Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).

Учебный  видеокурс и Методическое пособие в подарок

Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18      (050)330-54-00    (063)152-61-27   (068)201-77-62

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель авк-5 Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно авк-5 3.2.0 скачать бесплатно

 

Огляд нових нормативнх актів України

(червень 2017).
Повний текст нормативних документів містить законодавча база України

"Юрист+Закон" ( 70 грн. ) на DVD або USB-FLASH-носіях.

 

 

30.06.2017

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону N 6651, метою якого є посилення адміністративної відповідальності за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів шляхом збільшення розміру штрафу та встановлення відповідальності за повторне правопорушення у цій сфері.

Так, пропонується внести зміни до ст. 152 Кодексу про адміністративні правопорушення, згідно з якими порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів - тягтимуть за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 500 нмдг і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від 500 до 1000 нмдг.

Ті самі діяння, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, - тягтимуть за собою накладення штрафу на громадян від 500 до 1000 нмдг або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від 1000 до 1500 нмдг.

Зазначимо, що згідно з чинною редакцією ст. 152 КпАП порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80 нмдг і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від 50 до 100 нмдг.

У випадку прийняття Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

29.06.2017

ДФС удосконалила оформлення матеріалів документальних перевірок дотримання податкового, валютного та іншого законодавства

ДФС наказом від 01.06.2017 N 396 затвердила:

Зразок форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та документування виявлених порушень.

Методичні рекомендації та Зразок акта (довідки) перевірки рекомендовані для застосування посадовими особами контролюючих органів при оформленні матеріалів документальних перевірок платників податків, розпочатих після видання цього наказу.

Зразок акта (довідки) перевірки та Методичні рекомендації не рекомендовані для застосування при оформленні результатів перевірок платників податків з питань дотримання ними законодавства при проведенні розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (крім випадків, коли ці питання досліджуються при проведенні документальних перевірок), дотримання законодавства з питань державної митної справи, а також перевірок з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій відповідно до ст. 39 Податкового кодексу.

Крім цього, визнано таким, що втратив чинність, наказ ДПАУ від 11.09.2008 N 584 "Про затвердження зразків форм актів перевірок та Методичних рекомендацій щодо їх оформлення".

 

 

Удосконалено Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

Нацбанк постановою від 27.06.2017 N 58 вніс зміни до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.

Зокрема, скорочено перелік документів, що подаються до Нацбанку для включення аудиторської фірми до вищезазначеного Реєстру. Так, із Положення виключено норму щодо необхідності подання копії довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Також уточнено, що Нацбанк приймає рішення про включення/відмову у включенні аудиторської фірми до Реєстру не пізніше ніж через 30 днів із дня надходження документів до Нацбанку.

Крім цього, визначено, що Нацбанк має право прийняти рішення про відмову у видачі дубліката свідоцтва про включення до Реєстру за таких підстав:

невідповідність поданих документів розд. V Положення;

надання заявником недостовірної та/або неповної інформації в документах, що подавалися для отримання дубліката свідоцтва.

Постанова набрала чинності 28 червня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 27.06.2017 р.

 

 

Затверджено Правила розробки нафтових і газових родовищ

Мінприроди наказом від 15.03.2017 N 118 затвердило Правила розробки нафтових і газових родовищ, якими встановлюються основні вимоги до організації та здійснення розробки родовищ вуглеводнів та регламентуються відносини суб'єктів господарювання та центральних органів виконавчої влади, що виникають під час користування нафтогазоносними надрами, з метою їх комплексного і раціонального використання.

У цих Правилах викладено вимоги до дослідно-промислової розробки родовищ, видобування вуглеводнів під час промислової розробки родовищ (покладів) нафти і газу, техніки й технології влаштування свердловин, облаштування родовищ з урахуванням вимог забезпечення повної безпеки населення, охорони навколишнього природного середовища, а також майна (будівель, споруд тощо).

Вимоги Правил поширюються на діяльність усіх суб'єктів нафтогазової галузі будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють пошуки, розвідку, проектування систем розробки і облаштування, розробку родовищ вуглеводнів, влаштування та експлуатацію свердловин, інших промислових споруд тощо.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 02 червня 2017 р. за N 692/30560 та набирає чинності з 30 червня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 30.06.2017 р.

 

 

27.06.2017

Визначено порядок ведення діловодства та архіву приватними виконавцями

Мін'юст наказом від 07.06.2017 N 1829/5 затвердив Правила ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями.

Ці Правила встановлюють порядок документування діяльності з примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), роботи з документами та організації архіву в районних, районних в містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних відділах державної виконавчої служби відповідних головних територіальних управлінь юстиції, відділах примусового виконання рішень управлінь державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мін'юсту, приватними виконавцями.

Також наказом затверджено Номенклатуру справ приватного виконавця і внесено зміни до Типового положення про відділ державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі та Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 08 червня 2017 р. за N 699/30567 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Удосконалено регулювання видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Закон від 23.05.2017 N 2058-VIII вносить зміни до деяких законодавчих актів щодо усунення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій.

Зокрема, внесено зміни до Закону "Про зайнятість населення", якими уточнено, що роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах в одного або декількох (двох і більше) роботодавців, за умови отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі - дозвіл) на кожній посаді.

Праця іноземних високооплачуваних професіоналів може застосовуватися без дозволу на посадах за сумісництвом, якщо строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищує строк дії дозволу за основним місцем роботи.

Іноземний найманий працівник може суміщати роботу на посаді, визначену дозволом, з роботою на посаді тимчасово відсутнього працівника, за умови, що суміщення триває не більше 60 календарних днів протягом календарного року.

Крім цього, Закон "Про зайнятість населення" доповнено положеннями, якими визначено: 

підстави для отримання дозволу;

перелік документів для отримання дозволу та продовження його дії;

строк дії дозволу;

плату за видачу або продовження дії дозволу;

процедуру внесення змін до дозволу;

строк розгляду заяв про видачу або продовження дії дозволу;

порядок прийняття заяв про видачу або продовження дії дозволу, про внесення змін до такого дозволу та порядок прийняття рішень про видачу, продовження дії або внесення змін до такого дозволу;

порядок зупинення розгляду заяви про видачу або продовження дії дозволу, про внесення змін до такого дозволу;

процедуру відмови у видачі, продовженні дії дозволу, у внесенні змін до такого дозволу;

порядок скасування дозволу.

Закон набирає чинності через 3 місяці з дня його опублікування, а саме з 27 вересня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 27.06.2017 N 116. 

 

 

26.06.2017

Кабмін постановою від 21.06.2017 N 438 затвердив Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів.

Дія цього Технічного регламенту поширюється на нові ліфти, що введені в обіг після набрання ним чинності, які постійно обслуговують будівлі та споруди та призначені для перевезення:

людей;

людей і вантажів;

тільки вантажів, якщо пристрій для перевезення є доступним, тобто людина може безперешкодно заходити до нього, і обладнаним засобами керування, розташованими всередині пристрою для перевезення або в межах досягання людини, яка перебуває всередині пристрою для перевезення.

Технічний регламент застосовується до нових компонентів безпеки для ліфтів, зазначених у додатку 3, для використання в вищезазначених ліфтах.

Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на:

підіймальні пристрої, швидкість яких не перевищує 0,15 м/с;

будівельні підйомники;

канатні дороги, у тому числі фунікулери;

ліфти, спеціально сконструйовані та споруджені для військових або поліцейських потреб;

підіймальні пристрої, з яких можна виконувати роботу;

шахтні підіймальні установки;

підіймальні пристрої, призначені для піднімання артистів під час вистав;

підіймальні пристрої, установлені на транспортних засобах;

підіймальні пристрої, установлені на обладнанні та призначені для забезпечення доступу до робочих місць, у тому числі місць для технічного обслуговування і контролю на обладнанні;

пристрої з рейковою передачею;

ескалатори та пасажирські конвеєри (траволатори).

Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

 

 

Кабмін постановою від 24.05.2017 N 442 вніс зміни до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, якими, зокрема, передбачено розширення переліку функцій Держкомтелерадіо.

Так, згідно зі змінами Держкомтелерадіо виконує також наступні функції:

вживає разом з іншими органами державної влади заходів до обмеження доступу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, згідно із законодавством;

видає (відмовляє у видачі, анулює) дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України;

приймає на підставі звернень правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб рішення про накладення штрафу за розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, без наявності відповідного дозволу;

вилучає з обігу видавничу продукцію, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу;

розробляє та затверджує критерії оцінки видавничої продукції, яка дозволена до розповсюдження на території України;

веде реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, забезпечує його розміщення на своєму офіційному веб-сайті та єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Крім цього, внесено зміни до Положення про Міністерство культури України.

 

 

Нацбанк постановою від 22.06.2017 N 57 затвердив зміни до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп.

Зокрема, Положення доповнено нормами, якими передбачено, що структура власності банківської групи має відповідати вимогам щодо прозорості.

Структура власності банківської групи є прозорою, якщо:

визначені всі учасники банківської групи;

у структурі власності немає трастових конструкцій, номінальних (довірчих) власників, які використовуються для приховування зв'язків (контролера);

визначено характер взаємовідносин між особами та види діяльності учасників групи.

Також визначено, що Нацбанк має право вимагати від банку, відповідальної особи, контролера банківської групи надання інформації та документів, що підтверджують (спростовують) існування банківської групи, склад учасників банківської групи, характер взаємовідносин між особами, види діяльності учасників банківської групи.

Банк, відповідальна особа, контролер банківської групи зобов'язані надати на вимогу Нацбанку відповідну інформацію та документи у строки, визначені в запиті.

Постанова набрала чинності 24 червня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 23.06.2017 р.

 

 

Кабмін постановою від 21.06.2017 N 437 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) за переліком, що визначається Кабміном, є:

вид інформації за порядком доступу (таємна, службова), що підлягає захисту під час надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), господарська діяльність щодо яких підлягає ліцензуванню;

дотримання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабміном;

строк провадження ліцензованої діяльності у сфері надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації;

провадження ліцензованої діяльності у сфері надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації на виконання державного оборонного замовлення.

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження ліцензованої діяльності у сфері надання послуг у галузі технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабміном, є:

вид інформації за порядком доступу (відкрита, конфіденційна, таємна, службова), що підлягає захисту під час провадження ліцензованої діяльності у сфері надання послуг у галузі технічного захисту інформації;

дотримання вимог Ліцензійних умов;

строк провадження ліцензованої діяльності у сфері надання послуг у галузі технічного захисту інформації;

вид послуг у галузі технічного захисту інформації, господарська діяльність щодо яких підлягає ліцензуванню;

призначення інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, в яких проводиться оцінювання захищеності інформації;

рівень важливості об'єктів інформаційної діяльності, на яких проводиться оцінювання захищеності інформації та/або виявлення закладних пристроїв.

Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання, що провадять відповідну діяльність, незалежно від форми власності належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються Адміністрацією Держспецзв'язку з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на 2 роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на 3 роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на 5 років.

 

 

23.06.2017

Кабмін постановою від 21.06.2017 N 428 вніс зміни до Методики визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів.

Змінено формулу розрахунку середньоринкової вартості автомобіля, з якої вилучається коефіцієнт коригування ринкової ціни транспортних засобів залежно від пробігу.

Згідно з Податковим кодексом об'єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається Мінекономрозвитку за вищезазначеною Методикою станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального.

 

 

МОЗ наказом від 29.03.2017 N 339 затвердило Державні санітарні норми і правила "Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест".

Ці Санітарні норми визначають вимоги щодо попередження ризиків, пов'язаних з впливом азбесту на здоров'я працівників на робочих місцях всіх видів діяльності, під час яких працівники зазнають або можуть зазнавати дію шкідливого впливу азбестового пилу або пилу, що виділяється з азбестовмісних матеріалів та виробів, а також на здоров'я населення, що проживає в зоні такого впливу.

Забороняється виробництво та використання азбесту незалежно від його виду та азбестовмісних виробів і матеріалів в технологічних процесах та при проведенні будівельно-монтажних робіт.

Як виняток, матеріали та вироби, що містять азбест і вже використовуються, можна й надалі використовувати до їх заміни або утилізації. Азбестовмісні ізоляційні матеріали та вироби низької щільності (1 г/см3) підлягають першочерговій заміні та утилізації.

Ці Санітарні норми є обов'язковими для всіх видів робіт, пов'язаних з виділенням азбестовмісного пилу, та поширюються на:

реконструкцію, технічне переоснащення, ремонт, консервацію та знесення будівель, побудованих із застосуванням азбестовмісних матеріалів та виробів;

утилізацію азбесту та азбестовмісних матеріалів і виробів;

переробку азбесту та азбестовмісних матеріалів і виробів з метою їх утилізації;

технологічні процеси завантаження, розвантаження, транспортування та зберігання азбесту, азбестовмісних матеріалів і виробів з метою їх переробки та утилізації;

виробництво та застосування будівельних і дорожніх матеріалів на основі побічних продуктів, що утворюються під час утилізації азбестовмісних матеріалів і виробів.

Для будь-якого виду діяльності, який може становити ризик щодо впливу азбестового пилу або пилу, що виділяється азбестовмісними матеріалами та виробами, суб'єкт господарювання повинен призначити проведення оцінки цього ризику таким чином, щоб визначити природу впливу, зокрема мінералогічний різновид азбесту і розміри волокон, а також ступінь впливу на працівників азбестового пилу або пилу, що виділяється азбестовмісними матеріалами та виробами.

Виконання вимог цих Санітарних норм обов'язкове для суб'єктів господарської діяльності та громадян, які здійснюють роботи з азбестом та азбестовмісними матеріалами і виробами.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 09 червня 2017 р. за N 702/30570 та набирає чинності через 6 місяців з дня його офіційного опублікування.

 

 

 

22.06.2017

Мінфін наказом від 19.05.2017 N 514 затвердив Порядок інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форму Повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу.

 Цей Порядок визначає процедуру інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, роботодавців платника податку про наявність порушень ним норм пп. 169.2.1 п. 169.2 ст. 169 розд. IV Податкового кодексу, виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок, а також порядок інформування роботодавця про позбавлення платника податку - працівника такого роботодавця або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу.

Положення цього Порядку поширюються на роботодавців, працівники яких допустили порушення застосування податкової соціальної пільги.

Контролюючий орган, що здійснює аналіз показників податкової звітності, повідомляє роботодавця про наявність виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок порушень платником податку - працівником такого роботодавця застосування податкової соціальної пільги, про позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу відповідно до норм пп. 169.2.1, 169.2.4 п. 169.2 ст. 169 розд. IV Кодексу.

У зазначених випадках структурний підрозділ контролюючого органу, до функцій якого належить аналіз даних податкової звітності чи проведення документальних перевірок, складає Повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу за встановленою формою, якщо платник податку отримував її більше ніж за одним місцем нарахування (виплати) доходу або у разі отримання доходів, зазначених у пп. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 розд. IV Кодексу.

Повідомлення про порушення вважається надісланим (врученим) роботодавцю - юрособі, якщо його передано посадовій особі такої юрособи під підпис або надіслано листом з повідомленням про вручення. Повідомлення про порушення вважається надісланим (врученим) роботодавцю - самозайнятій особі, якщо його вручено їй особисто чи її законному представникові або надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження з повідомленням про вручення.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 02 червня 2017 р. за N 693/30561 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Мінфін наказом від 13.05.2017 N 495 затвердив зміни до форми Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності та форми Податкової декларації екологічного податку.

Основною метою змін є приведення форм зазначених податкових декларацій у відповідність до Закону від 21.12.2016 N 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні".

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 30 травня 2017 р. за N 675/30543 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

21.06.2017

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проект Закону N 6590 "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (щодо особливостей декларування)".

Із Декрету КМУ від 19.02.1993 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" пропонується виключити норму, згідно з якою валютні цінності та інше майно резидентів, яке перебуває за межами України, підлягає обов'язковому декларуванню у Нацбанку.

У випадку прийняття Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

20.06.2017

Кабмін постановою від 07.06.2017 N 413 затвердив Стратегію удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними.

Метою Стратегії є створення сучасної, прозорої і дієвої системи управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суспільства (насамперед учасників антитерористичної операції), територіальних громад та держави, а також раціонального та ефективного функціонування сільськогосподарських регіонів з урахуванням потреб розвитку населених пунктів, запобігання деградації земель, необхідності забезпечення продовольчої безпеки держави.

Пріоритетами управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними є:

забезпечення паритету інтересів суспільства, територіальних громад та держави під час здійснення повноважень з розпорядження землями;

передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності переважно на умовах оренди на строк не більш як 7 років;

передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в оренду виключно на земельних торгах (в тому числі тих, строк дії оренди яких припиняється), крім установлених законом випадків;

оформлення державними підприємствами, установами та організаціями права користування земельними ділянками, які ними фактично використовуються, у строк до 1 січня 2018 року;

забезпечення здійснення заходів з охорони земель, збереження і відтворення родючості ґрунтів;

забезпечення відкритості, прозорості, прогнозованості, передбачуваності, послідовності діяльності Мінагрополітики та Держгеокадастру під час формування та реалізації державної політики у сфері земельних відносин;

запобігання виникненню корупційних факторів.

Крім цього, внесено зміни до постанов Кабміну від 20.08.1993 N 661 "Про затвердження Положення про моніторинг земель" і від 17.10.2012 N 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру".

Постанова набрала чинності 17 червня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 17.06.2017 N 112.

 

 

Нацбанк постановою від 13.06.2017 N 52 затвердив зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.

Зокрема, уточнено, що юридична особа для отримання ліцензії повинна, окрім іншого, забезпечити підрозділ інкасації оперативним автотранспортом, індивідуальними засобами захисту (бронежилетами, шоломами), засобами радіозв'язку, що забезпечують постійний зв'язок підрозділу інкасації з бригадами інкасації, а також між членами бригади інкасації, які перебувають на маршрутах (радіостанції, засоби стільникового, супутникового, транкінгового зв'язку тощо).

Крім цього, встановлено вимоги щодо надання юридичною особою одночасно з документами на паперових носіях копій цих документів в електронному вигляді у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів.

Також передбачено, що Нацбанк має право:

призупинити розгляд пакета документів, що подається відповідно до Положення, у разі виявлення обставин, що можуть вплинути на прийняття Нацбанком рішення, до з'ясування таких обставин, але не більше ніж на 30 календарних днів;

продовжити строк розгляду пакета документів за обґрунтованим клопотанням заявника та встановити строк, на який продовжено строк розгляду;

повернути на доопрацювання пакет документів, поданий відповідно до вимог Положення, у разі його некомплектності та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Нацбанку із зазначенням обґрунтування.

Постанова набирає чинності з 21 червня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 20.06.2017 р.

 

 

НКЦПФР рішенням від 11.05.2017 N 286 затвердила низку змін до Положення про провадження депозитарної діяльності.

Центральний депозитарій цінних паперів та депозитарні установи повинні привести свої внутрішні документи у відповідність до змін не пізніше 3-х місяців з дня набрання чинності цим рішенням.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 30 травня 2017 р. за N 674/30542 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Мінінфраструктури наказом від 13.06.2017 N 211 затвердило зміни до аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів у державному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Зокрема, передбачено, що виходячи з економічної ефективності та дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції, зобов'язань авіакомпаній щодо розвитку авіаперевезень з/до державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" та ціни авіаперевезення, з метою стимулювання авіакомпаній як комерційних партнерів, розширення географії польотів та збільшення пасажиропотоку, за рішенням керівника аеропорту до граничних ставок цих аеропортових зборів можуть застосовуватися знижувальні коефіцієнти до існуючих рейсів з/до державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", а також при відкритті авіакомпаніями рейсів з/до державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" до/з аеропортів, до/з яких раніше з/до державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" не здійснювались такі рейси або протягом останніх 6 місяців розпочали здійснюватись.

Застосування знижувального коефіцієнта до граничних ставок відбувається шляхом множення розміру відповідного аеропортового збору на знижувальний коефіцієнт, який становить при виконанні регулярних рейсів до 0,2; чартерних - до 0,7.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 червня 2017 р. за N 769/30637 та набрав чинності 20 червня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 20.06.2017 N 48.

 

 

Мінфін наказом від 13.06.2017 N 567 затвердив Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Оцінка ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, здійснюється ДФС шляхом проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних / розрахунків коригування цим Критеріям.

Моніторинг здійснюється ДФС на підставі аналізу даних звітних показників платника податку, наявної податкової інформації, а також інформації, поданої платником податку за формою згідно з додатком до Критеріїв, яка відображає специфіку господарської діяльності платника податку окремо за кожним видом економічної діяльності, якщо така інформація врахована комісією ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації.

Також затверджено Вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 червня 2017 р. за N 753/30621 та набрав чинності 20 червня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 20.06.2017 N 48.

 

 

Мінфін наказом від 13.06.2017 N 566 затвердив Порядок роботи комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації.

Цей Порядок визначає організаційні та процедурні засади діяльності комісії ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, а також права та обов'язки її членів.

Комісія є постійно діючим колегіальним органом при ДФС, що діє в межах повноважень, визначених п. 201.16 ст. 201 розд. V Податкового кодексу та постановою Кабміну від 29.03.2017 N 190 "Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації".

Комісією розглядаються письмові пояснення та/або копії документів, подані платником податків до контролюючого органу відповідно до пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 розд. V Кодексу, а також висновок контролюючого органу з пропозицією щодо реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації.

Рішення Комісії про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації складається за встановленою формою, реєструється та надсилається платнику ПДВ у порядку, встановленому ст. 42 розд. II Кодексу, протягом 5 робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів, поданих відповідно до пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 розд. V Кодексу.

Комісія у день прийняття рішення вносить відповідний запис до Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування або відмову в такій реєстрації.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 червня 2017 р. за N 752/30620 та набрав чинності 20 червня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 20.06.2017 N 48.

 

 

Нацбанк постановою від 16.06.2017 N 56 вніс зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів.

Зокрема, визначено спрощену процедуру капіталізації банків.

Банк має право здійснити капіталізацію за спрощеною процедурою за умови отримання на це попередньої згоди Нацбанку.

Нацбанк приймає рішення про надання банку попередньої згоди або про відмову в наданні попередньої згоди протягом 10 робочих днів із дня подання повного пакета документів.

Крім цього, визначено порядок припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи.

Постанова набрала чинності 20 червня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 19.06.2017 р.

 

 

 

19.06.2017

Внесено зміни до Закону про питну воду та питне водопостачання

Закон від 18.05.2017 N 2047-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання""

Визначено, що у населених пунктах, популяційний еквівалент* яких становить 2 тисячі і більше, впровадження централізованого водовідведення є обов'язковим.

____________

* популяційний еквівалент населеного пункту - навантаження стічної води органічними речовинами, що підлягають біологічному розкладенню, з п'ятиденним біохімічним споживанням кисню, що становить 60 грамів кисню на людину на добу.

Якщо будівництво та впровадження системи централізованого водовідведення матиме негативний вплив на навколишнє природне середовище або пов'язане з надмірними витратами, повинні використовуватися індивідуальні або інші відповідні системи, які забезпечують такий самий рівень захисту навколишнього природного середовища, відповідно до нормативів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Скидання стічних вод у водні об'єкти допускається лише за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.

Місцеві правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту встановлюють вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту.

Місцеві правила розробляються на підставі та з урахуванням вимог правил приймання стічних вод та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.

У разі якщо відповідний орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про затвердження місцевих правил, застосовуються правила приймання стічних вод, затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ фізичних і юридичних осіб до затверджених місцевих правил.

Місцеві правила включають:

основні вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту підприємствами централізованого водовідведення;

популяційний еквівалент населеного пункту;

основні вимоги щодо скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення суб'єктами господарювання;

вимоги щодо якості і режиму скидання стічних вод;

визначення механізму контролю за скиданням стічних вод;

розмір плати, що справляється із суб'єктів господарювання за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення та за порушення вимог щодо якості і режиму скидання стічних вод;

визначення механізму компенсації власнику мереж, споруд, устаткування системи централізованого водовідведення відповідного населеного пункту витрат на відновлення таких мереж, споруд, устаткування, зумовлених їх пошкодженням чи руйнуванням внаслідок порушення вимог щодо скидання стічних вод;

інші вимоги, передбачені законом.

Місцеві правила не можуть передбачати обов'язок фізичних чи юридичних осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру, а також надавати повноваження органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам, підприємствам, установам, організаціям, утвореним такими органами, щодо видачі дозвільних документів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

НКРЕКП постановою від 31.05.2017 N 717 затвердила Правила організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Ці Правила визначають форми звітності, пояснення щодо їх заповнення, терміни, періодичність та способи подання цієї звітності до НКРЕКП та відповідних територіальних органів НКРЕКП.

Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, що підлягає державному регулюванню НКРЕКП.

Подання до НКРЕКП форм звітності відповідно до цих Правил здійснюється з метою перевірки та аналізу ліцензованої діяльності ліцензіата, виявлення порушень ліцензійних умов та їх усунення, а також для врахування звітних даних при встановленні або перегляді тарифів.

Ліцензіати зобов'язані подавати до НКРЕКП форми звітності, наведені в додатках 1 - 13 до Правил.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

Нацбанк постановою від 15.06.2017 N 55 спрощує операції з валютними цінностями для банків та їх клієнтів

Постановою передбачено такі зміни:

1) спрощено проведення валютних операцій на умовах "форвард".

Банкам надано можливість здійснювати власні валютні операції на умовах "форвард" без обмеження по групі Класифікатора іноземних валют, строку та виду операції, що хеджується (пара валюта/валюта; гривня/валюта). Досі такі операції дозволялися лише за умови, що обидві валюти з пари належать до 1-ї групи Класифікатора та на строк, що не перевищує 365 календарних днів.

Крім того, спрощено умови проведення форвардних операцій для бізнесу - клієнтів банків, які є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності. Такі компанії отримали можливість здійснювати операції з обміну (конвертації) іноземної валюти на умовах "форвард" без обмеження по групі Класифікатора, строку та виду операції, що хеджується.

Також вони зможуть проводити операції з купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на умовах "форвард" для хеджування ризику зміни курсу іноземної валюти щодо гривні за зовнішньоторговельними операціями без обмеження по групі Класифікатора та строку цієї операції. Раніше строк таких операцій мав становити до 365 днів;

2) розширено спектр операцій з банківськими металами, які здійснюють уповноважені банки.

Банки зможуть проводити на міжбанківському валютному ринку купівлю-продаж банківських металів на умовах "тод", "том", "спот", "форвард" або "своп" не лише за гривні, як було досі, а й за іноземну валюту.

Крім того, банки зможуть проводити на міжнародних ринках за будь-яку іноземну валюту Класифікатора операції як з купівлі, так і продажу банківських металів на умовах "тод", "том", "спот", "форвард" або "своп". Досі їх можливості з продажу банківських металів були обмежені 1-ю групою Класифікатора;

3) знято обмеження на проведення операцій з обміну безготівкової іноземної валюти для фізичних осіб, які не є підприємцями. Такі клієнти зможуть здійснювати відповідні операції з безготівковою валютою, що є на їх рахунку, без обмеження по групі Класифікатора та кількості таких операцій протягом дня. Досі вони мали можливість проводити такі операції тільки один раз протягом дня і лише з іноземною валютою 1-ї групи Класифікатора.

Крім того, для клієнтів-фізичних осіб банки здійснюватимуть обмін готівкової іноземної валюти на безготівкову без обмеження по групі Класифікатора.

Постанова набирає чинності з 26 червня 2017 року.

 

 

Нацбанк запроваджує видачу фізособам валютних ліцензій в електронній формі

Нацбанк постановою від 15.06.2017 N 54 затвердив Положення про функціонування автоматизованої інформаційної системи Національного банку України "Реєстр індивідуальних ліцензій на здійснення фізичними особами валютних операцій".

Це Положення встановлює порядок функціонування автоматизованої інформаційної системи Нацбанку "Реєстр індивідуальних ліцензій на здійснення фізичними особами валютних операцій" та надання Нацбанком за допомогою засобів цієї системи індивідуальної ліцензії в електронній формі на здійснення фізичною особою - резидентом, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності, валютної операції з переказу коштів з України з метою виконання власних зобов'язань перед нерезидентом за договором страхування життя/розміщення коштів на власному рахунку за межами України / здійснення інвестиції за кордон (далі - валютна операція).

Фізичній особі дозволяється протягом календарного року провести на підставі виданих їй е-ліцензій валютні операції на загальну суму, що не має перевищувати в сукупності 50000 доларів США включно (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Нацбанком на дату видачі відповідної е-ліцензії).

Щоб отримати е-ліцензію фізична особа (заявник) має звернутися в будь-який уповноважений банк, в якому вона має відкритий власний рахунок, та подати такі документи (у паперовій або електронній формі):

заяву до Нацбанку про видачу е-ліцензії;   

документи, що свідчать про наявність у фізичної особи (заявника) доходів у сумі, достатній для здійснення переказу коштів на підставі е-ліцензії;

оригінали або копії документів, що підтверджують мету здійснення переказу з України (крім випадку переказу коштів на власний рахунок).

Уповноважений банк за умови відповідності поданих фізичною особою (заявником) документів (інформації) вимогам законодавства України, цього Положення (у тому числі, якщо не було випадків, наведених у пп. 1 - 6 п. 8 розд. II Положення) надсилає до Нацбанку запит в електронному вигляді засобами АІС для видачі фізичній особі (заявнику) е-ліцензії.

Нацбанк на підставі поданого уповноваженим банком запиту видає фізичній особі (заявнику) е-ліцензію шляхом унесення облікового запису до АІС.

Уповноважений банк доводить до відома фізичної особи (заявника) інформацію про видачу Нацбанком е-ліцензії або її анулювання шляхом надання інформації фізичній особі (заявнику) з АІС, яка містить відомості про фізичну особу (заявника), валютну операцію, на проведення якої була видана е-ліцензія (мету, суму цієї операції, отримувача переказу), та (у разі анулювання) причини анулювання е-ліцензії.

Постанова набирає чинності з 3 липня 2017 року.

 

 

16.06.2017

Зміни у тарифах на послуги Нацбанку

Нацбанк постановою від 15.06.2017 N 53 затвердив Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації, Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру, розрахункового банку Національної платіжної системи "Український платіжний простір".

Крім цього, внесено зміни до постанови Нацбанку від 12.08.2003 N 333 "Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України".

Постанова набрала чинності 16 червня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 15.06.2017 р.

 

Затверджено Правила професійної етики для працівників НКРЕКП

НКРЕКП постановою від 08.06.2017 N 756 затвердила Правила професійної етики, що застосовуються до членів, працівників центрального апарату і територіальних органів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Ці Правила визначають принципи професійної етики, якими зобов'язані керуватись члени, працівники центрального апарату і територіальних органів НКРЕКП під час виконання посадових обов'язків у відносинах з державними органами, фізичними та юридичними особами, які покликані сприяти утвердженню таких особистих та ділових якостей і моральних норм, як високий професіоналізм, неупередженість, чесність, порядність та здатність протистояти намаганням неправомірного впливу на службову діяльність.

Зокрема, визначено, що під час виконання своїх функцій та повноважень працівники НКРЕКП діють незалежно від будь-якого іншого органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб'єктів господарювання, а також політичних партій, громадських об'єднань, професійних спілок чи їх органів.

Працівники НКРЕКП не повинні допускати будь-яких письмових чи усних вказівок, розпоряджень, доручень органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб'єктів господарювання, політичних партій, громадських об'єднань, професійних спілок чи їх органів, а також інших осіб, що стосуються виконання працівниками НКРЕКП своїх функцій і повноважень відповідно до Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", які є незаконним впливом.

Члени НКРЕКП проводять зустрічі з представниками суб'єктів, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та/або суб'єктів, пов'язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб'єктами діяльності за умови участі не менше двох інших членів НКРЕКП або керівників структурних підрозділів, а в разі проведення зустрічей працівниками НКРЕКП - за участю не менше двох інших працівників.

За порушення цих Правил працівники НКРЕКП несуть відповідальність згідно із законодавством України.

 

 

 

 

 

 

15.06.2017

Мінприроди наказом від 23.01.2017 N 17 затвердило Положення про електронний сервіс "Інтерактивна мапа Міністерства екології та природних ресурсів України" (ecomapa.gov.ua).

Це Положення визначає загальні засади впровадження та функціонування електронного сервісу "Інтерактивна мапа Міністерства екології та природних ресурсів України" (https://ecomapa.gov.ua) з метою забезпечення своєчасного реагування на електронні звернення громадян щодо виявлення місць чи об'єктів несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів.

Метою впровадження та функціонування Сервісу є:

приймання через електронний кабінет електронних звернень заявників щодо виявлення місць чи об'єктів несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів;

ведення посадовими особами обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища обліку електронних звернень заявників з можливістю надання відповіді на порушені питання;

зберігання та відображення на мапі України даних інвентаризації відведених місць чи об'єктів видалення відходів, місць чи об'єктів несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів тощо.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 травня 2017 р. за N 658/30526 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Мінрегіон наказом від 31.05.2017 N 135 затвердив Порядок ведення реєстру містобудівних умов та обмежень.

Цей Порядок визначає механізм ведення реєстру містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва.

Реєстр ведеться з метою обліку наданих, змінених, скасованих або зупинених містобудівних умов та обмежень, а також забезпечення публічності, відкритості та доступності інформації, що у них міститься.

Реєстр ведеться в електронній табличній формі уповноваженими органами містобудування та архітектури.

Доступ до Реєстру є безоплатним та необмеженим.

Внесенню в Реєстр підлягають всі, без винятку, надані містобудівні умови та обмеження, а також інформація щодо внесення змін до них, скасування або зупинення.

Доступ користувачів до даних Реєстру здійснюється через веб-сайт уповноваженого органу містобудування та архітектури або його сторінку на офіційному веб-сайті органу влади, при якому він утворений.

Користувачам реєстру надається можливість пошуку, перегляду та роздрукування скан-копій примірників містобудівних умов та обмежень.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 09 червня 2017 р. за N 714/30582 та набрав чинності 13 червня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 13.06.2017 N 46.

 

 

Президент підписав Закон від 23.05.2017 N 2059-VIII "Про оцінку впливу на довкілля",

який встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля відповідно до ст. 5, 6 та 14 Закону;

проведення громадського обговорення відповідно до ст. 7, 8 та 14 Закону;

аналіз уповноваженим органом відповідно до ст. 9 Закону інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати вищезазначеного аналізу;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності відповідно до ст. 11 Закону.

Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з урахуванням стану довкілля в місці, де планується провадити плановану діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу наявних об'єктів, планованої діяльності та об'єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності або розглядається питання про прийняття таких рішень.

Суб'єктами оцінки впливу на довкілля є суб'єкти господарювання, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які є замовниками планованої діяльності і для цілей цього Закону прирівнюються до суб'єктів господарювання, уповноважений центральний орган, уповноважені територіальні органи, інші органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, громадськість, а у випадках, визначених ст. 14 Закону, - держава походження та зачеплена держава.

Здійснення оцінки впливу на довкілля є обов'язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної ч. 2 і 3 ст. 3 Закону. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Оцінці впливу на довкілля не підлягає планована діяльність, спрямована виключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, наслідків антитерористичної операції на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, відповідно до критеріїв, затверджених Кабміном.

Крім цього, введено адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності.

Дія Закону не поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали рішення про провадження планованої діяльності до набрання чинності цим Законом, крім випадків, передбачених п. 22 ч. 2 та п. 14 ч. 3 ст. 3 Закону.

 

 

14.06.2017

Держкомтелерадіо наказом від 27.04.2017 N 73 затвердило Положення про Реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України.

Це Положення визначає вимоги щодо формування, ведення та внесення змін до Реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, а також отримання відомостей з нього.

Реєстр ведеться з метою забезпечення єдиного державного обліку видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та яку дозволено ввозити та розповсюджувати на території України.

Реєстр ведеться у вигляді електронної бази даних, що містить відомості про видавничу продукцію.

Ведення Реєстру передбачає:

внесення запису про видачу дозволу на ввезення видавничої продукції;

внесення запису про анулювання дозволу на ввезення видавничої продукції;

внесення запису про поновлення дозволу на ввезення видавничої продукції.

Ведення, поповнення та адміністрування Реєстру здійснює Держкомтелерадіо.

Інформація, що міститься в Реєстрі, є відкритою та розміщується на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо та єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 травня 2017 р. за N 670/30538 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Мінрегіон наказом від 19.05.2017 N 125 затвердив зміни до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів.

Порядок доповнено нормою, якою передбачено, що для об'єктів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, завдання на проектування (коригування проекту) складається на підставі схваленого або відібраного в установленому законодавством порядку інвестиційного проекту, яким обґрунтовано доцільність такого будівництва.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 09 червня 2017 р. N 717/30585 та набрав чинності 13 червня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 13.06.2017 N 46.

 

 

Мінагрополітики наказом від 23.05.2017 N 262 затвердило Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

Цей Порядок визначає процедуру проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення: сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги) та несільськогосподарські угіддя на землях сільськогосподарського призначення.

Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, у тому числі земель під господарськими будівлями і дворами, є відомості Державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель), документація із землеустрою.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юрособами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону "Про землеустрій".

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 31 травня 2017 р. за N 679/30547 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

 

13.06.2017

Президент підписав Закон від 16.05.2017 N 2031-VIII "Про внесення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки".

КпАП доповнено новою статтею, згідно з якою публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення - тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 150 нмдг з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.

Вчинення вищезазначених дій повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, виготовлення або поширення георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення - тягнуть за собою накладення штрафу від 150 до 300 нмдг або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.

Положення цієї статті не застосовуються у випадках, передбачених ч. 3 ст. 4 Закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

ДФС наказом від 07.06.2017 N 406 затвердила новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій.

У оновленому Державному реєстрі міститься 82 РРО, дозволених до первинної реєстрації, та 70 РРО, первинна реєстрація яких заборонена.

Також наведено перелік із 5 РРО, виключених з Державного реєстру в 2016-2017 роках, експлуатація яких не дозволяється.

 

 

12.06.2017

Підписано Закон щодо мови аудіовізуальних (електронних) ЗМІ

Закон від 23.05.2017 N 2054-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації", яким, зокрема, визначено, що:

у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної і регіональної категорій мовлення, які відповідно до ліцензій здійснюють ефірне та/або багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, передачі та/або фільми, виконані державною мовою, мають становити не менше 75 % загальної тривалості передач та/або фільмів (або їх частин) у кожному проміжку часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00;

у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій місцевої категорії мовлення, які відповідно до ліцензій здійснюють ефірне та/або багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, передачі та/або фільми, виконані державною мовою, мають становити не менше 60 % загальної тривалості передач та/або фільмів (або їх частин) у кожному проміжку часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00;

телерадіоорганізації, які відповідно до ліцензії, виданої Національною радою, здійснюють ефірне та/або багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу та/або супутникове мовлення, забезпечують частку передач новин державною мовою в обсязі не менше 75 % загальної тривалості всіх передач новин, поширених телерадіоорганізацією у кожному проміжку часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00;

телерадіоорганізації, які відповідно до ліцензії, виданої Національною радою, здійснюють мовлення мовами корінних народів України, незалежно від категорії мовлення забезпечують сумарний тижневий обсяг телемовлення державною мовою та мовами корінних народів України в обсязі не менше 75 %, при цьому не менше 30 % - державною мовою, та забезпечують сумарний тижневий обсяг радіомовлення державною мовою, у тому числі передач новин, інформаційно-аналітичних та розважальних передач (ведучими (дикторами) радіопередач), в обсязі не менше 30 %.

За невиконання вищезазначених вимог телерадіоорганізація, що здійснює мовлення, сплачує штраф у розмірі 5 % загальної суми ліцензійного збору ліцензії, виданої відповідно до ліцензії на мовлення.

Закон набирає чинності через 4 місяці з дня його опублікування.

 

Затверджено Правила розрахунку банками загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

Нацбанк постановою від 08.06.2017 N 49 затвердив Правила розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

Банк розраховує загальну вартість кредиту для споживача у грошовому виразі згідно з методикою, наведеною в додатку 1 до Правил.

Банк надає споживачу детальний розпис складових загальної вартості кредиту та графік платежів (згідно зі строковістю, зазначеною у договорі про споживчий кредит, - щомісяця, щокварталу тощо) у розрізі сум погашення основного боргу, сплати процентів за користування кредитом, вартості всіх додаткових та супутніх послуг банку та кредитного посередника (за наявності) за кожним платіжним періодом, за формою, наведеною в додатку 2 до Правил.

Банк розраховує реальну річну процентну ставку за договором про споживчий кредит у процентах згідно з методикою, наведеною в додатку 3 до Правил.

Банк обчислює реальну річну процентну ставку, базуючись на припущенні, що договір про споживчий кредит залишається дійсним протягом строку дії, передбаченого умовами договору про споживчий кредит, та що банк і споживач виконають свої обов'язки на умовах та у строки, визначені в договорі.

Постанова набрала чинності 10 червня 2017 року.

 

Нацбанк впорядкував діяльність кредитних посередників банків у сфері споживчого кредитування

Нацбанк постановою від 08.06.2017 N 50 затвердив:

Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування;

Положення про надання банками Національному банку України інформації про укладені договори у сфері споживчого кредитування та ведення переліку кредитних посередників. 

Зокрема, визначено, що фізична особа, ФОП, керівник (особа, яка виконує його обов'язки) юрособи, які є кредитними посередниками, а також працівники кредитних посередників, які здійснюють обслуговування споживачів, повинні відповідати таким вимогам:

належати до резидентів України відповідно до Податкового кодексу;

мати достатній рівень знань у сфері споживчого кредитування;

мати повну цивільну дієздатність;

мати бездоганну ділову репутацію.

Якщо кредитний посередник відповідає усім вимогам, то він має право розпочати свою діяльність після укладення з банком посередницького договору та оприлюднення банком даної інформації на власному сайті.

При цьому Нацбанк вестиме перелік кредитних посередників банків. Ведення переліку передбачає:

- автоматичне включення чи виключення інформації про кредитного посередника (на підставі отриманого від банку файлу-повідомлення зі зворотним надсиланням Нацбанком квитанції-підтвердження про включення/виключення відомостей до/з переліку);

- збирання та облік загальних відомостей про кредитного посередника (найменування, адреса, номер телефону тощо) та про посередницький договір (дата укладення та номер, дата початку та закінчення дії, ПІБ підписантів, перелік посередницьких послуг, відомості про статус кредитного посередника).

 

Уточнено питання виконання підготовчих і будівельних робіт

Кабмін постановою від 07.06.2017 N 404 вніс зміни до своєї постанови від 13.04.2011 N 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт".

Основною метою змін є приведення зазначеного нормативно-правового акта у відповідність до Закону від 17.01.2017 N 1817-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності".

Зокрема, передбачено, що будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:

подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) та об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта;

видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Постанова набрала чинності 10 червня 2017 року.

 

Уряд схвалив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018 - 2020 роки

Кабмін постановою від 31.05.2017 N 411 схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018 - 2020 роки.

Документ розроблено за трьома сценаріями та ґрунтується на аналізі розвитку економіки у 2016 році і двох попередніх роках, поточної економічної ситуації, прогнозові, що враховує вплив зовнішніх і внутрішніх чинників та містить бачення перспективи розвитку економіки України у 2018-2020 роках (у цілому та за секторами економіки).

 

Внесено зміни до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Кабмін постановою від 07.06.2017 N 409 вніс зміни до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів і Порядку внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та її розмір.

Зазначені Порядки приведено у відповідність до Закону від 17.01.2017 N 1817-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності", який, зокрема, передбачає перехід дозвільних процедур у будівництві від категорій складності об'єктів будівництва до класів наслідків (відповідальності) та від триступеневої дозвільної системи (повідомлення, декларація, дозвіл) до двоступеневої (повідомлення, дозвіл).

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів із середнім та значним класом наслідків (відповідальності) здійснюється шляхом видачі сертифіката, а об'єктів із незначними класами наслідків (відповідальності) - шляхом реєстрації декларації.

Постанова набрала чинності 10 червня 2017 року.

 

Ліцензійні умови у сфері будівництва приведено у відповідність до законодавства

Кабмін постановою від 07.06.2017 N 401 вніс зміни до своєї постанови від 30.03.2016 N 256 "Деякі питання ліцензування будівництва об'єктів IV і V категорій складності".

Ліцензійні умови, затверджені постановою N 256, приведено у відповідність до вимог Закону від 17.01.2017 N 1817-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності", яким, зокрема, передбачено перехід від категорій складності об'єктів будівництва до класів наслідків (відповідальності).

Постанова набирає чинності через 2 місяці з дня її опублікування, а саме з 10 серпня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 10.06.2017 N 106.

 

Затверджено перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію

Кабмін постановою від 07.06.2017 N 406 затвердив перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. 

Дія цього переліку не поширюється на об'єкти, що належать до пам'яток культурної спадщини.

Постанова набрала чинності 10 червня 2017 року.

 

Визначено критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері містобудування

Кабмін постановою від 07.06.2017 N 399 затвердив критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного архітектурно-будівельного контролю.

Критерієм, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудування, є клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд.

Відповідно до встановленого критерію всі суб'єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного.

До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, які провадять діяльність на об'єкті, віднесеному до значного класу наслідків (відповідальності) - СС3.

До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, які провадять діяльність на об'єкті, віднесеному до середнього класу наслідків (відповідальності) - СС2.

До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, які провадять діяльність на об'єкті, віднесеному до незначного класу наслідків (відповідальності) - СС1.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері містобудування, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт проводяться з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Постанова набрала чинності 10 червня 2017 року.

 

Внесено зміни до переліку певних дій щодо провадження діяльності або видів діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності МТБ вимогам законодавства

Кабмін постановою від 07.06.2017 N 400 вніс зміни до переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства.

Перелік приведено у відповідність до Закону від 17.01.2017 N 1817-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності", яким, зокрема, передбачено перехід від категорій складності об'єктів будівництва до класів наслідків (відповідальності).

Крім цього, визнано таким, що втратило чинність, розпорядження Кабміну від 05.10.2011 N 947 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами".

Постанова набрала чинності 10 червня 2017 року.

 

Оновлено Положення про Держархбудінспекцію

Кабмін постановою від 07.06.2017 N 408 виклав у новій редакції Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України.

Державна архітектурно-будівельна інспекція України (Держархбудінспекція) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном через Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Основним завданням Держархбудінспекції є реалізація державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, а саме:

підготовка і внесення на розгляд Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропозицій щодо забезпечення формування державної політики з питань, що належать до компетенції Держархбудінспекції;

здійснення в межах повноважень, визначених законом, державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт;

здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил уповноваженими органами містобудування та архітектури, структурними підрозділами Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю, іншими органами, що здійснюють контроль у сфері містобудівної діяльності, під час провадження ними містобудівної діяльності;

виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві у визначених законодавством випадках;

ліцензування видів господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, та здійснення контролю за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження видів господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Постанова набрала чинності 10 червня 2017 року.

 

Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю зазнав змін

Кабмін постановою від 07.06.2017 N 407 вніс зміни до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

Зокрема, уточнено, що плановою перевіркою вважається перевірка, що передбачена планом роботи органу державного архітектурно-будівельного контролю, який затверджується керівником такого органу.

Періодичність проведення планових перевірок суб'єктів містобудування на об'єктах будівництва визначається відповідно до критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного архітектурно-будівельного контролю.

Планові перевірки об'єктів будівництва, замовниками яких є фізичні особи (громадяни), проводяться не частіше ніж один раз на півроку.

Строк проведення планової перевірки не може перевищувати 10 робочих днів.

Крім цього, з 5 до 10 робочих днів збільшено граничний строк проведення позапланової перевірки.

Постанова набирала чинності 10 червня 2017 року.

 

Нормативні акти у сфері державного архітектурно-будівельного нагляду та контролю приведено у відповідність до законодавства

Кабмін постановою від 07.06.2017 N 405 вніс зміни до Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності та своїх постанов від 19.08.2015 N 671 "Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю", від 19.08.2015 N 698 "Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду".

Основною метою змін є приведення зазначених нормативно-правових актів у відповідність до Закону від 17.01.2017 N 1817-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності".

Постанова набрала чинності 10 червня 2017 року.

 

Внесено зміни до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

Кабмін постановою від 07.06.2017 N 403 вніс зміни до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи.

Основною метою змін є приведення Порядку у відповідність до Закону від 17.01.2017 N 1817-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності".

Зокрема, уточнено, що перед схваленням та затвердженням проектів будівництва у випадках, визначених ст. 31 Закону "Про регулювання містобудівної діяльності", проводиться експертиза проектів будівництва, а у випадках, визначених Законом "Про інвестиційну діяльність", - державна експертиза інвестиційного проекту, складовою якого є проект будівництва.

Схваленню, затвердженню та проведенню експертизи проекту будівництва, що реалізується за рахунок державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, передує відповідно до законодавства відбір та/або обов'язкова державна експертиза державного інвестиційного проекту, складовою якого є проект будівництва.

Експертизу проводять експертні організації незалежно від форми власності, що відповідають визначеним Мінрегіоном критеріям і відомості про які внесені Мінрегіоном або на підставі делегованих повноважень саморегулівною організацією у сфері архітектурної діяльності за відповідним напрямом підприємницької діяльності до переліку експертних організацій.

Орган (організація), що формує перелік експертних організацій, оприлюднює його на своєму веб-сайті у вільному безоплатному доступі та підтримує в актуальному стані на підставі інформації, яка щокварталу подається експертними організаціями. У разі встановлення невідповідності експертної організації визначеним критеріям відомості про таку організацію виключаються з переліку експертних організацій.

Порядок формування та ведення переліку експертних організацій визначається Мінрегіоном.

Експертиза проектів будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із значними наслідками (СС3), що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, проводиться експертними організаціями із статусом юридичної особи, які відповідають визначеним Мінрегіоном критеріям, в складі яких не менш як 80 % експертів працюють на постійній основі та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат за напрямами проведення експертизи, зазначеними у п. 6 Порядку, і мають філії (представництва) у регіонах, на території яких реалізуються проекти будівництва.

Експертиза проектів будівництва комплексів (будов), до складу яких входять об'єкти з різними класами наслідків (відповідальності), проводиться експертними організаціями відповідно до механізму проведення експертизи щодо об'єктів з найвищим класом наслідків (відповідальності), визначеним для окремого об'єкта у складі комплексу, що будується.

Постанова набрала чинності 10 червня 2017 року.

 

Внесено зміни до Порядку ліцензування госпдіяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Кабмін постановою від 07.06.2017 N 402 вніс зміни до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.

Зазначений Порядок приведено у відповідність до Закону від 17.01.2017 N 1817-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності", зокрема, щодо переходу від ліцензування господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності до ліцензування господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Постанова набрала чинності 10 червня 2017 року.

 

Спрощено процедуру реорганізації банку шляхом приєднання

Нацбанк постановою від 08.06.2017 N 48 затвердив зміни до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників.

Документом оптимізовано процедуру реорганізації банків шляхом приєднання відповідно до вимог Закону "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків".

Відтепер процедура реорганізації банків шляхом приєднання є наступною:

банки-учасники реорганізації подають пакет документів для отримання попереднього висновку Нацбанку про погодження проекту плану реорганізації;

після надання Нацбанком попереднього висновку наглядові ради скликають загальні збори банків-учасників для прийняття рішення про приєднання, затвердження плану реорганізації та договору про приєднання;

за зверненням банків-учасників Нацбанк надає дозвіл на реорганізацію протягом трьох робочих днів та розміщує інформацію про реорганізацію банків на сторінках Офіційного інтернет-представництва Нацбанку;

після отримання дозволу Нацбанку здійснюється реорганізація банків шляхом приєднання за спрощеною процедурою.

Постанова набрала чинності 10 червня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 09.06.2017 р.

 

 

09.06.2017

Закон від 13.04.2017 N 2019-VIII "Про ринок електричної енергії" визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії, регулює відносини, пов'язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, розвитку ринкових відносин, мінімізації витрат на постачання електричної енергії та мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, за винятком окремих положень.

 

Нацбанк постановою від 08.06.2017 N 51 вніс зміни до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон та своєї постанови від 13.12.2016 N 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України".

Зокрема, бізнесу надано можливість інвестувати за кордон до 2 млн дол. США в еквіваленті на підставі однієї валютної ліцензії за один календарний рік. Раніше ліміт загальної суми таких операцій становив 50 тис. дол. США за один календарний місяць.

Крім цього, передбачено встановлення різних вимог для отримання ліцензій залежно від суми інвестиції за кордон. Якщо розмір інвестиції є меншим 50 тис. дол. США, то діятимуть спрощені вимоги до переліку документів для отримання ліцензії. Крім заяви, достатньо буде надати декілька інших документів залежно від виду інвестиції та типу інвестора (договір про здійснення інвестиції, документи про реєстрацію об'єкта інвестиції тощо).

При цьому для інвестицій у сумі понад 50 тис. дол. США запроваджується розгорнутий перелік документів. Зокрема, резидент повинен додатково підтвердити економічний сенс операції, наявність у нього прозорих джерел коштів для її проведення, надати розгорнуту інформацію про кінцевих бенефіціарних власників суб'єктів інвестиційної операції тощо.

Постанова набирає чинності з 12 червня 2017 року, крім окремих змін до постанови N 410, які набирають чинності з 16 червня 2017 року.

 

Зміни до Закону про особливості страхування с/г продукції з держпідтримкою

Закон від 18.05.2017 N 2041-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою".

Зокрема, у тексті Закону "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" словосполучення "риба та інші водні живі ресурси" замінено на словосполучення "водні біоресурси".

Крім цього, до змісту поняття "сільськогосподарський страховий ризик", що вживається у Законі, включено ризик загибелі застрахованих "водних біоресурсів".

Закон N 2041-VIII набирає чинності через 2 місяці з дня його опублікування, а саме з 9 серпня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 09.06.2017 N 103.

 

Закон від 18.05.2017 N 2052-VIII щодо криміналізації контрабанди частин вогнепальної нарізної зброї. 

Вносяться зміни до ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу щодо криміналізації контрабанди частин вогнепальної зброї.

Передбачено, що контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю частин вогнепальної нарізної зброї, карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Контрабанда частин вогнепальної нарізної зброї, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений ст. 201 Кодексу, або службовою особою з використанням службового становища, карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

 

Мінсоцполітики наказом від 18.04.2017 N 635 затвердило Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв.

Вимоги цих Правил є обов'язковими для виконання роботодавцями та працівниками при виробництві солоду, пива (в тому числі і при експлуатації мініпивоварень з виробництва пива, призначених для барів, ресторанів, кафе і невеликих виробництв), безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральних та питних вод.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 17 травня 2017 р. за N 633/30501 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Кабмін постановою від 24.05.2017 N 398 затвердив Порядок проведення органами державного нагляду (контролю) консультацій з громадськістю за ініціативою громадських об'єднань.

За ініціативою громадських об'єднань, професійних спілок або організацій роботодавців органи державного нагляду (контролю) проводять консультації з громадськістю з питань щодо:

планування заходів з державного нагляду (контролю), що здійснюються такими органами;

консультаційної підтримки громадських об'єднань з питань здійснення державного нагляду (контролю), в тому числі участі уповноважених представників таких об'єднань у зазначених заходах;

роз'яснення норм законодавства, що належать до компетенції таких органів.

Органи державного нагляду (контролю) проводять консультації з громадськістю у разі отримання звернення від громадського об'єднання.

Консультації з громадськістю проводяться у письмовій формі або шляхом публічного громадського обговорення. Публічне громадське обговорення проводиться у формі конференцій, форумів, зустрічей (нарад) з громадськістю тощо.

Форма та дата проведення консультації з громадськістю визначається органом державного нагляду (контролю) з урахуванням пропозицій громадського об'єднання.

 

 

08.06.2017

Мінсоцполітики наказом від 24.05.2017 N 866 затвердило Форму та опис службового посвідчення інспектора праці.

Службове посвідчення має вигляд книжки розміром 60 ґ 90 мм у твердій обкладинці темно-червоного кольору.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 31 травня 2017 р. за N 681/30549 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Кабмін постановою від 07.06.2017 N 394 скасував державне цінове регулювання на низку товарів та послуг.

Документом визнано такими, що втратили чинність, постанови Кабміну від 17.10.2007 N 1222 "Про затвердження Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари", від 17.04.2008 N 373 "Про затвердження Порядку формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання", від 22.09.2016 N 656 "Про реалізацію пілотного проекту щодо тимчасового обмеження застосування постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 та постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. N 1222", а також внесено зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".

Постанова набирає чинності з 1 липня 2017 року.

 

Мінфін наказом від 28.04.2017 N 468 затвердив зміни до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції.

Зокрема, уточнено, що Звіт про контрольовані операції подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:

новий Звіт (Звіт з позначкою "звітний новий") до граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період;

уточнюючий Звіт (Звіт з позначкою "уточнюючий") після граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період.

Новий та уточнюючий звіти повинні містити повну інформацію про контрольовані операції за звітний рік, як передбачено при складанні основного Звіту (Звіту з позначкою "звітний").

Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 травня 2017 р. за N 652/30520 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування

 

 

Мінфін наказом від 28.04.2017 N 470 затвердив зміни до Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій.

Зокрема, передбачено, що первинний аналіз інформації про здійснені контрольовані операції проводиться контролюючим органом шляхом зіставлення показників податкової, фінансової звітності платника податку, даних митних декларацій, а також порівняння рівня цін та умов, що застосовуються платниками податків у контрольованій операції, із рівнем цін та умов у неконтрольованій(их) операції(ях) з метою встановлення відповідності умов контрольованих операцій платника податку принципу "витягнутої руки" та/або виявлення фактів заниження платником податків податкових зобов'язань.

З метою проведення первинного аналізу контролюючі органи можуть збирати та накопичувати інформацію, що є загальнодоступною, про ринкові ціни на товари (роботи, послуги) та створювати інформаційні продукти та бази даних для зберігання та узагальнення такої інформації.

Під час первинного аналізу враховується інформація щодо самостійного коригування ціни контрольованої(их) операції(й) відповідно до наданих платником податків податкових декларацій з податку на прибуток.

Первинний аналіз здійснюється незалежно від факту подання платником податку Звіту про контрольовані операції за відповідний звітний період.

Якщо під час первинного аналізу контролюючим органом виявлено ризики невідповідності умов контрольованих операцій платника податку принципу "витягнутої руки" та/або заниження податкових зобов'язань, контролюючий орган має право письмово звернутися до платника податку із запитом про надання інформації відповідно до пп. 73.3 ст. 73 розд. II Податкового кодексу.

Запит про надання інформації вважається належним чином врученим, якщо його надіслано у порядку, визначеному ст. 42 розд. II Кодексу.

Платники податків зобов'язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

У разі виявлення під час первинного аналізу факту застосування платником податку під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу "витягнутої руки", платник податку має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції та сум податкових зобов'язань відповідно до пп. 39.5.4.1 пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 розд. I Кодексу.

Результати первинного аналізу враховуються контролюючим органом при прийнятті рішення про направлення платнику податку запиту про надання документації згідно з пп. 39.4.4 п. 39.4 ст. 39 розд. I Кодексу.

Якщо первинний аналіз контрольованих операцій свідчить про можливе заниження платником податків податкових зобов'язань у зовнішньоекономічних контрольованих операціях та інформація, яка може це підтвердити, може бути надана компетентними органами іноземної країни, контролюючий орган ініціює направлення письмового запиту до компетентних органів іноземної країни.

Результати первинного аналізу інформації про здійснені контрольовані операції використовуються для подальшого аналізу звітів про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення, поданих платником податків відповідно до вимог п. 39.4 ст. 39 розд. I Кодексу, та вирішення питання призначення перевірки платника податків з питань дотримання принципу "витягнутої руки".

Крім цього, внесено зміни до Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 травня 2017 р. за N 651/30519 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

07.06.2017

Затверджено Типове положення про підрозділ з питань цивільного захисту суб'єкта господарювання

МВС наказом від 20.04.2017 N 325 затвердило Типове положення про підрозділ з питань цивільного захисту суб'єкта господарювання.

Так, передбачено, що з метою організації заходів цивільного захисту суб'єктом господарювання, віднесеним до відповідної категорії цивільного захисту, його керівником утворюється підрозділ з питань цивільного захисту, який є самостійним структурним підрозділом суб'єкта господарювання, а у випадках, передбачених Кодексом цивільного захисту, призначається особа з питань цивільного захисту (далі - підрозділ з питань цивільного захисту).

Підрозділ з питань цивільного захисту підпорядкований та підзвітний безпосередньо керівникові суб'єкта господарювання. У разі якщо суб'єкт господарювання перебуває у сфері управління центрального органу виконавчої влади, районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської, селищної, сільської рад, підрозділ з питань цивільного захисту суб'єкта господарювання також підзвітний цим органам.

Підрозділ з питань цивільного захисту є об'єктовим постійно діючим органом управління цивільного захисту, до повноважень якого належать питання організації, здійснення та контролю заходів цивільного захисту.

Основними завданнями підрозділу з питань цивільного захисту є:

організація виконання заходів у сфері цивільного захисту на об'єктах суб'єкта господарювання, спрямованих на захист працівників, майна і територій від надзвичайних ситуацій, зменшення ризику їх виникнення та забезпечення сталого функціонування суб'єкта господарювання в умовах надзвичайної ситуації і в особливий період;

забезпечення виконання завдань, створених суб'єктом господарювання, органами управління і силами цивільного захисту та підтримання їх готовності до дій за призначенням;

забезпечення виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Підрозділ з питань цивільного захисту утримується за рахунок коштів суб'єкта господарювання.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 травня 2017 р. за N 626/30494 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено форму звіту щодо показників безперервності передачі електроенергії магістральними мережами

НКРЕКП постановою від 31.05.2017 N 714 затвердила Форму звітності N 13-НКРЕКП (річна) "Звіт щодо показників безперервності передачі електричної енергії магістральними мережами" та Інструкцію щодо її заповнення.

Форма звітності N 13-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом (суб'єктом господарювання, який отримав ліцензію на право здійснення господарської діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами) до НКРЕКП не пізніше ніж через 20 днів після завершення звітного періоду.

Звітним періодом є рік.

Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до територіального підрозділу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Затверджено порядки участі ДРС та Мінекономрозвитку в заходах державного нагляду (контролю)

Кабмін постановою від 24.05.2017 N 388 затвердив:

1) Порядок участі Державної регуляторної служби у заходах державного нагляду (контролю), що здійснюються іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, державними колегіальними органами, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування.

ДРС бере участь у заходах державного нагляду (контролю) з метою виявлення та попередження порушень вимог законодавства під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) органами державного нагляду (контролю) та вжиття заходів реагування у випадках, передбачених законом, за фактами виявлення таких порушень.

 Підставою для участі уповноважених представників ДРС у заході державного нагляду (контролю) є звернення суб'єкта господарювання, що включений до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю), із зазначенням обґрунтування такої участі;

2) Порядок участі Міністерства економічного розвитку і торгівлі у заходах державного нагляду (контролю), що здійснюються Державною регуляторною службою та іншими органами державного нагляду (контролю) за згодою суб'єкта господарювання.

Цей Порядок визначає механізм участі Мінекономрозвитку в перевірках ДРС щодо додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" у частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (далі - перевірки ДРС) та заходах державного нагляду (контролю), що здійснюються органами державного нагляду (контролю) (далі - заходи органів державного нагляду (контролю) за згодою суб'єкта господарювання.

Мінекономрозвитку бере участь в перевірках ДРС та заходах органів державного нагляду (контролю) з метою виявлення проблемних питань та недоліків, що виникають під час проведення таких перевірок та заходів, узагальнення їх результатів.

Підставою для участі уповноважених представників Мінекономрозвитку в перевірці ДРС є:

доручення Кабміну;

доручення Міністра економічного розвитку і торгівлі або заступника Міністра, який відповідно до розподілу обов'язків забезпечує функціональне спрямування, координацію та контроль за роботою структурного підрозділу, до повноважень якого віднесено формування державної політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (за ініціативою Мінекономрозвитку).

Підставою для участі уповноважених представників Мінекономрозвитку у заходах органів державного нагляду (контролю) є:

доручення Міністра економічного розвитку і торгівлі або заступника Міністра, який відповідно до розподілу обов'язків забезпечує функціональне спрямування, координацію та контроль за роботою структурного підрозділу, до повноважень якого віднесено формування державної політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (за ініціативою Мінекономрозвитку);

звернення суб'єкта господарювання, щодо якого планується здійснення заходу органу державного нагляду (контролю).

 

 

Порядок формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електроенергії зазнав змін

НКРЕКП постановою від 25.05.2017 N 701 затвердила зміни до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії.

Зокрема, Порядок доповнено положеннями, якими передбачено, що розгляду питання про схвалення інвестиційної програми передує її відкрите обговорення.

Відкрите обговорення проводиться на засадах гласності, відкритості, добровільності та свободи висловлювань.

Обов'язок щодо організації та проведення відкритого обговорення покладається на ліцензіатів.

Ліцензіати з метою проведення відкритого обговорення зобов'язані забезпечити:

розміщення в ЗМІ за місцем виконання інвестиційної програми та на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет (за наявності) та/або на інформаційних стендах проекту інвестиційної програми та інформації про порядок надання до нього пропозицій, повідомлення про дату початку відкритого обговорення та кінцевий термін для прийняття пропозицій і зауважень з питань, винесених на відкрите обговорення, наданих заінтересованими особами, з одночасним повідомленням листом органів місцевого самоврядування за місцем виконання інвестиційної програми;

реєстрацію, розгляд, узагальнення та оприлюднення пропозицій і зауважень до проекту інвестиційної програми, що надійшли протягом визначеного строку від усіх зацікавлених сторін;

прийняття обґрунтованих рішень щодо спірних питань;

розміщення на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет протоколу розгляду наданих пропозицій і зауважень та інформації щодо обґрунтованих рішень, прийнятих стосовно спірних питань, з наданням НКРЕКП листа щодо проведених відкритих обговорень з відповідним URL-посиланням.

Пропозиції і зауваження до оприлюднених документів мають бути обґрунтовані та надаватися у визначений строк, що складає не менше 30 календарних днів з дати початку відкритого обговорення.

Для опрацювання пропозицій та зауважень, які надійшли у період проведення відкритого обговорення, ліцензіатом утворюється комісія, до складу якої входять уповноважені представники ліцензіата та, за умови письмового звернення до ліцензіата, представники органів місцевого самоврядування та громадськості.

Результати розгляду пропозицій і зауважень комісії оформлюються протоколом та оприлюднюються ліцензіатом на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет протягом 14 календарних днів з дати кінцевого строку прийняття пропозицій і зауважень з питань, винесених на відкрите обговорення.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

06.06.2017

Кабмін спростив отримання відомостей з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

Кабмін постановою від 24.05.2017 N 386 вирішив запровадити електронний сервіс, що надає можливість для фізичних та юридичних осіб вільного доступу через мережу Інтернет до Державного реєстру обтяжень рухомого майна з метою отримання відомостей про державну реєстрацію виникнення, зміну або припинення обтяжень рухомого майна.

Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну від 05.07.2004 N 830 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна".

Постанова набирає чинності через 3 місяці з дня її опублікування.

 

 

Затверджено Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)

Кабмін постановою від 24.05.2017 N 387 затвердив Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей.

Інтегрована автоматизована система забезпечує доступ суб'єктів господарювання та органів державної влади, органів місцевого самоврядування до інформації про заходи державного нагляду (контролю) з використанням Інтернету.

Держателем Системи є ДРС, що забезпечує її створення та функціонування.

Система призначена для:

збереження та систематизації відомостей про заходи державного нагляду (контролю);

автоматизованого виявлення суб'єктів господарювання, які на відповідний плановий період включені до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) одночасно кількох органів державного нагляду (контролю), та формування проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на плановий період.

Доступ до відомостей Системи (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних), визначених у ч. 2 ст. 41 Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", здійснюється через відкритий інформаційний ресурс Інтернету та є безоплатним.

 

 

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності з оцінки відповідності вимогам техрегламентів

Кабмін постановою від 31.05.2017 N 384 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, є:

строк провадження господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів;

наявність порушень вимог законодавства у сфері оцінки відповідності;

наявність апеляцій на рішення суб'єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів.

Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання, що провадять господарську діяльність з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання проводяться Мінекономрозвитку з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

 

 

Оновлено форму декларації з податку на прибуток підприємств

Мінфін наказом від 28.04.2017 N 467 виклав у новій редакції форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 травня 2017 р. за N 642/30510 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено Загальні правила польотів у повітряному просторі України

Державіаслужба та Міноборони спільним наказом від 06.02.2017 N 66/73 затвердили Авіаційні правила України "Загальні правила польотів у повітряному просторі України".

Ці Авіаційні правила визначають порядок виконання польотів цивільних та державних повітряних суден, порядок обслуговування повітряного руху, порядок управління повітряним рухом, що гарантують безпеку польотів при використанні повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами України покладено на Україну, цивільною та державною авіацією.

Зазначені Авіаційні правила обов'язкові для виконання усіма фізичними та юридичними особами незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, які провадять діяльність у галузі авіації та використання повітряного простору України.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 травня 2017 р. за N 654/30522 та набирає чинності з 20 липня 2017 року.

 

 

Внесено зміни до постанов Кабміну в частині переходу від категорій складності об'єктів будівництва до класів наслідків (відповідальності)

Кабмін постановою від 31.05.2017 N 383 вніс зміни до своїх постанов від 05.08.2015 N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" та від 30.12.2015 N 1164 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, яка підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" в частині переходу від категорій складності об'єктів будівництва до класів наслідків (відповідальності).

Метою змін є приведення зазначених нормативно-правових актів у відповідність до Закону від 17.01.2017 N 1817-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності".

Також змінами до постанови Кабміну від 30.12.2015 N 1164 уточнено, що планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері будівництва, які належать до високого ступеня ризику, здійснюватимуться не частіше одного разу на 2 роки (раніше - не частіше одного разу на 1 рік).

Постанова набирає чинності з дня її опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом від 17.01.2017 N 1817-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності".

 

 

Встановлено порядок виконання банками рішення РНБО про санкції

Нацбанк постановою від 01.06.2017 N 46 упорядкував вимоги до роботи банків з особами, зазначеними у додатках 1 та 2 до рішення РНБО від 28.04.2017 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", введеного в дію Указом Президента від 15.05.2017 N 133/2017.

Відповідні зміни внесено до постанови Нацбанку від 01.10.2015 N 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Зокрема, банкам заборонено:

виконувати розрахункові документи клієнтів, зазначених у додатках до рішення РНБО, які є ініціаторами переказу та до яких застосовані санкції, зокрема, "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань";

ініціювати переказ коштів на рахунки осіб, зазначених у додатках до рішення РНБО, до яких застосовані санкції, зокрема, "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань" та/або на власні рахунки банку, відкриті в особах, до яких застосовані санкції, зокрема, "зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань", за винятком переказів коштів за операціями, які здійснюються для збільшення статутного капіталу банків України.

Постанова набрала чинності 3 червня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 02.06.2017 р. та діє протягом строку застосування санкцій.

 

 

02.06.2017

Затверджено Технічний регламент енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин

Кабмін постановою від 31.05.2017 N 380 затвердив Технічний регламент енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин.

Цей Технічний регламент визначає основні вимоги щодо подання кінцевим споживачам інформації про рівень ефективності споживання енергії та інших ресурсів побутовими барабанними сушильними машинами, а також додаткової інформації.

Дія Технічного регламенту поширюється на побутові барабанні сушильні машини вітчизняного та іноземного виробництва, включаючи ті, що призначені для професійного використання, які введені в обіг на території України з дати набрання чинності цим Технічним регламентом, а саме:

барабанні сушильні машини, що живляться від мережі електричного струму;

газові барабанні сушильні машини;

вбудовані барабанні сушильні машини.

При цьому дія Технічного регламенту не поширюється на:

побутові комбіновані прально-сушильні машини;

побутові віджимні центрифуги.

Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Побутові барабанні сушильні машини, які були введені в обіг до набрання чинності цією постановою і не відповідають усім чи окремим вимогам вищезазначеного Технічного регламенту, можуть бути надані на ринку протягом 6 місяців з дати набрання чинності постановою.

 

 

Підписано Закон щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах

Закон від 23.03.2017 N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах".

Зокрема, Законом передбачено:

удосконалення механізму придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій;

запровадження механізму придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій та значного контрольного пакета акцій;

запровадження механізму обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника 95 і більше відсотків акцій товариства;

запровадження механізму обов'язкового придбання власником, який володіє пакетом у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій товариства, на вимогу акціонерів товариства належних їм акцій.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

Затверджено Технічний регламент енергетичного маркування пилососів

Кабмін постановою від 31.05.2017 N 381 затвердив Технічний регламент енергетичного маркування пилососів.

Цей Технічний регламент визначає основні вимоги щодо подання кінцевим споживачам інформації про рівень ефективності споживання енергії та інших ресурсів пилососами, а також додаткової інформації.

Дія Технічного регламенту поширюється на пилососи, що працюють від електромережі, в тому числі гібридні пилососи та пилососи з водним фільтром вітчизняного та іноземного виробництва.

При цьому дія Технічного регламенту не поширюється на:

пилососи для вологого прибирання, пилососи для вологого та сухого прибирання, пилососи, що живляться від акумуляторних батарей, пилососи-роботи, промислові або стаціонарні пилососи;

натирачі підлоги;

пилососи для роботи на відкритому повітрі.

Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Пилососи, які введені в обіг до набрання чинності цією постановою і не відповідають усім чи окремим вимогам вищезазначеного Технічного регламенту, можуть бути надані на ринку протягом 6 місяців з дати набрання чинності постановою.

 

 

Затверджено Порядок формування, схвалення інвестиційних програм та планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів

НКРЕКП постановою від 25.05.2017 N 706 затвердила Порядок формування, схвалення інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів.

Цей Порядок установлює механізм розроблення, затвердження, погодження, подання, розгляду, схвалення і виконання інвестиційних програм та/або інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових відходів з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та/або витрат у структурі інвестиційної складової тарифу на послугу з захоронення побутових відходів за регульованим тарифом на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів цими суб'єктами.

Дія Порядку поширюється на суб'єктів природних монополій, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

Встановлено вимоги до процедури розроблення та затвердження професійних стандартів

Кабмін постановою від 31.05.2017 N 373 затвердив Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів.

Цей Порядок встановлює загальні вимоги до процедури розроблення, громадського обговорення, затвердження, введення в дію та перегляду професійних стандартів.

Проекти професійних стандартів можуть розроблятися роботодавцями, їх організаціями та об'єднаннями, галузевими (міжгалузевими) радами, центральними органами виконавчої влади, науковими установами, іншими заінтересованими суб'єктами.

Проекти професійних стандартів розробляються відповідно до Методики розроблення професійних стандартів, затвердженої Мінсоцполітики.

Етапами розроблення та затвердження професійних стандартів є:

прийняття рішення про розроблення проекту професійного стандарту, подання та реєстрація заявки на його розроблення;

формування робочої групи та підготовка проекту професійного стандарту;

проведення громадського обговорення проекту професійного стандарту;

проведення перевірки щодо дотримання вимог цього Порядку під час підготовки проекту професійного стандарту і відповідності зазначеного проекту Методиці;

затвердження професійного стандарту.

 

 

Оновлено Перелік маршрутів міжнародного дорожнього перевезення небезпечних вантажів, рух за якими здійснюється без погодження з Національною поліцією

МВС та Мінінфраструктури спільним наказом від 12.04.2017 N 309/139 виклали у новій редакції Перелік маршрутів міжнародного дорожнього перевезення небезпечних вантажів, рух за якими здійснюється без погодження з уповноваженими підрозділами Національної поліції України.

В оновленому Переліку міститься 14 маршрутів (раніше було - 18).

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 травня 2017 р. за N 596/30464 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

 Запроваджується державний облік поверхневих водних об'єктів

Кабмін постановою від 31.05.2017 N 372 вніс зміни до Порядку ведення державного водного кадастру та Положення про Державне агентство водних ресурсів України.

Зокрема, змінами передбачено запровадження державного обліку поверхневих водних об'єктів. Заходи щодо обліку поверхневих водних об'єктів здійснюватиме Держводагентство.

 

 

01.06.2017

НКРЕКП затвердила цільові показники надійності електропостачання на 2017 рік

НКРЕКП постановою від 25.05.2017 N 685 затвердила цільові показники надійності електропостачання на 2017 рік для ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами.

Цільові показники надійності електропостачання затверджено відносно 35 ліцензіатів.

 

Огляд інших нових нормативнх актів України на головній сторінці http://www.cct.com.ua/

 

 

Повний текст нормативних документів містить

інформаційно-довідкова система "Зодчий"  (880 грн.)

 Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg

Нормативна база будівельних документів і стандартів

(СНИП, ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВСН)