Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.Організація харчування працівників в полі<br>Запитання-відповіді від 10.07.2017

Організація харчування працівників в полі

? Сільськогосподарське товариство надає послуги з харчування своїм працівникам в полі на основі «шведського столу». Які документи потрібні для оформлення даної послуги та як оформити податкову накладну (код УКЗД), якщо продукти для приготування є і власні, і покупні?

Організація роботодавцем харчування працівників може здійснюватись як в обов'язковому порядку згідно з вимогами законодавства, так і з власної ініціативи.

Забезпечення працівників харчуванням в обов'язковому порядку передбачено ст. 166, 167 КЗпП, та ст. 7 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII.

Згідно із ст. 91 КЗпП підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників. У такому випадку харчування здійснюється за умовами, визначеними трудовим (колективним) договором або добровільно (на підставі наказів, розпоряджень тощо).

Документування операцій по забезпеченню працівників харчуванням повинно проводитися у формі, яка зокрема дозволяє визначити:

– Схему організації харчування (безпосередньо в столовій, чи в іншому приміщенні підприємства, або із доставкою харчування за місцем роботи працівників)

– Джерела фінансування (кошти підприємства, кошти працівників, дотаційні чи інші кошти)

– Порядок проведення розрахунків (використання талонів, карток, відомостей або інших інструментів за певний період часу).

Щодо визначення коду УКТ ЗЕД в податковій накладній.

Визначення кодів в податковій накладній буде залежати від підстав для виписки самої податкової накладної, а саме:

Згідно з пп. «а» і «б» п. 185.1 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (п. 14.1 ПКУ).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності. При цьому з метою оподаткування ПДВ постачанням послуг, зокрема є: постачання послуг іншій особі на безоплатній основі (п.14.1.185 ПКУ).

Відповідно до п. 14.1.13 ПКУ безоплатно надані товари, роботи, послуги:

товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів;

роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості;

П. 188.1 ПКУ визначено, що база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками – суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни), за винятком:

товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;

газу, який постачається для потреб населення.

Отже, операції з безоплатного надання платником послуг з безкоштовного харчування своїх працівників, згідно зі статтею 185 ПКУ розглядається як окрема операція з постачання послуг. В такому випадку виписується зведена податкова накладна в якій зазначається код послуги 56.29 «Послуги щодо забезпечення харчуванням» (Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010).

Якщо ж управлінським персоналом підприємства буде прийнято рішення, про застосування п. 198.5 ПКУ, згідно якого якщо платник податку починає використовувати товари не у господарській діяльності, то він зобов'язаний визначити податкові зобов'язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 ПКУ (для товарів не нижче ціни придбання), то в такому випадку в зведеній податковій накладній необхідно перерахувати усі використані для виготовлення їжі товари та позначити їх відповідними кодами згідно із УКТ ЗЕД із р. IV «Готові харчові продукти» Закону України «Митний тариф України».

На нашу думку перший варіант виписки податкової накладної є більш правомірним.

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно