Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Звітність до Фонду соціального страхування України<br>Статті від 08.11.2017 <br> Журнал "Довідник кадровика"

Звітність до Фонду соціального страхування України

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

Хто повинен подавати звітність?
У який спосіб подають звітність?
Які строки подання звітності?

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ

Нині завершується реорганізація Фонду соціального страхування України. При цьому відповідно до пункту 5 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону № 1105 із 1 серпня 2017 року Фонд соціального страхування України та його робочі органи (далі - Фонд) є правонаступниками Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, його виконавчої дирекції, управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділень у районах і містах обласного значення, а також Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, його виконавчої дирекції, відділень Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх робочих органів.

Водночас згідно з пунктом 8 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону № 1105 до приведення законодавства України у відповідність із Законом № 1105 закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить Закону № 1105.

На сьогодні не розроблено та не прийнято нормативно-правового акта, яким би затверджувалася форма, регламентувалися порядок та строки подання звітності до Фонду. Тому під час вирішення цього питання необхідно керуватися чинними Постановою № 31 та Порядком № 4.

Звіти, які формуються відповідно до Постанови № 31, заповнюють лише підприємства, які мають заборгованість зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. При цьому мається на увазі заборгованість, яка утворилась станом на 1 січня 2011 року.

Подаються такі звіти щокварталу до 20 квітня; 20 липня; 20 жовтня; 25 січня поточного року робочим органам Фонду за місцем обліку підприємства до повного погашення заборгованості.

Звіти, які формуються відповідно до Порядку № 4, також подають до робочих органів Фонду, проте не тільки в разі заборгованості зі сплати страхових внесків, а також у випадках, коли роботодавець замовляв у Фонду й виплачував працівникам такі види матеріального забезпечення, як:

- допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

- допомога по вагітності та пологах;

- допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

- оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.

Якщо ж застосовується одна або кілька вищенаведених умов, то роботодавець (підприємство, установа, організація, що використовує працю найманих працівників, а також добровільно застраховані особи) подає до Фонду Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП, зразок якого наведено у додатку 1 до Порядку № 4.

Проте важливо пам'ятати, що Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подають у разі відсутності в роботодавця зобов'язань перед Фондом по субрахунках, на яких ведуть облік розрахунків із Фондом на початок кожного звітного кварталу та оборотів по субрахунках у звітному кварталі (пункт 4.3 Порядку № 4).

Роботодавці, на підприємствах яких є одна або кілька підстав для подання Звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП, формують його та подають до робочого органу Фонду за місцем обліку.

СПОСОБИ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ

Порядком № 4 визначено три способи подання звітності:

- на паперовому носієві;

- поштовим направленням із повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- в електронній формі.

Спосіб подання звіту роботодавець обирає самостійно, проте кожен із них має певні особливості, тому розглянемо кожен із них більш детально.

Звіт на паперовому носієві роботодавець подає, скерувавши уповноваженого представника підприємства безпосередньо до робочого органу Фонду, у якому перебуває на обліку підприємство.

Згідно з пунктом 3.4 Порядку № 4 паперові звіти подають у друкованому вигляді або заповнюють українською мовою друкованими літерами без виправлень кульковою ручкою із синім або чорним чорнилом. У разі незаповнення певного рядка у звітах через відсутність операції цей рядок прокреслюється.

Звіт подають у двох примірниках, на яких, якщо немає зауважень, ставлять відмітку органу Фонду про його прийняття. Один примірник звіту зберігають в органі Фонду, другий - на підприємстві.

Згідно з пунктом 3.2 Порядку № 4 у разі надсилання звіту поштою підприємство зобов'язане здійснити таке відправлення на адресу органу Фонду не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання звіту, визначеного Порядком № 4.

Підприємство протягом п'яти робочих днів із дня отримання повідомлення про втрату або зіпсування поштового відправлення зобов'язане надіслати поштою або надати особисто (на його вибір) органу Фонду другий примірник звіту.

Надсилаючи звіт поштою, варто чітко дотримуватися встановлених строків, а також пересвідчитися, що звіт дійшов до адресата. Повідомлення про вручення поштового відправлення потрібно зберігати на підприємстві.

Відповідно до пункту 3.3 Порядку № 4 звіт на паперову носієві завіряють підписами керівник, головний бухгалтер (якщо є така посада на підприємстві) та скріплюють печаткою (за наявності).

Печатку підприємства не ставлять лише в разі, якщо звіт подає приватний підприємець, який працює без печатки, в інших випадках вимоги пункту 3.3 Порядку № 4 потрібно виконувати.

Щодо подання звітності в електронній формі, то пунктом 3.6 Порядку № 4 визначено, що така звітність має відповідати звітам на паперових носіях.

На практиці ця процедура виглядає так.

Спочатку з відділенням Фонду, у якому підприємство перебуває на обліку, необхідно укласти договір про надання звітності в електронній формі.

У мережі Інтернет потрібно отримати програмне забезпечення, що дає змогу надсилати звіти в електронній формі, та придбати для цього відповідні електронні ключі. Виконавши вказані дії, звітність формують і надсилають до Фонду.

Аби звіт дійшов до адресата, необхідно його правильно заповнити - указати повний реєстраційний номер страхувальника, який складається з 12 знаків. Повний номер страхувальника можна дізнатися у своєму відділенні Фонду. Важливо пам'ятати, що, указуючи цей номер, не можна ставити пробіли, тире тощо. Якщо неправильно вказано реєстраційний номер, то звіт не дійде до адресата. Також потрібно вказати ЄДРПОУ підприємства (теж без пробілів, тире чи інших позначок). До назви підприємства вимоги не такі суворі, адже електронній системі достатньо ЄДРПОУ. До речі, інші відомості в шапці електронної форми заповнювати не варто, тому що це може внести плутанину й відправлений звіт не надійде до адресата.

Якщо все зроблено правильно і звіт потрапив до адресата, то має надійти повідомлення, що звіт доставлено. Звіт відразу потрапляє до загальної бази, яка направляє його до дирекції, де підприємство перебуває на обліку, про що знову надходить повідомлення. Відтак звіт опрацьовує електронна система і приймає його або направляє до адресата в разі виявлення помилок.

Якщо надійшло повідомлення про наявність помилок, то їх необхідно виправити й надіслати звіт знову. Повідомлення про те, що звіт прийнято, слугуватиме підтвердженням подання звіту.

Звітність до Фонду приймають до кінця робочого дня, а звіт в електронній формі - до 24.00.

СТРОКИ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ

Пунктом 4.1 Порядку № 4 визначено, що підприємства зобов'язані формувати та подавати до органів Фонду звітність щодо коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.

Відповідно до пункту 4.2 Порядку № 4 відповідальна особа органу Фонду, яка приймає звіт від підприємства, зазначає дату прийняття звіту та обов'язково засвідчує його власним підписом із зазначенням прізвища та ініціалів.

Якщо останній день строку подання звітів припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання звітності вважають перший робочий день після вихідного, святкового чи іншого неробочого дня (пункт 3.9 Порядку № 4).

Звіт подають лише за той період, у який відбулися операції з використанням коштів Фонду. Тобто, якщо підприємство провело нарахування та виплату за листком непрацездатності у III кварталі поточного року, звітуватися потрібно лише за III квартал. Підсумовувати діяльність за рік і подавати річний звіт у наведеній ситуації не потрібно, адже це не передбачено Порядком № 4.

Якщо ж у III кварталі відбулося тільки нарахування допомоги за листком непрацездатності, а кошти на виплату надійшли вже в IV кварталі, то звіт подають як за III, так і за IV квартали.


Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП складають наростаючим підсумком із початку року. Тобто звіт за кожен наступний квартал містить відомості про взаєморозрахунки, проведені в минулому. Варто пам'ятати, що наприкінці року дані не обнуляються, відомості про заборгованість за Фондом або за підприємством переходять до наступного звітного періоду. Сума заборгованості зі звіту може зникнути тільки в результаті її списання. Зокрема, заборгованість підприємства перед Фондом може бути списана в разі ліквідації (банкрутства) підприємства за умови відсутності активів для погашення кредиторських вимог, а заборгованість Фонду перед підприємством - якщо він не подавав звіти до Фонду протягом трьох років.

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ЗВІТІ

Відповідно до пункту 7.1 Порядку № 4 у разі виявлення помилки у Звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП підприємство має право до кінцевого терміну подання цієї звітності повторно сформувати й подати звіт до органу Фонду за місцем обліку.

Чинним уважається останній електронний або паперовий звіт, поданий підприємством до закінчення терміну подання звітності, визначеного Порядком № 4.

На практиці досить часто питання щодо повторного подання звіту вирішують на місці: представник Фонду, який приймає звіт, указує на допущені помилки, якщо є можливість їх виправити, після виправлень звіт відразу приймають.

Якщо є методологічні або арифметичні помилки (як-от відмінність показників у таблицях Звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП щодо витрат за рахунок коштів Фонду, невідображення або неправильне відображення суми коштів, отриманих від органу Фонду на надання матеріального забезпечення працівникам, невідображення сум донарахованих страхових внесків, пені, штрафів і неправомірно витрачених страхових коштів, які підприємство не оскаржує, або процедуру оскарження завершено), виявлені під час приймання звітів відповідальною особою органу Фонду, підприємству має бути запропоновано самостійно виправити виявлені помилки. Ці пропозиції не можуть бути підставою для неприйняття звіту.

У разі відмови підприємства виправити помилки орган Фонду зобов'язаний самостійно визначити відповідні показники, урахувати їх під час складання зведених звітів, після чого в разі потреби проводять перевірку цього підприємства.

Виправлення, про які йдеться, оформлюють письмово і направляють підприємству, що подавало такий звіт.

У разі якщо підприємство самостійно до початку перевірки органом Фонду виявило помилки, що містяться в раніше поданому ним Звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП і які стосуються правильності нарахування суми страхових внесків до Фонду за період до 1 січня 2011 року й витрат за загальнообов'язковим соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, то таке підприємство має вжити невідкладних заходів щодо їх виправлення, письмово повідомивши про факт і зміст помилок органу Фонду за місцем обліку, у якому мають бути відображені причини виникнення помилок і надано розрахунок донарахованої (зменшеної) суми страхових внесків або витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду.

Відповідно до пункту 7.4 Порядку № 4 письмове повідомлення про факт виявлення помилки складається у двох примірниках і має містити таку інформацію:

- найменування страхувальника;

- реєстраційний код страхувальника в органі Фонду або його номер у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 1 січня 2011 року) та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

- період виявлення помилки;

- зміст помилки з посиланням на чинне законодавство, згідно з яким робляться виправлення;

- суму відкоригованих внесків або витрат;

- суму донарахованої пені;

- дату складання повідомлення.


Письмове повідомлення надсилають за підписом керівника й головного бухгалтера або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, його копія зберігається на підприємстві та в органі Фонду разом зі звітом страхувальника за той квартал, у якому це повідомлення отримано.

Підприємство, виявивши помилку, що зумовлює потребу сплати ним заборгованості перед Фондом, має донарахувати та сплатити суму пені, розраховану на суму недоплати. Пеню обчислюють відповідно до Закону № 1105.

Надміру перерахована сума пені за невчасну сплату внесків підлягає поверненню роботодавцю за його письмовою заявою.

Положення наведених вище пунктів стосувалися порядку виправлення помилок, допущених до 1 січня 2011 року, після цього періоду законодавство дещо змінилося. Так, згідно з пунктом 7.8 Порядку № 4 у разі виявлення помилки органами Фонду, що спричинила наявність заборгованості підприємства перед Фондом, підприємство має здійснити відповідний розрахунок із Фондом, перерахувавши належну до сплати суму страхових коштів. За неповну сплату страхових внесків, невчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на підприємство накладають штраф відповідно до статті 15 Закону № 1105.

І насамкінець згідно з пунктом 7.9 Порядку № 4 підприємство, подаючи звітність до органу Фонду, має відобразити помилки минулих кварталів звітного року, скоригувавши відповідні показники звітності.

Помилки минулих років, що стосуються фінансових показників (про донараховані або нараховані помилково суми страхових внесків, страхові внески, донараховані внаслідок надміру нарахованих раніше сум допомоги), відображають у рядку 3 таблиці I Звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Додатково нараховані суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, зокрема й по догляду за хворим членом сім'ї, по вагітності та пологах, а також збільшення кількості днів за листками непрацездатності, оплачених у минулих роках, відображають у рядках 1, 2 і 3 таблиці II Звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЩОДО ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ

За неподання, несвоєчасне подання звітності до Фонду або подання недостовірної звітності передбачено адміністративну відповідальність.

Так, згідно зі статтею 1654 КУпАП порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю, фізичними особами, які не мають статусу підприємців і використовують найману працю, порядку використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування, несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо страхових коштів, несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування України про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни технології робіт або виду діяльності підприємства - тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою статті 1654 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до статті 1655 КУпАП порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами, які використовують найману працю, порядку використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування, несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів - тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій статті 1655 КУпАП, - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неподання встановленої звітності - це коли звіт, що мав податися до 20 числа наступного за звітним періодом місяця, не подавали взагалі, при цьому причини такого неподання до уваги не беруться.

Невчасне подання встановленої звітності - це коли звіт подається вже після останнього дня, передбаченого для подання звітності. Такий звіт можуть прийняти, поки не зведено загальний звіт по відділенню, однак подання такого звіту не звільняє від адміністративної відповідальності.

Подання недостовірної звітності - це коли звіт до Фонду подано своєчасно, але за результатами перевірки встановлено, що відомості у звіті не відповідають дійсності.


Уникнути покарання адміністративним штрафом навряд чи вдасться, адже, якщо накладений штраф не сплатити, матеріали буде передано до державної виконавчої служби, яка стягує накладений штраф у подвійному розмірі.

Також варто знати, що підстав для незастосування адміністративного стягнення з наведених вище причин чинним законодавством не передбачено.

Відповідно, аби уникнути негараздів, потрібно стежити, щоб звітність до Фонду була правильно оформлена, містила лише достовірні дані й своєчасно подавалася.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ. УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

КУпАП - Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Закон № 1105 - Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV.

Постанова № 31 - постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України "Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" від 30 листопада 2010 року № 31.

Порядок № 4 - Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18 січня 2011 року № 4.

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП - Звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно