Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Податкові наслідки внесення до статутного фонду комерційної нерухомості<br>Запитання-відповіді від 07.11.2017

Які податкові наслідки внесення комерційної нерухомості, яка належить фізичній особі - засновнику Товариства, та якщо нерухомість належить фізичній особі - резиденту в обмін на частку в Товаристві?

Із метою оподаткування операція поповнення статутного фонду майном, що здійснюється дійсним учасником товариства, не відрізняється від операції внесення майна новим учасником. Відповідно до пп. 165.1.44 ПКУ суму майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду юридичної особи - емітента корпоративних прав, в обмін на такі корпоративні права не включаєть до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків. Оподатковувати інвестиційний прибуток фізична особа буде зобов'язана в майбутньому в разі продажу своїх корпоративних прав (пп. 170.2.2 ПКУ). Такий прибуток розраховуватиметься ним як позитивна різниця між доходом, отриманим від продажу корпоративних прав, та сумою витрат на їх придбання. На сьогодні ставка оподаткування становить 18 %  (пп.167.5.1 ПКУ).

Підприємство, що отримує основні засоби до статного капіталу, відповідно до п. 10 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (далі - П(С)БО 7) визнає їх активами за первісною вартістю, що дорівнює погодженій засновниками (учасниками) підприємства справедливій вартості з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7 (реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів, інших витрат, що безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою тощо).

Надалі з місяця, наступного за місяцем введення об'єкта в експлуатацію, у підприємства будуть витрати як амортизаційні нарахування.

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно