Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgОгляд нових нормативних актів України

(липень 2018)

 

Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).

Бесплатно обучение АВК-5 (видеокурс + методичка).

Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18      (050)330-54-00      (063)152-61-27   (068)201-77-62

 

 

19.07.2018

Кабмін розпорядженням від 18.07.2018 N 505-р скасував: 
нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади як такі, що не відповідають Закону "Про ліцензування видів господарської діяльності", за переліком згідно з додатком 1; 
накази міністерств як такі, що не відповідають Закону "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", за переліком згідно з додатком 2.
 
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади мають протягом 6 місяців з дня опублікування цього розпорядження переглянути накази за переліком згідно з додатком 3 та привести їх у відповідність із Законами "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".
 
НКЦПФР та НКРЗІ рекомендовано переглянути власні нормативно-правові акти за переліком згідно з додатком 4 та привести їх у відповідність із Законами "Про ліцензування видів господарської діяльності" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
 
Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування, крім положень щодо скасування нормативно-правових актів та наказів міністерств, які набирають чинності через 6 місяців після його опублікування.

18.07.2018

Нацбанк постановою від 16.07.2018 N 78 затвердив зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні.
Змінами актуалізовано умови отримання банками дозволу на включення коштів, залучених на умовах субординованого боргу, до регулятивного капіталу. А саме: 
уточнено вимоги до документів для отримання дозволу; 
спрощено умови отримання дозволу для інвестора - міжнародної фінансової установи. 
При розрахунку нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) розширено перелік активів з нульовим ризиком. До таких активів включено цінні папери, емітовані центральними органами виконавчої влади країн, з рейтингом не нижче АА-. 
Постанова набирає чинності через 30 днів із дня її офіційного опублікування, а саме з 17 серпня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 18.07.2018 р.

17.07.2018

Мінагрополітики наказом від 11.06.2018 N 261 затвердило форму договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані.
Договір укладається у двох примірниках між підприємством та користувачем (власником) земельної ділянки, на території якої розташований геодезичний пункт.
Факт передачі геодезичного пункту оформлюється актом приймання-передавання геодезичних пунктів для зберігання згідно з додатком, який є невід'ємною частиною цього договору.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 4 липня 2018 р. за N 775/32227 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Мін'юст наказом від 06.07.2018 N 2305/5затвердив зміни до низки власних нормативно-правових актів з питань банкрутства.
Внесено зміни до наказу Мін'юсту від 18.01.2013_129/5 "Про деякі питання ведення і подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) статистичної звітності, оперативної звітності та інформації про свою діяльність", якими уточнено, що арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) веде і подає звітність як самозайнята особа, що здійснює незалежну професійну діяльність:
до контролюючого органу за місцем взяття на облік як платника єдиного внеску - звіт за формою і в строки, встановлені Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
до контролюючого органу за своєю податковою адресою - податкову декларацію в порядку та строки, встановлені законодавством України.
Арбітражний керуючий складає та подає звітність стосовно помічників арбітражного керуючого або інших осіб, які перебувають у трудових відносинах з арбітражним керуючим, до контролюючих органів в порядку та строки, встановлені законодавством України.
Арбітражний керуючий у разі його призначення розпорядником майна (у випадку тимчасового покладення на розпорядника майна повноваження керівника та виконавчих органів управління боржника), керуючим санацією або ліквідатором на основі даних бухгалтерського обліку підприємства-боржника складає фінансову, податкову та статистичну звітність, звітність щодо страхових внесків у порядку та строки, встановлені законодавством України.
Арбітражний керуючий подає через онлайн систему електронної звітності арбітражних керуючих обов'язкові відомості (інформацію), необхідні для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України в порядку та строки, встановлені Мін'юстом.
При цьому, як і раніше, арбітражний керуючий звітує про свою діяльність перед комітетом кредиторів та господарським судом у порядку та строки, встановлені Законом "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 10 липня 2018 р. за N 799/32251 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

НКРЕКП постановою від 14.06.2018 N 428затвердила Порядок контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов.
Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності (далі - ліцензіати) та регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється НКРЕКП:
1) у сфері енергетики:
діяльності з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії споживачу;
з оптового постачання електричної енергії;
діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця;
діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності);
діяльності зі здійснення функцій оператора ринку;
діяльності з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), надання послуг установки LNG, постачання природного газу;
діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом;
2) у сфері комунальних послуг:
діяльності з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках, включаючи установки для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);
діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);
діяльності з перероблення та захоронення побутових відходів.
Порядок установлює:
процедуру організації та проведення планових та позапланових перевірок;
порядок оформлення результатів перевірок;
права та обов'язки голови та членів комісії з перевірки;
права та обов'язки уповноваженої особи ліцензіата;
контроль за виконанням рішень НКРЕКП;
порядок застосування санкцій до ліцензіатів за порушення законодавства та ліцензійних умов.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр"

16.07.2018

Кабмін постановою від 11.07.2018 N 553 вніс зміни до Правил дорожнього руху та Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках . Зокрема, постановою урегульовано питання надання особам, які рухаються в кріслах колісних, статусу учасника дорожнього руху.

Кабмін постановою від 11.07.2018 N 552затвердив Порядок утворення акціонерних товариств у процесі приватизації та перетворення державних підприємств, здійснення емісії акцій таких товариств . Цей Порядок визначає процедуру утворення акціонерних товариств та перетворення державних підприємств в акціонерні товариства у процесі приватизації

НКЦПФР рішенням від 30.05.2018 N 354 внесла зміни до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Кабмін постановою від 11.07.2018 N 547 вніс зміни до Порядку подання фінансової звітності . доповнення переліку підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності; подання фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності, на основі таксономії в єдиному електронному

Кабмін розпорядженням від 11.07.2018 N 546схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019 - 2021 роки, яким визначено основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України. Документ розроблено за трьома сценаріями та ґрунтується на аналізі розвитку економіки у 2017 році та двох попередніх роках, поточної

13.07.2018

Мінінфраструктури наказом від 12.06.2018 N 267 зміни до Аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України.
Змінами розширено перелік випадків, коли збір за наднормативну стоянку не стягується.
Передбачено, що збір за наднормативну стоянку не стягується:
якщо затримка авіарейсу сталася з вини експлуатанта аеропорту або аеродрому;
якщо розміщення повітряного судна на території аеропорту здійснюється на підставі договору про надання послуг з користування місцями стоянок на пероні на визначений строк, укладеного між авіаперевізником та експлуатантом аеропорту або аеродрому.
Чинною редакцією відповідної норми визначено, що збір за наднормативну стоянку не стягується, якщо затримка авіарейсу сталася з вини працівників аеропорту.br> Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 липня 2018 р. за N 779/32231 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Кабмін розпорядженням від 11.07.2018 N 481-рзатвердив план заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України. План заходів включає 18 завдань за такими напрямами:
нормативно-правове забезпечення діяльності у сфері кібербезпеки (гармонізація законодавства із захисту державних інформаційних ресурсів, визначення вимог до проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки об'єктів критичної інфраструктури, визначення критеріїв та встановлення порядку віднесення об'єктів до об'єктів критичної інфраструктури держави, формування переліку таких об'єктів тощо);
розвиток технологічної складової національної системи кібербезпеки;
налагодження співробітництва з міжнародними партнерами України;
налагодження процесу підготовки кадрів у сфері кібербезпеки.

НКРЕКП постановою від 21.06.2018 N 523затвердила Правила організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання, які застосовують тарифи на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Ці Правила визначають форми звітності, пояснення щодо їх заповнення, терміни, періодичність та способи подання цієї звітності до НКРЕКП та відповідних територіальних органів НКРЕКП.
Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері теплопостачання, що підлягає державному регулюванню НКРЕКП, та які застосовують тарифи на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

12.07.2018

Рада ухвалила Закон про правовий статус осіб, зниклих безвісти.
Народні депутати підтримали в другому читанні і в цілому законопроект, який визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти і забезпечує правове регулювання выдносин, пов'язаних зі встановленням і обліком, їх розшуком і соціальним захистом таких осіб і їх родичів. Відповідний Закон "Про правовий статус осіб, зниклих без вісті (проект № 5435) прийнятий ВР сьогодні, 12 липня. Документом вводиться в законодавство поняття "особа, зникла безвісти" у контексті міжнародного гуманітарного права. Також Закон закріплює право людей знати про долю своїх зниклих родичів, визначає процедуру розшуку осіб, зниклих безвісти. З метою розшуку осіб, зниклих без вісті у зв'язку з озброєним конфліктом, буде створено Комісію з питань осіб, зниклих безвісти, - орган, що відповідає за з'ясування долі і місцезнаходження таких осіб. Комісія є держателем Єдиного реєстру даних про осіб, зниклих безвісти. У реєстр планується внести інформацію, необхідну для розшуку таких осіб, яка збиратиметься з метою встановлення їх місцезнаходження і ідентифікації непізнаних останків. До складу Комісії увійдуть представники центральних органів виконавчої влади, Нацполіції, Генпрокуратури, СБУ і Омбудсмена. Комісія співпрацюватиме з усіма органами державної влади, міжнародними і громадськими організаціями, що займаються питаннями осіб, зниклих безвісти. КК доповнений статтею 146-1 "Насильницьке зникнення", згідно якої арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, вчинене представником держави, в тому числі іноземної, з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуванням даних про долю такої людини чи місце перебування - караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

На тротуарах не проектуватимуть люки і дощоприймачі. Новий ДБН В. 2.3-5: 2018 набуває чинності з 1 вересня
До державних будівельних норм введено норму про недопущення встановлення приямків від люків та дощоприймачів на пішохідних зонах тротуарів при новому будівництві, реконструкції і капітальному ремонті вулиць і доріг населених пунктів. Відповідна норма міститься в новому ДБН В. 2.3-5: 2018 "Вулиці і дороги населених пунктів" і набуває чинності з 1 вересня 2018 року. Згідно з цим ДБН, також вводиться обов'язкова норма з проектування вбудованих у бордюр дощоприймальних колодязів за наявності велосипедної смуги або спільного руху велосипедів і транспорту. На пішохідних тротуарах також не розміщуватимуть кіоски і рекламні конструкції. Згідно з цим ДБН пішохідні зони будуть проектуватися з урахуванням потреб людей з інвалідністю. Також Мінрегіон повідомив про введення обов'язкового проектування велосипедних доріжок, зменшення ширини смуг руху на дорогах, а також про скасування обов'язкового проектування сміттєпроводів і порогів у багатоповерхових житлових будинках, заборону організації парковок для автомобілів усередині нових житлових кварталів, дозвіл розміщувати підземні паркінги під закладами харчування, спорту, культури і охорони здоров'я, введення меж максимального поширення завалів, меж мінімальної і максимальної щільності населення у забудові, висоти житлової забудови, а також затвердив чотири нових ДБН: стосовно установ дошкільної освіти, навчальних закладів, вулиць і доріг, планування і забудови територій. Також заплановано дозволити скління балконів і лоджій вище за третій поверх при проектуванні нових і реконструкції існуючих житлових будинків. Крім того, зміниться призначення прибудинкових територій

ДФС про порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання майнових прав
У випадку, якщо забудовник самостійно здійснює будівництво житла, то операція з реалізації майнових прав на нерухоме майно (квартири) для продавця (забудовника об'єкта житлового фонду) для цілей оподаткування ПДВ є операцією з першого постачання житла (об'єкта житлового фонду), яка оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%. У випадку, якщо забудовник здійснює будівництво житла силами підрядних організацій, то операція з постачання послуг із спорудження житла (об'єкта житлового фонду) для будівельної організації (надавача послуг - підрядника) є першою поставкою житла відповідно до пп. 197.1.14 ПКУ. Такі операції є об'єктом оподаткування ПДВ та оподатковуються ПДВ за ставкою 20%. Операції з подальшої передачі готового новозбудованого житла покупцям звільняються від оподаткування ПДВ згідно з пп. 197.1.14 ПКУ. Стосовно періоду з якого нараховується амортизація у податковому обліку У випадку, якщо квартира відноситься до основних засобів та не є невиробничим основним засобом у термінах, наведених у пп. 138.3.2 ПКУ, то амортизація такого об'єкта нараховується помісячно, починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання (п. 29 П(С)БО 7 "Основні засоби"). З огляду на це місяць, з якого починається нарахування амортизації на квартиру, як об'єкт основних засобів, не визначається Актом приймання-передачі майнових прав та чи оформленням права власності, а визначається документом (незалежно від його назви), що підтверджує початок використання квартири у господарській діяльності товариства. ІПК ДФСУ від 10.07.2018 р. № 3047/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Обмеження в 50 тис. грн не розповсюджується на розрахунки з оплатою праці
Суб'єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами: з фізичними особами - у розмірі до 50 000 (п'ятдесяти тисяч) гривень уключно. Це обмеження встановлено п. 6 розділу ІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148. ДФС в ІПК від 22.05.2018 р. № 2260/6/99-99-14-05-01-15/ІПК вже вказувала, що на її думку обмеження 50 000 грн. стосується виключно готівкових розрахунків між суб'єктом господарювання та фізичною особою за товари, роботи, послуги та таке обмеження не розповсюджується на розрахунки по виплатах, пов'язані з оплатою праці співробітників. Разом з тим, для отримання роз'яснення з порушених питань запропонувала звернутись до НБУ. В більш свіжій ІПК ДФС від 09.07.2018 р. № 3010/6/99-99-14-05-01-15/ІПК податківці знову переконують, що обмеження 50 000 грн стосується виключно готівкових розрахунків між суб'єктом господарювання та фізичною особою за товари, роботи, послуги та таке обмеження не розповсюджується на розрахунки по виплатах, пов'язаних з оплатою праці співробітників, матеріальної допомоги з тимчасової непрацездатності (в т. ч. допомоги по вагітності та пологах) та надання поворотної фінансової допомоги. Платник податку запитував стосовно виплати зарплати, допомоги з тимчасової непрацездатності (в т. ч. допомоги по вагітності та пологах), які виплачуються за рахунок як роботодавця так і коштів Фонду соціального страхування, та розрахунки з надання поворотної фінансової допомоги у сумі понад 50 000 гривень. Проте НБУ у листі від 22.05.18 р. № 50-0007/28247 вказав, що установлені вимоги поширюються на розрахунки за правочинами за участі суб'єктів господарювання, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, у тому числі на видачу та повернення коштів під звіт, фінансової допомоги, виплати, пов'язані з оплатою праці. Тож наразі незрозуміло як роботодавцю не порушуючи встановлених норм виплатити суму декретних або ж зарплату разом із сумою компенсації за невикористану відпустку при звільненні, якщо ці суми перевищують 50 000 грн, а працівник немає можливості або ж не бажає отримувати їх на картковий рахунок в банку.

Верховний суд вказав, що товариство зобов’язане надати інформацію про свою діяльність у запитуваній формі
Учасник ТОВ оскаржив відмову товариства надати йому для ознайомлення завірені копії документів про його діяльність. Він просив зобов'язати ТОВ надати інформацію в такій формі та відшкодувати моральну шкоду. Місцевий та апеляційний суди відмовили у задоволенні позову виходячи з того, що чинним законодавством та положеннями статуту товариства передбачено, що ТОВ зобов'язане надати учаснику інформацію про діяльність, але не вказано обов'язок її надання у письмовому вигляді (у тому числі у формі завірених копій). Колегія суддів Касаційного господарського суду ВС задовільнила касаційну скаргу, за винятком відшкодування моральної шкоди. Суд зазначив, що ненадання ТОВ інформації про свою діяльність порушує право учасника товариства на інформацію і його корпоративні права. Відсутність в НПА визначеного варіанту надання інформації не може бути достатньою підставою для відмови надати її у запитуваному виді, адже така відмова є безпідставним обмеженням права вибору форми одержання інформації. Відповідну постанову у справі №904/3679/17 Суд прийняв 26.06.2018.

Отримання від співвласників ОСББ компенсації витрат на електроенергію не вважається нестатутною діяльністю
ОСББ звернулось до податківців за роз'ясненнями, чи не буде суперечити неприбутковому статусу об'єднання оформлення документів на оплату компенсації витрат за використану електроенергію співвласникам даного ОСББ. У відповідь фахівці ГУ ДФС у м. Києві в ІПК від 10.07.2018 р. № 3021/ІПК/26-15-12-03-11 повідомили, що оскільки ОСББ, котре звернулось із запитом, не є виробником електроенергії, отримує рахунки від ПАТ ДТЕК "Київські електромережі" на оплату за використану активну електроенергію, отримання оплати за компенсацію витрат на електроенергію від співвласників ОСББ не вважається нестатутною діяльністю. Відповідно, умови, яких ОСББ має дотримуватися, аби вважатися неприбутковою організацією (зокрема, пп. 133.4.2 ПКУ), не порушуються.

РРО: Із 26.06.2018 діють зміни до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою КМУ від 12.05.2004 р. № 601

НБУ встановив з 13 липня облікову ставку на рівні 17, 5 % річних, щоб повернути інфляцію у рамки цільового діапазону у 2019 році.
Підвищення облікової ставки затверджене рішенням Правління НБУ від 12 липня 2018 року № 443-рш "Про розмір облікової ставки". Попередній розмір облікової ставки на рівні 17% було встановлено із 02.03.2018.

МОЗ повідомляє, що було внесено зміни до Порядку вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу (набрали чинності 3 липня 2018 року).
Зокрема, лікар або реєстратор більше не зобов'язані виготовляти і зберігати копії документів, які надає пацієнт. Пацієнт при підписанні декларації відтепер має тільки показати один з документів, що посвідчують особу, та документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП). Зберігати тепер необхідно тільки один примірник декларації, підписаний пацієнтом. Інший примірник, як і раніше, залишається у пацієнта. Як і раніше, у випадку, якщо людина через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, цей документ не надається під час укладання декларації і цей пункт у декларації не заповнюється. Для ідентифікації особи у такому разі використовують номер документа, що посвідчує особу. Перелік інформації, що вноситься до декларації, скоротився. Відтепер декларація буде на одному аркуші, що зекономить час пацієнтів та лікаря на її заповнення. У декларації тепер не потрібно зазначати зареєстроване місце проживання пацієнта, оскільки пацієнт обирає лікаря незалежно від місця прописки. Також уточнене положення декларації щодо ознайомлення пацієнта з його правами як суб'єкта персональних даних. Пацієнт своїм підписом підтверджує добровільний вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, і достовірність наданих даних. До 1 січня 2020 року подовжили термін дії декларацій про вибір лікаря, які були підписані до 23 березня 2018 року. Тобто до початку національної кампанії з вибору лікарів. До цього часу пацієнт можуть подати нову декларацію про вибір лікаря. Але немає необхідності спеціально для цього приходити у заклад. Підписати декларацію можна під час найближчого візиту до лікаря. Декларації, укладені після 23 березня 2018 року, не мають кінцевого терміну дії. Їх переукладати не потрібно. Відтепер не лише у разі перетворення закладу охорони здоров'я у комунальне некомерційне підприємство, а й при поділі, виділі, приєднанні юридичних осіб-надавачів медичних послуг, раніше подані декларації залишаються чинними і вважаються поданими юридичній особі-правонаступнику за умови, що обраний пацієнтом лікар продовжує працювати у закладі. Таким чином, зміни в юридичному статусі надавача медичних послуг не будуть впливати на права пацієнта отримувати безоплатну первинну медичну допомогу в обраного лікаря.

ВС роз'яснив, що спадщина не визнається відумерлою тільки через те, що на неї не оформлено спадкові права
Суть справи: син спадкодавця оскаржив рішення місцевого суду від 2008 року про визнання відумерлою спадщини (земельної частки) та передачу землі у власність територіальної громади. Рішення суду було мотивоване тим, що спадкоємці не звернулись за оформленням спадкових прав. Апеляційний суд зайняв протилежну позицію, з якою погодилась колегія суддів Касаційного цивільного суду ВС. Він вказав, що спадкоємець фактично прийняв спадщину, оскільки жив із спадкодавцем на час його смерті. Правовідносини виникли 20 років назад, тому потрібно застосовувати діюче на той момент законодавство. Відповідно до ст. 549 ЦК УРСР вважається, що спадкоємець прийняв спадщину, якщо він фактично вступив в управління або володіння спадковим майном у шестимісячний строк з дня відкриття спадщини або подав протягом цього строку до державної нотаріальної контори заяву про її прийняття. Відповідну постанову у справі №20-55/2008 ВС прийняв 04.07.2018.

Уточнено Порядок реалізації заарештованих активів на електронних торгах
Відповідні зміни до Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах внесені постановою від 4 липня 2018 року № 531, яка набула чинності сьогодні, 12 липня. 
Якщо ринкова вартість активу, який виставляється на повторні електронні торги, менше ніж вартість цього активу на перших електронних торгах, стартова ціна активу на кожних відповідних повторних електронних торгах не може бути зменшена від ринкової вартості на перших електронних торгах більш ніж на: 
- 10 % - на перших повторних електронних торгах; 
- 20 % - на других повторних електронних торгах; 
- 30 % - на третіх повторних електронних торгах; 
- 40 і 50 % - на повторних електронних торгах, що відбуваються в четвертий і в п'ятий раз (для рухомого майна). 
Стартова ціна за результатами всіх повторних електронних торгів не може бути менше ніж 70 % для нерухомого майна та 50 % для рухомого майна виходячи з його ринкової вартості за звітом про оцінку на перших електронних торгах.

11.07.2018

Парламент прийняв закон про основні принципи і вимоги до органічного виробництва, обіг і маркування органічної продукції

Наказом від 7 червня 2018 року № 260 Міноборони визначило умови виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ВСУ, Держспецтрансслужби та деяким іншим особам.

Розроблено зміни до операцій з такими марками та маркування алкоголю і тютюну

Оновлено Методичні рекомендації, якими керуються посадові (службові) особи органів ДФС при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок

НБУ змінив терміни опрацювання звітів аудиторів про результати оцінки якості активів банків

ВР прийняла закон, який розширює права землекористувачів

Продовжено строк дії нормативно-правових актів з атестації наукових кадрів.

Парламент схвалив фіскальну підтримку аграріїв можливістю переходу на четверту групу єдиного податку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 31.05.2018 N 1508 затвердив зміни до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 17.05.2018 N 1376 затвердив зміни до Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків.

Запроваджено новий порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, та іншим категоріям громадян

10.07.2018
Кабмін постановою від 04.07.2018 N 536затвердив Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском.
Цей Технічний регламент визначає вимоги до рухомого обладнання, що працює під тиском, з метою забезпечення безпечності та обігу такого обладнання на ринку України.
Дія Технічного регламенту поширюється на:
нове рухоме обладнання, що працює під тиском, визначене в пп. 18 п. 5 Технічного регламенту, яке не було введено в обіг, для надання його на ринку;
рухоме обладнання, що працює під тиском, визначене в пп. 18 п. 5 Технічного регламенту, яке має маркування знаком відповідності цьому Технічному регламенту або Технічному регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабміну від 05.11.2008 N 967, для проведення періодичного інспектування, проміжного інспектування, виняткових перевірок і використання;
рухоме обладнання, що працює під тиском, визначене в пп. 18 п. 5 Технічного регламенту, яке не має маркування знаком відповідності Технічному регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабміну N 967, для проведення переоцінки відповідності.
Постанова набирає чинності через рік з дня її опублікування.

Кабмін постановою від 04.07.2018 N 535затвердив Порядок добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.
Порядок визначає засади добровільного страхування відповідальності керівників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій (часток) належать державі, за збитки, завдані підприємству, товариству їх діями (бездіяльністю) під час виконання своїх повноважень.
Дія Порядку не поширюється на підприємства, товариства, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, порушено провадження про банкрутство.

НКЦПФР рішенням від 30.05.2018 N 357виклала у новій редакції Порядок визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною.
Цей Порядок визначає механізм визнання НКЦПФР емісії цінних паперів недобросовісною, зупинення розміщення цінних паперів та поновлення розміщення цінних паперів, а також порядок визнання емісії цінних паперів недійсною.
Дія Порядку розповсюджується на емісійні цінні папери, реєстрацію випуску яких здійснює НКЦПФР, крім цінних паперів інститутів спільного інвестування.
Зокрема, визначено, що підставами для визнання емісії цінних паперів недобросовісною є:
порушення емітентом вимог Закону "Про цінні папери та фондовий ринок", невідповідність поданих емітентом документів вимогам законодавства та/або неповнота інформації у поданих документах;
порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про емісію цінних паперів;
внесення недостовірних, з розбіжностями між різними положеннями та/або неповних відомостей до документів, що подаються для реєстрації випуску цінних паперів, випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів, звіту про результати емісії цінних паперів;
неодноразове грубе порушення емітентом прав інвесторів під час емісії цінних паперів.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 червня 2018 р. за N 743/32195 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

09.07.2018

Визначено механізм інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності
Мінрегіон наказом від 05.06.2018 N 130 затвердив Порядок інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності.
Цей Порядок визначає механізм інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) з обґрунтуванням такої необхідності виконавцями комунальних послуг, тарифи для яких встановлюються органами місцевого самоврядування.
Положення Порядку застосовуються при зміні цін/тарифів на комунальні послуги як за результатами перегляду тарифів і їх структури (або встановлення нових тарифів), так і за результатами перерахунку окремих складових тарифів (коригування тарифів).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 червня 2018 р. за N 753/32205 та набирає чинності одночасно із введенням в дію Закону від 09.11.2017 N 2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги", але не раніше дня його офіційного опублікування.

Затверджено Порядок складання та подання звітності про діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців
Мін'юст наказом від 23.06.2018 N 1979/5 затвердив Порядок складання та подання звітності про діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.
Звіт за формою N 1 (піврічна) "Звіт про роботу органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (крім рішень про стягнення періодичних платежів)" та звіт за формою N 2 (піврічна) "Звіт про виконання рішень щодо стягнення періодичних платежів органами та особами, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" формуються в автоматизованій системі виконавчого провадження із статистичних даних, отриманих на підставі внесеної до Системи інформації за відповідні звітні періоди з накопичувальним підсумком (півріччя та рік).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 червня 2018 р. за N 756/32208 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Оновлено Порядок попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях
Кабмін постановою від 04.07.2018 N 518 виклав у новій редакції Порядок попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення.
У документі прописано механізм узгодження критеріїв, за якими визначатиметься відповідність умов контрольованих операцій, що здійснюються або будуть здійснені великим платником податків, принципу "витягнутої руки".
Крім цього, Порядок визначає, зокрема, процедуру подання та розгляду заяви про проведення процедури попереднього узгодження ціноутворення; перелік документів, подання яких є необхідним для проведення такої процедури, підстави для її припинення, внесення змін до договору, продовження строку або дострокового припинення його дії.

Затверджено Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках
Нацбанк постановою від 04.07.2018 N 75 затвердив Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України.
Зокрема, Положенням визначено, що банк зобов'язаний забезпечити:
документування всіх операцій, що здійснюються його відокремленими підрозділами (складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку);
своєчасне, повне та достовірне відображення в регістрах бухгалтерського обліку всіх операцій, які здійснюють його відокремлені підрозділи;
дотримання відокремленими підрозділами вимог облікової політики банку;
виконання відокремленими підрозділами потрібних процедур внутрішнього контролю;
формування та зберігання відокремленими підрозділами первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, звітів відповідно до вимог законодавства України;
формування звітності в розрізі відокремлених підрозділів;
надання інформації в розрізі відокремлених підрозділів банку зовнішнім користувачам (Нацбанку, органам статистики та іншим органам відповідно до вимог законодавства України).
Постанова набрала чинності 7 липня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 06.07.2018 р.

Внесено зміни до Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах
Кабмін постановою від 04.07.2018 N 531 вніс зміни до Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах.
Так, уточнено, що якщо ринкова вартість активу, який виставляється на повторні електронні торги, визначена за результатами проведеної оцінки на відповідних повторних торгах, є меншою ніж вартість цього активу за звітом про його оцінку на перших електронних торгах, стартова ціна активу на кожних відповідних повторних електронних торгах не може бути зменшена більше ніж на:
- 10 % його ринкової вартості за звітом про оцінку на перших електронних торгах - на повторних електронних торгах, що відбуваються вперше;
- 20 % його ринкової вартості за звітом про оцінку на перших електронних торгах - на повторних електронних торгах, що відбуваються вдруге;
- 30 % його ринкової вартості за звітом про оцінку на перших електронних торгах - на повторних електронних торгах, що відбуваються втретє;
- 40 та 50 % його ринкової вартості за звітом про оцінку на перших електронних торгах - на повторних електронних торгах, що відбуваються вчетверте та вп'яте (для рухомого майна).
Раніше відповідною нормою було передбачено, що якщо ринкова вартість активу, який виставляється на повторні електронні торги, визначена за результатами проведеної оцінки на відповідних повторних торгах, є меншою ніж вартість цього активу за звітом про його оцінку на перших електронних торгах, стартова ціна активу на кожних відповідних повторних електронних торгах не може бути зменшена більше ніж на 10 % його ринкової вартості за звітом про оцінку на перших електронних торгах.

Внесено зміни до Порядку ведення Реєстру морських портів
Кабмін постановою від 04.07.2018 N 532 вніс зміни до Порядку ведення Реєстру морських портів України.
Згідно зі змінами до зазначеного Реєстру будуть вноситися також відомості про постачальників рідкого палива, що надають послуги у морських портах (повне найменування, місцезнаходження та поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону).

 

06.07.2018


Порядок збору та передачі даних щодо функціонування ринку електроенергії для оприлюднення на платформі прозорості
ENTSO-E
НКРЕКП постановою від
 19.06.2018 N 459 затвердила Порядок збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E.
Цей Порядок визначає набори даних, доступ до яких необхідний для ефективного функціонування ринку електричної енергії, процедуру організації збору, оприлюднення та передачі таких даних на платформу прозорості ENTSO-E.
Платформа прозорості ENTSO-E - офіційний централізований інформаційний веб-ресурс ENTSO-E, що забезпечує вільний доступ до фундаментальних даних та інформації щодо виробництва, передачі, розподілу та споживання на ринках електричної енергії країн ЄС та Договірних сторін Енергетичного Співтовариства.
Порядок поширюється на оператора системи передачі електричної енергії, операторів систем розподілу електричної енергії, суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з виробництва електричної енергії, зі встановленою потужністю одиниці генерації 1 МВт та більше, на споживачів з встановленою потужністю одиниць споживання 100 МВт і більше та на оператора ринку.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Підписано Закон про нацбезпеку
Підписано Закон від 21.06.2018 N 2469-VIII "Про національну безпеку України", який визначає основи та принципи національної безпеки і оборони, цілі та основні засади державної політики, що гарантуватимуть суспільству і кожному громадянину захист від загроз.
Цим Законом визначаються та розмежовуються повноваження державних органів у сферах національної безпеки і оборони, створюється основа для інтеграції політики та процедур органів державної влади, інших державних органів, функції яких стосуються національної безпеки і оборони, сил безпеки і сил оборони, визначається система командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони, запроваджується всеосяжний підхід до планування у сферах національної безпеки і оборони, забезпечуючи у такий спосіб демократичний цивільний контроль над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, за винятком окремих положень.

Антидемпінгові заходи щодо імпорту деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з РФ
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі повідомила про прийняте 2 липня 2018 року рішення N АД-392/2018/4411-05, згідно з яким застосовано остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Російської Федерації, що має такий опис:
Карбамідо-формальдегідна смола, що може класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 3909 10 00 00.
Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на 5 років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну товару, опис якого зазначено вище, з Російської Федерації у розмірі 39,94 %.
Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.
Рішення Комісії набирає чинності через 45 днів з дня опублікування цього повідомлення.

 

05.07.2018
Листом від
 03.07.2018 N 31-0007/36159 Нацбанк надав інформацію щодо розміру середньозваженої процентної ставки за залученими депозитами (строковими та на вимогу) фізичних осіб в національній та іноземній валютах за II квартал 2018 року:
- в національній валюті - 10,76 % річних,
- в іноземній валюті - 2,24 % річних.

 

Підписано Закон від 21.06.2018 N 2473-VIII "Про валюту і валютні операції".

Закон визначає правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов'язки суб'єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними валютного законодавства.

Метою Закону є забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та вільного здійснення валютних операцій на території України.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 7 місяців з дня набрання ним чинності.

З дня введення в дію цього Закону визнаються такими, що втратили чинність, Декрет Кабміну від 19.02.1993 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та Закон "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

 

04.07.2018

Державна служба України з питань праці у листі "Щодо призначення окремих осіб, що виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві" від 19.02.2018 N 1216/4/4.4-ДП-18 розглянула питання щодо призначення окремих осіб, які виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві.
На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.
На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.
На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.
Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.
Питання призначення окремих осіб, що виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві, вирішується на розсуд роботодавця з урахування норм Закону "Про охорону праці" та Типового положення, зокрема в частині наявності відповідної підготовки з охорони праці та безпосередньої підпорядкованості роботодавцю.
Держпраці розглянула питання щодо призначення окремих осіб, які виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві, та повідомила, зокрема, наступне.
На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.
На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.
На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.
Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.
Питання призначення окремих осіб, що виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві, вирішується на розсуд роботодавця з урахування норм Закону "Про охорону праці" та Типового положення, зокрема в частині наявності відповідної підготовки з охорони праці та безпосередньої підпорядкованості роботодавцю.

 

03.07.2018

Нацбанк постановою від 26.06.2018 N 72 створює умови для розвитку ринку ОВДП

З метою вдосконалення механізму первинного розміщення облігацій внутрішніх державних позик, сприяння активізації ринку державних облігацій України та приведення власних нормативно-правових актів до вимог законодавства України Нацбанк затвердив зміни до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик.

Постановою передбачено, зокрема, такі зміни:

первинні дилери отримують можливість виконувати функцію брокера для своїх клієнтів, купуючи ОВДП при первинному їх розміщенні від свого імені, за дорученням та за рахунок своїх клієнтів;

надається можливість зарахування облігацій на власний рахунок первинного дилера у цінних паперах у разі несвоєчасного перерахування чи неперерахування коштів клієнтом;

збільшується строк, протягом якого можуть надійти кошти від учасників розміщення за облігації, з 2-х робочих днів до 5-ти робочих днів.

Постанова набирає чинності з 1 вересня 2018 року.

 

 

02.07.2018

Нові рахунки для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів.

 

 

НКРЕКП постановою від 21.06.2018 N 525 визначила ставку внеску на регулювання на III квартал 2018 року у розмірі 0,033 відсотки.

Ставку внеску визначено відповідно до Законів "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про джерела фінансування органів державної влади" та Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання.

 

НКРЕКП постановою від 21.06.2018 N 526 визначила планову ставку внеску на регулювання на 2019 рік у розмірі 0,064 відсотки.

Планову ставку внеску визначено відповідно до Законів "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про джерела фінансування органів державної влади" та Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання.

 

 

МОЗ наказом від 03.04.2018 N 610 виклало у новій редакції Правила зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах.

Вимоги цих Правил поширюються на всі лікувально-профілактичні заклади незалежно від їх форм власності та підпорядкування.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 квітня 2018 р. за N 522/31974 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Нова процедура подання звіту щодо сум нарахованого ЄСВ

Мінфін наказом від 15.05.2018 N 511 виклав у новій редакції Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Цей Порядок визначає процедуру, форму, строки подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до ДФС, яка є центральним органом виконавчої влади, який реалізує, зокрема, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску, її територіальних органів.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 червня 2018 р. за N 692/32144 та набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.

 

Огляд нових нормативних актів України

червень 2018

травень 2018

квітень 2018

березень 2018

лютий 2018

січень 2018

 

 

 

 

Повний текст нормативних документів:

 

"Юрист+Закон"  ( 70 грн. )

Законодавство України на DVD або USB-FLASH-носіях.

 

 

Інформаційно-довідкова система "Зодчий"  (1200 грн.)

 Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/image002.jpg

Нормативна база будівельних документів і стандартів

(СНИП, ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВСН)