Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред. 3.2.2. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).

Учебный  видеокурс и Методическое пособие в подарок

Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18      (050)330-54-00    (063)152-61-27   (068)201-77-62

 авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно на авк3 авк5 авк-5 официальный производитель авк-5 Созидатель  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка crack авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ  авк3 авк5 авк-5 группа поддержки  авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно   авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно  авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно авк-5 3.2.0 скачать бесплатно

 

Огляд нових нормативних актів України

(жовтень 2017).
Повний текст нормативних документів містить законодавча база України

"Юрист+Закон" ( 70 грн. ) на DVD або USB-FLASH-носіях.

 

 

31.10.2017

НБУ переглянув правила оформлення відносин між банками та їх клієнтами

Нацбанк постановою від 25.10.2017 N 106 вніс зіми до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами та Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

В усіх трьох документах вилучено будь-які згадки про обов'язковість використання відбитків печаток клієнтами банків.

Також передбачено, що договір банківського рахунку та договір банківського вкладу укладаються в паперовій або електронній формі. Електронна форма договору має містити електронний підпис / електронний цифровий підпис клієнта та уповноваженої особи банку відповідно до вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України. Ці договори можуть укладатися, зокрема, шляхом приєднання клієнта до публічної пропозиції укладення договору, яка розміщений у загальнодоступному для клієнта місці в банку та на його офіційному сайті в мережі Інтернет. В будь-якому разі банк зобов'язаний надати клієнту примірник договору, що дає змогу встановити дату його укладення.

Крім того встановлено перелік документів, які подає до НБУ Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час відкриття накопичувального рахунку для здійснення процедури ліквідації банку, та врегульовано порядок відкриття рахунків на ім'я фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена.

 

 

Розширено сферу застосування МСФЗ та переглянуто деякі правила ведення бухобліку

Верховна Рада Законом від 05.10.2017 N 2164-VIII внесла суттеві зміни до Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Зокрема ним встановлено, що підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобов'язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами, що визнається такою у порядку, визначеному міжнародними стандартами.

Крім того визначено, що складати звітність за МСФЗ мають підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення. При цьому підприємствами, що становлять суспільний інтерес, визнаються підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до Закону про бухоблік належать до великих підприємств.

Також Закон про бухоблік доповнено нормою, яка встановлює, що неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім норм щодо обов'язку великих підприємства, які не є емітентами цінних паперів, середніх підприємств, фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці, якы набувають чинності з 1 січня 2019 року.

 

 

Переглянуто правила надання дозволів на використання природних ресурсів

Кабмін постановою від 25.10.2017 N 819 вніс зміни до Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду та Положення про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення.

Зокрема, передбачено, що використання водних біоресурсів здіюснюється на підставі дозволу на спеціальне використання та в межах установлених лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення.

При цьому вказано, що дозволи на використання природних ресурсів континентального шельфу й виключної (морської) економічної зони (крім корисних копалин), немисливських видів тварин, природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (крім мисливських тварин), видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, видають обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, а не органи Мінприроди. Аналогічні зміни пербачено й для процедури погодження лімітів використання немисливських видів тварин.

 

 

МВС і Мінфін погодили Порядок взаємодії інформаційних систем ДФС і ДПС щодо обміну інформацією, необхідною для забезпечення контролю при переміщенні осіб та транспортних засобів через кордон України та адміністративний кордон вільної економічної зони "Крим"

Мінфін та МВС спільним наказом від 07.09.2017 N 746/759 затвердили Порядок взаємодії інформаційних систем Державної фіскальної служби України та Державної прикордонної служби України щодо обміну інформацією, необхідною для забезпечення контролю при переміщенні осіб та транспортних засобів через державний (митний) кордон України та адміністративний кордон вільної економічної зони "Крим".

Ним передбачено, що до інформаційної взаємодії залучені інформаційні системи:

Держприкордонслужби - інформаційно-телекомунікаційна система прикордонного контролю "Гарт-1";

ДФС - Єдина автоматизована інформаційна система ДФС;

інтегрована міжвідомча інформаційно-телекомунікаційна система щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан").

Взаємодія інформаційних систем ДФС та Держприкордонслужби здійснюється на двох рівнях:

перший рівень - територіальний (митниці та їх структурні підрозділи, структурні підрозділи Держприкордонслужби, які безпосередньо здійснюють митний та прикордонний контроль у пунктах пропуску через державний (митний) кордон України, та контрольні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні ВЕЗ "Крим");

другий рівень - центральний (ДФС, митниці, Адміністрація Держприкордонслужби, регіональні управління Держприкордонслужби, органи охорони державного кордону).

 

 

30.10.2017

Розширено перелік Директив ЄС у сфері енергетики, які планується імплементувати до 2021 року

Кабмін розпорядженням від 27.09.2017 N  768-р вніс зміни до плану заходів щодо виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Ними додатково передбачена розробка проектів нормативно-правових актів та інші заходи щодо імплементації вимогнаступних актів ЄС:

- Регламенту (ЄС) N 347/2013 Європейського Парламенту та Ради від 17 квітня 2013 р. про керівні принципи транс'європейської енергетичної інфраструктури;

- Директиви 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 р. стосовно енергетичної ефективності;

- Регламенту (ЄС) N 543/2013 від 14 червня 2013 р. щодо надання та публікації даних на ринках електричної енергії та внесення змін до додатка I Регламенту (ЄС) N 714/2009 Європейського Парламенту та Ради;

- Регламенту (ЄС) N 838/2010 від 23 вересня 2010 р. щодо встановлення принципів стосовно механізму компенсації між операторами системи передачі електроенергії та спільного регуляторного підходу до встановлення тарифів на передачу електроенергії;

- Директиви 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє природне середовище (кодифікація) з урахуванням змін, внесених Директивою 2014/52/ЄС.

Крім того предбачено внести зміни до технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт.

 

Переглянуто умови надання прав на експлуатацію повітряних ліній

Деравіаслужба наказом від 04.08.2017 N 607 внесла зміни до Авіаційних правил України "Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній".

З Правил вилучено таку умову надання права на експлуатацію повітряної лінії як сплата авіаперевізником на дату подачі заяви рахунків-фактур (виставлених Державіаслужбою до першого числа місяця, в якому подана заява) на оплату державних зборів, передбачених Повітряним кодексом, в повному обсязі.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Затверджено новий Порядок фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування по вкладах

Виконавча дирекція ФГВФО рішенням від 21.09.2017 N 4313 затвердила Порядок фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами.

Ним встановлено, що Фонд здійснює фінансування процесу виплат банками-агентами за визначеними моделями фінансування та у формах попереднього фінансування, поточного фінансування, а також додаткового попереднього фінансування.

Фонд визначає такі моделі фінансування процесу виплат банками-агентами:

1) модель фінансування "А" (авансування), яка передбачає, що Фонд двічі на день (крім вихідних, святкових і неробочих днів) визначає потребу у фінансуванні банків-агентів та авансує виплати, виходячи з визначеної потреби;

2) модель фінансування "В" (відшкодування), яка передбачає, що банк-агент здійснює виплати за рахунок власних коштів, а Фонд двічі на день (крім вихідних, святкових і неробочих днів) здійснює відшкодування банку-агенту витрачених ним коштів.

Моделі фінансування процесу виплат визначаються у такому порядку:

складається список банків-агентів у низхідному порядку обсягів здійснених ними виплат за попередній місяць;

у списку виділяється перша частина, що складається з перших банків-агентів, якими здійснені виплати, що сумарно сягають 70 відсотків загального обсягу виплат;

для банків-агентів, що містяться у першій частині списку та віднесені до I групи банків-агентів, визначається модель фінансування "А", а для інших банків-агентів - модель фінансування "В".

Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 

 

НКЦПФР вирішила, як встановлювати ознаки фіктивності емітентів цінних паперів

НКЦПФР рішенням від 30.05.2017 N 393 затвердила Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності.

Дія цього Положення не поширюється на таких емітентів:

1) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику;

2) Державну іпотечну установу;

3) професійних учасників фондового ринку та Центральний депозитарій цінних паперів;

4) банки;

5) державні керуючі холдингові компанії, державні холдингові компанії та акціонерні товариства, єдиним акціонером яких є держава;

6) міжнародні фінансові організації;

7) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;

8) міські ради;

9) Автономну Республіку Крим;

10) емітентів, що перебувають в стані припинення та обіг цінних паперів яких зупинено у порядку, встановленому законодавством.

Окремо визначено ознаки фіктивності для корпоративних інвестиційних фондів та інших емітентів цінних паперів.

Комісія на підставі наявної інформації проводить аналіз відповідності емітента ознакам фіктивності згідно із встановлиненими ознаками та у разі виявлення хоча б трьох з них одночасно приймає рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності. Одночасно приймається рішення про зупинення обігу цінних паперів такого емітента.

Усунення емітентом ознак, які стали підставою для прийняття Рішення (крім ознак, для визначення яких використовується показник капіталізації), є підставою для виключення емітента зі списку та відновлення обігу його цінних паперів.

 

 

Дозволено укладати електронні договори страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

Нацфінпослуг розпорядженням від 31.08.2017 N 3631 внесла зміни до Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Так, встановлено, що внутрішнім договором страхування може бути електронний договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, який діє виключно на території України.

Також надано визначення "інформаційно-телекомунікаційна система (ІТС)", тобто сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле і використовуються страховиком для укладання внутрішніх договорів страхування відповідно до вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції.

Для укладення внутрішнього електронного договору страхування власник транспортного засобу через ІТС виражає намір укласти договір страхування та вносить відомості, необхідні для укладення такого договору, що є заявою на страхування. Перелік відомостей, необхідних для укладення внутрішнього електронного договору страхування, визначається МТСБУ та оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) МТСБУ.

 

Змінено Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води

Уряд постановю від 11.10.2017 N 817 вніс зміни до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води.

Зокрема, уточнено, що у разі коли ліцензіат провадить (має намір провадити) діяльність у межах кількох територіальних громад, формування та встановлення тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії здійснюється окремо для кожної територіальної громади. При цьому витрати формуються за кожним видом ліцензованої діяльності у межах відповідної територіальної громади.

При цьому вимоги Порядку щодо формування для кожної окремої територіальної громади тарифів у разі здійснення ліцензованої діяльності та надання послуг у декількох територіальних громадах, не поширюються на підприємства, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснюється відповідною районною чи обласною радою.

 

 

27.10.2017

Внесено зміни до Порядку складання звітних даних страховиків

Нацкомфінпослуг розпорядженням від 07.09.2017 N 3701 затвердила зміни до Порядку складання звітних даних страховиків.

Зокрема, Порядок доповнено нормою, якою передбачено, що страховики у термін до 01 червня року, наступного за звітним, повинні подавати до Нацкомфінпослуг актуарний звіт.

Розпорядженням також установлено, що:

страховики, що здійснюють діяльність з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, та страховики, що здійснюють страхування життя, подають актуарний звіт до Нацкомфінпослуг починаючи з річної звітності за 2017 рік;

страховики, що здійснюють діяльність з добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров'я), та/або добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного), та/або добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту), та/або добровільного страхування фінансових ризиків, та/або добровільного страхування медичних витрат, при цьому загальний розмір страхових резервів (за виключенням резерву коливань збитковості та резерву катастроф), сформованих за всіма видами страхування на звітну дату, становить понад 6 млн грн, подають актуарний звіт до Нацкомфінпослуг починаючи з річної звітності за 2017 рік;

страховики, діяльність яких є іншою, ніж вищезазначена діяльність, подають актуарний звіт до Нацкомфінпослуг починаючи з річної звітності за 2020 рік;

актуарний звіт підписується особою, яка відповідно до законодавства має право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх.

Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 жовтня 2017 р. за N 1230/31098 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

26.10.2017

МВС наказом від 18.09.2017 N 778 внесло зміни до Порядку обліку та видачі дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб'єктів охоронної діяльності, а також Положення про територіальний сервісний центр МВС.

Зокрема встановлено, що видачу зазначених дозволів здійснюють територіальні сервісні центри МВС, а не Головний сервісний центр МВС.

Також уточнено, що факт отримання дозволу засвідчується підписом уповноваженої особи суб'єкта охоронної діяльності у відповідній графі журналу видачі дозволів, який ведеться за встановленою формою.

Окремо зазначено, що у разі зміни номерних знаків транспортного засобу, зміни найменування суб'єкта охоронної діяльності дозвіл підлягає заміні.

Також затверджено новий бланк дозволу.

 

 

Антитерористичний центр при СБУ наказом від 14.04.2017 N 222ог (із подальшими змінами) затвердив Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей.

Ним, зокрема, врегульовано питання проведення контролю осіб, вантажів та транспортних засобів, що перетинають лінію зіткнення як в напрямку , так і в зворотньому напрямку.

Так, встановлено, що пропуск осіб, транспортних засобів та вантажів через лінію зіткнення здійснюється підрозділами ДПСУ спільно з підрозділами ДФСУ та СБУ у межах визначених наказом дорожніх коридорів для переміщення осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення, тільки у визначених  контрольних пунктах в'їзду/виїзду (КПВВ). Переміщення вантажів поза межами КПВВ забороняється.

В свою чергу, контроль за дотриманням вимог порядку переміщення осіб та вантажів (товарів) через та вздовж лінії зіткнення, виявлення фактів порушення такого порядку, на територіях поза визначеними дорожніми коридорами здійснюється виключно фіскальними нарядами ДФСУ, СКП та прикордонними нарядами ДПСУ.

Одочасно встановлено форми документів, які надают право на перетин лінії зіткнення та підлягають оформленню під час такого перетину.

 

 

МВС наказом від 01.09.2017 N 749 затвердило Інструкцію про порядок організації та проведення опитування особового складу Національної гвардії України з використанням поліграфа.

Встановлено, що метою проведення опитування є отримання ймовірної та орієнтувальної інформації, яку іншим шляхом отримати неможливо, для з'ясування ступеня її правдивості та повноти, отримання додаткових відомостей, які можуть використовуватися в службово-бойовій діяльності.

Підставою для проведення опитування є завдання від командувача Нацгвардії, його заступників, керівників структурних підрозділів ГУ Нацгвардії, начальників (командирів) територіальних управлінь, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я та установ НГУ щодо проведення опитування з використанням поліграфа з документально підтвердженими сумнівами щодо правдивості інформації, що надається визначеною  завданні особою, яка досягла 18-річного віку, надала добровільну згоду, є військовослужбовцем, службовцем НГУ або кандидатом для прийняття на військову (державну) службу (навчання). Опитування може бути проведено лише відповідно до напрямів, визначених у Інструкції, якщо іншим шляхом отримати підтвердження правдивості інформації неможливо.

Роботу з поліграфом здійснюють спеціалісти поліграфа, які проходять військову службу (працюють) на посадах психологічної служби Нацгвардії та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.

Результати опитування не тягнуть правових наслідків, не можуть бути підставою для прийняття будь-яких адміністративно-управлінських рішень стосовно об'єкта опитування та використовуються виключно як відомості ймовірного та орієнтувального характеру.

 

 

Мінфін наказом від 27.09.2017 N 811 затвердив Порядок надання узагальнюючих податкових консультацій.

З метою надання пропозицій та рекомендацій щодо підготовки проектів консультацій Мінфіном утворюється Експертна рада з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій як постійно діючий консультативно-дорадчий орган.

Не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня засідання Експертної ради Мінфін готує матеріали,  для надання на розгляд членам Експертної ради та особам, які залучені Експертною радою для підготовки пропозицій та рекомендацій щодо проектів консультацій.

Протягом 10 робочих днів з дня затвердження протокольного рішення Експертної ради, яке містить рекомендації та пропозиції щодо підготовки проектів консультації, Мінфін готує проект наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації.

Узагальнюючі податкові консультації надаються:

1) за результатами періодичного узагальнення індивідуальних податкових консультацій, наданих контролюючими органами платникам податків;

2) у разі наявності обставин, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Узагальнюючі податкові консультації оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінфіну протягом 5 календарних днів з дня їх надання і є чинними до моменту визнання наказів Мінфіну про їх затвердження такими, що втратили чинність, або скасування судом таких наказів. В останньому випадку протягом 30 календарних днів з дня набрання законної сили рішенням суду має бути опублікована нова узагальнююча консультація, видана з урахуванням висновків суду.

В свою чергу ДФС наказано щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за кожним календарним кварталом, надавати Мінфіну узагальнену інформацію про результати практичного застосування законодавства з питань оподаткування, з питань сплати єдиного внеску разом, яка має містити визначені Порядком відомості,  із пропозиціями щодо необхідності надання узагальнюючих податкових консультацій.

 

 

25.10.2017

ФДМУ наказом від 18.09.2017 N 1464 вніс зміни до Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності.

Зокрема передбачена необхідність подавати інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства у довільній формі за підписом керівника.

Одночасно скасовано необхідність подавати копію рішення органів АМКУ про надання дозволу на концентрацію або копії попередніх висновків органів АМКУ про відсутність необхідності отримання дозволу на концентрацію.

В свою чергу для нерезидентів уточнено, що копії установчих документів орендаря та копії сторінок паспорта для фізичної особи мають бути легалізовані та перекладені.

 

 

НКЦПФР рішенням від 14.09.2017 N 692 внесла зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності.

Ними встановлено правила дій учасників депозитарної системи у разі  переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства.

У такому разі обслуговування операцій щодо цінних паперів здійснюється на підставі:

депозитарною установою, яка обслуговує рахунок заявника вимоги - за його розпорядженням та розпорядженням та/або повідомленням Центрального депозитарію;

депозитарними установами, які обслуговують рахунки власників акцій відповідного товариства, в яких придбаваються ці акції, та депозитаріями-кореспондентами - за розпорядженням та/або повідомленням Центрального депозитарію;

Центральним депозитарієм - за розпорядженням депозитарної установи, яка обслуговує рахунок заявника вимоги, та/або відповідним повідомленням цієї депозитарної установи.

 

 

Мінрегіонбуд наказом від 08.09.2017 N 234 вніс зміни до Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад.

Зокрема встановлено, що суб'єкт господарювання може обрати один із перелічених у Порядку способів доведення інформації (крім розміщення на інформаційних стендах в абонентських відділах суб'єктів господарювання та інформаційних стендах біля адміністративних будинків органів місцевого самоврядування) як основний для розміщення всього масиву необхідної інформації, визначеної Порядком. При цьому за допомогою інших способів суб'єкт господарювання повідомляє споживачів про намір зміни тарифів на відповідні комунальні послуги та обов'язково вказує на джерело розміщення всієї необхідної інформації, з якою без перешкод може ознайомитися споживач.

Одночасно встановлено, що Порядок не застосовується суб'єктами господарювання, тарифи для яких встановлюються НКРЕКП.

 

 

ФГВФО рішенням від 06.09.2017 N 3959 вніс зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку.

З Положення вилучено норму про те, що реєстр вимог кредиторів має в бути складено на пронумерованих, прошнурованих (прошитих) аркушах та засвідчено підписом Фонду в особі відповідного структурного підрозділу Фонду або уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку і відбитком печатки банку.

Також скасовано вимогу про додавання до реєстру акцептованих вимог кредиторів копїя оголошення про початок процедури ліквідації та про строк, протягом якого кредитори мали право заявити уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку про свої вимоги до банку, із зазначенням адреси для їх надсилання.

 

 

Мінекономрозвитку наказом від 06.09.2017 N 1303 затвердило нову уніфіковану форму акту перевірок туроператорів,

складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом ліцензійних умов у сфері провадження туроператорської діяльності.

 

 

Нацбанк постановою від 20.10.2017 N 104 вніс зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні.

Встановлено, що банк має право здійснити інвестицію в рамках процедури фінансової реструктуризації як комплексу заходів із реструктуризації заборгованості боржника під час процедури добровільної фінансової реструктуризації або процедури досудової санації за умови одночасного дотримання таких спеціальних вимог:

1) строк банківської діяльності становить не менше ніж три роки;

2) розмір регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Інструкції або банк виконує програму капіталізації та здійснення інвестиції не приведе до порушення банком вимог Інструкції або невиконання програми капіталізації у визначені в ній строки;

3) банк не є об'єктом застосування заходів впливу (у частині щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій).

 

 

МВС наказом від 06.09.2017 N 754 затвердило Інструкцію про порядок дій органів (підрозділів) поліції в разі виявлення радіоактивних, хімічних та ядерних матеріалів або отримання інформації про порушення правил чи незаконне поводження з ними.

Зокрема Інструкцією встановлено, що при отриманні повідомлення про порушення правил або незаконне поводження з такими матеріалами чи безпосередньому виявленні підозрюваного об'єкта поліцейські зобов'язані негайно вжити заходів щодо забезпечення індивідуальної та публічної безпеки, недопущення подальшого контакту людей та тварин з ними, та в обов'язковому порядку повідомити оперативного чергового про цей факт.

Оперативний черговий, отримавши повідомлення, негайно направляє на місце події наряди поліції та слідчо-оперативну групу (СОГ), екіпіровані відповідно до вимог Інструкції, та за необхідності бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги. Одночасно він інформує про отримане повідомлення територіальні органи ДСНС або підпорядковані їм підрозділи, а також територіальні органи (підрозділи) СБУ, Держекоінспекції, Держпродспоживслужби, Держатомрегулювання, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

До приїзду СОГ, аварійно-рятувальних служб і фахівців заінтересованих органів державної влади поліцейські, які прибули першими до місця події, евакуюють людей із зони можливого ураження на мінімальну безпечну відстань, уживають заходів для надання невідкладної допомоги постраждалим особам та викликають медичних працівників до місця події, організовують огородження зони можливого ураження, забезпечують безпеку дорожнього руху, публічну безпеку та порядок, недопущення контакту людей та тварин з місцем виявлення підозрюваного об'єкта.

СОГ здійснює огляд місця події виключно в присутності фахівців заінтересованих органів державної влади.

Вилучення підозрюваного об'єкта здійснюється в присутності інспектора-криміналіста фахівцями, екіпірованими засобами індивідуального захисту, відповідно до повноважень одного із заінтересованих органів державної влади чи іншого суб'єкта, до сфери повноважень якого належить питання поводження з відповідним РХЯ матеріалом.

Зберігання виявленого підозрюваного об'єкта на всіх етапах поводження з ним здійснюється заінтересованими органами державної влади у спеціально обладнаних приміщеннях або на майданчиках з урахуванням вимог радіаційної безпеки та фізичного захисту.

 

 

Держаудитслужба наказом від 06.09.2017 N 185 затвердила зразок Направлення для посадових осіб органів Державної аудиторської служби України на проведення збору відомостей, інформації та даних.

Цей документ пред'являється перед початком здійснення відповідного заходу контролю в учасника бюджетного процесу, при цьому один примірник направлення надаєся керівнику відподного суб'єкта під роспис.

 

 

23.10.2017

Оформлення отримання коштів з місцевих бюджетів не вимагатиме наявності печатки

Мінфін наказом від 08.09.2017 N 765 вніс зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

Зокрема, встановлено, що використання одержувачем бюджетних коштів печатки не є обов'язковим. Застосовувати її під час оформлення отримання бюджетних коштів потрібно лише якщо картка із зразками підписів та відбитка печатки установи містить відбиток печатки.

 

 

Уточнено правила інформування центрів БПП про затриманих

КМУ постановою від 18.10.2017 N  793 затвердив зміни до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зокрема встановлено, що Уповноважений з прав людини у разі виявлення під час відвідування місць, в яких примусово тримаються за судовим рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до закону особи, про затримання яких суб'єктом подання інформації не було здійснено повідомлення згідно з вимогами цього Порядку, може повідомити про таке затримання відповідному регіональному центру за допомогою телефонного, факсимільного зв'язку на єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової допомоги (0-800-213103) (контактний центр системи надання безоплатної правової допомоги) та інші телефонні номери, електронної пошти або через систему. Також врегульовано порядок розгляду таких звернень та надання на їх підставі адвокатів системою БПД.

 

 

Визначено правила оформлення факту позбавлення права на пільги

Кабмін постановою від 18.10.2017 N 789 уточнив правила оформлення позбавлення фізичних осіб пільгового статусу.

Зокрема, встановлено, що у разі втрати права на пільги особами, зазначеними в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, відповідна інформація вноситься до Реєстру, за поданням органу, уповноваженого на встановлення та позбавлення відповідного статусу. Також запроваджено форму відповідного подання.

Одночасно, затверджено, що комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утвореними в Міноборони, МВС, Мін'юсті, Національній поліції, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Генеральній прокуратурі України, Управлінні державної охорони, Адміністрації Держспецзв'язку, ДСНС, ДФС або міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб позбавляють статусу учасника бойових дій у разі:

- наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції;

- виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або подання недостовірних даних про особу;

- подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.

 

 

Визначено, як подавати в НКЦПФР повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічну безвідкличну вимогу

НКЦПФР рішенням від 05.09.2017 N 662 встановила форму і обсяг інформації про структуру власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства), що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій, а також обсяг відомостей, що містяться в публічній безвідкличній вимозі про придбання акцій в усіх власників акцій товариства особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або уповноваженою особою, про заявника вимоги та його афілійованих осіб, якщо на дату вимоги афілійовані особи заявника вимоги володіли акціями товариства; заявника вимоги - уповноважену особу, якщо рішення про подання до товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій, та інформацію про таких осіб; товариство; депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи; порядок реалізації цієї вимоги.

Так, зокрема, під час придбання домінуючого пакету акцій потрібно повідомити: тип, ПІБ або найменування особи, що стає власником пакету акцій, тип участі у набутті пакету, відсоток участі у товаристві (в розрізі прямої та опосередкованої), дані про кінцевого бенефіціарного власника, а також кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета.

 

 

Затверджено новий Порядок складання та ведення НКРЕКП реєстру суб'єктів природних монополій

НКРЕКП постановою від 19.10.2017 N 1268 затвердила Порядок складання та ведення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, реєстру суб'єктів природних монополій.

Реєстр складається та ведеться щодо суб'єктів господарювання, які відповідно до Закону України "Про природні монополії" провадять діяльність з:

1) транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами;

2) транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;

3) розподілу природного і нафтового газу трубопроводами;

4) зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності зі зберігання природного газу (ліцензійними умовами);

5) передачі електричної енергії;

6) розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами);

7) централізованого водопостачання та водовідведення;

8) транспортування теплової енергії;

9) захоронення побутових відходів;

10) транспортування аміаку магістральними трубопроводами.

До Реєстру вносяться відомості про суб'єктів природних монополій, які отримали ліцензії на право провадження господарської діяльності у вказаних вище сферах, державне регулювання діяльності яких здійснюється НКРЕКП, обласними, Київською міською державними адміністраціями або яким встановлено тариф на транспортування аміаку магістральними трубопроводами, не пізніше 5 числа місяця, наступного за тим, в якому видано ліцензію.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

Затверджено Порядок (правила) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання

НКРЕКП постановою від 10.10.2017 N 1223 затвердила Порядок (правила) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання.

Дія цього Порядку (правил) поширюється на суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії та є ліцензіатами НКРЕКП.

Порядок (правила) визначає механізм, принципи, процедури і єдині методичні засади організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності окремо від інших видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснює НКРЕКП.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр"

 

 

18.10.2017

Роз'яснено питання виконання будівельних робіт

Держархбудінспекція листом "Щодо виконання будівельних робіт" від 27.09.2017 N 40-701-(90-9)/8128  нагадала, що будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:

подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), та об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта;

видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Документи, що надають право на виконання будівельних робіт, є чинними до завершення будівництва.

Також Держархбудінспекція зазначила, що віднесення об'єкта до певного класу наслідків (відповідальності) здійснюється проектною організацією за погодженням із замовником будівництва.

 

 

17.10.2017

Затверджено новий Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

НКРЕКП постановою від 14.09.2017 N 1132 затвердила Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання.

Порядок установлює механізм формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання для суб'єктів природних монополій, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює НКРЕКП.

Виконання обов'язкових умов переходу до стимулюючого регулювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення і застосування цього Порядку надає ліцензіату право на звернення до НКРЕКП щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання.

Розрахунок тарифів здійснюється окремо за ліцензованими видами діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення.

Параметри регулювання, що мають довгостроковий термін дії, які визначаються НКРЕКП індивідуально для кожного ліцензіата, встановлюються постановою НКРЕКП, дія якої поширюється на окремого ліцензіата, який звернеться до НКРЕКП для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

Розширено перелік товарів, дозволених до провезення через лінію зіткнення в зоні АТО

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України наказом від 27.09.2017 N 95 переглянуло Перелік товарів, дозволених для переміщення до/з гуманітарно-логістичних центрів та через лінію зіткнення.

Зокрема до переліку додано чай фасований в упаковках, призначених для роздрібної торгівлі, та кава в зернах (смажена або не смажена), кава мелена, кава розчинна, в упаковках, призначених для роздрібної торгівлі. Загальна вага кожної з позиції має бути не більше, ніж 2 кг.

Також ддозволено переміщення садово-городнього інвентарю та інструментів (не більше п'яти одиниць), а також одного комплекту (4 штуки) всесезонних або зимових, або літніх шин для легкових автомобілів, радіусом не більше 16 дюймів.

Наказ набрав чинності з 14 жовтня.

 

 

Уточнено правила відбору оцінювачів при реалізації військового майна

Міноборони наказом від 28.08.2017 N 456 затвердило зміни до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у випадках відчуження військового майна.

Зокрема, встановлено, що  учасники конкурсу подають до комісії документи в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться. Копії документів, що подаються, завіряються відміткою "Згідно з оригіналом" із зазначенням назви посади, ініціалів та прізвища особи, яка завіряє копію, її особистого підпису, дати завірення копії.

Одночасно затверджено нову форму заяви про участь у конкурсному відборі суб'єктів оціночної діяльності.

Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

 

Використовувати печатки під час отримання рефінансування НБУ не обов'язково

Нацбанк рішенням від 10.10.2017 N 668-рш вніс до Технічного порядку взаємодії Національного банку України та банків під час екстреної підтримки ліквідності банків зміни, якими виключив з числа обов'язкових реквізитів документів, які оформлюються під час екстреної підтримки ліквідності банків, відбитки печаток.

Рішення набрало чинності з 11 жовтня.

 

 

Заборонено приймання та використання банкнот та монет ЦБ РФ, які містять зображення та/або тексти, що стосуються окупації території України

НБУ постановою від 13.10.2017 N 103 заборонив банкам та фінансовим установам здійснювати касові операції та валютно-обмінні операції з банкнотами (банківськими білетами) та монетами Центрального банку Російської Федерації із зображенням мап, символів, будівель, пам'ятників, пам'яток археології, архітектури, історії, краєвидів та будь-яких інших об'єктів, розташованих на окупованих Російською Федерацією адміністративно-територіальних одиницях України, та/або які містять тексти, що стосуються окупації Російською Федерацією адміністративно-територіальних одиниць України.

Одночасно уповноваженим фінансовим установам та національному оператору поштового зв'язку заборонено під час здійснення та/або виплати переказів приймати та/або видавати такі банкноти (банківські білети) та монети.

Постанова набрала чинності з 17 жовтня.

 

 

Діє новий Порядок надання розстрочення сплати ПДВ під час ввезення на митну територію України устатковання та обладнання

Кабмін постановою від 04.10.2017 N 775 затвердив новий Порядок надання розстрочення сплати податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України устатковання та обладнання за переліком, визначеним пунктами 58 і 59 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.

Цей Порядок визначає процедуру надання розстрочення сплати податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту:

тільки верстатів для обробки дерева; сушарок для деревини; пресів для виробництва деревностружкових або деревноволокнистих плит, які ввозяться для використання у деревообробному виробництві;

обладнання (його частин) для виробництва тільки медичних виробів.

Розстрочення рівними частинами сплати суми податку на додану вартість надається на строк до 36 календарних місяців без нарахування відсотків та пені, визначених пунктом 129.5 статті 129 Податкового кодексу.

Для отримання розстрочення сплати податку на додану вартість платник податків або уповноважена ним особа подає до митниці ДФС заяву.

Рішення про надання розстрочення сплати податку на додану вартість приймається комісією протягом десяти робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

Постанова набрала чинності з 14 жовтня.

 

 

Створено Міжвідомчу комісію з питань реалізації активів при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Кабмін постановою від 11.10.2017 N 768 затвердив Положення про Міжвідомчу комісію з питань реалізації активів та склад цієї комісії.

Комісія є постійно діючим допоміжним колегіальним органом, утвореним при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Завданням Комісії є розгляд та вирішення питань стосовно погодження рішень Національного агентства про передачу для реалізації активів вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат, які:

передані Національному агентству в управління для реалізації або без визначення шляху управління ними на підставі ухвали слідчого судді, суду або згоди власника активів та підлягають реалізації;

перебувають в управлінні Національного агентства та підлягають реалізації як захід самостійного виконання останнім судового рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію активів, стягнення в дохід держави активів.

 

 

13.10.2017

Внесено зміни до низки нормативно-правових актів Нацбанку щодо скасування необхідності проставлення печаток на документах

Нацбанк постановою від 10.10.2017 N 102 вніс зміни до 20 власних нормативно-правових актів.

Згідно зі змінами клієнти уповноважених банків, які бажають здійснити валютну операцію, можуть не засвідчувати печатками документи, які

подаються для проведення цих операцій.

Також більше не вимагається засвідчувати печатками документи, що подаються до Нацбанку.

Крім цього, у цілому ряді випадків знято вимогу щодо нотаріального засвідчення для оригіналів чи копій документів, що стосуються проведення валютних операцій.

Відповідні зміни внесено у зв'язку з прийняттям Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями" та з метою приведення нормативно-правових актів Нацбанку у відповідність до вимог законодавства.

Постанова набрала чинності 13 жовтня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 12.10.2017 р.

 

 

Нацбанк встановив нові вимоги до захисту приміщень небанківських фінустанов

Нацбанк постановою від 06.10.2017 N 100 затвердив Правила з організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні.

Ці Правила встановлюють мінімальні вимоги до захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні, що отримали від Нацбанку генеральну ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют або інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземних валютах, та їх структурних підрозділів, розташованих на території України (далі - НФУ). Захист приміщень НФУ забезпечується технічним станом та організацією охорони цих приміщень.

Зокрема, визначено, що НФУ зобов'язана організувати захист приміщень НФУ з використанням:

засобів інженерно-технічного укріплення;

системи тривожної сигналізації (у тому числі системи охоронної сигналізації, автоматизованої системи тривожної сигналізації, ручної системи тривожної сигналізації, які є складовими частинами системи тривожної сигналізації);

фізичної охорони;

інших засобів, що забезпечують захист приміщень.

В Правилах детально прописано вимоги до: технічного стану приміщень НФУ; організації охорони приміщень НФУ; обладнання приміщень НФУ системою тривожної сигналізації; приміщень, у яких здійснюються операції із цінностями; сховища.

Постанова набрала чинності 13 жовтня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 12.10.2017 р.

 

 

12.10.2017

Нацбанк пом'якшив валютні обмеження

Нацбанк постановою від 10.10.2017 N 101 вніс зміни до своєї постанови від 13.12.2016 N 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України".

Зокрема, Нацбанк дозволив здійснювати на підставі індивідуальної ліцензії Нацбанку купівлю та перерахування інвалюти для розміщення за межами України гарантійного депозиту на рахунках міжнародних платіжних систем як банкам, так і небанківським фінансовим установам. Це кошти, які мають використовуватись для забезпечення зобов'язань під час здійснення переказів за кордон. Раніше можливість переказу коштів для розміщення гарантійного депозиту для забезпечення транзакцій мали лише банківські установи-учасники міжнародних платіжних систем.

Крім того, уточнено порядок застосування виключень із заборони дострокового погашення кредитів, позик в інвалюті, отриманих резидентами від нерезидентів. Під такі виключення підпадають всі види платежів за визначеними кредитними договорами чи договорами позики, тобто платежі за основною сумою з урахуванням процентів та інших платежів, установлених договором.

Постанова набрала чинності 12 жовтня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 11.10.2017 р.

 

 

Затверджено Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

Мінсоцполітики наказом від 23.06.2017 N 1050 затвердило Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, якими встановлюються загальні вимоги до організації охорони праці та робочих місць на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках при виконанні будівельних робіт згідно з переліком видів будівельних робіт, на які поширюються мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках.

Ці Мінімальні вимоги поширюються на замовників, керівників будівництва, генеральних підрядників, підрядників, субпідрядників, фізосіб, що забезпечують себе роботою самостійно.

При цьому зазначені Мінімальні вимоги не поширюються на підприємства з видобутку корисних копалин.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 08 вересня 2017 р. за N 1111/30979 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

11.10.2017

Затверджено Ліміти використання мисливських тварин державного мисливського фонду у сезон полювання 2017/2018 років

Мінагрополітики наказом від 02.10.2017 N 530 затвердило Ліміти використання мисливських тварин державного мисливського фонду у сезон полювання 2017/2018 років.

Зазначені Ліміти затверджено відповідно до вимог ч. 1 ст. 16 Закону "Про мисливське господарство та полювання".

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 03 жовтня 2017 р. за N 1215/31083 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Внесено зміни до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 23.08.2017 N 3778 вніс зміни до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються.

Положення доповнено нормою, якою передбачено, що у разі якщо покупцем здійснено оплату за актив(и) (майно) банку до укладення договору купівлі-продажу активу(ів) (майна) банку та Фондом було прийнято рішення про скасування результатів відкритих торгів (аукціону) банк повертає такому покупцю перераховані ним кошти протягом 3-х робочих днів з дня прийняття такого рішення Фондом.

Також внесено зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 вересня 2017 р. за N 1130/30998 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено форму Довідки про цільове використання легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану як сировини у виробництві етилену

Мінфін наказом від 21.08.2017 N 709 затвердив форми:

Довідки про цільове використання легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану як сировини у виробництві етилену;

Довідки про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками на готову продукцію (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

Журналу обліку погашення податкових векселів.

Зазначені форми затверджено відповідно до п. 226.12 ст. 226, пп. 229.2.11 п. 229.2, пп. 229.3.13 п. 229.3 ст. 229 розд. VI Податкового кодексу та Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану для використання як сировини для виробництва етилену.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 вересня 2017 р. за N 1134/31002 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

10.10.2017

Удосконалено порядок розрахунку, нарахування і сплати регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду гарантування вкладів фізосіб

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 17.08.2017 N 3626 затвердив зміни до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Змінами передбачено удосконалення порядку розрахунку, нарахування і сплати регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду.

Зміни до Положення набирають чинності з 1 січня 2018 року.

 

Пенсійна реформа

Президент підписав Закон від 03.10.2017 N 2148-VIII, яким вносяться зміни до низки законодавчих актів щодо підвищення пенсій.

Зокрема, Законом передбачено, що з 1 січня 2018 року пенсію за віком призначатимуть:

- за наявності 25 років страхового стажу на 1 січня 2018 р. - у 60 років. Величина потрібного стажу щорічно збільшуватиметься на рік до досягнення 35 років у 2028 році;

- за наявності від 15 до 25 років страхового стажу на 1 січня 2018 р. - у 63 роки. Величина стажу збільшуватиметься до досягнення діапазону від 25 років до 35 років у 2028 році;

- за наявності 15 років страхового стажу на 1 січня 2019 р., але менше 16 років, які надавали б право виходу на пенсію в 63 роки, - у 65 років. Діапазон потрібного стажу щорічно збільшуватиметься на рік. Тобто з 2028 року пенсії в 65 років призначатимуть особам, які мають 15 - 25 років стажу.

Також Законом передбачено:

- єдині підходи до обчислення пенсій;

- зниження коефіцієнту страхового стажу з 1,35 % до 1 %. Коефіцієнт страхового стажу застосовується у формулі розрахунку пенсії та визначається як множник тривалості років стажу роботи особи на величину оцінки одного року страхового стажу;

- скасування з 1 жовтня 2017 року обмеження виплати пенсії працюючим пенсіонерам;

- скасування з 1 січня 2018 року спеціальних пенсій для держслужбовців, депутатів, прокурорів, працівників дипломатичної служби тощо.

Закон набирає чинності з 11 жовтня 2017 року (у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 10.10.2017 N 188), за винятком окремих положень.

 

Затверджено Реєстр великих платників податків на 2018 рік

ДФС наказом від 26.09.2017 N 632 затвердила Реєстр великих платників податків на 2018 рік.

У разі включення платника податків до Реєстру великих платників податків на нього поширюються особливості, визначені Податковим кодексом для великих платників податків.

 

 

09.10.2017

Уряд запускає пілотний проект із впровадження електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин

Кабмін прийняв рішення щодо реалізації з 1 жовтня 2017 р. пілотного проекту із впровадження електронних аукціонів з розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт озоноруйнівних речовин.

Відповідне рішення закріплено у постанові Кабміну від 04.10.2017 N 756, якою також затверджено Тимчасовий порядок проведення зазначених електронних аукціонів.

Організатором електронного аукціону може бути суб'єкт господарювання, зареєстрований на території України в установленому законодавством порядку, який має на праві власності електронну торгову систему, що дає змогу проводити електронні аукціони; досвід реалізації майна через електронну торгову систему не менш як один рік; обсяг реалізованого майна за попередній рік становить не менш як 100 млн гривень.

Електронний аукціон проводиться відкрито згідно з правилами проведення електронних аукціонів.

Переможцем електронного аукціону визнається учасник, який на момент завершення електронних торгів пропонує найвищу цінову пропозицію.

 

 

06.10.2017

Визначено механізм проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам

Кабмін постановою від 04.10.2017 N 751 затвердив Порядок і правила проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам.

Ці Порядок і правила визначають механізм проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій, які претендують на призначення, а також призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно під час провадження ними діяльності з оцінки відповідності третім особам.

Суб'єктами обов'язкового страхування є:

страховики - фінансові установи, які отримали ліцензію на проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам;

страхувальники - органи з оцінки відповідності та визнані незалежні організації, які претендують на призначення або вже призначені на проведення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту;

треті особи - особи, яким заподіяно шкоду внаслідок неналежного виконання органом з оцінки відповідності або визнаною незалежною організацією, які призначені на проведення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту, відповідних завдань з оцінки відповідності.

Договори обов'язкового страхування укладаються за формою типового договору згідно з додатком строком не менш як на один рік.

Предметом договору обов'язкового страхування є майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з обов'язком страхувальника відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам внаслідок неналежного провадження ним діяльності з оцінки відповідності.

Страхове відшкодування здійснюється страховиком відповідно до договору обов'язкового страхування на підставі судового рішення, що набрало законної сили, або письмової вимоги (претензії) третьої особи, визнаної страхувальником та погодженої страховиком.

 

 

Внесено зміни до Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування

Кабмін постановою від 04.10.2017 N 753 вніс зміни до Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування.

Зокрема, із Правил виключено норму, якою передбачалося, що у разі потреби для підтвердження відповідності будівельних виробів вимогам безпеки для життя і здоров'я людини, майна та навколишнього природного середовища заявник зобов'язаний подати висновки органів державного санітарно-епідеміологічного і пожежного нагляду та державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Затверджено Процедуру встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

НКРЕКП постановою від 14.09.2017 N 1133 затвердила Процедуру встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання.

Ця Процедура застосовується НКРЕКП під час встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання для суб'єктів природних монополій, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення та є ліцензіатами НКРЕКП.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

05.10.2017

Нацбанк скасував вимогу до банків надавати скан-копії документів для аналізу фіноперацій

Нацбанк постановою від 03.10.2017 N 98 вніс зміни до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла та Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників.

Зміни торкнулися аналізу операцій юридичних та фізичних осіб - клієнтів банків з придбання та перерахування за кордон валюти. Так, скасовано вимогу, згідно з якою банки повинні були надавати Нацбанку скан-копії документів, на підставі яких вони здійснювали аналіз фінансових операцій своїх клієнтів.

 Зокрема, йдеться про скан-копії таких документів:

- виписок клієнтів та скан-копій документів, які є підставою для здійснення операцій, крім рішення емітента про виплату дивідендів іноземному інвестору (використовується для аналізу попиту);

- висновків за кожним договором, анкет клієнтів та інших документів стосовно вжитих банком заходів під час здійснення аналізу і перевірки інформації про фінансові операції та їх учасників.

Постанова набрала чинності 5 жовтня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 04.10.2017 р.

 

 

Затверджено Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України

Нацбанк постановою від 28.09.2017 N 95 затвердив Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України.

Це Положення встановлює:

обов'язкові мінімальні вимоги щодо організації заходів із забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту;

принципи управління інформаційною безпекою;

вимоги до інформаційних систем банку, що взаємодіють з інформаційними системами Нацбанку, з урахуванням напрямів розвитку криптографічного захисту інформації в інформаційних системах Нацбанку.

Вимоги цього Положення поширюються на банки. Вимоги розділу III Положення також поширюються на небанківські установи - учасників інформаційних систем Нацбанку.

Постанова набирає чинності з 1 березня 2018 року, крім розділу V Положення, який набере чинності з 1 вересня 2019 року.

 

 

Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

НКЦПФР рішенням від 10.08.2017 N 583 затвердила зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами та Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

Зокрема, вищезазначені Ліцензійні умови доповнено положеннями, якими передбачено, що фінансова звітність ліцензіата має відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, що є її концептуальною основою.

Річна фінансова звітність ліцензіата має бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

Крім цього, виключено норми щодо переоформлення ліцензій.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 31 серпня 2017 р. за N 1071/30939 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

04.10.2017

Державіаслужба встановила вимоги щодо організації та надання метеорологічного обслуговування цивільної авіації

Державіаслужба наказом від 09.03.2017 N 166 затвердила Авіаційні правила України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації", якими встановлюються вимоги щодо організації та надання метеорологічного обслуговування цивільної авіації в Україні.

Вимоги цих Авіаційних правил поширюються на фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності, діяльність яких пов'язана із наданням або отриманням метеорологічного обслуговування у галузі цивільної авіації в Україні, крім суб'єктів державної авіації.

Зазначені Авіаційні правила розроблені відповідно до стандартів і рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації, нормативних актів Міжнародної асоціації повітряного транспорту, Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтролю), інших міжнародних авіаційних організацій та з урахуванням законодавства Європейського Союзу у галузі цивільної авіації.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 вересня 2017 р. за N 1092/30960 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Внесено зміни до Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Нацбанку

Нацбанк постановою від 02.10.2017 N 96 вніс зміни до Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України.

Зазначеною постановою розширено критерії, за якими Нацбанк здійснює відбір банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Нацбанку.

Зокрема, відтепер до зберігання запасів готівки Нацбанку окрім банків, що здійснюють інкасацію коштів та перевезення валютних цінностей, можуть бути залучені також банки, що користуються послугами з інкасації інших банків або юросіб, які отримали ліцензію Нацбанку на надання банкам послуг з інкасації.

Постанова набирає чинності з 5 жовтня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 04.10.2017 р.

 

 

03.10.2017

Установлено новий механізм визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

НКРЕКП постановою від 14.09.2017 N 1135 затвердила Порядок визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій, що провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення.

Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів природних монополій, що провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення, є ліцензіатами НКРЕКП та формують тарифи на централізоване водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання (далі - ліцензіати).

Зазначений Порядок установлює механізм визначення регуляторної бази активів ліцензіатів, групи активів, що входять до складу регуляторної бази активів, строки їх корисного використання та методи нарахування амортизації для розрахунку необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

НКРЕКП визначила мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

НКРЕКП постановою від 21.09.2017 N 1156 затвердила Мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу.

Ці Стандарти та вимоги визначають перелік мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, що регулюють відносини, пов'язані з розподілом та постачанням природного газу відповідно до мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів, захистом прав споживачів та наданням оператором газорозподільної системи (далі - Оператор ГРМ) або постачальником природного газу (далі - постачальник) компенсації за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу та постачання природного газу споживачам або замовникам (у випадку недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж).

Дія зазначених Стандартів та вимог поширюється на Операторів ГРМ, постачальників, споживачів природного газу, замовників (у випадку недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж).

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Оператори газорозподільних систем та постачальники природного газу повинні протягом двох тижнів з дня набрання чинності цією постановою розмістити на своїх офіційних веб-сайтах чинну редакцію Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу.

 

 

02.10.2017

Затверджено Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту

Кабмін постановою від 27.09.2017 N 733 затвердив Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту.

Це Положення визначає порядок організації оповіщення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, органів управління і сил цивільного захисту та населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, їх подальшого інформування з метою вжиття заходів безпеки, забезпечення зв'язком органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, а також забезпечення функціонування апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікацій.

Дія Положення поширюється на центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, операторів телекомунікацій, телерадіокомпанії, а також підприємства, установи, організації незалежно від форми власності і господарювання.

 

 

Визначено механізм функціонування інформаційної системи при здійсненні ліцензування діяльності з будівництва об'єктів

Мінрегіон наказом від 09.08.2017 N 194 затвердив Порядок функціонування інформаційної системи при здійсненні ліцензування господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками.

Цей Порядок визначає механізм функціонування інформаційної системи, інтегрованої до Єдиного державного порталу адміністративних послуг, при здійсненні ліцензування господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками.

Система призначена для опрацювання електронних документів щодо ліцензування.

Система забезпечує:

реєстрацію, опрацювання та розгляд електронних документів щодо ліцензування відповідальною особою;

надання здобувачу ліцензії, ліцензіату інформації про стан та результати розгляду електронних документів щодо ліцензування;

захист інформації, що обробляється у Системі, відповідно до вимог Закону "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах";

підтвердження цілісності електронних документів щодо ліцензування та ідентифікації здобувача ліцензії, ліцензіата.

Електронні документи щодо ліцензування подаються через Систему здобувачем ліцензії, ліцензіатом шляхом заповнення електронних форм та/або у вигляді файлів, підписаних ЕЦП здобувача ліцензії, ліцензіата.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 08 вересня 2017 р. за N 1110/30978 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Для банків запроваджено нову форму статистичної звітності

Нацбанк постановою від 27.09.2017 N 94 затвердив зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України.

Зокрема, запроваджено нову форму статистичної звітності - N 601 "Звіт про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною особою".

Банки повинні:

здійснювати подання форми N 601 станом на 01 жовтня 2017 року, 01 листопада 2017 року, 01 грудня 2017 року, 01 січня 2018 року, 01 лютого 2018 року, 01 березня 2018 року в тестовому режимі;

починаючи зі звітності станом на 01 квітня 2018 року забезпечувати подання форми N 601 згідно з вимогами Правил. 

Постанова набрала чинності 30 вересня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 29.09.2017 р.

 

 

Огляд інших нових нормативних актів України на головній сторінці http://www.cct.com.ua/

 

 

Повний текст нормативних документів містить

інформаційно-довідкова система "Зодчий"  (880 грн.)

 Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg

Нормативна база будівельних документів і стандартів

(СНИП, ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВСН)