Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Про створення технічного комітету стандартизації "Судова експертиза"<br>Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації; сертифікації та якості"<br>Наказ, Перелік від 07.05.2018 № 125

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

НАКАЗ

від 7 травня 2018 року N 125

Про створення технічного комітету стандартизації "Судова експертиза"

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України "Про стандартизацію" від 05.06.2014 N 1315-VII, розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 N 1163-р "Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації" та згідно з протоколом засідання керівної ради національного органу стандартизації від 05.05.2018 N 2 для вдосконалення національної системи стандартизації у сфері судових експертиз наказую:

1. Створити технічний комітет стандартизації "Судова експертиза", надавши йому реєстраційний номер 192.

2. Уповноважити Київській науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - КНДІСЕ МЮ України) здійснювати функції секретаріату технічного комітету стандартизації 192 "Судова експертиза" (далі - ТК 192).

3. Закріпити за ТК 192 сферу діяльності та об'єкти стандартизації згідно з додатком 1.

4. Для забезпечення діяльності ТК 192 призначити:

- головою ТК 192 - Рувіна Олександра Григоровича, директора КНДІСЕ МЮ України;

- заступником голови ТК 192 - Назарова Володимира Васильовича, завідувача сектору сертифікації та менеджменту якості досліджень КНДІСЕ МЮ України;

- відповідальним секретарем ТК 192 - Горову Наталію Теодорівну, наукового співробітника сектору сертифікації та менеджменту якості досліджень КНДІСЕ МЮ України;

5. Затвердити перелік колективних та індивідуальних членів ТК 192 згідно з додатком 2.

6. Затвердити структуру ТК 192 згідно з додатком 3.

7. Голові ТК 192 Рувіну О. Г. забезпечити:

- розроблення Положення про ТК 192 і подання його на розгляд та затвердження до національного органу стандартизації (далі - НОС) у місячний строк;

- підготування та подання до НОС звіту про діяльність ТК 192 щороку до 25 грудня.

8. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП "УкрНДНЦ".

9. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

10. Начальнику адміністративного відділу довести цей наказ до відома виконавців.

11. Контроль за виконанням цього наказу залишається за керівником підприємства чи особою, яка виконує його обов'язки.

Генеральний директор

Г. В. Лісіна

Додаток 1
до наказу національного органу стандартизації ДП "УкрНДНЦ"
07.05.2018 N 125


Сфера діяльності та об'єкти стандартизації, закріплені за ТК 192 "Судова експертиза"

Сфера діяльності

Код та назва об'єкта стандартизації згідно з ДК 004

Стандартизація у сфері судових експертиз

07.140 Судова експертиза

Додаток 2
до наказу національного органу стандартизації ДП "УкрНДНЦ"
07.05.2018 N 125


Перелік членів ТК 192 "Судова експертиза" (колективних та індивідуальних членів)

Ч. ч.

Назва організації колективного члена ТК, прізвище, ім'я, по батькові та посада уповноваженого представника, прізвище, ім'я, по батькові та посада індивідуального члена

Адреса організації, телефон, факс, e-mail

1

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ):

вул. Смоленська, 6, м. Київ, 03057;
тел.: (044) 200-29-29,
факс: (044) 200-29-11;
e-mail: info@kndise.gov.ua

Рувін Олександр Григорович,
директор

тел.: (044) 200-29-10,
(044) 200-29-29;
e-mail: oleksandr.ruvin@kndise.gov.ua

2

Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України (ЛНДІСЕ):

вул. Липинського, 54, м. Львів, 79024;
тел.: (032) 231-76-13,
(032) 231-76-31;
e-mail: lndise@ukr.net

Крук Андрій Сергійович,
завідувач Волинським відділенням ЛНДІСЕ

тел.: (032) 231-76-13,
(032) 231-76-31,
тел. моб.: (050) 676-99-39;
e-mail: lndise@ukr.net, kruk_expert@ukr.net

3

Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України (ДнНДІСЕ):

вул. Січеславська Набережна, 17, оф. 361,
м. Дніпро, 49000;
тел.: (056) 726-54-00,
(056) 791-17-56;
e-mail: dniprondise@ukr.net

Лилова Юлія Юріївна,
завідувач лабораторією криміналістичних досліджень

тел.: (056) 726-54-00,
(056) 791-17-56;
e-mail: dniprondise@ukr.net

4

Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України:

бул Лесі Українки, 26, оф. 501, м. Київ, 01133;
тел.: (044) 592-14-01;
e-mail: intelect.ndc@gmail.com

Адлер Олександр Григорович,
заступник директора

тел. (044) 592-14-01;
e-mail: lexgrigadler@gmail.com

5

Департамент податкових та митних експертиз ДФС України (ДПМЕ ДФС):

просп. Степана Бандери, 8, корп. 8, м. Київ, 04073;
тел.: (044) 426-44-70,
(044) 426-44-80;
e-mail: sled@sfs.gov.ua

Костирін Павло Іванович,
начальник управління товарознавчої, інженерно-технічної та криміналістичної експертизи

тел.: (044) 426-44-70,
(044) 426-44-80;
e-mail: sled@sfs.gov.ua

6

Головний експертно-криміналістичний центр Державної прикордонної служби України (ГЕКЦ):

ОКПП "Київ",
м. Бориспіль, Київська обл., 08301;
тел.: (044) 239-84-13,
(044) 281-78-68;
e-mail: gekc@dpsu.gov.ua

Ананьїн Олег Валерійович,
старший офіцер відділення методичного забезпечення та планування

тел.: (044) 239-84-13,
(044) 281-78-68;
e-mail: gekc@dpsu.gov.ua

7

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ (УкрНДІСТСЕ):

вул. Миколи Василенка, 3, м. Київ, 03113,
тел.: (044) 408-70-54;
e-mail: icte@ssu.gov.ua

Сотник Володимир Сергійович,
старший консультант

тел.: (044) 408-70-54;
e-mail: icte@ssu.gov.ua

8

Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (ДНДЕКЦ МВС України):

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601;
тел.: (044) 405-74-69,
(044) 374-34-06;
e-mail: dndekc@mvs.gov.ua

Теплицький Броніслав Броніславович,
перший заступник директора

тел.: (044) 405-74-69,
(044) 374-34-06;
e-mail: dndekc@mvs.gov.ua

9

Державний науково-дослідний інститут МВС України (ДНДІ МВС України):

пров. Є. Гуцала, 4-а, м. Київ, 01011;
тел.: (044) 362-45-48;
e-mail: spetctk@ukr.net

Самусь Євген Вікторович,
завідувач лабораторії сертифікації ручної вогнепальної зброї та спеціальних засобів самозахисту

тел.: (044) 362-45-48;
e-mail: spetctk@ukr.net

10

Департамент вибухотехнічної служби Національної поліції України (Департамент ВТС НПУ):

вул. Велика Кільцева, 4, корп. 71, Київ, 03680;
тел.: (044) 364-70-54,
(044) 364-70-30,
e-mail: dvts@police.gov.ua

Кручинський Віктор Анатолійович, заступник начальника управління організаційно-аналітичного забезпечення

тел.: (044) 364-70-38;
e-mail: dvts@police.gov.ua

11

Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки
ім. академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України":

вул. Героїв оборони, 6, м. Київ, 03127;
тел.: (044) 258-47-73;
e-mail: office@medved.kiev.ua

Проданчук Микола Георгійович,
директор

тел.: (044) 258-47-73;
e-mail: office@medved.kiev.ua

12

Українська лабораторія якості і безпеки продукції агропромислового комплексу (УЛЯБП АПК):

вул. Героїв оборони, 15, м. Київ, 03041,
тел.: (044) 526-45-03;
e-mail: info@quality.ua

Самкова Оксана Петрівна,
заступник директора з експертної діяльності

вул. Машинобудівників, 7, смт Чабани, Києво-Святошинський р-н,
Київська обл., 08162;
тел.:(044) 526-45-03;
e-mail: info@quality.ua

13

Державна установа "Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України" (ДУ "Головне бюро СМЕ МОЗ України"):

вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112;
тел.: (044) 456-60-98,
(044) 440-03-65;
e-mail: gb@nbsme.com.ua

Личман Тамара Василівна,
заступник начальника

тел.: (044) 456-60-98,
(044) 440-03-65;
e-mail: gb@nbsme.com.ua

14

Київське міське клінічне бюро судово-медичної експертизи Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації:

вул. Докучаєвська, 4, м. Київ, 03141;
тел.: (044) 275-15-55;
e-mail: bsme@health.kiev.ua

Михайленко Олександр Вікторович,
завідувач відділенням судово-медичної криміналістики

тел.: (044) 275-15-55;
e-mail: bsme@health.kiev.ua

15

Національна академія прокуратури України:

вул. Мельникова, 81-б,
м. Київ, 04050;
тел. (044) 206-00-52;
e-mail: napu@ap.gp.gov.ua

Столітній Антон Володимирович,
начальник відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять ОРД, дізнання та досудове слідство

тел. (044) 206-00-52;
e-mail: napu@ap.gp.gov.ua

16

Національна академія внутрішніх справ (НАВС):

пл. Солом'янська, 1, м. Київ, 03035,
тел.: (044) 246-94-91;
e-mail: post@naiau.kiev.ua

Садченко Олександр Олексійович,
професор кафедри

тел.: (044) 246-94-91;
e-mail: post@naiau.kiev.ua

17

Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації банківського обладнання, споруд безпеки, засобів захисту та систем якості" (ТОВ ЦСБО):

пров. Охтирський, 3, м. Київ, 03022;
тел.: (044) 502-33-11;
e-mail: csbo@csbo.com.ua

Саблін Андрій В'ячеславович,
директор

тел.: (044) 502-33-11;
e-mail: csbo@csbo.com.ua

18

Хотульов Сергій Аркадійович,
завідувач лабораторії організації експертної діяльності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ)

вул. Смоленська, 6, м. Київ, 03057;
тел.: (044) 200-29-11,
(044) 200-29-29;
e-mail: sergey.hotulyov@kndise.gov.ua

19

Назаров Володимир Васильович,
завідувач сектору сертифікації та менеджменту якості досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ)

вул. Смоленська, 6, м. Київ, 03057;
тел.: (044) 200-29-12;
e-mail: volodymyr.nazarov@kndise.gov.ua

20

Молибога Микола Павлович,
провідний науковий співробітник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ)

вул. Смоленська, 6, м. Київ, 03057;
тел.: (044) 200-29-11,
(044) 200-29-29;
e-mail: mykola.molyboha@kndise.gov.ua

21

Горова Наталія Теодорівна,
науковий співробітник сектору сертифікації та менеджменту якості досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ)

вул. Смоленська, 6, м. Київ, 03057;
тел.: (044) 200-29-12;
e-mail: natalia.horova@kndise.gov.ua

Додаток 3
до наказу національного органу стандартизації ДП "УкрНДНЦ"
07.05.2018 N 125


Структура ТК 192 "Судова експертиза"

Ч. ч.

Назва ПК

Код та назва об'єктів стандартизації згідно з ДК 004

Прізвище, ім'я, по батькові та посада голови ПК, телефон, факс, e-mail, назва організації, яку він представляє, та її адреса

1

ТК "Судова експертиза"

07.140 Судова експертиза (в частині судово-експертної діяльності, вимог до створення експертних методик, проведення судових експертиз та експертних досліджень, роботи з речовими доказами)

Рувін Олександр Григорович, директор інституту,
тел./факс (044) 200-29-11,
(044) 200-29-29;
e-mail: info@kndise.gov.ua,
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ) Міністерства юстиції України,
вул. Смоленська, 6, м. Київ, 03057
Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно