Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).

Учебный видеокурс и Методическое пособие в подарок

Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18 (050)330-54-00 (063)152-61-27   (068)201-77-62

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель авк-5 Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно авк-5 3.2.0 скачать бесплатно

 

Огляд нових нормативних актів України

(вересень 2017).
Повний текст нормативних документів містить законодавча база України

"Юрист+Закон" ( 70 грн. ) на DVD або USB-FLASH-носіях.

 

 

15.09.2017

Банки можуть залучати агентів для здійснення ідентифікації та верифікації фізосіб

Нацбанк постановою від 12.09.2017 N 90 затвердив зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

Зокрема, визначено, що банк має право доручати юридичним особам-резидентам, фізичним особам - підприємцям - резидентам та фізичним особам-резидентам (агентам) на договірній основі здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів банку - фізичних осіб.

Рішення про встановлення договірних відносин з агентами приймається з урахуванням результатів проведеної банком оцінки ділової репутації таких осіб відповідно до вимог п. 11 розд. III Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування.

Відповідальність за неналежне здійснення агентами ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму покладається на банк.

Постанова набрала чинності 16 вересня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 15.09.2017 р.

 

 

Затверджено нове Положення про капітана морського рибного порту

Мінагрополітики наказом від 15.08.2017 N 458 затвердило Положення про капітана морського рибного порту.

Це Положення встановлює порядок діяльності капітана морського рибного порту в частині здійснення ним нагляду та забезпечення безпеки мореплавства у морському рибному порту, на підходах до нього та в суміжних акваторіях.

Капітан морського рибного порту забезпечує нагляд за дотриманням законодавства України та міжнародних договорів України у сфері безпеки мореплавства в морському рибному порту, охорони людського життя на морі, запобігання забрудненню моря із суден.

Капітан порту призначається на посаду та звільняється з посади Головою Держрибагентства. З питань безпеки мореплавства капітан порту безпосередньо підпорядковується начальнику структурного підрозділу Держрибагентства з питань державного нагляду за безпекою мореплавства суден флоту рибної промисловості.

На посаду капітана порту призначаються особи, що мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки, диплом капітана далекого плавання та стаж роботи на посаді капітана морського судна не менше 5 років.

Розпорядження капітана порту щодо забезпечення безпеки мореплавства, охорони людського життя на морі, рятування суден і людей, що зазнають лиха в акваторії порту, забезпечення безпеки плавання й стоянки суден у портових водах, запобігання забрудненню моря із суден є обов'язкові для всіх суден, юридичних і фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які перебувають в акваторії та на території цього порту.

Розпорядження капітана порту можуть бути скасовані Головою Держрибагентства або адміністративним судом у порядку, встановленому законодавством.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 вересня 2017 р. за N 1105/30973 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено нову форму дозволу на проведення робіт на землях водного фонду

Мінприроди наказом від 09.08.2017 N 304 затвердило форму дозволу на проведення робіт на землях водного фонду.

Нагадаємо, що зазначені дозволи видаються:

Мінприроди - у разі проведення робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі;

Держводагентством за погодженням з Мінприроди - у разі проведення на землях водного фонду днопоглиблювальних робіт, робіт з прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій (крім робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі).

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Строк дії дозволу залежить від строків, необхідних для проведення відповідних робіт та визначених проектною документацією. 

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 31 серпня 2017 р. за N 1068/30936 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Кабмін планує ліквідувати Держекоінспекцію і утворити Державну природоохоронну службу

Кабмін розпорядженням від 31.05.2017 N 616-р схвалив Концепцію реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Метою Концепції є створення ефективної державної системи запобігання екологічним правопорушенням і моніторингу стану навколишнього природного середовища, зниження тиску на бізнес-середовище, широке залучення громадськості до здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Зокрема, передбачається утворити єдиний інтегрований державний орган природоохоронного моніторингу та нагляду (контролю) - Державну природоохоронну службу і ліквідувати Держекоінспекцію.

Реалізація Концепції здійснюватиметься трьома етапами протягом 2017 - 2020 років.

 

 

Визначено правила оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Мінекономрозвитку та ДРС спільним наказом від 07.08.2017 N 1170/81 затвердили Вимоги до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), унесення змін до них та звіту щодо їх виконання.

ДРС до 15 листопада року, що передує плановому, затверджує план здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період для всіх органів державного нагляду (контролю) за формою згідно з додатком 1 до Вимог, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та вносить відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

Органи державного нагляду (контролю) до 01 грудня року, що передує плановому, затверджують річні плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період з урахуванням узгоджених дат початку та строків здійснення визначених у плані здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) за формою згідно з додатком 2 до Вимог.

У разі виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) та/або факту зміни суб'єктом господарювання найменування, підтвердженого інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, орган державного нагляду (контролю) у строк, що не перевищує 20 робочих днів до дати початку здійснення планового заходу державного нагляду (контролю), уносить зміни до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) шляхом прийняття відповідного рішення.

У разі якщо суб'єкт господарювання включений до плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю), орган державного нагляду (контролю) подає до ДРС копію рішення про внесення змін до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) протягом 2-х робочих днів з дня прийняття такого рішення.

ДРС протягом 5-ти робочих днів з дня отримання копії рішення органу державного нагляду (контролю) про внесення змін до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) уносить зміни до плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю).

Органи державного нагляду (контролю) щороку до 01 квітня готують звіти про виконання річних планів заходів державного нагляду (контролю) за попередній рік з урахуванням виконання відповідно до компетенції плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) за формою згідно з додатком 3 до Вимог.

Річні плани здійснення заходів державного нагляду (контролю), зміни до річних планів та звіти про їх виконання органи державного нагляду (контролю) оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах та вносять відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 серпня 2017 р. за N 1053/30921 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

13.09.2017

НКЦПФР удосконалила порядок реєстрації випуску акцій

НКЦПФР рішенням від 14.07.2017 N 529 внесла зміни до низки своїх нормативно-правових актів.

Основною метою змін є удосконалення порядку реєстрації випуску акцій.

Відповідні зміни внесено до таких нормативно-правових актів:

Порядку здійснення консолідації та дроблення акцій акціонерного товариства;

Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства;

Порядку реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації;

Порядку реєстрації випусків акцій акціонерних товариств, створених до набрання чинності Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", та переведення таких випусків у систему депозитарного обліку;

Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання;

Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства;

Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств;

Порядку анулювання викуплених акціонерним товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 серпня 2017 р. за N 961/30829 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Удосконалено Порядок оформлення Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами матеріалів про адмінправопорушення

Держаудитслужба наказом від 18.07.2017 N 152 затвердила зміни до Порядку оформлення Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення.

Зокрема, Порядок доповнено нормами, якими визначено, що у разі неможливості складання протоколу за місцем вчинення адміністративного правопорушення протокол складається в органі державного фінансового контролю. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, запрошується у визначений час до органу державного фінансового контролю для складання та підписання протоколу. Запрошення надсилається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається під розписку.

У разі неявки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, у визначений у запрошенні час складається акт довільної форми, який засвідчує факт такої неявки. Акт підписується не менш як трьома посадовими особами органу державного фінансового контролю та реєструється у журналі реєстрації актів, що засвідчують факт неявки особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Другий примірник протоколу надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом 5 календарних днів з дня складення протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, у разі, якщо вона:

відмовляється від отримання примірника протоколу під розписку;

не з'являється для ознайомлення з протоколом у визначений у запрошенні час.

У разі надіслання другого примірника протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, рекомендованим листом з повідомленням про вручення уповноважена посадова особа зазначає про це у першому примірнику протоколу із зазначенням реквізитів такого листа.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 серпня 2017 р. за N 1001/30869 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Нацбанк спростив умови для залучення кредитів від міжнародних фінансових організацій

Нацбанк прийняв постанову 7 вересня 2017 року N 88 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", згідно з якою спрощується порядок проведення резидентами-позичальниками операцій за кредитними договорами / договорами позики з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, та/або міжнародними фінансовими організаціями, щодо яких Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам:

- такі договори в інвалюті звільняються від реєстрації в Нацбанку;

- впорядковується можливість реалізації за договорами з МФО кредитних проектів на особливих умовах: гривня використовується як валюта кредиту, але фактичні платежі (одержання/повернення кредиту) здійснюються виключно в інвалюті;

- проведення резидентами трансграничних операцій (у тому числі за рахунок купленої інвалюти) на користь МФО за договорами дозволяється без будь-яких дозвільних документів Нацбанку (без наявності реєстрації або індивідуальної ліцензії).

Постанова набрала чинності 13 вересня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 12.09.2017 р.

 

 

Затверджено Порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 21.08.2017 N 3711 затвердив Порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються.

Цей Порядок регулює процедури, що виникають в процесі виконання дій щодо визначення суми заборгованості кожному кредитору, віднесення вимог кредиторів до певної черги, відхилення вимог кредиторів у разі непідтвердження їх фактичними даними, складання реєстру акцептованих вимог кредиторів, внесення змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів, а також порядок задоволення вимог кредиторів банку, що ліквідується.

Дія Порядку поширюється на всі банки, що знаходяться в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та щодо яких Нацбанком прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 вересня 2017 р. за N 1104/30972 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 

 

12.09.2017

Затверджено новий Технологічний регламент роботи системи електронних платежів НБУ

Нацбанк рішенням від 11.09.2017 N 577-рш затвердив Технологічний регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України.

Банківський день в системі електронних платежів Нацбанку (далі - СЕП) розпочинається о 8:00.  

О 8:30 починається проведення міжбанківських переказів через СЕП у файловому режимі та режимі реального часу.

О 19:00 центр оброблення системи електронних платежів припиняє приймання початкових платежів від учасників СЕП.

Центр оброблення системи електронних платежів зупиняє приймання та оброблення технологічної інформації від учасників СЕП о 20:00.

Рішення набрало чинності з дня його підписання - 11 вересня 2017 року.

 

 

11.09.2017

Внесено зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування доходів нерезидентів - інвесторів у цінні папери

Президент підписав Закон від 07.09.2017 N 2146-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів - інвесторів у цінні папери".

Законом уточнено, що не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, або у вигляді інших доходів за державними цінними паперами, що виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або у вигляді процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Нацбанку, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.

Закон набрав чинності 10 вересня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням у газеті "Голос України" від 09.09.2017 N 166.

 

 

Затверджено Порядок проведення установчих з'їздів приватних виконавців регіонів

Мін'юст наказом від 06.09.2017 N 2824/5 затвердив Порядок проведення установчих з'їздів приватних виконавців регіонів.

Проведення установчого з'їзду приватних виконавців регіону здійснюється Мін'юстом одночасно у всіх виконавчих округах.

Інформація про проведення установчого з'їзду приватних виконавців регіону розміщується на офіційному веб-сайті Мін'юсту та містить відомості про дату, час, місце проведення, а також порядок денний такого з'їзду.

Не пізніш як за 10 днів до дня проведення установчого з'їзду приватних виконавців регіонів Мін'юст надсилає повідомлення на адресу електронної пошти кожного приватного виконавця, відомості про якого внесені до Єдиного реєстру приватних виконавців України.

Установчий з'їзд приватних виконавців регіону формує раду приватних виконавців регіону з числа приватних виконавців, офіс яких розташований у відповідному регіоні, шляхом рейтингового таємного голосування, список претендентів яких формується в єдиному бюлетені.

Кількість членів ради приватних виконавців регіону, які обираються рейтинговим таємним голосуванням, - три особи.

Обраними членами до ради приватних виконавців регіону вважаються приватні виконавці, які набрали більшу кількість голосів, а приватний виконавець, який набрав найбільшу кількість голосів, вважається обраним головою ради приватних виконавців регіону.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 вересня 2017 р. за N 1102/30970 та набирає чинності з 12 вересня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 12.09.2017 N 71.

 

 

Затверджено Порядок проведення пілотного проекту з продажу об'єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи "ProZorro.Продажі"

Фонд державного майна наказом від 19.07.2017 N 1143 затвердив Порядок проведення пілотного проекту з продажу об'єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи "ProZorro.Продажі".

Цей Порядок визначає механізм організації і проведення продажу об'єктів малої приватизації, визначених у переліку, затвердженому Фондом державного майна, із застосуванням електронної торгової системи "ProZorro.Продажі".

Метою проведення електронних аукціонів є забезпечення продажу об'єктів малої приватизації у найкоротший строк та отримання максимальної ціни продажу.

Продаж об'єктів малої приватизації на електронному аукціоні здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 06 вересня 2017 р. за N 1095/30963 та набирає чинності з 12 вересня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 12.09.2017 N 71.

 

 

08.09.2017

Встановлено нові правила обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації

Кабмін постановою від 06.09.2017 N 676 затвердив Порядок і правила здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації.

Обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації здійснюється з метою забезпечення захисту інтересів користувачів повітряного транспорту, третіх осіб, експлуатантів повітряних суден, власників повітряних суден і включає:

страхування цивільних повітряних суден;

страхування відповідальності авіаційного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, вантажу і пошті;

страхування осіб, які мають право перебувати на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків;

страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу;

страхування працівників замовника авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних у виконанні авіаційних робіт, та осіб, які забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних робіт;

страхування відповідальності експлуатанта цивільного повітряного судна комерційної авіації за шкоду, заподіяну третім особам;

страхування відповідальності експлуатанта або власника повітряних суден авіації загального призначення, у тому числі легких, надлегких, аеростатичних та аматорських, за шкоду, заподіяну третім особам;

страхування відповідальності розробників, виробників цивільної авіаційної техніки, організацій з технічного обслуговування, що мають право проводити випробувальні польоти, за шкоду, заподіяну третім особам;

страхування відповідальності навчального закладу під час виконання навчально-тренувальних польотів за шкоду, заподіяну третім особам;

страхування відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому, вертодрому, постійного злітно-посадкового майданчика) та сертифікованих суб'єктів наземного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам;

страхування відповідальності організацій, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування, за шкоду, заподіяну третім особам.

Суб'єктами обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації є страховики, страхувальники.

Страховиками є юрособи - резиденти України, які отримали в установленому порядку ліцензію на здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації.

Страхувальниками можуть бути:

експлуатанти повітряних суден;

власники повітряних суден;

авіаційні перевізники;

експлуатанти аеропортів (аеродромів, вертодромів, постійних злітно-посадкових майданчиків);

сертифіковані суб'єкти наземного обслуговування;

організації, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування (та не є структурними підрозділами аеропорту (аеродрому) або не входять як спеціалізовані органи до складу аеропорту (аеродрому);

розробники, виробники цивільної авіаційної техніки, організації з технічного обслуговування, що мають право проводити випробувальні польоти, у тому числі інші польоти з виробничої необхідності (приймально-здавальні, сертифікаційні польоти або виробничі перельоти тощо);

навчальні заклади, що мають право виконувати навчально-тренувальні польоти;

фізичні або юридичні особи, які є замовниками авіаційних робіт і уклали відповідні угоди з виконавцем авіаційних робіт.

Постанова набирає чинності через 90 днів після її опублікування.

 

 

Кабмін оновив опис і зразок спеціального бланка нотаріального документа

Кабмін постановою від 06.09.2017 N 677 виклав у новій редакції опис і зразок спеціального бланка нотаріального документа.

Спеціальний бланк нотаріального документа форматом 297 х 210 міліметрів виготовлений на папері із 100-відсотковим вмістом деревинної целюлози без оптичного відбілювача масою 95 грамів на квадратний метр із двотоновим водяним знаком, захисними волокнами та хімічним захистом.

Водяний знак є фіксованим, розташований по центру бланка, складається з двох зображень. Зображення малого Державного Герба України (тризуба) виконано як темний елемент знака, під ним розміщується напис "Україна" в шестикутнику - як світлий елемент.

Рамка на лицьовому боці бланка виконана офсетним та інтагліо друком із застосуванням гільйошних елементів, на внутрішньому периметрі якої надруковано напис "Україна" українською та англійською мовами у вигляді мікротексту, а в рамці на зворотному боці - те саме у негативному зображенні.

У верхній частині на лицьовому боці бланка надруковано слово "Україна" українською і англійською мовами, яке розміщено по обидва боки стилізованого зображення малого Державного Герба України (тризуба), виконаного фарбою блакитного і жовтого кольору.

У нижній частині на лицьовому боці бланка виконано написи у негативному зображенні "МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ" та у позитивному зображенні "Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення".

У нижній частині на зворотному боці бланка люмінесцентними фарбами виконано написи у два рядки. Перший рядок містить напис "МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ", другий - "СПЕЦІАЛЬНИЙ БЛАНК НОТАРІАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА". Напис з'являється під дією ультрафіолетового випромінювання.

У нижньому лівому куті на лицьовому боці бланка міститься QR-код розміром 22 х 22 міліметри, під яким міститься серія, яка складається з трьох літер, та номер із шести цифр.

На зворотному боці по всій площині нанесено 21 зображення елемента малого Державного Герба України (тризуба), яке виконано фарбою сірого кольору.

Також постановою внесено зміни до Порядку витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання.

 

 

Визначено механізм розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з бюджету

Кабмін постановою від 06.09.2017 N 679 затвердив Порядок розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання.

Цей Порядок визначає механізм розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання і використовується суб'єктами господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки для розрахунку тарифу на теплову енергію, тарифу на виробництво теплової енергії.

Середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, її транспортування та постачання розраховуються Держенергоефективності окремо для потреб населення, а також для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету.

 

Оновлено Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно проведення аукціонів з продажу майна банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 20.07.2017 N 3116 виклав у новій редакції Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються.

Це Положення визначає організаційні та процедурні засади діяльності комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, а також права та обов'язки її членів, секретаря Комісії.

Комісія є постійно діючим колегіальним органом при Фонді, що створюється та ліквідується за рішенням виконавчої дирекції Фонду.

Основними завданнями Комісії є:

розгляд скарг стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, які надійшли до Фонду, та прийняття рішень за результатами розгляду таких скарг;

розробка рекомендацій з метою вдосконалення процесу організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) та направлення їх виконавчій дирекції Фонду, структурним підрозділам Фонду, адміністратору електронної торгової системи;

вжиття за результатами розгляду скарг (звернень) заходів з метою запобігання та усунення порушень нормативно-правових та внутрішніх документів Фонду, регламенту роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 серпня 2017 р. за N 1000/30868 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 

07.09.2017

Внесено зміни до Порядку здійснення габаритно-вагового контролю

Кабмін постановою від 30.08.2017 N 671 вніс зміни до Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Зокрема, уніфіковано термін "габаритно-ваговий контроль" шляхом виключення визначень деяких видів контролю, які дублюють одне одного, узгоджено процедури здійснення габаритно-вагового контролю, а також надано водієві, який здійснює міжнародні перевезення вантажів, можливість застосовувати міжнародний сертифікат зважування, у разі пред'явлення якого контролюючим органам ваговий контроль транспортного засобу не здійснюватиметься.

 

Визначено нову процедуру застосування адміністративного арешту майна платника податків

Мінфін наказом від 14.07.2017 N 632 затвердив Порядок застосування адміністративного арешту майна платника податків.

Адміністративний арешт майна платника податків є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, визначених законом.

Арешт майна може бути повним або умовним та полягає у забороні платнику податків вчиняти щодо свого майна, яке підлягає арешту, дії, зазначені у п. 94.5 ст. 94 гл. 9 розд. II Податкового кодексу.

Арешт може бути накладено контролюючим органом на будь-яке майно платника податків, крім майна, на яке не може бути звернено стягнення відповідно до закону, та коштів на рахунку платника податків.

Рішення про застосування арешту майна платника податків та рішення про накладення арешту при тимчасовому затриманні майна приймається керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу.

Арешт майна може бути застосовано, якщо з'ясовується одна з таких обставин:

платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі;

фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон;

платник податків відмовляється від проведення документальної або фактичної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб контролюючого органу;

відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення господарської діяльності, а також у разі відсутності реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих в установленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством;

відсутня реєстрація особи як платника податків у контролюючому органі, якщо така реєстрація є обов'язковою відповідно до Кодексу, або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам;

платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі;

платник податків не допускає податкового керуючого до складення акта опису майна, яке передається в податкову заставу;

платник податків (його посадові особи або особи, які здійснюють готівкові розрахунки та/або провадять діяльність, що підлягає ліцензуванню) відмовляється від проведення відповідно до вимог Кодексу інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки).

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 02 серпня 2017 р. за N 948/30816 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Внесено зміни до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків

Нацбанк постановою від 01.09.2017 N 86 вніс зміни до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків.

Зокрема, уточнено, що договір про зберігання запасів готівки Нацбанку підписує голова правління уповноваженого банку, який діє на підставі Статуту, або уповноважена головою правління уповноваженого банку особа, яка діє на підставі нотаріально засвідченої довіреності.

Усі документи, що подаються до Нацбанку відповідно до цього Положення, підписуються від імені уповноваженого банку особою, повноваження якої оформляються в порядку, визначеному законодавством, із попереднім наданням до Департаменту грошового обігу копій відповідних документів (довіреності або наказу) для підтвердження цих повноважень.

Документи, що подаються за допомогою системи автоматизації, надсилаються з використанням електронного цифрового підпису уповноваженої особи уповноваженого банку з попереднім наданням до Департаменту грошового обігу копій відповідних документів, що підтверджують її повноваження, крім документів щодо виконання депозитарних операцій, порядок надання яких установлюється нормативно-правовим актом Нацбанку про депозитарну діяльність Нацбанку.

Постанова набирає чинності з 8 вересня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 07.09.2017 р.

 

 

06.09.2017

Затверджено Порядок обміну електронними документами з органами ДФС

Мінфін наказом від 06.06.2017 N 557 затвердив Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами.

Цей Порядок, розроблений відповідно до Податкового кодексу, Цивільного кодексу, Законів "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про телекомунікації", визначає основні організаційно-правові засади обміну електронними документами між суб'єктами електронного документообігу.

Електронний документообіг здійснюється відповідно до законодавства та на підставі договору про визнання електронних документів, що визначає взаємовідносини суб'єктів електронного документообігу.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 03 серпня 2017 р. за N 959/30827 та набирає чинності через 2 місяці з дня його офіційного опублікування.

Договори про визнання електронних документів, що на день набрання чинності цим наказом є чинними, продовжують діяти до виникнення підстав, визначених п. 14 розд. III Порядку.

 

Затверджено нову форму Повідомлення про запрошення платника податків до органу ДФС

Мінфін наказом від 18.07.2017 N 644 затвердив форму Повідомлення про запрошення платника податків, зборів, платежів або його представників до контролюючого органу.

Нагадаємо, що відповідно до пп. 20.1.1 п. 20.1 ст. 20 розд. I Податкового кодексу контролюючі органи мають право запрошувати платників податків, зборів, платежів або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, у тому числі законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи. Письмові повідомлення про такі запрошення надсилаються в порядку, встановленому ст. 42 Кодексу, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 серпня 2017 р. за N 967/30835 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Внесено зміни до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж

НКЦПФР рішенням від 14.07.2017 N 521 затвердила зміни до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимог до таких керівників під час їх перебування на посаді.

Зокрема, заявнику надано право подати додаткові відомості та документи, що підтверджують відповідність його ділової репутації вимогам цього Порядку.

При цьому змінено вимоги до ділової репутації кандидатур керівників фондових бірж.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 серпня 2017 р. за N 992/30860 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Удосконалено Положення про застосування Нацбанком заходів впливу

Нацбанк постановою від 31.08.2017 N 84 затвердив зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу.

Зокрема, запроваджено рівні умови нарахування штрафів за порушення банками вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Якщо раніше такі штрафи нараховувалися у відсотковому значенні від розміру зареєстрованого статутного капіталу банку, то відтепер вони будуть визначатися у межах встановленого граничного розміру за відповідний вид порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

Постанова набрала чинності 6 вересня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 05.09.2017 р.

 

 

Затверджено Положення про формений одяг посадової особи та працівника Укртрансбезпеки

Мінінфраструктури наказом від 26.07.2017 N 256 затвердило Положення про формений одяг посадової особи та працівника Державної служби України з безпеки на транспорті.

Це Положення визначає опис та зразки форменого одягу, знаків розрізнення, установлює норми забезпечення, порядок носіння, обліку, видачі та зберігання форменого одягу посадової особи та працівника Укртрансбезпеки.

Посадова особа та працівник Укртрансбезпеки, які виконують функції Укртрансбезпеки з питань безпеки на наземному транспорті та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), забезпечуються форменим одягом та знаками розрізнення, описаними у розд. II цього Положення.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 серпня 2017 р. за N 1023/30891 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Внесено зміни до Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення

НКЦПФР рішенням від 14.07.2017 N 520 внесла зміни до Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, зокрема, поширила його дію також й на приватних виконавців.

Крім цього, уточнено, що у разі якщо цінні папери, на які звернено стягнення, були виставлені на аукціон, але не були реалізовані, такі цінні папери підлягають подальшій реалізації на фондовій біржі за ціною, що становить 75 % початкової ціни лота.

У разі повторної нереалізації на аукціоні цінні папери підлягають подальшій реалізації на фондовій біржі за ціною, що становить 50 % початкової ціни лота.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 серпня 2017 р. за N 991/30869 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Фондові біржі повинні привести свою діяльність у відповідність до вимог цього рішення протягом 3-х місяців з дати набрання ним чинності.

 

05.09.2017

Визначено механізм розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання

НКРЕКП постановою від 31.08.2017 N 1059 затвердила Порядок розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання.

Цей Порядок установлює механізм розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та/або витрат у структурі інвестиційної складової тарифів на теплову енергію за тарифом, встановленим на принципах економічної доцільності, у тому числі на принципах стимулюючого регулювання, а також цільового використання коштів цими суб'єктами.

Дія Порядку поширюється на суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, які в установленому законодавством порядку отримали відповідну ліцензію на право здійснення господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), її транспортування магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання.

Порядок не застосовується при узгодженні обсягів запозичень у міжнародних фінансових організацій для фінансування заходів, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку природних та енергетичних ресурсів, обсягів реалізації послуг; оптимізації технологічних витрат та втрат теплової енергії; підвищення якості надання послуг, рівня організації виробництва тощо, що впливає на складові тарифу.

 

 

Затверджено Порядок розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів від постачання електроенергії населенню

НКРЕКП постановою від 29.08.2017 N 1050 затвердила Порядок розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом від постачання електроенергії населенню.

Цей Порядок встановлює механізм визначення компенсації втрат ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом від постачання електричної енергії населенню за встановленими тарифами.

Зазначений Порядок не поширюється на суб'єктів господарювання, що знаходяться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

 

 

Уточнено правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами

НКРЕКП постановою від 29.08.2017 N 1030 внесла зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

Так, визначено, що ліцензіат повинен здійснювати балансування з метою надання/отримання аварійної допомоги операторам систем передачі суміжних держав відповідно до контрактів про надання/отримання аварійної допомоги, укладених між відповідними операторами систем передачі, на умовах, погоджених НКРЕКП. Купівля/продаж електричної енергії з цією метою здійснюється на оптовому ринку електричної енергії України.

Також уточнено, що ліцензіат не має права провадити діяльність з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії та трейдерську діяльність, крім діяльності з купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами, балансування, у тому числі з метою надання/отримання аварійної допомоги операторам системи передачі суміжних держав, та врегулювання небалансів.

 

 

Затверджено уніфіковані форми актів, що складаються за результатами перевірок додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері обігу ліків

МОЗ наказом від 04.07.2017 N 759 затвердило:

форму Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту (ввезення) лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів);

форму Акта, на підставі якого приймається рішення щодо анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту (ввезення) лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 липня 2017 р. за N 909/30777 та набрав чинності 5 вересня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 05.09.2017 N 69.

 

 

Удосконалено порядок надіслання податкових повідомлень-рішень

Мінфін наказом від 21.07.2017 N 658 затвердив зміни до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків.

Зокрема, уточнено, що податкове повідомлення-рішення вважається належним чином врученим платнику податків (крім фізичних осіб), якщо його надіслано у порядку, визначеному ст. 42 Податкового кодексу.

Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи рекомендованим листом з повідомленням про вручення або у порядку, визначеному п. 42.4 ст. 42 Кодексу.

Крім цього, у новій редакції викладено всі форми податкових повідомлень-рішень.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 серпня 2017 р. за N 1021/30889 та набирає чинності через 10 днів з дня, що настає за днем його офіційного опублікування.

 

 

04.09.2017

Внесено зміни до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів профдіяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

НКЦПФР рішенням від 14.07.2017 N 522 затвердила зміни до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії.

Зокрема, із Порядку та умов виключено положення щодо переоформлення ліцензії.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 серпня 2017 р. за N 993/30861 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Введено у дію рішення РНБО про посилення контролю за в'їздом в Україну іноземців

Президент Указом від 30.08.2017 N 256/2017 ввів у дію рішення РНБО від 10.07.2017 "Про посилення контролю за в'їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території України".

Зокрема, Кабміну доручено:

1) у місячний строк:

забезпечити здійснення за участю СБУ комплексних заходів щодо посилення контролю за в'їздом в Україну, виїздом з України іноземців, у тому числі громадян Російської Федерації, та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території України;

вжити заходів щодо удосконалення законодавства стосовно порядку реєстрації місця проживання/перебування на території України іноземців, у тому числі громадян Російської Федерації, та осіб без громадянства, які походять з держав міграційного ризику або в'їхали в Україну з території таких держав;

оновити перелік держав міграційного ризику, зокрема внести до нього Російську Федерацію;

2) опрацювати у двомісячний строк питання щодо механізму та етапності запровадження:

попереднього електронного повідомлення іноземцями та особами без громадянства щодо в'їзду в Україну;

здійснення в'їзду в Україну та виїзду з України іноземцями, в тому числі громадянами Російської Федерації, за закордонними паспортами, що містять безконтактний електронний носій;

3) забезпечити початок функціонування з 1 січня 2018 року національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, вирішивши питання необхідного ресурсного забезпечення фіксації біометричних даних іноземців, у тому числі громадян Російської Федерації, та осіб без громадянства під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України та у контрольних пунктах в'їзду-виїзду.

Указ набрав чинності 2 вересня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 02.09.2017 N 163.

 

 

Врегульовано питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів

Мінагрополітики наказом від 28.07.2017 N 392 затвердило Порядок роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста.

Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника та/або інженера-геодезиста видається після проведення кваліфікаційного іспиту.

Строк дії кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста не обмежений у часі, крім випадків, визначених законом.

Сертифіковані інженери-землевпорядники та інженери-геодезисти зобов'язані не рідше одного разу на чотири роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації.

Також затверджено форми:

кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, що видається Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру;

витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників;

витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.

При цьому визначено, що заява для отримання витягів з Державних реєстрів сертифікованих інженерів-землевпорядників та/або сертифікованих інженерів-геодезистів може бути подана до Держгеокадастру в паперовому або електронному вигляді (через офіційний веб-сайт Держгеокадастру) з урахуванням Закону "Про адміністративні послуги". Інформація з Державних реєстрів у формі витягу надсилається на адресу, вказану суб'єктом звернення.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 серпня 2017 р. за N 1044/30912 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено форму Повідомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту

Мінфін наказом від 03.07.2017 N 621 затвердив форму Повідомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту.

Форма цього повідомлення затверджна відповідно до пп. 39.2.1.3 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 розд. I Податкового кодексу.

Повідомлення складається окремо за кожним форвардним або ф'ючерсним контрактом.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 липня 2017 р. за N 925/30793 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення

Держатомрегулювання наказом від 01.08.2017 N 279 затвердила Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення, які встановлюють мету, критерії, принципи та основні вимоги забезпечення ядерної та радіаційної безпеки на всіх стадіях поводження з радіоактивними відходами до їх захоронення.

 Вищезазначені Загальні положення обов'язкові для суб'єктів діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами та експлуатуючих організацій, які здійснюють діяльність на етапах життєвого циклу ядерних установок (далі - суб'єкти РАВ).

Ці Загальні положення рекомендовані для застосування в роботі суб'єктам, які здійснюють діяльність з використання та виготовлення джерел іонізуючого випромінювання, а також конструкторським та проектним організаціям, організаціям науково-технічної підтримки, будівельним, монтажним, ремонтним, налагоджувальним організаціям, підприємствам з виготовлення обладнання для об'єктів, призначених для поводження з РАВ.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 серпня 2017 р. за N 1045/30913 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

01.09.2017

Внесено зміни до Правил дорожнього руху

Кабмін постановою від 30.08.2017 N 660 вніс зміни до Правил дорожнього руху.

Із Правил виключено положення щодо повноважень Національної поліції погоджувати перелік доріг, на яких дозволяється навчання водінню транспортних засобів, та маршрути, на яких може проводитися навчання.

 

Внесено зміни до Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства

Мінфін наказом від 21.07.2017 N 657 затвердив зміни до Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами.

Зокрема, змінами уточнено вимоги до оформлення акта (довідки) документальної перевірки, а також до змісту такого акта (довідки).

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 серпня 2017 р. за N 1022/30890 та набирає чинності з дня, що настає за днем його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено форму акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки"

Мінфін наказом від 13.07.2017 N 629 затвердив форму акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" та Вимоги до складення акта (довідки).

Якщо за результатами перевірки виявлено, що умови контрольованої операції відрізняються від умов, що відповідають принципу "витягнутої руки" (виявлено відхилення ціни, застосованої в контрольованій операції, від звичайної ціни - для контрольованих операцій, здійснених у 2013 - 2014 роках), що призвело до неправильного розрахунку обсягу оподатковуваного прибутку платника податку та/або заниження суми податку, складається акт перевірки, у разі відсутності таких порушень складається довідка.

Акт (довідка) про результати перевірки складається з чотирьох частин: вступної, загальних положень, результатів перевірки платника податків з питань дотримання принципу "витягнутої руки" та висновків. До акта додаються інформативні додатки.

Акт (довідка) про результати перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та реєструється в контролюючому органі, який проводив перевірку.

Акт (довідка) про результати перевірки протягом двох робочих днів з дати його (її) складення (реєстрації) вручається посадовим особам платника податків або його представникам під розписку.

У разі відмови посадових осіб платника податків або його представників від підписання акта (довідки) про результати перевірки посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови.

При цьому в акті відмови від підписання акта (довідки) про результати перевірки зазначається про ознайомлення (чи відмову від ознайомлення) посадових осіб платника податків або його представників зі змістом акта (довідки) про результати перевірки, обов'язки, права і відповідальність платника податків.

Один примірник акта (довідки) про результати перевірки з відповідними додатками у день його (її) підписання чи відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його представнику.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 липня 2017 р. за N 931/30799 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

ФГВФО утворив Комітет з питань консолідації та продажу активів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 05.07.2017 N 2837 утворив Комітет з питань консолідації та продажу активів.

Комітет Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації та продажу активів є постійно діючим колегіальним органом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, якому виконавча дирекція Фонду делегувала окремі повноваження щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються.

Основними завданнями Комітету є:

визначення строків та заходів передпродажної підготовки активів (майна) банків, що ліквідуються;

визначення способів, порядку та умов продажу активів (майна) банків, що ліквідуються;

попередній розгляд документів та проектів рішень, що подаються на розгляд виконавчої дирекції Фонду, з питань продажу активів (майна) банків, що ліквідуються;

забезпечення координації роботи структурних підрозділів та уповноважених осіб Фонду на ліквідацію банків в частині продажу активів (майна) банків, що ліквідуються;

надання рекомендацій щодо внесення змін до нормативно-правових актів Фонду в частині продажу активів (майна) банків, що ліквідуються.

Комітет реалізовує свої завдання щодо активу (майна), лота, пулу активів (майна), балансова вартість яких (якого) є меншою 100 млн грн та початкова ціна / ціна реалізації яких (якого) є меншою або рівною балансовій або оціночній вартості (для прав вимоги за кредитними договорами - меншою або рівною заборгованості за такими договорами (заборгованість за основним боргом, нарахованими відсотками, а також передбаченими договором комісійними винагородами) або оціночній вартості).

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 липня 2017 р. за N 932/30800 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 

 

Встановлено порядок обчислення фінансовими установами загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

Нацкомфінпослуг розпорядженням від 20.07.2017 N 3238 затвердила Методику розрахунку загальної вартості кредиту для споживача, реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

Ця Методика встановлює порядок обчислення фінансовими установами (крім банків), які відповідно до закону мають право надавати споживчі кредити, загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

Обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором здійснюється згідно з розд. II, III Методики та базується на обраних споживачем умовах кредитування і на припущенні, що договір залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої зобов'язання на умовах та у строки, визначені в договорі.

Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 серпня 2017 р. за N 1008/30876 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Підписано Закон щодо охорони пралісів

Президент підписав Закон від 23.05.2017 N 2063-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат".

Зокрема, Законом визначено, що праліси, квазіпраліси та природні ліси є національною природною спадщиною України.

З метою охорони та збереження пралісів, квазіпралісів та природних лісів у них забороняються всі види рубок, у тому числі санітарні, рубки формування і оздоровлення лісів (крім догляду за лінійними об'єктами та вирубування окремих дерев під час гасіння пожежі), будівництво споруд, прокладання шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, випасання худоби, промислова заготівля недеревинних лісових продуктів, проїзд транспортних засобів (крім доріг загального користування та служби лісової охорони).

Усі виділені праліси, квазіпраліси та природні ліси зараховуються до категорії лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, а також виділяються в особливі охоронні лісові ділянки.

Навколо виділених пралісів, квазіпралісів, природних лісів установлюються охоронні зони завширшки не менше подвійної висоти деревостану пралісу, в яких забороняються суцільні та поступові рубки.

Наявність пралісів, квазіпралісів чи природних лісів є підставою для оголошення відповідних територій і об'єктів природно-заповідного фонду України пралісовими пам'ятками природи.

Визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів, природних лісів здійснюється за спеціальною методикою, яка розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Також запроваджується адміністративна відповідальність за порушення вимог з охорони пралісів, квазіпралісів та природних лісів.

Порушення вимог з охорони пралісів, квазіпралісів, природних лісів, а саме: випасання худоби, промислова заготівля недеревинних лісових продуктів, проїзд транспортних засобів (крім доріг загального користування та служби лісової охорони) - тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 нмдг.

При цьому збільшено розміри штрафів за порушення правил та інструкцій по відновленню, поліпшенню стану і породного складу лісів, підвищенню їх продуктивності, а також по використанню ресурсів спілої деревини. За такі порушення на посадових осіб накладатиметься штраф від 50 до 100 нмдг (раніше - від 5 до 8 нмдг).

Крім цього, посилюється кримінальна відповідальність за незаконну порубку лісу.

Незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяла істотну шкоду, а також вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах - карається штрафом від 300 до 500 нмдг (раніше - від 50 до 100 нмдг) або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3-х років, або позбавленням волі на той самий строк.

Та сама дія, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, - карається обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

 

Огляд інших нових нормативних актів України на головній сторінці http://www.cct.com.ua/

 

 

Повний текст нормативних документів містить

інформаційно-довідкова система "Зодчий"  (880 грн.)

 Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg

Нормативна база будівельних документів і стандартів

(СНИП, ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВСН)