Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионный сметный комплекс

«АВК-5» ред. 3.6.0  9150 грн. с НДС на 2 ПК (локальная)

«АС-4 ПИР»  3984 грн. с НДС на 1 ПК (локальная)

«Эксперт-Смета»  от 3800 грн. WindowsLinux и MacOS

(локальная, сетевая, на USB-носителе).


Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18    (050)330-54-00    (068)201-77-62    (093)902-93-85

 

 

Скасовані 1 квітня 2021 року:

 

Тексти безкоштовно доступні для ознайомлення, надішліть заявку на адресу cct.com.ua@gmail.com.

 

Металургія

ГОСТ 17066-80 Прокат тонколистовий з конструкційної низьколегованої сталі. Технічні умови

ГОСТ 19851-74 Стрічка різана з холоднокатаного прокату. Технічні умови. Зі зміною

ГОСТ 19904-90 Прокат листовий холоднокатаний. Сортамент

ГОСТ 27611-88 Чавун. Метод фотоелектричного спектрального аналізу

ГОСТ 28033-89 Сталь. Метод рентгенофлуоресцентного аналізу

 

Пожежна безпека

ДСТУ 4466-11:2006 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 11. Вогнегасна речовина HFC 236fa (ISO 14520-11:2005, MOD)

ДСТУ 4466-2:2008 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 2. Вогнегасна речовина CF3I (ISO 14520-2:2006, MOD)

ДСТУ IEC/TS 60695-7-50:2014 Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 7-50. Токсичність летких продуктів згоряння. Визначення токсичної потенційної небезпечності. Устатковання та метод випробування (IEC/TS 60695-7-50:2002, IDT)

ДСТУ IEC/TS 60695-7-51:2014 Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 7-51. Токсичність летких продуктів згоряння. Визначення токсичної потенційної небезпечності. Обчислення та тлумачення результатів випробування (IEC/TS 60695-7-51:2002, IDT)

 

Електротехніка

ДСТУ 50371:2006. Апаратура електронна та електрична малопотужна. Підтвердження відповідності базовим граничним рівням, пов’язаним з дією електромагнітних полів від 10 МГц до 300 ГГц на широкий загал (EN 50371:2002, IDT)

 

Інформаційні технології

ДСТУ 2938-94 Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення (ISO 2382-1:1993, NEQ)

ДСТУ 2941-94 Системи оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення

ДСТУ 4302:2004 Інформаційні технології. Настанови щодо документування комп`ютерних програм (ISO/IEC 6592:2000 MOD)

ДСТУ ISO/IEC 14598-1:2004 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 1. Загальний огляд (ISO/IEC 14598-1:1999, IDТ)

ДСТУ ISO/IEC 14598-2:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 2. Планування та керування (ISO/IEC 14598-2:2000, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 14598-3:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 3. Процес для розробників (ISO/IEC 14598-3:2000, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 14598-4:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 4. Процес для замовників (ІSO/ІEC 14598-4:1999, ІDT)

ДСТУ ISO/IEC 14598-5:2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 5. Процес для оцінювачів (ІSO/ІEC 14598-5:1998, ІDT)

ДСТУ ISO/IEC 15910:2012 Інформаційні технології. Документування програм. Документація користувача (ISO/IEC 15910:1999, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 15946-3:2006 Інформаційні технології. Методи захисту. Криптографічні методи, що ґрунтуються на еліптичних кривих. Частина 3. Установлення ключів (ІSO/ІEC 15946-3:2002, ІDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 13335-4:2005 Інформаційні технології. Настанови з керування безпекою інформаційних технологій. Частина 4. Вибір засобів захисту (ISO/IEC TR 13335-4:2000, IDТ)

ДСТУ ISO/IEC TR 15504-1:2002 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 1. Концепції та вступна настанова (ISO/IEC TR 15504-1:1998, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 15504-2:2002 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 2. Еталонна модель процесів та потужності процесу (ISO/IEC TR 15504-2:1998, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TR 15504-7:2003 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 7. Настанови з удосконалювання процесу (ISO/IEC TR 15504-7:1998, IDT)

ДСТУ ІSО/ІЕС 12119:2003 Інформаційні технології. Пакети програм. Тестування і вимоги до якості (ІSО/ІЕС 12119:1994, IDТ)

 

Телекомунікації. Електромагнітна сумісність

ГОСТ 30334-95 Сумісність електромагнітна машин електронних обчислювальних персональних. Стійкість до електромагнітних завад. Технічні вимоги і методи випробувань

ГОСТ 30376-95 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до динамічних змін напруги мережі електроживлення. Технічні вимоги і методи випробувань

ДСТУ 3593-97 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Джерела електроживлення. Методи випробування на кондуктивні радіозавади