Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.Алгоритм дій при зупинці реєстрації податкової накладної (ПН) та розрахунку коригування (РК)<br>Державна фіскальна служба України<br>Роз'яснення від 20.07.2017

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

АЛГОРИТМ ДІЙ ПРИ ЗУПИНЦІ РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ (ПН) ТА РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ (РК)

Етапи проходження податкової накладної

  

Податкова
накладна

  

  

СМ КОР
(перевірка)

  

НЕ відповідає
критеріям

  

Реєстрація ПН
  

  

Відповідає критеріям
(отримано квитанцію із зазначенням причини)

  

Зупинка реєстрації ПН 

  

 

  

 

  

Таблиця платника
податків


  

Платник податків має право протягом 365 днів надати документи


  

Письмові пояснення та/або копії документів
(пп. "в" п. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 ПКУ)


  

 

  

 

  

розгляд Робочою групою
(3 робочі дні)
 
розгляд рішень РГ та прийняття
рішення Комісією ДФС
(2 робочі дні)

або

 

Платником податків протягом 365 днів не надаються відповідні документи, ПН вважається незареєстрованою


 

розгляд Робочою групою
(3 робочі дні)
 
розгляд рішень РГ та прийняття
рішення Комісією ДФС
(2 робочі дні)

або

  

  

 

 

 

  

  

Врахування
Таблиці ПП


Неврахування
Таблиці ПП


 

 

 

Реєстрація
ПН


Відмова в
реєстрації ПНТаблиця даних платника податку (ТПП)

Дата складання ___________ N _____

                             Тип особи:

                              юридична особа                                     фізична особа - підприємець

Індивідуальний податковий номер                

Податковий номер або серія та/або номер паспорта              

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця даних платника податку


N
з/п

Код згідно з КВЕД ДК 009:2010

Код згідно з УКТ ЗЕД / ДК 016-2010
(придбання (отримання) товарів/послуг)

Код згідно з УКТ ЗЕД / ДК 016-2010
(постачання (виготовлення) товарів/послуг)

1

 

 

 

2

 

 

 

...

 

 

 


Інформація, наведена у таблиці, є достовірною.

Підписант:

Для юридичної особи

  керівник

  уповноважена особа

Для фізичної особи - підприємця

  підприємець

  представник

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та/або номер паспорта)


_____________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові)

__________
(підпис)


Взаємодія територіальних органів та комісії ДФС для прийняття рішень

  Відмова СМ КОР у реєстрації ПН

  

письмові пояснення та/або
копії документів (пп. "в" п. 201.16.1
п. 201.16 ст. 201 ПКУ)

  

таблиця даних платника
податків (п. 3 Критеріїв
наказу МФУ N 567)


________________________________________________________________________________________________________________

Робочі групи

Робочі групи

Робочі групи

Робочі групи

Робочі групи

Робоча група

Закарпатська
Івано-Франківська
Тернопільська
Чернівецька
Волинська
Львівська
Рівненська

Хмельницька
Житомирська
Чернігівська
Черкаська
Київська
ОВП

Кіровоградська
Полтавська
Запорізька
Дніпропетровська

Вінницька
Миколаївська
Херсонська
Одеська

Луганська
Донецька
Сумська
Харківська

м. Київ

  

  

  

  

  

  

Секретар

Секретар

Секретар

Секретар

Секретар

2 Секретарі


Проекти рішень (3 робочі дні)
____________________________________________________________________________________________________________________________

  
РІШЕННЯ ПЛАТНИКУ

Етапи прийняття рішення про врахування (неврахування) інформації в Таблиці даних платника податку

  

Платник податків

• формування Таблиці даних платника податків
(далі - ТПП) для подання ДФС засобами
Електронного кабінету або Єдиного вікна
 

  

Робочі групи
(у кожному регіоні)

• перевірка достовірності даних в ТПП
• формування проектів рішень (3 робочі дні)
 

  

Секретарі (8 осіб)

• розгляд і узагальнення рішень робочих груп та
підготовка матеріалів для розгляду комісії ДФС
 

  

Комісія ДФС

• прийняття рішення та надсилання його
платнику (5 робочих днів) про:

 

 

 

                

 

 

 

Врахування
інформації в ТПП


або

Неврахування
інформації в ТПППерелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК

По критеріях націнки на товар, що не перевищує 1,5 рази та наявності дозвільних ліцензій на здійснення відповідної господарської діяльності - договори, в т. ч. зовнішньоекономічні контракти

 

  

  

первинні документ
щодо постачання/придбання
товарів/послуг,
зберігання й транспортування,
складські документи;

розрахункові документи,
банківські виписки;

документи щодо
підтвердження відповідності
продукції.

Письмові пояснення та копії документів, зазначені у Переліку, платник податку може подати до ДФС в електронному вигляді засобами електронного зв'язку, визначеними ДФС.


Процедура розгляду скарг на рішення комісії ДФС

  

Скарги подаються платником ПДВ до ДФС протягом 10 календарних днів після отримання ним рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування.

У разі коли останній день строку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

Строк подання скарги може бути продовженим за правилами і на підставах, визначених пунктом 102.6 статті 102 Податкового кодексу України.

За результатами розгляду скарги комісія з питань
розгляду скарг приймає одне з таких рішень: задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії ДФС; залишає скаргу без задоволення та рішення комісії ДФС без змін.

Якщо вмотивоване рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом строку, визначеного пунктом 56.23 статті 56 Податкового кодексу, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податку з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку.
Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.2.0 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно