Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОгляд нових нормативних актів України

(січень 2018).
Повний текст нормативних документів містить законодавча база України

"Юрист+Закон" ( 70 грн. ) на DVD або USB-FLASH-носіях.

 

Лицензионная АВК-5 ред. 3.2.2. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).

Обучение АВК-5 – бесплатно, видеокурс + методичка.

Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18 (050)330-54-00 (063)152-61-27   (068)201-77-62

 

 

31.01.2018

Внесено зміни до Вимог до форматів криптографічних повідомлень

Адміністрація Держспецзв'язку наказом від 21.12.2017 N 712 затвердила зміни до Вимог до форматів криптографічних повідомлень.

Зокрема, уточнено, що ці Вимоги визначають синтаксис (формат представлення) криптографічних повідомлень (зашифрованих даних) в електронній формі, а також протоколи узгодження ключів для засобів криптографічного захисту інформації та надійних засобів електронного цифрового підпису.

Положення Вимог є обов'язковими для засобів КЗІ та надійних засобів ЕЦП, призначених для забезпечення конфіденційності інформації з використанням сертифіката шифрування. Правильність реалізації у засобах КЗІ та надійних засобах ЕЦП наведених у цих Вимогах форматів і протоколів повинна бути підтверджена сертифікатом відповідності або позитивним експертним висновком за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 17 січня 2018 р. за N 72/31524 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено Інструкцію з оформлення в НКРЗІ матеріалів про адмінправопорушення

НКРЗІ рішенням від 26.12.2017 N 670 затвердила Інструкцію з оформлення в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, матеріалів про адміністративні правопорушення.

Ця Інструкція визначає порядок складання уповноваженими на те посадовими особами НКРЗІ протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 144 - 1485, 164 (у частині, що стосується порушення порядку провадження господарської діяльності в галузі зв'язку), 1887 КпАП, порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс України (ст. 144, 145, 147, 1481 - 1485 і 1887 КпАП), і подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 146, 148, 164 КпАП.

Крім цього, внесено зміни до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій та Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 січня 2018 р. за N 94/31546 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

30.01.2018

Уряд схвалив Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку автодоріг на 2018-2022 роки

Кабмін розпорядженням від 11.01.2018 N 34-р схвалив Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018 - 2022 роки.

Згідно з Концепцією метою Програми є створення сучасної мережі автомобільних доріг загального користування державного значення, яка дозволить поліпшити якість та збільшити обсяг вантажних і пасажирських перевезень, розширити можливості реалізації транзитного потенціалу країни та покращити інвестиційний клімат, забезпечити ефективність транспортних послуг та збільшити використання потенціалу вітчизняної промисловості.

Планується, що виконання Програми дасть змогу забезпечити:

покращення транспортно-експлуатаційного стану понад 9,1 тис. км автомобільних доріг за основними маршрутами, зокрема між обласними центрами;

будівництво і реконструкцію понад 1 тис. км автомобільних доріг з відповідною дорожньою інфраструктурою за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій та концесій згідно із сучасними стандартами;

створення передумов для розширення мережі автомобільних доріг загального користування, що забезпечить свободу пересування незалежно від місця проживання;

надходження додаткових коштів від транзитних автомобільних перевезень та розвитку автомобільного туризму;

більш ширше використання експортного та логістичного потенціалу України;

стимулювання зовнішнього і внутрішнього інвестора до вкладення інвестицій у різноманітні промислові і сільськогосподарські проекти;

стимулювання виробництва та випуску нових зразків вітчизняної будівельно-дорожньої техніки та обладнання;

зниження собівартості перевезення вантажів і пасажирів та збільшення прибутку на автомобільному транспорті у зв'язку з поліпшенням умов експлуатації автомобільного транспорту;

економію капітальних вкладень в автомобільний транспорт у зв'язку з підвищенням продуктивності роботи автомобілів на дорогах;

зниження втрат від ДТП, що трапляються через незадовільний стан автомобільних доріг;

економічний ефект від зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, види флори і фауни та шляхи їх міграції;

стабільний попит на внутрішньому ринку на продукцію добувної та переробної промисловості, зокрема металургії, нафтохімічної, машинобудівної та інших галузей економіки;

збільшення дохідної частини бюджетів усіх рівнів за рахунок повернення коштів у вигляді податків та обов'язкових платежів;

посилення контролю з боку користувачів за якістю та фінансуванням доріг;

створення умов для розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення відповідно до вимог європейських і світових стандартів.

 

 

29.01.2018

Затверджено Типові правила благоустрою території населеного пункту

Мінрегіон наказом від 27.11.2017 N 310 затвердив Типові правила благоустрою території населеного пункту.

Ці Типові правила є підставою для розроблення і затвердження органами місцевого самоврядування правил благоустрою населеного пункту відповідно до ст. 34 Закону "Про благоустрій населених пунктів". У разі якщо відповідною сільською, селищною або міською радою не прийнято рішення про затвердження правил благоустрою населеного пункту застосовуються ці Типові правила.

Громадяни та юрособи є відповідальними за порушення цих Типових правил та правил благоустрою територій населених пунктів згідно з вимогами законодавства України.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 грудня 2017 р. за N 1529/31397 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Нацбанк підвищив облікову ставку

Нацбанк рішенням від 25.01.2018 N 43-рш установив з 26 січня 2018 року облікову ставку в розмірі 16 % річних.

До цього розмір облікової ставки становив 14,5 % річних.

 

 

Внесено зміни до Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах

Мінінфраструктури наказом від 02.01.2018 N 2 затвердило зміни до Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах.

Зокрема, уточнено, що нагляд за дотриманням цих Правил здійснюють капітани відповідних морських портів у межах зон нагляду, на які поширюються їх повноваження.

Державний нагляд (контроль) за дотриманням цих Правил здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

Заходи щодо забезпечення безпеки судноплавства кораблів та катерів Морської охорони Державної прикордонної служби України регулюються відповідними нормативно-правовими актами, відповідальним за виконання яких є командир корабля (катера).

Державний нагляд за дотриманням законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо мореплавства, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, здійснює капітан відповідного морського порту у межах повноважень.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 січня 2018 р. за N 76/31528 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Нацбанк спростив для бізнесу умови продажу інвалюти

Нацбанк постановою від 25.01.2018 N 7 вніс зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою та Правил функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами.

Змінами до Положення, зокрема, чітко визначено право клієнта подавати заяву про продаж інвалюти до будь-якого уповноваженого банку за власним вибором (незалежно від наявності поточного рахунку в інвалюті, відкритого в цьому банку).

Змінами до Правил уточнено строки продажу банком інвалюти клієнтів. Як і раніше, уповноважений банк зобов'язаний за дорученням клієнта здійснювати продаж його власних коштів в інвалюті не пізніше ніж за п'ять банківських днів, починаючи з дня списання цих коштів з поточного рахунку клієнта, відкритого в цьому банку. При цьому змінами визначено, що у випадку, якщо кошти для продажу перераховуються клієнтом з іншого уповноваженого банку, продаж цієї валюти здійснюється у п'ятиденний строк з дня зарахування таких коштів на кореспондентський рахунок уповноваженого банку.

Постанова набрала чинності 27 січня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 26.01.2018 р.

 

 

Кабмін утворив Фонд енергоефективності

Кабмін постановою від 20.12.2017 N 1099 утворив державну установу "Фонд енергоефективності" та затвердив її Статут.

Метою Фонду є підтримка ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності будівель та енергозбереження, зокрема в житловому секторі, з урахуванням національного плану дій з енергоефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, впровадження acquis communautaire ЄС та виконання Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов'язань у сфері енергоефективності.

 

 

26.01.2018

Оновлено Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України

НКЦПФР рішенням від 07.12.2017 N 871 виклала у новій редакції Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України.

Це Положення встановлює:

умови допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України;

перелік документів, що подаються до НКЦПФР для прийняття рішення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України;

порядок прийняття НКЦПФР рішення про допуск.

Дія цього Положення поширюється на емісійні цінні папери іноземних емітентів, у тому числі депозитарні розписки.

Цінні папери іноземного емітента можуть бути допущені до обігу на території України при одночасному дотриманні таких умов:

емітент зареєстрований в іноземній державі відповідно до її законодавства;

випуск та/або проспект емісії цінних паперів іноземного емітента (у разі його відсутності - інший документ, що містить інформацію про випуск цінних паперів іноземного емітента) зареєстровано в країні походження емітента та/або країні, де здійснюється обіг його цінних паперів на фондовій біржі (якщо необхідність такої реєстрації передбачена законодавством відповідної країни), і такі цінні папери розміщено за межами України;

цінним паперам іноземного емітента присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер (код ISIN), код класифікації фінансових інструментів (код CFI);

наявне письмове підтвердження Центрального депозитарію цінних паперів щодо можливості обліку цінних паперів іноземного емітента на кореспондентському рахунку Центрального депозитарію цінних паперів, відкритому в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з яким (якою) Центральним депозитарієм цінних паперів встановлено кореспондентські відносини (крім випадку, коли із заявою про допуск виступає Центральний депозитарій цінних паперів);

цінні папери іноземного емітента допущено до обігу принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого НКЦПФР.

Рішення про допуск приймається НКЦПФР за заявою іноземного емітента цінних паперів або Центрального депозитарію цінних паперів щодо всіх цінних паперів відповідного випуску емітента.

Для отримання допуску заявник подає до НКЦПФР документи, визначені розд. III Положення.

Рішення про допуск або про відмову в допуску приймається НКЦПФР протягом 30 календарних днів з дати отримання відповідних документів.

Обіг цінних паперів іноземного емітента на території України може здійснюватися з наступного робочого дня після оприлюднення рішення про допуск на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 09 січня 2018 р. за N 21/31473 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено Правила організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

НКРЕКП постановою від 27.12.2017 N 1474 затвердила Правила організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

Дія цих Правил поширюється на суб'єктів природних монополій, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення та є ліцензіатами НКРЕКП.

Правила визначають мету, завдання, принципи, процедури, механізми і єдині методичні засади організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення окремо від інших видів діяльності ліцензіата, у тому числі державне регулювання яких здійснює НКРЕКП.

Положення Правил не змінюють і не відміняють бухгалтерський облік, а також вимоги чинного законодавства до формування фінансової та податкової звітності.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

Оновлено Перелік іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України

НКЦПФР рішенням від 07.12.2017 N 870 виклала у новій редакції Перелік іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 09 січня 2018 р. за N 31/31483 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

25.01.2018

НКРЗІ рішенням від 19.12.2017 N 656 затвердила переліки показників якості телекомунікаційних послуг, рівні яких підлягають обов'язковому оприлюдненню у 2019 році :

Перелік показників якості послуг фіксованого телефонного зв'язку, рівні яких підлягають обов'язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2019 році;

Перелік показників якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку, рівні яких підлягають обов'язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2019 році;

Перелік показників якості послуг із доступу до Інтернету, рівні яких підлягають обов'язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2019 році.

Оператори телекомунікацій повинні:

відповідно до розд. 4 Положення про якість телекомунікаційних послуг протягом 2018 року забезпечити проведення випробувань показників якості телекомунікаційних послуг, які включені до вищезазначених переліків;

оприлюднити інформацію щодо якості телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому п. 3.3 Положення, та подати до НКРЗІ звіти за 2018 рік за формою згідно з додатком до Положення (11-ЯТП) не пізніше 30 січня 2019 року.

 

 

Законом від 21.12.2017 N 2265-VIII  визначено порядок здійснення моніторингу публічних закупівель

Закон "Про публічні закупівлі" доповнено новою статтею, якою визначається порядок здійснення моніторингу публічних закупівель.

Моніторинг закупівлі - аналіз дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель на всіх стадіях закупівлі з метою запобігання порушенням законодавства у сфері публічних закупівель.

Моніторинг закупівлі здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, та його територіальні органи.

Моніторинг закупівлі здійснюється протягом проведення процедури закупівлі, укладання договору про закупівлю та його виконання.

Рішення про початок моніторингу закупівлі приймає керівник органу державного фінансового контролю або його заступник за наявності однієї або декількох із таких підстав:

дані автоматичних індикаторів ризиків;

інформація, отримана від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель;

повідомлення в ЗМІ, що містять відомості про наявність ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель;

виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель;

інформація, отримана від громадських об'єднань, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявлених за результатами громадського контролю у сфері публічних закупівель відповідно до ст. 9 Закону.

Строк здійснення моніторингу закупівлі не може перевищувати 15 робочих днів з дати оприлюднення рішення про початок моніторингу закупівлі в електронній системі закупівель.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

Мінагрополітики наказом від 04.01.2018 N 2 затвердило квоти добування водних біоресурсів загальнодержавного значення у 2018 році.

Квоти добування водних біоресурсів загальнодержавного значення у 2018 році відповідно до лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення на 2018 рік, затверджених наказом Мінагрополітики від 14.12.2017 N 659.

Усі користувачі незалежно від форм власності повинні подавати Держрибагентству та органам статистики інформацію про обсяги вилову водних біоресурсів у визначені строки за встановленими формами.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 січня 2018 р. за N 58/31510 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Кабмін розпорядженням від 27.12.2017 N 1017-р схвалив Експортну стратегію України на 2017 - 2021 роки та затвердив план завдань і заходів з її реалізації.

Метою Стратегії є перехід України до експорту наукомісткої інноваційної продукції для сталого розвитку та успішного виходу на світові ринки.

Для реалізації Стратегії визначено, зокрема, такі стратегічні цілі розвитку торгівлі України:

створення сприятливих умов, що стимулюють торгівлю та інновації для диверсифікації експорту;

розвиток послуг з підтримки бізнесу та торгівлі, здатних підвищити конкурентоспроможність підприємств, зокрема малих та середніх;

удосконалення навичок і компетенцій підприємств, зокрема малих та середніх (підприємництва), необхідних для участі в міжнародній торгівлі.

Фінансування Стратегії здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів міжнародної технічної допомоги та інших міжнародних донорів, коштів інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Нацбанк постановою від 23.01.2018 N 3 затвердив зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями.

Змінами удосконалено загальні підходи до визначення кредитного ризику за активами; загальні вимоги до визначення кредитного ризику за кредитами на індивідуальній основі; порядок визначення значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника - юрособи (крім банку, бюджетної установи та юрособи - боржника за кредитом під інвестиційний проект); критерії та принципи прийнятності забезпечення за кредитними операціями з метою зменшення кредитного ризику; загальні вимоги до визначення розміру кредитного ризику за цінними паперами; особливості  визнання, припинення визнання банком дефолту боржника/контрагента.

Нацбанк має право під час здійснення банківського нагляду вимагати від банку приведення розміру кредитного ризику за активом/активами у відповідність до вимог цього Положення.

Нацбанк має право прийняти рішення про неефективність та неадекватність систем управління кредитним ризиком у банку, а також застосування до банку адекватних заходів впливу в разі відсутності в банку чи неподання для ознайомлення Нацбанку на його запит або уповноваженим працівникам Нацбанку під час здійснення інспекційної перевірки внутрішньобанківських положень, кредитної документації (справи) боржника/контрагента, суджень банку.

Постанова набрала чинності 24 січня 2018 року (у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 23.01.2018 р.), за винятком окремих змін, які набирають чинності з 20 березня 2018 року.

 

 

24.01.2018

Пенсійний фонд постановою від 21.11.2017 N 27-1 затвердив зміни до порядку подання скарг на рішення органів Пенсійного фонду

Затверджено зміни до Порядку розгляду органами Пенсійного фонду України скарг на рішення про накладення штрафу, нарахування пені та заяв страхувальників при узгодженні ними вимоги про сплату недоїмки із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Главу 3 Порядку, якою регулюються питання подання первинної скарги, доповнено нормою, згідно з якою скарга на рішення регіональних органів, утворених шляхом злиття (приєднання) територіальних органів, подається до Пенсійного фонду України.

Постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції 15 грудня 2017 р. за N 1516/31384 та набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

 

23.01.2018

Визначено новий механізм випуску податкових векселів на ввезення нафтопродуктів і сировини для хімпромисловості

Кабмін постановою від 17.01.2018 N 21 затвердив Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості.

Цей Порядок визначає механізм випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, які реалізуються із застосуванням нульової ставки акцизного податку або ввезення яких здійснюється без сплати акцизного податку відповідно до пп. 229.4.1 п. 229.4, пп. 229.5.1 п. 229.5, пп. 229.6.1 п. 229.6, пп. 229.7.1 п. 229.7 ст. 229 Податкового кодексу.

Разом з цим визнано такими, що втратили чинність, постанови Кабміну від 20.10.2011 N 1068 "Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів з метою використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості", від 04.02.2013 N 69 "Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості".

Постанова N 21 набирає чинності з дня опублікування.

 

Затверджено Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення

Мінрегіон наказом від 01.12.2017 N 316 затвердив:

Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення;

Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.

Вищезазначені документи поширюються на суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 січня 2018 р. за N 56/31508 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Затверджено режими рибальства у 2018 році

Мінагрополітики наказом від 29.12.2017 N 710 затвердило:

Режим рибальства в басейні Азовського моря у 2018 році;

Режим рибальства в басейні Чорного моря у 2018 році;

Режим рибальства у дніпровських водосховищах у 2018 році.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 січня 2018 р. за N 47/31499 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

22.01.2018

Внесено зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

НКЦПФР рішенням від 28.11.2017 N 850 внесла зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Зокрема, Положення доповнено новим розділом, яким встановлюється порядок опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства.

Так, передбачено, що у разі створення акціонерного товариства однією особою емітент цінних паперів зобов'язаний опублікувати відомості про це в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

Відомості про створення акціонерного товариства однією особою опубліковуються протягом 15 днів з дати отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

Відомості про створення акціонерного товариства однією особою складаються з такої інформації:

найменування акціонерного товариства;

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента);

дата отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;

найменування засновника акціонерного товариства (для засновника - юридичної особи).

У разі створення акціонерного товариства фізичною особою здійснюється напис "Фізична особа".

Відомості про придбання однією особою усіх акцій товариства опубліковуються в порядку розкриття інформації про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства), або власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства.

При цьому визнано таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2009 N 1207 "Про порядок реєстрації та опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства".

Рішення N 850 зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 грудня 2017 р. за N 1552/31420 та набирає чинності через 5 днів з дня його офіційного опублікування.

 

 

Мінінфраструктури знизило ставки портових зборів

Мінінфраструктури наказом від 27.12.2017 N 474 затвердило коефіцієнт 0,8 до ставок портових зборів, встановлених Порядком справляння та розмірами ставок портових зборів.

Коефіцієнт 0,8 не застосовується при справлянні портових зборів із суден і плавучих споруд у таких випадках:

під час суднозаходу у морські порти України для виконання операцій навантаження та (або) розвантаження вантажів, які прямують транзитом між кінцевими пунктами відправлення та призначення, розташованими поза межами території України;

для пасажирських суден групи Б, визначених у додатку 1 до Порядку;

під час суднозаходу у морські порти України, розташовані в усті та на р. Дунай;

для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом "море - берег - море" (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний), та для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитної нафти з використанням морського нафтового термінала "Південний", розташованого у межах морського порту Южний.

Коефіцієнт 0,8 застосовується до ставок усіх видів портових зборів, крім маякового.

При цьому передбачено зниження ставок маякового збору. Так, уточнено, що для суден груп А і Б маяковий збір нараховується під час кожного заходження судна у морський порт або за кожне проходження його транзитом, крім проходження Керч-Єнікальського каналу транзитом, за такими ставками:

0,045 долара США за 1 куб. м об'єму судна - із суден у закордонному плаванні;

0,0045 долара США за 1 куб. м об'єму судна - із суден у каботажному плаванні.

Раніше ставки маякового збору становили 0,046 та 0,0046 долара США відповідно.

Для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, які здійснюють перевезення (транспортування) транзитних нафтопродуктів за варіантом "море - берег - море" (завезення/вивезення вантажів виключно водним транспортом, вивантаження/навантаження з використанням причалів, розташованих у межах морських портів Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний), маяковий збір у морських портах Чорноморськ, Миколаїв, Одеса, Южний справляється, як і раніше, за ставкою 0,0081 долара США за 1 куб. м об'єму судна.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 січня 2018 р. за N 46/31498, набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2018 року.

 

 

19.01.2018

Внесено зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності

НКЦПФР рішенням від 21.12.2017 N 914 затвердила зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності та зобов'язала:

депозитарні установи, в системі депозитарного обліку яких на рахунках у цінних паперах власників, що обслуговуються на підставі договору з емітентом, обліковуються цінні папери із збереженим режимом обтяження цінних паперів зобов'язаннями, який був до їх переведення у бездокументарну форму накладений реєстроутримувачем відповідно до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.1998 N 60, або Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000, на підставі оригіналу або нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть власника не пізніше 3-х місяців з дня набрання чинності цим рішенням здійснити дії щодо розблокування таких цінних паперів;

центрального депозитарія цінних паперів та депозитарні установи привести свої внутрішні документи у відповідність до змін, передбачених цим рішенням, не пізніше 3-х місяців з дня набрання ним чинності.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 січня 2018 р. за N 45/31497 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Оновлено уніфіковані форми актів перевірок щодо додержання вимог законодавства у сфері обігу зброї та охоронної діяльності

МВС наказом від 07.12.2017 N 1002 виклало у новій редакції уніфіковані форми:

Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, що підлягає ліцензуванню;

Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Зазначимо, що уніфіковані форми актів містять вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 02 січня 2018 р. N 4/31456 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

18.01.2018

Кабмін постановою від 06.09.2017 N 1095 утворив Державну службу морського та річкового транспорту України і затвердив Положення про неї.

Державна служба морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості).

Установлено, що Державна служба морського та річкового транспорту України здійснює повноваження та виконує функції з реалізації державної політики у визначеній сфері з дня набрання чинності актом Кабміну про можливість забезпечення здійснення нею повноважень та виконання функцій.

Крім цього, внесено зміни до 8 постанов Кабміну.

Постанова набрала чинності 17 січня 2018 року (у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 17.01.2018 N 11), крім пунктів 1, 2, 5 - 7 змін, які набирають чинності одночасно з актом Кабміну про можливість забезпечення здійснення Державною службою морського та річкового транспорту України повноважень та виконання функцій.

 

 

Підписано Закон від 21.12.2017 N 2264-VIII "Про безпечність та гігієну кормів".

Цей Закон визначає правові та організаційні засади гарантування безпечності кормів у процесі їх виробництва, обігу та використання, зокрема встановлює вимоги щодо гігієни, маркування, пакування та представлення кормів, регулює відповідні суспільні відносини між операторами ринку та органами державної влади.

Зокрема, визначено, що оператори ринку повинні розробляти, запроваджувати та використовувати постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (HACCP).

Зазначена вимога не поширюється на операторів ринку, що здійснюють первинне виробництво кормів, а також провадять пов'язану з первинним виробництвом діяльність, таку як транспортування, зберігання та поводження із первинною продукцією в місці первинного виробництва, транспортування первинної продукції з місця первинного виробництва до потужності, а також змішування кормів лише для потреб власного господарства без використання кормових добавок та преміксів, крім силосних кормових добавок.

Сертифікація постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (HACCP), є добровільною.

Крім цього, передбачено, що оператори ринку під час провадження своєї діяльності зобов'язані забезпечувати простежуваність кормів на всіх стадіях їх виробництва та обігу.

Закон набирає чинності через 2 роки з дня його опублікування, за винятком окремих положень.

 

 

17.01.2018

Нацбанк сприяє поступовому переходу банків на МСФЗ 9

Нацбанк з 1 січня до 31 березня 2018 року (включно) не застосовує до банків заходів впливу за порушення ними вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками, Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, якщо такі порушення пов'язані з перекласифікацією і зміною оцінки фінансових інструментів відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 "Фінансові інструменти".

Про це йдеться у постанові Нацбанку від 12.01.2018 N 1, яка прийнята з метою забезпечення поступового запровадження в бухгалтерському обліку банків вищезазначеного Міжнародного стандарту.

Постанова набрала чинності 17 січня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 16.01.2018 р.

 

 

Підписано Закон щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу

Президент підписав Закон від 21.12.2017 N 2260-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу".

Цей Закон удосконалює принципи комерційного обліку природного газу, врегульовує окремі питання встановлення лічильників, у тому числі в багатоквартирних будинках.

Згідно із Законом остаточне переведення споживачів, які використовують газ тільки для приготування їжі, на лічильники перенесено на 3 роки - до 1 січня 2021 року.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

16.01.2018

Внесено зміну до Порядку реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації

НКЦПФР рішенням від 28.11.2017 N 849 внесла зміну до пп. 7.5 п. 7 Порядку реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації, а саме уточнила перелік документів, необхідних для реєстрації випуску акцій акціонерного товариства.

Для реєстрації випуску акцій акціонерне товариство у десятиденний строк з дня його державної реєстрації має подати до НКЦПФР, окрім інших документів, баланс товариства, складений на дату державної реєстрації товариства, та висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо формування статутного капіталу товариства станом на дату державної реєстрації товариства або баланс товариства за перший звітний період та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) / висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за відповідний період, що містить висновки, яких дійшов аудитор, щодо відповідності розміру статутного капіталу установчим документам, формування та сплати статутного капіталу із зазначенням переліку внесків, унесених в оплату статутного капіталу (акцій попереднього випуску), реквізитів платіжних документів (у разі оплати грошовими коштами) або актів приймання-передавання (при оплаті негрошовими коштами).

Згідно з попередньою редакцією пп. 7.5 п. 7 Порядку акціонерне товариство повинно було подати баланс, засвідчений підписами й печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми), станом на дату державної реєстрації товариства.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 грудня 2017 р. за N 1553/31421 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

 15.01.2018

Затверджено Ліцензійні умови діяльності з постачання електроенергії споживачу

НКРЕКП постановою від 27.12.2017 N 1469 затвердила Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, а також визначають вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов'язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр", та вводиться в дію з 11 червня 2018 року. При цьому для низки положень Ліцензійних умов встановлено окремі дати введення їх в дію. Зокрема, глава 1 Ліцензійних умов вводиться в дію з 1 травня 2018 року.

 

 

Затверджено Ліцензійні умови діяльності з перепродажу електроенергії

НКРЕКП постановою від 27.12.2017 N 1468 затвердила Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).

Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), а також визначають вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов'язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.

Документом визначено, що господарська діяльність з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) на ринку електричної енергії підлягає ліцензуванню у разі відсутності у суб'єкта господарювання інших ліцензій, обов'язкових для провадження діяльності на ринку електричної енергії.

У разі наявності інших ліцензій, обов'язкових для провадження діяльності на ринку електричної енергії, трейдерська діяльність здійснюється без отримання ліцензії на право здійснення трейдерської діяльності з одночасним дотриманням вимог цих Ліцензійних умов.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2019 року, але не раніше ніж через 2 місяці з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр", та вводиться в дію з 1 липня 2019 року, крім глави 1 Ліцензійних умов, яка вводиться в дію з 1 квітня 2019 року.

 

 

НКРЕКП затвердила на 2018 рік ставки плати за стандартне приєднання електроустановок

НКРЕКП постановою від 09.01.2018 N 12 затвердила ставки плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2018 рік.

Ставки плати установлені без ПДВ.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Визначено критерії оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання на профпідготовку працівників

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" Кабмін постановою від 11.01.2018 N 11 затвердив критерії оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання на професійну підготовку працівників.

До критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання на професійну підготовку працівників належать:

недопущення суттєвої нерівності умов діяльності конкуруючих між собою суб'єктів господарювання;

збільшення кількості працівників, що проходять професійну підготовку.

Державна допомога на професійну підготовку є допустимою у разі, коли вона надається з метою стимулювання роботодавця підвищувати професійний рівень працівників і спрямована на відшкодування суб'єктам господарювання витрат на професійну підготовку працівників.

До категорій отримувачів державної допомоги на професійну підготовку відносяться суб'єкти господарювання, що провадять діяльність у будь-якій галузі.

Державна допомога на професійну підготовку надається у будь-якій формі.

У Критеріях визначено максимальний розмір державної допомоги на професійну підготовку, яка може надаватися на відшкодування суб'єктам господарювання витрат на професійну підготовку працівників, а також витрати, що можуть бути відшкодовані отримувачам державної допомоги.

 

 

Розпорядженням КМ від 11.01.2018 N 1-р Уряд визначився з перенесенням робочих днів у 2018 році

З метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування 8 березня - Міжнародного жіночого дня, 1 травня - Дня праці, 28 червня - Дня Конституції України, 25 грудня - Різдва Христового та у 2019 році 1 січня - Нового року Кабмін рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій (за винятком органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта", Державної казначейської служби та банківських установ) для працівників, яким установлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести у 2018 році в порядку та на умовах, визначених законодавством, робочі дні з:

п'ятниці 9 березня на суботу 3 березня;

понеділка 30 квітня на суботу 5 травня;

п'ятниці 29 червня на суботу 23 червня;

понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня;

понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня.

Спеціальний режим роботи банків і їх установ у зазначені дні встановлює Нацбанк.

 

 

Затверджено Ліцензійні умови діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця електроенергії

НКРЕКП постановою від 27.12.2017 N 1471 затвердила Ліцензійні умови провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця.

Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця, а також визначають вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов'язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.

Постанова набирає чинності через 2 місяці з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр", та вводиться в дію з 1 липня 2019 року, крім глави 1 Ліцензійних умов, яка вводиться в дію з 1 січня 2019 року.

 

 

Затверджено Ліцензійні умови діяльності з розподілу електроенергії

НКРЕКП постановою від 27.12.2017 N 1470 затвердила Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії.

Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, а також визначають вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов'язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.

Постанова набирає чинності з 1 травня 2018 року, але не раніше дня її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр", та вводиться в дію з 1 грудня 2018 року, крім глави 1 Ліцензійних умов, яка вводиться в дію з 1 травня 2018 року.

 

 

Затверджено Ліцензійні умови діяльності з виробництва електроенергії

НКРЕКП постановою від 27.12.2017 N 1467 затвердила Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, а також визначають вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.

Постанова набирає чинності через 2 місяці з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр", та вводиться в дію з 1 липня 2019 року, крім:

глави 1 Ліцензійних умов, яка вводиться в дію з 1 квітня 2019 року;

підпункту 2 пункту 2.4 глави 2, яка вводиться в дію з 10 червня 2020 року.

 

 

Затверджено Ліцензійні умови діяльності зі здійснення функцій оператора ринку електроенергії

НКРЕКП постановою від 27.12.2017 N 1466 затвердила Ліцензійні умови провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку.

Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку (у тому числі з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії), а також визначають вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов'язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.

Постанова набирає чинності через 2 місяці з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр", та вводиться в дію з 1 липня 2019 року, крім глави 1 Ліцензійних умов, яка вводиться в дію з 1 січня 2019 року.

 

 

У розпорядженні Кабміну від 11.01.2018 N 2-р Уряд погодив зниження ставок портових зборів

Кабмін погодився з пропозицією Мінінфраструктури щодо зниження ставок корабельного, канального, маякового, санітарного, якірного, причального, адміністративного портових зборів починаючи з 1 січня 2018 року.

 

 

12.01.2018

Транспортний засіб можна буде зареєструвати через центр надання адмінпослуг

Кабмін постановою від 06.12.2017 N 1092 вніс зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.

Зокрема, Порядок доповнено нормами, якими визначено, що державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів (крім транспортних засобів дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та членів сімей персоналу) сервісними центрами МВС може проводитися через центри надання адміністративних послуг, утворені відповідно до Закону "Про адміністративні послуги", на основі рішень, узгоджених між сервісними центрами МВС та органами, які прийняли рішення про утворення центрів надання адміністративних послуг.

Центри надання адміністративних послуг підключаються до електронних баз даних (реєстрів), необхідних для проведення державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів, з метою прийняття, перевірки та передачі документів, видачі оформлених результатів.

Також визначено, що у разі проведення державної реєстрації транспортних засобів через центри надання адміністративних послуг документи, необхідні для отримання адміністративної послуги, приймаються з урахуванням положень інформаційної картки на таку послугу, яка надається сервісними центрами МВС органам, що утворили центри надання адміністративних послуг.

Крім цього, передбачено, що укладені та оформлені в центрах надання адміністративних послуг у присутності адміністраторів таких центрів договори купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів, а також інші договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний засіб, є документами, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів.

 

 

Визначено нову процедуру заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1

Мінфін наказом від 20.11.2017 N 950 затвердив Порядок заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1.

Цей Порядок визначає процедуру заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією, Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією, Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також інших міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку, якими передбачено ідентичну процедуру заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1.

Сертифікат з перевезення (походження) товару EUR.1 заповнюється та видається відповідно до положень вищезазначених Угод, ст. 46 гл. 7 розд. II й п. 14 ч. 2 ст. 544 гл. 74 розд. XX Митного кодексу та цього Порядку.

Сертифікат видається у разі, якщо його потрібно пред'явити як доказ, що товар(и) відповідає(ють) вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених Угодами, при застосуванні преференційних ставок ввізного мита.

Сертифікат видається посадовою особою митниці під час здійснення експорту товару(ів) за місцем здійснення його (їх) митного оформлення або після експорту товару(ів) у випадках, встановлених Угодами, за місцем здійснення митного оформлення товару(ів) або за місцем державної реєстрації експортера.

Для отримання сертифіката експортер або уповноважений представник повинен подати структурному підрозділу митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката, заяву та документи, визначені п. 3 розд. III Порядку.

Рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката приймається у найкоротший строк, але не більше восьми робочих годин після реєстрації заяви у структурному підрозділі митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката, разом із документами, зазначеними у п. 3 розд. III Порядку.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 грудня 2017 р. за N 1563/31431 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

11.01.2018

Затверджено нову Методику розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електромереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг

НКРЕКП постановою від 29.12.2017 N 1618 затвердила Методику розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю.

Методика встановлює єдиний порядок розрахунку вартості виконання додаткових робіт (послуг), пов'язаних з діяльністю з розподілу електричної енергії.

Перелік додаткових робіт (послуг) наведено в додатку 1 до Методики.

Розрахунок вартості додаткових робіт (послуг) здійснюється за формами, наведеними в додатку 2 до Методики.

Вартість додаткових робіт (послуг) визначається відповідними підрозділами виконавця за формою N 1 додатка 2, затверджується уповноваженою особою виконавця та погоджується відповідним територіальним органом НКРЕКП.

Виконавець має право здійснювати перегляд вартості додаткових робіт (послуг) у разі зміни рівня заробітної плати у структурі тарифів на розподіл електричної енергії, або зміни ставки єдиного внеску на соціальне страхування.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

Порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування приведено у відповідність до законодавства

Кабмін постановою від 13.12.2017 N 1091 вніс зміни до Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування.

Основною метою змін є приведення зазначеного нормативно-правового акта у відповідність до законодавства.

Зокрема, визначено перелік документів, необхідних для одержання дозволу; передбачено можливість подання таких документів та видачі дозволу в електронному вигляді; чітко визначено строк розгляду документів, у тому числі для органів, що надають висновок про можливість спеціального водокористування.

Також установлено, що:

дозволи на спеціальне водокористування, видані до 3 червня 2017 р. (включно), діють до моменту закінчення строку їх дії, а їх анулювання з підстав, передбачених законом, здійснюється Держводагентством;

відомості про видачу дозволу на спеціальне водокористування з 1 січня 2019 р. вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Крім цього, внесено зміни до постанови Кабміну від 11.09.1996 N 1100 "Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується" та Положення про Державне агентство водних ресурсів України.

 

 

10.01.2018

Підписано Закон щодо видачі тимчасових дозволів на телерадіомовлення в зоні проведення АТО та прикордонних районах України

Президент підписав Закон від 07.12.2017 N 2244-VIII, яким запроваджується процедура надання Національною радою з питань телебачення і радіомовлення дозволів на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення.

Так, визначено, що дозвіл на тимчасове мовлення, виданий Національною радою, є достатнім документом, що надає телерадіоорганізації право відповідно до умов такого дозволу здійснювати тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію.

Територіями з особливим режимом мовлення, згідно з цим Законом, є райони України, що межують з тимчасово окупованою територією України (Автономною Республікою Крим та містом Севастополем), райони Донецької і Луганської областей.

Дозвіл на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення видається без проведення конкурсу (за заявковим принципом). Видача дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення здійснюється на безоплатній основі.

Порядок видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу, визначаються Національною радою.

При видачі дозволів на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення Національна рада керується необхідністю захисту інтересів держави, протидії інформаційній агресії, збалансованого та неупередженого інформування аудиторії про суспільно значущі події в Україні. Виходячи з цих пріоритетів, Національна рада визначає відповідні вимоги до програмної концепції мовлення на територіях з особливим режимом мовлення.

Дія Закону поширюється на період проведення АТО та на один рік після дня її завершення.

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

 

Затверджено Авіаційні правила України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромів"

Державіаслужба наказом від 06.11.2017 N 849 затвердила Авіаційні правила України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромів".

Дія цих Авіаційних правил поширюється на аеродроми, експлуатантів аеродромів та провайдерів, що надають послуги з управління на пероні, які відповідають таким умовам:

аеродроми, включаючи розташоване обладнання, відкриті для громадського користування та обслуговують комерційні повітряні перевезення і на них проводяться зльоти та посадки за приладами та:

мають злітно-посадкову смугу з твердим покриттям завдовжки 800 метрів або більше або

обслуговують лише гелікоптери, а також:

обслуговують більше ніж 10000 пасажирів на рік та більше ніж 850 перельотів, пов'язаних із вантажними операціями.

Ці Авіаційні правила застосовуються уповноваженим органом з питань цивільної авіації для здійснення нагляду за аеродромами, експлуатантами аеродромів та провайдерами, що надають послуги з управління на пероні.

Зазначені Авіаційні правила встановлюють вимоги щодо:

встановлення та повідомлення заявнику сертифікаційного базису, що застосовується до аеродрому, зазначеного у Додатках II та III до Авіаційних правил;

видачі, зберігання, внесення змін, обмеження, призупинення або анулювання сертифікатів аеродрому, а також сертифікатів організацій, що здійснюють діяльність на аеродромі, включаючи експлуатаційні обмеження, пов'язані з особливостями аеродрому, зазначені у Додатках II та III до Авіаційних правил;

експлуатації аеродрому відповідно до сертифікаційних специфікацій та вимог, зазначених у Додатку IV до Авіаційних правил.

обов'язків власників сертифікатів аеродромів, зазначених у Додатку III до Авіаційних правил;

підстав для прийняття рішення щодо незастосування вимог до аеродромів, на яких обслуговується не більше ніж 10 000 пасажирів на рік та не більше ніж 850 перельотів, пов'язаних із вантажними операціями, інформування аеродромів, до яких застосовуються дані вимоги, та процедури перегляду уповноваженим органом наданих звільнень аеродромам;

підстав, за яких необхідно заборонити, обмежити або встановити певні вимоги для забезпечення безпеки польотів, що зазначені у Додатку III до Авіаційних правил;

певних умов та процедур для визначення і нагляду за провайдерами, що надають послуги з управління на пероні, згідно з Додатками II та III до Авіаційних правил.

Крім цього, внесено зміни до Правил сертифікації цивільних аеродромів України, а саме визначено, що ці Правила не застосовуються до аеродромів, сертифікованих відповідно до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромів".

Також наказом установлено, що сертифікати аеродромів, що видані відповідно до Правил сертифікації цивільних аеродромів України, залишаються чинними протягом встановленого в них строку дії.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 грудня 2017 р. за N 1574/31442 та набирає чинності з 1 вересня 2018 року.

 

 

Визначено процедуру повідомлення суб'єкта первинного фінмоніторингу про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження та про прийняті судами рішення

Мінфін наказом від 16.11.2017 N 944 затвердив Порядок повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення.

Цей Порядок визначає процедуру повідомлення Держфінмоніторингом суб'єкта первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) після надходження інформації від судів або правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу, про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням такого СПФМ, що надійшло до Держфінмоніторингу відповідно до вимог ст. 6, 10, 12, 17 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також інформування СПФМ про ухвалені судами рішення за такими кримінальними провадженнями з одночасним повідомленням відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу, який здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, щодо відповідного СПФМ згідно з вимогами ст. 14 Закону.

Повідомлення щодо вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження, а також інформація про прийняті судами рішення за такими кримінальними провадженнями надаються СПФМ Держфінмоніторингом в місячний строк з моменту їх одержання в такий спосіб:

банкам (філіям іноземних банків) - в електронному вигляді засобами електронної пошти Нацбанку або рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення;

іншим СПФМ - рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 грудня 2017 р. за N 1486/31354 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Уточнено питання надання на ринку продуктів з какао та шоколаду

Мінагрополітики наказом від 28.12.2017 N 705 внесло зміни до свого наказу від 13.04.2016 N 157 "Про затвердження Вимог до продуктів з какао та шоколаду".

Змінами установлено, що надання на ринку продуктів з какао та шоколаду, які введені або будуть введені в обіг до 01 липня 2019 року, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності усім чи окремим положенням Вимог до закінчення строку придатності таких продуктів.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 січня 2018 р. за N 17/31469 та набрав чинності 10 січня 2018 року у зв'язку з його опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 10.01.2018 N 5.

 

 

09.01.2018

Установлено граничний розмір плати за надання інформаційних послуг ліцензіатами, що постачають електроенергію на закріпленій території, ліцензіатам, що постачають електроенергію не на закріпленій території

У постанові НКРЕКП від 29.12.2017 N 1616 установила на 2018 рік граничний розмір плати за надання інформаційних послуг ліцензіатами, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, ліцензіатам, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії не на закріпленій території.

Граничний розмір плати прописано у постанові НКРЕКП від 29.12.2017 N 1616, якою також установлено Перелік робіт, які входять до складу інформаційних послуг, що надаються ліцензіатами, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, ліцензіатам, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії не на закріпленій території.

Постанова набрала чинності 1 січня 2018 року.

 

Оновлено Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта

МОЗ наказом від 14.11.2017 N 1408 виклало у новій редакції Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 грудня 2017 р. за N 1463/31331 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

05.01.2018

Підписано Закон щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів

Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 16.11.2017 N 2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів".

Закон передбачає низку нововведень, зокрема:

скасування фіксації в найменуванні акціонерного товариства його типу - публічного або приватного;

поширення на банки вимоги щодо розкриття інформації як на публічні компанії та встановлення підвищених вимог до корпоративного управління в них, серед іншого в частині формування наглядової ради та її комітетів;

розширення обсягу інформації та способів її розкриття для ПАТ і банків (при цьому скасовано обов'язок публікувати інформацію в одному з офіційних видань);

зменшення обсягу розкриття інформації для ПрАТ;

можливість надання інформаційних послуг на фондовому ринку приватними особами, а не тільки НКЦПФР;

посилення вимог до прозорості діяльності наглядової ради АТ і розширення її повноважень;

удосконалення порядку емісії цінних паперів.

Оскільки згідно з Указом Президента від 10.06.1997 N 503/97 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" нормативно-правові акти Верховної Ради України набирають чинності через 10 днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні, зазначений Закон набере чинності з дня опублікування, незважаючи на те, що в самому тексті Закону датою набрання чинності визначено 1 січня 2018 р.  При цьому для деяких положень Закону встановлено окремі дати набрання ними чинності.

 

 

Затверджено нове Положення про ведення касових операцій у національній валюті

Нацбанк постановою від 29.12.2017 N 148 затвердив нове Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Нове Положення передбачає низку новацій, а саме можливість:

здійснення підприємством збору готівкової виручки (готівки), отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), для подальшого її здавання до банку з використанням комплексу технічних та програмних засобів, розташованих у місці здійснення готівкових розрахунків, які б забезпечували безпечне передавання коштів з робочих місць касирів до спеціально обладнаного приміщення для зберігання та подальшого здавання готівки до кас банків (так звана "пневмопошта");

здавання готівкової виручки (готівки) до банку через підприємства, які отримали ліцензію Нацбанку на надання банкам послуг з інкасації;

застосування електронного цифрового підпису юрособи під час надання послуг в електронній формі або під час здійснення інформаційного обміну з іншими суб'єктами електронної взаємодії;

покладення функцій касира на працівника іншого підприємства, залученого на підставі укладеної угоди на надання послуги з надання персоналу.

Крім цього, лібералізовано низку вимог щодо ведення касових операцій, зокрема, визначення внутрішніми наказами (розпорядженнями тощо) особливостей оприбуткування готівки в касах підприємств та відокремлених підрозділів залежно від графіку роботи, способів здавання готівки; визначення внутрішніми наказами (розпорядженнями тощо) особливостей встановлення лімітів каси відокремленим підрозділам підприємств.

Положення також містить вимогу щодо обов'язку небанківських фінансових установ, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, та підприємств-агентів банків здавати готівку (готівкову виручку), отриману через платіжні пристрої та пункти приймання готівки для подальшого переказу, на окремий поточний рахунок/рахунки, відкритий в банку/банках для обліку коштів, прийнятих для подальшого переказу.

При цьому небанківські фінансові установи, які, крім операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, здійснюють видачу переказів готівкою, зобов'язані забезпечити здавання на такі рахунки готівки в сумі перевищення прийнятої для подальшого переказу готівки над виданою за переказами готівкою.

Крім цього, постанову Нацбанку від 06.06.2013 N 210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою" визнано такою, що втратила чинність. Разом з тим вимоги, які були передбачені постановою N 210, включено до Положення.

Постанова N 148 набрала чинності 5 січня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 04.01.2018 р.

 

 

Лося європейського занесено до Червоної книги України

Мінприроди наказом від 19.12.2017 N 481 внесло зміни до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ).

До зазначеного Переліку включено лося європейського.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 грудня 2017 р. за N 1573/31441 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Уряд надаватиме підтримку бізнесу на територіях Донецької і Луганської областей, підконтрольних Україні

Кабмін постановою від 13.12.2017 N 1071 затвердив Державну цільову програму відновлення та розбудови миру в східних регіонах України.

Метою Програми є відновлення та розбудова миру в східних регіонах України, що передбачає стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних громад для підвищення рівня життя населення та соціальної стійкості, стимулювання економічної активності.

Програма спрямована на розвиток Донецької та Луганської областей, крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а також Дніпропетровської, Запорізької, Харківської області, тобто на територію регіонів, розвиток яких зазнав негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході країни.

Досягнення мети Програми забезпечуватиметься шляхом виконання програмних заходів за трьома стратегічними компонентами:

відновлення критичної інфраструктури та основних соціальних послуг у таких сферах, як освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, об'єкти соціальної інфраструктури, енергетика, транспорт, водопостачання та водовідведення, екологія та охорона навколишнього природного середовища;

економічне відновлення через розвиток спроможностей у сфері місцевого економічного планування, здійснення структурних змін та надання підтримки мікро-, малому і середньому бізнесу, розширення доступу до фінансових послуг, зокрема у сфері кредитування та мікрокредитування; забезпечення розвитку промисловості, будівництва, сільського господарства та інших сфер економічної діяльності на засадах інноваційного розвитку та переведення їх на сучасні технологічні платформи; створення нових насамперед високотехнологічних робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення, зростання доходів та забезпечення розширеного відтворення людського потенціалу;

підвищення соціальної стійкості, розбудова миру та громадської безпеки шляхом досягнення соціальної єдності та повернення довіри, сприяння культурному діалогу та вихованню толерантності із залученням всіх верств населення, сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства та різних форм самоорганізованої діяльності громадян, спрямованої на розв'язання проблем, розвитку місцевого самоврядування в контексті децентралізації з метою створення самодостатніх територіальних громад, здатних до саморозвитку, проведення моніторингу ситуації в територіальних громадах щодо вразливості, ризиків та соціальних зв'язків, забезпечення психологічної та соціальної підтримки населення, яке постраждало від збройного конфлікту.

Виконання Програми передбачається здійснювати до 2020 року (включно).

 

 

Затверджено ліміти та прогнози допустимого спеціального використання водних біоресурсів на 2018 рік

Мінагрополітики наказом від 14.12.2017 N 659 затвердило ліміти та прогнози допустимого спеціального використання водних біоресурсів у водних об'єктах загальнодержавного значення на 2018 рік.

При цьому наказом установлено, що рослиноїдні види риб (білий та строкатий товстолоб, їхні гібриди, білий амур) у всіх внутрішніх водних об'єктах не лімітуються.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 грудня 2017 р. за N 1581/31449 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

04.01.2018

Затверджено нову уніфіковану форму акта перевірки щодо додержання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту

Мінінфраструктури наказом від 24.11.2017 N 405 затвердило уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту.

Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).

Також затверджено форму припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 грудня 2017 р. за N 1537/31405 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено уніфіковану форму акта перевірки щодо додержання вимог законодавства у сфері госпдіяльності з медичної практики

МОЗ наказом від 03.11.2017 N 1366 затвердило уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню.

Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 листопада 2017 р. за N 1445/31313 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Нацбанк оновив вимоги до організації та проведення інспекційних перевірок

Нацбанк постановою від 28.12.2017 N 145 виклав у новій редакції Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок (нова назва документа - Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок).

Зокрема, новою редакцією Положення:

 передбачено затвердження планів інспекційних перевірок Правлінням Нацбанку;

структуровано етапи здійснення інспекційної перевірки;

 чітко визначено права та обов'язки інспекторів Нацбанку, керівників та працівників об'єкта перевірки;

передбачено внесення результатів інспекційних перевірок на розгляд Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Нацбанку та врахування рекомендацій за результатами такого розгляду;

визначено порядок дій інспекторів Нацбанку у разі вчинення протидії з боку об'єкта інспекційної перевірки або створення його представниками перешкод для належного її проведення.

Постанова набрала чинності 4 січня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 03.01.2018 р.

 

 

Внесено зміни до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Нацбанком

Нацбанк постановою від 29.12.2017 N 149 вніс зміни до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України.

Зокрема, передбачено підвищення тарифу на послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків небанківській фінансовій установі. Тариф на таку послуги становить 36840 грн (раніше було - 26100 грн).

Крім цього, визначено, що тариф на послугу з видачі дубліката / переоформлення ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків небанківській фінансовій установі становить 2300 грн.

Постанова набрала чинності 5 січня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 04.01.2018 р.

 

 

03.01.2018

Визначено нову процедуру ведення Держреєстру інвестиційних проектів

Кабмін постановою від 27.12.2017 N 1062 затвердив Порядок ведення Державного реєстру інвестиційних проектів.

Ведення Реєстру передбачає:

внесення відомостей про інвестиційний проект у вигляді записів у Реєстрі;

розміщення витягу з Реєстру на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

Органи, які проводять конкурсний відбір інвестиційних проектів (крім інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку), подають Мінекономрозвитку протягом 5 робочих днів інформацію в паперовому та електронному вигляді про відібрані інвестиційні проекти за визначеною формою.

Мінекономрозвитку на основі поданої інформації вносить відомості про відібрані державні інвестиційні проекти та інвестиційні проекти, для реалізації яких надається державна підтримка, до Реєстру, який ведеться в електронному вигляді та підлягає постійному зберіганню в Мінекономрозвитку на відповідних носіях.

Інформація щодо інвестиційних проектів оприлюднюється шляхом розміщення витягу з Реєстру за формою згідно з додатком на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку протягом 1 місяця з моменту внесення відомостей про інвестиційний проект до Реєстру.

Уточнення та доповнення записів Реєстру відбувається на основі інформації, поданої органами, які проводять конкурсний відбір інвестиційних проектів.

 

 

Мінінфраструктури визначило новий порядок організації і проведення фінмоніторингу операторами поштового зв'язку

Мінінфраструктури наказом від 26.09.2017 N 321 затвердило Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України.

Це Положення, розроблене відповідно до Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", визначає порядок організації і проведення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу - операторами поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів (далі - Суб'єкт) та їх відокремленими підрозділами, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Мінінфраструктури.

Положенням регулюються питання:

призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

розроблення правил фінансового моніторингу та програм здійснення фінансового моніторингу;

здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів;

управління ризиками;

виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

зупинення фінансових операцій;

проведення внутрішніх перевірок;

підготовки персоналу Суб'єкта щодо виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 грудня 2017 р. за N 1482/31350 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

НКРЕКП визначила ставку внеску на регулювання на I квартал 2018 року

НКРЕКП постановою від 27.12.2017 N 1403 визначила ставку внеску на регулювання на I квартал 2018 року у розмірі 0,073 відсотки.

Ставку внеску визначено відповідно до Законів "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про джерела фінансування органів державної влади" та Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання.

 

 

Затверджено Методику розрахунку вартості послуги з медобслуговування

Кабмін постановою від 27.12.2017 N 1075 затвердив Методику розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування.

Ця Методика визначає методологію та порядок обліку фактичних витрат, які здійснюють заклади охорони здоров'я у зв'язку з наданням послуг з медичного обслуговування (далі - медичні послуги) і які враховуються під час встановлення єдиних тарифів на медичні послуги, що надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я за договорами про медичне обслуговування населення у межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення згідно із Законом "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (далі - програма медичних гарантій).

Методика спрямована на забезпечення стандартизації та уніфікації підходів до обліку витрат у закладах охорони здоров'я та встановлення базових принципів універсальної національної системи розрахунку вартості послуг з медичного обслуговування, фінансування яких забезпечується за рахунок бюджетних коштів у межах програми медичних гарантій.

У рамках Методики врегульовані основні методологічні аспекти процесу обліку витрат на основі методу стандартного аналізу витрат шляхом їх покрокового розподілу "зверху донизу".

Методика є обов'язковою для застосування:

референтними закладами охорони здоров'я, дані аналізу витрат у яких використовуються для розрахунку єдиних тарифів на медичні послуги в межах програми медичних гарантій, - для обліку та аналізу фактичних витрат, пов'язаних з наданням зазначених послуг;

МОЗ - під час розроблення пропозицій щодо єдиних тарифів на медичні послуги в межах програми медичних гарантій.

Як один з інструментів поліпшення внутрішнього управління витратами Методика може використовуватися також в інших, ніж зазначені вище, закладах охорони здоров'я, які надають медичні послуги в межах програми медичних гарантій.

Постанова набрала чинності 1 січня 2018 року.

 

 

Затверджено Вимоги до ризик-інформованого прийняття рішень з безпеки атомних станцій

Держатомрегулювання наказом від 01.12.2017 N 443 затвердила Вимоги до ризик-інформованого прийняття рішень з безпеки атомних станцій.

Ці Вимоги обов'язкові для всіх юридичних і фізичних осіб, які використовують ризик-інформовані підходи під час прийняття рішень щодо діяльності, пов'язаної із розміщенням, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією та зняттям з експлуатації атомних станцій, оцінкою безпеки та регулюванням ядерної і радіаційної безпеки атомних станцій.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 грудня 2017 р. за N 1535/31403 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Врегульовано питання функціонування національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців і осіб без громадянства

Кабмін постановою від 27.12.2017 N 1073 запровадив з 1 січня 2018 року функціонування національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також затвердив Положення про цю систему.

Національна система біометричної верифікації та ідентифікації - це автоматизована система, створена в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, за допомогою якої забезпечується встановлення особи іноземця та особи без громадянства, які в'їжджають в Україну, виїжджають з України, здійснення контролю за додержанням ними правил перебування на території України та виконання суб'єктами національної системи повноважень та завдань, визначених Законом "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

Постанова набрала чинності 30 грудня 2017 року у з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 30.12.2017 N 247.

 

 

Розширено можливості банків із отримання підтримки довгострокової ліквідності

Нацбанк постановою від 27.12.2017 N 144 затвердив зміни до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, якими, зокрема, передбачено розширення переліку інструментів з підтримки довгострокової ліквідності банків.

Так, до поточного переліку стандартних інструментів з підтримки ліквідності (кредити рефінансування до 14 днів та до 90 днів) додається рефінансування строком на 1-5 років.

Відповідне рефінансування не матиме цільового характеру і надаватиметься за результатами проведення позачергових тендерів. Ставка за таким інструментом буде плаваючою (облікова ставка Нацбанку плюс 2 процентних пункти) і змінюватиметься протягом строку користування банком отриманими коштами відповідно до зміни облікової ставки.

В якості забезпечення банки зможуть надавати ті ж активи, які використовуються для залучення кредитів рефінансування строком до 14 та до 90 днів. Зокрема, це:

державні облігації України (облігації внутрішньої та зовнішньої державної позики України, цільові ОВДП);

депозитні сертифікати Нацбанку (для довгострокового рефінансування виключно у якості додаткового забезпечення);

інвалюта (долари США, євро, англійські фунти стерлінгів, швейцарські франки, японські єни);

облігації міжнародних фінансових організацій.

Строки надання довгострокового рефінансування, його обсяги та періодичність проведення тендерів визначатиме Правління Нацбанку за результатами засідання Комітету з монетарної політики на щоквартальній основі.

Постанова набирає чинності з 2 травня 2018 року.

 

 

02.01.2018

Мінінфраструктури визначило нову процедуру розгляду справ і застосування санкцій за порушення СПФМ-операторами поштового зв'язку законодавства у сфері протидії відмиванню доходів

Мінінфраструктури наказом від 28.09.2017 N 327 затвердило Порядок розгляду Міністерством інфраструктури України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій.

Цей Порядок визначає процедуру розгляду Мінінфраструктури справ і застосування санкцій за порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Дія Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу - операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів та їх відокремлені підрозділи в частині здійснення перевірок, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мінінфраструктури відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 14 Закону.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 грудня 2017 р. за N 1483/31351 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Внесено зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електроенергії

НКРЕКП постановою від 27.12.2017 N 1472 внесла зміни до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії.

Пункт 3.4 Умов та Правил доповнено нормою, якою визначено, що ліцензіат здійснює купівлю/продаж електричної енергії державному підприємству, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України, з метою надання/отримання аварійної допомоги операторам систем передачі суміжних держав відповідно до контрактів про надання/отримання аварійної допомоги, укладених між відповідними операторами систем передачі.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

Удосконалено Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Нацбанк постановою від 28.12.2017 N 146 затвердив зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів.

Зокрема, визначено випадки, у яких допускається набуття або збільшення особою істотної участі в банку без попереднього погодження з Нацбанком, а також встановлено порядок погодження фактичного набуття або збільшення істотної участі для таких випадків. Відтак для осіб, які з об'єктивних причин не мають можливості отримати погодження Нацбанку до фактичного набуття або збільшення істотної участі у банку (наприклад, у випадку отримання ними спадщини), встановлено спеціальний правовий механізм легалізації їх статусу як власників істотної участі в банку.

Водночас посилено вимоги до осіб, які в результаті набуття або збільшення істотної участі стають контролерами банків, а саме:

визначено, що обов'язковою умовою для погодження набуття такою особою контролю над банком, який потребує додаткової капіталізації, є підтвердження нею джерел походження коштів, які спрямовуватимуться на таку капіталізацію;

встановлено обов'язок особи подати до Нацбанку трирічний бізнес-план діяльності банку, вказавши в ньому, в тому числі, потребу у подальшій капіталізації банку та джерела її фінансування.

З метою забезпечення потреб осіб із обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення визначено, що банки мають дотримуватися нормативів із питань створення безперешкодного життєвого середовища для таких груп населення при відкритті своїх відокремлених підрозділів.

Крім цього, лібералізовано вимоги щодо початку нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг банками, до яких було застосовано захід впливу у вигляді обмеження здійснення окремих видів операцій. Тепер такі банки можуть розпочинати новий вид діяльності або надання нового виду фінансових послуг у разі, якщо їх здійснення не обмежується відповідним рішенням про застосування заходу впливу та не призведе до негативних наслідків для банку, його кредиторів і вкладників.

Постанова набрала чинності 30 грудня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 29.12.2017 р.

 

 

Набрав чинності Закон про Державний бюджет України на 2018 рік

Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 07.12.2017 N 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік", яким визначено:

Доходи - 917.879.366,4 тис. грн.

Видатки - 991.699.998,4 тис. грн.

Дефіцит - 80.649.380 тис. грн.

На 31 грудня 2018 року граничний обсяг державного боргу в сумі 1.999.347.176,8 тис. грн, а граничний обсяг гарантованого державою боргу - в сумі 747.551.011,7 тис. грн.

Мінімальну заробітну плату: з 1 січня - 3723 грн на місяць, у погодинному розмірі - 22,41 грн.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня - 1700 грн, з 1 липня - 1777 грн, з 1 грудня - 1853 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1492 грн, з 1 липня - 1559 грн, з 1 грудня - 1626 грн;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1860 грн, з 1 липня - 1944 грн, з 1 грудня - 2027 грн;

працездатних осіб: з 1 січня - 1762 грн, з 1 липня - 1841 грн, з 1 грудня - 1921 грн;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1373 грн, з 1 липня - 1435 грн, з 1 грудня - 1497 грн. 

Крім цього, продовжено на 1 рік - до 31 грудня 2018 року (включно) - строк дії Закону "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", яким встановлено мораторій на перевірки бізнесу. При цьому окремі положення зазначеного Закону зазнали змін.

Закон набрав чинності 1 січня 2018 року.

 

 

Зміни до Податкового кодексу

Закон від 07.12.2017 N 2245-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році". 

Закон передбачає, зокрема, такі нововведення:

запроваджується Єдина база даних звітів про оцінку нерухомого майна з метою запобігання заниження бази оподаткування (оціночної вартості) при продажу нерухомого майна;

збільшено ставки екологічного податку;

збільшено ставки рентної плати, зокрема, за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за спеціальне використання води, за спеціальне використання лісових ресурсів;

встановлено, що якщо податковий орган у визначений Кодексом строк не направив фізособі повідомлення-рішення на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, або на сплату земельного податку, така фізособа звільняється від відповідальності за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання;

тимчасово, до 31 грудня 2018 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні);

тимчасово, до 31 грудня 2018 року, звільняються від оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну територію України та реалізації на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що класифікуються у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (в тому числі вироблених в Україні);

з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року звільняються від оподаткування ПДВ операції з вивезення в митному режимі експорту соєвих бобів (товарна позиція 1201 згідно з УКТ ЗЕД);

з 1 січня  2020 року до 31 грудня 2021 року звільняються від оподаткування ПДВ операції з вивезення в митному режимі експорту насіння свиріпи або ріпаку (товарна позиція 1205 згідно з УКТ ЗЕД);

платникам, які ввозитимуть на митну територію України до 1 січня 2020 року промислове обладнання для виробничих потреб, надано право на розстрочення на 24 місяця сплати "імпортного" ПДВ.

Закон набрав чинності 1 січня 2018 року, за винятком окремих змін.

 

 

Продовжено мораторій на купівлю-продаж с/г земель - Закон від 07.12.2017 N 2236-VIII

Продовжується на 1 рік - до 1 січня 2019 року - строк дії мораторію на купівлю-продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення.

Відповідні зміни внесено до п. 14 та п. 15 розд. X "Перехідні положення" Земельного кодексу.

Закон набрав чинності 31 грудня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 30.12.2017 N 248.

 

 

 

Закон від 14.11.2017 N 2206-VIII про підвищення доступності та якості медобслуговування у сільській місцевості

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади і напрями регулювання розвитку охорони здоров'я у сільській місцевості для забезпечення гарантій рівного доступу громадян до якісного та ефективного медичного обслуговування.

Закон регулює відносини, пов'язані із забезпеченням підвищення доступності, ефективності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості, до якої у цілях цього Закону належать території, що знаходяться за межами міст Києва, Севастополя, міст обласного значення.

Закон набрав чинності 31 грудня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 30.12.2017 N 248.

 

 

Закон від 19.10.2017 N 2168-VIII "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

Закон визначає державні фінансові гарантії надання необхідних пацієнтам послуг з медичного обслуговування (медичних послуг) та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій.

Закон набирає чинності через 1 місяць з дня його опублікування, а саме з 30 січня 2018 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 30.12.2017 N 248, та вводиться в дію з 1 січня 2018 року поетапно, крім ч. 8 ст. 10, яка набирає чинності та вводиться в дію з 1 серпня 2018 року.

З 1 січня 2018 року запроваджується реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги у порядку, встановленому Кабміном. Тимчасово, протягом 2018 - 2019 років, за рішенням Кабміну допускається фінансування надання первинної медичної допомоги комунальними закладами охорони здоров'я, що не уклали договори про медичне обслуговування населення з Уповноваженим органом, шляхом надання субвенцій з державного бюджету відповідним місцевим бюджетам. Умови, порядок та строки надання такої субвенції визначаються Кабміном.

Протягом 2018 - 2019 років реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій поступово запроваджується для інших видів медичної допомоги, зокрема шляхом реалізації пілотних проектів для відповідних видів медичних послуг, окремих закладів охорони здоров'я, населених пунктів чи регіонів. Порядок реалізації таких проектів, перелік медичних послуг та лікарських засобів, що оплачуються за рахунок коштів Державного бюджету України, тарифи та коригувальні коефіцієнти встановлюються Кабміном.

З 1 січня 2020 року реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється відповідно до цього Закону для всіх видів медичної допомоги.

 

 

Кабмін розпорядженням від 27.12.2017 N 978-р схвалив Стратегію розвитку системи управління ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 року та затвердив план заходів з її реалізації.

Метою Стратегії є визначення шляхів розвитку та вдосконалення діючої в Україні системи управління митними ризиками з урахуванням Митного кодексу, кращої міжнародної практики та законодавства ЄС щодо управління ризиками, Компендіуму з управління ризиками Всесвітньої митної організації, рекомендацій іноземних експертів (зокрема, представників митної місії Міжнародного валютного фонду, проекту Twinning "Підтримка Державної фіскальної служби України у розвитку елементів інтегрованого управління кордонами у митній сфері") для побудови сучасної, гнучкої, багатофункціональної системи управління митними ризиками, яка наповнюватиметься як на центральному, так і на регіональному рівні.

 

 

Нацбанк постановою від 21.12.2017 N 139 затвердив зміни до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

Зокрема, постановою передбачено:

зміну підходів до процедури розгляду Нацбанком документів платіжних організацій платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури;

доповнення переліку документів, які подаються до Нацбанку для отримання дозвільних документів, анкетою, яка передбачає розкриття інформації про заявника, його фінансовий стан, фінансові зобов'язання, ділову репутацію; інформації про керівників юрособи, відносини заявника з іншими особами;

можливість сумісності платіжних систем: двох внутрішньодержавних платіжних систем, міжнародної платіжної системи-резидента з міжнародною платіжною системою-резидентом/нерезидентом, внутрішньодержавної платіжної системи-резидентом з міжнародною платіжною системою-резидентом (за умови, що переказ коштів за участю цих систем здійснюється виключно на території України);

спрощення порядку узгодження умов та порядку діяльності операторів послуг платіжної інфраструктури;

встановлення можливості Нацбанку відмовити у реєстрації та скасувати реєстрацію платіжних систем та їх учасників у разі застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Постанова набрала чинності 29 грудня 2017 року (у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 28.12.2017 р.), за винятком окремих змін, які набирають чинності з 28 лютого 2018 року.

Платіжні організації платіжних систем повинні протягом 30 календарних днів із дня набрання чинності цією постановою надати Нацбанку інформацію про оператора послуг платіжної інфраструктури-резидента в порядку, визначеному п. 13 розд. I Положення.

 

 

Внесено зміни до нормативно-правових актів Нацбанку для повноцінного запровадження ескроу рахунків

Нацбанк прийняв постанову від 28.12.2017 N 147 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

Основною метою прийняття постанови є приведення нормативно-правової бази у відповідність до змін, які відбулися останнім часом у законодавстві України, в тому числі для повноцінного запровадження рахунків умовного зберігання (ескроу).

Зокрема, змінами:

врегульовано порядок використання ескроу рахунків іноземними інвесторами при проведенні інвестиційної діяльності в Україні. Так, іноземним інвесторам надано право використовувати ескроу рахунки для здійснення будь-яких іноземних інвестицій в Україну (купівля/продаж нерухомості, корпоративних прав, цінних паперів тощо);

передбачено спрощений порядок купівлі інвалюти за операціями з повернення іноземних інвестицій у зв'язку з продажем іноземним інвестором акцій за процедурою "сквіз-аут"; 

передбачено можливість надання уповноваженими банками експортних кредитів в інвалюті іноземним покупцям товарів українського походження. Попередня редакція нормативно-правової бази Нацбанку передбачала вимогу щодо надання уповноваженим банком-кредитором зовнішніх кредитів в інвалюті тільки іноземним банкам-позичальникам.

Постанова набрала чинності 30 грудня 2017 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 29.12.2017 р.

 

 

Оновлено порядок перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення рішенням від 09.11.2017 N 2127 виклала у новій редакції Інструкцію про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу (нова назва документа - Інструкція про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги).

Оновлена Інструкція визначає порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, організації та проведення перевірок, оформлення результатів перевірок ліцензіатів уповноваженими особами Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 грудня 2017 р. за N 1468/31336 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Оновлено Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та прогнозованих технологічних витрат електроенергії

НКРЕКП постановою від 27.12.2017 N 1424 виклала у новій редакції Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та прогнозованих технологічних витрат електроенергії.

Дія цього Положення поширюється на суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з розподілу електричної енергії.

Постанова набирає чинності з 1 квітня 2018 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

Огляд інших нових нормативних актів України на головній сторінці http://www.cct.com.ua/

 

 

Повний текст нормативних документів містить

інформаційно-довідкова система "Зодчий"  (1200 грн.)

 Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg

Нормативна база будівельних документів і стандартів

(СНИП, ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВСН)