Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи<br>Національний банк<br>Постанова від 27.07.2017 № 70

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 липня 2017 року N 70

Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою ефективного використання стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року N 615 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 2 розділу I:

у пункті 5 слова "Офіційного інтернет-представництва Національного банку України (далі - Офіційне інтернет-представництво)" замінити словами "офіційного Інтернет-представництва Національного банку України (далі - Інтернет-представництво)";

абзац перший пункту 17 доповнити словами "(у випадках, передбачених законодавством)";

2) у розділі II:

пункт 26 глави 4 викласти в такій редакції:

"26. Національний банк щодня засобами програмно-технологічного забезпечення та системи електронної пошти Національного банку (далі - система електронної пошти) надсилає банкам повідомлення про умови проведення операції з надання кредиту овернайт на наступний робочий день із зазначенням процентної ставки та виду застави (однорідна, змішана) за кредитом овернайт із розміщенням цієї інформації на сторінці Інтернет-представництва";

у главі 5:

у другому реченні пункту 31 слова "системи електронної пошти та розміщується" замінити словами "програмно-технологічного забезпечення та системи електронної пошти з розміщенням цієї інформації";

у пункті 33:

абзац перший після слова "квартал" доповнити словами "за допомогою засобів системи електронної пошти";

абзац другий після слова "засобів" доповнити словами "програмно-технологічного забезпечення";

пункт 44 після слова "пропорційно" доповнити словами "до поданих заявок";

3) у розділі IV:

пункт 63 глави 8 виключити;

у главі 9:

у пункті 69:

абзац перший доповнити словами та цифрами "та/або строком до 100 днів";

в абзаці другому:

слова та цифри "строком до 90 днів" виключити;

абзац після слова "засобів" доповнити словами "програмно-технологічного забезпечення";

у пункті 70:

абзац перший після слова "забезпечення" доповнити словами "системи електронної пошти";

у підпункті 2 слова "з визначенням або загального обсягу залучення коштів від банків та/або процентної плати за них, або без визначення таких параметрів" виключити;

пункт 73 викласти в такій редакції:

"73. Банки в разі проведення процентного тендера з розміщення депозитних сертифікатів самостійно пропонують суму та мінімальну процентну ставку, за якими вони погоджуються вкласти кошти в депозитний сертифікат. Процентна ставка зазначається з точністю до двох знаків після коми. Банк може подати декілька заявок на участь у процентному тендері з розміщення депозитних сертифікатів із зазначенням різних процентних ставок.

Національний банк на підставі заявок на участь у процентному тендері з розміщення депозитних сертифікатів, а також ураховуючи оперативний моніторинг процентних ставок на міжбанківському кредитному ринку, самостійно визначає граничну процентну ставку для залучення коштів.

Задоволення заявок банків може здійснюватися двома методами - за процентними ставками, що пропонуються банками (але не вищими, ніж гранична процентна ставка), або за граничною процентною ставкою. Метод задоволення заявок банків зазначається в повідомленні Національного банку про проведення процентного тендера з розміщення депозитних сертифікатів.

Задоволення заявок банків за методом застосування процентних ставок, що пропонуються банками, здійснюється за запропонованими банками процентними ставками, починаючи із заявки з найменшою процентною ставкою.

Задоволення заявок банків за методом застосування граничної процентної ставки здійснюється за граничною процентною ставкою, починаючи із заявки з найменшою процентною ставкою.

Заявки банків, що пропонують процентні ставки вищі, ніж гранична процентна ставка, не задовольняються.

Заявки банків у разі проведення процентного тендера з розміщення депозитних сертифікатів з оголошенням загального обсягу коштів, що залучаються Національним банком, задовольняються до вичерпання оголошеного обсягу коштів.

Якщо оголошений обсяг залучення коштів менший, ніж сума коштів, зазначених у заявках банків з однаковою процентною ставкою (або граничною процентною ставкою), то розміщення депозитних сертифікатів здійснюється пропорційно до поданих заявок між цими банками з округленням до більшого цілого.

Заявки банків, які подані за ставкою, що менше або дорівнює граничній процентній ставці в разі проведення процентного тендера з розміщення депозитних сертифікатів без оголошення загального обсягу коштів, що залучаються Національним банком, задовольняються в повному обсязі";

пункт 79 доповнити словами "за допомогою засобів системи електронної пошти";

4) у тексті Положення слова "Офіційне інтернет-представництво" у всіх відмінках замінити словами "Інтернет-представництво" у відповідних відмінках.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) протягом 10 робочих днів із дня набрання чинності цією постановою розробити технічне завдання Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В. В.) на внесення змін до відповідного програмно-технологічного забезпечення.

3. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В. В.) до 01 вересня 2017 року внести зміни до відповідного програмно-технологічного забезпечення.

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пункту 1, який набирає чинності з 01 вересня 2017 року.

В. о. Голови

Я. В. СмолійТексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно