Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.Щодо надання роз'яснень [з окремих питань діяльності приймальних комісій]<br>Міністерство освіти і науки України<br>Лист від 20.07.2017 № 1/9-399

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 20.07.2017 р. N 1/9-399

Керівникам вищих навчальних закладів
Директору ДП "Інфоресурс"


Щодо надання роз'яснень

На підставі поточного моніторингу вступної кампанії 2017 року Міністерство освіти і науки України надає роз'яснення з окремих питань діяльності приймальних комісій:

1. Прийом заяв та документів вступників на основі повної загальної середньої освіти, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів закінчується о 18 год. 00 хв. 20 липня. Вищі навчальні заклади зможуть до 18 год. 00 хв. 23 липня вносити до ЄДЕБО заяви вступників (включаючи заяви осіб, які не змогли створити електронні кабінети в присутності представників приймальної комісії), які були подані у встановлений строк у паперовій формі. Такі вступники можуть бути допущені до вступних випробувань та проходити їх відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році (далі - Умови прийому).

2. Подання заяв вступниками на основі повної загальної середньої освіти здійснюється в електронній формі, крім передбачених законодавством випадків, та окремих випадків, передбачених в листі МОН від 14 липня 2017 року N 1/9-395. Прийняття заяви в паперовій формі є проміжним етапом її реєстрації в ЄДЕБО, який дозволяє внесення даних цієї заяви до ЄДЕБО приймальній комісії вищого навчального закладу. У разі спроби зареєструвати електронну (паперову) заяву з вже використаною пріоритетністю або з порушенням вимоги до загальної кількості заяв, що можуть претендувати на бюджетні місця, та спеціальностей в них, з урахуванням зареєстрованих паперових заяв (електронних), така електронна заява буде відхилена.

3. Ліцензовані вищі духовні навчальні заклади, які керуючись нормою частини 16 статті 44 Закону України "Про вищу освіту", встановили особливості прийому на навчання, що прямо не передбачені Умовами прийому, самостійно здійснюють реєстрацію вступників та проведення конкурсних процедур з наступним внесенням зарахованих студентів до ЄДЕБО.

4. Приймальні комісії вищих навчальних закладів для правильного формування конкурсного бала вступників та підготовки до адресного розміщення державного замовлення можуть редагувати та уточнювати інформацію в межах поданих до навчального закладу та зареєстрованих ним заяв:

4.1 щодо сільського коефіцієнту, зокрема з урахуванням поданих вступником особисто або засобами електронного зв'язку уточнених документів щодо місця його реєстрації (приймальна комісія може видалити або додати позначку сільського коефіцієнта 1,02 у межах окремої заяви без внесення до електронного кабінету іншого підтвердного документа);

4.2 щодо середнього бала додатка до документа про повну загальну середню освіту - на підставі власного перерахунку, зокрема за зверненням вступника особисто або засобами електронного зв'язку. Слід враховувати, що змінювати середній бал зможе лише представник вищого навчального закладу який першим його вносив/перевіряв (приймальна комісія може змінити середній бал, що буде відображено в усіх заявах вступника у всі навчальні заклади, до яких він подав чи буде подавати документи. Якщо інші навчальні заклади вважатимуть цей розрахунок помилковим, то вони звертаються електронною поштою до ДП "Інфоресурс" для остаточного вирішення питання);

4.3 щодо інформації про здобуття даного ступеня вищої освіти за бюджетні кошти, зокрема за зверненням вступника особисто або засобами електронного зв'язку (приймальна комісія може змінювати інформацію про здобуття даним вступником вищої освіти відповідного рівня за бюджетні кошти у межах окремої заяви);

4.4 щодо зміни статусу заяви, включаючи повернення до попереднього статусу.

5. Приймальні комісії вищих навчальних закладів для правильного формування конкурсного бала вступників та підготовки до адресного розміщення державного замовлення самостійно вносять інформацію в межах поданих до навчального закладу та зареєстрованих ним заяв:

5.1 щодо результатів вступних випробувань (у т. ч. підсумкову оцінку за творчий конкурс, який проходив у кілька сесій);

5.2 щодо бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до нього (за шкалою від 100 до 200 балів) при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей (додаток 4 до Умов прийому);

5.3 щодо додаткових балів до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмета для учасників Всеукраїнської олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей (додаток 4 до Умов прийому);

5.4 щодо зарахування оцінок по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника для членів збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України (за списком).

6. Додатковий бал призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2016 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2017 або 2016 року встановлюється ЄДЕБО на підставі інформації МОН. У разі необхідності вступники або вищі навчальні заклади можуть звертатись з цих питань до МОН за адресою: vstup_2017@mon.gov.ua.

7. Для забезпечення в повному обсязі права випускників бакалаврських програм на здобуття наступного рівня вищої освіти, вищі навчальні заклади можуть приймати документи вступників до магістратури з числа випускників-бакалаврів 2017 року, допускати їх до конкурсного відбору та вступних випробувань на основі диплома бакалавра без обов'язкового подання додатка до нього. Про прийняття документів вступників на магістерські програми без додатка до диплома бакалавра необхідно протягом робочого дня інформувати МОН електронним листом на адресу: vstup_2017@mon.gov.ua.

Перший заступник Міністра

В. КовтунецьТексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно