Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОгляд нових нормативних актів України

(травень 2018).
Повний текст нормативних документів містить законодавча база України

"Юрист+Закон" ( 70 грн. ) на DVD або USB-FLASH-носіях.

 

Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).

Бесплатно обучение АВК-5 (видеокурс + методичка).

Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18 (050)330-54-00 (063)152-61-27   (068)201-77-62

 

 

27.04.2018

Нацкомфінпослуг розпорядженням від 01.02.2018 N 142 затвердила Методичні рекомендації щодо аудиторських звітів, що подаються до Нацкомфінпослуг за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінустанов за 2017 рік

Рекомендації розроблено відповідно до п. 8, 18 ч. 1 ст. 28 Закону "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторського палатою України в якості національних стандартів аудиту (далі - МСА).

Аудиторські звіти, які подаються до Нацкомфінпослуг за результатами аудиту річної звітності фінансових установ, складаються відповідно до МСА, зокрема, до МСА 700 (переглянутого) "Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 701 "Надання інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора", МСА 705 (переглянутого) "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 (переглянутого) "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 (переглянутого) "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації", а також МСА 560 "Подальші події" та МСА 570 (переглянутого) "Безперервність діяльності".

 

 

Кабмін постановою від 25.04.2018 N 320 вніс зміни до Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті.

Зокрема, уточнено, що рейдові перевірки можуть проводитися із залученням посадових осіб відповідного підрозділу Національної поліції, Укравтодору, органу місцевого самоврядування та/або місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укртрансбезпеки, та власників (балансоутримувачів) пунктів габаритно-вагового контролю (за погодженням з їх керівниками).

Рейдова перевірка проводиться групою посадових осіб Укртрансбезпеки у кількості не менш як дві особи.

Габаритно-ваговий контроль проводиться однією посадовою особою Укртрансбезпеки у разі залучення до рейдової перевірки посадових осіб відповідного підрозділу Національної поліції, Укравтодору, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укртрансбезпеки та власника (балансоутримувача) пункту габаритно-вагового контролю, а також посадових осіб органу місцевого самоврядування та/або місцевої держадміністрації.

Під час проведення рейдової перевірки можливе:

застосування спеціалізованих автомобілів, на яких розміщений напис "Укртрансбезпека";

використання спеціального обладнання, призначеного для перевірки дотримання водіями норм режиму праці та відпочинку, встановлених законодавством України та Європейською угодою;

здійснення габаритно-вагового контролю;

використання засобів аудіо- та відеотехніки для запису процесу перевірки;

використання пристроїв для копіювання, сканування з метою збору інформації, що свідчить про правопорушення.

Крім цього, внесено зміни до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті та постанови Кабміну від 20.05.2013 N 422 "Деякі питання автомобільних перевезень пасажирів та вантажів".

 

 

Президент підписав Закон від 27.02.2018 N 2293-VIII щодо забезпечення прикордонної безпеки держави

Кодекс про адміністративні порушення доповнено статтею, якою встановлюється відповідальність за порушення порядку в'їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього.

Перетинання або спроба перетинання лінії зіткнення в районі проведення антитерористичної операції або неконтрольованої ділянки державного кордону України в цьому районі в будь-який спосіб поза контрольними пунктами в'їзду-виїзду чи в контрольних пунктах в'їзду-виїзду без відповідних документів або з використанням підроблених документів чи таких, що містять недостовірні відомості про особу, або без дозволу відповідних органів влади - тягнуть за собою накладення штрафу від 30 до 50 нмдг.

Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, що зазначені вище, - тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 70 нмдг.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. При цьому окремі положення Закону, зокрема щодо адміністративної відповідальності за порушення порядку в'їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього, вводяться в дію через 3 місяці з дня набрання чинності Законом.

 

 

Кабмін постановою від 18.04.2018 N 312 затвердив Порядок проведення еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів.

Еколого-експертна оцінка матеріалів є обов'язковою умовою державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів (далі - препарати).

Еколого-експертна оцінка матеріалів проводиться Мінприроди на підставі документів, поданих заявниками для державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів згідно з Порядком проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (далі - реєстраційні матеріали).

Еколого-експертна оцінка матеріалів проводиться відповідним структурним підрозділом Мінприроди з метою перевірки реєстраційних матеріалів на відповідність вимогам щодо біологічної ефективності препарату, його безпечності для навколишнього природного середовища, зокрема впливу препарату певної групи на нецільові об'єкти природної екосистеми згідно з переліком (додаток 1), підготовки рекомендацій щодо умов та обмежень у застосуванні препарату та можливості його реєстрації чи перереєстрації.

Строк проведення еколого-експертної оцінки матеріалів становить не більш як 30 днів з дня надходження реєстраційних матеріалів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено до 45 днів. Строк проведення еколого-експертної оцінки матеріалів для азотних добрив, які містять діючу речовину, яка входить до складу вже зареєстрованого препарату того ж призначення і для тієї ж групи культур, становить не більш як 15 днів з дня надходження реєстраційних матеріалів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено до 25 днів.

Результати еколого-експертної оцінки матеріалів для пестицидів та регуляторів росту оформлюються згідно з додатком 2, для добрив - за формою згідно з додатком 3, для біологічних препаратів, у тому числі бактеріальних, - згідно з додатком 4.

Еколого-експертна оцінка матеріалів вважається позитивною, якщо за її результатами препарат рекомендовано до постійної або експериментальної реєстрації.

Еколого-експертна оцінка матеріалів вважається негативною, якщо за її результатами препарат не рекомендовано до реєстрації.

 

 

Кабмін постановою від 25.04.2018 N 318 вніс зміну до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу.

Методику доповнено нормою, якою визначено, що розмір річної орендної плати у разі оренди музичних інструментів Державної колекції музичних унікальних (смичкових) інструментів України встановлюється за згодою сторін, але не менш як 1,2 % вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки для учнів та студентів закладів вищої освіти та не менш як 1,8 % вартості орендованого майна за результатами такої оцінки - для професійних творчих працівників.

 

 

26.04.2018

Мін'юст наказом від 24.04.2018 N 1247/5 затвердив зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.

Порядок доповнено нормою, якою передбачено, що нотаріусом не вимагається звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка відчужується юрособою, якщо інше не встановлено статтею 13 Закону "Про оцінку земель".

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 квітня 2018 р. за N 490/31942 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

МВС наказом від 28.02.2018 N 154 затвердило Порядок здійснення моніторингу за вмістом миш'яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі

Порядок розроблено з метою врахування цільових значень миш'яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі для уникнення, запобігання або зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я людини і навколишнє середовище згідно Директиви 2004/107/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15.12.2004 про миш'як, кадмій, ртуть, нікель та поліциклічні ароматичні вуглеводні в атмосферному повітрі.

Порядок призначений для використання під час провадження діяльності щодо оцінки забруднення повітря.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 березня 2018 р. за N 351/31803 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Мінагрополітики наказом від 26.03.2018 N 158 затвердило Перелік харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю.

Зазначений Перелік затверджено відповідно до ч. 2 ст. 57 Закону "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".

Ввезення (пересилання) на митну територію України вантажів з харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, які підлягають посиленому державному контролю, дозволяється лише через призначені пункти пропуску.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 квітня 2018 р. за N 434/31886 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Мінагрополітики наказом від 16.03.2018 N 141 затвердило Порядок надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні, уповноваженого на виконання обов'язків помічника державного ветеринарного інспектора, та здійснення їх діяльності.

Порядок визначає процедуру надання територіальними органами Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів особам, визначеним Законом "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", повноважень щодо здійснення окремих заходів державного контролю, позбавлення таких повноважень, контролю правомірності та ефективності їхньої діяльності.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 березня 2018 р. за N 368/31820 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

25.04.2018

Кабмін постановою від 11.04.2018 N 298 утворив Координаційну раду з питань проведення реформ у паливно-енергетичному комплексі та затвердив Положення про неї.

Координаційна рада з питань проведення реформ у паливно-енергетичному комплексі є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну, утвореним з метою вирішення відповідно до своїх повноважень питань реформ у паливно-енергетичному комплексі.

Основними завданнями Ради є:

координація процесу проведення реформ в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах (далі - паливно-енергетичний комплекс);

сприяння забезпеченню координації дій та комунікації органів державної влади, установ, організацій суб'єктів господарювання та міжнародних партнерів щодо впровадження реформ в паливно-енергетичному комплексі;

напрацювання стратегічних рішень у паливно-енергетичному комплексі;

підготовка рекомендацій та пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час проведення реформ у паливно-енергетичному комплексі;

удосконалення нормативно-правової бази з питань паливно-енергетичного комплексу.

Постанова набрала чинності 25 квітня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 25.04.2018 N 80.

 

 

24.04.2018

Кабмін постановою від 11.04.2018 N 295 скоротив перелік держав, операції з резидентами яких визнаються контрольованими

Внесено зміну до переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України.

Із зазначеного переліку виключено Республіку Болгарія.

Нагадаємо, що господарські операції з контрагентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до вищезгаданого переліку, відносяться до категорії контрольованих для цілей трансфертного ціноутворення.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

 

Місцеві ради можуть забороняти продаж алкоголю у певний час доби.  Закон від 22.03.2018 N 2376-VIII

Селищні та міські ради в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть встановлювати заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб'єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений рішенням таких органів час доби.

При цьому за порушення відповідної заборони передбачено адміністративну відповідальність. Так, визначено, що торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими у заборонений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування час доби тягне за собою накладення штрафу від 30 до 100 нмдг.

Закон набирає чинності з 25 квітня 2018 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 24.04.2018 N 76.

 

 

23.04.2018

Нацбанк постановою від 17.04.2018 N 43 визначив додаткові вимоги до порядку погодження кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи з питань фінмоніторингу

Нацбанк затвердив зміни до Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів.

Визначено додаткові вимоги до порядку погодження кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи з питань фінансового моніторингу.

Уточнено кваліфікаційні вимоги щодо посади відповідального працівника небанківської фінансової установи, встановлено вимоги щодо ділової репутації відповідального працівника небанківської фінансової установи, встановлено строки виконання окремих процедур порядку погодження Нацбанком відповідального працівника небанківської фінансової установи, уточнено вимоги щодо погодження Нацбанком звільнення відповідального працівника небанківської фінансової установи.

Постанова набрала чинності 21 квітня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 20.04.2018 р.

 

 

Мін'юст наказом від 10.04.2018 N 1095/5 затвердив зміни до деяких своїх наказів з питань банкрутства.

Внесено зміни до Порядку подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов'язкових відомостей (інформації), які стосуються регулювання питання подання арбітражними керуючими обов'язкових відомостей (інформації) через онлайн систему електронної звітності арбітражних керуючих.

Форми подання інформації подаються арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) (далі - арбітражні керуючі) через онлайн систему електронної звітності арбітражних керуючих.

Онлайн система електронної звітності арбітражних керуючих - інформаційно-телекомунікаційна система, яка забезпечує можливість внесення, обробки та подання арбітражними керуючими форм обов'язкових відомостей (інформації) до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, а також можливість перегляду поданої інформації.

Форма подання інформації вважається поданою з моменту підписання електронним цифровим підписом (далі - ЕЦП) арбітражного керуючого та надходження підписаної форми до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Доступ до онлайн системи електронної звітності арбітражним керуючим надається через веб-браузер з використанням відповідного комп'ютерного обладнання та захищених каналів зв'язку. Автентифікація користувачів онлайн системи електронної звітності арбітражних керуючих здійснюється за допомогою ЕЦП.

В онлайн системі електронної звітності арбітражних керуючих дозволяється використання ЕЦП тільки акредитованих центрів сертифікації ключів.

Забезпечення технічного та технологічного супроводження програмного забезпечення онлайн системи електронної звітності арбітражних керуючих здійснюється адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Мін'юсту.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 квітня 2018 р. за N 435/31887 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Мінрегіон наказом від 12.03.2018 N 52 затвердив Методику обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел.

Ця Методика встановлює порядок обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні.

Зазначена Методика використовується під час формування Звіту для Енергетичного Співтовариства про досягнутий прогрес у сприянні та використанні енергії з відновлюваних джерел відповідно до вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 03 квітня 2018 р. за N 395/31847 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Державіаслужба наказом від 15.03.2018 N 231 визначила нові правила сертифікації суб'єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень

Затверджено Авіаційні правила України "Правила сертифікації суб'єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень", які встановлюють порядок видачі, продовження строку дії, унесення змін, доповнень та анулювання сертифіката на право продажу повітряних перевезень і є обов'язковими для виконання.

Ці Авіаційні правила поширюються на суб'єктів, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень (далі - агентства), незалежно від їх форми власності та організаційно-правової форми, які мають договори з надання агентських послуг з продажу повітряних перевезень, укладені з авіаційними перевізниками або генеральними агентами.

Діяльність з продажу повітряних перевезень здійснюють лише агентства, які пройшли процедуру сертифікації і отримали відповідний сертифікат.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 квітня 2018 р. за N 407/31859 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Сертифікати на право продажу авіаційних перевезень, що на день набрання чинності цими Авіаційними правилами є чинними, продовжують діяти до закінчення їх термінів дії.

 

 

Нацбанк рішенням від 17.04.2018 N 225-рш затвердив Порядок погодження внутрішніх положень банків щодо оцінки активів та розрахунку розміру кредитного ризику в частині підходів до визначення значень коефіцієнтів імовірності дефолту боржника/контрагента.

Цей Порядок розроблено згідно з Положенням про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями з метою встановлення загальних підходів до оцінки та погодження Нацбанком внутрішніх положень банків щодо оцінки активів та розрахунку розміру кредитного ризику за активами в частині підходів до визначення значень коефіцієнтів імовірності дефолту (далі - коефіцієнти PD), що є нижчими (кращими), ніж середні значення коефіцієнтів PD у межах діапазонів, визначених Положенням для відповідних класів боржника/контрагента.

Рішення про погодження, відмову в погодженні внутрішнього положення банку або скасування раніше наданого погодження приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем.

Рішення набирає чинності з 20 червня 2018 року.

 

 

Нацбанк постановою від 17.04.2018 N 42 затвердив Положення про систему електронної пошти Національного банку України.

Система електронної пошти Нацбанку (далі - система ЕП) є засобом обміну інформацією в електронному вигляді між абонентами та користувачами системи ЕП. Нацбанк самостійно створює, організовує роботу та використання системи ЕП.

Вимоги цього Положення поширюються на відносини, що виникають в абонентів та користувачів системи ЕП щодо її використання.

Постанова набрала чинності 21 квітня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 20.04.2018 р.

 

 

20.04.2018

Нацбанк постановою від 17.04.2018 N 40  вніс зміни до Положення про надання Нацбанком стабілізаційних кредитів банкам

Удосконалено  Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України.

Положення доповнено нормами, якими передбачено, що Нацбанк приймає в заставу/іпотеку майно, визначене в пунктах 12, 13, 15 додатка 1 до Положення, за умови його страхування страховиком, який відповідає таким критеріям:

немає фактів порушення страховиком вимог Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" протягом останніх двох років;

немає рішень Нацкомфінпослуг про тимчасове зупинення (обмеження) дії ліцензії на право здійснення страхової діяльності хоча б за одним із основних видів страхування впродовж останніх двох років (основним видом страхування є вид, частка страхових платежів за яким дорівнює або перевищує 10 % загального обсягу страхових платежів);

наявність чинного договору облігаторного перестрахування з провідними міжнародними перестраховиками, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких не нижчий, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств: "BB" - "A.M.Best", "Baa3" - "Moody's Investors Service", "BBB-" - "Standard & Poor's", "BBB-" - "Fitch Ratings";

частка страхових платежів за страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту), інвестицій та фінансових ризиків не перевищує 5 % загального обсягу страхових платежів за результатом звітного року, що передує даті подання документів до Нацбанку;

страховик не є пов'язаною з банком особою;

обсяг збитку страховика за результатом звітного року, що передує даті подання документів до Нацбанку, не перевищує 25 % капіталу страховика;

обсяг страхових платежів, що передані в перестрахування, за результатом звітного року, що передує даті подання документів до Нацбанку, не перевищує 75 % загального обсягу отриманих страхових платежів.

Страхування майна, визначеного в пунктах 12, 13, 15 додатка 1 до Положення, здійснюється після отримання від Нацбанку висновку про відповідність страховика встановленим Нацбанком критеріям, підготовленого на підставі отриманих від банку звернення та підтвердних документів щодо відповідності страховика встановленим критеріям. Підтвердні документи включають фінансову звітність страховика на останню річну звітну дату, що передається до Нацкомфінпослуг; копії чинних договорів облігаторного перестрахування.

Нацбанк протягом строку дії кредитного договору має право вимагати підтвердження відповідності страховика встановленим критеріям.

Постанова набрала чинності 20 квітня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 19.04.2018 р.

 

 

19.04.2018

Нацбанк постановою від 17.04.2018 N 41 виклав у новій редакції Положення про створення, зберігання та використання Нацбанком та банками резерву матеріально-технічних засобів для роботи в особливий період

Оновлено Положення про створення, зберігання та використання Національним банком України та банками, які залучаються до роботи в особливий період, резерву матеріально-технічних засобів для роботи в особливий період.

Резерв матеріально-технічних засобів для роботи в особливий період створюється в будівлях центрального апарату та відокремленому підрозділі Нацбанку, у банках, які залучаються до роботи в особливий період.

Нацбанк розпорядчим актом визначає перелік підрозділів Нацбанку, які забезпечують виконання заходів, обумовлених цим Положенням.

Постанова набирає чинності з 20 квітня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 19.04.2018 р.

 

 

Міненерговугілля наказом від 06.02.2018 N 87 затвердило Методику обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії

Затверджено нову Методику обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії.

Ця Методика встановлює порядок обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між енергопостачальником і непобутовими споживачами плати за послуги, які енергопостачальник надає непобутовому споживачу, якщо останній експлуатує електромагнітно незбалансовані електроустановки, та застосовується для адресного економічного стимулювання ініціативи непобутового споживача до компенсації перетікань реактивної електроенергії.

Вищезазначена Методика обов'язкова для державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго", енергопостачальників і непобутових споживачів електроенергії.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 02 квітня 2018 р. за N 392/31844 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Нацбанк постановою від 11.04.2018 N 38 виклав у новій редакції порядок здійснення банками операцій за документарними акредитивами

Удосконалено Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями (нова назва документа - Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами).

Це Положення встановлює загальні правила щодо відкриття, авізування, супроводження, виконання та закриття документарних акредитивів та резервних акредитивів, що здійснюють банки для будь-яких фізичних чи юридичних осіб, представництв юридичних осіб-нерезидентів під час їх розрахунків у національній та іноземній валюті або для забезпечення виконання їх зобов'язань за договорами, оформленими відповідно до вимог законодавства України або за документами, що мають силу договору та/або для власних потреб.

Затверджено зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

 

Кабмін розпорядженням від 28.03.2018 N 244-р затвердив план пріоритетних дій Уряду на 2018 рік.

Планом визначено чіткі кроки, які спрямовані на прискорення економічного зростання України.

Передбачено продовження структурних реформ щодо подальшого спрощення умов для ведення бізнесу, розвитку сучасної інфраструктури та реформування державної служби.

Також передбачено продовження реформ у сфері запобігання та протидії корупції, гарантування принципу верховенства права в Україні.

 

 

НКЦПФР рішенням від 15.03.2018 N 142 затвердила зміни до Правил здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами

Внесено зміни  до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами.

Вимоги цих Правил щодо змісту договорів та оформлення операцій не застосовуються до договорів та операцій, що вчиняються за межами України.

Крім цього, Правила доповнено нормою, якою передбачено, що торговець цінними паперами, який уклав зі своїм клієнтом договір комісії чи договір доручення або який отримав від клієнта разове замовлення до договору на брокерське обслуговування щодо проведення операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами за межами України, має право здійснити таку операцію за участю іноземної інвестиційної фірми із дотриманням вимог законодавства країни, в якій здійснюється операція.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 квітня 2018 р. за N 422/31874 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

18.04.2018

МВС наказом від 15.03.2018 N 204 затвердило зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

Метою змін є приведення зазначеного нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства.

Інструкцію доповнено нормами, згідно з якими уповноважені посадові особи ДСНС мають право складати протокол у разі порушення законодавства про ринковий нагляд і загальну безпечність продукції (ст. 18837 КпАП).

При складанні протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 18837 КпАП, зазначається хто, коли та які саме законні вимоги посадових осіб ДСНС та її територіальних органів як органів ринкового нагляду не виконано, чи яку інформацію, передбачену Законами "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та "Про загальну безпечність нехарчової продукції", не надано, чи яку недостовірну інформацію надано, чи які створено перешкоди для виконання покладених на них обов'язків.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 квітня 2018 р. за N 412/31864 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Мінкультури наказом від 16.03.2018 N 212 затвердило Критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер.

Ці Критерії визначають ознаки, за наявності яких будь-які матеріальні об'єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації (далі - продукція), відносяться до продукції порнографічного характеру.

Продукція відноситься до такої, що має порнографічний характер, за умови, якщо вона відповідає таким критеріям:

основний зміст продукції або її значну частину становить демонстрація великим планом статевих органів у збудженому стані або деталізований опис чи демонстрація статевого акту;

продукція містить натуралістичне зображення, максимально наближене до реальної анатомії і фізіології людини та її статевого акту;

продукція створена виключно з метою статевого збудження її споживачів.

Ці Критерії не застосовуються до продукції, визначеної ч. 2 ст. 4 Закону "Про захист суспільної моралі".

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 03 квітня 2018 р. за N 393/31845 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

МОЗ наказом від 22.01.2018 N 109 затвердило форму акта перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження діяльності у сфері обігу наркотичних засобів

Затверджено:

форму Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку;

форму Акта, на підставі якого приймається рішення щодо анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 лютого 2018 р. за N 157/31609 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Мінфін наказом від 16.03.2018 N 367  удосконалив процедуру проведення перевірок суб'єктів первинного фін моніторингу

Затверджено зміни до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Порядок доповнено нормою, якою визначено, що безвиїзна перевірка розпочинається після отримання суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом копії посвідчення на право проведення перевірки (повідомлення про проведення перевірки, запиту Керівника групи з проведення перевірки про надання документів, необхідних для проведення перевірки), але не раніше дати початку здійснення перевірки, зазначеної в посвідченні.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 квітня 2018 р. за N 419/31871 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Законом від 22.03.2018 N 2363-VIII продовжено термін прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт

Президент підписав Закон "Про внесення зміни до пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо продовження терміну прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт".

Змінами до п. 9 розд. V "Прикінцеві положення" Закону "Про регулювання містобудівної діяльності" уточнено, що орган державного архітектурно-будівельного контролю безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження приймає в експлуатацію:

збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарські (присадибні) будівлі і споруди загальною площею до 300 квадратних метрів;

збудовані до 12 березня 2011 року будівлі і споруди сільськогосподарського призначення.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

Законом від 20.03.2018 N 2360-VIII малим виробникам вина спростили умови ліцензування

Президент підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв".

Законом встановлено вимоги до матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції. Також передбачено, що винороби, які виробляють вино з власних виноматеріалів, можуть отримати ліцензію на виробництво без проходження атестації, але за умови відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукції.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

17.04.2018

Мінфін наказом від 15.03.2018 N 364 затвердив нову форму акта про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю

Затверджено форму акта про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю, про пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування або про їх втрату.

Підприємства, які переміщують товари через митний кордон України, складають акт у присутності посадової особи митниці ДФС, у зоні діяльності якої виявлено:

невідповідність товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю;

пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування;

повну або часткову втрату товарів.

Акт може складатися у 4 примірниках, за потреби - у більшій кількості примірників (перший примірник призначений для підприємства, що переміщує товари через митний кордон України, другий - для митниці ДФС за місцем його складання, третій - для митниці ДФС призначення (якщо акт складається в зоні діяльності митниці призначення, третій примірник не складається), четвертий - для власника товару, додаткові примірники - декларанту, відправнику, отримувачу тощо).

Митниці ДФС, яким товари будуть декларуватися відповідно до обраного декларантом (уповноваженою ним особою) митного режиму, повинні в обов'язковому порядку приймати акти, подані підприємствами, що переміщують товари, незалежно від місця їх складення та враховувати зазначену в них інформацію при визначенні додаткових форм та обсягу митного контролю з метою недопущення митних правопорушень.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 квітня 2018 р. за N 421/31873 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

16.04.2018

Оновлено уніфіковану форму акта перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження госпдіяльності з будівництва об'єктів

Мінрегіон наказом від 01.03.2018 N 44 виклав у новій редакції уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки за додержанням суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками.

Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення перевірки.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 березня 2018 р. за N 336/31788 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено перелік об'єктів, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності будівель

Кабмін постановою від 11.04.2018 N 265 затвердив перелік будівель промислового та сільськогосподарського призначення, об'єктів енергетики, транспорту, зв'язку та оборони, складських приміщень, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності будівель.

Цей перелік затверджено відповідно до ч. 3 ст. 2 Закону "Про енергетичну ефективність будівель".

 

 

Затверджено уніфіковану форму акта перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини

Мінагрополітики наказом від 07.03.2018 N 130 затвердило уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини.

Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 березня 2018 р. за N 366/31818 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

13.04.2018

Затверджено Інструкції з бонітування кіз молочних порід, з ведення племінного обліку в молочному козівництві та зразки форм племінного обліку

Мінагрополітики наказом від 28.02.2018 N 104 затвердило:

Інструкцію з бонітування кіз молочних порід;

Інструкцію з ведення племінного обліку в молочному козівництві;

форму N 1-кзм "Картка племінного цапа";

форму N 2-кзм "Картка племінної кози";

форму N 3-кзм "Журнал обліку парування (осіменіння), окоту козематок та реєстрації приплоду";

форму N 4-кзм "Журнал обліку вирощування та бонітування племінного молодняку кіз молочних порід";

форму N 5-кзм "Звіт про результати бонітування кіз молочних порід";

форму N 6-кзм "Перелік ознак для формування інформаційної бази даних кіз молочного напряму продуктивності".

Внесено зміни до наказу Мінагрополітики від 16.07.2003 N 242 "Про затвердження Інструкції з бонітування овець, Інструкції з ведення племінного обліку у вівчарстві та козівництві та зразків форм племінного обліку у вівчарстві та козівництві".

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 березня 2018 р. за N 341/31793 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Затверджено нові Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою

Мінінфраструктури наказом від 27.03.2018 N 140 затвердило:

Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою на період до 31 грудня 2018 року включно, які застосовуватимуться на передплату видань з доставкою з 1 липня 2018 року;

Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою на період з 01 січня 2019 року, які застосовуватимуться на передплату видань з доставкою з 1 січня 2019 року.

Ці Тарифи застосовуються суб'єктами господарювання, що надають послуги з приймання та доставки вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою і розташовані на території України, незалежно від підпорядкування та форми власності.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 10 квітня 2018 р. за N 430/31882 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

З 1-го липня 2018 року втрачає чинність наказ Мінінфраструктури від 08.04.2017 N 137 "Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою".

 

 

12.04.2018

Кабмін постановою від 04.04.2018 N 257 затвердив нові зразки марок акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва (крім сигарет з фільтром та без фільтра, цигарок).

Марки акцизного податку нового зразка запроваджуються з 1 липня 2018 року.

Внесено зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів та зразків марок акцизного податку для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва, затверджених постановою Кабміну від 14.05.2015 N 296 "Деякі питання запровадження марок акцизного податку нового зразка для алкогольних напоїв і тютюнових виробів".

 

 

Кабмін постановою від 04.04.2018 N 243 вніс зміни до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Зокрема, Положення доповнено нормами, якими передбачено, що Адміністрація Держспецзв'язку відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює державний контроль за станом захисту у кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури;

координує діяльність суб'єктів забезпечення кібербезпеки щодо кіберзахисту;

здійснює заходи із створення та забезпечення функціонування Національної телекомунікаційної мережі;

забезпечує впровадження організаційно-технічної моделі кіберзахисту;

забезпечує впровадження системи аудиту інформаційної безпеки на об'єктах критичної інфраструктури, встановлює вимоги до аудиторів інформаційної безпеки, їх атестації (переатестації);

координує, організовує та проводить аудит захищеності комунікаційних і технологічних систем об'єктів критичної інфраструктури на вразливість;

забезпечує функціонування Державного центру кіберзахисту, урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Постанова набирає чинності з 9 травня 2018 року.

 

 

Кабмін постановою від 06.12.2017 N 1109 вніс зміни до Порядку координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю.

Проведення органами державного фінансового контролю перевірок, запланованих на I квартал наступного року, погоджується до 20 грудня поточного року з відповідними контролюючими органами.

Планування органами державного фінансового контролю перевірок на II, III і IV квартали поточного року здійснюється з урахуванням плану-графіка документальних планових перевірок на поточний рік, оприлюдненого на офіційному веб-сайті ДФС.

Про проведення перевірок, запланованих на II, III і IV квартали поточного року, органи державного фінансового контролю інформують відповідні контролюючі органи до 20 числа останнього місяця попереднього кварталу.

Постанова набрала чинності 12 квітня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 12.04.2018 N 70.

 

 

11.04.2018

Мінсоцполітики наказом від 26.02.2018 N 293 затвердило Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства.

Норми поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють науково-дослідну діяльність, виконують лісовпорядкувальні та вишукувальні роботи, створюють лісові насадження та доглядають за ними, здійснюють захист лісів від шкідників, хвороб та пожеж, ведуть будівництво і експлуатацію лісових доріг, виконують лісозаготівельні роботи, трелювання, транспортування, здійснюють заготівлю живиці, пневого осмолу та очерету, проводять роботи в малій лісохімії та інші роботи, для яких є обов'язковим застосування під час виробничого процесу спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 березня 2018 р. за N 330/31782 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Підписано Закон від 20.03.2018 N 2354-VIII "Про стратегічну екологічну оцінку".

Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об'єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об'єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Дія Закону не поширюється на:

документи державного планування, що стосуються виключно національної оборони або дій у разі надзвичайних ситуацій;

бюджети, бюджетні програми та фінансові плани;

програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, сіл, селищ на короткостроковий період.

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров'я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

Стратегічна екологічна оцінка здійснюється на основі принципів законності та об'єктивності, гласності, участі громадськості, наукової обґрунтованості, збалансованості інтересів, комплексності, запобігання екологічній шкоді, довгострокового прогнозування, достовірності та повноти інформації у проекті документа, міжнародного екологічного співробітництва.

Етапами стратегічної екологічної оцінки є:

визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки;

складання звіту про стратегічну екологічну оцінку;

проведення громадського обговорення та консультацій у порядку, передбаченому ст. 12 та 13 Закону, транскордонних консультацій у порядку, передбаченому ст. 14 Закону;

врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій;

інформування про затвердження документа державного планування;

моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

Закон набирає чинності з 12 квітня 2018 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 11.04.2018 N 67 та вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності.

Пункт 3 ч. 2 ст. 2 Закону втрачає чинність 1 січня 2020 року. До зазначеного строку замовники програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, сіл та селищ на короткостроковий період можуть здійснювати стратегічну екологічну оцінку таких програм на добровільній основі.

 

 

10.04.2018

НАЗК рішенням від 09.02.2018 N 166 затвердило Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Положення визначає порядок формування, ведення НАЗК Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (далі - Реєстр), та надання відомостей з нього.

Реєстр - електронна база даних, яка містить відомості про осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, та про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 березня 2018 р. за N 345/31797 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 15.02.2018 N 465 затвердив Положення про оренду майна неплатоспроможних банків.

Положення визначає порядок передавання в оренду майна банку, в якому запроваджено тимчасову адміністрацію або здійснюється процедура ліквідації відповідно до Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Дія Положення не розповсюджується на майно неплатоспроможного банку, передане третім особам за договорами управління.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 березня 2018 р. за N 313/31765 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Нацкомфінпослуг розпорядженням від 01.03.2018 N 291 затвердила зміни до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування.

Страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв'язку з виконанням його обов'язків, - вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної страхувальником або іншою особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, третім особам внаслідок професійної діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Даний вид страхування передбачає обов'язок страховика за встановлену договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування третій особі за шкоду, яка була заподіяна внаслідок неумисних дій або помилки під час здійснення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Страхування життя і здоров'я волонтерів на період надання ними волонтерської допомоги - вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані з життям та здоров'ям застрахованої особи, якою надається волонтерська допомога за одним або декількома напрямами волонтерської діяльності, передбаченими законом.

Даний вид страхування передбачає обов'язок страховика за встановлену договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити страхову виплату відповідно до умов договору страхування в розмірі страхової суми або її частини у випадку смерті застрахованої особи, тимчасової втрати нею працездатності, встановлення їй інвалідності або отримання нею передбачених договором страхування травматичних ушкоджень чи іншого розладу здоров'я, що пов'язані з наданням застрахованою особою волонтерської допомоги.

Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 березня 2018 р. за N 364/31816 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Страховики повинні протягом двох років після набрання чинності цим розпорядженням привести правила страхування у відповідність до нього. Правила страхування до приведення їх у відповідність до розпорядження діють у частині, що не суперечить розпорядженню.

 

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 26.02.2018 N 586 затвердив зміни до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Положення доповнено нормою, якою визначено, що банки-агенти, які за рішенням виконавчої дирекції були виключені з переліку банків-агентів Фонду, мають право брати участь у наступних процедурах відбору банків-агентів Фонду.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 березня 2018 р. за N 329/31781 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Кабмін постановою від 21.03.2018 N 255  затвердив розмір страхового запасу природного газу

Кабмін визначив, що у разі настання на ринку природного газу кризової ситуації, рівні якої визначені Національним планом дій, постачальники природного газу зобов'язані створити страховий запас природного газу у розмірі 10 % запланованих місячних обсягів поставки постачальником природного газу споживачам на наступний місяць. 

 

 

06.04.2018

Кабмін постановою від 04.04.2018 N 246 затвердив критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, затвердженим постановою Кабміну від 23.11.2016 N 852 "Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення", є:

строк провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

наявність фактів порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням суб'єктами господарювання вимог ліцензійних умов здійснюються ДСНС з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

 У разі коли за результатами не менш як двох останніх заходів державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушень ліцензійних умов, наступний плановий захід щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через установлений для відповідного ступеня ризику період, збільшений у 1,5 раза.

Постанова набрала чинності 6 квітня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 06.04.2018 N 67.

 

 

Кабмін постановою від 04.04.2018 N 253 затвердив Правила надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв'язку.

Ці Правила встановлюють порядок здійснення доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв'язку, що належить власникам (володільцям), які не є операторами, провайдерами телекомунікацій, іншим суб'єктам господарювання (операторам, провайдерам телекомунікацій або уповноваженим ними особам) для власних потреб, надання або отримання телекомунікаційних послуг та порядок взаємодії власника інфраструктури кабельної каналізації електрозв'язку і замовника.

 

 

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення рішенням від 01.03.2018 N 288 затвердила механізм надання телерадіоорганізаціям дозволів на тимчасове мовлення

Порядок видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу.

Цей Порядок визначає механізм реалізації вимог Законів "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо надання Національною радою з питань телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціям дозволів на тимчасове мовлення.

Дозвіл на тимчасове мовлення (рішення Національної ради) надає телерадіоорганізації право на позаконкурсних засадах відповідно до умов дозволу здійснювати тимчасове ефірне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу на територіях з особливим режимом мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів передбачених Законом "Про радіочастотний ресурс України" дозволів на їх експлуатацію.

До територій із особливим режимом мовлення належать підконтрольні державній владі території Донецької та Луганської областей, а також окремі райони Херсонської області, які визначаються згідно з вимогами абз. 72 ст. 1 Закону "Про телебачення і радіомовлення".

Цей Порядок діє на період проведення антитерористичної операції та протягом року після її завершення, а також до деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 березня 2018 р. за N 386/31838 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Кабмін постановою від 07.02.2018 N 254 вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів.

При цьому установлено, що у 2018 році часткова компенсація відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами виплачується позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн гривень, з яких перевага надається позичальникам, які займаються вирощуванням овочів у відкритому ґрунті, цукрових буряків, садівництвом та ягідництвом.

 

 

05.04.2018

НКРЕКП постановою від 14.03.2018 N 308 затвердила Правила ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку.

Ці Правила визначають взаємовідносини, що виникають між учасниками ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку (далі - учасник РДН/ВДР) та оператором ринку (далі - ОР), а також визначають порядок реєстрації учасників РДН/ВДР, порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов'язань за договорами купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку, порядок організації та проведення торгів РДН і торгів ВДР, порядок визначення ціни на електричну енергію, порядок проведення розрахунків на РДН і ВДР, порядок визначення вартості послуг ОР та порядок її оплати, порядок розкриття інформації та оприлюднення інформації, порядок врегулювання спорів між ОР та учасниками РДН/ВДР, порядок внесення змін до цих Правил.

Дія Правил поширюється на ОР, учасників РДН/ВДР та осіб, що мають намір стати учасниками РДН/ВДР.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр", та вводиться в дію з 1 липня 2019 року, крім гл. 10, 12, 13 розд. I та розд. II Правил, які вводяться в дію з 24 червня 2019 року.

 

 

Мінрегіон наказом від 26.02.2018 N 41 затвердив зразок технічного свідоцтва придатності нових будівельних виробів для застосування.

Технічне свідоцтво придатності нових будівельних виробів для застосування видається Мінрегіоном.

Технічне свідоцтво розробляється на підставі поданої замовником заявки, документації з характеристиками будівельних виробів, а також у разі потреби - на основі результатів науково-технічної експертизи та випробувань таких виробів.

У технічному свідоцтві залежно від призначення будівельних виробів зазначаються:

опис фізичних характеристик, властивостей та функціонального призначення будівельного виробу (у разі потреби додаються креслення, схеми тощо);

показники, що характеризують рівень безпеки для життя і здоров'я людини, майна та навколишнього природного середовища;

умови виробництва, застосування, зберігання і здійснення контролю якості;

перелік документів, на підставі яких складено висновок щодо підтвердження придатності таких виробів для застосування.

Строк розгляду заявки не повинен перевищувати після її реєстрації одного місяця, протягом якого оцінюється обґрунтованість, комплектність документів, що додаються до заявки, приймається рішення щодо необхідності проведення науково-технічної експертизи та випробувань будівельних виробів, про що повідомляється заявнику, або видається технічне свідоцтво чи письмове обґрунтування відмови у його видачі.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 березня 2018 р. за N 311/31763 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Мінсоцполітики наказом від 19.01.2018 N 62 затвердило Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.

Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт), модифікацією (реконструкція чи модернізація), перевіркою технічного стану (технічний огляд, експертне обстеження) вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, а також установлюють мінімальні вимоги безпеки до обладнання, яке роботодавцем повинно підтримуватися на рівні, зазначеному в цих Правилах та інших нормативно-правових актах з охорони та гігієни праці, під час його використання.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 лютого 2018 р. за N 244/31696 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

 

Кабмін постановою від 04.04.2018 N 240 вніс зміни до Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок

Пункт 1 Порядку проведення контролюючими органами зустрічних викладено у новій редакції.

Новою редакцією зазначеного пункту, зокрема, визначено, що під час зустрічної звірки:

здійснюється зіставлення даних, отриманих від платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування повноти їх відображення в обліку платника податків;

забезпечується отримання податкової інформації, необхідної для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" у випадках, передбачених пп. 39.5.2.13 пп. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу.

 

 

04.04.2018

Мінагрополітики наказом від 20.03.2018 N 151 затвердило нормативи, у межах яких проводиться компенсація у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форми звітності та перелік обладнання, механізмів і техніки:

Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат зі створення та зрошення плодово-ягідних насаджень, виноградників та хмільників без врахування проектних робіт;

Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат за проектні роботи у виноградарстві, садівництві та хмелярстві;

Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат на будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем та ємністю від 500 тонн для зберігання столових сортів винограду та плодів власного виробництва;

Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат на будівництво камер швидкого заморожування плодів і ягід;

Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат на придбання ліній товарної обробки плодів;

Перелік нових механізмів та техніки для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, обладнання для сублімаційного висушування фруктів, модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках, що підлягають компенсації;

Заяву для включення суб'єкта господарювання до переліку претендентів на державну підтримку;

Акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат;

Зведену відомість про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації;

Висновок за результатами проведення виїзної перевірки та аналізу отриманих документів;

Акт інвентаризації виноградників;

Акт інвентаризації садів та ягідників;

Акт інвентаризації хмільників;

Звіт про результати виїзної перевірки, проведеної комісією після завершення будівництва холодильника з регульованим газовим середовищем;

Звіт про результати виїзної перевірки, проведеної комісією після завершення будівництва камери швидкого заморожування.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 березня 2018 р. за N 373/31825 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

НКРЕКП постановою від 14.03.2018 N 310 затвердила Кодекс систем розподілу.

Цей Кодекс визначає вимоги та правила, які регулюють взаємовідносини оператора систем розподілу (далі - ОСР), користувачів системи розподілу (далі - Користувачі) та замовників послуги з приєднання щодо оперативного та технологічного управління системою розподілу, її розвитку та експлуатації, забезпечення доступу та приєднання електроустановок.

Кодекс встановлює базові системні вимоги, спрямовані на забезпечення надійного функціонування і розвитку системи розподілу.

ОСР та Користувачі, що мають у власності та/або експлуатують електроустановки, приєднані до системи розподілу, мають створити та підтримувати в належному стані технічні та технологічні системи експлуатації своїх електроустановок, а також структуру управління цими системами відповідно до вимог цього Кодексу, інших нормативно-технічних документів та вимог технічної документації заводів-виробників.

Усі нові електроустановки об'єктів системи розподілу та Користувачів, що мають у власності та/або експлуатують електроустановки, приєднані до цієї системи розподілу, без винятку мають повністю відповідати всім вимогам цього Кодексу, застосованим до їх типів обладнання. Новими електроустановками вважаються такі, що не були приєднані до ОЕС України на момент набрання чинності цим Кодексом. Усі інші електроустановки об'єктів розподілу/енергоспоживання вважаються існуючими.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр", крім вимог щодо прив'язки ліній електропередавання, трансформаторних підстанцій та розподільних пристроїв до географічних даних у Геодезичній інформаційно-технічній системі об'єктів електроенергетики, встановлених п. 4.1.38 гл. 4.1 розд. IV, які набирають чинності з 1 січня 2019 року, та гл. 6.3 розд. VI Кодексу, які набирають чинності з 1 січня 2021 року.

 

 

НКРЕКП постановою від 14.03.2018 N 309 затвердила Кодекс системи передачі.

Цей Кодекс регулює взаємовідносини Оператора системи передачі (далі - ОСП) та користувачів системи передачі (далі - Користувач) щодо планування, розвитку та експлуатації (у тому числі оперативно-технологічного управління) системи передачі у складі об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України, а також приєднання та доступу до системи передачі.

Кодекс є обов'язковим для виконання ОСП та у визначених цим Кодексом випадках користувачами систем розподілу та всіма Користувачами і застосовується на недискримінаційних умовах.

ОСП та Користувачі, які мають у власності та/або експлуатують електроустановки, приєднані до системи передачі, мають створити та підтримувати в належному стані технічні та технологічні системи експлуатації своїх електроустановок, а також структуру управління цими системами відповідно до вимог цього Кодексу, інших нормативно-технічних документів та вимог технічної документації заводів-виробників.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

03.04.2018

Мінагрополітики наказом від 20.03.2018 N 150 затвердило форми документів для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств :

Заявки для отримання часткової компенсації вартості закупленого у суб'єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції;

Реєстру одержувачів бюджетних коштів для надання часткової компенсації вартості закупленого у суб'єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції;

Акта про висів придбаного насіння;

Заявки для отримання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом;

Журналу обліку заявок та документів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК), які претендують на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів;

Реєстру сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - одержувачів бюджетних коштів;

Заявки для отримання часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 "Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств";

Заявки для отримання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим державним банком;

Реєстру одержувачів компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим державним банком.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 березня 2018 р. за N 376/31828 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Мінагрополітики наказом від 20.03.2018 N 148 визначило порядок організації та діяльності Комісії Мінагрополітики для надання держпідтримки галузі тваринництва

Затверджено Положення про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва та форми відповідних документів.

Положення визначає порядок організації та діяльності Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва, а саме суб'єктам господарювання - юрособам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і ФОП, що провадять діяльність у галузі тваринництва, за такими напрямами:

дотація за утримання корів;

часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

часткове відшкодування вартості об'єктів.

Головними завданнями Комісії є:

1) на підставі поданих заявниками документів визначити:

обсяг дотації за утримання корів за кожним суб'єктом господарювання, який є юрособою;

кількість племінних тварин, сперми та ембріонів, вартість яких буде частково відшкодована, і розмір часткового відшкодування за кожним суб'єктом господарювання, який є юрособою;

розмір часткового відшкодування за кожним суб'єктом господарювання.

2) прийняття рішення про включення заявників до:

Реєстру суб'єктів господарювання, які є юрособами та яким нарахована дотація за утримання корів;

Реєстру суб'єктів господарювання, які є юрособами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

Реєстру суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів.

Комісія розглядає заявки та документи, що додаються до них, які надійшли для отримання дотації за утримання корів, до 01 квітня (станом на 01 січня) та до 01 жовтня (станом на 01 липня); для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів до 05 серпня та до 05 листопада; для отримання часткового відшкодування вартості об'єктів до 05 липня, до 05 жовтня та до 05 грудня.

Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 березня 2018 р. за N 374/31826 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

02.04.2018

Мінсоцполітики наказом від 28.12.2017 N 2072 затвердило Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками.

Ці Вимоги поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, організаційно-правової форми і видів діяльності та встановлюють мінімальні вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками у процесі трудової діяльності.

Мінімальні вимоги безпеки, викладені в розд. III Вимог, не застосовуються до виробничого обладнання, яке супроводжується декларацією про відповідність, складеною згідно з вимогами відповідного технічного регламенту, вимоги якого поширюються на відповідне виробниче обладнання, та має маркування знаком відповідності технічним регламентам.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 січня 2018 р. за N 97/31549 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Нацбанк постановою від 29.03.2018 N 32 затвердив зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою.

Зокрема, уточнено, що Нацбанк здійснює інтервенцію за єдиним курсом шляхом:

збирання заявок суб'єктів ринку на купівлю/продаж/обмін інвалюти за єдиним визначеним обмінним курсом та подальшого їх пропорційного задоволення в межах визначеного обсягу валютної інтервенції; або

розміщення пропозиції з купівлі/продажу інвалюти в торговельно-інформаційній системі за єдиним визначеним обмінним курсом та укладення угод із суб'єктами ринку в порядку акцептування ними пропозиції до вичерпування обсягу валютної інтервенції. Якщо правила роботи функціоналу торговельно-інформаційної системи, за допомогою якого проводиться інтервенція за єдиним курсом шляхом розміщення пропозиції з купівлі/продажу інвалюти, передбачають можливість здійснення автоматичного акцептування наявних у системі котирувань за обмінним курсом, який є кращим за запропонований Нацбанком обмінний курс інтервенції, то такі угоди укладаються за курсом акцептування. Кращим обмінним курсом для валютної інтервенції з продажу інвалюти є такий курс, за яким за одиницю інвалюти пропонується більша кількість гривень. Кращим обмінним курсом для валютної інтервенції з купівлі інвалюти є такий курс, за яким одиниця інвалюти купується за меншу кількість гривень.

Учасниками інтервенції за єдиним курсом можуть бути всі суб'єкти ринку, що мають доступ до Системи підтвердження угод та/або торговельно-інформаційних систем (Bloomberg, Thomson Reuters тощо).

Нацбанк здійснює інтервенцію за найкращим курсом або шляхом запиту щодо ціни на купівлю/продаж інвалюти в суб'єктів ринку через торговельно-інформаційні системи, або шляхом вибору найкращої ціни купівлі/продажу інвалюти з наявних у торговельно-інформаційних системах котирувань суб'єктів ринку, та укладення угод із суб'єктом ринку, який запропонував цю ціну.

Учасником валютної інтервенції за найкращим курсом, яка проводиться шляхом запиту щодо ціни на купівлю/продаж інвалюти в суб'єктів ринку, може стати суб'єкт ринку, що входить до переліку з 20 банків, які мають найкращий загальний рейтинг за підсумками попереднього кварталу.

Учасниками інтервенції за найкращим курсом, яка проводиться шляхом вибору найкращої ціни купівлі/продажу інвалюти з наявних, можуть бути всі суб'єкти ринку, що мають доступ до торговельно-інформаційних систем (Bloomberg, Thomson Reuters тощо).

Крім цього, внесено зміни до Правил функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами.

Постанова набрала чинності 2 квітня 2018 року.

 

 

Нацбанк рішенням від 29.03.2018 N 182-рш вніс зміни до Стратегії валютних інтервенцій Національного банку України на 2016 - 2020 роки.

Зокрема, уточнено, що валютні інтервенції можуть здійснюватися в таких формах:

валютний аукціон - операції проводяться шляхом розподілу визначеного обсягу інтервенції між тими суб'єктами ринку, які запропонували найкращу ціну на купівлю/продаж інвалюти;

інтервенція за єдиним курсом - здійснюється або шляхом збирання заявок суб'єктів ринку на купівлю/продаж/обмін інвалюти за єдиним визначеним обмінним курсом та подальшого їх пропорційного задоволення в межах визначеного обсягу валютної інтервенції, або шляхом розміщення пропозиції з купівлі/продажу інвалюти в торговельно-інформаційній системі за єдиним визначеним обмінним курсом та укладення угод із суб'єктами ринку в порядку акцептування ними пропозиції до вичерпування обсягу валютної інтервенції;

інтервенція за найкращим курсом здійснюється або шляхом запиту щодо ціни на купівлю/продаж інвалюти в суб'єктів ринку через торговельно-інформаційні системи та укладення угод із суб'єктом ринку, який запропонував найкращу ціну, або шляхом вибору найкращої ціни купівлі/продажу інвалюти з наявних у торговельно-інформаційних системах котирувань суб'єктів ринку та укладення угод із суб'єктом ринку, який запропонував цю ціну;

адресна інтервенція - зумовлюється національними інтересами України та здійснюється у виняткових випадках на підставі звернення Уряду України.

Крім цього, визначено, що здійснюючи валютні інтервенції, Нацбанк надає пріоритет тим формам валютних інтервенцій, за якими Нацбанк не пропонує, а приймає запропоновану іншими учасниками валютного ринку ціну.

Рішення набрало чинності 2 квітня 2018 року.

 

 

НКРЕКП постановою від 23.03.2018 N 361 затвердила Порядок (правила) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання на принципах стимулюючого регулювання.

Цей Порядок (правила) визначає механізм, принципи, процедури і єдині методичні засади організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання окремо від інших видів господарської діяльності у разі формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання відповідно до Порядку формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання.

Дія Порядку (правил) поширюється на суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, які провадять господарську діяльність з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії та є ліцензіатами НКРЕКП, які формують тарифи на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

 

Огляд інших нових нормативних актів України на головній сторінці http://www.cct.com.ua/

 

 

Повний текст нормативних документів містить

інформаційно-довідкова система "Зодчий"  (1200 грн.)

 Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg

Нормативна база будівельних документів і стандартів

(СНИП, ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВСН)