Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року N 410<br>Національний банк<br>Постанова від 10.07.2017 № 61

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 липня 2017 року N 61

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року N 410

Відповідно до статті 99 Конституції України, статей 6, 7, 71, 15, 25, 30, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Указу Президента України від 27 червня 1999 року N 734/99 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства", статей 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року N 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (зі змінами) такі зміни:

1) у підпункті 1:

абзаци четвертий та п'ятий викласти в такій редакції:

"погашення кредитів/позик уповноваженим банком-позичальником;

погашення кредитів/позик на користь іноземного банку-кредитора;";

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий уважати відповідно абзацами шостим - десятим;

в абзаці сьомому слова "(далі в цьому абзаці - МФО)" замінити словами та цифрами "(далі в підпункті 1 пункту 6 цієї постанови - МФО)";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"погашення кредитів/позик резидентом-позичальником на користь нерезидента-кредитора, якщо МФО є учасником (акціонером) такого резидента-позичальника та/або нерезидента-кредитора;";

2) доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"25) дозволити уповноваженому банку-позичальнику повертати нерезиденту-кредитору кошти за кредитом/позикою в іноземній валюті (з урахуванням процентів та інших платежів, установлених відповідним кредитним договором / договором позики) безпосередньо на інвестиційний рахунок такого нерезидента-кредитора за умови подальшого використання цих коштів на збільшення капіталу цього уповноваженого банку.".

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, та діє до прийняття Національним банком України окремої постанови Правління Національного банку України за умови відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи України.

В. о. Голови

Я. В. СмолійТексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно