Центр Компьютерных Технологий

АВК-5, сборники ДБН ДСТУ заказать --->>>
alt

Текст ДБН безкоштовно замовляйте для ознайомлення. Повний текст див. в БД "Зодчий".

1. ! ПРО РЕГІОНАЛЬНІ ТА МІСЦЕВІ ПРАВИЛА ЗАБУДОВИ

2. НАПБ 05.032-2002. Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів

3. НПАОН 11.2-4.01-89. Положение о порядке ликвидации нефтяных, газовых и других скважин и списания затрат на их сооружение

4. НПАОН 11.2-4.02-89. Положение о порядке консервации скважин на нефтяных и газовых месторождениях, подземных хранилищах газа (ПХГ) и месторождениях термальных вод

5. ОМД 13801244.001-2005. Методика проведення експертного обстеження (технічного діагностування) баштових кранів

6. ДСТУ EN 14033-1:2015 (EN 14033-1:2011, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Рейкове будівництво та обслуговування механізму. Частина 1. Технічні вимоги до пробігу

7. 25.11.1992. НПАОП 15.4-1.10-92. Правила безопасности в производствах растительных масел методом прессования и экстракции

8. ДСТУ ISO 2409:2015 (ІSO 2409:2013, ІDT). Фарби та лаки. Випробування методом решітчастих надрізів

9. ДСТУ EN 280:2016 (EN 280:2013+A1:2015, IDT). Робочі платформи (риштовання) пересувні підіймальні. Проектні розрахунки, критерії стійкості, конструкція, безпека, перевірки та випробування

10. ВНД 33-3.4-01-2000. Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації сільських населених пунктів України

11. РД 34.09.255-84 (МУ 34-70-080-84). Методические указания по определению тепловых потерь в водяных и паровых тепловых сетях

12. ГНД 341.004.003.001-2002. Інструкція з проектування електромереж 110-0,38 кВ м. Києва

13. ГНД 341.004.003.001-2002. Інструкція з проектування електромереж 110–0,38 кВ м. Києва

14. Руководящие указания по проектированию пылегазовоздухопроводов котельных агрегатов (РУ 34-1203-71)

15. ГКД 34.20.562-96. Повітряні лінії електропередачі напругою 6-750 кВ. Інструкція з визначення місць пошкодження

16. РД 34.21.301-79. Методические указания по организации визуальных контрольных наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений электростанций

17. ГКД 34.25.301-96. Котли, турбіни та трубопроводи ТЕС:Положення про вхідний контроль металу теплоенергетичного обладнання з тиском 9 мПа і вище

18. НАПБ 05.032-2002. Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів

19. СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-79:2012. Настанова з проведення спостережень за осіданням фундаментів, деформаціями конструкцій будівель і споруд та режимом підземних вод на майданчиках теплових та атомних електростанцій

20. ДСТУ EN 50131-2-7-1:2014. Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-7-1. Охоронні акустичні сповіщувачі розбиття скла (EN 50131-2-7-1:2012 + EN 50131-2-7-1:2012/А1:2013 + EN 50131-2-7-1:2012/ІS1:2014, ІDT)

21. ДСТУ EN 50288-1:2016 (EN 50288-1:2003, IDT). Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 1. Загальні технічні умови

22. ДСТУ EN 50288-10-2:2016 (EN 50288-10-2:2015, IDT). Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 10-2. Групові технічні умови для екранованих кабелів з характеристиками від 1 МГц до 500 МГц для робочої зони

23. 50288-11-2:2016 (EN 50288-11-2:2015, IDT). Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 11-2. Групові технічні умови для неекранованих кабелів з характеристиками від 1 МГц до 500 МГц для ...

24. ДСТУ EN 50289-4-16:2016 (EN 50289-4-16:2012, IDT). Кабелі зв'язку. Вимоги до методів випробування. Частина 4-16. Методи випробування на стійкість до впливу зовнішніх чинників. Цілісність кіл в умовах вогневої дії

25. ДСТУ EN 50363-10-2:2016 (EN 50363-10-2:2005, IDT). Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних кабелів. Частина 10-2. Змішані компаунди для оболонок. Термопластичний поліуретан

26. ДСТУ IEC 60050-161:2003 (ІEC 60050-161:1990, ІDT). Словник електротехнічних термінів. Глава 161. Електромагнітна сумісність

27. ДСТУ IEC 60050-604:2004 (ІEC 60050-604:1987, ІDT). Словник електротехнічних термінів. Глава 604. Виробляння, передавання та розподіляння електричної енергії. Експлуатація електроустановок

28. ДСТУ IEC 60068-2-47:2015 (IEC 60068-2-47:2005,IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-47. Випробування. Монтування елементів, апаратури та інших виробів для випробувань на вібрацію, удар і для подібних динамічних випробувань

29. ДСТУ IEC 60076-7:2016 (IEC 60076-7:2005, IDT). Трансформатори силові. Частина 7. Настанова щодо навантаження для масляних силових трансформаторів

30. ДСТУ IEC 60076-10-1:2016 (IEC 60076-10-1:2016, IDT). Трансформатори силові. Частина 10-1. Визначення рівня шуму. Настанова щодо застосування

31. 60076-12:2016 (IEC 60076-12:2008, IDT). Трансформатори силові. Частина 12. Настанова щодо навантаження для трансформаторів сухого типу

32. ДСТУ IEC 60076-15:2016 (IEC 60076-15:2015, IDT). Трансформатори силові. Частина 15. Силові трансформатори, наповнені газом

33. ДСТУ EN 60079-2:2017 (EN 60079-2:2014, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 2. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту:оболонка під підвищеним тиском 'p'

34. ДСТУ EN 60079-10-1:2018 (EN 60079-10-1:2015, IDT; IEC 60079-10-1:2015, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 10-1. Класифікація зон. Середовища газові вибухонебезпечні

35. ДСТУ EN 60079-29-2:2016 (EN 60079-29-2:2015, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 29-2. Газоаналізатори та сигналізатори. Вибір, установлення, застосування та технічне обслуговування аналізаторів і сигналізаторів горючих газів та кисню

36. ДСТУ EN 60079-29-4:2017 (EN 60079-29-4:2010, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 29-4. Детектори газів. Вимоги до експлуатаційних характеристик детекторів горючих газів з відкритим оптичним трактом

37. ДСТУ EN 60079-35-1:2017 (EN 60079-35-1:2011, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 35-1. Наголовні свтільники для застосування в шахтах, небезпечних щодо рудникового газу. Загальні вимоги. Конструкція та випробування щодо ризику вибуху (див. Поп

38. ДСТУ EN 60079-35-1:2017/Поправка N 1:2017 (EN 60079-35-1:2011/АС:2011, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 35-1. Наголовні свтільники для застосування в шахтах, небезпечних щодо рудникового газу. Загальні вимоги. Конструкція та випробування ..

39. ДСТУ EN 60332-2-2:2016 (EN 60332-2-2:2004, IDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 2-2. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу чи кабелю невеликих розмірів. Метод випр...

40. ДСТУ EN 60335-2-47:2015 (EN 60335-2-47:2003, ІDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-47. Додаткові вимоги до комерційних електричних готувальних казанів

41. ДСТУ EN 60335-2-48:2015 (EN 60335-2-48:2003, ІDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-48. Додаткові вимоги до комерційних електричних грилів і тостерів

42. ДСТУ EN 60335-2-38:2015 (EN 60335-2-38:2003, IDT). Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-38. Додаткові вимоги до комерційних електричних грилів та охоплювальних грилів

43. ДСТУ EN 60598-2-1:2015 (EN 60598-2-1:1989, IDT). Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 1. Світильники стаціонарні загального призначення

44. ДСТУ EN 60598-2-20:2015 (EN 60598-2-20:2015, IDT). Світильники. Частина 2-20. Додаткові вимоги. Гірлянди освітлювальні

45. ДСТУ EN 60598-2-4:2018 (EN 60598-2-4:2018, IDT; IEC 60598-2-4:2017, MOD). Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 4. Світильники переносні загальної призначеності

46. ДСТУ EN 60598-2-5:2015 (EN 60598-2-5:1998, IDT). Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 5. Прожектори заливного світла

47. ДСТУ EN 60695-1-11:2018 (EN 60695-1-11:2015, IDT; IEC 60695-1-11:2014, IDT). Випробування на пожежну небезпеку. Частина 1-11. Настанова щодо оцінювання пожежної небезпеки електротехнічних виробів. Оцінювання пожежної небезпеки

48. ДСТУ EN 60695-11-2:2018 (EN 60695-11-2:2017, IDT; IEC 60695-11-2:2017, IDT). Випробування на пожежну небезпеку. Частина 11-2. Випробування полум'ям попередньо змішаного типу номінальною потужністю 1 кВт. Устатковання, перевірення його відповідності

49. ДСТУ IEC 60695-1-12:2018 (IEC 60695-1-12:2015, IDT). Випробування на пожежну небезпеку. Частина 1-12. Настанова щодо оцінювання пожежної небезпеки електротехнічних виробів. Інжиніринг з пожежної безпеки

50. ДСТУ EN 60695-11-5:2015 (EN 60695-11-5:2005, ІDT). Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 11-5. Метод випробування голчастим полум'ям. Устатковання, перевірка відповідності технічним вимогам та настанови

51. ДСТУ EN 60695-2-11:2015 (EN 60695-2-11:2014, ІDT). Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2-11. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Випробування готових виробів на горючість

52. ДСТУ EN 60745-2-23:2016 (EN 60745-2-23:2013, IDT). Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-23. Додаткові вимоги до точильних інструментів і невеликих обертових інструментів

53. ДСТУ EN 60811-506:2014 (EN 60811-506:2012, ІDT). Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 506. Різні випробування. Випробування на удар ізоляції та оболонок за низької температури

54. ДСТУ EN 60811-509:2016 (EN 60811-509:2012, IDT). Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 509. Механічні випробування. Випробування на стійкість до розтріскування ізоляції та оболонок ...

55. ДСТУ EN 60811-513:2016 (EN 60811-513:2012, IDT). Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 513. Механічні випробування. Спеціальні методи випробування поліетиленових та поліпропіленових компаундів...

56. ДСТУ EN 60839-11-2:2017 (EN 60839-11-2:2015, IDT). Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-2. Електронні системи контролювання доступу. Правила застосування

57. ДСТУ ЕN 60839-11-1:2014/Поправка N 1:2017 (EN 60839-11-1:2013/AC:2015, IDT). Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-1. Електронні системи контролювання доступу. Вимоги до системи та її складників

58. ДСТУ EN 60839-11-2:2017/Поправка N 1:2017 (EN 60839-11-2:2015/АС:2015, IDT). Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-2. Електронні системи контролювання доступу. Правила застосування

59. ДСТУ EN 60947-5-2:2015 (EN 60947-5-2:2007, IDT). Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-2. Пристрої розподільчих кіл і комутаційні елементи. Безконтактні давачі (див. ДСТУ EN 60947-5-2:2015/Зміна N 1:2015)

60. ДСТУ EN 60947-5-2:2015/Зміна N 1:2015. Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-2. Пристрої розподільчих кіл і комутаційні елементи. Безконтактні давачі

61. ДСТУ EN 60974-10:2016 (EN 60974-10:2014; EN 60974-10:2014/A1:2015, IDT). Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності

62. ДСТУ EN 61000-3-11:2015 (EN 61000-3-11:2000, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 3-11. Норми. Унормування змін напруги, напруги флуктуацій і флікера в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності. Обладнання ...

63. ДСТУ IEC 61000-3-2:2016 (IEC 61000-3-2:2014, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)

64. ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Гранично допустимі рівні. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загальної п

65. ДСТУ EN 61000-4-18:2017 (EN 61000-4-18:2007; A1:2010, IDT; IEC 61000-4-18:2006 + A1:2010, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-18. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до загасної коливальної хвилі

66. ДСТУ EN 61534-21:2015 (EN 61534-21:2014, IDT). Системи шинопроводів. Частина 21. Додаткові вимоги до систем шинопроводів для настінного та стельового монтажу

67. ДСТУ EN 61850-7-410:2016 (EN 61850-7-410:2013, IDT). Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-410. Базова комунікаційна структура. Гідроелектростанції. Комунікації для моніторингу та керування

68. ДСТУ EN 62053-21:2015 (EN 62053-21:2003, IDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 21. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 1 і 2)

69. ДСТУ EN 62053-23:2015 (EN 62053-23:2003, IDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 23. Лічильники реактивної енергії статичні (класів точності 2 і 3)

70. ДСТУ EN 62271-100:2016 (EN 62271-100:2009, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 100. Автоматичні вимикачі змінного струму

71. ДСТУ IEC 62271-111:2016 (IEC 62271-111:2012, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 111. Пристрої автоматичного повторного включення та аварійні вимикачі для систем змінного струму до 38 кВ

72. ДСТУ EN 62271-202:2016 (EN 62271-202:2014, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 202. Збірна підстанція високої/низької напруги

73. ДСТУ EN 62271-206:2016 (EN 62271-206:2011, IDT). Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 206. Системи індикації наявності напруги на номінальну напругу понад 1 кВ і до 52 кВ включно

74. ДСТУ IEC 62676-4:2017 (IEC 62676-4:2014, IDT). Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 4. Правила застосування

75. КД 12.06.203-2000. (НПАОН 74.2-5.02-00). Інструкція з виконання маркшейдерських робіт на вуглевидобувних підприємствах України

76. ДСТУ EN 10210-2:2009 (EN 10210-2:2006, ІDT). Профілі порожнисті гарячого оброблення з нелегованих і дрібнозернистих сталей для конструкцій. Частина 2. Розміри, граничні відхили та характеристики

77. ДСТУ EN 13237:2017 (EN 13237:2012, IDT). Потенційно вибухонебезпечні середовища. Терміни та визначення для устатковання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах

78. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010 (EN 1991-1-1:2002, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд

79. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:2012 (EN 1991-1-5:2003, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-5. Загальні дії. Теплові дії

80. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:2012 (EN 1991-1-5:2003, IDT). Зміна N 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-5. Загальні дії. Теплові дії

81. ДСТУ ГОСТ 23304:2012 (ГОСТ 23304-78, ІDT). Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений атомных энергетических установок. Технические требования. Приемка. Методы испытаний. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

82. ДСТУ EN 60079-6:2017 (EN 60079-6:2015, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 6. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту:заповнення оболонки рідиною 'o'

83. ДСТУ 7310:2013. (Зміна N 1). Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V ТА VI. Правила організовування, проведення та приймання монтувальних робіт

84. ДСТУ EN 818-4:2014. Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 4. Стропи ланцюгові. Клас 8

85. ДСТУ EN 1092-1:2018 (EN 1092-1:2018, IDT)/ Фланці та їхні з'єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, з'єднувальної арматури та допоміжних деталей з позначеним номінальним тиском PN. Частина 1. Сталеві фланці

86. ДСТУ EN 13384-1:2018 (EN 13384-1:2015, IDT). Конструкції для видалення димових газів. Теплотехнічний та аеродинамічний розрахунок. Частина 1. Конструкції для видалення димових газів від одного джерела тепла

87. Держаний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки станом на 29.12.2018 року

88. ДСТУ Б А.1.1-22-94. ССНБ. Скло будівельне листове прокатне і тягнуте. Терміни і визначення

89. ДСТУ Б А.1.1-47-94. ССНБ. Хімічні добавки для бетонів. Терміни та визначення

90. ДБН А.1.1-94:2010. Поправка до Зміни N 1. Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення

91. ДСТУ-Н Б А.3.1-32:2015. Настанова щодо монтажу та зварювання посудин, що працюють під тиском, при будівництві будівель і споруд

92. ДСТУ-Н Б А.3.1-32:2015. (Поправка). Настанова щодо монтажу та зварювання посудин, що працюють під тиском, при будівництві будівель і споруд

93. N 7 від 21.01.2015. Про забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт

94. Альбом единых форм геодезической исполнительной документации в строительстве (переиздание 2018г.)

95. НАПБ В.06.013-89/510. Перечень категорий помещений и сооружений автомобильных и авторемонтных предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ

96. ДБН Б.2.2-12:2018. Планування і забудова територій. (Див. Поправку). (Дію наказу Мінрегіону від 23.04.2018 N 100 зупинено згідно з наказом Мінрегіону від 30.08.2018 N 228)

97. ДБН Б.2.2-12:2018. Поправка. Планування і забудова територій

98. ДБН Б.2.2-5:2011. Зміна N 1. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій

99. N 945 від 12.06.2017. Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг шодо виконання підготовчих та будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

100. N 1129 від 05.09.2018. Про внесення змін до наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 12 червня 2017 року N 945

101. ДБН В.1.1-12:2014. Зміна N 1. Будівництво у сейсмічних районах України

102. ДБН В.1.2-14:2018. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд

103. ДБН В.2.1-10:2018. Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення

104. ДБН В.2.2-4:2018. Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти

105. ДБН В.2.2-5-97. Поравка до Зміни N3. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони.

106. ДБН В.2.2-9:2018. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

107. ДБН В.2.2-9-2009. Зміна N 1. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення (чинна до 01.06.2019)

108. ДБН В.2.2-15-2005. Зміна N4. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.

109. ДБН В.2.2-23:2009. Зміна N 1. Будинки і споруди. Підприємства торгівлі

110. ДБН В.2.2-24:2009. Зміна N 1. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

111. ДБН В.2.2-25:2009. Зміна N 1. Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)

112. ДБН В.2.2-3:2018. Будинки і споруди. Заклади освіти

113. ДБН В.2.2-40:2018. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення

114. ДБН В.2.3-15:2007. Зміна N 1. Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

115. ДБН В.2.3-15:2007. Зміна N 2. Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

116. ДБН В.2.3-19:2018. Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування

117. ДБН В.2.3-19:2018. (Поправка). Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування

118. ГБН В.2.3-37472062-3:2015. Захист конструкцій будівель і споруд залізничного транспорту від корозійного руйнування

119. ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016. (Поправка). Настанова з влаштування захисних шарів зносу покриття дорожнього одягу автомобільних доріг

120. ДБН В.2.3-4:2015. Зміна N 1. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

121. ДБН В.2.3-5:2018. Вулиці та дороги населених пунктів

122. ВБН В.2.3-00013741-05:2006. Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Будівництво. Основні положення

123. ВБН В.2.3-00013741-06:2007. Магістральні трубопроводи. Будівництво. Роботи підготовчого періоду

124. ГБН В.2.3-00013741-12:2010. Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Баластування та закріплення

125. ГБН В.2.5-00013741-72:2013. Кабельні лінії напругою до 10 000 В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Проектування

126. ДБН В.2.5-20:2018. Газопостачання

127. ДБН В.2.5-28:2018. Природне і штучне освітлення

128. ДБН В.2.5-64:2012. (Зміна N 1). Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

129. ДБН В.2.5-74:2013. (Зміна N 1). Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

130. Поправка до Зміни N 1 ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення пректування"

131. ДБН В.2.5-75:2013. (Зміна N 1). (Поправка). Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

132. ДБН В.2.5-75:2013. (Зміна N 1). Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

133. Поправка до Зміни N 1 ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування"

134. ДБН В.2.6-33:2018. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування

135. ДСТУ Б В.2.7-121:2014. Зміна N 1. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

136. ДСТУ Б В.2.7-127:2015. Зміна N 1. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови

137. ВБН В.3.1-00013741-11:2009. Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Ремонт на перетинах з перешкодами та на ділянках зі складним рельєфом місцевості

138. ВНД 33-3.4-01-2000. Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації сільських населених пунктів України

139. ВНТП 1-86/Минуглепром СССР. Нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт

140. ВНТП 06-91. Ведомственные нормы технологического проектирования цементных заводов

141. 15.01.2018. Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників (НАПБ Б.01.008-2018)

142. 09.07.2018. Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту

143. ВСН ТТИ-12.3-42-03-85. Инструкция по применению крепления технологического оборудования фундаментными болтами на гипсоглиноземистом расширяющемся цементе

144. ВСН 14-78. Инструкция по цементации трещин, возникающих в бетоне гидротехнических сооружений

145. ВСН 329-78. Инструкция по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации

146. ВСН 46-75. Инструкция по определению нагрузок на здания и сооружения предприятий угольной промышленности

147. ГОСТ 10348-80. Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией. Технические условия

148. ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84). Проволока. Метод испытания на растяжение

149. ГОСТ 10602-94 (ИСО 4014-88). Болты с шестигранной головкой с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия

150. ГОСТ 10605-94 (ИСО 4032-86). Гайки шестигранные с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия

151. ГОСТ 10616-90. Вентиляторы радиальные и осевые. Размеры и параметры

152. ГОСТ 13616-97. Профили прессованные прямоугольные полосообразного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент

153. ГОСТ 13617-97. Профили прессованные бульбообразные уголкового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент

154. ГОСТ 13618-97. Профили прессованные косоугольные фитингового уголкового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент

155. ГОСТ 13619-97. Профили прессованные прямоугольные фасонного зетового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент

156. ГОСТ 14693-90. Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия

157. ГОСТ 14694-76. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний

158. ГОСТ 1476-93 (ИСО 7434-83). Винты установочные с коническим концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия

159. ГОСТ 15155-99. Изделия из древесины для районов с тропическим климатом. Способы защиты и параметры защищенности

160. ГОСТ 16277-93 (ИСО 6305-2-83). Подкладки раздельного скрепления железнодорожных рельсов типов Р50, Р65 и Р75. Технические условия

161. ГОСТ 18711-96. Детали и сборочные единицы деревянные для палаток. Общие технические условия

162. ГОСТ 21216.10-93. Сырье глинистое. Метод определения минерального состава

163. ГОСТ 21216.11-93. Сырье глинистое. Метод определения огнеупорности легкоплавких глин

164. ГОСТ 21216.12-93. Сырье глинистое. Метод определения остатка на сите с сеткой N 0063

165. ГОСТ 21284-93. Глина бентонитовая для тонкой и строительной керамики. Метод определения механической прочности на изгиб

166. ГОСТ 23037-99. Заполнители огнеупорные. Технические условия

167. ГОСТ 2999-75. Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу

168. ГСТУ 34.015-2000. Фасонні елементи трубопроводів теплових мереж з тепловою ізоляцією з пінополіуретану і захисною оболонкою з поліетилену. Загальні технічні умови

169. ГОСТ 9078-84. Поддоны плоские. Общие технические условия

170. ГОСТ 9.307-89 ЕСЗКС. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля

171. ГОСТ 9557-87. Поддон плоский деревянный размером 800х1200 мм. Технические условия

172. ГБН В.2.3-37641918-559:2019. Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий. Проектування

173. ГБН В.2.3-37641918-544:2014. Зміна N 1. Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги

174. ДСТУ EN 10028-1:2018 (EN 10028-1:2017, IDT). Вироби пласкі сталеві для використання під тиском. Частина 1. Загальні вимоги

175. ДСТУ EN 10028-2:2018. (EN 10028-2:2017, IDT) Вироби пласкі сталеві для використання під тиском. Частина 2. Нелеговані та леговані сталі з точно визначеними властивостями за підвищених температур

176. ДСТУ EN 10028-3:2018 (EN 10028-3:2017, IDT). Вироби пласкі сталеві для використання під тиском. Частина 3. Нормалізовані зварювані дрібнозернисті сталі

177. ДСТУ EN 10028-5:2018 (EN 10028-5:2017, IDT). Вироби пласкі сталеві для використання під тиском. Частина 5. Зварювані термомеханічно оброблені дрібнозернисті сталі

178. ДСТУ EN ISO 10042:2015 (EN ISO 10042:2005, IDT; ISO 10042:2005, IDT). Зварювання. З'єднання з алюмінію та його сплавів, виконані дуговим зварюванням. Рівні якості залежно від дефектів

179. ДСТУ EN 10056-2:2009 (EN 10056-2:1993, ІDT). Кутики рівнополичні та нерівнополичні з конструкційної сталі. Частина 2. Допуски на форму та розміри

180. ДСТУ ISO 10059-1:2018 (ISO 10059-1:1992, IDT). Вироби вогнетривкі фасонні щільні. Визначення межі міцності під час стискання. Частина 1. Арбітражне випробування без прокладок

181. ДСТУ ISO 10059-2:2018 (ISO 10059-2:2003, IDT). Вироби вогнетривкі фасонні щільні. Визначення межі міцності під час стискання. Частина 2. Випробування із застосуванням прокладок

182. ДСТУ ISO 10060:2018 (ISO 10060:1993, IDT). Вироби вогнетривкі формовані щільні. Методи випробування виробів, що містять вуглець

183. ДСТУ EN 10083-3:2007. Сталі поліпшувані. Частина 3. Технічні умови постачання легованих сталей (EN 10083-3:2006, ІDT)

184. ДСТУ EN 10088-3:2010 (EN 10088-3:2005, ІDT). Сталі нержавкі. Частина 3. Напівготова продукція, заготівки, прутки, дріт, профілі та полірована продукція з корозійнотривких сталей загальної призначеності. Технічні умови постачання

185. ДСТУ EN 10131:2009 (EN 10131:2006, ІDT). Вироби плоскі холоднокатані з низьковуглецевої сталі без покриву та з електролітичним цинковим або цинко-нікелевим покривом з високою границею плинності для холодного штампування. Допуски на розміри та форму

186. ДСТУ EN 10139:2018 (EN 10139:2016, IDT.) Штаба вузька з низьковуглецевої сталі без покриву для холодного формозмінення. Технічні умови постачання

187. ДСТУ EN 10163-1:2016 (EN 10163-1:2004, IDT). Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні під час постачання. Частина 1. Загальні вимоги (див. ДСТУ EN 10163-1:2016/Поправка N 1:2016 (EN 10163-1:2004/АС:2007,

188. ДСТУ EN 10163-2:2016 (EN 10163-2:2004, IDT). Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні під час постачання. Частина 2. Лист і широка штаба

189. ДСТУ EN 10163-3:2016 (EN 10163-3:2004, IDT). Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні під час постачання. Частина 3. Профілі

190. ДСТУ EN 10163-1:2016/Поправка N 1:2016 (EN 10163-1:2004/АС:2007, IDT). Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні під час постачання. Частина 1. Загальні вимоги

191. ДСТУ EN 10168:2018 (EN 10168:2004, IDT). Сталеві вироби. Документи щодо приймання. Перелік інформації та опис

192. ДСТУ EN 10169:2018 (EN 10169:2010 + А1:2012, IDT). Прокат плоский сталевий з органічним покриттям, нанесеним на безперервних лініях фарбування рулонного металу (за технологією койлкоутінгу). Технічні умови постачання

193. ДСТУ EN 10204:2017 (EN 10204:2004, IDT). Вироби металеві. Види документів контролю

194. ДСТУ EN 10207:2018 (EN 10207:2017, IDT). Сталі для простих посудин, що працюють під тиском. Технічні вимоги постачання листів, штаб та прутків

195. ДСТУ EN ISO 10209:2018 (EN ISO 10209:2012, IDT; ISO 10209:2012, IDT). Технічна документація на продукцію. Словник термінів щодо технічних креслеників, визначення виробів і відповідної документації

196. ДСТУ EN 10216-2:2016 (EN 10216-2:2013, IDT). Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур

197. ДСТУ EN 10216-4:2015 (EN 10216-4:2013, IDT). Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Труби з нелегованої та легованої сталі зі спеціальними властивостями для зниженої температури

198. ДСТУ EN 10216-5:2016 (EN 10216-5:2013, IDT). Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 5. Труби з нержавких сталей

199. ДСТУ EN 10217-2:2015 (EN 10217-2:2002, IDT). Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур

200. ДСТУ-Н ISO/TR 10217:2010 (ІSO/TR 10217:1989, ІDT). Енергія сонячна. Системи підігрівання води. Настанова щодо вибирання матеріалів з урахуванням внутрішньої корозії

201. ДСТУ EN 10220:2007 (EN 10220:2002, ІDT). Труби сталеві безшовні та зварні. Розміри і маса на одиницю довжини

202. ДСТУ EN 10222-5:2018 (EN 10222-5:2017, IDT). Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 5. Мартенситні, аустенічні та аустенітно-феритні неіржавкі сталі

203. ДСТУ EN 10222-1:2018 (EN 10222-1:2017, IDT). Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 1. Загальні вимоги до поковок вільного кування

204. ДСТУ EN 10222-2:2005 (EN 10222-2:1999, ІDT). Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 2. Феритні і мартенситні сталі із заданими властивостями для експлуатації за підвищених температур

205. ДСТУ EN 10222-2:2018 (EN 10222-2:2017, IDT). Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 2. Феритні та мартенситні сталі з установленими властивостями для експлуатації за підвищених температур

206. ДСТУ EN 10222-3:2018 (EN 10222-3:2017, IDT). Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 3. Сталі нікелеві з установленими властивостями для експлуатації за низьких температур

207. ДСТУ EN 10222-4:2018 (EN 10222-4:2017, IDT). Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 4. Зварювальні дрібнозернисті сталі з високою границею плинності

208. ДСТУ EN 10228-4:2017 (EN 10228-4:2016, IDT). Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 4. Ультразвуковий контроль поковок із аустенітних і аустенітно-феритних нержавких сталей

209. ДСТУ EN 10244-2:2006 (EN 10244-2:2001, ІDT). Дріт сталевий та дротяні вироби. Покриви з кольoрових металів на сталевому дроті. Частина 2. Покривання цинком або цинковим сплавом

210. ДСТУ EN 10246-3:2006 (EN 10246-3:1999, ІDT). Неруйнівний контроль. Частина 3. Автоматизований вихрострумовий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) сталевих труб для виявлення дефектів

211. ДСТУ EN 10248-1:2010 (EN 10248-1:1995, ІDT). Палі шпунтові гарячекатані із нелегованої сталі. Частина 1. Технічні умови постачання

212. ДСТУ EN 10263-2:2005 (EN 10263-2:2001, ІDT). Пруток, стрижні і дріт сталеві для холодного висаджування та холодного видавлювання. Частина 2. Технічні умови постачання сталей, не призначених для термічного обробляння після холодного деформування

213. ДСТУ EN 10272:2018 (EN 10272:2016, IDT). Прутки з неіржавкої сталі для роботи під тиском. Технічні умови

214. ДСТУ EN 10278:2009 (EN 10278:1999, ІDT). Вироби сталеві калібровані. Розміри та граничні відхили

215. ДСТУ EN 10306:2017 (EN 10306:2001, IDT). Залізо і сталь. Ультразвуковий контроль двотаврових балок Н і І перетинів з паралельними полицями

216. ДСТУ EN 10307:2017 (EN 10307:2001, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль листового прокату із аустенітних і аустенітно-феритних нержавких сталей завтовшки 6 мм і більше (метод відбиття)

217. ДСТУ EN 10308:2015 (EN 10308:2001, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль сталевого сортового прокату

218. ДСТУ EN 1037:2014 (EN 1037:1995+A1:2008, ІDT). Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові (скасовується з 01 жовтня 2019 року)

219. ДСТУ ISO 10375:2015 (ISO 10375:1997, IDT). Контроль неруйнівний. Ультразвуковий контроль. Визначення характеристик перетворювача й акустичного поля

220. ДСТУ ISO 10405:2013 (ІSO 10405:2000, ІDT). Нафтова і газова промисловість. Обслуговування та використання обсадних і насосно-компресорних труб

221. ДСТУ EN 1062-3:2015 (EN 1062-3:2008, ІDT). Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 3. Визначення водопроникності

222. ДСТУ EN 1062-6:2015 (EN 1062-6:2002, ІDT). Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 6. Визначення проникності щодо діоксиду вуглецю

223. ДСТУ EN 1062-7:2015 (EN 1062-7:2004, ІDT). Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 7. Визначення здатності до перекривання тріщин

224. ДСТУ EN 1062-11:2015 (EN 1062-11:2002; АС:2005, ІDT). Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 11. Методи кондиціювання перед випробуванням

225. ДСТУ EN ISO 10628-1:2018 (EN ISO 10628-1:2015, IDT; ISO 10628-1:2014, IDT). Схеми для хімічної та нафтохімічної промисловості. Частина 1. Деталізація схем

226. ДСТУ EN ISO 10675-1:2017 (EN ISO 10675-1:2016, IDT; ISO 10675-1:2016, IDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Рівні приймання для радіографічного контролю. Частина 1. Сталь, нікель, титан та їх сплави

227. ДСТУ EN ISO 10675-2:2018 (EN ISO 10675-2:2017, IDT; ISO 10675-2:2017, IDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Рівні приймання для радіографічного контролю. Частина 2. Алюміній та його сплави

228. ДСТУ EN ISO 10819:2017 (EN ISO 10819:2013, IDT; ISO 10819:2013, IDT). Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Метод вимірювання та оцінки властивості рукавиць передавати вібрацію на долоню руки

229. ДСТУ EN ISO 10863:2014 (EN ІSO 10863:2011, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Застосування дифракційно-часового методу (TOFD)

230. ДСТУ ISO 10878:2016 (ISO 10878:2013, IDT). Неруйнівний контроль. Інфрачервона термографія. Словник термінів

231. ДСТУ ISO 10880:2018 (ISO 10880:2017, IDT). Неруйнівний контроль. Інфрачервоний термографічний контроль. Загальні принципи

232. ДСТУ EN ISO 10893-1:2015 (EN ISO 10893-1:2011, IDT; ISO 10893-1:2011, IDT). Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 1. Автоматизований електромагнітний контроль сталевих безшовних і зварних труб (крім труб, виконаних дуговим зварюванням під флюсо

233. ДСТУ EN ISO 10893-6:2015 (EN ISO 10893-6:2011, IDT; ISO 10893-6:2011, IDT). Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 6. Радіографічний контроль шва зварних сталевих труб для виявлення дефектів

234. ДСТУ EN ISO 10893-8:2015 (EN ISO 10893-8:2011, IDT; ISO 10893-8:2011, IDT). Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 8. Автоматизований ультразвуковий контроль сталевих безшовних і зварних труб для виявлення дефектів розшарування

235. ДСТУ EN ISO 10893-10:2015 (EN ISO 10893-10:2011, IDT; ISO 10893-10:2011, IDT). Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 10. Автоматизований ультразвуковий контроль по всій окружності безшовних і зварних сталевих труб (крім труб, виконаних ...

236. ДСТУ Б EN 1090-1:2014 (EN 1090-1:2009+A1:2011, ІDT). Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Частина 1. Вимоги до оцінки відповідності компонентів конструкцій

237. ДСТУ EN 1092-2:2010 (EN 1092-2:1997, ІDT). Фланці і їх з'єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, з'єднувальної арматури та допоміжних деталей з вказаним номінальним тиском PN. Частина 2. Чавунні фланці

238. ДСТУ Б EN 1097-1:2015 (EN 1097-1:2011, ІDT). Методи випробувань механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначення опору стираності (mіcro-Deval)

239. ДСТУ Б EN 1097-2:2015 (EN 1097-2:2011, ІDT). Методи випробувань механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 2. Методи визначення опору подрібненню

240. ДСТУ ISO 10972-3:2006 (ІSO 10972-3:2003, ІDT). Вантажопідіймальні крани. Вимоги до механізмів. Частина 3. Крани баштові

241. ДСТУ ISO 11005:2018 (ISO 11005:2010, IDT). Технічна документація на продукцію. Застосування основних документів

242. ДСТУ EN ISO 1101:2018 (EN ISO 1101:2017, IDT; ISO 1101:2017, IDT). Технічні вимоги до геометричних характеристик продукції (GPS). Визначення геометричних допусків. Допуски форми, орієнтації, розташування та биття

243. ДСТУ EN ISO 11091:2018 (EN ISO 11091:1999, IDT; ISO 11091:1994, IDT). Кресленики будівельні. Правила підготовки планів місцевості

244. ДСТУ EN ISO 11148-6:2014 (EN ІSO 11148-6:2012, ІDT). Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Механізовані інструменти для нарізевих кріпильних деталей

245. ДСТУ EN ISO 11201:2016 (EN ISO 11201:2010, IDT; ISO 11201:2010, IDT). Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях у практично вільному полі ...

246. ДСТУ EN 1127-1:2014 (EN 1127-1:2011, ІDT). Вибухонебезпечне середовище. Запобігання вибухам і захист від них. Частина 1. Основні концепції й методологія

247. ДСТУ EN 1127-1:2014 (EN 1127-1:1997, ІDT). Вибухонебезпечне середовище. Запобігання вибухам і захист від них. Частина 1. Основні концепції й методологія

248. ДСТУ EN 1143-2:2014 (EN 1143-2:2014, ІDT). Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробувань на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи

249. ДСТУ EN 1149-3:2015 (EN 1149-3:2004, ІDT). Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 3. Методи вимірювання спаду заряду

250. ДСТУ EN 115-1:2018 (EN 115-1:2017, IDT). Безпечність ескалаторів і рухомих доріжок. Частина 1. Конструкція та встановлення

251.ДСТУ EN ISO 11666:2014(EN ІSO 11666:2010, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Рівні приймання

252. ДСТУ EN ISO 11699-1:2016 (EN ISO 11699-1:2011, IDT; ISO 11699-1:2008, IDT). Неруйнівний контроль. Рентгенівські плівки для промислової радіографії. Частина 1. Класифікація плівкових систем для промислової радіографії

253. ДСТУ EN ISO 11699-2:2016 (EN ISO 11699-2:2011, IDT; ISO 11699-2:1998, IDT). Неруйнівний контроль. Рентгенівські плівки для промислової радіографії. Частина 2. Контролювання оброблення плівки за допомогою еталонних значень

254. ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. (Зміна N 3). Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво

255. ДСТУ EN 1175-1:2014 (EN 1175-1:1998+A1:2010, ІDT). Безпечність промислових навантажувачів. Вимоги до електричних характеристик. Частина 1. Загальні вимоги до навантажувачів с живленням від акумуляторної батареї

256. ДСТУ EN 1175-3:2014 (EN 1175-3:1998+A1:2010, ІDT). Безпечність промислових навантажувачів. Вимоги до електричних характеристик. Частина 3. Спеціальні вимоги до систем передавання електроенергії навантажувачів з двигунами внутрішнього згоряння

257. ДСТУ EN 1176-1:2018 (EN 1176-1:2017, IDT). Устатковання та покриття дитячих ігрових майданчиків. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування

258. ДСТУ EN 1176-5:2018 (EN 1176-5:2008, IDT). Устатковання та покриття дитячих ігрових майданчиків. Частина 5. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування каруселей

259. ДСТУ EN 1176-10:2018 (EN 1176-10:2008, IDT). Устатковання та покриття дитячих ігрових майданчиків. Частина 10. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування повністю закритого устатковання

260. ДСТУ ISO/IEC 11801-1:2018/Поправка N 1:2018 (ISO/IEC 11801-1:2017/Cor 1:2018, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 1. Загальні вимоги

261. ДСТУ ISO/IEC 11801-2:2018/Поправка N 1:2018 (ISO/IEC 11801-2:2017/Cor 1:2018, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 2. Офісні приміщення

262. ДСТУ ISO/IEC 11801-3:2018/Поправка N 1:2018 (ISO/IEC 11801-3:2017/Cor 1:2018, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 3. Виробничі приміщення

263. ДСТУ ISO/IEC 11801-4:2018/ Поправка N 1:2018 (ISO/IEC 11801-4:2017/Cor 1:2018, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 4. Будинки з одним користувачем

264. ДСТУ ISO/IEC 11801-5:2018/Поправка N 1:2018 (ISO/IEC 11801-5:2017/Cor 1:2018, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 5. Центри оброблення даних

265. ДСТУ ISO/IEC 11801-6:2018/Поправка N 1:2018 (ISO/IEC 11801-6:2017/Cor 1:2018, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 6. Розподілені інженерні мережі будинків

266. ДСТУ ISO/IEC 11801-1:2018 (ISO/IEC 11801-1:2017, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 1. Загальні вимоги (див. Поправку)

267. ДСТУ ISO/IEC 11801-2:2018 (ISO/IEC 11801-2:2017, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 2. Офісні приміщення (див. Поправку)

268. ДСТУ ISO/IEC 11801-3:2018 (ISO/IEC 11801-3:2017, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 3. Виробничі приміщення (див. Поправку)

269. ДСТУ ISO/IEC 11801-4:2018 (ISO/IEC 11801-4:2017, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 4. Будинки з одним користувачем (див. Поправу)

270. ДСТУ ISO/IEC 11801-5:2018 (ISO/IEC 11801-5:2017, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 5. Центри оброблення даних (див. Поправку)

271. ДСТУ ISO/IEC 11801-6:2018 (ISO/IEC 11801-6:2017, IDT). Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 6. Розподілені інженерні мережі будинків (див. Поправку)

272. ДСТУ EN ISO 1182:2016 (EN ISO 1182:2010, IDT). Випробування виробів щодо реакції на вогонь. Випробування на негорючість

273. ДСТУ CEN/TS 1187:2016 (CEN/TS 1187:2012, IDT). Методи випробувань покрівель зовнішнім вогневим впливом

274. ДСТУ ISO 11890-1:2015 (ІSO 11890-1:2007, ІDT). Фарби та лаки. Визначення вмісту летких органічних сполук (ЛОС). Частина 1. Різницевий метод

275. ДСТУ ISO 11890-2:2015 (ІSO 11890-2:2013, ІDT). Фарби та лаки. Визначення летких органічних сполук (ЛОС). Частина 2. Метод газової хроматографії

276. ДСТУ EN 1196:2015 (EN 1196:2011, IDT). Повітронагрівачі газові побутові і непобутові. Додаткові вимоги до конденсаційних повітронагрівачів

277. ДСТУ EN 120:2006 (EN 120:1992, ІDT). Плити деревні. Екстрактний метод визначення вмісту формальдегіду (перфораторний метод)

278. ДСТУ ГОСТ 12.0.230:2008 (ГОСТ 12.0.230-2007, ІDT). Система стандартів безпеки праці. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги

279. ДСТУ ISO 1207:2009 (ІSO 1207:1992, ІDT). Гвинти з циліндричною головкою та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні вимоги

280. ДСТУ EN 12094-1:2015 (EN 12094-1:2003, IDT). Протипожежна техніка. Стаціонарні системи газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до електричних пристроїв автоматичного управління і затримки та методи ...

281. ДСТУ EN 12094-12:2014 (EN 12094-12:2003, ІDT). Протипожежна техніка. Стаціонарні системи газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 12. Вимоги до пневматичних сигнальних пристроїв та методи їх випробовувань

282. ДСТУ EN 12094-16:2016 (EN 12094-16:2003, IDT). Протипожежна техніка. Стаціонарні системи газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 16. Вимоги до одоризаційних приладів систем пожежогасіння діоксидом вуглецю ...

283. ДСТУ EN 12101-6:2015 (EN 12101-6:2005, IDT). Системи протидимного захисту. Частина 6. Технічні вимоги до систем зі створення різниці тисків

284. ДСТУ EN 12101-6:2015/Поправка N 1:2015 (EN 12101-6:2005/АС:2006, IDT). Системи протидимного захисту. Частина 6. Технічні вимоги до систем зі створення різниці тисків

285. ДСТУ EN 12101-3:2017 (EN 12101-3:2015, IDT). Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення

286. ДСТУ EN 12109:2018 (EN 12109:1999, IDT). Вакуумні дренажні системи всередині будівель

287. ДСТУ EN 12158-1:2014 (EN 12158-1:2000+A1:2010, ІDT). Будівельні підйомники для вантажів. Частина 1. Підйомники з доступними платформами. Вимоги щодо безпеки

288. ДСТУ EN 12158-2:2014 (EN 12158-2:2000+A1:2010, ІDT). Будівельні підйомники для вантажів. Частина 2. Похилі підіймачі із закритим вантажоносійним пристроєм

289. ДСТУ EN 12159:2014 (EN 12159:2012, ІDT). Підіймачі будівельні для перевезення осіб і матеріалів вертикально спрямованими клітками. Вимоги щодо безпеки та методи контролювання

290. ДСТУ EN 12201-1:2018 (EN 12201-1:2011, IDT). Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 1. Загальні положення

291. ДСТУ EN 12201-2:2018 (EN 12201-2:2011 + A1:2013, IDT). Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 2. Труби

292. ДСТУ EN 12201-3:2018 (EN 12201-3:2011 + A1:2012, IDT). Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 3. Фітинги

293. ДСТУ EN 12201-4:2018 (EN 12201-4:2012, IDT). Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 4. Крани

294. ДСТУ EN 12201-7:2018 (CEN/TS 12201-7:2014, IDT). Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 7. Настанова з оцінювання відповідності

295. ДСТУ EN 12246:2014 (EN 12246:1999, ІDT). Лісоматеріали для піддонів та паковання. Класифікація за якістю

296. ДСТУ EN 12248:2014 (EN 12248:1999, ІDT). Пиломатеріали для промислового паковання. Граничні відхили та рекомендовані розміри

297. ДСТУ EN 12249:2014 (EN 12249:1999, ІDT). Пиломатеріали для піддонів. Граничні відхили та рекомендовані розміри

298. ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012, IDT). Арматура трубопровідна промислова. Випробування металевих клапанів. Частина 1. Методи випробування під тиском та критерії приймання. Обов'язкові вимоги

299. ДСТУ EN 12270:2015 (EN 12270:2013, IDT). Спорядження для альпінізму. Затискні пристосування. Вимоги щодо безпеки та методи випробування

300. ДСТУ EN 12276:2015 (EN 12276:2013, IDT). Спорядження для альпінізму. Фрикційні якорі. Вимоги щодо безпеки та методи випробування

301. ДСТУ EN 12278:2015 (EN 12278:2007, IDT). Спорядження для альпінізму. Шківи. Вимоги щодо безпеки та методи випробування

302. ДСТУ EN 12288:2015 (EN 12288:2010, IDT). Промислові клапани. Клапани запірні зі сплавів міді

303. ДСТУ EN 12368:2017 (EN 12368:2015, IDT). Устаткування для регулювання дорожнього руху. Світлофори

304. ДСТУ EN 12385-4:2014 (EN 12385-4:2002+A1:2008, ІDT). Канати сталеві. Безпека. Частина 4. Канати багатопрядні для застосування для підйому

305. ДСТУ EN 12451:2015 (EN 12451:2012, IDT). Мідь і мідні сплави. Безшовні труби круглого перерізу для теплообмінників

306. ДСТУ EN 12452:2015 (EN 12452:2012, IDT). Мідь і мідні сплави. Безшовні катані ребристі труби для теплообмінників

307. ДСТУ EN 12464-1:2016 (EN 12464-1:2011, IDT). Світло та освітлення. Освітлення робочих місць. Частина 1. Внутрішні робочі місця

308. ДСТУ ISO 12480-1:2009 (ІSO 12480-1:1997, ІDT). Крани вантажопідіймальні. Безпечне використання. Частина 1. Загальні положення

309. ДСТУ EN 12480:2006 (EN 12480:2002, ІDT). Лічильники газу роторні. Загальні технічні умови

310. ДСТУ ISO 12499:2004 (ІSO 12499:1999, ІDT). Вентилятори промислові. Механічна безпечність вентиляторів. Огорожа

311. ДСТУ EN 12542:2015 (EN 12542:2010, IDT). Обладнання та допоміжні пристрої для скрапленого газу. Стаціонарні зварні сталеві циліндричні резервуари серійного виготовлення для зберігання скрапленого газу (LPG) місткістю не більше ніж 13 м3.

312. ДСТУ EN 12583:2017 (EN 12583:2014, IDT). Газова інфраструктура. Компресорні станції. Функційні вимоги

313. ДСТУ EN 12591:2017 (EN 12591:2009, IDT). Бітум та бітумні в'яжучі. Технічні вимоги до дорожніх бітумів

314. ДСТУ EN 12597:2018 (EN 12597:2014, IDT). Бітум на бітумні в'яжучі. Словник термінів

315. ДСТУ EN 12629-2:2014 (EN 12629-2:2002+A1:2010, ІDT). Машини для виготовлення будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Машини для виготовлення блоків

316. ДСТУ EN 12635:2014 (EN 12635:2002+A1:2008, ІDT). Двері й ворота гаражів, промислових і торговельних підприємств. Установлення та використання

317. ДСТУ EN 12644-1:2014 (EN 12644-1:2001+A1:2008, ІDT). Крани. Інформація щодо експлуатації та випробування. Частина 1. Інструкції

318. ДСТУ ISO 1265:2014 (ІSO 1265:2007, ІDT). Пластмаси. Полівінілхлоридні смоли. Метод визначання кількості домішок та сторонніх частинок

319. ДСТУ EN 12668-1:2015 (EN 12668-1:2010, IDT). Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультразвукового контролю. Частина 1. Прилади

320. ДСТУ EN 12668-2:2015 (EN 12668-2:2010, IDT). Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультразвукового контролю. Частина 2. Перетворювачі

321. ДСТУ EN 12668-3:2015 (EN 12668-3:2013, IDT). Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація обладнання для ультразвукового контролю. Частина 3. Комбіноване обладнання

322. ДСТУ EN 12697-24:2018 (EN 12697-24:2012, IDT). Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 24. Опір втомі

323. ДСТУ EN ISO 12706:2016 (EN ISO 12706:2009, IDT; ISO 12706:2009, IDT). Неруйнівний контроль. Капілярний контроль

324. ДСТУ ISO 12710:2017 (ISO 12710:2002, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Оцінка електронних характеристик ультразвукових дефектоскопів

325. ДСТУ EN 12735-1:2017 (EN 12735-1:2016, IDT). Мідь і мідні сплави. Безшовні круглі мідні труби для холодильної техніки та техніки кондиціювання повітря. Частина 1. Труби для трубопровідних систем

326. ДСТУ EN 12814-1:2018 (EN 12814-1:1999, IDT). Випробування зварних з'єднань напівфабрикатів з термопластів. Частина 1. Випробування на згин

327. ДСТУ EN 12814-2:2018 (EN 12814-2:2000, IDT). Випробування зварних з'єднань напівфабрикатів з термопластів. Частина 2. Випробування на розтяг

328. ДСТУ EN 12814-3:2018 (EN 12814-3:2014, IDT). Випробування зварних з'єднань напівфабрикатів з термопластів. Частина 3. Випробування на повзучість під час розтягу

329. ДСТУ EN 12814-4:2018 (EN 12814-4:2018, IDT). Випробування зварних з'єднань напівфабрикатів з термопластів. Частина 4. Випробування на відривання

330. ДСТУ EN 12814-5:2018 (EN 12814-5:2000, IDT). Випробування зварних з'єднань напівфабрикатів з термопластів. Частина 5. Макроскопічне дослідження

331. ДСТУ EN 12814-6:2018 (EN 12814-6:2000, IDT). Випробування зварних з'єднань напівфабрикатів з термопластів. Частина 6. Випробування на розтяг за низьких температур

332. ДСТУ EN 12814-7:2018 (EN 12814-7:2002, IDT). Випробування зварних з'єднань напівфабрикатів з термопластів. Частина 7. Випробування на розтяг випробних зразків зі звуженою частиною у зварному шві

333. ДСТУ EN 12814-8:2018 (EN 12814-8:2001, IDT). Випробування зварних з'єднань напівфабрикатів з термопластів. Частина 8. Вимоги

334. ДСТУ EN 12814-1:2018/Поправка N 1:2018 (EN 12814-1:1999/AC:2003, IDT). Випробування зварних з'єднань напівфабрикатів з термопластів. Частина 1. Випробування на згин

335. ДСТУ EN 12814-8:2018/Поправка N 1:2018 (EN 12814-8:2001/AC:2003, IDT). Випробування зварних з'єднань напівфабрикатів з термопластів. Частина 8. Вимоги

336. ДСТУ ISO 128-20:2003. Кресленики технічні. Загальні принципи подавання. Частина 20. Основні положення про лінії (ІSO 128-20:1996, ІDT)

337. ДСТУ EN 12831-1:2017 (EN 12831-1:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Метод розрахунку проектного теплового навантаження. Частина 1. Теплове навантаження, Модуль М3-3

338. ДСТУ CEN/TR 12831-2:2017 (CEN/TR 12831-2:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Метод розрахунку проектного теплового навантаження. Частина 2. Пояснення та обгрунтування EN 12831-1, Модуль М3-3

339. ДСТУ EN 12831-3:2017 (EN 12831-3:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Метод розрахунку проектного теплового навантаження. Частина 3. Теплове навантаження систем гарячого водопостачання та характеристика потреб, Модулі М8-2, М8-3

340. ДСТУ CEN/TR 12831-4:2017 (CEN/TR 12831-4:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Метод розрахунку проектного теплового навантаження. Частина 4. Пояснення та обгрунтування EN 12831-3, Модулі М8-2, M8-3

341. ДСТУ ISO 12944-4:2015 (ІSO 12944-4:1998, ІDT). Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та підготовка поверхні

342. ДСТУ ISO 12944-7:2015 (ІSO 12944-7:1998, ІDT). Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 7. Виконання та контроль фарбувальних робіт

343. ДСТУ EN 12952-3:2015 (EN 12952-3:2011, IDT). Котли водотрубні та допоміжне устатковання. Частина 3. Проектування та обчислення стосовно складників котлів, що перебувають під тиском

344. ДСТУ EN 12952-7:2015 (EN 12952-7:2012, IDT). Котли водотрубні та допоміжне устатковання. Частина 7. Вимоги до оснащення котлів

345. ДСТУ EN 12952-8:2006 (EN 12952-8:2002, ІDT). Водотрубні котли та допоміжне устатковання. Частина 8:Вимоги до систем запалювання рідинного та газового палива для котлів

346. ДСТУ EN 12952-10:2006 (EN 12952-10:2002, ІDT). Водотрубні котли та допоміжне устатковання. Частина 10:Вимоги до захисних пристроїв від надлишкового тиску

347. ДСТУ EN 12953-2:2015 (EN 12953-2:2012, IDT). Котли жаротрубні. Частина 2. Матеріали для частин котлів, що перебувають під тиском, і суміжне обладнання

348. ДСТУ EN 12953-3:2017 (EN 12953-3:2016, IDT). Котли жаротрубні. Частина 3. Проектування та розрахування для складників, які перебувають під тиском

349. ДСТУ EN 12953-4:2018 (EN 12953-4:2018, IDT). Котли жаротрубні. Частина 4. Розроблення та конструювання деталей котла, що працюють під тиском

350. ДСТУ EN 12953-6:2015 (EN 12953-6:2011, IDT). Котли жаротрубні. Частина 6. Вимоги до оснащення котлів

351. ДСТУ EN 13001-2:2014. Крани. Загальні положення конструювання. Частина 2. Вплив навантажень (EN 13001-2:2014, ІDT)

352. ДСТУ EN 13001-3-1:2014 (EN 13001-3-1:2012+A1:2013, ІDT). Крани. Загальні положення конструювання. Частина 3-1. Граничні стани і доказ міцності сталевих конструкцій

353. ДСТУ EN 13001-3-2:2016 (EN 13001-3-2:2014, IDT). Крани. Загальні положення конструювання. Частина 3-2. Граничні стани і перевіряння придатності дротяних тросів у системах оснащення багатороликових талевих систем

354. ДСТУ EN 13001-3-3:2016 (EN 13001-3-3:2014, IDT). Крани. Загальні положення конструювання. Частина 3-3. Граничні стани і перевіряння придатності колісних і рейкових контактів

355. ДСТУ EN 13001-3-5:2017 (EN 13001-3-5:2016, IDT). Крани. Загальні вимоги до конструкції. Частина 3-5. Граничний стан і перевіряння придатності кованих крюків

356. ДСТУ EN 13018:2017 (EN 13018:2016, IDT). Неруйнівний контроль. Візуальний контроль. Загальні принципи

357. ДСТУ EN 13030:2010 (EN 13030:2001, ІDT). Системи вентиляції і кондиціонування повітря. Кінцеві пристрої. Методи випробування характеристик жалюзі під дією змодельованого дощу

358. ДСТУ EN 13032-4:2017 (EN 13032-4:2015, IDT). Світло та освітлення. Вимірювання та представлення фотометричних даних ламп та світильників. Частина 4. Світлодіодні лампи, модулі та світильники

359. ДСТУ ISO 13056:2018 (ISO 13056:2011, IDT). Системи пластмасових трубопроводів. Системи гарячої та холодної води. Метод випробування на герметичність під дією вакууму

360. ДСТУ EN 13059:2013 (EN 13059:2002+A1:2008, ІDT). Безпечність промислових навантажувачів. Методи випробовування для вимірювання вібрації

361. ДСТУ EN 13087-5:2015 (EN 13087-5:2012, IDT). Шоломи захисні. Методи випробування. Частина 5. Міцність системи кріплення

362. ДСТУ EN 13120:2014 (EN 13120:2009+A1:2014, ІDT). Внутрішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки (дію відновлено з 20 лютого 2019 року)

363. ДСТУ EN 1313-1:2018 (EN 1313-1:2010, IDT). Круглі та пиляні лісоматеріали. Допустимі відхили та переважні типорозміри. Частина 1. Пиломатеріали хвойних порід

364. ДСТУ EN 1313-2:2018 (EN 1313-2:1998, IDT). Лісоматеріали круглі та пиляні. Допустимі відхили та переважні розміри. Частина 2. Пиломатеріали твердолистяних порід

365. ДСТУ EN 13135:2016 (EN 13135:2013, IDT). Безпечність вантажопідіймальних кранів. Проектування. Вимоги до устатковання

366. ДСТУ EN 1315-1-2001 (EN 1315-1:1997, ІDT). Класифікація за розмірами. Частина 1. Лісоматеріали круглі листяні

367. ДСТУ EN 1315-2-2001 (EN 1315-2:1997, ІDT). Класифікація за розмірами. Частина 2. Круглі лісоматеріали хвойних порід

368. ДСТУ EN 13157:2014 (EN 13157:2004+A1:2009, ІDT). Вантажопідіймальні крани. Вимоги безпеки. Крани з ручним приводом

369. ДСТУ EN 1316-1:2018 (EN 1316-1:2012, IDT). Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук

370. ДСТУ EN 13175:2015 (EN 13175:2014, IDT). Обладнання та допоміжні пристрої для скрапленого газу (LPG). Технічні вимоги та випробування клапанів та фітингів посудин для скрапленого газу (LPG)

371. ДСТУ EN 13184:2015 (EN 13184:2001, IDT). Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Манометричний метод

372. ДСТУ EN 13216-1:2018 (EN 13216-1:2004, IDT). Конструкції для видалення димових газів. Вимоги та методи випробування для димохідних систем. Частина 1. Загальний порядок виконання випробувань

373. ДСТУ EN 13230-1:2015 (EN 13230-1:2009, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Бетонні шпали та опори. Частина 1. Загальні вимоги

374. ДСТУ EN 13230-2:2015 (EN 13230-2:2009, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Бетонні шпали та опори. Частина 2. Попередньо напружені шпали моноблочні

375. ДСТУ EN 13230-3:2015 (EN 13230-3:2009, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Бетонні шпали та опори. Частина 3. Посилені шпали з подвійним блоком

376. ДСТУ EN 13230-4:2015 (EN 13230-4:2009, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Бетонні шпали та опори. Частина 4. Попередньо напружені опори для перемикачів і перетину

377. ДСТУ EN 13232-2:2015 (EN 13232-2:2003+A1:2011, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 2. Вимоги до геометричної конструкції

378. ДСТУ EN 13232-3:2015 (EN 13232-3:2003+A1:2011, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 3. Вимоги до колеса/рейки взаємодії

379. ДСТУ EN 13232-4:2015 (EN 13232-4:2005+A1:2011, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 4. Включення та виявлення блокування

380. ДСТУ EN 13232-5:2015 (EN 13232-5:2005+A1:2011, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 5. Стрілки

381. ДСТУ EN 13232-9:2015 (EN 13232-9:2006+A1:2011, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 9. Плани

382. ДСТУ EN 13237:2017 (EN 13237:2012, IDT). Потенційно вибухонебезпечні середовища. Терміни та визначення для устатковання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах

383. ДСТУ EN 13241:2017 (EN 13241:2003+A2:2016, IDT). Двері та ворота промислових, торговельних і гаражних приміщень. Стандарт на продукцію, експлуатаційні характеристики

384. ДСТУ EN 13251:2017 (EN 13251:2016, IDT). Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю. Характеристики, потрібні для використання під час виконання земляних робіт, будівництва фундаментів та підпорних конструкцій

385. ДСТУ EN 13257:2017 (EN 13257:2016, IDT). Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю. Характеристики, потрібні для використання під час утилізації твердих відходів

386. ДСТУ ISO/IEC 13273-1:2017 (ISO/IEC 13273-1:2015, IDT). Енергоефективність і поновлювані джерела енергії. Загальна міжнародна термінологія. Частина 1. Енергоефективність

387. ДСТУ ISO/IEC 13273-2:2017 (ISO/IEC 13273-2:2015, IDT). Енергоефективність і поновлювані джерела енергії. Загальна міжнародна термінологія. Частина 2. Поновлювані джерела енергії

388. ДСТУ EN 1330-3:2008 (EN 1330-3:1997, ІDT). Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 3. Терміни стосовно промислового радіаційного контролю

389. ДСТУ EN 1330-4:2016 (EN 1330-4:2010, IDT). Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 4. Терміни стосовно ультразвукового контролю

390. ДСТУ EN 1330-9:2016 (EN 1330-9:2009, IDT). Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 9. Терміни, які використовують в акустико-емісійному контролі

391. ДСТУ ISO 13351-97. Промислові вентилятори. Розміри

392. ДСТУ EN 13384-2:2018 (EN 13384-2:2015, IDT). Конструкції для видалення димових газів. Теплотехнічний та аеродинамічний розрахунок. Частина 2. Конструкції для видалення димових газів від кількох джерел тепла

393. ДСТУ EN 13411-1:2016 (EN 13411-1:2002 + А1:2008, IDT). Закріплення кінців сталевих канатів. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Коуші на кінцях сталевих стропів

394. ДСТУ EN 13411-2:2014 (EN 13411-2:2001+A1:2008, ІDT). Закріплення кінців стальних канатів. Вимоги безпеки. Частина 2. Заплітання канатних петель стропів

395. ДСТУ EN 13411-3:2014 (EN 13411-3:2004+A1:2008, ІDT). Закріплення кінців сталевих канатів. Вимоги безпеки. Частина 3. Втулки для обпресовування та процес обпресовування

396. ДСТУ EN 13411-4:2014 (EN 13411-4:2011, ІDT). Закріплення кінців стальних канатів. Вимоги безпеки. Частина 4. Заливання металом і синтетичними смолами

397. ДСТУ EN 13411-5:2014 (EN 13411-5:2003+A1:2008, ІDT). Закріплювання кінців сталевих канатів. Вимоги безпеки. Частина 5. U-подібні болтові затискачі сталевих канатів

398. ДСТУ EN 13411-7:2014 (EN 13411-7:2006+A1:2008, ІDT). Закріплювання кінців сталевих канатів. Вимоги безпеки. Частина 7. Симетричний клиновой затискач

399. ДСТУ EN 13414-3:2014 (EN 13414-3:2003+A1:2008, ІDT). Стропи із сталевих дротяних канатів. Безпечність. Частина 3. Ковші та вантажопідйомні петлі з каната

400. ДСТУ EN 13445-3:2015 (EN 13445-3:2014, IDT). Посудини, що працюють під тиском без вогневого підведення тепла. Частина 3. Проектування

401. ДСТУ EN 13445-5:2015 (EN 13445-5:2014, IDT). Посудини, що працюють під тиском без вогневого підведення тепла. Частина 5. Контролювання та випробування

402. ДСТУ EN 13477-1:2016 (EN 13477-1:2001, IDT). Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Характеристика устатковання. Частина 1. Технічні характеристики устатковання

403. ДСТУ EN 13477-2:2016 (EN 13477-2:2010, IDT). Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Характеристика устатковання. Частина 2. Експлуатаційні показники

404. ДСТУ EN 13478:2014 (EN 13478:2001+A1:2008, ІDT). Безпека машин. Протипожежні заходи та захист

405. ДСТУ EN 13480-1:2018 (EN 13480-1:2017, IDT). Трубопроводи промислові металеві. Частина 1. Загальні положення

406. ДСТУ EN 13480-2:2018 (EN 13480-2:2017, IDT). Трубопроводи промислові металеві. Частина 2. Матеріали

407. ДСТУ EN 13480-3:2018 (EN 13480-3:2017, IDT). Трубопроводи промислові металеві. Частина 3. Проектування та обчислення

408. ДСТУ EN 13480-5:2018 (EN 13480-5:2017, IDT). Трубопроводи промислові металеві. Частина 5. Контролювання та випробування

409. ДСТУ EN 13480-6:2018 (EN 13480-6:2017, IDT). Трубопроводи промислові металеві. Частина 6. Додаткові вимоги щодо заглиблених трубопроводів

410. ДСТУ EN 13480-8:2018 (EN 13480-8:2017, IDT). Трубопроводи промислові металеві. Частина 8. Додаткові вимоги щодо труб з алюмінію та його сплавів

411. ДСТУ EN 13481-2:2015 (EN 13481-2:2012, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 2. Системи кріплення для залізобетонних шпал

412. ДСТУ EN 13481-3:2015 (EN 13481-3:2012, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 3. Системи кріплення для дерев'яних шпал

413. ДСТУ EN 13481-5:2015 (EN 13481-5:2012, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 5. Системи кріплення для частини колії з рейками на поверхні та з рейками, вбудованими в каналі

414. ДСТУ EN 13481-7:2015 (EN 13481-7:2012, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 7. Спеціальні системи кріплення для стрілок та переїздів і перевірення рейок

415. ДСТУ EN 13561:2016 (EN 13561:2015, IDT). Зовнішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки

416. ДСТУ EN ISO 13567-1:2018 (EN ISO 13567-1:2017, IDT; ISO 13567-1:2017, IDT). Технічна документація на продукцію. Улаштування та найменування рівнів для САПР. Частина 1. Огляд та принципи

417. ДСТУ EN ISO 13567-2:2018 (EN ISO 13567-2:2017, IDT; ISO 13567-2:2017, IDT). Технічна документація на продукцію. Улаштування та найменування рівнів для САПР. Частина 2. Поняття, формат та коди, використовувані в будівельній документації

418. ДСТУ ISO/TR 13571-2:2018 (ISO/TR 13571-2:2016, IDT). Небезпечні чинники пожежі. Частина 2. Методологія та приклади оцінювання дієздатності

419. ДСТУ ISO 13571:2012 (ІSO 13571:2007, ІDT). Небезпечні для життя чинники пожежі. Настанови щодо оцінювання часу, необхідного для евакуації, за даними про пожежі

420. ДСТУ EN 13587:2018 (EN 13587:2016, IDT). Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення властивостей під час розтягування

421. ДСТУ EN ISO 13588:2014(EN ІSO 13588:2012, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Застосування автоматизованого методу фазованих решіток

422. ДСТУ EN 13602:2010 (EN 13602:2002, ІDT). Мідь та мідні сплави. Дріт мідний круглий тягнутий для виготовлення електричних провідників. Технічні умови

423. ДСТУ EN 136:2003/Поправка N 1:2015 (EN 136:1998/АС:2003, IDT). Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробовування, марковання

424. ДСТУ EN 13674-1:2015 (EN 13674-1:2011, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Залізниця. Частина 1. Залізничні рейки Вігноле 46 кг/м та вище

425. ДСТУ EN 13674-2:2015 (EN 13674-2:2006+A1:2010, IDT) Залізничний транспорт. Колія. Залізниця. Частина 2. Стрілки та переїзди, які використовують рейки у поєднанні з залізничними рейками Вігноле 46 кг/м і вище

426. ДСТУ EN 13674-3:2015 (EN 13674-3:2006+A1:2010, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Залізниця. Частина 3. Позначення рейок

427. ДСТУ ISO 13709:2013 (ІSO 13709:2009, ІDT). Нафтова, газова та хімічна промисловість. Насоси відцентрові. Загальні технічні вимоги та методи випробовування

428. ДСТУ EN 13803-1:2015 (EN 13803-1:2010, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Проектні параметри колії шириною 1435 мм та ширше. Частина 1. Звичайна лінія

429. ДСТУ EN 13803-2:2015 (EN 13803-2:2006+A1:2009, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Проектні параметри колії шириною 1435 мм та ширше. Частина 2. Стрілки та переїзди й порівняльні розрахункові ситуації вирівнювання з різкими змінами кривизни

430. ДСТУ EN 13823:2015 (EN 13823:2010+A1:2014, IDT). Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Будівельні вироби, за винятком покривів для підлог, які піддають термічній дії поодинокого предмета, що горить

431. ДСТУ EN 13836:2013 (EN 13836:2006, ІDT). Газові котли центрального опалення. Котли типу В номінальної теплової потужності більше ніж 300 кВт, але менше ніж 1000 кВт. Загальні технічні вимоги та методи випробування

432. ДСТУ ISO 13847:2018 (ISO 13847:2013, IDT). Нафтова та газова промисловість. Трубопровідні транспортні системи. Зварювання трубопроводів

433. ДСТУ ISO 13847:2018 (ISO 13847:2013, IDT). Нафтова та газова промисловість. Трубопровідні транспортні системи. Зварювання трубопроводів

434. ДСТУ EN 13942:2018 (EN 13942:2009, IDT; ISO 14313:2007, MOD). Нафтова і газова промисловість. Трубопровідні системи транспортування. Лінійні крани (див. Поправку N 1)

435. ДСТУ EN 13942:2018/Поправка N 1:2018 (EN 13942:2009/АС:2009, IDT; ISO 14313:2007/Cor 1:2009, MOD). Нафтова і газова промисловість. Трубопровідні системи транспортування. Лінійні крани

436. ДСТУ ISO 13954:2018 (ISO 13954:1997, IDT). Труби та з'єднувальні деталі пластмасові. Випробування на відривання з'єднання, отриманого терморезисторним зварюванням поліетиленових (ПЕ) труб, номінальним зовнішнім діаметром, що більше або дорівнює 90 мм

437. ДСТУ EN 13977:2014 (EN 13977:2011, ІDT). Залізничний транспорт. Залізничні колії. Вимоги щодо безпеки для переносних машин і візків для будівництва та технічного обслуговування

438. ДСТУ EN 140:2004/Поправка N 1:2015 (EN 140:1998/АС:1999, IDT). Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски і чвертьмаски. Вимоги, випробовування, маркування

439. ДСТУ ISO 1402:2009 (ІSO 1402:1994, ІDT). Рукави гумові й пластмасові та рукави укомплектовані. Методи гідростатичного випробовування

440. ДСТУ EN 14034-1:2017 (EN 14034-1:2004 + A1:2011, IDT). Визначення характеристик вибухонебезпечних пилових хмар. Частина 1. Визначення максимального тиску спалаху (р<(індекс)max>) пилових хмар

441. ДСТУ EN 14034-4:2017 (EN 14034-4:2004 + A1:2011, IDT). Визначення характеристик вибухонебезпечних пилових хмар. Частина 4. Визначення граничної концентрації кисню LOC пилових хмар

442. ДСТУ ISO 14051:2015 (ISO 14051:2011, IDT). Экологическое управление. Учет расходов, связанных с материальными потоками. Общие принципы и структура

443. ДСТУ ISO/TR 14062:2006 (ІSO/TR 14062:2002, ІDT). Екологічне управління. Враховування екологічних аспектів у проектуванні та розроблянні продукції

444. ДСТУ EN 14071:2015 (EN 14071:2015, IDT). Устатковання та пристрої для скрапленого газу. Запобіжні клапани для посудин, що працюють під тиском. Додаткове устатковання

445. ДСТУ ISO 14084-1:2018 (ISO 14084-1:2015, IDT). Схеми технологічних процесів для електростанцій. Частина 1. Технічні умови для схем

446. ДСТУ ISO 14084-2:2018 (ISO 14084-2:2015, IDT). Схеми технологічних процесів для електростанцій. Частина 2. Графічні умовні познаки

447. ДСТУ EN ISO 14116:2016 (EN ISO 14116:2015, IDT; ISO 14116:2015, IDT). Одяг захисний. Захист від полум'я. Матеріали, пакети матеріалів та одяг, що обмежують поширення полум'я

448. ДСТУ EN ISO 14120:2016 (EN ISO 14120:2015, IDT; ISO 14120:2015, IDT). Безпечність машин. Захисні огорожі. Основні вимоги до проектування і конструкції нерухомих і знімних захисних огорож

449. ДСТУ EN ISO 14122-2:2015 (EN ІSO 14122-2:2001, ІDT) . Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи

450. ДСТУ EN ISO 14122-3:2016 (EN ISO 14122-3:2016, IDT; ISO 14122-3:2016, IDT). Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини та поручні

451. ДСТУ EN ISO 14122-4:2015 (EN ІSO 14122-4:2004, ІDT). Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 4. Драбини зафіксовані

452. ДСТУ EN ISO 14122-1:2016 (EN ISO 14122-1:2016, IDT; ISO 14122-1:2016, IDT). Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір основних засобів і загальних вимог доступу

453. ДСТУ EN ISO 14122-2:2016 (EN ISO 14122-2:2016, IDT; ISO 14122-2:2016, IDT). Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 2. Робочі платформи та проходи

454. ДСТУ EN ISO 14122-3:2015 (EN ІSO 14122-3:2001, ІDT). Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини зі східцями й перила

455. ДСТУ EN ISO 14122-4:2016 (EN ISO 14122-4:2016, IDT; ISO 14122-4:2016, IDT). Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 4. Стаціонарні сходи

456. ДСТУ EN 14129:2015 (EN 14129:2014, IDT). Устатковання та пристрої для скрапленого вуглецевого газу. Запобіжні клапани для посудин, що працюють під тиском

457. ДСТУ EN 14141:2018 (EN 14141:2013, IDT). Крани для транспортування природного газу трубопроводами. Вимоги до робочих характеристик та випробування

458. ДСТУ EN ISO 14175:2014 (EN ІSO 14175:2008, ІDT). Матеріали зварювальні. Захисні гази для дугового зварювання та різання

459. ДСТУ EN 14238:2014 (EN 14238:2004+A1:2009, ІDT). Крани вантажопідйомні. Маніпулятори з ручним керуванням

460. ДСТУ EN 1426:2018 (EN 1426:2015, IDT). Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення глибини проникності голки (пенетрації)

461. ДСТУ EN 14336:2017 (EN 14336:2004, IDT). Системи опалення будівель. Монтування та введення в експлуатацію систем опалення на водній основі

462. ДСТУ EN 14337:2017 (EN 14337:2005, IDT). Системи опалення будівель. Проектування та монтування електричних систем опалення приміщення прямої дії

463. ДСТУ EN 1434-1:2017 (EN 1434-1:2015, IDT). Теплолічильники. Частина 1. Загальні вимоги

464. ДСТУ EN 1434-2:2017 (EN 1434-2:2015, IDT). Теплолічильники. Частина 2. Вимоги до конструкції

465. ДСТУ EN 1434-3:2017 (EN 1434-3:2015, IDT). Теплолічильники. Частина 3. Обмін даними та інтерфейси

466. ДСТУ EN 1434-4:2017 (EN 1434-4:2015, IDT). Теплолічильники. Частина 4. Випробування для затвердження типу

467. ДСТУ EN 1434-5:2017 (EN 1434-5:2015, IDT). Теплолічильники. Частина 5. Первинна повірка

468. ДСТУ EN 1434-6:2017 (EN 1434-6:2015, IDT). Теплолічильники. Частина 6. Монтаж, уведення в експлуатацію, контроль в експлуатації та технічне обслуговування

469. ДСТУ Б EN 14364:2012. Системи пластмасових трубопроводів для напірного та безнапірного дренажу та каналізації. Армовані скловолокном термореактивні пластмаси (GRP) на основі ненасиченої смоли поліестеру (UP). Технічні умови для труб, фасонних ...

470. ДСТУ EN 14382:2015 (EN 14382:2005+A1:2009, IDT). Захисні пристрої для газорегулювальних станцій та установок. Пристрої запірні захисні для тиску газу на вході до 100 бар

471. ДСТУ EN 14383-1:2014. Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 1. Визначення понять спеціальних термінів (EN 14383-1:2006, ІDT)

472. ДСТУ CEN/TR 14383-2:2014 (CEN/TR 14383-2:2007, ІDT). Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 2. Місцеве планування

473. ДСТУ CEN/TR 14383-8:2014 (CEN/TR 14383-8:2009, ІDT). Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 8. Захист будівель та місць забудови від кримінальних атак автотранспортними засобами

474. ДСТУ EN 14387:2017 (EN 14387:2004 + A1:2008, IDT). Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові та фільтри скомбіновані. Вимоги, випробування, маркування

475. ДСТУ EN 14404:2017 (EN 14404:2004 + A1:2010, IDT). Спорядження індивідуального захисту. Наколінники для роботи в позі напівсидячи з опиранням на коліно

476. ДСТУ EN 14419:2016 (EN 14419:2009, IDT). Розподільчі мережі опалення. Попередньо ізольовані системи здвоєних трубопроводів із нерухомою ізоляцією для підземного прокладання мереж гарячого водопостачання. Системи спостереження

477. ДСТУ EN 1443:2018 (EN 1443:2003, IDT). Конструкції для видалення димових газів. Загальні вимоги

478. ДСТУ EN 14460:2018 (EN 14460:2018, IDT). Устатковання вибухостійке

479. ДСТУ EN 14492-1:2014 (EN 14492-1:2006+A1:2009 + EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010, ІDT). Крани вантажопідйомні. Лебідки та талі з механічним приводом. Частина 1. Лебідки з механічним приводом

480. ДСТУ EN 14492-2:2014 (EN 14492-2:2006+A1:2009 + EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010, ІDT). Крани вантажопідйомні. Лебідки та талі з механічним приводом. Частина 2. Талі з механічним приводом

481. ДСТУ EN 14509:2017 (EN 14509:2013, IDT). Панелі теплоізоляційні самосенсійні з двобічним металевим облицюванням. Вироби заводського виготовлення. Технічні умови

482. ДСТУ CEN/TR 14568:2014 EN 54-2:1997 (CEN/TR 14568:2003, ІDT) Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Тлумачення положень

483. ДСТУ EN 14570:2015 (EN 14570:2014, IDT). Устатковання та пристрої для скрапленого газу. Оснащення надземних і підземних посудин для скрапленого газу

484. ДСТУ EN 14587-2:2015 (EN 14587-2:2009, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Стикове зварювання рейок. Частина 2. Нові класи рейок R220, R260, R260Mn та R350HT із рухомим зварювальним механізмом порівняно зі стаціонарним механізмом

485. ДСТУ EN 1459-1:2018 (EN 1459-1:2017, IDT). Навантажувачі покращеної прохідності. Вимоги щодо безпеки і перевіряння. Частина 1. Штабелери з регульованим висувним вантажопідіймачем

486. ДСТУ EN 1459:2014 (EN 1459:1998+A3:2012, ІDT). Безпечність промислових навантажувачів. Самохідні навантажувачі з видвижним вантажопідйомником

487. ДСТУ ISO 14617-2:2018 (ISO 14617-2:2002, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 2. Умовні познаки загальної призначеності

488. ДСТУ ISO 14617-15:2018 (ISO 14617-15:2002, IDT). Графічні умовні познаки для схем. Частина 15. Монтажні схеми та карти мережі

489. ДСТУ EN 14620-1:2014. Проектування та спорудження на місці встановлення вертикальних циліндричних сталевих резервуарів із пласким дном для зберігання охолоджених скраплених газів за робочої температури від 0 градС до мінус 165 градС. Частина 1.

490. ДСТУ EN 14637:2014 (EN 14637:2007, ІDT). Будівельна фурнітура. Електричне управління фіксацією систем пожежних/димових дверних конструкцій. Вимоги, методи випробувань, правила застосування та обслуговування

491. ДСТУ EN 14678-1:2017 (EN 14678-1:2013, IDT). Устатковання та пристрої для зрідження вуглеводневого газу. Конструкція та технічні характеристики устатковання для скрапленого вуглеводневого газу для автозаправних станцій. Частина 1. Заправні колонки

492. ДСТУ EN 14678-2:2013 (ІSO 14678-2:2007, ІDT). Устатковання та приладдя для скрапленого нафтового газу. Устатковання автозаправних станцій. Частина 2. Компоненти, крім роздавальних пристроїв, та вимоги до встановлення

493. ДСТУ ISO 14679:2008 (ІSO 14679:1997, ІDT). Клеї. Визначення адгезійних характеристик з використанням методу триточкового згинання

494. ДСТУ ISO 14680-1:2015 (ІSO 14680-1:2000, ІDT). Фарби та лаки. Визначення вмісту пігменту. Частина 1. Метод центрифугування

495. ДСТУ ISO 14683:2007 (ІSO 14683:1999, ІDT). Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Лінійний коефіцієнт теплопередавання. Спрощені методики розраховування та стандартні значення

496. ДСТУ ISO 14688-1:2013 (ІSO 14688-1:2002, ІDT. Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація і класифікація грунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис

497. ДСТУ ISO 14688-2:2009 (ІSO 14688-2:2004, ІDT). Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація та класифікація грунту. Частина 2. Принципи класифікації

498. ДСТУ ISO 14704:2006 (ІSO 14704:2000, ІDT). Високоякісна кераміка (кераміка і технічна кераміка покращеного типу). Метод випробування міцності на згин монолітної кераміки за кімнатної температури

499. ДСТУ ISO 14705:2006 (ІSO 14705:2000, ІDT). Високоякісна кераміка (кераміка і технічна кераміка покращеного типу). Метод випробування твердості монолітної кераміки за кімнатної температури

500. ДСТУ Б EN 14782:2015 (EN 14782:2006, ІDT). Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги

501. ДСТУ EN 14792:2016 (EN 14792:2016, IDT). Викиди від стаціонарних джерел. Визначення масової концентрації оксидів азоту (NOх). Референтний метод:хемілюмінесценція

502. ДСТУ ISO 1481:2007 (ІSO 1481:1983, ІDT). Гвинти самонарізувальні з циліндричною округлою головкою та прямим шліцом. Технічні умови

503. ДСТУ EN 14870-1:2018 (EN 14870-1:2011, IDT; ISO 15590-1:2009, MOD). Нафтова та газова промисловість. Згини, виготовлені методом індукційного зварювання, фітинги та фланці для трубопровідних транспортних систем. Частина 1. Згини, виготовлені ...

504. ДСТУ EN 14870-2:2018 (EN 14870-2:2004, IDT; ISO 15590-2:2003, MOD). Нафтова та газова промисловість. Згини, виготовлені методом індукційного зварювання, фітинги та фланці для трубопровідних транспортних систем. Частина 2. Фітинги

505. ДСТУ EN 14870-3:2018 (EN 14870-3:2006, IDT; ISO 15590-3:2004, MOD). Нафтова та газова промисловість. Згини, виготовлені методом індукційного зварювання, фітинги та фланці для трубопровідних транспортних систем. Частина 3. Фланці

506. ДСТУ EN 149:2017 (EN 149:2001 + A1:2009, IDT). Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробовування, маркування

507. ДСТУ EN 1494:2014 (EN 1494:2000+A1:2008, ІDT). Домкрати рухомі або пересувні та подібне підіймальне устатковання

508. ДСТУ EN 14973:2016 (EN 14973:2015, IDT). Стрічки конвеєрні для підземного устатковання. Вимоги щодо електричної та пожежної безпеки

509. ДСТУ EN 1498:2017 (EN 1498:2006, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Рятувальні петлі

510. ДСТУ EN 15004-8:2018 (EN 15004-8:2017, IDT; ISO 14520-13:2015, MOD). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 8. Вогнегасна речовина ІG-100

511. ДСТУ EN 15004-10:2018 (EN 15004-10:2017, IDT; ISO 14520-15:2015, MOD). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 10. Вогнегасна речовина ІG-541

512. ДСТУ EN 15004-7:2018 (EN 15004-7:2017, IDT; ISO 14520-12:2015, MOD). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 7. Вогнегасна речовина ІG-01

513. ДСТУ EN 15004-9:2018 (EN 15004-9:2017, IDT; ISO 14520-14:2015, MOD). Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Частина 9. Вогнегасна речовина ІG-55

514. ДСТУ EN 15011:2014 (EN 15011:2011+A1:2014, ІDT). Вантажопідйомні крани. Мости і портальні крани

515. ДСТУ EN ISO 15025:2016 (EN ISO 15025:2002, IDT; ISO 15025:2000, IDT). Одяг захисний. Захист від тепла та полум'я. Метод випробування на обмежене поширення полум'я

516. ДСТУ ISO 1519:2015 (ІSO 1519:2011, ІDT). Фарби і лаки. Випробування на згин (навколо циліндричного стрижня)

517. ДСТУ EN 15193-1:2017 (EN 15193-1:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Енергетичні вимоги до освітлення. Частина 1. Технічні характеристики, Модуль М9

518. ДСТУ ISO 1520:2015 (ІSO 1520:2006, ІDT) . Фарби та лаки. Випробування на витягування

519. ДСТУ ISO 1522:2015 (ІSO 1522:2006, ІDT). Фарби та лаки. Визначення твердості за маятниковим приладом

520. ДСТУ EN 15232-1:2017 (EN 15232-1:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Частина 1. Вплив автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями. Модулі М10-4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10

521. ДСТУ CEN/TR 15232-2:2017 (CEN/TR 15232-2:2016, IDT). Енергоефективність будівель. Частина 2. Супроводження TR prEN 15232-1:2015. Модулі М10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

522. ДСТУ EN 15267-1:2016 (EN 15267-1:2009, IDT). Якість повітря. Сертифікація автоматизованих вимірювальних систем. Частина 1. Основні положеня

523. ДСТУ EN 15316-1:2017 (EN 15316-1:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 1. Загальні вимоги та відображення енергоефективності, Модулі М3-1, М3-4, М3-9, М8-1, М8-4

524. ДСТУ EN 15316-2:2017 (EN 15316-2:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 2. Тепловіддача та холодовіддача (опалення та охолодження), Модулі М3-5, М4-5

525. ДСТУ EN 15316-3:2017 (EN 15316-3:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 3. Теплорозподілення та холодорозподілення (гаряче водопостачання, опалення та охолодження), Модулі ...

526. ДСТУ EN 15316-5:2017 (EN 15316-5:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 5. Акумуляційні системи для опалення та гарячого водопостачання (крім охолодження), Модулі М3-8-1, М8-8-1

527. ДСТУ EN 15316-4-10:2017 (EN 15316-4-10:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 4-10. Вітроелектричні системи генерування, Модуль М11-8-7

528. ДСТУ EN 15316-4-3:2017 (EN 15316-4-3:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергетичних характеристик та показників ефективності системи. Частина 4-3. Системи теплопостачання, теплові сонячні та фотоелектричні системи, модулі ...

529. ДСТУ EN 15316-4-4:2017 (EN 15316-4-4:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 4-4. Системи генерування тепла, убудовано-інтегровані когенераційні системи, Модулі М8-3-4, М8-8-4 ...

530. ДСТУ EN 15316-4-5:2017 (EN 15316-4-5:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 4-5. Централізоване опалення та охолодження, Модулі М3-8-5, М4-8-5, М8-8-5, ...

531. ДСТУ EN 15316-4-8:2017 (EN 15316-4-8:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 4-8. Системи генерування тепла, системи нагрівання повітря, стельові променеві системи опалення, ...

532. ДСТУ CEN/TR 15316-6-1:2017 (CEN/TR 15316-6-1:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 6-1. Пояснення та обгрунтування EN 15316-1, Модулі М3-1, M3-4, М3-9, М8-1, М8-4

533. ДСТУ EN 15317:2015 (EN 15317:2013, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Характеристика і верифікації обладнання для ультразвукової товщинометрії

534. ДСТУ EN 15378-1:2017 (EN 15378-1:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Системи опалення та гарячого водопостачання будівель. Частина 1. Інспектування котлів, систем опалення та гарячого водопостачання, Модулі М3-11, М8-11

535. ДСТУ EN 15378-3:2017 (EN 15378-3:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Системи опалення та гарячого водопостачання будівель. Частина 3. Вимірювана енергетична ефективність, Модулі М3-10, М8-10

536. ДСТУ CEN/TR 15378-4:2017 (CEN/TR 15378-4:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Системи опалення та гарячого водопостачання будівель. Частина 4. Пояснення та обгрунтування EN 15378-3, Модулі М3-10 і М8-10

537. ДСТУ EN 15382:2017 (EN 15382:2013, IDT). Геосинтетичні бар'єри. Характеристики, потрібні для використання в транспортній інфраструктурі

538. ДСТУ EN 15458:2015 (EN 15458:2014, ІDT). Фарби та лаки. Лабораторний метод визначення ефективності плівкових біоцидів у покритті проти водоростей

539. ДСТУ EN 15459-1:2017 (EN 15459-1:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Процедура економічного оцінювання енергетичних систем будівлі. Частина 1. Процедури розрахунку. Модуль М1-14

540. ДСТУ CEN/TR 15459-2:2017 (CEN/TR 15459-2:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Процедура економічного оцінювання для енергетичних систем будівель. Частина 2. Пояснення та обгрунтування EN 15459-1, Модуль М1-14

541. ДСТУ EN 15495:2016 (EN 15495:2007, IDT). Неруйнівний контроль. Акустична емісія. Контролювання металевого устатковання, яке працює під тиском, під час контрольних випробувань. Визначення місцеположення джерел акустичної емісі

542. ДСТУ CEN/TR 15500-2:2017 (CEN/TR 15500-2:2016, IDT). Енергоефективність будівель. Управління установками опалення, вентиляції та кондиціонування. Частина 2. Супроводження TR prEN 15500-1:2015. Модулі М3-5, М4-5, М5-5

543. ДСТУ EN 15502-1:2017 (EN 15502-1:2012 + A1:2015, IDT). Котли опалювальні на газовому паливі. Частина 1. Загальні вимоги та випробування

544. ДСТУ EN 15512:2015 (EN 15512:2009, ІDT). Системи складські стаціонарні сталеві. Збірно-розбірні палетні стелажні системи. Принципи проектування конструкцій

545. ДСТУ EN 15594:2015 (EN 15594:2009, IDT). Залізничний транспорт. Колія. Відновлення рейок електродугового зварювання

546. ДСТУ CEN ISO/TR 15608:2015 (CEN ISO/TR 15608:2013, IDT). Зварювання. Настанова щодо класифікації металевих матеріалів за групами

547. ДСТУ EN 15620:2015 (EN 15620:2008, ІDT). Системи складські стаціонарні сталеві. Збірно-розбірні палетні стелажні системи. Допуски, деформації та зазори

548. ДСТУ EN ISO 15626:2014(EN ІSO 15626:2013, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Дифракційно-часовий метод (TOFD). Рівні приймання

549. ДСТУ EN 15629:2015 (EN 15629:2008, ІDT). Системи складські стаціонарні сталеві. Технічні умови на складське устатковання

550. ДСТУ EN 15635:2016 (EN 15635:2008, IDT). Системи складські стаціонарні сталеві. Експлуатування та технічне обслуговування складського устатковання

551. ДСТУ EN 1568-1:2018 (EN 1568-1:2018, IDT). Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 1. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною середньої кратності, що подається на поверхню

552. ДСТУ EN 1568-3:2018 (EN 1568-3:2018, IDT). Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 3. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається на поверхню

553. ДСТУ EN 1568-2:2018 (EN 1568-2:2018, IDT). Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 2. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною високої кратності, що подається на поверхню

554. ДСТУ EN 1568-4:2018 (EN 1568-4:2018, IDT). Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 4. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водорозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається на поверхню

555. ДСТУ EN 15686:2015 (EN 15686:2010, IDT). Транспорт залізничний. Випробування для приймання характеристик пробігу залізничних транспортних засобів з системою компенсації недостатності перевищення зовнішньої рейки в кривій та/або рухомих засобів ...

556. ДСТУ EN 1570-1:2014 (EN 1570-1:2011+А1:2014, ІDT). Вимоги щодо безпеки для підйомних платформ. Частина 1. Платформи, що обслуговують до двох стаціонарних майданчиків

557. ДСТУ EN 1570-2:2017 (EN 1570-2:2016, IDT). Вимоги щодо безпеки для підіймальних платформ. Частина 2. Підіймальні платформи, що обслуговують більше ніж два стаціонарні майданчики будівлі, для підіймання вантажів з вертикальною швидкістю руху ...

558. ДСТУ EN 1570:2013 (EN 1570:1998+A2:2009, ІDT). Підіймальне устатковання. Платформи підіймальні. Вимоги щодо безпеки

559. ДСТУ EN 15889:2017 (EN 15889:2011, IDT). Пожежні рукави. Методи випробування

560. ДСТУ EN 15900:2017 (EN 15900:2010, IDT). Послуги у сфері енергетичної ефективності. Терміни, визначення понять та вимоги

561. ДСТУ EN 1593:2015 (EN 1593:1999, IDT). Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Пухирковий метод

562. ДСТУ EN 1593:2015/Зміна N 1:2015 (EN 1593:1999/А1:2003, IDT). Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Пухирковий метод

563. ДСТУ ISO 16016:2018 (ISO 16016:2016, IDT). Технічна документація на продукцію. Захисні написи щодо обмеження застосування документів і продукції

564. ДСТУ CWA 16022:2015 (CWA 16022:2009, ІDT). Планування та управління витратами проекту (PSCPM)

565. ДСТУ-ЗТ ISO/TR 16060:2009 (ІSO/TR 16060:2003, ІDT). Випробування зварних з'єднань металевих матеріалів руйнівні. Травлення для макро- і мікроскопічного дослідження

566. ДСТУ ГОСТ 16093:2018 (ГОСТ 16093-2004, IDT; ISO 965-1:1998, MOD; ISO 965-3:1998, MOD). Основні норми взаємозамінності. Нарізь метрична. Допуски. Посадки із зазором

567. ДСТУ EN 1610:2007 (EN 1610:1997, ІDT). Дрени та колектори. Вимоги до конструкції та прокладання

568. ДСТУ ISO 16106:2010 (ІSO 16106:2006, ІDT). Паковання для небезпечних, сипучих чи великогабаритних вантажів. Настанови щодо застосування ІSO 9001

569. ДСТУ EN 16228-2:2016 (EN 16228-2:2014, IDT). Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 2. Мобільні бурові установки для цивільної та геотехнічної інженерії, розробки кар'єрів і видобування

570. ДСТУ EN 16231:2017 (EN 16231:2012, IDT). Методологія бенчмаркінгу енергетичної ефективності

571. ДСТУ EN 1628:2017 (EN 1628:2011 + A1:2015, IDT). Пішохідні дверні блоки, вікна, огороджувальні завіси, решітки та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість до статичного навантажування

572. ДСТУ EN 1629:2017 (EN 1629:2011 + A1:2015, IDT). Пішохідні дверні блоки, вікна, огороджувальні завіси, решітки та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Метод випробування на тривкість до динамічного навантажування

573. ДСТУ ISO/TR 16310:2018 (ISO/TR 16310:2014, IDT). Каталог символів для будівництва та управління об'єктами

574. ДСТУ EN 16361:2018 (EN 16361:2013 + A1:2016, IDT). Механізовані двері для пішоходів. Стандарт на продукцію, експлуатаційні характеристики. Дверні блоки, крім поворотних, спроектовані для установки з механізованим приводом без характеристик вогне...

575. ДСТУ ISO 16368:2010 (ІSO 16368:2003, ІDT). Мобільні підіймачі робочих платформ. Розрахунок конструкції, вимоги щодо безпеки та методи випробування

576. ДСТУ ISO 16369:2009 (ІSO 16369:2000, ІDT). Підйомники робочих платформ. Щогловий підйомник робочих платформ. Загальні технічні вимоги та методи випробування

577. ДСТУ EN 16392-2:2015 (EN 16392-2:2014, IDT). Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація ультразвукового обладнання з фазованими антенними решітками. Частина 2. Перетворювачі

578. ДСТУ ISO 16474-2:2015 (ІSO 16474-2:2013, ІDT). Фарби та лаки. Методи впливу лабораторних джерел світла. Частина 2. Ксенонові дугові лампи

579. ДСТУ EN ISO 16484-5:2014 (EN ІSO 16484-5:2014, ІDT). Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 5. Протокол зв'язку передавання даних

580. ДСТУ EN ISO 16484-6:2014 (EN ІSO 16484-6:2014, ІDT). Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 6. Випробування відповідності зв'язку передавання даних

581. ДСТУ EN 166:2017 (EN 166:2001, IDT). Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови

582. ДСТУ EN 16668:2018 (EN 16668:2016 + A1:2018, IDT). Клапани промислові. Вимоги та випробування металевих клапанів, використовуваних як арматура під тиском

583. ДСТУ EN 16714-1:2018 (EN 16714-1:2016, IDT). Неруйнівний контроль. Частина 1. Термографічний контроль. Загальні принципи

584. ДСТУ EN 16714-2:2018 (EN 16714-2:2016, IDT). Неруйнівний контроль. Частина 2. Термографічний контроль. Обладнання

585. ДСТУ EN 16714-3:2018 (EN 16714-3:2016, IDT) Неруйнівний контроль. Частина 3. Термографічний контроль. Терміни та визначення понять

586. ДСТУ EN 16763:2017 (EN 16763:2017, IDT). Послуги та роботи щодо систем протипожежного захисту та систем охоронного призначення

587. ДСТУ EN 16767:2017 (EN 16767:2016, IDT) Арматура промислова. Клапани зворотні сталеві та чавунні

588. ДСТУ EN ISO 16811:2015 (EN ISO 16811:2014, IDT; ISO 16811:2012, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Налаштування чутливості та діапазону розгортки

589. ДСТУ EN ISO 16827:2015 (EN ISO 16827:2014, IDT; ISO 16827:2012, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Визначення характеристик і розмірів несуцільностей

590. ДСТУ EN ISO 16828:2015 (EN ISO 16828:2014, IDT; ISO 16828:2012, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Дифракційно-часовий метод для виявлення та визначення розмірів несуцільностей

591. ДСТУ ISO 16831:2017 (ISO 16831:2012, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Визначення характеристик і верифікація ультразвукового обладнання для вимірювання товщини

592. ДСТУ EN 16851:2017 (EN 16851:2017, IDT). Крани. Системи легких кранів

593. ДСТУ EN 169:2017 (EN 169:2002, IDT). Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для зварювання та споріднених процесів. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання

594. ДСТУ EN 16946-1:2017 (EN 16946-1:2017, IDT). Енергоефективність будівель. Інспектування засобів автоматики та регулювання будівлі та технічного управління будівлею. Частина 1. Модулі М10-11

595. ДСТУ ISO 16979:2010 (ІSO 16979:2003, ІDT). Плити деревинні. Метод визначення вологості

596. ДСТУ ISO/IEC 17011:2017 (ISO/IEC 17011:2017, IDT). Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів з акредитації, що акредитують органи з оцінки відповідності

597. ДСТУ ISO/IEC TS 17021-2:2014. Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту. Частина 2. Вимоги до компетентності персоналу, який забезпечує аудит і сертифікацію систем менеджменту навколишнього ...

598. ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017, IDT). Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

599. ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (EN ІSO/ІEC 17065:2012, ІDT). Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг

600. ДСТУ EN 1708-1:2015 (EN 1708-1:2010, IDT). Зварювання. Зварні з'єднання сталевих елементів. Частина 1. Зварні з'єднання конструкційних елементів, що працюють під тиском

601. ДСТУ ISO 17132:2015 (ІSO 17132:2007, ІDT). Фарби та лаки. Випробування на Т-подібний згин

602. ДСТУ EN 1755:2014 (EN 1755:2000+A2:2013, ІDT). Безпечність промислових навантажувачів. Робота в потенційно вибухонебезпечних атмосферах. Використання при наявності займистих газів, парів, туману і пилу

603. ДСТУ EN ISO 17635:2018 (EN ISO 17635:2016, IDT; ISO 17635:2016, IDT). Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Загальні правила для металевих матеріалів

604. ДСТУ EN ISO 17636-1:2014 (EN ІSO 17636-1:2013, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Радіографічний контроль. Частина 1. Способи контролю рентгенівським і гамма-випромінюванням із застосуванням плівки

605. ДСТУ EN ISO 17637:2017 (EN ISO 17637:2016, IDT; ISO 17637:2016, IDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з'єднань, виконаних зварюванням плавленням

606. ДСТУ EN ISO 17638:2014 (EN ІSO 17638:2009, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль

607. ДСТУ EN ISO 17638:2018 (EN ISO 17638:2016, IDT; ISO 17638:2016, IDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль

608. ДСТУ EN ISO 17639:2016 (EN ISO 17639:2013, IDT; ISO 17639:2003, IDT). Руйнівні випробування зварних з'єднань металевих матеріалів. Макроскопічне та мікроскопічне оцінювання зварних з'єднань

609. ДСТУ EN ISO 17640:2014 (EN ІSO 17640:2010, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Способи, рівні контролю і оцінювання

610. ДСТУ EN ISO 17640:2018 (EN ISO 17640:2017, IDT; ISO 17640:2017, IDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Методи, рівні контролю та оцінювання

611. ДСТУ ISO 17741:2017 (ISO 17741:2016, IDT). Загальні технічні правила вимірювання, розрахунку та верифікації обсягів енергозбереження в проектах

612. ДСТУ ISO 17742:2017 (ISO 17742:2015, IDT). Розрахунок енергоефективності та обсягів енергозбереження для країн, регіонів і міст

613. ДСТУ ISO 17743:2017 (ISO 17743:2016, IDT). Енергозбереження. Визначення методологічної основи розрахунку та звітності щодо обсягів енергозбереження

614. ДСТУ EN 1779:2015 (EN 1779:1999, IDT). Неруйнівний контроль. Контроль герметичності. Критерії вибору методу і способу контролю

615. ДСТУ EN 1808:2016 (EN 1808:2015, IDT). Вимоги щодо безпеки підвісного підіймального обладнання. Проектні розрахунки, критерії стійкості, вимоги до конструкції. Випробування

616. ДСТУ EN ISO 18273:2018 (EN ISO 18273:2015, IDT; ISO 18273:2015, IDT). Матеріали зварювальні. Електроди, дріт та прутки для зварювання алюмінію та його сплавів. Класифікація

617. ДСТУ EN ISO 18275:2014 (EN ІSO 18275:2012, ІDT). Матеріали зварювальні. Eлектроди покриті для ручного дугового зварювання високоміцних сталей. Класифікація

618. ДСТУ ISO 18490:2017 (ISO 18490:2015, IDT). Неруйнівний контроль. Оцінювання гостроти зору для персоналу неруйнівного контролю

619. ДСТУ ISO 1856:2008 (ІSO 1856:2000, ІDT). Матеріали полімерні пористі еластичні. Метод визначення залишкової деформації у разі стискання

620. ДСТУ ISO 18563-1:2015 (ISO 18563-1:2015, IDT). Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація ультразвукового обладнання з фазованими антенними решітками. Частина 1. Прилади

621. ДСТУ ISO 18573:2010 (ІSO 18573:2003, ІDT). Стрічки конвеєрні. Атмосферні умови випробування і тривалість кондиціювання

622. ДСТУ EN 1863-2:2008 (EN 1863-2:2004, ІDT). Скло в будівництві. Скло загартоване вапняно-натрієве силікатне. Частина 2. Оцінювання відповідності продукції

623. ДСТУ EN 19:2017 (EN 19:2016, IDT). Арматура трубопровідна промислова. Маркування металевої арматури

624. ДСТУ EN ISO 19232-3:2015 (EN ISO 19232-3:2013, IDT; ISO 19232-3:2013, IDT). Контроль неруйнівний. Якість зображення на рентгенівських знімках. Частина 3. Класи якості зображення

625. ДСТУ EN ISO 1927-1:2018 (EN ISO 1927-1:2012, IDT; ISO 1927-1:2012, IDT). Вогнетриви монолітні (неформовані). Частина 1. Вступ та класифікація

626. ДСТУ ENV 1927-1:2005 (ENV 1927-1:1998, ІDT). Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця

627. ДСТУ EN 1927-1:2018 (EN 1927-1:2008, IDT). Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця

628. ДСТУ EN ISO 1927-2:2018 (EN ISO 1927-2:2012, IDT; ISO 1927-2:2012, IDT). Вогнетриви монолітні (неформовані). Частина 2. Відбирання проб для випробування

629. ДСТУ EN 1927-2:2018 (EN 1927-2:2008, IDT). Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна

630. ДСТУ EN 1927-2:2018/Поправка N 1:2018 (EN 1927-2:2008/AC:2009, IDT). Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна

631. ДСТУ ENV 1927-3:2005 (ENV 1927-3:1998, ІDT). Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис

632. ДСТУ EN ISO 1927-5:2018 (EN ISO 1927-5:2012, IDT; ISO 1927-5:2012, IDT). Вогнетриви монолітні (неформовані). Частина 5. Підготування та оброблення зразків для випробування

633. ДСТУ EN ISO 1927-6:2018 (EN ISO 1927-6:2012, IDT; ISO 1927-6:2012, IDT). Вогнетриви монолітні (неформовані). Частина 6. Визначення фізичних властивостей

634. ДСТУ EN ISO 19353:2016 (EN ISO 19353:2016, IDT; ISO 19353:2015, IDT). Безпечність машин. Запобігання пожежі та протипожежний захист

635. ДСТУ EN 1944:2008 (EN 1944:1996, ІDT). Стрічки самоклейкі. Вимірювання зусилля розмотування з малою швидкістю

636. ДСТУ Б EN 197-2:2016 (EN 197-2:2014, ІDT). Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності

637. ДСТУ ISO 19706:2018 (ISO 19706:2011, IDT). Настанови щодо оцінювання небезпечних чинників пожежі для людей

638. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010 (EN 1991-1-3:2003, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-3. Загальні дії. Снігові навантаження

639. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010/Зміна N 2:2018 (EN 1991-1-3:2003/А1:2015, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-3. Загальні дії. Снігові навантаження (EN 1991-1-3:2003, IDT)

640. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012 (EN 1991-1-6:2005, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-6. Загальні дії. Дії під час зведення

641. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012 (EN 1991-1-6:2005, IDT). Зміна N 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-6. Загальні дії. Дії під час зведення

642. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 (EN 1991-1-7:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-7. Загальні дії. Особливі динамічні впливи

643. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010/Зміна N 2:2018 (EN 1991-1-7:2006/А1:2014, IDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-7. Загальні дії. Особливі динамічні впливи (EN 1991-1-7:2006, IDT)

644. ДСТУ-Н Б EN 1991-3:2012 (EN 1991-3:2006, ІDT). Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 3. Дії, викликані кранами та обладнанням

645. ДСТУ-Н Б EN 1991-3:2012 (EN 1991-3:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 3. Дії, викликані кранами та обладнанням

646. ДСТУ-Н Б EN 1991-4:2012 (EN 1991-4:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 4. Бункери і резервуари

647. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-10:2012 (EN 1993-1-10:2005, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-10. Властивості тріщиностійкості і міцності матеріалу у напрямі товщини прокату

648. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-12:2012 (EN 1993-1-12:2007, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-12. Додаткові правила до EN 1993 для сталей класів не вище S 700

649. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-12:2012 (EN 1993-1-12:2007, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-12. Додаткові правила до EN 1993 для сталей класів не вище S 700

650. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010/Зміна N 2:2018. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій . Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1993-1-1:2005, IDT)

651. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-10:2012 (EN 1993-1-10:2005, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-10. Властивості тріщиностійкості і міцності матеріалу у напрямі товщини прокату

652. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:2012/Зміна N 2:2018 (EN 1993-1-5:2006/А1:2017, IDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-5. Пластинчасті конструктивні елементи (EN 1993-1-5:2006, ІDT)

653. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-7:2012 (EN 1993-1-7:2007, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-7. Пластинчасті конструкції при навантаженні поза межами площини

654. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-7:2012 (EN 1993-1-7:2007, ІDT). Зміна N 1.Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-7. Пластинчасті конструкції при навантаженні поза межами площини

655. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-9:2012 (EN 1993-1-9:2005, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-9. Витривалість

656. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-9:2012 (EN 1993-1-9:2005, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-9. Витривалість

657. ДСТУ-Н Б EN 1993-3-1:2012 (EN 1993-3-1:2006, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 3-1. Башти, щогли і димові труби. Башти і щогли

658. ДСТУ-Н Б EN 1993-3-1:2012 (EN 1993-3-1:2006, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 3-1. Башти, щогли і димові труби. Башти і щогли

659. ДСТУ-Н Б EN 1993-4-3:2012 (EN 1993-4-3:2007, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-3. Трубопроводи

660. ДСТУ-Н Б EN 1993-4-3:2012 (EN 1993-4-3:2007, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-3. Трубопроводи

661. ДСТУ-Н Б EN 1993-6:2012 (EN 1993-6:2007, ІDT). Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 6. Підкранові конструкції

662. ДСТУ-Н Б EN 1993-6:2012 (EN 1993-6:2007, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 6. Підкранові конструкції

663. ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:2012 (EN 1994-1-2:2005, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість

664. ДСТУ-Н Б EN 1995-2:2012 (EN 1995-2:2004, ІDT). Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 2. Мости

665. ДСТУ-Н Б EN 1995-2:2012 (EN 1995-2:2004, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 2. Мости

666. ДСТУ-Н Б EN 1996-1-2:2012 (EN 1996-1-2:2005, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість

667. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010 (EN 1999-1-2:2007, ІDT). Зміна N 1. Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-2. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість

668. ДСТУ ISO/IEC 20000-1:2016 (ISO/IEC 20000-1:2011, IDT). Інформаційні технології. Керування послугами. Частина 1. Вимоги до системи керування послугами

669. ДСТУ ISO 2009:2008 (ІSO 2009:1994, ІDT). Гвинти з потайною головкою звичайного виду та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні умови

670. ДСТУ EN ISO 20349:2015 (EN ІSO 20349:2010, ІDT). Засоби індивідуального захисту. Взуття для захисту від термічних ризиків і бризок розплавленого металу в ливарнях і під час зварювання. Вимоги та методи випробування

671. ДСТУ ISO 2039-1:2015 (ISO 2039-1:2001, IDT). Пластмаси. Визначення твердості. Частина 1. Метод вдавлювання кульки

672. ДСТУ EN 205:2014 (EN 205:2003, ІDT). Клеї несилові для деревини. Метод визначання міцності з'єднання внапусток під час поздовжнього розтягування на зсув

673. ДСТУ EN 206:2018 (EN 206:2013 + A1:2016, IDT). Бетон. Технічні вимоги, експлуатаційні характеристики, виробництво та критерії відповідності

674. ДСТУ ENV 206:2018 (ENV 206:1990, IDT). Бетон. Технічні вимоги, експлуатаційні характеристики, виробництво та критерії відповідності

675. ДСТУ ISO 20669:2018 (ISO 20669:2017, IDT). Неруйнівний контроль. Імпульсний вихрострумовий контроль деталей з феромагнітних металів

676. ДСТУ HD 21.4 S2:2016 (HD 21.4 S2:1990, IDT). Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 4. Кабелі в оболонці для стаціонарного прокладання

677. ДСТУ ISO 21809-4:2018 (ISO 21809-4:2009, IDT). Нафтова та газова промисловість. Зовнішні покриви підземних або підводних трубопроводів у трубопровідних транспортних системах. Частина 4. Поліетиленові покриви (двошаровий поліетилен)

678. ДСТУ EN ISO 21809-5:2018 (EN ISO 21809-5:2017, IDT; ISO 21809-5:2017, IDT). Нафтова та газова промисловість. Зовнішні покриви підземних або підводних трубопроводів у трубопровідних транспортних системах. Частина 5. Зовнішні бетонні покриви

679. ДСТУ ISO 22325:2017 (ISO 22325:2016, IDT). Безпека та стійкість до надзвичайних ситуацій. Управління у надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації щодо оцінювання готовності

680. ДСТУ 2251:2018. Кутики сталеві гарячекатані рівнополичні. Сортамент

681. ДСТУ ISO 22721:2014 (ІSO 22721:2007, ІDT). Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом, покриті гумою або пластиком, для підземних гірничих робіт. Технічні вимоги

682. ДСТУ EN ISO 23277:2014 (EN ІSO 23277:2009, ІDT). Контроль неруйнівний зварних швів. Капілярний контроль. Рівні приймання

683. ДСТУ EN ISO 23277:2018 (EN ISO 23277:2015, IDT; ISO 23277:2015, IDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Капілярний контроль. Рівні приймання

684. ДСТУ EN ISO 23278:2014 (EN ІSO 23278:2009, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Магнитопорошковий контроль зварних швів. Рівні приймання

685. ДСТУ EN ISO 23278:2018 (EN ISO 23278:2015, IDT; ISO 23278:2015, IDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль. Рівні приймання

686. ДСТУ EN ISO 23279:2014 (EN ІSO 23279:2010, ІDT). Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Характеристика індикацій у зварних швах

687. ДСТУ ISO 23599:2017 (ISO 23599:2012, IDT). Вироби для надання допомоги сліпим і людям зі слабким зором. Тактильні індикатори пішохідної зони

688. ДСТУ ISO 23932:2018 (ISO 23932:2009, IDT). Інжиніринг пожежної безпеки. Загальні принципи

689. ДСТУ EN ISO 2400:2016 (EN ISO 2400:2012, IDT; ISO 2400:2012, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Технічні умови на калібрувальний зразок N 1

690. ДСТУ ISO 2401:2005 (ІSO 2401:1972, ІDT). Електроди покриті. Визначення коефіцієнта використання, переходу металу і коефіцієнта наплавлення

691. ДСТУ ГОСТ 24155:2018 (ГОСТ 24155-2016, IDT). Конструкції залізобетонних високих пасажирських платформ. Технічні умови

692. ДСТУ-Н IAF GD 24:2015 (ІAF GD 24:2009, ІDT). Рекомендації Міжнародного форуму з акредитації щодо застосування ІSO/ІEC 17024:2003 'Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу'

693. ДСТУ ISO 2439:2005 (ІSO 2439:1997, ІDT). Матеріали полімерні чарункові еластичні. Визначення твердості методом втискування

694. ДСТУ ISO 2478:2018 (ISO 2478:1987, IDT). Вироби вогнетривкі щільні формовані. Визначення незворотної зміни розмірів під час нагрівання

695. ДСТУ ISO 2503:2015 (ISO 2503:2009, IDT). Устатковання для газового зварювання. Регулятори тиску та регулятори тиску з витратомірами для газових балонів, використовуваних під час зварювання, різання та суміжних процесів з тиском газу до 300 бар ...

696. ДСТУ ISO 2503:2015/Зміна N 1:2015 (ISO 2503:2009/Amd 1:2015, IDT). Устатковання для газового зварювання. Регулятори тиску та регулятори тиску з витратомірами для газових балонів, використовуваних під час зварювання, різання та суміжних процесів ...

697. ДСТУ CEN ISO/TR 25107:2015 (CEN ISO/TR 25107:2006, IDT; ISO/TR 25107:2006, IDT). Неруйнівний контроль. Настанови щодо програм навчання методам неруйнівного контролю

698. ДСТУ ISO 251:2009 (ІSO 251:2003, ІDT). Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом. Ширини та довжини

699. ДСТУ 2522-94. Вентилятори радіальні загального призначення. Фланці. Розміри

700. ДСТУ EN 253:2016 (EN 253:2009+A2:2015, IDT). Розподільчі мережі опалення. Попередньо ізольовані системи трубопроводів із нерухомою ізоляцією для підземного прокладання мереж гарячого водопостачання. Системи труб зі сталевою напірною трубою з полі...

701. ДСТУ ISO 2553:2014 (ISO 2553:2013, IDT). Зварювання та споріднені процеси. Умовні познаки на креслениках. Зварні з’єднання

702. ДСТУ EN ISO 2560:2014. Матеріали зварювальні. Eлектроди покриті для ручного дугового зварювання нелегованих та дрібнозернистих сталей. Класифікація

703. ДСТУ ISO 262:2005 (ІSO 262:1998, ІDT). Нарізі метричні ІSO загального призначення. Вибір розмірів для гвинтів, болтів та гайок

704. ДСТУ 2624-94. Зв'язок телефонний. Системи сигналізації. Терміни та визначення

705. ГОСТ 26605-93 (ИСО 3386-1-86). Полимерные эластичные ячеистые материалы. Определение зависимости напряжение-деформация при сжатии и напряжения сжатия

706. ДСТУ Б Д.2.7-1:2012. Зміна N2. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

707. ДСТУ ISO 272:2005 (ІSO 272:1982, ІDT). Вироби кріпильні шестигранні. Розміри 'під ключ'

708. ДСТУ ISO 2740:2016 (ISO 2740:2009, IDT). Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Зразки для випробування на розтяг

709. ДСТУ ISO 2808:2015 (ІSO 2808:2007, ІDT). Фарби та лаки. Визначення товщини плівки

710. ДСТУ ISO 2810:2015 (ІSO 2810:2004, ІDT). Фарби та лаки. Випробування покриттів на вплив атмосферних умов. Експозиція та оцінювання

711. ДСТУ ISO 2811-2:2015 (ІSO 2811-2:2011, ІDT). Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 2. Метод занурення

712. ДСТУ ISO 2811-3:2015 (ІSO 2811-3:2011, ІDT). Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 3. Осциляційний метод

713. ДСТУ ISO 2812-1:2015 (ІSO 2812-1:2007, ІDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до дії рідин. Частина 1. Метод занурення в рідини, за винятком води

714. ДСТУ ISO 2812-3:2015 (ІSO 2812-3:2012, ІDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідин. Частина 3. Метод із застосуванням абсорбуючого середовища

715. ДСТУ ISO 2812-4:2015 (ІSO 2812-4:2007, ІDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідини. Частина 4. Краплинні методи

716. ДСТУ ISO 2813:2015 (ІSO 2813:2014, ІDT). Фарби та лаки. Визначення блиску під кутом 20<град>, 60<град> і 85<град>

717. ДСТУ ISO 28199-2:2015. Фарби та лаки. Оцінювання властивостей систем покриття, пов'язаних із процесом нанесення. Частина 2. Стабільність кольору, технологічна покривність, повторне розчинення, поглинання надлишку за перерозпилення, змочування, ...

718. ДСТУ ГОСТ 28450:2018 (ГОСТ 28450-2014, IDT). Бруси мостові дерев'яні. Технічні умови

719. ДСТУ ГОСТ 2.850:2011 (ГОСТ 2.850-75, ІDT). Горная графическая документация. Виды и комплектность

720. ДСТУ EN 286-1:2016 (EN 286-1:1998; EN 286-1:1998/AC:2002; EN 286-1:1998/A1:2002; EN 286-1:1998/A2:2005, IDT). Посудини, що працюють під тиском, для повітря чи азоту. Частина 1. Посудини, що працюють під тиском, загальної призначеності

721. ДСТУ EN 286-3:2014 (EN 286-3:1994, ІDT). Посудини, що працюють під тиском, для повітря чи азоту. Частина 3. Посудини зі сталі для пневматичних гальмівних систем і допоміжних пристроїв рухомого складу залізниць. Загальні технічні вимоги

722. ДСТУ EN 286-4:2014. Посудини, що працюють під тиском, для повітря чи азоту. Частина 4. Посудини з алюмінієвих сплавів для пневматичних гальмівних систем і допоміжних систем і допоміжних пристроїв рухомого складу залізниць. Загальні технічні вимоги

723. ДСТУ ISO 2884-1:2015 (ІSO 2884-1:1999, ІDT). Фарби та лаки. Визначення в'язкості ротаційними віскозиметрами. Частина 1. Віскозиметр конус-пластина, що працює за високої швидкості зсуву

724. ДСТУ ISO 2884-2:2015 (ІSO 2884-2:2003, ІDT). Фарби та лаки. Визначення в'язкості з використанням ротаційного віскозиметра. Частина 2. Дисковий або кульковий віскозиметр, що працює за заданої швидкості

725. ДСТУ 2893-94. Системи централізованого пилоприбирання. Загальні вимоги безпеки

726. ДСТУ 2961-94. Організація промислового виробництва. Нормування матеріалів та виробничих процесів. Терміни та визначення

727. ДСТУ ISO 29845:2018 (ISO 29845:2011, IDT.) Технічна документація на продукцію. Типи документів

728. ДСТУ 3021-95. Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

729. ДСТУ EN 303-4:2017 (EN 303-4:1999, IDT). Котли опалювальні. Частина 4. Котли з форсунками з примусовою тягою. Спеціальні вимоги для котлів з мазутними форсунками з примусовою тягою вихідної потужності до 70 кВт та ...

730. ДСТУ ISO 3057:2016 (ISO 3057:1998, IDT). Контроль неруйнівний. Металографічний метод реплік для обстеження поверхні

731. ДСТУ ISO 3058:2016 (ISO 3058:1998, IDT). Контроль неруйнівний. Допоміжні засоби для візуального контролю. Вибір луп з малою кратністю збільшення

732. ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94). Зміна N 2. Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання

733. ДСТУ EN ISO 3059:2016 (EN ISO 3059:2012, IDT; ISO 3059:2012, IDT). Неруйнівний контроль. Капілярний та магнітопорошковий контроль. Умови огляду

734. ДСТУ ISO 31000:2018 (ISO 31000:2018, IDT). Менеджмент ризиків. Принципи та настанови

735. ДСТУ ISO/TR 31004:2018 (ISO/TR 31004:2013, IDT). Менеджмент ризиків. Настанова з впровадження ІSO 31000

736. (ГОСТ 3.1102-2011, ІDT). Єдина система технологічної документації. Стадії розробки та види документів. Загальні положення

737. ДСТУ ГОСТ 3.1128:2014 (ГОСТ 3.1128-93, ІDT). Єдина система технологічної документації. Загальні правила виконання графічних технологічних документів

738. ДСТУ EN 312:2018 (EN 312:2010, IDT). Плити деревинно-стружкові. Технічні вимоги

739. ДСТУ ГОСТ 31294:2018 (ГОСТ 31294-2005, IDT). Клапани запобіжні прямої дії. Загальні технічні умови

740. ДСТУ 3130-95. Станції теплові електричні на органічному паливі. Загальні вимоги щодо захисту від шуму

741. ДСТУ 3160-95. Компресорне обладнання. Визначення вібраційних характеристик. Загальні вимоги

742. ДСТУ ISO 3183:2017 (ISO 3183:2012, IDT). Нафтова та газова промисловість. Труби сталеві для трубопровідних транспортних систем

743. ДСТУ ISO 3231:2015 (ІSO 3231:1993, ІDT). Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу вологої атмосфери, що містить діоксид сірки

744. ДСТУ ISO 3233-1:2015 (ІSO 3233-1:2013, ІDT). Фарби та лаки. Визначення об'ємної частки нелетких речовин. Частина 1. Метод визначення частки нелетких речовин та густини сухої плівки за законом Архімеда з використанням тестової пластини з покриттям

745. ДСТУ ISO 3233-2:2015. Фарби та лаки. Визначення об'ємної частки нелетких речовин. Частина 2. Метод з використанням визначення вмісту нелетких речовин згідно з ІSO 3251 та густини сухої плівки за законом Архімеда з використанням тестових пластин ...

746. ДСТУ ISO 3233-3:2015. Фарби та лаки. Визначення об'ємної частки нелетких речовин. Частина 3. Визначення розрахунком на основі вмісту нелетких речовин згідно з ІSO 3251, густини лакофарбового матеріалу та густини розчинника у лакофарбовому матеріалі

747. ДСТУ 3295-95. Труби сталеві. Металографічний метод визначення забрудненості металу неметалевими включеннями

748. ДСТУ 3295-95. (Поправка). Труби сталеві. Металографічний метод визначення забрудненості металу неметалевими включеннями

749. ДСТУ EN ISO 3325:2017 (EN ISO 3325:1999, IDT; ISO 3325:1996, IDT). Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Визначення границі міцності під час поперечного згинання

750. ДСТУ ISO 3340:2018 (ISO 3340:1976, IDT). Плити волокнисті будівельні. Метод визначення вмісту піску

751. ГІД 34.01.101-2009. Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж (Покажчик станом на 01.07.18)

752. ГІД 34.01.103-2004. Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівницва для використання на об'єктах електроенергетичної галузі (ВСН) (за станом на 01.07.2018 р.)

753. ГІД 34.01.103-2004. Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівницва для використання на об'єктах електроенергетичної галузі (ВСН) (за станом на 01.10.2018 р.)

754. ГІД 34.01.101-2009. Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж (Покажчик станом на 01.10.18)

755. ГІД 34.01.103-2004. Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівницва для використання на об'єктах електроенергетичної галузі (ВСН) (за станом на 01.01.2019 р.)

756. ГІД 34.01.101-2009. Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж (Покажчик станом на 01.01.19)

757. ДСТУ EN ISO 3452-1:2014 (EN ІSO 3452-1:2013, ІDT). Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні принципи

758. ДСТУ EN ISO 3452-2:2014. Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 2. Випробування дефектоскопічних матеріалів (EN ІSO 3452-2:2013, ІDT)

759. ДСТУ EN ISO 3452-3:2014 (EN ІSO 3452-3:2013, ІDT). Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 3. Контрольні випробувальні зразки

760. ДСТУ EN ISO 3452-4:2008 (EN ІSO 3452-4:1998, ІDT). Неруйнівний контроль. Контроль капілярний. Частина 4. Устатковання

761. ДСТУ 3493-96 (ГОСТ 30528-97). Системи вентиляційні. Фільтри повітряні. Типи і основні параметри

762. ДСТУ EN 355:2017 (EN 355:2002, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Амортизатори (чинний до 01.01.2019

763. ДСТУ EN ISO 3581:2015 (EN ISO 3581:2012, IDT; ISO 3581:2012, IDT). Зварювальні матеріали. Електроди з покривом для ручного дугового зварювання нержавких і жароміцних сталей. Класифікація

764. ДСТУ EN 358:2017 (EN 358:1999, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Пояси для утримування і обмежування та утримувальні стропи

765. ДСТУ EN 361:2017 (EN 361:2002, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Спорядження для всього тіла

766. ДСТУ EN 362:2017 (EN 362:2004, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З'єднувачі

767. ДСТУ EN 364:2001/Поправка N 1:2015 (EN 364:1992/АС:1993, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падінь з висоти. Методи випробування

768. ДСТУ ISO 3668:2015 (ІSO 3668:1998, ІDT). Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб

769. ДСТУ EN ISO 3691-5:2014 (EN ІSO 3691-5:2014 + EN ІSO 3691-5:2014/AC:2014, ІDT). Промислові навантажувачі. Вимоги щодо безпеки та перевіряння. Частина 5. Самохідні візки керовані пішоходом

770. ДСТУ EN ISO 3746:2016 (EN ISO 3746:2010, IDT; ISO 3746:2010, IDT). Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Наближений метод із використанням обгинальної поверхні вимірювання ...

771. ДСТУ EN ISO 3747:2016 (EN ISO 3747:2010, IDT; ISO 3747:2010, IDT). Акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічний або наближений метод для використання на місці ...

772. ДСТУ EN ISO 3766:2018 (EN ISO 3766:2003, IDT; ISO 3766:2003, IDT). Кресленики будівельні. Спрощене подання для залізобетонної арматури

773. ДСТУ EN 378-2:2017 (EN 378-2:2016, IDT). Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація

774. ДСТУ EN 380:2008 (EN 380:1993, ІDT). Лісоматеріали конструкційні. Загальні настанови щодо методів випробування на статичне навантаження

775. ДСТУ EN 388:2017 (EN 388:2016, IDT). Рукавички захисні для захисту від механічних ушкоджень

776. ДСТУ 3896:2007. Вітроенергетика. Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. Терміни та визначення понять

777. ДСТУ 3958:2015. Пожежна безпека. Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості. Загальні технічні вимоги і методи випробування

778. ДСТУ EN 397:2017 (EN 397:2012+A1:2012, IDT). Каски захисні промислові

779. ДСТУ 3997-2000. Автонавантажувачі та електронавантажувачі. Терміни та визначення основних понять

780. ДСТУ ISO 4015:2007 (ІSO 4015:1979, ІDT). Болти з шестигранною головкою. Клас точності В. Зменшений стрижень, діаметр якого приблизно дорівнює середньому діаметру нарізі. Технічні умови

781. ДСТУ ISO 4016:2007 (ІSO 4016:1999, ІDT). Болти з шестигранною головкою. Клас точності С. Технічні умови

782. ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998). Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі

783. ДСТУ ISO 4035:2006 (ІSO 4035:1999, ІDT). Гайки шестигранні низькі (з фаскою). Класи точності А і В

784. ДСТУ ISO 404:2014 (ІSO 404:2013, ІDT). Сталь і вироби із сталі. Загальні технічні вимоги до постачання

785. ДСТУ ISO 4063:2014 (ISO 4063:2009, IDT). Зварювання та споріднені процеси. Перелік й умовні познаки процесів

786. ДСТУ EN ISO 4126-1:2017 (EN ISO 4126-1:2013, IDT; ISO 4126-1:2013, IDT). Пристрої безпеки для захисту від надмірного тиску. Частина 1. Клапани запобіжні

787. ДСТУ EN ISO 4126-3:2017 (EN ISO 4126-3:2006, IDT; ISO 4126-3:2006, IDT). Механізми запобіжні для захисту від надлишкового тиску. Частина 3. Комплекти запобіжних клапанів і запобіжних клапанів з розривною мембраною

788. ДСТУ EN ISO 4126-4:2017 (EN ISO 4126-4:2013, IDT; ISO 4126-4:2013, IDT). Механізми запобіжні для захисту від надлишкового тиску. Частина 4. Керовані запобіжні клапани

789. ДСТУ EN ISO 4136:2014 (EN ІSO 4136:2012, ІDT). Випробування зварних з'єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на поперечний розтяг

790. ДСТУ EN ISO 4157-1:2018 (EN ISO 4157-1:1998, IDT; ISO 4157-1:1998, IDT). Кресленики будівельні. Системи позначення. Частина 1. Будівлі та частини будівель

791. ДСТУ EN ISO 4157-2:2018 (EN ISO 4157-2:1998, IDT; ISO 4157-2:1998, IDT). Кресленики будівельні. Системи позначення. Частина 2. Назва та номери приміщень

792. ДСТУ EN ISO 4157-3:2018 (EN ISO 4157-3:1998, IDT; ISO 4157-3:1998, IDT). Кресленики будівельні. Системи позначення. Частина 3. Ідентифікація приміщень

793. ДСТУ ISO 4161:2007 (ІSO 4161:1999, ІDT). Гайки шестигранні зі скошеним буртом. Нарізь з великим кроком. Технічні умови

794. ДСТУ EN ISO 4172:2018 (EN ISO 4172:1996, IDT; ISO 4172:1991, IDT). Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Кресленики монтажні для збірних конструкцій

795. ДСТУ 4223:2003. Котли, посудини під тиском і трубопроводи. Технічне діагностування. Загальні вимоги

796. ДСТУ ISO 4266-4:2010 (ІSO 4266-4:2002, ІDT). Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 4. Вимірювання температури в резервуарах під атмосферним тиском

797. ДСТУ ISO 4301-2:2015 (ISO 4301-2:2009, IDT). Крани підйомні. Класифікація. Частина 2. Самохідні крани

798. ДСТУ 4372:2005. Перетворювачі іржі на основі деревинної речовини. Технічні умови

799. ДСТУ EN 448:2016 (EN 448:2015, IDT). Розподільчі мережі опалення. Попередньо ізольовані системи трубопроводів із нерухомою ізоляцією для підземного прокладання мереж гарячого водопостачання. Системи фітингів, виготовлених зі сталевих напірних труб

800. ДСТУ 4494:2005 (ІEC 60239:1997, NEQ). Електроди зграфітовані та ніпелі до них. Загальні технічні умови (зі Змінами N 1, N 2, N 3)

801. ДСТУ EN 45510-2-3:2015 (EN 45510-2-3:2000, IDT). Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 2-3. Електрообладнання. Стаціонарні акумулятори та зарядні пристрої

802. ДСТУ EN 45510-2-6:2015 (EN 45510-2-6:2000, IDT). Настанова щодо поставок обладнання електростанцій. Частина 2-6. Електрообладнання. Генератори

803. ДСТУ EN 45544-3:2016 (EN 45544-3:2015, IDT). Повітря робочої зони. Електричні прилади для безпосереднього виявлення та безпосереднього вимірювання вмісту токсичних газів і парів. Частина 3. Вимоги до приладів, призначених для загального виявлення ...

804. ДСТУ EN 45544-4:2016 (EN 45544-4:2016, IDT). Повітря робочої зони. Електричні прилади для безпосереднього виявлення та безпосереднього вимірювання вмісту токсичних газів і парів. Частина 4. Настанови щодо вибору, встановлення, застосування та ...

805. ДСТУ EN 457-2001 (EN 457:1992, ІDT). Безпечність машин. Звукові сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування

806. ДСТУ EN ISO 4589-1:2015 (EN ISO 4589-1:1999, IDT; ISO 4589-1:1996, IDT). Пластмаси. Визначення характеристик горіння за кисневим індексом. Частина 1. Настанови

807. ДСТУ EN ISO 4589-2:2015 (EN ISO 4589-2:1999, IDT; ISO 4589-2:1996, IDT). Пластмаси. Визначення характеристик горіння за кисневим індексом. Частина 2. Випробування температурою зовнішнього середовища

808. ДСТУ EN ISO 4589-2:2018 (EN ISO 4589-2:2017, IDT; ISO 4589-2:2017, IDT). Пластмаси. Визначення характеристик горіння за кисневим індексом. Частина 2. Випробування за температури навколишнього середовища

809. ДСТУ EN ISO 4589-2:2015/Зміна N 1:2015 (EN ISO 4589-2:1999/А1:2006, IDT; ISO 4589-2:1996/Amd 1:2005, IDT). Пластмаси. Визначення характеристик горіння за кисневим індексом. Частина 2. Випробування температурою зовнішнього середовища

810. ДСТУ EN ISO 4589-3:2015 (EN ISO 4589-3:1996, IDT; ISO 4589-3:1996, IDT). Пластмаси. Визначення характеристик горіння за кисневим індексом. Частина 3. Випробування в умовах підвищених температур

811. ДСТУ 4616:2006. Зміна N 1. Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві приварні на PN до 10 МПа. Типи, основні параметри та розміри

812. ДСТУ ISO 4628-1:2015. Фарби та лаки. Оцінювання руйнувань лакофарбових покриттів. Визначення кількості, розмірів дефектів та інтенсивності однорідних змін зовнішнього вигляду. Частина 1. Основні принципи та система оцінювання (ІSO 4628-1:2003, ІDT)

813. ДСТУ EN 474-3:2014 (EN 474-3:2006+A1:2009, ІDT). Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Вимоги до навантажувачів

814. ДСТУ EN 474-4:2014 (EN 474-4:2006+A2:2012, ІDT). Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 4. Вимоги до навантажувачів-екскаваторів із зворотною лопатою

815. ДСТУ 4761:2007 (EN 317:1993, MOD). Плити деревинностружкові та деревинноволокнисті. Метод визначення розбухання за товщиною після занурення у воду

816. ДСТУ EN 482:2016 (EN 482:2012+A1:2015, IDT). Повітря робочої зони. Загальні вимоги до характеристик методик вимірювання вмісту хімічних речовин

817. ДСТУ 4859:2007. Вітроенергетика. Установки електричні вітряні малої потужності. Загальні технічні вимоги

818. ДСТУ 4920:2008. Пилопродукція. Визначання радіального та тангенціального усихання

819. ДСТУ ISO 4967:2017 (ISO 4967:2013, IDT) Сталь. Визначення вмісту неметалевих включень. Металографічний метод оцінювання за стандартними шкалами

820. ДСТУ ISO 4969:2010 (ІSO 4969:1980, ІDT). Сталь. Макроскопічне дослідження травленням сильними мінеральними кислотами

821. ДСТУ ISO 4986:2015 (ISO 4986:2010, IDT). Сталеві відливки. Магнітопорошковий контроль

822. ДСТУ ISO 4995:2015 (ISO 4995:2014, IDT). Гарячекатана листова сталь високої якості

823. ДСТУ EN 500-1:2014 (EN 500-1:2006+A1:2009, ІDT). Мобільні дорожні машини. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги

824. ДСТУ EN 500-2:2014 (EN 500-2:2006+A1:2008, ІDT). Мобільні дорожні машини. Безпека. Частина 2. Спеціальні вимоги до машин для насічки брущатки та маркування дорожнього покриття

825. ДСТУ EN 500-3:2014 (EN 500-3:2006+A1:2008, ІDT). Мобільні дорожні машини. Безпека. Частина 3. Спеціальні вимоги до машин для зміцнення грунту та до перероблювальних машин

826. ДСТУ EN 500-4:2014 (EN 500-4:2011, ІDT). Мобільні дорожні машини. Безпека. Частина 4. Спеціальні вимоги до ущільнювальних установок

827. ДСТУ EN 500-6:2014 (EN 500-6:2006+A1:2008, ІDT). Мобільні дорожні машини. Безпека. Частина 6. Спеціальні вимоги до дорожніх бетоноукладальних та обробних машин

828. ДСТУ EN 50085-1:2015 (EN 50085-1:2005, A1:2013, ІDT). Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 1. Загальні вимоги

829. ДСТУ EN 50085-2-1:2015. Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 2-1. Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів, призначених для монтування на стінах і стелях

830. ДСТУ EN 50085-2-3:2015 (EN 50085-2-3:2010, ІDT). Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 2-3. Спеціальні вимоги до щілинних систем кабельних виробів, призначених для монтування в шафах

831. ДСТУ EN 50131-3:2014 (EN 50131-3:2009, ІDT) . Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 3. Прилади приймально-контрольні

832. ДСТУ EN 50131-4:2014 (EN 50131-4:2009, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 4. Оповіщувачі

833. ДСТУ CLC/TS 50131-12:2017 (CLC/TS 50131-12:2016, IDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 12. Методи і вимоги до включення та відключення систем охоронної сигналізації

834. ДСТУ EN 50131-2-2:2012 (EN 50131-2-2:2008, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-2. Сповіщувачі охоронні пасивні інфрачервоні

835. ДСТУ EN 50131-5-3:2017 (EN 50131-5-3:2017, IDT). Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 5-3. Вимоги до взаємозв'язків устатковання з використанням радіочастотних технологій

836. ДСТУ EN 50134-1:2014 (EN 50134-1:2002, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Суспільні системи сигналізації. Частина 1. Вимоги до систем

837. ДСТУ EN 50134-7:2017 (EN 50134-7:2017, IDT.) Системи тривожної сигналізації. Суспільні системи сигналізації. Частина 7. Правила застосування

838. ДСТУ EN 50136-3:2014 (EN 50136-3:2013, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 3. Вимоги до трансивера центру приймання тривожних сповіщень (ТЦПТС)

839. ДСТУ ISO 5019-1:2018 (ISO 5019-1:1984, IDT). Вироби вогнетривкі. Розміри. Частина 1. Прямокутна цегла

840. ДСТУ ISO 5019-2:2018 (ISO 5019-2:1984, IDT). Вироби вогнетривкі. Розміри. Частина 2. Склепінна цегла

841. ДСТУ EN 50194:2009 (EN 50194:2000, ІDT). Сигналізатори горючих газів для житлових споруд електричні. Технічні вимоги та методи випробування

842. ДСТУ EN 50200:2016 (EN 50200:2006, IDT). Метод випробування на вогнестійкість незахищених кабелів із малим поперечним розрізом, призначених для застосування в колах систем безпеки

843. ДСТУ EN 50286:2015 (EN 50286:1999+EN 50286:1999/corrіgendum Oct. 2004, ІDT). Одяг захисний електроізоляційний для роботи на низьковольтних установках

844. ДСТУ EN 50288-3-1:2016 (EN 50288-3-1:2003, IDT). Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 3-1. Групові технічні умови для неекранованих кабелів з характеристиками до 100 МГц. Горизонтальні та магістр..

845. ДСТУ EN 50292:2016 (EN 50292:2013, IDT). Сигналізатори оксиду вуглецю для житлових споруд, автопричепів та суден. Настанови щодо вибору, встановлення, застосування та технічного обслуговування

846. ДСТУ EN 50321:2015 (EN 50321:1999, ІDT). Взуття електроізоляційне для роботи на низьковольтних установках

847. ДСТУ CLC/TS 50398:2014 (CLC/TS 50398:2009, ІDT). Системи тривожної сигналізації. Комбіновані та інтегровані системи тривожної сигналізації. Загальні вимоги

848. ДСТУ EN 50486:2014 (EN 50486:2008, IDT). Устатковання для використання в системах аудіо і відео входу дверей

849. ДСТУ EN 50495:2017 (EN 50495:2010, IDT). Механізми запобіжні, необхідні для безпечної роботи устатковання з урахуванням вибухонебезпечності

850. ДСТУ EN 50518-3:2014 (EN 50518-3:2013, ІDT). Центр спостереження та приймання тривожних сповіщень. Частина 3. Процедури та вимоги до організації роботи

851. ДСТУ ISO 505:2005 (ІSO 505:1999, ІDT). Стрічки конвеєрні. Метод визначення опору розповсюдженню розриву конвеєрних стрічок з тканинним каркасом

852. ДСТУ EN 50525-1:2016 (EN 50525-1:2011, IDT). Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 1. Загальні вимоги

853. ДСТУ EN 50575:2016 (EN 50575:2014, IDT). Кабелі силові, кабелі керування та зв'язку. Кабелі для загального використання в будівельно-монтажних роботах з урахуванням пожежних вимог

854. ДСТУ EN 50577:2016 (EN 50577:2015, IDT). Електричні кабелі. Випробування на вогнетривкість незахищених електричних кабелів (класифікація Р)

855. ДСТУ EN 50588-1:2017 (EN 50588-1:2015, IDT). Трансформатори середньої потужності з частотою 50 Гц з найвищою напругою для обладнання, що не перевищує 36 кВ. Частина 1. Загальні вимоги

856. ДСТУ EN 50618:2015 (EN 50618:2014, IDT). Кабелі електричні для фотоелектричних систем

857. ДСТУ EN 520:2017 (EN 520:2004 + A1:2009, IDT). Гіпсокартонні плити. Визначення, вимоги та методи випробування

858. ДСТУ EN 520:2018 (EN 520:2004+A1:2009, IDT). Плити гіпсокартонні. Визначення, вимоги та методи випробування

859. ДСТУ ISO 5285:2009 (ІSO 5285:2004, ІDT). Стрічки конвеєрні. Настанови щодо зберігання та транспортування

860. ДСТУ EN 530:2017 (EN 530:2010, IDT). Стійкість проти стирання матеріалів захисного одягу. Методи випробовування

861. ДСТУ EN 536:2016 (EN 536:2015, IDT). Машини будівельно-дорожні. Установки змішувальні для будівельно-дорожніх матеріалів. Вимоги щодо безпеки

862. ДСТУ Б EN 539-1:2016 (EN 539-1:2005, ІDT) . Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 1. Випробування на герметичність

863. ДСТУ Б EN 539-2:2016 (EN 539-2:2013, ІDT). Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 2. Випробування на морозостійкість

864. ДСТУ EN ISO 544:2015 (EN ISO 544:2011, IDT; ISO 544:2011, IDT). Матеріали зварювальні. Технічні умови постачання присадних матеріалів і флюсів. Тип продукції, розміри, допуски та маркування

865. ДСТУ EN ISO 5459:2018 (EN ISO 5459:2011, IDT; ISO 5459:2011, IDT). Технічні вимоги до геометричних характеристик продукції (GPS). Геометричні допуски. Бази та системи баз

866. ДСТУ EN 55015:2015 (EN 55015:2006, IDT). Норми та методи вимірювання характеристик радіозавад електричного освітлювального й аналогічного обладнання (див. Зміну N 1)

867. ДСТУ EN 55015:2017 (EN 55015:2013; EN 55015:2013/A1:2015, IDT). Устатковання освітлювальне та аналогічне електричне. Норми та методи вимірювання характеристик радіозавад

868. ДСТУ EN 55015:2015/Зміна N 1:2015 (EN 55015:2006/A1:2007, IDT)). Норми та методи вимірювання характеристик радіозавад електричного освітлювального й аналогічного обладнання

869. ДСТУ ISO 565:2007 (ІSO 565:1990, ІDT). Решета та сита контрольні. Тканини металеві дротяні, перфоровані металеві пластини та листи, вироблені методом гальванопластики. Номінальні розміри отворів

870. ДСТУ EN 565:2015 (EN 565:2006, IDT). Спорядження для альпінізму. Стрічка. Вимоги щодо безпеки та методи випробування

871. ДСТУ EN 566:2015 (EN 566:2006, IDT). Спорядження для альпінізму. Петлі. Вимоги щодо безпеки та методи випробування

872. ДСТУ EN 569:2015 (EN 569:2007, IDT). Спорядження для альпінізму. Сталеві гачки. Вимоги щодо безпеки та методи випробування

873. ДСТУ ISO 5802:2010. Промислові вентилятори. Методи випробування характеристик за місцем встановлення (ІSO 5802:2001, ІDT)

874. ДСТУ ГОСТ 5812:2018 (ГОСТ 5812-2014, IDT). Костилі для залізниць. Загальні технічні умови

875. ДСТУ ISO 583-1:2007 (ІSO 583-1:1999, ІDT). Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом. Повна товщина і товщина елементів. Частина 1. Методи випробування

876. ДСТУ EN 60034-1:2016 (EN 60034-1:2010, EN 60034-1:2010/AC:2010, IDT). Машини електричні обертові. Частина 1. Номінальні та робочі характеристики

877. ДСТУ IEC 60038:2015 (IEC 60038:2009, IDT). Еталонна напруга за ІЕС

878. ДСТУ EN 60051-2:2015 (EN 60051-2:1989, IDT). Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 2. Спеціальні вимоги до амперметрів і вольтметрів (діє до 01 січня 2020 року)

879. ДСТУ IEC 60055-1:2017. Кабелі з паперовою ізоляцією в металевій оболонці з мідними чи алюмінієвими струмопровідними жилами, крім газонаповнених під тиском і маслонаповнених кабелів, на номінальну напругу до 18/30 кВ включно. Частина 1. Випробування .

880. ДСТУ EN 60060-2:2016 (EN 60060-2:2011, IDT). Методи високовольтних випробувань. Частина 2. Вимірювальні системи

881. ДСТУ IEC 60068-2-5:2015 (IEC 60068-2-5:2010, IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-5. Випробування. Випробування Sа:Імітація сонячного випромінювання на рівні землі і настанова для випробування сонячної радіації

882. ДСТУ IEC 60068-2-6:2015 (IEC 60068-2-6:2007, IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-6. Випробування. Випробування Fc:Вібрація (синусоїдна)

883. ДСТУ IEC 60068-2-52:2015 (IEC 60068-2-52:1996,IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-52. Випробування. Випробування Кb:Соляний туман, циклічне випробування (розчин хлориду натрію)

884. ДСТУ EN 60068-2-78:2016 (EN 60068-2-78:2013, IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-78. Випробування. Випробування Cab:вологе тепло, усталений режим

885. ДСТУ IEC 60068-3-1:2015 (IEC 60068-3-1:2011, IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-1. Додаткова документація та настанови. Випробування на холод і сухе тепло

886. ДСТУ EN 60068-3-4:2016 (EN 60068-3-4:2002, IDT). Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-4. Супровідна документація та настанова. Випробування дією вологи і тепла

887. ДСТУ EN 60071-2:2016 (EN 60071-2:1997, IDT). Координація ізоляції. Частина 2. Настанова щодо застосування

888. ДСТУ EN 60076-1:2016 (EN 60076-1:2011, IDT). Трансформатори силові. Частина 1. Загальні відомості

889. ДСТУ EN 60076-5:2016 (EN 60076-5:2006, IDT). Трансформатори силові. Частина 5. Стійкість до короткого замикання

890. ДСТУ EN 60076-11:2015 (EN 60076-11:2004, ІDT). Силові трансформатори. Частина 11. Трансформатори сухого типу

891. ДСТУ EN 60076-19:2016 (EN 60076-19:2015, IDT). Трансформатори силові. Частина 19. Правила визначення невизначеностей під час вимірювання втрат у силових трансформаторах та реакторах

892. ДСТУ IEC 60076-21:2016 (IEC 60076-21:2011, IDT). Трансформатори силові. Частина 21. Стандартні вимоги, термінологія та методи випробування для ступінчастих регуляторів напруги

893. ДСТУ EN 60079-5:2017 (EN 60079-5:2015, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 5. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту:кварцове заповнення оболонки 'q'

894. ДСТУ EN 60079-7:2017/Зміна N 1:2018 (EN IEC 60079-7:2015/A1:2018, IDT; IEC 60079-7:2015/A1:2017, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 7. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту:підвищена безпека «е»

895. ДСТУ EN 60079-0:2017 (EN 60079-0:2012, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Устатковання. Загальні вимоги

896. ДСТУ EN 60079-1:2017 (EN 60079-1:2014, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 1. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту:вибухобезпечна оболонка 'd'

897. ДСТУ EN 60079-7:2017 (EN 60079-7:2015, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 7. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту:підвищена безпека 'е' (див. Зміну)

898. ДСТУ EN 60079-15:2017 (EN 60079-15:2010, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 15. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту 'n'

899. ДСТУ EN 60079-18:2017 (EN 60079-18:2015, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 18. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту:'герметизація 'm'

900. ДСТУ EN 60079-25:2017 (EN 60079-25:2010, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 25. Іскробезпечні електричні системи

901. ДСТУ EN 60079-31:2017 (EN 60079-31:2014, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 31. Електричне устатковання. Вид захисту від займання пилу:оболонка 't'

902. ДСТУ EN 60137:2016 (EN 60137:2008, IDT). Ізольовані уводи на змінну напругу понад 1000 В

903. ДСТУ IEC 60169-17:2012. З'єднувачі радіочастотні. Частина 17. З'єднувачі радіочастотні коаксіальні з внутрішнім діаметром зовнішнього провідника 6,5 мм (0,256 дюйма) з нарізевим з'єднанням. Хвильовий опір 50 Ом (Тип TNC)

904. ДСТУ EN 60214-1:2016 (EN 60214-1:2014, IDT). Перемикачі відгалужень. Частина 1. Вимоги до технічних характеристик та методи випробування

905. ДСТУ IEC 60227-5:2004 (ІEC 60227-5:1997, ІDT). Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 5. Гнучкі кабелі (шнури)

906. ДСТУ IEC 60227-7:2005 (ІEC 60227-7:2003, ІDT). Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 7. Гнучкі кабелі двожильні та багатожильні екрановані та неекрановані

907. ДСТУ EN 60228:2015 (EN 60228:2005, АС:2005, ІDT). Провідники ізольованих кабелів. Загальні технічні вимоги

908. ДСТУ EN 60269-1:2015 (EN 60269-1:2007, IDT). Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 1. Загальні технічні вимоги

909. ДСТУ EN 60269-6:2015 (EN 60269-6:2011, ІDT). Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 6. Додаткові вимоги до плавких вставок для захисту фотоелектричних сонячних енергосистем

910. ДСТУ IEC 60297-2:2009 (ІEC 60297-2:1982, ІDT). Розміри механічних конструкцій серії 482,6 мм (19 дюймів). Частина 2. Шафи та кроки стоякових конструкцій

911. ДСТУ EN 60309-1:2016 (EN 60309-1:1999, IDT; EN 60309-1:1999/A1:2007; EN 60309-1:1999/A2:2012; EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014, IDT). Вилки, штепсельні розетки та з'єднувачі промислової призначеності. Частина 1. Загальні технічні вимоги

912. ДСТУ EN 60309-2:2016 (EN 60309-2:1999; EN 60309-2:1999/A1:2007; EN 60309-2:1999/A2:2012, IDT). Вилки, штепсельні розетки та з'єднувачі промислової призначеності. Частина 2. Вимоги до взаємозамінності розмірів штрихових і гніздових контактів ...

913. ДСТУ EN 60320-1:2015 (EN 60320-1:2001, IDT). З'єднувачі електричні для приладів побутового та аналогічного загального призначення. Частина 1. Загальні технічні вимоги

914. ДСТУ EN 60332-1-2:2016 (EN 60332-1-2:2004, IDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Метод випробування полум'ям попер

915. ДСТУ EN 60439-1:2015 (EN 60439-1:1999, IDT). Устатковання комплектних розподільчих пристроїв низьковольтне. Частина 1. Устатковання, що пройшло випробування типу повністю чи частково

916. ДСТУ IEC 60502-2:2009. Кабелі силові з екструдованою ізоляцією й арматура до них на номінальну напругу від 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Um = 36 кВ). Частина 2.Кабелі на номінальну напругу від 6 кВ (Um = 7,2 кВ) до 30 кВ

917. ДСТУ IEC 60519-1:2016 (IEC 60519-1:2015, IDT). Безпечність електротермічного обладнання. Частина 1. Загальні технічні вимоги

918. ДСТУ EN 60598-1:2017 (EN 60598-1:2015; AC:2015; AC:2016; AC:2017, IDT; IEC 60598-1:2014, MOD; COR1:2015; COR2:2015; COR3:2017, IDT). Світильники. Частина 1. Загальні вимоги та випробування

919. ДСТУ EN 60598-1:2015 (EN 60598-1:2015, IDT). Світильники. Частина 1. Загальні вимоги та випробування

920. ДСТУ EN 60598-2-8:2017 (EN 60598-2-8:2013, IDT; IEC 60598-2-8:2013, IDT). Світильники. Частина 2-8. Додаткові вимоги. Світильники ручні

921. ДСТУ EN 60598-2-2:2016 (EN 60598-2-2:2012, IDT). Світильники. Частина 2-2. Додаткові вимоги. Світильники вмонтовані

922. ДСТУ HD 605 S2:2015 (HD 605 S2:2008; AC:2010, ІDT). Електричні кабелі. Додаткові методи випробування

923. ДСТУ IEC 60633:2015 (ІEC 60633:2009, ІDT). Передавання енергії постійного струму високої напруги. Терміни та визначення понять

924. ДСТУ IEC 60728-5:2018 (IEC 60728-5:2015, IDT). Кабельні мережі для розподілення телевізійних сигналів, аудіосигналів та мультимедійних служб. Частина 5. Обладнання головних станцій

925. ДСТУ EN 60745-1:2014 (EN 60745-1:2009 + EN 60745-1:2009/A11:2010 + EN 60745-1:2009/AC:2009, ІDT). Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги

926. ДСТУ EN 60745-2-3:2014. Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-3. Додаткові вимоги до шліфувальних, полірувальних та дискових шліфувальних інструментів (EN 60745-2-3:2011 + EN 60745-2-3:2011/A2:2013 + ...)

927. ДСТУ EN 60754-1:2015 (EN 60754-1:2014, ІDT). Випробовування на гази, які виділяються під час горіння матеріалів кабелів. Частина 1. Визначення виходу галогеноводнів

928. ДСТУ EN 60811-203:2016 (EN 60811-203:2012, IDT). Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 203. Загальні випробування. Вимірювання зовнішніх розмірів

929. ДСТУ EN 60825-2:2015 (EN 60825-2:2004, IDT). Безпечність лазерних виробів. Частина 2. Безпечність волоконно-оптичних систем передавання

930. ДСТУ EN 60834-1:2015 (EN 60834-1:1999, IDT). Обладнання телезахисту для силових систем. Вимоги до експлуатаційних характеристик та випробування. Частина 1. Системи керування

931. ДСТУ IEC 60885-3:2015 (IEC 60885-3:2015, IDT). Кабелі електричні. Методи електричних випробувань. Частина 3. Методи випробувань для вимірювання часткових розрядів по всій довжині екструдованих силових кабелів

932. ДСТУ IEC 60903:2008 (ІEC 60903:2002, ІDT). Робота під напругою. Рукавички з ізоляційного матеріалу

933. ДСТУ EN 60903:2017 (EN 60903:2003, IDT; IEC 60903:2002, MOD). Робота під напругою. Рукавички з ізоляційного матеріалу

934. ДСТУ EN 60947-1:2014 (EN 60947-1:2007 + EN 60947-1:2007/A1:2011, ІDT). Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 1. Загальні правила

935. ДСТУ EN 60947-2:2015 (EN 60947-2:2006, IDT). Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 2. Автоматичні вимикачі

936. ДСТУ EN 60947-4-1:2014 (EN 60947-4-1:2010 + EN 60947-4-1:2010/A1:2012, ІDT). Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 4-1. Електромагнітні контактори та пускачі електродвигунів

937. ДСТУ EN 60947-5-1:2015 (EN 60947-5-1:2004, IDT). Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл

938. ДСТУ EN 60947-5-3:2014 (EN 60947-5-3:2013, ІDT). Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-3. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Вимоги до безконтактних перемикачів з визначеним режимом за умов відмови

939. ДСТУ EN 60947-5-5:2015 (EN 60947-5-5:1997, ІDT). Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-5. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електричні пристрої аварійного зупинення з функцією механічного фіксування

940. ДСТУ EN 60947-8:2015 (EN 60947-8:2003, IDT). Пристрої комплексні розподільчі низьковольтні. Частина 8. Блоки керування для вбудованих систем теплового захисту обертових електричних машин

941. ДСТУ IEC 60949:2018 (IEC 60949:1988, IDT). Розрахунок термічно допустимих струмів короткого замикання з урахуванням ефектів неадіабатичного нагрівання (див. Зміну)

942. ДСТУ IEC 60949:2018/Зміна N 1:2018 (IEC 60949:1988/AMD1:2008, IDT). Розрахунок термічно допустимих струмів короткого замикання з урахуванням ефектів неадіабатичного нагрівання

943. ДСТУ EN 61000-2-2:2012. Електромагнітна сумісність. Частина 2-2. Електромагнітна обстановка. Рівні сумісності для низькочастотних кондуктивних завад і сигналів систем сигналізації в низькочастотних електропостачальних системах загальної призначеності

944. ДСТУ EN 61000-2-4:2017 (EN 61000-2-4:2002, IDT; IEC 61000-2-4:2002, IDT). Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 2-4. Електромагнітна обстановка. Рівні сумісності низькочастотних кондуктивних завад для промислових підприємств

945. ДСТУ EN 61000-3-3:2015 (EN 61000-3-3:2008, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання для устатковання з номінальним струмом силою не більше ніж 16 А

946. ДСТУ EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)

947. ДСТУ IEC 61000-4-1:2007 (ІEC 61000-4-1:2006, ІDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-1. Методики випробування та вимірювання. Огляд стандартів серії ІEC 61000-4

948. ДСТУ IEC 61000-4-5:2008 (ІEC 61000-4-5:2005, ІDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму

949. ДСТУ EN 61000-4-8:2012 (EN 61000-4-8:2010, ІDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-8. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до магнітних полів частоти мережі

950. ДСТУ IEC 61000-4-9:2007. Електромагнітна сумісність. Частина 4-9. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до імпульсних магнітних полів (ІEC 61000-4-9:2001, ІDT)

951. ДСТУ EN 61000-6-1:2015 (EN 61000-6-1:2007, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 6-1. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням

952. ДСТУ EN 61000-6-2:2015 (EN 61000-6-2:2005, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі

953. ДСТУ EN 61000-6-3:2015/Зміна N 1:2015/Поправка N 1:2015 (EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012, IDT). Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах ...

954. ДСТУ EN 61000-4-12:2012 (EN 61000-4-12:2006, ІDT). Електромагнітна сумісність. Частина 4-12. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до неповторюваних загасних коливних перехідних процесів

955. ДСТУ EN 61009-1:2017 (EN 61009-1:2012; A1:2014; A2:2014; A11:2015; A12:2016, IDT; IEC 61009-1:2010; A1:2012; A2:2013, MOD). Вимикачі автоматичні, керовані диференційним струмом, з умонтованим захистом від надструмів побутової та аналогічної ...

956. ДСТУ EN 61009-1:2015 (EN 61009-1:2004, IDT). Автоматичні вимикачі диференційного струму з вмонтованим захистом від надструмів для побутового та аналогічного призначення (RCCВs). Частина 1. Загальні правила

957. ДСТУ EN 61058-1:2015 (EN 61058-1:2002, EN 61058-1:2002/A2:2008, ІDT). Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 1. Загальні вимоги

958. ДСТУ IEC 61109:2009 (ІEC 61109:2008, ІDT). Ізолятори для повітряних ліній. Ізолятори підвісні та натяжні композитні для систем змінного струму на номінальну напругу понад 1000 В. Методи випробування

959. ДСТУ EN 61140:2015 (EN 61140:2002, IDT). Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання (див. ДСТУ EN 61140:2015/ Зміна N 1:2015 (EN 61140:2002/А1:2006, IDT))

960. ДСТУ EN 61140:2015/ Зміна N 1:2015 (EN 61140:2002/А1:2006, IDT). Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання

961. ДСТУ EN 61167:2017 (EN 61167:2016, IDT). Лампи металогалогенні. Вимоги до робочих характеристик

962. ДСТУ EN 61180-1:2016 (EN 61180-1:1994, IDT). Методи високовольтних випробувань для низьковольтного обладнання. Частина 1. Терміни та визначення понять, вимоги до випробувань та методики

963. ДСТУ EN 61199:2014 (EN 61199:2011; А1:2013, ІDT). Лампи люмінесцентні одноцокольні. Вимоги щодо безпеки

964. ДСТУ EN 61210:2016 (EN 61210:2010, IDT). З'єднувальні пристрої. Затискачі швидкоз'єднувані пласкі для електричних мідних провідників. Вимоги щодо безпеки

965. ДСТУ IEC 61300-1:2006 (ІEC 61300-1:2003, ІDT). Пристрої з'єднувальні та пасивні компоненти волоконно-оптичні. Основні методики випробування та вимірювання. Частина 1. Загальні положення та настанови користувачу

966. ДСТУ EN 61326-1:2016 (EN 61326-1:2013, IDT). Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 1. Загальні вимоги

967. ДСТУ EN 61347-1:2015 (EN 61347-1:2015, IDT). Пристрої керування лампами. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги щодо безпеки

968. ДСТУ EN 61378-1:2016 (EN 61378-1:2011, IDT). Трансформатори перетворювальні. Частина 1. Трансформатори промислової призначеності

969. ДСТУ IEC 61400-2-2001 (ІEC 61400-2:1996, ІDT). Системи турбогенераторні вітрові. Частина 2. Безпечність малих вітрових турбін

970. ДСТУ EN 61439-1:2016 (EN 61439-1:2011, IDT). Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 1. Загальні правила

971. ДСТУ EN 615:2017 (EN 615:2009, IDT). Протипожежний захист. Вогнегасні речовини. Вимоги до вогнегасних порошків (крім порошків для гасіння пожеж класу D)

972. ДСТУ EN 61558-1:2015 (EN 61558-1:2005, IDT). Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення, реакторів й аналогічних пристроїв. Частина 1. Загальні технічні вимоги та випробування

973. ДСТУ EN 61643-11:2015 (EN 61643-11:2012, ІDT). Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні. Частина 11. Пристрої захисту від імпульсних перенапруг, підключені до низьковольтних електромереж. Вимоги та методи випробування

974. ДСТУ CLC/TS 61643-12:2015 (CLC/TS 61643-12:2009, ІDT). Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні. Частина 12. Пристрої захисту від імпульсних перенапруг, підключені до низьковольтних розподільчих систем. Принципи вибору та застосування

975. ДСТУ EN 61643-21:2015. Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні. Частина 21. Пристрої захисту від імпульсних перенапруг, підключені до телекомунікаційних мереж та мереж сигналізації. Вимоги до робочих характеристик та методи випроб...

976. ДСТУ CLC/TS 61643-22:2015 (CLC/TS 61643-22:2006, ІDT). Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні. Частина 22. Пристрої захисту від імпульсних перенапруг, підключені до низьковольтних розподільчих систем. Принципи вибору та застосування

977. ДСТУ ГОСТ 617:2007 (ГОСТ 617-2006, ІDT). Труби мідні та латунні круглого перерізу загальної призначеності. Технічні умови

978. ДСТУ EN 61800-3:2015 (EN 61800-3:2004, IDT). Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 3. Вимоги до електромагнітної сумісності та спеціальні методи випробування

979. ДСТУ EN 61800-5-1:2015 (EN 61800-5-1:2007, IDT). Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 5-1. Вимоги щодо електричної, теплової та енергетичної безпечності

980. ДСТУ EN 61800-5-2:2015 (EN 61800-5-2:2007, ІDT). Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 5-2. Вимоги щодо безпечності функціювання

981. ДСТУ EN 61921:2015 (EN 61921:2003, IDT). Конденсатори силові. Низьковольтні батареї конденсаторів для коригування коефіцієнта потужності

982. ДСТУ EN 620:2013 (EN 620:2002 + A1:2010, ІDT). Підіймально-транспортувальне устатковання та системи безперервної дії. Конвеєри стрічкові стаціонарні для сипких матеріалів. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності

983. ДСТУ EN 62031:2016 (EN 62031:2008; EN 62031:2008/A1:2013; EN ISO 62031:2008/A2:2015, IDT). Світлодіодні модулі для загального освітлення. Вимоги щодо безпеки

984. ДСТУ EN 62040-1:2015 (EN 62040-1:2008, IDT). Джерела безперебійного живлення. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги щодо безпеки (див. Поправку N 1)

985. ДСТУ EN 62040-1:2015/Поправка N 1 :2015 (EN 62040-1:2008/АС:2009, IDT). Джерела безперебійного живлення. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги щодо безпеки

986. ДСТУ EN 62053-11:2015 (EN 62053-11:2003, IDT). Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класів точності 0,5, 1 і 2)

987. ДСТУ EN 62275:2015 (EN 62275:2015, IDT). Системи кабельних органайзерів. Кабельні хомути для електричних установок

988. ДСТУ EN 62275:2015 (EN 62275:2009, ІDT). Системи прокладання кабелів. Кабельні хомути для електричних установок

989. ДСТУ IEC 62305-2:2012 (ІEC 62305-2:2010, ІDT). Захист від блискавки. Частина 2. Керування ризиками

990. ДСТУ IEC 62381:2010 (ІEC 62381:2006, ІDT). Автоматизовані системи у промислових процесах. Приймальні випробування у виробника й на об'єкті та комплексні випробування на об'єкті

991. ДСТУ EN 62560:2016 (EN 62560:2012; EN 62560:2012/A1:2015; EN 62560:2012/AC:2015, IDT). Лампи світлодіодні з умонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення на напругу понад 50 В. Вимоги щодо безпеки

992. ДСТУ EN 62612:2017 (EN 62612:2013, IDT). Лампи світлодіодні з умонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення на напругу понад 50 В. Вимоги до робочих характеристик

993. ДСТУ EN 62676-3:2017 (EN 62676-3:2015, IDT). Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 3. Аналогові та цифрові відеоінтерфейси

994. ДСТУ IEC 62676-1-1:2017 (IEC 62676-1-1:2013, IDT). Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 1-1. Вимоги до систем. Загальні вимоги

995. ДСТУ IEC 62676-1-2:2017 (IEC 62676-1-2:2013, IDT). Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 1-2. Вимоги до систем. Експлуатаційні вимоги до передавання відео

996. ДСТУ ISO 6270-1:2015 (ІSO 6270-1:1998, ІDT). Фарби та лаки. Визначення вологостійкості. Частина 1. Безперервна конденсація

997. ДСТУ EN 62717:2018 (EN 62717:2017, IDT; IEC 62717:2014, MOD). Модулі світлодіодні для загального освітлення. Вимоги до робочих характеристик

998. ДСТУ ISO 6272-2:2015 (ІSO 6272-2:2011, ІDT). Фарби та лаки. Випробування швидкою деформацією ударна міцність. Частина 2. Випробування падаючим вантажем, індентор малої площі

999. ДСТУ EN 62722-1:2018 (EN 62722-1:2016, IDT; IEC 62722-1:2014, MOD). Робочі характеристики світильників. Частина 1. Загальні вимоги

1000. ДСТУ EN 62776:2016 (EN 62776:2015, IDT). Лампи світлодіодні двоцокольні для прямої заміни лінійних люмінесцентних ламп. Вимоги щодо безпеки

1001. ДСТУ EN 62820-1-1:2017 (EN 62820-1-1:2016, IDT). Системи внутрішнього зв'язку будівлі. Частина 1-1. Вимоги до систем. Загальні вимоги

1002. ДСТУ EN 62841-2-9:2016 (EN 62841-2-9:2015, IDT). Інструмент ручний електромеханічний, переносний інструмент та садово-городні машини. Безпека. Частина 2-9. Додаткові вимоги до ручних інструментів для нарізування внутрішньої та зовнішньої нарізі

1003. ДСТУ EN ISO 6284:2018 (EN ISO 6284:1999, IDT; ISO 6284:1996, IDT). Кресленики будівельні. Позначення граничних відхилів

1004. ДСТУ EN IEC 63044-3:2018 (EN IEC 63044-3:2018, IDT; IEC 63044-3:2017, IDT). Електронні системи житлових і громадських будівель (HBES) і системи автоматизації та управління будівлями (BACS). Частина 3. Вимоги щодо електробезпеки

1005. ДСТУ EN 636:2014 (EN 636:2003, ІDT). Фанера. Технічні умови

1006. ДСТУ ISO 6393:2015 (ISO 6393:2008, IDT). Землерийні машини. Вимірювання рівня акустичної потужності. Постійний режим випробувань

1007. ДСТУ EN ISO 6410-2:2018 (EN ISO 6410-2:1996, IDT; ISO 6410-2:1993, IDT). Кресленики технічні. Нарізі та нарізні деталі. Частина 2. Вкладиші гвинтових нарізей

1008. ДСТУ EN ISO 6412-2:2018 (EN ISO 6412-2:2018, IDT; ISO 6412-2:2017, IDT). Кресленики технічні. Спрощене подання трубопроводів. Частина 2. Ізометрична проекція

1009. ДСТУ EN ISO 6412-3:2018 (EN ISO 6412-3:2018, IDT; ISO 6412-3:2017, IDT). Кресленики технічні. Спрощене подання трубопроводів. Частина 3. Арматура для вентиляційних та дренажних систем

1010. ДСТУ EN ISO 6413:2018 (EN ISO 6413:1994, IDT; ISO 6413:1988, IDT). Кресленики технічні. Подання виступів і пазів

1011. ДСТУ EN ISO 6433:2018 (EN ISO 6433:2012, IDT; ISO 6433:2012, IDT). Кресленики технічні. Позначення деталей

1012. ДСТУ ISO 6504-3:2015 (ІSO 6504-3:2006, ІDT). Фарби та лаки. Визначення покривності. Частина 3. Визначення коефіцієнта контрастності фарб світлого кольору за певної норми покривання поверхні

1013. ДСТУ ISO 6508-1:2013 (ІSO 6508-1:2005, ІDT). Поправка N 1. Металеві матеріали. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 1. Метод випробування (шкали A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

1014. ДСТУ EN ISO 6520-1:2015 (EN ISO 6520-1:2007, IDT; ISO 6520-1:2007, IDT). Зварювання та споріднені процеси. Класифікація геометричних дефектів у металевих матеріалах. Частина 1. Зварювання плавленням

1015. ДСТУ ISO 657.5-2001, Профілі сталеві гарячекатані. Частина 5. Кутики рівнополочні й нерівнополочні. Допуски в метричній та дюймовій серіях

1016. ДСТУ EN 659:2017 (EN 659:2003 + A1:2008, IDT). Захисні рукавички для пожежників. Загальні технічні вимоги та методи випробування

1017. ДСТУ ISO 6708:2015 (ISO 6708:1995, IDT). Складники системи трубопроводів. Визначення і вибір DN (номінальний розмір)

1018. ДСТУ EN 671-1:2017 (EN 671-1:2012, IDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги

1019. ДСТУ EN 671-3:2017 (EN 671-3:2009, IDT). Стаціонарні системи пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина 3. Технічне обслуговування кран-комплектів з напівжорсткими і плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги

1020. ДСТУ EN ISO 6848:2015 (EN ISO 6848:2015, IDT; ISO 6848:2015, IDT). Дугове зварювання та різання. Електроди вольфрамові неплавкі. Класифікація

1021. ДСТУ ISO 6934-1:2014 (ІSO 6934-1:1991, ІDT). Сталь для попередньо напруженого бетону. Частина 1. Загальні вимоги

1022. ДСТУ ISO 6934-2:2010 (ІSO 6934-2:1991, ІDT). Сталь для попередньо напруженого бетону. Частина 2. Холодно-тягнутий дріт

1023. ДСТУ ISO 6934-3:2010 (ІSO 6934-3:1991, ІDT). Сталь для попередньо напруженого бетону. Частина 3. Загартований та відпущений дріт

1024. ДСТУ ISO 6935-1:2014 (ІSO 6935-1:2007, ІDT). Сталь для армування бетону. Частина 1. Гладкі прутки

1025. ДСТУ ISO 6947:2014 (ІSO 6947:2011, ІDT). Зварювання та споріднені процеси. Робочі положення

1026. ДСТУ ISO 16981:2009 (ІSO 16981:2003, ІDT). Плити деревинні. Метод визначення поверхневої міцності

1027. ДСТУ EN ISO 7096:2015 (EN ІSO 7096:2008, ІDT). Землерийно-транспортні машини. Лабораторне оцінювання вібрації сидіння оператора (див. Поправку)

1028. ДСТУ EN ISO 7096:2015/Поправка N 1:2015 (EN ISO 7096:2008/AC:2009, IDT). Землерийно-транспортні машини. Лабораторне оцінювання вібрації сидіння оператора

1029. ДСТУ ISO 710-1:2018 (ISO 710-1:1974, IDT). Познаки умовні графічні для використання на великомасштабних картах, планах і геологічних поперечних розрізах. Частина 1. Загальні правила подання

1030. ДСТУ ISO 710-2:2018 (ISO 710-2:1974, IDT). Познаки умовні графічні для використання на великомасштабних картах, планах і геологічних поперечних розрізах. Частина 2. Познаки осадових порід

1031. ДСТУ ISO 710-3:2018 (ISO 710-3:1974, IDT). Познаки умовні графічні для використання на великомасштабних картах, планах і геологічних поперечних розрізах. Частина 3. Познаки магматичних порід

1032. ДСТУ ISO 710-4:2018 (ISO 710-4:1982, IDT). Познаки умовні графічні для використання на великомасштабних картах, планах і геологічних поперечних розрізах. Частина 4. Познаки метаморфічних порід

1033. ДСТУ ISO 710-5:2018 (ISO 710-5:1989, IDT). Познаки умовні графічні для використання на великомасштабних картах, планах і геологічних поперечних розрізах. Частина 5. Познаки мінералів

1034. ДСТУ ISO 710-6:2018 (ISO 710-6:1984, IDT). Познаки умовні графічні для використання на великомасштабних картах, планах і геологічних поперечних розрізах. Частина 6. Познаки контактнозмінених порід і гірських порід, які зазнали метасоматичного, ...

1035. ДСТУ ISO 710-7:2018 (ISO 710-7:1984, IDT). Познаки умовні графічні для використання на великомасштабних картах, планах і геологічних поперечних розрізах. Частина 7. Тектонічні символи

1036. ДСТУ ISO 7296-2:2007 (ІSO 7296-2:1996, ІDT). Крани підіймальні. Графічні символи. Частина 2. Мобільні крани

1037. ДСТУ 7308:2013. Пристрої ввідно-розподільчі для споруд цивільної призначеності. Загальні технічні вимоги та методи випробування

1038. ДСТУ 7313:2013. Знаки безпеки та системи евакуаційні фотолюмінесцентні. Загальні вимоги та методи контролювання

1039. ДСТУ ISO 7379:2018 (ISO 7379:1983, IDT). Гвинти з шестигранною головкою

1040. ДСТУ EN ISO 7380-1:2018 (EN ISO 7380-1:2011, IDT; ISO 7380-1:2011, IDT). Гвинти з напівкруглою головкою. Частина 1. Гвинти з напівкруглою головкою і шестигранним заглибленням під ключ

1041. ДСТУ EN ISO 7380-2:2018 (EN ISO 7380-2:2011, IDT; ISO 7380-2:2011, IDT). Гвинти з напівкруглою головкою. Частина 2. Гвинти з напівкруглою головкою, шестигранним заглибленням під ключ і ціліндричним буртом

1042. ДСТУ EN ISO 7437:2018 (EN ISO 7437:1996, IDT; ISO 7437:1990, IDT). Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Загальні правила виконання креслеників для попереднього виготовлення будівельних елементів

1043. ДСТУ 7446:2013. Меліоранти вапнякові. Технічні умови

1044. ДСТУ ISO 7465:2013 (ІSO 7465:2007, ІDT). Ліфти пасажирські та службові. Напрямники для кабін та противаг ліфтів. Тип Т

1045. ДСТУ EN ISO 7500-1:2017 (EN ISO 7500-1:2015, IDT; ISO 7500-1:2015, IDT). Матеріали металеві. Калібрування та повірка машин для статичних одновісних випробувань. Частина 1. Випробувальні машини на розтягування та стиснення. Калібрування та повірка ...

1046. ДСТУ 7501:2014. Гідроенергетика. Гідроелектростанції малі. Терміни та визначення понять

1047. ДСТУ 7503:2014. Геліоенергетика. Станції фотоелектричні. Терміни та визначення понять

1048. ДСТУ EN ISO 7518:2018 (EN ISO 7518:1999, IDT; ISO 7518:1983, IDT). Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Спрощене подання розбирання та перебудови приміщень

1049. ДСТУ EN ISO 7519:2018 (EN ISO 7519:1996, IDT; ISO 7519:1991, IDT). Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Загальні принципи подання креслеників загального виду та складальних креслеників

1050. ДСТУ EN ISO 7539-1:2015 (EN ISO 7539-1:2012, IDT; ISO 7539-1:2012, IDT). Корозія металів і сплавів. Випробування на корозію під напругою. Частина 1. Загальні настанови за методиками випробування

1051. ДСТУ EN ISO 7539-2:2015 (EN ISO 7539-2:1995, IDT; ISO 7539-2:1989, IDT). Корозія металів і сплавів. Випробування на корозію під напругою. Частина 2. Приготування і використання коромислоподібних зразків

1052. ДСТУ ISO 7573:2018 (ISO 7573:2008, IDT). Технічна документація на продукцію. Специфікація на запасні частини

1053. ДСТУ EN 764-4:2017 (EN 764-4:2014, IDT). Устаткування, що працює під тиском. Частина 4. Розроблення технічних умов постачання для металевих матеріалів

1054. ДСТУ 7647:2014. Матеріали азбестополімерні листові ущільнювальні. Метод визначення тривкості до дії рідин

1055. ДСТУ 7675:2014. Захист довкілля. Моніторинг меліорованих земель. Основні положення

1056. ДСТУ 7746:2015. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Захист джерел і систем централізованого питного водопостачання. Загальні вимоги

1057. ДСТУ ISO 7752-2:2015 (ISO 7752-2:2011, IDT). Крани підйомні. Органи керування. Розташування та характеристики. Частина 2. Основне розташування і вимоги до самохідних кранів

1058. ДСТУ ISO 7806:2007 (ІSO 7806:1983, ІDT). Решета промислові. Кодування для позначення отворів

1059. ДСТУ ISO 787-2:2018 (ISO 787-2:1981, IDT). Загальні методи випробування пігментів та наповнювачів. Частина 2. Визначення летких речовин за температури 105 градС

1060. ДСТУ ISO 787-7:2015 (ІSO 787-7:2009, ІDT). Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 7. Визначення залишку на ситі. Метод із застосуванням води. Ручний метод

1061. ДСТУ ISO 787-18:2015 (ІSO 787-18:1983, ІDT). Загальні методи випробувань пігментів і наповнювачів. Частина 18. Визначення залишку на ситі. Метод механічного промивання

1062. ДСТУ-Н 7914:2015. Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення документів на технологічні процеси ремонтування

1063. ДСТУ-Н 7915:2015. Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення карти реєстрування результатів випробування

1064. ДСТУ-Н 7916:2015. Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення документів, застосовуваних для розроблення, упровадження та функціювання технологічних процесів

1065. ДСТУ-Н 7917:2015. Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення технологічного паспорта, карти вимірів і журналу контролю технологічного процесу

1066. ДСТУ EN 795:2017 (EN 795:2012, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Анкерні пристрої. Вимоги та методи випробування (чинний до 01.01.2019)

1067. ДСТУ 7955:2015. Геотермальна енергетика. Станції теплові геотермальні. Загальні технічні вимоги

1068. ДСТУ EN ISO/IEC 80079-34:2018 (EN ISO/IEC 80079-34:2011, IDT; ISO/IEC 80079-34:2011, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 34. Застосування систем якості для виготовлення устатковання

1069. ДСТУ EN ISO 80079-36:2017 (EN ISO 80079-36:2016, IDT; ISO 80079-36:2016, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 36. Неелектричне устатковання для вибухонебезпечних атмосфер. Основний метод і вимоги

1070. ДСТУ EN ISO 80079-37:2017 (EN ISO 80079-37:2016, IDT; ISO 80079-37:2016, IDT). Вибухонебезпечні середовища. Частина 37. Неелектричне устатковання для вибухонебезпечних атмосфер. Неелектричний ступінь захисту за допомогою конструкц. безпеки 'с', ...

1071. ДСТУ EN ISO 8044:2018 (EN ISO 8044:2015 IDT; ISO 8044:2015, IDT). Корозія металів та сплавів. Основні терміни та визначення понять

1072. ДСТУ EN 81-43:2014 (EN 81-43:2009, ІDT). Вимоги техніки безпеки до конструкції та монтажу ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 43. Ліфти для кранів

1073. ДСТУ EN 81-20:2015 (EN 81-20:2014, IDT). (Поправка N 1). Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські

1074. ДСТУ EN 81-20:2015 (EN 81-20:2014, IDT). (Поправка N 2). Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські

1075. ДСТУ EN 812:2017 (EN 812:2012, IDT). Засоби індивідуального захисту голови. Промислові протиударні каски

1076. ДСТУ EN 81-28:2009. Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 28. Дистанційне керування сигналізацією на пасажирських і вантажопасажирських ліфтах (EN 81-28:2003, ІDT)

1077. ДСТУ EN 813:2017 (EN 813:2008, IDT). Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Спорядження для роботи сидячи (чинний до 01.01.2019)

1078. ДСТУ EN 818-1:2014 (EN 818-1:1996+A1:2008, ІDT). Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні умови приймання

1079. ДСТУ EN 818-2:2014 (EN 818-2:1996+A1:2008, ІDT). Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Ланцюги некалібровані для стропів. Клас 8

1080. ДСТУ EN 818-3:2014 (EN 818-3:1999+A1:2008, ІDT). Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Ланцюги некалібровані для ланцюгових стропів. Клас 4

1081. ДСТУ EN 818-5:2014 (EN 818-5:1999+A1:2008, ІDT). Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Стропи ланцюгові. Клас 4

1082. ДСТУ IEC 82079-1:2018 (IEC 82079-1:2012, IDT). Підготування інструкцій з використання. Структуризація, уміст і подання. Частина 1. Загальні принципи та детальні вимоги

1083. ДСТУ 8277:2015. Двигуни асинхронні. Загальні технічні умови

1084. ДСТУ 8296:2015. Енергозбереження. Гідроенергетика мала. Методика визначення ресурсів

1085. ДСТУ 8328:2015. Геліоенергетика. Модулі фотоелектричні. Загальні технічні вимоги

1086. ДСТУ EN 834:2017 (EN 834:2013, IDT). Вимірювачі витрат тепла для визначення тепловіддачі кімнатних опалювальних батарей. Прилади з електроживленням

1087. ДСТУ 8346:2015. Якість грунту. Методи визначення питомої електропровідності, рН і щільного залишку водної витяжки

1088. ДСТУ EN 835:2007 (EN 835:1994, ІDT). Вимірювачі витрат тепла для визначення тепловіддачі кімнатних опалювальних батарей. Прилади випаровувального типу без електроживлення

1089. ДСТУ 8394:2015. Конвеєри шахтні стрічкові. Загальні технічні умови

1090. ДСТУ 8416:2015. Лісоматеріали круглі. Таблиці об'ємів

1091. ДСТУ ISO 8491:2005 (ISO 8491:1998, IDT). Поправка N 1. Металеві матеріали. Випробування на згин зразків труб повного перерізу

1092. ДСТУ ISO 8492-2002 (ІSO 8492:1998, ІDT). Поправка N 1. Металеві матеріали. Труби. Випробовування на сплющування

1093. ДСТУ ISO 8494:2005 (ІSO 8494:1998, ІDT). Поправка N 1. Металеві матеріали. Труби. Випробування на відбортування

1094. ДСТУ ISO 8495:2004 (ІSO 8495:1998, ІDT). Поправка N 1. Металеві матеріали. Труби. Випробування на роздання кільця

1095. ДСТУ ISO 8501-1:2015. Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальне оцінювання чистоти поверхні. Частина 1. Ступені іржавіння та ступені підготовки непофарбованих сталевих поверхонь і сталевих поверхонь ...

1096. ДСТУ ISO 8504-1:2015 (ІSO 8504-1:2000, ІDT). Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи підготовки поверхні. Частина 1. Загальні принципи

1097. ДСТУ ISO 8504-2:2015 (ІSO 8504-2:2000, ІDT). Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи підготовки поверхні. Частина 2. Абразивоструминне очищення

1098. ДСТУ ISO 8504-3:2015. Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Методи підготовки поверхні. Частина 3. Очищення ручними або електричними інструментами

1099. ДСТУ ISO 8528-1:2018 (ISO 8528-1:2018, IDT). Генераторні установки змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 1. Застосування, номінальні та робочі характеристики

1100. ДСТУ 8539:2015. (Поправка N 1). Прокат для будівельних сталевих конструкцій. Загальні технічні умови

1101. ДСТУ 8541:2015. (Поправка N 1). Прокат сталевий підвищеної міцності. Технічні умови

1102. ДСТУ 8546:2015. Світильники зі світлодіодними джерелами світла. Загальні технічні умови

1103. ДСТУ EN ISO 8560:2018 (EN ISO 8560:1999, IDT; ISO 8560:1986, IDT). Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Подання модульних розмірів, ліній та сіток

1104. ДСТУ 8604:2015. Дизайн і ергономіка. Робоче місце для виконання робіт у положенні сидячи. Загальні ергономічні вимоги

1105. ДСТУ 8607:2015. Зміна N1. Матеріали геосинтетичні дорожні. Методи випробування

1106. ДСТУ 8665:2016. Установки ліфтові. Вимоги щодо спеціалізованих ліфтових організацій

1107. ДСТУ ISO 8673:2007 (ІSO 8673:1999, ІDT). Гайки шестигранні, тип 1, з метричною наріззю дрібним кроком. Класи точності А і В. Технічні вимоги

1108. ДСТУ ISO 8675:2007 (ІSO 8675:1999, ІDT). Гайки шестигранні низькі (з фаскою) з метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А і В. Технічні умови

1109. ДСТУ-П 8706:2017. Автомобільні дороги. Визначення границь пластичності грунтів методом багатоступеневої пенетрації

1110. ДСТУ 8725:2017. Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення швидкості та об'ємної витрати газопилових потоків

1111. ДСТУ 8726:2017. Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення тиску та температури газопилових потоків

1112. ДСТУ 8731:2017. Безпека дорожнього руху. Дзеркала дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування

1113. ДСТУ 8732:2017. Безпека дорожнього руху. Смуги шумові. Загальні технічні вимоги. Правила застосування

1114. ДСТУ 8733:2017. Атомна енергетика. Терміни та визначення понять

1115. ДСТУ 8745:2017. Автомобільні дороги. Методи вимірювання нерівностей. Основа і покриття дорожнього одягу

1116. ДСТУ 8746:2017. Автомобільні дороги. Методи вимірювання зчіпних властивостей поверхні дорожнього покриття

1117. ДСТУ 8747:2017. Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання (вводиться в дію з 01.01.2020 р.)

1118. ДСТУ 8749:2017. Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт

1119. ДСТУ 8751:2017. Безпека дорожнього руху. Огорождення дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги

1120. ДСТУ 8752:2017. Безпека дорожнього руху. Проект організації дорожнього руху. Правила розроблення, побудови, оформлення. Вимоги до змісту

1121. ДСТУ 8767:2018. Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектування

1122. ДСТУ 8768:2018, Двотаври сталеві гарячекатані. Сортамент

1123. ДСТУ 8769:2018. Кутики сталеві гарячекатані нерівнополичні. Сортамент

1124. ДСТУ 8770:2018. Профілі гарячекатані СВП для кріплення гірничих виробок. Сортамент

1125. ДСТУ 8771:2018. Матеріали з вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови

1126. ДСТУ 8772:2018. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Методи випробування

1127. ДСТУ 8773:2018. Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об'єктів. Основні положення

1128. ДСТУ 8781:2018. Виливки зі сталі. Загальні технічні умови

1129. ДСТУ 8783:2018. Листи сталеві з ромбічним та сочевицеподібним рифленням. Технічні умови

1130. ДСТУ 8790:2018. Накладки двоголові до рейок типу Р50. Конструкція та розміри

1131. ДСТУ 8802:2018. Вироби з тонколистової сталі із захисно-декоративним покриттям для будівництва. Загальні технічні умови

1132. ДСТУ 8803:2018. Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі звичайної якості. Технічні умови

1133. ДСТУ 8804:2018. Прокат товстолистовий з нелегованої та легованої сталі для котлів і посудин, які працюють під тиском. Технічні умови

1134. ДСТУ 8806:2018. Швелери сталеві гнуті рівнополичні. Сортамент

1135. ДСТУ 8807:2018. Балки двотаврові та швелери сталеві спеціальні. Сортамент

1136. ДСТУ 8808:2018. Профілі сталеві гнуті. Технічні умови

1137. ДСТУ 8818:2018. Прокат листовий. Методи ультразвукового контролю

1138. ДСТУ EN ISO 8826-1:2018 (EN ISO 8826-1:1995, IDT; ISO 8826-1:1989, IDT). Кресленики технічні. Вальниці кочення. Частина 1. Загальне спрощене подання

1139. ДСТУ EN ISO 8826-2:2018 (EN ISO 8826-2:1997, IDT; ISO 8826-2:1994, IDT). Кресленики технічні. Вальниці кочення. Частина 2. Детальне спрощене подання

1140. ДСТУ ISO 887:2015 (ISO 887:2000, IDT). Шайби пласкі для болтів, гвинтів та гайок із метричною наріззю загальної призначеності. Загальний вигляд

1141. ДСТУ ISO 8887-1:2018 (ISO 8887-1:2017, IDT). Технічна документація на продукцію. Проектування з урахуванням технологічних вимог, збирання, розбирання та переробляння після закінчення терміну експлуатації. Частина 1. Загальні поняття та вимоги

1142. ДСТУ EN 892:2017 (EN 892:2012 + A1:2016, IDT). Спорядження для альпінізму. Динамічні канати для альпінізму. Вимоги щодо безпеки та методи випробування

1143. ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT). Системи управління якістю. Вимоги

1144. ДСТУ EN ISO 9013:2015 (EN ISO 9013:2002, IDT; ISO 9013:2002, IDT). Газове різання. Класифікація. Вимоги до геометричних розмірів та якост

1145. ДСТУ ISO 9015-2:2009 (ІSO 59015-2:2003, ІDT). Випробування зварних з'єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на твердість. Частина 2. Випробування на мікротвердість

1146. ДСТУ EN ISO 9017:2015 (EN ISO 9017:2013, IDT; ISO 9017:2001, IDT). Випробування руйнівні зварних з’єднань металевих матеріалів. Випробування на переламування

1147. ДСТУ ISO 9117-1:2015 (ІSO 9117-1:2009, ІDT). Фарби та лаки. Контроль висихання. Частина 1. Визначення стану та часу повного висихання

1148. ДСТУ ISO 9117-6:2015 (ІSO 9117-6:2012, ІDT). Фарби та лаки. Контроль висихання. Частина 6. Випробування на відсутність відбитка

1149. ДСТУ EN 9137:2018 (EN 9137:2012 IDT). Системи управління якістю. Настанови щодо застосування AQAP 2110 у системі управління якістю згідно з EN 9100

1150. ДСТУ EN ISO 9222-2:2018 (EN ISO 9222-2:1994, IDT; ISO 9222-2:1989, IDT). Кресленики технічні. Ущільнювачі для рухомого з'єднування. Частина 2. Детальне спрощене подання

1151. ДСТУ EN 923:2008 (EN 923:2005+A1, ІDT). Клеї. Терміни та визначення понять

1152. ДСТУ EN ISO 9431:2018 (EN ISO 9431:1999, IDT; ISO 9431:1990, IDT). Кресленики будівельні. Поле для креслеників, тексту та штампів на креслярських аркушах

1153. ДСТУ ISO 9539:2015 (ISO 9539:2010, IDT). Устатковання для газового зварювання. Матеріали для устатковання, використовуваного в газовому зварюванні, різанні та споріднених процесах

1154. ДСТУ EN ISO 9606-1:2018 (EN ISO 9606-1:2017, IDT; ISO 9606-1:2012; Cor 1:2012; Cor 2:2013, ID T). Кваліфікаційні випробування зварників. Зварювання плавленням . Частина 1. Сталі

1155. ДСТУ EN ISO 9606-2:2017 (EN ISO 9606-2:2004, IDT; ISO 9606-2:2004, IDT). Кваліфікаційні випробування зварювальників. Зварювання плавленням. Частина 2. Алюміній і алюмінієві сплави

1156. ДСТУ EN ISO 9606-3:2017 (EN ISO 9606-3:1999, IDT; ISO 9606-3:1999, IDT). Кваліфікаційні випробування зварювальників. Зварювання плавленням. Частина 3. Мідь і мідні сплави

1157. ДСТУ EN ISO 9606-4:2017 (EN ISO 9606-4:1999, IDT; ISO 9606-4:1999, IDT). Кваліфікаційні випробування зварювальників. Зварювання плавленням. Частина 4. Нікель і нікелеві сплави

1158. ДСТУ EN ISO 9606-1:2016 (EN ISO 9606-1:2013, IDT; ISO 9606-1:2012/Cor 1:2012, IDT). Кваліфікаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі

1159. ДСТУ EN ISO 9614-3:2016 (EN ISO 9614-3:2009, IDT; ISO 9614-3:2002, IDT). Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 3. Точний метод вимірювання скануванням

1160. ДСТУ ISO 9625:2003 (ІSO 9625:1993, ІDT). Фітинги механічні для поліетиленових напірних зрошувальних трубопроводів

1161. ДСТУ ISO 965-2:2005 (ІSO 965-2:1998, ІDT). Нарізі метричні ІSO загального призначення. Допуски. Частина 2. Граничні розміри зовнішніх і внутрішніх нарізей. Середній клас точності

1162. ДСТУ EN ISO 9692-1:2014. Зварювання та споріднені процеси. Рекомендації щодо підготування зварних з'єднань. Частина 1. Ручне дугове зварювання, зварювання в захисному газі, газове зварювання, TІG-зварювання та променеве зварювання сталей

1163. ДСТУ EN ISO 9692-3:2014. Зварювання та споріднені процеси. Рекомендації щодо підготовки зварних з'єднань. Частина 3. Дугове зварювання алюмінію і алюмінієвих сплавів в інертному газі плавким і вольфрамовим електродом

1164. ДСТУ EN ISO 9864:2008 (EN ІSO 9864:2005, ІDT). Геосинтетика. Метод випробування для визначення поверхневої щільності геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів

1165. (EN ISO 9934-1:2016, IDT; ISO 9934-1:2016, IDT). Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги

1166. ДСТУ EN ISO 9934-2:2015 (EN ISO 9934-2:2015, IDT; ISO 9934-2:2015, IDT). Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 2. Засоби контролю

1167. ДСТУ EN ISO 9934-3:2015 (EN ISO 9934-3:2015, IDT; ISO 9934-3:2015, IDT) Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 3. Обладнання

1168. 31.01.2019. Щодо кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні вартості будівництва.

1169. ДСТУ 4219-2003. (Зміна N 1). Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії

1170. 12.07.2018. Про затвердження Типового технічного завдання на проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі

1171. 27.08.2018. Про затвердження Правил про безпеку постачання електричної енергії

1172. 25.09.2018. Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України

1173. 09.01.2019. Про затвердження Переліку видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання в житлових будинках

1174. 04.09.2018. Про внесення змін до деяких законів України щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлюваної енергетики

1175. ДСТУ ISO 4190-5:2008 (ІSO 4190-5:2006, ІDT). Установка ліфтова (елеваторна). Частина 5. Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристосування

1176. Инструкция по съёмке и составлению планов подземных коммуникаций

1177. ГКН 02.07.026-2005. Норми витрат матеріалів та обладнання для поточного ремонту і експлуатації систем теплопостачання

1178. 30.08.2017. Про внесення зміни до пункту 3 Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих ...

1179. 13.12.2017. Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля

1180. 21.03.2018. Деякі питання виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування

1181. 04.07.2018. Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском

1182. 04.07.2018. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

1183. 04.07.2018. Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

1184. 11.07.2018. Про внесення зміни до пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

1185. 18.07.2018. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 23 квітня 2014 р. N 117

1186. 18.07.2018. Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики

1187. 18.07.2018. Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва

1188. 18.07.2018. Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі

1189. 26.07.2018. Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем

1190. 05.09.2018. Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком

1191. 05.09.2018. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки ...

1192. 03.10.2018. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 23 квітня 2014 р. N 117

1193. 03.10.2018. Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення

1194. 10.10.2018. Про затвердження Порядку визначення технічної можливості встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії та економічної доцільності встановлення приладів - розподілювачів теплової енергії

1195. 31.10.2018. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудівної діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) ...

1196. 07.11.2018. Про внесення зміни до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію

1197. 07.11.2018. Питання розпорядження геологічною інформацією

1198. 28.11.2018. Деякі питання професійної атестації за професією "Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)"

1199. 28.11.2018. Про внесення змін до пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів України від 04.11.93

1200. 18.12.2018. Про внесення змін до переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту

1201. 16.01.2019. Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском

1202. 23.01.2019. Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

1203. 23.01.2019. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

1204. 06.02.2019. Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг

1205. 27.03.2019. Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт ...

1206. 10.04.2019. Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

1207. 17.04.2019. Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

1208. Про внесення змін до Кодексу газотранспортної системи

1209. Рішення КМР від 13.09.2011 N 11/6227. "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Київської міської ради"

1210. 21.08.2008. Про затвердження Методичних рекомендацій з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів

1211. N 16-13/127-2322 від 06.02.2018. Щодо застосування КЕКВ при внесенні плати за видачу сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва

1212. N 40-701-(90-8)/1729 від 07.03.2018. Щодо документів, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об ’єктів

1213. 7/9-2443 від 12.03.2018 "Щодо питань, пов'язаних з проведенням робіт з ремонту ліфтів"

1214. N 40-701-(90-9)/2395 від 04.04.2018. Щодо питань ліцензування

1215. № 40-701-(90-9)/3953 від 06.06.2018. Щодо питань складання проектної документації

1216. N 40-701-(90-9)/4296-18 від 21.06.2018. Щодо питань будівництва

1217. 7/15-7265 від 18.07.2018 "Про індекси зміни вартості станом на 1 липня 2018 року"

1218. 7/15-1/9361-18 від 18.09.2018. Про затвердження ДБН Б.2.2-12:2018 та порядок його використання

1219. 7/15.3/10900-18 від 17.10.2018 "Про індекси зміни вартості станом на 1 жовтня 2018 року"

1220. N 40-701-16/8089-18 від 03.12. Щодо деяких питань здійснення авторського нагляду

1221. 8/15.3/298-19 від 13.02.2019. "Щодо розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів"

1222. 7/15.2/2605-19 від 18.02.2019 "Щодо порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності"

1223. МВ 03450778-736:2014. Методичні вказівки з визначення вартості матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отриманих шляхом добування попутно будівництву

1224. 22.12.2017. Про впровадження стандарту ISO/IEC 17025:2017

1225. 22.08.2018. Про затвердження Переліку національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання

1226. 02.10.2018. Про затвердження Технічного регламенту щодо обмеження викидів летких органічних сполук унаслідок використання органічних розчинників у лакофарбових матеріалах для будівель та ремонту колісних транспортних засобів

1227. 30.01.2019. Про затвердження переліку національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання та захисних систем вимогам технічного регламенту обладнання ...

1228. 15.01.82. НПАОП 45.2-5.19-82. Iнструкція з техніки безпеки при застосуванні будівельно-монтажних пістолетів в організаціях Міненерго СРСР, затверджена Міністерством енергетики і електрифікації СРСР

1229. 28.12.2017. НПАОП 0.00-7.14-17. Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками

1230. 30.01.2018. НПАОП 28.51-1.42-18. Правила охорони праці під час очищення деталей механічним способом

1231. 05.03.2018. Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП)

1232. 12.04.2018. Про затвердження вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва

1233. 29.05.2018. Про внесення змін до Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки (нова редакція Порядку ...)

1234. 27.07.2018. (НПАОП 14.3-7.03-18). Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування

1235. 27.08.2018. (НПАОП 0.00-1.83-18). Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів

1236. 07.11.2018. Про затвердження форм висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва

1237. 29.11.2018. (НПАОП 0.00-7.17-18). Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці

1238. 06.10.2017. Про затвердження Правил з організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні

1239. 07.07.2017. НКРЕКП. Лист-роз'яснення N 7463/17.1.3/7-17 від 7.07.2017

1240. 12.06.2018. Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання

1241. 18.06.2018. НКРЕКП. Лист-роз'яснення N 5288/17.1.3/7-18 від 18.06.2018

1242. 28.12.2018. Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання на 2019 рік

1243. 23.11.2017. N 26-16630/261. Щодо надання роз'яснень процедури узгодження перенесення пожежних кранів у торговельному приміщенні

1244. Рішення N 1 - 13 НТР за період з 02.04.2018 по 08.05.20018

1245. Рішення N 14 - 31 НТР за період з 05.06.2018 по 12.10.20018

1246. ОМД 00120253.001-2005. Методика проведення експертного обстеження (технічного діагностування) кранів мостового типу

1247. 22.10.2008. Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 Мвт

1248. 12.04.2018. Про затвердження форми заяви для отримання дозволу на спеціальне водокористування

1249. 29.01.2016. N 815/1/12-ДП-16. Про надання інформації

1250. 03.10.2017. N 9822/3/5.2-ДП-17. Щодо дозволів на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

1251. 19.02.2018. N 1216/4/4.4-ДП-18. Про порядок створення служби охорони праці

1252. 21.02.2018. N 1297/1/10.2-ДП-18. Щодо використання наряду-допуску

1253. 22.02.2018. N 1356/4/4.3-ДП-18. Щодо надання роз'яснень щодо строків притягнення до відповідальності за порушення законодавства про працю

1254. 12.03.2018. N 1824/3/5.2-ДП-18. Про застосування анемометрів в баштових, козлових, портальних та інших вантажопідіймальних кранах

1255. 19.03.2018. N 2028/3/5.1-ДП-18. Щодо надання роз'яснень стосовно періодичності перевірок, ремонтів та випробувань апаратури для газового зварювання і різання металу

1256. 10.04.2018. N 2714/3/5.3-ДП-18. Про одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

1257. 29.04.2018. N 2524/3/5.2-зв-18. Щодо організації охорони праці на будівельному майданчику

1258. N 2619/3/4.4-зв-18 від 31.05.2018. Щодо виконання функцій служби охорони праці

1259. 05.06.2018. N 4431/3/5.3-ДП-18. Щодо дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

1260. N 8167/3/5.2-ДП-18 від 18.10.2018. Щодо визначення придатності балонів до подальшої експлуатації

1261. N 5137/3/5.2-зв-18 від 01.11.2018. Щодо граничного строку експлуатації навантажувачів

1262. 24.05.2018. Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці станом на 24 травня 2018 року

1263. 16.01.2019. Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці станом на 16 січня 2019 року

1264. N 40-701-(90-9)/3429 від 21.05.2018. Щодо питань відповідальності

1265. N 40-701-(90-8)/3582 від 23.05.2018. Щодо питань зміни замовника

1266. N 40-701-(90-9)/6521-18 від 26.09.2018. Щодо прийняття в експлуатацію об'єкта, збудованого без дозвільного документа на виконання будівельних робіт

1267. N 40-701-(90-9)/6911-18 від 10.10.2018. Щодо деяких питань здійснення державного архітектурно-будівельного контролю

1268. N 40-701-(90-9)/6958-18 від 11.10.2018. Щодо питань відмови у видачі сертифіката

1269. N 40-203-11/6902-18 від 10.10.2018. Щодо отримання доступу до пілотного модуля планування заходів державного нагляду (контролю) та збору інформації для запуску інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)

1270. N 40-701-(90-9)/7325-18 від 31.10.2018. Щодо деяких питань проведення технічного обстеження об'єктів

1271. N 40-701-(90-9)/7543-18 від 09.11.2018. Щодо деяких питань розміщення тимчасових споруд та порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю

1272. N 40-701-16/8089-18 від 03.12.2018. Щодо деяких питань здійснення авторського нагляду

1273. N 40-701-16/1078-19 від 18.02.2019. Щодо питань відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт

1274. N 40-701-(90-9)/1420-19 від 04.03.2019. Щодо деяких питань проведення технічного обстеження

1275. N 40-701-16/1587-19 від 11.03.2019. Щодо набуття права на виконання будівельних робіт

1276. N 40-701-16/1736-19 від 15.03.2019. Щодо деяких питань забудови земельної ділянки

1277. N 40-701-(90-9)/2259-19 від 02.04.2019. Щодо деяких питань виконання будівельних робіт та здійснення держархбудконтролю

1278. 12.12.2017. Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, скасування чинності національних нормативних документів, зміни та поправок до національних нормативних документів

1279. 22.12.2017. Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними документами, скасування національних нормативних документів

1280. 28.12.2017. Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними нормативними документами (ДСТУ ISO/IEC 17011:2017 та ДСТУ ISO/IEC 17025:2017)

1281. 24.09.2018. Про прийняття національного нормативного документа, прийняття змін до національних нормативних документів

1282. 14.11.2018. Про прийняття змін до національних стандартів (Зміни N 2 до Єврокодів)

1283. 04.09.2018. Про затвердження Порядку погодження будівництва та експлуатації прямої лінії

1284. N 304 від 10.08.2010. "Про затвердження Зміни N 4 до розділу 1 "Керівники, професіонали, фахівці" та Змін N 10, N 11 до розділу 2 "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" Випуску 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будіве

1285. N 28 від 07.02.2018. "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок"

1286. N 44 від 01.03.2018. "Про внесення змін до уніфікованої форми акта, що складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання суб’єктом господарювання ліцензійних умов ..."

1287. N 52 від 12.03.2018. "Про затвердження Методики обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел"

1288. N 56 від 12.03.2018. "Про затвердження Положення про службу захисту інформації в автоматизованих системах класу «1»"

1289. N 62 від 21.03.2018. "Про затвердження Порядку ведення баз даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів"

1290. N 83 від 04.04.2018. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 05 квітня 2007 року N 120"

1291. N 85 від 10.04.2018. "Про внесення змін до наказу Мінрегіону України від 08 серпня 2012 року N 403"

1292. N 86 від 10.04.2018 "Про затвердження Методики визначення технологічних нормативів витрат та втрат гарячої води у системах централізованого постачання гарячої води"

1293. N 102 від 24.04.2018. "Про затвердження індексів балансової вартості об'єктів житлового фонду станом на 01 січня 2018 року"

1294. N 107 від 25.04.2018. "Про затвердження ДБН В.2.2-4:2018 "Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти"

1295. N 114 від 10.05.2018. "Про затвердження Змін до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян"

1296. N 117 від 16.05.2018. "Про затвердження Вимог та зразків щодо проектів повторного використання для закладів охорони здоров'я у сільській місцевості у сільській місцевості"

1297. N 129 від 05.06.2018. "Про затвердження Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг ..."

1298. N 130 від 05.06.2018. "Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності"

1299. N 138 від 13.06.2018. "Про внесення змін до Форми проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад"

1300. N 139 від 14.06.2018. "Про затвердження Зміни N 4 ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"

1301. N 140 від 14.06.2018. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів"

1302. N 141 від 14.06.2018. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.2-25:2009 "Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)"

1303. N 142 від 14.06.2018. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.2-24:2009 "Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків"

1304. N 143 від 14.06.2018. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди. Основні положення" (чинний до 01.06.2019)

1305. N 144 від 14.06.2018. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій територій"

1306. N 146 від 20.06.2018. "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів"

1307. N 148 від 23.06.2018. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04 липня 2008 року N 301"

1308. N 155 від 26.06.2018. "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 березня 2018 року N 68 «Про затвердження переліків засобів індивідуального захисту ..."

1309. N 158 від 03.07.2018. "Про затвердження Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд ..."

1310. N 169 від 11.07.2018. "Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель"

1311. N 170 від 11.07.2018. "Про затвердження Методики визначення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель"

1312. N 171 від 11.07.2018. "Про затвердження Порядку застосування розрахункових елементів програмного забезпечення для визначення енергетичної ефективності будівель"

1313. N 172 від 11.07.2018. "Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката"

1314. N 173 від 11.07.2018. "Про затвердження Методики обстеження інженерних систем будівлі"

1315. N 174 від 12.07.2018. "Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів"

1316. N 175 від 17.07.2018. "Про затвердження Порядку відбору проектів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011-2020 роки"

1317. N 176 від 17.07.2018. "Про затвердження Переліку технічної документації на багатоквартирний будинок"

1318. N 186 від 26.07.2018. "Про внесення змін до інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна"

1319. N 190 від 27.07.2018. "Про затвердження Обов'язкового переліку робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території"

1320. N 193 від 27.07.2018. "Про затвердження Порядку та вимог щодо оформлення, виготовлення та розміщення інформаційних табличок (наклейок) з логотипом державного фонду регіонального розвитку, які використовуються з метою ідентифікації ..."

1321. N 196 від 27.07.2018. "Про внесення змін до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів" (нова редакція Порядку ...)

1322. N 198 від 02.08.2018. "Про затвердження ДБН В.1.2-14:2018 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд"

1323. N 199 від 02.08.2018. "Про затвердження ДБН В.2.6-33:2018 "Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування"

1324. N 200 від 02.08.2018. "Про затвердження ДБН В.2.1-10:2018 "Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення"

1325. N 203 від 09.08.2018. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з енергозбереження від 28.10.2003 N 118"

1326. N 205 від 09.08.2018. "Про затвердження Порядку оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку/приладами-розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку"

1327. N 206 від 09.08.2018. "Про затвердження Порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку"

1328. N 211 від 13.08.2018. "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку"

1329. N 212 від 14.08.2018. "Про внесення змін до Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки"

1330. N 213 від 14.08.2018. "Про внесення змін до Порядку розроблення містобудівної документації"

1331. N 214 від 14.08.2018. "Про внесення змін до Переліку об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються"

1332. N 219 від 15.08.2018. "Про затвердження Порядку обслуговування внутрішньобудішкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води"

1333. N 220 від 15.08.2018. "Про затвердження Вимог до структури і формату оприлюднення відомостей про містобудівну документацію у мережі Інтернет"

1334. N 221 від 17.08.2018. "Про внесення змін до Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України"

1335. N 228 від 30.08.2018. "Про зупинення дії наказу Мінрегіону від 21.04.2018 N 100"

1336. N 238 від 11.09.2018. "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року N 80"

1337. N 240 від 12.09.2018. "Про затвердження Правил етичної поведінки працівників апарату Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"

1338. N 247 від 25.09.2018. "Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта будівництва"

1339. N 251 від 25.09.2018. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво"

1340. N 252 від 25.09.2018. "Про затвердження Зміни N 2 ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів"

1341. N 253 від 25.09.2018. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування"

1342. N 253 від 25.09.2018. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування"

1343. N 260 від 28.09.2018. "Про затвердження ДБН В.2.2-9:2018 "Громадські будинки та споруди. Основні положення"

1344. N 261 від 28.09.2018. "Про затвердження ДБН В.2.3-19:2018 "Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування"

1345. N 264 від 03.10.2018. "Про затвердження ДБН В.2.5-28:2018 "Природне і штучне освітлення"

1346. N 270 від 12.10.2018. "Про затвердження Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік"

1347. N 274 від 18.10.2018. "Про затвердження Порядку незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем"

1348. N 275 від 18.10.2018. "Про затвердження Порядку рецензування звітів про обстеження інженерних систем"

1349. N 276 від 18.10.2018. "Про затвердження Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів"

1350. N 288 від 31.10.2018. "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 серпня 2017 року N 204"

1351. N 304 від 16.11.2018. "Про внесення змін до наказу Мінрегіону України від 23 вересня 2011 року N 208"

1352. N 305 від 15.11.2018. "Про затвердження ДБН В.2.5-20:2018 "Газопостачання"

1353. N 307 від 19.11.2018. "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 квітня 2015 року N 84"

1354. N 309 від 19.11.2018. "Про внесення змін до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів"

1355. N 311 від 20.11.2018. "Про затвердження ДБН В.2.3-7:2018 "Метрополітени"

1356. N 313 від 20.11.2018. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.2-23:2009 "Будинки і споруди. Підприємства торгівлі"

1357. N 314 від 20.11.2018. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.1.1-12:2014 "Будівництво у сейсмічних районах України"

1358. N 315 від 22.11.2018. "Про затвердження Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг"

1359. N 327 від 30.11.2018. "Про затвердження ДБН В.2.2-40:2018 "Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення"

1360. N 335 від 06.12.2018. "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (станом на 1 жовтня 2018 року)"

1361. N 341 від 12.12.2018. "Про затвердження Порядку повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин"

1362. N 342 від 14.12.2018. "Про затвердження змін до Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків ..."

1363. N 343 від 14.12.2018. "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державній архітектурно-будівельній інспекції України та її територіальних органах"

1364. N 345 від 14.12.2018. "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ..."

1365. N 357 від 19.12.2018. "Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення професійної атестації інженерів-проектувальників саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності - Всеукраїнській гром. орг. "Гільдія проектувальників"

1366. N 358 від 19.12.2018. "Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення професійної атестації експертів саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності - Всеукраїнській громадській організації "Асоціація експертів будівельн...

1367. N 359 від 19.12.2018. "Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення професійної атестації інженерів технічного нагляду саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності - Всеукраїнській громадській організації "Гільдія ..."

1368. N 360 від 20.12.2018. "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері ..."

1369. N 361 від 20.12.2018. "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року N 240"

1370. N 3 від 22.01.2019. "Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі "

1371. N 38 від 20.02.2019. "Про затвердження Порядку взаємодії Національного антпкорупціпного бюро України та Державної архітектурно-блдівельної інспекції України"

1372. N 71 від 20.03.2019. "Про внесення змін до деяких наказів Мінрегіону" (від 19 грудня 2018 року N 357, від 19 грудня 2018 року N 358, від 19 грудня 2018 року N 359)

1373. N 74 від 21.03.2019. "Про внесення зміни до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року N 240"

1374. N 82 від 26.03.2019. "Про затвердження ДБН В.1.2-4:2019 "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту" (ДСК) "

1375. N 83 від 26.03.2019. "Про затвердження Зміни № 4 ДБН В.2.2-5-97 "Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту" (ДСК)"

1376. N 84 від 26.03.2019. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво"

1377. Регламент з організації контролю якості виконання електромонтажних робіт

1378. РМУ 037-2015. Рекомендація. Метрологія. Вузли обліку природного газу з лічильниками та коректорами. Метод та основні принципи вимірювань, характеристики та загальні вимоги

1379. 17.07.2018. Щодо надання роз'яснень стосовно нормативних вимог на проектування апартаментів

1380. 15.01.2019. Про показники опосередкованої вартості спорудження житла та індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 січня 2019 року

1381. 09.02.2018. Методичні рекомендації щодо важливості підвищення енергетичної ефективності будівель

1382. Пособие по проектированию конвейерных галерей (к СНиП 2.09.03-85)

1383. СН 31-58. Инструкция по поверхностному уплотнению грунтов оснований зданий и промышленных сооружений тяжелыми трамбовками

1384. 30.11.2018. Секторальний план державного ринкового нагляду на 2019 рік

1385. СЦН ОТС-91. Сборник цен и нормативов на проектные разработки по организации и технологии строительства

1386. Технология инъекционного укрепления каменных кладок памятников архитектуры

1387. Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.03.2019)

1388. Усереднені показники транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом (станом на 01.03.2019)

1389. Справочное пособие к разделам СЦПРС. Выпуск 7. Часть 1. Состав зданий и сооружений, входящих в комплексные цены таблиц разделов 1, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 64 на проектные работы для строительства.

1390. Справочное пособие к разделам СЦПРС. Выпуск 7. Часть 2. Состав зданий и сооружений, входящих в комплексные цены таблиц разделов 1, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 64 на проектные работы для строительства.

1391. НПАОП 27.4-7.15-86 (ОСТ 48.264-86). Огородження рухомих частин устаткування. Загальні технічні вимоги

1392. ЦП-0269. Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України

1393. 17.10.2016. Про затвердження Вимог до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій

Текст ДБН безкоштовно замовляйте для ознайомлення. Повний текст див. в БД "Зодчий".