Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Трудові відносини з інвалідами на підприємстві<br>Статті від 07.11.2017

Трудові відносини з інвалідами на підприємстві

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

Яка ставка єдиного внеску застосовується до заробітної плати інваліда?
Якої тривалості надається щорічна основна відпустка інвалідам?
У який строк має подаватися звіт за формою № 10-ПІ?
Яку відповідальність передбачено за неподання звіту?

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ІНВАЛІДІВ УДОМА

Інваліди, які не мають змоги працювати на підприємствах, в установах, організаціях, можуть відповідно до статті 18 Закону № 875 виконувати роботи за трудовим договором вдома (про це має бути зазначено в наказі про прийняття на роботу).

На надомників поширюється законодавство про працю з особливостями, встановленими Положенням № 275. Оформлення трудового договору з такими працівниками загалом не відрізняється від оформлення трудових договорів із працівниками, робоче місце яких розташовується на підприємстві.

Згідно зі статтею 29 КЗпП до початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов'язаний, зокрема, визначити працівникові робоче місце, забезпечити його потрібними для роботи засобами. Варто зазначити, що надомник може виконувати роботи з використанням власного обладнання, інструментів, комп'ютерної та іншої техніки. Статтею 125 КЗпП передбачено, що працівники, які використовують свої інструменти для потреб підприємства, установи, організації, мають право на одержання компенсації за їх зношування (амортизацію). Розмір і порядок виплати цієї компенсації, якщо вони не встановлені в централізованому порядку, визначаються роботодавцем за погодженням із працівником.

Конкретний вид роботи для надомників вибирається з урахуванням їхніх професійних навиків і стану здоров'я (беруться до уваги характер обладнання та інструментів, властивості сировини й матеріалів, рекомендації медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) чи лікарсько-консультативної комісії тощо).

ПІЛЬГИ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ (ЗНИЖЕННЯ СТАВКИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ)

Відповідно до частини 13 статті 8 Закону № 2464 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, встановлюється у розмірі 8,41 % суми нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну й додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону № 108, та суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, і допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами для працюючих інвалідів.

Зазначену пільгу можуть застосовувати лише підприємства, установи та організації, в яких працюють інваліди. Вона не поширюється на роботодавців, які є фізичними особами - підприємцями, що використовують найману працю.

Міжрегіональне головне управління Державної фіскальної служби України - центральний офіс з обслуговування великих платників у Листі № 21991/10/28-10-06-11 роз'яснює, що нарахування роботодавцем єдиного внеску в розмірі 8,41 % на заробітну плату працівників-інвалідів здійснюється в період із дати встановлення групи інвалідності, але не раніше одержання роботодавцем засвідченої копії довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, та закінчується датою скасування інвалідності на підставі рішення МСЕК. Копія цієї довідки засвідчується безпосередньо підприємством, установою або організацією (п. 7 розділу III Інструкції № 449).

НАДАННЯ ВІДПУСТОК

Відповідно до статті 45 Конституції України кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, оплачуваної щорічної відпустки тощо.

Згідно зі статтею 2 Закону № 504 право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. Іноземці та особи без громадянства, які працюють в Україні, мають право на відпустки нарівні з громадянами України.

Тривалість щорічної основної відпустки інвалідів визначено в частині сьомій статті 6 Закону № 504.

Тривалість щорічної основної відпустки інвалідів

Інваліди I і II груп

Інваліди III групи

30 календарних днів

26 календарних днів


Інваліди за бажанням мають право отримати щорічну відпустку повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на цьому підприємстві.

Щорічна відпустка інвалідам надається у зручний для них час.

Інвалідам можуть також надаватися відпустки без збереження заробітної плати, передбачені статтями 25 (в обов'язковому порядку за бажанням працівника) і 26 (за згодою сторін) Закону № 504.

Тривалість відпусток без збереження заробітної плати

Інваліди I і II груп

Інваліди III групи

Відпустка без збереження заробітної плати, яка надається за бажанням працівника в обов'язковому порядку (ст. 25 Закону № 504)

До 60 календарних днів щорічно

До 30 календарних днів щорічно

Відпустка без збереження заробітної плати, яка надається за згодою сторін (ст. 26 Закону № 504)

До 15 календарних днів на рік


Надання відпустки оформлюється наказом (див. додатки 1 і 2), з яким працівника ознайомлюють під розписку.

Додаток 1

Додаток 2

ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ЗА ФОРМАМИ № 10-ПІ та № 3-ПН

Підприємства, установи, організації, у т. ч. підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, де за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб, повинні реєструватися у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) відповідно до Порядку реєстрації підприємств.

Новостворені підприємства, установи, організації, у т. ч. підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, що використовують найману працю, де кількість працівників, для яких це місце роботи є основним, збільшилася до восьми й більше осіб, реєструються у відділенні Фонду до 1 лютого року, наступного за роком створення або збільшення кількості працівників.

У виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів зараховуються, зокрема:

- інваліди, які працюють неповний робочий день;

- сезонні працівники;

- інваліди, які працюють удома.

У виконання нормативу не зараховуються інваліди, які працюють за сумісництвом.

Підприємство, що має філії, може самостійно ухвалити рішення про виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів: як за рахунок самого підприємства, так і за рахунок філій. Головне, щоб у цілому по підприємству норматив було виконано. У разі ж недотримання нормативу санкції сплачуються централізовано підприємством до територіального відділення Фонду за місцем реєстрації.

У рядку 03 звіту за формою № 10-ПІ відображається кількість інвалідів - штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених роботодавцем, відповідно до нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, установленого статтею 19 Закону № 875. Показник цього рядка визначається для роботодавців, у яких працює від 25 осіб, множенням показника рядка 01 (середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу) на 4 %, а для роботодавців, у яких працює від восьми до 25 осіб, він дорівнює одній особі.

Дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу (рядок 01), середньооблікової кількості штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність (рядок 02), та кількості інвалідів, які повинні працювати на робочих місцях (рядок 03), відображаються в цілих одиницях. Якщо при обчисленні виникає дробове число, його потрібно округлити до цілого.

Правила округлення

Якщо після коми число менше 5

Якщо після коми число 5 і більше

Округлюємо до цілого числа

Округлюємо до цілого числа в бік збільшення


Відповідно до пункту 3.2 Інструкції № 286 середньооблікова кількість штатних працівників розраховується на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників, які мають уточнюватися відповідно до наказів про прийняття, переведення працівника на іншу роботу та припинення трудового договору.

Отже, інвалід не обов'язково має бути працевлаштований з початку року, але для виконання нормативу повинен пропрацювати не менше півроку. Ці півроку в сумі можуть відпрацювати кілька інвалідів (Лист № 1/6-172).

Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи (філії), заповнюють зведений звіт (з урахуванням даних відокремлених підрозділів), який подається до відділення Фонду за місцем реєстрації підприємства.

Звіт складається за підсумками року, а тому, щоб виконати норматив з працевлаштування інвалідів, суб'єкт господарювання має протягом року, орієнтуючись на показник середньооблікової кількості штатних працівників (або плануючи його), самостійно відстежувати виконання нормативу та кількість інвалідів, яких потрібно працевлаштувати.

За наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) він має не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії подати звіт за формою № 3-ПН, у якому вказуються, зокрема, дані про можливість працевлаштування на вільне робоче місце особи, яка має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (відповідно до ст. 14 Закону № 5067), зокрема інваліда.

Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин із працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір із працівником.

ОФОРМЛЕННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА

Дію трудового договору з працівником може бути припинено лише з підстав, передбачених законом України.

Припинення трудового договору оформлюється наказом, з яким працівника ознайомлюють під розписку.

У наказі має бути зазначено, зокрема:

- прізвище, ім'я, по батькові працівника;

- посаду, з якої він звільняється;

- кваліфікаційний розряд, категорію;

- структурний підрозділ (цех, відділ);

- дату звільнення;

- причину звільнення;

- підставу звільнення;

- інформацію про виплату вихідної допомоги (якщо вона виплачується).

Звільняти працівників з мотивів інвалідності заборонено законом, а тому сам факт встановлення інвалідності не може бути підставою для звільнення працівника. Якщо ж за висновком МСЕК стан здоров'я працівника перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю та безпеці праці інших осіб або продовження трудової діяльності може призвести до погіршення здоров'я інваліда, його можна звільнити на підставі пункту 2 статті 40 КЗпП (див. додаток 3). Звільнення за цією підставою допускається, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу. На таке звільнення потрібна згода виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), членом якої є працівник.

Не допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 5 ст. 40 КЗпП), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.

Згідно з частиною першою статті 38 КЗпП працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні. У разі коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (скажімо, неможливістю проживання у певній місцевості, підтвердженою медичним висновком, захворюванням), роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник (див. додаток 4).

Додаток 3

Додаток 4

Відповідно до частини першої статті 39 КЗпП строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статті 38 цього Кодексу.

На підставі наказу про звільнення вносять відповідний запис до трудової книжки працівника. Згідно з пунктом 2.3 Інструкції № 58 такий запис має провадитися в точній відповідності до формулювання законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону.

У разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, внесені в трудову книжку за час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженою ним особою та печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів (за наявності). При цьому для осіб працездатного віку потрібно вказати час, тривалість і місце проходження підвищення кваліфікації, яке пройшов працівник за останні два роки перед звільненням.

Відповідно до статті 47 КЗпП роботодавець зобов'язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу. У разі мобілізації власника - фізичної особи свої обов'язки, визначені статтею 47 КЗпП, він повинен виконати протягом місяця після своєї демобілізації без застосування санкцій та штрафів.

ПАМ'ЯТАЙТЕ!

1. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи.

2. Якщо працівник звільняється до закінчення робочого року, за який він уже одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості роботодавець провадить відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 22 Закону № 504.

3. У випадках, передбачених статтею 44 КЗпП, працівникові при звільненні виплачується вихідна допомога.

4. У разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця останній зобов'язаний у день звільнення видати працівникові копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія наказу видається лише на вимогу працівника.

5. Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, роботодавець у цей день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про потребу одержати трудову книжку.

6. Пересилання трудової книжки поштою з доставленням на адресу працівника допускається лише за його письмовою згодою.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАХИЩЕНОСТІ ІНВАЛІДІВ

Частиною десятою статті 19 Закону № 875 передбачено, що керівники підприємств, установ, організацій, у т. ч. підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, у разі незабезпечення виконання нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання до Фонду звіту за формою № 10-ПІ несуть відповідальність в установленому законом порядку.

Згідно з частиною першою статті 20 Закону № 875 підприємства, установи, організації, у т. ч. підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньорічної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у т. ч. на підприємстві, в організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом. Для підприємств, установ, організацій, у т. ч. підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, де працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, становить половину середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у т. ч. на підприємстві, в організації громадських організацій інвалідів, у фізичної особи, яка використовує найману працю.

Відповідно до частини другої статті 20 Закону № 875 порушення строків сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені у розмірі 120 % річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.

Згідно з частиною другою статті 1881 КУпАП невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання до Фонду звіту за формою № 10-ПІ тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За порушення інших вимог трудового законодавства (зокрема і щодо захищеності інвалідів), крім передбачених абзацами другим - сьомим частини другої статті 265 КЗпП, юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в розмірі мінімальної заробітної плати (абзац восьмий частини другої ст. 265 КЗпП).

Також передбачено адміністративну відповідальність відповідно до статті 41 КУпАП, зокрема за порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплату їх не в повному обсязі, терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами - підприємцями працівникам, у т. ч. колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на цьому підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи - підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом № 393, або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також за інші порушення вимог законодавства про працю - накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ. УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

КЗпП - Кодекс законів про працю України

КУпАП - Кодекс України про адміністративні правопорушення

Закон № 875 - Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21 березня 1991 року № 875-XII

Закон № 108 - Закон України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР

Закон № 393 - Закон України "Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР

Закон № 504 - Закон України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР

Закон № 2464 - Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 8 липня 2010 року № 2464-VI

Закон № 5067 - Закон України "Про зайнятість населення" від 5 липня 2012 року № 5067-VI

Порядок реєстрації підприємств - Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 70

Порядок подання звітів - Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 70

Інструкція № 58 - Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58

Інструкція № 286 - Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286

Інструкція № 449 - Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року № 449

Форма № 3-ПН - форма звітності № 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)", затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 року № 316

Форма № 10-ПІ - форма № 10-ПІ "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів", затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 лютого 2007 року № 42

Положення № 275 - Положення про умови праці надомників, затверджене постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 року № 275/17-99

Лист № 21991/10/28-10-06-11 - лист Міжрегіонального головного управління ДФС - центрального офісу з обслуговування великих платників від 18 вересня 2015 року № 21991/10/28-10-06-11

Лист № 1/6-172 - лист Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального захисту інвалідів від 26 березня 2007 року № 1/6-172

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно