 2 "Інформація про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості техніки та обладнання";

N 3 "Інформація про перерахування коштів на часткову компенсацію вартості техніки та обладнання";

N 4 "Реєстр сільськогосподарських товаровиробників - отримувачів часткової компенсації вартості техніки та обладнання". 

Ці форми затверджено відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 травня 2017 р. за N 614/30482 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Кодекс газосховищ зазнав змін

НКРЕКП постановою від 25.05.2017 N 689 затвердила зміни до Кодексу газосховищ.

Зокрема, визначено, що до закінчення строку надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу згідно з договором зберігання, якщо на рахунку замовника обліковується залишок природного газу, замовник зобов'язується:

замовити послугу зберігання (закачування, відбору) на наступний період, яка враховує зберігання залишків на кінець строку надання послуг (зберігання, закачування) природного газу;

або передати зазначений обсяг природного газу третій особі (особам) у порядку, встановленому Кодексом;

або відібрати весь обсяг природного газу, що зберігається в газосховищах на його рахунку зберігання.

Якщо замовник не здійснив зазначених заходів, оператор газосховища протягом десяти робочих днів в односторонньому порядку складає акт про обсяг залишку природного газу в газосховищах на дату закінчення надання послуг зберігання (закачування, відбору) на підставі акта про рух природного газу на рахунку зберігання замовника за останній розрахунковий період.

Оператор газосховища розраховує вартість зберігання залишку природного газу після закінчення строку надання послуг зберігання (закачування, відбору) як для індивідуального робочого обсягу на місяць на підставі складеного акта про обсяг залишку природного газу та виставляє рахунок власнику природного газу.

Оператор газосховища не підтверджує номінації та не здійснює адміністрування передачі природного газу, що зберігається в газосховищі, до здійснення повного розрахунку за послуги зі зберігання (закачування, відбору) природного газу, у тому числі за зберігання залишку природного газу після закінчення строку надання послуг зберігання (закачування, відбору).

Крім цього, внесено зміни до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу, а також викладено у новій редакції Типовий договір зберігання (закачування, відбору) природного газу.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

Затверджено новий зразок службового посвідчення працівника Держгеокадастру

Держгеокадастр наказом від 20.04.2017 N 108 затвердив:

Положення про службове посвідчення працівника Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;

Зразок службового посвідчення працівника Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та службового посвідчення для державного інспектора з питань дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Службове посвідчення працівника Держгеокадастру є документом, що засвідчує особу працівника Держгеокадастру, наявність трудових відносин з апаратом Держгеокадастру, головними управліннями Держгеокадастру в областях, м. Києві та підтверджує її повноваження відповідно до законодавства.

Посвідчення є дійсним протягом строку виконання особою своїх службових обов'язків.

 

 

Внесено зміни до форми декларації акцизного податку і Порядку її заповнення та подання

Мінфін наказом від 24.04.2017 N 451 затвердив зміни до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку.

Основною метою змін є приведення форми та Порядку у відповідність до Законів від 20.12.2016 N 1791-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році", від 21.12.2016 N 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні".

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 17 травня 2017 р. за N 630/30498 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Внесено зміни до форм акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення залишку пального та Порядку їх заповнення

Мінфін наказом від 24.04.2017 N 452 затвердив зміни до форми акцизної накладної, форми розрахунку коригування акцизної накладної та Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального.

Крім цього, викладено у новій редакції форму заявки на поповнення (коригування) залишку пального.

Основною метою змін є приведення вищезазначених форм та Порядку у відповідність до статей 231, 232 Податкового кодексу.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 травня 2017 р. за N 627/30495 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено Ліцензійні умови провадження діяльності з перероблення побутових відходів

НКРЕКП постановою від 25.05.2017 N 683 затвердила Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів.

Ці Ліцензійні умови встановлюють кадрові, організаційні, технологічні і спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів, а також вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на право провадження відповідної господарської діяльності.

Зазначимо, що НКРЕКП здійснює ліцензування господарської діяльності з перероблення побутових відходів у разі, якщо суб'єкт господарювання провадить (має намір провадити) діяльність з перероблення побутових відходів для населених пунктів з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб (сукупно), та/або суб'єкт господарювання провадить (має намір провадити) діяльність з перероблення побутових відходів на об'єктах з потужністю понад 50 тисяч тонн побутових відходів на рік.

Постанова набирає чинності через 2 місяці з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр", крім положення Ліцензійних умов щодо обов'язку ліцензіата забезпечувати показники якості надання послуги з перероблення побутових відходів, яке набирає чинності через 3 місяці з дня набрання чинності показників якості надання послуг з перероблення побутових відходів, затверджених НКРЕКП.

 

 

26.05.2017

Затверджено Технічний регламент енергетичного маркування кондиціонерів повітря

Кабмін постановою від 24.05.2017 N 360 затвердив Технічний регламент енергетичного маркування кондиціонерів повітря, який визначає основні вимоги щодо подання кінцевим споживачам інформації про рівень ефективності споживання енергії та інших ресурсів кондиціонерами повітря, а також додаткової інформації.

Дія Технічного регламенту поширюється на електричні кондиціонери повітря вітчизняного та іноземного виробництва з номінальною потужністю, яка менше або дорівнює 12 кВт, які використовуються для охолодження та/або обігріву (включаючи реверсивні кондиціонери повітря з номінальною потужністю, яка менше або дорівнює 12 кВт під час використання функції охолодження).

При цьому дія Технічного регламенту не поширюється на:

кондиціонери повітря, які живляться від джерел інших, ніж електричні;

кондиціонери повітря, в яких сторона конденсатора або сторона випарника чи обидві сторони не використовують повітря для теплообмінного середовища.

Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Кондиціонери повітря, які були введені в обіг до набрання чинності цією постановою і не відповідають усім чи окремим вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, можуть бути надані на ринку протягом 6 місяців з дати набрання чинності цією постановою.

 

 

Затверджено Технічний регламент енергетичного маркування телевізорів

Кабмін постановою від 24.05.2017 N 359 затвердив Технічний регламент енергетичного маркування телевізорів.

Цей Технічний регламент визначає основні вимоги щодо подання кінцевим споживачам інформації про рівень ефективності споживання енергії та інших ресурсів телевізорами, а також додаткової інформації.

Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Телевізори, які були введені в обіг до набрання чинності цією постановою і не відповідають усім чи окремим вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, можуть бути надані на ринку протягом 6 місяців з дати набрання чинності цією постановою.

 

 

Удосконалено Положення про порядок надання банкам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

Нацбанк постановою від 24.05.2017 N 40 затвердив зміни до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій.

Зокрема, Положення доповнено розділом, яким визначається порядок розгляду Нацбанком документів, що подані банком для отримання дубліката генеральної ліцензії.

Крім цього, визначено, що копії документів, які подаються до Нацбанку для отримання генеральної ліцензії (дубліката генеральної ліцензії), мають засвідчуватися банком у встановленому законодавством України порядку.

Банк здійснює оплату за розгляд пакета документів щодо надання генеральної ліцензії (щодо видачі дубліката генеральної ліцензії) у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Нацбанку з питань тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Нацбанком.

Послуга за цим Положенням є наданою, а плата за розгляд пакета документів для отримання генеральної ліцензії (за видачу дубліката генеральної ліцензії) не підлягає поверненню, якщо після розгляду пакета документів Нацбанком було прийняте рішення про надання чи відмову в наданні банку генеральної ліцензії (про видачу чи відмову у видачі дубліката генеральної ліцензії) або якщо пакет документів щодо надання генеральної ліцензії (видачі дубліката генеральної ліцензії) було повернуто заявнику згідно з цим Положенням.

Постанова набирає чинності з 15 червня 2017 року.

 

 

Нацбанк послабив адміністративні обмеження на валютному ринку

25 травня 2017 року Нацбанк прийняв постанову N 41, якою вносяться зміни до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам та постанови Нацбанку від 13.12.2016 N 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України". 

Зокрема, передбачено такі зміни:

скасовано тимчасову норму, згідно з якою скорочувався максимальний строк для розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів до 120 календарних днів. Тепер максимальний строк розрахунків становить 180 календарних днів, як це визначено Законом "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті";

іноземні інвестори отримали можливість повертати вкладені в Україну кошти. Досі було заборонено купувати та перерахувати іноземну валюту, щоб повернути за кордон кошти, отримані іноземними інвесторами від продажу корпоративних прав, певних видів цінних паперів, внаслідок зменшення статутних капіталів юросіб, виходу з господарських товариств іноземних інвесторів. Нацбанк вирішив дозволити такі операції. Водночас для запобігання відтоку капіталу через тіньові схеми регулятор стежитиме, щоб ці операції відповідали визначеному переліку умов;

бізнес отримав можливість достроково погашати зовнішні кредити та позики, якщо у якості забезпечення розрахунків за цими операціями (з використанням гарантій, резервних акредитивів, через уповноважені банки та/або іноземні банки) було надано зобов'язання міжнародних фінансових організацій;

скасовано обмеження, що унеможливлює відкриття уповноваженим банком кореспондентських рахунків в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора в банках-нерезидентах країн, національна валюта яких віднесена Нацбанком до 2-ї або 3-ї  групи Класифікатора;

удосконалено порядок контролю за дотриманням максимальної процентної ставки за договором у разі сплати комісій, зборів у період до одержання кредиту та/або протягом першого річного періоду дії договору. Цей порядок передбачає, що у таких випадках контроль здійснюватиметься не на дату платіжної операції, а на кінець першого річного періоду.

Зміни, що передбачені постановою N 41, набирають чинності з 12 червня 2017 року. При цьому норма, згідно з якою максимальний строк для розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становив 120 календарних днів, скасована з 26 травня 2017 року.

 

 

 

Затверджено Порядок подання органу ліцензування документів в електронній формі

Кабмін постановою від 24.05.2017 N 363 затвердив Порядок подання органу ліцензування документів в електронній формі.

Електронні документи (заяви та документи, визначені законом та ліцензійними умовами, затвердженими Кабміном) подаються до органу ліцензування через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи органів ліцензування, порядки функціонування яких визначаються відповідними органами ліцензування.

Документи, які існують тільки в паперовій формі, до заяви додаються у форматі PDF із накладенням на них електронного цифрового підпису.

У разі подання електронних документів документи на паперових носіях не подаються.

Уповноважена особа органу ліцензування перевіряє надходження електронних документів не рідше двох разів на день (у першій та другій половині робочого дня).

Під час надходження електронні документи реєструються в системі органу ліцензування, про що автоматично інформується здобувач ліцензії, ліцензіат через персональний кабінет на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

Орган ліцензування здійснює розгляд електронних документів і за результатами їх розгляду приймає рішення у порядку та строки, встановлені законом.

Орган ліцензування повідомляє здобувачу ліцензії, ліцензіату про прийняте рішення в електронній формі через персональний кабінет на Єдиному державному порталі адміністративних послуг, а також оприлюднює таке рішення на своєму офіційному веб-сайті.

 

 

 

Врегульовано питання проведення перевірок органів державного нагляду (контролю)

Кабмін постановою від 24.05.2017 N 361 затвердив:

Порядок проведення перевірок додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, який визначає процедуру проведення ДРС перевірок додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" у частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Порядок внесення подань до органів державного нагляду (контролю) щодо усунення ними порушень вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", який визначає механізм внесення подань (письмових вимог) ДРС щодо усунення органом державного нагляду (контролю) порушень вимог Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

 

 

Затверджено новий Технічний регламент радіообладнання

Кабмін постановою від 24.05.2017 N 355 затвердив Технічний регламент радіообладнання.

Цей Технічний регламент встановлює вимоги до радіообладнання, яке надається на ринку та вводиться в експлуатацію в Україні незалежно від форми постачання, включаючи реалізацію радіообладнання дистанційним способом.

Технічний регламент набирає чинності з 1 квітня 2018 року.

 

 

Удосконалено Методику розроблення критеріїв оцінювання ступеня ризику від провадження госпдіяльності

Кабмін постановою від 24.05.2017 N 362 вніс зміни до Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Зокрема, Методику доповнено нормами, якими передбачено, що у разі коли органами, уповноваженими здійснювати державний нагляд (контроль), є місцеві держадміністрації та/або органи місцевого самоврядування, у відповідних сферах критерії розробляються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.

До проекту критеріїв додається інформація про кількість суб'єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю), у відсотках щодо кожного з трьох ступенів ризику (високого, середнього, незначного).

Крім цього, внесено зміни до Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю).

 

 

Оновлено деякі додатки до форми ліцензії на мовлення

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення рішенням від 13.04.2017 N 562 виклала у новій редакції:

додаток 1 до форми ліцензії на мовлення "Відомості про засновника (співзасновників), власника (співвласників), кінцевого бенефіціарного власника (контролера) телерадіоорганізації-ліцензіата та пов'язаних осіб";

додаток 4 до форми ліцензії на мовлення "Програмна концепція мовлення".

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 травня 2017 р. за N 617/30485 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Визначено процедуру здійснення комплексних планових перевірок

Кабмін постановою від 24.05.2017 N 350 затвердив Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю).

Цей Порядок визначає процедуру здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державного нагляду (контролю) (далі - комплексний захід).

Комплексні заходи здійснюються відповідно до плану здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю), який затверджується наказом ДРС та оприлюднюється на її офіційному веб-сайті не пізніше 15 листопада року, що передує плановому.

Строк здійснення комплексного заходу не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів мікро-, малого підприємництва - 5 робочих днів.

Постанова набрала чинності 26 травня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 26.05.2017 N 96.

 

 

Положення про містобудівний кадастр зазнало змін

Кабмін постановою від 24.05.2017 N 354 вніс зміни до Положення про містобудівний кадастр.

Зокрема, Положення доповнено нормою, якою передбачено, що на державному рівні в систему містобудівного кадастру вводяться відомості про містобудівну документацію, а саме:

- назва та код адміністративно-територіальної одиниці згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97, щодо якої затверджена містобудівна документація;

- назва містобудівної документації;

- інформація про рішення місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, яким затверджена містобудівна документація (дата та номер рішення, найменування органу, який прийняв рішення, адреса веб-сайту, на якому оприлюднено рішення);

- адреса веб-сайту, на якому оприлюднено містобудівну документацію.

Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань архітектури, структурні підрозділи обласних, районних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з питань містобудування та архітектури вносять та/або актуалізують відомості про вищезазначену містобудівну документацію щодо відповідної адміністративно-територіальної одиниці не рідше одного разу на квартал.

Публічний доступ до відповідних відомостей про містобудівну документацію забезпечується шляхом їх розміщення в мережі геопорталів усіх рівнів та на офіційному веб-сайті Мінрегіону в режимі реального часу.

Постанова набрала чинності 26 травня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 26.05.2017 N 96.

 

 

25.05.2017

Роз'яснено порядок вилучення з обігу видавничої продукції, яка ввезена з території держави-агресора

Держкомтелерадіо 23.05.2017 надало роз'яснення «Щодо порядку вилучення з обігу видавничої продукції, яка ввезена з території держави-агресора».

Так, Держкомтелерадіо зазначило, що 14 травня 2017 року набрала чинності постанова Кабміну від 05.04.2017 N 235 "Про затвердження Порядку вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу".

Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, які здійснюють ввезення та розповсюдження видавничої продукції, крім видавничої продукції, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або супроводжуваному багажі загальною кількістю не більше ніж 10 примірників.

Відтак, видавнича продукція, що розповсюджується на території України без дозволу, наданого відповідно до постанови Кабміну від 05.04.2017 N 262 "Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України", підлягає обов'язковому вилученню з обігу з метою недопущення можливості її реалізації.

Вилучення здійснюється уповноваженими посадовими особи Держкомтелерадіо за місцем фактичного провадження суб'єктом господарювання своєї діяльності, розташування його господарських або інших об'єктів.

Під час вилучення з обігу видавничої продукції складається протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу, в якому робиться позначка про вилучення видавничої продукції.

За кожен випадок розповсюдження видавничої продукції без відповідного дозволу, вчиненого вперше, розмір адміністративно-господарського штрафу становить 10 мінімальних заробітних плат, за кожен наступний випадок такого розповсюдження - 50 мінімальних заробітних плат.

Також Держкомтелерадіо повідомило, що дія постанови Кабміну від 05.04.2017 N 235 не поширюється на видавничу продукцію, що має походження або виготовлена та/або ввезена з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на митну території України до 1 січня 2017 року - дня набрання чинності Законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту".

При цьому факт ввезення видавничої продукції на митну територію України до 01.01.2017 обов'язково має бути підтверджений відповідними документами.

 

 

 24.05.2017

Податкове навантаження на бізнес можуть зменшити

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону від 22.05.2017 N 6481 "Про встановлення в Україні граничного розміру податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб".

Документом пропонується з 1 січня 2018 року встановити граничний розмір податку на прибуток підприємств на рівні 7 % та податку на доходи фізичних осіб на рівні 3 %.

Основною метою законопроекту є забезпечення в Україні розвитку економіки.

 

 

23.05.2017

Затверджено Інструкцію щодо профілактики та боротьби із заразним вузликовим дерматитом великої рогатої худоби

Мінагрополітики наказом від 03.04.2017 N 171 затвердило Інструкцію щодо профілактики та боротьби із заразним вузликовим дерматитом великої рогатої худоби, яка визначає порядок проведення профілактичних, діагностичних заходів для недопущення захворювання на заразний вузликовий дерматит великої рогатої худоби, ветеринарно-санітарних заходів у випадку проявів ознак хвороби у тварин у господарствах різних форм власності та підпорядкування, дикій фауні тощо з метою недопущення розповсюдження захворювання.

Ця Інструкція є обов'язковою для виконання усіма суб'єктами господарювання незалежно від форми власності і підпорядкування: юридичними та фізичними особами - підприємцями; громадянами, діяльність яких пов'язана з розведенням, вирощуванням, утриманням та/або обігом тварин; спеціалістами ветеринарної медицини; місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 квітня 2017 р. за N 535/30403 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

 

Затверджено форму Акта про вилучення с/г тварин з метою їх знищення або забою при ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб

Мінагрополітики наказом від 12.04.2017 N 207 затвердило форму Акта про вилучення сільськогосподарських тварин з метою їх знищення або забою при ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб.

Цей акт складається у трьох примірниках, один з яких надається власнику вилучених тварин.

Акт є підставою для відшкодування збитків, завданих громадянам та юридичним особам внаслідок запровадження карантину або карантинних обмежень тварин у зв'язку з проведенням робіт щодо ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 10 травня 2017 р. за N 584/30452 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Набирає чинності Закон про відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств

Закон від 13.04.2017 N 2021-VIII "Про відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств".

Відповідно до Закону тимчасово, до 1 січня 2019 року, підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо державних вугледобувних підприємств, які підлягають виконанню в порядку, встановленому Законом "Про виконавче провадження", знімаються арешти та заборони відчуження майна у таких виконавчих провадженнях, крім рішень про виплату заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв'язку з трудовими відносинами, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів та рішень про стягнення заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Справи про банкрутство державних вугледобувних підприємств до 1 січня 2019 року не порушуються. Провадження у справах про банкрутство державних вугледобувних підприємств, порушені до дня набрання чинності цим Законом, підлягають припиненню, крім випадків, якщо ліквідація відбувається за рішенням власника.

Закон набирає чинності з 24 травня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 23.05.2017 N 91.

 

 

Радянські НПА у сфері охорони праці визнано такими, що не застосовуються на території України

Мінсоцполітики наказом від 10.04.2017 N 592 визнало такими, що не застосовуються на території України, 122 нормативно-правових актів СРСР у сфері охорони праці.

Перелік нормативно-правових актів СРСР, визнаних такими, що не застосовуються на території України, наведено у додатку до наказу. 

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 03 травня 2017 р. за N 561/30429 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено нові Правила охорони життя людей на водних об'єктах

МВС наказом від 10.04.2017 N 301 затвердило Правила охорони життя людей на водних об'єктах України, які визначають вимоги щодо забезпечення безпеки населення на водних об'єктах України та спрямовані на запобігання надзвичайним ситуаціям, загибелі і травматизму людей на воді.

Ці Правила є обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також особами, які експлуатують водні об'єкти України.

У Правилах прописано вимоги безпеки до пляжів, місць масового відпочинку людей на водних об'єктах; вимоги до рятувального поста, його складу та оснащення; порядок функціонування рятувального поста; вимоги безпеки в місцях масового відпочинку людей на водних об'єктах; вимоги щодо забезпечення безпеки дітей на водних об'єктах; заходи безпеки під час користування плавальними басейнами, експлуатації прокатних пунктів, водних атракціонів, аквапарків та дельфінаріїв; заходи безпеки під час користування самохідними і несамохідними маломірними/малими суднами та вітрильниками; заходи безпеки під час підводних занурень; порядок організації підготовки та проведення офіційних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на водних об'єктах та в басейнах; заходи безпеки під час користування поромними та льодовими переправами.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 травня 2017 р. за N 566/30434 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Уряд ліквідував Держсанепідслужбу

Кабмін постановою від 29.03.2017 N 348 ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу.

При цьому рішення про реорганізацію Державної санітарно-епідеміологічної служби шляхом її приєднання до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відмінено.

Згідно з постановою на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів покладено завдання і функції з реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та із здійснення контролю (нагляду) за дотриманням вимог санітарного законодавства (крім функцій з реалізації державної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) та у сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників).

 

22.05.2017

Застосовано антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну деяких видів шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з РФ

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Повідомлення від 20.05.2017 "Про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких видів шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з Російської Федерації"

18 травня 2017 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення N АД-373/2017/4411-05, згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Російської Федерації, що має такий опис:

1806 31 00 00 - шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао у вигляді блоків, плиток чи батонів з начинкою, масою нетто до 2 кг;

1806 90 11 00 - шоколад і шоколадні вироби з вмістом какао, шоколадні цукерки, з начинкою або без начинки, які містять алкоголь;

1806 90 19 00 - шоколад і шоколадні вироби з вмістом какао, шоколадні цукерки, з начинкою або без начинки, які не містять алкоголь;

1806 90 50 00 - кондитерські вироби з цукру та їх замінники, виготовлені з цукрозамінників, з вмістом какао.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на 5 років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну товару з Російської Федерації, опис якого зазначено вище, у розмірі 31,33 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару, опис якого зазначено вище.

Остаточне антидемпінгове мито стягується органами доходів і зборів (митницями) України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов'язкових платежів).

Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

 

 

Затверджено Критерії оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України

Держкомтелерадіо наказом від 03.03.2017 N 47 затвердило Критерії оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України.

Ці Критерії визначають загальні підходи до аналізу й оцінки видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, щодо віднесення її до такої, яка дозволена (не дозволена) до розповсюдження на території України (далі - видавнича продукція).

Зазначені Критерії призначені для використання Експертною радою Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України, та апаратом Держкомтелерадіо.

Не може бути ввезена на митну територію України з метою розповсюдження видавнича продукція, яка за своїм змістом:

спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади;

пропагує війну, вчинення терористичних актів;

розпалює міжетнічну, расову, релігійну ворожнечу;

пропагує державу-агресора, зокрема її органи влади, представників органів влади, працівників культури та інших сфер держави-агресора, які публічно підтримують окупацію території України;

спрямована на пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки;

використовує шаржування державних символів України (Державного Герба, Державного Прапора, Державного Гімну) у будь-якому вигляді.

Видавнича продукція вважається такою, що пропагує державу-агресора, зокрема її органи влади, представників органів влади, працівників культури та інших сфер держави-агресора, які публічно підтримують окупацію території України, якщо вона має одну з ознак:

у сюжеті твору безпосередньо або опосередковано заперечується або ставиться під сумнів територіальна цілісність України, виправдовуються або визнаються правомірними окупація території України, акти агресії з боку інших держав, розв'язування війни;

автором (співавтором) твору є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв;

пропагує імперські геополітичні доктрини, які передбачають об'єднання народів навколо держави-агресора, її державної мови, культури, панівної релігійної конфесії та слугують ідейним підґрунтям повернення України у сферу домінування держави-агресора.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 травня 2017 р. за N 586/30454 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

 

Оновлено Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних

Кабмін постановою від 26.04.2017 N 341 виклав у новій редакції Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних.

Цей Порядок визначає механізм внесення відомостей, що містяться у податковій накладній та/або розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до неї, до Єдиного реєстру податкових накладних.

Зокрема, визначено, що до Реєстру вносяться відомості щодо податкових накладних та/або розрахунків коригування, які прийняті до Реєстру та підлягають реєстрації, реєстрацію яких зупинено, а також щодо яких комісією, визначеною п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу, прийнято рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації.

Податкова накладна та/або розрахунок коригування приймаються до Реєстру у разі дотримання вимог, установлених п. 192.1 ст. 192, п. 2001.3, 2001.9 ст. 2001 та п. 201.1, 201.10 і 201.16 ст. 201 Кодексу, а також з урахуванням Законів "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг" та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку. Реєстрації підлягають податкові накладні та/або розрахунки коригування (у тому числі ті, що не надаються отримувачу (покупцю) товарів/послуг, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, складені за операціями з постачання послуг нерезидентом) незалежно від суми ПДВ в одній податковій накладній / розрахунку коригування.

Постанова набрала чинності 20 травня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 20.05.2017 N 92.

 

 

Уряд запровадив ліцензування експорту вугілля марки антрацит

Кабмін постановою від 18.05.2017 N 337 вніс зміни до своєї постанови від 28.12.2016 N 1009 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2017 рік".

Змінами передбачено запровадження ліцензування експорту вугілля марки антрацит у 2017 році.

Ліцензії на експорт вугілля марки антрацит видаються Мінекономрозвитку за погодженням з Міненерговугіллям. Погодження здійснюється без залучення суб'єкта господарювання в порядку міжвідомчого обміну інформацією.

Постанова набрала чинності 21 травня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 20.05.2017 N 92.

 

 

Визначено новий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Антитерористичний центр при Службі безпеки України.

Антитерористичний центр при СБУ наказом від 14.04.2017 N 222ог затвердив Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей.

Цей Тимчасовий порядок визначає окремі питання здійснення контролю за переміщенням через лінію зіткнення та/або в її межах в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей осіб, у тому числі транспортних засобів, за допомогою яких вони переміщуються, а також види блокпостів, контрольних пунктів в'їзду-виїзду, порядок їх функціонування, правила їх перетинання.

Переміщення товарів (вантажів), у тому числі визнаних в установленому порядку гуманітарною допомогою, до району або з району проведення антитерористичної операції (через лінію зіткнення та/або в її межах) фізичними особами і суб'єктами господарювання, які здійснюють такі переміщення, визначається Порядком переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, затвердженим постановою Кабміну від 01.03.2017 N 99.

 

 

19.05.2017

Держкомтелерадіо затвердило Рекомендації з підготовки рецензії щодо оцінки та характеристики змісту видання

З метою реалізації ст. 281 Закону "Про видавничу справу" Держкомтелерадіо наказом від 21.04.2017 N 69 затвердило Рекомендації з підготовки рецензії щодо оцінки та характеристики змісту видання.

Відповідно до ст. 281 Закону для отримання дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на митну територію України, суб'єкт господарювання зобов'язаний подати рецензію щодо оцінки та характеристики змісту видання.

У Рекомендаціях зазначено, що рецензування видань можуть виконувати фахівці (експерти), які є членами всеукраїнських творчих спілок, науковими, науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук України та національних галузевих академій наук.

Рецензування видання полягає в неупередженому критичному розгляді його змісту та наданні висновків щодо його відповідності або невідповідності Критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України.

Рецензія складається державною мовою в стислій формі та має бути скріплена підписом рецензента та печаткою установи (організації), у якій він працює, а також засвідчена підписом власника прав на видання.

 

 

18.05.2017

Затверджено Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій

Держатомрегулювання наказом від 13.04.2017 N 136 затвердила Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій.

Ці Загальні вимоги встановлюють вимоги до організації та здійснення діяльності з управління старінням елементів і конструкцій, важливих для безпеки енергоблоків атомних станцій, та до довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій і є обов'язковими для всіх юридичних і фізичних осіб, які беруть участь у здійсненні діяльності з управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій.  

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 травня 2017 р. за N 578/30446 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Внесено зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Нацбанк постановою від 16.05.2017 N 38 затвердив зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів.

Зокрема, передбачено, що одночасно з документами на паперових носіях, які подаються до Нацбанку відповідно до цього Положення, також подаються копії цих документів в електронному вигляді (далі - електронні копії документів).

Електронні копії документів мають створюватись у вигляді файлів, які містять скановані з паперових носіїв зображення документів.

Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

документ сканується в файл формату pdf;

сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;

файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;

документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;

роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.

Документи в електронному вигляді можуть подаватися на цифрових носіях або надсилатися засобами електронної пошти Нацбанку (для банків).

Постанова набрала чинності 18 травня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 17.05.2017 р.

 

 

17.05.2017

Внесено зміни до Типового статуту ОСББ

Мінрегіон наказом від 03.04.2017 N 67 вніс зміни до Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Зокрема, уточнено, що рішення загальних зборів не пізніше 10 днів після його прийняття надається в письмовій формі кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку, а також розміщується у загальнодоступному місці при вході до кожного під'їзду.

Також визначено, що доходи об'єднання використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання та реалізації мети створення, цілей, завдань та предмета діяльності об'єднання, визначених Статутом.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 квітня 2017 р. за N 522/30390 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Правила організації статистичної звітності, що подається до Нацбанку, зазнали змін

Нацбанк постановою від 05.05.2017 N 35 затвердив зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України.

Зокрема, виключено три форми статистичної звітності (N 302, N 523 та N 529) та запроваджено дві нові форми статистичної звітності (N 217 та N 511).

Форму N 217 подаватимуть банки. Ця форма запроваджена з метою здійснення моніторингу ефективності прийнятих персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до чинного законодавства.

Форму N 511 подаватимуть уповноважені фінансові установи та національний оператор поштового зв'язку. Ця форма запроваджена з метою отримання інформації про обсяги валютно-обмінних операцій окремих структурних підрозділів небанківських фінансових установ для подальшого їх аналізу та контролю.

Крім цього, зазнали зміни ще 32 форми статистичної звітності. Зокрема, для небанківських фінансових установ та національного оператора поштового зв'язку запроваджено надання статистичних даних до Нацбанку у форматі XML через веб-портал Нацбанку.

Постанова набирає чинності з 1 червня 2017 року.

 

 

16.05.2017

Затверджено Порядок організації роботи органів доходів і зборів із надання індивідуальних податкових консультацій

ДФС наказом від 25.04.2017 N 293 затвердила Порядок організації роботи органів доходів і зборів із надання індивідуальних податкових консультацій.

Цей Порядок розроблено з метою забезпечення єдиного підходу до розгляду та надання відповідей на звернення платників податків до органів доходів і зборів на отримання індивідуальної податкової консультації у письмовій формі та визначає процедуру взаємодії між структурними підрозділами ДФС, головними управліннями ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС, Інформаційно-довідкового департаменту ДФС у ході розгляду запитів платників податків на отримання індивідуальних податкових консультацій, які надійшли з 1 квітня 2017 року.

 

 

Вводяться нові антиросійські санкції

Президент Указом від 15.05.2017 N 133/2017 ввів у дію рішення РНБО від 28.04.2017 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Документом передбачено застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо 468 юридичних осіб (додаток 2) і 1228 фізичних осіб (додаток 1).

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

 

Нацбанк вніс зміни до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції

Нацбанк постановою від 05.05.2017 N 34 затвердив зміни до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції.

Зокрема, Інструкцію доповнено положеннями, якими визначено, що Нацбанк може здійснювати реалізацію пам'ятних монет та сувенірної продукції фізособам через приймання замовлень у реальному режимі через Офіційне інтернет-представництво (офіційний веб-сайт) Нацбанку (далі - on-line замовлення) у кількості, визначеній відповідним розпорядженням Нацбанку.

Фізособа замовляє пам'ятні монети та сувенірну продукцію шляхом заповнення реєстраційної форми з одночасним наданням згоди на оброблення персональних даних для відповідної реєстрації. Після оформлення замовлення на електронну пошту фізособи надходить номер замовлення, що свідчить про те, що її замовлення прийняте до виконання Нацбанком.

Купівля пам'ятної монети або сувенірної продукції за on-line замовленнями може здійснюватися за готівкові кошти у визначеному в замовленні відділі (управлінні) грошового обігу певного регіону Нацбанку в установлений Нацбанком строк продажу пам'ятних монет та сувенірної продукції за on-line замовленнями. Під час купівлі монет фізособа має зазначити номер замовлення та пред'явити паспорт або інший документ, який посвідчує особу. Якщо протягом цього строку фізособа - замовник не здійснила купівлю пам'ятної монети та сувенірної продукції, то замовлення анулюється.

Купівля пам'ятної монети або сувенірної продукції за on-line замовленнями може здійснюватися за безготівковим розрахунком фізособою з дати випуску монети в обіг на підставі on-line замовлення за умови попередньої оплати її повної вартості за роздрібною ціною, яка діє на день оплати.

Нацбанк здійснює відправлення пам'ятної монети або сувенірної продукції фізособі - замовнику з використанням послуг поштових підприємств, логістичних компаній тощо після надходження на рахунок Нацбанку попередньої оплати від фізособи - замовника за on-line замовлення за роздрібною ціною, яка діє на день оплати.

Постанова набрала чинності 16 травня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 15.05.2017 р.

 

 

Удосконалено Правила організації статистичної звітності, що подається до Нацбанку в умовах особливого періоду

Нацбанк постановою від 10.05.2017 N 37 вніс зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду.

Зокрема, Правила доповнено положеннями, якими передбачено, що інші фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку надсилають зведені дані по установі в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів, у розрізі регіонів за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами установи.

Зазначені установи подають дані в електронному вигляді в строки, визначені в додатку до Правил. Дані подаються у форматі XML через веб-портал Нацбанку, який розміщено за адресою https://portal.bank.gov.ua.

Постанова набирає чинності з 1 червня 2017 року.

 

 

15.05.2017

Продовжено строк дії тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії

Кабмін в розпорядженні від 11.05.2017 N 309-р продовжив строк дії тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, передбачених розпорядженням Кабміну від 12.04.2017 N 261 "Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії", на один місяць.

 

 

13.05.2017

Мінекономрозвитку передано повноваження Державної служби інтелектуальної власності

Кабмін постановою від 11.05.2017 N 320 прийняв рішення щодо передачі Мінекономрозвитку функцій і повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, які до цього здійснювала Державна служба інтелектуальної власності, що ліквідується.

 

.

12.05.2017

Скорочено повноваження органу державного управління автомобільними дорогами загального користування

Закон від 04.04.2017 N 1991-VIII "Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про автомобільні дороги" щодо уточнення деяких повноважень органу державного управління автомобільними дорогами загального користування".

Із Закону "Про автомобільні дороги" виключено норму, згідно з якою орган державного управління автомобільними дорогами загального користування мав право обмежувати або забороняти рух транспортних засобів, навантаження на вісь, загальна маса або габарити яких перевищують норми, визначені для них державними стандартами, у разі відсутності відповідного спеціального погодження.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

 Порядок допуску до професії приватного виконавця зазнав змін

Мін'юст наказом від 05.05.2017 N 1513/5 вніс зміни до розділу V Порядку допуску до професії приватного виконавця, яким регулюється порядок складання кваліфікаційного іспиту.

Зокрема, зменшено мінімальну кількість балів, які потрібно набрати для виконання теоретичної частини автоматизованого анонімного тестування, - з 40 до 35.

Також з 80 до 70 зменшено мінімальну кількість балів, які потрібно набрати для складання кваліфікаційного іспиту в цілому.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 травня 2017 р. за N 577/30445 та набрав чинності 12 травня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 12.05.2017 N 37.

 

 

11.05.2017

Внесено зміни до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

Мінфін наказом від 06.04.2017 N 415 затвердив зміни до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів.

Зокрема, Порядок доповнено нормою, якою передбачено, що у разі повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з ПДВ, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в системі електронного адміністрування ПДВ у порядку, визначеному п. 2001.5 ст. 2001 Податкового кодексу, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування ПДВ, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою про повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з ПДВ чи на момент фактичного повернення коштів - шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 25 квітня 2017 р. за N 546/30414 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Поліпшено умови ведення будівельної діяльності

Закон від 13.04.2017 N 2020-VIII вносить зміни до деяких законодавчих актів щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності.

Зокрема, із Кодексу цивільного захисту виключено положення, згідно з якими:

замовники будівництва отримують на безоплатній основі у центральному органі виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, вихідні дані у порядку, визначеному Законом "Про регулювання містобудівної діяльності";

центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, надає на запити замовників вихідні дані та вимоги, необхідні для розроблення та проектування інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

Законом також визначено, що заходи цивільного захисту об'єктів будівництва визначаються у проектній документації відповідно до будівельних норм.

Крім цього, надано нове визначення поняттю "технічні умови", що вживається у Законі "Про регулювання містобудівної діяльності". Технічні умови - це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо водопостачання (з урахуванням потреб забезпечення пожежогасіння), тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод та телекомунікації.

Закон набирає чинності з 12 травня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 11.05.2017 N 83.

 

 

Затверджено новий Порядок реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії

НКЦПФР рішенням від 23.03.2017 N 209 затвердила Порядок реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії.

Цей Порядок установлює порядок здійснення емісії, обігу опціонних сертифікатів, реєстрації в НКЦПФР випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів, звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів, надання до НКЦПФР звіту про результати виконання зобов'язань за опціонними сертифікатами та скасування реєстрації випуску цих опціонних сертифікатів.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 квітня 2017 р. за N 525/30393 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

НКРЕКП визначила планову ставку внеску на регулювання на 2018 рік у розмірі 0,065 відсотки.

Постанова від 28.04.2017 N 617 "Про визначення планової ставки внеску на регулювання на 2018 рік"

 

 

Визначено процедуру ведення реєстру рішень, прийнятих НКРЕКП, та забезпечення доступу до них на офіційному веб-сайті

НКРЕКП постановою від 25.04.2017 N 543 затвердила Порядок ведення реєстру рішень, прийнятих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та забезпечення доступу до них на офіційному веб-сайті.

НКРЕКП веде реєстрацію рішень, прийнятих:

на засіданнях у формі відкритих слухань - у системі електронного документообігу,

на засіданнях у формі закритих слухань - в окремому журналі відповідно до Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію.

Постанови і розпорядження, прийняті на засіданнях НКРЕКП у формі відкритих слухань, на підставі інформації, що міститься в системі електронного документообігу, систематизуються в реєстрі рішень НКРЕКП на її офіційному веб-сайті.

Рішення, прийняті на засіданнях НКРЕКП у формі закритих слухань, до реєстру рішень НКРЕКП не вносяться.

 

 

10.05.2017

Оновлено Порядок визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду

Фонд державного майна наказом від 04.04.2017 N 523 виклав у новій редакції Порядок визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду.

Цей Порядок установлює процедуру визначення відсоткового співвідношення державної частки та частки орендаря у ринковій вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в оренду, під час проведення його незалежної оцінки з метою приватизації у відповідності до вимог п. 86 Методики оцінки майна.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 25 квітня 2017 р. за N 540/30408 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено Технологічний процес взаємодії телекомунікаційних мереж під час надання послуги перенесення абонентського номера і його подальшого обслуговування

Адміністрація Держспецзв'язку наказом від 14.04.2017 N 244 затвердила Технологічний процес взаємодії телекомунікаційних мереж між собою під час надання послуги перенесення абонентського номера і його подальшого обслуговування, який визначає формат передачі адресної інформації та технологічний процес взаємодії телекомунікаційних мереж під час маршрутизації викликів, коротких текстових та мультимедійних повідомлень до перенесеного абонентського номера рухомого (мобільного) зв'язку в телекомунікаційній мережі загального користування України.

Цей Технологічний процес може застосовуватися при організації, проектуванні, налаштуванні та експлуатації телекомунікаційних мереж у складі телекомунікаційної мережі загального користування України.

 

 

05.05.2017

Нацбанк щодо здійснення банками купівлі-продажу інвалюти у зв'язку з перенесенням робочих днів у травні

Національний банк, Лист від 03.05.2017 N 40-0005/32430 "Щодо здійснення банками купівлі-продажу іноземної валюти у зв'язку з перенесенням робочих днів у травні 2017 року"

У зв'язку з перенесенням робочих днів у травні 2017 року Нацбанк повідомив наступне.

13 травня 2017 року Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України для уповноважених банків не працює.

Таким чином, банки не здійснюють купівлю-продаж інвалюти у безготівковій формі. Валютно-обмінні операції з готівковою інвалютою проводяться у звичайному режимі.

Обов'язковий продаж надходжень в інвалюті, установлений п. 2 постанови Нацбанку від 13.12.2016 N 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України", здійснюється наступним чином:

надходження за 12 травня та 13 травня 2017 року підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України 15 травня 2017 року.

При цьому, розгорнута заявка за 13 травня 2017 року щодо загального обсягу обов'язкового продажу інвалюти, запланованого на 15 травня 2017 року, банками не подається. Інформація за операціями з купівлі-продажу інвалюти (файл #2G) за 13 травня 2017 року банками не подається.

Щодо застосування вимог пп. 11 п. 6 постанови N 410, то Нацбанк зазначив, що купівля інвалюти, яка запланована банками на 13 травня 2017 року (включно), за рахунок коштів в гривнях, які обліковуються на окремому аналітичному рахунку балансового рахунку 2900 "Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку", здійснюється 15 травня 2017 року.

 

 

Внесено зміни до Порядку проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій

Мінфін наказом від 30.03.2017 N 399 вніс зміни до Порядку проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій.

Зокрема, визначено, що перевірка платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій за звітні періоди 2013 та 2014 років проводиться відповідно до положень гл. 8 розд. II Податкового кодексу з урахуванням особливостей, визначених ст. 39 розд. I Кодексу, у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року, та цим Порядком.

Крім цього, уточнено строки, протягом яких платник податків повинен надати посадовим особам контролюючого органу документи для проведення перевірки контрольованих операцій.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 квітня 2017 р. за N 526/30394 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

 04.05.2017

Визначено порядок складання посадовими особами СБУ протоколів про адмінправопорушення

СБУ наказом від 22.03.2017 N 173 затвердила Інструкцію про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення.

Ця Інструкція визначає порядок складання посадовими особами СБУ протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає СБУ), ст. 17210 - 17217, 17219, 17220, ч. 4 ст. 184, ст. 1854, 18511, 1955, 2122 (крім п. 9 ч. 1), 2125, 2126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порядок проведення адміністративного затримання, особистого огляду і огляду речей, вилучення речей та документів.

Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає СБУ), 1955, 2122 (крім п. 9 ч. 1), 2125, 2126 КУпАП, уповноважені складати співробітники СБУ відповідно до їх службових (посадових) обов'язків (інструкцій).

Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 184, ст. 1854, 18511 КУпАП, уповноважені складати слідчі СБУ.

Протоколи про військові адміністративні правопорушення, передбачені ст. 17210 - 17217, 17219, 17220 КУпАП, мають право складати Голова СБУ, перший заступник Голови СБУ - начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ, перший заступник (заступник) Голови СБУ - керівник Антитерористичного центру при СБУ, керівники органів, підрозділів, закладів та установ СБУ, яким в установленому порядку присвоєно найменування "військова частина".

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 квітня 2017 р. за N 506/30374 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Удосконалено законодавство з питань діяльності закладів охорони здоров'я

Закон від 06.04.2017 N 2002-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я".

 Зокрема, визначено, що залежно від форми власності заклади охорони здоров'я утворюються та функціонують як державні, комунальні, приватні чи засновані на змішаній формі власності. Державні та комунальні заклади охорони здоров'я не підлягають приватизації.

За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров'я державної власності можуть утворюватися та функціонувати як казенні підприємства або державні установи.

За організаційно-правовою формою заклади охорони здоров'я комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати як комунальні некомерційні підприємства або комунальні установи.

Заклади охорони здоров'я приватної власності не обмежені у виборі організаційно-правової форми.

Заклади охорони здоров'я, утворені в результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров'я - державних та комунальних установ, можуть мати відокремлене майно (в тому числі кошти), закріплене за ними на праві оперативного управління, самостійний баланс, самостійно затверджувати штатний розпис, мати рахунки в установах банків, печатки.

Відповідні зміни внесено до Основ законодавства України про охорону здоров'я.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності, крім пп. 3 (щодо нової редакції статті 18 Основ законодавства України про охорону здоров'я) п. 2 розд. I Закону, який набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Прикінцевими положеннями Закону передбачено, що державні та комунальні заклади охорони здоров'я - бюджетні установи можуть реорганізовуватися в казенні підприємства або комунальні некомерційні підприємства. Зміна основного виду діяльності державного та комунального закладу охорони здоров'я з медичного обслуговування населення (медична практика) у зв'язку із зміною його організаційно-правової форми забороняється.

Не підлягають реорганізації в казенні підприємства та/або комунальні некомерційні підприємства заклади охорони здоров'я Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, а також інші заклади охорони здоров'я відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

 

 

Ратифіковано Конвенцію з Мальтою про уникнення подвійного оподаткування

Закон від 13.04.2017 N 2018-VIII, яким передбачено ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї, вчинених 4 вересня 2013 року в м. Києві.

Конвенція та Протокол до неї набирають чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього повідомлення про завершення Договірними Державами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ними чинності.

 

Визначено нову процедуру здійснення контролю за додержанням законодавства з питань видачі дозвільних документів

Мінекономрозвитку наказом від 24.03.2017 N 442 затвердило Порядок здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.

Цей Порядок визначає процедуру здійснення Державною регуляторною службою України як спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності контролю за додержанням дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та встановленого порядку їх видачі.

Контроль за додержанням дозвільними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та встановленого порядку їх видачі здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Планові перевірки проводяться згідно з річним планом, який затверджується наказом Мінекономрозвитку до 01 грудня року, що передує плановому.

Планові перевірки дозвільного органу (його посадової особи) щодо додержання порядку видачі кожного окремого документа дозвільного характеру (його виду) проводяться не частіше одного разу на рік.

Позапланові перевірки проводяться в разі наявності підстав, визначених ч. 2 ст. 91 Закону "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Строк проведення планової або позапланової перевірки не може перевищувати 5 робочих днів.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 квітня 2017 р. за N 514/30382 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Затверджено Процедуру встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів

НКРЕКП постановою від 27.04.2017 N 602 затвердила Процедуру встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів.

Ця Процедура застосовується НКРЕКП при встановленні тарифу на послугу з захоронення побутових відходів і поширюється на суб'єктів господарювання, які в установленому порядку отримали ліцензію НКРЕКП на провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Затверджено Порядок формування тарифу на послугу з захоронення побутових відходів

НКРЕКП постановою від 27.04.2017 N 601 затвердила Порядок формування тарифу на послугу з захоронення побутових відходів, який визначає механізм формування тарифу на послугу з захоронення побутових відходів для суб'єктів природних монополій, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з захоронення побутових відходів та є ліцензіатами НКРЕКП з провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів.

Цей Порядок застосовується під час встановлення НКРЕКП тарифу на послугу з захоронення побутових відходів для вищезазначених суб'єктів природних монополій та поширюється на цих суб'єктів під час розрахунку такого тарифу.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

03.05.2017

Положення про реєстрацію платників ПДВ зазнало змін

Мінфін наказом від 17.03.2017 N 368 затвердив зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість.

Основною метою змін є приведення норм Положення у відповідність до підпункту 4 п. 2 розд. XIX Податкового кодексу, згідно з яким з 1 січня 2017 року втратила чинність стаття 209 розд. V Кодексу, що регламентувала спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства.

Наказом установлено, що сільськогосподарські підприємства, які станом на 01 січня 2017 року зареєстровані як суб'єкти спеціального режиму оподаткування ПДВ, вважаються платниками цього податку на загальних підставах, починаючи з 01 січня 2017 року, і стосовно таких сільськогосподарських підприємств:

з 01 січня 2017 року втрачають чинність витяги з реєстру платників ПДВ, що були видані контролюючими органами до 01 січня 2017 року;

контролюючі органи, в яких такі сільськогосподарські підприємства перебувають на обліку, приймають рішення та вносять до реєстру платників ПДВ записи про зняття підприємств з реєстрації як суб'єктів спеціального режиму оподаткування з одночасною реєстрацією платниками податку на загальних підставах.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 квітня 2017 р. за N 465/30333 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Посилено захист трудових прав працівників передпенсійного віку

Закон від 06.04.2017 N 2005-VIII "Про внесення зміни до статті 42 Кодексу законів про працю України щодо захисту трудових прав працівників".

Законом розширено перелік категорій працівників, яким надається переважне право на залишення на роботі (за рівних умов продуктивності праці і кваліфікації) при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці.

До переліку категорій працівників, яким надається перевага в залишенні на роботі, включено працівників, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.

Закон набрав чинності 30 квітня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 29.04.2017 N 79.

 

Огляд інших нових нормативнх актів України на головній сторінці http://www.cct.com.ua/

 

Повний текст нормативних документів містить

інформаційно-довідкова система "Зодчий"  (880 грн.)

 Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg

Нормативна база будівельних документів і стандартів

(СНИП, ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВСН)