Телефоны линии консультаций:
(044)331-63-18
(068)201-77-62


Находится в каталоге Апорт
Яндекс цитирования
На компакт-диске "Юрист+Закон"
Вы найдете:


Державні санітарні правила та норми.


1. Гігієнічна оцінка водоочисних пристроїв, призначених для застосування у практиці питного водопостачання (Державні санітарні правила ДСП 2.2.4.-003-98) № 3 від 28.09.1998

2. Граничнодопустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування № 5793-91 від 11.07.1991

3. Граничнодопустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування № 6025-91 від 21.10.1991

4. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99 № 39 від 01.12.1999

5. Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України № 382 від 18.12.1996

6. Державні санітарні правила для підприємств (цехів), що виробляють кондитерські вироби з кремом № 262 від 28.08.1997

7. Державні санітарні правила і гігієнічні норми "Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності". ДСП 8.8.1.2.002-98 № 2 від 28.08.1998

8. Державні санітарні правила і норми "Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів" ДСанПіН 5.5.5.23-99 № 23 від 26.04.1999

9. Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей. Державні санітарні правила і норми ДСанПіН 5.5.6.012-98 № 12 від 30.12.1998

10. Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості № 27 від 01.07.1999

11. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 № 63 від 14.08.2001

12. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98 № 7 від 10.12.1998

13. Державні санітарні правила і норми скидання з суден стічних, нафтоутримуючих, баластних вод і сміття у водоймища ДСанПІН 199-97 № 199 від 09.07.1997

14. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) № 201 від 09.07.1997

15. Державні санітарні правила та норми "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" ДСанПіН 5.5.6.009-98 № 9 від 30.12.1998

16. Державні санітарні правила та норми "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України" ДСанПіН 2.2.2.028-99 № 28 від 01.07.1999

17. Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів ДСПІН 2.2.2.022-99 № 22 від 25.03.1999

18. Державні санітарні правила та норми. 2. Комунальна гігієна. 2.7. Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення" ДСанПіН 2.2.7.029-99 № 29 від 01.07.1999

19. Доповнення до Медико-біологічних вимог і санітарних норм якості продовольчої сировини і продуктів харчування від 01.08.89 р. N 5061-89 № 122-12/805 від 19.11.1991

20. Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і продуктів харчування № 5061-89 від 01.08.1989

21. Орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин в повітрі робочої зони № 5203-90 від 07.12.1990

22. Орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування № 5311-90 від 28.12.1990

23. Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань ОСП-72/87 № 4422-87 від 26.08.1987

24. Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила. ДСП 3.3.1.038-99 № 38 від 01.12.1999

25. Підприємства щодо виробництва і розливу мінеральних та штучно-мінералізованих вод. Державні санітарні правила та норми. ДсанПіН 4.4.4.065-00 № 65 від 18.04.2000

26. Правила безпеки при транспортуванні радіоактивних речовин (ПБТРВ-73) № 1139-78 від 27.12.1973 (нечинний)

27. ПРАВИЛА ВЛАШТУВАННЯ І БЕЗПЕКИ РОБОТИ В ЛАБОРАТОРІЯХ (ВІДДІЛАХ, ВІДДІЛЕННЯХ) МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ № 1 від 28.01.2002

28. Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-37)" № 62 від 01.12.1997

29. Про введення галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу та санітарного взуття № 65 від 29.01.1988

30. Про затвердження граничних норм природного убутку медикаментів на аптечних складах № 138 від 06.02.1985

31. Про затвердження державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України. Основні санітарні правила (ОСПУ), регламенти і вимоги щодо порядку застосування (НРБУ/ОСПУ)" № 433 від 29.11.2002; втратив чинність

32. Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Транспортування продовольчої продукції залізничним, повітряним та водним транспортом" № 175 від 20.04.2005

33. Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Транспортування продовольчої продукції" № 239 від 14.05.2004; втратив чинність

34. Про затвердження Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів № 476 від 18.12.2002

35. Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України" № 54 від 02.02.2005

36. Про затвердження Державних санітарних правил для ковальсько-пресових цехів № 200 від 09.07.1997

37. Про затвердження Державних санітарних правил для підприємств порошкової металургії № 235 від 18.12.1995

38. Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання" № 383 від 23.12.1996

39. Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення" № 746 від 13.11.2006

40. Про затвердження Державних санітарних правил і норм для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів № 197 від 06.05.2003

41. Про затвердження Державних санітарних правил і норм проектування, будівництва та експлуатації плавальних басейнів на морських і річкових суднах № 202 від 09.07.1997

43. Про затвердження Державних санітарних правил і норм суднобудівних і судноремонтних об'єктів № 203 від 09.07.1997

44. Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів № 173 від 19.06.1996

45. Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів № 172 від 19.06.1996

46. Про затвердження Державних санітарних правил та норм № 46 від 01.12.1999

47. Про затвердження державних санітарних правил та норм № 239 від 01.08.1996

48. Про затвердження Державних санітарних правил та норм "Підприємства вугільної промисловості" № 468 від 13.12.2002

49. Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах № 298/227 від 17.04.2006

50. Про затвердження Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок № 222 від 23.07.1996

51. Про норми природної втрати етилового спирту при зберіганні, переміщенні та транспортуванні залізничним, водним і автомобільним транспортом № 1304 від 30.09.1986

52. Про підготовку проекту ДСанПіН "Вода питна фасована. Гігієнічні вимоги та контроль якості" № 15 від 13.01.2005

53. Про скасування наказу Міністерства охорони здоров'я від 29.11.2002 N 433 "Про затвердження державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України. Основні санітарні правила (ОСПУ), регламенти і вимоги щодо порядку застосування" (НРБУ/ОСПУ)" № 106 від 13.03.2003

54. Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту № 1567-76 від 30.12.1976

55. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99 № 37 від 01.12.1999

56. Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях жилих і громадських будівель та на території житлової забудови № 3077-84 від 03.08.1984

57. Санітарні норми допустимого шуму, що створюється виробами медичної техніки в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів № 3057-84 від 30.07.1984

58. Санітарні норми допустимої гучності звучання звуковідтворювальних і звукопідсилювальних пристроїв у закритих приміщеннях та на відкритих майданчиках № 4396-87 від 07.07.1987

59. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99 № 42 від 01.12.1999

60. Санітарні правила для виноробних підприємств № 5788-91 від 07.06.1991

61. Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м'яке морозиво (СанПін) б/н від 19.03.1991

62. Санітарні правила для підприємств лікеро-горілчаної промисловості № 1824-78 від 14.02.1978

63. Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі № 5781-91 від 16.04.1991

64. Санітарні правила для підприємств спиртової промисловості б/н від 20.06.1973

65. Санітарні правила зі збору, зберігання, транспортування та первинної обробки вторинної сировини № 2524-82 від 22.01.1982

66. Санітарні правила і норми охорони прибережних вод морів від забруднення в місцях водокористування населення № 4631-88 від 06.07.1988

67. Санітарні правила оснащення, обладнання і утримання гуртожитків для робітників, студентів, учнів середніх спеціальних навчальних закладів і професійно-технічних училищ № 4719 від 01.11.1988

68. Санітарні правила по обладнанню та влаштуванню тракторів і сільськогосподарських машин. Державні санітарні правила. ДСП 3.3.2.041-99 № 41 від 01.12.1999

69. Санітарні правила по обладнанню та експлуатації засобів малої механізації для сільськогосподарського виробництва. Державні санітарні правила. ДСП 3.3.2.040-99 № 40 від 01.12.1999

70. Санітарні правила устрою, обладнання та експлуатації лікарень, пологових будинків та інших лікувальних стаціонарів СанПиН 5179-90 б/н від 29.06.1990

71. Санітарні правила щодо улаштування, утримання та обладнання молокороздавальних пунктів на промислових підприємствах № 246-57 від 16.05.1957

72. Тимчасові санітарні норми і правила для робітників обчислювальних центрів № 4559-88 від 02.03.1988; втратив чинність

73. Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98 № 1 від 03.08.1998

74. Фторування води на водопроводах централізованого господарсько-питного водопостачання (Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 2.2.4.-005-98) № 5 від 22.10.1998


Стоимость диска с почтовой доставкой
70 грн.


Заказ диска по тел. (044)331-63-18, (068) 201-77-62
или по e-mail urplus@yandex.ru

Для получения диска сообщите Ваш точный почтовый адрес.
После оплаты Вам будет отправлен почтой диск