Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионный сметный комплекс

«АВК-5» ред. 3.5.1  9150 грн. с НДС на 2 ПК (локальная)

«АС-4 ПИР»  3984 грн. с НДС на 1 ПК (локальная)

«Эксперт-Смета»  от 3617 грн. WindowsLinux и MacOS

(локальная, сетевая, на USB-носителе).


Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18    (050)330-54-00    (068)201-77-62    (093)902-93-85

 

 

Скасовані 1 січня 2020 року:

 

ГОСТ 11501-78 Бітуми нафтові. Метод визначення глибини проникнення голки

ГОСТ 11505-75 Бітуми нафтові. Метод визначення розтяжності

ГОСТ 11506-73* Бітуми нафтові. Метод визначення температури розм`якшення по кільцю і кулі

ГОСТ 11507-78* Бітуми нафтові. Метод визначення температури крихкості по Фраасу

ГОСТ 11534-75 Ручна дугова зварка. З`єднання зварні під гострими і тупими кутами. Основні типи, конструктивні елементи і розміри

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення (ИСО 4589-84)

ГОСТ 18180-72 Бітуми нафтові. Метод визначення зміни маси після прогріву (СТ СЭВ 4543-84)

ГОСТ 2.004-88 Загальні вимоги до виконання конструкторських і технологічних документів на друкуючих і графічних пристроях виводу ЕОМ

ГОСТ 2.101-68* (СТ СЭВ 364-76) ЄСКД. Види виробів

ГОСТ 2.102-68 (СТ СЭВ 4768-84) ЄСКД. Види і комплектність конструкторських документів

ГОСТ 2.102-68 Єдина система конструкторської документації. Види і комплектність конструкторських документів. Зміна № 8

ГОСТ 2.103-68 Єдина система конструкторської документації. Стадії розробки. Зміна № 2

ГОСТ 2.103-68* (СТ СЭВ 208-75) ЄСКД. Стадії розробки

ГОСТ 2.109-73 Єдина система конструкторської документації. Основні вимоги до креслень. Зі змінами № 1-10

ГОСТ 2.111-68 Єдина система конструкторської документації. Нормоконтроль. Зміна № 4

ГОСТ 2.111-68* ЄСКД. Нормоконтроль

ГОСТ 2.113-75 Єдина система конструкторської документації. Групові і базові конструкторські документи

ГОСТ 2.118-73 Єдина система конструкторської документації. Технічна пропозиція

ГОСТ 2.118-73 Єдина система конструкторської документації. Технічна пропозиція. Зміна № 5

ГОСТ 2.119-73 Єдина система конструкторської документації. Ескізний проект. Зміна № 5

ГОСТ 2.119-73 ЄСКД. Ескізний проект

ГОСТ 2.120-73 Єдина система конструкторської документації. Технічний проект

ГОСТ 2.120-73 Єдина система конструкторської документації. Технічний проект. Зміна № 5

ГОСТ 2.123-93 ЄСКД. Комплектність конструкторських документів на друкарські плати при автоматизованому проектуванні

ГОСТ 2.124-85 Порядок застосування покупніх виробів.

ГОСТ 2.201-80 Позначення виробів і конструкторських документів

ГОСТ 2.301-68 Єдина система конструкторської документації. Формати

ГОСТ 2.302-68 Єдина система конструкторської документації. Масштаби

ГОСТ 2.302-68 Єдина система конструкторської документації. Масштаби. Зміна № 3

ГОСТ 2.303-68 Єдина система конструкторської документації. Лінії

ГОСТ 2.303-68 Єдина система конструкторської документації. Лінії. Зміна № 3

ГОСТ 2.304-81 Єдина система конструкторської документації. Шрифти креслярські

ГОСТ 2.304-81 Єдина система конструкторської документації. Шрифти креслярські. Зміна № 2

ГОСТ 2.305-68 Єдина система конструкторської документації. Зображення - види, розрізи, перетини

ГОСТ 2.306-68 Єдина система конструкторської документації. Позначення графічних матеріалів і правила їх нанесення на кресленнях. Зміна № 4

ГОСТ 2.306-68 ЄСКД. Позначення графічні матеріалів і правила їхнього нанесення на кресленнях

ГОСТ 2.309-73 ЄСКД. Позначення шорсткості поверхонь

ГОСТ 2.310-68 ЄСКД. Нанесення на кресленнях позначень покриттів, термічного й іншого видів обробки

ГОСТ 2.311-68 Зображення різьби

ГОСТ 2.312-72 ЄСКД. Умовні зображення і позначення швів зварних з`єднань

ГОСТ 2.313-82 ЄСКД. Умовні зображення і позначення нероз`ємних з`єднань

ГОСТ 2.314-68 Вказівки на кресленнях про маркування і таврування виробів

ГОСТ 2.315-68 Зображення спрощені і умовні кріпильних деталей. Зміна № 1, 2

ГОСТ 2.316-68 ЄСКД. Правила нанесення на кресленнях написів, технічних вимог і таблиць

ГОСТ 2.318-81 Единая система конструкторской документации. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий

ГОСТ 2.320-82 Правила нанесення розмірів, допусків і посадок конусів

ГОСТ 2.321-84 ЄСКД. Позначення літерні

ГОСТ 2.401-68 Правила виконання креслень пружин. Зміна № 4

ГОСТ 2.402-68 Умовні зображення зубчастих коліс, рейок, черв`яків і зірочок ланцюгових передач

ГОСТ 2.403-75 Правила виконання креслень циліндричних зубчастих коліс

ГОСТ 2.404-75 (CT СЭВ 859-78) Правила виконання креслень зубчастих рейок. Зміна № 1

ГОСТ 2.405-75 (СТ СЭВ 859-78) Правила виконання креслень конічних зубчастих коліс. Зміна № 1

ГОСТ 2.406-76* Правила виконання креслень циліндричних черв`яків і черв`ячних коліс

ГОСТ 2.407-75 Правила виконання креслень черв`яків і коліс глобоідних передач

ГОСТ 2.408-68 Правила виконання робочих креслень зірочок приводних роликових і втулкових ланцюгів

ГОСТ 2.409-74 Правила виконання креслень зубчасті (шліцьових) з`єднань

ГОСТ 2.410-68 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання креслень різних виробів. Правила виконання креслень металевих конструкцій

ГОСТ 2.411-72 Правила виконання креслень труб, трубопроводів і трубопровідних систем

ГОСТ 2.413-72 Правила виконання конструкторської документації виробів, виготовлених із застосуванням електричного монтажу

ГОСТ 2.414-75 Правила виконання креслень джгутів, кабелів та проводів

ГОСТ 2.415-68 Правила виконання креслень виробів з електричними обмотками

ГОСТ 2.416-68 Умовні зображення магнітопроводів. Зміна № 1

ГОСТ 2.417-91 Плати друковані. Правила виконання креслень

ГОСТ 2.419-68 Правила виконання документації при плазовому методі виробництва

ГОСТ 2.420-69 Спрощені зображення підшипників кочення на складальних кресленнях.

ГОСТ 2.421-75 Правила виконання робочих креслень зірочок для пластинчастих ланцюгів

ГОСТ 2.422-70 Правила виконання робочих креслень циліндровими зубчастими колесами передач Новікова з двома лініями зачеплення

ГОСТ 2.424-80 Правила виконання креслень штампів

ГОСТ 2.425-74 Правила виконання робочих креслень зірочок для зубчастих ланцюгів

ГОСТ 2.426-74 Правила виконання робочих креслень зірочок для розбірних ланцюгів

ГОСТ 2.427-75 Правила виконання робочих креслень зірочок для круглоланкових ланцюгів

ГОСТ 2.428-84 Правила виконання темплетов

ГОСТ 2.501-88 (СТ СЭВ 159-83) Єдина система конструкторської документації. Правила обліку та зберігання

ГОСТ 2.502-68 Правила дублювання (зі зміною № 3)

ГОСТ 2.503-90 (СТ СЭВ 1631-79, СТ СЭВ 4405-83) ЄСКД. Правила внесення змін

ГОСТ 2.603-68 Внесення змін в експлуатаційну ремонтну документацію

ГОСТ 2.605-68 Плакати навчально-технічні

ГОСТ 2.608-78* Порядок запису відомостей про дорогоцінні матеріали в експлуатаційних документах (зі зміною № 1)

ГОСТ 2.701-84 (СТ СЭВ 651-77) ЄСКД. Схеми. Види і типи. Загальні вимоги до виконання

ГОСТ 2.705-70 Правила виконання електричних схем обмоток і виробів з обмотками

ГОСТ 2.707-84 Правила виконання електричних схем залізничної сигналізації, централізації і блокування

ГОСТ 2.708-81 Правила виконання електричних схем цифрової обчислювальної техніки

ГОСТ 2.711-82 Єдина система конструкторської документації. Схема розподілу виробу на складові частини. Зміна № 1

ГОСТ 2.711-82 Схема розподілу вироби на складові частини

ГОСТ 2.722-68 Позначення умовні графічні в схемах. Машини електричні

ГОСТ 2.723-68 (СТ РЕВ 869-78) Котушки індуктивності, дроселі, трансформатори, автотрансформатори та магнітні підсилювачі

ГОСТ 2.725-68 Позначення умовні графічні в схемах. Пристрої комутуючі.

ГОСТ 2.726-68 Позначення умовні графічні в схемах. Струмознімачі

ГОСТ 2.727-68* Позначення умовні графічні в схемах. Розрядники, запобіжники

ГОСТ 2.728-74 Позначення умови графічні в схемах. Резистори, конденсатори

ГОСТ 2.729-68 Позначення умовні графічні в схемах. Прилади електровимірювальні

ГОСТ 2.730-73 Позначення умовні графічні в схемах. Прилади напівпровідникові. Зміна № 4

ГОСТ 2.731-81 (CT СЭВ 865-78) Позначення умовні графічні в схемах. Прилади електровакуумні

ГОСТ 2.732-68 ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Джерела світла

ГОСТ 2.733-68 (CT СЭВ 660-77) Позначення умовні графічні детекторів іонізуючих випромінювань в схемах

ГОСТ 2.735-68 Позначення умовні графічні в схемах. Антени і радіостанції

ГОСТ 2.736-68 (CT СЭВ 4075-83) Позначення умовні графічні в схемах. Елементи п`єзоелектричні і магнітострикційні. Лінії затримки

ГОСТ 2.737-68 Позначення умовні графічні в схемах. Пристрої зв`язку

ГОСТ 2.739-68 Позначення умовні графічні в схемах. Апарати, коммунатори та станції комутатори та станції комутаційні телефонні

ГОСТ 2.740-89 Позначення умовні графічні в схемах. Апарати і трансляції телеграфні

ГОСТ 2.741-68 Позначення умовні графічні в схемах. Прилади акустичні

ГОСТ 2.743-91 Позначення умовні графічні в схемах. Елементи цифрової техніки

ГОСТ 2.744-68 Позначення умовні графічні в схемах. пристрої електрозапальні

ГОСТ 2.745-68 (СТ СЕВ 656-77) Позначення умовні графічні в схемах. Електронагрівачі, пристрої і установки електротермічні

ГОСТ 2.746-68 Позначення умовні графічні в схемах. Генератори і підсилювачі квантові

ГОСТ 2.747-68 Позначення умовні графічні в схемах. Розміри умовних графічних позначень.

ГОСТ 2.749-84 (СТ СЭВ 5680-86) Елементи та пристрої залізничної сигналізації, централізації і блокування

ГОСТ 2.752-71 (СT РЕВ 2518-84) ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Пристрої телемеханіки

ГОСТ 2.755-87 (СT РЕВ 5720-86) ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Пристрої комутаційні і контактні з`єднання

ГОСТ 2.756-76 (СT РЕВ 712-77) ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Сприймаюча частина електромеханічних пристроїв

ГОСТ 2.757-81 (СТ СЭВ 659-77) Позначення умовні графічні в схемах. Елементи комутаційного поля комутаційних систем. Зміна № 1

ГОСТ 2.758-81 (СТ СЭВ 1983-79) Позначення умовні графічні в схемах. Сигнальна техніка

ГОСТ 2.759-82 (СТ СЭВ 3336-81) Позначення умовні графічні в схемах елементи аналогової техніки

ГОСТ 2.761-84 (CT СЭВ 5049-85) Позначення умовні графічні в схемах. Компоненти волоконно-оптичних систем передачі

ГОСТ 2.762-85 (CT СЭВ 4724-84) Позначення умовні графічні в електричних схемах частоти і діапазони частот для систем передачі з частотним поділом каналів

ГОСТ 2.763-85 (СТ СЭВ 4725-84) Позначення умовні графічні в електричних схемах. Пристрої з імпульсно-кодовою модуляцією

ГОСТ 2.764-86 Позначення умовні графічні в електричних схемах. Інтегральні оптоелектронні елементи індикації

ГОСТ 2.765-87 (СТ СЭВ 5681-86) Позначення умовні графічні в електричних схемах. Запам`ятовуючі пристрої.

ГОСТ 2.766-88 Позначення умовні графічні в електричних схемах. Системи передачі інформації з тимчасовим поділом каналів

ГОСТ 2.767-89 (СТ СЭВ 6553-88). Позначення умовні графічні в електричних схемах. Реле захисту (зі зміною № 1)

ГОСТ 2.768-90 (СТ СЭВ 653-89) Позначення умовні графічні в схемах. Джерела електрохімічні, електротермічні та теплові

ГОСТ 2.770-68 (СТ СЭВ 2519-80) Позначення умовні графічні в схемах. Елементи кінематики (зі зміною № 1)

ГОСТ 2.787-71 ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Елементи, прилади і пристрої газової системи хроматографів

ГОСТ 2.788-74 ЄСКД. Позначення умовні графічні. Апарати випарні

ГОСТ 2.789-74 ЄСКД. Позначення умовні графічні. Апарати теплообмінні

ГОСТ 2.790-74 ЄСКД. Позначення умовні графічні. Апарати колонні

ГОСТ 2.791-74 ЄСКД. Позначення умовні графічні. Відстійники і фільтри

ГОСТ 2.792-74 ЄСКД. Позначення умовні графічні. Апарати сушильні

ГОСТ 2.793-79 ЄСКД. Позначення умовні графічні. Елементи і пристрої машин і апаратів хімічних виробництв. Загальні позначення

ГОСТ 2.794-79 ЄСКД. Позначення умовні графічні. Пристрої живильні і дозуючі

ГОСТ 2.795-80 ЄСКД. Позначення умовні графічні. Центрифуги

ГОСТ 2.802-74 Макетний метод проектування. Технічна інформація на робочому макеті

ГОСТ 2.803-77 Макетний метод проектування. Вимоги до конструкції і розмірам макетів і моделей

ГОСТ 2.804-84 Макетний метод проектування. Технічне утримання робочого макета

ГОСТ 23518-79 Дугове зварювання в захисних газах. З`єднання зварні під гострими і тупими кутами. Основні типи, конструктивні елементи і розміри

ГОСТ 28962-91 Гвинти із внутрішнім шестигранником в головці та потовщеним стрижнем. Технічні умови (ИСО 7379-83)

ГОСТ 29197-91 Верстати. Оформлення інструкцій зі змащування (ИСО 5169-77)

ГОСТ 29204-91 Підшипники ковзання. Випробування на стискання металевих підшипникових матеріалів (ИСО 4385-81)

ГОСТ 29224-91 Посуд лабораторний скляний. Термометри рідинні скляні лабораторні. Принципи влаштування, конструювання та застосування (ИСО 386-77)

ГОСТ 30012.9-93 Прилади аналогові показуючі електровимірювальні прямої дії та допоміжні частини до них. Частина 9. Рекомендовані методи випробувань (МЕК 51-9-88). Зі зміною № 1

ГОСТ 4754-97 Шини пневматичні для легкових автомобілів, причепів до них, легких вантажних автомобілів та автобусів особливо малої місткості. Технічні умови. Зі змінами № 1, 2

ГОСТ 4754-97 Шини пневматичні для легкових автомобілів, причепів до них, легких вантажних автомобілів та автобусів особливо малої місткості. Технічні умови. Поправка

ГОСТ 5472-50 Олії рослинні. Визначення запаху, кольору і прозорості. Зі зміною

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків. Зміна № 1

ДСТУ 2192-93 (ГОСТ 13823-93) Гідроприводи об`ємні. Насоси об`ємні та гідромотори. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 3662-97 Молоко коров`яче незбиране. Вимоги при закупівлі

ДСТУ 4070-2002 Вагони трамвайні. Вимоги безпеки й охорони довкілля. Зі зміною № 1

ДСТУ 4125-2002 Одяг для захисту від дії тепла і полум`я. Метод оцінювання реакції матеріалів на дію теплового випромінювання (ISO 6942:1993, NEQ)

ДСТУ 4876:2007 Вагони трамвайні пасажирські. Загальні технічні вимоги. Зі зміною № 1

ДСТУ EN 10079-2002 Вироби сталеві. Номенклатура (EN 10079:1992, IDТ)

ДСТУ EN 1012-1:2014 Компресори і вакуумні насоси. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Компресори (EN 1012-1:2010, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN 10140:2005 Штаба сталева холоднокатана вузька. Допуски на розміри та форму (EN 10140:1996, IDT)

ДСТУ EN 10217-6:2015 Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 6. Труби, зварені дуговим зварюванням під флюсом, з нелегованих сталей із заданими властивостями для зниженої температури (EN 10217-6:2002, IDT). Зі зміною № 1:2015 (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 525)

ДСТУ EN 1067:2005 Клеї. Перевірка і готування проб до випробування (EN 1067:1997, IDT)

ДСТУ EN 1175-1:2014 Безпечність промислових навантажувачів. Вимоги до електричних характеристик. Частина 1. Загальні вимоги до навантажувачів з живленням від акумуляторної батареї (EN 1175-1:1998+A1:2010, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN 1175-3:2014 Безпечність промислових навантажувачів. Вимоги до електричних характеристик. Частина 3. Спеціальні вимоги до систем передавання електроенергії навантажувачів з двигунами внутрішнього згоряння (EN 1175-3:1998+A1:2010, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN 12012-1:2010 Устатковання для виробництва гуми та пластмас. Подрібнювачі. Частина 1. Гранулятори лезові. Вимоги щодо безпеки (EN 12012-1:2007+A1:2008, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN 12077-2:2014 Вантажопідіймальні крани. Вимоги безпеки та захисту здоров’я. Частина 2. Обмежувальні та індікаторні пристрої (EN 12077-2:1998+A1:2008, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN 12270:2015 Спорядження для альпінізму. Затискні пристосування. Вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 12270:2013, IDT)

ДСТУ EN 12275:2015 Спорядження для альпінізму. З`єднувачі. Вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 12275:2013, IDT)

ДСТУ EN 12276:2015 Спорядження для альпінізму. Фрикційні якорі. Вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 12276:2013, IDT)

ДСТУ EN 12278:2015 Спорядження для альпінізму. Шківи. Вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 12278:2007, IDT)

ДСТУ EN 12405-2:2014 Коректори до лічильників газу електронні. Частина 2. Обчислення енергії (EN 12405-2:2012, IDT)

ДСТУ EN 12470-2:2014 Медичні термометри. Частина 2. Термометри фазового переходу (точкова матриця) (EN 12470-2:2000+A1:2009, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 525)

ДСТУ EN 12629-2:2014 Машини для виготовлення будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Машини для виготовлення блоків (EN 12629-2:2002+A1:2010, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN 12663-2:2015 Залізничний транспорт. Структурні вимоги органів залізничного транспорту. Частина 2. Вантажні вагони (EN 12663-2:2010, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 525)

ДСТУ EN 12750:2014 Безпечність деревообробчих верстатів. Верстати фрезерні чотиристоронні (EN 12750:2013, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN 12779:2016 Безпека деревообробних верстатів. Стаціонарні системи для видалення стружки та пилу. Технічні характеристики, пов’язані з безпекою, та вимоги щодо безпеки (EN 12779:2015, IDТ) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN 12882:2015 Стрічки конвеєрні загального призначення. Вимоги щодо електробезпеки та вогнестійкості (EN 12882:2015, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN 13001-3-5:2017 Крани. Загальні вимоги до конструкції. Частина 3-5. Граничний стан і перевіряння придатності кованих крюків (EN 13001-3-5:2016, IDТ) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 526)

ДСТУ EN 13136:2017 Холодильні установки та теплові насоси. Пристрої скидання тиску та з`єднані з ними системи трубопроводів. Методи розрахування (EN 13136:2013, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 525)

ДСТУ EN 13155:2014 Вантажопідіймальні крани. Вимоги щодо безпеки. Пристрої вантажозахоплювальні знімні (EN 13155:2003+A2:2009, ІDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 526)

ДСТУ EN 13157:2014 Вантажопідіймальні крани. Вимоги безпеки. Крани з ручним приводом (EN 13157:2004+A1:2009, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 526)

ДСТУ EN 13204:2017 Протипожежні та рятувальні гідравлічні інструменти подвійної дії. Вимоги щодо безпеки та робочих характеристик (EN 13204:2016, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 526)

ДСТУ EN 13261:2015 Залізничний транспорт. Колісні візки. Вимоги до осі (EN 13261:2009+A1:2010, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 525)

ДСТУ EN 13262:2015 Залізничний транспорт. Колісні візки. Вимоги до колес (EN 13262:2004+A2:2011, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 525)

ДСТУ EN 13501-6:2016 Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 6. Класифікація електричних кабелів за реакцією на вогонь (EN 13501-6:2014, IDT)

ДСТУ EN 13617-2:2017 Станції паливозаправні. Частина 2. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик розривних муфт, використовуваних у дозувальних помпах і роздавальних пристроях (EN 13617-2:2012, IDT)

ДСТУ EN 13617-3:2017 Станції паливозаправні. Частина 3. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик відсічних клапанів (EN 13617-3:2012, IDT)

ДСТУ EN 13617-4:2017 Станції паливозаправні. Частина 4. Вимоги щодо безпечності до конструкції та робочих характеристик поворотних муфт, використовуваних у дозувальних помпах і роздавальних пристроях (EN 13617-4:2012, IDT)

ДСТУ EN 13979-1:2015 Залізничний транспорт. Колісні візки. Моноблочні колеса. Технічна процедура затвердження. Частина 1. Колеса ковані та прокатні (EN 13979-1:2003+A2:2011, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 525)

ДСТУ EN 14021:2017 Щитки запобіжні для захисту мотоциклістів від каміння та уламків під час позашляхового руху. Вимоги та методи випробування (EN 14021:2003, IDT)

ДСТУ EN 1417:2016 Машини для перероблення гуми та пластмас. Двовалкові вальці. Вимоги щодо безпеки (EN 1417:2014, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN 14253:2005. Вібрація механічна. Вимірювання та обчислювання впливу на здоров’я загальної виробничої вібрації. Практична настанова (ЕN 14253:2003, ІDТ)

ДСТУ EN 14492-1:2014 Крани вантажопідйомні. Лебідки та талі з механічним приводом. Частина 1. Лебідки з механічним приводом (EN 14492-1:2006+A1:2009, EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 526)

ДСТУ EN 1459-2:2016 Навантажувачі покращеної прохідності. Вимоги щодо безпеки і перевіряння. Частина 2. Поворотні штабелери з регульованим висувним вантажопідіймачем (EN 1459-2:2015, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN 14593-2:2008 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні з лінією стисненого повітря та легеневим автоматом. Частина 2. Апарати з півмаскою з надлишковим тиском. Вимоги, випробування, маркування (EN 14593-2:2005/AC:2005, IDT). Поправка № 1:2015

ДСТУ EN 14597:2014 Пристрої контролювання температури та обмежувачі температури систем генерації тепла (EN 14597:2012, IDT)

ДСТУ EN 14678-1:2017 Устатковання та пристрої для зрідженого вуглеводневого газу. Конструкція та технічні характеристики устатковання для скрапленого вуглеводневого газу для автозаправних станцій. Частина 1. Заправні колонки (EN 14678-1:2013, IDT)

ДСТУ EN 1494:2014 Домкрати рухомі або пересувні та подібне підіймальне устатковання (EN 1494:2000+A1:2008, IDT). Зі зміною № 1 (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN 14985:2014 Крани вантажопідйомні. Крани з поворотною стрілою (EN 14985:2012, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 526)

ДСТУ EN 1498:2017 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Рятувальні петлі (EN 1498:2006, IDT)

ДСТУ EN 15011:2014 Вантажопідйомні крани. Мости і портальні крани (EN 15011:2011+A1:2014, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 526)

ДСТУ EN 15151-1:2015 Спорядження для альпінізму. Гальмівні пристрої. Частина 1. Гальмівні пристрої з ручним блокуванням, вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 15151-1:2012, IDT)

ДСТУ EN 15663:2015 Залізничний транспорт. Визначення встановленої маси транспортного засобу (EN 15663:2009, IDT)

ДСТУ EN 1570-1:2014 Вимоги щодо безпеки для підйомних платформ. Частина 1. Платформи, що обслуговують до двох стаціонарних майданчиків (EN 1570-1:2011+А1:2014, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN 1570-1:2015 Вимоги щодо безпеки для підйомних платформ. Частина 1. Платформи, що обслуговують до двох стаціонарних майданчиків (EN 1570-1:2011, IDT)

ДСТУ EN 1570-2:2017 Вимоги щодо безпеки для підіймальних платформ. Частина 2. Підіймальні платформи, що обслуговують більше ніж два стаціонарні майданчики будівлі, для підіймання вантажів з вертикальною швидкістю руху не більше ніж 0,15 м/с (EN 1570-2:2016, IDТ) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN 15964:2014 Пристрої неодноразового використання для контролю видихуваного повітря. Вимоги та методи випробувань (EN 15964:2011, IDT)

ДСТУ EN 16307-1:2016 Промислові візки. Вимоги щодо безпеки і перевіряння. Частина 1. Вимоги безпеки для промислових самохідних машин, крім самохідних візків, штабелерів з різним діапазоном дії, вантажних візків (EN 16307-1:2013 + А1:2015, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 526)

ДСТУ EN 16486:2016 Машини для ущільнення відходів та вторинної сировини. Ущільнювачі. Вимоги щодо безпеки (EN 16486:2014, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 526)

ДСТУ EN 16500:2016 Машини для ущільнення відходів або вторинної сировини. Вертикальні пакетувальні преси. Вимоги щодо безпеки (EN 16500:2014, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 526)

ДСТУ EN 16743:2016 Машини для оброблення харчових продуктів. Автоматичні промислові машини для нарізування. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 16743:2016, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 526)

ДСТУ EN 1674:2016 Устатковання для харчової промисловості. Тісторозкачувальні машини. Вимоги щодо безпеки і гігієни (EN 1674:2015, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN 1679-1:2014 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі. Безпека. Частина 1. Дизельні двигуни (EN 1679-1:1998+A1:2011, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN 341:2006 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Пристрої для спускання (EN 341:1992, IDT)

ДСТУ EN 352-1:2017 Засоби індивідуального захисту органа слуху. Вимоги щодо безпеки та випробування. Частина 1. Шумозахисні навушники (EN 352-1:2002, IDT)

ДСТУ EN 352-2:2017 Засоби індивідуального захисту органа слуху. Вимоги щодо безпеки та випробування. Частина 2. Шумозахисні вкладки (EN 352-2:2002, IDT)

ДСТУ EN 352-3:2017 Засоби індивідуального захисту органа слуху. Вимоги щодо безпеки та випробування. Частина 3. Шумозахисні навушники, приєднані до промислової захисної каски (EN 352-3:2002, IDT)

ДСТУ EN 374-2:2005 Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 2. Визначення опору протіканню (EN 374-2:2003, IDT)

ДСТУ EN 374-3:2005. Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 3. Визначення опору прониканню хімічних речовин (EN 374-3:2003, IDT)

ДСТУ EN 45510-1:2015 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 1. Загальні положення (EN 45510-1:1997, IDT)

ДСТУ EN 45510-2-2:2015 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 2-2. Електрообладнання. Джерела безперебійного живлення (EN 45510-2-2:1999, IDT)

ДСТУ EN 45510-2-3:2015 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 2-3. Електрообладнання. Стаціонарні акумулятори та зарядні пристрої (EN 45510-2-3:2000, IDT)

ДСТУ EN 45510-2-5:2015 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 2-5. Електрообладнання. Двигуни (EN 45510-2-5:2002, IDT)

ДСТУ EN 45510-2-6:2015 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 2-6. Електрообладнання. Генератори (EN 45510-2-6:2000, IDT)

ДСТУ EN 45510-2-7:2015 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 2-7. Електрообладнання. Комутаційна апаратура та апаратура керування (EN 45510-2-7:2002, IDT)

ДСТУ EN 45510-2-8:2015 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 2-8. Електрообладнання. Силові кабелі (EN 45510-2-8:2004, IDT)

ДСТУ EN 45510-2-9:2015 Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 2-9. Електрообладнання. Кабельні системи (EN 45510-2-9:2008, IDT)

ДСТУ EN 45545-4:2015 Залізничний транспорт. Протипожежний захист на залізничних транспортних засобах. Частина 4. Вимоги щодо пожежної безпеки для рухомих конструкцій (EN 45545-4:2013, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 525)

ДСТУ EN 45545-5:2015 Залізничний транспорт. Протипожежний захист на залізничних транспортних засобах. Частина 5. Вимоги щодо пожежної безпеки для електричного обладнання, зокрема тролейбусів, електропоїздів і транспортних засобів на магнітній подушці (EN 45545-5:2013, IDT)

ДСТУ EN 45545-5:2018 Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 5. Вимоги щодо пожежної безпеки для електричного обладнання, зокрема тролейбусів, рейкобусів, та магнітолевітаційних транспортних засобів (EN 45545-5:2013 + A1:2015, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 525)

ДСТУ EN 45545-6:2015 Залізничний транспорт. Протипожежний захист на залізничних транспортних засобах. Частина 6. Вогонь системи контролювання та керування (EN 45545-6:2013, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 525)

ДСТУ EN 45545-7:2015 Залізничний транспорт. Протипожежний захист на залізничних транспортних засобах. Частина 7. Вимоги щодо пожежної безпеки для паливної рідини та паливних газових установок (EN 45545-7:2013, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 525)

ДСТУ EN 500-1:2014 Мобільні дорожні машини. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 500-1:2006+A1:2009, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN 500-2:2014 Мобільні дорожні машини. Безпека. Частина 2. Спеціальні вимоги до машин для насічки брущатки та маркування дорожнього покриття (EN 500-2:2006+A1:2008, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN 500-4:2014 Мобільні дорожні машини. Безпека. Частина 4. Спеціальні вимоги до ущільнювальних установок (EN 500-4:2011, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN 500-6:2014 Мобільні дорожні машини. Безпека. Частина 6. Спеціальні вимоги до дорожніх бетоноукладальних та обробних машин (EN 500-6:2006+A1:2008, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN 50288-10-2:2016 Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв’язку та керування. Частина 10-2. Групові технічні умови для екранованих кабелів з характеристиками від 1 МГц до 500 МГц для робочої зони, з’єднувальних шнурів і застосування (EN 50288-10-2:2015, IDТ)

ДСТУ EN 50288-11-2:2016 Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв’язку та керування. Частина 11-2. Групові технічні умови для неекранованих кабелів з характеристиками від 1 МГц до 500 МГц для робочої зони, з’єднувальних шнурів і застосування (EN 50288-11-2:2015, IDT)

ДСТУ EN 50288-9-2:2016 Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв’язку та керування. Частина 9-2. Групові технічні умови для екранованих кабелів з характеристиками від 1 МГц до 1000 МГц для робочої зони, з`єднувальних шнурів і застосування (EN 50288-9-2:2015, IDT)

ДСТУ EN 50290-4-2:2016 Кабелі зв’язку. Частина 4-2. Загальні положення щодо використання кабелів. Настанова щодо використання (EN 50290-4-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 50553:2015 Залізничний транспорт. Вимоги до експлуатаційних можливостей у разі пожежі рухомого складу (EN 50553:2012, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 525)

ДСТУ EN 50553:2015 Залізничний транспорт. Вимоги до експлуатаційних можливостей у разі пожежі рухомого складу (EN 50553:2012/A1:2016, IDT). Зміна № 1:2018 (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 525)

ДСТУ EN 50553:2015 Залізничний транспорт. Вимоги до експлуатаційних можливостей у разі пожежі рухомого складу (EN 50553:2012/AC:2013, IDT). Поправка № 1:2018 (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 525)

ДСТУ EN 50575:2016 Кабелі силові, кабелі керування та зв`язку. Кабелі для загального використання в будівельно-монтажних роботах з урахуванням пожежних вимог (EN 50575:2014, IDT)

ДСТУ EN 50636-2-107:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-107. Додаткові вимоги до електричних роботизованих газонокосарок з живленням від батареї (EN 50636-2-107:2015, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 526)

ДСТУ EN 50636-2-91:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-91. Додаткові вимоги до ручних газонокосарок та бордюрних косарок з живленням від електричної мережі, якими керує оператор, що перебуває поруч (EN 50636-2-91:2014, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 526)

ДСТУ EN 50636-2-92:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-92. Додаткові вимоги до газонних скарифікаторів і аераторів з живленням від електричної мережі, якими керує оператор, що перебуває поруч (EN 50636-2-92:2014, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 526)

ДСТУ EN 50636-2-94:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-94. Додаткові вимоги до газонних ножиць (EN 50636-2-94:2014, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 526)

ДСТУ EN 530:2017 Стійкість проти стирання матеріалів захисного одягу. Методи випробування (EN 530:2010, IDT)

ДСТУ EN 536:2016 Машини будівельно-дорожні. Установки змішувальні для будівельно-дорожніх матеріалів. Вимоги щодо безпеки (EN 536:2015, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN 565:2015 Спорядження для альпінізму. Стрічка. Вимоги безпеки та методи випробування (EN 565:2006, IDT)

ДСТУ EN 566:2015 Спорядження для альпінізму. Петлі. Вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 566:2006, IDT)

ДСТУ EN 569:2015 Спорядження для альпінізму. Сталеві гачки. Вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 569:2007, IDT)

ДСТУ EN 60034-8:2014 Машини електричні обертові. Частина 8. Маркування виводів і напрямок обертання (EN 60034-8:2007, IDT)

ДСТУ EN 60034-8:2014 Машини електричні обертові. Частина 8. Маркування виводів і напрямок обертання (EN 60034-8:2007/A1:2014, IDT). Зміна № 1:2016

ДСТУ EN 60051-2:2015 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 2. Спеціальні вимоги до амперметрів і вольтметрів (EN 60051-2:1989, IDT)

ДСТУ EN 60051-3:2015 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 3. Спеціальні вимоги до ватметрів та варметрів (EN 60051-3:1989, IDT). Зі зміною №1

ДСТУ EN 60051-4:2015 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові показувальні та допоміжні частини до них. Частина 4. Спеціальні вимоги до частотомірів (EN 60051-4:1989, IDT)

ДСТУ EN 60051-9:2015 Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 9. Рекомендовані методи випробування (EN 60051-9:1989, IDT). Зі змінами №1, №2

ДСТУ EN 60079-11:2016 Вибухонебезпечні газові середовища. Частина 11. Захист електричного обладнання за допомогою іскробезпечного електричного кола (і) (EN 60079-11:2012, IDT)

ДСТУ EN 60127-1:2014 Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 1. Загальні технічні вимоги до плавких вставок (EN 60127-1:2006, EN 60127-1:2006/A1:2011, IDT). Зі зміною № 2:2015

ДСТУ EN 60127-2:2016 Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 2. Вставки патронні плавкі (EN 60127-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 60143-2:2016 Конденсатори послідовного з’єднання для силових систем. Частина 2. Захисне устатковання для послідовного з’єднання конденсаторних батарей (EN 60143-2:1994, IDT)

ДСТУ EN 60332-3-10:2013 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-10. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум`я. Устатковання (EN 60332-3-10:2009, IDT)

ДСТУ EN 60332-3-21:2013 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-21. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум`я. Категорія A F/R (EN 60332-3-21:2009, IDT)

ДСТУ EN 60332-3-22:2013 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-22. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум`я. Категорія А (EN 60332-3-22:2009, IDT)

ДСТУ EN 60332-3-23:2013 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-23. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум`я. Категорія В (EN 60332-3-23:2009, IDT)

ДСТУ EN 60332-3-24:2013 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-24. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум`я. Категорія С (EN 60332-3-24:2009, IDT)

ДСТУ EN 60332-3-25:2013 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-25. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум`я. Категорія D (EN 60332-3-25:2009, IDT)

ДСТУ EN 60335-2-103:2016 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-103. Додаткові вимоги до приводів для воріт, дверей і вікон (EN 60335-2-103:2015, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 526)

ДСТУ EN 60335-2-68:2014 Прилади електричні побутового та аналогічного призначення. Частина 2-68. Спеціальні вимоги до пульверизаторів для комерційного використання (EN 60335-2-68:2012, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 526)

ДСТУ EN 60335-2-86:2014 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-86. Додаткові вимоги до електричних пристроїв для рибальства (EN 60335-2-86:2003/A11:2016, IDT). Зміна № 11:2016

ДСТУ EN 60335-2-86:2014 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-86. Додаткові вимоги до електричних пристроїв для рибальства (EN 60335-2-86:2003/A2:2016, IDT). Зміна № 2:2016

ДСТУ EN 60335-2-97:2014 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-97. Додаткові вимоги до приводів для жалюзі, навісів, штор та аналогічного устатковання (EN 60335-2-97:2006/A12:2015, IDT). Зміна № 12:2016

ДСТУ EN 60519-10:2016 Безпечність електротермічного обладнання. Частина 10. Окремі вимоги до нагрівальних систем електричного опору з’єднання промислового та комерційного застосування (EN 60519-10:2005, IDT)

ДСТУ EN 60519-10:2016 Безпечність електротермічного обладнання. Частина 10. Окремі вимоги до нагрівальних систем електричного опору з’єднання промислового та комерційного застосування (EN 60519-10:2005, IDT). Поправка

ДСТУ EN 60519-4:2016 Безпечність електротермічного обладнання. Частина 4. Додаткові вимоги до устатковання дугових печей (EN 60519-4:2006, IDT)

ДСТУ EN 60529:2014 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код ІР) (EN 60529:1992, EN 60529:1992/A1:2000, EN 60529:1992/A2:2013, EN 60529:1992/AC:1993, IDT)

ДСТУ EN 60601-1-2:2017 Вироби медичні електричні. Частина 1-2. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додатковий стандарт. Електромагнітна сумісність. Вимоги та випробування (EN 60601-1-2:2015, IDT; IEC 60601-1-2:2014, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 525)

ДСТУ EN 60618:2015 Подільники напруги індуктивні. Загальні технічні вимоги (EN 60618:1997, IDT). Зі зміною №2

ДСТУ EN 60704-2-13:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Методи визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-13. Додаткові вимоги до витяжних ковпаків кухонних плит (EN 60704-2-13:2011, IDT)

ДСТУ EN 60730-1:2015 Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60730-1:2000, IDT)

ДСТУ EN 60730-1:2015 Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60730-1:2000/A12:2003, IDT). Зміна № 12:2015

ДСТУ EN 60730-1:2015 Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60730-1:2000/A13:2004, IDT). Зміна № 13:2015

ДСТУ EN 60730-1:2015 Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60730-1:2000/A14:2005, IDT). Зміна № 14:2015

ДСТУ EN 60730-1:2015 Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60730-1:2000/A1:2004, IDT). Зміна № 1:2015

ДСТУ EN 60730-1:2015 Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60730-1:2000/A2:2008, IDT). Зміна № 2:2015

ДСТУ EN 60831-2:2015 Конденсатори шунтувальні силові самовідновні для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 2. Випробування на старіння, самовідновлення та руйнування (EN 60831-2:1996, IDT)

ДСТУ EN 60831-2:2016 Конденсатори шунтувальні силові самовідновні для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 2. Випробування на старіння, самовідновлення та руйнування (EN 60831-2:2014, IDT)

ДСТУ EN 609-1:2017 Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Безпечність машин для розщеплювання колод. Частина 1. Машини клинові (EN 609-1:2017, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN 60904-2:2009. Фотоелектричні прилади. Частина 2. Еталонні сонячні елементи. Загальні технічні вимоги (EN 60904-2:2007, ІDT)

ДСТУ EN 60947-5-3:2014 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-3. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Вимоги до безконтактних перемикачів з визначеним режимом за умов відмови (EN 60947-5-3:2013, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 526)

ДСТУ EN 60974-2:2016 Устатковання для дугового зварювання. Частина 2. Системи рідинного охолодження (EN 60974-2:2008, IDT)

ДСТУ EN 60974-5:2016 Устатковання для дугового зварювання. Частина 5. Пристрої подавання дроту (EN 60974-5:2008, IDT)

ДСТУ EN 60974-6:2016 Устатковання для дугового зварювання. Частина 6. Джерела живлення з обмеженим навантаженням для ручного дугового зварювання металів (EN 60974-6:2016, IDT)

ДСТУ EN 60974-7:2016 Устатковання для дугового зварювання. Частина 7. Пальники (EN 60974-7:2005, IDT)

ДСТУ EN 61161:2017 Ультразвук. Вимірювання потужності. Метод балансу радіаційних сил (EN 61161:2013, IDT)

ДСТУ EN 61391-2:2017 Ультразвук. Ехо-імпульсні сканери. Частина 2. Вимірювання максимальної глибини проникнення та локального динамічного діапазону (EN 61391-2:2010, IDT)

ДСТУ EN 61534-21:2015 Системи шинопроводів. Частина 21. Додаткові вимоги до систем шинопроводів для настінного та стельового монтажу (EN 61534-21:2006, IDT)

ДСТУ EN 61534-22:2015 Системи шинопроводів. Частина 22. Особливі вимоги до систем шинопроводів, призначених для монтування на підлозі чи під підлогою (EN 61534-22:2014, IDT)

ДСТУ EN 61558-2-20:2014 Безпечність трансформаторів, генераторів, силових блоків живлення та їх комбінацій. Частина 2-20. Спеціальні вимоги та випробування до генераторів малої потужності (EN 61558-2-20:2011, IDT)

ДСТУ EN 62058-11:2016 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Приймальні випробування. Частина 11. Загальні методи приймальних випробувань (EN 62058-11:2010, IDT)

ДСТУ EN 62058-31:2016 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Приймальні випробування. Частина 31. Спеціальні вимоги до статичних лічильниікв активної енергії (класів точності 0,2 S, 0,5 S, 1 і 2 та класів точності А, В і С) (EN 62058-31:2010, IDT)

ДСТУ EN 62841-2-11:2016 Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і газонне та садове устатковання. Безпека. Частина 2-11. Додаткові вимоги до ручних шабельних пилок (EN 62841-2-11:2016) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 526)

ДСТУ EN 812:2017 Засоби індивідуального захисту голови. Промислові протиударні каски (EN 812:2012, IDT)

ДСТУ EN 960:2017 Засоби індивідуального захисту голови. Використання макетів голови для випробування захисних касок (EN 960:2006, IDT)

ДСТУ EN ISO 11148-7:2014 Портативні неелектричні механічні інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Шліфувальні станки (EN ISO 11148-7:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO 11612:2017 Одяг захисний. Тепло- та вогнезахисний одяг. Мінімальні вимоги до експлуатаційних характеристик (EN ISO 11612:2015, IDT; ISO 11612:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 11688-1:2015 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування (EN ISO 11688-1:2009, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN ISO 12127-1:2017 Одяг тепло- та вогнезахисний. Визначення контактної теплопередачі через захисний одяг або складові матеріали. Частина 1. Контактна теплопередача від нагрівального циліндра (EN ISO 12127-1:2015, IDT; ISO 12127-1:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 12127-2:2017 Одяг тепло- і вогнезахисний. Визначення контактного теплопередавання через захисний одяг або складники його матеріалів. Частина 2. Метод випробування з використанням контактного теплопередавання від краплинних циліндрів невеликого діаметра (EN ISO 12127-2:2007, IDT; ISO 12127-2:2007, IDT)

ДСТУ EN ISO 14122-1:2015 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір фіксованих засобів доступу між двома рівнями (EN ISO 14122-1:2001, IDT). Зі зміною № 1

ДСТУ EN ISO 14122-1:2016 Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір основних засобів і загальних вимог доступу (EN ISO 14122-1:2016, IDT; ISO 14122-1:2016, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN ISO 14122-2:2015 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи (EN ISO 14122-2:2001, IDT). Зі зміною № 1

ДСТУ EN ISO 14122-2:2016 Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 2. Робочі платформи та проходи (EN ISO 14122-2:2016, IDT; ISO 14122-2:2016, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN ISO 14122-3:2015 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини зі східцями й перила (EN ISO 14122-3:2001, IDT)

ДСТУ EN ISO 14122-3:2016 Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини та поручні (EN ISO 14122-3:2016, IDT; ISO 14122-3:2016, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN ISO 14122-4:2015 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 4. Драбини зафіксовані (EN ISO 14122-4:2004, IDT)

ДСТУ EN ISO 14122-4:2016 Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 4. Стаціонарні сходи (EN ISO 14122-4:2016, IDT; ISO 14122-4:2016, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN ISO 14738:2015 Безпечність машин. Антропометричні вимоги до проектування автоматизованих робочих місць на машинах (EN ISO 14738:2008, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN ISO 17916:2016 Безпечність машин термічного різання (EN ISO 17916:2016, IDT; ISO 17916:2016, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 526)

ДСТУ EN ISO 18217:2016 Безпека деревообробних верстатів. Кромкооблицювальні верстати з ланцюговим подаванням (EN ISO 18217:2015, IDT; ISO 18217:2015, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 526)

ДСТУ EN ISO 20346:2017 Засоби індивідуального захисту. Захисне взуття (EN ISO 20346:2014, IDT; ISO 20346:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 2151:2015 Акустика. Методика вимірювання шуму компресорів і вакуумних насосів. Технічний метод (клас точності 2) (EN ISO 2151:2008, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN ISO 21809-2:2016 Нафтова і газова промисловість. Зовнішні покриви підземних або підводних трубопроводів у трубопровідних транспортних системах. Частина 2. Одношарові наплавлювані епоксидні покриви (EN ISO 21809-2:2014, IDT; ISO 21809-2:2014, IDT)

ДСТУ EN ISO 23125:2016 Верстати. Безпека. Токарні верстати (EN ISO 23125:2015, IDT; ISO 23125:2015, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 526)

ДСТУ EN ISO 3381:2015 Залізничний транспорт. Акустика. Вимірювання шуму всередині (EN ISO 3381:2011, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 525)

ДСТУ EN ISO 3450:2014 Землерийні машини. Системи гальмівні машин з ґумовими шинами. Вимоги до систем, їх характеристики та методика випробування (EN ISO 3450:2011, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN ISO 3691-1:2016 Навантажувачі промислові. Вимоги щодо безпеки і перевіряння. Частина 1. Самохідні промислові навантажувачі, окрім автоматично керованих навантажувачів, навантажувачів зі змінним вильотом та навантажувачів, що транспортують вантажі (EN ISO 3691-1:2015, IDT; ISO 3691-1:2011, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 525)

ДСТУ EN ISO 3691-5:2014 Промислові навантажувачі. Вимоги щодо безпеки та перевіряння. Частина 5. Самохідні візки керовані пішоходом (EN ISO 3691-5:2014, EN ISO 3691-5:2014/AC:2014, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN ISO 3691-6:2016 Навантажувачі промислові. Вимоги щодо безпеки і перевіряння. Частина 6. Вантажні візки для перевезення вантажів і персоналу (EN ISO 3691-6:2015, IDT; ISO 3691-6:2013, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN ISO 374-1:2017 Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин і мікроорганізмів. Частина 1. Терміни та технічні вимоги (EN ISO 374-1:2016, IDT; ISO 374-1:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 374-5:2017 Засоби індивідуального захисту рук. Спеціальні рукавички для захисту від хімічних речовин та мікроорганізмів. Частина 5. Термінологія та експлуатаційні вимоги до рукавичок для захисту від хімічних речовин та мікроорганізмів (EN ISO 374-5:2016, IDT; ISO 374-5:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 3745:2014 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер (EN ISO 3745:2012/A1:2017, IDT; ISO 3745:2012/Amd 1:2017, IDT). Зі зміною № 1:2018 (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN ISO 6530:2017 Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Визначення опору матеріалів проникненню рідин (EN ISO 6530:2005, IDT; ISO 6530:2005, IDT)

ДСТУ EN ISO 6942:2017 Одяг захисний. Захист тепло- та вогнестійкий. Метод випробування. Оцінювання матеріалів і комбінацій матеріалів, що піддаються дії джерела теплового випромінювання (EN ISO 6942:2002, IDT; ISO 6942:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO 7096:2015 Землерийно-транспортні машини. Лабораторне оцінювання вібрації сидіння оператора (EN ISO 7096:2008, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN ISO 7096:2015 Землерийно-транспортні машини. Лабораторне оцінювання вібрації сидіння оператора (EN ISO 7096:2008/AC:2009, IDT). Поправка № 1:2015 (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN ISO 8528-13:2016 Агрегати генераторні змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 13. Безпека (EN ISO 8528-13:2016, IDT; ISO 8528-13:2016, IDT) (Чинність документа відновлена з 01.01.2020 згідно з наказом від 28.12.2019 № 527)

ДСТУ EN ISO 9151:2017 Одяг для захисту від тепла та полум’я. Визначення теплопередачі під дією полум`я (EN ISO 9151:2016, IDT; ISO 9151:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 9185:2017 Одяг захисний. Оцінювання стійкості матеріалів до виплеску розплавленого металу (EN ISO 9185:2007, IDT; ISO 9185:2007, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300 086-2:2017 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з внутрішнім або зовнішнім радіочастотним з’єднувачем, призначене насамперед для аналогового передавання мови. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 300 086-2:2010, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300 390-2:2017 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з убудованою антеною для передавання даних та мови. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 300 390-2:2000, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 360:2008. Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові діапазону частот від 27,5 ГГц до 29,5 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSІ EN 301 360:2006, ІDT)

ДСТУ ETSI EN 301 430:2009. Супутникові земні станції та системи. Станції земні пересувні супутникової мережі збирання новин діапазонів частот 11-12/13-14 Ггц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI ЕN 301 430:2000, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 459:2008 Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові діапазону частот від 29,5 ГГц до 30,0 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 459:2007, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 908-13:2015 Обладнання систем стільникового радіозв`язку ІМТ. Частина 13. Обладнання абонентське радіо технології E-UTRA. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 908-13:2013, IDT)

ДСТУ ETSI EN 301 908-3:2015 Обладнання систем стільникового радіозв`язку IMT. Частина 3. Обладнання базове з радіотехнологією CDMA з прямим розширенням спектра та дуплексом з частотним розділенням каналів. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 908-3:2015, IDT)

ДСТУ ETSI EN 302 018-2:2016 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Обладнання передавальне звукової мовленнєвої служби з частотною модуляцією. Частина 2. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 302 018-2:2006, IDT)

ДСТУ ETSI EN 302 755:2016 Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Структура кадрів, канальне кодування та методи модуляції в системі наземного цифрового мовлення другого покоління (DVB-T2) (ETSI EN 302 755:2015, IDT)

ДСТУ HD 60269-2:2016 Запобіжники низьковольтні. Частина 2. Додаткові вимоги до запобіжників, що застосовують кваліфіковані особи (запобіжники переважно промислового застосування). Приклади стандартизованих систем запобіжників від А до J (HD 60269-2:2010, IDT)

ДСТУ HD 603 S1:2012 Кабелі розподільчі на номінальну напругу 0,6/1 кВ (HD 603 S1:1994/A2:2003, IDT). Зміна № 2:2012

ДСТУ HD 603 S1:2012 Кабелі розподільчі на номінальну напругу 0,6/1 кВ (HD 603 S1:1994/А3:2007, IDT). Зміна № 3

ДСТУ HD 603 S1:2012. Кабелі розподільчі на номінальну напругу 0,6/1 кВ (HD 603 S1:1994, IDT)

ДСТУ HD 603 S1:2012. Кабелі розподільчі на номінальну напругу 0,6/1 кВ (HD 603 S1:1994, IDT). Зміна 1

ДСТУ HD 604 S1:2012 Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ і 1,9/3,3 кВ зі спеціальними протипожежними характеристиками для застосування на електростанціях (HD 604 S1:1994, IDT)

ДСТУ HD 604 S1:2012 Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ і 1,9/3,3 кВ зі спеціальними протипожежними характеристиками для застосування на електростанціях (HD 604 S1:1994/A2:2002 IDT). Зміна № 2:2012

ДСТУ HD 604 S1:2012 Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ і 1,9/3,3 кВ зі спеціальними протипожежними характеристиками для застосування на електростанціях (HD 604 S1:1994/A3:2005, IDT). Зміна № 3:2012

ДСТУ HD 604 S1:2012 Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ і 1,9/3,3 кВ зі спеціальними протипожежними характеристиками для застосування на електростанціях (HD 604 S1:1994/А1:1997, IDT). Зміна № 1:2012

ДСТУ IEC 60669-2-3:2015 Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина 2-3. Додаткові вимоги до вимикачів із витримкою часу (IEC 60669-2-3:2006, IDT)

ДСТУ ISO 10006:2005. Системи управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах (ISO 10006:2003, IDТ)

ДСТУ ISO 10007:2005 Системи управління якістю. Настанови щодо керування конфігурацією (ІSO 10007:2003, ІDT)

ДСТУ ISO 11442-1:2004 Документація на технічну продукцію. Автоматизоване оброблення технічної інформації. Частина 1. Вимоги конфіденційності (ІSO 11442-1:1993, ІDT)

ДСТУ ISO 11442-2:2004. Документація на технічну продукцію. Автоматизоване оброблення технічної інформації. Частина 2. Документація оригіналів (ІSO 11442-2:1993, ІDT)

ДСТУ ISO 11442-3:2004. Документація на технічну продукцію. Автоматизоване оброблення технічної інформації. Частина 3. Стадії процесу проектування продукту (ІSO 11442-3:1993, ІDT)

ДСТУ ISO 11442-4:2004. Документація на технічну продукцію. Автоматизоване оброблення технічної інформації. Частина 4. Системи керування та пошуку документів (ІSO 11442-4:1993, ІDT)

ДСТУ ISO 11442-5:2005 Документація на технічну продукцію. Автоматизоване оброблення технічної інформації. Частина 5. Документація на етапі концептуального проектування стадії розроблення (ІSO 11442-5:1999, ІDT)

ДСТУ ISO 12127:2008 Одяг для захисту від впливу тепла та полум’я. Визначення проходження контактного тепла крізь захисний одяг або його матеріали (ISO 12127:1996, IDT)

ДСТУ ISO 14024:2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічне маркуванння типу І. Принципи та методи (Дія документа відновлено з 01.01.2020 року до 01.01.2022 року згідно з наказом від 26.12.2019 № 424)

ДСТУ ISO 1856:2008 Матеріали полімерні пористі еластичні. Метод визначення залишкової деформації у разі стискання (ISO 1856:2000, IDT)

ДСТУ ISO 2812-1:2015 Фарби та лаки. Визначення стійкості до дії рідин. Частина 1. Метод занурення в рідини, за винятком води (ISO 2812-1:2007, IDT)

ДСТУ ISO 37001:2017 Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 37001:2016, IDT)

ДСТУ ISO 4000-1:2005 Шини та ободи для легкових автомобілів. Частина 1. Шини (метричні серії) (ІSO 4000-1:2001, ІDT). З поправкою

ДСТУ ISO 4000-2:2007. Шини та ободи для легкових автомобілів. Частина 2. Ободи (ISO 4000-2:2001, IDT)

ДСТУ ISO 6530-2001 Одяг захисний захист від рідких хімікатів. Метод визначання ступеня стійкості матеріалу до проникнення рідини (ISO 6530:1990, IDT)

ДСТУ ISO 845:2007 Поропласти і пориста гума. Метод визначення уявної щільності (ІSO 845:2006, ІDT)

ДСТУ ISO 8655-1:2015 Пристрої мірні поршневі. Частина 1. Термінологія, загальні вимоги та рекомендації користувачеві (ISO 8655-1:2002, Cor. 1:2008, IDT)

ДСТУ ISO 8655-2:2015 Пристрої мірні поршневі. Частина 2. Поршневі піпетки (ISO 8655-2:2002; Сor.1:2008, IDT)

ДСТУ ISO 8655-3:2015 Пристрої мірні поршневі. Частина 3. Поршневі бюретки (ISO 8655-3:2002; Cor.1:2008, IDT)

ДСТУ ISO 8655-5:2015 Пристрої мірні поршневі. Частина 5. Дозатори (ISO 8655-5:2002; Cor.1:2008, IDT)

ДСТУ ISO 8655-6:2015 Пристрої мірні поршневі. Частина 6. Гравіметричний метод для визначення похибки вимірювання (ISO 8655-6:2002; Сor.1:2008, IDT)

ДСТУ ISO 9004-2-96. Управління якістю і елементами якості. Частина 2. Вказівки по послугах (ISO 9004-2:1991)

ДСТУ ISO 9004-3-98 . Управління якістю та елементи системи якості. Частина 3. Настанови щодо перероблюваних матеріалів

ДСТУ ISO 9004:2012 Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю (ISO 9004:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 10116:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Режими роботи n-бітних блокових шифрів (ISO/IEC 10116:2006, Cor 1:2008, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 11770-2:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Керування ключами. Частина 2. Механізми з використанням симетричних методів (ISO/IEC 11770-2:2008; Сог 1:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 11770-4:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Керування ключами. Частина 4. Механізми, засновані на нестійких секретах (ISO/IEC 11770-4:2008; Cor 1:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 14888-3:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 3. Механізми, що ґрунтуються на дискретному логарифмуванні (ISO/IEC 4888-3:2006; Cor 1:2007; Cor 2:2009; Amd 1:2010; Amd 2:2012, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 15289:2014 Інженерія систем і програмного забезпечення. Контент життєвого циклу інформаційної продукції (документації) (ISO/IEC 15289:2011, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 15946-1:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Криптографічні методи на основі еліптичних кривих. Частина 1. Загальні положення (ISO/IEC 15946-1:2008; Cor 1:2009; Cor 2:2014, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 15946-5:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Криптографічні методи на основі еліптичних кривих. Частина 5. Генерування еліптичних кривих (ISO/IEC 15946-5:2009; Cor.1:2012, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 20000-1:2016 Інформаційні технології. Керування послугами. Частина 1. Вимоги до системи керування послугами (ISO/IEC 20000-1:2011, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 26513:2015 Інженерія програмних засобів і систем. Вимоги до тестерів і оглядачів документації користувача (ISO/IEC 26513:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 29101:2016 Інформаційні технології. Методи захисту. Основні положення архітектури забезпечення конфіденційності (ISO/IEC 29101:2013, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 20000-10:2015 Інформаційні технології. Керування послугами. Частина 10. Концепції і термінологія (ISO/IEC TR 20000-10:2015, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 27019:2017 Інформаційні технології. Методи захисту. Настанова щодо керування інформаційною безпекою на основі ISO/IEC 27002 для систем керування процесами в індустрії енергетичних сервісних програм (ISO/IEC TR 27019:2013, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 38502:2015 Інформаційні технології. Керування IT. Структура і модель (ISO/IEC TR 38502:2014, IDТ)

ДСТУ ISO/IEC TS 20013:2016 Інформаційні технології для навчання, освіти та підготовки. Еталонна структурна модель інформації е-портфоліо (ISO/IEC TS 20013:2015, IDT)

ДСТУ IЕС 60335-2-103:2010 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-103. Додаткові вимоги до приводів для воріт, дверей та вікон (IEC 60335-2-103:2006, IDT)

ДСТУ prEN 81-8:2002 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 8. Двері шахти ліфта. Випробовування на вогнестійкість

ДСТУ ІSO/ІЕС 14888-3:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 3. Механізми, що ґрунтуються на дискретному логарифмуванні (ISO/IEC 14888-3:2006; Cor 1:2007; Cor 2:2009; Amd 1:2010; Amd 2:2012, IDT). Поправка

ДСТУ ІЕС 61000-4-15:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-15. Методики випробування та вимірювання. Флікерметр. Технічні вимоги до функціювання та конструкції (IEC 61000-4-15:2003, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-2:2008 Елетромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів (ІЕС 61000-4-2:2001, IDТ)

ДСТУ Б В.2.7-19-95 Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість (ГОСТ 30244-94)

ДСТУ Б В.2.7-19-95 Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість (ГОСТ 30244-94). Поправка

ДСТУ Б В.2.7-300:2014 Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності (EN 197-2:2000, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-8-94 Плити пінополістирольні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-8-94 Плити пінополістирольні. Технічні умови. Зміна № 1

ДСТУ ГОСТ 14111:2009. Електроди прямі для контактного крапкового зварювання. Типи і розміри (ГОСТ 14111-90 (ИСО 5184-79), IDT)

ДСТУ ГОСТ 16591.4:2009 Силікомарганець. Методи визначення кремнію (ИСО 4158-78)

ДСТУ ГОСТ 193:2009 (ИСО 431-81).Злитки мідні. Технічні умови (ГОСТ 193-79 (ИСО 431-81), IDT)

ДСТУ ГОСТ 23581.16:2008  Руди залізні, концентрати, агломерати і окатиші.  Методи визначення оксиду кальцію та оксиду магнію (ГОСТ 23581.16-81, ІDТ). Зі зміною № 1

ДСТУ ГОСТ 25444:2009 (ИСО 1089-80) Електроди прямі і електродотримачі для контактного точкового зварювання. Посадки конічні. Розміри

ДСТУ ГОСТ 5583:2009 Кисень газоподібний технічний і медичний. Технічні умови (ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73), IDT)

ДСТУ ГОСТ 9293:2009 Азот газоподібний і рідкий. Технічні умови (ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73), IDT)

ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 35:2006. Атестація стандартних зразків. Загальні та статистичні принципи (ІSO Guіde 35:1989, ІDT)

Наказ від 09.08.2017 № 195 Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2018 рік

Прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2018 рік

РТР 03450778-417:2014 Разовий технологічний регламент на приготування дослідної партії бітуму та асфальтобетонної суміші, модифікованих полімерною композиційною добавкою на основі вторинного поліетилену

СОУ 42.1-37641918-128:2014 Настанова щодо прийняття робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування

 

Тексти безкоштовно доступні для ознайомлення, надішліть заявку на адресу cct.com.ua@gmail.com.