Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.Медичне страхування працівників<br>Запитання-відповіді від 10.07.2017

Медичне страхування працівників

? Чи може юридична особа (Мале приватне підприємство) заключити договір з приватною страховою компанією на медичне страхування співробітників? При цьому сплата страхових внесків буде здійснюватися за рахунок підприємства. Чи можуть ці внески бути не додатковим благом співробітника? Чи обкладаються ці внески податками,та чи є ці внески затратами підприємства?

Відповідно до ст. 16 Закону України № 85/96-ВР від 07.03.96 р. «Про страхування» (Закон № 85) договір страхування – це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Страхувальниками, згідно ст. 3 Закону № 85 визнаються юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України. Страхувальники можуть укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Слова «страховик», «страхова компанія», «страхова організація» та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності (ст. 2 Закону № 85).

Отже, будь-яка юридична особа може укласти договори добровільного медичного страхування своїх працівників за їх згодою із страховою компанією, яка має відповідну ліцензію.

П. 14.1.521 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено, що договір добровільного медичного страхування – договір страхування, який передбачає страхову виплату, що здійснюється закладам охорони здоров'я у разі настання страхового випадку, пов'язаного із хворобою застрахованої особи або нещасним випадком. Такий договір має також передбачати мінімальний строк його дії один рік та повернення страхових платежів виключно страхувальнику при достроковому розірванні договору.

Платники податку на прибуток при визначенні об'єкту оподаткування керуються п. 134.1.1 ПКУ, відповідно до якого:

– для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу;

– для платників податку у яких річний дохід від будь-якої діяльності перевищує двадцять мільйонів гривень, об'єкт оподаткування визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Жодною нормою ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суми витрат, пов'язаних із сплатою страхових внесків за договорами добровільного медичного страхування.

Отже, сплата таких страхових внесків є витратами платників податку на прибуток (як «високодохідних» так і «малодохідних»).

Разом із тим, відповідно до п. 1231 ПКУ якщо договір довгострокового страхування життя чи договір страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, договір страхування додаткової пенсії, протягом перших п'яти років його дії розривається з будь-яких причин, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цієї статті, до закінчення мінімального строку його дії або до настання відповідного страхового випадку, встановлених цим Кодексом та іншим законодавством, в результаті чого відбувається часткова страхова виплата, виплата викупної суми чи повне припинення зобов'язань страховика за таким договором перед таким платником податку або порушуються інші вимоги, встановлені цим Кодексом до таких договорів, а також вимоги до договорів добровільного медичного страхування, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цієї статті, то платник податку – страхувальник, який визнав у бухгалтерському обліку витрати, зобов'язаний збільшити фінансовий результат до оподаткування звітного періоду на суму таких попередньо сплачених платежів, внесків, премій із нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на кінець звітного періоду, в якому відбулося розірвання договору або такий договір перестав відповідати вимогам, передбаченим цим Кодексом.

Таким чином, коригування, передбачене ст. 1231 ПКУ, застосовується до договорів добровільного медичного страхування у тих випадках, якщо в результаті припинення трудових відносин між страхувальником і застрахованою особою договір добровільного медичного страхування перестав відповідати вимогам, передбаченим пп. 14.1.521 ПКУ. Платник податку – страхувальник, який визнав у бухгалтерському обліку витрати, зобов'язаний збільшити фінансовий результат до оподаткування звітного періоду на суму таких попередньо сплачених платежів, внесків, премій із нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на кінець звітного періоду, в якому відбулося розірвання договору або такий договір перестав відповідати вимогам, передбаченим цим Кодексом.

Крім того, базою для нарахування пені є сума попередньо сплачених платежів. Така пеня повинна бути сплачена до бюджету.

Таке коригування стосується будь-яких платників податку на прибуток, як «високодохідних» так і «малодохідних».

Аналогічної позиції притримуються і фахівці фіскальної служби у листі від 28.03.2017 р. № 6319/6/99-99-15-02-02-15.

Щодо оподаткування застрахованої особи:

Відповідно до п. 164.2.16 «в» ПКУ до складу місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються зокрема суми за договорами добровільного медичного страхування крім сум, що сплачуються роботодавцем-резидентом за свій рахунок, якщо така сума не перевищує 15 відсотків нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується страховий платіж, але не більш як 2,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, у розрахунку за місяць за сукупністю таких внесків.

Отже, страховий платіж за кожну застраховану особу не буде оподатковуватися ПДФО у разі якщо його місячна сума не буде перевищувати 15 % від нарахованої йому заробітної плати, але не більше ніж 2,5 розміру мінімальної заробітної плати (у 2017 р. така сума дорівнює 8000,0 грн.). Якщо сума страхового внеску буде більшою ніж зазначені суми, різниця повинна оподатковуватися ПДФО за ставкою 18 % із застосуванням натурального коефіцієнту (п. 164.5 ПКУ). Крім того зазначена сума перевищення повинна оподатковуватися військовим збором у розмірі 1,5 % відповідно до п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ без застосування натурального коефіцієнту (лист ДФСУ від 27.11.2015 р. № 25405/6/99-99-17-02-01-15).

Сума страхових внесків (у тому числі і та яка оподатковується ПДФО) не є базою нарахування ЕСВ відповідно до п. 7 ст. 7 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та п. 2 Переліку виплат, які не є базою для нарахування ЕСВ, який затверджено постановою КМУ № 1170 від 22.12.2010 р.

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно