Центр Комп'ютерних Технологій.
Новини законодавства України

АВК-5, сборники ДБН ДСТУ купить
alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.4.2*. (распространяется с 21.10.2019)
Стоимость 9150 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 3294 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 4500 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.4.3. и далее, 1 год)
Подробнее...

Юрист+Закон

23.01.2020

Уряд продовжив реалізацію експериментального проекту з організації діяльності фонду державного стимулювання створення і використання винаходів та промислових зразків
Кабмін постановою від 27.12.2019 N 1163 продовжив реалізацію експериментального проекту з організації діяльності фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків до 30 вересня 2020 року.
Зазначений експериментальний проект було запроваджено постановою Кабміну від 20.06.2018 N 500 "Про реалізацію експериментального проекту з організації діяльності фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків" на період до 31 грудня 2019 року.
Постановою N 500 визначено, що експериментальний проект:
реалізується Мінекономіки разом з Державною інноваційною фінансово-кредитною установою в межах фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків, який є поточним рахунком зазначеної Установи, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, і наповнюється за рахунок коштів, одержаних від сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
передбачає організацію та проведення на конкурсних засадах відбору проектів, пов'язаних із створенням та/або використанням винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності, для державного стимулювання, а також визначення та прийняття рішення про переможців зазначеного відбору.
Під час реалізації експериментального проекту державне стимулювання спрямовується на:
створення і використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності відповідно до вимог, передбачених пп. 2 п. 3 критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність;
розроблення механізму підтримки та захисту об'єктів права інтелектуальної власності;
покращення інвестиційного клімату в Україні.

Визначено нові критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері автомобільного транспорту
Кабмін постановою від 15.01.2020 N 7 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері автомобільного транспорту, є:
вид (категорія) колісного транспортного засобу як засобу провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання протягом останнього року, що передує плановому періоду;
вид автобусного маршруту, за яким суб'єкт господарювання здійснював перевезення пасажирів протягом останнього року, що передує плановому періоду;
кількість порушень вимог правил дорожнього руху щодо швидкісного режиму, технічного стану та стану водія, які виявлені протягом двох календарних років, що передують плановому періоду;
кількість дорожньо-транспортних пригод протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, які пов'язані з діяльністю суб'єкта господарювання;
кількість порушень вимог правил перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів великоваговими і великогабаритними транспортними засобами, які виявлені протягом двох календарних років, що передують плановому періоду;
кількість порушень режиму праці та відпочинку водіїв, які виявлені протягом двох календарних років, що передують плановому періоду;
режим організації перевезень, за яким суб'єкт господарювання здійснював перевезення пасажирів протягом останнього року, що передує плановому періоду;
кількість порушень вимог правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами;
кількість випадків відсутності визначеної законодавством достатньої кількості транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, які відповідають вимогам безпеки, комфортності, доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які виявлені протягом двох календарних років, що передують плановому періоду;
кількість випадків використання автобусів, які не відповідають вимогам законодавства щодо безпеки, комфортності, доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які виявлені протягом двох календарних років, що передують плановому періоду;
кількість випадків зупинки транспортного засобу не в установленому місці або на відстані від краю проїзної частини дороги, що не дає змоги зайти/вийти особі з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення до/з транспортного засобу, зокрема скористатися відкидною апареллю транспортного засобу, які виявлені протягом двох календарних років, що передують плановому періоду;
кількість випадків ненадання водієм допомоги під час висадки/посадки особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення з/до транспортного засобу, які виявлені протягом двох календарних років, що передують плановому періоду.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері автомобільного транспорту за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються Укртрансбезпекою з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Дерегуляція господарської діяльності, покращення бізнес-клімату та підвищення позицій України в рейтингу "Doing Business": Уряд затвердив нові плани
Кабмін розпорядженням від 04.12.2019 N 1413-р затвердив:
план заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату;
план дій щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку "Ведення бізнесу" ("Doing Business").
У плані заходів міститься 128 завдань, а у плані дій - 26.

Затверджено нові порядки з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН
Кабмін постановою від 11.12.2019 N 1165 затвердив:
Порядок зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Постанова набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем її опублікування, а саме з 1 лютого 2020 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 23.01.2020 N 13.

Перевірки у сфері законодавчо регульованої метрології: визначено нові уніфіковані форми актів
Мінекономіки наказом від 06.11.2019 N 324 затвердило:
уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері законодавчо регульованої метрології за засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері законодавчо регульованої метрології за кількістю фасованого товару в упаковках.
Уніфіковані форми актів містять вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 січня 2020 р. за N 48/34331 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Внесено зміни до постанов Кабміну щодо скасування ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій
Кабмін постановою від 15.01.2020 N 14 вніс зміни до деяких своїх постанов щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
Зокрема, у Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг уточнено, що право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій суб'єкт господарювання набуває шляхом подання до НКРЗІ повідомлення про початок провадження діяльності у сфері телекомунікацій. Діяльність у сфері телекомунікацій, що передбачає використання обмеженого (радіочастотного та/або номерного) ресурсу, провадиться після отримання відповідних ліцензії та/або дозволу (ліцензій та/або дозволів), необхідність отримання яких визначена законом.
Нагадаємо, що раніше відповідною нормою було передбачено, що оператори, провайдери повинні бути внесені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, який веде НКРЗІ, а також у випадках, встановлених Законами "Про телекомунікації" та "Про радіочастотний ресурс України", мати ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у сфері телекомунікацій та/або користування радіочастотним ресурсом України (для операторів) чи копії ліцензій (для провайдерів).
Змінами до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації передбачено, зокрема, викладення у новій редакції двох додатків - додатку 1 "Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій" та додатку 2 "Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій, їх показники, кількість балів за кожним показником".

Бюджетні кошти для держпідтримки кінематографії використовуватимуть по-новому
Кабмін постановою від 27.12.2019 N 1173 виклав у новій редакції Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки кінематографії.
Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у загальному і спеціальному фондах державного бюджету за програмою "Державна підтримка кінематографії".
Бюджетні кошти використовуються з метою державної підтримки розвитку кінематографії та спрямовуються на:
виробництво (створення) та розповсюдження документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів в обсязі до 100 % включно із загальною кошторисною вартістю виробництва відповідного фільму;
виробництво (створення) та розповсюдження фільму (ігрового, анімаційного тощо), обсяг яких не може перевищувати 80 % загальної кошторисної вартості виробництва фільму, за умови підтвердження заявником наявності в нього коштів, необхідних для фінансування виробництва фільму, в обсязі не менш як 20 % загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного фільму;
виробництво (створення) та розповсюдження телевізійного фільму, телевізійного серіалу, обсяг яких не може перевищувати 50 % загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу за умови підтвердження заявником наявності в нього коштів, необхідних для фінансування виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу, в обсязі не менш як 50 % загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу;
повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії під час виробництва (створення) фільму в порядку, передбаченому законодавством;
закупівлю мобільних пересувних цифрових комплексів, транспортних засобів для забезпечення демонстрування національних фільмів у невеликих містах, селах, селищах з населенням не більше 250 тис. жителів або комплексів електронного кіно, обсяг якої не може перевищувати 50 % вартості відповідних комплексів;
фінансування фундаментальних та прикладних досліджень, а також освітньої діяльності у сфері кінематографії, у тому числі виробництва (створення) фільмів студентами, навчання в Україні та за кордоном тощо;
оплату заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона перебуває за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів;
відшкодування суб'єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об'єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тис. жителів;
проведення кінокомісіями заходів, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції;
фінансову підтримку державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" під час виконання його статутних завдань з метою сприяння збереженню та популяризації творів кіномистецтва;
фінансову підтримку Національної спілки кінематографістів у частині виконання її статутних завдань з метою сприяння розвитку та популяризації кінематографії;
виплату стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії;
розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем'єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів;
покриття витрат, пов'язаних із проведенням конкурсного відбору фільмів для формування переліку кінопроектів - переможців конкурсного відбору (проведення експертної оцінки кінопроектів, придбання канцелярських товарів, оргтехніки, обладнання, програмного забезпечення);
покриття витрат, пов'язаних з видачею державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрацію фільмів;
забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері кінематографії.

Визначено максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження
МОЗ наказом від 23.12.2019 N 2646 затвердило Показники безпечності харчових продуктів "Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження".
Харчові продукти тваринного походження та/або інгредієнти тваринного походження не можуть перебувати в обігу, якщо вони містять залишки діючих речовин ветеринарних препаратів, перелік яких наведено у таблиці 3.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 січня 2020 р. за N 42/34325 та набирає чинності через 3 місяці з дня його офіційного опублікування.

Внесено зміни до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів
Мінінфраструктури наказом від 23.12.2019 N 896 внесло зміни до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів.
Так, уточнено, що для суден, що заходять у морські порти України (крім розташованих на р. Дунай) для виконання операцій з навантаження та (або) розвантаження транзитних вантажів, при справлянні портових зборів на умовах, визначених п. 1.10 розд. I Порядку, застосовується знижка у розмірі 50 % від ставок усіх видів портових зборів, крім адміністративного.
Для суден у закордонному плаванні груп А, Б і Г модулем до 10 тис. куб. м ставка корабельного збору застосовується з коефіцієнтом 0,8 (крім суден, що заходять у порти, розташовані на р. Дунай).
Крім цього, виключено норму, згідно з якою із суден групи В за заходження в порт приписки і вихід з нього корабельний збір справляється тільки за перший і другий рейси, що виконуються судном протягом календарного року.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 січня 2020 р. за N 58/34341 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено механізм автофіксації перевищення вагових та габаритних норм ТЗ
Кабмін постановою від 27.12.2019 N 1174 затвердив Порядок фіксації порушень законодавства у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі.
Фіксація порушень законодавства у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі здійснюється на автоматичних пунктах габаритно-вагового контролю (далі - автоматичний пункт), які облаштовані відповідно до вимог, визначених у додатку.
Інформування учасників дорожнього руху про фіксацію автоматичними пунктами (фотозйомку та/або відеозапис) фактів правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті здійснюється не пізніше початку роботи таких пунктів на визначених ділянках автомобільних доріг шляхом установлення відповідних дорожніх знаків, а також розміщення відповідних оголошень на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури.
На автоматичному пункті вимірюються, визначаються та фіксуються вагові, габаритні та інші параметри транспортних засобів, зазначені у п. 7 Порядку, з використанням спеціальних технічних засобів, що працюють в автоматичному режимі та мають функції фотозйомки та/або відеозапису.
Автоматичними пунктами фіксуються такі порушення Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами:
перевищення встановлених законодавством вагових норм транспортних засобів;
перевищення встановлених законодавством габаритних норм транспортних засобів.
Крім цього, визначено, що дія Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні не застосовується під час габаритно-вагового контролю на автоматичних пунктах.

22.01.2020

Основну ставку ПДВ пропонують знизити до 17%
У Верховній Раді зареєстровано проект Закону N 2757 "Про внесення змін до статті 193 Податкового кодексу України щодо зменшення розміру ставки податку на додану вартість".
Документом пропонується знизити основну ставку ПДВ з 20% до 17%.
У випадку прийняття Закон набере чинності з 1 січня 2021 року.

Затверджено Положення про Державне агентство розвитку туризму
Кабмін постановою від 24.12.2019 N 1162 затвердив Положення про Державне агентство розвитку туризму України.
Державне агентство розвитку туризму України (Держтуризм) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном через Міністра культури, молоді та спорту і який реалізує державну політику у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів).
Положення набирає чинності з 1 березня 2020 року.

21.01.2020

Удосконалено Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження профдіяльності на фондовому ринку
НКЦПФР рішенням від 05.11.2019 N 677 затвердила зміни до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку.
Зокрема, Положення доповнено розділами, якими регулюються питання виявлення небанківських фінансових груп; визнання НКЦПФР небанківської фінансової групи такою, нагляд на консолідованій основі за якою здійснює НКЦПФР; припинення визнання НКЦПФР небанківської фінансової групи; розкриття інформації про небанківську фінансову групу.
Небанківські фінансові групи, нагляд за якими здійснює НКЦПФР, створені до набрання чинності вищезгаданим рішенням, мають протягом 6 місяців з дня набрання ним чинності подати до НКЦПФР документи відповідно до п. 3 Змін.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 січня 2020 р. за N 47/34330 та набирає чинності через 2 місяці після його офіційного опублікування.

20.01.2020

Врегульовано застосування програмних РРО для валютно-обмінних операцій
Нацбанк постановами від 17.01.2020 N 10 та N 9 вніс зміни до деяких власних нормативно-правових актів.
Серед іншого змінами передбачено використання нового виду реєстратора розрахункових операцій - програмного, а також створення під час здійснення валютно-обмінних операцій електронних розрахункових документів, які матимуть таку ж форму та зміст як і їх паперові аналоги.
Також змінено порядок проведення валютно-обмінних операцій. Зокрема, скасовано необхідність проставляти на розрахункових документах РРО такі реквізити, як підписи касира і клієнта, відбиток штампа.
Відповідні зміни внесено до постанови Нацбанку від 04.01.2019 N 16 "Про документ для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій", Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України та Положення про здійснення операцій із валютними цінностями.
Вищезгадані зміни набирають чинності з 19 квітня 2020 року.

З 1 березня 2020 року діятимуть оновлені Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках
Нацбанк постановою від 14.01.2020 N 4 виклав у новій редакції Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України.
Ці Правила визначають порядок обліку банками України операцій з використанням платіжних карток внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем під час здійснення оплати вартості товарів і послуг, проведення операцій через банківські автомати через операційну касу банку під час розрахунків між членами міжнародних платіжних систем.
Правила регулюють бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних карток, що здійснюються як у національній, так і в іноземній валюті. Порядок здійснення операцій в іноземній валюті визначається нормативно-правовими актами Нацбанку з питань валютного регулювання.
Банки самостійно розробляють порядок бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток з урахуванням особливостей внутрішньобанківської платіжної системи, дотримуючись основних принципів бухгалтерського обліку, визначених цими Правилами та положеннями внутрішньої платіжної системи.
Бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних карток здійснюється на підставі первинних документів, визначених нормативно-правовими актами Нацбанку, що регулюють порядок здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів.
Постанова набирає чинності з 1 березня 2020 року.

Удосконалено Порядок встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електроенергію
НКРЕКП постановою від 14.01.2020 N 158 затвердила зміни до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.
Зокрема, Порядок доповнено нормами, якими визначено, що:
у разі звернення суб'єкта господарювання щодо встановлення/перегляду зеленого тарифу на електроенергію, що виробляється з енергії сонячного випромінювання об'єктом електроенергетики, який вмонтований (встановлений) на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, до заяви щодо встановлення/перегляду "зеленого" тарифу додаються документи, які підтверджують, що споруди/будівлі, на дахах та/або фасадах яких вмонтований (встановлений) такий об'єкт електроенергетики, є капітальними (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно тощо);
якщо після залишення заяви без розгляду суб'єкт господарювання повторно звернувся до НКРЕКП із заявою щодо встановлення/перегляду "зеленого" тарифу та доданими до неї документами, в якій не усунуті зауваження, що стали підставою для залишення заяви без розгляду, НКРЕКП має право прийняти рішення про відмову у встановленні "зеленого" тарифу;
якщо під час розгляду НКРЕКП заяви про встановлення/перегляду "зеленого" тарифу суб'єкту господарювання виникає необхідність отримання додаткових роз'яснень та/або матеріалів від уповноважених органів або ліцензіата, розгляд заяви призупиняється на термін до отримання таких роз'яснень та/або матеріалів, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.
Постанова набрала чинності 21 січня 2020 року у зв'язку з її оприлюдненням на офіційному веб-сайті НКРЕКП від 20.01.2020 р.

Удосконалено організацію роботи банківської системи в надзвичайному режимі
Нацбанк постановою від 15.01.2020 N 5 затвердив зміни до Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі.
Зокрема, уточнено, що учасник СЕП має право організувати роботу в приміщенні іншої організації за попереднім погодженням із Департаментом безпеки Нацбанку (далі - Департамент безпеки) і з дотриманням правил використання і зберігання засобів захисту інформації в разі запровадження надзвичайного режиму роботи. Учасник СЕП зобов'язаний надіслати до Департаменту безпеки копію розпорядчого акта про роботу в приміщенні іншої організації.
Учасник СЕП має право в разі необхідності визначити тимчасовий порядок використання та зберігання засобів захисту інформації за попереднім погодженням із Департаментом безпеки. Учасник СЕП зобов'язаний надіслати копію розпорядчого акта про введення в дію тимчасового порядку до Департаменту безпеки.
Учасник СЕП під час роботи СЕП у надзвичайному режимі зобов'язаний:
оперативно приймати платежі у відповідь у файловому режимі та надсилати квитанції $S до Центру оброблення СЕП не пізніше ніж через дві години після формування файла $B;
у разі виникнення обставин, що перешкоджають його штатній роботі в СЕП, негайно повідомляти про це Департамент інформаційних технологій Нацбанку.
Учасник СЕП у разі захоплення приміщення озброєними особами та/або доступу сторонніх осіб до засобів захисту інформації та програмно-технологічних засобів проведення платежів вживає термінових заходів щодо повідомлення про це Департамент інформаційних технологій та Департамент безпеки.
Постанова набрала чинності 18 січня 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 17.01.2020 р.

17.01.2020

Внесено зміни до уніфікованої форми акта перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надання фінпослуг
Нацкомфінпослуг розпорядженням від 31.10.2019 N 2181 затвердила зміни до уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються.
Зокрема, змінами передбачено уточнення та розширення переліків питань, які перевіряються під час проведення заходу державного нагляду (контролю).
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 13 січня 2020 р. за N 36/34319 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Вимоги щодо захисту прав споживачів фінпослуг поширено на кредитних посередників банків
Нацбанк постановою від 15.01.2020 N 6 вніс зміни до Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування.
Змінами передбачено уточнення вимог до кредитних посередників банків у сфері споживчого кредитування у зв'язку з уведенням у дію 19 січня 2020 року нових вимог законодавства з питань захисту прав споживачів фінансових послуг.
Так, банки мають враховувати законодавство про захист прав споживачів фінпослуг під час встановлення посередницьких відносин у сфері споживчого кредитування з кредитними посередниками та укладання відповідних договорів.
Для кредитних посередників та працівників кредитних посередників встановлюється вимога щодо достатнього рівня знань законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.
Також банки мають враховувати випадки порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг під час перевірки і визначення ділової репутації кредитних посередників та їхніх працівників.
Однією з підстав для визнання ділової репутації кредитних посередників та їхніх працівників небездоганною є припинення діяльності кредитного посередника виключно в результаті його ліквідації.
Крім того, припинення підприємницької діяльності ФОП - кредитним посередником визначено підставою для виключення його з переліку кредитних посередників.
Постанова набрала чинності 19 січня 2020 року.

Нацбанк скасував норму про перерахування коштів з рахунків ФОП після сплати податків і зборів
Нацбанк постановою від 15.01.2020 N 7 вніс зміну до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів.
Із Інструкції виключено норми, якими було передбачено, що за поточними рахунками в національній валюті ФОП / фізосіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та законодавства України, крім операцій, пов'язаних із власними потребами. Ці особи після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом, мають право перерахувати кошти з таких рахунків на власні поточні рахунки, відкриті для власних потреб.
Постанова набрала чинності 17 січня 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 16.01.2020 р.

Перевірки у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування: затверджено форми актів та інших організаційно-розпорядчих документів
Пенсійний фонд постановою від 20.11.2019 N 20-1 затвердив:
уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
форму акта про відмову суб'єкта господарювання в проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
форму акта про відсутність суб'єкта господарювання за місцем реєстрації;
форму припису про усунення суб'єктом господарювання порушень вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
форму направлення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
форму повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
Постанова зареєстрована в Міністерств юстиції 14 січня 2020 р. за N 43/34326 та набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого: визначено новий порядок
Мін'юст наказом від 10.01.2020 N 93/5 затвердив Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого.
Ці Правила встановлюють порядок документування діяльності арбітражного керуючого, роботи з документами (далі - діловодство) та організації архіву в приміщенні, де знаходиться контора (офіс) арбітражного керуючого.
Діловодство арбітражного керуючого ведеться з дотриманням цих Правил, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів" та інших нормативно-правових актів у сфері архівної справи та діловодства.
Ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого здійснюється арбітражним керуючим або особою, визначеною арбітражним керуючим відповідальною за ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого, яка працює на умовах трудового договору (контракту) з арбітражним керуючим.
Діловодство арбітражного керуючого ведеться державною мовою. Документи, які надсилаються за межі України, оформлюються українською мовою, або мовою держави-адресата, або однією з мов міжнародного спілкування.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 13 січня 2020 р. за N 34/34317 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

16.01.2020

Внесено зміни до Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів з продажу активів банків, що виводяться з ринку або ліквідуються
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 17.10.2019 N 2665 затвердив зміни до Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються.

Зокрема, змінами передбачено збільшення строку розгляду скарги Комісією.

Так, уточнено, що у разі прийняття скарги до розгляду Комісією рішення за результатами розгляду такої скарги Комісією повинно бути прийнято не пізніше 15 робочих днів (зараз - 10 робочих днів) з дати її реєстрації Фондом, якщо інший строк не встановлений законодавством України.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 січня 2020 р. за N 32/34315 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Ліквідація банків з тимчасово окупованих територій: визначено новий порядо
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 15.08.2019 N 2080 затвердив Положення про порядок здійснення процедури ліквідації банків, зареєстрованих на тимчасово окупованій території України.
Це Положення визначає особливості дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо здійснення процедури ліквідації банків, зареєстрованих на тимчасово окупованій території, у разі неможливості здійснення процедури їх ліквідації відповідно до Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Усі або частина повноважень Фонду, визначених цим Положенням, можуть бути делеговані одній або кільком уповноваженим особам Фонду у порядку та в обсягах, встановлених Законом, крім організації реалізації майна банків, зареєстрованих на тимчасово окупованій території.
Дія Положення поширюється на банки, в яких запроваджено процедуру ліквідації і за відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань місцезнаходження банку як юридичної особи зареєстровано на території, що нормативно-правовими актами України визнана як тимчасово окупована територія.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 08 січня 2020 р. за N 21/34304 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

15.01.2020

Закон щодо протидії рейдерству набрав чинності
Президент підписав Закон від 05.12.2019 N 340-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству".
Зокрема, Законом встановлюються нові норми, згідно з якими:
1) земельна ділянка припиняє існування як об'єкт цивільних прав, а її державна реєстрація скасовується в разі:
поділу або об'єднання земельних ділянок;
скасування державної реєстрації земельної ділянки на підставі судового рішення внаслідок визнання незаконною такої державної реєстрації;
якщо речове право на земельну ділянку, зареєстровану в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону "Про Державний земельний кадастр", не було зареєстровано протягом року з вини заявника.
Ухвалення судом рішення про скасування державної реєстрації земельної ділянки допускається виключно з одночасним припиненням таким рішенням усіх речових прав, їх обтяжень, зареєстрованих щодо такої земельної ділянки (за наявності таких прав, обтяжень);
2) за домовленістю сторін договір про встановлення земельного сервітуту може бути посвідчений нотаріально.
Власник земельної ділянки також може встановити вимогу нотаріального посвідчення договору про встановлення земельного сервітуту та скасувати таку вимогу. Встановлення (скасування) вимоги є одностороннім правочином, що підлягає нотаріальному посвідченню. Така вимога є обтяженням речових прав на земельну ділянку та підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом;
3) за домовленістю сторін договори про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови можуть бути посвідчені нотаріально.
Власник земельної ділянки також може встановити вимогу нотаріального посвідчення договорів про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) або для забудови (суперфіцій) та скасувати таку вимогу. Встановлення (скасування) вимоги є одностороннім правочином, що підлягає нотаріальному посвідченню. Така вимога є обтяженням речових прав на земельну ділянку та підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом;
4) учасник приватного підприємства може встановити вимогу нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному капіталі відповідного підприємства, та скасувати таку вимогу, відомості про що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному законом. Така вимога учасника, а також скасування учасником цієї вимоги є одностороннім правочином та підлягає нотаріальному посвідченню;
5) власник нерухомого майна має право встановити (скасувати) вимогу нотаріального посвідчення договору (внесення змін до договору), предметом якого є таке майно чи його частина, крім випадків, якщо відповідно до закону такий договір підлягає нотаріальному посвідченню. Встановлення (скасування) вимоги є одностороннім правочином, що підлягає нотаріальному посвідченню. Така вимога є обтяженням речових прав на нерухоме майно та підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом;
6) власник земельної ділянки може встановити вимогу нотаріального посвідчення договору оренди землі та скасувати таку вимогу. Встановлення (скасування) вимоги є одностороннім правочином, що підлягає нотаріальному посвідченню. Така вимога є обтяженням речових прав на земельну ділянку та підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом;
7) судові рішення про скасування державної реєстрації земельних ділянок, ухвалені, але не виконані до набрання чинності Законом, в яких не вирішується питання щодо припинення речових прав на такі земельні ділянки, є підставою для скасування державної реєстрації цих земельних ділянок;
8) державна реєстрація прав на земельну ділянку проводиться виключно за наявності в Державному земельному кадастрі відомостей про зареєстровану земельну ділянку.
Для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на земельні ділянки, що здійснюється з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав, державний реєстратор обов'язково використовує відомості з Державного земельного кадастру про наявність/відсутність зареєстрованих речових прав щодо відповідної земельної ділянки до 1 січня 2013 року;
9) учасник ТОВ або ТДВ може встановити вимогу нотаріального засвідчення справжності власного підпису під час прийняття рішень з питань діяльності відповідного товариства та/або вимогу нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному) капіталі відповідного товариства, та скасувати таку вимогу, відомості про що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному законом. Така вимога учасника чи скасування учасником цієї вимоги є одностороннім правочином і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню;
10) учасник ТОВ або ТДВ може встановити вимогу нотаріального посвідчення правочину з відчуження, застави частки такого учасника у статутному капіталі відповідного товариства та скасувати таку вимогу, відомості про що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному законом. Така вимога учасника, а також скасування учасником цієї вимоги є одностороннім правочином та підлягає нотаріальному посвідченню;
11) врегульовано питання поновлення договору оренди землі, договору про встановлення земельного сервітуту, договорів про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови.
Закон набрав чинності 16 січня 2020 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 15.01.2020 N 7, за винятком окремих змін, які набирають чинності через 6 місяців з дня опублікування Закону.

Внесено зміни до Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні профдіяльності на фондовому ринку
НКЦПФР рішенням від 05.11.2019 N 671 внесла зміни до Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.
Згідно зі змінами внутрішнє положення про профільний структурний підрозділ банку (його відокремлених підрозділів) для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку повинно також містити загальні вимоги щодо політики виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів* під час взаємодії з іншими підрозділами банку, які не здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, яка, зокрема, встановлює:
обов'язки працівників банку щодо запобігання діяльності, що може спричиняти конфлікт інтересів або можливість виникнення конфлікту інтересів;
характерні приклади конфліктів інтересів у працівників банку під час виконання ними своїх обов'язків (карта конфліктів інтересів);
обов'язок працівників банку оперативно повідомляти про обставини, що можуть спричинити або вже спричинили конфлікт інтересів;
дієву процедуру реагування на виявлений конфлікт інтересів із застосуванням заходів для врегулювання та мінімізації негативного впливу такого конфлікту;
визначення поняття конфлікту інтересів та основних форм прояву такого конфлікту під час виконання посадових обов'язків працівниками банку;
процес попередження конфлікту інтересів, ураховуючи застосування інформаційних бар'єрів для захисту інформації, отриманої працівниками банку під час виконання посадових обов'язків, від неналежного використання в межах або поза межами банку;
механізм моніторингу потенційного або реального конфлікту інтересів у працівників банку;
відповідальність за невиконання вимог щодо інформування про потенційний або реальний конфлікт інтересів працівниками банку.
* Термін "конфлікт інтересів" вживається у значенні, наведеному в Законі "Про банки і банківську діяльність".
Уточнено, що якщо банк (його відокремлений підрозділ) має декілька профільних структурних підрозділів, що здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, суміщення роботи сертифікованих фахівців (у тому числі керівника) профільного структурного підрозділу банку (його відокремленого підрозділу), що провадить окремий вид діяльності на фондовому ринку, з роботою в профільних структурних підрозділах банку, що провадять інші види професійної діяльності, забороняється.
Також Положення доповнено нормою, відповідно до якої суміщення роботи спеціалістів профільних структурних підрозділів банку (його відокремлених підрозділів), що здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, з роботою в інших структурних підрозділах банку (його відокремлених підрозділах), що провадять інші види діяльності, не пов'язані з цінними паперами, дозволяється за умови дотримання банком політики виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів, захисту інформації та обмежень на обмін інформацією.
Банки у разі застосування вищезазначеної норми мають протягом 20 робочих днів:
- з дати внесення змін до відповідного внутрішнього положення про профільний структурний підрозділ банку (його відокремлених підрозділів) для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку щодо встановлення політики виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів під час взаємодії з іншими підрозділами банку, що не здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, надати до НКЦПФР копію такого внутрішнього положення з унесеними змінами, аркуші якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписом уповноваженої особи банку;
- з дати видання відповідного(их) документа(ів) про суміщення посад надавати до НКЦПФР довідку у довільній формі про сертифікованих спеціалістів профільних структурних підрозділів банку (його відокремлених підрозділів), що здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, які суміщають роботу в інших структурних підрозділах банку (його відокремлених підрозділах), що провадять інші види діяльності, не пов'язані з цінними паперами, із зазначенням:
прізвища, імені, по батькові спеціаліста;
реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
посади спеціаліста в профільному структурному підрозділі банку (його відокремленого підрозділу);
назви підрозділу банку, в якому спеціаліст працює за суміщенням, реквізитів документа (дати й номера), яким спеціаліст призначений на посаду (звільнений з посади) за суміщенням;
посади за суміщенням.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 10 січня 2020 р. за N 29/34312 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено новий Регламент роботи центрального засвідчувального органу
Мінцифри наказом від 19.12.2019 N 27 затвердило Регламент роботи центрального засвідчувального органу, яким визначаються організаційно-методологічні, технічні та технологічні умови діяльності центрального засвідчувального органу під час надання ним кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, порядок взаємодії кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг з центральним засвідчувальним органом у процесі надання ним кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, а також внесення юросіб та ФОП, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, до Довірчого списку.
Цей Регламент є обов'язковим для юросіб та ФОП, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, та для кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.
Дія Регламенту не поширюється на надавачів електронних довірчих послуг, що не мають наміру надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги, а також на надавачів, що мають намір надавати кваліфіковані довірчі послуги у банківській системі та під час здійснення переказу коштів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 січня 2020 р. за N 33/34316 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

14.01.2020

Затверджено Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність держреєстратора, суб'єктів держреєстрації, територіальних органів Мін'юсту
Мін'юст наказом від 09.01.2020 N 71/5 затвердив Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції.
Це Положення визначає порядок створення Мін'юстом та його територіальними органами Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін'юсту, організаційні та процедурні засади діяльності Колегії.
Колегія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Мін'юсті та його територіальних органах, що в межах повноважень, визначених Порядком розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, здійснює колегіальний розгляд скарг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Колегія створюється Мін'юстом чи відповідним територіальним органом шляхом затвердження її складу відповідно до цього Положення.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 09 січня 2020 р. за N 24/34307 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Внесено зміни до низки НПА Мін'юсту з питань держреєстрації бізнесу
Відповідно до Закону від 20.09.2019 N 132-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні", Закону від 03.10.2019 N 159-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності" Мін'юст наказом від 09.01.2020 N 72/5 вніс зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.
Зокрема, уточнено, що державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих у паперовій формі, проводиться в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи.
Державна реєстрація фізичних осіб - підприємців на підставі документів, поданих у паперовій та електронній формі, а також державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих в електронній формі, проводиться незалежно від їх місцезнаходження.
Також Порядок доповнено нормами, згідно з якими під час проведення реєстраційних дій державний реєстратор у випадках, передбачених законодавством, обов'язково використовує відомості реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи, а також відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів.
У випадках та порядку, визначених Законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", державний реєстратор здійснює перевірку цивільної правоздатності та дієздатності фізичних та юридичних осіб, перевіряє повноваження представника.
Крім цього, внесено зміни до Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав, Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, наказу Мін'юсту від 25.11.2016 N 3359/5 "Про врегулювання відносин, пов'язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць" та форм заяв у сфері державної реєстраці.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 10 січня 2020 р. за N 28/34311 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено порядок моніторингу інформації про результати обов'язкового техконтролю ТЗ, що передається суб'єктами здійснення техконтролю до загальнодержавної бази даних
МВС наказом від 06.11.2019 N 928 затвердило Порядок проведення моніторингу інформації про результати обов'язкового технічного контролю, що передається суб'єктами здійснення обов'язкового технічного контролю до загальнодержавної бази даних.
Цей Порядок застосовується Головним сервісним центром МВС та іншими територіальними органами з надання сервісних послуг МВС (далі - центр МВС) під час проведення уповноваженою особою центру МВС моніторингу інформації про результати обов'язкового технічного контролю, що передається суб'єктами здійснення обов'язкового технічного контролю до реєстру результатів обов'язкового технічного контролю, та під час обміну інформацією у сфері здійснення обов'язкового технічного контролю.
Моніторинг інформації про результати проведення обов'язкового технічного контролю - комплекс заходів, що забезпечує систематичний аналіз інформації про результати проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів щодо відповідності Порядку проведення обов'язкового технічного контролю та обсягам перевірки технічного стану транспортних засобів, Порядку формування загальнодержавної бази даних про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг та Вимогам до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 10 січня 2020 р. за N 31/34314 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Удосконалено ліцензування у сфері вищої освіти
Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 18.12.2019 N 392-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти".
Зокрема, змінами до Закону "Про вищу освіту" передбачено оновлення норм, які регулюють ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
Визначено, що освітня діяльність у сфері вищої освіти провадиться закладами вищої освіти, закладами фахової передвищої освіти (для підготовки фахівців ступенів молодшого бакалавра та бакалавра) та науковими установами (для підготовки фахівців ступенів магістра та/або доктора філософії) на підставі ліцензій, що видаються визначеним Кабміном органом ліцензування відповідно до закону.
У сфері вищої освіти ліцензуванню підлягають:
освітня діяльність закладу вищої освіти на певному рівні вищої освіти;
освітня діяльність за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.
Особливості ліцензування освітньої діяльності за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, встановлюються Кабміном.
Для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувач ліцензії подає до органу ліцензування через Єдину державну електронну базу з питань освіти заяву та документи, що підтверджують відповідність забезпечення освітнього процесу заявника ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Наукові установи Національної академії наук України та національних галузевих академій наук можуть подавати заяви та документи для отримання ліцензії на основі відповідного рішення їх президій.
На підставі отриманих документів та іншої інформації, що міститься у державних реєстрах, орган ліцензування протягом 10 робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності) встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду.
Здобувачі ліцензії та ліцензіати повинні забезпечити виконання ліцензійних умов, що затверджені відповідно до закону.
У разі ліцензування освітньої діяльності закладом вищої освіти вперше, а також ліцензування освітньої діяльності за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, проводиться виїзна ліцензійна експертиза, для якої орган ліцензування утворює експертну комісію. Строк проведення виїзної ліцензійної експертизи не може перевищувати 10 днів. Порядок проведення виїзної ліцензійної експертизи при ліцензуванні освітньої діяльності у сфері вищої освіти встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Строк прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності або про відмову у її видачі становить 35 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.
Ліцензія на провадження освітньої діяльності надається рішенням органу ліцензування про надання суб'єкту господарювання права на провадження освітньої діяльності на певному рівні вищої освіти в межах ліцензованого обсягу або на провадження освітньої діяльності за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, в межах визначеного для такої програми ліцензованого обсягу додатково до ліцензованого обсягу на відповідному рівні.
Ліцензований обсяг встановлюється на певному рівні вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, і визначає максимальну сумарну кількість здобувачів вищої освіти, які можуть протягом одного календарного року вступити на навчання до закладу вищої освіти, бути поновлені у ньому або переведені до нього з інших закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти відповідного рівня, або за відповідною освітньою програмою.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Законом також установлено, що:
ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнями та спеціальностями, дійсні на день набрання чинності цим Законом, дають право на переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності за відповідними рівнями із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування;
ліцензії на провадження освітньої діяльності за спеціальностями, необхідними для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, дають право на переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності за відповідними рівнями та освітніми програмами, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців, із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування;
переоформлення ліцензій відповідно вищезазначених положень здійснюється в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, а прийом здобувачів освіти на навчання у 2020 році здійснюється на основі ліцензій, дійсних на день набрання чинності цим Законом.

13.01.2020

Реформування залізничного транспорту: затверджено план заходів
Кабмін розпорядженням від 27.12.2019 N 1411-р затвердив план заходів з реформування залізничного транспорту.
Документом передбачається здійснити низку заходів для забезпечення відкриття ринку залізничних перевезень, безпеки перевезень, проведення структурних реформ АТ "Укрзалізниця" та підготовки товариства до запуску конкурентного ринку залізничних перевезень, а також удосконалення пасажирських перевезень залізничним транспортом.

Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг мають синхронізувати час із Всесвітнім координованим часом
Нацбанк постановою від 24.12.2019 N 153 затвердив Положення про синхронізацію часу у програмно-технічних комплексах кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, внесених до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру.
Це Положення визначає вимоги щодо отримання сигналів точного часу кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, внесеними до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру (далі - надавач), та забезпечення синхронізації часу у програмно-технічних комплексах надавачів.
Зокрема, Положення встановлює:
перелік джерел для отримання сигналів точного часу надавачами;
обов'язок кожного надавача розробити порядок синхронізації часу зі Всесвітнім координованим часом;
обов'язок кожного надавача забезпечити синхронізацію часу всіх серверів і робочих станцій надавача та його відокремлених пунктів реєстрації відповідно до розробленого порядку синхронізації часу із Всесвітнім координованим часом.
Постанова набрала чинності 11 січня 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 10.01.2020 р.

Внесено зміни до Положення про концентрацію
Антимонопольний комітет розпорядженням від 12.12.2019 N 25-рп затвердив зміни до Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання.
Зокрема, Положення доповнено нормою, згідно з якою не вважається концентрацією набуття у власність банком чи іншою фінансовою установою активів у вигляді єдиного майнового комплексу*, часток (акцій, паїв) суб'єкта господарювання у разі, якщо таке набуття у власність передбачено планом реструктуризації, затвердженим відповідно до Закону "Про фінансову реструктуризацію", шляхом звернення стягнення на предмет застави (іпотеки) чи іншого забезпечувального обтяження, за умови їх наступного відчуження суб'єктам господарювання, не пов'язаним відносинами контролю з цим банком чи з цією фінансовою установою, протягом 2-х років з дня такого набуття у власність.
* Єдиний майновий комплекс - усі види майна, що сукупно забезпечують господарську діяльність суб'єкта господарювання, у тому числі будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировина, продукція, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, включаючи права на земельні ділянки, у тому числі цілісний майновий комплекс.
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 08 січня 2020 р. за N 20/34303 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Удосконалено Правила з організації захисту приміщень банків
З метою забезпечення банками України захисту здоров'я та життя працівників, що здійснюють операції з цінностями, належних умов схоронності цінностей Нацбанк постановою від 28.12.2019 N 168 затвердив зміни до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні.
Зокрема, вимоги цих Правил поширено на юросіб, що отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації та погодження Нацбанку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, їх структурні підрозділи, у яких здійснюються операції з цінностями.
Згідно зі змінами банк має право визначити необхідність облаштування робочого місця касира конструктивними елементами з урахуванням чинників, що можуть впливати на безпеку працівників банку та схоронність цінностей, у разі виконання таких вимог для обсягів цінностей, що становлять:
не більше 20 мінімальних заробітних плат - без обладнання АТМ-системою;
не більше 200 мінімальних заробітних плат - обладнання напівавтоматизованою АТМ-системою;
не більше 600 мінімальних заробітних плат - обладнання автоматизованою АТМ-системою.
Передбачено, що банк зобов'язаний на робочому місці касира не обладнаному конструктивними елементами, що обладнане автоматизованою або напівавтоматизованою АТМ-системою, зберігати цінності в автоматизованій або напівавтоматизованій АТМ-системі. Банк має право в робочий час на неізольованому робочому місці касира зберігати цінності поза автоматизованою або напівавтоматизованою АТМ-системою обсягом не більше ніж 20 мінімальних заробітних плат.
Також Правила доповнено нормами, згідно з якими:
банк має право облаштувати бокс інкасації, що межує з приміщенням для приймання-передавання цінностей інкасаторам. Відгороджувальні конструкції боксу інкасації облаштовуються таким чином, щоб виключати можливість візуального спостереження за інкасаторами під час роботи з цінностями та забезпечувати неможливість втручання в роботу інкасаторів;
банк зобов'язаний забезпечити вхід (доступ) до сховища для індивідуальних сейфів (сейфа з індивідуальними сейфами) через передсховище;
банк має право зберігати цінності, обсяг яких не перевищує 20 мінімальних заробітних плат, у пункті дистанційного обслуговування, розміщеному в приміщеннях будівель, розташованих у селищі або селі.
Постанова набрала чинності 12 січня 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 11.01.2020 р.

11.01.2020

Уточнено порядок звітування депозитарними установами та Центральним депозитарієм цінних паперів до НКЦПФР
НКЦПФР рішенням від 14.11.2019 N 689 внесла зміни до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Зокрема, до складу щоквартальних адміністративних даних депозитарної установи включено довідку про обслуговування операцій, виконаних відповідно до вимог ст. 652 Закону "Про акціонерні товариства" (додаток 20).
Крім цього, визначено, що до складу щомісячних адміністративних даних депозитарної установи (крім банків та депозитарних установ, що поєднують діяльність з діяльністю з торгівлі цінними паперами) за березень, окрім річної фінансової звітності, яка подається згідно з чинною редакцією Положення, також входить довідка щодо відомостей про аудиторський звіт (додаток 19).
Також рішенням затверджено зміни до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 03 січня 2020 р. за N 13/34296 та набирає чинності з 1 березня 2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Затверджено новий Порядок ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій
Відповідно до Закону від 18.09.2019 N 102-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню" та Закону "Про телекомунікації" НКРЗІ рішенням від 17.12.2019 N 610 затвердила:
Порядок ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;
форму повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій;
Орієнтовний перелік видів телекомунікаційних послуг, форми опису телекомунікаційних послуг.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 02 січня 2020 р. за N 11/34294 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

З 20 січня 2020 року ліміти валютних позицій банків збільшуються вдвічі
З метою забезпечення стабільності на валютному ринку України Нацбанк рішенням від 09.01.2020 N 10-рш вніс зміни до свого рішення від 29.03.2018 N 184-рш "Про встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку".
Згідно зі змінами ліміти загальної довгої та загальної короткої відкритої валютної позиції банків збільшено вдвічі - з 5% до 10% від їхнього регулятивного капіталу.
Рішення набирає чинності з 20 січня 2020 року.

10.01.2020

Оновлено Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами
Кабмін постановою від 04.12.2019 N 1159 виклав у новій редакції Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами.
Ці Правила визначають порядок роздрібної торгівлі пальним, оливами, мастилами (далі - нафтопродукти), розфасованими нафтопродуктами, а також регламентують вимоги стосовно дотримання прав споживачів щодо належної якості нафтопродуктів, безпеки для життя та здоров'я споживачів і рівня торговельного обслуговування.
Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які зареєстровані в установленому порядку.
Дія Правил не поширюється на роздрібну торгівлю скрапленим вуглеводневим газом для побутових потреб, що здійснюється відповідно до Правил роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів.
Зокрема, визначено, що роздрібна торгівля нафтопродуктами здійснюється за наявності у суб'єкта господарювання відповідних документів дозвільного характеру та ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.
Торгівля нафтопродуктами, призначеними для відпуску споживачам, здійснюється через мережу автозаправних станцій, автогазозаправних станцій та автогазозаправних пунктів.
Забороняється торгівля нафтопродуктами на автозаправних станціях, автогазозаправних станціях, в автогазозаправних пунктах безпосередньо з автоцистерн.
Торгівля нафтопродуктами (крім бензину, дизельного палива, скрапленого вуглеводневого газу) у дрібній розфасовці може здійснюватися через об'єкти роздрібної торгівлі.
Крім цього, внесено зміни до Правил роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів та Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери.

Нацбанк уточнив перелік операцій з розрахунково-касового обслуговування, які не є об'єктом оподаткування ПДВ
Нацбанк постановою від 28.12.2019 N 167 вніс зміни до Переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування.
Метою змін є приведення зазначеного Переліку у відповідність до вимог законодавства України.
Зокрема, зміни стосуються окремих операцій, пов'язаних з:
відкриттям (закриттям) рахунків клієнтів у національній та іноземних валютах, банківських металах;
документарним оформленням чи підтвердженням розрахунків клієнтів;
проведенням розрахунків клієнтів;
касовим обслуговуванням клієнтів.
Постанова набрала чинності 10 січня 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 09.01.2020 р.

Удосконалено Інструкцію з оформлення матеріалів про адмінправопорушення в органах поліції
МВС наказом від 24.12.2019 N 1096 внесло зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції.
Зокрема, Інструкцію доповнено нормою, відповідно до якої за наявності технічної можливості постанова по справі про адміністративне правопорушення складається в електронній формі з використанням мобільного логістичного пристрою із автоматичним присвоєнням їй відповідної серії та номера, а також із зазначенням відомостей, визначених у додатку 7 до Інструкції, яка інтегрується до електронної картки про адміністративне правопорушення та роздруковується за допомогою спеціальних технічних пристроїв у вигляді стрічки.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 03 січня 2020 р. за N 15/34298 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Внесено зміни до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення рішенням від 30.10.2019 N 1727 затвердила зміни до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності.
Зокрема, уточнено, що заявник разом із заявою про видачу (продовження) ліцензії або переоформлення ліцензії у зв'язку зі зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) подає до Національної ради:
1) схематичне зображення структури власності суб'єкта інформаційної діяльності, складене відповідно до п. 3 розд. II Порядку, за зразком, наведеним у додатку до Порядку;
2) відомості про власників істотної участі, складені за визначеною формою N 2;
3) відомості про пов'язаних осіб, складені за визначеною формою N 3;
4) відомості про зміни у структурі власності за поточний рік, складені за визначеною формою N 4;
5) відомості про кінцевих бенефіціарних власників, складені за визначеною формою N 5;
6) відомості про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кінцевого бенефіціарного власника за рік, який передує даті звернення із заявою, за формою податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженою наказом Мінфіну від 02.10.2015 N 859.
Відомості, передбачені підпунктами 1 - 5, що подаються на отримання (продовження) ліцензії, зазначаються станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою.
Відомості, передбачені підпунктами 1 - 5, що подаються для переоформлення ліцензії у зв'язку зі зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера), зазначаються станом на день відповідних змін.
Також визначено, що Національна рада додатково на підставі мотивованого запиту може витребувати від заявника копії документів, які підтверджують достовірність інформації, включеної до декларації кінцевого бенефіціарного власника.
Крім цього, внесено зміни до форми N 5 "Відомості про кінцевих бенефіціарних власників".
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 03 січня 2020 р. за N 12/34295 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Удосконалено Інструкцію про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення рішенням від 30.10.2019 N 1726 затвердила зміни до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги.
Зокрема, Інструкцію доповнено нормами, якими визначено, що якщо під час перевірки було зафіксовано порушення, відповідальність за яке передбачена ст. 1646, 1647, 1648, 2129, 21211 Кодексу про адміністративні правопорушення, додатково складається протокол про адміністративне правопорушення.
Для складання протоколу про адміністративне правопорушення уповноважені особи Національної ради мають встановити винність особи у вчиненні правопорушення та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Під час встановлення винності особи можливе витребування документів у ліцензіата щодо покладення ним певного обов'язку на таку особу.
Протокол про адміністративне правопорушення складається впродовж 24 годин після надання ліцензіатом документів, що підтверджують факт покладення певних обов'язків на працівника. У разі відсутності таких документів або відмови надати такі документи протокол про адміністративне правопорушення складається на керівника телерадіоорганізації в останній день проведення перевірки.
Протокол про адміністративне правопорушення (у разі його оформлення) складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох примірниках, один із яких під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.
Також визначено порядок складання протоколів та оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 02 січня 2020 р. за N 7/34290 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

09.01.2020

Затверджено нову Уніфіковану форму акта перевірки дотримання законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
Мінекоенерго наказом від 26.11.2019 N 450 затвердило Уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю), щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 грудня 2019 р. за N 1293/34264 та набрав чинності 28 грудня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 28.12.2019 N 100.

Перевірки у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: затверджено нову форму акта
МОН наказом від 07.11.2019 N 1405 затвердило уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.
Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 грудня 2019 р. за N 1296/34267 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Банки, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та зарплати бюджетникам, відбиратимуть по-новому
Кабмін постановою від 27.12.2019 N 1151 виклав у новій редакції Порядок проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ (нова назва документа - Порядок відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ).
Цей Порядок визначає механізм визначення та вимоги до банків, у яких одержувачам пенсій, грошової допомоги, заробітної плати у бюджетній установі (далі - одержувач) відкриваються поточні рахунки, через які здійснюється їх виплата.
Уповноваженим є банк, який відповідає таким вимогам:
протягом останніх 6 місяців до банку Нацбанком не застосовувався захід впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій;
протягом останніх 12 місяців до банку або до власників істотної участі, або до пов'язаних осіб банку не застосовано Україною, іноземними державами - членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС санкцій.
Одержувачі можуть відкривати поточні рахунки в будь-якому з уповноважених банків.
Банк, який має намір стати уповноваженим, надсилає Мінфіну інформацію:
Нацбанку щодо незастосування протягом останніх 6 місяців заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій;
щодо незастосування до банку або до власників істотної участі, або до пов'язаних осіб банку протягом останніх 12 місяців санкцій Україною, іноземними державами - членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС;
щодо переліку послуг і граничного значення їх показників, яких банк зобов'язується дотримуватися у разі набуття статусу уповноваженого банку (додаток).
Мінфін на підставі надісланої банками інформації формує перелік уповноважених банків, що відповідають вищезгаданим вимогам.
Перелік уповноважених банків публікується на офіційному веб-сайті Мінфіну.
Включення банку до переліку уповноважених банків є підставою для укладення Пенсійним фондом та Мінсоцполітики договорів з таким банком щодо виплати пенсій та грошової допомоги. Договір повинен бути укладений протягом 10-ти робочих днів з дати опублікування (оновлення) переліку уповноважених банків.
Обслуговування одержувачів здійснюється на підставі договорів між уповноваженими банками та одержувачами.
Установлено, що уповноважені банки, які до дня набрання чинності постановою N 1151 визначені переможцями конкурсу на право виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ і не забезпечили у тримісячний строк виконання вимог цієї постанови, припиняють виконання функцій уповноваженого банку.
Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади доручено протягом 2-х місяців з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінфіну переліку уповноважених банків укласти з ними договори про виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, а також рекомендовано державним колегіальним органам, визначеним Законом від 07.07.2011 N 3610-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг", у зазначений строк укласти відповідні договори.

Кабмін ініціює модернізацію трудового законодавства
Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проект Закону N 2708 "Про працю", у разі прийняття якого втратять чинність Кодекс законів про працю, Закони "Про оплату праці" та "Про відпустки".
Порівняно з чинним трудовим законодавством документом пропонується, зокрема:
врегулювати порядок укладення обов'язкового письмового трудового договору та різних видів строкових трудових договорів;
визначити на законодавчому рівні поняття трудових відносин та ознаки їх наявності;
врегулювати гнучкі форми організації праці, надомної, дистанційної праці та праці домашніх працівників;
посилити захист прав працівників у разі порушення строків виплати заробітної плати;
впровадити нові підходи до врегулювання індивідуальних трудових спорів, зокрема на основі процедур медіації.
У випадку прийняття Закон набере чинності через 6 місяців з дня, наступного за днем його опублікування.
Положення майбутнього Закону застосовуватимуться до трудових відносин, що виникнуть після дня набрання ним чинності.

08.01.2020

До Правил надання послуг поштового зв'язку внесено зміни стосовно судових повісток
Кабмін постановою від 27.12.2019 N 1149 вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв'язку.
Зокрема, Правила доповнено нормами, згідно з якими рекомендовані листи з позначкою "Судова повістка", адресовані фізособам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату, а у разі його відсутності - будь-кому з повнолітніх членів його сім'ї, який проживає разом з ним. У разі відсутності адресата (будь-кого із повнолітніх членів його сім'ї) за вказаною на рекомендованому листі адресою працівник поштового зв'язку інформує адресата за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Судова повістка". Якщо протягом 3-х робочих днів після інформування адресат не з'явився за одержанням рекомендованого листа з позначкою "Судова повістка", працівник поштового зв'язку робить позначку "адресат відсутній за вказаною адресою", яка засвідчується підписом з проставленням відбитку календарного штемпеля і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду.
Рекомендовані поштові відправлення з позначкою "Судова повістка", адресовані юрособам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються представнику юрособи, уповноваженому на одержання пошти, під розпис. У разі відсутності адресата за вказаною на рекомендованому листі адресою працівник поштового зв'язку робить позначку "адресат відсутній за вказаною адресою", яка засвідчується підписом з проставленням відбитку календарного штемпеля і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду.
У разі коли адресат відмовляється засвідчити своїм підписом факт відмови від одержання рекомендованого листа з позначкою "Судова повістка", працівник поштового зв'язку робить позначку "Адресат відмовився" і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду.
У разі відмови адресата (представника юрособи, уповноваженого на одержання пошти) одержати рекомендований лист з позначкою "Судова повістка" працівник поштового зв'язку робить позначку "Адресат відмовився" із проставленням відбитку календарного штемпеля і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду.

Діють оновлені Правила з організації захисту приміщень небанківських установ
Нацбанк постановою від 24.12.2019 N 154 виклав у новій редакції Правила з організації захисту приміщень небанківських установ в Україні.
Ці Правила встановлюють вимоги до захисту приміщень небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку, що отримали ліцензію Нацанку на здійснення валютних операцій або генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону "Про валюту і валютні операції", у частині здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній валюті та/або іноземних валютах, та їх структурних підрозділів, розташованих на території України (далі - НУ). Захист приміщень НУ забезпечується технічним станом та організацією охорони цих приміщень.
Новою редакцією Правил передбачено, зокрема, лібералізацію низки вимог до забезпечення схоронності цінностей та безпеки персоналу НУ, у тому числі шляхом застосування касових машин (АТМ-систем) як альтернативи облаштування робочих місць касирів конструктивними елементами.
НУ отримали право самостійно визначати:
облаштування робочих місць касирів за умови забезпечення належної безпечної роботи працівників;
облаштування приміщень відеоспостереженням, конструктивними захисними елементи тощо;
необхідність використання сховищ (сейфів, що використовуються як сховище) та клас їх опору.
Постанова набрала чинності 4 січня 2020 року у зв'язку з її опублікування на офіційному веб-сайті Нацбанку від 03.01.2020 р.

Затверджено нові Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
НКРЗІ рішенням від 19.11.2019 N 541 затвердила Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.
Ці Правила містять перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні певного виду діяльності у сфері телекомунікацій.
Правила поширюються на операторів, провайдерів телекомунікацій.
Зокрема, визначено, що суб'єкт господарювання набуває право на здійснення діяльності шляхом подання до НКРЗІ повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до ст. 42 Закону "Про телекомунікації" та порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.
Діяльність, що передбачає використання радіочастотного ресурсу України, здійснюється за наявності ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв, отриманих відповідно до Закону "Про радіочастотний ресурс України".
Діяльність, що передбачає використання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, здійснюється за наявності дозволу на використання номерного ресурсу, виданого відповідно до Закону "Про телекомунікації".
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 грудня 2019 р. за N 1309/34280 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

НКЦПФР внесла зміни до низки НПА щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування
НКЦПФР рішенням від 31.10.2019 N 637 затвердила зміни до:
Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування;
Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду;
Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду.
Метою змін є приведення зазначених нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 02 січня 2020 р. за N 8/34291 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Внесено зміни до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів
Мінрегіон наказом від 17.12.2019 N 314 затвердив зміни до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів.
Зокрема, Порядок доповнено нормою, відповідно до якої проектна документація на будівництво об'єкта, розроблена в електронній формі, підписується кваліфікованим електронним підписом виконавця.
Також уточнено, що матеріали стадій ТЕО (ТЕР), ЕП, П, РП та Р генпроектувальник (проектувальник) передає замовнику на паперових носіях у чотирьох примірниках, субпроектувальник - генпроектувальнику в п'ятьох примірниках та на електронних носіях або у вигляді електронних документів. Необхідність виготовлення додаткових примірників проектної документації та формат надання її на електронних носіях, а також формат електронних документів визначаються умовами договору.
Робочі креслення (креслення, призначені для виконання будівельних та монтажних робіт) проекту повторного використання, за яким на одному майданчику має здійснюватись будівництво кількох однакових об'єктів, передаються на електронних та паперових носіях у чотирьох примірниках лише для одного з цих об'єктів, а для інших - у двох примірниках або у вигляді електронних документів. Документація на частину, що змінюється, передається замовнику на електронних та паперових носіях у чотирьох примірниках або у вигляді електронних документів у повному обсязі на кожен об'єкт.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 грудня 2019 р. за N 1311/34282 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Оновлено процедуру розгляду скарг у сфері держреєстрації
Кабмін постановою від 24.12.2019 N 1150 виклав у новій редакції Порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації (нова назва документа - Порядок розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції).
Цей Порядок визначає процедуру здійснення Мін'юстом та його територіальними органами розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін'юсту (далі - скарги у сфері державної реєстрації).
Розгляд скарг у сфері державної реєстрації здійснюється Мін'юстом та його територіальними органами у межах компетенції, визначеної законом.
Розгляд скарг у сфері державної реєстрації на предмет наявності (відсутності) порушень закону у рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін'юсту здійснюється колегіально, крім випадку, передбаченого цим Порядком.
Для забезпечення колегіального розгляду скарг у сфері державної реєстрації Мін'юстом чи його територіальними органами утворюються постійно діючі колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації, положення про які затверджуються Мін'юстом. Склад колегій затверджується Мін'юстом чи відповідним територіальним органом.
Розгляд скарги у сфері державної реєстрації здійснюється у строки, встановлені Законом "Про звернення громадян".

Небанківським установам, що мають діючу ліцензію на переказ коштів, скасували обов'язок подати до Нацбанку інформаційну довідку
З метою уникнення додаткового документального навантаження на учасників ринку платіжних послуг Нацбанк постановою від 27.12.2019 N 161 вніс зміни до своєї постанови від 06.11.2019 N 128 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".
Змінами передбачено пом'якшення вимог до небанківських установ, що вже мають діючу ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Йдеться про скасування обов'язку зазначених небанківських установ подати до Нацбанку інформаційну довідку щодо умов та порядку надання небанківською установою послуг з переказу коштів.
Нагадаємо, що постановою від 06.11.2019 N 128 було спрощено порядок видачі небанківським установам ліцензії на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків шляхом скасування обов'язку небанківської установи узгоджувати з Нацбанком внутрішні правила про переказ коштів. У зв'язку з цим усі існуючі учасники платіжного ринку замість внутрішніх правил повинні були подати до Нацбанку до 15 лютого 2020 року вищезгадану інформаційну довідку.
Постанова набрала чинності 4 січня 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 03.01.2020 р.

03.01.2020

Удосконалено Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в інвалюті
Нацбанк постановою від 27.12.2019 N 163 вніс зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті.
Зокрема, уточнено, що розміщення коштів іноземними представництвами (уключаючи представництва іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України) на вкладних (депозитних) рахунках у банках України здійснюється з поточних рахунків цих представництв з подальшим поверненням коштів і нарахованих процентів на поточні рахунки цих представництв.
За вкладним (депозитним) рахунком іноземного представництва (уключаючи представництво іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України) можуть проводитися операції, пов'язані з реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави.
Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) іноземного представництва (уключаючи представництво іноземного інвестора за угодою про розподіл продукції на території України) відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту).
Постанова набрала чинності 3 січня 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 02.01.2020 р.

Порядок відкриття та закриття банківських рахунків удосконалено
З метою вдосконалення порядку відкриття та закриття рахунків клієнтів банків Нацбанк постановою від 27.12.2019 N 162 затвердив зміни до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів.
Зокрема, визначено порядок відкриття банками спеціального рахунку для здійснення процедури санації боржника - юрособи та відкриття банками спеціального/окремого рахунку для здійснення арбітражним керуючим процедури реструктуризації боргів та погашення боргів боржника - фізособи (ФОП).
Також передбачено, що у разі припинення ФОП підприємницької діяльності, закрити поточний банківський рахунок стане простіше:
якщо на такому рахунку немає залишку коштів, банки зможуть закрити поточний рахунок без отримання будь-яких документів від клієнта;
у разі наявності на такому рахунку коштів, банкам надано право закрити поточний рахунок, перерахувавши залишок коштів на рахунок цієї особи, відкритий для власних потреб.
Крім цього, банки можуть самостійно посвідчувати довіреність ФОП. Так, уповноваженому працівнику банку надається право посвідчувати довіреність ФОП та фізособи, яка провадить незалежну професійну діяльність, якщо вона складається в банку у присутності власника рахунку та довірених осіб.
Також врегульовано низку питань, що стосуються:
визначення вимог до оформлення переліку осіб, які відповідно до законодавства України (установчих документів юросіб-резидентів) мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи;
встановлення зобов'язань юрособам-нерезидентам та представництвам юросіб-нерезидентів в Україні повідомляти банк про внесення змін до їх реєстраційних документів.
Постанова набрала чинності 3 січня 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 02.01.2020 р.

02.01.2020

Удосконалено Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп
Нацбанк постановою від 24.12.2019 N 155 вніс зміни до Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп.
Зокрема, визначено, що відповідальна особа банківської групи подає до Нацбанку дані про концентрацію ризиків банківської групи та про значні внутрішньогрупові операції банківської групи у файлах з показниками статистичної звітності відповідно до нормативно-правового акта Нацбанку, який регламентує правила організації статистичної звітності, що подається до Нацбанку.
Постанова набрала чинності 2 січня 2020 року.

Внесено зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку
Кабмін постановою від 11.12.2019 N 1144 вніс зміну до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
Положення доповнено нормою, відповідно до якої реєстр виданих марок розміщується на офіційному веб-порталі ДПС. У реєстрі зазначаються всі реквізити марки, а також найменування покупців марок, місяць і рік, у якому вироблено марки для алкогольних напоїв, та рік і квартал, у якому вироблено марки для тютюнових виробів.
Постанова набрала чинності 31 грудня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 31.12.2019 N 251.

Внесено зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру
Кабмін постановою від 04.12.2019 N 1140 вніс зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру.
Зокрема, постановою врегульовано питання оскарження рішень, дій або бездіяльності Державного кадастрового реєстратора.
Рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені до Держгеокадастру, його територіальних органів або до суду.
Постанова набрала чинності 31 грудня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 31.12.2019 N 251.

Діє оновлений Порядок здійснення держконтролю за додержанням законодавства про працю
Кабмін постановою від 04.12.2019 N 1132 виклав у новій редакції Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.
Цей Порядок визначає процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (зокрема їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю (далі - об'єкт відвідування), з урахуванням особливостей, визначених Конвенцією Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, ратифікованою Законом від 08.09.2004 N 1985-IV, Конвенцією Міжнародної організації праці N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві, ратифікованою Законом від 08.09.2004 N 1986-IV, та Законом "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
Заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю здійснюються у формі інспекційних відвідувань.
Перелік підстав для здійснення інспекційних відвідувань визначено у п. 5 Порядку.
Тривалість інспекційного відвідування не може перевищувати 10 робочих днів.
Інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно мають право:
під час проведення інспекційних відвідувань за наявності підстав, визначених п. 5 Порядку, без попереднього повідомлення о будь-якій годині доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об'єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;
ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об'єктом відвідування їх копії або витяги;
наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об'єкта відвідування, іншим особам, що володіють необхідною інформацією, запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;
за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;
на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;
отримувати від органів державної влади, об'єктів відвідування інформацію та/або документи, необхідні для проведення інспекційного відвідування.
Постанова набрала чинності 31 грудня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 31.12.2019 N 251.

Затверджено Основні напрями реалізації держполітики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року
Кабмін розпорядженням від 24.12.2019 N 1396-р затвердив Основні напрями реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року.
Основні напрями реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року є комплексним документом, який охоплює увесь спектр проблем зайнятості населення, що потребують нагального розв'язання, та формує стратегічне бачення щодо напрямів соціально-економічного розвитку країни. Вони визначають як основні напрями реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, так і пріоритетні завдання державної політики за кожним напрямом її реалізації.
Основні напрями впроваджуються з метою розширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю, підвищення їх доходів шляхом:
стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць;
створення умов для підвищення рівня зайнятості населення;
збалансування попиту та пропозиції на ринку праці.

Визначено механізм проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених
Кабмін постановою від 04.12.2019 N 1142 затвердив Порядок проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених.
Цей Порядок визначає механізм проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених на основі систематизації та узагальнення інформації про походження, заготівлю та реалізацію деревини власниками лісів і постійними лісокористувачами (далі - лісокористувачі).
Моніторинг проводиться Держлісагентством на підставі систематизованої та узагальненої інформації про походження, заготівлю та реалізацію деревини із системи обліку деревини.
Моніторинг ґрунтується на принципах оперативності та достовірності внесення лісокористувачами інформації до системи обліку деревини, а також своєчасності отримання інформації та відкритості результатів.
Електронний облік деревини ведеться лісокористувачами відповідно до Інструкції з ведення електронного обліку деревини, розробленої Держлісагентством та затвердженої наказом Мінекоенерго.
Внесення інформації до системи обліку деревини є обов'язковим для лісокористувачів під час здійснення ними заготівлі та реалізації деревини.

Стартував експериментальний проект із запровадження електронних аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах
Кабмін прийняв рішення щодо реалізації з 1 січня 2020 р. до 31 грудня 2021 р. Держрибагентством експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) шляхом електронних торгів.
Відповідне рішення закріплено у постанові Кабміну від 23.10.2019 N 1139, якою також затверджено Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) шляхом електронних торгів та Типовий договір на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), який укладається за результатами проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) шляхом електронних торгів.
Установлено, що:
договори на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), укладені за результатами проведення аукціонів, діють з дня їх укладення до 31 грудня 2021 р.;
суб'єкти рибного господарства, які отримали право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) за результатами аукціонів, отримують дозволи на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) та вносять плату за спеціальне використання водних біоресурсів у порядку, встановленому законодавством.

Стартував експериментальний проект із запровадження порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах та проведення аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об'єкта шляхом електронних торгів
Кабмін прийняв рішення щодо реалізації з 1 січня 2020 р. до 31 грудня 2021 р. Держрибагентством експериментального проекту із запровадження порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах та проведення аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об'єкта шляхом електронних торгів.
Відповідне рішення закріплено у постанові Кабміну від 23.10.2019 N 1138, якою також затверджено Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту із запровадження порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах та Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об'єкта шляхом електронних торгів.
Установлено, що користувачі водних біоресурсів, які отримали право на спеціальне використання водних біоресурсів у режимі рибогосподарської експлуатації водного об'єкта за результатами аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об'єкта шляхом електронних торгів, вносять плату за спеціальне використання водних біоресурсів у порядку, встановленому законодавством.

Затверджено Положення про Єдиний державний веб-портал електронних послуг
Кабмін постановою від 04.12.2019 N 1137 затвердив Положення про Єдиний державний веб-портал електронних послуг.
Це Положення визначає мету, основні завдання, функціональні можливості та суб'єктів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія" (далі - Портал Дія), зміст інформації на ньому та порядок її внесення, а також інші питання функціонування зазначеного веб-порталу.
Портал Дія призначений для реалізації права кожного на доступ до електронних послуг та інформації про адміністративні та інші публічні послуги, звернення до органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (у тому числі відповідно до Закону "Про звернення громадян"), отримання інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, яка необхідна для надання послуг, а також для проведення моніторингу та оцінки якості послуг у випадках, визначених цим Положенням.
Портал Дія виконує такі основні завдання:
надання електронних послуг (в тому числі адміністративних та інших публічних послуг) з отриманням та використанням у разі потреби інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, яка необхідна для надання таких послуг;
створення та функціонування електронного кабінету користувача на веб-порталі, а також забезпечення через зазначений кабінет доступу користувачів до інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, зокрема про особу;
забезпечення користувачів інформацією про електронні та адміністративні послуги, а також про інші публічні послуги, надання яких здійснюється з використанням веб-порталу;
забезпечення офіційного електронного листування під час надання послуг, розгляду звернень та адміністративних справ (справ, що розглядаються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, іншими суб'єктами, які відповідно до закону уповноважені здійснювати публічно-владні управлінські функції, з метою прийняття рішень індивідуальної дії, спрямованих на набуття, зміну, припинення чи реалізацію прав та обов'язків особи, а також захисту її прав), а також під час розгляду з використанням веб-порталу інших питань;
сплата адміністративного збору за надання адміністративних послуг, штрафів за адміністративні правопорушення, державного мита, інших платежів; здійснення розрахунків за інші публічні, зокрема житлово-комунальні, послуги;
забезпечення суб'єктів звернення інформацією про перебіг та результати надання послуг, розгляду звернень та адміністративних справ у режимі реального часу;
отримання суб'єктами звернення результатів надання електронних послуг, розгляду звернень та адміністративних справ;
подання скарг за результатами надання послуг, розгляду звернень та адміністративних справ, забезпечення офіційного електронного листування під час проведення процедур оскарження, забезпечення оскаржувача інформацією про перебіг та результати розгляду скарги у режимі реального часу, а також отримання ним зазначених результатів;
формування засобами веб-порталу, у тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), цифрових образів документів, які можуть пред'являтися (надаватися) особою на смартфоні через зазначений мобільний додаток;
проведення опитування щодо ініціатив, проектів у різних сферах суспільного життя;
проведення моніторингу та оцінки якості послуг, які надаються з використанням веб-порталу, у центрах надання адміністративних послуг або суб'єктами розгляду звернень безпосередньо;
захист даних (у тому числі персональних) зазначеного веб-порталу від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації;
подання електронних звернень через веб-портал;
виконання інших завдань, визначених законодавством.
Користування Порталом Дія здійснюється на безоплатній основі цілодобово сім днів на тиждень.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Установлено, що з 1 січня 2020 р. Єдиний державний веб-портал електронних послуг виконує також функції Єдиного державного порталу адміністративних послуг.
Визначено, що постанови Кабміну від 03.01.2013 N 13 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг" та від 30.01.2013 N 57 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг" застосовуються в частині, що не суперечить вищезазначеній постанові.

Опубліковано новий Закон про запобігання та протидію легалізації злочинних доходів
Президент підписав Закон від 06.12.2019 N 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Зокрема, Законом передбачено застосування ризик-орієнтованого підходу суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) при проведенні належної перевірки своїх клієнтів та відповідно перехід до кейсового звітування про підозрілі операції (діяльність) своїх клієнтів.
Також збільшено порогову суму та зменшено кількість ознак для обов'язкового звітування щодо фінансових операцій, про які СПФМ зобов'язані повідомляти Держфінмоніторинг, а саме залишено обов'язок повідомляти про фінансові операції на суму більше 400 тис. грн (зараз - 150 тис. грн) та пов'язані з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами з держав, що не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність в антилегалізаційній сфері.
Крім цього, розширено коло СПФМ, які будуть повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції.
Закон набирає чинності через 4 місяці з дня його опублікування, а саме з 28 квітня 2020 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 28.12.2019 N 251, за винятком окремих положень.
Разом з цим Закон від 14.10.2014 N 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" визнано таким, що втратив чинність.

Набрав чинності Закон щодо легалізації видобутку бурштину
Президент підписав Закон від 19.12.2019 N 402-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про видобуток бурштину та інших корисних копалин".
Законом врегульовано відносини щодо користування надрами з метою видобування бурштину, припинення незаконного видобування бурштину, забезпечення охорони навколишнього природного середовища під час видобування бурштину та рекультивації порушених земель.
Встановлено кримінальну відповідальність за незаконне видобування бурштину, а так само збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, а також адміністративну відповідальність за видобування корисних копалин з використанням обладнання, яке не пройшло відповідно до закону обов'язкову сертифікацію.
Запроваджується механізм резервування земельних ділянок для потреб надрокористування до початку проведення аукціону чи конкурсу.
Також запроваджується єдиний дозвіл на розвідку з правом видобування бурштину строком на 5 років на ділянки до 10 га із визначенням початкової вартості продажу на аукціоні.
Згідно із Законом початкова ціна продажу на аукціоні спеціального дозволу на видобуток бурштину складає 2000 нмдг за один гектар землі.
Закон набрав чинності 29 грудня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 28.12.2019 N 251.

Покращено адміністрування акцизного податку
Президент підписав Закон від 18.12.2019 N 391-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку".
Законом удосконалено роботу системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРПСЕ) та спрощено умови ліцензування для суб'єктів господарювання.
Також Законом:
переглянуто терміни та порядок застосування штрафних санкцій за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах;
визначено випадки, у яких складаються зведені акцизні накладні, та змінено термін для їх реєстрації до 15 календарних днів;
надано можливість підприємствам роздрібної торгівлі самостійно обирати спосіб складання акцизних накладних у разі відпуску через колонки (щоденну чи зведену);
скасовано вимогу щодо облаштування рівнемірами-лічильниками резервуарів на виробництво пального при очищенні коксового газу;
уточнено кількість та види ознак для акцизних накладних для полегшення обліку та систематизації використаних обсягів пального;
передбачено право на отримання інформації особою, що видала вексель щодо всіх акцизних накладних, які складені на постачання пального за векселем, який вона видала;
передбачено можливість оформлення векселя для бензинів авіаційних з терміном погашення до 270 днів;
надано можливість складення розрахунків коригування до акцизних накладних для виправлення помилкових реквізитів отримувача;
передбачено розміщення на офіційному веб-сайті ДПС інформації про акцизні склади, зареєстровані в СЕАРПСЕ;
перенесено термін запровадження системи співставлення показників витратомірів та СЕАРПСЕ на 1 липня 2020 року;
прирівняно до власного споживання використання пального для заправки транспортних засобів за договорами підряду;
передбачено можливість з 1 липня 2020 року здійснювати постачання пального для реактивних двигунів не з видачею податкового векселя, а за заявкою на поповнення обсягів залишку пального для вітчизняних товаровиробників із обмеженням терміну його погашення (15 календарних днів);
встановлено триденний термін для реєстрації акцизної накладної за експортною операцією;
запроваджено механізм для внесення залишків пального до системи суб'єктами господарювання, які зберігають пальне для інших суб'єктів господарювання, які використовують його для власного споживання.
Закон набрав чинності 29 грудня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 28.12.2019 N 251.

Діє Закон щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг
Президент підписав Закон від 19.12.2019 N 394-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг".
Зокрема, внесено зміни до Кодексу адміністративного судочинства, згідно з якими не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рішення НКРЕКП щодо встановлення державних регульованих цін (тарифів) на ринку електричної енергії та природного газу, затвердження методик (порядків) їх встановлення (формування, розрахунку).
Також визначено, що дія Закону "Про ліцензування видів господарської діяльності" не поширюється на ліцензування таких видів діяльності, як діяльність у сфері електроенергетики, на ринку природного газу, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами, постачання теплової енергії та іншу діяльність, ліцензування якої здійснює НКРЕКП відповідно до закону, та здійснення контролю у цих сферах.
Дія Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг.
Закон набрав чинності 29 грудня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 28.12.2019 N 251, за винятком п. 8 розд. I, який набирає чинності через 2 місяці з дня опублікування Закону.
Установлено, що з дня набрання чинності цим Законом НКРЕКП набуває статусу центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що не потребує проведення процедур, пов'язаних з ліквідацією та реорганізацією державних органів.

ПДВ для низки операцій під час фінансової реструктуризації скасовано до 2023 року
Президент підписав Закон від 20.12.2019 N 425-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку із вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу", згідно з яким, зокрема:
продовжено до 1 січня 2023 року тимчасову норму щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання боржником товарів для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами в процесі проведення процедури фінансової реструктуризації, а також поширено таке звільнення на операції з постачання товарів поручителем (майновим поручителем - заставодавцем, іпотекодавцем);
звільнено до 1 січня 2023 року від оподаткування ПДВ операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження в інший спосіб) товарів, що були отримані ними від боржників, поручителів (майнових поручителів - заставодавців, іпотекодавців) за операціями з постачання товарів, що звільнені від оподаткування згідно з вищезазначеною нормою. Звільнення від оподаткування операцій банків та інших фінансових установ стосується тієї частини вартості товарів, за якою вони були набуті у власність у рахунок погашення зобов'язань за договором кредиту (позики);
уточнено правила визначення бази оподаткування ПДВ за операціями з постачання товарів, які були повернуті лізингоодержувачем лізингодавцю за договором фінансового лізингу у зв'язку з його невиконанням чи неналежним виконанням.
Закон набрав чинності 29 грудня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 28.12.2019 N 251.

Розширено можливості самопредставництва в суді юросіб
Президент підписав Закон від 18.12.2019 N 390-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення".
Законом внесено зміни до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства, якими передбачено розширення переліку осіб, які можуть здійснювати самопредставництво органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, незалежно від порядку їх створення, в суді, а саме надано таку можливість не тільки керівникам, членам виконавчих органів юридичної особи, а й іншим уповноваженим особам відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту).
Закон набрав чинності 29 грудня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 28.12.2019 N 251.

Мінфін вніс зміни до звітності з ПДВ
Мінфін наказом від 20.11.2019 N 488 затвердив зміни до:
форми податкової декларації з податку на додану вартість;
форми уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок;
Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість.
Також викладено у новій редакції форму розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.
Крім цього, визнано таким, що втратив чинність, наказ ДПАУ від 29.03.2011 N 167 "Про затвердження Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України".
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 грудня 2019 р. за N 1285/34256 та набирає чинності з 01 числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування, крім змін до вищезгаданих форм та Порядку, а також положення щодо втрати чинності наказом ДПАУ N 167, які набрали чинності 1 січня 2020 року.

Знижено штрафи за порушення правил ввезення "євроблях"
Президент підписав Закон від 19.12.2019 N 395-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481".
Розділ XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України доповнено нормами, якими установлено, що:
вчинення порушень митних правил, передбачених ч. 5 та 6 ст. 470 Кодексу, виявлених у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно, тягне за собою застосування адміністративного стягнення, передбаченого ч. 3 зазначеної статті;
вчинення порушень митних правил, передбачених ч. 5 та 6 ст. 481 Кодексу, виявлених у період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно, тягне за собою застосування адміністративного стягнення, передбаченого ч. 3 зазначеної статті.
Закон набрав чинності 29 грудня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 28.12.2019 N 251.

Перевірки у сфері використання ядерної енергії: затверджено форми необхідних документів
Держатомрегулювання наказом від 05.12.2019 N 526 затвердила:
уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення заходу державного нагляду щодо дотримання суб'єктом діяльності вимог законодавства у сфері використання ядерної енергії;
форму повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду;
форму повідомлення про проведення позапланового заходу державного нагляду;
форму направлення на проведення заходу державного нагляду;
форму припису про усунення порушень вимог законодавства у сфері використання ядерної енергії (за результатами інспекційної перевірки або інспекційного обстеження);
форму припису про усунення порушень вимог законодавства у сфері використання ядерної енергії (за результатами аналізу інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки об'єктів державного нагляду);
форму акта, складеного щодо неможливості проведення заходу державного нагляду.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 грудня 2019 р. за N 1268/34239 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Оновлено процедуру контролю у сфері держреєстрації
Кабмін постановою від 04.12.2019 N 1125 виклав у новій редакції Порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації (нова назва - Порядок здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).
Цей Порядок визначає процедуру здійснення Мін'юстом контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, критерії, за якими здійснюється моніторинг реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та визначається ступінь відповідальності за порушення у сфері державної реєстрації.
Дія Порядку не поширюється на розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації, територіального органу Мін'юсту, що здійснюється відповідно до ст. 37 Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та ст. 34 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
Основними завданнями контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації є:
перевірка стану дотримання визначених законами порядків державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та/або державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктів державної реєстрації під час здійснення ними повноважень;
запобігання, виявлення та вжиття заходів до усунення виявлених порушень вимог законів;
визначення професійної компетентності осіб, які мають намір виконувати функції державного реєстратора та не перебували на посаді державного реєстратора або не виконували функції державного реєстратора;
аналіз практики застосування законодавства у сфері державної реєстрації, надання відповідних узагальнених роз'яснень.

Внесено зміни до Вимог з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій
Держатомрегулювання наказом від 25.11.2019 N 508 затвердила зміни до Вимог з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій.
Зокрема, змінами уточнено, що ці Вимоги поширюються на інформаційні та керуючі системи й елементи, важливі для безпеки атомних станцій, компоненти (програмно-технічні комплекси, технічні засоби автоматизації) і програмне забезпечення зазначених систем, а також на процеси їх розроблення, оцінювання, підтвердження відповідності та експлуатації. Інформаційні та керуючі системи поділяються на керівні системи безпеки та системи контролю й управління, визначені у Загальних положеннях безпеки атомних станцій.
Вимоги поширюються також на технічні засоби автоматизації у складі забезпечуючих, захисних, локалізуючих систем безпеки, технологічних систем нормальної експлуатації та технологічного устаткування, які виконують у цих системах функції автоматичного контролю (технічного діагностування, відображення, сигналізації, реєстрації) або керування (захисту, обмеження, регулювання, блокування), що пов'язані з контролем та управлінням технологічними процесами атомної станції, або підтримують дії експлуатаційного персоналу під час періодичного контролю стану та/або характеристик конструкцій, систем, компонентів технологічного устаткування, виявляють порушення їх працездатності, сповіщають персонал про результати контролю та виявлені порушення, за винятком сервісних функцій, які використовуються тільки під час ремонту цих систем або устаткування.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 грудня 2019 р. за N 1280/34251 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Удосконалено Порядок обліку платників ЄСВ
Мінфін наказом від 21.10.2019 N 436 затвердив зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Зокрема, визначено, що платники єдиного внеску, зазначені в п. 51 ч. 1 ст. 4 Закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", подають заяву за формою N 12-ЄСВ та підтвердні документи щодо дати набуття членства у фермерському господарстві (договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства, статут фермерського господарства тощо) протягом 10 календарних днів після внесення змін до установчих документів фермерського господарства.
Також передбачено, що якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується в контролюючому органі як фізична особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.
Така ознака встановлюється на підставі поданих до контролюючого органу за місцем проживання заяви за формою N 1-ЄСВ з приміткою "Зміни" та копії документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, або відомостей (даних) відповідного уповноваженого органу чи реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, або заяви та документів, поданих відповідно до пп. 4 п. 6.7 розд. VI Порядку обліку платників податків і зборів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 грудня 2019 р. N 1278/34249 та набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.
Установлено, що члени фермерських господарств, які взяті на облік в контролюючих органах як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до дня набрання чинності цим наказом, подають до контролюючого органу за місцем проживання заяви за формою N 12-ЄСВ з приміткою "Зміни" та підтвердні документи щодо дати набуття членства у фермерському господарстві (договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства, статут фермерського господарства тощо) протягом 2-х місяців з дня набрання чинності наказом.

Огляд законодавства за грудень 2019

Огляд законодавства за листопад 2019

Огляд законодавства за жовтень 2019

Огляд законодавства за вересень 2019

Огляд законодавства за серпень 2019

Огляд законодавства за липень 2019

Огляд законодавства за черзень 2019

Огляд законодавства за тразень 2019

Огляд законодавства за квітень 2019

Огляд законодавства за березень 2019

Огляд законодавства за лютий 2019

Огляд законодавства за січень 2019

Огляд законодавства за грудень 2018