Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).

Учебный  видеокурс и Методическое пособие в подарок

Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18      (050)330-54-00    (063)152-61-27   (068)201-77-62

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель авк-5 Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно авк-5 3.2.0 скачать бесплатно

 

Огляд нових нормативнх актів України

(липень 2017).
Повний текст нормативних документів містить законодавча база України

"Юрист+Закон" ( 70 грн. ) на DVD або USB-FLASH-носіях.

 

 

24.07.2017

Затверджено Норми відстрілу деяких мисливських тварин

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону "Про мисливське господарство та полювання" Мінприроди наказом від 03.07.2017 N 247 затвердило Норми відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, одним мисливцем за день полювання у сезон полювання 2017/2018 років.

При цьому визначено, що перната дичина, вирощена на фермах "під постріл", є не нормованою.

Нагадаємо, що згідно зі ст. 16 Закону полювання на парнокопитних тварин, куницю лісову, бобра, ондатру, бабака, білку, віднесених до державного мисливського фонду, здійснюється відповідно до лімітів, які затверджуються на мисливський сезон центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

Полювання на інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, регулюється нормами відстрілу, які встановлюються на мисливський сезон центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 17 липня 2017 р. за N 868/30736 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

В Україні створять Фонд енергоефективності

Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 08.06.2017 N 2095-VIII "Про Фонд енергоефективності", яким визначаються правові, економічні та організаційні засади утворення та діяльності Фонду енергоефективності.

Фонд енергоефективності утворюється з метою підтримки ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження (далі - заходи з енергоефективності), зокрема в житловому секторі, з урахуванням національного плану щодо енергетичної ефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, впровадження acquis communautaire Європейського Союзу та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов'язань у сфері енергоефективності.

Фонд є державною установою - юрособою публічного права.

Засновником Фонду є держава в особі Кабміну.

Органами управління Фонду є Наглядова рада та Дирекція.

Фонд надає часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності відповідно до програм, схвалених Наглядовою радою.

Фонд має право надавати заявникам часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності безпосередньо або через банки-партнери.

Заходи з енергоефективності, вартість яких може бути частково відшкодована Фондом, включають:

здійснення термомодернізації;

впровадження ефективних систем моніторингу та управління;

встановлення високоефективних опалювальних і охолоджувальних систем та обладнання, а також заміну наявних систем та обладнання більш ефективними;

інші заходи, здійснення яких забезпечує зменшення споживання енергетичних ресурсів за незмінної або кращої якості надання житлово-комунальних послуг у рентабельний спосіб, включаючи заходи, спрямовані на збільшення частки електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Заходи з енергоефективності щодо введених в експлуатацію будівель повинні бути рентабельними, економічно обґрунтованими та сприяти досягненню цілей, визначених законодавством у сфері енергоефективності.

Закон набрав чинності 23 липня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 22.07.2017 N 134, крім ч. 2 ст. 18 Закону, яка набирає чинності одночасно із Законом "Про енергетичну ефективність будівель".

Кабмін повинен забезпечити утворення Фонду енергоефективності, формування його органів управління у тримісячний строк з дня опублікування Закону.

 

Внесено зміни до Положення про порядок стажування фізосіб з метою отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача

Фонд державного майна наказом від 08.06.2017 N 924 вніс зміни до Положення про порядок стажування фізичних осіб з метою отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, згідно з якими, зокрема, уточнено перелік документів, що надаються для складання кваліфікаційного іспиту.

Так, для складання кваліфікаційного іспиту оцінювач-стажист надає на розгляд Екзаменаційної комісії:

позитивну рекомендацію керівника(ів) стажування;

документ про те, що він пройшов навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, виданий навчальним закладом;

звіт про оцінку майна або навчальний звіт про оцінку майна за кожною спеціалізацією в межах напряму оцінки майна, за яким проводилось навчання оцінювача-стажиста за програмою базової підготовки оцінювачів, складений державною мовою.

Крім цього, наказом внесено зміни до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, Положення про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації, Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 06 липня 2017 р. за N 825/30693 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

21.07.2017

Підписано Закон про енергетичну ефективність будівель

Закон від 22.06.2017 N 2118-VIII "Про енергетичну ефективність будівель" визначає правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель і спрямований на зменшення споживання енергії у будівлях.

Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, з метою підвищення рівня енергетичної ефективності будівель з урахуванням місцевих кліматичних умов та забезпечення належних умов для проживання та/або життєдіяльності людей у таких будівлях.

Зокрема, Законом передбачено мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та визначено засади сертифікації енергетичної ефективності будівель.

Сертифікація енергетичної ефективності є обов'язковою для:

об'єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що визначаються відповідно до Закону "Про регулювання містобудівної діяльності";

будівель державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади;

будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель);

будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.

Сертифікація енергетичної ефективності об'єктів будівництва здійснюється на замовлення та за рахунок замовника.

Сертифікація енергетичної ефективності здійснюється енергоаудитором, який є незалежним, не має конфлікту інтересів та прямо чи опосередковано не заінтересований у результаті сертифікації.

Сертифікація енергетичної ефективності об'єктів будівництва протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом може здійснюватися інженерами-проектувальниками, які не є енергоаудиторами.

За результатами сертифікації енергетичної ефективності складається енергетичний сертифікат.

Також Законом встановлено адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері енергетичної ефективності будівель.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 12 місяців з дня набрання ним чинності, за винятком окремих положень, які вводяться в дію з 1 липня 2019 року.

 

 

Державна атестація наукових установ проводитиметься по-новому

Кабмін постановою від 19.07.2017 N 540 затвердив Порядок проведення державної атестації наукових установ, яким визначається механізм проведення державної атестації наукової (науково-дослідної, науково-технологічної, науково-технічної, науково-практичної) установи з метою визначення ефективності її діяльності.

Дія цього Порядку не поширюється на державну атестацію вищих навчальних закладів, які відповідно до ч. 3 ст. 19 Закону "Про наукову і науково-технічну діяльність" підлягають державній атестації в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності в порядку, визначеному Кабміном.

Державна атестація наукових установ проводиться в обов'язковому порядку не рідше одного разу на 5 років для:

наукових установ державної і комунальної форми власності;

наукових установ, у статутних капіталах яких є частка, що належить державі;

наукових установ Національної академії наук, національних галузевих академій наук.

Державна атестація наукових установ інших форм власності проводиться за ініціативою таких установ.

Для новоутвореної наукової установи державна атестація проводиться не пізніше ніж через 3 роки після її утворення.

 

 

Порядок електронного адміністрування ПДВ зазнав змін

Кабмін постановою від 19.07.2017 N 536 вніс зміни до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість.

Зокрема, із Порядку виключено норми щодо спеціальних рахунків сільськогосподарських підприємств - суб'єктів спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства.

Крім цього, визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабміну від 25.01.2012 N 73 "Про затвердження критеріїв, у разі відповідності яким платник податку на додану вартість вважається таким, що має позитивну податкову історію".

 

 

Затверджено нові форми документів, необхідних для реалізації податкової застави

Мінфін наказом від 22.05.2017 N 517 затвердив форми:

Акта переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі;

Акта приймання-передачі майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі;

Акта переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, для продажу на біржових торгах;

Повідомлення про реалізацію майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Форми зазначених документів затверджено для реалізації постанови Кабміну від 29.12.2010 N 1244 "Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України".

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 13 червня 2017 р. за N 732/30600 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

20.07.2017

Затверджено Державний стандарт соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю

Мінсоцполітики наказом від 07.06.2017 N 956 затвердило Державний стандарт соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, яким визначаються зміст, обсяг, умови, норми і нормативи, порядок надання соціальної послуги підтриманого проживання та показники її якості.

Цей Державний стандарт застосовується для:

організації надання соціальної послуги підтриманого проживання особам похилого віку та/або повнолітнім особам з інвалідністю, які потребують стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування;

моніторингу та оцінки якості надання соціальної послуги підтриманого проживання;

визначення тарифу на платну соціальну послугу підтриманого проживання.

Соціальна послуга підтриманого проживання в обсягах, визначених цим Державним стандартом, надається безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 30 червня 2017 р. за N 806/30674 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Внесено зміни до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

Кабмін постановою від 04.07.2017 N 519 вніс зміни до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, згідно з якими, зокрема, скорочено перелік підстав для відмови у наданні дозволу, продовженні строку дії дозволу, внесенні змін до дозволу та переоформленні дозволу.

Так, із Порядку виключено таку підставу для відмови, як невиконання програми робіт на ділянках надр, на користування якими заявнику вже надано дозвіл, виявлення порушень правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовано в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування.

Постанова набрала чинності 20 липня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 20.07.2017 N 133.

 

 

Положення про порядок та умови торгівлі інвалютою зазнало змін

З метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Нацбанк постановою від 18.07.2017 N 65 затвердив зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою.

Зокрема, змінами передбачено наступне:

cпрощено порядок купівлі та перерахування інвалюти за операціями іноземних інвесторів з облігаціями внутрішньої державної позики України (далі - ОВДП). У тому числі, врегульовано випадки проведення операцій за ОВДП, що були отримані іноземними інвесторами шляхом конвертації депозитарних розписок, які були випущені на ОВДП іноземним банком;

для випадків, коли розрахунки зі здійснення іноземної інвестиції та подальшого її повернення проводяться через один банк, клієнту дозволено подавати спрощений пакет документів, що є підставою для проведення цих операцій;

унормовано випадки купівлі валюти для операцій, пов'язаних з виконанням резидентом-гарантом (поручителем) зобов'язань в інвалюті за резидента-боржника перед нерезидентом за зовнішньоекономічним договором та перед уповноваженим банком за кредитним договором в інвалюті.

Постанова набрала чинності 20 липня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 19.07.2017 р.

 

 

19.07.2017

Оновлено форму податкової декларації про майновий стан і доходи

Мінфін наказом від 06.06.2017 N 556 виклав у новій редакції форму податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкцію щодо заповнення цієї податкової декларації.

Фізична особа - платник податку (фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні) подає декларацію за звітний (податковий) період в установлені Податковим кодексом строки до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання фізичної особи, за яким вона береться на облік як платник податку у контролюючому органі).

Декларації відповідно до п. 49.18 ст. 49 гл. 2 розд. II Кодексу подаються за звітний (податковий) період, що дорівнює:

календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 01 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розд. IV Кодексу;

календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - підприємців - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

календарному кварталу - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Фізичні особи - підприємці подають річну декларацію у строк, визначений пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 гл. 2 розд. II Кодексу, в якій, крім доходів від підприємницької діяльності, мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 липня 2017 р. за N 821/30689 та набирає чинності з 31 грудня 2017 року.

 

 

НКРЕКП визначила процедуру розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень

НКРЕКП постановою від 13.07.2017 N 920 затвердила Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень.

Цей Порядок встановлює механізм складання уповноваженими посадовими особами НКРЕКП протоколів про адміністративні правопорушення та визначає процедуру розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень, передбачених ст. 18836 Кодексу про адміністративні правопорушення.

При здійсненні державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг уповноважені на те посадові особи НКРЕКП, а саме Голова та члени НКРЕКП, голова комісії з перевірки дотримання ліцензіатом відповідних ліцензійних умов або законодавства у відповідній сфері, керівники самостійних структурних підрозділів, можуть складати протоколи про адміністративні правопорушення в разі:

несвоєчасного надання інформації, необхідної для виконання покладених на НКРЕКП завдань;

ненадання інформації НКРЕКП або надання завідомо недостовірних даних посадовими особами суб'єктів природних монополій або суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;

невиконання або несвоєчасного виконання суб'єктами природних монополій або суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сферах енергетики та комунальних послуг рішень НКРЕКП, порушення ліцензійних умов.

Від імені НКРЕКП розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова та члени НКРЕКП.

Постанова набрала чинності 13 липня 2017 року.

 

 

Порядок виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті зазнав змін

Мінфін наказом від 23.05.2017 N 522 затвердив зміни до Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті.

Зокрема, із Порядку виключено норму, якою передбачалося, що контроль суден закордонного плавання при їх переміщенні через митний кордон України здійснюється комісією, яка утворюється та працює відповідно до Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними та Типової технологічної схеми здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон.

Також уточнено, що митні формальності відносно судна, що прибуває на митну територію України або вибуває за її межі, можуть здійснюватись документально у приміщеннях контролюючих органів до прибуття (вибуття) судна до (із) порту.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 червня 2017 р. за N 738/30606 та набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

 

 

Удосконалено Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами

Кабмін постановою від 21.06.2017 N 518 вніс зміни до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, згідно з якими, зокрема, розширено перелік випадків, коли дозвіл надається без проведення аукціону.

Порядок доповнено нормами, якими передбачено, що без проведення аукціону дозвіл надається також у разі:

геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення та видобування корисних копалин (з включенням до відповідного розділу спеціального дозволу на користування надрами умови про неможливість вивезення таких корисних копалин за межі зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення) у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення державними підприємствами для здійснення обов'язкових заходів у цих зонах відповідно до Закону "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";

геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, визначених у підрозділах "Сировина вогнетривка", "Сировина скляна та фарфоро-фаянсова", "Сировина цементна" розділу "Неметалічні" Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, якщо заявник є власником цілісного майнового комплексу, на якому здійснюється виробництво кінцевої (готової) продукції, придатної для використання за призначенням кінцевим споживачем без додаткової промислової обробки (переробки). Ця норма втрачає чинність через рік з дня опублікування постанови N 518.

Крім цього, внесено зміни до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

Постанова набрала чинності 19 липня 2017 року (у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 19.07.2017 N 132), за винятком окремих положень.

 

 

Визначено порядок перевірок юросіб, які отримали ліцензію Нацбанку на надання банкам послуг з інкасації

Нацбанк постановою від 05.07.2017 N 60 затвердив Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації.

Положення розроблено з метою встановлення системного підходу до організації та проведення Нацбанком виїзних перевірок (далі - перевірки) юридичних осіб, які отримали ліцензію Нацбанку на надання банкам послуг з інкасації, з питань організації та здійснення операцій з інкасації коштів і перевезення валютних цінностей, дотримання ліцензійних вимог, визначених Положенням про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, достовірності та встановленого порядку подання до Нацбанку звітної інформації про надання банкам послуг з інкасації.

Перевірки юросіб, які отримали ліцензію Нацбанку на надання банкам послуг з інкасації, можуть бути плановими та позаплановими.

Планові перевірки проводяться на підставі відповідного розпорядження Нацбанку про проведення перевірки юрособи.

Нацбанк не частіше одного разу на рік здійснює планову перевірку щодо дотримання юрособою ліцензійних умов, визначених Положенням про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, правил і порядку надання банкам послуг з інкасації відповідно до вимог Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні.

Нацбанк зобов'язаний повідомити в письмовій формі керівника юрособи про проведення планової перевірки не пізніше ніж за 10 днів до її початку.

Позапланові перевірки проводяться за наявності обґрунтованих підстав на підставі рішення Правління Нацбанку, а також за дорученням Голови Нацбанку, його першого заступника або заступника, який за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво процесами грошового обігу. Зазначене доручення оформляється у формі розпорядження Нацбанку.

Планові та позапланові перевірки юросіб проводяться інспекційними групами у складі працівників Нацбанку.

Перевірки проводяться у строки, що достатні для виконання запланованого обсягу перевірки (від 3 до 5 робочих днів).

Постанова набирає чинності з 20 липня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 19.07.2017 р.

 

 

ДФС регламентувала роботу комісії, яка приймає рішення щодо реєстрації податкових накладних в ЄРПН

ДФС наказом від 26.06.2017 N 450 затвердила Регламент комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації.

Регламент є розпорядчим документом, який визначає організацію роботи комісії ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, та порядок її взаємодії з головними управліннями ДФС в областях, м. Києві та Офісом великих платників податків ДФС.

Засідання Комісії ДФС проводиться обов'язково кожного робочого дня 2 рази на день о 10 год. 00 хв. та о 15 год. 00 хв. за наявності документів для розгляду, з аудіо- та відеофіксакцією.

Рішення Комісії ДФС приймається шляхом відкритого голосування.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на засіданні осіб з числа затвердженого персонального складу Комісії ДФС.

У разі рівної кількості голосів, голос головуючого є вирішальним.

Прийняті Комісією ДФС рішення надсилаються платнику податків протягом 5 робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів, поданих відповідно до пп. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу та/або Таблиці даних платника податку, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та ЕЦП шляхом надіслання документа в електронний кабінет з одночасним надсиланням платнику податків на його електронну адресу (адреси) інформації про вид документа, дату та час його надіслання в електронний кабінет.

 

 

18.07.2017

Затверджено нові Правила адвокатської етики

9 червня 2017 року з'їздом адвокатів України було затверджено Правила адвокатської етики, які мають на меті уніфіковане закріплення традицій і досвіду української адвокатури в сфері тлумачення норм адвокатської етики, а також загальновизнаних деонтологічних норм і правил, прийнятих у міжнародному адвокатському співтоваристві.

Правила слугують обов'язковою для використання адвокатами системою орієнтирів при збалансуванні, практичному узгодженні своїх багатоманітних, іноді суперечливих професійних прав та обов'язків відповідно до статусу, основних завдань адвокатури і принципів її діяльності, визначених Конституцією України, Законом "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та іншими законодавчими актами, а також закріплюють єдину систему критеріїв оцінки етичних аспектів поведінки адвоката.

Дія Правил поширюється на:

- всі види адвокатської діяльності та в частині, визначеній Правилами,- на іншу діяльність (дії) адвоката, в тому числі соціально - публічну діяльність адвоката, яка може вступити в суперечність з професійними обов'язками адвоката, або підірвати престиж адвокатської професії;

- всіх адвокатів України, адвокатів іноземних держав, що внесені до Єдиного реєстру адвокатів України, а також адвокатів України, право на зайняття адвокатською діяльністю яких зупинено в передбаченому законом порядку;

- адвокатів - членів органів адвокатського самоврядування, помічників та стажистів адвокатів, інших осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням) у частині, яка застосовна до їх діяльності;

- відносини, що виникли або існують після їх прийняття.

За порушення Правил до адвоката можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність, а також рішеннями З'їзду, актами Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України.

 

 

Затверджено Порядок оцінки справедливої вартості похідних фінансових інструментів, операції з якими здійснює Нацбанк

Нацбанк рішенням від 13.07.2017 N 437-рш затвердив Порядок оцінки справедливої вартості похідних фінансових інструментів, операції з якими здійснює Національний банк України.

Цей Порядок регламентує порядок здійснення оцінки справедливої вартості похідних фінансових інструментів (деривативів), які є окремими фінансовими інструментами та операції з якими здійснюються Нацбанком. Порядок здійснення оцінки за справедливою вартістю вбудованих деривативів, що є частиною гібридних фінансових інструментів, регламентується іншими нормативно-правовими та розпорядчими актами Нацбанку.

Справедлива вартість деривативів визначається відповідно до вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності 13 "Оцінка справедливої вартості". Метою оцінки справедливої вартості деривативу є визначення ціни, за якою відбувалася б звичайна операція з деривативом між учасниками ринку на дату оцінки за нинішніх ринкових умов.

Оцінка справедливої вартості припускає, що операція з деривативом відбувається або на головному ринку для цього деривативу, або, якщо немає головного ринку, то на найсприятливішому ринку для цього деривативу. Якщо немає свідчень на користь протилежного твердження, то ринок, на якому Нацбанк, як правило, здійснює операцію з відповідним деривативом, приймається за головний ринок або, якщо немає головного ринку, то за найсприятливіший ринок.

Рішення набрало чинності 13 липня 2017 року.

 

Встановлено вимоги з охорони праці під час одержання та переробки порошків магнію і його сплавів

Мінсоцполітики наказом від 11.04.2017 N 603 затвердило Правила охорони праці під час одержання та переробки порошків магнію та його сплавів.

Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, діяльність яких пов'язана з одержанням та переробкою порошків магнію та його сплавів.

У документі прописано, зокрема:

загальні вимоги щодо охорони праці;

загальні вимоги до обладнання і технологічних процесів;

правила охорони праці під час приготування алюмінієво-магнієвого сплаву;

вимоги з охорони праці під час розмелу і розсіву порошку із алюмінієво-магнієвого сплаву;

вимоги з охорони праці під час плавки магнію та відливання магнієвих кілець;

вимоги з охорони праці під час фрезерування магнієвих кілець і розсіву магнієвого порошку.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 травня 2017 р. за N 588/30456 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено нову форму довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи

Мінфін наказом від 13.06.2017 N 568 затвердив форму довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов'язань) та Порядок оформлення і видачі цієї довідки.

Довідка видається безоплатно на підставі:

заяви платника податків про видачу Довідки;

податкової декларації про майновий стан і доходи.

Заява та податкова декларація подаються платником податків (уповноваженим представником) до контролюючого органу за місцем податкового обліку.

Заява складається з обов'язковим посиланням на відповідний пункт Податкового кодексу, яким передбачено видачу контролюючим органом довідки, та зазначенням найменування підприємства (установи, організації), до якого (якої) довідку буде подано платником податків.

Заяву про видачу довідки за вибором платника податку може бути подано засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та ЕЦП.

Довідка видається контролюючим органом за місцем податкового обліку:

платникам податків, які звернулися відповідно до п. 179.12 ст. 179 розд. IV Кодексу, - протягом 10 календарних днів з дати отримання заяви;

платникам податку - резидентам, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання та які звернулися відповідно до п. 179.3 ст. 179 розд. IV Кодексу, - протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації та сплати належної суми податку.

Довідка видається у паперовій та/або електронній формах.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 10 липня 2017 р. за N 839/30707 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Визначено нові правила призначення та звільнення податкового керуючого

Мінфін наказом від 25.05.2017 N 529 затвердив Порядок призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень.

Цей Порядок визначає правила призначення та звільнення, функції та повноваження податкового керуючого, а також порядок складання ним акта опису майна, яке передається у податкову заставу, та акта перешкоджання платником податків виконанню повноважень податковим керуючим.

Податковий керуючий - посадова (службова) особа контролюючого органу, на яку покладається виконання функцій, спрямованих на погашення податкового боргу платника податків.

Податковий керуючий має права та обов'язки, визначені Податковим кодексом.

Податковий керуючий призначається платнику податків, що має податковий борг, наказом керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу за місцем реєстрації платника податків.

Посадова (службова) особа контролюючого органу наділяється повноваженнями податкового керуючого з дати видання наказу керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу про призначення такої особи податковим керуючим.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 червня 2017 р. за N 786/30654 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

 

Уряд схвалив Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху

Кабмін розпорядженням від 14.06.2017 N 481-р схвалив Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року.

Метою Стратегії є зниження рівня смертності внаслідок ДТП щонайменше на 30 % до 2020 року, ступеня тяжкості наслідків ДТП для учасників дорожнього руху та зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортного травматизму, а також запровадження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху для забезпечення захисту життя та здоров'я населення.

Основними напрямами реалізації Стратегії, зокрема, є:

проведення аналізу та удосконалення законодавства з питань безпеки дорожнього руху з метою забезпечення відповідності найкращим законодавчим стандартам, які діють в країнах Європи з найбезпечнішими дорожньо-транспортними системами;

розроблення законодавства про дорожній рух з метою врегулювання всіх сфер життєдіяльності, у тому числі питання відповідальності за вчинені правопорушення та більш суворого покарання злісних порушників;

створення єдиної національної бази даних, що об'єднує інформацію про реєстрацію ТЗ, правопорушення, видані права водія, санкції щодо перевізників, що сприятиме підвищенню ефективності роботи правоохоронних органів і виявленню порушників;

удосконалення системи страхування у сфері безпеки дорожнього руху;

гармонізація стандартів проектування та будівництва доріг відповідно до стандартів ЄС та кращих практик інших країн;

реформування системи здійснення контролю за технічним станом ТЗ згідно з Директивою 2009/40/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 6 травня 2009 р. про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їх причепів на придатність до експлуатування;

запровадження проведення перевірки технічного стану ТЗ під час їх експлуатації на дорозі;

забезпечення здійснення ефективного державного нагляду та контролю за дотриманням вимог безпеки дорожнього руху суб'єктами господарювання, які провадять діяльність з перевезення пасажирів і вантажів, у тому числі дієвого контролю за дотриманням водіями режиму праці та відпочинку;

забезпечення здійснення системного контролю габаритно-вагових параметрів ТЗ та встановлення заборони подальшого руху ТЗ, за наслідками перевірки яких встановлено, що їх габаритно-вагові параметри перевищують нормативні;

підвищення відповідальності за порушення габаритно-вагових параметрів ТЗ;

запровадження європейської системи допуску до ринку автомобільних перевезень пасажирів та вантажів;

забезпечення функціонування системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (зокрема, прийняття необхідних нормативно-правових актів та здійснення інших заходів, спрямованих на впровадження зазначеної системи в Україні) з метою зменшення кількості таких порушень та тяжкості їх наслідків.

 

 

Визначено новий порядок проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

Мінфін наказом від 22.05.2017 N 518 затвердив Порядок проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Дія цього Порядку поширюється на майно, яке перебуває у податковій заставі та щодо якого прийнято рішення контролюючого органу про погашення усієї суми податкового боргу, за винятком:

майна, яке може бути згруповане та стандартизоване;

майна, що швидко псується, а також іншого майна, обсяги якого не є достатніми для організації прилюдних торгів;

цінних паперів;

майна, щодо обігу якого встановлено обмеження законом. Продаж такого майна здійснюється на закритих торгах, які проводяться на умовах змагальності;

цілісних майнових комплексів підприємств, майно яких перебуває у державній або комунальній власності чи якщо згідно із законодавством з питань приватизації для відчуження майна підприємства необхідна попередня згода органу приватизації або іншого державного органу, уповноваженого здійснювати управління корпоративними правами. Продаж майна такого підприємства організовується державним органом приватизації за поданням відповідного контролюючого органу із дотриманням вимог законодавства з питань приватизації.

Заходи, пов'язані з продажем майна на цільовому аукціоні, здійснюються за місцем реєстрації платника податків після прийняття керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу рішення про погашення усієї суми податкового боргу.

Організаторами цільових аукціонів є уповноважені товарні біржі, визначені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, на конкурсних засадах.

Організатор цільового аукціону повинен провести аукціон у строки, визначені відповідним договором, але не пізніше ніж через 2 місяці після його укладення.

Уповноважена товарна біржа вчиняє дії з продажу майна за дорученням контролюючого органу на умовах найкращої цінової пропозиції.

Цільовий аукціон проводиться у приміщенні для проведення торгів організатора аукціону.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 червня 2017 р. за N 748/30616 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

 17.07.2017

Затверджено нові Такси для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання

З метою посилення боротьби з браконьєрством і збереження державного мисливського фонду Мінагрополітики та Мінприроди спільним наказом від 19.06.2017 N 301/222 затвердили Такси для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України).

Нагадаємо, що відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону "Про мисливське господарство та полювання" відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання, здійснюється добровільно або за рішенням суду відповідно до законодавства за затвердженими в установленому порядку таксами, а за їх відсутності - за розрахунками користувачів мисливських угідь. 

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 липня 2017 р. за N 842/30710 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Внесено зміни до рішення НКЦПФР щодо запобігання порушенням прав інвесторів та уникнення ризиків профучасників

У зв'язку із соціально-політичною ситуацією, що склалась у Донецькій та Луганській областях, що призводить до виникнення загрози заволодіння сторонніми особами документами та майном учасників фондового ринку, з метою забезпечення захисту прав інвесторів і запобігання та уникнення ризиків у діяльності професійних учасників фондового ринку НКЦПФР рішенням від 08.06.2017 N 423 внесла зміни до свого рішення від 11.11.2014 N 1511 "Щодо запобігання порушенням прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників".

Зокрема, визначено, що у разі невчинення депозитарною установою дій щодо тимчасової зміни місцезнаходження і передання відповідно до пп. 4 п. 1 рішення N 1511 баз даних депозитарного обліку до Центрального депозитарію (далі - ДУ, що здійснила передання БД) власник цінних паперів, права на цінні папери якого обслуговувались ДУ, що здійснила передання БД, на підставі укладеного договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, або емітент, на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів (далі - Емітент), з яким ДУ, що здійснила передання БД, обслуговувала на рахунках у цінних паперах власників права на належні їм цінні папери Емітента, мають право:

розірвати такі договори, що були між ними укладені;

обрати нову депозитарну установу;

укласти з новою депозитарною установою відповідний договір;

звернутися до Центрального депозитарію цінних паперів щодо отримання інформаційної довідки, формування якої здійснюється Центральним депозитарієм цінних паперів, на підставі інформації з бази даних депозитарного обліку ДУ, що здійснила передання, яка отримана ним відповідно до вимог рішення, та надати копію договору з ДУ, що здійснила передання БД (у разі наявності).

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 06 липня 2017 р. за N 823/30691 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги зазнало змін

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення рішенням від 30.03.2017 N 452 внесла зміни до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги.

Розширено перелік документів, які подаються для отримання або продовження ліцензії провайдера програмної послуги.

Суб'єкт господарювання, який має на меті отримати ліцензію провайдера програмної послуги, або провайдер програмної послуги, який має на меті продовжити ліцензію провайдера програмної послуги, повинен подати до Національної ради також відомості про структуру власності заявника, які подаються відповідно до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги. 

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 червня 2017 р. за N 792/30660 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено Правила пожежної безпеки на ринках

МВС наказом від 06.06.2017 N 470 затвердило Правила пожежної безпеки на ринках України, якими встановлюються вимоги щодо пожежної безпеки ринків, ринкових комплексів, об'єктів торгівлі та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування, що експлуатуються на ринках.

Ці Правила є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Пожежна безпека на ринках забезпечується технічними засобами та організаційними заходами, спрямованими на запобігання пожежам, загибелі відвідувачів та працівників ринків, а також зниження майнових втрат, створення умов для швидкого виклику пожежно-рятувальних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 червня 2017 р. за N 795/30663 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Уточнено періодичність здійснення планових заходів метрологічного нагляду

Кабмін постановою від 12.07.2017 N 515 вніс зміну до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та за кількістю фасованого товару в упаковках.

Так, уточнено, що планові заходи метрологічного нагляду за діяльністю суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику здійснюються не частіше ніж один раз на 2 роки.

Раніше відповідні заходи щодо зазначених суб'єктів господарювання здійснювалися не частіше ніж один раз на рік.

 

 

Встановлено механізм визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам техрегламентів

Кабмін постановою від 12.07.2017 N 514 затвердив Правила визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями.

Ці Правила встановлюють механізм визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями, крім робіт з оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

Відповідальними за обґрунтованість визначення вартості робіт з оцінки відповідності є керівники призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій.

 

 

14.07.2017

Положення про Національну поліцію зазнало змін

Кабмін постановою від 12.07.2017 N 496 вніс зміни до Положення про Національну поліцію.

Зокрема, змінами передбачено розширення функцій Національної поліції. Так, Положення доповнено нормою, якою визначено, що Національна поліція відповідно до покладених на неї завдань вживає заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), а також заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю державних виконавців, приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, здійснює привід у виконавчому провадженні.

 

 

Визначено механізм доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно до відомостей Держземкадастру

Кабмін постановою від 12.07.2017 N 509 затвердив Порядок доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно та користування відомостями Державного земельного кадастру.

Цей Порядок визначає механізм безпосереднього доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно до відомостей Державного земельного кадастру та користування такими відомостями під час проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки шляхом інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Державним земельним кадастром.

Інформаційна взаємодія здійснюється на центральному рівні в електронному вигляді телекомунікаційними каналами зв'язку.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 жовтня 2017 року.

 

 

Визначено нові критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері насінництва та розсадництва

Кабмін постановою від 12.07.2017 N 507 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва, є:

дотримання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

обсяг виробництва насіння та садивного матеріалу протягом певного періоду (визначається для насіння - за масою, для картоплі - за масою, для садивного матеріалу - за кількістю штук);

обсяг реалізації насіння та садивного матеріалу протягом певного періоду (визначається для насіння - за масою, для картоплі - за масою, для садивного матеріалу - за кількістю штук).

Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

 

 

Затверджено Порядок оцінки права вимоги за зобов'язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції

Фонд державного майна наказом від 29.05.2017 N 866 затвердив Порядок оцінки права вимоги за зобов'язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції.

Цей Порядок застосовується суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання під час проведення незалежної оцінки права вимоги за зобов'язанням за укладеним кредитним договором.

Суб'єкти оціночної діяльності проводять незалежну оцінку права вимоги за зобов'язанням за укладеним кредитним договором на підставі договору на проведення оцінки майна, укладеного із заінтересованою у такій оцінці особою, яка згідно із законодавством виступає замовником її проведення.

Відповідно до цього Порядку оцінюються такі об'єкти оцінки:

окреме право вимоги за зобов'язанням;

окреме право вимоги за зобов'язанням у складі єдиного (цілісного) майнового комплексу;

група прав вимоги за зобов'язанням;

група прав вимоги за зобов'язанням у складі кредитного портфеля чи єдиного (цілісного) майнового комплексу;

кредитний портфель в цілому як об'єкт оцінки чи у складі єдиного (цілісного) майнового комплексу.

Базою оцінки об'єкта оцінки є ринкова вартість.

Оцінка об'єкта оцінки проводиться з дотриманням принципів заміщення та очікування, а в разі активного ринку об'єктів, що є ідентичними об'єкту оцінки, - з урахуванням принципу попиту та пропонування.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 червня 2017 р. за N 765/30633 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено форми типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухомість

Кабмін постановою від 24.05.2017 N 483 затвердив:

форму типового рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку;

форму типового рішення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування, а саме з 25 липня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 14.07.2017 N 129.

 

 

Удосконалено Інструкцію про ведення касових операцій банками

Нацбанк постановою від 11.07.2017 N 62 затвердив зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні.

Зокрема, Інструкцію доповнено положеннями, якими визначено, що банк (філія, відділення) може здійснювати касове обслуговування клієнтів з використанням електронного підпису, у тому числі електронного цифрового підпису.

Клієнт - фізособа має право використовувати електронний цифровий підпис, який за своїм статусом прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону "Про електронний цифровий підпис", електронний цифровий підпис, що застосовується сторонами на договірних засадах, будь-який інший електронний підпис.

Інші клієнти мають право використовувати електронний цифровий підпис, прирівняний до власноручного підпису, та електронний цифровий підпис, що застосовується сторонами на договірних засадах.

Працівник банку (філії, відділення), якому надано право підпису касових документів, повинен використовувати електронний цифровий підпис, прирівняний до власноручного підпису.

Постанова набрала чинності 14 липня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 13.07.2017 р.

 

 

Мінфін затвердив нову форму Інформації рієлтерів про укладені за їх посередництвом договори оренди нерухомості

Мінфін наказом від 13.05.2017 N 497 затвердив форму Інформації суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди).

Нагадаємо, що згідно з пп. 170.1.6 п. 170.1 ст. 170 розд. IV Податкового кодексу суб'єкти господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), зобов'язані надіслати інформацію про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) про оренду нерухомості до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації в строки, передбачені для подання податкового розрахунку. 

За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації рієлтер несе відповідальність, передбачену законом за порушення порядку та/або строків подання податкової звітності.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 08 червня 2017 р. за N 700/30568 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Удосконалено форми деяких заяв у сфері держреєстрації підприємців

Мін'юст наказом від 15.06.2017 N 1924/5 вніс зміни до деяких форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затверджених наказом Мін'юсту від 18.11.2016 N 3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Так, зміни внесено до:

Форми 3 - Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

Форми 11 - Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 червня 2017 р. за N 758/30626 та набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування, а саме з 25 липня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 14.07.2017 N 55.

 

 

Внесено зміни до Порядку реєстрації договорів перестрахування

Нацкомфінпослуг розпорядженням від 25.05.2017 N 2001 внесла зміни до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами.

Змінами уточнено, що у разі укладення договору перестрахування, який підлягає реєстрації в Нацкомфінпослуг:

заявник протягом 10 календарних днів після укладення договору перестрахування із страховиком (перестраховиком) нерезидентом надсилає до Нацкомфінпослуг інформацію згідно з додатком 1 до Порядку (далі - Інформація) в паперовому та електронному вигляді (на електронному носії у форматі Microsoft Excel);

заявник протягом 90 календарних днів з дня укладення договору надсилає до Нацкомфінпослуг разом із супровідним листом (складається у довільній формі) такі документи:

копію договору перестрахування, засвідчену уповноваженою особою заявника (копія договору перестрахування на двох і більше сторінках повинна бути прошита та містити наскрізну нумерацію сторінок);

Інформацію в паперовому та електронному вигляді (на електронному носії у форматі Microsoft Excel). У разі реєстрації договорів перестрахування, Інформація про які подавалася на виконання вищезазначених вимог, повторне подання Інформації не здійснюється.

У разі необхідності перерахування іноземної валюти та/або купівлі іноземної валюти відповідно до вимог Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Нацбанку від 11.04.2000 N 135,  за договором перестрахування, укладеним із страховиком (перестраховиком) нерезидентом, який був зареєстрований у Нацкомфінпослуг та до якого внесено зміни, заявник разом із супровідним листом (складається у довільній формі із зазначенням дати та номера реєстрації договору перестрахування в Нацкомфінпослуг) надсилає на реєстрацію копію таких змін, засвідчену уповноваженою особою заявника (примірник копії змін до договору перестрахування на двох і більше сторінках має бути прошитий та містити наскрізну нумерацію сторінок).

Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 09 червня 2017 р. за N 715/30583 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

13.07.2017

Оновлено порядок постійного удосконалення професійних знань аудиторів

Аудиторська палата рішенням від 29.06.2017 N 347/11 виклала у новій редакції Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, яким визначається порядок постійного удосконалення професійних знань аудиторів (крім аудиторів банків).

Метою постійного удосконалення професійних знань аудиторів є безперервне поглиблення, підтримання на належному рівні, розширення й оновлення професійних знань для забезпечення високої якості аудиту та супутніх йому послуг.

Аудитори України з метою виконання умов продовження терміну чинності сертифіката щороку удосконалюють свої професійні знання та проходять контрольне тестування відповідно до вимог цього Положення.

Мета, зміст, форми і методи постійного удосконалення професійних знань аудиторів визначаються програмними модулями, цим Положенням та іншими нормативними документами Аудиторської палати.

Процес постійного удосконалення професійних знань аудиторів включає:

розроблення програмних модулів постійного удосконалення професійних знань аудиторів;

підготовку аудиторів до контрольного тестування;

контрольне тестування та його адміністрування;

оцінку результатів контрольного тестування;

зарахування інших видів постійного удосконалення професійних знань аудиторів як проходження контрольного тестування;

систематизацію та аналіз результатів функціонування системи постійного удосконалення професійних знань аудиторів.

Підготовка аудиторів до контрольного тестування здійснюється на платній основі. Розмір плати встановлюють суб'єкти господарювання, уповноважені Аудиторською палатою на підготовку аудиторів до контрольного тестування.

 

 

Затверджено перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток, у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів

Кабмін постановою від 04.07.2017 N 480 затвердив перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.

Перелік затверджено відповідно до пп. "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст.39 Податкового кодексу.

Нагадаємо, що згідно із зазначеними положеннями Кодексу контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується Кабміном.

Якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, у звітному році сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), господарські операції платника податків з ним за відсутності критеріїв, визначених пп. "а" - "в" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст.39 Кодексу, визнаються неконтрольованими.

 

 

Затверджено Порядок розгляду скарг на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної в ЄРПН

Кабмін постановою від 04.07.2017 N 485 затвердив Порядок розгляду скарг на рішення комісії Державної фіскальної служби про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг на рішення комісії ДФС, яка приймає рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН (далі - комісія ДФС).

Розгляд скарги на рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН здійснюється комісією ДФС з питань розгляду скарг (далі - комісія з питань розгляду скарг), яка є постійно діючим колегіальним органом ДФС, за участю уповноваженої особи Мінфіну.

Скарги подаються платником ПДВ до ДФС протягом 10 календарних днів після отримання ним рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН. У разі коли останній день зазначеного строку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем. Строк подання скарги може бути продовженим за правилами і на підставах, визначених п. 102.6 ст. 102 Податкового кодексу.

Платник податку може додавати до скарги пояснення та копії документів, завірені у встановленому порядку, які підтверджують інформацію, зазначену у податковій накладній / розрахунку коригування, до якої/якого застосована процедура зупинення реєстрації.

За результатами розгляду скарги комісія з питань розгляду скарг приймає одне з таких рішень:

задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії ДФС;

залишає скаргу без задоволення та рішення комісії ДФС без змін.

Якщо вмотивоване рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом строку, визначеного п. 56.23 ст. 56 Кодексу, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податку з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку.

 Задоволення скарги є підставою для реєстрації в ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування, зазначених у скарзі, з урахуванням вимог п. 2001.3 ст. 2001 Кодексу.

 

 

Визначено порядок ведення єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій

Мінфін наказом від 24.05.2017 N 523 затвердив Порядок ведення єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій.

Дія цього Порядку поширюється на індивідуальні податкові консультації, надані в письмовій формі.

Держателем Реєстру є ДФС, яка забезпечує його ведення.

Реєстр є електронною базою даних, ведеться державною мовою та розміщується на офіційному веб-сайті ДФС.

ДФС забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до відомостей, що містяться в Реєстрі.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 09 червня 2017 р. за N 719/30587 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Удосконалено регулювання відносин, пов'язаних з держреєстрацією підприємців

Мін'юст наказом від 30.06.2017 N 2063/5 вніс зміни до свого наказу від 25.11.2016 N 3359/5 "Про врегулювання відносин, пов'язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць".

Так, визначено, що реєстраційні дії щодо реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або виділу юридичних осіб, місцезнаходженням яких є адміністративно-територіальні одиниці різних областей, здійснюються державним реєстратором, який приймає документи:

для державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття або поділу, - у разі злиття або поділу;

для державної реєстрації юридичних осіб, утворених у результаті виділу, та державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, з якої здійснено виділ, щодо юридичної особи - правонаступника - у разі виділу;

для державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті приєднання, та державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються, - у разі приєднання;

для державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення, та державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - у разі перетворення.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 03 липня 2017 р. за N 816/30684 та набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування, а саме з 25 липня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 14.07.2017 N 155.

 

 

12.07.2017

Внесено зміни до форми Податкової декларації з рентної плати

Мінфін наказом від 31.05.2017 N 545 затвердив зміни до форми Податкової декларації з рентної плати.

Основною метою змін є приведення зазначеної форми Податкової декларації у відповідність до Законів від 20.12.2016 N 1791-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році", від 21.12.2016 N 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні".

Зокрема, викладено у новій редакції форму Розрахунку з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (додаток 1 до Податкової декларації з рентної плати).

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 червня 2017 р. за N 778/30646 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім п. 4 змін, який набирає чинності з 1 січня 2018 року.

 

 

Оновлено Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 05.05.2017 N 1872 виклав у новій редакції Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються.

Метою цього Положення є визначення порядку організації продажу активів (майна), що включені до ліквідаційної маси банку, що ліквідується, у тому числі визначення принципів та критеріїв черговості продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, які застосовуються при формуванні як планів продажу активів (майна) на рівні банків, що ліквідуються, так і пропозицій з продажу окремих активів / пулів активів.

Дія Положення поширюється на працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які діють в межах повноважень, передбачених Законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та/або делегованих Фондом, працівників банків, що ліквідуються, та інших осіб, які беруть участь у процесі ліквідації таких банків на договірних умовах.

Дія Положення не поширюється на продаж цінних паперів (у тому числі похідних цінних паперів), який здійснюється Фондом в порядку, визначеному законодавством України, через професійного учасника фондового ринку та згідно з договором, укладеним між Фондом і торговцем цінними паперами.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 01 червня 2017 р. за N 687/30555 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено нову Методику визначення розміру комісійної плати, що сплачується уповноваженим підприємствам, які реалізують військове майно

Міноборони наказом від 23.05.2017 N 287 затвердило Методику визначення розміру комісійної плати, що сплачується уповноваженим підприємствам (організаціям), які реалізують військове майно.

Ця Методика застосовується з метою визначення розміру комісійної плати уповноваженим підприємствам (організаціям) - суб'єктам підприємницької діяльності, яким в установленому порядку рішенням Кабміну надано повноваження на реалізацію військового майна на внутрішньому та (або) зовнішньому ринках, під час підготовки договорів комісії та інших цивільно-правових договорів, які передбачають передачу прав власності на військове майно іншим юридичним або фізичним особам на платній або компенсаційній основі (далі - договори комісії).

Розмір комісійної плати уповноваженому підприємству (організації), яке (яка) реалізує військове майно, розраховується окремо за кожним договором комісії, укладеним між Міноборони та уповноваженим підприємством (організацією).

Розмір комісійної плати визначається у відсотках від ціни реалізації військового майна та зазначається у зведеній відомості запланованих надходжень та витрат за договором комісії. У разі якщо за домовленістю сторін вносяться зміни до вартісних показників договору, відповідно здійснюється перерахунок розміру комісійної плати.

За результатами прийняття звіту комісіонера розмір комісійної плати уповноваженому підприємству (організації) уточнюється.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 13 червня 2017 р. за N 734/30602 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Внесено зміни до Положення про припинення депозитарною установою профдіяльності на фондовому ринку

НКЦПФР рішенням від 25.05.2017 N 370 затвердила зміни до Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності.

Зокрема, Положення доповнено нормами, якими передбачено, що документи на паперовому носії, що зберігаються в уповноваженого на зберігання, можуть бути переведені в електронну форму шляхом сканування з подальшим зберіганням відповідно до вимог законодавства.

Документи на паперовому носії, які були переведені в електронну форму, можуть бути знищені. Їх знищення здійснюється уповноваженим на зберігання у паперорізальній машині або шляхом спалювання з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених документів. Знищення документів на паперовому носії здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб, склад якої затверджується керівником уповноваженого на зберігання.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 червня 2017 р. за N 739/30607 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Центральний депозитарій цінних паперів повинен привести свої внутрішні документи у відповідність із цим рішенням не пізніше 3 місяців з дати набрання ним чинності.

 

 

Затверджено Порядок контролю за використанням вивільнених коштів підприємств - суб'єктів літакобудування

Кабмін постановою від 07.06.2017 N 476 затвердив Порядок здійснення контролю за використанням вивільнених коштів підприємств - суб'єктів літакобудування, на які поширюється дія норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" та які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів і двигунів до них.

Цей Порядок визначає механізм здійснення контролю за використанням вивільнених коштів у зв'язку із звільненням від обкладення податком на прибуток підприємств відповідно до п. 41 підрозд. 4 розд. XX "Перехідні положення" Податкового кодексу підприємств - суб'єктів літакобудування, на які поширюється дія норм ст. 2 Закону "Про розвиток літакобудівної промисловості" та які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів і двигунів до них (далі - платники податку).

У цьому Порядку термін "вивільнені кошти" означає суму податку на прибуток, що визначається платником податку під час застосування пільги та не сплачується до державного бюджету України, а залишається у розпорядженні платника податку під зобов'язання їх використання за напрямами, які визначені Податковим кодексом та Порядком.

Об'єктами здійснення контролю за використанням вивільнених коштів є визначені у переліку суб'єктів літакобудування, щодо яких запроваджуються тимчасові заходи державної підтримки, затвердженому постановою Кабміну від 09.06.2010 N 405, платники податку, щодо яких запроваджується пільга з податку на прибуток підприємств.

Контроль за цільовим використанням вивільнених коштів здійснює ДФС. Контроль за виконанням інших заходів моніторингу щодо використання таких коштів здійснює Мінекономрозвитку відповідно до завдань, покладених на Міністерство.

Контроль за виконанням умов надання пільг, порядку їх застосування, розрахунку пільги, а також використання вивільнених коштів здійснюється в порядку, передбаченому Податковим кодексом.

Вивільнені кошти використовуються на науково-дослідні та дослідницько-конструкторські роботи з літакобудування, створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, запровадження новітніх технологій. Використання таких коштів має бути пов'язане з діяльністю платника податку, прибуток від якої звільняється від оподаткування.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 1 січня 2025 року.

 

 

Фонд гарантування вкладів фізосіб врегулював питання залучення до своєї роботи працівників банків, що ліквідуються

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 15.05.2017 N 1976 затвердив Положення про залучення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб до своєї роботи працівників банків, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Фонд залучає до своєї роботи працівників банків (за згодою таких працівників) у межах їх спеціальності, кваліфікації чи посади у банку, що відповідають напрямам роботи Фонду, до яких такі працівники залучаються.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 02 червня 2017 р. за N 694/30562 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Підписано Закон щодо посилення адаптаційної спроможності та поетапного запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів

Закон від 08.06.2017 N 2098-VIII вносять зміни до Закону "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" щодо посилення адаптаційної спроможності та поетапного запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів.

Змінами уточнено, що пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу державну реєстрацію в Україні транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, нових і таких, що були в користуванні, здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-6" - з 1 січня 2020 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2019 року включно.

Раніше відповідною нормою передбачалося, що пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, нових і таких, що були в користуванні, здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-6" - з 1 січня 2018 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2017 року включно.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

Внесено зміну до Положення про основи процентної політики Нацбанку

Нацбанк постановою від 11.07.2017 N 63 вніс зміну до Положення про основи процентної політики Національного банку України.

Так, уточнено, що Нацбанк щодня публікує розмір облікової ставки в ЗМІ та/або оприлюднює через інші загальнодоступні регулярні джерела інформації, у тому числі на сторінці офіційного Інтернет-представництва Нацбанку.

Раніше відповідною нормою передбачалося, що Нацбанк оприлюднює розмір облікової ставки на сторінці Офіційного інтернет-представництва Нацбанку.

Постанова набрала чинності 12 липня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 11.07.2017 р.

 

 

Мінфін визначив процедуру внесення інформації до Реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу

Мінфін наказом від 30.05.2017 N 540 затвердив Порядок ведення реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу.

Цей Порядок визначає процедуру внесення інформації до Реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу (далі - Реєстр заяв), систему обліку інформації про заяви та інші документи, пов'язані з наданням розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу, та механізм ведення такого Реєстру заяв.

Занесення даних до Реєстру заяв забезпечується контролюючим органом, у якому обліковуються грошові зобов'язання чи податковий борг платника податків або до якого подано заяву про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу.

За кожною із отриманих заяв до Реєстру заяв вносяться дані, визначені Податковим кодексом.

Інформація про заяви, отримані протягом операційного дня, що підтверджується відміткою контролюючого органу, вноситься до Реєстру заяв протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження.

У разі надходження заяви до контролюючого органу після завершення операційного дня інформація про таку заяву вноситься до Реєстру заяв протягом наступного операційного дня.

Контролюючі органи забезпечують своєчасне внесення інформації до Реєстру заяв протягом двох робочих днів з дня прийняття або отримання рішення про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу та/або укладення відповідного договору з платником податків. Інформація, що вноситься до Реєстру заяв, відображається датою, зазначеною у відповідному документі.

Реєстр заяв розміщується на офіційному веб-порталі ДФС.

Інформація у Реєстрі заяв оновлюється щодня в міру надходження.

Також вищезазначеним наказом затверджено форму Реєстру заяв.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 червня 2017 р. за N 782/30650 та набирає чинності з дня, що настає за днем його офіційного опублікування.

 

 

11.07.2017

Затверджено Положення про функціональну підсистему запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у дорожньому господарстві

Мінінфраструктури наказом від 17.05.2017 N 181 затвердило Положення про функціональну підсистему запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у дорожньому господарстві (через Укравтодор).

Це Положення визначає склад, завдання та організацію роботи функціональної підсистеми запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у дорожньому господарстві (далі - функціональна підсистема)*.

__________

* У цьому Положенні термін "функціональна підсистема" вживається у значенні складової частини єдиної державної системи цивільного захисту, до якої входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, суб'єкти господарювання, які виконують завдання цивільного захисту.

Метою створення функціональної підсистеми є захист працівників Укравтодору та підприємств, установ, організацій дорожнього господарства згідно з Переліком підприємств, установ, організацій від надзвичайних ситуацій та забезпечення належного функціонування автомобільних доріг під час виникнення таких ситуацій у мирний час та в особливий період.

Завданнями функціональної підсистеми є:

здійснення заходів цивільного захисту в дорожньому господарстві, спрямованих на захист від надзвичайних ситуацій працівників Укравтодору та підприємств, установ, організацій дорожнього господарства;

здійснення заходів цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, що можуть статися у дорожньому господарстві;

забезпечення готовності підпорядкованих сил та засобів функціональної підсистеми до дій, спрямованих на запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій або небезпечних подій у дорожньому господарстві;

забезпечення моніторингу та прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків їх виникнення та розвитку;

своєчасне і достовірне інформування заінтересованих органів виконавчої влади та населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій у дорожньому господарстві;

координація та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у дорожньому господарстві;

забезпечення планування заходів цивільного захисту у дорожньому господарстві;

організація та проведення навчань (тренувань) з підготовки фахівців органів управління функціональної підсистеми та підпорядкованих їм сил цивільного захисту;

розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування національної економіки, зокрема дорожнього господарства в особливий період;

здійснення заходів щодо укриття працівників підприємств, установ та організацій дорожнього господарства, що належать до сфери управління Укравтодору, у захисних спорудах цивільного захисту в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

розроблення та забезпечення реалізації програм і планів з питань цивільного захисту;

створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у дорожньому господарстві;

інші завдання, визначені законодавством.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 09 червня 2017 р. за N 701/30569 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Визначено новий механізм формування та встановлення тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку

НКРЗІ рішенням від 23.05.2017 N 260 затвердила Порядок регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку.

Регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку (далі - тарифи) проводить НКРЗІ шляхом встановлення граничних тарифів.

Перелік універсальних послуг поштового зв'язку затверджується Кабміном.

При прийнятті рішення щодо затвердження тарифів НКРЗІ враховує інформацію про діяльність операторів поштового зв'язку, надану відповідно до п. 2 розд. V Порядку, а також може враховувати іншу інформацію, зокрема основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, затверджені Кабміном.

НКРЗІ приймає рішення щодо затвердження тарифів після обговорення у відповідних постійно діючих тристоронніх дорадчих органах, утворених за участю представників спільного представницького органу об'єднань профспілок та спільного представницького органу роботодавців, з оприлюдненням таких рішень.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 червня 2017 р. за N 759/30627 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Внесено зміни до наказу Мінфіну, яким регулюються питання декларування валютних цінностей, доходів та майна, що знаходяться за межами України

З метою актуалізації власних нормативно-правових актів Мінфін наказом від 24.05.2017 N 524 вніс зміни до свого наказу від 25.12.1995 N 207 "Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами".

Зокрема, уточнено, що декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності в Нацбанку (до цього - в регіональних відділеннях Нацбанку) та в державних податкових інспекціях за місцем знаходження суб'єктів підприємницької діяльності.

Крім цього, із наказу N 207 виключено норми, якими передбачалося, що:

про проведення декларування регіональними відділеннями Нацбанку і державними податковими інспекціями суб'єктам підприємницької діяльності на їх звернення видається довідка встановленої форми;

довідка про проведення декларування в регіональних відділеннях Нацбанку та державних податкових інспекціях є підставою для прийняття до митного оформлення експортно-імпортних вантажів, проведення банківських операцій з валютними цінностями уповноваженими банками України, а також здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності. 

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 червня 2017 р. за N 762/30630 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Нацбанк спростив дострокове погашення кредитів від нерезидентів

З метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Нацбанк постановою від 10.07.2017 N 61 вніс зміни до своєї постанови від 13.12.2016 N 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України".

Нагадаємо, що постановою Нацбанку N 410, зокрема, встановлено заборону дострокового погашення кредитів і позик в інвалюті, отриманих резидентами від нерезидентів. Нею ж визначено низку винятків із такої заборони.

Змінами, передбаченими постановою Нацбанку N 61, розширено наявні винятки на дострокове погашення кредитів, залучених у нерезидентів. По-перше, банки зможуть раніше строку погашати такі кредити. По-друге, бізнес зможе достроково погашати кредити у випадку, коли акціонером такого позичальника або нерезидента-кредитора є міжнародна фінансова організація. По-третє, резиденти-позичальники зможуть здійснювати дострокове погашення кредитів за умови, що нерезидентом-кредитором є банк.

Постанова N 61 набрала чинності 11 липня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 10.07.2017 р.

 

 

10.07.2017

НКРЕКП визначила процедуру підготовки свого річного звіту про результати діяльності

НКРЕКП постановою від 29.06.2017 N 826 затвердила Порядок підготовки звіту про діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Річний звіт має містити інформацію про результати:

моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;

планів роботи та результатів діяльності НКРЕКП;

здійснення державного контролю на відповідних ринках;

співпраці НКРЕКП з міжнародними організаціями, регуляторними органами інших держав і Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства;

виконання річного плану державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, у попередньому році;

іншу інформацію, яка висвітлює діяльність НКРЕКП у звітному році.

Річний звіт затверджується на засіданні НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, до 01 квітня року, наступного за звітним, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

 

 

07.07.2017

НКРЕКП визначила процедуру доведення до відома осіб своїх рішень

НКРЕКП постановою від 04.07.2017 N 867 затвердила Порядок доведення до відома осіб, на яких поширюється їх дія, рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Рішення, прийняті на засіданнях НКРЕКП, оформлюються постановами, крім рішень щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю, які оформлюються розпорядженнями.

Рішення НКРЕКП після їх підписання та реєстрації доводяться до відома осіб, на яких поширюється їх дія, шляхом:

оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕКП;

надсилання адресатам через засоби поштового зв'язку;

застосування електронних засобів зв'язку;

особистого вручення копій рішень НКРЕКП.

 

 

Внесено зміни до Методики проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження ОЕС України

Міненерговугілля наказом від 12.05.2017 N 317 затвердило зміни до Методики проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України.

Зокрема, уточнено, що контроль за електричною потужністю відповідно до цієї Методики здійснюється на об'єктах споживачів електричної енергії з приєднаною потужністю 150 кВт та більше і середньомісячним споживанням 50000 кВт·год та більше (за підсумком минулого року), для яких установлюються граничні величини електричної потужності згідно з Порядком постачання електричної енергії споживачам.

Контрольні виміри проводяться у присутності уповноваженого представника споживача шляхом фіксації показів розрахункових засобів та систем обліку електроенергії, які зазначені в договорі про постачання електричної енергії.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 01 червня 2017 р. за N 689/30557 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Оновлено перелік суднових документів, що підлягають перевірці капітаном морського порту при оформленні виходу в рейс судна флоту рибної промисловості

З метою забезпечення безпеки мореплавства Мінагрополітики наказом від 03.04.2017 N 170 виклало у новій редакції Перелік суднових документів, що підлягають перевірці капітаном порту під час оформлення виходу в рейс судна (додаток 8 до Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України).

Загалом у оновленому Переліку міститься 30 документів (раніше було 47).

При цьому установлено, що судна флоту рибної промисловості, які підлягають нагляду класифікаційного товариства, повинні мати також суднові документи, передбачені міжнародними договорами України з питань безпеки мореплавства, які видані класифікаційним товариством.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 червня 2017 р. за N 725/30593 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Встановлено нові правила технагляду за суднами флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства

Мінагрополітики наказом від 03.04.2017 N 169 затвердило Інструкцію з проведення технічного нагляду за суднами флоту рибної промисловості України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства.

Ця Інструкція встановлює єдині правила технічного нагляду за суднами, визначеними ст. 48 Закону "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів". Її дія поширюється на судна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, або судна, зафрахтовані юридичними та фізичними особами.

Судна флоту рибної промисловості України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, - самохідні судна з потужністю головного двигуна менше 55 кВт (75 к. с.), несамохідні судна валовою місткістю менше 80 регістрових тонн та судна з підвісним двигуном незалежно від його потужності.

Технічний нагляд за суднами поділяється на три види огляду - первісний, черговий та позачерговий. Технічний нагляд за суднами проводиться за обсягами, наведеними в додатку 1 до Інструкції.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 червня 2017 р. за N 749/30617 та набирає чинності з дня набрання чинності постановою Кабміну "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 року N 1583".

 

 

06.07.2017

Утвержден Порядок возвращения незаконной госпомощи, недопустимой для конкуренции

Кабмін постановою від 04.07.2017 N 468 затвердив Порядок повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції.

Цей Порядок регулює питання виконання рішень Антимонопольного комітету про повернення незаконної державної допомоги відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

Повернення незаконної державної допомоги здійснюється з метою усунення спотворення конкуренції, яке було спричинено конкурентною перевагою, отриманою внаслідок незаконно наданої державної допомоги, та відновлення стану отримувачів на ринку, який існував до отримання незаконної державної допомоги.

Підставою для повернення незаконної державної допомоги є рішення Антимонопольного комітету, прийняте відповідно до п. 5 ч. 7 ст. 11 і ст. 14 Закону, надіслане надавачам та отримувачам незаконної державної допомоги.

Постанова набирає чинності з 2 серпня 2017 року.

 

Установлен тариф на электроэнергию, отпускаемую юрлицам-владельцам имущества, используемого для компактного поселения внутренних переселенцев

НКРЕКП постановою від 06.06.2017 N 746 установила тариф на електричну енергію, що відпускається юридичним особам, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо), в частині задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміщених осіб, на рівні 140 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).

Постанова набирає чинності з 7 липня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі  від 06.07.2017 N 123.

 

 

Уточнена периодичность плановых проверок деятельности в отрасли рыбного хозяйства

Кабмін постановою від 04.07.2017 N 461 вніс зміни до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості Держрибагентством та критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства.

Змінами уточнено, що планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику здійснюються не частіше одного разу на 2 роки.

Раніше відповідні заходи щодо зазначених суб'єктів господарювання здійснювалися не частіше одного разу на рік.

 

 

Внесены изменения в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг и Порядок уплаты пенсионного сбора

Кабмін постановою від 04.07.2017 N 462 вніс зміни до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

Зокрема, визначено, що у разі повернення оператором стільникового рухомого зв'язку користувачу (споживачу) невикористаних ним коштів (частки) за попередньо оплачені послуги стільникового рухомого зв'язку, які він не отримував, оператор одночасно зобов'язаний відшкодувати користувачу (споживачу) відповідну суму (частку) збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості невикористаних послуг стільникового рухомого зв'язку, яка була сплачена платником збору оператору одночасно з попередньою оплатою ним відповідних послуг. Сума збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, яку оператор протягом дня відшкодував користувачам (споживачам), компенсується оператору шляхом зменшення поточних платежів із зазначеного збору, які оператор перераховуватиме до бюджету в наступні робочі дні згідно з п. 1515 Порядку.

Також у новій редакції викладено форму звіту про нарахування та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку.

Крім цього, внесено зміни до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, якими, зокрема, передбачено, що договором може бути встановлена можливість повернення оператором, провайдером невикористаних коштів споживачеві з використанням фінансових послуг, які надаються відповідно до вимог законодавства про платіжні системи та переказ коштів.

 

 

Внесены изменения в общие требования к осуществлению переработки, утилизации, уничтожения или дальнейшего использования изъятой из обращения продукции

Кабмін постановою від 04.07.2017 N 466 вніс зміни до загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, а саме виключив норми, якими передбачалося, що:

Порядок атестації виробництва підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, встановлюється Держстандартом;

Держстандарт у межах своєї компетенції забезпечує ведення реєстру підприємств, виробництво яких атестовано на право здійснення робіт щодо переробки, утилізації або знищення вилученої з обігу продукції відповідно до вимог Закону "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції".

 

 

Образована Межведомственная мобильная группа по предотвращению и выявлению нарушений ветеринарно-санитарного законодательства

Кабмін постановою від 04.07.2017 N 460 утворив при Держпродспоживслужбі Міжвідомчу мобільну групу із запобігання та виявлення порушень ветеринарно-санітарного законодавства і затвердив Положення про неї.

Міжвідомча мобільна група із запобігання та виявлення порушень ветеринарно-санітарного законодавства, у тому числі з питань контролю під час переміщення тварин та харчових продуктів тваринного походження, утворюється з метою недопущення та/або припинення порушень у галузі ветеринарної медицини і сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. До складу Міжвідомчої мобільної групи входять представники Держпродспоживслужби і Національної поліції.

Основними завданнями Міжвідомчої мобільної групи є:

запобігання порушенням ветеринарно-санітарного законодавства, у тому числі з питань контролю під час переміщення тварин та харчових продуктів тваринного походження, виявлення та/або припинення таких порушень;

прийняття рішень, узгоджених з Держпродспоживслужбою і Національною поліцією;

узагальнення оперативної та аналітичної інформації про можливі порушення ветеринарно-санітарного законодавства, обробка та аналіз такої інформації;

подання Держпродспоживслужбі, МВС, Національній поліції пропозицій щодо прийняття відповідних рішень за результатами діяльності Міжвідомчої мобільної групи;

інформування Міністра аграрної політики та продовольства про результати діяльності Міжвідомчої мобільної групи.

 

 

Образован Совет по международной торговле

Кабмін постановою від 04.07.2017 N 455 утворив Раду з міжнародної торгівлі та затвердив Положення про неї.

Рада з міжнародної торгівлі є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну.

Основними завданнями Ради є:

1) сприяння координації дій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у сфері розвитку міжнародної торгівлі України, підтримки зростання експорту та спрощення процедур міжнародної торгівлі;

2) сприяння в розробленні та реалізації нормативно-правових актів у сфері просування українських товарів, робіт та послуг на зовнішні ринки;

3) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо:

формування державної зовнішньоекономічної політики та розвитку міжнародної торгівлі України;

укладення, виконання чи денонсації міжнародних договорів України у сфері міжнародної торгівлі;

визначення та впровадження механізмів стимулювання розвитку експорту;

формування та реалізації основних принципів і позиції Української Сторони з питань, що виникають у рамках членства у Світовій організації торгівлі, вирішення проблемних питань співробітництва України в рамках цієї організації, а також участі Української Сторони в заходах у рамках Світової організації торгівлі;

покращення системи забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері;

визначення шляхів та механізмів вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері, у тому числі в рамках Світової організації торгівлі;

визначення та впровадження механізмів просування експорту високотехнологічних товарів та послуг;

збільшення обсягів експорту вітчизняних товарів, робіт та послуг на зовнішні ринки;

сприяння імплементації поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

визначення пріоритетних напрямів розвитку двосторонніх зовнішньоекономічних відносин, зокрема в контексті укладення угод про вільну торгівлю;

реалізації положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження;

4) визначення шляхів та механізмів розв'язання проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері міжнародної торгівлі України;

5) участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Ради.

 

 

05.07.2017

Внесено изменение в Положение о порядке и условиях торговли инвалютой

З метою забезпечення належних умов для здійснення валютних інтервенцій Нацбанк постановою від 04.07.2017 N 59 вніс зміну до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою.

Так, уточнено, що Нацбанк на початку поточного кварталу засобами електронної пошти направляє суб'єктам ринку повідомлення, що містить перелік банків, які можуть стати учасниками валютної інтервенції, у формі запиту щодо найкращого курсу, а також іншу інформацію в разі необхідності. Такий перелік є чинним до моменту направлення Нацбанком нового повідомлення.

Раніше відповідною нормою передбачалося, що Нацбанк на початку поточного кварталу засобами електронної пошти направляє суб'єктам ринку повідомлення, що містить перелік банків, які в поточному кварталі можуть стати учасниками валютної інтервенції у формі запиту щодо найкращого курсу, а також іншу інформацію в разі необхідності.

Постанова набрала чинності 5 липня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 04.07.2017 р.

 

 

Определена процедура организации и проведения открытого обсуждения проектов решений НКРЭКУ

НКРЕКП постановою від 30.06.2017 N 866 затвердила Порядок проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Цей Порядок визначає процедуру організації та проведення відкритого обговорення проектів рішень з питань встановлення цін (тарифів), схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку, розгляду зауважень та пропозицій до проектів рішень, що мають ознаки регуляторних актів, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проекту кошторису НКРЕКП на відповідний рік та у разі необхідності з інших питань, що належать до компетенції НКРЕКП та поширюються на суб'єктів господарювання, державне регулювання діяльності яких здійснюється НКРЕКП.

НКРЕКП проводить відкриті обговорення проектів рішень з питань встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них, розгляд зауважень та пропозицій до проектів рішень, що мають ознаки регуляторних актів, відкрите обговорення проекту кошторису НКРЕКП та проектів рішень з інших питань, у прозорий та недискримінаційний спосіб з метою досягнення балансу інтересів споживачів, ліцензіатів і держави, забезпечення безперешкодного доступу споживачів, замовників, ліцензіатів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, організацій, що представляють інтереси споживачів, громадських організацій, ЗМІ та інших заінтересованих осіб до інформації та їх обізнаності на засадах гласності, відкритості, добровільності та свободи висловлювань.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

04.07.2017

Порядок возмещения ущерба, нанесенного работником, могут усовершенствовать

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону від 30.06.2017 N 6662, яким пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю щодо порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівником.

Так, законопроектом запропоновано доповнити ст. 130 КЗпП положеннями, згідно з якими за згодою сторін допускатиметься відшкодування шкоди з розстроченням платежу. В такому випадку працівник повинен буде надати роботодавцю письмове зобов'язання про відшкодування шкоди із зазначенням конкретних строків здійснення платежів. У випадку звільнення працівника, який дав письмове зобов'язання про добровільне відшкодування шкоди, але відмовився відшкодувати дану шкоду, непогашена заборгованість стягуватиметься в судовому порядку.

Крім того, пропонується доповнити ст. 136 КЗпП України нормами, відповідно до яких власник або уповноважений ним орган перед виданням розпорядження про покриття шкоди, заподіяної працівником, шляхом відрахування із заробітної плати працівника зобов'язуватиметься витребувати від працівника письмове пояснення. У разі невиконання такого обов'язку працівник матиме право витребовувати незаконно стягнені суми в судовому порядку.

У випадку прийняття Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

03.07.2017

Визначено засади держконтролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми та побічні продукти тваринного походження.

Закон від 18.05.2017 N 2042-VIII "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".

Цей Закон визначає правові та організаційні засади державного контролю, що здійснюється з метою перевірки дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти, корми, здоров'я та благополуччя тварин, а також законодавства про побічні продукти тваринного походження під час ввезення (пересилання) таких побічних продуктів на митну територію України.

Зокрема, Законом визначено, що заходи державного контролю здійснюються у формі аудиту, інспектування, передзабійного та післязабійного огляду, відбору зразків, лабораторного дослідження (випробування), документальної перевірки, перевірки відповідності, фізичної перевірки. У межах заходів державного контролю здійснюється державний моніторинг.

Державний контроль здійснюється компетентним органом*, крім випадків, встановлених цим Законом.

____________

* компетентний орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини. Термін "компетентний орган" для іншої країни означає відповідний орган цієї країни, якому надано повноваження щодо організації та здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин.

Державний контроль має бути ризик-орієнтованим та здійснюватися з періодичністю, що є достатньою для досягнення цілей цього Закону.

Заходи державного контролю здійснюються без попередження (повідомлення) оператора ринку, крім аудиту та інших випадків, коли таке попередження є необхідною умовою забезпечення ефективності державного контролю. Аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах HACCP, проводиться за умови повідомлення оператора ринку не пізніше ніж за 3 робочі дні до здійснення такого заходу.

Заходи державного контролю можуть здійснюватися позапланово у разі виявлення невідповідності або появи обґрунтованої підозри щодо невідповідності, а також в інших встановлених законом випадках.

Державні інспектори, державні ветеринарні інспектори, інші особи, що здійснюють заходи державного контролю, а також оператори ринку мають право фіксувати процес здійснення державного контролю засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню відповідних заходів.

Закон набирає чинності через 9 місяців з дня його опублікування, за винятком окремих положень.

 

 

Огляд інших нових нормативнх актів України на головній сторінці http://www.cct.com.ua/

 

 

Повний текст нормативних документів містить

інформаційно-довідкова система "Зодчий"  (880 грн.)

 Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg

Нормативна база будівельних документів і стандартів

(СНИП, ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВСН)