Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОгляд нових нормативних актів України

(березень 2018).
Повний текст нормативних документів містить законодавча база України

"Юрист+Закон" ( 70 грн. ) на DVD або USB-FLASH-носіях.

 

Лицензионная АВК-5 ред. 3.3.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).

Обучение АВК-5 – бесплатно, видеокурс + методичка.

Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18      (050)330-54-00    (063)152-61-27   (068)201-77-62

 

 

15.03.2018

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 05.02.2018 N 372 затвердив Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов'язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

У Положенні детально прописано умови щодо реструктуризації, які мають бути передбачені договором; порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості; наслідки для фізособи - боржника невиконання умов реструктуризації кредитної заборгованості.

Дія Положення не поширюється на договори:

1) укладені з фізособами, які є пов'язаними з банком, процедура ліквідації якого здійснюється Фондом, особами;

2) виконання зобов'язань за якими забезпечене іпотекою:

предметом якої є повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти;

предмет якої обтяжений також іншими зобов'язаннями ніж зобов'язання за кредитним договором, кредитна заборгованість за яким реструктуризується;

що є наступною іпотекою, а банк, що є держателем такої наступної іпотеки, не є одночасно попереднім іпотекодержателем, вимоги якого мають найвищий пріоритет.

Сплату всіх витрат щодо проведення реструктуризації, у тому числі пов'язаних з укладанням відповідних додаткових договорів, забезпечує фізособа - боржник, та/або заставодавець, та/або поручитель.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 лютого 2018 р. за N 254/31706 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Мінекономрозвитку наказом від 31.01.2018 N 114 виклало у новій редакції уніфіковану форму акта перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації

Акт складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами.

Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення перевірки.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 лютого 2018 р. за N 216/31668 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

14.03.2018

Підписано Закон від 06.02.2018 N 2275-VIII "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Цей Закон визначає правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов'язки їх учасників.

Закон набирає чинності через 3 місяці з дня його опублікування, крім ч. 2 ст. 23 Закону, яка набирає чинності через 1 рік з дня набрання чинності Законом.

Протягом року з дня набрання чинності Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності Законом. Це положення не застосовується після внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю.

Товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію змін до статуту товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність із Законом протягом одного року з дня набрання ним чинності.

 

 

Мінсоцполітики наказом від 21.12.2017 N 2009 затвердило зміни до Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом.

Керівниками та головними фахівцями гірничого підприємства призначаються особи з вищою освітою, що відповідає профілю цього підприємства відповідно до Гірничого закону України.

Працівники та посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці у встановленому порядку, до виконання робіт не допускаються.

Правила доповнено нормами, згідно з якими забороняється експлуатувати автосамоскиди вантажопідйомністю 30 т і більше, якщо вони не укомплектовані пристроєм блокування (сигналізації) підняття кузова під повітряною високовольтною лінією.

Вимога не поширюється на кар'єри, у яких відсутні перетини автомобільних шляхів з повітряними високовольтними ЛЕП.

На лінію автомобілі можуть бути випущені тільки за умови, що їх агрегати та вузли, які забезпечують безпеку руху, а також безпеку інших робіт, що передбачено технологією використання автотранспорту, знаходяться у справному стані. Водії повинні мати при собі документ на право керування автомобілем.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 лютого 2018 р. за N 206/31658 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Адміністрація Держспецзв'язку наказом від 06.02.2018 N 61 внесла зміни до Положення про державну експертизу в сфері криптографічного захисту інформації.

Положення доповнено нормою, згідно з якою допускається застосування для ідентифікації та контролю цілісності програмного забезпечення (його складових частин) засобу програмного забезпечення для обчислення геш-функції за ДСТУ 7564:2014 (у режимах роботи "Купина-256", "Купина-284", "Купина-512"). При цьому використовується нульовий вектор ініціалізації.

Крім цього, викладено у новій редакції форму заявки на проведення державної експертизи в сфері криптографічного захисту інформації.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 лютого 2018 р. за N 220/31672 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

13.03.2018

НКЦПФР рішенням від 01.02.2018 N 50 затвердила зміни до Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності.

Зокрема, Положення доповнено нормами, якими передбачено, що депозитарна установа до кінця операційного дня, що передує даті припинення діяльності, зобов'язана завершити або відмінити виконання розпоряджень депонентів, які були ініційовані депозитарною установою в Центральному депозитарії цінних паперів та/або Нацбанку.

Депозитарна установа до дати припинення діяльності зобов'язана складати та надавати Центральному депозитарію за його розпорядженнями облікові реєстри власників іменних цінних паперів, здійснювати виплати коштів за наслідком погашення цінних паперів та виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 лютого 2018 р. за N 236/31688 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Центральний депозитарій цінних паперів має привести свої внутрішні документи у відповідність із цим рішенням не пізніше 3 місяців з дати набрання ним чинності.

 

 

 

12.03.2018

Мінагрополітики наказом від 26.10.2017 N 576 затвердило Інструкцію щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин.

Ця Інструкція встановлює порядок постачання та вимоги до дослідних зразків сортів, які надаються для цілей експертизи заявки на сорт рослин відповідно до Закону "Про охорону прав на сорти рослин".

Зазначена Інструкція поширюється на фізичних та юридичних осіб, що постачають дослідний зразок для цілей експертизи заявки на сорт рослин, експертний заклад, який уповноважений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин, на проведення науково-технічної експертизи заявки на сорт рослин.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 лютого 2018 р. за N 232/31684 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 14.12.2017 N 5397 затвердив зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Розділ V Положення доповнено новою главою, якою врегульовано питання визнання заборгованості безнадійною, припинення визнання нефінансових активів та їх списання банками, що ліквідуються.

Передбачено, що визнання заборгованості безнадійною та її списання регулюються Податковим кодексом.

Визнання заборгованості безнадійною не є підставою для припинення роботи щодо її повернення або продажу.

Продаж безнадійної заборгованості протягом процедури ліквідації банку здійснюється відповідно до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються.

Рішення щодо визнання заборгованості безнадійною приймається уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду або колегіальним органом Фонду (у разі делегування йому відповідних повноважень).

Заборгованість визнається безнадійною за наявності ознак, визначених Податковим кодексом.

Визнана безнадійною заборгованість, щодо якої були вжиті всі заходи щодо її погашення або продажу, списується банком виключно в період з кінця процедури ліквідації до дати складання ліквідаційного балансу.

Безнадійна заборгованість, що залишилася на кінець процедури ліквідації, списується з балансу банку, якщо погашення такої заборгованості за результатами аналізу документів Фондом за період з дати її визнання безнадійною до кінця процедури ліквідації становить менше 5 % від суми заборгованості на дату визнання її безнадійною.

Списання безнадійної заборгованості здійснюється на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду за рахунок сформованих резервів (за наявності) або безпосередньо за рахунок витрат банку.

Безнадійна заборгованість, щодо якої наявні обтяження, може списуватися лише після припинення таких обтяжень.

Банк, що ліквідується, припиняє визнання нефінансових активів у випадках та порядку, встановлених нормативно-правовими актами з питань бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, обліковою політикою банку, та списує зазначені активи в період з дати прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про початок процесу завершення процедури ліквідації банку до дати складання остаточного ліквідаційного балансу на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 лютого 2018 р. за N 207/31659 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 

 

07.03.2018

Нацбанк постановою від 05.03.2018 N 23 затвердив зміни до Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування.

Зокрема, змінами передбачено:

скасування вимоги щодо розміщення на веб-сторінці банку фотографій працівників кредитного посередника, а також реквізитів кожного посередницького договору;

зменшення вимог до працівників кредитних посередників, які здійснюють обслуговування споживачів (залишаються вимоги лише щодо їх ділової репутації та рівня знань у сфері споживчого кредитування);

надання можливості банку не здійснювати перевірку/контроль за дотриманням фізособами - працівниками кредитного посередника встановлених вимог за умови, що цим кредитним посередником є інший банк/юрособа, які забезпечують такий контроль;

встановлення вимоги щодо виключення кредитного посередника з переліку кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг у разі нездійснення відповідної діяльності протягом року з дати включення до переліку (замість вимоги про розірвання банком посередницького договору).

Крім цього, затверджено зміни до Положення про надання банками Національному банку України інформації про укладені договори у сфері споживчого кредитування та ведення переліку кредитних посередників.

Постановою також визначено, що банки протягом 30 днів із дня доведення до їх відома змін до технічних умов ведення переліку кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг та програмного забезпечення для автоматизованого ведення Переліку мають надати Нацбанку інформацію про укладені з кредитними посередниками посередницькі договори у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг у порядку, установленому Положенням про надання банками Національному банку України інформації про укладені договори у сфері споживчого кредитування та ведення переліку кредитних посередників з урахуванням змін, затверджених цією постановою.

Постанова набрала чинності 7 березня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 06.03.2018 р.

 

 

Кабмін постановою від 28.02.2018 N 151 затвердив Технічний регламент безпечності іграшок, яким встановлюються вимоги до безпечності іграшок та їх обігу на території України.

Дія цього Технічного регламенту поширюється на продукцію, що розроблена або призначена для використання у грі дітьми віком до 14 років.

При цьому дія Технічного регламенту не поширюється на:

обладнання для ігрових майданчиків, призначене для громадського користування;

гральні автомати, призначені для громадського користування, незалежно від того, чи приводяться вони в дію за допомогою монет, чи ні;

іграшкові транспортні засоби, оснащені двигунами внутрішнього згоряння;

іграшки з паровими двигунами;

пращі та катапульти.

Крім цього, визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабміну від 11.07.2013 N 515 "Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок".

Постанова N 151 набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Установлено, що надання на ринку іграшок, які відповідають вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою Кабміну N 515, та введені в обіг до дня набрання чинності постановою N 151, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності іграшок вимогам Технічного регламенту, затвердженого постановою N 151.

 

 

Нацбанк постановою від 01.03.2018 N 20 вніс зміни до розд. IX Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, якими передбачено уточнення вимог до відповідальних за фінансовий моніторинг працівників банку.

Внутрішньобанківську систему запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму очолює відповідальний працівник банку - юридичної особи / філії іноземного банку. Відповідальний працівник банку - юридичної особи за посадою є членом правління банку. Відповідальним працівником / тимчасово виконуючим обов'язки відповідального працівника банку - юридичної особи не може бути голова правління банку / керівник філії іноземного банку, головний бухгалтер банку / філії іноземного банку та його заступники, керівник структурного підрозділу банку / філії іноземного банку, який безпосередньо надає банківські та інші фінансові послуги клієнтам, керівник банку, якому безпосередньо підпорядкований(і) такий(і) структурний(і) підрозділ(и) банку. Банк зобов'язаний погодити кандидатуру відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку з Нацбанком у встановленому порядку.

Також уточнено, що відповідальним працівником банку може бути призначено особу, яка, окрім іншого, має стаж роботи в банківській системі, пов'язаний з діяльністю у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму не менше ніж 3 роки або стаж роботи на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму не менше 1 року.

Постанова набрала чинності 8 березня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 07.03.2018 р.

 

 

Кабмін розпорядженням від 15.11.2017 N 1023-р схвалив Стратегію розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року.

Цілями цієї Стратегії є створення безпечного середовища розвитку вільного суспільства, забезпечення високої ефективності діяльності органів системи МВС, зміцнення суспільної довіри до неї з урахуванням визначальної ролі громадянина у розбудові України як безпечної європейської держави.

Розвиток органів системи МВС на період до 2020 року як невід'ємної частини сектору національної безпеки забезпечується за такими пріоритетами:

створення безпечного середовища;

протидія злочинності;

дотримання та забезпечення прав людини;

ефективне інтегроване управління державним кордоном і збалансована міграційна політика;

забезпечення якості і доступності адміністративних послуг;

ефективне врядування, прозорість і підзвітність;

розвиток кадрового потенціалу та соціальний захист працівників.

Для реалізації Стратегії розробляється план заходів, що затверджується Кабміном.

 

 

Кабмін постановою від 28.02.2018 N 140 виклав у новій редакції Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, а також вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

Установлено, що строк, протягом якого суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на посередництво у працевлаштуванні за кордоном до набрання чинності вищезазначеною постановою, зобов'язані привести свою діяльність у відповідність з новою редакцією Ліцензійних умов, становить 2 місяці з дня набрання чинності цією постановою.

 

 

Кабмін постановою від 28.02.2018 N 139 затвердив базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарських товариств, 50 і більше % акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 %, у тому числі дочірніх підприємств, у розмірі 75 %.

Для приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго" та публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" затверджено базовий норматив у розмірі 30 %.

Суб'єкти управління корпоративними правами держави у разі невиплати до 1 липня 2018 р. суб'єктом господарювання дивідендів до державного бюджету за результатами його фінансово-господарської діяльності у 2017 році мають вжити заходів до розірвання контракту з керівником такого суб'єкта господарювання.

 

 

Кабмін розпорядженням від 18.12.2017 N 1022-р скасував застарілі регуляторні акти з пожежної безпеки, охорони праці та санітарного законодавства:

скасовано нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з охорони праці, пожежної безпеки, а також акти санітарного законодавства за переліками згідно з додатками 1 - 3;

визнав такими, що втратили чинність, акти органів влади Української РСР з охорони праці та пожежної безпеки за переліком згідно з додатком 4;

визнав такими, що не застосовуються на території України, акти органів влади Союзу РСР з охорони праці та пожежної безпеки за переліком згідно з додатком 5.

Розпорядження набрало чинності 1 березня 2018 року, за винятком окремих положень, які набирають чинності з 1 березня 2019 року.

 

 

Кабмін постановою від 28.02.2018 N 141 вніс зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення.

Індексація пенсій здійснюється шляхом їх підвищення відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Індексація страхових виплат від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, здійснюється шляхом їх підвищення відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Сума індексації пенсій та щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їх сімей у разі підвищення їх розмірів розраховується як різниця між сумою індексації, визначеною до 11 жовтня 2017 р., та сумою підвищення цих виплат до повного погашення суми індексації відповідно до п. 5 цього Порядку.

 

 

Кабмін постановою від 28.02.2018 N 130 вніс зміни до Правил роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів.

Правила визначають порядок приймання, зберігання, роздрібної торгівлі і надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу (далі - газ) для побутових потреб населення та інших споживачів суб'єктами господарювання, які зареєстровані в установленому порядку.

Реалізація газу для побутових потреб населення, придбаного безпосередньо суб'єктами господарювання на спеціалізованому аукціоні з продажу газу для потреб населення, відповідно до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабміну від 16.10.2014 N 570, здійснюється ними через власні або орендовані майнові об'єкти (крім автомобільних газозаправних станцій).

Роздрібна торгівля та надання послуг з постачання газу здійснюється суб'єктами господарювання, які отримали дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що видається Держпраці.

Постанова набрала чинності 7 березня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 07.03.2018 N 46.

 

 

Кабмін постановою від 28.02.2018 N 127 затвердив критерії оцінювання ступеня ризику від провадження освітньої діяльності

Оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями.

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, є:

строк провадження ліцензіатом освітньої діяльності;

дотримання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Відповідно до встановлених критеріїв ліцензіати незалежно від форми власності належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю ліцензіата здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

У разі коли протягом останніх трьох років, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

У разі коли ліцензіат може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий ліцензіат належить до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.

 

 

Указом Президента від 06.03.2018 N 57/2018  продовжено санкції відносно банків з російським капіталом

Введено у дію рішення РНБО від 01.03.2018 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яким передбачено застосування санкцій до 4-х банків з російським капіталом (перелік банків, до яких застосовано санкції, наведено у додатку до рішення).

Санкції строком на 1 рік застосовано до відповідних банків в частині запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов'язаних з банками осіб.

Указ набрав чинності 7 березня 2018 року у зв'язку з його опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 07.03.2018 N 46.

Нагадаємо, що вперше санкції до банків з російським капіталом було введено Указом Президента від 15.03.2017 N 63/2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

 

 

06.03.2018

Мінфін наказом від 18.01.2018 N 14 затвердив Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами Міністерства фінансів України.

Інструкція, розроблена відповідно до ст. 221, 255 Кодексу про адміністративні правопорушення, ст. 24 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", установлює порядок складання уповноваженими на те посадовими особами Мінфіну та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 1669, ч. 6 ст. 16611 та ст. 18834 Кодексу.

Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 1669, ч. 6 ст. 16611 та ст. 18834 Кодексу, складають уповноважені на те Мінфіном посадові особи, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення за допущення таких порушень вимог законодавства:

порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта;

неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання до Держфінмоніторингу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством;

порушення вимог щодо зберігання офіційних документів, інших документів (у тому числі створених суб'єктом первинного фінансового моніторингу електронних документів), їх копій стосовно ідентифікації осіб - клієнтів, представників клієнтів, осіб, яким суб'єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено у проведенні фінансових операцій, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також вимог щодо зберігання усіх документів, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом (включаючи результати будь-якого аналізу під час здійснення заходів щодо верифікації клієнта / поглибленої перевірки клієнта), та даних про фінансові операції;

порушення порядку зупинення фінансових (фінансової) операцій (операції);

невиконання законних вимог посадових осіб Мінфіну стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків;

розголошення у будь-який спосіб інформації, що відповідно до закону є об'єктом обміну між суб'єктом первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, або факту її подання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з її професійною або службовою діяльністю;

неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації, пов'язаної з аналізом фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, довідок та копій документів (у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом) на запит Держфінмоніторингу;

неподання юрособою державному реєстратору передбаченої Законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юрособи.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 лютого 2018 р. за N 159/31611 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

05.03.2018

Кабмін постановою від 07.02.2018 N 118 затвердив критерії оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність.

До критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність належать:

недопущення суттєвої нерівності умов діяльності конкуруючих між собою суб'єктів господарювання;

збільшення кількості проектів у сфері наукових досліджень, технічного розвитку та інноваційної діяльності.

Також Критеріями визначено:

мету і форми державної допомоги;

категорії отримувачів державної допомоги;

максимальний розмір державної допомоги, яка може надаватися;

умови та спосіб розрахунку сукупного розміру державної допомоги;

витрати, що можуть бути відшкодовані отримувачам державної допомоги.

 

 

Кабмін постановою від 21.02.2018 N 117  затвердив порядки з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН:

Порядок зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;

Порядок роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації;

Порядок розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації.

Установлено, що платники ПДВ, у яких до 1 грудня 2017 р. зупинено реєстрацію податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до пункту 201.16 ст. 201 Податкового кодексу, що діяв до набрання чинності Законом від 07.12.2017 N 2245-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році", та які станом на 1 грудня 2017 р. не подали пояснень і копій документів до таких податкових накладних / розрахунків коригування, мають право протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного у такій податковій накладній / розрахунку коригування, подати пояснення і копії документів до таких податкових накладних / розрахунків коригування на розгляд комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, порядок роботи яких затверджується цією постановою.

Постанова набирає чинності через 15 днів з дня її опублікування.

 

03.03.2018

Нацбанк постановою від 01.03.2018 N 19  пом'якшив обмеження на грошово-кредитному та валютному ринках

З метою лібералізації деяких валютних операцій Нацбанк постановою від 01.03.2018 N 19 вніс зміни до своїх постанов від 13.12.2016 N 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" та від 13.12.2017 N 129 "Про запровадження обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті та встановлення розміру обов'язкового продажу таких надходжень".

Постановою N 19 передбачено такі нововведення:

1. Для іноземних інвесторів розширено можливості репатріювати дивіденди за корпоративними правами та акціями, нараховані за 2017 рік.

Раніше інвесторам можна було сплатити за кордон в інвалюті дивіденди, нараховані лише за період до 2016 року включно. При цьому суми таких платежів були обмежені встановленими лімітами (для дивідендів за 2014-2016 рр. - до 5 млн дол. США на місяць, для дивідендів за період до 2013 р. включно - не більше 2 млн дол. США на місяць).

Змінами передбачено встановлення єдиного ліміту на сплату дивідендів в інвалюті, нарахованих за всі попередні роки. Українські компанії можуть сплачувати іноземним інвесторам дивіденди в інвалюті на суму до 7 млн дол. США на місяць незалежно від періоду, за який нараховано ці дивіденди.

2. Для українського бізнесу розширено можливості достроково погашати зовнішні кредити та позики в інвалюті.

Згідно зі змінами резиденти-позичальники можуть здійснювати дострокове погашення таких кредитів і позик в межах щомісячного ліміту 2 млн дол. США (для одного резидента-позичальника за кредитними договорами/договорами позик, що обслуговуються в межах одного уповноваженого банку).

3. Розширено перелік операцій бізнесу, на надходження в інвалюті за якими не поширюється вимога щодо обов'язкового продажу.

Так, передбачено, що не підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України надходження в інвалюті за кредитом/позикою, що залучається резидентом-позичальником від нерезидента за відповідним договором, за умови, що цей резидент використовує такі надходження виключно для виконання власних боргових зобов'язань в інвалюті перед кредиторами (нерезидентами, уповноваженими банками) за іншими кредитними договорами / договорами позики (повернення кредиту/позики, сплата процентів та інших платежів, установлених кредитним договором / договором позики, з обов'язковим дотриманням законодавства України, що регламентує здійснення таких валютних операцій).

Постанова набрала чинності 3 березня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 02.03.2018 р.

 

 

МОЗ наказом від 25.10.2017 N 1316  визначив механізм уповноваження установ на проведення досліджень з метою встановлення допустимих параметрів спецзасобів, що застосовуються поліцейськими, у частині їх впливу на організм людини

Відповідно до ч. 7 ст. 45 Закону "Про Національну поліцію" МОЗ наказом від 25.10.2017 N 1316 затвердило Порядок уповноваження установ, яким надається право на розгляд матеріалів та проведення досліджень з метою встановлення допустимих параметрів спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини.

Уповноваженими установами можуть бути суб'єкти господарювання незалежно від форми власності (далі - установа), одним з видів статутної діяльності яких є організація та проведення досліджень з метою встановлення параметрів безпечності для здоров'я людини.

Керівник установи, що виявила бажання бути уповноваженою установою, подає до МОЗ заяву у довільній формі, до якої додаються:

затверджена установою структура наукових звітів або рекомендована структура звіту для установи, яка проводить заявлені дослідження;

затверджені установою методики проведення заявлених досліджень;

затверджений установою порядок прийому та використання зразків, що надходять на дослідження;

атестат акредитації на проведення випробувань згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 або ISO/IEC 17025:2006;

відомості про склад спеціалістів установи;

інші документи, що підтверджують компетентність установи в заявленій сфері діяльності.

Уповноважені установи затверджуються наказом МОЗ протягом 30 календарних днів з дати отримання заяви та матеріалів до неї. Перелік уповноважених установ публікується на офіційному веб-сайті МОЗ.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 лютого 2018 р. за N 156/31608 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

МОЗ наказом від 15.01.2018 N 65 внесло зміни до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів.

Порядок доповнено нормами, якими визначено, що лікарський засіб "Налоксон" (як антагоніст опіатних рецепторів) відпускається без рецепта з аптек та аптечних пунктів у кількості 2 мг на один відпуск.

Відпуск Налоксона без рецепта у кількості більшій, ніж зазначена, забороняється.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 06 лютого 2018 р. за N 150/31602 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Нацбанк постановою від 22.02.2018 N 15 вніс зміни до Правил розрахунку банками загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит

Правила доповнено нормою, згідно з якою банк може не надавати споживачу графік платежів у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії.

Постанова набрала чинності 4 березня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 03.03.2018 р.

 

 

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, наказом від 15.02.2018 N 44 затвердило Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

Документом установлюється порядок складання уповноваженими особами Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 18848 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Уповноважені особи Національного агентства складають протоколи про адміністративні правопорушення за невиконання законних вимог посадових осіб Національного агентства щодо усунення порушень законодавства у сфері управління активами, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених чинним законодавством строків їх надання, надання недостовірної інформації або не в повному обсязі, а також незаконне повідомлення третіх осіб про те, що про них збирається відповідна інформація.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 лютого 2018 р. за N 251/31703 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Підписано Закон від 18.01.2018 N 2269-VIII "Про приватизацію державного і комунального майна", яким регулюються правові, економічні та організаційні основи приватизації державного і комунального майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим.

З метою раціонального та ефективного застосування способів приватизації об'єкти приватизації поділяються на об'єкти малої приватизації та об'єкти великої приватизації.

До об'єктів малої приватизації належать:

єдині майнові комплекси державних і комунальних підприємств, їх структурних підрозділів, у тому числі єдині майнові комплекси та їх структурні підрозділи, що передані в оренду, крім єдиних майнових комплексів державних і комунальних підприємств, що належать до об'єктів великої приватизації;

окреме майно. Окремим майном вважається рухоме та нерухоме майно державних або комунальних підприємств (у тому числі будівлі, споруди, нежитлові приміщення), майно, що залишилося після закінчення процедури ліквідації державних або комунальних підприємств, визнаних банкрутами; майно підприємств, що ліквідуються за рішенням органу, уповноваженого управляти державним або комунальним майном; майно державних або комунальних підприємств, що не були продані як єдині майнові комплекси; державне або комунальне майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств та перебуває на обліку господарських товариств, створених унаслідок приватизації або корпоратизації;

об'єкти незавершеного будівництва (будівлі, споруди, передавальні пристрої, які не введені в експлуатацію), законсервовані об'єкти;

об'єкти соціально-культурного призначення. До об'єктів соціально-культурного призначення належать об'єкти освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, туризму, мистецтва і преси, телебачення, радіомовлення, видавничої справи; санаторно-курортні заклади, будинки і табори відпочинку, профілакторії; інші об'єкти, призначені для задоволення соціальних та культурних потреб громадян незалежно від вартості майна; об'єкти соціально-культурного призначення, що не включені до статутного капіталу господарських товариств;

пакети акцій акціонерного товариства, утвореного у процесі приватизації або корпоратизації, акції (частки), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами, крім пакетів акцій акціонерних товариств, що належать до об'єктів великої приватизації;

інші об'єкти, що не належать до об'єктів великої приватизації.

До об'єктів великої приватизації належать об'єкти державної або комунальної власності (єдині майнові комплекси державних підприємств та пакети акцій (часток) суб'єктів господарювання, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі), вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 250 мільйонів гривень.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

02.03.2018

Мінфін наказом від 16.01.2018 N 7 затвердив зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість.

Пункт 3.15 розділу III Положення доповнено нормою, якою визначено, що якщо юрособа, утворена в результаті перетворення, не подала до контролюючого органу протягом 10 робочих днів, що настають за датою завершення перетворення, заяви для реєстрації або перереєстрації у порядку, передбаченому цим Положенням, контролюючий орган після спливу цього строку приймає рішення про анулювання реєстрації юрособи, припиненої в результаті перетворення.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 06 лютого 2018 р. за N 151/31603 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Підписано Закон від 06.02.2018 N 2277-VIII  щодо створення Кредитного реєстру Нацбанку

Законом передбачається створення та ведення Нацбанком Кредитного реєстру - інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, зміну, використання та поширення (надання) інформації про кредитні операції банків та про стан виконання зобов'язань за такими операціями, аналіз та класифікацію кредитів.

Установлено, що банк подає до Кредитного реєстру Нацбанку інформацію про здійснені ним щодо боржника кредитні операції, зазначені у ч. 1 ст. 49 Закону "Про банки і банківську діяльність", якщо сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за такими кредитними операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Нацбанку, встановленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним). Інформація про кредитні операції банків, щодо яких Нацбанком прийнято рішення про віднесення їх до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, подається до Кредитного реєстру Фондом гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або уповноваженою особою Фонду у разі делегування їй повноважень.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 2 місяці з дня набрання ним чинності, за винятком окремих положень. Зокрема, положення щодо обов'язку банків подавати до Кредитного реєстру інформацію про здійснені ними кредитні операції вводяться в дію з 1 квітня 2018 року.

 

 

Мінагрополітики наказом від 16.01.2018 N 20 затвердило Порядок ідентифікації та реєстрації овець і кіз, яким встановлюються вимоги до здійснення ідентифікації, реєстрації та переміщення овець і кіз.

Цей Порядок є обов'язковим для всіх юридичних і фізичних осіб, що займаються розведенням та утриманням овець і кіз, здійснюють їх продаж, забій, утилізацію, надають послуги зі штучного осіменіння та організовують виставки за участю овець і кіз.

Ідентифікації та реєстрації підлягають усі вівці і кози, яких розводять або утримують на території України.

Ідентифікація та реєстрація овець і кіз включають такі процеси:

реєстрацію господарства та отримання (за потреби) власником доступу до Єдиного державного реєстру тварин (далі - Реєстр тварин);

оформлення замовлення на здійснення ідентифікації та реєстрації тварин;

ідентифікацію тварин;

облік ідентифікованих тварин у господарстві;

реєстрацію ідентифікованих тварин у Реєстрі тварин;

оформлення і видачу реєстраційного свідоцтва овець/кіз;

реєстрацію в Реєстрі тварин інформації про переміщення, загибель (падіж), забій, утилізацію тварин тощо.

Разом з тим визнано таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики від 31.12.2004 N 498 "Про запровадження ідентифікації та реєстрації овець і кіз".

Установлено, що бланки реєстраційних карток господарства, реєстраційних карток вівці/кози, реєстраційних відомостей овець/кіз, замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації, замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів, відомостей переміщення тварин, книг обліку тварин, виготовлені до набрання чинності наказом N 20, застосовуються до повного їх використання.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 лютого 2018 р. за N 155/31607 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Мінекономрозвитку наказом від 23.01.2018 N 80 затвердило зміни до Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами.

Основною метою змін є приведення зазначеного нормативно-правового акта у відповідність до законодавства.

Зокрема, уточнено, що суб'єкт господарювання повинен забезпечити інформування споживачів про роздрібні ціни на товари в грошовій одиниці України за допомогою ярликів цін (цінників) або покажчиків цін.

Суб'єкт господарювання може застосовувати до непродовольчих товарів, які реалізує, знижки або зменшення ціни, проводити їх розпродаж у порядку, установленому законом.

Суб'єкт господарювання повинен довести до споживачів інформацію про ціну товару, що була встановлена до початку застосування знижок або зменшення ціни, проведення відповідного розпродажу, а також ціну товару, установлену після їх початку.

Також передбачено, що суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити можливість використання електронних платіжних засобів під час здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) відповідно до законодавства.

Крім цього, розділ II Правил доповнено новою главою "Запальнички". Ця глава визначає особливості продажу запальничок як ручних пристроїв для вироблення вогню, які використовують паливо і застосовуються для припалювання, зокрема, сигарет, сигар та люльок та можуть застосовуватися для підпалювання матеріалів, таких як папір, гніти, свічки та ліхтарі, і які виробляються з внутрішньою подачею палива та можуть або не можуть заправлятися повторно.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 лютого 2018 р. за N 181/31633 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Глава, якою визначаються особливості продажу запальничок, набирає чинності через 10 місяців з дня офіційного опублікування наказу.

 

 

Мінекономрозвитку та Мінагрополітики спільним наказом від 11.01.2018 N 18/14 затвердили форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів.

Форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 лютого 2018 р. за N 142/31594 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

01.03.2018

Фонд державного майна наказом від 16.01.2018 N 47 виклав у новій редакції Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності.

Це Положення встановлює процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, визнаних такими згідно із Законом "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"; суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, визнаних такими згідно із Законом "Про оцінку земель".

Фонд державного майна та його регіональні відділення застосовують процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності, якщо вони є замовниками послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до вимог законодавства, а вартість надання послуг з оцінки майна менша встановленої в абз. 2 ч. 1 ст. 2 Закону "Про публічні закупівлі".

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 лютого 2018 р. за N 198/31650 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Конкурси з відбору суб'єктів оціночної діяльності, оголошені до набрання чинності цим наказом, здійснюються та завершуються відповідно до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна від 31.12.2015 N 2075, у редакції, що діяла на момент їх оголошення.

 

 

Мінсоцполітики наказом від 30.01.2018 N 104 затвердило Правила охорони праці під час очищення деталей механічним способом

Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, діяльність яких пов'язана з очищенням деталей механічним способом.

Правила встановлюють вимоги з охорони праці та є обов'язковими під час виконання робіт з очищення деталей механічним способом, зокрема дробометним, дробоструминним, піскоструминним та гідропіскоструминним, а також способом очищення у галтувальних барабанах.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 лютого 2018 р. за N 204/31656 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Мінагрополітики наказом від 01.12.2017 N 639 затвердило нові вимоги до здійснення ідентифікації та реєстрації свиней.

Порядок ідентифікації та реєстрації свиней, яким встановлюються вимоги до здійснення ідентифікації та реєстрації свиней, оформлення і видачі ідентифікаційних документів, реєстрації господарств, переміщення свиней, є обов'язковим для всіх юридичних і фізичних осіб, що займаються розведенням та утриманням свиней, проводять їх продаж, забій, утилізацію, надають послуги зі штучного осіменіння та організовують виставки свиней.

Визнано таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики від 31.12.2004 N 497 "Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней".

Бланки реєстраційних свідоцтв свиней, замовлення на видачу реєстраційних свідоцтв свиней, реєстраційних карток господарств, реєстраційних відомостей свиней, реєстраційних карток свиней, відомостей переміщення тварин, бирки для ідентифікації племінних свиней, виготовлені до набрання чинності наказом N 639, застосовуються до повного їх використання.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 лютого 2018 р. за N 154/31606 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Мінагрополітики наказом від 04.12.2017 N 642 удосконалило регулювання ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби

Затвердено:

Порядок ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби;

Порядок оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби.

Разом з тим визнано таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики від 17.09.2003 N 342 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби".

Також установлено, що бланки реєстраційних карток господарства, реєстраційних карток великої рогатої худоби, замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин, замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів, відомостей переміщення тварин, книг обліку, виготовлені до набрання чинності наказом N 642, застосовуються до повного їх використання.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 13 лютого 2018 р. за N 166/31618 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Мінагрополітики наказом від 23.01.2018 N 29 затвердило форму протоколу про порушення законодавства у сфері харчових продуктів та кормів

Затверджено форму протоколу про порушення Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", законодавства про харчові продукти та корми.

Протокол складається у двох примірниках та підписується особою, яка його склала. Один примірник протоколу вручається під розписку особі, щодо якої складено протокол, або її представникові, а другий - зберігається у компетентному органі або його територіальному органі. У разі відмови особи, щодо якої складено протокол, або її представника від отримання примірника протоколу в ньому робиться відповідний запис, і не пізніше наступного робочого дня після складення протокол надсилається такій особі рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення. У разі ненадання особою, щодо якої складено протокол, інформації про її місцезнаходження (місце проживання) протокол надсилається за відповідною адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, і вважається врученим незалежно від факту його отримання такою особою.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 лютого 2018 р. за N 186/31638 та набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", а саме з 4 квітня 2018 року.

 

 

 

 

Огляд інших нових нормативних актів України на головній сторінці http://www.cct.com.ua/

 

 

Повний текст нормативних документів містить

інформаційно-довідкова система "Зодчий"  (1200 грн.)

 Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg

Нормативна база будівельних документів і стандартів

(СНИП, ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВСН)