Лицензионная АВК-5. Бесплатно установка, обучение, обновление.

alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.5.4.
Стоимость 9150 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 3294 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 4500 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.5.4. и далее, 1 год)
Сборник ДБН, ДСТУ "Зодчий" в дополнение к "АВК-5"
Подробнее...

Новини законодавства

26.01.2021

Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства приведено у відповідність до законодавства
З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства Мінекономіки наказом від 18.11.2020 N 2362 внесло зміни до Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства.
Виключено норму, згідно з якою відкриття закладу (підприємства) ресторанного господарства узгоджується з органами місцевого самоврядування, установами державної санітарно-епідеміологічної служби в установленому законодавством порядку.
Режим роботи закладу ресторанного господарства встановлюється суб'єктом господарювання самостійно, крім закладів ресторанного господарства, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, режим роботи яких установлюється виконавчими органами сільських, селищних та міських рад.
Попередньою редакцією відповідної норми було передбачено, що режим роботи закладу ресторанного господарства встановлюється суб'єктом господарювання самостійно, а у випадках, передбачених законодавством, за погодженням з органами місцевого самоврядування.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 січня 2021 р. за N 77/35699 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено критерії оцінки допустимості держдопомоги суб'єктам господарювання у вугільній галузі
Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 6 Закону "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" Кабмін постановою від 13.01.2021 N 38 затвердив критерії оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання у вугільній галузі.
До критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання у вугільній галузі належить:
недопущення суттєвої нерівності умов діяльності конкуруючих між собою суб'єктів господарювання у вугільній галузі;
недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на ринках виробництва теплової та електричної енергії;
зменшення впливу на навколишнє природне середовище в результаті видобутку вугілля вугільними підприємствами, яким надається допомога на закриття (ліквідацію).
Надання державної допомоги здійснюється в будь-якій формі на такі цілі:
1) закриття (ліквідацію) вугледобувних підприємств або їх відокремлених підрозділів;
2) покриття виняткових витрат;
3) забезпечення доступу до запасів вугілля:
заходи з технічного переоснащення та модернізації вугледобувних підприємств;
покриття поточних витрат.
Постанова набрала чинності 22 січня 2021 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 22.01.2021 N 14.

Встановлено вимоги щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперамиВстановлено вимоги щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами
НКЦПФР рішенням від 03.11.2020 N 640 затвердила Вимоги (правила) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами.
Цими Вимогами встановлюються вимоги до організації провадження торговцями цінними паперами професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, вчинення правочинів та здійснення операцій з фінансовими інструментами, передбаченими законодавством у діяльності торговця, організації внутрішнього обліку торговця, а також основні обов'язки торговця.
Торговці, включаючи їх філії та інші відокремлені підрозділи, зобов'язані дотримуватись цих Вимог та інших нормативно-правових актів НКЦПФР, що встановлюють особливості провадження торговцями окремих операцій щодо фінансових інструментів, під час вчинення правочинів, пов'язаних з набуттям, припиненням, переходом прав власності на фінансові інструменти.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 10 січня 2021 р. за N 62/35684 та набирає чинності через 60 днів з дня його офіційного опублікування, крім п. 3 - 7 розд. II Вимог, які набирають чинності з 1 липня 2021 року.
Торговці цінними паперами мають привести свою діяльність та внутрішні документи у відповідність до Вимог не пізніше 60 днів з дня набрання чинності вищезазначеним рішенням.

Встановлено умови та порядок повітряних перевезень небезпечних вантажів
Державіаслужба наказом від 12.11.2020 N 1802 затвердила Авіаційні правила України "Порядок та умови повітряних перевезень небезпечних вантажів".
Ці Авіаційні правила поширюються на всіх суб'єктів авіаційної діяльності та встановлюють порядок та умови повітряних перевезень небезпечних вантажів і є обов'язковими для виконання усіма суб'єктами авіаційної діяльності.
Небезпечні вироби та речовини, які зазначені в переліку чинної редакції Doc 9284 AN/905 ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Good by Air (далі - Технічні інструкції), перевозяться повітряними суднами відповідно до вимог, встановлених Технічними інструкціями.
Дія цих Авіаційних правил не поширюється на небезпечні вантажі, які необхідні на борту повітряного судна відповідно до чинних вимог льотної придатності та правил експлуатації або ті, що дозволені до перевезень державою експлуатанта для забезпечення спеціальних цілей та для всіх видів винятків, які зазначені в Технічних інструкціях.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 січня 2021 р. за N 57/35679 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

У Києві буде реалізовано експеримент з профнавчання безробітних для потреб роботодавців ІТ-сфери
Кабмін прийняв рішення щодо проведення у 2021 році в м. Києві експерименту з професійного навчання зареєстрованих безробітних для потреб роботодавців сфери інформаційних технологій, а також затвердив Порядок його проведення. Про це йдеться у постанові Кабміну від 20.01.2021 N 39.
Організація експерименту здійснюється Мінцифри, Мінекономіки, Державним центром зайнятості.
Уповноваженим органом з проведення експерименту від Державного центру зайнятості є Київський міський центр зайнятості.
Учасниками експерименту є роботодавці сфери інформаційних технологій, суб'єкти освітньої діяльності, що надають послуги в системі неформальної освіти, та зареєстровані безробітні, які мають право на отримання соціальних послуг з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідно до Законів "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та "Про зайнятість населення".
Перелік освітніх програм, за якими проводиться експеримент, формується Мінцифри на основі звернень роботодавців та оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінцифри та Київського міського центру зайнятості.
Відбір суб'єктів освітньої діяльності для організації професійного навчання безробітних для потреб роботодавців на період проведення експерименту здійснюється Мінцифри.
Відбір кандидатів для проходження професійного навчання під час реалізації експерименту здійснюється на добровільній основі з числа осіб, зареєстрованих у Київському міському центрі зайнятості як безробітні, з дотриманням вимог законодавства.
Професійне навчання безробітних організовується на замовлення роботодавців згідно з інформацією, поданою до Київського міського центру зайнятості, та здійснюється у суб'єктів освітньої діяльності за освітніми програмами, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Київського міського центру зайнятості.
Професійне навчання зареєстрованих безробітних із числа осіб з інвалідністю організовується згідно з рекомендаціями медико-соціальної експертної комісії. У разі коли такі безробітні потребують особливих умов для професійного навчання з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, адаптованих навчальних місць, їх професійне навчання організовується у суб'єктів освітньої діяльності, де створені для цього відповідні умови.
Для організації професійного навчання Київський міський центр зайнятості укладає з безробітним, суб'єктом освітньої діяльності та роботодавцем письмовий договір про професійне навчання безробітних у суб'єкта освітньої діяльності на замовлення роботодавця.
Предметом договору є направлення безробітного на професійне навчання до суб'єкта освітньої діяльності та подальше працевлаштування безробітного у роботодавця протягом 30 днів після закінчення навчання (із зазначенням освітньої програми, виду та строку професійного навчання).
Після успішного завершення повного курсу навчання за відповідним робочим навчальним планом та освітньою програмою безробітний отримує посвідчення та/або сертифікат суб'єкта освітньої діяльності, копію якого наступного дня подає до Київського міського центру зайнятості.
Роботодавець зобов'язаний працевлаштувати безробітного протягом 30 календарних днів після закінчення навчання на строк не менше ніж один рік із встановленою заробітною платою у розмірі не менше двох мінімальних заробітних плат.
У разі відмови працевлаштовувати безробітного або звільнення особи до закінчення річного строку з дня працевлаштування (крім випадків звільнення відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 36, ст. 38 або п. 2 ч. 1 ст. 40 (виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зв'язку із станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи), а також п. 3, 4, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю) сума витрат на професійне навчання відшкодовується роботодавцем у повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Діють зміни до Закону "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі природного газу
Президент підписав Закон від 02.12.2020 N 1021-IX "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі природного газу".
Дія Закону "Про публічні закупівлі" не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є природний газ, закупівля якого здійснюється суб'єктами ринку природного газу, визначеними Законом "Про ринок природного газу", на товарних біржах, діяльність яких регулюється законом, що визначає правові умови створення та функціонування (діяльності) товарних бірж, та які відповідають вимогам кодексу газотранспортної системи.
Закон "Про публічні закупівлі" не застосовується у випадку, якщо замовники, визначені у п. 4 ч. 1 ст. 2 Закону, здійснюють закупівлі таких предметів закупівлі:
природний газ, закупівля якого здійснюється оператором газотранспортної системи у замовника послуг транспортування в обсязі допущеного таким замовником позитивного добового небалансу;
природний газ, закупівля якого здійснюється замовником послуг транспортування в оператора газотранспортної системи в обсязі допущеного замовником негативного добового небалансу;
природний газ, закупівля якого здійснюється оператором газотранспортної системи, оператором газосховищ та операторами газорозподільних систем для забезпечення власної господарської діяльності (у тому числі для власних виробничо-технічних потреб, покриття витрат та виробничо-технологічних витрат, вчинення балансуючих дій) відповідно до Закону "Про ринок природного газу", Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газосховищ та Кодексу газорозподільних систем, за умови що такі закупівлі здійснюються на товарних біржах, діяльність яких регулюється законом, що визначає правові умови створення та функціонування (діяльності) товарних бірж, та які відповідають вимогам кодексу газотранспортної системи.
Закон набрав чинності 23 січня 2021 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 22.01.2021 N 11. При цьому норма, згідно з якою дія Закону "Про публічні закупівлі" не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є природний газ, закупівля якого здійснюється суб'єктами ринку природного газу, визначеними Законом "Про ринок природного газу", на товарних біржах, діяльність яких регулюється законом, що визначає правові умови створення та функціонування (діяльності) товарних бірж, та які відповідають вимогам кодексу газотранспортної системи, набирає чинності з 1 липня 2021 року.

Внесено зміни до Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)
Мін'юст наказом від 19.01.2021 N 232/5 вніс зміни до Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів).
Виключено норму, відповідно до якої усі види інформаційних документів надаються фізичним або юридичним особам із застереженням, що вони не можуть бути розмножені (повністю чи у витягах), в інший спосіб тиражовані або включені до інформаційних мереж, баз даних без дозволу архіву, який надав інформаційні документи, або Державної архівної служби України.
Документи надсилаються фізичним або юридичним особам разом із супровідним листом в електронному або паперовому вигляді відповідно на адресу електронної пошти або поштову адресу, зазначену у запиті.
Раніше відповідною нормою було передбачено, що інформаційні документи надсилаються фізичним або юридичним особам разом із супровідним листом.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 березня 2015 р. за N 251/26696 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Встановлено правила та особливості заповнення митних декларацій окремих типів
Мінфін наказом від 22.12.2020 N 795 затвердив Порядок заповнення митних декларацій окремих типів.
Цей Порядок встановлює правила та особливості заповнення митних декларацій окремих типів у вигляді структурованого електронного повідомлення та на паперовому носії на бланках чи за формою єдиного адміністративного документа форми МД-2 і додаткових аркушів до нього форми МД-3.
Заповнення митних декларацій окремого типу здійснює суб'єкт режиму або від імені суб'єкта режиму підприємство, яке надає послуги з декларування товарів, шляхом внесення інформації до визначених елементів даних з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.
Відомості, заявлені у митній декларації окремого типу суб'єктом режиму або від імені суб'єкта режиму підприємством, яке надає послуги з декларування товарів, є відомостями, необхідними для поміщення товарів у режим спільного транзиту.
Митним органам не дозволяється встановлювати порядок заповнення митних декларацій окремих типів і визначати особливості заповнення елементів даних таких митних декларацій, відмінні від визначених цим Порядком, а також висувати до суб'єктів режиму або підприємств, які надають послуги з декларування товарів, вимоги щодо внесення до митних декларацій окремих типів відомостей, не передбачених цим Порядком.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 січня 2021 р. N 76/35698 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.