Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОгляд нових нормативних актів України

(червень 2018)

 

Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).

Бесплатно обучение АВК-5 (видеокурс + методичка).

Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18 (050)330-54-00 (063)152-61-27   (068)201-77-62

 

 

27.06.2018

Підписано Закон від 21.06.2018 N 2470-VIII про утворення Вищого антикорупційного суду.

Місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус Вищого антикорупційного суду визначаються Законом "Про Вищий антикорупційний суд".

Закон набрав чинності 28 червня 2018 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 27.06.2018 N 117.

Кабмін має вжити в межах компетенції заходів, пов'язаних з утворенням Вищого антикорупційного суду.

Державна судова адміністрація повинна вжити заходів, необхідних для реалізації Закону.

 

2 липня 2018 року запрацюють нові рахунки для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів.

 

 

26.06.2018

Постановою від 25.06.2018 N 70 Нацбанк надав можливість місцевим органам влади розміщувати облігації місцевих позик на фондовій біржі з використанням розрахунків за принципом "поставка цінних паперів без оплати".

Раніше Положення передбачало можливість обслуговування розміщення таких позик лише поза фондовою біржою. 

Постановою:

визначено порядок дій депозитарію Нацбанку, фондової біржі, емітента та депозитарних установ при розміщенні облігацій місцевих позик на фондовій біржі;

врегульовано порядок взаємодії депозитарію Нацбанку та фондової біржі при обслуговуванні розміщення облігацій місцевих позик на фондовій біржі;

внесено зміни до плану балансових рахунків та переліку депозитарних проводок, завдяки чому розміщення облігацій місцевих позик на фондовій біржі зможе відображатися в системі депозитарного обліку.

Постанова набрала чинності 26 червня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 25.06.2018 р.

 

 

НКРЕКП постановою від 19.06.2018 N 481 затвердила зміни до Кодексу газосховищ.

Зокрема, розділ V Кодексу доповнено новими главами, якими регулюються питання документального оформлення плану розвитку газосховищ; порядок подання, розгляду та затвердження плану розвитку; питання виконання плану розвитку; порядок надання звітної інформації щодо виконання плану розвитку.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

25.06.2018

Нацбанк постановою від 21.06.2018 N 68 затвердив зміни до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України.

Зокрема, удосконалено порядок врахування вжитих банками заходів, а також фактичних подій, що відбулися після звітної дати, при складанні ними програми капіталізації чи заходів для підтримки або відновлення рівня капіталу.

Крім цього, постановою:

уточнено порядок розрахунку нормативів достатності капіталу під час проведення першого та другого етапів оцінки стійкості банків;

 врегульовано питання щодо складання/оновлення банком програми капіталізації та/або заходів для підтримки або відновлення рівня капіталу за результатами інспекційної перевірки Нацбанку;

оновлено порядок опублікування банками та Нацбанком результатів оцінки стійкості банків і банківської системи України.

Постанова набрала чинності 24 червня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 23.06.2018 р.

 

 

НКЦПФР рішенням від 19.04.2018 N 243 затвердила зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Зокрема, уточнено, що фінансова звітність емітентів цінних паперів (крім банків) розкривається у складі та формах, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку. Фінансова звітність емітентів цінних паперів - банків розкривається у складі та формах, встановлених Нацбанком.

Формат фінансової звітності емітентів цінних паперів формується відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом НКЦПФР нормативно-технічного характеру.

Емітенти цінних паперів, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, у складі Інформації розкривають фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме:

повний комплект проміжної фінансової звітності або повний комплект консолідованої проміжної фінансової звітності (у разі складання відповідно до законодавства);

повний комплект річної фінансової звітності або повний комплект річної консолідованої фінансової звітності (у разі складання відповідно до законодавства).

Аудиторський звіт щодо фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності (за наявності)) та висновок про огляд проміжної фінансової звітності (проміжної консолідованої фінансової звітності) (за наявності) мають відповідати Міжнародним стандартам аудиту.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 17 травня 2018 р. за N 604/32056 та набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

 

 

НКЦПФР рішенням від 15.05.2018 N 322 затвердила Вимоги до повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України "Про акціонерні товариства".

Встановлено, що товариство не пізніш як за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 652 Закону, повинно затвердити ринкову вартість акцій товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності відповідно до ст. 8 Закону, та повідомити її особі, яка має намір скористатися правами, передбаченими ст. 652 Закону.

Протягом 90 днів з дня подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 652 Закону, особа, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або будь-яка її афілійована особа, або уповноважена особа має право надіслати до товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій товариства.

Обсяг відомостей, що містяться в публічній безвідкличній вимозі, зазначається згідно з додатком 2 до рішення НКЦПФР від 05.09.2017 N 662 "Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі".

Публічна безвідклична вимога може бути надіслана не пізніше 3 червня 2019 року.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 червня 2018 р. за N 705/32157 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 

 

23.06.2018

Нацбанк постановою від 21.06.2018 N 69 затвердив зміни до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів.

Основною метою змін є приведення зазначеного нормативно-правового акта у відповідність до вимог положень Кодексу про адміністративні правопорушення, Закону "Про банки і банківську діяльність".

Положення доповнено нормою, якою передбачено, що обов'язок щодо збирання доказів покладається на уповноважених посадових осіб Нацбанку, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути оскаржено до вищестоящої посадової особи або до місцевого суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства, з особливостями, установленими Кодексом про адміністративні правопорушення.

Скарга подається уповноваженій особі, яка винесла постанову за справою про адміністративне правопорушення.

Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається уповноваженою особою, яка винесла постанову за справою про адміністративні правопорушення, разом із справою про адміністративне правопорушення вищестоящій посадовій особі Нацбанку, зазначеній у п. 1.3, 1.4 гл. 1 Положення.

Постанова набрала чинності 23 червня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 22.06.2018 р.

 

 

Мінфін наказом від 04.05.2018 N 469 виклав у новій редакції Інструкцію про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Інструкція визначає процедуру нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування страхувальниками, визначеними Законом "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", нарахування і сплати фінансових санкцій, стягнення заборгованості зі сплати страхових коштів органами доходів і зборів.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 30 травня 2018 р. за N 645/32097 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Рішенням від 15.05.2018 N 314 НКЦПФР встановила порядок зміни виду інституту спільного інвестування.

Установлено, що компанія з управління активами зобов'язана привести склад та структуру активів інституту спільного інвестування у відповідність до законодавства України протягом 6 місяців з дати реєстрації змін до проспекту емісії цінних паперів, регламенту інституту спільного інвестування, пов'язаних із зміною виду такого інституту спільного інвестування з диверсифікованого на спеціалізований.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 червня 2018 р. за N 697/32149 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Кабмін постановою від 13.06.2018 N 496 вніс зміни до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій.

Роботи з введення реєстраторів в експлуатацію виконуються центром сервісного обслуговування відповідно до вимог експлуатаційних документів у строк, що не перевищує трьох діб з дати його інформування ДФС про резервування фіскального номера реєстратора.

Інформація про резервування фіскального номера до центру сервісного обслуговування надсилається ДФС засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів у день резервування фіскального номера реєстратора в інформаційній системі ДФС територіальним органом ДФС, де проводиться реєстрація реєстратора.

Після закінчення робіт з введення реєстратора в експлуатацію представник центру сервісного обслуговування робить запис в експлуатаційних документах, складає довідку про опломбування реєстратора та акт введення його в експлуатацію за формою згідно з додатком 1. По одному примірнику довідки та акта залишаються в центрі сервісного обслуговування і надаються користувачеві. Один примірник таких документів надсилається центром сервісного обслуговування засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів до територіального органу ДФС, де проводиться реєстрація реєстратора.

У випадках, передбачених цим Порядком, у разі здійснення опломбування, переопломбування або розпломбування реєстратора до територіального органу ДФС за місцем реєстрації такого реєстратора центр сервісного обслуговування повинен надіслати повідомлення про опломбування реєстратора за формою та у порядку, встановленими відповідно до ст. 7 Закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"  Порядком реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги).

Передбачено запровадження реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій.

З метою узагальнення, зберігання та надання достовірної інформації щодо моделей (модифікацій), конструкторсько-технологічної та програмної документації реєстраторів, які дозволені для застосування у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг і включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, ведеться реєстр екземплярів реєстраторів розрахункових операцій.

Виробники (постачальники) не пізніше дня поставки реєстратора надсилають ДФС інформацію про такий екземпляр реєстратора, яка повинна містити дані про найменування моделі (модифікації) реєстратора, сферу його застосування та версію внутрішнього програмного забезпечення (згідно з Державним реєстром реєстраторів розрахункових операцій), унікальний (серійний) номер реєстратора, дату виготовлення, гарантійний строк зберігання, гарантійний строк експлуатації, строк служби реєстратора, складові частини реєстратора згідно із сертифікатом відповідності та конструкторсько-технологічною документацією виробника, комплект поставки.

На підставі зазначеної інформації ДФС веде реєстр екземплярів реєстраторів розрахункових операцій у порядку, визначеному Мінфіном.

 

 

Постановою від 20.06.2018 N 500 Кабмін прийняв рішення про реалізацію до 31 грудня 2019 р. експериментального проекту з організації діяльності фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків відповідно до ст. 38 Закону "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та ст. 30 Закону "Про охорону прав на промислові зразки".

Експериментальний проект:

реалізується Мінекономрозвитку з Державною інноваційною фінансово-кредитною установою в межах фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків, який є поточним рахунком зазначеної Установи, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, і наповнюється за рахунок коштів, одержаних від сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;

передбачає організацію та проведення на конкурсних засадах відбору проектів, пов'язаних із створенням та/або використанням винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності, для державного стимулювання, а також визначення та прийняття рішення про переможців зазначеного відбору.

Під час реалізації експериментального проекту державне стимулювання спрямовується на:

створення і використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності відповідно до вимог, передбачених пп. 2 п. 3 критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність;

розроблення механізму підтримки та захисту об'єктів права інтелектуальної власності;

покращення інвестиційного клімату в Україні.

 

 

 

22.06.2018

Мін'юст наказом від 18.06.2018 N 1859/5 затвердив зміни до Порядку реалізації арештованого майна.

Введено поняття "агент організатора електронних торгів" та "партнер організатора електронних торгів".

Агент організатора електронних торгів - суб'єкт господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування, що діє від імені, в інтересах та під контролем організатора електронних торгів на власний ризик на підставі агентського договору, який є договором приєднання, внаслідок чого отримує можливість здійснювати передбачені Порядком функції зі сприяння проведення електронних торгів.

Партнер організатора - суб'єкт господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування, що діє від власного імені на власний ризик відповідно до партнерського договору, внаслідок чого отримує можливість здійснювати передбачені Порядком функції із забезпечення проведення електронних торгів відповідно до вимог Порядку.

Наказом затверджено:

примірний договір про надання агентських послуг;

примірний договір про надання партнерських послуг.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 червня 2018 р. за N 733/32185 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Кабмін постановою від 23.05.2018 N 490 розширив перелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації.

До зазначеного переліку включено листи азбестоцементні гофровані (шифер).

Постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.

 

 

Кабмін розпорядженням від 30.05.2018 N 430-р схвалив Національну транспортну стратегію України на період до 2030 року.

Стратегія визначає пріоритети комплексного формування транспортної політики та ефективного державного управління, основні напрями розвитку транспортної галузі на період до 2030 року.

Метою Стратегії є створення інтегрованого до світової транспортної мережі безпечно функціонуючого та ефективного транспортного комплексу України, задоволення потреб населення у перевезеннях та покращення умов ведення бізнесу для забезпечення конкурентоспроможності та ефективності національної економіки.

Для впровадження Стратегії будуть виконані завдання за такими основними напрямами:

конкурентоспроможна та ефективна транспортна система;

інноваційний розвиток транспортної галузі та глобальні інвестиційні проекти;

безпечний для суспільства, екологічно чистий та енергоефективний транспорт;

безперешкодна мобільність та міжрегіональна інтеграція.

Реалізація Стратегії сприятиме наближенню України до ЄС, оскільки вона стосується запровадження Угоди про асоціацію та створення умов, які сприятимуть поступовій інтеграції України у внутрішній ринок ЄС; підвищенню якості надання транспортних послуг, ефективному впровадженню адміністративної реформи, боротьбі з корупцією, прозорості прийняття рішень, чіткому розмежуванню функцій та розподілу повноважень між органами виконавчої влади та суб'єктами господарювання, забезпеченню створення рівних умов для надання транспортних послуг.

 

 

Кабмін у постанові від 06.06.2018 N 484 прийняв рішення щодо удосконалення функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та процедури їх реєстрації

Постановою передбачається приведення нормативних документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у відповідність до Законів "Про електронні довірчі послуги" та "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". Крім того, удосконалено процедури надання (припинення) безпосереднього доступу посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування та інших визначених законом осіб, адвокатів та нотаріусів до вищезгаданого Реєстру.

Посилено вимоги до захисту інформації, що міститься у Реєстрі, з метою запобігання несанкціонованому доступу та поширенню такої інформації, шляхом застосовування засобів криптографічного захисту інформації, які мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Документом передбачено започаткування Реєстру об'єктів нерухомого майна, в якому будуть акумулюватися відомості за результатами технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.

Постанова набрала чинності 22 червня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 22.06.2018 N 117.

 

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 17.05.2018 N 1418 вніс зміни до Положення про оренду майна неплатоспроможних банків.

Зокрема, змінами передбачено, що дія цього Положення не поширюється також на майно неплатоспроможного банку, що передається Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у користування відповідно до ч. 9 ст. 36 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 червня 2018 р. за N 713/32165 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Кабмін постановою від 16.05.2018 N 483 виклав у новій редакції Порядок визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів.

Порядок встановлює процедуру визначення товарів, що ввозяться на митну територію України, до яких у Митному тарифі України застосовуються терміни "що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів" та "для промислового складання моторних транспортних засобів" і які використовуються вітчизняними підприємствами у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 20 (виключно сідельних тягачів для автомобільних напівпричепів), 8702 - 8705 згідно з УКТЗЕД.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 


21.06.2018

Нацбанк постановою від 20.06.2018 N 67 вніс зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями.

Відтерміновано до 20 вересня 2018 року дату набрання чинності нормою Положення, згідно з якою банки, за відсутності в них погоджених із Нацбанком внутрішніх положень щодо оцінки активів та розрахунку кредитного ризику в частині підходів до визначення значень коефіцієнтів PD, зобов'язані використовувати не нижчі (кращі) ніж середні значення діапазонів, визначені Положенням для відповідних класів боржників/контрагентів.

Постанова набрала чинності 21 червня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 20.06.2018 р.

 

 

НКРЕКП постановою від 12.06.2018 N 373 затвердила Мінімальні вимоги до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами.

Ці Мінімальні вимоги до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами поширюються на суб'єктів господарювання, що отримали:

ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та які мають споживачів, кількість яких перевищує 100000;

ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та кількість приєднаних споживачів до системи розподілу яких перевищує 100000.

Постанова набирає чинності з 11 грудня 2018 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр", крім вимог щодо відокремлення кол-центрів операторів систем розподілу, встановлених гл. 3 Мінімальних вимог, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цієї постанови в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

Нацбанк рішенням від 19.06.2018 N 347-рш збільшив ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) з 3 % до 5 % та зменшив ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) з 8 % до 5 %.

Відповідні зміни внесено до рішення Нацбанку від 29.03.2018 N 184-рш "Про встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку".

Рішення N 347-рш набирає чинності з 1 липня 2018 року.

 

 

НКРЕКП постановою від 12.06.2018 N 375 затвердила Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання.

Цей Порядок визначає перелік загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання і регулює відносини, пов'язані з електропостачанням відповідно до загальних та гарантованих стандартів якості, захистом прав споживачів та наданням електропостачальником або оператором системи розподілу компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання споживачам або замовникам (у випадку недотримання гарантованих стандартів якості під час приєднання до електричних мереж).

Порядок застосовується до суб'єктів господарювання, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу або розподілу електричної енергії.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

 

НКРЕКП постановою від 12.06.2018 N 372 затвердила Порядок прийняття рішення про звільнення оператора системи розподілу від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності.

Цей Порядок встановлює процедури подання оператором системи розподілу (далі - ОСР) запиту щодо звільнення від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності ОСР, встановлених ст. 47 Закону "Про ринок електричної енергії", розгляду запиту та прийняття відповідного рішення НКРЕКП, а також умови скасування рішення про звільнення ОСР від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності.

Порядок поширюється на ОСР, який:

входить до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання та має намір отримати звільнення від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності, встановлених ст. 47 Закону;

має менше 100 тисяч приєднаних споживачів та його середньомісячний обсяг розподілу електроенергії приєднаним споживачам не перевищує 20 мільйонів кВт·год.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Оператори систем розподілу, які на момент набрання чинності Законом "Про ринок електричної енергії" входили до складу вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та мають намір отримати рішення НКРЕКП про звільнення від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності, повинні подати відповідну заяву протягом одного місяця з дня набрання чинності постановою.

 

 

Кабмін у постанові від 20.06.2018 N 479 прийняв рішення про реалізацію з 21 червня 2018 р. до 31 грудня 2018 р. експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів.

Під час реалізації експериментального проекту:

поліцейські мають право цілодобово перебувати в зонах митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в інших місцях митної території України, в яких органи ДФС здійснюють митні формальності, з метою виявлення фактів порушення митних правил;

поліцейські та службові особи МВС мають право доступу до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор - 2006".

Постанова набрала чинності 21 червня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 21.06.2018 N 116.

 

 

Нацбанк постановою від 19.06.2018 N 66 вніс зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.

Зокрема, уточнено, що банки надають інформацію стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу за вимогою уповноважених державних органів та осіб, визначених ч. 1 ст. 62 Закону про банки про надання такої інформації в паперовому або електронному вигляді, згідно з вимогами, викладеними в додатку до цих Правил.

Крім цього, виключено норму, якою передбачено, що під час надання інформації стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу банк надає інформацію про рух коштів на рахунку клієнта без зазначення контрагентів за операціями.

Постанова набрала чинності 21 червня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 20.06.2018 р.

 

 

20.06.2018

Підписано Закон від 17.05.2018 N 2427-VIII "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині".

Дія цього Закону поширюється на трансплантацію анатомічних матеріалів людині, здійснення діяльності, пов'язаної з трансплантацією, отримання анатомічних матеріалів людини для виготовлення біоімплантатів, визначення умов застосування ксеноімплантатів.

При цьому дія Закону не поширюється на:

донорство крові та її компонентів і діяльність, пов'язану з їх використанням;

трансплантацію статевих залоз, репродуктивних клітин та живих ембріонів;

аутотрансплантацію;

імплантацію;

вилучення анатомічних матеріалів для діагностичних та наукових досліджень;

діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

виготовлення біоімплантатів та ксеноімплантатів.

Трансплантація застосовується виключно за наявності медичних показань, за умови неможливості збереження життя або відновлення здоров'я хворого іншими методами лікування, і здійснюється відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я за згодою об'єктивно поінформованої дієздатної особи (реципієнта), крім випадків, передбачених Законом.

Укладання або пропонування укладання договорів, що передбачають купівлю-продаж анатомічних матеріалів людини, забороняється (крім випадків, передбачених Законом). Також забороняється реклама анатомічних матеріалів людини.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2019 року, крім п. 4 розд. VII Закону, який вводиться в дію з дня, наступного за днем опублікування Закону.

З 1 січня 2019 року визнається таким, що втратив чинність, Закон від 16.07.1999 N 1007-XIV  "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині".

 

 

Фонд державного майна наказом від 25.05.2018 N 686 затвердив Порядок надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна.

Процедура надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна включає такі етапи:

подання заяви і пакета документів орендарем;

розгляд заяви і документації орендаря;

прийняття відповідного рішення.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 червня 2018 р. за N 711/32163 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

19.06.2018

Нацбанк постановою від 11.06.2018 N 64 затвердив Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах.

Це Положення визначає основні цілі та принципи управління ризиками, які виникають за всіма напрямами діяльності банку та банківської групи на всіх організаційних рівнях, і встановлює мінімальні вимоги щодо організації в банку та банківській групі комплексної, адекватної та ефективної системи управління ризиками.

Банки України / відповідальні особи банківських груп повинні розробити/доопрацювати та запровадити внутрішньобанківські документи з питань управління ризиками, виконати заходи із запровадження вимог Положення в терміни, установлені в графіку.

Постанова набрала чинності 16 червня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 15.06.2018 р.

 

 

Фонд державного майна наказом від 22.05.2018 N 680 затвердив форму плану розміщення акцій акціонерного товариства.

План розміщення акцій акціонерного товариства та зміни до нього затверджуються наказом державного органу приватизації.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 червня 2018 р. за N 703/32155 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Мінагрополітики наказом від 10.05.2018 N 238 затвердило Інструкцію з профілактики та ліквідації метапневмовірусної інфекції птиці.

Ця Інструкція встановлює порядок проведення спеціалістами ветеринарної медицини профілактичних заходів щодо недопущення захворювання птиці на метапневмовірусну інфекцію птиці, ветеринарно-санітарних заходів у випадках спалаху хвороби у птахогосподарствах різних форм власності, внутрішньогосподарського використання або подальшої реалізації яєць, м'яса і м'ясопродуктів від забою птиці та іншої продукції птахівництва у разі виявлення метапневмовірусної інфекції птиці і є обов'язковою для виконання птахогосподарствами незалежно від форм власності, ФОП, спеціалістами ветеринарної медицини, які провадять діяльність у сфері птахівництва.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 червня 2018 р. за N 675/32127 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Підписано Закон від 17.05.2018 N 2434-VIII "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів  України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку".

Законом продовжено ще на 1 рік (до 15 вересня 2019 року) дію підвищеної ставки вивізного (експортного) мита на відходи і брухт чорних металів.

При цьому, якщо раніше розмір підвищеної ставки становив 30 євро за 1 тонну, то після внесення змін її розмір становить 42 євро за 1 тонну.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

18.06.2018

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 02.04.2018 N 948 затвердив зміни до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами.

Зокрема, визначено, що виплата відшкодування за вкладами, відкритими на ім'я особи, визнаної судом недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена, здійснюється опікуну (піклувальнику).

Крім цього, Положення доповнено нормами, якими передбачено, що Фонд здійснює виплату гарантованих сум відшкодування за заявами, що надіслані (подані) до Фонду не пізніше дня подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про ліквідацію банку як юрособи.

Після здійснення виплат відшкодування за заявами, що надіслані (подані) до Фонду не пізніше дня подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про ліквідацію банку як юрособи, отримання від банків-агентів звітів про виплати Фонд здійснює відображення в обліку списання зобов'язань Фонду з виплати відшкодування вкладникам, які не отримали відшкодування.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 травня 2018 р. за N 587/32039 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Міносвіти наказом від 02.05.2018 N 440 затвердило Положення про електронний підручник.

Це Положення визначає вимоги до змісту, структурних компонентів та функціонування електронного підручника (посібника) (далі - е-підручник).

Е-підручник може бути створений у вигляді самостійного програмного забезпечення (комп'ютерної програми) або файла, що відтворюється за допомогою іншої (однієї) комп'ютерної програми.

У випадку створення е-підручника у вигляді файла, що відтворюється за допомогою програмного забезпечення, таке програмне забезпечення має бути безкоштовним.

Після проведення експертизи е-підручнику надається гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" у встановленому законодавством порядку.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 травня 2018 р. за N 621/32073 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Удосконалено Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 26.04.2018 N 1244 затвердив зміни до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Hозширено перелік підстав, за наявності яких виконавча дирекція Фонду має право прийняти рішення про проведення позапланової інспекційної перевірки банку.

Новою підставою є результати моніторингу фінансового стану учасника Фонду.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 травня 2018 р. за N 615/32067 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 04.05.2018 N 1278 затвердив зміни до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зокрема, Положення доповнено нормами, якими визначено, що щодо осіб, які виконують обов'язки менше 30 календарних днів за переліком посад, які зазначені в пп. 7, 8 п. 5 розд. II Положення, подання змін до відомостей, що містяться в реєстрі, не вимагається.

У разі наявності інформації щодо призначення/заміни/уповноваження іншої особи на виконання функцій куратора банку / відміни куратора банку така інформація подається відповідно до додатка 4 до Положення.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 травня 2018 р. за N 634/32086 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Фонд державного майна наказом від 21.05.2018 N 672 затвердив Порядок надання потенційними покупцями об'єктів великої приватизації коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу.

Цей Порядок визначає процедуру надання потенційними покупцями об'єктів великої приватизації до органу приватизації власних коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу об'єкта великої приватизації (далі - проект договору).

Після публікації інформаційного повідомлення про приватизацію об'єкта великої приватизації потенційні покупці листом звертаються до органу приватизації для отримання інформаційного пакета та проекту договору.

Потенційні покупці опрацьовують проект договору та мають право надати до органу приватизації пропозиції та коментарі до нього, чітко обґрунтувавши при цьому свої позиції щодо проекту договору, а в разі потреби виклавши окремі його положення у відповідній редакції.

Пропозиції та коментарі подаються листом до органу приватизації не пізніше, ніж за 13 робочих днів до дати проведення початку аукціону з продажу об'єкта великої приватизації.

Пропозиції до проекту договору, запропоновані потенційними покупцями, повинні відповідати умовам продажу, зазначеним в інформаційному повідомленні про приватизацію об'єкта великої приватизації.

Після отримання коментарів та пропозицій до проекту договору орган приватизації здійснює їх аналіз та узагальнює. У разі виникнення спірних питань рішення щодо редакції проекту договору приймається робочою групою органу приватизації з цих питань. Персональний склад цієї робочої групи та регламент її роботи затверджується наказом органу приватизації. Орган приватизації має право відхилити зміни та доповнення до проекту договору, якщо вони суперечать умовам продажу та/або чинному законодавству України.

За результатами опрацювання коментарів та пропозицій до проекту договору орган приватизації готує та затверджує остаточний проект договору купівлі-продажу об'єкта великої приватизації.

Не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку аукціону з продажу об'єкта великої приватизації, орган приватизації надає під розпис кожному потенційному покупцю (уповноваженому представнику) затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу об'єкта великої приватизації, до якого не можуть бути внесені зміни.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 червня 2018 р. за N 687/32139 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

НКРЕКП постановою від 14.06.2018 N 389 затвердила Тимчасову методику визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу.

Дія цієї Тимчасової методики поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали або мають намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу природного газу.

Ця Тимчасова методика не застосовується при розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу на основі потужності та на основі багаторічного стимулюючого регулювання.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр", та діє до 31 грудня 2019 року.

З 1 січня 2020 року при визначенні та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу застосовується Методика визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затверджена постановою НКРЕКП від 25.02.2016 N 236.

 

 

Кабмін постановою від 13.06.2018 N 477 затвердив Порядок перерахування виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами комунальних послуг та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, внесків за встановлення вузлів комерційного обліку.

Цей Порядок визначає механізм перерахування виконавцем комунальної послуги, який не є оператором відповідних зовнішніх інженерних мереж, сплачених споживачами комунальних послуг та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, внесків за встановлення вузлів комерційного обліку оператору зовнішніх інженерних мереж.

Дія Порядку поширюється на виконавців комунальних послуг, які не є операторами відповідних зовнішніх інженерних мереж, а також на операторів зовнішніх інженерних мереж.

 

 

Кабмін прийняв рішення від 13.06.2018 N 472 про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій.

Реалізація проекту стартує з 1 числа місяця, наступного за місяцем набрання чинності вищезазначеною постановою, і триватиме до 31 грудня 2019 р.

 

 

14.06.2018

Фонд державного майна наказом від 02.05.2018 N 592 затвердив Типовий договір про продаж об'єкта малої приватизації між організатором аукціону та оператором електронного майданчика.

Договір складається українською мовою в трьох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 травня 2018 р. за N 624/32076 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Фонд державного майна та Адміністрація Держспецзв'язку спільним наказом від 15.05.2018 N 656/307 затвердили Порядок авторизації електронних майданчиків.

Цей Порядок визначає процедуру авторизації електронних майданчиків, встановлює вимоги до операторів електронних майданчиків та електронних майданчиків, визначає умови підключення авторизованих електронних майданчиків до єдиної бази даних звітів про оцінку та підстави їх відключення від єдиної бази даних звітів про оцінку.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 червня 2018 р. за N 684/32136 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

13.06.2018

Нацбанк постановою від 12.06.2018 N 65 продовжив дію вимоги щодо обов'язкового продажу валютних надходжень.

Постанова набирає чинності з 14 червня 2018 року та діє до 13 грудня 2018 року (включно).

До цього вимога щодо обов'язкового продажу валютних надходжень була встановлена постановою Нацбанку від 13.12.2017 N 129, яка діяла з 14 грудня 2017 року до 13 червня 2018 року (включно).

 

 

Нацбанк постановою від 07.06.2018 N 63 спростив проведення операцій з обміну валют.

Спрощено оформлення банками та іншими фінансовими установами операцій з обміну валют.

Досі банки повинні були оформлювати два паперові примірники квитанції про здійснення такої операції - один для клієнта, один для зберігання в банку. В подальшому банки зможуть оформлювати квитанції про валютно-обмінну операцію не лише в паперовій формі, а й в електронному вигляді. Відповідно банки отримають можливість зберігати відповідні документи в електронній формі. Також за згодою клієнта банк матиме можливість не оформлювати клієнту паперовий документ.

Інші фінансові установи, що здійснюють обмін валют, наразі зобов'язані оформлювати два паперові примірники квитанції та два паперових розрахункових документа, що друкується РРО. В подальшому вони оформлюватимуть для клієнтів валютно-обмінні операції тільки одним документом - документом, який друкується РРО. Відповідно, вони не будуть видавати клієнтам квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції.

При цьому і банки, і фінансові установи не будуть вимагати підпис клієнта на квитанції або документі РРО, якщо сума валютно-обмінної операції буде менша ніж 150 тис. грн.

Банкам та фінансовим установам надано можливість проводити валютно-обмінні операції через платіжні пристрої. Після доопрацювання цими установами програмного забезпечення платіжного пристрою фізособи зможуть не тільки продавати, а й купувати готівку інвалюти з використанням цих пристроїв.

Банки та фінансові установи отримають можливість оформлювати звітну документацію з валютно-обмінних операцій у вигляді електронного документа.

Постанова набирає чинності з 1 липня 2018 року.

Для впровадження нових вимог, що стосуються застосування РРО під час проведення обміну валют через платіжні пристрої та оформлення відповідних розрахункових документів РРО, квитанцій та чеків банкомата, фінансовим установам надано шестимісячний перехідний період. Протягом другого півріччя поточного року вони будуть оформлювати валютно-обмінні операції згідно із порядком, що діяв досі. Проводити валютно-обмінні операції за новими правилами вони почнуть з 1 січня 2019 року.

 

 

Підписано Закон від 07.06.2018 N 2447-VIII "Про Вищий антикорупційний суд".

Цей Закон визначає засади організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальні вимоги до суддів цього суду та гарантії їх діяльності.

Вищий антикорупційний суд:

здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його юрисдикції (підсудності) процесуальним законом, а також шляхом здійснення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у таких кримінальних провадженнях;

аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику у кримінальних провадженнях, віднесених до його підсудності, інформує про результати узагальнення судової практики Верховний Суд та надає йому пропозиції до висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальних вимог до суддів цього суду та гарантій їх діяльності, а також оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті.

Вищому антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження стосовно корупційних злочинів, передбачених в примітці ст. 45 Кримінального кодексу, ст. 2062, 209, 211, 3661 Кримінального кодексу, якщо наявна хоча б одна з умов, передбачених п. 1 - 3 ч. 5 ст. 216 Кримінального процесуального кодексу.

Місцезнаходженням Вищого антикорупційного суду є місто Київ.

Територіальна юрисдикція (підсудність) Вищого антикорупційного суду поширюється на всю територію України.

Закон набирає чинності з 14 червня 2018 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 13.06.2018 N 107. При цьому зміни до Кримінального процесуального кодексу, що передбачені цим Законом, набирають чинності з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду.

Вищий антикорупційний суд передбачається сформувати протягом 12 місяців з дня набрання чинності цим Законом.

 

 

Нацбанк постановою від 07.06.2018 N 61 удосконалив оверсайт за діяльністю платіжних систем

Затверджено зміни до Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні та Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні.

Постанова передбачає:

встановлення вимог до організаційних та технічних заходів, які повинні вживати об'єкти оверсайта для забезпечення безперервності діяльності;

спрощення вимог до інформації, яку об'єкти оверсайта зобов'язані розміщувати у пунктах приймання/виплати готівки;

удосконалення вимог до інформації, яка повинна знаходитися на офіційних сайтах об'єктів оверсайта, моніторах програмно-технічних комплексів самообслуговування та у пунктах приймання/виплати готівки, які ними використовуються;

визначення змісту інформації, яка фіксується об'єктами оверсайта після виникнення кожного порушення безперервності діяльності, та встановлення механізму надання її до Нацбанку;

удосконалення вимог до зберігання інформації про кожну операцію з переказу коштів, здійснену в платіжній системі;

встановлення вимог до об'єктів оверсайта щодо наявності власного офіційного веб-сайту.

Крім цього, встановлюються деякі додаткові права та обов'язки уповноважених працівників Нацбанку щодо отримання та повернення документів і матеріалів під час здійснення виїзних перевірок, а також визначається правовий механізм вручення керівнику об'єкта перевірки першого примірника довідки за результатами перевірки у разі неможливості його безпосереднього вручення.

Постанова набрала чинності 13 червня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 12.06.2018 р.

 

 

12.06.2018

Фонд державного майна наказом від 17.05.2018 N 658 затвердив Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку.

Порядок визначає механізм ведення Фондом державного майна єдиної бази даних звітів про оцінку, реєстрації в ній звіту про оцінку майна, складеного для цілей обчислення доходу платника податку - фізособи від продажу (обміну) майна (крім випадків успадкування та/або отримання у дарунок майна, вартість якого оподатковується за нульовою ставкою), у випадках, передбачених Податковим кодексом, розміщення, використання, зберігання в ній інформації зі звіту про оцінку майна та документів про нерухоме, рухоме майно та майнові права, а також механізм взаємодії єдиної бази даних звітів про оцінку з авторизованими електронними майданчиками.

Зазначений Порядок поширюється на суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, які відповідають вимогам, установленим Законом "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", та суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які відповідають вимогам, установленим Законом "Про оцінку земель" (у разі визначення оціночної вартості земельної ділянки).

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 червня 2018 р. за N 677/32129, набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з дати оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду повідомлення про прийняття Фондом рішення про введення в експлуатацію Єдиної бази даних звітів про оцінку з модулем електронного визначення оціночної вартості подібного до об'єкта оцінки майна та рішення щодо авторизації електронного майданчика.

 

 

Мінприроди наказом від 30.05.2018 N 182 затвердило Розмір плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля.

Розмір плати затверджено відповідно до п. 15 Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та обраховано в гривнях без ПДВ.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 червня 2018 р. за N 676/32128 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Нацбанк постановою від 07.06.2018 N 62 затвердив зміни до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні.

Банкам та їх клієнтам (фізособам-резидентам) надано можливість застосовувати сучасні комунікаційні технології Paperless під час переказів інвалюти. Так, клієнти банків можуть подавати електронні копії підтвердних документів для здійснення переказів інвалюти за межі України з поточних рахунків в інвалюті. А банки можуть створювати електронні копії підтвердних документів, поданих фізособами для здійснення переказу в паперовій формі, для їх подальшого зберігання.

Фізособи отримали можливість за допомогою міжнародної платіжної системи ініціювати у гривні переказ в інвалюті за межі України, а також за рішенням відправника переказу, що ініційований із-за кордону в інвалюті, отримати такий переказ в Україні в гривні (тобто, у валюті, відмінній від валюти його ініціювання).

Постанова набрала чинності 12 червня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 11.06.2018 р.

 

 

Нацбанк постановою від 07.06.2018 N 60 затвердив зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу.

Постановою уточнено та доповнено вимоги до планів фінансового оздоровлення та програм капіталізації, що подаються банками до Нацбанку.

Заплановані банками заходи мають містити строки поступового їх виконання та досягнення встановлених значень нормативів капіталу та інших показників.

У разі невідповідності розроблених банком заходів встановленим вимогам, банк зобов'язаний доопрацювати їх з обов'язковим урахуванням пропозицій і зауважень Нацбанку та повторно подати на погодження до Нацбанку протягом 15 днів із дня отримання відповідної вимоги регулятора. Рішення про погодження планів фінансового оздоровлення та програм капіталізації банків прийматиме Правління Нацбанку або Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем.

Для вдосконалення здійснення контролю за виконанням розроблених банками програм капіталізації визначено:

основні принципи складання програми капіталізації;

критерії оцінки її прийнятності;

шляхи забезпечення Нацбанком контролю за виконанням запланованих заходів.

Визначено право Нацбанку враховувати вжиті банком заходи, які не були передбачені в програмі капіталізації.

Нацбанк доповнив підстави застосування заходу впливу до банків у вигляді письмового застереження (за недотримання вимог щодо нагляду на консолідованій основі) та встановив новий критерій для віднесення банку до категорії проблемних - за неподання чи несвоєчасне подання програми капіталізації, плану реструктуризації, плану фінансового оздоровлення, плану заходів щодо усунення допущених банком порушень або за подання до Нацбанку планів та програм, що не відповідають установленим вимогам.

Постанова набрала чинності 12 червня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 11.06.2018 р.

 

 

Кабмін постановою від 06.06.2018 N 459 вніс зміни до Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов'язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Змінами передбачено, зокрема, передання повноважень щодо компенсування роботодавцям за рахунок коштів Державного бюджету України фактичних витрат у розмірі 50 % суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нове робоче місце особи від Пенсійного фонду до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

 

 

11.06.2018

Наказом Держпраці від 24.05.2018 № 55 затверджено Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці

 

 

Кабмін постановою від 06.06.2018 N 444 затвердив Порядок інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку.

Оператор зовнішніх інженерних мереж не менш як за 2 місяці до встановлення вузла комерційного обліку повідомляє власникам (співвласникам) будівлі про намір встановити такий вузол за формою згідно з додатком (далі - повідомлення).

Повідомлення доводиться до відома власників (співвласників) будівлі шляхом розміщення:

на офіційному веб-сайті оператора зовнішніх інженерних мереж, а у разі відсутності такого веб-сайту - на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування;

у загальнодоступному місці на інформаційних стендах у під'їздах будівлі.

Оператор забезпечує доведення до відома власників (співвласників) будівлі інформації про намір встановити вузол комерційного обліку шляхом повідомлення на паперовому носії кожного власника (співвласника) будівлі протягом 30 днів з дня розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті оператора зовнішніх інженерних мереж, а у разі відсутності такого веб-сайту - на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та у загальнодоступному місці на інформаційних стендах у під'їздах будівлі.

Днем отримання повідомлення власниками (співвласниками) будівлі є дата розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті оператора зовнішніх інженерних мереж, а у разі відсутності такого веб-сайту - на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування.

У разі відсутності веб-сайту у оператора зовнішніх інженерних мереж та органу місцевого самоврядування днем отримання повідомлення є дата розміщення повідомлення у загальнодоступному місці на інформаційних стендах у під'їздах будівлі.

Власники (співвласники) будівлі протягом 2 місяців з дня отримання повідомлення мають право повідомити оператору зовнішніх інженерних мереж (за своїм вибором) про:

згоду на встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку на запропонованих оператором зовнішніх інженерних мереж умовах;

намір погодити з оператором зовнішніх інженерних мереж відмінні від запропонованих умови встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку;

намір самостійно обладнати будівлю вузлом (вузлами) комерційного обліку в установленому законодавством порядку.

 

 

ДФС наказом від 06.06.2018 N 362 затвердила новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій.

У новому Державному реєстрі міститься 89 РРО, дозволених до первинної реєстрації, та 78 РРО, первинна реєстрація яких заборонена.

Також наведено перелік із 5 РРО, виключених з Державного реєстру в 2016-2017 роках, експлуатація яких не дозволяється.

 

 

Підписано Закон від 07.06.2018 N 2454-VIII "Про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" щодо термінів застосування фінансових санкцій за порушення законодавства у сфері комерційного обліку теплової енергії та водопостачання та до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

Документом, зокрема, відтерміновано до 1 серпня 2020 року набрання чинності норми Закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" щодо застосування фінансових санкцій до суб'єктів господарювання за порушення строків встановлення засобів обліку теплової енергії та води.

Також відтерміновано до 1 травня 2019 року введення в дію окремих положень Закону "Про житлово-комунальні послуги" (в частині регулювання комунальних послуг).

Закон набрав чинності 10 червня 2018 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 09.06.2018 N 105.

 

 

Кабмін постановою від 06.06.2018 N 454 затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку заходів із створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області.

Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою 2501080 "Фінансова підтримка заходів із створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області" (далі - бюджетні кошти).

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є районні держадміністрації, виконавчі органи міських рад, сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад Донецької області, а в разі їх відсутності - відповідні військово-цивільні адміністрації.

Мінсоцполітики спрямовує бюджетні кошти розпорядникам для здійснення ними заходів з реалізації проектів створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області, що обрані за результатами конкурсного відбору, зокрема на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт інфраструктурних соціальних об'єктів, що перебувають у державній або комунальній власності, та придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

У конкурсному відборі беруть участь проекти, які відповідають завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України.

Постанова набрала чинності 9 червня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 09.06.2018 N 108.

 

 

Нацбанк постановою від 05.06.2018 N 59 затвердив зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Викладено у новій редакції форму Звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу. Також змінилася періодичність подання такого Звіту. Відтак він подаватиметься банком до Нацбанку щорічно, а не щоквартально, як це було раніше.

Банки мають подати до Нацбанку звіт з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу за перше півріччя 2018 року за встановленою формою до 16 липня 2018 року (включно).

Запроваджено новий порядок дій у разі виявлення під час виїзної перевірки схем проведення ризикових фінансових операцій, висновок щодо відповідності чи невідповідності яких вимогам законодавства не може бути сформульований у довідці про виїзну перевірку (без проведення додаткових консультацій). Відтепер у такій довідці детально описуватиметься суть виявлених фінансових операцій з докладною констатацією відповідних фактів. А копії документів, що засвідчують такі факти, долучатимуться до матеріалів перевірки.

Постанова набрала чинності 9 червня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 08.06.2018 р.

 

 

Підписано Закон від 15.05.2018 N 2417-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони звернення стягнення та накладення арешту на кошти суб'єктів господарювання у сферах тепло-, водопостачання та водовідведення, отриманих від міжнародних фінансових організацій на реалізацію інвестиційних проектів (заходів) в Україні".

Статтю 181 Закону "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" доповнено нормами, якими визначено, що зарахування коштів міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ або коштів, залучених відповідно до міжурядових договорів, або коштів у вигляді кредитів (позик), або коштів, залучених державою чи суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення під державні чи місцеві гарантії, на спеціальні рахунки для кредитних коштів суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, відкриті банками в національній чи іноземній валюті, та використання таких коштів для підготовки та виконання інвестиційних програм (заходів) у відповідній сфері здійснюються згідно з умовами договорів, укладених з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державними установами, або міжурядових договорів.

Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти, що перебувають на спеціальних рахунках та на спеціальних рахунках для кредитних коштів суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

Власник спеціального рахунку для кредитних коштів забезпечує здійснення контролю та несе відповідальність за цільове використання коштів згідно з умовами договору (договорів).

Статтю 261 Закону "Про теплопостачання" доповнено нормами, якими передбачено, що зарахування коштів міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ або коштів, залучених відповідно до міжурядових договорів, або коштів у вигляді кредитів (позик, грантів), або коштів, залучених державою чи суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання під державні чи місцеві гарантії, на спеціальні рахунки для кредитних коштів суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, відкриті банками в національній чи іноземній валюті, та використання таких коштів для підготовки та виконання інвестиційних програм (заходів) у відповідній сфері здійснюються згідно з умовами договорів, укладених з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державними установами, або міжурядових договорів.

Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти, що перебувають на спеціальних рахунках та на спеціальних рахунках для кредитних коштів суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання.

Власник спеціального рахунку для кредитних коштів забезпечує здійснення контролю та несе відповідальність за цільове використання коштів згідно з умовами договору (договорів).

Змінами до Закону "Про виконавче провадження" визначено, що забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до ст. 151 Закону "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до ст. 191 Закону "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до ст. 261 Закону "Про теплопостачання", ст. 181 Закону "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", на кошти на інших рахунках боржника, накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

08.06.2018

Кабмін постановою від 25.04.2018 N 333 вніс зміни до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами.

Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами доповнено положеннями щодо можливості укладення договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною.

Договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною - укладений між організатором і переможцем аукціону договір, який укладається за умови отримання висновку за результатами проведеної оцінки впливу на довкілля, згідно з яким провадження планованої діяльності є допустимим.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною переможець зобов'язується отримати висновок з оцінки впливу на довкілля, згідно з яким провадження планованої діяльності є допустимим, протягом 6 місяців з моменту підписання такого договору.

Змінами до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами уточнено, що рішення про надання дозволу без проведення аукціону приймається протягом 30 календарних днів після отримання всіх погоджень, передбачених п. 9 Порядку, та пропозицій Мінприроди, передбачених п. 25 Порядку. Інформація про предмет зазначеного рішення розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу протягом 5 робочих днів з дня його прийняття.

Також визначено, що надання дозволу без проведення аукціону здійснюється протягом 20 робочих днів після сплати у повному обсязі збору за надання спеціального дозволу.

Постанова набрала чинності 8 червня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 08.06.2018 N 107, за винятком окремих положень, які набирають з 1 січня та 8 червня 2019 року.

 

 

07.06.2018

Мінсоцполітики листом "Про розгляд звернення" від 10.05.2018 N 766/0/101-18 розглянуло питання застосування положень Порядку обчислення середньої заробітної плати.

Передбачено коригування середньої заробітної плати для того, щоб працівники не втрачали у заробітку у випадку підвищення окладів (тарифних ставок) при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її розрахунку відповідно до норм Порядку.

Положення Порядку поширюються на підприємства, установи та організації та ФОП, що укладають з працівниками трудові відносини.

Відповідно до п. 10 Порядку у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу коригуються на коефіцієнт підвищення.

Госпрозрахункові підприємства, організації та ФОП коригування заробітної плати проводять з урахуванням їх фінансових можливостей.

Якщо ФОП не має можливості провести коригування середньої заробітної плати на коефіцієнт підвищення посадових окладів (тарифних ставок), то приймається рішення про зменшення коефіцієнта коригування, виходячи з фінансової спроможності.

Рішення про зменшення коефіцієнта коригування в зв'язку з фінансовими можливостями оформлюється наказом, який обов'язково повинен бути погоджений з профспілковим комітетом або іншим уповноваженим представляти інтереси працівників органом.

При цьому в наказі обумовлюються причини, які не дозволяють провести коригування в повному обсязі (зокрема, зниження рентабельності, обсягів виробництва; недостатність обігових коштів, тощо);

3) коефіцієнт, на який необхідно провести коригування виплат, обчислюється шляхом ділення окладу (тарифної ставки), встановленої після підвищення, на оклад (тарифну ставку), який працівник мав до підвищення.

Порядком чітко не передбачено скільки знаків після коми необхідно застосовувати при розрахунку коефіцієнта коригування.

 

 

Держаудитслужба наказом від 23.04.2018 N 86 затвердила форму висновку про результати моніторингу закупівлі та Порядок її заповнення.

Висновок складається у формі електронного документа та заповнюється відповідно до встановленої форми в електронній системі закупівель.

Після заповнення форми висновку висновок вивантажується з електронної системи закупівель у візуальну форму у форматі текстового редактора для його підписання та затвердження.

Висновок підписується та затверджується накладанням електронного підпису з дотриманням вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Для оприлюднення підписаний та затверджений висновок завантажується в електронну систему закупівель, на форму висновку накладається електронний підпис посадової особи органу державного фінансового контролю, яка здійснила моніторинг закупівлі.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 01 червня 2018 р. за N 654/32106 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

06.06.2018

Кабмін постановою від 25.04.2018 N 435 затвердив Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року.

Метою Програми є зниження в Україні рівня аварійності та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод, насамперед соціально-економічних, відповідно до цілей, визначених Стратегією підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, та Генеральною Асамблеєю ООН в рамках Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 2011 - 2020 років, зокрема щодо зниження на 30 відсотків рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод, а також створення безпечних і комфортних умов руху транспортних засобів, пішоходів та інших учасників дорожнього руху на вулично-дорожній мережі.

Проблему підвищення рівня безпеки дорожнього руху передбачається розв'язати шляхом:

удосконалення державного управління у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;

удосконалення ведення обліку та проведення аналізу даних стосовно дорожньо-транспортних пригод;

підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої інфраструктури;

підвищення рівня безпечності транспортних засобів;

покращення медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху та підготовки водіїв;

підвищення рівня безпеки перевезення пасажирів та вантажів комерційним автомобільним транспортом;

покращення безпечної поведінки учасників дорожнього руху;

удосконалення здійснення заходів реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод;

забезпечення дотримання правил дорожнього руху.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми зазначені в додатку 1.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

 

 

05.06.2018

Пенсійний фонд постановою від 27.03.2018 N 8-1 виклав у новій редакції Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Це Положення відповідно до Закону Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" визначає порядок організації ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - Реєстр застрахованих осіб) та порядок надання інформації з Реєстру застрахованих осіб.

Реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд, який є володільцем даних Реєстру застрахованих осіб.

Реєстр застрахованих осіб забезпечує:

облік застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та їх ідентифікацію;

накопичення, зберігання та автоматизовану обробку інформації про страховий стаж та заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію), про набуття застрахованими особами права на отримання страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

нарахування та облік виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції 19 квітня 2018 р. за N 476/31928 та набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

 

Кабмін постановою від 10.05.2018 N 433 затвердив Порядок відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків.

Державне підприємство "ПРОЗОРРОРОДАЖІ", що належить до сфери управління Мінекономрозвитку, визначено відповідальним за забезпечення функціонування електронної торгової системи - адміністратором електронної торгової системи.

Порядком передбачено, що дата початку відбору операторів визначається адміністратором. Інформація про початок відбору розміщується на офіційному сайті адміністратора за 5 робочих днів до початку відбору.

Оператор для проходження відбору повинен відповідати таким вимогам:

бути зареєстрованим в установленому законодавством порядку;

мати в наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань передбачену ч. 2 ст. 9 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи;

не мати порушеного провадження у справі про банкрутство, а також не перебувати у процесі ліквідації;

не підпадати під застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону "Про санкції";

мати право на використання електронного майданчика (документ, що підтверджує право власності на електронний майданчик або право користування електронним майданчиком);

мати право на використання доменного імені, на якому розміщено електронний майданчик, в Інтернеті (документ, що підтверджує право користування оператором таким доменним іменем).

 

 

Кабмін постановою від 10.05.2018 N 432 затвердив Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації.

Порядок визначає механізм проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації з використанням електронної торгової системи, визначення переможця за результатами електронного аукціону, розміру та порядку внесення плати за участь в електронному аукціоні відповідно до положень Закону "Про приватизацію державного і комунального майна".

 

 

04.06.2018

МВС наказом від 13.04.2018 N 318 затвердило зміни до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі.

Основною метою змін є приведення зазначеного нормативно-правового акта у відповідність до законодавства.

Зокрема, Інструкцію доповнено нормою, якою визначено, що під час складання протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права й обов'язки, передбачені ст. 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.

Крім цього, уточнено, що на місці ДТП за вимогою учасників ДТП їм надається можливість зробити фотографію схеми ДТП. У випадку відсутності технічної можливості копія схеми ДТП та фотографії з місця ДТП надаються за письмовою заявою в підрозділі поліції у разі, якщо матеріали не було надіслано за належністю.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 10 травня 2018 р. за N 578/32030 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Мінрегіон наказом від 07.02.2018 N 28 затвердив Технічний регламент енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок.

Цей Технічний регламент встановлює основні вимоги щодо енергетичного маркування побутових духових шаф та побутових кухонних витяжок (враховуючи випадки, коли обладнання продається не для побутових потреб).

Дія Технічного регламенту поширюється на електричні і газові духові шафи (включаючи вбудовані в кухонні плити) та електричні кухонні витяжки, включаючи ті, що продаються не для побутового призначення.

При цьому дія Технічного регламенту не поширюється на:

духові шафи, що використовують інші джерела енергії, крім електроенергії та газу;

духові шафи із функцією "мікрохвильового нагрівання";

малі духові шафи;

портативні духові шафи;

теплоакумуляційні духові шафи;

духові шафи, первинним нагрівальним засобом у яких є пара;

духові шафи, які використовують лише пропан і бутан.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 травня 2018 р. за N 568/32020 та набирає чинності через 6 місяців з дня його офіційного опублікування.

Установлено, що побутові духові шафи та кухонні витяжки, які введені в обіг до набрання чинності цим наказом і не відповідають усім чи окремим вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок, можуть бути надані на ринку протягом 6 місяців з дня набрання чинності наказом.

 

 

 

01.06.2018

Кабмін постановою від 18.04.2018 N 429 затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування.

Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування" (далі - бюджетні кошти).

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінкультури.

Бюджетні кошти використовуються для виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування - творів мистецтва.

Бюджетні кошти спрямовуються на:

виробництво (створення) та розповсюдження просвітницьких фільмів патріотичного спрямування в обсязі до 100 % включно загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму;

виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування (ігрових, анімаційних тощо) в обсязі до 80 % загальної кошторисної вартості виробництва відповідного фільму за умови підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва фільму, в обсязі не менше 20 % загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного фільму;

виробництво (створення) та розповсюдження телевізійних фільмів, телевізійних серіалів патріотичного спрямування в обсязі до 50 % загальної кошторисної вартості виробництва відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу за умови підтвердження заявником наявності у нього коштів, необхідних для фінансування виробництва телевізійного серіалу, в обсязі не менше 50 % загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу;

популяризацію фільмів патріотичного спрямування шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем'єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів;

покриття витрат, пов'язаних з проведенням конкурсного відбору кінопроектів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування.

 

 

Нацбанк постановою від 24.05.2018 N 54 вніс зміни до своєї постанови від 29.12.2017 N 148 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні".

Постановою N 54 врегульовано такі питання:

1) для суб'єктів господарювання передбачено перехідний адаптаційний період (до 30 червня 2018 року включно), протягом якого:

суб'єкти господарювання можуть використовувати у своїй діяльності форми відомості на виплату грошей, прибуткового касового ордера, видаткового касового ордера, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касової книги, книги обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки та акта про результати інвентаризації наявних коштів, установлені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Нацбанку від 15.12.2004 N 637;

суб'єкти господарювання мають розробити та затвердити порядок оприбуткування готівки в касі та порядок розрахунку ліміту каси. Протягом цього періоду суб'єкти господарювання можуть користуватися лімітами каси, раніше розрахованими, установленими та затвердженими;

2) унормовуються особливості оприбуткування готівки в касах суб'єктів господарювання, а саме:

оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів;

оприбуткуванням готівки в касах ФОП, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх товарними чеками (квитанціями) і веденням книги обліку доходів і витрат (або книги обліку доходів), є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у книзі обліку доходів і витрат (або книзі обліку доходів) на підставі товарних чеків (квитанцій);

оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, а також у касах ФОП, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО без ведення касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО/занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО;

встановлено випадки використання КОРО;

3) уточнено порядок здійснення розрахунків готівкою у розмірі до 50 000 грн фізосіб з суб'єктами господарювання;

4) норми Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Нацбанку від 29.12.2017 N 148, приведено у відповідність до вимог чинного законодавства в частині самостійного визначення порядку встановлення ліміту каси Державною казначейською службою України та розпорядниками й одержувачами бюджетних коштів.

Постанова N 54 набрала чинності 1 червня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 31.05.2018 р.

 

 

Мінприроди наказом від 12.04.2018 N 116 затвердило форму заяви для отримання дозволу на спеціальне водокористування.

Дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними органами Держводагентства, а у разі використання води водних об'єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, - Держводагентством.

Дозволи видаються на підставі заяви водокористувача.

До заяви додаються такі документи:

обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення;

опис та схема місць забору води та скидання зворотних вод;

нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);

затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та організацій);

копія правовстановлюючих документів на водні об'єкти (для орендарів водних об'єктів).

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 травня 2018 р. за N 567/32019 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Огляд нових нормативних актів України

липень 2018

травень 2018

квітень 2018

березень 2018

лютий 2018

січень 2018

 

 

 

"Юрист+Закон"  ( 70 грн. )

Збірник нормативних актів України на DVD або USB-FLASH-носіях.

 

Інформаційно-довідкова система "Зодчий"  (1200 грн.)

 Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg

Нормативна база будівельних документів і стандартів

(СНИП, ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВСН)