Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред.3.3.3.1. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18    (050)330-54-00    (063)152-61-27   (068)201-77-62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2018 р. N 1098

Київ

Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 786 (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 57; Офіційний вісник України, 1998 р., N 20, ст. 742; 2002 р., N 28, ст. 1320; 2007 р., N 1, ст. 34; 2009 р., N 55, ст. 1901; 2010 р., N 6, ст. 259, N 84, ст. 2959; 2011 р., N 71, ст. 2677; 2015 р., N 96, ст. 3285; 2016 р., N 10, ст. 445; 2017 р., N 36, ст. 1135, N 88, ст. 2697; 2018 р., N 59, ст. 2059), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 25

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2018 р. N 1098

ЗМІНИ,
що вносяться до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу

1. В абзаці другому пункту 3 слова "Витрати інвалідів" замінити словами "Витрати осіб з інвалідністю".

2. У пункті 10:

1) абзац перший замінити абзацами такого змісту:

"10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 1 гривня встановлюється таким орендарям:

бюджетним організаціям, які утримуються за рахунок державного бюджету;

Пенсійному фонду України та його територіальним органам;

Фонду соціального страхування, робочим органам його виконавчої дирекції та їх відділенням;

Державній службі зайнятості (Центральному апарату), регіональним та базовим центрам зайнятості;

державним та комунальним закладам охорони здоров'я;

музеям, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

національним художнім колективам та концертним організаціям, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету;

державним та комунальним телерадіоорганізаціям;

редакціям державних і комунальних періодичних видань, періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, закладами освіти, трудовими і журналістськими колективами, підприємствам зв'язку, що їх розповсюджують;

Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям;

юридичним та фізичним особам для облаштування у закладах охорони здоров'я кімнат відпочинку (сімейних кімнат) для перебування в них на безоплатній основі осіб, які перебувають на лікуванні у цьому закладі, та членів їх сімей (під час лікування таких осіб);

асоціаціям органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом;

особам з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування.".

У зв'язку з цим абзаци другий - одинадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцять четвертим;

2) в абзаці вісімнадцятому слова "першому - четвертому" замінити словами "першому - сімнадцятому".

3. У додатку 2 до Методики:

1) у пунктах 14, 20 - 22 слова "навчальні заклади" в усіх відмінках замінити словами "заклади освіти" у відповідному відмінку;

2) у пункті 25 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю", а слова "позашкільних навчальних закладів" і "дошкільних навчальних закладів" - відповідно словами "закладів позашкільної освіти" і "закладів дошкільної освіти";

3) у пункті 28 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

 

 

 

"ЗОДЧИЙ" - полная база строительных документов ДБН ДСТУ ГСТУ (Цена 1200 грн.)

alt

Перечень новых поступлений ДБН, ДСТУ, ГОСТ
Текст для ознакомления заказывайте бесплатно.

Обновленные тексты ДБН, ДСТУ, ГОСТ в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений - Минрегион рекомендует"Зодчий".