Описание: Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионная АВК-5 ред.3.4.0. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.).
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18    (050)330-54-00    (063)152-61-27   (068)201-77-62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.11.2018

м. Київ

N 1707

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 грудня 2018 р. за N 1432/32884

Про затвердження форм заяви та звіту організацій колективного управління

Відповідно до статей 4 і 20 Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму заяви про акредитацію організації колективного управління;

форму щорічного звіту про діяльність організації колективного управління.

2. Департаменту інтелектуальної власності забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Тітарчука М. І.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

С. І. Кубів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
20 листопада 2018 року N 1707

ЗАЯВА
про акредитацію організації колективного управління

_____________________________________________________________________________________
                                                              (найменування організації колективного управління)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

що знаходиться за адресою: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Сфера діяльності організації колективного управління, в якій організація має намір здійснювати розширене і (або) обов'язкове колективне управління _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Додатки до заяви:

1. Список правовласників, з якими організація уклала договори, із зазначенням належних їм прав на об'єкти авторського права і (або) суміжних прав у сфері, щодо якої подається заява, на ______ арк.

2. Відомості про фактичну кількість використання на території України об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, щодо яких організація уклала договори з правовласниками, разом з підтвердними документами на ______ арк.

3. Копії договорів, укладених організацією з аналогічними іноземними організаціями, які управляють правами на вид об'єктів авторського права і (або) суміжних прав у сфері, щодо якої подається заява, на _____ арк.

4. Відомості про членство або співпрацю з міжнародними об'єднаннями організацій колективного управління, міжнародними об'єднаннями правовласників у сфері, щодо якої подається заява, на ______ арк.

5. Відомості про відокремлені підрозділи організації або осіб, які на підставі договору з організацією уповноважені вести від її імені переговори щодо укладення договорів, на _____ арк.

6. Відомості, що підтверджують право власності організації на приміщення або право користування приміщенням.

7. Відомості про матеріально-технічне забезпечення та кваліфікований персонал організації на ______ арк.

 

Керівник

________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

_________________
(дата)

 

Директор департаменту
інтелектуальної власності

В. О. Жалдак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
20 листопада 2018 року N 1707

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ
про діяльність організації колективного управління за _______ рік

_____________________________________________________________________________________
(найменування організації колективного управління)

__________________
(дата складення звіту)

_______________________
(дата оприлюднення звіту
на веб-сайті організації)

__________________
(місце складення звіту)

1. Відомості про двосторонні та багатосторонні договори організації з іншими організаціями колективного управління, у тому числі з аналогічними іноземними організаціями

1.1. На початок звітного періоду

I. Договори, укладені з іноземними організаціями

N

Сторона договору

Дата набрання чинності договором

Строк дії договору

Предмет договору

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

II. Договори, укладені з іншими організаціями

N

Сторона договору

Дата набрання чинності договором

Строк дії договору

Предмет договору

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1.2. На кінець звітного періоду

I. Договори, укладені з іноземними організаціями

N

Сторона договору

Дата набрання чинності договором

Строк дії договору

Предмет договору

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

II. Договори, укладені з іншими організаціями

N

Сторона договору

Дата набрання чинності договором

Строк дії договору

Предмет договору

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

2. Відомості про доходи від прав, зібрані організацією колективного управління, щодо використання таких доходів

2.1. На початок звітного періоду

I. Відомості про доходи від прав, зібрані організацією колективного управління

N

Сума зібраних доходів від прав

Категорія прав

Сфера використання прав

Предмет договору

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

II. Відомості про використання доходів від прав організацією колективного управління

N

Сума доходів від прав, розподілених правовласникам

Сума доходів від прав, перерахованих іншим організаціям колективного управління

Сума доходів від прав, використаних на інші цілі

сума

сфера використання прав

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

2.2. На кінець звітного періоду

I. Відомості про доходи від прав, зібрані організацією колективного управління

N

Сума зібраних доходів від прав

Категорія прав

Сфера використання прав

Предмет договору

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

II. Відомості про використання доходів від прав організацією колективного управління

N

Сума доходів від прав, розподілених правовласникам

Сума доходів від прав, перерахованих іншим організаціям колективного управління

Сума доходів від прав, використаних на інші цілі

сума

сфера використання прав

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

3. Відомості про відносини з іншими організаціями колективного управління, у тому числі з аналогічними іноземними організаціями

3.1. На початок звітного періоду

I. Суми коштів, отриманих від інших організацій колективного управління

N

Сума отриманих коштів

Категорія прав

Сфера використання прав

Найменування організації, від якої отримано кошти

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

II. Суми коштів, виплачених іншим організаціям колективного управління

N

Сума виплачених коштів

Категорія прав

Сфера використання прав

Найменування організації, якій виплачено кошти

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

III. Суми коштів, утриманих як збір за управління та інші відрахування з доходу від прав, виплачених на користь інших організацій колективного управління

N

Сума утриманих коштів

Категорія прав

Сфера використання прав

Найменування організації, якій виплачено кошти

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

IV. Суми коштів, утриманих як збір за управління, інші відрахування з доходу від прав іншими організаціями колективного управління

N

Сума утриманих коштів

Категорія прав

Сфера використання прав

Найменування організації, яка утримала кошти

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

V. Суми коштів, що належать до виплати іншим організаціям колективного управління і розподілені безпосередньо правовласникам

N

Сума коштів, що належать до виплати

Категорія прав

Найменування організації, яка утримала кошти

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

3.2. На кінець звітного періоду

I. Суми коштів, отриманих від інших організацій колективного управління

N

Сума отриманих коштів

Категорія прав

Сфера використання прав

Найменування організації, від якої отримано кошти

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

II. Суми коштів, виплачених іншим організаціям колективного управління

N

Сума виплачених коштів

Категорія прав

Сфера використання прав

Найменування організації, якій виплачено кошти

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

III. Суми коштів, утриманих як збір за управління та інші відрахування з доходу від прав, виплачених на користь інших організацій колективного управління

N

Сума утриманих коштів

Категорія прав

Сфера використання прав

Найменування організації, якій виплачено кошти

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

IV. Суми коштів, утриманих як збір за управління, інші відрахування з доходу від прав іншими організаціями колективного управління

N

Сума утриманих коштів

Категорія прав

Сфера використання прав

Найменування організації, яка утримала кошти

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

V. Суми коштів, що належать до виплати іншим організаціям колективного управління і розподілені безпосередньо правовласникам

N

Сума коштів, що належить до виплати

Категорія прав

Найменування організації, яка утримала кошти

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

4. Відомості про розподіл і виплату організацією колективного управління доходів від прав

4.1. На початок звітного періоду

I. Загальна сума доходів від прав, розподілена на користь правовласників

N

Загальна сума розподілених доходів від прав

Категорія прав

Сфера використання прав

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

II. Загальна сума доходів від прав, виплачена правовласникам

N

Загальна сума виплачених доходів від прав

Категорія прав

Сфера використання прав

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

III. Загальна сума зібраних, але не розподілених або не виплачених правовласникам коштів

N

Загальна сума нерозподілених коштів

Категорія прав

Сфера використання прав

Фінансовий рік, в якому зібрано кошти

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

N

Загальна сума невиплачених коштів

Категорія прав

Сфера використання прав

Фінансовий рік, в якому зібрано кошти

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

4.2. На кінець звітного періоду

I. Загальна сума доходів від прав, розподілена на користь правовласників

N

Загальна сума розподілених доходів від прав

Категорія прав

Сфера використання прав

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

II. Загальна сума доходів від прав, виплачена правовласникам

N

Загальна сума виплачених доходів від прав

Категорія прав

Сфера використання прав

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

III. Загальна сума зібраних, але не розподілених або не виплачених правовласникам коштів

N

Загальна сума нерозподілених коштів

Категорія прав

Сфера використання прав

Фінансовий рік, в якому зібрано кошти

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

N

Загальна сума невиплачених коштів

Категорія прав

Сфера використання прав

Фінансовий рік, в якому зібрано кошти

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

5. Відомості про причини наявності нерозподілених і невиплачених коштів та про заходи, здійснені організацією колективного управління для пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути розподілені та виплачені кошти

5.1. На початок звітного періоду

I. Відомості організації колективного управління про причини наявності нерозподілених коштів

N

Сума нерозподілених коштів

Заходи, здійснені організацією колективного управління для пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути розподілені кошти

1

2

3

 

 

 

Усього

 

 

II. Відомості організації колективного управління про причини наявності невиплачених коштів

N

Сума невиплачених коштів

Заходи, здійснені організацією колективного управління для пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути виплачені кошти

1

2

3

 

 

 

Усього

 

 

5.2. На кінець звітного періоду

I. Відомості організації колективного управління про причини наявності нерозподілених коштів

N

Сума нерозподілених коштів

Заходи, здійснені організацією колективного управління для пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути розподілені кошти

1

2

3

 

 

 

Усього

 

 

II. Відомості організації колективного управління про причини наявності невиплачених коштів

N

Сума невиплачених коштів

Заходи, здійснені організацією колективного управління для пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути виплачені кошти

1

2

3

 

 

 

Усього

 

 

6. Відомості про використання сум, утриманих організацією колективного управління, з обґрунтуванням та розрахунком цих сум

6.1. На початок звітного періоду

I. Відомості про всі операційні та фінансові витрати, здійснені організацією колективного управління

N

Сума витрат

Категорія прав

Обґрунтування витрат (якщо витрати є непрямими або такими, що не можуть бути віднесені до жодної з категорій прав)

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

II. Відомості про операційні та фінансові витрати організації колективного управління в частині безпосереднього управління правами

N

Сума витрат

Категорія прав

Обґрунтування витрат (якщо витрати є непрямими і такими, що не можуть бути віднесені до жодної з категорій прав)

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

III. Відомості про всі операційні та фінансові витрати організації колективного управління, здійснені щодо інших, ніж управління правами, послуг

N

Сума витрат

Призначення витрат

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

IV. Відомості про ресурси організації колективного управління, що використовуються для покриття витрат

N

Сума витрат

Ресурси організації колективного управління для покриття витрат

1

2

3

 

 

 

Усього

 

 

V. Відомості про розмір матеріального забезпечення, наданого особам, які входять до наглядового чи виконавчого органу організації колективного управління, у звітному році

N

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада або інший статус учасника із зазначенням виду органу (наглядовий, виконавчий)

Розмір матеріального забезпечення

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

VI. Відомості про вирахування доходів від прав, що здійснюються організацією колективного управління

N

Сума вирахувань з доходів від прав

Категорія прав

Сфера використання прав

Цілі вирахувань

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

6.2. На кінець звітного періоду

I. Відомості про всі операційні та фінансові витрати, здійснені організацією колективного управління

N

Сума витрат

Категорія прав

Обґрунтування витрат (якщо витрати є непрямими або такими, що не можуть бути віднесені до жодної з категорій прав)

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

II. Відомості про операційні та фінансові витрати організації колективного управління в частині безпосереднього управління правами

N

Сума витрат

Категорія прав

Обґрунтування витрат (якщо витрати є непрямими і такими, що не можуть бути віднесені до жодної з категорій прав)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

III. Відомості про операційні та фінансові витрати організації колективного управління, здійснені щодо інших, ніж управління правами, послуг

N

Сума витрат

Призначення витрат

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

IV. Відомості про ресурси організації колективного управління, що використовуються для покриття витрат

N

Сума витрат

Ресурси організації колективного управління для покриття витрат

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

V. Відомості про розмір матеріального забезпечення, наданого особам, які входять до наглядового чи виконавчого органу організації колективного управління, у звітному році

N

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада або інший статус учасника із зазначенням виду органу (наглядовий, виконавчий)

Розмір матеріального забезпечення

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

VI. Вирахування, що здійснюються з доходів від прав організацією колективного управління

N

Сума вирахувань з доходів від прав

Категорія права

Сфера використання права

Ціль вирахування

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

7. Випадки відмови організації колективного управління від укладення договорів з користувачами

7.1. На початок звітного періоду

N

Користувач

Дата й інші реквізити документа, яким було направлено пропозицію про укладення договору

Сфера використання прав, за якою пропонувалося укласти договір

Дата й інші реквізити документа, яким організація колективного управління повідомила користувача про відмову від укладення договору, із зазначенням підстави відмови

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. На кінець звітного періоду

N

Користувач

Дата й інші реквізити документа, яким було направлено пропозицію про укладення договору

Сфера використання прав, за якою пропонувалося укласти договір

Дата й інші реквізити документа, яким організація колективного управління повідомила користувача про відмову від укладення договору, із зазначенням підстави відмови

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Відомості про організаційно-правову форму та структуру організації колективного управління

8.1. На початок звітного періоду

N

Організаційно-правова форма

Відомості про загальні збори

Відомості про наглядовий орган

Відомості про виконавчий орган

Інші відомості про структуру

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

8.2. На кінець звітного періоду

N

Організаційно-правова форма

Відомості про загальні збори

Відомості про наглядовий орган

Відомості про виконавчий орган

Інші відомості про структуру

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

9. Інші відомості про діяльність організації колективного управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки:

1. Спеціальний звіт на _____ арк.

2. Аудиторський звіт на _____ арк.

 

Рішення загальних зборів про затвердження щорічного звіту організації колективного управління
______________________________________________
                                           (дата, номер рішення)

Керівник

_______________
(підпис)

___________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Директор департаменту
інтелектуальної власності

В. О. Жалдак

 

 

"ЗОДЧИЙ" - полная база строительных документов ДБН ДСТУ ГСТУ (Цена 1200 грн.)

alt

Перечень новых поступлений ДБН, ДСТУ, ГОСТ
Текст для ознакомления заказывайте бесплатно.

Обновленные тексты ДБН, ДСТУ, ГОСТ в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений - Минрегион рекомендует"Зодчий".