Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).

Учебный видеокурс и Методическое пособие в подарок

Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18 (050)330-54-00 (063)152-61-27   (068)201-77-62

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель авк-5 Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно авк-5 3.2.0 скачать бесплатно

 

Огляд нових нормативних актів України

(серпень 2017).
Повний текст нормативних документів містить законодавча база України

"Юрист+Закон" ( 70 грн. ) на DVD або USB-FLASH-носіях.

 

 

 

31.08.2017

Затверджено нове Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі

Мінфін наказом від 30.06.2017 N 611 затвердив Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі.

Це Положення визначає умови і порядок проведення конкурсів з визначення товарних бірж, створених відповідно до Закону "Про товарну біржу", уповноважених організовувати і проводити біржові торги, у тому числі електронні торги, та цільові аукціони з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, у рахунок погашення податкового боргу.

Конкурс з визначення уповноважених бірж, які здійснюють продаж майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, проводиться конкурсною комісією за наявності двох або більше допущених до нього претендентів, заяви від яких отримані ДФС в установлений термін після опублікування (оприлюднення) повідомлення про проведення конкурсу.

До участі в конкурсі допускаються біржі, створені відповідно до Закону, які мають право на організацію продажу майна, що перебуває у державній власності, досвід роботи не менше одного року в цій сфері діяльності й подали (надіслали) на розгляд комісії передбачений у п. 2 розд. III Положення пакет документів.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 липня 2017 р. за N 908/30776 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено Додаткові вимоги до договорів страхування життя

Нацкомфінпослуг розпорядженням від 01.06.2017 N 2172 затвердила Додаткові вимоги до договорів страхування життя.

Ці Додаткові вимоги установлюють вимоги до договорів страхування життя, не визначені Законом "Про страхування".

Дія зазначених Додаткових вимог поширюється на страховиків, які здійснюють страхування життя та укладають договори страхування життя із страхувальниками - фізичними особами.

Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 серпня 2017 р. за N 963/30831 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Страховики, які здійснюють страхування життя, повинні привести свою діяльність у відповідність до затверджених Вимог протягом 3-х місяців з дати набрання чинності цим розпорядженням.

 

 

Визначено новий механізм направлення податкових вимог

Мінфін наказом від 30.06.2017 N 610 затвердив Порядок направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків, яким визначається механізм формування, надсилання (вручення) та відкликання податкових вимог контролюючими органами.

Дія цього Порядку поширюється на платників податків, у яких виник податковий борг.

Податкова вимога платнику податків, у якого виник податковий борг, формується контролюючим органом, на який згідно з Податковим кодексом покладається виконання такої функції.

Податкова вимога формується у разі, якщо платник податків не сплатив у встановлені Кодексом строки суму:

узгодженого грошового зобов'язання;

непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному Кодексом.

Податкова вимога надсилається (вручається) не раніше першого робочого дня після закінчення встановленого Кодексом граничного строку сплати суми грошового зобов'язання.

Податкова вимога надсилається (вручається) платнику податків у письмовій та/або електронній формі.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 липня 2017 р. за N 902/30770 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Мінінфраструктури визначило процедуру надання Укртрансбезпеці погодження на проведення позапланової перевірки

Мінінфраструктури наказом від 07.08.2017 N 264 затвердило Порядок надання Міністерством інфраструктури України погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Державній службі України з безпеки на транспорті на підставі звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави.

Погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) або вмотивована відмова у погодженні надається Мінінфраструктури протягом 5 робочих днів з дня надходження відповідного звернення Укртрансбезпеки.

Погодження надається на бланку Мінінфраструктури за затвердженою формою.

Погодження на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) або вмотивована відмова у погодженні оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури у день їх надання.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 серпня 2017 р. за N 1049/30917 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня, наступного за днем закінчення дії Закону "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

 

 

Затверджено Положення про функціональну підсистему безпеки у сфері експлуатації об'єктів ЖКГ єдиної державної системи цивільного захисту

Мінрегіон наказом від 19.07.2017 N 175 затвердив Положення про функціональну підсистему безпеки у сфері експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства єдиної державної системи цивільного захисту.

Метою створення функціональної підсистеми є:

захист працюючого персоналу, населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, зменшення матеріальних втрат у разі їх виникнення на об'єктах житлово-комунального господарства суб'єктів господарювання, які надають комунальні послуги, а також на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Мінрегіону, та акціонерних товариствах, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Мінрегіон;

координація заходів щодо забезпечення цивільного захисту, пов'язаних із безпечною експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства.

Безпосереднє керівництво функціональною підсистемою здійснюється Віце-прем'єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України через заступника Міністра, до повноважень якого належать питання формування та реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 09 серпня 2017 р. за N 972/30840 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Встановлено метрологічні вимоги до фасованих товарів

Мінекономрозвитку наказом від 05.07.2017 N 969 установило метрологічні вимоги до фасованих товарів:

до відхилень кількості фасованих товарів в упаковках від номінального значення відповідно до ДСТУ OIML R 87 "Кількість фасованого товару в упаковках";

до задекларованої кількості нетто фасованих товарів відповідно до розділу 5 ДСТУ OIML R 79 "Товари фасовані. Вимоги до марковання".

Установлені цим наказом метрологічні вимоги не застосовуються до упакованих одиниць, виготовлених відповідно до Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку, затвердженого постановою Кабміну від 16.12.2015 N 1193, за умови нанесення на них знака відповідності упакованої одиниці та Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності, затвердженого постановою Кабміну від 19.08.2015 N 607, за умови нанесення на них знака відповідності мірної пляшки.

Також визначено, що фасовані товари, які були введені в обіг не пізніше ніж через 3 роки з дня набрання чинності цим наказом та не відповідають вищезазначеним метрологічним вимогам, можуть надаватися на ринку до закінчення строку їх придатності.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 липня 2017 р. за N 934/30802 та набирає чинності через 6 місяців з дня його офіційного опублікування.

 

 

30.08.2017

Банки можуть кредитувати у гривні під заставу валюти на рахунках клієнтів

Нацбанк постановою від 29.08.2017 N 82 вніс зміну до своєї постанови від 13.12.2016 N 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України".

Із постанови N 410 виключено норму, згідно з якою банкам заборонялося надавати клієнтам кредити в національній валюті (у тому числі за відкритими кредитними лініями та шляхом пролонгації раніше наданих кредитів), якщо в забезпечення виконання зобов'язань за ними надаються майнові права на кошти в іноземній валюті, що розміщені на рахунках у банках.

Постанова набрала чинності 30 серпня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 29.08.2017 р.

 

Внесено зміни до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту

Мінінфраструктури наказом від 26.07.2017 N 257 затвердило зміни до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту.

Зокрема, уточнено, що у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ можуть брати участь автомобільні перевізники, які:

мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями, ліцензію на право здійснення міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів);

мають належний фінансовий стан, забезпечений основними засобами, оборотними активами на загальну суму не менше ніж 4500 євро на перший автомобіль та 2500 євро (у гривневому еквіваленті за курсом Нацбанку на дату подання анкети) на кожний наступний транспортний засіб, заявлений до участі в конкурсі;

виконують вимоги щодо забезпечення придатності транспортних засобів до експлуатації; дотримання правил перевезень, режимів праці та відпочинку водіїв, умов ліцензування; забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони праці; оформлення документів на перевезення та забезпечення водіїв обов'язковими для виконання перевезень документами, обов'язки щодо оформлення яких і видачі покладено на менеджера (управителя) з перевезень;

мають бездоганну ділову репутацію;

є власниками автомобільних транспортних засобів або використовують транспортні засоби на умовах фінансового лізингу та інформацію про які подано органу ліцензування;

мають на кожний автомобільний транспортний засіб ЄКМТ-сертифікат виробника транспортного засобу та ЄКМТ-сертифікат придатності до експлуатації ("ЄВРО-4 безпечний" та вищої категорії) у кількості, зазначеній у відповідних резолюціях ЄКМТ/МТФ у частині використання дозволів ЄКМТ автомобільним транспортним засобом;

мають менеджера (управителя) з перевезень, який має відповідну кваліфікацію та/або чинне свідоцтво професійної компетентності, керівника автомобільного перевізника, які не мають не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості за злочини у сфері службової діяльності та професійної відповідальності, пов'язаної з наданням публічних послуг; обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; проти безпеки руху та експлуатації транспорту; недоторканності державних кордонів; проти власності; у сфері господарської діяльності; проти безпеки виробництва; торгівлі людьми; жорсткого поводження з тваринами.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 серпня 2017 р. за N 1051/30919 та набирає чинності з 1 вересня 2017 року.

 

29.08.2017

Кабмін затвердив Порядок та обсяги ввезення в Україну товарів суб'єктами літакобудування із звільненням від ввізного мита і ПДВ

Кабмін постановою від 09.08.2017 N 635 затвердив Порядок ввезення на митну територію України товарів суб'єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість.

Цей Порядок визначає механізм ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів суб'єктами літакобудування, що підпадають під дію ст. 2 Закону "Про розвиток літакобудівної промисловості", що звільняються від сплати ввізного мита та ПДВ до 1 січня 2025 р. за умови дотримання вимог щодо обсягів їх ввезення та цільового використання.

Використання за призначенням зазначених товарів передбачає їх використання для розробки або виробництва, або ремонту, або переобладнання, або модифікації, або технічного обслуговування авіаційної техніки та авіаційних двигунів.

Мінекономрозвитку разом з ДФС здійснюють контроль за ввезенням товарів суб'єктами літакобудування на митну територію України та їх використанням за призначенням.

Суб'єкти літакобудування подають щомісяця до 20 числа місяця, що настає за наступним періодом, митниці ДФС, якою здійснено митне оформлення товарів за їх призначенням, звіт про їх цільове використання у трьох примірниках за встановленою формою.

У разі виявлення фактів використання товарів не за призначенням, контролюючі органи за місцем обліку суб'єкта літакобудування вживають заходів, передбачених нормами розд. II Податкового кодексу.

Також постановою затверджено обсяги товарів, які ввозяться на митну територію України суб'єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість.

 

Затверджено форми документів із підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Мінагрополітики наказом від 28.07.2017 N 396 затвердило форми:

Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

Свідоцтва про проходження навчання за програмою базової підготовки з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

Витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 серпня 2017 р. за N 1026/30894 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Уряд схвалив Концепцію реформування механізмів публічних закупівель ліків та медвиробів

Кабмін розпорядженням від 23.08.2017 N 582-р схвалив Концепцію реформування механізмів публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів.

Ця Концепція визначає напрями реформування механізмів публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів шляхом створення сучасної ефективної системи, спрямованої на формування конкурентного середовища та подальший розвиток добросовісної конкуренції у цій сфері, що забезпечить:

придбання економічно доцільних і безпечних лікарських засобів та медичних виробів для пацієнтів;

проведення прозорих закупівель на національному та міжнародному рівні відповідно до принципу відкритої конкуренції та недискримінації для всіх потенційних постачальників;

досягнення розумних цін на лікарські засоби та медичні вироби за співвідношенням ціна/якість;

посилення ролі та функцій МОЗ як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних виробів, шляхом передачі закупівельних функцій до закупівельної організації;

усунення корупційних ризиків;

раціональне використання публічних коштів;

зниження бюрократичного навантаження та адміністративних витрат;

оптимізацію закупівельного циклу.

Реалізацію Концепції за підтримки міжнародних організацій передбачається здійснити до 2019 року.

 

Затверджено форму Довідки про результати верифікації сертифікатів і декларацій про походження товару з України

Мінфін наказом від 21.07.2017 N 655 затвердив форму Довідки про результати верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України.

Нагадаємо, що верифікація (перевірка достовірності) сертифікатів і декларацій здійснюється органами доходів і зборів на підставі запиту митного органу країни ввезення товару.

Верифікація (перевірка достовірності) здійснюється з метою визначення автентичності (справжності) сертифіката і декларації та достовірності відомостей, що містяться в них.

Крім цього, визнано таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 17.12.2003 N 882 "Про затвердження форми Акта про проведення верифікації сертифіката про походження товару з України".

Наказ Мінфіну зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 серпня 2017 р. за N 1013/30881 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Запроваджується пілотний проект щодо проведення моніторингу земельних відносин

Кабмін вирішив запровадити з 1 вересня 2017 року пілотний проект щодо проведення моніторингу земельних відносин. Відповідне рішення закріплено у постанові Кабміну від 23.08.2017 N 639, якою також затверджено Порядок реалізації зазначеного пілотного проекту.

Метою проведення моніторингу є створення відкритої інформаційної системи, яка відображає стан розвитку земельних відносин в Україні та забезпечення їх прозорості.

Завданнями моніторингу є:

запровадження системи обміну інформацією про земельні відносини між суб'єктами інформаційної взаємодії*;

____________

* суб'єкт інформаційної взаємодії - орган державної влади, орган місцевого самоврядування.

підвищення якості надання послуг у сфері земельних відносин;

підвищення якості управління земельними ресурсами на державному, регіональному та місцевому рівні;

підвищення рівня інвестиційної привабливості земельних ресурсів та покращення бізнес-клімату в сфері земельних відносин;

створення інформаційної бази для модернізації земельних відносин.

Організація проведення моніторингу здійснюється Мінагрополітики.

Відповідальними за проведення моніторингу є Держгеокадастр та його територіальні органи за участю суб'єктів інформаційної взаємодії.

Забезпечення координації дій суб'єктів інформаційної взаємодії щодо проведення моніторингу земельних відносин здійснюється робочою групою з проведення моніторингу, склад якої та положення про яку затверджуються Мінагрополітики.

 

28.08.2017

Уряд схвалив Стратегію протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів

Кабмін розпорядженням від 23.08.2017 N 570-р схвалив Стратегію у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року.

Ця Стратегія спрямована на ліквідацію незаконної торгівлі сигаретами та іншими тютюновими виробами, їх незаконного виробництва та підробки шляхом:

удосконалення законодавчого регулювання, посилення санкцій за вчинення відповідних правопорушень;

координації дій правоохоронних органів та органів, що відповідають за реалізацію державної податкової політики, державної митної політики, державної політики у сфері охорони здоров'я;

створення системи моніторингу і збору даних про внутрішню та транскордонну торгівлю тютюновими виробами, у тому числі незаконну торгівлю, яка повинна включати обмін інформацією з митними, податковими та іншими уповноваженими органами (у тому числі правоохоронними) іноземних держав, насамперед держав - членів Європейського Союзу;

посилення співпраці із закордонними та міжнародними інституціями, об'єднаннями громадян, діяльність яких не пов'язана з тютюновою промисловістю;

протидії зусиллям тютюнової промисловості підірвати або послабити заходи щодо боротьби із незаконною торгівлею тютюновими виробами.

 

 

23.08.2017

Роз'яснено, які документи підтверджують походження готівки на митниці

НБУ у листі від 30.06.2017 N 40-0005/45817 надав роз'яснення, які документи має надавати фізична особа під час митного проходження у разі переміщення через кордон готівки у сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 євро.

Фізична особа - резидент, що вивозить відповідну суму, має надати митним органам:

1) заяву на видачу готівки відповідно до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, або довідку банку у довільній формі про зняття готівки з рахунку;

2) документи про здійснення валютно-обмінної операції, якими є квитанція про здійснення валютно-обмінної операції, яка оформлюється банками, фінансовими установами під час їх здійснення (крім тих, що проводяться через платіжні пристрої). У разі здійснення банком, фінансовою установою купівлі у фізичних осіб готівкової іноземної валюти за готівкові гривні через платіжні пристрої, таким документом буде квитанція/чек банкомата.

У разі ввезення в Україну готівки, фізична особа має надати відповідні документи країни, в якій були здійснені операції із зняття коштів з рахунку та здійснення валютно-обмінної операції (якщо така відбулася).

 

Переглянуто мінімальні ціни на алкогольні напої

Кабмін постановою від 09.08.2017 N 634 затвердив нові розміри мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

Ціни були суттєво підвищені для всіх напоїв. Одночасно для сидру і перрі (без додання спирту) та  інших зброджені напої, одержаних виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об'ємних одиниць (без додання спирту) було змінено підхід до встановлення цін: замість мінімальної ціни за 1 літр 100-відсоткового спирту було встановлено роздрібну ціну за одиницю продукції.

 

Уточнено правила оплати постачання тепла і води

Кабмін постановою від 18.08.2017 N 633 вніс зміни до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

Зокрема, встановлено, що у разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії у багатоквартирному будинку, де окремі або всі квартири обладнані квартирними засобами обліку теплової енергії, споживачі, які не мають таких засобів обліку та які не передали виконавцю показання квартирних засобів обліку теплової енергії, оплачують таку послугу за показаннями будинкового засобу обліку теплової енергії пропорційно опалюваній площі (об'єму) квартири, не враховуючи витрати теплової енергії виконавця, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які є власниками або орендарями приміщень у цьому будинку, та сумарних витрат тепла за показаннями усіх квартирних засобів обліку. Аналогічна норма закріплена й щодо розрахунків за воду.

Також уточнено, що після отримання показань квартирних засобів обліку, якщо вони відрізняються від розрахованих за показаннями будинкового лічильника, виконавець здійснює коригування плати за надану послугу в наступному розрахунковому періоді шляхом зменшення або збільшення обсягів спожитої споживачем послуги, що відображається окремо у виставленому рахунку (платіжному документі) наступного періоду.

Одночасно виконавцеві послуг надано право здійснювати перевірку показань квартирних засобів обліку в порядку, визначеному законом і договором.

 

 

22.08.2017

Кабмін постановою №609 від 18.08.2017 р. вніс зміни до правил надання житлових субсидій населенню.

Документ передбачає, що заявники на отримання субсидій повинні подавати декларації про свої доходи не за останній рік, а за півроку.

Також передбачили можливість призначення субсидії недієздатній особі за заявою опікуна, врегулювали питання виплати призначеної субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу у разі смерті особи, якій було призначено субсидію.

Споживачам, які заборгували за комунальні послуги суму в 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (нині це 340 грн), субсидію на наступний період не подовжать. Потрібно буде або сплатити борг, або домовитися з постачальником послуг про його реструктуризацію.

Крім того, змінили соціальні нормативи споживання газу для побутових потреб, за відсутності лічильників (це своєю чергою зменшить суми субсидій):

- за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання було 4,4 куб. метра на одну особу на місяць, а стало – 3,3 кубометра;

- за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача було 7,1 куб. метра на одну особу на місяць, стало – 5,4 кубометра;

- за наявності газової плити та газового водонагрівача було 14 куб. метрів на одну особу на місяць, стало – 10,5 кубометра.

 

 

Затверджено зміни до Положення про захист електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України

Правління НБУ постановою від 17.08.2017 N 79 затвердило зміни до Положення про захист електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України.

Зокрема встановлено, що для забезпечення цілісності інформації, суворої автентифікації та безперервного захисту електронних банківських документів з часу їх формування система захисту інформації використовує механізми формування (перевірки) ЕЦП на базі асиметричних алгоритмів RSA та Національного стандарту України ДСТУ 4145-2002 "Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих".

Умовами для отримання засобів захисту інформації є:

1) приєднання організації-замовника до Єдиного договору для отримання таких видів послуг Національного банку:

розрахунково-інформаційного обслуговування в системі електронних платежів Національного банку (для учасників СЕП);

системою електронної пошти Національного банку;

із надання в користування засобів захисту інформації Національного банку, крім випадків, якщо організацією-замовником є установи Державної казначейської служби, Державна служба фінансового моніторингу, Державна фіскальна служба, Національне антикорупційне бюро, Державна установа "Офіс адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва", Державна іпотечна установа, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Центральна виборча комісія. Для державних установ - укладення договору про використання засобів захисту інформації Національного банку між організацією-замовником та Національним банком та підключення до системи ЕП;

2) забезпечення відповідності приміщень, у яких будуть оброблятися електронні банківські документи, використовуються та зберігаються ЗЗІ, вимогам, визначеним Правилами організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України;

3) призначення посадових осіб, відповідальних за зберігання та використання ЗЗІ;

4) лист-доручення (довіреність) про отримання конкретних ЗЗІ особі, відповідальній за отримання ЗЗІ для організації.

 

 

Оновлено Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Правління НБУ постановою від 17.08.2017 N 80 затвердило нове Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Положення визначає умови, за яких видається ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків Національним банком, порядок видачі, переоформлення ліцензії, а також підстави, за яких Національний банк має право відмовити у видачі ліцензії, зупинити або відкликати її.

Його вимоги поширюються на небанківські фінансові установи, які мають намір стати платіжними організаціями та/або учасниками платіжних систем та надавати послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Небанківським фінансовим установам, які отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків відповідно до вимог старого Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків:

протягом двох місяців із дати набрання чинності цією постановою подати до Національного банку України анкету та відомості про свою структуру власності відповідно до вимог розділу VI Положення. Небанківські фінансові установи, які мають ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, відомості про свою структуру власності згідно з цим пунктом не подають;

протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою забезпечити приведення своєї діяльності, структури власності, фінансового стану та ділової репутації у відповідність до вимог Положення та подати до Національного банку України письмове запевнення про їх відповідність вимогам Положення.

 

 

Затверджено форми документів, що використовуються пыд час контроля у сфері освіти

МОН наказом від 22.05.2017 N 723 затвердило низку уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню.

Зокрема затверджено:

форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню;

форму акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти;

форму акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти;

форму акта про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії (ліцензіатом) до органу ліцензування разом із заявою про отримання (розширення) ліцензії (здійснення освітньої діяльності) у сфері вищої та професійно-технічної освіти;

форму акта про відмову ліцензіата в проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти;

форму акта про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України, та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

 

 

Уточнено повноваження Державної служби з питань праці

Кабмін постановою від 18.08.2017 N 630 вніс зміни до Положення про Державну службу України з питань праці.

Зокрема встановлено, що Держпраці є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

Одночасно скасовано повноваження Держпраці щодо погодження видачі спеціальних дозволів на користування надрами в частині державного гірничого нагляду та покладено на службу обов'язок брати участь в організації медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та щорічному обов'язковому медичному огляді працівників віком до 21 року.

 

 

Затверджено новий Порядок отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи

Кабмін постановою від 18.08.2017 N 628 затвердив новий Порядок отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи.

Порядок визначає процедуру отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи, які у передбачених законодавством випадках вносяться до безконтактного електронного носія у разі оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, картки мігранта.

Відцифровані відбитки пальців рук отримуються і вносяться до Реєстру:

1) у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, картки мігранта;

2) у разі оформлення паспорта громадянина України:

за згодою особи віком від 14 років;

за згодою одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників - для особи, яка досягла 14-річного віку та яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною.

До Реєстру вносяться відцифровані відбитки вказівних пальців рук. У разі пошкодження, відсутності вказівного пальця руки або відсутності можливості через якість отриманого зображення ідентифікувати особу беруться парні відбитки інших пальців рук або два будь-які відбитки пальців руки.

Відбитки пальців рук не отримуються:

у разі відсутності можливості через якість графічного зображення відбитків усіх пальців рук ідентифікувати особу;

до досягнення особою 12-річного віку;

у разі відсутності у особи всіх пальців рук.

 

 

Змінено Порядок переміщення товарів до району або з району проведення АТО

Кабмін постановю від 18.08.2017 N 623 уточнив Порядок переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Порядок доповнено нормою, згідно якою з метою забезпечення національної безпеки переміщення вантажів (крім гуманітарних) може припиняється в установленому порядку на строк дії відповідного рішення.

 

 

Змінена періодичність перевірок суб'єктів у сфері виробництва і постачання технічних засобів негласного отримання інформації

Кабмін постановою від 18.08.2017 N 619 вніс зміни до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки.

Встановлено, що планові заходи контролю щодо суб'єктів, віднесених до високого ступеню ризику, проводяться не раз на рік, а раз на два роки.

 

 

Уточнено порядок списання податкового боргу у разі ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством

Кабмін постановю від 18.08.2017 N 618 вніс зміни до Порядку списання непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством.

Зокрема уточнено, що вважаються безнадійним боргом і підлягають списанню відповідно грошові зобов'язання та/або податковий борг платника податків, що залишаються непогашеними після ліквідації такого платника, не пов'язаної з банкрутством, у зв'язку з недостатністю майна платника податків та осіб, на яких у випадках, передбачених законом, покладається відповідальність щодо погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу такого боржника, зокрема, у разі:

ліквідації платника податків як юридичної особи - майна платника податків та засновників або учасників такого підприємства, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов'язаннями платника податків згідно із законом, у межах повної або додаткової відповідальності;

ліквідації філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи - майна юридичної особи незалежно від того, чи є така юридична особа платником податку, стосовно якого виникло грошове зобов'язання та/або виник податковий борг такої філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу;

державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи реєстрації у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності) - майна такої фізичної особи, у тому числі у разі її смерті або оголошення судом померлою, або визнання судом безвісно відсутньою чи недієздатною, крім випадків, коли з'являються особи, що вступають у права спадщини, незалежно від часу набуття таких прав.

 

 

Переглянуто Статут Державної іпотечної установи

Кабмін постановою від 18.08.2017 N 616 виклав у новій редакції Статут Державної іпотечної установи.

Так, встановлено, що основною метою діяльності Установи є рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів), у тому числі за рахунок коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів.

Предметом діяльності Установи є:

придбання, відчуження та здійснення інших операцій з активами, зокрема іпотечними;

надання фінансових кредитів, виконання зобов'язань за якими забезпечене, зокрема, іпотечними активами;

управління іпотечними та іншими активами;

випуск, емісія цінних паперів та організація їх обігу;

надання послуг з обслуговування міжнародних кредитних ліній;

фінансовий лізинг стосовно об'єктів житлової нерухомості;

розроблення і впровадження методологічних рекомендацій, а також єдиних стандартів, норм і процедур з питань іпотечного кредитування та фінансового лізингу.

 

 

Затверджено Порядок розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту

Кабмін постановою від 09.08.2017 N 626 затвердив Порядок розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту.

Порядком встановлено, що суб'єкт господарювання з чисельністю працюючого персоналу більше 50 осіб має розробити план реагування на надзвичайні ситуації суб'єкта господарювання. Це план затверджується керівником такого суб'єкта господарювання і визначає організацію управління реагуванням на надзвичайні ситуації, порядок дій і взаємодії, а також організацію основних видів забезпечення органів управління та сил цивільного захисту, що залучатимуться до реагування у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, переведення органів управління та сил цивільного захисту у режим підвищеної готовності, режим надзвичайної ситуації.

У суб'єктів господарювання з чисельністю працюючого персоналу 50 осіб і менше посадова особа з питань цивільного захисту розробляє інструкцію щодо дії персоналу суб'єкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, яка затверджується керівником такого суб'єкта господарювання. Інструкція повинна містити відомості про можливі (прогнозовані) надзвичайні ситуації, які можуть виникнути на об'єкті суб'єкта господарювання, сигнали оповіщення про небезпеку, дії персоналу після отримання таких сигналів, маршрути евакуації персоналу в безпечні місця, його укриття у захисних спорудах цивільного захисту, заходи із збереження матеріальних цінностей.

 

21.08.2017

Визначено правила арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу

Кабмін постановою від 19.08.2017 N 615 затвердив Порядок арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та Порядок оформлення заяв для проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу.

Перший порядок визначає процедуру арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу. Згідно ньому Арбітражне визначення проводиться територіальним органом Держпродспоживслужби за заявою фізичної особи - підприємця або юридичної особи.

Арбітражному визначенню підлягає придбане насіння або садивний матеріал за наявності сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння, або сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу, документа за результатами аналізу насіння або садивного матеріалу, виданого заявнику, у разі розбіжності показників якості насіння або садивного матеріалу на величину, що перевищує допустимі відхилення.

Другий порядок визначає процедуру оформлення заяв фізичною особою - підприємцем або юридичною особою для проведення арбітражного (експертного) визначення посівних якостей придбаного насіння або товарних якостей придбаного садивного матеріалу. Ним встановлено, що у разі невпевненості у відповідності показників посівних якостей придбаного насіння або товарних якостей придбаного садивного матеріалу показникам, зазначеним у сертифікаті, що засвідчує посівні якості насіння, або у сертифікаті, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу, заявник не пізніше 10 календарних днів з дня придбання звертається до аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) органу із сертифікації щодо відбору проби з метою перевірки посівних якостей придбаного насіння або товарних якостей придбаного садивного матеріалу та надає копію сертифіката.

Аудитор відбирає пробу та разом з актом відбору проби передає органу з оцінки відповідності для визначення якості насіння або садивного матеріалу. У разі розбіжності між показниками, зазначеними у сертифікаті та документі щодо результату аналізу насіння, на величину, що перевищує допустимі відхилення, зазначені у додатках S, W, Z до ДСТУ 4138-2002 "Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості", насіння підлягає арбітражному визначенню, про що аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) повідомляє заявнику. Для проведення арбітражного (експертного) визначення заявник подає до територіального органу Держпродспоживслужби заяву не пізніше 10 календарних днів з дня отримання ним результатів аналізу.

 

Затверджено Положення про консервацію та розконсервацію меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури

Мінекоресурсів наказом від 24.07.2017 N 276 затвердило Положення про консервацію та розконсервацію меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури.

Положення встановлює порядок підготовки до консервації, проведення консервації та розконсервації меліоративних систем та об'єктів інженерної інфраструктури цих систем і є обов'язковим для управлінь магістральних каналів, басейнових та обласних управлінь водних ресурсів, управлінь водного господарства, міжрайонних управлінь водного господарства, регіональних управлінь водних ресурсів згідно з Організаційною структурою водогосподарських організацій Держводагентства, які здійснюють експлуатацію меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, що перебувають у державній власності.

Положення не застосовується до об'єктів інженерної інфраструктури загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем, які використовуються для потреб, не пов'язаних з меліорацією земель.

 

 

Затверджено нові форми документів по підготовці фахівців у ВНЗ

МОН наказом від 06.06.2017 N 794 затвердив нові форми документів, які використовуються під час підготовки фахівців у ВНЗ.

Зокрема затверджено форми заяв про допуск до конкурсного відбору на навчання, журналу реєстрації вступників, відомості вступного випробування, наказу про зарахування, журналу реєстрації видачі дипломів, журналу реєстрації видачі академічних довідок, наказу про завершення навчання, а також довідки-виклику, яка направляється роботодавцю для надання відпустки у зв'язку з навчанням.

Нові форми необхідно запровадити з 2017/2018 навчального року.

 

Визначено порядок особистого прийому громадян в Держагентстві з питань електронного урядування

Наказом Держагентства з питань електронного урядування від 06.07.2017 N 22 затверджено Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві з питань електронного урядування України.

Зокрема, визначено, що особистий прийом громадян Головою Агентства, його першим заступником, заступником здійснюється у зручний для громадян час відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, затвердженим наказом Голови Агентства.

Інформація про порядок і графік прийому громадян розміщується на офіційному веб-сайті Агентства та на спеціальних стендах у доступних місцях.

Попередній запис на особистий прийом здійснює структурний підрозділ Агентства, на який покладено функції з діловодства, не пізніше ніж за сім днів до дня прийому за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, кім. 20, або за телефоном (044) 207-17-30 щодня (крім вихідних, святкових та неробочих днів) з 09.00 до 13.00 та з 13.45 до 18.00, у п'ятницю - з 09.00 до 13.00 та з 13.45 до 16.45.

Особистий прийом громадян в інші, ніж передбачено графіком проведення особистого прийому громадян керівництвом Агентства, дні проводиться працівниками структурних підрозділів Агентства, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань, з понеділка по четвер з 09.00 до 13.00 та з 13.45 до 18.00, у п'ятницю - з 09.00 до 13.00 та з 13.45 до 16.45, крім вихідних, святкових та неробочих днів.

Питання, з якими звертаються громадяни, вирішуються за можливості безпосередньо на особистому прийомі. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у такому самому порядку, що й письмове звернення.

 

 

Визначено правила роботи судових розпорядників

ДСА наказом від 20.07.2017 N 815 затвердила Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників.

Положення розроблене відповідно до статті 159 Закону "Про судоустрій і статус суддів" і визначає порядок створення та організації діяльності служби судових розпорядників.

Служба є структурним підрозділом апарату суду. До складу служби входять старші судові розпорядники та судові розпорядники. Очолює службу її керівник. Про створення служби керівник апарату суду видає наказ.

На посаду судового розпорядника призначається особа, яка має ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра в галузі знань "Право" (для старшого судового розпорядника - не нижче бакалавра в галузі знань "Право"), вільно володіє державною мовою.

Працівники служби мають право:

1) за дорученням головуючого судді робити зауваження учасникам судового процесу та іншим особам, присутнім у залі судового засідання, у разі порушення ними встановлених правил або невиконання розпоряджень головуючого в судовому засіданні, вимагати від таких осіб додержання порядку та вживати відповідних заходів щодо усунення порушень;

2) звертатися до Служби судової охорони, Національної поліції, Національної гвардії у випадках порушень громадського порядку в приміщенні суду та з метою затримання осіб, які чинять протиправні дії;

3) видаляти із зали судового засідання за розпорядженням головуючого судді осіб, які відмовляються виконувати його законні вимоги, проявляють неповагу до суду та порушують процесуальний порядок здійснення судочинства;

4) видаляти із приміщення суду за розпорядженням голови суду осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок у приміщенні суду. У разі неможливості видалення правопорушника з приміщення суду судовий розпорядник повинен звернутися до Служби судової охорони;

5) складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою та другою статті 1853 КпАП.

 

 

Змінено правила погодження в НКЦПФР придбання істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

НКЦПФР рішенням від 27.06.2017 N 490 внесла зміни до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління.

Перш за все, Порядок доповнено терміном "кінцевий власник", під яким розуміється кінцевий бенефіціарний власник (контролер) або юридична особа, щодо якої відсутній кінцевий бенефіціарний власник (контролер). Також введено термін "прямий власник заявника", тобто юридична або фізична особа, яка володіє часткою (акціями) у статутному капіталі заявника.

Одночасно скасовано обов'язок отримати погодження Комісії незалежно від розміру істотної участі, який передбачається набути, у разі якщо особа має намір вперше набути істотну участь у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку. Також встановлено, що не потребує погодження набуття або збільшення  істотної участі у професійному учаснику фондового ринку державою або територіальною громадою.

 

Розширено пілотний проект "Електронний суд"

ДСА наказом від 07.08.2017 N 840 внесла зміни до переліку пілотних судів, в яких проводиться дослідна експлуатація підсистеми "Електронний суд".

До таких судів додатково віднесено Донецький апеляційний адміністративний суд.

 

 

18.08.2017

Затверджено правила охорони майна фізичних і юридичних осіб органами та підрозділами поліції охорони за допомогою засобів охоронного призначення

МВС наказом від 23.06.2017 N 533 затвердило Інструкцію з технічної експлуатації засобів охоронного призначення і організації роботи пунктів централізованого спостереження в органах, підрозділах поліції охорони та Інструкцію із здійснення органами, підрозділами поліції охорони заходів майнової і особистої безпеки громадян з використанням засобів охоронного призначення.

Перша інструкція визначає порядок організації та проведення органами, підрозділами поліції охорони технічної експлуатації комплексів тривожної сигналізації на об'єктах усіх форм власності та приміщеннях з особистим майном громадян і системах передавання тривожних сповіщень, що виводяться на пункти централізованого спостереження органів, підрозділів поліції охорони.

В свою чергу, другою інструкцією визначено загальні положення організації роботи органів, підрозділів поліції охорони при наданні фізичним особам послуг з:

1) обладнання квартир та інших приміщень з особистим майном громадян (будинків, дач, індивідуальних гаражів, приватного автотранспорту та іншого рухомого і нерухомого особистого майна фізичних осіб) комплексами тривожної сигналізації, у тому числі автономними;

2) централізованого спостереження за станом установлених комплексів з повідомленням про їх спрацювання замовника послуг з охорони;

3) централізованої охорони приміщень за допомогою систем передавання тривожних сповіщень з реагуванням нарядів реагування;

4) експлуатаційного обслуговування та відновлення працездатності установлених комплексів сигналізації.

 

 

Затверджено нові вимоги до місць базування суден флоту рибної промисловості

Мінагрополітики наказом від 19.07.2017 N 375 затвердило нове Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості.

Воно встановлює вимоги до облаштування місць базування суден флоту рибної промисловості та організації їх безпечної експлуатації.

До флоту рибної промисловості віднесено рибальські, науково-дослідні, навчальні чи інші спеціалізовані судна, що використовуються для здійснення рибогосподарської діяльності, у тому числі судна для приймання, переробки, перевантаження, транспортування, зберігання уловів водних біоресурсів і продуктів їх переробки, а також для постачання палива, води, продовольства, тари та інших матеріалів. На місцях базування забороняється тримання та зберігання плавзасобів, не зареєстрованих у встановленому порядку.

Місця базування розташовуються на ділянках з невеликою швидкістю течії, де є захист від негативної дії вітру, хвиль та криги.

Перелік місць базування суден флоту рибної промисловості затверджується Держрибагентством.

Внесення місця базування до Переліку здійснюється на підставі письмової заяви на внесення даних до переліку місць базування суден флоту рибної промисловості, яка надсилається до Держрибагентства поштою або з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку.

 

Змінено правила утримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні

МВС наказом від 31.05.2017 N 458 внесло зміни до Інструкції про порядок утримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.

Зокрема встановлено, що звільнення іноземців або осіб без громадянства на підставі рішення суду про скасування рішення про їх затримання або примусове видворення за межі України, або відмову в продовженні строку затримання, здійснюється невідкладно, але не пізніше трьох годин з моменту отримання адміністрацією пункту тимчасового перебування такого рішення (постанови, ухвали).

Також зазначено, що іноземці та особи без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на території України, розміщуються в пунктах тимчасового перебування протягом строку, необхідного для їх ідентифікації та забезпечення примусового видворення (реадмісії) за межі України, але не більш як на вісімнадцять місяців.

У разі звернення особи під час її перебування в пункті тимчасового перебування із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, вона продовжує перебувати в зазначеному пункті до остаточного прийняття рішення за заявою.

 

 

Уточнено правила призначення виборів в об'єднаних територіальних громадах

ЦВК постановою від 16.08.2017 N 160 внесло низку змін у процедуру призначення перших виборів у об'єднаних громадах.

Так, встановлено що ЦВК призначає такі вибори двічі на рік - на останню неділю квітня та останню неділю жовтня. За наявності на кінець бюджетного року залишку бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів як виняток перші місцеві вибори можуть бути призначені на будь-яку неділю грудня, крім останньої.

Також вказано, що до звернення щодо призначення перших місцевих виборів додається оригінал або засвідчена копія постанови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядження голови обласної державної адміністрації, якими затверджено висновок щодо відповідності проекту рішення про добровільне об'єднання територіальних громад Конституції та законам України, разом із відповідним висновком.

Одночасно затверджено нову форму звернення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій щодо призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів.

 

 

Затверджено уніфіковані форми актів, складених за результатами перевірок Нацфінпослуг

Нацфінпослуг розпорядженням від 16.02.2017 N 290 затвердило низку уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг.

Зокрема встановлено:

1) уніфіковану форму Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються;

2) уніфіковану форму Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання (недержавним пенсійним фондом) вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг;

3) уніфіковану форму Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання (страховим (перестраховим) брокером) вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг.

 

 

17.08.2017

Скасовано плату за реєстрацію інвестиційних декларацій і пенсійних схем недержавних пенсійних фондів

Нацфінпослуг розпорядженням від 27.06.2017 N 2863 внесла зміни до низки документів, що регламентують діяльність недержавних пенсійних фондів.

Зокрема з Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду вилучено вимогу щодо внесення плати за реєстрацію декларації, а також скасовано обов'язок НПФ подавати до комісії документ, що підтверджує внесення плати за реєстрацію інвестиційної декларації.

Аналогічні зміни внесені до Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем, з якого вилучено обов'язок НПФ подавати документ, що підтверджує внесення плати за реєстрацію пенсійної схеми.

 

Визначено порядок застосування електронного підпису в банківській системі України

НБУ постановою від 14.08.2017 N 78 затвердив Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України.

Положення розроблено відповідно до Законів "Про Національний банк України", "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг" і визначає організаційно-методологічні умови застосування електронного підпису в банківській системі України під час створення, оброблення та зберігання електронних документів, пов'язаних із вчиненням правочинів.

Суб'єктами, на яких поширюється його дія, є Національний банк України, банки України, клієнти та контрагенти банків України.

Згідно положенню, електронний підпис - це електронні дані, що додаються підписувачем або однозначно логічно пов'язуються з тими електронними даними, які ним підписуються, та призначені для ідентифікації підписувача цих даних. У банківській системі України застосовуються такі види електронного підпису:

1) Електронний цифровий підпис, прирівняний до власноручного підпису - ЕЦП, який за своїм статусом прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону "Про електронний цифровий підпис" (використовується під час взаємодії з органами влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, а також для оформлення електронних копій документів, які створюються під час первинної ідентифікації та верифікації клієнтів);

2) ЕЦП юридичної особи - ЕЦП, що забезпечує можливість перевірки цілісності електронних даних, що підписуються, та ідентифікацію юридичної особи як підписувача (застосовується в разі надання послуг в електронній формі або під час здійснення інформаційного обміну з іншими суб'єктами електронної взаємодії);

3) ЕЦП НБУ - ЕЦП, що використовується в платіжних системах Нацбанку та інформаційних задачах НБУ згідно з нормативно-правовими актами НБУ (використання дозволяється тільки у випадках, прямо передбачених нормативно-правовими актами НБУ, із обов'язковим використанням засобів захисту інформації Нацбанку);

4) простий ЕЦП - ЕЦП, що застосовується сторонами на договірних засадах (може бути використаний банками та їх клієнтами під час вчинення правочинів у вигляді електронних документів);

5) простий електронний підпис - будь-який вид електронного підпису, крім визначених вище (може бути використаний лише фізичною особою, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності, за умови, що електронна взаємодія здійснюється виключно з банком і з використанням технології, визначеної банком, і використання такого підпису передбачено договором).

 

16.08.2017

Змінено періодичність планових перевірок на транспорті

Кабмін постановою від 09.08.2017 N 603 вніс низку змін до критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті.

Зокрема здійснення заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів із високим ступенем ризику, які здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту або у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус), планові заходи мають проводитися не частіше одного разу на два роки (а не раз на рік, як раніше).

В свою чергу на морському та річковому транспорті планові заходи мають здійснюватися із такою періодичністю в залежності від віднесення суб'єкта до:

високого ступеня ризику - не частіше ніж один раз на два роки (було раз на рік);

середнього ступеня ризику - не частіше ніж один раз на три роки (було раз на два роки);

незначного ступеня ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років (було раз на три роки).

 

Визначено правила розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик професій

Мінсоцполітики наказом від 31.05.2017 N 918 затвердив Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик.

Порядок визначає процедуру розроблення, погодження, затвердження довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників та внесення змін до нього.

Довідник містить кваліфікаційні характеристики професій (посад), які складаються з таких розділів: "Завдання та обов'язки"; "Повинен знати"; "Кваліфікаційні вимоги".

За необхідності кваліфікаційні характеристики можуть бути розширені розділами "Спеціалізація" та "Приклади робіт".

 

15.08.2017

Уточнено строки зберігання других екземплярів низки медичних документів

МОЗ наказом від 03.07.207 N 741 уточнив правила зберігання в медичних установах низки документів, які необхідні для реєстрації актів цивільного стану.

Встановлено, що другі примірники медичного свідоцтва про народження, медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, лікарського свідоцтва про смерть, фельдшерської довідки про смерть та лікарського свідоцтва про перинатальну смерть зберігаються один рік, після чого підлягають знищенню.

 

 

Уточнено Порядок функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків

КМ України

Кабмін постановою від 09.08.2017 N 553 вніс зміни до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків.

Зокрема, встановлено, що у разі зміни оператора авторизованого електронного майданчика юридична особа, якій в установленому законодавством порядку передано право на використання авторизованого електронного майданчика, протягом десяти робочих днів з моменту передачі такого права подає до Мінекономіки звернення про зміну оператора. Після цього до рішення щодо авторизації (попередньої авторизації) електронного майданчика вносяться зміни щодо визначення іншої юридичної особи оператором авторизованого електронного майданчика.

Одночасно уточнюється, що усі розміри плати, які встановлені Порядком, зазначаються із урахуванням ПДВ.

 

 

14.08.2017

Затверджено Методику формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на атомних електростанціях

НКРЕКП постановою від 01.08.2017 N 990 затвердила Методику формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на атомних електростанціях.

Вона визначає механізм формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію для суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної та теплової енергії, що виробляється на АЕС, та є ліцензіатами НКРЕКП.

Тарифи на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії та їх структури формуються на планований період. Формування тарифів та їх структури на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії здійснюється ліцензіатами відповідно до річних планів виробництва та відпуску електричної та теплової енергії, планованих економічно обґрунтованих витрат, державних, галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді, а також планованого прибутку.

Заява про встановлення тарифів та їх розрахунки подаються для реєстрації до НКРЕКП не пізніше ніж за 90 календарних днів до початку планованого періоду. Разом з заявою ліцензіат подає проект інвестиційної програми на відповідний рік.

У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам Методики НКРЕКП розглядає їх протягом 90 календарних днів з дати реєстрації заяви в НКРЕКП. Рішення НКРЕКП про встановлення тарифів та їх структури оформлюється постановою.

 

 

Уточнено критерії зупинення реєстрації податкових накладних

Мінфін наказом від 21.07.2017 N 654 вніс зміни до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Зокрема уточнено, що одним з критеріїв, за якими ДФС здійснює моніторинг податкової накладної / розрахунку коригування є наступний: обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній / розрахунку коригування, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, у 1,5 разу більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 75 % загального такого залишку) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється).

Одночасно встановлюється, що письмові пояснення та копії документів, пов'язані із зупиненням реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, платник податку подає до ДФС виключно в електронному вигляді.

 

 

Затверджено нову форму анкети-заяви про внесення даних до Єдиного демографічного реєстру

МВС наказом від 10.07.2017 N 582 затвердило новий зразок заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

Одночасно уточнено правила формування унікального номера запису в Реєстрі для випадків, коли невідомі день та/або місяць народження особи.

 

 

Визначено критерії розміщення державного замовлення на підготовку магістрів

МОН наказом від 14.06.2017 N 858 затвердило Положення про критерії розміщення державного замовлення на підготовку магістрів для вищих навчальних закладів, які знаходяться у сфері управління МОН.

Участь у конкурсному відборі виконавців державного замовлення беруть вищі навчальні заклади, які перебувають у сфері управління МОН, та своєчасно подали заяву на участь у відборі виконавців державного замовлення з необхідними супровідними документами.

Конкурсний відбір виконавців державного замовлення та розміщення державного замовлення на підготовку магістрів проводиться конкурсною комісією МОН з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за спеціальностями (в окремих випадках - за спеціалізаціями) та формами навчання.

Результати засідання конкурсної комісії розміщуються на сайті МОН.

 

 

11.08.2017

Встановлено Порядок здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії

НКРЕКП постановою від 10.08.2017 N 1016 затвердила Порядок здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії.

Порядок визначає вимоги до повідомлень, документів, даних та інформації, що надаються суб'єктом господарювання, який подає запит на сертифікацію, до НКРЕКП, строк їх подання, розмір та порядок оплати за здійснення сертифікації, порядок прийняття попереднього та остаточного рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації, строк дії рішення про сертифікацію.

Суб'єкт господарювання, який має намір отримати рішення про сертифікацію, подає до НКРЕКП запит на проведення сертифікації  і такі документи, дані та інформацію:

1) копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

2) копію статуту, перелік засновників (акціонерів) та дані та інформацію щодо часток (акцій) кожного засновника (акціонера) у статутному (акціонерному) капіталі подавача запиту та інших суб'єктів господарювання;

3) документальне підтвердження, що одна й та сама особа (у тому числі державний орган) чи особи (у тому числі державні органи) не здійснюють прямо або опосередковано одноосібний або спільний контроль чи право стосовно подавача запиту (або системи передачі електричної енергії) з однієї сторони та контроль чи право над суб'єктом(-ами) господарювання у сфері енергетики, який(-і) провадить(-ять) діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), з іншої сторони;

4) акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу, а також затверджений зведений акт оцінки, зведений перелік і передавальний акт майна, внесеного до статутного капіталу Подавача запиту, та майна, закріпленого за ним на праві господарського відання та/або управління, та інші документи, що підтверджують право власності та/або господарського відання, та/або управління;

5) річну фінансову звітність на останню звітну дату, що передує поданню запиту на сертифікацію, яка включає баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів;

6) інформацію щодо осіб, які мають право призначати членів наглядової ради (за наявності наглядової ради), директора/генерального директора або членів виконавчого органу, інших посадових осіб подавача запиту;

7) копії рішень особи (осіб), уповноваженої на здійснення таких функцій, про призначення членів наглядової ради, а також директора/генерального директора або членів виконавчого органу;

8) дані та інформацію щодо керівників усіх рівнів управління та інших службових осіб подавача запиту, які на момент подання є працівниками подавача запиту та впродовж двох років до дати подання суб'єктом господарювання запиту на сертифікацію є та/або були працівниками суб'єкта(-ів) господарювання (у тому числі іноземного(-их)), який(-і) провадить(-ять) діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу);

9) дані та інформацію щодо керівників усіх рівнів управління та інших службових осіб подавача запиту, які на момент подання є працівниками подавача запиту та впродовж двох років до дати подання суб'єктом господарювання запиту на сертифікацію користуються та/або користувалися будь-яким правом щодо принаймні одного суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), та/або копії документів, що засвідчують користування ними будь-яким правом щодо принаймні одного суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу);

10) витяги з трудових чи цивільно-правових договорів, укладених Подавачем запиту з членом(-ами) виконавчого органу та наглядової ради (за наявності), в яких визначено його (їх) повноваження, права та обов'язки в суб'єкті господарювання, та в яких закріплено положення, що одна й та сама особа не може одночасно бути членом виконавчого органу та членом наглядової ради подавача запиту та суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу);

11) перелік суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем подавача запиту;

12) копії ліцензій, дозволів та/або іншої дозвільної документації, отриманої подавачем запиту з метою здійснення діяльності на ринку електричної енергії України та/або інших країн;

13) документи та інформацію, які підтверджують, що Подавач запиту в незалежний спосіб без придбання послуг/робіт у суб'єкта(-ів) господарювання (у тому числі іноземного(-их)), який(-і) провадить(-ять) діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), здійснює планування комерційної діяльності, управління ризиками та страхування ризиків, юридичні послуги, бухгалтерський облік, матеріально-технічне забезпечення, фінансовий менеджмент, кадрову політику;

14) документи, які містять перелік інформації, віднесеної до конфіденційної і комерційної таємниці, та підтверджують, що Подавач запиту забезпечив належний захист від розголошення конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці, отриманої від учасників ринку, а також інформації щодо своєї власної діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку.

До запиту на сертифікацію також додається опитувальний лист для проведення сертифікації, документи, дані та інформацію, що вимагаються згідно із цим опитувальним листом, та документ, що підтверджує здійснення оплати за здійснення сертифікації.

Оплата за здійснення сертифікації провадиться в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день подання запиту про сертифікацію.

Строк дії рішення про сертифікацію відповідає строку дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії

 

 

Затверджено Процедуру встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

НКРЕКП постановою від 27.07.2017 N 978 затвердила Процедуру встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання.

Процедура встановлює порядок встановлення НКРЕКП тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами і поширюється на ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

Заява на перегляд тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та додані до неї документи подаються до НКРЕКП до 15 грудня року, що передує року, на який будуть встановлюватися тарифи.

Заява на уточнення тарифу та додані до неї документи подаються до НКРЕКП до 15 листопада року, що передує року, на який будуть встановлюватися тарифи.

Заява на коригування тарифу та додані до неї документи подаються до НКРЕКП до 01 травня року, в якому буде здійснюватися коригування тарифу.

 

 

Затверджено Методику формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках

НКРЕКП постановою від 01.08.2017 N 991 затвердила Методику формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках.

Методика визначає механізм формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію для суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної та (або) теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях (крім виробництва електричної енергії за ціновими заявками) та когенераційних установках, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки з використанням альтернативних джерел енергії, та є ліцензіатами НКРЕКП.

Формування тарифів та їх структури на відпуск електричної енергії та (або) виробництво теплової енергії здійснюється ліцензіатами відповідно до річних планів виробництва та відпуску електричної та (або) теплової енергії, планованих економічно обґрунтованих витрат, державних, галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді, а також планованого прибутку.

Тариф на відпуск електричної енергії визначається шляхом ділення суми планованих річних витрат, що включаються до повної собівартості, та річного планованого прибутку від діяльності з виробництва електричної енергії на планований річний обсяг відпуску електричної енергії.

Тариф на виробництво теплової енергії визначається шляхом ділення суми планованих річних витрат, що включаються до повної собівартості, та річного планованого прибутку від діяльності з виробництва теплової енергії на планований річний обсяг відпуску теплової енергії з колекторів теплогенеруючих джерел ліцензіата.

 

 

Затверджено Методику формування, розрахунку та встановлення тарифу на електричну енергію, що виробляється на гідроелектростанціях

НКРЕКП постановою від 01.08.2017 N 989 затвердила Методику формування, розрахунку та встановлення тарифу на електричну енергію, що виробляється на гідроелектростанціях.

Методика визначає механізм формування, розрахунку та встановлення тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії на гідроелектростанціях та (або) гідроакумулюючих електростанціях , та є ліцензіатами НКРЕКП.

Формування тарифів на відпуск електричної енергії та їх структури здійснюється ліцензіатами відповідно до річних планів виробництва та відпуску електричної енергії, планованих економічно-обґрунтованих витрат, державних, галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді, а також планованого прибутку.

Тариф формується ліцензіатом та встановлюється НКРЕКП з поквартальною розбивкою ставок плати за відпущену електричну енергію та робочу потужність.

 

 

Кабмін уточнив Порядок розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання

Кабмін постановою від 09.08.2017 N 570 вніс зміни до Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання.

Так, зокрема встановлено обов'язок органів ринкового нагляду врахувати або надати аргументовану відповідь щодо неврахування пропозицій, які надійшли під час громадського обговорення проектів секторальних планів.

Крім того, уточнено, що органи ДФС мають подати органам державного ринкового нагляду проект плану здійснення контролю продукції, а не пропозиції щодо підготовки проектів секторальних планів.

Одночасно затверджено нову форму Секторального плану державного ринкового нагляду.

 

 

Змінено правила відбору адвокатів для надання безоплатної правової допомоги

Кабмін постановою від 09.08.2017 N 575 затвердив нову редакцію Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Вони визначають механізм проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Рішення про проведення конкурсу приймається Мін'юстом за поданням Координаційного центру з надання правової допомоги. Конкурс проводиться комісіями, що утворюються головними територіальними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі у складі не менш як семи та не більш як дев'яти осіб з представників адвокатури, головного територіального управління юстиції, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також суддів, представників громадських об'єднань та юридичних вищих навчальних закладів. Головою комісії визначається директор відповідного регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або особа, яка виконує його обов'язки (у виняткових випадках - заступник директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги), секретарем - інший працівник зазначеного центру.

Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мін'юсту, Координаційного центру, відповідних головних територіальних управлінь юстиції, регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги не пізніше ніж за 30 днів до кінцевого строку реєстрації для участі у конкурсі. Реєстрація адвоката для участі у конкурсі здійснюється на веб-сторінці реєстрації, посилання на яку зазначено в оголошенні про проведення конкурсу.

Конкурс проводиться двома етапами. На першому етапі комісія розглядає надіслані Координаційним центром скановані копії документів адвоката та на підставі інформації, що міститься у зазначених документах, оцінює адвоката за критеріями стажу адвокатської діяльності, наявності або відсутності застосування до адвоката дисциплінарних стягнень, а також враховує результат проходження адвокатом дистанційного курсу, який містить перевірочні тестові завдання. На другому етапі конкурсу комісією проводиться індивідуальна співбесіда з адвокатом.

Рішення комісії про результати конкурсу приймається на її засіданні більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

 

 

Змінено критерії оцінки ризиків для видів господарської діяльності, що контролюються МВС

Кабмін постановою від 09.08.2017 N 582 виклав у новій редакції Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ та Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, і визначається періодичність здійснення Міністерством внутрішніх справ планових заходів державного нагляду (контролю).

Так, критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, є:

строк провадження ліцензіатом охоронної діяльності;

наявність матеріально-технічної бази;

дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності;

кількість персоналу охорони.

В свою чергу, критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту зброї і боєприпасів; виробництва спеціальних засобів, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, що підлягає ліцензуванню, є:

роботи, які провадяться відповідно до виду господарської діяльності;

строк провадження ліцензіатом виду господарської діяльності;

дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу.

 

 

Затверджено Порядок переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку

Кабмін постановою від 09.08.2017 N 592 затвердив Порядок переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку та форму спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу.

Платники податку на прибуток підприємств, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу, і мають право застосовувати ставку податку 0 відсотків, за результатами кожного звітного (податкового) періоду складають спрощену податкову декларацію із зазначеного податку за встановленою формою та подають її контролюючому органові у строк, встановлений для річного звітного (податкового) періоду.

У разі коли за результатами звітного (податкового) періоду відсутні підстави для застосування ставки податку на прибуток підприємств 0 відсотків, платники податку подають контролюючому органові податкову декларацію із зазначеного податку в загальному порядку.

 

 

10.08.2017

Визначено порядок відбору реалізаторів заарештованих активів

Кабмін постановою від 09.08.2017 N 558 установив, що відбір юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, проводиться Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів відповідно до Закону "Про публічні закупівлі".

 

 

Переглянуто перелік видів інвестицій за кордон, що не потребують індивідуальних ліцензій НБУ

Правління НБУ постановою від 08.08.2017 N 77 затвердило зміни до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон.

За новими правилами не потребує отримання індивідуальної ліцензії здійснення уповноваженим банком, що має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій в частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, інвестицій в:

1) боргові цінні папери, що були випущені за кордоном з метою фінансування кредиту, наданого нерезидентом цьому уповноваженому банку;

2) інші боргові цінні папери за умови одночасного дотримання таких вимог:

емітентом є міжнародна фінансова організація / іноземна держава (США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада), у тому числі в особі відповідного державного органу;

емітент повинен мати офіційну рейтингову оцінку не нижче "АА-"/"Аа3", підтверджену в бюлетені щонайменше двох провідних світових рейтингових компаній - Fitch Ratings та/або Standard&Poor's, та/або Moody's на дату придбання уповноваженим банком цих цінних паперів;

цінні папери номіновані в доларах США, єнах, євро, фунтах стерлінгів, канадських доларах;

строк між датою придбання об'єкта інвестиції (датою укладення уповноваженим банком договору купівлі цінних паперів) та остаточним терміном його погашення не перевищує п'яти років;

уповноважений банк здійснює операції з купівлі об'єкта інвестиції та подальшого його продажу тільки з нерезидентами за кордоном.

 

 

Змінено правила роботи Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії

Кабмін постановою від 09.08.2017 N 559 виклав у новій редакції Положення про Координаційний центр із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії.

Координаційний центр є тимчасовим консультативно-дорадчим органом КМУ, утвореним з метою узгодження дій органів державної влади, установ, організацій та суб'єктів господарювання з питань забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії, підготовки пропозицій та рекомендацій щодо заходів, пов'язаних із запровадженням нового ринку електричної енергії, та здійснення контролю за вжиттям таких заходів відповідно до Закону "Про ринок електричної енергії".

Координаційний центр має право приймати як пропозиції та рекомендації рішення щодо вжиття органами державної влади, НКРЕКП, установами, організаціями та суб'єктами господарювання заходів, пов'язаних із запровадженням нового ринку електричної енергії, а також отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, НКРЕКП, установ, організацій та суб'єктів господарювання інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

 

 

Уточнено строк погашення казначейських зобов'язань "Військові"

Кабмін постановою від 04.07.2017 N 552 змінив Умови розміщення та погашення казначейських зобов'язань "Військові".

Встановлено, що погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними припиняються 31 грудня 2017 року. Після зазначеної дати казначейські зобов'язання, що не були пред'явлені до погашення, вважаються погашеними.

 

 

09.08.2017

Дозволено продовжувати використовувати старі бланки рецептів

МОЗ наказом від 23.06.2016 N 697 установив, що застосування рецептурних бланків N 1 (ф-1), форма яких наведена у додатку 1 до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, та які використовувались до дати набрання чинності наказом Міністерства охорони здоров'я від 16 лютого 2017 року N 153,  дозволяється до їх повного використання.

 

 

Змінено правила подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та прогнозованих технологічних витрат електроенергії

НКРЕКП постановою від 27.07.2017 N 981 затвердила Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та прогнозованих технологічних витрат електроенергії.

Дія Положення поширюється на суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території на підставі відповідних ліцензій.

Щороку всі енергопостачальники не пізніше 01 березня подають до НКРЕКП документи, необхідні для затвердження допоміжного економічного коефіцієнту нормативних технологічних витрат електроенергії (ДЕКНТВЕ) і економічного коефіцієнту нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ).

НКРЕКП розглядає надані енергопостачальником матеріали у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня їх отримання, а також готує необхідні документи щодо затвердження ДЕКНТВЕ та ЕКНТВЕ на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання.

Інформацію про прийняте рішення щодо затвердження ДЕКНТВЕ, ЕКНТВЕ та економічного коефіцієнту прогнозованих технологічних витрат електроенергії (ЕКПТВЕ) НКРЕКП доводить до відома енергопостачальника не пізніше 20 числа місяця, що передує прогнозному періоду.

 

 

08.08.2017

НБУ залишив розмір облікової ставки без змін

Правління НБУ рішенням від 03.08.2017 N 493-рш установило з 4 серпня 2017 року облікову ставку в розмірі 12,5 % річних.

Таким чином, облікова ставка залишається незмінною із 26.05.2017.

 

 

Затверджено нові Вимоги до інформації про кандидатів в члени органу акціонерного товариства

НКЦПФР рішенням від 01.06.2017 N 402 затвердила нові Вимоги до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства.

У бюлетені голосування зазначається така інформація щодо кожного кандидата (для фізичних осіб):

1) ПІБ та рік народження;

2) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата;

3) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ;

4) освіта та інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років;

5) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості та наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;

6) чи є кандидат афілійованою особою АТ, а також інформація про:

акціонерів - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата;

посадових осіб АТ, що є афілійованими особами кандидата;

7) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів або чи є він незалежним директором;

8) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

У бюлетені голосування зазначається така інформація щодо кожного кандидата (для юридичних осіб):

1) повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ;

2) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата;

3) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій АТ;

4) чи є кандидат афілійованою особою АТ та акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата;

5) визначена вище інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі АТ;

6) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.

 

 

Переглянуто правила визначення банками кредитних ризиків

Правління НБУ постановою від 04.08.2017 N 75 затвердило зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями.

Зокрема, змінами передбачено, що банк за кожним кредитом формує кредитну документацію (справу) боржника із паперових та/або електронних документів.

Електронні документи мають бути створені та підписані банком і боржником із застосуванням електронного цифрового підпису, який за своїм статусом прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону "Про електронний цифровий підпис", або створені з використанням державних реєстрів, що є у вільному доступі.

Банк у разі формування кредитної документації (справи) боржника з електронних документів повинен забезпечити виконання вимог законодавства щодо виготовлення та засвідчення їх копій на папері.

 

 

Затверджено нову форму декларації з транспортного податку

Мінфін наказом від 27.06.2017 N 595 вніс зміни до форми Податкової декларації з транспортного податку, виклавши її в новій редакції.

 

 

Уточнено правила застосування електронних засобів контролю в кримінальному процесі

МВС наказом від 08.06.2017 N 480 затвердило Порядок застосування електронних засобів контролю.

Порядок визначає алгоритм виконання слідчими та іншими поліцейськими органів (підрозділів) поліції ухвал слідчого судді, суду в частині застосування до підозрюваних, обвинувачених електронних засобів контролю (далі - ЕЗК), організації діяльності органів (підрозділів) поліції щодо забезпечення контролю за місцезнаходженням осіб, які в установленому законом порядку зобов'язані носити ЕЗК.

Ухвали про обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з позбавленням волі, або запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладанням обов'язку носити електронний браслет підлягають негайному виконанню після їх отримання органом (підрозділом) поліції. Застосування ЕЗК полягає в закріпленні на тілі підозрюваного, обвинуваченого електронного браслета, який дає змогу відстежувати та фіксувати його місцезнаходження.

У структурі головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві, функціонують підрозділи, на які покладається обов'язок здійснення електронного моніторингу за місцезнаходженням осіб, які зобов'язані носити ЕЗК.

 

 

07.08.2017

Уточнено правила подачі звітності професійними учасниками фондового ринку

НКЦПФР рішенням від 22.06.2017 N 460 внесла зміни до низки нормативно-правових актів.

Так, зокрема в Правилах (умовах) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами уточнено, що "підозрілим" є договір з цінними паперами на біржовому або позабіржовому ринку, ціна якого для лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу, відрізняється від останнього розрахованого біржового курсу на 20 % і більше, а не на 30 % і більше, як це було встановлено раніше.

Також у Положенні про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку запроваджено обов'язок організатора торгівлі оприлюднювати біржовий список та біржовий список фінансових інструментів (у разі його наявності).

В свою чергу Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку доповнено формою Довідки про укладення "підозрілого(их)" договору(ів) на неорганізованому ринку.

 

Уточнено правила затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання

Міністерство інфраструктури наказом від 22.05.2017 N 188 затверджено зміни до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання.

Зокрема встановлено, що підставою для відкликання сертифікату типу може бути невідповідність продукції затвердженого типу новим вимогам технічних приписів, які набрали чинності після затвердження типу.

Також у новій редакції наведено класифікацію колісних транспортних засобів та обладнання за кодами УКТЗЕД.

 

 

Затверджено форми документів для здійснення заходів державного нагляду на фондовому ринку

НКЦПФР рішенням від 22.06.2017 N 461 затвердила низку форм документів, які використовуються при здійсненні планових та позапланових заходів нагляду (контролю) на фондовому ринку.

Так, зокрема, затверджено:

1) форму Посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду контролю;

2) форму Запиту (вимоги) про надання документів (інформації);

3) форму Акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

4) форму Акта про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії;

5) форму Акта про невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів;

6) форму Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки;

7) форму Розпорядження про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів;

8) форму Акта про відсутність емітента за місцезнаходженням (місцем провадження діяльності).

 

 

Встановлено параметри регулювання, що мають довгостроковий строк дії для цілей стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

НКРЕКП постановою від 27.07.2017 N 974 встановила на 3 роки параметри регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на рівні:

1) регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, - 12,5 %;

2) регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, - 12,5 %;

3) показник ефективності для операційних контрольованих витрат - 1 %;

4) коефіцієнт поправки на зміну кількості умовних одиниць обладнання - 0,7 відносних одиниць;

5) цільовий індекс середньої тривалості відключень у системі (далі - АІТ) внаслідок технологічних порушень у мережах ліцензіата та запланованих без попередження перерв у передачі електричної енергії - 1,0 хв (не застосовується в перший рік першого регуляторного періоду).

Цільові значення показників якості електричної енергії (рівень напруги, частота тощо) у магістральних та міждержавних електричних мережах буде встановлено додатково та застосовуватиметься з другого регуляторного періоду.

 

 

Врегульовано правила визначення регуляторної бази активів для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

НКРЕКП постановою від 27.07.2017 N 979 затвердила Порядок визначення регуляторної бази активів для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

Порядок установлює механізм визначення ліцензіатом регуляторної бази активів, груп активів, що входять до складу регуляторної бази активів ліцензіата, строки їх корисного використання та метод їх обліку для розрахунку необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

Регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, визначається на підставі висновку про вартість активів, що є невід'ємною частиною звіту про оцінку таких активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії за умови отримання позитивного висновку рецензента звіту про оцінку активів щодо його відповідності нормативно-правовим актам з оцінки, який працює в органі державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності.

 

 

Затверджено умови застосування стимулюючого регулювання для постачання електроенергії

НКРЕКП постановою від 27.07.2017 N 973 визначила умови, за яких для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами застосовується стимулююче регулювання.

Умовами для переходу ліцензіата на стимулююче регулювання є:

1) проведення оцінки активів відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії та наявність позитивної рецензії на звіт про оцінку активів, складеної рецензентом, що працює в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності;

2) виконання інвестиційної програми за рік, який передує переходу на стимулююче регулювання, не менше ніж на 95 %.

Умовами для застосування ліцензіатом стимулюючого регулювання після першого регуляторного періоду є:

1) повне виконання плану заходів із забезпечення достовірності даних для здійснення моніторингу показників безперервності передачі електричної енергії;

2) запровадження системи моніторингу показників якості електричної енергії на межі балансової належності з ліцензіатами з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та споживачами електроенергії;

3) щорічне інвестування в обсягах не менше ніж річна сума амортизації, доходів від плати за реактивну енергію та від розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, та 50 відсотків від прибутку на регуляторну базу активів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання згідно із інвестиційною програмою, затвердженою, погодженою та схваленою відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях.

 

 

04.08.2017

Мінекономіки роз'яснило деякі права і обов'язки замовників в процедурах публічних закупівель

Мінекономіки у листі від 02.08.2017 N 3304-06/26774-06 надало роз'яснення щодо деяких прав та обов'язків замовників.

Зокрема вказано, що визначення окремих частин предмета закупівлі (лотів) в межах єдиної процедури закупівлі здійснюється замовником самостійно, керуючись вимогами Закону "Про публічні закупівлі" та розділу II Порядку визначення предмета закупівлі та є правом, а не обов'язком замовника. При цьому у разі якщо юридична особа є учасником процедури закупівлі, вартість якої дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника.

Також Мінекономіки вважає, що у випадку закупівлі за окремими частинами предмета закупівлі (лотами) договір про закупівлю укладається за результатом процедури закупівлі із переможцем за кожним лотом окремо. Але якщо переможцем за всіма лотами є один і той самий суб'єкт, замовник може укласти один договір про закупівлю за умови, що така можливість була передбачена тендерною документацією та проектом договору.

 

 

Змінено правила роботи Єдиної державної електронної бази з питань освіти

Кабмін постановою від 12.07.2017 N 550 затвердив нову редакцію Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти.

Так, Єдина державна електронна база з питань освіти є автоматизованою системою збирання, реєстрації, оброблення, зберігання та захисту відомостей та даних з питань освіти і включає:

Реєстр навчальних закладів;

Реєстр документів про освіту;

Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

Реєстр студентських (учнівських) квитків державного зразка.

На основі Реєстру сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та Реєстру навчальних закладів у Єдиній базі функціонує система електронного вступу та розподілу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою та освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст".

Власником Єдиної бази є держава. Розпорядником Єдиної бази та володільцем її відомостей та даних є МОН.

 

 

03.08.2017

Затверджено зміни до правил розрахунків на оптовому ринку електроенергії

НКРЕКП постановою від 31.07.2017 N 983 затвердило зміни до Інструкції про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України.

Інструкцію доповнено нормами, які регулюють питання складання прогнозного графіку навантаження - графіку навантаження на розрахункову добу, який складається за три доби, що передують розрахунковій (у передсвятковий день - на другий та третій день після святкового), з метою визначення прогнозних допустимих величин експорту електричної енергії та прогнозних необхідних величин імпорту електричної енергії окремо для "острова Бурштинської ТЕС" та іншої частини ОЕС України.

 

 

Визначено правила здійснення моніторингу діяльності місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Координаційний центр з надання правової допомоги наказом від 26.04.2017 N 145 затвердив Методичні рекомендації щодо здійснення моніторингу діяльності місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Ці Методичні рекомендації визначають механізм здійснення моніторингу регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги діяльності підпорядкованих йому місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Моніторинг діяльності місцевих центрів полягає у проведенні комплексу заходів з нагляду (спостереження) за діяльністю місцевих центрів, що здійснюються працівниками відділу моніторингу діяльності місцевих центрів регіонального центру періодично або за потребою з метою забезпечення оптимального виконання останніми своїх основних завдань та функцій (вимір досягнутих результатів та співвідношення їх з очікуваними результатами).

Моніторинг здійснюється:

щокварталу для кожного місцевого центру шляхом:

- вивчення та аналізу статистичної інформації щодо показників діяльності центрів;

- вивчення та аналізу інформації про виконання місцевими центрами річних планів з надання правової допомоги;

- вивчення та аналізу результатів опитування суб'єктів права на безоплатну правову допомогу щодо потреб та рівня їх задоволеності роботою місцевих центрів / бюро правової допомоги;

- виїзного планового спостереження за діяльністю місцевих центрів;

за потреби, шляхом:

- виїзного або дистанційного позапланового спостереження за діяльністю місцевих центрів;

- вивчення та аналізу результатів інших моніторингів, перевірок, аудитів, проведених працівниками Координаційного центру з надання правової допомоги або іншими суб'єктами владних повноважень.

 

 

Уточнені правила участі в Системі електронних платежів НБУ

Правління НБУ постановою від 27.07.2017 N 71 внесло зміни до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті.

Зокрема, встановлено. що банк має бути включений до Довідника учасників Системи електронних платежів за умови:

1) включення відомостей про банк до:

електронної форми Державного реєстру банків;

Електронного технологічного довідника банків України та інших установ;

2) укладення з Національним банком договору про відкриття кореспондентського рахунку в Нацбанку;

3) приєднання до Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг НБУ для отримання таких видів послуг Нацбанку: розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів НБУ; надання послуг системою електронної пошти НБУ; надання в користування засобів захисту інформації Національного банку.

Приєднання до Єдиного договору здійснюється відповідно до публічної пропозиції Національного банку на укладення Єдиного договору, розміщеної на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;

4) підключення до системи електронної пошти.

Інші установи для роботи в системі електронних платежів укладають з Національним банком договори:

1) про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів НБУ та надання послуг системою електронної пошти Нацбанку та в разі потреби про надання послуг системою електронної пошти Нацбанку. Сторони можуть змінювати передбачені зразками цих договорів умови, а також установлювати інші умови, якщо це не суперечить законодавству;

2) про використання засобів захисту інформації Національного банку України відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань інформаційної безпеки.

 

 

Законодавство доповнено новими нормами відносно захисту тварин від жорстокого поводження

Президент підписав Закон від 22.06.2017 N2120-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин".

Ним, зокрема, надано визначення терміну "жорстоке поводження з тваринами", під яким розуміється знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило мучення, завдало їм фізичного страждання, тілесні ушкодження, каліцтво або призвело до загибелі, нацьковування тварин одна на одну та на інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, залишення домашніх та сільськогосподарських тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин.

Крім того в законодавство введено термін "пересувний звіринець", яким визнається спеціально обладнані некапітальні споруди, тимчасові приміщення, транспорт, мобільні клітки, огорожі, інші пересувні конструкції, що використовуються закладами культури, цирками, пересувними цирками, гастрольними центрами та іншими особами для тримання і транспортування диких тварин з метою їх використання у цирковій, естрадній, розважальній діяльності (публічного і приватного характеру), а також для їх публічної демонстрації, залучення до показів, виставок, що не мають наукового значення.

Одночасно збільшено адміністративну та кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.

 

 

Продовжено дію спеціального розміру мита на експорт металобрухту

Президент підписав Закон від 13.07.2017 N 2142-VIII "Про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку"".

Таким чином ставка вивізного (експортного) мита на товари, зазначені в пункті 1 Закону "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів" у розмірі 30 євро за 1 тонну застосовується протягом двох років з моменту набрання чинності Законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку".

 

 

02.08.2017

Змінено правила вступу до магістратури

МОН наказом від 15.06.2017 N 864 встановило, що вступ на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання з:

права та загальних навчальних правничих дисциплін для вступників за спеціальностями 081 "Право" та 293 "Міжнародне право" з 2018 року з урахуванням досвіду експериментального впровадження в 2016 та 2017 роках для вступників за спеціальністю 081 "Право";

іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступників на всі спеціальності з 2019 року, передбачивши проведення експерименту в 2018 році для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 "Гуманітарні науки" (крім спеціальності 035 "Філологія"), 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 08 "Право", 24 "Сфера обслуговування", 29 "Міжнародні відносини".

 

Затверджено нові форми дозволу на спеціальне водокористування та нормативного розрахунку водокористування і водовідведення

Мінекології наказом від 23.06.2017 N 234 затвердило форму дозволу на спеціальне водокористування та форму нормативного розрахунку водокористування і водовідведення.

Дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

 

Затверджено нову форму Книги обліку прибутків і витрат і Порядок ведення обліку прибутків і витрат з її використанням

Мінфін наказом від 23.06.2017 N 591 затвердив Порядок ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу. Одночасно затверджено і форму Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу.

Порядок поширюється на фізичних осіб - платників податків, які отримують доходи та відповідно до розділу IV Податкового кодексу  зобов'язані подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи та/або мають право на таке подання з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку, крім осіб, які перебувають на податковому обліку як самозайняті особи.

Книга обліку та реєстр документів (за наявності) знаходяться у платників податків та повинні надаватись контролюючим органам на їх вимогу.

 

Визначено порядок обміну відомостями про можливі порушення законодавства про працю між державними органами

Правління Пенсійного фонду постановою від 29.05.2017 N 11-1 затвердило Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю.

Суб'єктами інформаційного обміну, що здійснюється відповідно до цього Порядку, є:

на центральному рівні:

Пенсійний фонд;

Державна служба з питань праці;

Державна фіскальна служба;

на територіальному рівні:

органи Пенсійного фонду;

органи Державної фіскальної служби.

Пенсійний фонд надає Державній службі з питань праці інформацію, що включає дані про:

застрахованих осіб, які працюють за сумісництвом у 5-ти та більше страхувальників;

застрахованих осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами у одного страхувальника більше року;

страхувальників, у яких кількість застрахованих осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, більше ніж чисельність штатних працівників у звітному місяці та/або їх кількість значно збільшено у порівнянні з попереднім звітним місяцем;

страхувальників, які у звітному місяці збільшили на 20 та більше відсотків кількість застрахованих осіб з ознакою "неповний робочий час";

страхувальників, які нараховують заробітну плату нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати за основним місцем роботи, крім тих, які у звітності заповнили ознаку "неповний робочий час", та тих, які розпочали та закінчили трудові відносини у звітному місяці;

страхувальників, у яких у звітному місяці відображено початок трудових відносин з працівником, але які не подали повідомлення про прийняття працівника на роботу;

страхувальників, які у звітному місяці надали відомості про застрахованих осіб, які перебували у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю понад встановлену законодавством та яким нарахування заробітної плати не здійснювалось;

страхувальників, у яких протягом року показники кількості застрахованих осіб та загальної суми нарахованої заробітної плати не змінювались;

страхувальників, у яких у звітному місяці відбулось зменшення штатної чисельності працівників на 10 і більше відсотків у порівнянні з попереднім звітним місяцем.

Пенсійний фонд надає Державній фіскальній службі інформацію, яка включає дані про страхувальників, які:

нараховують заробітну плату нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати за основним місцем роботи, крім тих, які у звітності заповнили ознаку "неповний робочий час", та тих, які розпочали та закінчили трудові відносини у звітному місяці;

у звітному місяці порушили вимоги щодо нарахування ЄСВ;

подали повідомлення про прийняття працівника на роботу, але не відобразили дані про нараховану йому заробітну плату за відповідний місяць та дату закінчення трудових відносин.

Державна служба з питань праці надає Пенсійному фонду інформацію, що включає відомості:

про виявлені факти порушень законодавства про оплату праці за результатами перевірок страхувальників (у розрізі застрахованих осіб);

про встановлення фактів допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) (у розрізі застрахованих осіб);

про застосовані заходи реагування за порушення законодавства про працю.

Територіальні органи Державної фіскальної служби надають органам Пенсійного фонду інформацію про:

виявлені в ході перевірок факти допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) у розрізі страхувальників;

узгоджені суми донарахованого єдиного внеску, у тому числі по страхувальниках, які порушили вимоги щодо нарахування ЄСВ, за результатами перевірок у розрізі страхувальників.

 

01.08.2017

Розширено перелік пам'ятників культурної спадщини

Президент підписав Закон від 25.05.2017 N 2073-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" щодо визначення поняття "пам'ятка культурної спадщини"", яким розширено поняття "пам'ятка культурної спадщини".

До таких пам'яток віднесено об'єкти культурної спадщини, які взято на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом "Про охорону культурної спадщини", на період до вирішення питання про включення (не включення) об'єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

 

Визначено нові правила роботи Конституційного Суду

Президент підписав Закон від 13.07.2017 N 2136-VIII "Про Конституційний Суд України".

Цей Закон визначає порядок організації та діяльності Конституційного Суду України, статус суддів Конституційного Суду України, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ і виконання його рішень.

Так, формами звернення до Суду є конституційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга.

Суб'єктами права на конституційне подання є: Президент України, щонайменше сорок п'ять народних депутатів України, Верховний Суд, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

Суб'єктами права на конституційне звернення є Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, щонайменше сорок п'ять народних депутатів України.

Суб'єктом права на конституційну скаргу є особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України (його окремі положення) суперечить Конституції.

У складі Суду діють Велика палата, два сенати та шість колегій. Кожен сенат діє у складі дев'яти суддів, а кожна колегія - у складі трьох суддів. Склад сенатів та колегій формується на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду шляхом жеребкування. В свою чергу Велика палата діє у складі всіх суддів Конституційного Суду.

До повноважень колегії належить вирішення питань щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням, конституційною скаргою.

Сенат розглядає питання щодо конституційності законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами, а також питання про відкриття конституційного провадження, якщо колегія не одностайно постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою.

Велика палата розглядає питання щодо:

1) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) офіційного тлумачення Конституції;

3) відповідності Конституції чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;

4) конституційності питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

5) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

6) відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції вимогам статей 157 і 158 Конституції;

7) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції або законів;

8) відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції та законам України;

9) конституційності законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами у разі відмови Сенату від розгляду справи на розсуд Великої палати;

10) відкриття конституційного провадження у справі, якщо колегія постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням або за конституційним зверненням.

 

Огляд інших нових нормативних актів України на головній сторінці http://www.cct.com.ua/

 

 

Повний текст нормативних документів містить

інформаційно-довідкова система "Зодчий"  (880 грн.)

 Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg

Нормативна база будівельних документів і стандартів

(СНИП, ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВСН)