Лицензионная АВК-5 ред. . 3.3.3. . от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Ремонтуємо товар: нюанси бухобліку<br>Запитання-відповіді від 15.05.2018

Підприємство купує вживану сільгосптехніку (вартість придбання - ринкова) із метою подальшого продажу (обліковує як товар) і як передпродажну підготовку проводить ремонт цієї техніки.
Як відображати ремонт товарів у бухобліку: збільшувати первісну вартість ремонтованого товару на вартість встановлених запчастин чи просто відносити на витрати періоду?

Відразу зауважимо, що порядок і методику обліку ремонту/поліпшення товарів чітко не регламентовано. Тому далі виходитимемо із загальних принципів бухгалтерського обліку запасів та витрат.

Відповідно до абз. 7 п. 9 П(С)БО 9 "Запаси" до первісної вартості (собівартості) запасів належать, зокрема, інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях. До таких витрат, серед іншого, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства/установи на доопрацювання та підвищення якісно технічних характеристик запасів. Те саме передбачено абз. 5 п. 2.2 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну України від 10.01.2007 р. № 2.

Водночас серед витрат на збут, які не зараховують до первісної вартості запасів (абз. 4 п. 14 П(С)БО 9, абз. 7 п. 2.3 Методичних рекомендацій № 2), зазначено витрати на передпродажну підготовку товарів (див. абз. 6 п. 19 П(С)БО 16 "Витрати"). Однак, цей різновид витрат характерний для роздрібної торгівлі. До передпродажних витрат також можна зарахувати: на приведення маркування імпортних товарів у відповідність до вимог українського законодавства; фасування, передпродажне сортування й стікерування; зберігання, у тому числі на утримання холодильного обладнання тощо.
____________
* Повніший перелік заходів, що належать до передпродажної підготовки товарів, наведено в статті 3.6 Методичних рекомендацій з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності, затверджених наказом Мінекономіки та з питань європейської інтеграції від 22.05.2002 р. № 145.

На нашу думку, вартість запчастин, які придбавають для заміни/ремонту товару з метою його доопрацювання й підвищення якісно технічних характеристик запасів, у цьому випадку доцільно зараховувати до первісної вартості такого товару (п. 10, 17 П(С)БО 16).

Тобто на вартість установленої на техніку запчастини потрібно збільшити первісну вартість (собівартість) такої техніки: Дт 281 - Кт - 20, 22, 66, 65 або Дт 281 - Кт 685, якщо ремонт здійснюють підрядним способом.

Акцентуємо: запаси відображають у бухобліку та звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації (п. 24 П(С)БО 9). За чистою вартістю реалізації запаси обліковують, якщо на дату балансу їхню ціну знижено або їх зіпсовано, вони застаріли або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду (п. 25 П(С)БО 9). Суму, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації, і вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, що не вистачає) запасів списують на витрати звітного періоду (п. 27 П(С)БО 9).


Водночас, якщо демонтовані деталі мають певну цінність і їх можна в подальшому використати, такі деталі потрібно оприбутковувати як активи. Переважно це стосується вартісних частин техніки: коробки перемикання передач, двигуна тощо. При цьому їх оприбуткування має відбуватися за справедливою вартістю - абз. 8 п. 9 П(С)БО 9. Таку операцію, на нашу думку, треба відображати саме як розкомплектацію товару (оформляти відповідним наказом чи розпорядженням керівництва). У такому разі облікову вартість товару (техніки), із якої цю деталь вилучено, потрібно зменшити на відповідну вартість демонтованої деталі та збільшити на вартість встановленої на заміну деталі, а демонтовану деталь оприбуткувати як окремий запас.

Якщо ж демонтована деталь ознак активу не має (тобто від її використання в майбутньому отримання економічних вигід не очікують), зменшувати вартість товару, який ремонтують, на вартість демонтованої запчастини не потрібно.

Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 3.3.1. официальный сайт АВК-5 3.3.1. бесплатно обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно