Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОгляд нових нормативних актів України

(лютий 2018).
Повний текст нормативних документів містить законодавча база України

"Юрист+Закон" ( 70 грн. ) на DVD або USB-FLASH-носіях.

 

Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).

Обучение АВК-5 – бесплатно, видеокурс + методичка.

Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18      (050)330-54-00    (063)152-61-27   (068)201-77-62

 

 

15.02.2018

Кабмін постановою від 18.12.2017 N 1103  зменшив частоту проведення планових перевірок у 41 сфері державного нагляду (контролю)

Удосконалено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових перевірок.

Постановою передбачено зменшення частоти проведення планових перевірок у 41 сфері державного нагляду (контролю).

 

 

Кабмін розпорядженням від 14.02.2018 N 99-р затвердив план заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності.

Планом заходів, зокрема, передбачено завдання щодо:

перебудови системи державного сприяння працевлаштуванню на принципово нових засадах з урахуванням балансу інтересів роботодавців і громадян, які шукають роботу;

активізації державного стимулювання впливу на зайнятість шляхом повного або часткового субсидування створення нових робочих місць на підприємствах, які наймають безробітних громадян із числа недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці;

створення загальнодержавного реєстру вакансій з вільним онлайн-доступом та актуалізацією в режимі реального часу;

сприяння працевлаштуванню молоді;

впровадження практики дистанційної та частково дистанційної зайнятості з відповідним законодавчим урегулюванням;

запровадження додаткових стимулів для роботодавців щодо працевлаштування осіб передпенсійного віку, осіб, що вперше виходять на ринок праці, осіб з малолітніми дітьми та осіб з інвалідністю;

сприяння забезпеченню гендерної рівності оплати праці в усіх сферах економічної діяльності шляхом посилення державного та громадського контролю, поступового введення гендерних квот на державних підприємствах.

 

 

Кабмін постановою від 14.02.2018 N 67 вніс зміни до до Порядку нарахування та сплати ЄСВ за деякі категорії застрахованих осіб

Зміни до Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб.

Змінами, зокрема, уточнено, що нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на кожну особу, що дорівнює п'ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом (до цього було - двадцяти п'яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом).

Постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2018 року.

 

 

14.02.2018

Мінекономрозвитку наказом від 11.01.2018 N 17 затвердило процедуру розроблення національних класифікаторів

Порядок розроблення національних класифікаторів, який визначає процедуру розроблення національних класифікаторів та змін до них, у тому числі гармонізованих з міжнародними або європейськими класифікаторами, скасування національних класифікаторів, основні принципи побудови, правила оформлення, особливості внесення змін до національного класифікатора та подання на затвердження до Мінекономрозвитку.

Цей Порядок застосовується юрособами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які замовляють та/або розробляють національні класифікатори та зміни до них.

Розроблення проекту національного класифікатора або змін до нього складається з таких етапів:

складання розробником технічного завдання на розроблення проекту національного класифікатора або змін до нього за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку;

письмове повідомлення замовником або розробником Мінекономрозвитку про початок розроблення проекту національного класифікатора або змін до нього та оприлюднення Мінекономрозвитку інформації, зазначеної в п. 7 Порядку;

розроблення проекту національного класифікатора або змін до нього та пояснювальної записки до нього чи до його змін за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку;

погодження проекту національного класифікатора або змін до нього із замовником та заінтересованими сторонами;

подання проекту національного класифікатора або змін до нього на затвердження до Мінекономрозвитку.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 31 січня 2018 р. за N 124/31576 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

13.02.2018

Кабмін постановою від 07.02.2018 N 65 утворив приватне акціонерне товариство "Експортно-кредитне агентство" та затвердив:

Статут приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство";

Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство";

Положення про правління приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство";

Положення про ревізійну комісію приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство";

Порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду члена наглядової ради приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство".

Приватне акціонерне товариство "Експортно-кредитне агентство" (далі - товариство) утворене відповідно до Закону "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту".

Основною метою діяльності товариства є стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Основними завданнями товариства є:

захист українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов'язаних з виконанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), шляхом страхування, перестрахування та гарантування;

впровадження сучасних фінансових технологій у зовнішній торгівлі та механізму підтримки експорту шляхом страхування, перестрахування та гарантування;

забезпечення розвитку експорту товарів (робіт, послуг) українського походження, підвищення конкурентоспроможності товарів (робіт, послуг) українського походження на світовому ринку;

участь у виконанні програм часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами;

співпраця з міжнародними та іноземними фінансовими організаціями, в тому числі для акумуляції міжнародної фінансової допомоги, для забезпечення зростання експорту та національної економіки.

 

 

Кабмін розпорядженням від 18.12.2017 N 1020-р схвалив Стратегію реформування системи державного нагляду (контролю).

Реалізація Стратегії здійснюватиметься двома етапами.

Метою реалізації Стратегії є:

на першому етапі (три роки) - забезпечення переорієнтації системи державного нагляду (контролю) з домінуючої на сьогодні карально-репресивної на превентивну і ризик-орієнтовану, визначення базових засад модернізації та удосконалення системи державного нагляду (контролю);

на другому етапі (два роки) - забезпечення створення системи державного нагляду (контролю), яка сприяє створенню сприятливого середовища для провадження господарської діяльності, розвитку малого і середнього підприємництва, залученню інвестицій, забезпечує уникнення або спотворення конкуренції на внутрішньому ринку, збалансовано захищає інтереси громадян, суб'єктів господарювання та держави.

 

 

Кабмін розпорядженням від 31.01.2018 N 86-р затвердив план заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік. 

Планом заходів, зокрема, передбачено завдання щодо:

запровадження системи моніторингу та оцінки ефективності антикорупційних комунікацій;

проведення регулярних медіа-заходів з антикорупційної тематики у державних органах за участю осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань;

сприяння залученню громадськості для напрацювання механізму вироблення рішення  у сфері запобігання та протидії корупції;

затвердження стандартів розміщення публікації / розміщення інформації про запобігання, виявлення та протидію корупції на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу;

популяризації системи електронних послуг в Україні як таких, що зменшують корупційні ризики;

здійснення заходів щодо поширення просвітницької інформації антикорупційного спрямування тощо.

 

 

12.02.2018

Кабмін постановою від 07.02.2018 N 63 затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості.

Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості".

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерговугілля.

Одержувачами бюджетних коштів є вугледобувні підприємства державної форми власності або господарські товариства з видобутку вугілля, 100 % акцій яких належать державі.

Одержувачем бюджетних коштів не може бути вугледобувне підприємство, яке визнано в установленому порядку банкрутом, стосовно якого порушено справу про банкрутство чи яке перебуває в стадії ліквідації, крім вугледобувних підприємств, щодо яких введено процедуру розпорядження майном.

Бюджетні кошти спрямовуються на:

забезпечення вітчизняного виробництва товарної вугільної продукції шляхом оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, у тому числі на погашення заборгованості із заробітної плати;

здійснення заходів із технічного переоснащення та модернізації вугледобувних підприємств у сумі не менш як 30 % загального обсягу асигнувань за бюджетною програмою, у тому числі на фінансування інвестиційних проектів вугільної галузі для модернізації та технічного переоснащення шахт, відібраних на конкурсній основі у 2017 році з урахуванням результатів державної експертизи, проведеної Міненерговугіллям відповідно до ст. 15 Закону "Про інвестиційну діяльність".

Бюджетні кошти спрямовуються вугледобувним підприємствам на безповоротній основі.

 

 

 

09.02.2018

Кабмін розпорядженням від 17.01.2018 N 67-р схвалив Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 - 2020 роки та затвердив план заходів щодо її реалізації.

Ця Концепція передбачає здійснення заходів щодо впровадження відповідних стимулів для цифровізації економіки, суспільної та соціальної сфер, усвідомлення наявних викликів та інструментів розвитку цифрових інфраструктур, набуття громадянами цифрових компетенцій, а також визначає критичні сфери та проекти цифровізації, стимулювання внутрішнього ринку виробництва, використання та споживання цифрових технологій.

Фінансування заходів щодо реалізації Концепції здійснюється за рахунок та в межах коштів державного бюджету, затверджених на відповідний рік, а також з інших не заборонених законодавством джерел.

 

 

Кабмін постановою від 07.02.2018 N 51 вніс зміни до Положення про Державне агентство України з питань кіно.

Серед іншого змінами передбачено розширення повноважень Держкіно.

Так, до повноважень Держкіно віднесено, зокрема, здійснення функцій державного нагляду (контролю) у сфері кінематографії та прийняття рішень про накладення адміністративно-господарських санкцій у формі адміністративно-господарських штрафів.

 

 

Кабмін постановою від 07.02.2018 N 48 вніс зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Змінами передбачено:

скорочення переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, експлуатація (застосування) яких вимагає наявності дозволу;

розширення переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

скорочення переліку видів робіт підвищеної небезпеки, виконання яких вимагає наявності дозволу;

розширення переліку видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;

врегулювання надання адміністративних послуг в електронній формі.

Також внесено зміни до постанови Кабміну від 25.08.2010 N 725 "Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства".

Постанова набрала чинності 8 лютого 2018 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 08.02.2018 N 27.

 

08.02.2018

Нацкомфінпослуг розпорядженням від 14.11.2017 N 4258 затвердила Вимоги до методики розрахунку викупної суми за договором страхування життя.

Вимоги розроблено відповідно до ч. 8 ст. 28 Закону "Про страхування".

Згідно із вищезазначеними нормами Закону викупна сума - це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід'ємною частиною правил страхування життя. Уповноважений орган може встановити вимоги до методики розрахунку викупної суми.

Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 січня 2018 р. за N 101/31553 та набирає чинності через 2 місяці після його офіційного опублікування.

 

 

МВС та Мін'юст спільним наказом від 30.01.2018 N 64/261/5 затвердили Порядок взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів.

Порядок визначає механізм взаємодії МВС, Нацполіції з державними, приватними виконавцями при проведенні виконавчих дій щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів.

Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням таких інформаційних систем:

автоматизована система виконавчого провадження;

Єдиний державний реєстр МВС;

єдина інформаційна система МВС;

інформаційний портал Нацполіції.

Інформаційна взаємодія здійснюється в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку з дотриманням вимог Законів "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних".

Запровадження взаємодії відповідно до розділів II, III, VII, VIII Порядку обмін документами між державними, приватними виконавцями, Головним сервісним центром МВС та Нацполіцією здійснюється в паперовому вигляді засобами поштового зв'язку.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 лютого 2018 р. за N 140/31592 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

07.02.2018

Внесено зміни до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення рішенням від 21.12.2017 N 2428 затвердила зміни до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору.

Зокрема, План доповнено нормами, якими визначено, що ліцензіати, які здійснюють діяльність зі створення і розвитку супутникових каналів мовлення та телемереж (DTH-платформ), надають регулятору технічну можливість для проведення моніторингу.

Можливість застосування кодованого способу розповсюдження супутникових програм визначається з урахуванням інформаційної безпеки держави, уникнення перешкод для доступу громадян до вітчизняних програм, необхідності максимального охоплення україномовним контентом всієї території України, зокрема тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь та тимчасово непідконтрольних органам державної влади України територій Донецької та Луганської областей, а також прикордонних областей України.

Також передбачено, що телерадіоорганізації не мають права транслювати та анонсувати програми або їх відеосюжети, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, а також програми, здатні впливати на нормальний фізичний, розумовий або моральний розвиток дітей та юнацтва, а також програми, що містять сцени, які викликають жах, сцени вбивства, насилля (фізичного чи психологічного), сцени, звернені до сексуальних інстинктів, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом. Такі програми або передачі повинні мати спеціальне попередження, відповідно позначатися в розкладі програм телерадіоорганізацій та спеціально позначатись безпосередньо перед їх трансляцією.

Крім цього, удосконалено принципи та порядок переходу до цифрового ефірного телерадіомовлення.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 січня 2018 р. за N 92/31544 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено Порядок взаємодії органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, та органів

Мін'юст та МВС спільним наказом від 30.01.2018 N 256/5/65 затвердили Порядок взаємодії органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, та органів Державної прикордонної служби України під час здійснення виконавчого провадження.

Цей Порядок розроблено з метою узгодження дій органів та осіб, які відповідно до закону здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, та органів Держприкордонслужби у разі застосування щодо осіб заходів тимчасового обмеження у праві виїзду з України або заборони в'їзду в Україну з використанням відповідної бази даних Держприкордонслужби.

Зазначений Порядок не поширюється на взаємодію органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, та органів Держприкордонслужби під час здійснення виконавчого провадження, якщо воно пов'язане з виконанням вироку суду.

Так, передбачено, що у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, що відповідно до Закону "Про виконавче провадження" підлягає примусовому виконанню, питання про тимчасове обмеження боржника - фізособи або керівника боржника - юрособи у праві виїзду за межі України вирішує суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, за поданням державного або приватного виконавця, який відкрив відповідне виконавче провадження.

За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець виносить вмотивовану постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

У разі невиконання іноземцем, особою без громадянства чи іноземною юрособою рішення про накладення штрафів за правопорушення, розгляд справ за якими законом віднесено до компетенції Держприкордонслужби або ДМС, державний виконавець у тридцятиденний строк з моменту відкриття виконавчого провадження звертається до відповідного органу охорони державного кордону чи ДМС з поданням про заборону в'їзду в Україну таких осіб відповідно до Закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

Інформаційна взаємодія здійснюється в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку з дотриманням вимог Законів "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних".

Установлено, що до запровадження взаємодії відповідно до розд. II, IV Порядку обмін документами між державними, приватними виконавцями та Держприкордонслужбою здійснюється у паперовому вигляді засобами поштового зв'язку.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 02 лютого 2018 р. за N 133/31585 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

06.02.2018

Мінагрополітики врегулювало питання виробництва ветеринарних препаратів

Мінагрополітики наказом від 10.11.2017 N 606 затвердило:

Положення про основні вимоги до виробництва ветеринарних препаратів;

Правила належної виробничої практики ветеринарних препаратів.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 січня 2018 р. за N 106/31558 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім деяких положень Правил, для яких встановлено окремі дати набрання ними чинності.

 

 

НКЦПФР затвердила новий Порядок нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах АТ

Відповідно до ч. 4 ст. 40 Закону "Про акціонерні товариства" НКЦПФР рішенням від 19.12.2017 N 904 затвердила Порядок нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств.

Цей Порядок визначає процедуру здійснення НКЦПФР нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

Для здійснення нагляду НКЦПФР призначає своїх представників.

Рішення про призначення представників НКЦПФР для здійснення нагляду оформлюється відповідним дорученням.

Для здійснення нагляду утворюється контрольна група у складі не менше двох осіб.

Представники НКЦПФР здійснюють нагляд на підставі службового посвідчення та доручення.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 січня 2018 р. за N 80/31532 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

05.02.2018

Кабмін утворив Національну службу здоров'я

Кабмін постановою від 27.12.2017 N 1101 утворив Національну службу здоров'я України та затвердив Положення про неї.

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном через Міністра охорони здоров'я, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

Основними завданнями НСЗУ є:

реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій);

виконання функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій;

внесення на розгляд Міністра охорони здоров'я пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

 

 

Аудиторська діяльність регулюватиметься новим Законом

Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 21.12.2017 N 2258-VIII "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", яким визначаються правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та регулюються відносини, що виникають при її провадженні.

Цей Закон поширюється на аудиторів, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та виду діяльності, органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Зокрема, визначено, що аудиторські послуги можуть надаватися лише суб'єктом аудиторської діяльності, якому таке право надано в порядку та на умовах, визначених цим Законом.

Аудиторські послуги надаються на підставі договору про надання аудиторських послуг, укладеного між суб'єктом аудиторської діяльності та замовником.

У договорі про надання аудиторських послуг передбачаються предмет, обсяг аудиторських послуг, розмір та умови оплати, відповідальність сторін та інші умови відповідно до вимог законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Посадові особи юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, зобов'язані створити для суб'єкта аудиторської діяльності належні умови для якісного надання аудиторських послуг відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Оскільки згідно з Указом Президента від 10.06.1997 N 503/97 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" нормативно-правові акти Верховної Ради України набирають чинності через 10 днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні, зазначений Закон набере чинності з дня опублікування, незважаючи на те, що в самому тексті Закону датою набрання чинності визначено 1 січня 2018 р. При цьому визначено, що цей Закон вводиться в дію з 1 жовтня 2018 року, а підпункт 1 пункту 9 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону щодо внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення набирає чинності через 12 місяців з дня опублікування Закону.

З дня введення в дію цього Закону втрачає чинність Закон від 22.04.1993 N 3125-XII "Про аудиторську діяльність".

 

 

02.02.2018

Затверджено критерії оцінки допустимості держдопомоги суб'єктам господарювання на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць

Кабмін постановою від 31.01.2018 N 33 затвердив критерії оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць.

До критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць належать:

недопущення суттєвої нерівності умов діяльності конкуруючих між собою суб'єктів господарювання;

збільшення кількості працевлаштованих осіб окремих категорій;

збільшення кількості нових робочих місць для осіб окремих категорій.

Нагадаємо, що відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" рішення про визнання державної допомоги допустимою приймає Антимонопольний комітет.

Постановою також визначено:

мету та форми державної допомоги;

категорії отримувачів державної допомоги;

максимальний розмір державної допомоги, яка може надаватися;

умови та спосіб розрахунку сукупного розміру державної допомоги;

витрати, що можуть бути відшкодовані отримувачам державної допомоги.

 

 

Оновлено Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах

Нацбанк постановою від 25.01.2018 N 5 виклав у новій редакції Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах.

Це Положення регулює загальний порядок, умови надання та отримання банками гарантій/контргарантій та їх виконання.

Вимоги Положення поширюються на банки - резиденти України, які беруть участь у здійсненні операцій за гарантіями/контргарантіями.

Новою редакцією Положення передбачено, зокрема:

зменшення кількості паперових документів, які використовуються при оформленні уповноваженими банками та їх клієнтами операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах;

використання електронних документів на всіх етапах здійснення уповноваженими банками та їх клієнтами операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах;

зменшення кількості формальних інструкцій у порядку роботи з гарантіями.

Постанова набрала чинності 3 лютого 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 02.02.2018, крім абзацу 18 пункту 26 Положення, який набирає чинності з дня набрання чинності нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, яким визначаються вимоги до забезпечення тендерної пропозиції.

 

 

Уточнено питання реалізації принципу "єдиного вікна" під час здійснення митного та інших видів держконтролю

Кабмін постановою від 31.01.2018 N 44 вніс зміни до своєї постанови від 25.05.2016 N 364 "Деякі питання реалізації принципу "єдиного вікна" під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю".

Зокрема, уточнено, що до 31 січня 2019 р. (раніше було - до 31 січня 2018 р.) рішення про здійснення державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю із застосуванням інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів приймається підприємством у разі:

ввезення (пересилання) на митну територію України товарів у міжнародних поштових відправленнях або у міжнародних експрес-відправленнях, а також у разі переміщення товарів транзитом;

вивезення за межі митної території України товарів, які перетинають митний кордон іншим, ніж автомобільний, видом транспорту;

декларування товарів в місцях митного оформлення, які перебувають менше 90 днів у переліку місць митного оформлення товарів, в яких застосовується Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом "єдиного вікна" з використанням електронних засобів передачі інформації.

Крім цього, внесено зміни до постанови Кабміну від 05.10.2011 N 1031 "Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України".

Постанова N 44 набрала чинності 2 лютого 2018 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 02.02.2018 N 23.

 

 

Мінагрополітики затвердило уніфіковані форми актів перевірок щодо додержання вимог законодавства у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин

Мінагрополітики наказом від 29.12.2017 N 709 затвердило:

уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин.

Уніфіковані форми актів містять вичерпні переліки питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 січня 2018 р. за N 112/31564 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено критерії оцінки допустимості держдопомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб'єктів господарювання

Кабмін постановою від 31.01.2018 N 36 затвердив критерії оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб'єктів господарювання.

Ці критерії застосовуються Антимонопольним комітетом для проведення оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб'єктів господарювання під час прийняття рішення відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

Державна допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб'єктів господарювання вважається допустимою, коли така допомога надається з метою відновлення платоспроможності та/або довгострокової рентабельності суб'єктів господарювання.

 

 

01.02.2018

Кабмін постановою від 31.01.2018 N 26 вніс зміни до Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Змінами уточнено вимоги до банків для їх допуску до участі в конкурсі.

До участі в конкурсі допускаються банки, щодо яких протягом останніх шести місяців Нацбанком не запроваджувався особливий режим контролю за діяльністю банку та не застосовувалися заходи впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій або у яких держава володіє часткою понад 75 %, та які на час проведення конкурсу відповідають таким вимогам:

не мають фінансової заборгованості перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб щодо сплати зборів, штрафів, пені;

не мають заборгованості із сплати податків і зборів;

протягом останніх 12 місяців щодо яких або до власників істотної участі в яких, або до пов'язаних осіб яких не було застосовано Україною, іноземними державами - членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС санкцій;

здійснюють емісію електронних платіжних засобів (платіжних карток).

Змінено перелік документів, що подаються банком до конкурсної комісії для участі в конкурсі.

Мінфін має забезпечити у тримісячний строк проведення конкурсного відбору уповноважених банків, через які здійснюватиметься виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

 

 

НКЦПФР рішенням від 28.12.2017 N 945 внесла зміни до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до НКЦПФР

Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, якими, зокрема, передбачено збільшення кількості довідок, що подаються торговцями цінними паперами до НКЦПФР у складі місячних адміністративних даних.

Склад місячних адміністративних даних доповнено довідкою про виконаний(і) договір(ори) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами іноземних емітентів, що вчинений(і) за межами України.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 січня 2018 р. за N 114/31566 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

НКЦПФР рішенням від 21.12.2017 N 922  розширив перелік показників, що використовуються для вимірювання та оцінки ризиків діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

Внесено зміни до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, якими передбачено розширення переліку показників, що використовуються для вимірювання та оцінки ризиків діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

Для вимірювання та оцінки ризиків діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку використовуватиметься також показник розміру власних коштів.

Власні кошти є коштами, які фондова біржа може використовувати на покриття негативних фінансових наслідків реалізації ризиків, що виникають при провадженні нею професійної діяльності на фондовому ринку.

Власні кошти розраховуються в порядку, передбаченому гл. 2 розд. III Положення для розрахунку показника регулятивного капіталу установи.

Мінімальний розмір власних коштів фондової біржі повинен становити не менше мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

Мінімальний розмір власних коштів фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів), які укладаються на такій біржі, повинен становити не менше 125 % мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 січня 2018 р. за N 89/31541 та набирає чинності з 1 квітня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

 

Нацбанк постановою від 25.01.2018 N 6  удосконалив Інструкцію про ведення касових операцій банками

Затверджено зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні.

Змінами передбачено удосконалення положень, якими регулюється порядок здавання та отримання банками підкріплень готівкою національної валюти через відділи (управління) грошового обігу в регіоні Департаменту грошового обігу / Центральне сховище Нацбанку.

Визначено, що відділи (управління) грошового обігу в регіоні / Центральне сховище здійснюють касове обслуговування банку (філії, відділення) незалежно від його (її, його) місцезнаходження на підставі договору про касове обслуговування, який укладається банком (філією, яка має окремий код банку) шляхом приєднання до Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Нацбанком (далі - договір про касове обслуговування). Нацбанк укладає договір про касове обслуговування з банком (філією банку, яка має окремий код банку), який (яка) на підставі банківської ліцензії мають виключне право надавати банківські послуги та відомості про яку внесені до Державного реєстру банків України.

Договір про касове обслуговування набирає чинності для банку (філії, яка має окремий код банку) із дня підписання ним (нею) Заяви про приєднання до умов в рамках Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Нацбанком, якщо інше не передбачено умовами договору про касове обслуговування або Заявою про приєднання, та діє до прийняття сторонами чи однією зі сторін рішення про його розірвання або до дня офіційного оприлюднення Нацбанком заяви про відкликання цієї публічної пропозиції в цілому чи в частині на сторінці офіційного Інтернет-представництва Нацбанку.

Постанова набирає чинності з 1 березня 2018 року.

 

 

Огляд інших нових нормативних актів України на головній сторінці http://www.cct.com.ua/

 

 

Повний текст нормативних документів містить

інформаційно-довідкова система "Зодчий"  (1200 грн.)

 Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg

Нормативна база будівельних документів і стандартів

(СНИП, ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВСН)