Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.



Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виконання операцій з купівлі інвестиційних монет України в населення<br>Національний банк<br>Постанова від 26.07.2017 № 69

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 липня 2017 року N 69

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виконання операцій з купівлі інвестиційних монет України в населення

Відповідно до статей 7, 15, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 14 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", з метою вдосконалення порядку виконання операцій з купівлі інвестиційних монет у населення Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виконання операцій з купівлі інвестиційних монет України в населення, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2003 року N 206, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 червня 2003 року за N 425/7746 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2015 року N 209), що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В. о. Голови

Я. В. Смолій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
26 липня 2017 року N 69


Зміни до Інструкції про порядок виконання операцій з купівлі інвестиційних монет України в населення

1. У розділі I:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Ця Інструкція визначає порядок виконання операцій з купівлі інвестиційних монет України (далі - інвестиційні монети) у належному стані та пошкоджених інвестиційних монет у населення відділами (управлінням) грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу Національного банку (далі - підрозділи грошового обігу в регіонах).";

2) в абзаці четвертому пункту 5 слова та цифри "Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 року N 190 (зі змінами)" замінити словами та цифрами "Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року N 1062 (зі змінами)";

3) у пункті 6 слова "або метрологічну атестацію в територіальних органах, уповноважених (акредитованих) на її проведення," виключити;

4) у пункті 9 слова "територіальних управлінь" замінити словами "Департаменту грошового обігу Національного банку (далі - Департамент грошового обігу)";

5) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"10. Департамент грошового обігу надсилає засобами системи електронного документообігу АСКОД (далі - СЕД АСКОД) Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку (далі - Департамент бухгалтерського обліку) електронне повідомлення, у якому зазначає номери окремих балансових рахунків та назви підрозділів грошового обігу в регіонах відповідно до вимог розпорядчих актів Національного банку з питань бухгалтерського обліку операцій Національного банку з дорогоцінними металами для перерахування Департаментом бухгалтерського обліку коштів за посилки з пошкодженими інвестиційними монетами.

Департамент грошового обігу в разі зміни рахунків не пізніше наступного робочого дня після їх зміни надсилає Департаменту бухгалтерського обліку електронне повідомлення з актуальною інформацією про номери рахунків та назви підрозділів грошового обігу в регіонах.".

2. У розділі II:

1) в абзаці першому пункту 3 слова "уповноважену особу, визначену внутрішніми документами територіальних управлінь" замінити словами "працівника підрозділу грошового обігу в регіоні, який відповідно до посадової інструкції згідно зі своїми функціональними обов'язками здійснює контроль за операціями з купівлі інвестиційних монет у населення";

2) абзац другий пункту 5 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"Маса пошкоджених інвестиційних монет визначається за фактичними показниками ваговимірювальних приладів (ваг) без заокруглення з точністю:

для золота - до 0,01 г;

для срібла - до 0,1 г.".

3. У розділі III:

1) в абзаці третьому пункту 2 слова "до служби бухгалтерського обліку" замінити словами "працівникові підрозділу грошового обігу в регіоні, який відповідно до посадової інструкції згідно зі своїми функціональними обов'язками забезпечує розрахунки за куплені інвестиційні монети";

2) в абзаці третьому пункту 3 слова "працівнику служби бухгалтерського обліку для здійснення контролю" замінити словами "працівникам підрозділу грошового обігу в регіоні, які відповідно до посадової інструкції згідно зі своїми функціональними обов'язками забезпечують попередній та поточний контроль та здійснюють відображення операцій з купівлі інвестиційних монет у бухгалтерському обліку".

4. У розділі IV:

1) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Державна скарбниця повідомляє засобами СЕД АСКОД Департамент бухгалтерського обігу про результати остаточної оцінки інвестиційних монет, із зазначенням назви підрозділу грошового обігу в регіоні, яким надіслано інвестиційні монети для оцінки. Департамент бухгалтерського обігу проводить розрахунки з підрозділами грошового обігу в регіонах за прийняті інвестиційні монети в порядку, установленому Національним банком.";

2) абзац третій пункту 7 після цифр "II" доповнити словами та цифрами "та пункту 2 розділу III".

5. У пункті 1 розділу V:

1) у першому реченні абзацу першого слово "грошового" виключити;

2) в абзаці п'ятому слова "працівнику служби бухгалтерського обліку" замінити словами "працівникам підрозділу грошового обігу в регіоні, які відповідно до посадових інструкцій згідно зі своїми функціональними обов'язками забезпечують відображення операцій з інвестиційними монетами в бухгалтерському обліку та здійснюють попередній і поточний контроль";

3) в абзаці шостому слова "працівник служби бухгалтерського обліку" замінити словами "працівник підрозділу грошового обігу в регіоні".

6. У розділі VI:

1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. Підрозділи грошового обігу в регіонах передають до Державної скарбниці прийняті для оцінки в населення інвестиційні монети у вигляді посилок (мішків, інкасаторських сумок, ящиків тощо) через підрозділи перевезення цінностей Центрального сховища Національного банку (далі - підрозділ перевезення цінностей).";

2) пункти 3, 4 викласти в такій редакції:

"3. Матеріально відповідальні особи оформляють супровідний лист на надіслані інвестиційні монети, у якому зазначаються кількість місць, маса брутто, оціночна вартість інвестиційних монет. Лист підписує представник Національного банку в регіоні або інший працівник Національного банку, призначений наказом Національного банку.

4. Підрозділи грошового обігу в регіонах надсилають інвестиційні монети до Державної скарбниці залежно від їх накопичення через підрозділи перевезення цінностей під час перевезення готівки.";

3) абзац третій пункту 6 виключити;

4) пункт 7 виключити.

7. У тексті Інструкції та додатках до неї слова "найменування територіального управління", "найменування та адреса територіального управління" і "територіальні управління" у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами "назва підрозділу грошового обігу в регіоні", "назва та адреса підрозділу грошового обігу в регіоні" і "підрозділи грошового обігу в регіонах" у відповідних відмінках та числах.

Директор Державної
скарбниці України

Л. В. Галяпа

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій



Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно