Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионный сметный комплекс

«АВК-5» ред. 3.5.1  9150 грн. с НДС на 2 ПК (локальная)

«АС-4 ПИР»  3984 грн. с НДС на 1 ПК (локальная)

«Эксперт-Смета»  от 3617 грн. WindowsLinux и MacOS

(локальная, сетевая, на USB-носителе).


Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18    (050)330-54-00    (068)201-77-62    (093)902-93-85

 

 

Набули чинності 1 січня 2020 року:

 

ДБН В.2.2-41:2019 Висотні будівлі. Основні положення

ДСТУ 2436.10:2018 Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення сірководню та меркаптанів

ДСТУ 2436.11:2018 Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Методи визначення бромного числа

ДСТУ 2436.12:2018 Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод вимірювання температури кристалізації бензолу

ДСТУ 2436.13:2018 Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод вимірювання температурних границь перегонки

ДСТУ 2436.1:2018 Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Методи визначення зовнішнього вигляду та кольору

ДСТУ 2436.2:2018 Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Хроматографічний метод вимірювання масової частки домішок та визначення масової частки основної речовини в бензолі, толуолі та ксилолі

ДСТУ 2436.3:2018 Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Методи визначення забарвлення кислоти сірчаної

ДСТУ 2436.4:2018 Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення сірковуглецю в бензолі

ДСТУ 2436.5:2018 Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення тіофену в бензолі

ДСТУ 2436.6:2018 Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення речовин, що сульфуються

ДСТУ 2436.7:2018 Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення реакції водної витяжки

ДСТУ 2436.8:2018 Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення випарності

ДСТУ 2436.9:2018 Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод вимірювання висоти шару води в цистерні

ДСТУ 33.108:2005 Страховий фонд документації. Документи страхового фонду документації. Технічний паспорт мікрофільму. Загальні вимоги. Зміна № 2

ДСТУ 33.111:2008 Страховий фонд документації. Відповідність документів оригіналу чинної документації. Технічні вимоги. Зміна № 1

ДСТУ 33.113:2014 Страховий фонд документації. Графічні символи і трафарети у мікрофільмах. Загальні технічні вимоги. Зміна № 1

ДСТУ 33.403:2005 Страховий фонд документації. Повнорозмірні паперові копії з мікрофільмів страхового фонду документації. Технічні вимоги та методи контролювання. Зміна № 1

ДСТУ 4070:2019 Вагони трамвайні пасажирські. Вимоги щодо пасивної безпеки

ДСТУ 4876:2019 Вагони трамвайні пасажирські. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 7202:2019 Засоби допоміжні для осіб з обмеженням життєдіяльності. Класифікація та термінологія (ISO 9999:2016, NEQ)

ДСТУ 7450:2013 Туристичні послуги. Знаки туристичні активного туризму. Класифікація, опис і правила застосування. Зміна № 1

ДСТУ 8750:2017 Дизайн і ергономіка. Позначення індикаторів та органів керування на виробничому устаткованні

ДСТУ 8819:2018 Настанова щодо пристосування об’єктів побутового, фізкультурно-оздоровчого та виробничого призначення для санітарного оброблення людей, спеціального оброблення одягу, засобів індивідуального захисту, техніки та обладнання

ДСТУ 8825:2019 Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення розтяжності

ДСТУ 8826:2019 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення вологості газопилових потоків

ДСТУ 8827:2019 Масла кам’яновугільні. Метод вимірювання масової частки фенолів

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація

ДСТУ 8830:2019 Знаки графічні для транспортних центрів. Загальні положення

ДСТУ 8831:2019 Кокс. Метод визначення питомого електричного опору порошку коксу кам’яновугільного

ДСТУ 8832:2019 Метрологія. Дефектоскопи магнітні. Методика повірки

ДСТУ 8833:2019 Виливки із сірого чавуну з пластинчастим графітом. Загальні технічні умови

ДСТУ 8834:2019 Спеціальні засоби. Кайданки. Загальні технічні умови

ДСТУ 8835:2019 Засоби індивідуального захисту. Шоломи кулезахисні. Класифікація. Загальні технічні умови

ДСТУ 8863:2019 Установки ліфтові. Вимоги щодо безпечної експлуатації ліфтів

ДСТУ CISPR 16-1-1:2019 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-1. Апаратура для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості. Вимірювальна апаратура (CISPR 16-1-1:2015, IDT)

ДСТУ CISPR TR 16-2-5:2019 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання параметрів радіозавад та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 2-5. Вимірювання радіозавад, створюваних фізично великим обладнанням на місці розташування (CISPR TR 16-2-5:2008, IDT)

ДСТУ EN 10079:2018 Вироби сталеві. Номенклатура (EN 10079:2007, ІDT)

ДСТУ EN 1012-1:2018 Компресори та вакуумні насоси. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Компресори (EN 1012-1:2010, IDT)

ДСТУ EN 1012-2:2018 Компресори та вакуумні насоси. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Вакуумні насоси (EN 1012-2:1996 + A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 10140:2018 Штаба сталева холоднокатана вузька. Допуски на розміри та форму (EN 10140:2006, ІDT)

ДСТУ EN 10217-6:2018 Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 6. Труби, зварені дуговим зварюванням під флюсом, з нелегованих сталей з нормованими властивостями за знижених температур (EN 10217-6:2002; А1:2005, IDT)

ДСТУ EN 10263-1:2018 Пруток, стрижні й дріт сталеві для холодного висаджування та холодного видавлювання. Частина 1. Загальні технічні умови постачання (EN 10263-1:2017, ІDT)

ДСТУ EN 1067:2018 Клеї. Перевіряння та готування проб до випробування (EN 1067:2005, IDT)

ДСТУ EN 1175-1:2018 Безпечність транспорту промислового вантажного. Вимоги до електричних характеристик. Частина 1. Загальні вимоги до навантажувачів із живленням від акумуляторної батареї (EN 1175-1:1998 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 1175-3:2018 Безпечність транспорту промислового вантажного. Вимоги до електричних характеристик. Частина 3. Спеціальні вимоги до систем передавання електроенергії навантажувачів із двигунами внутрішнього згоряння (EN 1175-3:1998 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 12001:2018 Машини для транспортування, нанесення та укладання бетону і будівельного розчину. Вимоги щодо безпеки (EN 12001:2012, IDT)

ДСТУ EN 12067-1:2005 Пристрої регулювання співвідношення повітря/газ для газових пальників і газових приладів. Частина 1. Пристрої пневматичного типу (EN 12067-1:1998/A1:2003, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 12077-2:2018 Крани вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я. Частина 2. Обмежувальні та індикаторні пристрої (EN 12077-2:1998 + А1:2008, IDT)

ДСТУ EN 12259-1:2019 Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти спринклерних і водороз-пилювальних систем. Частина 1. Спринклери (EN 12259-1:1999 + A1:2001, IDT)

ДСТУ EN 12259-1:2019 Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти спринклерних і водорозпилювальних систем. Частина 1. Спринклери (EN 12259-1:1999 + А1:2001/A2:2004, IDT). Зміна № 2:2019

ДСТУ EN 12259-1:2019 Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти спринклерних і водорозпилювальних систем. Частина 1. Спринклери (EN 12259-1:1999 + А1:2001/A3:2006, IDT). Зміна № 3:2019

ДСТУ EN 12270:2018 Спорядження для альпінізму. Елементи закладні. Вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 12270:2013, IDT)

ДСТУ EN 12275:2018 Спорядження для альпінізму. З’єднувачі. Вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 12275:2013, IDT)

ДСТУ EN 12276:2018 Спорядження для альпінізму. Анкери фрикційні. Вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 12276:2013, IDT)

ДСТУ EN 12278:2018 Спорядження для альпінізму. Блок-ролики. Вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 12278:2007, IDT)

ДСТУ EN 12309-2:2019 Прилади газові сорбційні для обігрівання та/або охолодження номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт. Частина 2. Вимоги щодо безпечності (EN 12309-2:2000, IDT)

ДСТУ EN 12309-3:2019 Прилади газові сорбційні для обігрівання та/або охолодження номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт. Частина 3. Умови випробувань (EN 12309-3:2014, IDT)

ДСТУ EN 12309-4:2019 Прилади газові сорбційні для обігрівання та/або охолодження номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт. Частина 4. Методи випробувань (EN 12309-4:2014, IDT)

ДСТУ EN 12309-6:2019 Прилади газові сорбційні для обігрівання та/або охолодження номінальною тепловою потужністю не більше ніж 70 кВт. Частина 6. Розрахунок сезонних експлуатаційних показників (EN 12309-6:2014, IDT)

ДСТУ EN 12312-9:2018 Авіаційна наземна техніка. Спеціальні вимоги. Частина 9. Автонавантажувачі для контейнерів/піддонів (EN 12312-9:2013, IDT)

ДСТУ EN 12354-6:2019 Будівельна акустика. Визначення акустичних характеристик будівель за характеристиками їхніх елементів. Частина 6. Звукопоглинання в закритих приміщеннях (EN 12354-6:2003, IDT)

ДСТУ EN 12405-2:2018 Лічильники газу. Пристрої перетворювання. Частина 2. Перетворювання в енергію (EN 12405-2:2012, IDT)

ДСТУ EN 12470-2:2018 Медичні термометри. Частина 2. Термометри фазового переходу (точкова матриця) (EN 12470-2:2000 + А1:2009, IDT)

ДСТУ EN 12470-3:2019 Медичні термометри. Частина 3. Робочі характеристики компактних електричних термометрів (непрогнозовані та прогнозовані) з максимальною межею вимірювання пристрою (EN 12470-3:2000 + A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 12470-4:2019 Медичні термометри. Частина 4. Робочі характеристики електричних термометрів для безперервного вимірювання (EN 12470-4:2000 + A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 12470-5:2019 Медичні термометри. Частина 5. Робочі характеристики інфрачервоних термометрів для вуха (з максимальною межею вимірювання пристрою) (EN 12470-5:2003, IDT)

ДСТУ EN 1247:2018 Ливарне устатковання. Вимоги щодо безпечності для ковшів, наливного устатковання, відцентрових ливарних машин безперервної та напівбезперервної дії (EN 1247:2004 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 1248:2018 Ливарне устатковання. Вимоги щодо безпечності устатковання для абразивоструминного оброблення (EN 1248:2001 + А1:2009, IDT)

ДСТУ EN 12520:2018 Меблі. Міцність, довговічність та безпека. Вимоги до меблів для сидіння побутової призначеності (EN 12520:2015, IDT)

ДСТУ EN 12521:2018 Меблі. Міцність, довговічність та безпека. Вимоги до столів побутової призначеності (EN 12521:2015, IDT)

ДСТУ EN 12607-2:2019 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення опору до твердіння під впливом тепла та повітря. Частина 2. Метод TFOT (EN 12607-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 12607-3:2019 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення опору до твердіння під впливом тепла та повітря. Частина 3. Метод RFT (EN 12607-3:2014, IDT)

ДСТУ EN 12621:2018 Машини для подавання та нанесення покривів під тиском. Вимоги щодо безпеки (EN 12621:2006 + А1:2010, IDT)

ДСТУ EN 12622:2018 Безпечність верстатів. Гідравлічні преси для гнуття (EN 12622:2009 + A1:2013, IDT)

ДСТУ EN 12629-1:2018 Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 12629-1:2000 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 12629-2:2018 Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 2. Машини для виготовлення будівельних блоків (EN 12629-2:2002 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 12629-3:2018 Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 3. Устатковання з рухомим та обертальним столом (EN 12629-3:2002 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 12629-4:2018 Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 4. Машини для виготовлення покрівельної бетонної плитки (EN 12629-4:2001 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 12629-5-1:2018 Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 5-1. Устатковання для виготовлення труб у вертикальному положенні (EN 12629-5-1:2003 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 12629-5-2:2018 Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 5-2. Устатковання для виготовлення труб у горизонтальному положенні (EN 12629-5-2:2003 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 12629-5-3:2018 Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 5-3. Устатковання для попереднього напруження арматури труб (EN 12629-5-3:2003 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 12629-5-4:2018 Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 5-4. Механізми для нанесення покриву на залізобетонні труби (EN 12629-5-4:2003 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 12629-6:2018 Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 6. Стаціонарне та мобільне устатковання для виробництва збірних залізобетонних конструкцій (EN 12629-6:2004 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 12629-7:2018 Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 7. Стаціонарне та мобільне обладнання для багатосерійного виробництва виробів з попередньо напруженого бетону (EN 12629-7:2004 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 12629-8:2018 Устатковання для виробництва будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 8. Машини та устатковання для виготовлення будівельних виробів із силікату кальцію (та бетону) (EN 12629-8:2002 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 12649:2018 Ущільнювачі та згладжувальні машини. Вимоги щодо безпеки (EN 12649:2008 + A1:2011, IDT)

ДСТУ EN 12663-2:2018 Залізничний транспорт. Конструкційні вимоги до кузовів залізничних транспортних засобів. Частина 2. Вантажні вагони (EN 12663-2:2010, IDT)

ДСТУ EN 12669:2019 Тепловентилятори газові для використання в теплицях і додаткового обігрівання непобутових приміщень (EN 12669:2000, IDT)

ДСТУ EN 12697-10:2018 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 10. Ущільнюваність (EN 12697-10:2017, IDT)

ДСТУ EN 12697-11:2018 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 11. Визначення зчеплюваності між заповнювачем і бітумом (EN 12697-11:2012, IDT)

ДСТУ EN 12697-12:2018 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 12. Визначення водостійкості асфальтобетонних зразків (EN 12697-12:2018, IDT)

ДСТУ EN 12697-13:2018 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 13. Вимірювання температури (EN 12697-13:2017, IDT)

ДСТУ EN 12697-15:2018 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 15. Визначення сегрегації (EN 12697-15:2003, IDT)

ДСТУ EN 12697-26:2018 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 26. Жорсткість (EN 12697-26:2012, IDT)

ДСТУ EN 12697-5:2018 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 5. Визначення максимальної щільності (EN 12697-5:2009; АС:2012, IDT)

ДСТУ EN 12697-8:2018 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 8. Визначення показників пористості асфальтобетонних зразків (EN 12697-8:2003, IDT)

ДСТУ EN 12750:2018 Безпечність деревообробних верстатів. Верстати фрезерні чотиристоронні (EN 12750:2013, IDT)

ДСТУ EN 12752-1:2019 Сушарки газові барабанні типу В з номінальною тепловою потужністю до 20 кВт. Частина 1. Безпека (EN 12752-1:1999, IDT)

ДСТУ EN 12757-1:2018 Змішувальні машини для покривних матеріалів. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Змішувальні машини для використання під час оброблення транспортних засобів (EN 12757-1:2005 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 12779:2018 Безпечність деревообробних верстатів. Стаціонарні системи видалення стружок і пилу. Вимоги щодо безпеки (EN 12779:2015, IDT)

ДСТУ EN 12846-1:2019 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення часу витікання віскозиметром витікання. Частина 1. Бітумні емульсії (EN 12846-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 12846-2:2019 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення часу витікання віскозиметром витікання. Частина 2. Бітуми, розріджені летким розчинником або нелетким розріджувачем (EN 12846-2:2011, IDT)

ДСТУ EN 12864:2019 Регулятори низького тиску з постійним налаштуванням і максимальним тиском на виході, що не перевищує 200 мбар, пропускною спроможністю, яка менше чи дорівнює 4 кг/год, і пов’язані з ним захисні пристрої для бутану, пропану чи їхніх сумішей (EN 12864:2001, IDT)

ДСТУ EN 12864:2019 Регулятори низького тиску з постійним налаштуванням і максимальним тиском на виході, що не перевищує 200 мбар, пропускною спроможністю, яка менше чи дорівнює 4 кг/год, і пов’язані з ним захисні пристрої для бутану, пропану чи їхніх сумішей (EN 12864:2001/A1:2003, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 12864:2019 Регулятори низького тиску з постійним налаштуванням і максимальним тиском на виході, що не перевищує 200 мбар, пропускною спроможністю, яка менше чи дорівнює 4 кг/год, і пов’язані з ним захисні пристрої для бутану, пропану чи їхніх сумішей (EN 12864:2001/A2:2005, IDT). Зміна № 2:2019

ДСТУ EN 12864:2019 Регулятори низького тиску з постійним налаштуванням і максимальним тиском на виході, що не перевищує 200 мбар, пропускною спроможністю, яка менше чи дорівнює 4 кг/год, і пов’язані з ним захисні пристрої для бутану, пропану чи їхніх сумішей (EN 12864:2001/A3:2009, IDT). Зміна № 3:2019

ДСТУ EN 12882:2018 Стрічки конвеєрні загальної призначеності. Вимоги щодо електричної та пожежної безпеки (EN 12882:2015, IDT)

ДСТУ EN 12921-1:2018 Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів з використанням рідини або пари. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки (EN 12921-1:2005 + А1:2010, IDT)

ДСТУ EN 12921-2:2018 Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів з використанням рідини або пари. Частина 2. Безпечність машин, що використовують рідини для чищення на водній основі (EN 12921-2:2005 + А1:2008, IDT)

ДСТУ EN 12921-3:2018 Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів з використанням рідини або пари. Частина 3. Безпечність машин, що використовують займисті рідини для чищення (EN 12921-3:2005 + А1:2008, IDT)

ДСТУ EN 12921-4:2018 Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів з використанням рідини або пари. Частина 4. Безпечність машин, що використовують галогеновані розчинники (EN 12921-4:2005 + А1:2008, IDT)

ДСТУ EN 12975-2:2019 Установки сонячні термічні та їхні складники. Сонячні колектори. Частина 2. Методи випробувань (EN 12975-2:2006, IDT)

ДСТУ EN 12976-1:2019 Системи теплові сонячні та їхні складники. Промислове виготовлення. Частина 1. Загальні вимоги (EN 12976-1:2017, IDT)

ДСТУ EN 12977-1:2019 Системи теплові сонячні та їхні складники. Індивідуальне виготовлення. Частина 1. Вимоги до сонячних водонагрівачів і комбінованих систем (EN 12977-1:2018, IDT)

ДСТУ EN 12977-2:2019 Системи теплові сонячні та їхні складники. Системи, виготовлені на замовлення. Частина 2. Методи випробування сонячних водонагрівачів і комбінованих систем (EN 12977-2:2018, IDT)

ДСТУ EN 12977-3:2019 Системи теплові сонячні та їхні складники. Системи, виготовлені на замовлення. Частина 3. Методи експлуатаційних випробувань накопичувачів сонячних водонагрівачів (EN 12977-3:2012, IDT)

ДСТУ EN 12977-3:2019 Системи теплові сонячні та їхні складники. Системи, виготовлені на замовлення. Частина 3. Методи експлуатаційних випробувань накопичувачів сонячних водонагрівачів (EN 12977-3:2018, IDT)

ДСТУ EN 12977-4:2019 Системи теплові сонячні та їхні складники. Індивідуальне виготовлення. Частина 4. Методи випробування для комбінованих накопичувачів (EN 12977-4:2018, IDT)

ДСТУ EN 12981:2018 Установки для нанесення покриттів. Фарбувальні камери для нанесення органічних порошкових покривних матеріалів. Вимоги щодо безпеки (EN 12981:2005 + A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 12999:2019 Крани. Крани-маніпулятори (EN 12999:2011 + А2:2018, IDT)

ДСТУ EN 13001-3-1:2019 Крани. Загальні положення конструювання. Частина 3-1. Граничні стани та доказ міцності сталевих конструкцій (EN 13001-3-1:2012 + A2:2018, IDT)

ДСТУ EN 13001-3-5:2018 Крани вантажопідіймальні. Загальні положення конструювання. Частина 3-5. Граничні стани та перевіряння міцності кованих гаків (EN 13001-3-5:2016, IDT)

ДСТУ EN 13001-3-6:2019 Крани. Загальні положення проектування. Частина 3-6. Граничні стани та перевіряння відповідності машин. Гідравлічні циліндри (EN 13001-3-6:2018, IDT)

ДСТУ EN 13035-3:2018 Машини та установки для вироблення, оброблення та перероблення плаского скла. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Різальні машини (EN 13035-3:2003 + А1:2009; АС:2010, IDT)

ДСТУ EN 13042-1:2018 Машини та устатковання для виробництва, оброблення і формування порожнистих скляних виробів. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Живильник крапельний (EN 13042-1:2007 + А1:2009, IDT)

ДСТУ EN 13042-2:2018 Машини й устатковання для виробництва, оброблення та формування порожнистих скляних виробів. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Транспортувальні машини для подавання (EN 13042-2:2004 + А1:2009, IDT)

ДСТУ EN 13042-3:2018 Машини та устатковання для виробництва, оброблення і формування порожнистих скляних виробів. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. IS-машини (EN 13042-3:2007 + А1:2009, IDT)

ДСТУ EN 13042-5:2018 Машини та устатковання для виробництва, оброблення і формування порожнистих скляних виробів. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Преси (EN 13042-5:2003 + А1:2009, IDT)

ДСТУ EN 13102:2018 Машини для виробництва керамічних виробів. Завантаження та вивантаження тонкої керамічної плитки. Вимоги щодо безпечності (EN 13102:2005 + А1:2008, IDT)

ДСТУ EN 13108-1:2018 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 1. Асфальтобетон (EN 13108-1:2016, IDT)

ДСТУ EN 13108-21:2018 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 21. Виробничий контроль якості (EN 13108-21:2016, IDT)

ДСТУ EN 13108-2:2018 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 2. Асфальтобетон для надтонких шарів (EN 13108-2:2016, IDT)

ДСТУ EN 13112:2018 Машини для шкіряного виробництва. Машини двоїльні та стрічково-стригальні. Вимоги щодо безпеки (EN 13112:2002 + А1:2009, IDT)

ДСТУ EN 13114:2018 Машини для шкіряного виробництва. Барабани технологічні обертові. Вимоги щодо безпеки (EN 13114:2002 + А1:2009, IDT)

ДСТУ EN 13135:2019 Крани. Вимоги щодо безпеки. Конструкція. Вимоги до устатковання (EN 13135:2013 + A1:2018, IDT)

ДСТУ EN 13136:2018 Холодильні установки та теплові насоси. Пристрої скидання тиску та сполучені з ними системи трубопроводів. Методи розрахунку (EN 13136:2013, IDT)

ДСТУ EN 13136:2019 Холодильні установки та теплові насоси. Пристрої скидання тиску та сполучені з ними системи трубопроводів. Методи розрахунку (EN 13136:2013 + A1:2018, IDT)

ДСТУ EN 13155:2018 Вантажопідіймальні крани. Вимоги щодо безпеки. Пристрої вантажозахоплювальні знімні (EN 13155:2003 + A2:2009, IDT)

ДСТУ EN 13157:2018 Крани вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Крани з ручним приводом (EN 13157:2004 + A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 1317-1:2018 Дорожні стримувальні системи. Частина 1. Терміни та загальні методи випробування (EN 1317-1:2010, IDT)

ДСТУ EN 1317-2:2018 Дорожні стримувальні системи. Частина 2. Класи експлуатаційних характеристик, критерії прийнятності ударних випробувань і методи випробування огороджень бар’єрного та парапетного типів (EN 1317-2:2010, IDT)

ДСТУ EN 13204:2018 Гідравлічні рятувальні інструменти подвійної дії для використання пожежно-рятувальною службою. Вимоги щодо безпеки та експлуатації (EN 13204:2016, IDT)

ДСТУ EN 13261:2018 Залізничний транспорт. Колісні візки. Вимоги до осі (EN 13261:2009 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 13262:2018 Залізничний транспорт. Колісні візки. Вимоги до коліс (EN 13262:2004 + A2:2011, IDT)

ДСТУ EN 13302:2019 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в’язкості бітумного в’яжучого з використанням ротаційного віскозиметра (EN 13302:2018, IDT)

ДСТУ EN 13306:2019 Технічне обслуговування. Термінологія технічного обслуговування (EN 13306:2017, IDT)

ДСТУ EN 13355:2018 Установки для нанесення покриттів. Комбіновані кабіни. Вимоги щодо безпеки (EN 13355:2004 + A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 13379:2018 Виробництво макаронних виробів. Розподілювачі, машини для знімання та різання, механізми повернення та накопичування бастунів. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 13379:2001 + А1:2013, IDT)

ДСТУ EN 13501-6:2019 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 6. Класифікація за результатами випробування щодо реакції на вогонь кабелів силових, контрольних та зв’язку (EN 13501-6:2018, IDT)

ДСТУ EN 13611:2019 Пристрої безпеки й керування газовими пальниками та приладами, що працюють на газовому та/чи рідкому паливі. Загальні вимоги (EN 13611:2007, IDT)

ДСТУ EN 13611:2019 Пристрої безпеки й керування газовими пальниками та приладами, що працюють на газовому та/чи рідкому паливі. Загальні вимоги (EN 13611:2019, IDT)

ДСТУ EN 13617-2:2018 Станції паливозаправні. Частина 2. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик розривних муфт, використовуваних у дозувальних помпах і роздавальних пристроях (EN 13617-2:2012, IDT)

ДСТУ EN 13617-3:2018 Станції паливозаправні. Частина 3. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик відсічних клапанів (EN 13617-3:2012, IDT)

ДСТУ EN 13617-4:2018 Станції паливозаправні. Частина 4. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик поворотних муфт, використовуваних у дозувальних помпах і роздавальних пристроях (EN 13617-4:2012, IDT)

ДСТУ EN 13785:2019 Регулятори з продуктивністю до 100 кг/год включно, з максимальним номінальним тиском на виході до 4 бар включно, крім регуляторів, на які поширюються вимоги EN 12864, і пов’язані з ними захисні пристрої для бутану, пропану чи їхніх сумішей (EN 13785:2005 + A1:2008, IDT)

ДСТУ EN 13786:2019 Клапани автоматичні перемикальні з максимальним тиском на виході до 4 бар включно та пропускною спроможністю до 100 кг/год включно та пов’язані з ними запобіжні пристрої для бутану, пропану чи їхніх сумішей (EN 13786:2004 + A1:2008, IDT)

ДСТУ EN 13924-1:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до спеціальних дорожніх бітумів. Частина 1. Тверді дорожні бітуми (EN 13924-1:2015, IDT)

ДСТУ EN 13924-2:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до спеціальних дорожніх бітумів. Частина 2. Бітуми дорожні мультигрейд (EN 13924-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 13979-1:2018 Залізничний транспорт. Колісні візки. Моноблочні колеса. Технічна процедура затвердження. Частина 1. Колеса ковані та катані (EN 13979-1:2003 + A2:2011, IDT)

ДСТУ EN 14021:2018 Щитки запобіжні для захисту мотоциклістів від каменів та уламків під час руху бездоріжжям. Вимоги та методи випробування (EN 14021:2003, IDT)

ДСТУ EN 14067-4:2019 Залізничний транспорт. Аеродинаміка. Частина 4. Вимоги та методи випробування аеродинаміки на відкритій колії (EN 14067-4:2013 + A1:2018, IDT)

ДСТУ EN 14067-6:2019 Залізничний транспорт. Аеродинаміка. Частина 6. Вимоги та методи випробування до оцінювання поперечного вітру (EN 14067-6:2018, IDT)

ДСТУ EN 1417:2018 Машини для перероблення гуми та пластмас. Двовалкові вальці. Вимоги щодо безпеки (EN 1417:2014, IDT)

ДСТУ EN 14188-3:2019 Матеріали для заповнення швів та герметики. Частина 3. Технічні умови для попередньо сформованих ущільнювачів швів (EN 14188-3:2006, IDT)

ДСТУ EN 14225-1:2019 Гідрокостюми. Частина 1. Гідрокостюми мокрого типу. Вимоги та методи випробування (EN 14225-1:2017, IDT)

ДСТУ EN 14225-2:2019 Гідрокостюми. Частина 2. Гідрокостюми сухого типу. Вимоги та методи випробування (EN 14225-2:2017, IDT)

ДСТУ EN 14225-3:2019 Гідрокостюми. Частина 3. Гідрокостюми із системами активного нагрівання чи охолодження. Вимоги та методи випробування (EN 14225-3:2017, IDT)

ДСТУ EN 1422:2019 Стерилізатори для медичних цілей. Стерилізатори окисом етилену. Вимоги та методи випробувань (EN 1422:2014, IDT)

ДСТУ EN 14253:2018 Вібрація механічна. Вимірювання та обчислювання впливу на здоров’я загальної виробничої вібрації. Практична настанова (EN 14253:2003 + A1:2007, IDT)

ДСТУ EN 14359:2019 Акумулятори газові для устатковання гідроенергетики (EN 14359:2017, IDT)

ДСТУ EN 14363:2019 Залізничний транспорт. Випробування та моделювання для прийняття ходових характеристик залізничних транспортних засобів. Бігова поведінка та стаціонарні випробування (EN 14363:2016 + А1:2018, IDT)

ДСТУ EN 14492-1:2018 Крани вантажопідіймальні. Лебідки та талі з механічним приводом. Частина 1. Лебідки з механічним приводом (EN 14492-1:2006 + A1:2009; AC:2010, IDT)

ДСТУ EN 14492-2:2019 Крани вантажопідіймальні. Лебідки та талі з механічним приводом. Частина 2. Талі з механічним приводом (EN 14492-2:2019, IDT)

ДСТУ EN 14502-1:2019 Крани. Устатковання для підіймання людей. Частина 1. Колиски підвісні (EN 14502-1:2010, IDT)

ДСТУ EN 14511-2:2019 Кондиціонери, агретовані охолоджувачі рідини та теплові насоси для обігрівання й охолодження приміщень і технологічні холодильні установки з електроприводними компресорами. Частина 2. Умови випробування (EN 14511-2:2018, IDT)

ДСТУ EN 14511-3:2019 Кондиціонери, агретовані оходжувачі рідини та теплові насоси для обігрівання й охолодження приміщень і технологічні холодильні установки з електроприводними компресорами. Частина 3. Методи випробування (EN 14511-3:2013, IDT)

ДСТУ EN 14511-3:2019 Кондиціонери, агретовані оходжувачі рідини та теплові насоси для обігрівання й охолодження приміщень і технологічні холодильні установки з електроприводними компресорами. Частина 3. Методи випробування (EN 14511-3:2018, IDT)

ДСТУ EN 14535-1:2019 Залізничний транспорт. Гальмівні диски для залізничного рухомого складу. Частина 1. Вимоги до характеристик і розмірів штампованих гальмівних дисків, надягнених на вісь або на привідний вал (EN 14535-1:2019, IDT)

ДСТУ EN 14535-2:2019 Залізничний транспорт. Гальмівні диски для залізничного рухомого складу. Частина 2. Вимоги до характеристик і розмірів гальмівних дисків, установлених на колеса (EN 14535-2:2019, IDT)

ДСТУ EN 14540:2019 Рукави пожежні. Плоскоскладані рукави, що не просочуються для стаціонарних систем пожежогасіння (EN 14540:2014, IDT)

ДСТУ EN 14543:2019 Прилади, що працюють на скрапленому нафтовому газі. Обігрівачі-зонти випромінювальні без відводу продуктів згорання для використання поза приміщеннями чи в місцях з достатньою вентиляцією. Технічні умови (EN 14543:2017, IDT)

ДСТУ EN 1458-1:2019 Сушарки газові барабанні з прямим розпалюванням типів B22D та B23D номінальною тепловою потужністю не більше ніж 6 кВт для опалювання побутових приміщень. Частина 1. Вимоги щодо безпеки (EN 1458-1:1999, IDT)

ДСТУ EN 1459-2:2018 Транспорт підвищеної прохідності. Вимоги щодо безпеки та перевіряння. Частина 2. Поворотні штабелери з регульованим висувним вантажопідіймачем (EN 1459-2:2015, IDT)

ДСТУ EN 1459-2:2019 Навантажувачі покращеної прохідності. Вимоги щодо безпеки та перевіряння. Частина 2. Поворотні штабелери з регульованим висувним вантажопідіймачем (EN 1459-2:2015 + A1:2018, IDT)

ДСТУ EN 14597:2018 Пристрої контролювання температури та обмежувачі температури для теплогенерувальних систем (EN 14597:2012, IDT)

ДСТУ EN 14656:2018 Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності екструзійних пресів для сталі та кольорових металів (EN 14656:2006 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 14658:2018 Підіймально-транспортне устатковання та системи безперервної дії. Загальні вимоги щодо безпечності підіймально-транспортного устатковання для відкритого видобутку бурого вугілля (EN 14658:2005 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 14673:2018 Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності гідравлічних пресів гарячого кування з відкритим штампом для сталі та кольорових металів (EN 14673:2006 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 14678-1:2018 Устатковання та приладдя на скраплений нафтовий газ. Конструкція та робочі характеристики устатковання на скраплений нафтовий газ для автозаправних станцій. Частина 1. Роздавальні пристрої (EN 14678-1:2013, IDT)

ДСТУ EN 14744:2019 Судна внутрішнього судноплавства та морські судна. Навігаційне світло (EN 14744:2005, IDT)

ДСТУ EN 14744:2019 Судна внутрішнього судноплавства та морські судна. Навігаційне світло (EN 14744:2005/AC:2006, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ EN 14759:2019 Жалюзі. Акустична ізоляція від повітряного шуму. Визначення характеристик (EN 14759:2005, IDT)

ДСТУ EN 14769:2019 Бітум та бітумні в’яжучі. Прискорене довгострокове старіння з використанням камери високого тиску (КВТ) (EN 14769:2012, IDT)

ДСТУ EN 14771:2019 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення жорсткості під час випробування на повзучість за згину з використанням балочного реометра (EN 14771:2012, IDT)

ДСТУ EN 14825:2019 Кондиціонери, рідинні охолоджувальні агрегати та теплові насоси з електричними компресорами для опалення й охолодження приміщень. Випробування та оцінювання в умовах роботи за часткових навантажень і розрахунок сезонної продуктивності (EN 14825:2018, IDT)

ДСТУ EN 1493:2018 Підіймачі для транспортних засобів. Вимоги щодо безпеки (EN 1493:2010, IDT)

ДСТУ EN 1494:2018 Домкрати рухомі або пересувні та подібне підіймальне устатковання (EN 1494:2000 + A1:2008, IDT)

ДСТУ EN 14985:2018 Крани вантажопідіймальні. Крани з поворотною стрілою (EN 14985:2012, IDT)

ДСТУ EN 1498:2018 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Рятувальні петлі (EN 1498:2006, IDT)

ДСТУ EN 1501-5:2018 Сміттєвози та їхні пристрої підіймальні. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 5. Пристрої підіймальні для встановлення на сміттєвози (EN 1501-5:2011, IDT)

ДСТУ EN 15011:2018 Крани вантажопідіймальні. Мостові та козлові крани (EN 15011:2011 + A1:2014, IDT)

ДСТУ EN 15027:2018 Портативні настінні пилки та дротові пилки для будівельних майданчиків. Безпечність (EN 15027:2007 + А1:2009, IDT)

ДСТУ EN 15067:2018 Машини для пластмаси та гуми. Плівкоутворювальні машини для мішків і пакетів. Вимоги щодо безпеки (EN 15067:2007, IDT)

ДСТУ EN 15095:2018 Механічні рухомі стелажі та полиці, конвеєрні транспортери та складські ліфти. Вимоги щодо безпеки (EN 15095:2007 + A1:2008, IDT)

ДСТУ EN 15151-1:2018 Спорядження для альпінізму. Пристрої гальмування. Частина 1. Пристрої гальмування з допоміжним ручним блокуванням, вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 15151-1:2012, IDT)

ДСТУ EN 15163:2018 Машини та установки для видобутку та оброблення природного каменю. Вимоги щодо безпечності алмазних дротових пилок (EN 15163:2017, IDT)

ДСТУ EN 15224:2019 Системи управління якістю. EN ISO 9001:2015 у сфері охорони здоров’я (EN 15224:2016, IDT)

ДСТУ EN 15268:2018 Станції паливозаправні. Вимоги щодо безпечності конструкції занурних помпових установок (EN 15268:2008, IDT)

ДСТУ EN 15355:2019 Залізничний транспорт. Гальмування. Розподільні клапани та розподільно-ізолювальні пристрої (EN 15355:2019, IDT)

ДСТУ EN 15372:2018 Меблі. Міцність, довговічність та безпека. Вимоги до столів непобутової призначеності (EN 15372:2016, IDT)

ДСТУ EN 15502-2-1:2019 Котли газові для центрального опалення. Частина 2-1. Спеціальний стандарт для приладів типу C та приладів типів B2, B3 та B5 з номінальною тепловою потужністю не більше ніж 1 000 кВт (EN 15502-2-1:2012 + A1:2016, IDT)

ДСТУ EN 15502-2-1:2019 Котли газові для центрального опалення. Частина 2-1. Спеціальний стандарт для приладів типу C та приладів типів B2, B3 та B5 з номінальною тепловою потужністю не більше ніж 1 000 кВт (EN 15502-2-1:2012, IDT)

ДСТУ EN 15502-2-2:2019 Котли газові для центрального опалення. Частина 2-2. Спеціальний стандарт для приладів типу B1 (EN 15502-2-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 15595:2019 Залізничний транспорт. Гальмування. Заклинювання колеса (EN 15595:2018, IDT)

ДСТУ EN 15663:2018 Залізничний транспорт. Визначення встановленої маси транспортного засобу (EN 15663:2017, IDT)

ДСТУ EN 1570-1:2018 Вимоги щодо безпеки для підіймальних платформ. Частина 1. Платформи, що обслуговують до двох стаціонарних площадок (EN 1570-1:2011 + A1:2014, IDT)

ДСТУ EN 1570-2:2018 Вимоги щодо безпеки для підіймальних платформ. Частина 2. Підіймальні платформи, що обслуговують більше ніж два стаціонарні навантажувальні майданчики будівлі, для підіймання вантажів з вертикальною швидкістю руху не більше ніж 0,15 м/с (EN 1570-2:2016, IDT)

ДСТУ EN 15734-1:2015 Залізничний транспорт. Гальмівні системи високошвидкісних потягів. Частина 1. Вимоги та визначення (EN 15734-1:2010/AC:2013, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ EN 15830:2018 Навантажувачі всюдихідні з висувним вантажопідйомником. Огляд. Методи випробування та перевірення (EN 15830:2012, IDT)

ДСТУ EN 15877-1:2019 Залізничний транспорт. Маркування на залізничних транспортних засобах. Частина 1. Вантажні вагони (EN 15877-1:2012 + A1:2018, IDT)

ДСТУ EN 15895:2018 Пороховий ручний монтувальний інструмент. Вимоги щодо безпеки. Інструменти для забивання кріпильних виробів та маркування (EN 15895:2011 + А1:2018, IDT)

ДСТУ EN 15964:2018 Прилади неоднаразового використання для виявляння алкоголю у видихуваному повітрі. Вимоги та методи випробування (EN 15964:2011, IDT)

ДСТУ EN 1612-1:2018 Машини для перероблення гуми та пластмас. Реактивно-формувальні машини. Частина 1. Вимоги щодо безпечності дозувальних і змішувальних пристроїв (EN 1612-1:1997 + A1:2008, IDT)

ДСТУ EN 16147:2019 Теплові насоси з компресором з електричним приводом. Випробування, номінальні значення робочих параметрів і вимоги до маркування побутових установок для нагрівання води (EN 16147:2011, IDT)

ДСТУ EN 16147:2019 Теплові насоси з компресором з електричним приводом. Випробування, номінальні значення робочих параметрів і вимоги до маркування побутових установок для нагрівання води (EN 16147:2017, IDT)

ДСТУ EN 16147:2019 Теплові насоси з компресором з електричним приводом. Випробування, номінальні значення робочих параметрів і вимоги до маркування побутових установок для нагрівання води (EN 16147:2017/AC:2017, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ EN 16252:2018 Машини для ущільнення відходів та фракцій для вторинного перероблення. Горизонтальні пакетувальні преси. Вимоги щодо безпеки (EN 16252:2012, IDT)

ДСТУ EN 16307-1:2018 Транспорт промисловий вантажний. Вимоги щодо безпечності та перевіряння. Частина 1. Додаткові вимоги щодо безпечності для промислових самохідних машин, крім самохідних візків, штабелерів з різним діапазоном дії, вантажних візків (EN 16307-1:2013 + А1:2015, IDT)

ДСТУ EN 1643:2019 Пристрої безпеки та керування газових пальників і газопальникових приладів. Система контролювання герметичності автоматичних запірних клапанів (EN 1643:2000, IDT)

ДСТУ EN 16486:2018 Машини для ущільнення відходів та вторинної сировини. Ущільнювачі. Вимоги щодо безпеки (EN 16486:2014, IDT)

ДСТУ EN 16500:2018 Машини для ущільнення відходів або вторинної сировини. Вертикальні пакетувальні преси. Вимоги щодо безпеки (EN 16500:2014, IDT)

ДСТУ EN 16523-1:2018 Визначення стійкості матеріалу до проникання хімічних речовин. Частина 1. Проникання потенційно небезпечних рідких хімічних речовин в умовах безперервного контакту (EN 16523-1:2015 + А1:2018, IDT)

ДСТУ EN 16703:2019 Акустика. Методика випробування на шум для систем перегородок із гіпсокартону зі сталевими шпильками. Повітряна звукоізоляція (EN 16703:2015, IDT)

ДСТУ EN 1672-2:2018 Устатковання для харчової промисловості. Основні принципи. Частина 2. Гігієнічні вимоги (EN 1672-2:2005 + А1:2009, IDT)

ДСТУ EN 1673:2018 Устатковання для харчової промисловості. Печі з обертовими вагонетками. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 1673:2000 + А1:2009, IDT)

ДСТУ EN 16743:2018 Устатковання для харчової промисловості. Автоматичні промислові машини для нарізання. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 16743:2016, IDT)

ДСТУ EN 1674:2018 Устатковання для харчової промисловості. Машини тістовальцювальні. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 1674:2015, IDT)

ДСТУ EN 1678:2018 Устатковання для харчової промисловості. Машини для нарізання овочів. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 1678:1998 + А1:2010, IDT)

ДСТУ EN 1679-1:2018 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Безпека. Частина 1. Дизельні двигуни (EN 1679-1:1998 + A1:2011, IDT)

ДСТУ EN 16905-1:2018 Теплові насоси з газомоторним приводом. Частина 1. Терміни та визначення понять (EN 16905-1:2017, IDT)

ДСТУ EN 16905-3:2018 Теплові насоси з газомоторним приводом. Частина 3. Умови випробування (EN 16905-3:2017, IDT)

ДСТУ EN 16905-4:2019 Ендотермічні теплові насоси з приводним двигуном на газі. Частина 4. Методи випробування (EN 16905-4:2017, IDT)

ДСТУ EN 16905-5:2018 Теплові насоси з газомоторним приводом. Частина 5. Розрахунок сезонних показників у режимах нагрівання та охолодження (EN 16905-5:2017, IDT)

ДСТУ EN 16985:2019 Камери для нанесення органічних матеріалів для покриття розпиленням. Вимоги щодо безпеки (EN 16985:2018, IDT)

ДСТУ EN 1709:2019 Вимоги щодо безпеки канатних доріг, призначених для перевезення людей. Пусконалагоджувальне контролювання, технічне обслуговування, контролювання роботоздатності (EN 1709:2019, IDT)

ДСТУ EN 1755:2019 Промисловий вантажний транспорт. Вимоги щодо безпеки та перевіряння. Додаткові вимоги щодо використання в потенційно вибухових середовищах (EN 1755:2015, IDT)

ДСТУ EN 1756-1:2018 Підіймачі тильні. Платформи підйомні для встановлення на колісних транспортних засобах. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Підіймачі для штучних вантажів (EN 1756-1:2001 + A1:2008, IDT)

ДСТУ EN 1756-2:2018 Підіймачі тильні. Платформи підіймальні для встановлення на колісних транспортних засобах. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Підіймачі для пасажирів (EN 1756-2:2004 + A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 1783:2019 Сірники. Вимоги до характеристик, безпека та класифікація (EN 1783:1997, IDT)

ДСТУ EN 1783:2019 Сірники. Вимоги до характеристик, безпека та класифікація (EN 1783:1997/A1:2002, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 1807-1:2018 Безпечність деревообробних верстатів. Верстати стрічковопиляльні. Частина 1. Столярні стрічковопиляльні верстати та стрічковопиляльні відрізні верстати (EN 1807-1:2013, IDT)

ДСТУ EN 1807-2:2018 Безпечність деревообробних верстатів. Верстати стрічковопиляльні. Частина 2. Верстати для розпилювання колод (EN 1807-2:2013, IDT)

ДСТУ EN 1853:2018 Сільськогосподарські машини. Причепи. Вимоги щодо безпеки (EN 1853:2017, IDT)

ДСТУ EN 1865-3:2019 Засоби переміщення пацієнтів, застосовні у спеціалізованих автомобілях швидкої медичної допомоги. Частина 3. Ноші підвищеної вантажності (EN 1865-3:2012 + А1:2015, IDT)

ДСТУ EN 1953:2018 Устатковання для нанесення покривів методом розпилення та розбризкування. Вимоги щодо безпеки (EN 1953:2013, IDT)

ДСТУ EN 203-1:2015 Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки (EN 203-1:2014/AC:2016, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ EN 203-1:2019 Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки (EN 203-1:2005 + A1:2008, IDT)

ДСТУ EN 203-2-1:2019 Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-1. Спеціальні вимоги. Відкриті пальники та пальники під посуд з опуклим днищем (EN 203-2-1:2014, IDT)

ДСТУ EN 203-2-3:2019 Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-3. Спеціальні вимоги. Пристрої варильні (EN 203-2-3:2014, IDT)

ДСТУ EN 203-2-7:2019 Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-7. Спеціальні вимоги. Жаровні та грилі з рожном (EN 203-2-7:2014, IDT)

ДСТУ EN 203-2-8:2019 Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування. Частина 2-8. Спеціальні вимоги. Посуд з покривом та печі для паельї (EN 203-2-8:2016, IDT)

ДСТУ EN 285:2019 Стерилізація. Стерилізатори парові. Стерилізатори великогабаритні (EN 285:2015, IDT)

ДСТУ EN 289:2018 Устатковання для виробництва гуми та пластмас. Преси та машини для лиття під тиском. Вимоги щодо безпеки (EN 289:2014, IDT)

ДСТУ EN 297:2005 Котли газові центрального опалення. Котли типу В11 і В11BS з атмосферними пальниками номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт (EN 297:1994/A4:2004, IDT). Зміна № 4:2019

ДСТУ EN 297:2005 Котли газові центрального опалення. Котли типу В11 і В11BS з атмосферними пальниками номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт (EN 297:1994/A5:1998, IDT). Зміна № 5:2019

ДСТУ EN 298:2019 Автоматичні системи керування газовими пальниками та газовими приладами з вентиляторами чи без них (EN 298:2012, IDT)

ДСТУ EN 30-1-1:2019 Плити газові побутові. Частина 1-1. Вимоги щодо безпеки. Загальні положення (EN 30-1-1:2008 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 30-1-2:2019 Плити газові побутові. Частина 1-2. Вимоги щодо безпеки. Плити, що мають духовки та/чи грилі з примусовою циркуляцією повітря (EN 30-1-2:2012, IDT)

ДСТУ EN 30-1-4:2019 Плити газові побутові. Частина 1-4. Вимоги щодо безпеки. Плити з одним чи більше пальниками із системою автоматичного керування (EN 30-1-4:2002, IDT)

ДСТУ EN 30-1-4:2019 Плити газові побутові. Частина 1-4. Вимоги щодо безпеки. Плити з одним чи більше пальниками із системою автоматичного керування (EN 30-1-4:2002/A1:2006, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 341:2018 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Пристрої для спускання під час порятунку (EN 341:2011, IDT)

ДСТУ EN 352-1:2018 Засоби індивідуального захисту органів слуху. Загальні вимоги. Частина 1. Навушники протишумові (EN 352-1:2002, IDT)

ДСТУ EN 352-2:2018 Засоби індивідуального захисту органів слуху. Загальні вимоги. Частина 2. Викладки протишумові (EN 352-2:2002, IDT)

ДСТУ EN 352-3:2018 Засоби індивідуального захисту органів слуху. Загальні вимоги. Частина 3. Навушники протишумові з кріпленням на промислову захисну каску (EN 352-3:2002, IDT)

ДСТУ EN 374-2:2018 Рукавички захисні від небезпечних хімічних речовин та мікроорганізмів. Частина 2. Визначення стійкості до проникнення (EN 374-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 422:2018 Машини для виготовлення гумових та пластмасових виробів. Машини для виготовлення порожнистих виробів, сформованих дуттям. Вимоги щодо безпеки (EN 422:2009, IDT)

ДСТУ EN 455-3:2019 Захисні засоби. Рукавички медичні одноразового використання. Частина 3. Вимоги та методи випробування щодо біологічного оцінювання (EN 455-3:2015, IDT)

ДСТУ EN 45510-1:2018 Обладнання для електростанцій. Настанова щодо комплектування. Частина 1. Загальні положення (EN 45510-1:1997, IDT)

ДСТУ EN 45510-2-2:2018 Обладнання для електростанцій. Настанова щодо комплектування. Частина 2-2. Електрообладнання. Джерела безперебійного живлення (EN 45510-2-2:1999, IDT)

ДСТУ EN 45510-2-3:2018 Обладнання для електростанцій. Настанова щодо комплектування. Частина 2-3. Електрообладнання. Стаціонарні акумуляторні батареї та зарядні пристрої (EN 45510-2-3:2000, IDT)

ДСТУ EN 45510-2-5:2018 Обладнання для електростанцій. Настанова щодо комплектування. Частина 2-5. Електрообладнання. Двигуни (EN 45510-2-5:2002, IDT)

ДСТУ EN 45510-2-6:2018 Обладнання для електростанцій. Настанова щодо комплектування. Частина 2-6. Електрообладнання. Генератори (EN 45510-2-6:2000, IDT)

ДСТУ EN 45510-2-7:2018 Обладнання для електростанцій. Настанова щодо комплектування. Частина 2-7. Електрообладнання. Розподільчі пристрої та пристрої керування (EN 45510-2-7:2002, IDT)

ДСТУ EN 45510-2-8:2018 Обладнання для електростанцій. Настанова щодо комплектування. Частина 2-8. Електрообладнання. Кабелі силові (EN 45510-2-8:2004, IDT)

ДСТУ EN 45510-2-9:2018 Обладнання для електростанцій. Настанова щодо комплектування. Частина 2-9. Електрообладнання. Системи кабельні (EN 45510-2-9:2008, IDT)

ДСТУ EN 45545-4:2018 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 4. Вимоги щодо пожежної безпеки до конструкцій рухомого складу (EN 45545-4:2013, IDT)

ДСТУ EN 45545-5:2018 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 5. Вимоги щодо пожежної безпеки для електричного обладнання, зокрема тролейбусів, рейкобусів та магнітолевітаційних транспортних засобів (EN 45545-5:2013 + А1:2015, IDT)

ДСТУ EN 45545-6:2018 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 6. Системи протипожежного захисту (EN 45545-6:2013, IDT)

ДСТУ EN 45545-7:2018 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 7. Вимоги щодо пожежної безпеки до установок, які містять займисті рідини та гази (EN 45545-7:2013, IDT)

ДСТУ EN 484:2019 Технічні умови на відкриті пристрої, що працюють на зрідженому газі. Автономні кухонні плити, зокрема з решіткою для смаження, використовувані поза приміщенням (EN 484:2019, IDT)

ДСТУ EN 498:2019 Відкриті пристрої, що працюють на скрапленому газі. Пристрої для смаження поза приміщенням. Технічні умови (EN 498:1997, IDT)

ДСТУ EN 500-1:2018 Машини дорожньо-будівельні мобільні. Безпечність. Частина 1. Загальні вимоги (EN 500-1:2006 + A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 500-2:2018 Машини дорожньо-будівельні мобільні. Безпечність. Частина 2. Спеціальні вимоги до дорожніх фрезерних машин (EN 500-2:2006 + A1:2008, IDT)

ДСТУ EN 500-4:2018 Машини дорожньо-будівельні мобільні. Безпечність. Частина 4. Спеціальні вимоги до машин для ущільнення ґрунту (EN 500-4:2011, IDT)

ДСТУ EN 500-6:2018 Машини дорожньо-будівельні мобільні. Безпечність. Частина 6. Спеціальні вимоги до дорожніх бетоноукладальних та обробних машин (EN 500-6:2006 + A1:2008, IDT)

ДСТУ EN 50085-2-4:2018 Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 2-4. Додаткові вимоги до сервісних колон та сервісних міні-колон (EN 50085-2-4:2009, IDT)

ДСТУ EN 50117-1:2018 Кабелі коаксіальні для кабельних розподільчих мереж. Частина 1. Загальні технічні вимоги (EN 50117-1:2002; А1:2006; А2:2013, IDT)

ДСТУ EN 50155:2019 Залізничний транспорт. Електронне устатковання, використовуване на рухомому складі (EN 50155:2017, IDT)

ДСТУ EN 50200:2019 Метод випробування на вогнестійкість незахищених кабелів із малим поперечним розрізом, призначених для застосування в колах систем безпеки (EN 50200:2015, IDT)

ДСТУ EN 50288-10-2:2018 Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв’язку та керування. Частина 10-2. Групові технічні умови для екранованих кабелів з характеристиками від 1 МГц до 500 МГц для застосування в робочій зоні, комутаційних шнурах і центрах оброблення даних (EN 50288-10-2:2015, IDT)

ДСТУ EN 50288-11-2:2018 Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв’язку та керування. Частина 11-2. Групові технічні умови для неекранованих кабелів з характеристиками від 1 МГц до 500 МГц для застосування в робочій зоні, комутаційних шнурах і центрах оброблення даних (EN 50288-11-2:2015, IDT)

ДСТУ EN 50288-9-2:2018 Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв’язку та керування. Частина 9-2. Групові технічні умови для екранованих кабелів з характеристиками від 1 МГц до 1000 МГц для застосування в робочій зоні, комутаційних шнурах і центрах оброблення даних (EN 50288-9-2:2015, IDT)

ДСТУ EN 50289-4-16:2019 Кабелі зв’язку. Вимоги до методів випробування. Частина 4-16. Методи випробування на стійкість до впливу зовнішніх чинників. Цілісність кіл в умовах вогневої дії (EN 50289-4-16:2016, IDT)

ДСТУ EN 50290-4-2:2018 Кабелі зв’язку. Частина 4-2. Загальні положення щодо використання кабелів. Настанова щодо використання (EN 50290-4-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 50399:2016 Загальні методи вогневих випробувань. Визначення показників тепловиділення та димоутворення кабелів під час випробування на поширювання полум’я. Випробувальне устатковання. Процедури випробування та оцінювання результатів (EN 50399:2011/A1:2016, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 50445:2018 Стандарт на сімейство продукції для підтвердження відповідності обладнання резистивного зварювання, дугового зварювання та споріднених процесів основним обмеженням стосовно дії на людину електромагнітних полів (0 Гц—300 ГГц) (EN 50445:2008, IDT)

ДСТУ EN 50465:2019 Прилади газові. Прилади газового опалення на паливних батареях з номінальною підведеною теплотою яка менша або дорівнює 70 кВт (EN 50465:2015, IDT)

ДСТУ EN 50553:2018 Залізничний транспорт. Вимоги щодо експлуатаційних можливостей у разі пожежі в рухомому складі (EN 50553:2012; AC:2013; A1:2016, IDT)

ДСТУ EN 50569:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Додаткові вимоги до електричних віджимних центрифуг комерційного застосування (EN 50569:2013; А1:2018, IDT)

ДСТУ EN 50570:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Додаткові вимоги до електричних сушильних приладів барабанного типу комерційного застосування (EN 50570:2013; А1:2018, IDT)

ДСТУ EN 50571:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Додаткові вимоги до електричних пральних машин комерційного застосування (EN 50571:2013; А1:2018, IDT)

ДСТУ EN 50575:2018 Кабелі силові, контрольні та зв’язку. Кабелі для загального використання в будівельних спорудах згідно з вимогами щодо реакції на вогонь (EN 50575:2014; А1:2016, IDT)

ДСТУ EN 50636-2-107:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-107. Додаткові вимоги до електричних роботизованих газонокосарок із живленням від батареї (EN 50636-2-107:2015; А1:2018, IDT; ІЕС 60335-2-107:2012, MOD)

ДСТУ EN 50636-2-91:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-91. Додаткові вимоги до ручних газонокосарок та бордюрних косарок із живленням від електричної мережі, якими керує оператор, що йде позаду (EN 50636-2-91:2014, IDT)

ДСТУ EN 50636-2-92:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-92. Додаткові вимоги до газонних розпушувачів та газонних аераторів із живленням від електричної мережі, якими керує оператор, що перебуває поруч (EN 50636-2-92:2014, IDT; IEC 60335-2-92:2002, MOD)

ДСТУ EN 50636-2-94:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-94. Додаткові вимоги до машин для підстригання трави ножичного типу (EN 50636-2-94:2014, IDT; IEC 60335-2-94:2008, MOD)

ДСТУ EN 528:2018 Устатковання на рейковому ходу для укладання та видавання вантажів зі складу. Вимоги щодо безпеки (EN 528:2008, IDT)

ДСТУ EN 530:2018 Стійкість до стирання матеріалу захисного одягу. Методи випробування (EN 530:2010, IDT)

ДСТУ EN 536:2018 Машини будівельно-дорожні. Установки змішувальні для будівельно-дорожніх матеріалів. Вимоги щодо безпеки (EN 536:2015, IDT)

ДСТУ EN 54-10:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 10. Сповіщувачі пожежні полум’я точкові (EN 54-10:2002/A1:2005, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 54-11:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні (EN 54-11:2001/A1:2005, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 54-17:2009 Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання (EN 54-17:2005/AC:2007, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ EN 54-18:2009 Системи пожежної сигналізації. Частина 18. Пристрої вводу-виводу (EN 54-18:2005/AC:2007, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ EN 54-20:2009 Системи пожежної сигналізації. Частина 20. Сповіщувачі пожежні димові аспіраційні (EN 54-20:2006/AC:2008, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ EN 54-2:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні (EN 54-2:1997/AC:1999, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ EN 54-3:2019 Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Сповіщувачі пожежні звукові (EN 54-3:2014 + A1:2019, IDT)

ДСТУ EN 54-3:2019 Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Сповіщувачі пожежні звукові (EN 54-3:2014, IDT)

ДСТУ EN 54-5:2019 Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові (EN 54-5:2017 + A1:2018, IDT)

ДСТУ EN 54-7:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні (EN 54-7:2000/A1:2002, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 54-7:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні (EN 54-7:2000/A2:2006, IDT). Зміна № 2:2019

ДСТУ EN 54-7:2019 Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропускного світла чи іонізаційні (EN 54-7:2018, IDT)

ДСТУ EN 55016-1-2:2019 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-2. Апаратура для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості. Пристрої зв’язку для вимірювання кондуктивних збурень (EN 55016-1-2:2014, IDT; CISPR 16-1-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 55016-1-2:2019 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-2. Апаратура для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості. Пристрої зв’язку для вимірювання кондуктивних збурень (EN 55016-1-2:2014/A1:2018, IDT; CISPR 16-1-2:2014/A1:2017, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 55016-1-5:2019 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-5. Апаратура для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості. Майданчики для калібрування антени та еталонні випробувальні майданчики від 5 МГц до 18 ГГц (EN 55016-1-5:2015, IDT; CISPR 16-1-5:2014, IDT)

ДСТУ EN 55016-1-5:2019 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-5. Апаратура для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості. Майданчики для калібрування антени та еталонні випробувальні майданчики від 5 МГц до 18 ГГц (EN 55016-1-5:2015/A1:2017, IDT; CISPR 16-1-5:2014/A1:2016, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 55016-1-6:2019 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-6. Апаратура для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості. Калібрування антени ЕМС (EN 55016-1-6:2015, IDT; CISPR 16-1-6:2014, IDT)

ДСТУ EN 55016-1-6:2019 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-6. Апаратура для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості. Калібрування антени ЕМС (EN 55016-1-6:2015/A1:2017, IDT; CISPR 16-1-6:2014/A1:2017, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 55016-2-1:2019 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 2-1. Методи вимірювання збурень та несприйнятливості. Вимірювання кондуктивних збурень (EN 55016-2-1:2014, IDT; CISPR 16-2-1:2014, IDT)

ДСТУ EN 55016-2-1:2019 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 2-1. Методи вимірювання збурень та несприйнятливості. Вимірювання кондуктивних збурень (EN 55016-2-1:2014/A1:2017, IDT; CISPR 16-2-1:2014/A1:2017, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 55016-2-2:2019 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 2-2. Методи вимірювання збурень та несприйнятливості. Вимірювання потужності збурень (EN 55016-2-2:2011, IDT; CISPR 16-2-2:2010, IDT)

ДСТУ EN 55016-2-3:2019 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 2-3. Методи вимірювання збурень та несприйнятливості. Вимірювання випромінюваних збурень (EN 55016-2-3:2017, IDT; CISPR 16-2-3:2016, IDT)

ДСТУ EN 55016-2-4:2019 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 2-4. Методи вимірювання збурень та несприйнятливості. Вимірювання несприйнятливості (EN 55016-2-4:2004, IDT; CISPR 16-2-4:2003, IDT)

ДСТУ EN 565:2018 Спорядження для альпінізму. Стрічка. Вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 565:2017, IDT)

ДСТУ EN 566:2018 Спорядження для альпінізму. Петлі. Вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 566:2017, IDT)

ДСТУ EN 569:2018 Спорядження для альпінізму. Гаки скельні. Вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 569:2007, IDT)

ДСТУ EN 60034-8:2018 Машини електричні обертові. Частина 8. Маркування виводів і напрямок обертання (EN 60034-8:2007; А1:2014, IDT; ІЕС 60034-8:2007; А1:2014, IDT)

ДСТУ EN 60051-1:2018 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 1. Визначення та основні вимоги для всіх частин (EN 60051-1:2017, IDT; IEC 60051-1:2016, IDT)

ДСТУ EN 60051-2:2018 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 2. Спеціальні вимоги до амперметрів і вольтметрів (EN 60051-2:1989, IDT; IEC 60051-2:1984, IDT)

ДСТУ EN 60051-3:2018 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 3. Спеціальні вимоги до ватметрів та варметрів (EN 60051-3:1989; А1:1995, IDT; IEC 60051-3:1984, А1:1994, IDT)

ДСТУ EN 60051-4:2018 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 4. Спеціальні вимоги до частотомірів (EN 60051-4:1989, IDT; IEC 60051-4:1984, IDT)

ДСТУ EN 60051-9:2018 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 9. Рекомендовані методи випробування (EN 60051-9:1989; А1:1995; А2:1995, IDT; IEC 60051-9:1988; А1:1994; А2:1995, IDT)

ДСТУ EN 60092-507:2015 Електричне обладнання суден. Частина 507. Судна малі (EN 60092-507:2015/AC:2015, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ EN 60127-1:2018 Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 1. Термінологія для мініатюрних плавких запобіжників та загальні вимоги до мініатюрних плавких вставок (EN 60127-1:2006; А1:2011; А2:2015, IDT; IEC 60127-1:2006; А1:2011; А2:2015, IDT)

ДСТУ EN 60127-2:2018 Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 2. Патронні плавкі вставки (EN 60127-2:2014, IDT; IEC 60127-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 60127-5:2018 Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 5. Настанови щодо оцінювання якості мініатюрних плавких вставок (EN 60127-5:2017, IDT; IEC 60127-5:2016, IDT)

ДСТУ EN 60143-2:2018 Конденсатори послідовні для енергосистем. Частина 2. Захисне обладнання для батарей послідовного конденсатора (EN 60143-2:2013, IDT; IEC 60143-2:2012, IDT)

ДСТУ EN 60204-32:2018 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 32. Вимоги до вантажопідіймальних машин (EN 60204-32:2008, IDT; IEC 60204-32:2008, IDT)

ДСТУ EN 60252-1:2018 Конденсатори для двигунів змінного струму. Частина 1. Загальні положення. Характеристики, випробування та номінальні параметри. Вимоги щодо безпеки. Настанови щодо встановлення та експлуатування (EN 60252-1:2011; А1:2013, IDT; IEC 60252-1:2010; А1:2013, IDT)

ДСТУ EN 60252-2:2018 Конденсатори для двигунів змінного струму. Частина 2. Пускові конденсатори (EN 60252-2:2011; А1:2013, IDT; IEC 60252-2:2010; А1:2013, IDT)

ДСТУ EN 60332-1-2:2016 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Метод випробування полум’ям попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт (EN 60332-1-2:2004/A11:2016, IDT). Зміна № 11:2019

ДСТУ EN 60335-2-103:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-103. Додаткові вимоги до приводів для воріт, дверей та вікон (EN 60335-2-103:2015, IDT; IEC 60335-2-103:2006, MOD + А1:2010, MOD)

ДСТУ EN 60335-2-26:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-26. Додаткові вимоги до годинників (EN 60335-2-26:2003; A1:2008, IDТ; IEC 60335-2-26:2002; A1:2008, IDT)

ДСТУ EN 60335-2-28:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-28. Додаткові вимоги до швейних машин (EN 60335-2-28:2003; A1:2008, IDT; IEC 60335-2-28:2002, MOD; A1:2008, IDT)

ДСТУ EN 60335-2-67:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-67. Додаткові вимоги до машин для догляду за підлогою для комерційного використання (EN 60335-2-67:2012, IDT; IEC 60335-2-67:2012, MOD)

ДСТУ EN 60335-2-68:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-68. Спеціальні вимоги до пульверизаторів для комерційного використання (EN 60335-2-68:2012, IDT; IEC 60335-2-68:2012, MOD)

ДСТУ EN 60335-2-86:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-86. Додаткові вимоги до електричних пристроїв для рибальства (EN 60335-2-86:2003; А1:2005; А2:2016; А11:2016; А12:2017, IDT; IEC 60335-2-86:2002, MOD; А1:2005; А2:2012, ІDТ)

ДСТУ EN 60335-2-97:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-97. Додаткові вимоги до приводів для жалюзі, навісів, штор та аналогічного устатковання (EN 60335-2-97:2006, А11:2008; А2:2010; А12:2015, IDT; IEC 60335-2-97:2002 + А1:2004; А2:2008, MOD)

ДСТУ EN 60358-1:2018 Конденсатори розділові та ємнісні подільники. Частина 1. Загальні правила (EN 60358-1:2012; АС:2013, IDT; IEC 60358-1:2012, IDT)

ДСТУ EN 60358-2:2018 Конденсатори розділові та ємнісні подільники. Частина 2. Однофазний розділовий конденсатор змінного чи постійного струму, приєднуваний між лінією та землею для застосовань зв’язку по силових лініях (EN 60358-2:2013, IDT; IEC 60358-2:2013, IDT)

ДСТУ EN 60358-3:2018 Конденсатори розділові та ємнісні подільники. Частина 3. Розділовий конденсатор змінного чи постійного струму, застосовуваний для фільтрування гармонік (EN 60358-3:2014, IDT; IEC 60358-3:2013, IDT)

ДСТУ EN 60519-10:2018 Безпечність електротермічного устатковання. Частина 10. Додаткові вимоги до систем розподіленого нагрівання електричним опором промислового та комерційного застосування (EN 60519-10:2013, IDT; ІЕС 60519-10:2013, IDT)

ДСТУ EN 60519-21:2018 Безпечність електротермічного устатковання. Частина 21. Додаткові вимоги до устатковання для нагрівання опором. Устатковання для нагрівання та варіння скла (EN 60519-21:2009, IDT; ІЕС 60519-21:2008, IDT)

ДСТУ EN 60519-2:2018 Безпечність електротермічного устатковання. Частина 2. Додаткові вимоги до устатковання для нагрівання опором (EN 60519-2:2006, IDT; ІЕС 60519-2:2006, IDT)

ДСТУ EN 60519-3:2018 Безпечність електротермічного устатковання. Частина 3. Додаткові вимоги до устатковання для індукційного та резистивного нагрівання устатковання індукційного плавлення (EN 60519-3:2005, IDT; IEC 60519-3:2005, IDT)

ДСТУ EN 60519-4:2018 Безпечність електротермічного устатковання. Частина 4. Додаткові вимоги до устатковання дугових печей (EN 60519-4:2013, IDT; IEC 60519-4:2013, IDT)

ДСТУ EN 60519-6:2018 Безпечність електронагрівального устатковання. Частина 6. Технічні вимоги щодо безпеки промислового устатковання для мікрохвильового нагрівання (EN 60519-6:2011, IDT; IEC 60519-6:2011, IDT)

ДСТУ EN 60519-7:2018 Безпечність електронагрівального устатковання. Частина 7. Окремі вимоги до устатковання з електронними гарматами (EN 60519-7:2008, IDT; IEC 60519-7:2008, IDT)

ДСТУ EN 60519-8:2018 Безпечність електротермічного устатковання. Частина 8. Додаткові вимоги до електрошлакових плавильних печей (EN 60519-8:2005, IDT; ІЕС 60519-8:2005, IDT)

ДСТУ EN 60519-9:2018 Безпечність електротермічного устатковання. Частина 9. Додаткові вимоги до устатковання для високочастотного діелектричного нагрівання (EN 60519-9:2005, IDT; ІЕС 60519-9:2005, IDT)

ДСТУ EN 60529:2018 Ступені захисту, забезпечувані кожухами (Код IP) (EN 60529:1991; А1:2000; А2:2013; АС:1993; АС:2016, IDT; ІЕС 60529:1989; А1:1999; А2:2013; Cor 2:2015, IDT)

ДСТУ EN 60601-1-2:2018 Вироби медичні електричні. Частина 1-2. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додатковий стандарт. Електромагнітні збурення. Вимоги та випробування (EN 60601-1-2:2015, IDT; IEC 60601-1-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 60601-2-34:2019 Вироби медичні електричні. Частина 2-34. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик медичного обладнання для інвазивного контролювання тиску крові (EN 60601-2-34:2014, IDT; IEC 60601-2-34:2011, IDT)

ДСТУ EN 60601-2-36:2019 Вироби медичні електричні. Частина 2-36. Додаткові вимоги щодо безпеки устатковання для проведення екстракорпорального каменедробіння (EN 60601-2-36:2015, IDT; IEC 60601-2-36:2014, IDT)

ДСТУ EN 60601-2-40:2019 Вироби медичні електричні. Частина 2-40. Додаткові вимоги щодо безпеки електроміографів і приладів для аналізування зворотної реакції організму (EN 60601-2-40:2019, IDT; IEC 60601-2-40:2016, IDT)

ДСТУ EN 60601-2-43:2018 Вироби медичні електричні. Частина 2-43. Окремі вимоги щодо безпеки рентгенівських апаратів для інтервенційних процедур (EN 60601-2-43:2010/A1:2018, IDT; IEC 60601-2-43:2010/A1:2017, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 60601-2-43:2018 Вироби медичні електричні. Частина 2-43. Окремі вимоги щодо безпеки рентгенівських апаратів для інтервенційних процедур (EN 60601-2-43:2010/AC:2014, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ EN 60601-2-45:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-45. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик мамографічного рентгенівського обладнання та стереотаксичних мамографічних пристроїв (EN 60601-2-45:2011/A1:2015, IDT; IEC 60601-2-45:2011/A1:2015, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 60601-2-47:2019 Вироби медичні електричні. Частина 2-47. Додаткові вимоги щодо безпеки, охоплюючи вимоги до основних характеристик, амбулаторних електрокардіографічних систем (EN 60601-2-47:2015, IDT; IEC 60601-2-47:2012, IDT)

ДСТУ EN 60601-2-49:2019 Вироби медичні електричні. Частина 2-49. Додаткові вимоги щодо безпеки багатофункційного обладнання для контролювання стану пацієнта (EN 60601-2-49:2015, IDT; IEC 60601-2-49:2011, IDT)

ДСТУ EN 60601-2-52:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-52. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик медичних ліжок (EN 60601-2-52:2010/A1:2015, IDT; IEC 60601-2-52:2009/A1:2015, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 60618:2018 Подільники напруги індуктивні (EN 60618:1997; А2:1997, IDT; IEC 60618:1978 + А1:1981; А2:1997, IDT)

ДСТУ EN 60627:2019 Устатковання діагностичне для отримання рентгенівських зображень. Характеристики відсіювальних растрів загальної призначеності та мамографічних відсіювальних растрів (EN 60627:2015, IDT; IEC 60627:2013, IDT)

ДСТУ EN 60645-1:2019 Електроакустика. Устатковання аудіометричне. Частина 1. Устатковання для тональної аудіометрії (EN 60645-1:2017, IDT; IEC 60645-1:2017, IDT)

ДСТУ EN 60669-2-3:2018 Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина 2-3. Додаткові вимоги до вимикачів з витримуванням часу (таймерів) (EN 60669-2-3:2006, IDT; IEC 60669-2-3:2006, IDT)

ДСТУ EN 60669-2-4:2018 Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина 2-4. Додаткові вимоги до увідних вимикачів (EN 60669-2-4:2005, IDT; IEC 60669-2-4:2004, MOD)

ДСТУ EN 60669-2-6:2018 Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина 2-6. Додаткові вимоги до аварійних вимикачів зовнішнього та внутрішнього освітлювального устатковання (EN 60669-2-6:2012, IDT; IEC 60669-2-6:2012, MOD)

ДСТУ EN 60670-24:2018 Коробки та корпуси електричного приладдя для стаціонарних електричних установок побутової та аналогічної призначеності. Частина 24. Окремі вимоги до корпусів для пристроїв побутового захисту та іншого електричного обладнання розсіювання потужності (EN 60670-24:2013, IDT; IEC 60670-24:2011, MOD)

ДСТУ EN 60704-2-11:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-11. Особливі вимоги до електрично керованих приладів для приготування їжі (EN 60704-2-11:1999, IDT; IEC 60704-2-11:1998, IDT)

ДСТУ EN 60704-2-13:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-13. Особливі вимоги до витяжних ковпаків кухонних плит та інших пристроїв для видалення кухонних випарів (EN 60704-2-13:2017, IDT; IEC 60704-2-13:2016, IDT)

ДСТУ EN 60704-2-2:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-2. Особливі вимоги до тепловентиляторів (EN 60704-2-2:2010, IDT; IEC 60704-2-2:2009, IDT)

ДСТУ EN 60704-2-7:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-7. Особливі вимоги до вентиляторів (EN 60704-2-7:1998, IDT; IEC 60704-2-7:1997, IDT)

ДСТУ EN 60704-2-8:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-8. Особливі вимоги до електробритв (EN 60704-2-8:1997, IDT; IEC 60704-2-8:1997, IDT)

ДСТУ EN 60704-2-9:2018 Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-9. Особливі вимоги до електричних приладів для догляду за волоссям (EN 60704-2-9:2003, IDT; IEC 60704-2-9:2003, IDT)

ДСТУ EN 60730-1:2018 Пристрої автоматичні електричні керувальні. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60730-1:2016, IDT; IEC 60730-1:2013, MOD + Cor 1:2014, IDT)

ДСТУ EN 60730-2-3:2018 Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-3. Додаткові вимоги до пристроїв теплового захисту пускорегулювальних пристроїв трубчастих люмінесцентних ламп (EN 60730-2-3:2007, IDT; IEC 60730-2-3:2006, MOD)

ДСТУ EN 60730-2-4:2018 Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-4. Додаткові вимоги до пристроїв теплового захисту двигунів мотор-компресорів герметичного та напівгерметичного типу (EN 60730-2-4:2007, IDT; IEC 60730-2-4:2006, MOD)

ДСТУ EN 60831-1:2018 Конденсатори силові шунтувальні самовідновного типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1 000 В включно. Частина 1. Загальні положення. Характеристики, випробування та номінальні параметри. Вимоги щодо безпеки. Настанови щодо встановлення та експлуатування (EN 60831-1:2014; АС:2014, IDT; IEC 60831-1:2014; Cor 1:2014, IDT)

ДСТУ EN 60831-2:2018 Конденсатори силові шунтувальні самовідновного типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1 000 В включно. Частина 2. Випробування на старіння, самовідновлення та руйнування (EN 60831-2:2014, IDT; IEC 60831-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 60870-2-1:2015 Системи та обладнання дистанційного керування. Частина 2. Умови експлуатації. Розділ 1. Джерело живлення та електромагнітна сумісність (EN 60870-2-1:1996, IDT)

ДСТУ EN 60870-2-1:2018 Пристрої та системи телемеханіки. Частина 2. Умови експлуатації. Розділ 1. Електроживлення та електромагнітна сумісність (EN 60870-2-1:1996, IDT; IEC 60870-2-1:1995, IDT)

ДСТУ EN 609-1:2018 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Безпечність машин для розщеплювання колод. Частина 1. Машини клинові (EN 609-1:2017, IDT)

ДСТУ EN 60904-10:2018 Прилади фотоелектричні. Частина 10. Методи вимірювання лінійності характеристик (EN 60904-10:2010, IDT; ІЕС 60904-10:2009, IDT)

ДСТУ EN 60904-2:2018 Прилади фотоелектричні. Частина 2. Вимоги до базових фотоелектричних приладів (EN 60904-2:2015, IDT; IEC 60904-2:2015, IDT)

ДСТУ EN 60904-4:2018 Прилади фотоелектричні. Частина 4. Еталонні сонячні прилади. Процедури встановлення простежуваності калібрування (EN 60904-4:2009, IDT; ІЕС 60904-4:2009, IDT)

ДСТУ EN 60904-5:2018 Прилади фотоелектричні. Частина 5. Визначення еквівалентної температури методом вимірювання напруги холостого ходу (EN 60904-5:2011, IDT; IEC 60904-5:2011, IDT)

ДСТУ EN 60904-9:2018 Прилади фотоелектричні. Частина 9. Вимоги до характеристик імітаторів сонячного випромінювання (EN 60904-9:2007, IDT; IEC 60904-9:2007, IDT)

ДСТУ EN 60947-5-3:2016 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-3. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Вимоги до безконтактних перемикачів з визначеним режимом за умов відмови (EN 60947-5-3:1999, IDT)

ДСТУ EN 60947-5-3:2018 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-3. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Вимоги до пристроїв неконтактної дії з визначеним поводженням у разі відмови (EN 60947-5-3:2013, IDT, IEC 60947-5-3:2013, IDT)

ДСТУ EN 60947-5-7:2015 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-7. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Вимоги до безконтактних давачів з аналоговим виходом (EN 60947-5-7:2003, IDT)

ДСТУ EN 60947-5-7:2018 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-7. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Вимоги до безконтактних давачів з аналоговим виходом (EN 60947-5-7:2003, IDT; IEC 60947-5-7:2003, IDT)

ДСТУ EN 60947-5-9:2014 Пристрої комплексні розподільчі низьковольтні. Частина 5-9. Апаратура для ланцюгів управління та переключателів. Переключатель подачі насоса (EN 60947-5-9:2007, IDT)

ДСТУ EN 60947-5-9:2018 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-9. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Перемикачі швидкості потоку (EN 60947-5-9:2007, IDT; IEC 60947-5-9:2006, IDT)

ДСТУ EN 60947-6-1:2015 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 6-1. Багатофункційне обладнання. Перемикальне комутаційне обладнання (EN 60947-6-1:2005/A1:2014,IDT). Зміна № 1:2015

ДСТУ EN 60947-6-1:2015 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 6-1. Багатофункційне обладнання. Перемикальне комутаційне обладнання. Зі зміною № 1 (EN 60947-6-1:2005, IDT)

ДСТУ EN 60947-6-1:2018 Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 6-1. Багатофункційна апаратура. Комутаційна апаратура перемикання (EN 60947-6-1:2005; А1:2014, IDT; IEC 60947-6-1:2005; А1:2013, IDT)

ДСТУ EN 60974-11:2018 Обладнання для дугового зварювання. Частина 11. Електродотримачі (EN 60974-11:2010, IDT; IEC 60974-11:2010, IDT)

ДСТУ EN 60974-12:2018 Обладнання для дугового зварювання. Частина 12. З’єднувальні пристрої для зварювальних кабелів (EN 60974-12:2011, IDT; IEC 60974-12:2011, IDT)

ДСТУ EN 60974-13:2018 Обладнання для дугового зварювання. Частина 13. Зварювальні затискувачі (EN 60974-13:2011, IDT; IEC 60974-13:2011, IDT)

ДСТУ EN 60974-2:2018 Обладнання для дугового зварювання. Частина 2. Системи рідинного охолодження (EN 60974-2:2013, IDT; IEC 60974-2:2013, IDT)

ДСТУ EN 60974-5:2018 Обладнання для дугового зварювання. Частина 5. Пристрої подавання дроту (EN 60974-5:2013, IDT; IEC 60974-5:2013, IDT)

ДСТУ EN 60974-6:2018 Обладнання для дугового зварювання. Частина 6. Обладнання з обмеженим навантаженням (EN 60974-6:2016, IDT; IEC 60974-6:2015, IDT)

ДСТУ EN 60974-7:2018 Обладнання для дугового зварювання. Частина 7. Пальники (EN 60974-7:2013, IDT; IEC 60974-7:2013, IDT)

ДСТУ EN 60974-8:2018 Обладнання для дугового зварювання. Частина 8. Газові пульти керування для систем зварювання та плазмового різання (EN 60974-8:2009, IDT; IEC 60974-8:2009, IDT)

ДСТУ EN 61000-3-11:2015 Електромагнітна сумісність. Частина 3-11. Норми. Унормування змін напруги, напруги флуктуацій і флікера в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності. Обладнання з номінальною силою струму не більше ніж 75 А та підключене за певних умов (EN 61000-3-11:2000, IDT)

ДСТУ EN 61000-3-11:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 3-11. Норми. Унормування змін напруги, напруги флуктуацій та флікера в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності. Обладнання з номінальною силою струму не більше ніж 75 А та з’єднане за певних умов (EN 61000-3-11:2000, IDT; IEC 61000-3-11:2000, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-10:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 4-10. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до загасного коливального магнітного поля (EN 61000-4-10:2017, IDT; IEC 61000-4-10:2016, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-11:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги (EN 61000-4-11:2004, IDT; IEC 61000-4-11:2004, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-11:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги (EN 61000-4-11:2004/A1:2017, IDT; IEC 61000-4-11:2004/А1:2017, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 61000-4-13:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 4-13. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до низькочастотних гармонік та інтергармонік, а також до сигналів систем передавання на портах живлення змінним струмом (EN 61000-4-13:2002, IDT; IEC 61000-4-13:2002, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-13:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 4-13. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до низькочастотних гармонік та інтергармонік, а також до сигналів систем передавання на портах живлення змінним струмом (EN 61000-4-13:2002/A1:2009, IDT; IEC 61000-4-13:2002/A1:2009, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 61000-4-13:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 4-13. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до низькочастотних гармонік та інтергармонік, а також до сигналів систем передавання на портах живлення змінним струмом (EN 61000-4-13:2002/A2:2016, IDT; IEC 61000-4-13:2002/А2:2015, IDT). Зміна № 2:2019

ДСТУ EN 61000-4-15:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 4-15. Методики випробування та вимірювання. Флікерметр. Технічні вимоги до функціювання та конструкції (EN 61000-4-15:2011, IDT; IEC 61000-4-15:2010, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-16:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 4-16. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних несиметричних збурень у діапазоні частот від 0 Гц до 150 кГц (EN 61000-4-16:2016, IDT; IEC 61000-4-16:2015, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-28:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 4-28. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до змінення частоти електромережі для обладнання з вхідним струмом силою не більше ніж 16 А на фазу (EN 61000-4-28:2000; А1:2004; А2:2009, IDT; IEC 61000-4-28:1999; А1:2001; А2:2009, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-2:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів (EN 61000-4-2:2009, IDT; IEC 61000-4-2:2008, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-3:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів випромінення (EN 61000-4-3:2006, IDT; IEC 61000-4-3:2006, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-3:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів випромінення (EN 61000-4-3:2006/A1:2008, IDT; IEC 61000-4-3:2006/A1:2007, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 61000-4-3:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів випромінення (EN 61000-4-3:2006/A2:2010, IDT; IEC 61000-4-3:2006/A2:2010, IDT). Зміна № 2:2019

ДСТУ EN 61000-4-3:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів випромінення (EN 61000-4-3:2006/IS1:2009, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ EN 61000-4-4:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електричних швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів (EN 61000-4-4:2012, IDT; IEC 61000-4-4:2012, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-5:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму (EN 61000-4-5:2014, IDT; IEC 61000-4-5:2014, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-5:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму (EN 61000-4-5:2014/A1:2017, IDT; IEC 61000-4-5:2014/A1:2017, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 61000-4-6:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних збурень, індукованих радіочастотними полями (EN 61000-4-6:2014, IDT; IEC 61000-4-6:2013, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-6:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних збурень, індукованих радіочастотними полями (EN 61000-4-6:2014/AC:2015, IDT; IEC 61000-4-6:2013/COR1:2015). Поправка № 1:2019

ДСТУ EN 61000-4-9:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 4-9. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до імпульсного магнітного поля (EN 61000-4-9:2016, IDT; IEC 61000-4-9:2016, IDT)

ДСТУ EN 61000-6-1:2015 Електромагнітна сумісність. Частина 6-1. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (EN 61000-6-1:2007, IDT)

ДСТУ EN 61000-6-1:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 6-1. Загальні стандарти. Несприйнятливість обладнання в житловому, комерційному середовищах та в середовищах легкої промисловості (EN 61000-6-1:2007, IDT; IEC 61000-6-1:2005, IDT)

ДСТУ EN 61000-6-2:2015 Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі (EN 61000-6-2:2005, IDT). З поправкою № 1

ДСТУ EN 61000-6-2:2015 Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі (EN 61000-6-2:2005/AC:2005, IDT). Поправка № 1:2015

ДСТУ EN 61000-6-2:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Загальні стандарти. Несприйнятливість обладнання в промислових середовищах (EN 61000-6-2:2005, АС:2005, IDT; IEC 61000-6-2:2005, IDT)

ДСТУ EN 61000-6-3:2015 Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (EN 61000-6-3:2007, IDT)

ДСТУ EN 61000-6-3:2015 Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (EN 61000-6-3:2007/A1:2011, IDT). Зміна № 1:2015

ДСТУ EN 61000-6-3:2015 Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012, IDT). Зміна № 1:2015. Поправка № 1:2015

ДСТУ EN 61000-6-3:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Загальні стандарти. Стандарт емісії завад для житлових, комерційних середовищ та середовищ легкої промисловості (EN 61000-6-3:2007; А1:2011; А1:2011/АС:2012, IDT; IEC 61000-6-3:2006; А1:2010, IDT)

ДСТУ EN 61000-6-5:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 6-5. Загальні стандарти. Несприйнятливість обладнання, застосовного в середовищі електричних станцій та підстанцій (EN 61000-6-5:2015, IDT; IEC 61000-6-5:2015, IDT)

ДСТУ EN 61000-6-5:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 6-5. Загальні стандарти. Несприйнятливість обладнання, застосовного в середовищі електричних станцій та підстанцій (EN 61000-6-5:2015, IDT; IEC 61000-6-5:2015, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ EN 61000-6-5:2018 Електромагнітна сумісність. Частина 6-5. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання електричних станцій та підстанцій до завад (EN 61000-6-5:2015, IDT; IEC 61000-6-5:2015, IDT)

ДСТУ EN 61010-1:2014 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61010-1:2010/A1:2019, IDT; IEC 61010-1:2010/A1:2016, MOD). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 61010-2-011:2019 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-011. Додаткові вимоги до холодильного устатковання (EN 61010-2-011:2017, IDT; IEC 61010-2-011:2016, IDT)

ДСТУ EN 61010-2-040:2019 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-040. Додаткові вимоги до стерилізаторів та водяних дезінфекторів, застосовуваних для оброблення медичних матеріалів (EN 61010-2-040:2015, IDT; IEC 61010-2-040:2015, IDT)

ДСТУ EN 61010-2-202:2018 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-202. Додаткові вимоги до виконавчих пристроїв електрично керованих клапанів (EN 61010-2-202:2017, IDT; IEC 61010-2-202:2016, IDT)

ДСТУ EN 61023:2019 Обладнання та системи морської навігації й радіозв’язку. Суднове обладнання для вимірювання швидкості та відстані (SDME). Вимоги до робочих та експлуатаційних характеристик, метод випробувань та необхідні результати (EN 61023:2007, IDT; IEC 61023:2007, IDT)

ДСТУ EN 61058-1-1:2018 Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 1-1. Вимоги до контактних вимикачів (EN 61058-1-1:2016, IDT; IEC 61058-1-1:2016, IDT)

ДСТУ EN 61058-1-2:2018 Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 1-2. Вимоги до електронних вимикачів (EN 61058-1-2:2016, IDT; IEC 61058-1-2:2016, IDT)

ДСТУ EN 61094-1:2018 Мікрофони вимірювальні. Частина 1. Технічні характеристики лабораторних еталонних мікрофонів (EN 61094-1:2000, IDT; IEC 61094-1:2000, IDT)

ДСТУ EN 61097-1:2019 Глобальна морська система оповіщення про лихо та убезпечення на морі (GMDSS). Частина 1. Повторювач сигналів радіолокатора для пошуково-рятувальних робіт на морі (SART). Вимоги до робочих та експлуатаційних характеристик, метод випробувань та необхідні результати (EN 61097-1:2007, IDT; IEC 61097-1:2007, IDT)

ДСТУ EN 61143-1:2018 Прилади електричні вимірювальні. Однокоординатні реєструвачі. Частина 1. Визначення понять та вимоги (EN 61143-1:1994; А1:1997, IDT; IEC 61143-1:1992; А1:1997, IDT)

ДСТУ EN 61143-2:2018 Прилади електричні вимірювальні. Однокоординатні реєструвачі. Частина 2. Рекомендовані додаткові методи випробування (EN 61143-2:1994, IDT; IEC 61143-2:1992, IDT)

ДСТУ EN 61161:2018 Ультразвук. Вимірювання потужності. Системи врівноважування радіаційної сили та вимоги до функційних характеристик (EN 61161:2013, IDT; IEC 61161:2013, IDT)

ДСТУ EN 61162-1:2019 Обладнання та системи морської навігації й радіозв’язку. Цифрові інтерфейси. Частина 1. Одне джерело та декілька приймачів повідомлень (EN 61162-1:2016, IDT; IEC 61162-1:2016, IDT)

ДСТУ EN 61162-2:2019 Обладнання та системи морської навігації й радіозв’язку. Цифрові інтерфейси. Частина 2. Високошвидкісне передавання даних від одного джерела на декілька приймачів повідомлень (EN 61162-2:1998, IDT; IEC 61162-2:1998, IDT)

ДСТУ EN 61162-3:2019 Обладнання та системи морської навігації й радіозв’язку. Цифрові інтерфейси. Частина 3. Мережа пристроїв послідовного передавання даних (EN 61162-3:2008, IDT; IEC 61162-3:2008, IDT)

ДСТУ EN 61162-3:2019 Обладнання та системи морської навігації й радіозв’язку. Цифрові інтерфейси. Частина 3. Мережа пристроїв послідовного передавання даних (EN 61162-3:2008/A1:2010, IDT; IEC 61162-3:2008/A1:2010, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 61162-3:2019 Обладнання та системи морської навігації й радіозв’язку. Цифрові інтерфейси. Частина 3. Мережа пристроїв послідовного передавання даних (EN 61162-3:2008/A2:2014, IDT; IEC 61162-3:2008/A2:2014, IDT). Зміна № 2:2019

ДСТУ EN 61162-450:2019 Обладнання та системи морської навігації й радіозв’язку. Цифрові інтерфейси. Частина 450. Передача від декількох джерел на декілька приймачів. З’єднання по Ethernet (EN 61162-450:2011, IDT; IEC 61162-450:2011, IDT)

ДСТУ EN 61162-450:2019 Обладнання та системи морської навігації й радіозв’язку. Цифрові інтерфейси. Частина 450. Передача від декількох джерел на декілька приймачів. З’єднання по Ethernet (EN 61162-450:2011/A1:2016, IDT; IEC 61162-450:2011/A1:2016, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 61174:2019 Обладнання та системи морської навігації й радіозв’язку. Дисплейна та інформаційна система для електронних карт (ECDIS). Вимоги до робочих характеристик та необхідні результати випробувань (EN 61174:2015, IDT; IEC 61174:2015, IDT)

ДСТУ EN 61187:2018 Устатковання електричне та електронне вимірювальне. Документація (EN 61187:1994; Сor:03-1995, IDT; IEC 61187:1993, MOD

ДСТУ EN 61230:2018 Робота під напругою. Портативне обладнання для уземлення чи для уземлення та короткого замикання (EN 61230:2008, IDT; IEC 61230:2008, IDT)

ДСТУ EN 61391-2:2018 Ультразвук. Сканери відбитих імпульсів. Частина 2. Вимірювання максимальної глибини зондування та локального динамічного діапазону (EN 61391-2:2010, IDT; IEC 61391-2:2010, IDT)

ДСТУ EN 61534-21:2018 Системи лінійно-контактних шинопроводів. Частина 21. Додаткові вимоги до систем шинопроводів, призначених для монтування на стіни та стелі (EN 61534-21:2014, IDT; IEC 61534-21:2014, IDT)

ДСТУ EN 61534-22:2018 Системи лінійно-контактних шинопроводів. Частина 22. Особливі вимоги до систем шинопроводів, призначених для монтування на підлозі чи під підлогою (EN 61534-22:2014, IDT; IEC 61534-22:2014, IDT)

ДСТУ EN 61543:2015 Електромагнітна сумісність. Керовані залишковим струмом пристрої захисту побутової та аналогічної призначеності (EN 61543:1995, IDT). Зі змінами № 11:2015, 12:2015, 2:2015 і поправками № 1:2015

ДСТУ EN 61543:2015 Електромагнітна сумісність. Керовані залишковим струмом пристрої захисту побутової та аналогічної призначеності (EN 61543:1995/A11:2003, IDT). Зміна № 11:2015

ДСТУ EN 61543:2015 Електромагнітна сумісність. Керовані залишковим струмом пристрої захисту побутової та аналогічної призначеності (EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004, IDT). Зміна № 11:2015. Поправка № 1:2015

ДСТУ EN 61543:2015 Електромагнітна сумісність. Керовані залишковим струмом пристрої захисту побутової та аналогічної призначеності (EN 61543:1995/A12:2005, IDT). Зміна № 12:2015

ДСТУ EN 61543:2015 Електромагнітна сумісність. Керовані залишковим струмом пристрої захисту побутової та аналогічної призначеності (EN 61543:1995/A2:2006, IDT). Зміна № 2:2015

ДСТУ EN 61543:2015 Електромагнітна сумісність. Керовані залишковим струмом пристрої захисту побутової та аналогічної призначеності (EN 61543:1995/AC:1997, IDT). Поправка № 1:2015

ДСТУ EN 61543:2018 Пристрої захисту, керовані диференційним струмом, побутової та аналогічної призначеності. Електромагнітна сумісність (EN 61543:1995; А11:2003; А12:2005; А2:2006, IDT; IEC 61543:1995; А2:2005, IDT)

ДСТУ EN 61558-2-12:2018 Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та їхніх комбінацій. Частина 2-12. Додаткові вимоги та випробування до трансформаторів-стабілізаторів напруги та джерел живлення постійної напруги (EN 61558-2-12:2011, IDT; IEC 61558-2-12:2011, IDT)

ДСТУ EN 61558-2-14:2018 Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та їхніх комбінацій. Частина 2-14. Додаткові вимоги та випробування регулювальних трансформаторів та силових джерел живлення, що містять регулювальні трансформатори (EN 61558-2-14:2013, IDT; IEC 61558-2-14:2012, IDT)

ДСТУ EN 61558-2-15:2018 Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та їхніх комбінацій. Частина 2-15. Додаткові вимоги до розділових трансформаторів для систем електроживлення медичних приміщень (EN 61558-2-15:2012, IDT; IEC 61558-2-15:2011, IDT)

ДСТУ EN 61558-2-16:2018 Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та аналогічних пристроїв напругою живлення до 1100 В. Частина 2-16. Додаткові вимоги та випробування комутаційних блоків живлення та трансформаторів до них (EN 61558-2-16:2009; A1:2013, IDT; IEC 61558-2-16:2009; A1:2013, IDT)

ДСТУ EN 61558-2-1:2018 Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення, реакторів та аналогічних пристроїв. Частина 2-1. Додаткові вимоги та випробування до трансформаторів з розділеними обмотками й силових блоків живлення, що містять трансформатори з розділеними обмотками загальної призначеності (EN 61558-2-1:2007, IDT; IEC 61558-2-1:2007, IDT)

ДСТУ EN 61558-2-20:2018 Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та їхніх комбінацій. Частина 2-20. Додаткові вимоги та випробування для реакторів малої потужності (EN 61558-2-20:2011, IDT; IEC 61558-2-20:2010, IDT)

ДСТУ EN 61558-2-23:2018 Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та їхніх комбінацій. Частина 2-23. Додаткові вимоги та випробування для трансформаторів та силових джерел живлення для будівельних майданчиків (EN 61558-2-23:2010, IDT; IEC 61558-2-23:2010, IDT)

ДСТУ EN 61558-2-26:2018 Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та їхніх комбінацій. Частина 2-26. Додаткові вимоги та випробування для трансформаторів та силових джерел живлення для збереження енергії та інших цілей (EN 61558-2-26:2013, IDT; IEC 61558-2-26:2013, IDT)

ДСТУ EN 61558-2-2:2018 Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення, реакторів та аналогічних пристроїв. Частина 2-2. Додаткові вимоги та випробування до трансформаторів для живлення кіл керування і силових блоків живлення, що містять трансформатори для живлення кіл керування (EN 61558-2-2:2007, IDT; IEC 61558-2-2:2007, IDT)

ДСТУ EN 61558-2-3:2018 Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та їхніх комбінацій. Частина 2-3. Додаткові вимоги та випробування трансформаторів для запалювання газових та масляних пальників (EN 61558-2-3:2010, IDT; IEC 61558-2-3:2010, IDT)

ДСТУ EN 61558-2-5:2018 Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та їхніх комбінацій. Частина 2-5. Додаткові вимоги та випробування трансформаторів для електробритв, блоків живлення для електробритв та блоків живлення електробритв (EN 61558-2-5:2010, IDT; IEC 61558-2-5:2010, IDT)

ДСТУ EN 61558-2-7:2018 Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення, реакторів та аналогічних пристроїв. Частина 2-7. Додаткові вимоги до трансформаторів для іграшок (EN 61558-2-7:2007, IDT; IEC 61558-2-7:2007, MOD)

ДСТУ EN 61558-2-8:2018 Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та їхніх комбінацій. Частина 2-8. Додаткові вимоги та випробування трансформаторів і силових блоків живлення для дзвінків та звукової сигналізації (EN 61558-2-8:2010, IDT; IEC 61558-2-8:2010, IDT)

ДСТУ EN 61558-2-9:2018 Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та їхніх комбінацій. Частина 2-9. Додаткові вимоги та випробування трансформаторів та силових блоків живлення для ручних світильників класу ІІІ з вольфрамовою лампою розжарювання (EN 61558-2-9:2011, IDT; IEC 61558-2-9:2010, IDT)

ДСТУ EN 61669:2018 Електроакустика. Вимірювання акустичних характеристик слухових апаратів на вусі людини (EN 61669:2016, IDT; IEC 61669:2015, IDT)

ДСТУ EN 61683:2019 Системи фотоелектричні. Джерела стабілізованого енергоживлення. Процедура визначення ефективності (EN 61683:2000, IDT; IEC 61683:1999, IDT)

ДСТУ EN 61812-1:2014 Часові реле промислового та побутового призначення. Частина 1. Вимоги та випробування (EN 61812-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 61812-1:2018 Реле часу промислового та побутового призначення. Частина 1. Вимоги та випробування (EN 61812-1:2011, IDT; IEC 61812-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 61993-2:2019 Обладнання та системи морської навігації й радіозв’язку. Системи автоматичної ідентифікації (АІS). Частина 2. Суднове обладнання класу А системи автоматичної ідентифікації (АІS). Вимоги до робочих та експлуатаційних характеристик, методи випробувань та необхідні результати випробувань (EN 61993-2:2013, IDT; IEC 61993-2:2012, IDT)

ДСТУ EN 61996-1:2019 Обладнання та системи морської навігації й радіозв’язку. Суднові реєстратори шляхових даних (VDR). Частина 1. Експлуатаційні вимоги, методи випробувань та необхідні результати випробувань (EN 61996-1:2013, IDT; IEC 61996-1:2013, IDT)

ДСТУ EN 61996-2:2019 Обладнання та системи морської навігації й радіозв’язку. Суднові реєстратори шляхових даних (VDR). Частина 2. Спрощені реєстратори шляхових даних (S-VDR). Експлуатаційні вимоги, методи випробувань та необхідні результати випробувань (EN 61996-2:2008, IDT; IEC 61996-2:2007, IDT)

ДСТУ EN 62053-11:2015 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класів точності 0,5, 1 і 2) (EN 62053-11:2003, IDT)

ДСТУ EN 62053-11:2018 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класи точності 0,5, 1 та 2) (EN 62053-11:2003; А1:2017, IDT; IEC 62053-11:2003; A1:2016, IDT)

ДСТУ EN 62053-21:2015 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 21. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 1 і 2) (EN 62053-21:2003, IDT)

ДСТУ EN 62053-21:2018 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 21. Лічильники активної енергії статичні (класи точності 1 та 2) (EN 62053-21:2003; А1:2017; IDT; IEC 62053-21:2003; A1:2016, IDT)

ДСТУ EN 62053-22:2015 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 22. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 0,2 S і 0,5 S) (EN 62053-22:2003, IDT)

ДСТУ EN 62053-22:2018 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 22. Лічильники активної енергії статичні (класи точності 0,2 S та 0,5 S) (EN 62053-22:2003; А1:2017, IDT; ІЕС 62053-22:2003; А1:2016, IDT)

ДСТУ EN 62053-23:2015 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 23. Лічильники реактивної енергії статичні (класів точності 2 і 3) (EN 62053-23:2003, IDT)

ДСТУ EN 62053-23:2018 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 23. Лічильники реактивної енергії статичні (класи точності 2 та 3) (EN 62053-23:2003; А1:2017; IDT; IEC 62053-23:2003; A1:2016, IDT)

ДСТУ EN 62053-24:2018 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 24. Статичні лічильники реактивної енергії для основної частоти (класи точності 0,5 S, 1 S та 1) (EN 62053-24:2015; А1:2017, IDT;IEC 62053-24:2014; A1:2016, IDT)

ДСТУ EN 62058-11:2018 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Приймальний контроль. Частина 11. Загальні методи приймального контролю (EN 62058-11:2010, IDT; IEC 62058-11:2008, MOD)

ДСТУ EN 62058-31:2018 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Приймальний контроль. Частина 31. Спеціальні вимоги до статичних лічильників активної енергії (класи точності 0,2 S, 0,5 S, 1 та 2 і класи точності А, В та С) (EN 62058-31:2010, IDT; IEC 62058-31:2008, MOD)

ДСТУ EN 62065:2019 Обладнання та системи морської навігації й радіозв’язку. Системи контролю курсу. Вимоги до виконання та характеристик, методи випробувань та необхідні результати випробувань (EN 62065:2014, IDT; IEC 62065:2014, IDT)

ДСТУ EN 62220-1-1:2019 Електрообладнання медичне. Характеристики цифрових рентгенівських приладів. Частина 1-1. Визначення детективної квантової ефективності. Детектори, використовувані у рентгенографії (EN 62220-1-1:2015, IDT; IEC 62220-1-1:2015, IDT)

ДСТУ EN 62288:2019 Обладнання та системи морської навігації й радіозв’язку. Представлення інформації, що відноситься до навігації, на бортовому дисплеї. Загальні вимоги, методи випробувань та необхідні результати випробувань (EN 62288:2014, IDT; IEC 62288:2014, IDT)

ДСТУ EN 62366-1:2019 Прилади медичні. Частина 1. Застосування інженерних технологій до медичних виробів (EN 62366-1:2015, IDT; IEC 62366-1:2015, IDT)

ДСТУ EN 62366-1:2019 Прилади медичні. Частина 1. Застосування інженерних технологій до медичних виробів (EN 62366-1:2015/AC:2015, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ EN 62366-1:2019 Прилади медичні. Частина 1. Застосування інженерних технологій до медичних виробів (EN 62366-1:2015/AC:2016-09, IDT; IEC 62366-1:2015/COR1:2016, IDT). Поправка № 2:2019

ДСТУ EN 62388:2019 Обладнання та системи морської навігації й радіозв’язку. Радіолокаційні суднові станції. Експлуатаційні вимоги, методи випробувань та необхідні результати випробувань (EN 62388:2013, IDT; IEC 62388:2013, IDT)

ДСТУ EN 62388:2019 Обладнання та системи морської навігації й радіозв’язку. Радіолокаційні суднові станції. Експлуатаційні вимоги, методи випробувань та необхідні результати випробувань (EN 62388:2013/AC:2014, IDT; IEC 62388:2013/COR1:2014, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ EN 62580-1:2018 Устатковання електронне залізничне. Вагонні мультимедійні та телематичні підсистеми для залізниць. Частина 1. Загальна архітектура (EN 62580-1:2016/A11:2017, IDT). Зміна № 11:2019

ДСТУ EN 62841-2-11:2018 Інструменти ручні електромеханічні, інструменти переносні та машини для газонів і садів. Безпека. Частина 2-11. Додаткові вимоги до ручних шабельних пилок (EN 62841-2-11:2016, IDT; IEC 62841-2-11:2015, MOD)

ДСТУ EN 694:2019 Рукава пожежні. Напівжорсткі рукави для стаціонарних систем пожежогасіння (EN 694:2014, IDT)

ДСТУ EN 71-3:2019 Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементів (EN 71-3:2019, IDT)

ДСТУ EN 80601-2-58:2019 Вироби медичні електричні. Частина 2-58. Окремі вимоги щодо основної безпеки та основних робочих характеристик приладів для видалення кришталиків і приладів для видалення склоподібного тіла в очній хірургії (EN 80601-2-58:2015, IDT; IEC 80601-2-58:2014, IDT)

ДСТУ EN 812:2018 Засоби індивідуального захисту голови. Промислові протиударні каскетки (EN 812:2012, IDT)

ДСТУ EN 860:2018 Безпечність деревообробних верстатів. Верстати рейсмусові однобічні (EN 860:2007 + A2:2012, IDT)

ДСТУ EN 88-1:2019 Регулятори тиску та пов’язані з ними запобіжні пристрої для газових пристроїв. Частина 1. Регулятори тиску із тиском на вході до 50 кПa включно (EN 88-1:2007, IDT)

ДСТУ EN 88-1:2019 Регулятори тиску та пов’язані з ними запобіжні пристрої для газових пристроїв. Частина 1. Регулятори тиску із тиском на вході до 50 кПa включно (EN 88-1:2011 + A1:2016, IDT)

ДСТУ EN 89:2005 Водонагрівачі ємнісні газові для готування гарячої води на побутові потреби (EN 89:1999/A1:1999, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN 89:2005 Водонагрівачі ємнісні газові для готування гарячої води на побутові потреби (EN 89:1999/A2:2000, IDT). Зміна № 2:2019

ДСТУ EN 89:2005 Водонагрівачі ємнісні газові для готування гарячої води на побутові потреби (EN 89:1999/A3:2006, IDT). Зміна № 3:2019

ДСТУ EN 960:2018 Засоби індивідуального захисту голови. Використання макетів голови для випробування захисних касок (EN 960:2006, IDT)

ДСТУ EN 972:2018 Машини для шкіряного виробництва. Машини валкові. Вимоги щодо безпеки (EN 972:1998 + А1:2010; АС:2011, IDT)

ДСТУ EN IEC 55016-1-4:2019 Технічні вимоги до апаратури для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості та методи вимірювання. Частина 1-4. Апаратура для вимірювання радіозбурень та несприйнятливості. Антени та випробувальні майданчики для випромінюваних збурень (EN IEC 55016-1-4:2019, IDT; CISPR 16-1-4:2019, IDT)

ДСТУ EN IEC 60332-3-10:2019 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-10. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. Устатковання (EN IEC 60332-3-10:2018, IDT; IEC 60332-3-10:2018, IDT)

ДСТУ EN IEC 60332-3-10:2019 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-10. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. Устатковання (EN IEC 60332-3-10:2018/AC:2018-11, IDT; IEC 60332-3-10:2018/COR1:2018, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ EN IEC 60332-3-21:2019 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-21. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. Категорія А F/Р (EN IEC 60332-3-21:2018, IDT; IEC 60332-3-21:2018, IDT)

ДСТУ EN IEC 60332-3-22:2019 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-22. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. Категорія А (EN IEC 60332-3-22:2018, IDT; IEC 60332-3-22:2018, IDT)

ДСТУ EN IEC 60332-3-23:2019 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-23. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. Категорія В (EN IEC 60332-3-23:2018, IDT; IEC 60332-3-23:2018, IDT)

ДСТУ EN IEC 60332-3-24:2019 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-24. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. Категорія C (EN IEC 60332-3-24:2018, IDT; IEC 60332-3-24:2018, IDT)

ДСТУ EN IEC 60332-3-25:2019 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-25. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум’я. Категорія D (EN IEC 60332-3-25:2018, IDT; IEC 60332-3-25:2018, IDT)

ДСТУ EN IEC 60942:2018 Електроакустика. Звукові калібратори (EN IEC 60942:2018, IDT; IEC 60942:2017, IDT)

ДСТУ EN IEC 61010-2-201:2019 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-201. Додаткові вимоги до апаратури керування (EN IEC 61010-2-201:2018, IDT; IEC 61010-2-201:2017, IDT)

ДСТУ EN IEC 61162-450:2019 Обладнання та системи морської навігації й радіозв’язку. Цифрові інтерфейси. Частина 450. Передача від декількох джерел на декілька приймачів. З’єднання по Ethernet (EN IEC 61162-450:2018, IDT; IEC 61162-450:2018, IDT)

ДСТУ EN IEC 61993-2:2019 Обладнання та системи морської навігації й радіозв’язку. Системи автоматичної ідентифікації (АІS). Частина 2. Суднове обладнання класу А системи автоматичної ідентифікації (АІS). Вимоги до робочих та експлуатаційних характеристик, методи випробувань та необхідні результати випробувань (EN IEC 61993-2:2018, IDT; IEC 61993-2:2018, IDT)

ДСТУ EN IEC 62282-5-100:2019 Технології паливних елементів. Частина 5-100. Портативні енергетичні установки на паливних елементах. Вимоги щодо безпечності (EN IEC 62282-5-100:2018, IDT; IEC 62282-5-100:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 10079-1:2019 Медичне устатковання відсмоктувальне. Частина 1. Устатковання відсмоктувальне з електричним приводом. Вимоги безпеки (EN ISO 10079-1:2015, IDT; ISO 10079-1:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 10079-1:2019 Медичне устатковання відсмоктувальне. Частина 1. Устатковання відсмоктувальне з електричним приводом. Вимоги безпеки (EN ISO 10079-1:2015/A1:2019, IDT; ISO 10079-1:2015/Amd 1:2018, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN ISO 10079-2:2019 Медичне устатковання відсмоктувальне. Частина 2. Устатковання відсмоктувальне з ручним приводом (EN ISO 10079-2:2014, IDT; ISO 10079-2:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 10079-3:2019 Медичне устатковання відсмоктувальне. Частина 3. Устатковання відсмоктувальне, що приводиться в дію джерелом вакууму або тиску (EN ISO 10079-3:2014, IDT; ISO 10079-3:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 10140-1:2019 Акустика. Лабораторні вимірювання звукоізоляції будівельних елементів. Частина 1. Правила застосування для певних виробів (EN ISO 10140-1:2016, IDT; ISO 10140-1:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 10140-2:2019 Акустика. Лабораторні вимірювання звукоізоляції будівельних елементів. Частина 2. Вимірювання звукоізоляції у повітрі (EN ISO 10140-2:2010, IDT; ISO 10140-2:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 10140-3:2019 Акустика. Лабораторні вимірювання звукоізоляції будівельних елементів. Частина 3. Вимірювання звукоізоляції від ударного шуму (EN ISO 10140-3:2010, IDT; ISO 10140-3:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 10140-3:2019 Акустика. Лабораторні вимірювання звукоізоляції будівельних елементів. Частина 3. Вимірювання звукоізоляції від ударного шуму (EN ISO 10140-3:2010/A1:2015, IDT; ISO 10140-3:2010/Amd 1:2015, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN ISO 10140-4:2019 Акустика. Лабораторні вимірювання звукоізоляції будівельних елементів. Частина 4. Вимоги та методи вимірювання (EN ISO 10140-4:2010, IDT; ISO 10140-4:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 10140-5:2019 Акустика. Лабораторні вимірювання звукоізоляції будівельних елементів. Частина 5. Вимоги до випробувальних установок та обладнання (EN ISO 10140-5:2010, IDT; ISO 10140-5:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 10140-5:2019 Акустика. Лабораторні вимірювання звукоізоляції будівельних елементів. Частина 5. Вимоги до випробувальних установок та обладнання (EN ISO 10140-5:2010/A1:2014, IDT; ISO 10140-5:2010/Amd 1:2014, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN ISO 10218-1:2018 Роботи та роботизовані пристрої. Вимоги щодо безпечності промислових роботів. Частина 1. Роботи (EN ISO 10218-1:2011, IDT; ISO 10218-1:2011, IDT)

ДСТУ EN ISO 10218-2:2018 Роботи та роботизовані пристрої. Вимоги щодо безпечності промислових роботів. Частина 2. Роботизовані системи та їхні поєднання (EN ISO 10218-2:2011, IDT; ISO 10218-2:2011, IDT)

ДСТУ EN ISO 10524-1:2019 Регулятори тиску для систем подавання медичних газів. Частина 1. Регулятори тиску та регулятори тиску з витратомірними пристроями (EN ISO 10524-1:2019, IDT; ISO 10524-1:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 10524-2:2019 Регулятори тиску для систем подавання медичних газів. Частина 2. Регулятори тиску в маніфольді та магістралі (EN ISO 10524-2:2019, IDT; ISO 10524-2:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 10524-3:2019 Регулятори тиску для систем подавання медичних газів. Частина 3. Регулятори тиску, вбудовані в клапани газового балона (EN ISO 10524-3:2019, IDT; ISO 10524-3:2019, IDT)

ДСТУ EN ISO 10555-1:2014 Катетери внутрішньосудинні стерильні одноразового застосування. Частина 1. Загальні технічні вимоги (EN ISO 10555-1:2013/А1:2017, IDT; ISO 10555-1:2013/Amd 1:2017, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN ISO 10819:2018 Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Метод вимірювання та оцінювання властивості рукавиць передавати вібрацію на долоню (EN ISO 10819:2013, IDT; ISO 10819:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO 10821:2014 Швейні машини промислового призначення. Вимоги щодо безпеки для швейних машин, вузлів і систем (EN ISO 10821:2005/A1:2009, IDT; ISO 10821:2005/Amd 1:2009, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN ISO 11102-1:2018 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Устатковання для ручного запуску. Частина 1. Вимоги щодо безпеки та випробування (EN ISO 11102-1:2009, IDT; ISO 11102-1:1997, IDT)

ДСТУ EN ISO 11102-2:2018 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Устатковання для ручного запуску. Частина 2. Метод випробування кута розчіплювання (EN ISO 11102-2:2009, IDT; ISO 11102-2:1997, IDT)

ДСТУ EN ISO 11135:2019 Стерилізація виробів медичної призначеності оксидом етилену. Вимоги до розроблення, валідації та поточного контролю процесу стерилізації медичних виробів (EN ISO 11135:2014, IDT; ISO 11135:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 11138-2:2019 Стерилізація виробів медичної призначеності. Біологічні індикатори. Частина 2. Біологічні індикатори для стерилізації з оксидом етилену (EN ISO 11138-2:2017, IDT; ISO 11138-2:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO 11138-3:2019 Стерилізація виробів медичної призначеності. Біологічні індикатори. Частина 3. Біологічні індикатори для стерилізації вологим теплом (EN ISO 11138-3:2017, IDT; ISO 11138-3:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO 11140-1:2019 Стерилізація виробів медичної призначеності. Хімічні індикатори. Частина 1. Загальні вимоги (EN ISO 11140-1:2014, IDT; ISO 11140-1:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 11145:2019 Оптика та оптичні прилади. Лазери та лазерна апаратура. Словник термінів та умовні познаки (EN ISO 11145:2018, IDT; ISO 11145:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 11148-7:2018 Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Шліфувальні інструменти (EN ISO 11148-7:2012, IDT; ISO 11148-7:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO 11192:2019 Судна малі. Графічні умовні познаки (EN ISO 11192:2018, IDT; ISO 11192:2005, IDT)

ДСТУ EN ISO 11197:2019 Джерела живлення медичні. Окремі вимоги (EN ISO 11197:2016, IDT; ISO 11197:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 11243:2018 Велосипеди. Багажники до двоколісних велосипедів. Вимоги та методи випробування (EN ISO 11243:2016, IDT; ISO 11243:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 11442:2018 Технічна документація на продукцію. Управління документацією (EN ISO 11442:2006, IDT; ISO 11442:2006, IDT)

ДСТУ EN ISO 11547:2019 Судна малі. Захист пускового механізму (EN ISO 11547:2018, IDT; ISO 11547:1994, IDT)

ДСТУ EN ISO 11607-1:2019 Вироби медичні простерилізовані. Паковання. Частина 1. Основні вимоги до матеріалів, стерильних бар`єрних і пакувальних систем (EN ISO 11607-1:2017, IDT; ISO 11607-1:2006, including Amd 1:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 11607-2:2019 Вироби медичні простерилізовані. Паковання. Частина 2. Валідаційні вимоги (EN ISO 11607-2:2017, IDT; ISO 11607-2:2006, including Amd 1:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 11612:2018 Одяг захисний. Одяг для захисту від тепла та полум’я. Мінімальні технічні вимоги (EN ISO 11612:2015, IDT; ISO 11612:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 11688-1:2018 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин та устатковання. Частина 1. Планування (EN ISO 11688-1:2009, ІDT; ISO/TR 11688-1:1995, ІDT)

ДСТУ EN ISO 11810:2019 Лазери та лазерне устатковання. Метод випробування та класифікація стійкості до впливу лазерного випромінювання хірургічних простирадл та/або покривів для захисту пацієнтів. Первинне займання, проникнення, поширення та вторинне займання (EN ISO 11810:2015, IDT; ISO 11810:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 11812:2019 Судна малі. Водонепроникні та швидковисушувані кокпіти (EN ISO 11812:2018, IDT; ISO 11812:2001, IDT)

ДСТУ EN ISO 11957:2018 Акустика. Визначення звукоізоляції кабіни. Випробування в лабораторії та на місці встановлення (EN ISO 11957:2009, IDT; ISO 11957:1996, IDT)

ДСТУ EN ISO 11979-8:2019 Офтальмологічні імплантати. Лінзи інтраокулярні. Частина 8. Основні вимоги (EN ISO 11979-8:2017, IDT; ISO 11979-8:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO 11990:2019 Лазери та лазерне устатковання. Визначення стійкості стержнів та манжет трахеальних трубок до впливу лазерного випромінювання (EN ISO 11990:2018, IDT; ISO 11990:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 12127-1:2018 Одяг для захисту від тепла та полум’я. Визначення контактної теплопередачі через захисний одяг або його складові матеріали. Частина 1. Контактна теплопередача від нагрівального циліндра (EN ISO 12127-1:2015, IDT; ISO 12127-1:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 12127-2:2018 Одяг для захисту від тепла та полум’я. Визначення контактної теплопередачі через захисний одяг або його складові матеріали. Частина 2. Метод випробування з використанням контактної теплопередачі від краплинних циліндрів невеликого діаметра (EN ISO 12127-2:2007, IDT; ISO 12127-2:2007, IDT)

ДСТУ EN ISO 12215-1:2019 Судна малі. Будівництво та набори корпусу судна. Частина 1. Матеріали: термореактивні смоли, скловолокниста арматура, еталонний шаруватий матеріал (EN ISO 12215-1:2018, IDT; ISO 12215-1:2000, IDT)

ДСТУ EN ISO 12215-2:2019 Судна малі. Будівництво та набори корпусу судна. Частина 2. Матеріали: наповнювачі для конструкцій типу сендвіч, вбудовні матеріали (EN ISO 12215-2:2018, IDT; ISO 12215-2:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO 12215-3:2019 Судна малі. Будівництво та набори корпусу судна. Частина 3. Матеріали: сталь, алюмінієві сплави, деревина, інші матеріали (EN ISO 12215-3:2018, IDT; ISO 12215-3:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO 12215-4:2019 Судна малі. Будівництво та набори корпусу судна. Частина 4. Виробнича ділянка та виробничий процес (EN ISO 12215-4:2018, IDT; ISO 12215-4:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO 12215-5:2019 Судна малі. Будівництво та набори корпусу судна. Частина 5. Проектний тиск для однокорпусних суден, проектні напруги та визначення наборів корпусів судна (EN ISO 12215-5:2019, IDT; ISO 12215-5:2019, IDT)

ДСТУ EN ISO 12215-6:2019 Судна малі. Будівництво та набори корпусу судна. Частина 6. Системи та детальні схеми набору корпусу судна (EN ISO 12215-6:2018, IDT; ISO 12215-6:2008, IDT)

ДСТУ EN ISO 12215-8:2019 Судна малі. Будівництво та набори корпусу судна. Частина 8. Стерно (EN ISO 12215-8:2018, IDT; ISO 12215-8:2009, IDT)

ДСТУ EN ISO 12215-9:2019 Судна малі. Будівництво та набори корпусу судна. Частина 9. Частини корпусів вітрильників, що виступають (EN ISO 12215-9:2018, IDT; ISO 12215-9:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO 12216:2019 Судна малі. Вікна, бортові ілюмінатори, люки, глухі ілюмінатори та двері. Вимоги щодо міцності та водонепроникності (EN ISO 12216:2018, IDT; ISO 12216:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO 13297:2019 Судна малі. Електричні системи. Установки змінного струму (EN ISO 13297:2018, IDT; ISO 13297:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 13485:2018 Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги до регулювання (EN ISO 13485:2016/AC:2018, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ EN ISO 13590:2019 Судна малі. Водні скутери. Конструкція та вимоги до встановлення систем (EN ISO 13590:2018, IDT; ISO 13590:2003, IDT)

ДСТУ EN ISO 14122-1:2018 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір фіксованих засобів та загальні вимоги доступу (EN ISO 14122-1:2016, IDT; ISO 14122-1:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 14122-2:2018 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Робочі платформи й проходи (EN ISO 14122-2:2016, IDT; ISO 14122-2:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 14122-3:2018 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, ступанки та поручні (EN ISO 14122-3:2016, IDT; ISO 14122-3:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 14122-4:2018 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 4. Драбини зафіксовані (EN ISO 14122-4:2016, IDT; ISO 14122-4:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 14509-1:2019 Судна малі. Поширюваний у повітрі шум від прогулянкових суден. Частина 1. Методика вимірювання (EN ISO 14509-1:2018, IDT; ISO 14509-1:2008, IDT)

ДСТУ EN ISO 14509-3:2019 Судна малі. Поширюваний у повітрі шум від прогулянкових суден. Частина 3. Оцінювання шуму з використанням методик обчислювання та вимірювання (EN ISO 14509-3:2018, IDT; ISO 14509-3:2009, IDT)

ДСТУ EN ISO 14738:2018 Безпечність машин. Антропометричні вимоги до проектування автоматизованих робочих місць на машинах (EN ISO 14738:2008, IDT; ISO 14738:2002; Cor.2:2005, IDT)

ДСТУ EN ISO 14903:2019 Холодильні установки та теплові насоси. Кваліфікація герметичності складників і з’єднань (EN ISO 14903:2017, IDT; ISO 14903:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO 14982:2015 Машини для сільського та лісового господарства. Електромагнітна сумісність. Методи випробування та критерії приймання (EN ISO 14982:2009, IDT)

ДСТУ EN ISO 14982:2018 Машини для сільського та лісового господарства. Електромагнітна сумісність. Методики випробування та критерії приймання (EN ISO 14982:2009, IDT; ISO 14982:1998, IDT)

ДСТУ EN ISO 15083:2019 Судна малі. Трюмо-осушувальні системи (EN ISO 15083:2018, IDT; ISO 15083:2003, IDT)

ДСТУ EN ISO 15084:2019 Судна малі. Поставлення на якір, швартування та буксирування. Опорні точки (EN ISO 15084:2018, IDT; ISO 15084:2003, IDT)

ДСТУ EN ISO 15540:2019 Судна та морська технологія. Вогнестійкість рукавів у складенні. Методи випробування (EN ISO 15540:2001, IDT; ISO 15540:1999, IDT)

ДСТУ EN ISO 15541:2019 Судна та морська технологія. Вогнестійкість рукавів у складенні. Методи випробування. Вимоги до випробувального стенда (EN ISO 15541:2001, IDT; ISO 15541:1999, IDT)

ДСТУ EN ISO 15744:2018 Інструменти ручні з неелектричним приводом. Методика вимірювання шуму. Технічний метод (клас точності 2) (EN ISO 15744:2008, ІDT; ISO 15744:2002, ІDT)

ДСТУ EN ISO 16180:2019 Судна малі. Ходові вогні. Установлення, розташування та видимість (EN ISO 16180:2018, IDT; ISO 16180:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO 16852:2019 Гасник полум’я. Експлуатаційні вимоги, методи випробування та межі застосування (EN ISO 16852:2010, IDT; ISO 16852:2008, IDT)

ДСТУ EN ISO 1716:2019 Випробування виробів щодо реакції на вогонь. Визначення величини теплоти згоряння (теплотворна здатність) (EN ISO 1716:2018, IDT; ISO 1716:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 17916:2018 Безпечність машин термічного різання (EN ISO 17916:2016, IDT; ISO 17916:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 18217:2018 Безпечність деревообробних верстатів. Кромкооблицювальні верстати з ланцюговим подаванням (EN ISO 18217:2015, IDT; ISO 18217:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 1856:2018 Матеріали полімерні пористі еластичні. Метод визначення залишкової деформації в разі стискання (EN ISO 1856:2018, IDT; ISO 1856:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 20346:2018 Засоби індивідуального захисту. Взуття захисне (EN ISO 20346:2014, IDT; ISO 20346:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 21012:2019 Посудини кріогенні. Шланги (EN ISO 21012:2018, IDT; ISO 21012:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 21028-2:2019 Посудини кріогенні. Вимоги щодо міцності матеріалів за кріогенної температури. Частина 2. Температура від мінус 80 °C до мінус 20 °C (EN ISO 21028-2:2018, IDT; ISO 21028-2:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 21487:2019 Судна малі. Стаціонарні бензобаки та баки для дизельного палива (EN ISO 21487:2018, IDT; ISO 21487:2012, including Amd 1:2014 and Amd 2:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 2151:2018 Акустика. Методика випробування на шум компресорів і вакуумних насосів. Технічний метод (клас точності 2) (EN ISO 2151:2008, ІDT; ISO 2151:2004, ІDT)

ДСТУ EN ISO 21809-2:2018 Нафтова та газова промисловість. Зовнішні покриви підземних або підводних трубопроводів у трубопровідних транспортних системах. Частина 2. Одношарові наплавлювані епоксидні покриви (EN ISO 21809-2:2014, IDT; ISO 21809-2:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 22975-3:2019 Енергія сонячна. Складники та матеріали колектора. Частина 3. Довговічність поверхні абсорбера (EN ISO 22975-3:2014, IDT; ISO 22975-3:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 23125:2018 Верстати. Безпечність. Верстати токарні (EN ISO 23125:2015, IDT; ISO 23125:2015, Corrected version 2016-03-15, IDT)

ДСТУ EN ISO 24134:2019 Транспорт промисловий вантажний. Додаткові вимоги до автоматизованих функцій транспорту (EN ISO 24134:2018, IDT; ISO 24134:2006, IDT)

ДСТУ EN ISO 25197:2019 Судна малі. Електричні/електронні системи керування кермовим пристроєм, перемиканням передач і дроселем (EN ISO 25197:2018, IDT; ISO 25197:2012, including Amd 1:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 28881:2018 Верстати. Безпечність. Електроерозійні верстати (EN ISO 28881:2013; АС:2013, IDT; ISO 28881:2013; Cor 1:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO 3381:2018 Залізничний транспорт. Акустика. Вимірювання шуму всередині залізничних транспортних засобів (EN ISO 3381:2011, IDT; ISO 3381:2005, IDT)

ДСТУ EN ISO 3450:2018 Машини землерийні. Колісні або високошвидкісні машини на гумових гусеницях. Експлуатаційні вимоги та методи випробування гальмівних систем (EN ISO 3450:2011, IDT; ISO 3450:2011, IDT)

ДСТУ EN ISO 3691-1:2018 Транспорт промисловий вантажний. Вимоги щодо безпеки та перевіряння. Частина 1. Самохідні промислові навантажувачі, крім автоматично керованих навантажувачів, навантажувачів зі змінним вильотом та навантажувачів, що транспортують вантажі (EN ISO 3691-1:2015; АС:2016, IDT; ISO 3691-1:2011; Сor 1:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO 3691-5:2018 Транспорт промисловий вантажний. Вимоги щодо безпеки та перевіряння. Частина 5. Самохідні візки, керовані оператором, який рухається (EN ISO 3691-5:2015; AC:2016, IDT; ISO 3691-5:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 3691-6:2018 Транспорт промисловий вантажний. Вимоги щодо безпеки та перевіряння. Частина 6. Вантажні візки для перевезення вантажів і персоналу (EN ISO 3691-6:2015; АС:2016, IDT; ISO 3691-6:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO 374-1:2018 Рукавички захисні від небезпечних хімічних речовин та мікроорганізмів. Частина 1. Термінологія та вимоги до експлуатаційних характеристик щодо ризиків від хімічних речовин (EN ISO 374-1:2016; А1:2018, IDT; ISO 374-1:2016; Аmd. 1:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 374-5:2018 Рукавички захисні від небезпечних хімічних речовин та мікроорганізмів. Частина 5. Термінологія та вимоги до експлуатаційних характеристик щодо ризиків від мікроорганізмів (EN ISO 374-5:2016, IDT; ISO 374-5:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 3745:2018 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер (EN ISO 3745:2012; A1:2017, IDT; ISO 3745:2012; Amd 1:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO 4064-1:2018 Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги (EN ISO 4064-1:2017, IDT; ISO 4064-1:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 4064-2:2018 Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 2. Методи випробування (EN ISO 4064-2:2017, IDT; ISO 4064-2:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 4064-5:2018 Лічильники холодної питної води та гарячої води. Частина 5. Вимоги до встановлення (EN ISO 4064-5:2017, IDT; ISO 4064-5:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 4413:2018 Система гідравлічна. Загальні правила та вимоги щодо безпеки для систем та їхніх складників (EN ISO 4413:2010, IDT; ISO 4413:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 527-2:2018 Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 2. Умови випробування для пластмас, виготовлених методом формування та екструзії (EN ISO 527-2:2012, IDT; ISO 527-2:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO 527-4:2018 Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 4. Умови випробування для ізотропних та ортотропних, армованих волокном пластмасових композитів (EN ISO 527-4:1997, IDT; ISO 527-4:1997, IDT)

ДСТУ EN ISO 527-5:2018 Пластмаси. Визначення властивостей під час розтягування. Частина 5. Умови випробування односпрямованих волокнистих пластмасових композитів (EN ISO 527-5:2009, IDT; ISO 527-5:2009, IDT)

ДСТУ EN ISO 5359:2019 Устатковання для анестезії та штучного дихання. Шлангові з’єднання низького тиску для використання з медичними газами (EN ISO 5359:2014, IDT; ISO 5359:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 5359:2019 Устатковання для анестезії та штучного дихання. Шлангові з’єднання низького тиску для використання з медичними газами (EN ISO 5359:2014/A1:2017, IDT; ISO 5359:2014/Amd 1:2017, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN ISO 5360:2019 Випарники для анестезії. Системи наповнення спеціальними речовинами (EN ISO 5360:2016, IDT; ISO 5360:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 5361:2019 Наркозні й дихальні апарати. Трубки трахеальні та їхні з’єднувачі. Технічні вимоги (EN ISO 5361:2016, IDT; ISO 5361:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 5366:2019 Анестезіологічне та респіраторне обладнання. Трахеостомічні трубки та з’єднувачі (EN ISO 5366:2016, IDT; ISO 5366:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 6185-1:2019 Човни надувні. Частина 1. Човни з максимальною потужністю двигуна 4,5 кВт (EN ISO 6185-1:2018, IDT; ISO 6185-1:2001, IDT)

ДСТУ EN ISO 6185-2:2019 Човни надувні. Частина 2. Човни з максимальною потужністю двигуна від 4,5 кВт до 15 кВт включно (EN ISO 6185-2:2018, IDT; ISO 6185-2:2001, IDT)

ДСТУ EN ISO 6185-3:2019 Човни надувні. Частина 3. Човни з довжиною корпусу до 8 м та максимальною потужністю двигуна від 15 кВт і вище (EN ISO 6185-3:2018, IDT; ISO 6185-3:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 6185-4:2019 Човни надувні. Частина 4. Човни з довжиною корпусу від 8 м до 24 м та максимальною потужністю двигуна від 15 кВт і вище (EN ISO 6185-4:2018, IDT; ISO 6185-4:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 6530:2018 Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Метод випробування на стійкість матеріалів до проникнення рідини (EN ISO 6530:2005, IDT; ISO 6530:2005, IDT)

ДСТУ EN ISO 6683:2018 Машини землерийні. Ремені безпеки та їхні кріплення. Технічні вимоги та випробування (EN ISO 6683:2008, IDT; ISO 6683:2005, IDT)

ДСТУ EN ISO 6942:2018 Одяг захисний. Захист від тепла та вогню. Метод випробування. Оцінювання матеріалів і комбінацій матеріалів, що піддаються дії джерела теплового випромінювання (EN ISO 6942:2002, IDT; ISO 6942:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO 7096:2018 Землерийно-транспортні машини. Лабораторне оцінювання вібрації сидіння оператора (EN ISO 7096:2008; AC:2009, IDT; ISO 7096:2000, IDT)

ДСТУ EN ISO 7396-1:2019 Системи трубопроводів для медичного незаймистого газу. Частина 1. Газопроводи для стиснутих медичних газів і вакууму (EN ISO 7396-1:2016, IDT; ISO 7396-1:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 7396-1:2019 Системи трубопроводів для медичного незаймистого газу. Частина 1. Газопроводи для стиснутих медичних газів і вакууму (EN ISO 7396-1:2016/A1:2019, IDT; ISO 7396-1:2016/Amd 1:2017, IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ EN ISO 7840:2019 Малі судна. Шланги паливні вогнетривкі (EN ISO 7840:2018, IDT; ISO 7840:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO 7886-4:2019 Шприци стерильні для підшкірних ін’єкцій одноразового використання. Частина 4. Шприци із пристроєм запобігання повторному використанню (EN ISO 7886-4:2019, IDT; ISO 7886-4:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 80369-7:2019 З’єднувачі малого діаметра для рідин і газів медичні. Частина 7. З’єднувачі для внутрішньосудинного або гіподермального застосування (EN ISO 80369-7:2017, IDT; ISO 80369-7:2016, Corrected version 2016-12-01, IDT)

ДСТУ EN ISO 80601-2-13:2019 Медичне електрообладнання. Частина 2-13. Особливі вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик анестезіологічної системи (EN ISO 80601-2-13:2012, IDT; ISO 80601-2-13:2011, IDT)

ДСТУ EN ISO 80601-2-56:2019 Медичне електричне обладнання. Частина 2-56. Окремі вимоги щодо базової безпеки та основні робочі характеристики медичних термометрів для вимірювання температури тіла (EN ISO 80601-2-56:2017, IDT; ISO 80601-2-56:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO 80601-2-69:2019 Медичне електрообладнання. Частина 2-69. Особливі вимоги щодо базової безпеки та основних характеристик кисневого концентратора та пов’язаного з ним обладнання (EN ISO 80601-2-69:2014, IDT; ISO 80601-2-69:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 80601-2-72:2019 Медичне електрообладнання. Частина 2-72. Особливі вимоги щодо базової безпеки та основи характеристик апаратів штучної вентиляції легенів (АШВЛ) для домашнього використання пацієнтами, які залежать від АШВЛ (EN ISO 80601-2-72:2015, IDT; ISO 80601-2-72:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 8067:2018 Матеріали полімерні пористі еластичні. Метод визначення міцності під час роздирання (EN ISO 8067:2018, IDT; ISO 8067:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 81060-2:2019 Неінвазивні сфігмоманометри. Частина 2. Клінічні дослідження моделей з переривчастим автоматичним типом вимірювання (EN ISO 81060-2:2014, IDT; ISO 81060-2:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO 845:2018 Поропласти та пориста гума. Метод визначення уявної густини (EN ISO 845:2009, IDT; ISO 845:2006, IDT)

ДСТУ EN ISO 8469:2019 Малі судна. Шланги паливні невогнетривкі (EN ISO 8469:2018, IDT; ISO 8469:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO 8528-13:2018 Агрегати генераторні змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 13. Безпека (EN ISO 8528-13:2016, IDT; ISO 8528-13:2016; Corrected version 2016-10-15, IDT)

ДСТУ EN ISO 8849:2019 Судна малі. Трюмові помпи з електроприводом постійного струму (EN ISO 8849:2018, IDT; ISO 8849:2003, IDT)

ДСТУ EN ISO 9093-1:2019 Судна малі. Забортні клапани та фітинги, що проходять через корпус. Частина 1. Металеві (EN ISO 9093-1:2018, IDT; ISO 9093-1:1994, IDT)

ДСТУ EN ISO 9093-2:2019 Судна малі. Забортні клапани та фітинги, що проходять через корпус. Частина 2. Неметалеві (EN ISO 9093-2:2018, IDT; ISO 9093-2:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO 9151:2018 Одяг для захисту від тепла та полум’я. Визначення теплопередачі під дією полум’я (EN ISO 9151:2016, IDT; ISO 9151:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 9185:2018 Одяг захисний. Оцінювання стійкості матеріалів до виплеску розплавленого металу (EN ISO 9185:2007, IDT; ISO 9185:2007, IDT)

ДСТУ EN ISO 9806:2019 Енергія сонячна. Сонячні теплові колектори. Методи випробувань (EN ISO 9806:2017, IDT; ISO 9806:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO 9875:2019 Судна та морські технології. Морські ехолоти (EN ISO 9875:2001, IDT; ISO 9875:2000, IDT)

ДСТУ EN ISO 9875:2019 Судна та морські технології. Морські ехолоти (EN ISO 9875:2001/AC:2011, IDT; ISO 9875:2000/Cor 1:2006, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ EN ISO 9994:2018 Запальнички. Вимоги щодо безпеки (EN ISO 9994:2006; А1:2008, IDT; ISO 9994:2005; Amd 1:2008, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300 065-1:2019 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM). Вузькосмугове телеграфне обладнання для прямого друку для приймання метеорологічної або навігаційної інформації (NAVTEX). Частина 1. Технічні характеристики та методи вимірювання (ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), IDT)

ДСТУ ETSI EN 300 086:2018 Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з внутрішнім або зовнішнім радіочастотним з’єднувачем, призначене насамперед для аналогового передавання мови. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 300 086:2016, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300 219:2018 Сухопутна рухома служба. Радіообладнання для передавання сигналів ініціювання специфічного відгуку в приймачі. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 300 219:2016, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300 296:2018 Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з інтегрованою антеною для аналогового передавання мови. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 300 296:2016, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300 330:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Радіообладнання смуги частот від 9 кГц до 25 МГц та індуктивні контурні системи смуги частот від 9 кГц до 30 МГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 300 330:2017, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300 341:2018 Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з інтегрованою антеною для передавання сигналів ініціювання специфічного відгуку в приймачі. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 300 341:2016, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300 390:2018 Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з інтегрованою антеною для передавання даних та мови. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 300 390:2016, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300 440:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Радіообладнання діапазону частот від 1 ГГц до 40 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 300 440:2018, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300 718-2:2018 Маяки лавинні, які працюють на частоті 457 кГц. Системи передавання-приймання. Частина 2. Вимоги до характеристик служб екстреної допомоги та методи випробування (ETSI EN 300 718-2:2018, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300 718-3:2018 Маяки лавинні, які працюють на частоті 457 кГц. Системи передавання-приймання. Частина 3. Специфічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 300 718-3:2004, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 091-2:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Телематика транспорту та руху. Радіолокаційне обладнання смуги частот від 76 ГГц до 77 ГГц. Частина 2. Стаціонарне радіолокаційне обладнання (ETSI EN 301 091-2:2017, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 360:2018 Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові смуги частот від 27,5 ГГц до 29,5 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 360:2016, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 430:2018 Супутникові земні станції та системи. Станції земні пересувні. Супутникові мережі збирання новин смуг частот від 11 ГГц до 12 ГГц/від 13 ГГц до 14 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 430:2016, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 441:2018 Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі супутникових мереж персонального зв’язку смуги частот 1,6 ГГц/2,4 ГГц рухомої супутникової служби. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 441:2016, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 459:2018 Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові смуги частот від 29,5 ГГц до 30,0 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 459:2016, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 839:2018 Імпланти медичні активні наднизької потужності та пов’язані з ними периферичні пристрої діапазону частот від 402 МГц до 405 МГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 839:2016, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 841-3:2018 Канал цифрового наземного радіозв’язку діапазону дуже високих частот. Режим 2. Наземне обладнання. Частина 3. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 841-3:2016, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 843-4:2019 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр (ERM). Стандарт електромагнітної сумісності (ЕМС) для морського радіообладнання та радіослужб. Частина 4. Особливі умови для приймачів NAVTEX з вузькосмуговим прямим друком (NBDP) (ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06), IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 843-4:2019 Стандарт електромагнітної сумісності (ЕМС) для морського радіообладнання та радіослужб. Гармонізований стандарт, який охоплює основні вимоги статті 3.1b Директиви 2014/53/EU. Частина 4. Особливі умови для приймачів NAVTEX з вузькосмуговим прямим друком (NBDP) (ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03), IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 908-13:2018 Обладнання систем стільникового радіозв’язку ІМТ. Частина 13. Обладнання абонентське радіотехнології E-UTRA. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 908-13:2017, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 908-15:2018 Обладнання систем стільникового радіозв’язку IMT. Частина 15. Повторювачі з радіотехнологією E-UTRA та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 908-15:2017, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 908-18:2018 Обладнання систем стільникового радіозв’язку ІМТ. Частина 18. Обладнання базове багатостандартне радіотехнологій E-UTRA, UTRA та GSM/EDGE. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 908-18:2017, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 908-1:2018 Обладнання систем стільникового радіозв’язку IMT. Частина 1. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 301 908-1:2016, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 908-3:2018 Обладнання систем стільникового радіозв’язку IMT. Частина 3. Обладнання базове з радіотехнологією CDMA з прямим розширенням спектра та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 908-3:2017, IDT)

ДСТУ ETSI EN 302 018:2018 Обладнання передавальне служби звукового радіомовлення з частотною модуляцією (ЧМ). Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 302 018:2017, IDT)

ДСТУ ETSI EN 302 065-1:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Обладнання радіотехнології UWB. Частина 1. Вимоги до стандартних UWB-застосувань (ETSI EN 302 065-1:2016, IDT)

ДСТУ ETSI EN 302 065-2:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Обладнання радіотехнології UWB. Частина 2. Вимоги до UWB-відстеження місця розташування (ETSI EN 302 065-2:2016, IDT)

ДСТУ ETSI EN 302 194-2:2018 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Радар навігаційний, який застосовують на внутрішніх водних шляхах. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 302 194-2:2007, IDT)

ДСТУ ETSI EN 302 248:2018 Радар навігаційний для суден, не обладнаних засобами безпеки для людського життя на морі. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 302 248:2016, IDT)

ДСТУ ETSI EN 302 264:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Телематика транспорту та руху. Радіолокаційне обладнання смуги частот від 77 ГГц до 81 ГГц. Технічні вимоги (ETSI EN 302 264:2017, IDT)

ДСТУ ETSI EN 302 510:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Імпланти медичні мембранні активні наднизької потужності та пов’язані з ними периферичні пристрої діапазону частот від 30 МГц до 37,5 МГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 302 510:2017, IDT)

ДСТУ ETSI EN 302 536:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Радіообладнання діапазону частот від 315 кГц до 600 кГц для приладів наднизької потужності, які можна імплантувати в тіло тварин та пов’язані з ними периферичні пристрої. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 302 536:2017, IDT)

ДСТУ ETSI EN 302 686:2018 Інтелектуальні транспортні системи. Радіообладнання смуги частот від 63 ГГц до 64 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 302 686:2011, IDT)

ДСТУ ETSI EN 302 752:2018 Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Підсилювачі радарів активні. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 302 752:2009, IDT)

ДСТУ ETSI EN 302 755:2018 Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Структура кадрів, канальне кодування та методи модуляції в системі цифрового наземного телевізійного мовлення другого покоління (DVB-Т2) (ETSI EN 302 755:2015, IDT)

ДСТУ ETSI EN 302 858:2018 Радіообладнання малого радіуса дії. Телематика транспорту та руху. Радіолокаційне обладнання смуг частот від 24,05 ГГц до 24,25 ГГц або від 24,05 ГГц до 24,50 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 302 858:2016, IDT)

ДСТУ ETSI EN 303 340:2018 Приймачі цифрового наземного телевізійного мовлення. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 303 340:2016, IDT)

ДСТУ ETSI EN 303 413:2018 Супутникові земні станції та системи. Приймачі глобальної навігаційної супутникової системи. Радіообладнання смуг частот від 1 164 МГц до 1 300 МГц та від 1 559 МГц до 1 610 МГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 303 413:2017, IDT)

ДСТУ ETSI EN 303 609:2018 Система стільникового цифрового радіозв’язку глобальна. GSM-повторювачі. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 303 609:2016, IDT)

ДСТУ ETSI ETS 300 067:2019 Радіообладнання та системи. Радіотелексне обладнання, що працює в морській службі радіозв’язку СЧ/ВЧ. Технічні характеристики та методи вимірювання (ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), IDT)

ДСТУ ETSI ETS 300 067:2019 Радіообладнання та системи. Радіотелексне обладнання, що працює в морській службі радіозв’язку СЧ/ВЧ. Технічні характеристики та методи вимірювання (ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), IDT). Зміна № 1:2019

ДСТУ ETSI SR 019 510:2018 Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Дослідження сфери застосування та основи для стандартизації служб довгострокового зберігання даних, зокрема зберігання із цифровими підписами та без них (ETSI SR 019 510:2017, IDT)

ДСТУ HD 60269-2:2018 Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 2. Додаткові вимоги до плавких запобіжників для використання проатестованим персоналом (плавкі запобіжники переважно промислової призначеності). Приклади застандартизованих систем плавких запобіжників від А до К (HD 60269-2:2013, IDT; IEC 60269-2:2013, MOD)

ДСТУ HD 603 S1:2018 Кабелі розподільчі на номінальну напругу 0,6/1 кВ (HD 603 S1:1994; А1:1997; А2:2003; А3:2007, IDT)

ДСТУ HD 604 S1:2018 Кабелі силові на напругу 0,6/1,0 кВ та 1,9/3,3 кВ зі спеціальними показниками пожежної небезпеки для використання на електричних станціях (HD 604 S1:1994; А1:1997; A2:2002; А3:2005, IDT)

ДСТУ IEC 60050-112:2018 Міжнародний електротехнічний словник. Частина 112. Величини та одиниці (IEC 60050-112:2010, IDT)

ДСТУ IEC 60092-376:2019 Електрообладнання суднове. Частина 376. Кабелі для ланцюгів керування та контрольно-вимірювальних приладів 150/250 В (300 В) (IEC 60092-376:2003, IDT)

ДСТУ IEC 60092-376:2019 Електрообладнання суднове. Частина 376. Кабелі для ланцюгів керування та контрольно-вимірювальних приладів 150/250 В (300 В) (IEC 60092-376:2017, IDT)

ДСТУ IEC 60092-504:2019 Електрообладнання суднове. Частина 504. Автоматизація, керування та контрольно-вимірювальні прилади (IEC 60092-504:2001, IDT)

ДСТУ IEC 60092-504:2019 Електрообладнання суднове. Частина 504. Автоматизація, керування та контрольно-вимірювальні прилади (IEC 60092-504:2016, IDT)

ДСТУ IEC 60331-1:2019 Вогневі випробування електричних кабелів. Цілісність кіл. Частина 1. Метод випробування полум’ям із температурою 830 °С та більше та механічним ударом кабелів напругою 0,6/1,0 кВ включно із зовнішнім діаметром понад 20 мм (IEC 60331-1:2009, IDT)

ДСТУ IEC 60331-1:2019 Вогнені випробування електричних кабелів. Цілісність кіл. Частина 1. Метод випробування полум’ям із температурою 830 °С та більше та механічним ударом кабелів напругою 0,6/1,0 кВ включно із зовнішнім діаметром понад 20 мм (IEC 60331-1:2018, IDT)

ДСТУ IEC 60331-2:2019 Вогневі випробування електричних кабелів. Цілісність кіл. Частина 2. Метод випробування полум’ям із температурою 830 °С та більше та механічним ударом кабелів напругою 0,6/1,0 кВ включно із зовнішнім діаметром не більше ніж 20 мм (IEC 60331-2:2009, IDT)

ДСТУ IEC 60364-7-712:2019 Електроустановки низьковольтні. Частина 7-712. Вимоги до спеціальних електроустановок або місць їх розташування. Системи живлення з використанням фотоелектричних батарей (IEC 60364-7-712:2017, IDT)

ДСТУ IEC 60533:2019 Електричне та електронне обладнання суднове. Електромагнітна сумісність (IEC 60533:1999, IDT)

ДСТУ IEC 60533:2019 Електричне та електронне обладнання суднове. Електромагнітна сумісність (ЕМС). Судна з металевим корпусом (IEC 60533:2015, IDT)

ДСТУ IEC 60754-3:2019 Випробування на гази, які виділяються під час згоряння матеріалів кабелів. Частина 3. Вимірювання виходу галогенів методом іонної хроматографії (IEC 60754-3:2018, IDT)

ДСТУ IEC 60945:2019 Обладнання та системи морської навігації та радіозв’язку. Загальні вимоги. Методи випробування та необхідні результати випробування (IEC 60945:2002, IDT)

ДСТУ IEC 60945:2019 Обладнання та системи морської навігації та радіозв’язку. Загальні вимоги. Методи випробування та необхідні результати випробування (IEC 60945:2002/АС:2008, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ IEC 61000-4-14:2019 Електромагнітна сумісність. Частина 4-14. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до флуктуацій напруги для обладнання із силою вхідного струму не більше ніж 16 А на фазу (IEC 61000-4-14:2009, IDT)

ДСТУ IEC 61010-2-030:2018 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-030. Додаткові вимоги до устатковання, яке має випробувальні або вимірювальні кола (IEC 61010-2-030:2017, IDT)

ДСТУ IEC 61010-2-034:2019 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-034. Додаткові вимоги до вимірювального устатковання щодо опору ізоляції та випробувального устатковання щодо електричної міцності (IEC 61010-2-034:2017, IDT)

ДСТУ IEC 61010-2-120:2018 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-120. Додаткові вимоги щодо безпечності механічних елементів устатковання (IEC 61010-2-120:2016, IDT)

ДСТУ IEC 61097-2:2019 Глобальна морська система зв’язку у разі лиха (GMDSS). Частина 2. COSPAS-SARSAT EPIRB. Аварійний супутниковий радіомаяк для виявлення корабельної аварії, що працює на частоті 406 Мгц. Вимоги до експлуатаційних та робочих характеристик, методи випробування та необхідні результати випробування (IEC 61097-2:2008, IDT)

ДСТУ IEC 61097-3:2019 Глобальна морська система зв’язку у разі лиха (GMDSS). Частина 3. Обладнання цифрового вибіркового виклику (DSC). Вимоги до експлуатації та робочих характеристик, методи випробування та необхідні результати випробування (IEC 61097-3:1994, IDT)

ДСТУ IEC 61097-6:2019 Глобальна морська система зв’язку у разі лиха (GMDSS). Частина 6. Вузькосмугове телеграфне обладнання для прямого друкування навігаційних та метеорологічних попереджень та термінової інформації суднам (NAVTEX) (IEC 61097-6:2012, IDT)

ДСТУ IEC 61727:2019 Системи фотоелектричні. Характеристики точок підключення до інженерних мереж (IEC 61727:2004, IDT)

ДСТУ IEC 61924-2:2019 Обладнання та системи морської навігації та радіозв’язку. Інтегровані системи навігації (INS). Частина 2. Модульна структура для INS. Вимоги до експлуатації та експлуатаційних характеристик, методи випробування та необхідні результати випробування (IEC 61924-2:2012, IDT)

ДСТУ IEC 62616:2019 Обладнання та системи морської навігації та радіозв’язку. Система сигналізації ходової вахтової навігації на містку (BNWAS) (IEC 62616:2010, IDT)

ДСТУ IEC 62616:2019 Обладнання та системи морської навігації та радіозв’язку. Система сигналізації ходової вахтової навігації на містку (BNWAS) (IEC 62616:2010/Cor.1:2012, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ IEC TS 62257-7-1:2019 Рекомендації щодо малих відновлювальних джерел енергії та гібридних систем електрифікації сільських районів. Частина 7-1. Генератори. Фотоелектричні генератори (IEC TS 62257-7-1:2010, IDT)

ДСТУ IEEE 1309:2019 Стандарт IEEE для калібрування сенсорів та пробників електромагнітного поля (зокрема й антен) у діапазоні частот від 9 кГц до 40 ГГц (IEEE 1309:2013, IDT)

ДСТУ ISO 10006:2018 Управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах (ISO 10006:2017, IDT)

ДСТУ ISO 10007:2018 Управління якістю. Настанови щодо керування конфігурацією (ISO 10007:2017, IDT)

ДСТУ ISO 10303-101:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 101. Інтегровані прикладні ресурси. Кресленики (ISO 10303-101:2019, IDT)

ДСТУ ISO 10303-104:2007 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 104. Інтегрований прикладний ресурс. Аналізування методом кінцевих елементів (ISO 10303-104:2000/Cor 1:2009, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ ISO 10303-104:2007 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 104. Інтегрований прикладний ресурс. Аналізування методом кінцевих елементів (ISO 10303-104:2000/Cor 2:2014, IDT). Поправка № 2:2019

ДСТУ ISO 10303-105:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 105. Інтегрований прикладний ресурс. Кінематика (ISO 10303-105:2019, IDT)

ДСТУ ISO 10303-108:2007 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 108. Інтегрований прикладний ресурс. Визначення параметрів та обмеження для визначених геометричних моделей виробів (ISO 10303-108:2005/Cor 1:2008, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ ISO 10303-108:2007 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 108. Інтегрований прикладний ресурс. Визначення параметрів та обмеження для визначених геометричних моделей виробів (ISO 10303-108:2005/Cor 2:2014, IDT). Поправка № 2:2019

ДСТУ ISO 10303-109:2007 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 109. Інтегрований прикладний ресурс. Кінематичні та геометричні обмеження для збірки моделей (ISO 10303-109:2004/Cor 1:2010, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ ISO 10303-109:2007 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 109. Інтегрований прикладний ресурс. Кінематичні та геометричні обмеження для збірки моделей (ISO 10303-109:2004/Cor 2:2014, IDT). Поправка № 2:2019

ДСТУ ISO 10303-111:2007 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 111. Інтегрований прикладний ресурс. Елементи процедурного моделювання об’ємних форм (ISO 10303-111:2007/Cor 1:2008, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ ISO 10303-111:2007 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 111. Інтегрований прикладний ресурс. Елементи процедурного моделювання об’ємних форм (ISO 10303-111:2007/Cor 2:2014, IDT). Поправка № 2:2019

ДСТУ ISO 10303-207:2007 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 207. Інтегрований родовий ресурс: Процедурне та гібридне представлення (ISO 10303-207:1999/Cor 1:2001, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ ISO 10303-209:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 209. Протокол прикладної програми. Аналіз композитних і металевих конструкцій та пов’язане з ним проектування (ISO 10303-209:2014, IDT)

ДСТУ ISO 10303-210:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 210. Протокол прикладної програми. Проектування електронних схем, міжсхемних з’єднань та компонування (ISO 10303-210:2014, IDT)

ДСТУ ISO 10303-215:2007 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 215. Протокол прикладної програми: Загальне розташування судна (ISO 10303-215:2004/Cor 1:2008, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ ISO 10303-216:2007 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 216. Протокол прикладної програми: Теоретичні форми суден (ISO 10303-216:2003/Cor 1:2008, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ ISO 10303-21:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 21. Методи реалізації. Кодування відкритого тексту структури обміну (ISO 10303-21:2016, IDT)

ДСТУ ISO 10303-227:2007 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 227. Протокол прикладної програми: Просторова конфігурація заводу (ISO 10303-227:2005/Cor 1:2008, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ ISO 10303-28:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 28. Методи реалізації. Подання в XML схем і даних EXPRESS, які використовують у схемах XML (ISO 10303-28:2007, IDT)

ДСТУ ISO 10303-28:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 28. Методи реалізації. Подання в XML схем і даних EXPRESS, які використовують у схемах XML (ISO 10303-28:2007, IDT)

ДСТУ ISO 10303-41:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 41. Інтегрований родовий ресурс. Основи описування та засоби підтримування продукції (ISO 10303-41:2019, IDT)

ДСТУ ISO 10303-42:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 42. Інтегрований родовий ресурс. Геометричне й топологічне подання (ISO 10303-42:2019, IDT)

ДСТУ ISO 10303-43:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 43. Інтегровані родові ресурси. Структура подання (ISO 10303-43:2018, IDT)

ДСТУ ISO 10303-44:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 44. Інтегрований родовий ресурс. Конфігурація структури продукції (ISO 10303-44:2019, IDT)

ДСТУ ISO 10303-45:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 45. Інтегровані родові ресурси. Матеріали (ISO 10303-45:2019, IDT)

ДСТУ ISO 10303-46:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 46. Інтегрований родовий ресурс. Візуальне подання (ISO 10303-46:2019, IDT)

ДСТУ ISO 10303-47:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 47. Інтегрований родовий ресурс. Допуски на відхили від заданої форми (ISO 10303-47:2019, IDT)

ДСТУ ISO 10303-50:2007 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 50. Інтегрований родовий ресурс: Математичні побудови (ISO 10303-50:2002/Cor 1:2010, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ ISO 10303-50:2007 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 50. Інтегрований родовий ресурс: Математичні побудови (ISO 10303-50:2002/Cor 2:2014, IDT). Поправка № 2:2019

ДСТУ ISO 10303-55:2007 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 55. Інтегрований родовий ресурс: Процедурне та гібридне представлення (ISO 10303-55:2005/Cor 1:2005, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ ISO 1069:2019 Магнітні компаси та нактоузи для морської навігації. Словник термінів (ISO 1069:1973, IDT)

ДСТУ ISO 11601:2019 Пожежогасіння. Вогнегасники пересувні. Експлуатаційні характеристики та конструкція (ISO 11601:2008, IDT)

ДСТУ ISO 11601:2019 Пожежогасіння. Вогнегасники пересувні. Експлуатаційні характеристики та конструкція (ISO 11601:2017, IDT)

ДСТУ ISO 11674:2019 Судна і морські технології. Системи керування курсом судна (ISO 11674:2006, IDT)

ДСТУ ISO 14024:2018 Екологічні марковання та декларації. Екологічне марковання типу I. Принципи та процедури (ISO 14024:2018, IDT)

ДСТУ ISO 14026:2018 Екологічні марковання та декларації. Принципи, вимоги та настанови стосовно обмінювання інформацією щодо впливу діяльності людини на довкілля (ISO 14026:2017, IDT)

ДСТУ ISO 14046:2018 Екологічне управління. Водний слід. Принципи, вимоги та настанови (ISO 14046:2014, IDT)

ДСТУ ISO 14052:2018 Екологічне управління. Облікування витрат, пов’язаних з матеріальними потоками. Настанови щодо практичного запровадження в ланцюгу постачання (ISO 14052:2017, IDT)

ДСТУ ISO 14055-1:2018 Екологічне управління. Настанови щодо розроблення раціональних методів протидії деградації та опустелюванню земель. Частина 1. Основні принципи розроблення раціональних методів (ISO 14055-1:2017, IDT)

ДСТУ ISO 15364:2019 Судна і морські технології. Компресорні вакуумні клапани для нафтоналивних суден (ISO 15364:2016, IDT)

ДСТУ ISO 15370:2019 Судна і морські технології. Система світлових евакуаційних покажчиків (LLL) на пасажирських суднах. Розташування (ISO 15370:2010, IDT)

ДСТУ ISO 15371:2019 Судна та морська технологія. Системи пожежогасіння для захисту камбузного устатковання (ISO 15371:2009, IDT)

ДСТУ ISO 15371:2019 Судна та морська технологія. Системи пожежогасіння для захисту камбузного устатковання (ISO 15371:2015, IDT)

ДСТУ ISO 15372:2019 Судна і морські технології. Надувні рятувальні човни. Тканини з покриттям для надувних камер (ISO 15372:2000, IDT)

ДСТУ ISO 15538:2019 Захисний одяг для пожежників. Методи лабораторних випробувань і технічні вимоги до захисного одягу із зовнішньою тепловідбивальною поверхнею (ISO 15538:2001, IDT)

ДСТУ ISO 15541:2019 Судна і морські технології. Вогнестійкість неметалевих з’єднань укомплектованих рукавів і неметалевих компенсаторів. Вимоги до стендових випробувань (ISO 15541:2016, IDT)

ДСТУ ISO 16273:2019 Судна і морські технології. Устаткування нічного бачення для швидкісних суден. Методи випробувань та необхідні результати випробувань (ISO 16273:2003, IDT)

ДСТУ ISO 16312-1:2019 Настанова щодо валідації фізичних моделей пожежі для отримання даних щодо токсичності летких продуктів згоряння, щоб оцінити пожежну небезпеку та ризик пожежі. Частина 1. Критерії (ISO 16312-1:2016, IDT)

ДСТУ ISO 16328:2019 Судна і морські технології. Гірокомпаси для швидкісних суден (ISO 16328:2014, IDT)

ДСТУ ISO 16329:2019 Судна і морські технології. Системи керування курсом для швидкісних суден (ISO 16329:2003, IDT)

ДСТУ ISO 16415:2018 Вимоги до сортування небудівельних лісоматеріалів (ISO 16415:2012, IDT)

ДСТУ ISO 17089-2:2018 Вимірювання потоку плинного середовища в закритих каналах. Лічильники газу ультразвукові. Частина 2. Лічильники для промислового обліку (ISO 17089-2:2012, IDT)

ДСТУ ISO 17123-5:2018 Оптика та оптичні прилади. Процедури польових випробувань геодезичних та топографічних приладів. Частина 5. Тахеометри (ISO 17123-5:2018, IDT)

ДСТУ ISO 17123-8:2018 Оптика та оптичні прилади. Процедури польових випробувань геодезичних та топографічних приладів. Частина 8. Приймачі ГНСС, що працюють у режимі вимірювань у реальному часі (RTK) (ISO 17123-8:2015, IDT)

ДСТУ ISO 17884:2019 Судна і морські технології. Прожектори для швидкісних суден (ISO 17884:2004, IDT)

ДСТУ ISO 17959:2018 Покриття для підлоги з масивної деревини. Загальні вимоги (ISO 17959:2014, IDT)

ДСТУ ISO 18385:2019 Мінімізація ризику забруднення продукції, використовуваної для збирання, зберігання, аналізування біологічного матеріалу в криміналістичних цілях, ДНК людини (ISO 18385:2016, IDT)

ДСТУ ISO 19921:2019 Судна і морські технології. Вогнестійкість компонентів металевих труб з еластичними ущільнювачами. Методи випробувань (ISO 19921:2005, IDT)

ДСТУ ISO 19922:2019 Судна і морські технології. Вогнестійкість компонентів металевих труб з еластичними ущільнювачами. Вимоги до випробувального стенду (ISO 19922:2005, IDT)

ДСТУ ISO 20672:2019 Судна і морські технології. Показники швидкості зміни курсу (ISO 20672:2007, IDT)

ДСТУ ISO 20672:2019 Судна і морські технології. Показники швидкості зміни курсу (ISO 20672:2007/Cor 1:2008, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ ISO 20673:2019 Судна і морські технології. Електричні показники кута перекладання керма (ISO 20673:2007, IDT)

ДСТУ ISO 22090-1:2019 Судна і морські технології. Передавальні курсові пристрої (THDS). Частина 1. Гірокомпаси (ISO 22090-1:2014, IDT)

ДСТУ ISO 22090-2:2019 Судна і морські технології. Передавальні курсові пристрої (THDS). Частина 2. Геомагнітні принципи (ISO 22090-2:2014, IDT)

ДСТУ ISO 22090-3:2019 Судна і морські технології. Передавальні курсові пристрої (THDS). Частина 3. Принципи GNSS (ISO 22090-3:2014, IDT)

ДСТУ ISO 22554:2019 Судна і морські технології. Показники швидкості грібного валу. Електричні та електронні (ISO 22554:2007, IDT)

ДСТУ ISO 22554:2019 Судна і морські технології. Показники швидкості грібного валу. Електричні та електронні (ISO 22554:2015, IDT)

ДСТУ ISO 22555:2019 Судна і морські технології. Покажчики кроку грібного гвинта (ISO 22555:2007, IDT)

ДСТУ ISO 23269-1:2019 Судна та морські технології. Дихальні апарати для суден. Частина 1. Рятувальні дихальні апарати (EEBD) для використання на борту судна (ISO 23269-1:2008, IDT)

ДСТУ ISO 23269-3:2019 Судна і морські технології. Дихальні апарати для суден. Частина 3. Автономні дихальні апарати (засоби безпеки), відповідно до вимог міжнародної морської організації (ІМО IBC) та кодексів IGC (ISO 23269-3:2011, IDT)

ДСТУ ISO 23409:2019 Чоловічі презервативи. Вимоги та методи випробування презервативів із синтетичних матеріалів (ISO 23409:2011, IDT)

ДСТУ ISO 25861:2019 Судна і морські технології. Навігація. Сигнальні лампи денного світла (ISO 25861:2007, IDT)

ДСТУ ISO 25862:2019 Судна і морські технології. Морські магнітні компаси, нактоузи та пристрої для відліку азимуту (ISO 25862:2009, IDT)

ДСТУ ISO 2812-1:2019 Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідин. Частина 1. Метод занурення в рідини, крім води (ISO 2812-1:2017, IDT)

ДСТУ ISO 37001:2018 Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 37001:2016, IDT)

ДСТУ ISO 4000-1:2018 Шини та ободи для легкових автомобілів. Частина 1. Шини (метричні серії) (ISO 4000-1:2015, IDT)

ДСТУ ISO 4000-2:2018 Шини та ободи для легкових автомобілів. Частина 2. Ободи (ISO 4000-2:2013, IDT)

ДСТУ ISO 5753-2:2018 Вальниці кочення. Внутрішній проміжок. Частина 2. Осьовий внутрішній проміжок кулькових вальниць з чотириточковим контактом (ISO 5753-2:2010, IDT)

ДСТУ ISO 6182-1:2019 Протипожежний захист. Автоматичні спринклерні системи. Частина 1. Вимоги та методи випробування спринклерів (ISO 6182-1:2014, IDT)

ДСТУ ISO 6502-1:2019 Суміші гумові. Вимірювання вулканізаційних характеристик за допомогою курометрів. Частина 1. Вступ (ISO 6502-1:2018, IDT)

ДСТУ ISO 6502-2:2019 Суміші гумові. Вимірювання вулканізаційних характеристик за допомогою курометрів. Частина 2. Курометр із коливальним ротором (ISO 6502-2:2018, IDT)

ДСТУ ISO 6502-3:2019 Суміші гумові. Вимірювання вулканізаційних характеристик за допомогою курометрів. Частина 3. Курометр без ротора (ISO 6502-3:2018, IDT)

ДСТУ ISO 738:2018 Пиломатеріали хвойних порід. Розміри. Допустимі відхили та усихання (ISO 738:2015, IDT)

ДСТУ ISO 7867-2:2019 Шини метричних серій для сільськогосподарських, лісогосподарських та будівельних машин. Частина 2. Номінальні навантаги на шини для сільськогосподарських машин (ISO 7867-2:2018, IDT)

ДСТУ ISO 799-1:2019 Судна і морські технології. Штормтрапи лоцманські. Частина 1. Конструкція та технічні характеристики (ISO 799-1:2019, IDT)

ДСТУ ISO 799:2019 Судна і морські технології. Штормтрапи лоцманські (ISO 799:2004, IDT)

ДСТУ ISO 8655-1:2018 Пристрої мірні поршневі. Частина 1. Термінологія, загальні вимоги та рекомендації користувачеві (ISO 8655-1:2002; Cor 1:2008, IDT)

ДСТУ ISO 8655-2:2018 Пристрої мірні поршневі. Частина 2. Поршневі піпетки (ISO 8655-2:2002; Cor 1:2008, IDT)

ДСТУ ISO 8655-3:2018 Пристрої мірні поршневі. Частина 3. Поршневі бюретки (ISO 8655-3:2002; Cor 1:2008, IDT)

ДСТУ ISO 8655-5:2018 Пристрої мірні поршневі. Частина 5. Дозатори (ISO 8655-5:2002; Cor 1:2008, IDT)

ДСТУ ISO 8655-6:2018 Пристрої мірні поршневі. Частина 6. Гравіметричний метод для визначення похибки вимірювання (ISO 8655-6:2002; Cor 1:2008, IDT)

ДСТУ ISO 8728:2019 Судна і морські технології. Морські гірокомпаси (ISO 8728:2014, IDT)

ДСТУ ISO 8729-2:2019 Судна і морські технології. Суднові радіолокаційні станції. Частина 2. Активний тип (ISO 8729-2:2009, IDT)

ДСТУ ISO 8903:2018 Пиломатеріали з широколистяних порід. Номінальні розміри (ISO 8903:2016, IDT)

ДСТУ ISO 8965:2018 Промисловість лісозаготівельна. Технологія. Терміни та визначення понять (ISO 8965:2013, IDT)

ДСТУ ISO 9004:2018 Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху (ISO 9004:2018, IDT)

ДСТУ ISO 9875:2019 Судна і морські технології. Морська гідроакустична апаратура (ISO 9875:2000, IDT)

ДСТУ ISO 9875:2019 Судна і морські технології. Морська гідроакустична апаратура (ISO 9875:2000/Cor 1:2006, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ ISO/CIE 19476:2018 Вимоги до характеристик приладів для вимірювання освітленості та яскравості (ISO/CIE 19476:2014, IDT; CIE S 023/E:2013, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 11770-6:2018 Інформаційні технології. Методи захисту. Керування ключами. Частина 6. Утворення ключів (ISO/IEC 11770-6:2016, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 14476-1:2018 Інформаційні технології. Розширений протокол обміну даними транспортного рівня. Частина 1. Специфікація симплексного багатоадресного пересилання (ISO/IEC 14476-1:2002, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 14476-2:2018 Інформаційні технології. Розширений протокол обміну даними транспортного рівня. Частина 2. Специфікація керування QoS для симплексного багатоадресного пересилання (ISO/IEC 14476-2:2003, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 14476-3:2018 Інформаційні технології. Розширений протокол обміну даними транспортного рівня. Частина 3. Специфікація дуплексного багатоадресного пересилання (ISO/IEC 14476-3:2008, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 14841:2018 Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Приватна мережа з інтеграцією послуг. Специфікація, функційна модель та інформаційні потоки. Додаткова послуга пропозиції виклику (ISO/IEC 14841:1996, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 15026-2:2018 Інженерія систем і програмних засобів. Гарантії стосовно систем і програмних засобів. Частина 2. Сценарій гарантування (ISO/IEC 15026-2:2011, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 15026-3:2018 Інженерія систем і програмних засобів. Гарантії стосовно систем і програмних засобів. Частина 3. Рівні цілісності системи (ISO/IEC 15026-3:2015, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 15026-4:2018 Інженерія систем і програмних засобів. Гарантії стосовно систем і програмних засобів. Частина 4. Гарантування в життєвому циклі (ISO/IEC 15026-4:2012, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 15444-1:2018 Інформаційні технології. Система кодування зображень JPEG 2000. Частина 1. Базова система кодування (ISO/IEC 15444-1:2016, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 15444-3:2018 Інформаційні технології. Система кодування зображень JPEG 2000. Частина 3. Motion JPEG 2000 (ISO/IEC 15444-3:2007; Amd 1:2010, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 18370-1:2018 Інформаційні технології. Методи захисту. Сліпий цифровий підпис. Частина 1. Загальні положення (ISO/IEC 18370-1:2016, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 18384-1:2018 Інформаційні технології. Еталонна архітектура для сервіс-орієнтованої архітектури. Частина 1. Термінологія та поняття (ISO/IEC 18384-1:2016, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 19795-2:2018 Інформаційні технології. Експлуатаційні випробування та протоколи випробування в біометрії. Частина 2. Методики випробування для технологічного та сценарного оцінювання (ISO/IEC 19795-2:2007; Аmd 1:2015, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 19795-4:2018 Інформаційні технології. Експлуатаційні випробування та протоколи випробування в біометрії. Частина 4. Експлуатаційні випробування на функційну сумісність (ISO/IEC 19795-4:2008, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 19795-5:2018 Інформаційні технології. Експлуатаційні випробування та протоколи випробування в біометрії. Частина 5. Сценарій контролювання доступу та схема класифікації (ISO/IEC 19795-5:2011, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 19795-6:2018 Інформаційні технології. Експлуатаційні випробування та протоколи випробування в біометрії. Частина 6. Методика випробування для оперативного оцінювання (ISO/IEC 19795-6:2012, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 2382-37:2018 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 37. Біометрія (ISO/IEC 2382-37:2017, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 23917:2018 Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Інтерфейс та протокол обміну даними ближнього поля (NFCIP-1). Методи тестування протоколу (ISO/IEC 23917:2005, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 23988:2018 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Практичні настанови щодо застосування інформаційних технологій під час оцінювання (ISO/IEC 23988:2007, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 24752-1:2018 Інформаційні технології. Інтерфейси користувача. Універсальна віддалена консоль. Частина 1. Загальна структура (ISO/IEC 24752-1:2014, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 24752-4:2018 Інформаційні технології. Інтерфейси користувача. Універсальна віддалена консоль. Частина 4. Опис цілі (ISO/IEC 24752-4:2014, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 2593:2018 Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. 34-контактний інтерфейсний з’єднувач DTE/DCE. Стикувальні розміри та розподіл номерів контактів (ISO/IEC 2593:2000, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 29101:2018 Інформаційні технології. Методи захисту. Структура архітектури забезпечення прайвесі (ISO/IEC 29101:2013, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 29192-5:2018 Інформаційні технології. Методи захисту. Легка криптографія. Частина 5. Геш-функції (ISO/IEC 29192-5:2016, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 29794-1:2018 Інформаційні технології. Якість біометричних зразків. Частина 1. Структура (ISO/IEC 29794-1:2016, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 30105-1:2018 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу аутсорсингу бізнес-процесів послуг, підтримуваних інформаційними технологіями. Частина 1. Еталонна модель процесу (ISO/IEC 30105-1:2016, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 30105-3:2018 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу аутсорсингу бізнес-процесів, підтримуваних інформаційними технологіями. Частина 3. Система вимірювання та модель зрілості організації (ISO/IEC 30105-3:2016, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 30105-4:2018 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу аутсорсингу бізнес-процесів, підтримуваних інформаційними технологіями. Частина 4. Терміни та поняття (ISO/IEC 30105-4:2016, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 30105-5:2018 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу аутсорсингу бізнес-процесів послуг, підтримуваних інформаційними технологіями. Частина 5. Настанови (ISO/IEC 30105-5:2016, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 38504:2018 Інформаційні технології. Керування інформаційними технологіями. Настанова для базованих на принципах стандартів щодо керування інформаційними технологіями (ISO/IEC 38504:2016, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 38505-1:2018 Інформаційні технології. Керування інформаційними технологіями. Керування даними. Частина 1. Застосування ISO/IEC 38500 до керування даними (ISO/IEC 38505-1:2017, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 40180:2018 Інформаційні технології. Якість навчання, освіти та підготовки. Основні принципи та еталонна структура (ISO/IEC 40180:2017, IDT)

ДСТУ ISO/IEC Guide 98-1:2018 Невизначеність вимірювань. Частина 1. Вступ до подання невизначеності у вимірюванні (ISO/IEC Guide 98-1:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC Guide 98-3:2018 Невизначеність вимірювань. Частина 3. Настанова щодо подання невизначеності у вимірюванні (GUM:1995) (ISO/IEC Guide 98-3:2008, IDT)

ДСТУ ISO/IEC Guide 98-4:2018 Невизначеність вимірювань. Частина 4. Роль невизначеності вимірювань під час оцінювання відповідності (ISO/IEC Guide 98-4:2012, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 13594:2018 Інформаційні технології. Безпека нижніх рівнів (ISO/IEC TR 13594:1995, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 18120:2018 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Вимоги до електронних підручників для освіти (ISO/IEC TR 18120:2016, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 18121:2018 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Рамкова модель віртуального експерименту (ISO/IEC TR 18121:2015, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 19795-3:2018 Інформаційні технології. Експлуатаційні випробування та протоколи випробування в біометрії. Частина 3. Модально-специфічне випробування (ISO/IEC TR 19795-3:2007, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 20002:2018 Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Керовані мережі P2P. Загальні принципи (ISO/IEC TR 20002:2012, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 20748-1:2018 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Інтероперабельність навчальної аналітики. Частина 1. Еталонна модель (ISO/IEC TR 20748-1:2016, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 20748-2:2018 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Інтероперабельність навчальної аналітики. Частина 2. Системні вимоги (ISO/IEC TR 20748-2:2017, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 22560:2018 Інформаційні технології. Сенсорні мережі. Настанови щодо проектування в авіаційній галузі. Оперативне керування повітряним потоком (ISO/IEC TR 22560:2017, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 24704:2018 Інформаційні технології. Кабельні мережі в приміщенні користувача для точок безпроводового доступу (ISO/IEC TR 24704:2004, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 29106:2018 Інформаційні технології. Загальні кабельні мережі. Класифікація зовнішніх дійових чинників MICE (ISO/IEC TR 29106:2007; A1:2012, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 29181-9:2018 Інформаційні технології. Мережа майбутнього. Визначення проблем та вимоги. Частина 9. Мережа всього (ISO/IEC TR 29181-9:2017, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-6:2018 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 6. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту безперервності бізнесу (ISO/IEC TS 17021-6:2014, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TS 17023:2018 Оцінка відповідності. Настанови щодо визначення тривалості сертифікаційного аудиту системи менеджменту (ISO/IEC TS 17023:2013, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TS 17027:2018 Оцінювання відповідності. Словник щодо компетенції осіб, які сертифікують персонал (ISO/IEC TS 17027:2014, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TS 20013:2018 Інформаційні технології. Навчання, освіта та підготовка. Еталонна структура інформації електронного портфеля (ISO/IEC TS 20013:2015, IDT)

ДСТУ ISO/IEC ІЕЕЕ 26512:2018 Інженерія систем та програмних засобів. Вимоги до придбавачів і постачальників інформації для користувачів (ISO/IEC ІЕЕЕ 26512:2018, IDT)

ДСТУ ISO/TR 14073:2018 Екологічне управління. Водний слід. Ілюстративні приклади застосування ISO 14046 (ISO/TR 14073:2017, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1233:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1233. Модуль прикладних програм. Необхідне присвоювання щодо вимог (ISO/TS 10303-1233:2011, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1241:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1241. Модуль прикладних програм. Права на інформацію (ISO/TS 10303-1241:2019, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1246:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1246. Модуль прикладних програм. Класифікація атрибутів (ISO/TS 10303-1246:2014, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1248:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1248. Модуль прикладних програм. Відмова програми (ISO/TS 10303-1248:2018, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1250:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1250. Модуль прикладних програм. Канал під’єднання (ISO/TS 10303-1250:2018, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1251:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1251. Модуль прикладних програм. Інтерфейс (ISO/TS 10303-1251:2019, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1252:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1252. Модуль прикладних програм. Імовірність (ISO/TS 10303-1252:2010, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1253:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1253. Модуль прикладних програм. Умова (ISO/TS 10303-1253:2019, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1255:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1255. Модуль прикладних програм. Визначення стану (ISO/TS 10303-1255:2011, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1256:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1256. Модуль прикладних програм. Спостережений стан (ISO/TS 10303-1256:2019, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1258:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1258. Модуль прикладних програм. Спостереження (ISO/TS 10303-1258:2011, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1259:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1259. Модуль прикладних програм. Реалізована діяльність (ISO/TS 10303-1259:2019, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1260:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1260. Модуль прикладних програм. Схема (ISO/TS 10303-1260:2011, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1261:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1261. Модуль прикладних програм. Упровадження виробничого методу (ISO/TS 10303-1261:2011, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1262:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1262. Модуль прикладних програм. Опис завдання (ISO/TS 10303-1262:2010, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1263:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1263. Модуль прикладних програм. Вирівнювання (ISO/TS 10303-1263:2010, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1266:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1266. Модуль прикладних програм. Керування ресурсами (ISO/TS 10303-1266:2010, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1267:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1267. Модуль прикладних програм. Необхідний ресурс (ISO/TS 10303-1267:2011, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1268:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1268. Модуль прикладних програм. Елемент ресурсу (ISO/TS 10303-1268:2010, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1269:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1269. Модуль прикладних програм. Використовуваний ресурс (ISO/TS 10303-1269:2010, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1270:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1270. Модуль прикладних програм. Повідомлення (ISO/TS 10303-1270:2010, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1271:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1271. Модуль прикладних програм. Охарактеризований стан (ISO/TS 10303-1271:2011, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1274:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1274. Модуль прикладних програм. Розподіл імовірностей (ISO/TS 10303-1274:2010, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1275:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1275. Модуль прикладних програм. Клас зовнішнього об’єкта (ISO/TS 10303-1275:2014, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1278:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1278. Модуль прикладних програм. Група виробів (ISO/TS 10303-1278:2011, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1280:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1280. Модуль прикладних програм. Охарактеризований необхідний ресурс (ISO/TS 10303-1280:2010, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1281:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1281. Модуль прикладних програм. Охарактеризований елемент ресурсу (ISO/TS 10303-1281:2011, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1282:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1282. Модуль прикладних програм. Охарактеризований процес керування ресурсами (ISO/TS 10303-1282:2010, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1283:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1283. Модуль прикладних програм. Ресурс як реалізація отримання характеристик (ISO/TS 10303-1283:2011, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1287:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1287. Модуль прикладних програм. Запис процесу згідно з протоколом AP 239 (ISO/TS 10303-1287:2011, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1288:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1288. Модуль прикладних програм. Інформація про керування ресурсами (ISO/TS 10303-1288:2014, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1289:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1289. Модуль прикладних програм. Інформація про керування ресурсами згідно з протоколом AP 239 (ISO/TS 10303-1289:2010, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1290:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1290. Модуль прикладних програм. Керування документообігом (ISO/TS 10303-1290:2019, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1291:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1291. Модуль прикладних програм. Ідентифікація класу в покажчику PLIB (ISO/TS 10303-1291:2008, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1292:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1292. Модуль прикладних програм. Інформація щодо визначення продукції згідно з протоколом AP 239 (ISO/TS 10303-1292:2011, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1293:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1293. Модуль прикладних програм. Інформація щодо визначення деталей згідно з протоколом AP 239 (ISO/TS 10303-1293:2011, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1295:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1295. Модуль прикладних програм. Властивості AP 239 (ISO/TS 10303-1295:2011, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1297:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1297. Модуль прикладних програм. Керування документообігом згідно з протоколом AP 239 (ISO/TS 10303-1297:2011, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1304:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1304. Модуль прикладних програм. Запис стану продукції згідно з протоколом AP 239 (ISO/TS 10303-1304:2011, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1306:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1306. Модуль прикладних програм. Наявні ресурси щодо опису завдання згідно з протоколом AP 239 (ISO/TS 10303-1306:2011, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1307:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1307. Модуль прикладних програм. Визначення змісту робіт згідно з протоколом AP 239 (ISO/TS 10303-1307:2011, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1341:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1341. Модуль прикладних програм. Загальне вираження (ISO/TS 10303-1341:2014, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1342:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1342. Модуль прикладних програм. Вираження (ISO/TS 10303-1342:2014, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1343:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1343. Модуль прикладних програм. Розміщення виробів (ISO/TS 10303-1343:2018, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1344:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1344. Модуль прикладних програм. Цифровий інтерфейс (ISO/TS 10303-1344:2014, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1345:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1345. Модуль прикладних програм. Структура визначення елемента (ISO/TS 10303-1345:2014, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1346:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1346. Модуль прикладних програм. Числова функція (ISO/TS 10303-1346:2018, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1348:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1348. Модуль прикладних програм. Керування вимогами (ISO/TS 10303-1348:2019, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1349:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1349. Модуль прикладних програм. Алгоритм посилань на неповні дані (ISO/TS 10303-1349:2019, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1350:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1350. Модуль прикладних програм. Інерційні характеристики (ISO/TS 10303-1350:2018, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1351:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1351. Модуль прикладних програм. Інформація про каталогізовані дані (ISO/TS 10303-1351:2010, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1507:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1507. Модуль прикладних програм. Геометрично обмежена поверхня (ISO/TS 10303-1507:2018, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1509:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1509. Модуль прикладних програм. Різнорідна поверхня (ISO/TS 10303-1509:2018, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1511:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1511. Модуль прикладних програм. Топологічно обмежена поверхня (ISO/TS 10303-1511:2014, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1514:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1514. Модуль прикладних програм. Розширене контурне подання (ISO/TS 10303-1514:2018, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1601:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1601. Модуль прикладних програм. Змінене програмне забезпечення (ISO/TS 10303-1601:2018, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1603:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1603. Модуль прикладних програм. Аналітична модель (ISO/TS 10303-1603:2019, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1613:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1613. Модуль прикладних програм. Режим конструктора неплоского фізичного пристрою (ISO/TS 10303-1613:2014, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1628:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1628. Модуль прикладних програм. Керування проектними даними щодо виробів (ISO/TS 10303-1628:2019, IDT)

ДСТУ ISO/TS 10303-1631:2019 Системи промислової автоматизації та інтеграції. Подання даних щодо виробів та обміну даними. Частина 1631. Модуль прикладних програм. Область 2D (ISO/TS 10303-1631:2010, IDT)

ДСТУ ISO/TS 14027:2018 Екологічні марковання та декларації. Розроблення правил щодо категорії продукції (ISO/TS 14027:2017, IDT)

ДСТУ ISO/TS 14071:2018 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Процес критичного аналізування та компетентність рецензента: додаткові вимоги та настанови до ISO 14044:2006 (ISO/TS 14071:2014, IDT)

ДСТУ ISO/TS 14072:2018 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови щодо оцінювання життєвого циклу організації (ISO/TS 14072:2014, IDT)

ДСТУ ITU-R BT.1368-13:2018 Цифрове телевізійне мовлення. Критерії планування служби цифрового наземного телевізійного мовлення, зокрема захисні відношення в діапазонах ДВЧ/УВЧ (ITU-R BT.1368-13:2017, IDT)

ДСТУ ITU-R BT.2020-2:2018 Телебачення мовленнєве. Система телебачення надвисокої чіткості. Загальні технічні вимоги (ITU-R BT.2020-2:2015, IDT)

ДСТУ ITU-R BT.2023-0:2018 Телебачення мовленнєве. Системи виробництва, міжнародного обміну та мовлення програм стереоскопічного телебачення (3DTV). Загальні технічні вимоги (ITU-R BT.2023:2012, IDT)

ДСТУ ITU-R BT.2024:2018 Телебачення мовленнєве. Системи стереоскопічного телебачення з форматом зображення 1920х1080. Загальні технічні вимоги (ITU-R BT.2024:2012, IDT)

ДСТУ ITU-R BT.2025:2018 Телебачення мовленнєве. Системи стереоскопічного телебачення з форматом зображення 1280 х 720. Загальні технічні вимоги (ITU-R BT.2025:2012, IDT)

ДСТУ ITU-R BT.2077-2:2018 Телебачення мовленнєве. Інтерфейси цифрові послідовні реального часу для сигналів телебачення надвисокої чіткості. Загальні технічні вимоги (ITU-R BT.2077-2:2017, IDT)

ДСТУ ITU-R BT.2100-1:2018 Телебачення мовленнєве. Система телебачення з розширеним динамічним діапазоном. Основні параметри. Загальні технічні вимоги (ITU-R BT.2100-1:2018, IDT)

ДСТУ ITU-R BT.656-5:2018 Телебачення мовленнєве. Інтерфейс системи цифрового телебачення стандартної чіткості для формату дискретного представлення компонентних сигналів 4:2:2 та частоти дискретизації сигналу яскравості 13,5 МГц. Загальні технічні вимоги (ITU-R BT.656-5:2007, IDT)

ДСТУ ITU-R BT.799-4:2018 Телебачення мовленнєве. Інтерфейс системи цифрового телебачення стандартної чіткості для формату дискретного представлення компонентних сигналів 4:4:4 та частоти дискретизації сигналу яскравості 13,5 МГц. Загальні технічні вимоги (ITU-R BT.799-4:2007, IDT)

ДСТУ OIML G 19:2018 Роль невизначеності вимірювання під час прийняття рішень про оцінку відповідності в законодавчо регульованій метрології (OIML G 19:2017, IDT)

ДСТУ OIML R 137-1-2:2018 Лічильники газу. Частина 1. Метрологічні й технічні вимоги. Частина 2. Методи підтвердження метрологічних і технічних характеристик (OIML R 137-1-2:2014, IDT)

ДСТУ OIML R 44:2018 Спиртоміри, ареометри для спирту та термометри для використання в спиртометрії (OIML R 44:1985, IDT)

ДСТУ ІSО 204:2019 Металеві матеріали. Одноосьове випробування на повзучість розтягуванням. Метод випробування (ІSО 204:2018, IDT)

ДСТУ-Н ISO Guide 35:2018 Референтні матеріали. Рекомендації з характеризування та оцінювання однорідності та стабільності (ISO Guide 35:2017, IDT)

СОУ 42.1-37641918-022:2019 Дорожні машини та механізми. Річні нормативні наробітки

 

Тексти безкоштовно доступні для ознайомлення, надішліть заявку на адресу cct.com.ua@gmail.com.