Центр Комп'ютерних Технологій.
Новини законодавства України

АВК-5, сборники ДБН ДСТУ купить
alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.4.2*. (распространяется с 21.10.2019)
Стоимость 9150 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 3294 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 4500 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.4.3. и далее, 1 год)
Подробнее...

Юрист+Закон

11.12.2019

Торговці цінними паперами подаватимуть до НКЦПФР квартальні адміністративні дані
НКЦПФР рішенням від 26.09.2019 N 562 внесла зміни до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Зокрема, передбачено обов'язок торговців цінними паперами складати та подавати до НКЦПФР квартальні адміністративні дані щодо своєї професійної діяльності на фондовому ринку.
Квартальні адміністративні дані складаються з:
довідки про склад активів торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків);
довідки про зобов'язання торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків);
довідки про складові власного капіталу торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу (крім банків);
довідки про фінансові результати та інший сукупний дохід торговця цінними паперами, отримані протягом звітного року (крім банків).
До складу квартальних адміністративних даних входять проміжна фінансова звітність (крім банків), вимоги до якої встановлюються відповідним нормативно-правовим актом, та місячні адміністративні дані за останній місяць звітного кварталу.
Квартальні адміністративні дані подаються до центрального апарату НКЦПФР не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 грудня 2019 р. за N 1211/34182 та набирає чинності з 1 січня 2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Удосконалено порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням
Нацбанк постановою від 29.11.2019 N 142 затвердив зміни до Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, згідно з якими, зокрема:
унормовано порядок використання користувачем платіжного застосунку;
унормовано діяльність інформаційно-технічного посередника;
передбачено право фізособи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, використовувати корпоративну платіжну картку;
передбачено право емітувати до рахунка, відкритого на ім'я фізособи, визнаної судом недієздатною, електронний платіжний засіб на ім'я законного представника (опікуна) цієї фізособи;
надано право банку передавати користувачу платіжну картку через свого агента, якому надано право здійснювати ідентифікацію/верифікацію клієнтів;
визначено обов'язок банку передбачати порядок видачі/передачі електронного платіжного засобу користувачу в договорі з клієнтом.
Крім цього, уточнено вимоги щодо права довіреної особи клієнта отримувати платіжну картку, але без права користуватись нею, а також щодо обов'язку постачальника платіжних послуг інформувати користувачів про вартість своїх послуг до початку ініціювання переказу.
Платіжні організації, банки - учасники платіжних систем, які здійснюють емісію та еквайринг електронних платіжних засобів, мають протягом 3-х місяців із дня набрання чинності цією постановою привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення.
Постанова набрала чинності 10 грудня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 09.12.2019 р.

Діють зміни до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників
Нацбанк постановою від 05.12.2019 N 146 затвердив зміни до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників.
Зокрема, документ передбачає такі нововведення:
визначено, що Нацбанк має право скасувати наданий дозвіл на реорганізацію до дати затвердження передавального акта/розподільчого балансу, якщо після надання такого дозволу виникла та/або виявлена визначена Положенням підстава для відмови в наданні дозволу на реорганізацію;
уточнено вимоги до інформації, що має міститися в плані реорганізації та інших документах, що надаються для отримання дозволу Нацбанку;
зобов'язано банки, що реорганізовуються, письмово повідомляти Нацбанк про будь-яку зміну інформації, що містилася в поданому для отримання дозволу на реорганізацію обґрунтуванні, а також про будь-яку зміну, яка може загрожувати інтересам вкладників та інших кредиторів банку;
змінено суб'єкта прийняття рішень у процесі реорганізації за спрощеною процедурою з уповноваженої особи Нацбанку на Комітет Нацбанку з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем;
уточнено окремі норми з огляду на зміни, що відбулися в законодавстві (виключення положень щодо генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, уточнення термінології тощо).
Постанова набрала чинності 11 грудня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 10.12.2019 р.

10.12.2019

Оновлено порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного ПФ звітності з недержавного пенсійного забезпечення
Нацкомфінпослуг розпорядженням від 08.08.2019 N 1512 виклала у новій редакції Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення.
Це Положення визначає вимоги до звітності з недержавного пенсійного забезпечення та порядок її подання адміністратором недержавного пенсійного фонду (далі - Адміністратор) Нацкомфінпослуг та радам недержавних пенсійних фондів.
Адміністратор складає та подає таку звітність з недержавного пенсійного забезпечення:
звітність про діяльність недержавного пенсійного фонду (окремо по кожному недержавному пенсійному фонду, з радою якого Адміністратором укладено договір про адміністрування недержавного пенсійного фонду);
звітність про здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.
Одноосібний засновник, який прийняв рішення про самостійне адміністрування створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, до подання звітності уперше має подати до Нацкомфінпослуг реєстраційну картку юридичної особи в електронній формі через вебінтерфейс на офіційному вебсайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет у режимі онлайн та повідомити про це Нацкомфінпослуг.
Статутом недержавного пенсійного фонду та умовами договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду, укладеного радою пенсійного фонду з Адміністратором, може бути встановлено подання раді такого фонду додаткової звітності, не передбаченої Положенням.
Форми звітності, передбачені Положенням, заповнює Адміністратор на підставі даних бухгалтерського обліку, даних системи персоніфікованого обліку та інформації, отриманої від осіб, що здійснюють управління активами.
У разі виявлення порушень вимог Положення щодо подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення Нацкомфінпослуг має право застосовувати заходи впливу згідно із законодавством про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.
Також установлено, що одноосібний засновник, який здійснює самостійне адміністрування створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності цим розпорядженням має подати до Нацкомфінпослуг реєстраційну картку юридичної особи в електронній формі через вебінтерфейс на офіційному вебсайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет у режимі онлайн та повідомити про це Нацкомфінпослуг.
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 грудня 2019 р. за N 1205/34176 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Оновлено Положення про покладення спецобов'язків на учасників ринку електроенергії для забезпечення загальносуспільних інтересів
Кабмін постановою від 09.12.2019 N 1003 виклав у новій редакції Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.
Це Положення визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов'язків учасниками ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, що передбачають, зокрема, надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів з метою забезпечення стабільності, належної якості та доступності електричної енергії, підтримання належного рівня безпеки її постачання споживачам без загрози першочерговій цілі створення повноцінного ринку електричної енергії, заснованого на засадах вільної конкуренції з дотриманням принципів прозорості та недискримінації.
Гарантований покупець та постачальники універсальних послуг мають:
у семиденний строк з дня набрання чинності цією постановою привести договір купівлі-продажу електричної енергії в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів, у відповідність з Положенням;
до 31 грудня 2019 р. здійснити коригування прогнозних обсягів електричної енергії, купленої постачальниками універсальних послуг у липні - листопаді 2019 року.
Оператор системи передачі, оператори систем розподілу та гарантований покупець мають до 1 січня 2020 р. вжити заходів до припинення купівлі-продажу електричної енергії за граничною ціною виробника електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях, в обсягах, що відповідають 80 відсоткам обсягів, необхідних для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами.
Постанова набрала чинності 10 грудня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 10.12.2019 N 237.

Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки с/г продукції, аквакультури (рибництва)
Кабмін постановою від 04.12.2019 N 1004 вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва).
Зокрема, передбачено зменшення зі 150 млн грн до 50 млн грн максимальної суми державної підтримки, що надається протягом одного бюджетного року суб'єкту господарювання або сільськогосподарському товаровиробнику та пов'язаним із ним особам, за напрямами державної підтримки, передбаченими п. 4 Порядку.
Постанова набрала чинності 10 грудня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 10.12.2019 N 237.

Українське законодавство у сфері порівняльної реклами гармонізовано з європейським
Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 12.11.2019 N 286-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу".
Зокрема, в Законі "Про рекламу" надано нове визначення терміну "порівняльна реклама". Так, під порівняльною рекламою розуміється реклама, що містить порівняння з іншими особами та/або товарами (діяльністю) іншої особи, прямо чи опосередковано ідентифікує конкурента або товари чи послуги, що пропонуються конкурентом.
Згідно зі змінами у рекламі забороняється наводити інформацію, що містить визначені законодавством про захист прав споживачів ознаки нечесної підприємницької практики та/або введення споживачів в оману або ознаки недобросовісної конкуренції, визначені законодавством про захист від недобросовісної конкуренції.
Порівняльна реклама може містити зображення, посилання на товар, торговельні марки чи інші позначення, під якими випускається товар, з яким здійснюється порівняння, комерційне (фірмове) найменування конкурента, діяльність чи товар якого порівнюються.
Використання порівняльної реклами дозволяється у разі, якщо:
реклама не містить визначених законодавством про захист прав споживачів ознак нечесної підприємницької практики;
реклама порівнює однорідні (подібні) товари, які задовольняють одні й ті самі потреби або мають однакове призначення, чи порівнює діяльність, що охоплюється однією сферою чи одним видом діяльності;
реклама об'єктивно порівнює одну або кілька суттєвих, співставних та репрезентативних характеристик однорідного (подібного) товару, діяльності, в тому числі ціну, інформація про які може вплинути на рішення споживача при здійсненні вибору;
реклама не дискредитує, не містить неправдивої інформації про якість однорідних (подібних) товарів інших виробників або продавців, не дискредитує діяльність чи становище інших осіб, репутацію торговельних марок, комерційних (фірмових) найменувань, інші особливості конкурентів або зазначення місць походження товару;
щодо товару із зазначенням (простим або кваліфікованим) походження порівняння здійснюється щодо товару з аналогічним зазначенням;
реклама не створює змішування між рекламодавцем і конкурентом, між товарами, торговельними марками, комерційним (фірмовим) найменуванням та іншими позначеннями рекламодавця та конкурентів;
товар конкурента, захищений торговельною маркою або комерційним найменуванням, не зображено способом імітації.
Відповідальність за неправомірне порівняння в рекламі та недотримання встановлених законодавством вимог щодо змісту порівняльної реклами несе рекламодавець.
Закон набрав чинності 11 грудня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 10.12.2019 N 236.

Діють зміни до Податкового кодексу щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу
Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 03.12.2019 N 314-IX "Про внесення зміни до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу".
Підрозділ 2 розд. XX "Перехідні положення" Податкового кодексу доповнено новим пунктом, яким визначено, що з метою виконання зобов'язань щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу та щодо забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи, взятих Україною відповідно до Закону "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства", тимчасово:
1) до 1 січня 2021 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з передачі з балансу платника податку на баланс іншої юрособи, 100 % корпоративних прав у статутному капіталі якої безпосередньо або опосередковано належать державі, або на баланс органа державної влади майна (основних засобів, нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, інших необоротних активів), що перебуває у державній власності у складі магістральних газопроводів та всіх об'єктів і споруд, пов'язаних з ними єдиним технологічним процесом, і використовується для забезпечення транспортування природного газу магістральними газопроводами та діяльності оператора газотранспортної системи. При цьому норми п. 198.5 ст. 198 та ст. 199 Кодексу не застосовуються;
2) до 1 січня 2022 року, за операціями з постачання майна юрособи, яке не перебуває у державній чи комунальній власності (основних засобів, нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, інших необоротних активів, запасів) і використовується для забезпечення транспортування природного газу магістральними газопроводами та діяльності оператора газотранспортної системи, дата виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту визначається за касовим методом.
Зазначена норма поширюється на операції, за якими дата виникнення першої з подій, визначених п. 187.1 ст. 187 та п. 198.2 ст. 198 Кодексу, припадає на звітні (податкові) періоди до 1 січня 2022 року;
3) до 1 січня 2021 року, не вважаються постачанням товарів (послуг) операції з надання (передачі) та повернення за договором позики природного газу, що використовується для забезпечення діяльності з транспортування природного газу магістральними газопроводами.
Переліки майна, зазначеного у пп. 1 і 2 цього пункту, а також перелік суб'єктів господарювання (позикодавців) із зазначенням обсягів природного газу в цілях застосування пп. 3 цього пункту затверджуються Кабміном.
Закон набрав чинності 11 грудня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 10.12.2019 N 236.

Нацбанк регламентував роботу системи електронних платежів та визначив порядок роботи банківської системи в період завершення звітного року
З урахуванням розпорядження Кабміну від 23.10.2019 N 995 "Про перенесення робочих днів у 2020 році" та у зв'язку із завершенням банківською системою України операцій 2019 року і проведенням технологічних робіт, пов'язаних із початком нового звітного року, Нацбанк рішенням від 06.12.2019 N 910-рш постановив перенести день роботи системи електронних платежів Нацбанку з понеділка 6 січня 2020 року на суботу 11 січня 2020 року.
Також установлено:
регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року;
порядок роботи з готівкою в банківській системі України в період завершення звітного року;
строки подання статистичної звітності в період завершення звітного року.

09.12.2019

Затверджено план заходів щодо реалізації концептуальних напрямів здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі с/г земель
Кабмін розпорядженням від 04.12.2019 N 1219-р затвердив план заходів щодо реалізації концептуальних напрямів здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі земель сільськогосподарського призначення.
Передбачається здійснити низку заходів, спрямованих на здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам та часткове гарантування за кредитами сільськогосподарським товаровиробникам на купівлю землі.

Уряд утворив 7 центральних органів виконавчої влади
Кабмін постановою від 04.12.2019 N 995 утворив:
Державне агентство України з питань мистецтв як центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері мистецтв;
Державне агентство України з питань мистецької освіти як центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері спеціалізованої мистецької освіти;
Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України як центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у молодіжній сфері та сприяє розвитку громадянського суспільства;
Державне агентство спорту України як центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту;
Державне агентство розвитку туризму України як центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів);
Державну інспекцію культурної спадщини України як центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику із здійснення контролю у сфері охорони культурної спадщини;
Державну службу охорони культурної спадщини України як центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей.
Діяльність зазначених центральних органів виконавчої влади спрямовується і координується Кабміном через Міністра культури, молоді та спорту.
Постанова набрала чинності 7 грудня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 07.12.2019 N 236, крім змін, що вносяться до деяких постанов Кабміну, які набирають чинності з 1 січня 2020 року.

Врегульовано питання діяльності комісії з акредитації організацій колективного управління
Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" Мінекономіки наказом від 14.11.2019 N 375 затвердило Положення про комісію з акредитації організацій колективного управління.
Це Положення визначає порядок формування, строк повноважень та правила і процедури діяльності комісії з акредитації організацій колективного управління, а також права та обов'язки її членів.
Комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом Мінекономіки, що в межах повноважень, визначених Законом, проводить відкритий конкурс на визначення акредитованої організації колективного управління.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 грудня 2019 р. за N 1203/34174 та набрав чинності 6 грудня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 06.12.2019 N 94.

Визначено процедуру відбору незалежного суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінзвітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю
Кабмін постановою від 04.12.2019 N 996 затвердив Порядок відбору незалежного суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
У конкурсі з відбору незалежного суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності Органу нагляду можуть брати участь суб'єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, установленим Законом "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" до суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, щодо яких Інспекцією із забезпечення якості Органу нагляду не проводилась перевірка з контролю якості аудиторських послуг у звітному році та не планується перевірка у році, наступному за звітним, а також щодо яких не порушено дисциплінарної справи.
Критеріями відбору незалежного суб'єкта аудиторської діяльності є:
наявність у суб'єкта аудиторської діяльності досвіду з проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності;
наявність у аудиторів суб'єкта аудиторської діяльності чинних сертифікатів (дипломів) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
добра репутація суб'єкта аудиторської діяльності;
відсутність у суб'єкта аудиторської діяльності існуючого та/або потенційного конфлікту інтересів і загроз незалежності під час надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності;
розмір винагороди за послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Оновлено процедуру досудового врегулювання спорів між суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг
НКРЕКП постановою від 06.12.2019 N 2608 затвердила зміни до Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.
Зокрема, викладено у новій редакції главу, якою визначається процедура досудового врегулювання спору.
Так, уточнено, що з метою досудового врегулювання спору суб'єкт (суб'єкти) господарювання має (мають) право звернутись до НКРЕКП із заявою відповідно до встановленої форми.
Заява про врегулювання спору може бути подана до НКРЕКП протягом одного року з моменту виникнення такого спору, визначеного в заяві, але не пізніше одного місяця з дня ознайомлення суб'єктом господарювання та його незгодою з прийнятим рішенням/наданою (не наданою) відповіддю.
Заява, подана суб'єктом (суб'єктами) господарювання з порушенням зазначеного строку, НКРЕКП не розглядається.
НКРЕКП розглядає спір протягом 45 робочих днів з дати реєстрації заяви про проведення досудового врегулювання спору.
Перебіг строку розгляду спору зупиняється на час, необхідний для отримання копій документів, пояснень та іншої інформації, необхідної для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спору, і проведення попередніх слухань, про що сторонам повідомляють в установленому порядку.
Про продовження строку розгляду спору відповідальний підрозділ повідомляє сторони спору не пізніше 5-ти робочих днів з дня отримання відповідної інформації від них.
У разі одноосібного ініціювання процедури досудового врегулювання спору суб'єкт господарювання (заявник) разом із заявою має направити до НКРЕКП підтвердження надсилання суб'єкту господарювання, дії/бездіяльність якого оскаржуються, копії направленої до НКРЕКП заяви (із додатками) щодо ініціювання процедури досудового врегулювання спору.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Внесено зміни до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електроенергії
НКРЕКП постановою від 06.12.2019 N 2609 затвердила зміни до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії.
Зокрема, уточнено, що НКРЕКП може ініціювати, у тому числі на підставі річної звітності та/або за зверненням ліцензіата, встановлення тарифу як засіб державного регулювання у сфері енергетики:
у разі невиконання інвестиційної програми, надання ліцензіатом недостовірних даних, помилок при розрахунку необхідного доходу;
у разі зміни сумарних обсягів передачі (споживання), експорту електричної енергії відносно врахованих при розрахунку діючого тарифу більше ніж на 5 %;
у разі наявності дефіциту або профіциту коштів від здійснення діяльності з надання послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж у році t-1, що підтверджується розширеним звітом ліцензіата та за результатами здійснення заходів контролю за дотриманням Ліцензійних умов;
у разі ненадання ліцензіатом звітності до НКРЕКП у терміни, встановлені нормативними актами НКРЕКП.
У разі прийняття рішення щодо встановлення тарифу на підставі звітності з урахуванням вищезазначених норм НКРЕКП може скоригувати тариф за результатами здійснення заходів контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Ринок електроенергії: Порядок формування тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління зазнав змін
НКРЕКП постановою від 06.12.2019 N 2610 затвердила зміни до Порядку формування тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.
Зокрема, уточнено, що НКРЕКП може ініціювати, у тому числі на підставі річної звітності та/або за зверненням заявника, встановлення тарифу як засіб державного регулювання у сфері енергетики:
у разі закінчення періоду, на який встановлювався тариф та його структура (або закінчення терміну врахування окремих елементів витрат у структурі тарифу);
у разі невиконання інвестиційної програми та/або недотримання структури тарифу, та/або надання заявником недостовірних даних, та/або помилок при розрахунку необхідного доходу;
у разі зміни сумарних обсягів відпущеної електричної енергії виробниками електричної енергії, обсягів імпорту, експорту електричної енергії та обсягів передачі (споживання) електричної енергії відносно врахованих при розрахунку діючого тарифу більше ніж на 5 %;
за результатами здійснення заходів контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії;
у разі ненадання заявником звітності до НКРЕКП у терміни, встановлені нормативними актами та/або рішеннями НКРЕКП;
в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами НКРЕКП.
У разі прийняття рішення щодо встановлення тарифу на підставі річної звітності з урахуванням вищезазначених норм НКРЕКП може скоригувати тариф за результатами здійснення заходів контролю за дотриманням Ліцензійних умов.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Удосконалено Положення про покладення спецобов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів
Кабмін постановою від 27.11.2019 N 1000 вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.
Змінами уточнено, що з 1 січня 2020 р. НАК "Нафтогаз України" здійснює продаж/постачання природного газу відповідно до п. 7, 8 і 11 Положення за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем) на відповідні періоди поставки (місяць або квартал), але не вище середньої арифметичної ціни газу, за якою Компанія пропонує газ промисловим споживачам за умови попередньої оплати до відповідного періоду поставки газу (місяць або квартал). Вимоги щодо граничного рівня ціни застосовуються окремо до кожного періоду поставки.
На період з 1 січня 2020 р. ціна природного газу визначається одночасно на два періоди поставки:
квартал - продаж/постачання природного газу за ціною I кварталу здійснюється відповідно до п. 7, 8 і 11 Положення на період I кварталу та квітня 2020 р.;
місяць - продаж/постачання природного газу за щомісячними цінами здійснюється відповідно до п. 7, 8 і 11 Положення у разі відсутності договору постачання природного газу за квартальними цінами, укладеного з окремими побутовими споживачами, виробниками теплової енергії та релігійними організаціями (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та державним підприємством "Міжнародний дитячий центр "Артек", за квартальними цінами.
Також Положення доповнено нормою, якою передбачено, що у разі визначення для цілей вищезгаданих норм цін на два періоди поставки: місяць та квартал, НАК "Нафтогаз України" придбаває природний газ за ціною, яка є середньою арифметичною ціною продажу/постачання природного газу на відповідний місяць та квартал за вирахуванням торговельної надбавки (націнки) НАК "Нафтогаз України" на рівні 1,917 відсотка зазначеної ціни.
Постанова набрала чинності 7 грудня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 07.12.2019 N 236.

Внесено зміни до Положення про визначення банками розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями
З метою сприяння додержанню стійких темпів економічного зростання Нацбанк постановою від 05.12.2019 N 147 затвердив зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями.
Змінами передбачено, що для оцінки кредитного ризику фізичних осіб - підприємців банки можуть використовувати портфельний підхід. Це правило поширюється на усі кредити ФОПам до 5 млн грн.
Також змінами до Положення додатково запроваджено окремий вид прийнятного для зменшення кредитного ризику забезпечення у вигляді права довірчої власності.
Постанова набрала чинності 7 грудня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 06.12.2019 р.

05.12.2019

Визначено новий порядок зберігання Нацбанком та банками документів в умовах особливого періоду
Нацбанк постановою від 29.11.2019 N 143 затвердив Положення про порядок зберігання Національним банком України та банками України документів в умовах особливого періоду.
Вимоги цього Положення поширюються на Нацбанк та банки України і є обов'язковими для виконання.
Постанова набрала чинності 5 грудня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 04.12.2019 р.

Внесено зміни до Кодексу систем розподілу
НКРЕКП постановою від 03.12.2019 N 2595 затвердила зміни до Кодексу систем розподілу.
Зокрема, передбачено, що:
для оцінки поточних і довгострокових режимів роботи об'єднаної енергетичної системи України двічі на рік проводяться виміри електричних навантажень відповідно до діючого законодавства;
послуга зі стандартного приєднання надається на підставі договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, що укладається за типовою формою. Послуга з нестандартного приєднання надається на підставі договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу "під ключ" / з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником, що укладається за типовою формою;
приєднання будівельних струмоприймачів здійснюється без справляння плати за приєднання;
для забезпечення безпечної експлуатації, надійності і економічності обладнання, будівель і споруд, систем контролю і управління на кожній електроустановці ОСР має планувати ремонтні програми;
у випадку облаштування вузла обліку споживача зі встановленням засобу обліку, який забезпечує можливість дистанційного зчитування даних (показів засобу обліку), ОСР має забезпечити щодобову передачу даних стосовно величин погодинного споживання електричної енергії споживачем постачальнику електричної енергії, який у свою чергу має відобразити в особистому кабінеті споживача надану інформацію. Така інформація оновлюється постачальником електричної енергії щодобово.
Крім цього, визнано такою, що втратила чинність, постанову НКРЕ від 21.01.2006 N 47 "Про затвердження Правил приєднання когенераційних установок до електричних мереж".
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр". При цьому норма, якою передбачено, що у випадку облаштування вузла обліку споживача зі встановленням засобу обліку, який забезпечує можливість дистанційного зчитування даних (показів засобу обліку), ОСР має забезпечити щодобову передачу даних стосовно величин погодинного споживання електричної енергії споживачем постачальнику електричної енергії, який у свою чергу має відобразити в особистому кабінеті споживача надану інформацію, набирає чинності через 3 місяці з дня набрання чинності постановою.

Удосконалено Положення про митні декларації
Кабмін постановою від 27.11.2019 N 979 вніс зміни до Положення про митні декларації.
Зокрема, уточнено, що митна декларація М-16 на паперовому носії заповнюється державною мовою від руки або за допомогою комп'ютера у двох примірниках.
Також Положення доповнено нормою, відповідно до якої електронна митна декларація М-16 вважається оформленою за наявності внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відмітки про завершення митного оформлення та накладення на таку декларацію кваліфікованого електронного підпису посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.
При цьому форму митної декларації М-16 викладено у новій редакції.
Крім цього, внесено зміни до постанови Кабміну від 21.05.2012 N 461, зокрема, викладено у новій редакції перелік товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування, за винятком окремих положень, які набирають чинності через 30 днів з дня її опублікування.

Визначено порядок діяльності комісії Мінекономіки для надання держпідтримки тваринництва, зберігання та переробки сільгосппродукції, аквакультури (рибництва)
Мінекономіки наказом від 28.11.2019 N 449 затвердило Положення про комісію Мінекономіки для надання державної підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва).
Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії Мінекономіки для надання державної підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва) суб'єктам господарювання - юрособам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і ФОП, що провадять діяльність у галузі тваринництва та/або аквакультури (рибництва) за такими напрямами:
дотація за утримання корів;
часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;
часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів;
часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна.
Головними завданнями Комісії є:
1) визначення на підставі поданих заявниками документів:
обсягу дотації за утримання корів за кожним суб'єктом господарювання, який є юрособою;
кількості племінних тварин, сперми та ембріонів, вартість яких буде частково відшкодована, і розміру часткового відшкодування за кожним суб'єктом господарювання, який є юрособою;
розміру часткового відшкодування за кожним суб'єктом господарювання;
2) прийняття рішення про включення заявників до:
реєстру суб'єктів господарювання, які є юрособами і власниками корів та яким нарахована дотація за утримання корів;
реєстру суб'єктів господарювання, які є юрособами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;
реєстру суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів;
реєстру сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна.
Комісія розглядає заявки та документи, що додаються до них, які надійшли для отримання дотації за утримання корів до 01 травня (станом на 01 січня) та до 01 жовтня (станом на 01 липня); для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів - до 05 серпня та до 05 листопада (у 2019 році - до 15 грудня); для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів - до 05 травня, до 05 вересня та до 05 грудня; для отримання часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна - до 05 травня, до 05 вересня та до 05 грудня.
Комісія за результатами розгляду поданих документів визначає обсяг дотації або розмір часткового відшкодування за кожним суб'єктом господарювання з урахуванням вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), у межах обсягу відкритих асигнувань та формує:
до 15 травня та до 15 жовтня реєстр суб'єктів господарювання, які є юрособами і власниками корів та яким нарахована дотація за утримання корів;
до 15 серпня та до 15 листопада (у 2019 році - до 20 грудня) реєстр суб'єктів господарювання, які є юрособами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;
до 15 травня, до 15 вересня та до 15 грудня реєстр суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів;
до 15 травня, до 15 вересня та до 15 грудня реєстр сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна.
Крім цього, затверджено форми деяких документів, зокрема, заявок для отримання компенсації відсотків; компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів; дотації за утримання корів; часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів; часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів; часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 02 грудня 2019 р. за N 1194/34165 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

04.12.2019

Президент підписав Указ про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю
Президент підписав Указ від 03.12.2019 N 875/2019 "Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю".
Зокрема, Кабміну доручено опрацювати в установленому порядку питання щодо:
спрощення механізмів надання державної допомоги громадським об'єднанням осіб з інвалідністю, заснованим ними підприємствам, а також суб'єктам господарювання, що звернулися до відповідних органів з метою створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі шляхом внесення змін до Закону "Про державну допомогу суб'єктам господарювання";
продовження дії пільгового оподаткування ПДВ постачання товарів та послуг, що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю і є їх власністю;
забезпечення здійснення ефективного контролю за додержанням експертними організаціями, що здійснюють експертизу проектної документації на будівництво, фахівцями-експертами, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати, виконавцями проектних та будівельних робіт вимог законодавства, державних норм, стандартів, будівельних норм і правил щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, посилення відповідальності за порушення таких вимог.
Також Кабмін має забезпечити вдосконалення нормативно-правових актів щодо можливості позачергового обслуговування осіб з інвалідністю та супроводжуючих їх осіб підприємствами, установами, організаціями, які надають послуги населенню, а також позачергового пропуску зазначених осіб через державний кордон України, контрольні пункти в'їзду/виїзду на тимчасово окуповані території та з таких територій.
Органам місцевого самоврядування рекомендовано вжити в установленому порядку низку заходів, зокрема щодо включення до умов проведення земельних торгів щодо земельних ділянок комунальної форми власності для розміщення на них малих архітектурних форм і тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності вимог стосовно здійснення облаштування таких малих архітектурних форм і тимчасових споруд із урахуванням потреб відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил щодо доступності для маломобільних груп населення.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Оновлено порядки перерахування та повернення митних платежів
Мінфін наказом від 25.10.2019 N 454 виклав у новій редакції:
Порядок обліку та перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення;
Порядок повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 листопада 2019 р. за N 1190/34161 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності актом Кабміну про можливість забезпечення здійснення Держмитслужбою повноважень та виконання функцій з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства.

Визначено вимоги до банків щодо інформування клієнтів-фізосіб про умови та порядок надання банківських та інших фінпослуг
Нацбанк постановою від 28.11.2019 N 141 затвердив Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг.
Це Положення визначає вимоги до банків щодо інформаційного забезпечення клієнтів - фізосіб про умови та порядок надання банками банківських та інших фінансових послуг, державне регулювання ринку яких здійснюється Нацбанком, шляхом розміщення інформації про банківські послуги на всіх власних вебсайтах банку, поширення реклами, а також інформування під час користування банківськими послугами.
Вимоги Положення не поширюються на інформування клієнтів - суб'єктів підприємницької діяльності, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та юросіб.
Постанова набирає чинності через 3 місяці з дня її офіційного опублікування, а саме з 2 березня 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 02.12.2019 р., крім п. 14 розд. I, пп. 11 п. 17 та п. 22 розд. II Положення, які набирають чинності через 6 місяців з дня її офіційного опублікування, а саме з 2 червня 2020 року.

Уточнено перелік інформації про показники діяльності банків, що підлягає обов'язковому опублікуванню
Нацбанк постановою від 02.12.2019 N 144 вніс зміни до своєї постанови від 15.02.2018 N 11 "Про встановлення переліку інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню банками України".
Метою змін є забезпечення інвесторів, вкладників, клієнтів, інших користувачів фінансовою інформацією про діяльність банків.
Змінами передбачено уточнення переліку інформації про показники діяльності банків, що підлягає обов'язковому опублікуванню.
Постанова набрала чинності 4 грудня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 03.12.2019 р.

03.12.2019

Внесено зміну до вимог до уповноваженого банку ринку електроенергії
Кабмін постановою від 27.11.2019 N 967 вніс зміну до вимог до уповноваженого банку ринку електричної енергії.
Так, уточнено, що уповноваженим банком ринку електричної енергії, який має право здійснювати обслуговування поточних рахунків із спеціальним режимом використання учасників ринку електричної енергії, є банк, у статутному капіталі якого не менш як 75 % акцій (часток) належать державі (раніше було - державний банк), що провадить свою діяльність згідно із законодавством про банки і банківську діяльність, зокрема нормативно-правовими актами Нацбанку.
Нагадаємо, що уповноважений банк також повинен мати:
підрозділ з обслуговування поточних рахунків із спеціальним режимом використання учасників ринку електричної енергії;
розгалужену мережу відокремлених підрозділів;
внутрішньобанківську платіжну систему, яка забезпечує обслуговування рахунків з використанням системи дистанційного обслуговування;
досвід обслуговування та кредитування енергогенеруючих компаній, енергопостачальників, оптового постачальника електричної енергії.

Президент ввів у дію рішення РНБО про невідкладні заходи щодо забезпечення енергобезпеки
Президент Указом від 02.12.2019 N 874/2019 ввів у дію рішення РНБО від 02.12.2019 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки".
Зокрема, Кабміну доручено внести на розгляд Верховної Ради законопроекти щодо:
актуалізації положень Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року", передбачивши заходи щодо нарощування обсягів видобутку природного газу, нафти, сланцевого газу, газу (метану) вугільних родовищ, до 1 квітня 2020 року;
створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів з урахуванням вимог Європейського Союзу щодо створення та підтримки таких запасів до 1 квітня 2020 року;
нової редакції Кодексу України про надра, передбачивши зокрема положення щодо захисту національних інтересів, забезпечення рівних можливостей користування надрами, відкритості проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, прозорості системи державного моніторингу використання і охорони надр, посилення контролю та відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері надрокористування, у шестимісячний строк.
Також Кабмін має забезпечити, серед іншого:
опрацювання питання щодо забезпечення енергетичної стійкості України та прийняти відповідне рішення;
запровадження протягом першого півріччя 2020 року механізмів стимулювання енергоефективності та ощадливого використання енергетичних ресурсів усіма категоріями споживачів енергії;
врегулювання питання визначення обсягів створення страхового запасу природного газу на 2020 рік;
розроблення до 1 січня 2021 року дорожньої карти переходу на розрахунки за природний газ за енергетичними показниками з визначенням строку такого переходу;
вжиття до 1 січня 2020 року вичерпних заходів щодо погашення заборгованості та виплати заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств державної форми власності, запобігання виникненню такої заборгованості в майбутньому, а також щодо укладення договорів з реалізації та відвантаження вугілля, яке накопичилося на складах таких вугледобувних підприємств;
опрацювання до 1 липня 2020 року питання щодо диверсифікації джерел і маршрутів постачання нафти, нафтопродуктів, природного і скрапленого газу, вугілля антрацитових марок, передбачивши постачання з одного джерела не більше 30 % від загальних обсягів постачання, та прийняти відповідне рішення;
вжиття у взаємодії з інституціями Європейського Союзу заходів для збереження транзиту природного газу через газотранспортну систему України після 1 січня 2020 року;
Крім цього, Кабмін повинен опрацювати комплекс заходів для нейтралізації негативного впливу на економіку України внаслідок обмежувальних заходів Російської Федерації, зокрема щодо товарів, заборонених та обмежених для вивозу з Росії на територію України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нацбанк затвердив Регламент роботи засвідчувального центру
Нацбанк постановою від 21.11.2019 N 138 затвердив Регламент роботи засвідчувального центру.
Дія Регламенту поширюється на засвідчувальний центр, кваліфікованих надавачів, унесених до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру та надавачів електронних довірчих послуг, які мають намір набути статус кваліфікованих надавачів.
Цей Регламент визначає:
організаційно-методологічні, технічні і технологічні умови діяльності засвідчувального центру під час надання ним кваліфікованих електронних довірчих послуг;
порядок взаємодії кваліфікованих надавачів із засвідчувальним центром у процесі надання ним кваліфікованих електронних довірчих послуг;
умови внесення до Довірчого списку відомостей про надавачів електронних довірчих послуг, які мають намір набути статусу кваліфікованих надавачів;
умови внесення змін до Довірчого списку.
Постанова набрала чинності 30 листопада 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 29.11.2019 р.

Визначено детальні правила органічного виробництва та обігу органічної продукції
Кабмін постановою від 23.10.2019 N 970 затвердив Порядок (детальні правила) органічного виробництва та обігу органічної продукції.
Цей Порядок визначає детальні правила органічного виробництва та обігу органічної продукції таких галузей органічного виробництва:
органічне рослинництво (зокрема насінництво та розсадництво);
органічне тваринництво (зокрема птахівництво, бджільництво);
органічне грибівництво (зокрема вирощування органічних дріжджів);
органічна аквакультура;
виробництво органічних морських водоростей;
виробництво органічних харчових продуктів (зокрема органічне виноробство);
виробництво органічних кормів;
заготівля органічних об'єктів рослинного світу.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Розгляд звернень та проведення особистого прийому клієнтів у банках: рекомендації Нацбанку
Нацбанк рішенням від 28.11.2019 N 889-рш схвалив Методичні рекомендації щодо організації розгляду звернень та проведення особистого прийому клієнтів у банках України.
Ці Методичні рекомендації розроблено відповідно до Конституції України, Закону "Про звернення громадян", Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, з урахуванням кращої міжнародної практики щодо порядку розгляду звернень та з метою вдосконалення організації розгляду звернень, проведення особистого прийому клієнтів - фізосіб, які звертаються за придбанням або користуються банківськими та іншими фінансовими послугами банку (далі - клієнт), та інформування клієнтів щодо порядку роботи банку з розгляду їх звернень.
Нацбанк рекомендує банкам враховувати в роботі ці Методичні рекомендації під час розгляду звернень клієнтів.
Банк може керуватися цими Методичними рекомендаціями під час розроблення внутрішніх документів щодо розгляду звернень клієнтів та забезпечує відповідність цих документів вимогам законодавства України.
Банку з метою належної організації порядку розгляду звернень клієнтів рекомендується:
впровадити та забезпечити функціонування в банку порядку розгляду звернень клієнтів, розроблення внутрішньобанківських документів щодо порядку розгляду звернень клієнтів, що містять чіткий розподіл повноважень та відповідальності осіб, залучених до розгляду звернень клієнтів;
визначити відповідальних осіб за розгляд звернень клієнтів та надання відповідей за результатами їх розгляду з покладанням обов'язку з організації розгляду звернень та контролю за якістю надання відповідей на отримані звернення на керівника банку та визначити контактну особу банку, відповідальну за співпрацю з Нацбанком щодо розгляду звернень клієнтів;
розробити та включити до програми регулярного навчання працівників, задіяних до взаємовідносин із клієнтами під час надання банківських та інших фінансових послуг, питання щодо обізнаності про порядок розгляду звернень клієнтів. Така програма має передбачати періодичність проведення навчання (не рідше одного разу на рік для діючих працівників та під час прийняття на роботу нових працівників);
забезпечувати усунення виявлених порушень та їх наслідків шляхом прийняття керівником банку відповідного рішення за результатами розгляду звернення клієнта;
інформувати клієнта щодо порядку розгляду звернень до та під час надання банківських та інших фінансових послуг, а також додатково на вимогу клієнта.
Банку рекомендується вживати заходів щодо інформування клієнтів кредитними посередниками про порядок роботи банку з розгляду звернень клієнтів відповідно до розд. IV Методичних рекомендацій.
Банку рекомендується з метою належної реалізації захисту прав та законних інтересів клієнтів, які належать до маломобільних груп населення, забезпечувати супровід оформлення звернення від імені цих клієнтів під час проведення особистого прийому або подання звернення в сервісних службах банку, у яких інформаційні стенди, офіційні вебсайти та інші носії інформації не обладнані голосовими повідомленнями чи не надруковані спеціальним рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. Зачитане вголос звернення з поміткою "Записано з моїх слів та зачитано" надається на підпис клієнтові.

Затверджено Положення про обов'язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок
Нацкомфінпослуг розпорядженням від 19.09.2019 N 1840 затвердила Положення про обов'язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок.
Це Положення призначене для забезпечення стабільної діяльності кредитних спілок, своєчасного виконання ними зобов'язань перед своїми членами, а також запобігання можливим втратам капіталу через ризики, що притаманні діяльності кредитних спілок.
Положенням встановлюються вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, та фінансові нормативи і порядок їх розрахунку, що є обов'язковими для виконання всіма кредитними спілками:
1) нормативи достатності капіталу:
норматив фінансової стійкості (К1);
норматив достатності капіталу (К2);
буфер запасу капіталу (Б);
2) нормативи кредитного ризику:
норматив кредитного ризику (К3);
норматив концентрації кредитних ризиків (К4);
3) норматив запасу ліквідності (К5);
4) вимоги, що обмежують ризики кредитних спілок за операціями з фінансовими активами;
5) порядок формування та використання резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок та порядок покриття збитків.
Нормативи Б, К3 та К4, вимоги пунктів 2 і 3 розд. V Положення не застосовуються до об'єднаних кредитних спілок.
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 листопада 2019 р. за N 1186/34157 та набирає чинності через 90 календарних днів з дня його офіційного опублікування, крім п. 3 розд. III Положення, який набирає чинності з 30 червня 2020 року.
До 31 грудня 2020 року (включно) підпункти 5, 6 п. 9 розд. VI Положення не застосовуються до кредитних спілок за умови, якщо розмір резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок такої кредитної спілки станом на 31 грудня 2019 року збільшився більше ніж на 25 % порівняно з 31 грудня 2018 року та за наявності відповідного рішення загальних зборів членів кредитної спілки.

02.12.2019

Відокремлення діяльності з транспортування природного газу: Президент підписав зміни до Закону про публічні закупівлі
Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 14.11.2019 N 300-IX "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".
Розділ IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону "Про публічні закупівлі" доповнено нормами, якими визначено, що з метою виконання встановлених Законом "Про ринок природного газу" вимог по відокремленню та незалежності оператора газотранспортної системи у зобов'язаннях, що виникли на підставі договорів, укладених за результатом процедур закупівель товарів, робіт і послуг, проведених замовником, який припинив здійснення діяльності з транспортування природного газу у зв'язку з виконанням вимог про відокремлення та незалежність оператора газотранспортної системи, може одноразово здійснюватися заміна сторони, за умови, що новий замовник був сертифікований уповноваженим органом відповідно до вимог закону про відокремлення і незалежність та продовжує здійснювати відповідний вид господарської діяльності замість такого замовника. Заміна сторони у таких зобов'язаннях здійснюється у порядку, встановленому нормами Цивільного кодексу.
Протягом 6-ти місяців з дня набрання чинності Законом N 300-IX замовник, який буде здійснювати або здійснює діяльність з транспортування природного газу, має право без застосування передбачених Законом "Про публічні закупівлі" процедур закупівель укладати договори про закупівлю товарів і послуг з юрособою, яка буде припиняти або припинила здійснення діяльності з транспортування природного газу у зв'язку з виконанням вимог про відокремлення та незалежність оператора газотранспортної системи, якщо закупівля таких товарів чи послуг необхідна для забезпечення безперервного функціонування об'єктів газотранспортної системи України.
Закон набрав чинності 1 грудня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 30.11.2019 N 230.

Удосконалено порядок проведення перевірок дотримання законодавства з питань діяльності платіжних систем
Нацбанк постановою від 22.11.2019 N 139 затвердив зміни до Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні.
Положення доповнено нормами, якими визначено, що Нацбанк за наявності обґрунтованих підстав, що можуть свідчити про недотримання об'єктом перевірки вимог законодавства України, має право прийняти рішення про проведення безвиїзної перевірки з окремих питань діяльності об'єкта перевірки або проведених ним операцій. Підставами для проведення безвиїзної перевірки є результати аналізу:
звіту та матеріалів перевірки об'єктів перевірки;
даних статистичної звітності об'єктів перевірки, що подається відповідно до визначених нормативно-правовими актами Нацбанку вимог щодо організації статистичної звітності;
інформації, документів (їх копій та/або витягів із них), отриманих від об'єктів перевірки;
інформації та документів, отриманих від структурних підрозділів Нацбанку, державних органів, а також іншої інформації та документів, отриманих Нацбанком під час виконання ним своїх функцій (у тому числі із загальнодоступних джерел інформації).
Рішення про проведення безвиїзної перевірки об'єкта нагляду приймає керівник Нацбанку.
Безвиїзна перевірка проводиться без попереднього повідомлення об'єкта перевірки.
За результатами безвиїзної перевірки складається акт про результати безвиїзної перевірки в двох примірниках за підписом уповноважених на проведення безвиїзної перевірки працівників.
Нацбанк не пізніше ніж через 30 днів із дня закінчення безвиїзної перевірки надсилає об'єкту перевірки перший примірник акта про результати безвиїзної перевірки згідно з установленими нормативно-правовими актами Нацбанку вимогами щодо пересилання документів з грифом обмеження доступу рекомендованим листом із повідомленням про вручення.
Об'єкт перевірки не пізніше 7-го робочого дня з дня отримання акта про результати безвиїзної перевірки надсилає Нацбанку підписаний керівником об'єкта перевірки перший примірник акта. Нацбанк після отримання першого примірника акта про результати безвиїзної перевірки надсилає об'єкту перевірки другий примірник.
Об'єкт перевірки протягом 7-ми робочих днів із дня отримання першого примірника акта про результати безвиїзної перевірки має право надати Нацбанку пояснення чи обґрунтовані заперечення щодо обставин, фактів порушень (за наявності) у письмовій формі з обов'язковим документальним підтвердженням.
Надання об'єктом перевірки заперечень до акта про результати безвиїзної перевірки не звільняє об'єкт перевірки від визначених законодавством України, нормативно-правовими актами Нацбанку обов'язків, виконання яких пов'язане з фактом отримання об'єктом перевірки акта про результати безвиїзної перевірки.
Уповноважені працівники в разі встановлення за результатами безвиїзної перевірки фактів порушення об'єктом перевірки вимог законодавства України або здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам користувачів платіжних систем, готують пропозиції про застосування до об'єкта перевірки адекватних заходів впливу.
Визначено, що під час проведення перевірок може бути здійснена перевірка платіжних пристроїв, пунктів надання фінансових послуг, систем дистанційного обслуговування, які використовуються об'єктами перевірок, та врегульовано порядок проведення такої перевірки.
Внесено зміни до Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні.
Постанова набрала чинності 30 листопада 2019 року у зв'язку з його опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 29.11.2019 р.

Внесено зміни до Положення про застосування Нацбанком заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства з питань діяльності платіжних систем
Нацбанк постановою від 22.11.2019 N 140 затвердив зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні.
Положення доповнено нормами, якими визначено, що суттєві помилки - помилки, виявлені під час аналізу поданих статистичних даних (звітності), у яких:
сума внутрішньодержавних переказів коштів, за якими у файлі статистичної звітності об'єктами нагляду (оверсайта) надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), що не відповідає дійсності, становить один відсоток і більше від усіх внутрішньодержавних переказів коштів, виконаних системами переказу коштів, створеними резидентами та нерезидентами за звітний період, або
сума транскордонних переказів коштів, за якими у файлі статистичної звітності об'єктами нагляду (оверсайта) надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), що не відповідає дійсності, становить один відсоток і більше від усіх транскордонних переказів коштів, виконаних системами переказу коштів, створеними резидентами та нерезидентами за звітний період, або
сума операцій з використанням електронних платіжних засобів, за якими у файлі статистичної звітності об'єктами нагляду (оверсайта) надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), що не відповідає дійсності, становить один відсоток і більше від усіх операцій, виконаних системами роздрібних платежів на території України за звітний період, або
кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів для клієнтів банку, платіжних пристроїв чи пунктів надання фінансових послуг, що використовуються під час здійснення операцій, за якими у файлі статистичної звітності об'єктами нагляду (оверсайта) не надана інформація (метрики, параметри, некласифіковані реквізити показників), становить один відсоток і більше від загального значення відповідного показника.
Нацбанк може застосувати такий захід впливу, як письмове застереження, до об'єктів нагляду (оверсайта) у разі порушення порядку та форми надання, ненадання, несвоєчасного надання даних статистичної звітності з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів Нацбанку, надання яких передбачено законодавством України, надання недостовірних (неповних) даних статистичної звітності, що містять суттєві помилки, а також неодноразове (повторне) протягом 6-ти місяців надання даних статистичної звітності з помилками, які не є суттєвими;
Об'єкт нагляду (оверсайта) зобов'язаний подати Нацбанку не пізніше 5-ти робочих днів від дати отримання письмової вимоги щодо усунення порушень план заходів, які об'єкт нагляду (оверсайта) зобов'язується вжити для усунення порушень законодавства України та/або виконання рекомендацій з метою запобігання порушенням законодавства України в подальшій діяльності в установлені Нацбанком строки.
Нацбанк протягом 15 робочих днів від дати отримання плану заходів має право надати до нього зауваження, які є обов'язковими для врахування.
Об'єкт нагляду (оверсайта) не пізніше 5-ти робочих днів після закінчення строку, визначеного в письмовій вимозі, зобов'язаний подати Нацбанку звіт про виконання плану заходів та належним чином засвідчені копії відповідних документів, що підтверджують усунення об'єктом нагляду (оверсайта) порушень законодавства України та/або виконання рекомендацій з метою запобігання порушенням законодавства України в подальшій діяльності.
Нацбанк за результатами аналізу звіту про виконання плану заходів має право запитати додаткові пояснення та/або документи щодо виконання плану заходів.
Нацбанк у разі невиконання об'єктом нагляду (оверсайта) вимог щодо усунення зазначених у письмовій вимозі порушень законодавства України в установлені Нацбанком строки або вимог, що зазначені вище, розглядає питання щодо застосування до об'єкта нагляду (оверсайта) заходу впливу.

Уряд продовжив до 1 жовтня 2020 року реалізацію експериментального проекту щодо проведення електронних аукціонів з продажу спецдозволів на користування надрами
Кабмін постановою від 23.10.2019 N 960 вніс зміни до своєї постанови від 17.10.2018 N 848 "Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів".
Передбачено продовження до 1 жовтня 2020 року реалізації Державною службою геології та надр експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів.
Реалізація цього експериментального проекту стартувала 24 жовтня 2018 року і мала завершитися 1 грудня 2019 року.
Викладено у новій редакції Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів.

Удосконалено Методичні рекомендації щодо організації корпоративного управління в банках
Нацбанк рішенням від 28.11.2019 N 885-рш вніс зміни до Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України.
Порядок підбору, оцінки та обрання кандидата в члени ради банку має також включати питання щодо процедури оцінки кандидата в незалежні члени ради банку з точки зору забезпечення дотримання критеріїв незалежності членів ради банку.
Такий порядок визначається радою банку.
Методичні рекомендації доповнено нормою, згідно з якою правління банку здійснює щорічну оцінку ефективності діяльності правління банку в цілому, членів правління банку та комітетів правління, про що складається відповідний звіт і розробляється план заходів щодо вдосконалення діяльності. Звіт і план заходів надаються на розгляд і затвердження раді банку.

29.11.2019

Водії зможуть пред'являти поліцейським електронні посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію ТЗ
Кабмін прийняв рішення стосовно реалізації протягом 2019 - 2020 років експериментального проекту щодо застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які можуть пред'являтися поліцейським замість посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, виготовлених на бланках, для підтвердження водієм права керування та права користування транспортним засобом.
Відповідне рішення закріплено у постанові Кабміну від 23.10.2019 N 956, якою також затверджено Порядок застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
Цей Порядок визначає процедуру замовлення, формування, пред'явлення та перевірки електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, яка є безоплатною та проводиться виключно за бажанням особи з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних.
Особа, яка в установленому законодавством порядку отримала посвідчення водія та/або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, має право замовити е-посвідчення та е-свідоцтво.
Для замовлення е-посвідчення та/або е-свідоцтва така особа повинна завантажити на смартфон мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Дія" та пройти електронну ідентифікацію.
Е-посвідчення та е-свідоцтво формуються засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка "Дія", на підставі відомостей про видані особі посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що містяться в єдиній інформаційній системі МВС.
Е-посвідчення та е-свідоцтво формуються автоматично за наявності в єдиній інформаційній системі МВС усіх відомостей, зазначених у посвідченні водія та свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, в тому числі відцифрованого образу обличчя особи для формування е-посвідчення.
Кожному е-посвідченню та е-свідоцтву присвоюється унікальний електронний ідентифікатор (QR-код) для доступу до відомостей єдиної інформаційної системи МВС, на підставі яких формувалися е-посвідчення та е-свідоцтво.
Повідомлення про формування е-посвідчення та е-свідоцтва разом з унікальними електронними ідентифікаторами (QR-кодами) або про неможливість їх формування у зв'язку з відсутністю необхідних відомостей надсилається особі автоматично через мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Дія".
Е-посвідчення та е-свідоцтво пред'являються власником транспортного засобу на смартфоні без додаткового пред'явлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, виготовлених на бланках, а також документа, що посвідчує особу.
Поліцейський проводить перевірку достовірності пред'явлених особою е-посвідчення та е-свідоцтва за допомогою технічних засобів, зокрема з використанням унікального електронного ідентифікатора (QR-коду) та відомостей з єдиної інформаційної системи МВС.
Постанова набрала чинності 29 листопада 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 29.11.2019 N 230.

28.11.2019

НКРЕКП визначила ставки плати за нестандартне приєднання потужності та за лінійну частину приєднання на 2020 рік для всіх операторів систем розподілу електроенергії
НКРЕКП постановою від 22.11.2019 N 2461 затвердила ставки плати за нестандартне приєднання потужності та ставки плати за лінійну частину приєднання на 2020 рік для всіх операторів систем розподілу (без ПДВ).
Оператори систем розподілу зобов'язані оприлюднити шляхом розміщення на власних офіційних вебсайтах:
величини ставок плати за нестандартне приєднання потужності та ставок плати за лінійну частину приєднання на 2020 рік;
інформацію про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі напругою 35 - 110 (154) кВ оператора системи розподілу (для кожної територіальної одиниці оператора системи розподілу), розрахованих згідно з Методикою (порядком) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, та використаних при розрахунку ставок плати за нестандартне приєднання потужності на 2020 рік.
Постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Затверджено Перелік і обсяги обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей
Відповідно до п. 23 Порядку в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких територій Мінветеранів наказом від 18.11.2019 N 92 затвердило Перелік і обсяги (вартість / вагу / кількість) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів.
Також установлено, що фізособа може переміщувати готівкові кошти з:
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях (далі - тимчасово окуповані території) на контрольовані Україною території у сумі, що не перевищує 50000 грн, або еквівалентній сумі, в тому числі в інвалюті, без підтверджувальних документів про їх походження, а також у сумі, що перевищує 50000 грн, або еквівалентній сумі, в тому числі в інвалюті, за умови погодження переміщення цих коштів з представниками координаційного центру відповідно до законодавства;
контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 20000 грн, або еквівалентній сумі, в тому числі в інвалюті без підтверджувальних документів про їх походження.
Фізособа переміщує через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів в обох напрямках товари, які можуть бути віднесені до особистих речей:
товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї особи на період поїздки;
одяг, білизна, взуття, що призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні;
особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні (на особі в обґрунтованій кількості);
іменні платіжні картки;
один фотоапарат, одна кіно-, відеокамера разом з обґрунтованою кількістю додаткового приладдя;
переносні музичні інструменти - не більше 2-х штук;
один переносний звуковідтворювальний пристрій (у тому числі магнітофон, диктофон, програвач компакт-дисків тощо) з обґрунтованою кількістю плівок, платівок, дисків;
один переносний радіоприймач;
стільникові (мобільні) телефони - не більше 3-х штук;
один телевізор;
переносні (стаціонарні) персональні комп'ютери - не більше 2-х одиниць і периферійне обладнання та приладдя до них;
флеш-карти - не більше 3-х штук;
калькулятори, електронні книжки - не більше 2-х штук;
звичайна та/або прогулянкова дитячі коляски на кожну дитину, яка перетинає лінію розмежування разом із особою, у разі відсутності дітей - не більше однієї одиниці;
два крісла колісні на кожну особу з інвалідністю, у разі відсутності особи з інвалідністю - не більше однієї одиниці;
лікарські засоби у кількості, що не перевищує 5 упаковок кожного найменування на одну особу (крім тих, що містять наркотичні чи психотропні речовини);
лікарські засоби у кількості, що не перевищує 10 ампул, 50 таблеток, 10 трансдермальних систем - для лікарських засобів, що містять наркотичні чи психотропні речовини;
предмети, необхідні особам з обмеженими можливостями або за станом здоров'я;
2 годинники;
0,5 літра туалетної води та/або 200 грамів парфумів;
спортивне спорядження - велосипед, вудка рибальська, комплект лиж, комплект тенісних ракеток, інше аналогічне спорядження - не більше однієї одиниці (комплекту) кожного найменування;
інші товари, призначені для забезпечення повсякденних потреб особи, перелік і гранична кількість яких визначаються діючим законодавством.
Крім товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей, фізособа додатково може переміщувати товари, за винятком встановлених Переліком, а саме:
через лінію розмежування з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території - без обмежень;
через лінію розмежування з тимчасово окупованих територій на контрольовані Україною території - сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 грн та/або сумарна вага яких не перевищує 75 кг на одну особу (за умови, що харчові продукти - не більше 2 кг кожного найменування та непродовольчі товари - не більше 2 одиниць кожного найменування);
з контрольованих Україною територій до гуманітарно-логістичних центрів - без обмежень;
з гуманітарно-логістичних центрів на тимчасово окуповані території - без обмежень.
Фізособа, що прямує через лінію розмежування з тимчасово окупованих територій до гуманітарно-логістичних центрів, має право переміщувати товари, які можуть бути віднесені до особистих речей.
В разі переїзду фізособи на місце проживання з тимчасово окупованих територій на контрольовані Україною території такій особі дозволяється переміщення її особистих речей з ознаками користування в обґрунтованій кількості.
Для фізсоби установлено обмеження для переміщення нею товарів (крім таких, які можуть бути віднесені до особистих речей) та готівкових коштів не частіше одного разу на добу в одному напрямку.
Заборонено переміщення через лінію розмежування з тимчасово окупованих територій алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також в обох напрямках - фізособі, яка не досягла 18-річного віку.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 листопада 2019 р. за N 1181/34152 та набрав чинності 28 листопада 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 28.11.2019 N 229.


27.11.2019

Внесено зміну до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї
МВС наказом від 18.11.2019 N 960 внесло зміну до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів.
Із Інструкції виключено норму, згідно з якою у разі анулювання органом поліції дозволу на зберігання та носіння вогнепальної зброї (разом із основними частинами зброї - за наявності), пневматичної та холодної, охолощеної зброї, пристроїв вони в 15-денний строк передаються власниками на комісійний продаж або можуть бути переоформлені на особу, що має дозвіл на їх придбання.
Зазначимо, що відповідна норма була визнана противоправною та скасована постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 16.10.2019 у справі N 640/1171/19.

26.11.2019

Внесено зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Нацбанку
Нацбанк постановою від 13.11.2019 N 134 затвердив зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України.
Зокрема, викладено у новій редакції п. 52 розд. VII Правил.
Так, новою редакцією зазначеного пункту передбачено, що Нацбанк має право не частіше одного разу на місяць за кожним окремим файлом змінювати вимоги щодо формування показників статистичної звітності, крім тих, що зазначені в додатках до Правил. Повідомлення про зміни із зазначенням строку їх запровадження розміщується на вебпорталі Нацбанку.
Нацбанк окремим листом надсилає банкам узагальнену інформацію щодо вищезгаданих змін, про які Нацбанк повідомив упродовж місяця, до першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому було повідомлено про зміни.
Зміна описів контролю здійснюється за потреби із розміщенням повідомлення на вебпорталі Нацбанку.
Постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Змінено вимоги до формування міжбанківського електронного розрахункового документа
У зв'язку із запровадженням в Україні міжнародного номера банківського рахунку IBAN Нацбанк постановою від 19.11.2019 N 136 вніс зміни до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті.
Зокрема, передбачено виключення реквізиту "Код банку" із міжбанківського електронного розрахункового документа.
Постанова набирає чинності з 13 січня 2020 року.

НКРЕКП визначила ставки плати за стандартне приєднання на 2020 рік для всіх операторів систем розподілу електроенергії
НКРЕКП постановою від 22.11.2019 N 2460 затвердила ставки плати за стандартне приєднання на 2020 рік для всіх операторів систем розподілу (без ПДВ).
Всі оператори систем розподілу зобов'язані оприлюднити шляхом розміщення на власних офіційних вебсайтах величини ставок плати за стандартне приєднання на 2020 рік.
Постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Посилено кримінальну відповідальність за фальсифікацію та обіг фальсифікованих ліків
Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 12.11.2019 N 284-IX, яким передбачено посилення кримінальної відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів.
Згідно зі змінами, внесеними до ст. 3211 Кримінального кодексу, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів - караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років (раніше було - від 3 до 5 років).
Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я особи, а так само виробництво фальсифікованих лікарських засобів - караються позбавленням волі на строк від 8 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна (раніше було - позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна).
Усі вищезгадані дії, якщо вони спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років (раніше було - від 8 до 10 років) або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
Закон набирає чинності з 28 листопада 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 27.11.2019 N 227.

Відновлено кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 31.10.2019 N 263-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів".
Зокрема, Кримінальний кодекс доповнено статтею 3685, якою встановлюється відповідальність за незаконне збагачення.
Так, набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, - карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.
Під активами розуміються грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов'язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави розглядаються Вищим антикорупційним судом.
Позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави подається та представництво держави в суді здійснюється прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави щодо активів працівника НАБУ, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури чи активів, набутих іншими особами в передбачених випадках, звернення до суду та представництво держави в суді здійснюються прокурорами Генеральної прокуратури України за дорученням Генерального прокурора.
Позов пред'являється щодо:
активів, набутих після дня набрання чинності цим Законом, якщо різниця між їх вартістю і законними доходами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день набрання чинності зазначеним Законом, але не перевищує межу, встановлену ст. 3685 Кримінального кодексу;
активів, набутих після дня набрання чинності цим Законом, якщо різниця між їх вартістю і законними доходами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день набрання чинності зазначеним Законом, а кримінальне провадження за ст. 3685 Кримінального кодексу, предметом злочину в якому були ці активи, закрите на підставі п. 3, 4, 5, 8, 10 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу і відповідне рішення набуло статусу остаточного;
доходів, отриманих від вищезгаданих активів.
Закон набирає чинності з 28 листопада 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 27.11.2019 N 227.

25.11.2019

Зміни у сферах держреєстрації юросіб, ФОП та речових прав на нерухомість
2 листопада 2019 року набрав чинності Закон N 159-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності", що спрямований на запровадження дієвих механізмів запобігання рейдерству у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юросіб, ФОП та громадських формувань.
Окрім посилення відповідальності державних реєстраторів у відповідних сферах державної реєстрації та виключення зі складу суб'єктів державної реєстрації юросіб публічного права, акредитованих в установленому порядку, зміни до Законів "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" передбачають низку новел, які суттєво впливають на процедуру проведення реєстраційних дій. Разом з цим, значна частина положень Закону N 159-IX містить норми прямої дії, які мають бути застосовані з часу набрання чинності цим Законом.
У вказаних законодавчих актах збережено принцип "екстериторіальності" проведення реєстраційних дій в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя. Відповідно до закону межі Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя визначають виключно за місцезнаходженням нерухомого майна чи (для сфери реєстрації бізнесу) за місцезнаходженням юрособи чи громадського формування, що не має статусу юрособи.
Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно, як і державна реєстрації ФОП проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна чи від місця знаходження ФОП.
Запроваджується обов'язкове визначення державним реєстратором обсягу цивільної дієздатності фізосіб, цивільної правоздатності та дієздатності юросіб, перевірка повноважень представника фізичної або юридичної особи щодо вчинення дій, направлених на набуття, зміну чи припинення речових прав, обтяжень таких прав у випадках, коли державна реєстрація прав проводиться не у результаті вчинення нотаріальних дій або не на підставі документів, виданих (оформлених) органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.
Встановлено механізм, за допомогою якого державним реєстратором встановлюється відповідний обсяг - шляхом перевірки певних відомостей, що містяться в реєстрах, автоматизованих інформаційних системах Мін'юсту.
Внесеними до Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" змінами абзац 2 ч. 1 ст. 26 Закону доповнюється такою підставою для внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, як видача дубліката документа, який посвідчує право власності на нерухоме майно.
Ст. 26 Закону врегульовані відносини, пов'язані з внесенням записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, змін до них та їх скасування. За змістом ч. 1 зазначеної статті зміни до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вносяться за заявою власника чи іншого правонабувача, обтяжувача, а також у випадку, передбаченому пп "в" п. 2 ч. 6 ст. 37 цього Закону.
У випадку видачі дубліката документа, який посвідчує право власності на нерухоме майно, внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для суб'єкта речового права не є обов'язковим та здійснюється виключно за його бажанням. Відомості про видачу дубліката документа, який посвідчує право власності на нерухоме майно, вносяться державним реєстратором як додаткові відомості до запису про право власності на нерухоме майно, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

22.11.2019

Встановлено вимоги до техзасобів, процесів їх створення, використання та функціонування у складі інформаційно-телекомунікаційних систем під час надання електронних довірчих послуг
Мін'юст спільно з Адміністрацією Держспецзв'язку наказом від 18.11.2019 N 3563/5/610 встановили вимоги до технічних засобів, процесів їх створення, використання та функціонування у складі інформаційно-телекомунікаційних систем під час надання електронних довірчих послуг.
Зокрема, визначено, що:
технічні засоби, які створюються, використовуються та функціонують у складі інформаційно-телекомунікаційних систем під час надання електронних довірчих послуг, а саме програмно-технічні комплекси та засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки (далі - технічні засоби), що застосовують алгоритми криптографічного захисту інформації, наведені у національних стандартах, визначених у п. 55 - 58 Переліку стандартів, що застосовуються кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, який додається до вимог у сфері електронних довірчих послуг, затверджених постановою Кабміну від 07.11.2018 N 992 (далі - Перелік), мають відповідати вимогам національних стандартів, що визначені в п. 1 - 50 та 66 - 77 Переліку, у повному обсязі;
технічні засоби, які застосовують алгоритми криптографічного захисту інформації, наведені в національних стандартах, визначених у п. 51 - 53 Переліку, мають відповідати вимогам національних стандартів, що визначені в п. 1 - 50 та 66 - 77 Переліку, а також ДСТУ ГОСТ 28147:2009 "Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритмы криптографического преобразования" та міжнародним рекомендаціям RFC 5208 та RFC 2898 у повному обсязі з урахуванням особливостей, що стосуються ідентифікації політик сертифіката, національних алгоритмів криптографічного захисту інформації та інших інформаційних об'єктів, обчислення відповідних функцій гешування та створення електронного підпису;
документами про відповідність або позитивними експертними висновками за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації підтверджується відповідність технічних засобів вимогам національних стандартів, що визначені в п. 28 - 33 Переліку, в обсязі виконуваних функцій (за призначенням).
Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, замовники, розробники та виробники засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, організації, які використовують електронні довірчі послуги під час електронної взаємодії фізичних та юридичних осіб, яка потребує відправлення, отримання, використання та постійного зберігання за участю третіх осіб електронних даних, аналоги яких на паперових носіях мають містити власноручний підпис відповідно до законодавства, а також автентифікації в складових частинах інформаційних систем, в яких здійснюється обробка таких електронних даних та володільцями інформації в яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності, мають забезпечити застосування вимог до технічних засобів, встановлених цим наказом, та особистих ключів, генерацію яких здійснено до набрання чинності цим наказом, до закінчення строку чинності відповідних кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, але не пізніше 6 листопада 2020 року.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 листопада 2019 р. за N 1172/34143 та набирає чинності 1 січня 2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Визначено Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку на період до 31 грудня 2019 року
НКРЗІ рішенням від 29.10.2019 N 505 затвердила зміни до свого рішення від 03.09.2019 N 403 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07 серпня 2018 року N 414".
Рішення N 403 доповнено Граничними тарифами на універсальні послуги поштового зв'язку на період до 31 грудня 2019 року.
Оператори мають право знижувати Граничні тарифи, але не нижче собівартості відповідної послуги.
У Граничних тарифах ураховано вартість бланків, які використовуються при наданні універсальних послуг поштового зв'язку.
Рішення N 505 зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 листопада 2019 р. за N 1168/34139 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Удосконалено Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування ТЗ
Кабмін постановою від 15.11.2019 N 946 вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.
Зокрема, Положення доповнено нормами, якими передбачено, що у разі коли відцифрований образ обличчя водія міститься в Єдиному державному реєстрі МВС (посвідчення водія видавалося після 1 січня 2013 р.), обмін посвідчення водія та отримання його після втрати чи викрадення здійснюється також із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС (далі - електронний кабінет водія) або через Єдиний державний портал адміністративних послуг.
Порядок ведення Єдиного державного реєстру затверджується МВС.
Також визначено, що функціональні можливості електронного кабінету водія дають можливість замовити послугу з:
обміну посвідчення водія, виданого особі вперше, після закінчення строку його дії - за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі такого посвідчення не більше двох адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та невчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу;
обміну посвідчення водія в разі непридатності його для подальшого користування;
обміну посвідчення водія в разі зміни персональних даних власника;
отримання посвідчення водія замість втраченого або викраденого.
Для обміну посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення особа подає через електронний кабінет водія заяву в електронній формі, зразок якої затверджується наказом МВС.
До заяви особа додає електронні копії документа, що підтверджує зміну персональних даних особи (за потреби), та дійсну на дату подання заяви медичну довідку встановленого зразка, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій. Оформлення заяви завершується створенням кваліфікованого електронного підпису особи відповідно до Законів "Про електронні довірчі послуги" та "Про електронні документи та електронний документообіг".
Під час опрацювання заяви про обмін або отримання посвідчення водія замість втраченого або викраденого, отриманої через електронний кабінет водія, відомості про особу, яка подала документи, перевіряються за Єдиним державним реєстром МВС, Єдиним державним демографічним реєстром, відповідними базами даних та державними реєстрами щодо осіб, які перебувають у розшуку, осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами або тимчасово обмежених у цьому праві, Державним реєстром актів цивільного стану громадян (за потреби).
Після подання через електронний кабінет водія заяви про отримання посвідчення водія замість втраченого або викраденого до Єдиного державного реєстру МВС вноситься інформація про те, що викрадене або втрачене посвідчення водія вважається недійсним.
В обміні або видачі посвідчення водія замість втраченого чи викраденого відмовляється через електронний кабінет водія в разі, коли:
в Єдиному державному реєстрі МВС відсутній відцифрований образ обличчя водія;
у поданих особою документах або в Єдиному державному демографічному реєстрі відсутні відомості щодо реєстрації місця її проживання;
до електронної заяви особа не прикріпила або прикріпила не в повному обсязі чи у формі, непридатній для візуалізації та сприйняття людиною змісту вищезгаданих документів внаслідок їх низької якості;
під час перевірки інформації про особу за відповідними реєстрами та базами даних виявлено її невідповідність інформації, що міститься у документах, що додаються до електронної заяви;
установлено факт тимчасового обмеження особи у праві керування транспортними засобами.
Отримання замовленого через електронний кабінет водія посвідчення водія відбувається позачергово з урахуванням вимог п. 23 Положення в територіальному сервісному центрі МВС, зазначеному в електронній заяві особи.
Обмін посвідчення водія провадиться за умови здачі посвідчення водія, що обмінюється.

Затверджено Методику визначення нормативу витрат на виплати страховим посередникам
Нацкомфінпослуг розпорядженням від 13.08.2019 N 1530 затвердила Методику визначення нормативу витрат на виплати страховим посередникам.
Ця Методика застосовується відповідно до пп. 14.1.1251 п. 14.1 ст. 14 та абз. 3 пп. 141.1.3 п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу для регулювання відносин, що виникають у сфері оподаткування страховиків - платників податку на прибуток підприємств.
Встановлення розміру виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування у розмірі, що перевищує норматив витрат на виплати страховим посередникам, визначений у цій Методиці, не є порушенням страховиком вимог, встановлених Методикою.
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 листопада 2019 р. за N 1167/34138 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

21.11.2019

Уряд ініціює скасування необхідності держреєстрації договорів про спільну інвестиційну діяльність
Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проект Закону N 2382, метою якого є покращення інвестиційного клімату в Україні.
Документом пропонується внести зміни до законів "Про режим іноземного інвестування" і "Про імміграцію" в частині виключення норми щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність (виробничу кооперацію, спільне виробництво тощо), не пов'язану із створенням юрособи.
У випадку прийняття Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Посилено контроль за дотриманням законодавства щодо приєднання до електромереж
Кабмін постановою від 23.10.2019 N 932 вніс зміну до Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України.
Положення доповнено нормою, якою визначено, що Держенергонагляд відповідно до покладених на нього завдань проводить моніторинг та здійснює контроль за розглядом спірних питань щодо приєднання електричних установок замовників до електричних мереж за принципом "єдиного вікна".
Держенергонагляд має забезпечити:
1) протягом 9-ти місяців з дня прийняття цієї постанови створення та функціонування електронного кабінету замовника для розгляду спірних питань між замовниками, операторами систем розподілу електричної енергії та оператором системи передачі електричної енергії, пов'язаних з приєднанням електричних установок до електричних мереж, і запровадження електронного сервісу подання скарг замовниками в електронній формі;
2) за результатами розгляду скарг замовників:
встановлення фактів порушень під час приєднання електричних установок замовників до електричних мереж та вжиття заходів реагування відповідно до законодавства, здійснення контролю за їх усуненням;
аналіз інформації та щоквартальне формування і оприлюднення на офіційному веб-сайті звіту про виявлені факти порушень під час приєднання електричних установок замовників до електричних мереж із зазначенням найменування оператора системи розподілу електричної енергії і оператора системи передачі електричної енергії, кількісних показників та типу порушення;
ініціювання розгляду НКРЕКП питань про застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг і діяльність яких регулюється НКРЕКП, щодо яких виявлені факти порушень.

19.11.2019

Водіїв штрафуватимуть за порушення правил перевезення дітей
Президент підписав Закон від 29.10.2019 N 224-IX, яким встановлюється адміністративна відповідальність за порушення правил перевезення дітей.
Кодекс про адміністративні правопорушення доповнено положеннями, згідно з якими порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі 30 нмдг.
Повторне протягом року вчинення такого порушення тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі 50 нмдг.
Закон набрав чинності 20 листопада 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 19.11.2019 N 221.

Ратифіковано Протокол до Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування
Президент підписав Закон від 30.10.2019 N 244-IX, яким ратифіковано Протокол між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна, вчиненої у Лондоні 10 лютого 1993 року, вчинений у м. Лондоні 9 жовтня 2017 року.
Протокол набирає чинності в день отримання дипломатичними каналами останнього повідомлення Договірних Сторін про завершення необхідних відповідно до внутрішнього законодавства процедур набрання ним чинності.

Україна виходить з Угоди про заходи щодо забезпечення покращання розрахунків між господарськими організаціями держав-учасниць СНД
Україна виходить з Угоди про заходи щодо забезпечення покращання розрахунків між господарськими організаціями держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої в м. Ташкент 15 травня 1992 року.
Відповідний Указ N 851/2019 Президент підписав 18 листопада 2019 року.

15.11.2019

Спрощено порядок видачі небанківським установам ліцензії на переказ коштів в національній валюті
Нацбанк постановою від 06.11.2019 N 128 затвердив зміни до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
Зокрема, передбачено скасування обов'язку небанківської установи узгоджувати з Нацбанком внутрішні правила про переказ коштів. У пакеті документів для отримання ліцензії замість внутрішніх правил про переказ коштів подаватиметься інформаційна довідка щодо умов та порядку надання небанківською установою послуг з переказу коштів у формі опитувальника за встановленим зразком.
Що стосується внутрішніх правил про переказ коштів, то вони стають документом виключно внутрішнього користування небанківської установи. Розробляється та затверджується такий документ (разом з порядком внутрішнього контролю та іншими внутрішніми документами) до початку надання послуг з переказу коштів.
Крім цього, оновлено вимоги до бізнес-плану, який подається небанківською установою до Нацбанку для отримання ліцензії.
Постанова набрала чинності 15 листопада 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 14.11.2019 р.
Небанківські установи, які на день набрання чинності цією постановою мають діючу ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, мають протягом 3-х місяців із дня набрання чинності постановою:
подати до Нацбанку інформаційну довідку щодо умов та порядку надання небанківською установою послуг з переказу коштів;
привести внутрішні правила про переказ коштів у відповідність до змін;
розробити порядок внутрішнього контролю за наданням послуг з переказу коштів відповідно до нових вимог.

Внесено зміни до Порядку проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих
Мін'юст наказом від 14.11.2019 N 3530/5 затвердив зміни до Порядку проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих України.
Зокрема, визначено, що для ведення підрахунку голосів під час голосування на установчому з'їзді обирається лічильна комісія.
Також Порядок доповнено нормою, відповідно до якої для цілей таємного голосування формується єдиний бюлетень по кожному органу саморегулівної організації арбітражних керуючих окремо.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 листопада 2019 р. за N 1162/34133 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено граничний рівень регуляторної норми доходу у сфері транспортування природного газу
Відповідно до абз. 8 ч. 1 ст. 1 Закону "Про природні монополії" Мінекономіки наказом від 05.11.2019 N 320 затвердило граничний рівень регуляторної норми доходу у сфері транспортування природного газу на рівні 18,05 %.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 13 листопада 2019 р. за N 1155/34126 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

14.11.2019

Внесено зміни до Порядку надання інформації НКЦПФР на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців
31 жовтня 2019 року Мін'юст та НКЦПФР внесли зміни до Порядку надання інформації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.
Зокрема, уточнено, що цей Порядок визначає загальні правила надання НКЦПФР органам державної виконавчої служби та приватним виконавцям інформації про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств.
Нагадаємо, що до внесення відповідних змін цим Порядком визначалися правила надання інформації про власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу акціонерних товариств).
Також визначено, що органи державної виконавчої служби та приватні виконавці до запровадження обміну документами в електронній формі відповідно до Порядку використовують онлайн-сервіс пошуку інформації про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, розміщений на офіційному веб-сайті НКЦПФР.
У разі виявлення на офіційному веб-сайті НКЦПФР інформації щодо осіб, які знаходяться серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, фізичних та юридичних осіб, відносно яких здійснюються виконавчі провадження, та є необхідність у підтвердженні такої інформації органи державної виконавчої служби та приватні виконавці звертаються до НКЦПФР із відповідним запитом.
Зміни до Порядку набирають чинності з дня їх офіційного опублікування.

З 1 січня 2020 року почне діяти Закон щодо викривачів корупції
Президент підписав Закон від 17.10.2019 N 198-IX "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції".
Згідно із Законом викривачем є фізособа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону "Про запобігання корупції" (далі - Закон), вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв'язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.
За повідомлення про корупційний злочин, активне сприяння його розкриттю, якщо грошовий розмір предмета злочину або завдані державі збитки від такого злочину в п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення злочину, викривачу виплачується винагорода у вигляді 10 % від грошового розміру предмета корупційного злочину або від завданого державі збитку після ухвалення обвинувального вироку суду, але не більше трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення злочину.
Конкретний розмір винагороди, що підлягає виплаті викривачу, визначає суд.
Викривач не несе юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, поширення зазначеної у повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення таким повідомленням своїх службових, цивільних, трудових чи інших обов'язків або зобов'язань.
Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону не може розглядатися як порушення умов конфіденційності, передбачених цивільним, трудовим або іншим договором (контрактом).
Викривач звільняється від цивільно-правової відповідальності за майнову та/або моральну шкоду, завдану внаслідок здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, крім випадку здійснення завідомо неправдивого повідомлення. У разі неумисного повідомлення викривачем недостовірної інформації вона підлягає спростуванню у порядку, визначеному Цивільним кодексом.
Крім цього, визначено умови для розкриття інформації про корупцію, унормовується порядок розкриття інформації викривачем, здійснення перевірки за повідомленням викривача, а також передбачено забезпечення державного захисту викривачів, зокрема, захисту їхніх трудових прав.
Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.

В Україні запроваджуються аудит і перевірки безпеки автодоріг
Президент підписав Закон від 17.10.2019 N 200-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо управління безпекою автомобільних доріг".
Зокрема, передбачено запровадження аудиту безпеки автодоріг і перевірки безпеки автодоріг.
Проведення аудиту безпеки автомобільних доріг є обов'язковим на міжнародних та національних автомобільних дорогах.
Аудит безпеки автомобільних доріг проводиться:
на стадії техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) - до проведення експертизи проекту при будівництві нової автомобільної дороги;
на стадії підготовки проекту або робочого проекту - до проведення експертизи проектів будівництва автомобільної дороги відповідно до класу наслідків об'єкта аудиту безпеки автомобільних доріг;
на стадії після введення в експлуатацію - протягом одного року з дня введення в експлуатацію.
На стадії експлуатації автомобільних доріг проводяться перевірки безпеки автомобільних доріг, що є обов'язковими на автомобільних дорогах загального користування.
Перевірка безпеки автомобільної дороги проводиться не рідше ніж один раз на 3 роки.
Для забезпечення проведення аудиту безпеки автомобільних доріг залучаються аудитори безпеки автомобільних доріг.
Перевірка безпеки автомобільних доріг здійснюється особами, які пройшли підтвердження кваліфікації осіб, які здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг, або юрособами, що залучили таких осіб.
Аудит проводиться аудиторами або юрособами, що залучають таких аудиторів, відомості про яких включаються до реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг.
Закон набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування, за винятком окремих положень.

13.11.2019

Нацбанк змінив підходи до оцінки кредитного ризику за цінними паперами
Нацбанк постановою від 07.11.2019 N 132 затвердив зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні та своєї постанови від 30.06.2016 N 351 "Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями".
Серед іншого передбачено запровадження єдиного підходу до оцінки кредитного ризику цінних паперів, зокрема українських державних облігацій. Він ґрунтується на кредитних рейтингах емітента/країни місцезнаходження емітента/цінних паперів, визначених міжнародними рейтинговими агентствами "Standard & Poor's", "Fitch Ratings" та "Moody's Investors Service". За цим підходом кредитний ризик українських державних облігацій в іноземній валюті буде оцінюватись за загальними підходами, тобто з урахуванням рейтингу України.
Також оновлено параметри логістичної моделі та діапазони значень коефіцієнтів вірогідності дефолту боржників (PD), що застосовуються банками з метою оцінки їхнього кредитного ризику.
Постанова набрала чинності 8 листопада 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 07.11.2019 р., за винятком окремих змін. Зокрема, передбачено, що зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні та Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями набирають чинності з 28 грудня 2019 року.
Крім цього, з 1 січня 2021 року набере чинності положення, відповідно до якого банк визначає клас 1 боржника/контрагента та значення коефіцієнта PD, що дорівнює "0" за зобов'язаннями з кредитування, що надані клієнтам (крім банків), які є відкличними і безризиковими, тобто умовами договору, за якими визначено безумовне право банку без попереднього повідомлення боржника в односторонньому порядку відмовитися від подальшого виконання взятих на себе зобов'язань, уключаючи обставини щодо погіршення фінансового стану боржника та/або несвоєчасного виконання ним договірних зобов'язань перед банком.

Діють зміни до Митного кодексу щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України
Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 17.10.2019 N 202-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України".
Зокрема, до Митного кодексу введено поняття "піратські товари", "товари, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності" та надано їм визначення. Також надано нове визначення поняттям "контрафактні товари" та "об'єкти права інтелектуальної власності".
Згідно зі змінами до товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, органи доходів і зборів застосовують такі заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності:
призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, відповідно до ст. 399 Кодексу;
призупинення митного оформлення товарів за ініціативою органу доходів і зборів відповідно до ст. 400 Кодексу;
знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, відповідно до ст. 401 Кодексу;
призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, відповідно до ст. 4011 Кодексу;
зміна маркування на товарах та їх упаковці відповідно до ст. 402 Кодексу.
Такі заходи застосовуються у разі підозри у порушенні прав інтелектуальної власності щодо:
товарів, що переміщуються громадянами на митну територію України або за її межі;
товарів під час їх ввезення на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) або вивезення за межі митної території України;
товарів, що поміщуються в митні режими імпорту, реімпорту, експорту, реекспорту, тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, митного складу, вільної митної зони, переробки на митній території, переробки за межами митної території.
У разі підозри у порушенні прав інтелектуальної власності щодо товарів, митні формальності щодо яких здійснюються без подання митної декларації, органами доходів і зборів призупиняється виконання митних формальностей щодо таких товарів згідно з положеннями ст. 399 або 400, або 4011 Кодексу.
Порядок застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії органів доходів і зборів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Вищезгадані заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності не застосовуються до:
оригінальних товарів, тобто товарів, які були виготовлені за згодою правовласника, або товарів, виготовлених особою, належним чином уповноваженою правовласником на виробництво певної кількості товарів, у тому числі у кількості, що перевищує обумовлену між цією особою і правовласником;
особистих речей;
товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі для власного використання і не призначені для виробничої чи іншої підприємницької діяльності, сумарна фактурна вартість та/або вага яких не перевищує обмежень, встановлених ч. 1 ст. 374 Кодексу.
Визначено, що у разі якщо товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, переміщувалися через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності та органами доходів і зборів не було застосовано заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, правовласник не має права на відшкодування від органів доходів і зборів будь-яких матеріальних збитків у зв'язку з тим, що таких заходів не було застосовано під час переміщення товарів через митний кордон України.
У разі призупинення митного оформлення товарів відповідно до ст. 399, 400 і 4011 Кодексу відшкодування витрат, пов'язаних із зберіганням цих товарів, здійснюється за рахунок правовласника.
Зберігання на складі органу доходів і зборів товарів, митне оформлення яких призупинено відповідно до ст. 399, 400 і 4011 Кодексу, є платним, починаючи з наступного календарного дня за днем їх розміщення на такому складі.
Правовласник, якому повідомлено про призупинення митного оформлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, має право за запитом отримати від органів доходів і зборів інформацію про розмір очікуваних витрат, пов'язаних зі зберіганням цих товарів на складі органу доходів і зборів.
Правовласник має право вимагати компенсацію таких витрат від власника товарів, що є предметом порушення його прав інтелектуальної власності, або інших осіб відповідно до законодавства України.
Закон набрав чинності 14 листопада 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 13.11.2019 N 217

12.11.2019

Удосконалено Положення про ведення касових операцій у національній валюті
Нацбанк постановою від 07.11.2019 N 131 затвердив зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.
Зокрема, визначено, що суб'єкти господарювання у разі зняття готівкових коштів із поточних рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків із фізособами зобов'язані надавати на запит банку (філії, відділення) підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, необхідні банку (філії, відділенню) для вивчення клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
Також передбачено, що установа/підприємство визначає місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) у електронній формі.
Установа/підприємство відповідно до вимог цього Положення зобов'язана(е) визначити та затвердити внутрішнім документом місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) у електронній формі, формат їх зберігання, який має забезпечувати візуальний перегляд щоденних Z-звітів представниками центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, а також відповідальну за зберігання цих чеків особу.
Крім цього, Положення доповнено нормами, якими визначено, що працівник установи/підприємства для підписання електронного касового документа зобов'язаний використовувати кваліфікований електронний підпис.
ФОП для підписання електронного касового документа має право використовувати кваліфікований електронний підпис / удосконалений електронний підпис.
Фізособа для підписання електронного касового документа має право використовувати кваліфікований електронний підпис / удосконалений електронний підпис / простий електронний підпис.
Суб'єкт господарювання має право використовувати кваліфіковану електронну печатку банку / удосконалену електронну печатку як додатковий реквізит електронного касового документа.
Використання удосконаленого електронного підпису, удосконаленої електронної печатки та простого електронного підпису здійснюється на договірних засадах за технологією, визначеною суб'єктом господарювання та відповідно до вимог Законів "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" і нормативно-правових актів Нацбанку з питань застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі України.
Постанова набрала чинності 12 листопада 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 11.11.2019 р., за винятком положення, яким передбачено, що установа/підприємство відповідно до вимог Положення зобов'язана(е) визначити та затвердити внутрішнім документом місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) у електронній формі, формат їх зберігання, який має забезпечувати візуальний перегляд щоденних Z-звітів представниками центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, а також відповідальну за зберігання цих чеків особу, яке набирає чинності через 1 місяць із дня офіційного опублікування постанови, а саме з 11 грудня 2019 року.

Визначено механізм подання до центрального засвідчувального органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру
Мін'юст наказом від 04.11.2019 N 3398/5 затвердив Порядок подання до центрального засвідчувального органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру.
Цей Порядок визначає механізм подання до центрального засвідчувального органу інформації про діяльність надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру, за результатами аналізу якої забезпечується проведення оцінки стану розвитку сфери електронних довірчих послуг.
Порядок є обов'язковим для кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру.
Дія Порядку не поширюється на:
надавачів електронних довірчих послуг, що не надають кваліфікованих електронних довірчих послуг та відомості про яких не внесено до Довірчого списку;
надавачів електронних довірчих послуг, що надають кваліфіковані електронні довірчі послуги у банківській системі та під час здійснення переказу коштів.
Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг та засвідчувальний центр зобов'язані щороку до 15 січня подавати до центрального засвідчувального органу в електронній формі інформацію щодо наданих електронних довірчих послуг за попередній рік за встановленою формою.
У разі отримання офіційного запиту центрального засвідчувального органу кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг та засвідчувальний центр зобов'язані протягом 5 робочих днів подати до центрального засвідчувального органу в електронній формі інформацію щодо наданих електронних довірчих послуг за період, визначений у запиті.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 листопада 2019 р. за N 1147/34118 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нацбанк пом'якшив графік збільшення мінімального розміру капіталу банків
Нацбанк постановою від 07.11.2019 N 130 вніс зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні та своєї постанови від 06.08.2014 N 464 "Про приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру".
Змінами передбачено перенесення з 11 липня 2020 року на 1 січня 2021 року граничного строку приведення банками розміру статутного та регулятивного капіталу до 300 млн грн.
Постанова набрала чинності 12 листопада 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 11.11.2019 р.

11.11.2019

Заповнювати документи на переказ коштів стане простіше
Нацбанк постановою від 06.11.2019 N 127 затвердив зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.
Згідно зі змінами у розрахункових документах на переказ коштів виключається реквізит "Код банку", оскільки міжнародний номер банківського рахунка IBAN вже містить у собі цю інформацію. Це дозволить уникнути дублювання реквізитів відповідно до вимог постанови Нацбанку від 28.12.2018 № 162 "Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні".
Крім цього, визначено, що організаційні питання здійснення розрахунків із використанням чекової книжки (чека) банки регулюють внутрішніми правилами самостійно.
Постанова набирає чинності з 13 січня 2020 року.
Банки України мають право до 31 грудня 2020 року приймати до виконання розрахункові чеки, у бланках яких зазначено реквізит "Код банку", форми яких наведені в Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, без урахування змін, затверджених цією постановою.

Президент доручив Уряду вжити невідкладних заходів з проведення реформ
Президент підписав Указ від 08.11.2019 N 837/2019 "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави".
Документом доручено Кабміну вжити низку заходів в таких сферах:
економічній, фінансовій та енергетичній;
регіонального розвитку та містобудування;
правової політики, забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
цифрової трансформації;
охорони здоров'я;
освіти і науки;
культури, молоді, спорту та інформаційної політики;
соціального захисту населення;
захисту прав ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб;
захисту та безпеки населення;
обороноздатності;
зовнішньополітичній.
Відповідні заходи передбачають, зокрема, розроблення, внесення на розгляд Верховної Ради та супроводження необхідних законопроектів та ін.

Утворено Національну комісію зі стандартів державної мови
Кабмін постановою від 06.11.2019 N 911 утворив Національну комісію зі стандартів державної мови.
Національна комісія зі стандартів державної мови є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовує та координує Кабмін через Міністра освіти і науки.
Завданням Комісії є збереження та розвиток державної мови через встановлення стандартів державної мови і методів перевіряння рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства України чи зайняття визначених законами посад.
Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) напрацьовує з урахуванням пропозицій та висновків Інституту української мови Національної академії наук, інших наукових та освітніх установ і затверджує стандарти державної мови, зокрема:
правопис української мови та зміни до нього;
українську термінологію, зокрема правничу та медичну;
стандарти транскрибування і транслітерації;
2) розробляє і затверджує Класифікацію рівнів володіння державною мовою з урахуванням рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR);
3) визначає і затверджує вимоги до рівнів володіння державною мовою для набуття громадянства України;
4) встановлює і затверджує вимоги до рівнів володіння державною мовою особами, визначеними ст. 9 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної";
5) затверджує порядок перевірки рівня володіння державною мовою;
6) розробляє та подає у встановленому законом порядку на розгляд Кабміну проект Порядку проведення іспитів з метою перевірки рівня володіння державною мовою;
7) затверджує завдання для проведення іспиту на рівень володіння державною мовою;
8) організовує та проводить іспити для визначення рівня володіння державною мовою або призначає спеціально уповноважені державою установи (організації), які проводять іспити. Комісія своїм рішенням може делегувати повноваження з проведення іспиту на рівень володіння державною мовою та/або з перевірки та оцінювання результатів іспиту спеціально уповноваженій державою установі (організації), що проводить зовнішнє незалежне оцінювання відповідно до Закону "Про освіту". Результати такого іспиту можуть бути оскаржені до Комісії відповідно до ч. 9 ст. 48 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної";
9) затверджує порядок оскарження результатів іспиту та розгляду скарг;
10) затверджує форму державного сертифіката про рівень володіння державною мовою;
11) видає державні сертифікати про рівень володіння державною мовою;
12) розробляє та подає у встановленому законом порядку на розгляд і затвердження Кабміну порядок ведення Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою;
13) веде Реєстр державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою та є його адміністратором;
14) встановлює порядок видачі засвідчених копій виконаних іспитових робіт;
15) подає в установленому законом порядку Кабміну пропозиції щодо внесення змін до законодавства, пов'язані із забезпеченням дотримання стандартів державної мови;
16) приймає з підстав, визначених Законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної", рішення про подання позову до суду щодо анулювання державного сертифіката про рівень володіння державною мовою;
17) здійснює інші повноваження, визначені Законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Уряд пришвидчив запровадження заборони на ввезення російських залізничних та трамвайних вагонів для перевезення вантажів
Кабмін постановою від 06.11.2019 N 917 вніс зміну до п. 2 своєї постанови від 15.05.2019 N 535 "Про внесення змін до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації".
Передбачено, що заборона на ввезення таких товарів, що походять з Російської Федерації, як вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажів коліями, несамохідні, вагони саморозвантажувальні (крім вагонів товарної підпозиції 8606 10), що були у користуванні, та які ввозяться в митному режимі імпорту; вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажів коліями, несамохідні, криті і такі, що замикаються, інші, що були у користуванні, та які ввозяться в митному режимі імпорту; вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажів коліями відкриті, із стаціонарними бортами заввишки понад 60 см, що були у користуванні, та які ввозяться в митному режимі імпорту, починає діяти з 20 листопада 2019 року, а не з 1 березня 2020 року, як це було передбачено раніше.

07.11.2019

Мінфін наказом від 19.08.2019 N 346 затвердив Порядок залучення радника з продажу пакетів акцій банків.
Цей Порядок визначає механізм залучення та критерії конкурсного відбору радника з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 жовтня 2019 р. за N 1142/34113 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

06.11.2019

Удосконалено законодавство у сфері поводження з радіоактивними відходами
Президент підписав Закон від 17.10.2019 N 208-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства у сфері поводження з радіоактивними відходами".
Згідно із Законом радіоактивні відходи поділяються на такі класи:
дуже низькоактивні;
низькоактивні;
середньоактивні;
високоактивні.
Віднесення радіоактивних відходів до відповідного класу визначається згідно з нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.
Також уточнено, що зберігання та захоронення радіоактивних відходів дозволяється виключно у спеціально призначених для цього сховищах відповідного типу, а саме: поверхневому сховищі, приповерхневому сховищі, сховищі для захоронення радіоактивних відходів на середніх глибинах, геологічному сховищі. Тип сховища для захоронення радіоактивних відходів визначається відповідно до класу радіоактивних відходів.
Радіоактивні відходи підлягають захороненню з обов'язковим переведенням їх у форму, що гарантує виконання норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.
Відпрацьовані закриті джерела іонізуючого випромінювання залежно від їх характеристик можуть бути захоронені у сховищах різного типу.
Закон набирає чинності через 2 роки з дня його опублікування.

Посилено вимоги до держреєстраторів
Мін'юст наказом від 04.11.2019 N 3388/5 виклав у новій редакції Кваліфікаційні вимоги до державного реєстратора.
Ці Кваліфікаційні вимоги поширюються на державних реєстраторів прав на нерухоме майно та державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що перебувають у трудових відносинах із суб'єктом державної реєстрації (далі - державні реєстратори).
Для державних реєстраторів, крім вимог, передбачених Законами "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу" та іншими законами України, встановлюються такі вимоги:
стаж роботи у сфері права не менше 3-х років або на посаді державного реєстратора чи виконання функцій державного реєстратора не менше 1-го року;
успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку здійснення контролю, визначеному Кабміном (для осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора або виконання функцій державного реєстратора виконували функції державного реєстратора, перебуваючи у трудових відносинах з іншим суб'єктом державної реєстрації).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 листопада 2019 р. за N 1145/34116 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності з виробництва ветпрепаратів
Кабмін постановою від 23.10.2019 N 908 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужбою, належать:
кількість порушень вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів, які сталися з дня отримання ліцензії, але не більше ніж за 2 роки, що передують плановому періоду;
наявність системи забезпечення якості продукції, що відповідає міжнародним стандартам.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання з виробництва ветеринарних препаратів здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.
У разі коли за результатами останнього планового заходу державного нагляду (контролю) у суб'єктів господарювання, віднесених до середнього та незначного ступенів ризику, не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства з виробництва ветеринарних препаратів, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо таких суб'єктів господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 2 рази.

05.11.2019

Внесено зміни до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінустанов
Нацкомфінпослуг розпорядженням від 10.10.2019 N 1992 внесла зміни до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ.
Зокрема, Професійні вимоги поширено на керівників та головних бухгалтерів адміністраторів недержавних пенсійних фондів.
Також внесено зміни до Положення про Державний реєстр фінансових установ.
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 жовтня 2019 р. за N 1141/34112 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Внесено зміни до Митного кодексу щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів
Президент підписав Закон від 02.10.2019 N 141-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів".
Так, визначено, що авторизований економічний оператор (далі - АЕО) - підприємство, якому органами доходів і зборів надано авторизацію АЕО згідно з Митним кодексом.
Підприємство-резидент, що виконує будь-яку роль в міжнародному ланцюзі постачання товарів (виробник, експортер, імпортер, митний представник, перевізник, експедитор, утримувач складу) та отримало авторизацію відповідно до вимог гл. 2 Кодексу, набуває статус АЕО.
Авторизація АЕО може бути таких типів:
про надання права на застосування спеціальних спрощень (далі - АЕО-С);
про підтвердження безпеки та надійності (далі - АЕО-Б).
Підприємство самостійно обирає тип авторизації та може одночасно мати авторизації обох типів.
Авторизація АЕО визнається на всій території України.
Визнання митними адміністраціями іноземних держав авторизації АЕО, отриманої підприємствами-резидентами, здійснюється відповідно до міжнародних договорів України.
Підприємство, яке отримало авторизацію АЕО-С, має право у порядку та на умовах, визначених Кодексом, застосовувати такі спеціальні спрощення:
загальна фінансова гарантія;
самостійне накладення пломб спеціального типу;
процедура спрощеного декларування;
процедура випуску за місцезнаходженням.
Підприємство, яке отримало авторизацію АЕО-С, користується такими перевагами:
виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення в першочерговому порядку;
зниження автоматизованою системою митного оформлення ступеня ризику для визначення переліку митних формальностей під час здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення;
використання спеціально визначеної (за наявності) смуги руху в пункті пропуску через державний кордон України для переміщення автомобільних транспортних засобів комерційного призначення;
використання національного логотипа АЕО.
Підприємство, яке отримало авторизацію АЕО-Б, має право у порядку та на умовах, визначених Кодексом, застосовувати спеціальне спрощення "самостійне накладення пломб спеціального типу".
Підприємство, яке отримало авторизацію АЕО-Б, користується такими перевагами:
отримання повідомлення органу доходів і зборів про те, що відповідні товари і транспортні засоби комерційного призначення на основі результатів аналізу ризиків за загальною декларацією прибуття обрано для проведення митного огляду в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України до моменту їх переміщення через митний кордон України;
виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення в першочерговому порядку;
зниження автоматизованою системою митного оформлення ступеня ризику для визначення переліку митних формальностей під час здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення;
використання спеціально визначеної (за наявності) смуги руху в пункті пропуску через державний кордон України для переміщення автомобільних транспортних засобів комерційного призначення;
використання національного логотипа АЕО.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, за винятком окремих положень.

04.11.2019

Уряд скасував низку застарілих наказів міністерств та ЦОВВ, що обмежували господарську діяльність
Кабмін розпорядженням від 23.10.2019 N 1018-р скасував 15 наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади як такі, що не відповідають законодавству.
Зокрема, скасовано:
наказ Мінпраці від 12.05.1996 N 44 "Про затвердження Положення про порядок підвищення кваліфікації фахівців, які займаються питаннями нормування праці на виробництві";
наказ Мінлісгоспу від 12.12.1996 N 153 "Про затвердження Типового договору про умови ведення мисливського господарства";
наказ Мінагрополітики від 30.08.2002 N 247 "Про затвердження Критеріїв заборони поширення сортів в Україні";
наказ Мінприроди від 15.09.2004 N 353 "Про затвердження Положення про порядок опломбування або опечатування підприємств, окремих їх цехів (дільниць) і одиниць обладнання у разі обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і об'єктів";
наказ Мінпаливенерго від 03.02.2009 N 45 "Про затвердження Порядку надання погодження для видачі ліцензій на здійснення експортних операцій з паливом рідким (мазутом) за зовнішньоекономічними контрактами (договорами)";
наказ Міненерговугілля від 26.11.2012 N 920 "Про затвердження Порядку розроблення та погодження прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні, планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу та формування і затвердження планового розподілу постачання природного газу споживачам";
наказ Мінекономіки, Мінфіну від 14.03.2000 N 28/51 "Про затвердження Положення про критерії визначення пріоритетних видів економічної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності і порядок їх застосування";
наказ Держкомприродресурсів від 13.12.2004 N 244 "Про затвердження Правил нормативного забезпечення геологічного вивчення надр".
Розпорядження набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.

Кабмін утворив Комісію з питань захисту бізнесу
Кабмін постановою від 16.10.2019 N 902 утворив Комісію з питань захисту бізнесу та затвердив Положення про неї.
Комісія з питань захисту бізнесу є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну.
Комісію утворено з метою покращення бізнес-клімату в Україні та створення належних умов для залучення інвестицій, у тому числі іноземних, шляхом захисту бізнесу від незаконних посягань з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх посадових та службових осіб, інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, осіб, прирівняних до них, недопущення перешкоджання законній діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.
Основними завданнями Комісії є:
сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань захисту бізнесу;
визначення механізмів та способів вирішення проблем під час реалізації державної політики з питань захисту бізнесу;
підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики з питань захисту бізнесу;
удосконалення нормативно-правових актів з питань захисту бізнесу;
розгляд звернень суб'єктів господарювання щодо перешкоджання їх роботі та іншого порушення їх прав і законних інтересів державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами;
ухвалення обов'язкових до розгляду рекомендацій для державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб щодо припинення перешкоджання роботі суб'єктів господарювання та іншого порушення їх прав і законних інтересів;
у межах компетенції здійснення заходів, спрямованих на покращення бізнес-клімату в Україні, підвищення рівня дотримання прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.

01.11.2019

До Парламенту внесено законопроект про розвиток інфраструктури для цифрової трансформації економіки і суспільства
У Верховній Раді зареєстровано проект Закону N 2320 "Про розвиток інфраструктури для цифрової трансформації економіки і суспільства".
Документом пропонується встановити правову основу для розвитку електронних комунікацій, діяльності, державного управління та регулювання у сфері електронних комунікацій, регламентувати відносини, пов'язані з публічними мережами і послугами електронних комунікацій, користуванням радіочастотним спектром та ресурсами нумерації.
Згідно із законопроектом метою державної політики в сфері електронних комунікацій є:
розвиток ринків доступу до мереж та ринків послуг електронних комунікацій, що забезпечує розгортання та використання мереж надвисокої пропускної здатності, розвиток конкуренції, сумісність послуг електронних комунікацій, доступність, безпеку мереж і послуг електронних комунікацій та переваги для кінцевих користувачів;
забезпечення надання на всій території країни якісних, прийнятних та доступних для населення послуг за допомогою ефективної конкуренції та вибору послуг електронних комунікацій, а також задоволення потреб та захист прав кінцевих користувачів, в тому числі осіб з інвалідністю щодо доступу до послуг електронних комунікацій на рівні з іншими споживачами.
У випадку прийняття Закон набере чинності з 21 грудня 2020 року.

31.10.2019

Удосконалено процедуру ведення Довірчого списку кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг
Мін'юст наказом від 22.10.2019 N 3220/5 вніс зміни до Порядку ведення Довірчого списку.
Зокрема, уточнено, що підставами для внесення відомостей до Довірчого списку про заявника та кваліфіковані електронні довірчі послуги, які ним надаватимуться, є рішення центрального засвідчувального органу (далі - ЦЗО) або подання засвідчувального центру (далі - ЗЦ) та засвідчення заявником у ЦЗО або ЗЦ чинності одного або декількох своїх відкритих ключів (окремо для кожної електронної довірчої послуги), які використовуватимуться для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.
Інформація про засвідчення заявником у ЗЦ чинності одного або декількох своїх відкритих ключів (окремо для кожної електронної довірчої послуги), які використовуватимуться для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, зазначається у поданні та направляється до ЦЗО.
Про засвідчення одного або декількох відкритих ключів Адміністратор інформаційно-телекомунікаційної системи ЦЗО протягом трьох календарних днів повідомляє ЦЗО в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису посадової особи Адміністратора інформаційно-телекомунікаційної системи ЦЗО.
Також визначено, що у разі закінчення терміну дії або скасування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг до ЦЗО подається заява про внесення змін до Довірчого списку для зміни статусу відповідної зазначеному сертифікату кваліфікованої електронної довірчої послуги.
Крім цього, Порядок доповнено розділом, яким регулюється питання внесення відомостей (змін) до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 25 жовтня 2019 р. за N 1138/34109 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Установлено нові розміри плати за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності
Відповідно до ст. 5 Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність" Кабмін постановою від 23.10.2019 N 893 "Деякі питання реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні" установив плату, що справляється Мінекономіки, у розмірі:
одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за реєстрацію протягом 20-ти робочих днів з дня подання іноземним суб'єктом господарської діяльності документів на реєстрацію представництва (крім іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених нижче);
30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - за реєстрацію протягом 60-ти робочих днів з дня подання іноземним суб'єктом господарської діяльності, який є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, документів на реєстрацію представництва.
Плата справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи на реєстрацію, та округлюється до найближчих 10 гривень.
Разом з цим визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабміну від 12.08.1993 N 631 "Про представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні".

30.10.2019

З 5 листопада фізособи зможуть купувати валюту та банківські метали без обмежень за сумою
З метою лібералізації здійснення деяких валютних операцій Нацбанк постановою від 29.10.2019 N 125 затвердив зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті.
Зокрема, передбачено скасування обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізособами в еквіваленті 150 тис. грн на день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу.
Також припиняє діяти вимога щодо подання фізособами до банків документів, що підтверджують підстави для проведення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти.
Постанова набирає чинності з 5 листопада 2019 року.

29.10.2019

З 1 січня 2021 року запроваджується єдиний рахунок для сплати податків, зборів та ЄСВ
Президент підписав Закон від 04.10.2019 N 190-IX, яким передбачено внесення змін до Податкового кодексу з метою запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Єдиний рахунок - це рахунок, відкритий у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податків та зборів, передбачених Податковим кодексом, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.
Єдиний рахунок не може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з ПДВ, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями.
Повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунку подається платником податків в електронній формі через електронний кабінет.
Платник податків має право повідомити про використання або про відмову від використання єдиного рахунку один раз протягом календарного року.
Використання єдиного рахунку платником податків розпочинається з дня, наступного за днем подання ним повідомлення про використання єдиного рахунку.
У разі відмови платника податків від використання єдиного рахунку таке використання припиняється починаючи з першого числа місяця наступного календарного року.
Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Внесено зміни до постанови Нацбанку про особливості здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2019 році
Нацбанк постановою від 24.10.2019 N 123 вніс зміни до своєї постанови від 09.07.2019 N 90 "Про особливості здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2019 році".
Постанову N 90 доповнено нормою, відповідно до якої Нацбанк погоджує програму капіталізації/реструктуризації банку за умови її відповідності встановленим вимогам до 15 грудня 2019 року.
Постанова N 123 набрала чинності 29 жовтня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням від 28.10.2019 р. на офіційному веб-сайті Нацбанку.

Змінено Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика
Нацкомфінпослуг розпорядженням від 08.08.2019 N 1511 затвердила зміни до Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.
Зокрема, передбачено уточнення та доповнення переліку активів, які можуть включатися до суми прийнятних активів.
Також уточнено, що норматив якості активів - сума активів, що визначені п. 2 розд VI як низькоризикові активи, яка на будь-яку дату має бути не менше нормативного обсягу активів, який визначається:
1) для страховика, який отримав ліцензію на провадження діяльності зі страхування життя, - у розмірі 40 % страхових резервів (за винятком резерву належних виплат);
2) для страховика, який отримав ліцензію на провадження діяльності за видами страхування іншими, ніж страхування життя:
якщо страховик отримав ліцензію на провадження діяльності хоча б за одним з видів обов'язкового страхування та рівень вхідного перестрахування не перевищує 10 %, - у розмірі 40 % страхових резервів (за винятком резерву заявлених, але не виплачених збитків);
якщо страховик отримав ліцензію на провадження діяльності тільки за видами добровільного страхування та рівень вхідного перестрахування не перевищує 10 %, - у розмірі 20 % страхових резервів (за винятком резерву заявлених, але не виплачених збитків);
якщо у страховика рівень вхідного перестрахування перевищує 10 % та/або рівень вихідного перестрахування перевищує 50 %, - у розмірі 60 % страхових резервів (за винятком резерву заявлених, але не виплачених збитків).
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 жовтня 2019 р. за N 1131/34102 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено примірні форми плану санації боржника у справі про банкрутство та плану реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність
Мін'юст наказом від 24.10.2019 N 3258/5 затвердив:
Примірну форму плану санації боржника у справі про банкрутство;
Примірну форму плану реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

28.10.2019

Нацбанк знизив облікову ставку до 15,5 % річних
Нацбанк рішенням від 24.10.2019 N 797-рш установив з 25 жовтня 2019 року облікову ставку в розмірі 15,5 % річних.
До цього розмір облікової ставки становив 16,5 % річних.

Підписано Закон щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям
Президент підписав Закон від 03.10.2019 N 158-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям".
Зокрема, змінами до Закону "Про телебачення і радіомовлення" уточнено, що в Україні забороняється засновувати та брати участь в телерадіоорганізаціях або провайдерах програмної послуги:
органам державної влади та органам місцевого самоврядування, юрособам, які вони заснували, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги, якщо рішення про їх створення або положення про них не передбачає повноважень засновувати телерадіоорганізації або провайдерів програмної послуги;
юрособам та ФОП, зареєстрованим в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабміном, а також особам без громадянства;
фізичним і юридичним особам, які є резидентами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, а також юрособам, учасниками (акціонерами) яких є такі юридичні або фізичні особи, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги і кінцевим вигодоодержувачам;
політичним партіям, профспілковим, релігійним організаціям та юрособам, які вони заснували, на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги;
громадянам, які за вироком суду відбувають покарання у місцях позбавлення волі або визнані судом недієздатними.
Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі у стандарті DVB-T, DVB-T2, іншому стандарті передавання телевізійного зображення з використанням радіочастотного ресурсу для цілей цифрового наземного мовлення може бути виключно громадянин України. Юрособам та ФОП, зареєстрованим в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабміном, а також особам без громадянства забороняється брати участь у провайдері програмної послуги багатоканальної телемережі у стандарті DVB-T, DVB-T2, іншому стандарті передавання телевізійного зображення з використанням радіочастотного ресурсу для цілей цифрового наземного мовлення на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами.
Для забезпечення дотримання вищезазначених обмежень щодо структури власності провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі у стандарті DVB-T, DVB-T2, іншому стандарті передавання телевізійного зображення з використанням радіочастотного ресурсу для цілей цифрового наземного мовлення Національна рада має право додатково запитати і отримати від заявника інформацію щодо розподілу часток статутних капіталів юросіб, які є його засновниками або власниками, зокрема акціонерами, а також юросіб, що входять до структури власності заявника, у тому числі належним чином засвідчені копії статутних (установчих) документів, копії правочинів та інших документів, на підставі яких будь-який із власників заявника набув прямої або опосередкованої істотної участі в юрособі, яка подала відповідну заяву про видачу (продовження) ліцензії.
Крім цього, Закон "Про телекомунікації" доповнено нормами, якими визначено, що з метою захисту національних інтересів та національної безпеки України в інформаційній сфері структура власності юросіб - операторів телекомунікацій, які здійснюють діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації багатоканальних цифрових мереж ефірного теле- та радіомовлення із загальнонаціональним покриттям (крім юросіб державної форми власності), має відповідати таким вимогам:
а) у структурі власності юросіб - операторів телекомунікацій, які здійснюють діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації багатоканальних цифрових мереж ефірного теле- та радіомовлення із загальнонаціональним покриттям, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами не має бути:
юросіб та ФОП, зареєстрованих в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабміном, а також осіб без громадянства;
фізичних і юридичних осіб, які є резидентами країни, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, а також юросіб, учасниками (акціонерами) яких є такі юридичні або фізичні особи;
політичних партій, профспілкових, релігійних організацій та юросіб, які вони заснували;
громадян, які за вироком суду відбувають покарання у місцях позбавлення волі або визнані судом недієздатними;
б) кінцевим бенефіціарним власником (кінцевими бенефіціарними власниками) юросіб - операторів телекомунікацій, які здійснюють діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації багатоканальних цифрових мереж ефірного теле- та радіомовлення із загальнонаціональним покриттям, може бути виключно громадянин України (громадяни України).
Закон набирає чинності через місяць з дня, наступного за днем його опублікування.

Приватним підприємствам дозволили займатися космічною діяльністю
Президент підписав Закон від 02.10.2019 N 143-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання космічної діяльності".
Зокрема, із ст. 4 Закону "Про підприємництво" виключено положення, якими встановлювалися обмеження для провадження господарської діяльності суб'єктами космічної діяльності приватної форми власності.
Змінами до Закону "Про космічну діяльність" визначено, що суб'єктами космічної діяльності можуть бути підприємства, установи та організації будь-якої форми власності та організаційно-правової форми. Також із Закону виключено положення стосовно здійснення ліцензування космічної діяльності та передбачено необхідність подання суб'єктом космічної діяльності України приватної форми власності, який має намір здійснювати космічну діяльність, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності, декларації про провадження господарської діяльності у сфері космічної діяльності.
Крім цього, визначено, що здійснення окремих видів космічної діяльності провадиться на підставі дозволу.
Дозволи надаються на здійснення таких видів космічної діяльності:
випробування (окрім комп'ютерних) ракет-носіїв, в тому числі їх агрегатів та складових частин і космічних апаратів;
запуски ракет-носіїв та/або космічних апаратів;
управління космічними апаратами на навколоземній орбіті або в космічному просторі;
повернення космічних апаратів та/або їх складових частин, що повертаються, з навколоземної орбіти або космічного простору на Землю.
Закон набирає чинності через 3 місяці з дня його опублікування.

25.10.2019

Визначено процедуру тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого
Мін'юст наказом від 17.10.2019 N 3192/5 затвердив Порядок тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого.
Цей Порядок визначає процедуру тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого на час дії обставин, визначених ч. 1 ст. 29 Кодексу з процедур банкрутства.
Діяльність арбітражного керуючого зупиняється в обов'язковому порядку в таких випадках:
якщо арбітражного керуючого обрано або призначено на посаду, що не сумісна зі здійсненням діяльності арбітражного керуючого, - на весь строк перебування на відповідній посаді;
у разі застосування до арбітражного керуючого як підозрюваного чи обвинуваченого у кримінальному провадженні запобіжного заходу у виді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово або у робочий час чи тримання під вартою - на час дії запобіжного заходу, у разі застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом - на час дії такого заходу;
у разі застосування до арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення у виді тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого - на строк, визначений у рішенні дисциплінарної комісії арбітражних керуючих про застосування дисциплінарного стягнення.
За власним бажанням арбітражний керуючий може зупинити свою діяльність на строк, що сукупно не перевищує 30 днів протягом календарного року, або на більший строк за наявності поважних причин (вагітність, догляд за дитиною, тимчасова непрацездатність (хвороба), працевлаштування за основним місцем роботи тощо).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 жовтня 2019 р. за N 1122/34093 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено Порядок проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих
Мін'юст наказом від 17.10.2019 N 3190/5 затвердив Порядок проведення установчого з'їзду арбітражних керуючих України.
Установчий з'їзд проводиться у м. Києві.
Організацію проведення установчого з'їзду, забезпечення умов для його проведення, формування проєкту порядку денного установчого з'їзду, здійснення матеріально-технічного забезпечення, необхідного для проведення установчого з'їзду, здійснює Мін'юст.
Учасниками установчого з'їзду є арбітражні керуючі, інформацію про яких внесено до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України на день проведення установчого з'їзду та які мають діючі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.
Арбітражні керуючі, право на здійснення діяльності яких тимчасово зупинено станом на день проведення установчого з'їзду, можуть брати участь в установчому з'їзді без права голосування.
Установчий з'їзд арбітражних керуючих України:
утворює саморегулівну організацію арбітражних керуючих та затверджує її статут;
обирає Раду арбітражних керуючих України, Голову Ради арбітражних керуючих України та його заступника (заступників), затверджує Положення про Раду арбітражних керуючих України;
обирає ревізійну комісію, Голову ревізійної комісії та його заступника (заступників), затверджує Положення про ревізійну комісію;
затверджує Кодекс професійної етики арбітражних керуючих;
призначає чотирьох членів кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих та чотирьох членів дисциплінарної комісії арбітражних керуючих;
вирішує інші питання порядку денного установчого з'їзду.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 жовтня 2019 р. за N 1123/34094 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено Порядок видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого
Мін'юст наказом від 17.10.2019 N 3191/5 затвердив Порядок видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.
Цей Порядок визначає процедуру видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого особі, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого та склала кваліфікаційний іспит, видачі дубліката, переоформлення та анулювання свідоцтва.
Наявність свідоцтва є обов'язковою умовою здійснення діяльності арбітражного керуючого.
Свідоцтво видається Мін'юстом без обмеження строку дії не пізніше ніж на десятий день з дня надходження рекомендації Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих про видачу свідоцтва особі, яка склала кваліфікаційний іспит.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 жовтня 2019 р. за N 1125/34096 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Порядок відчуження об'єктів державної власності оновлено
Кабмін постановою від 23.10.2019 N 884 виклав у новій редакції Порядок відчуження об'єктів державної власності.
Дія цього Порядку поширюється на відчуження майна, що передано казенним підприємствам, державним комерційним підприємствам (їх об'єднанням), установам та організаціям (у тому числі у процедурі ліквідації за рішенням суб'єкта управління); майна, переданого Національній та національним галузевим академіям наук у безстрокове безоплатне користування.
Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу на електронному аукціоні.
Відчуження майна може здійснюватися лише за умови врахування особливостей правового режиму окремого майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном.
Дія Порядку не поширюється на відчуження:
цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів;
індивідуально визначеного майна, що в установленому порядку включене до переліків об'єктів, які підлягають приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації;
майна, на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження;
майна, порядок відчуження якого визначається окремим законом;
майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі, і відчуження якого здійснюється шляхом приватизації;
майна, переданого в оренду у складі цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій (їх структурних підрозділів), відчуження якого здійснюється державними органами приватизації відповідно до законодавства про приватизацію;
об'єктів житлової нерухомості, право власності на які набуте Державною іпотечною установою з метою передачі у фінансовий лізинг громадянам України.

Врегульовано питання подання арбітражними керуючими обов'язкових відомостей (інформації)
Мін'юст наказом від 17.10.2019 N 3193/5 установив, що до запровадження спеціалізованої сторінки вебсайту Мін'юсту, за допомогою якої забезпечуватиметься доступ до інформації про боржника, та встановлення порядку подання арбітражними керуючими обов'язкових відомостей (інформації) для їх розкриття та оновлення на спеціалізованій сторінці вебсайту Мін'юсту та обов'язкових відомостей (інформації), необхідних для ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, подання обов'язкових відомостей (інформації) арбітражними керуючими здійснюється в порядку, строки та за формами, встановленими наказом Мін'юсту від 18.01.2013 N 130/5 "Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов'язкових відомостей (інформації)".
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 жовтня 2019 р. за N 1124/34095 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Оновлено основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки
Кабмін постановою від 23.10.2019 N 883 виклав у новій редакції основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки.
Згідно з варіантом 1 у 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3,7 %, у 2021 році - на 3,8 %, у 2022 році - на 4,1 %. Зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 5,5 % у 2020 році, 5,3 % - у 2021 році та 5,1 % - у 2022 році.
Згідно з варіантом 2 у 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 4,8 %, у 2021 році - на 5,5 %, у 2022 році - на 6,5 %. Зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 5,8 % у 2020 році, 5 % - у 2021 році та 5 % - у 2022 році.

Рекомендації Уряду щодо перенесення робочих днів у 2020 році: 6 січня - вихідний, 11 січня - робочий день
З метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2020 році 7 січня - Різдва Христового Кабмін рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій (крім органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта", Держказначейства та банківських установ) для працівників, яким установлено п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести у 2020 році в порядку та на умовах, визначених законодавством, робочий день із понеділка 6 січня на суботу 11 січня.
Спеціальний режим роботи банків і їх установ у зазначений день встановлює Нацбанк.

24.10.2019

Внесено зміни до Тарифів на послуги, що надаються Нацбанком в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування
Постановою від 23.10.2019 N 122 Нацбанк вніс зміни до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування.
Зокрема, уточнено, що тариф на послугу з видачі готівки (банкнот, обігових монет) у національній валюті України банкам для підкріплення їх кас становить:
номіналами 1 - 100 гривень - 0,2 % від суми виданих банкнот (обігових монет);
номіналами 200 - 500 гривень - 0,25 % від суми виданих банкнот;
номіналом 1000 гривень - 0,3 % від суми виданих банкнот.
Раніше тариф на послугу з підкріплення банкнотами (обіговими монетами) у національній валюті України кас установ банків становив 0,2 % від суми виданих банкнот (обігових монет) незалежно від номіналу.
Визначено також, що видача готівки (банкнот, обігових та розмінних монет) для підкріплення кас банків у межах зданих ними сум вилучених (виведених) з обігу банкнот, обігових та розмінних монет відповідно до рішень Правління Нацбанку про вилучення з обігу готівки здійснюється безплатно.
Постанова набрала чинності 25 жовтня 2019 року

Роз'яснено питання оформлення ордера про надання правової допомоги в разі залучення адвоката адвокатським об'єднанням або адвокатським бюро на договірних засадах
Рішенням від 21.09.2019 N 118 Рада адвокатів України затвердила роз'яснення щодо оформлення ордера про надання правової допомоги в разі залучення адвоката адвокатським об'єднанням або адвокатським бюро на договірних засадах.
У роз'ясненні, зокрема, зазначено, що у разі залучення адвокатським об'єднанням до виконання укладених договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах, залучений адвокат може як самостійно видати ордер (якщо це передбачено договором між адвокатським об'єднанням та таким адвокатом), так і адвокатське об'єднання може видати такому адвокату ордер від імені адвокатського об'єднання.

Адвокатські об'єднання не зобов'язані використовувати печатку при оформленні ордера
Рішенням від 20.09.2019 N 97 Рада адвокатів України затвердила роз'яснення щодо обов'язкового використання печатки адвокатським об'єднанням при оформленні ордера, в якому зазначено, що з огляду на чинне законодавство, а також керуючись п. 12 Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги, підпис керівника адвокатського бюро/адвокатського об'єднання може бути скріплений відтиском печатки адвокатського бюро/адвокатського об'єднання за її наявності.
Вимоги щодо обов'язкового використання печатки не передбачені Положенням та відповідно чинного законодавства є незаконними.

23.10.2019

Затверджено Положення про обов'язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінустанов, що отримали ліцензію на діяльність з надання гарантій та поручительств
Нацкомфінпослуг розпорядженням від 30.05.2019 N 980 затвердила Положення про обов'язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств.
Це Положення затверджено з метою забезпечення стабільної діяльності фінансових установ, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з надання гарантій та поручительств, своєчасного та безумовного виконання ними зобов'язань перед клієнтами (кредиторами), а також запобігання можливим втратам власного капіталу через ризики, що притаманні такій діяльності.
Дія Положення поширюється на фінансові установи, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з надання гарантій та поручительств (крім кредитних спілок) (далі - гаранти).
Положення встановлює вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, та фінансові нормативи і порядок їх розрахунку, що є обов'язковими для виконання всіма гарантами.
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 жовтня 2019 р. за N 1113/34084 та набирає чинності через 3 місяці з дня його офіційного опублікування.
Фінансові установи, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств, мають привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення протягом 3-х місяців з дня набрання вищезазначеним розпорядженням чинності.

22.10.2019

Мінсоцполітики про виплату добових при направленні на курси підвищення кваліфікації
Щодо виплати добових при направленні на курси підвищення кваліфікації Мінсоцполітики зазначило, що пунктом 1 постанови Кабміну від 28.06.97 N 695 "Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва" для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки і навчання інших професій з відривом від виробництва (далі - навчання), зокрема, передбачено виплату добових за кожний день перебування в дорозі в розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень. Іногороднім працівникам протягом першого місяця навчання добові виплачуються в розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень, а в наступні місяці, до закінчення терміну навчання, тим, хто одержує заробітну плату у розмірі менше 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виплачується стипендія в розмірі 20 % добових.
У разі якщо працівник направляється на навчання терміном більш одного місяця та його заробітна плата в наступні місяці, до закінчення терміну навчання, перевищує шість неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на цей час сума дорівнює 102 грн), стипендія в розмірі 20 % добових відповідно до вимог постанови N 695 не виплачується.

21.10.2019

Підписано Закон щодо захисту права власності
Президент підписав Закон від 03.10.2019 N 159-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності".
Передбачено такі зміни:
- встановлено, що договір відчуження майна, предметом якого є частка (її частина) у статутному (складеному) капіталі товариства, укладається у письмовій формі;
- впроваджується принцип одночасності вчинення нотаріальної дії та державної реєстрації прав;
- акредитовані суб'єкти виключаються із переліку суб'єктів державної реєстрації;
- визначено, що внесення нотаріусом у випадках, передбачених законодавством, інформації до Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру та інших єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Мін'юсту, не є порушенням нотаріальної таємниці;
- посилюється адміністративна відповідальність шляхом збільшення розмірів штрафів за:
порушення встановлених законом строків для проведення державної реєстрації юрособи, ФОП або громадського формування, вимагання не передбачених законом документів для проведення державної реєстрації, а також інші порушення встановленого законом порядку проведення державної реєстрації юрособи, ФОП або громадського формування;
порушення порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Закон набирає чинності через 10 днів з дня його опублікування.

17.10.2019

В Україні можуть запровадити тимчасовий мораторій на перевірки ФОП щодо дотримання порядку застосування РРО
З метою покращення умов для розвитку підприємництва, здійснення фізичними особами підприємницької діяльності Президент підписав Указ від 17.10.2019 N 761/2019 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення сприятливих умов для діяльності фізичних осіб - підприємців".
Кабміну доручено, зокрема:
- вирішити питання щодо утворення координаційної ради з питань розвитку мікро- та малого підприємництва із залученням до її роботи представників громадських організацій, що представляють інтереси малого бізнесу;
- розробити у двотижневий строк за участю координаційної ради з питань розвитку мікро- та малого підприємництва та внести на розгляд Верховної Ради законопроекти, спрямовані на:
лібералізацію умов та критеріїв віднесення фізичних осіб - підприємців до першої групи спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, зокрема шляхом встановлення більшого розміру граничного обсягу їх доходу протягом календарного року, надання їм права використовувати працю найманих осіб, а також розширення переліку видів діяльності, які можуть здійснюватися такими суб'єктами господарювання;
запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб - підприємців (крім тих, які здійснюють високорентабельні види діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування) щодо дотримання ними порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій;
пом'якшення відповідальності фізичних осіб - підприємців за порушення ними встановленого порядку подання до контролюючих органів звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій;
- вжити необхідних заходів для забезпечення прозорих і необтяжливих процедур реєстрації розрахункових операцій під час реалізації товарів (надання послуг) через мережу Інтернет та надання роз'яснень щодо порядку застосування таких процедур;
- забезпечити з 1 січня 2020 року можливість тестування платниками податків під час здійснення розрахункових операцій безкоштовного програмного рішення для використання такими платниками програмних реєстраторів розрахункових операцій.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Підписано Закон, який посилює захист прав споживачів фінпослуг
Президент підписав Закон від 20.09.2019 N 122-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг".
Зокрема, визначено, що договір про надання фінансових послуг (крім послуг з торгівлі валютними цінностями та послуг з переказу коштів, якщо відповідні правочини повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення і при проведенні відповідних операцій у суб'єкта первинного фінансового моніторингу не виникає обов'язку здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта згідно із законом) укладається виключно в письмовій формі:
у паперовому вигляді;
у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом "Про електронні документи та електронний документообіг";
шляхом приєднання клієнта до договору, який може бути наданий йому для ознайомлення у вигляді електронного документа на власному веб-сайті особи, яка надає фінансові послуги, та/або (у разі надання фінансової послуги за допомогою платіжного пристрою) на екрані платіжного пристрою, який використовує особа, яка надає фінансові послуги;
в порядку, передбаченому Законом "Про електронну комерцію".
Будь-які пропозиції особи, яка надає фінансову послугу, клієнту про зміну істотних умов договору про надання фінансових послуг, у тому числі укладеного шляхом приєднання споживача фінансових послуг до договору, повинні здійснюватися у строки, встановлені договором, шляхом направлення особою, яка надає фінансову послугу, клієнту повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. Умови договору про надання клієнту пропозицій про зміну зазначених умов договору в інший спосіб, ніж той, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення клієнту, а також про збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди клієнта є нікчемними.
Законами про окремі види фінансових послуг може встановлюватися інший порядок укладення договору між особою, яка надає фінансову послугу, та її клієнтом.
Умови договору про надання фінансових послуг, що обмежують права клієнта порівняно з правами, встановленими законом, є нікчемними.
У разі виникнення неоднозначного тлумачення прав та обов'язків сторони за договором за участю споживача фінансових послуг такі права та обов'язки тлумачаться на користь такого споживача.
Також передбачено, що поширення у будь-якій формі та у будь-який спосіб фінансовими установами (іншими особами від імені та/або за дорученням фінансових установ) недобросовісної реклами про їх діяльність у сфері фінансових послуг, фінансові послуги, які ними надаються, умови отримання таких послуг забороняється.
Недобросовісною рекламою у сфері фінансових послуг вважається:
1) реклама фінансових послуг без набуття особою, що їх надає, статусу фінансової установи чи без одержання нею відповідного дозволу або ліцензії, якщо законом для провадження діяльності з надання таких послуг передбачено набуття статусу фінансової установи чи одержання відповідного дозволу або ліцензії;
2) реклама фінансових послуг, надання яких на території України заборонено законом;
3) реклама фінансових послуг, у якій інформація про умови надання фінансових послуг відсутня або:
зазначається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за розмір шрифту, яким зазначена назва фінансової послуги, що рекламується;
оголошується більш як на 25 відсотків швидше за оголошення назви фінансової послуги, що рекламується;
зазначається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за розмір шрифту, яким зазначене найменування фінансової установи, яка надає фінансову послугу (у разі відсутності в рекламі назви фінансової послуги);
зазначається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за розмір шрифту, яким зазначений знак для товарів і послуг (торговельна марка), що використовується фінансовою установою, яка надає фінансову послугу (у разі відсутності в рекламі назви фінансової послуги та найменування фінансової установи);
зазначається у спосіб, який ускладнює її візуальне сприйняття;
4) інша реклама у сфері фінансових послуг (у тому числі реклама фінансової послуги), яка вважається недобросовісною рекламою відповідно до Закону "Про рекламу".
Перелік ознак, які можуть свідчити, що спосіб викладення інформації про умови надання фінансових послуг ускладнює її візуальне сприйняття, визначається органом, який здійснює державне регулювання відповідного ринку фінансових послуг.
Крім цього, забороняється покладати на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за реалізацію ним права на відмову від договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, чи за дострокове розірвання (ініціювання дострокового розірвання) споживачем фінансових послуг такого договору, а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування, штрафні санкції.
Забороняється покладати на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за дострокове виконання ним умов договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування та штрафні санкції.
Орган, який здійснює державне регулювання відповідного ринку фінансових послуг, має право визначити мінімальний обсяг інформації, яка повинна надаватися клієнту щодо кожного виду фінансових послуг, якщо такий мінімальний обсяг інформації не встановлений законом.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 3 місяці з дня набрання ним чинності, за винятком окремих положень, які набирають чинності та вводяться в дію з дня, наступного за днем опублікування Закону.

Визначено істотні умови договорів про надання держпідтримки кінематографії
Відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні" Мінкультури наказом від 08.10.2019 N 792 затвердило:
Істотні умови договору про надання державної підтримки кінематографії у формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів-дебютів;
Істотні умови договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо);
Істотні умови договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії на виробництво (створення) телевізійного фільму, телевізійного серіалу;
Істотні умови договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для закупівлі мобільних пересувних цифрових комплексів, транспортних засобів для забезпечення демонстрування національних фільмів у невеликих містах, селах, селищах з населенням не більше 250 тисяч мешканців або комплексів електронного кіно;
Істотні умови договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для фінансування фундаментальних та прикладних досліджень, а також освітньої діяльності у сфері кінематографії, у тому числі виробництва (створення) фільмів студентами, навчання в Україні та за кордоном тощо;
Істотні умови договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів;
Істотні умови договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для оплати заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів;
Істотні умови договору про надання державної підтримки кінематографії у формі відшкодування суб'єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об'єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців;
Істотні умови договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 жовтня 2019 р. за N 1098/34069 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Скасовано урядову постанову про ліквідацію Державної екологічної інспекції та утворення Державної природоохоронної служби
Кабмін постановою від 12.10.2019 N 873 визнав такою, що втратила чинність, свою постанову від 14.09.2019 N 750 "Деякі питання Державної природоохоронної служби України".
Постановою N 750 передбачалося ліквідувати Державну екологічну інспекцію та утворити Державну природоохоронну службу як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабміном через Міністра екології та природних ресурсів і який реалізує державну політику з проведення державного моніторингу навколишнього природного середовища та державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Діє Закон щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції
Президент підписав Закон від 02.10.2019 N 140-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції".
Зокрема, Законом передбачено:
обов'язок нотаріуса надавати Національному агентству з питань запобігання корупції на його письмовий запит, здійснений з метою виконання повноважень, визначених Законом "Про запобігання корупції", довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи;
обов'язок нотаріуса надавати на письмовий запит Національного агентства з питань запобігання корупції інформацію про вступ фізособи у права спадкоємця з обов'язковим зазначенням повних даних про таку особу та даних про майно, отримане за правом успадкування;
надання Національному агентству з питань запобігання корупції безпосереднього автоматизованого доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
обов'язок депозитарних установ надавати інформацію, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмову вимогу Національного агентства з питань запобігання корупції - стосовно відомостей про власників цінних паперів, операцій на рахунках власників цінних паперів, а також про операції на рахунках емітентів цінних паперів під час здійснення повноважень, передбачених Законом Про запобігання корупції".
Закон набрав чинності 18 жовтня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням у газеті "Голос України" від 17.10.2019 N 198, крім змін до ст. 46, 52 Закону "Про запобігання корупції", які вводяться в дію з 1 січня 2020 року.

Уряд визначив порядок і умови страхування профвідповідальності арбітражного керуючого
Кабмін постановою від 16.10.2019 N 872 визначив, що страхування професійної відповідальності арбітражного керуючого здійснюється шляхом укладання договору цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого. Загальні умови і порядок здійснення страхування професійної відповідальності арбітражного керуючого за шкоду, заподіяну внаслідок неумисних дій або помилки під час здійснення ним повноважень, визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком, який має право здійснювати страхову діяльність на території України відповідно до вимог Закону "Про страхування" та отримав в установленому порядку ліцензію на здійснення добровільного страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого за шкоду, яку може бути завдано у зв'язку з виконанням його обов'язків. Конкретні умови страхування визначаються в договорах страхування, укладених відповідно до законодавства.
Мінімальний розмір щорічної страхової суми арбітражного керуючого становить 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

16.10.2019

Затверджено уніфіковану форму акта перевірки дотримання ліцензійних умов у сфері провадження профдіяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
НКЦПФР рішенням від 29.08.2019 N 469 затвердила уніфіковану форму Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов у сфері провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів).
Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 вересня 2019 р. за N 1046/34017 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

15.10.2019

Зміни до Положення про екстрену підтримку Нацбанком ліквідності банків
Нацбанк постановою від 04.10.2019 N 119 затвердив зміни до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків.
Змінами передбачено установлення додаткових вимог до наданих банком кредитів, майнові права за якими надаються в заставу Нацбанку. Зокрема, Нацбанк має право не приймати в забезпечення за кредитом екстреної підтримки майнові права за кредитним договором банку з юрособою, якщо вона має прострочену заборгованість у інших банках, та майнові права за кредитним договором із фізособою, якщо вона має прострочену заборгованість більше ніж на 7 днів у інших банках.
Постанова набрала чинності 11 жовтня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 10.10.2019 р.

Добровільність застосування національних стандартів
Президент підписав Закон від 20.09.2019 N 124-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію". Серед іншого цим Законом встановлено добровільність застосування національних стандартів. Закон набирає чинності через 1 рік з дня його опублікування, за винятком окремих положень, які набирають чинності через 3 роки з дня опублікування Закону.

Підписано Закон щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні
Президент підписав Закон від 20.09.2019 N 132-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні".
Змінами до Господарського процесуального кодексу передбачено, що:
обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованих підстав вважати їх недостовірними або визнаними у зв'язку з примусом;
обвинувальний вирок суду в кримінальному провадженні або постанова суду, якою особу притягнуто до адміністративної відповідальності у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов'язковими для господарського суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою;
обставини, встановлені рішенням третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу, виправдувальним вироком суду у кримінальному провадженні, ухвалою про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності, підлягають доказуванню в загальному порядку при розгляді справи господарським судом;
достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.
Законом врегульовано деякі питання забезпечення виконання договірних зобов'язань. Так, передбачено, що зобов'язання може бути забезпечено переданням кредитору у довірчу власність майна - об'єкта забезпечення. Кредитор виступає у якості власника майна та може реалізовувати об'єкт забезпечення від свого імені у разі невиконання боржником своїх зобов'язань.
Скасовується експертна грошова оцінка земельних ділянок приватної власності, які передаються в заставу, та сплата пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, за винятком окремих положень.

Нова форма заяви про застосування спрощеної системи оподаткування
Мінфін наказом від 16.07.2019 N 308 затвердив:
форму заяви про застосування спрощеної системи оподаткування;
форму розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування;
форму запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку;
форму витягу з реєстру платників єдиного податку.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 вересня 2019 р. за N 1054/34025 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

11.10.2019

Визначено процедуру встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та кормів
Кабмін постановою від 09.10.2019 N 869 затвердив Порядок встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та кормів.
Цей Порядок визначає процедуру встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та кормів (далі - спеціальні умови імпорту) відповідно до Закону "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".
Встановлення спеціальних умов імпорту є засобом усунення чи зменшення до прийнятного рівня загрози для здоров'я людини та/або тварини, пов'язаної із ризиком наявності небезпечного фактора у вантажі, що ввозиться (пересилається) на митну територію України.
Держпродспоживслужба на підставі результатів державного контролю вантажів з харчовими продуктами та кормами, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, якими встановлено невідповідність харчових продуктів або кормів, що походять з інших країн, інформації, отриманої від компетентних органів країн-експортерів, наукових установ та відповідних міжнародних організацій, членом яких є Україна, а також результатів державного контролю, здійсненого компетентним органом України у відповідній країні-експортері, здійснює оцінку відповідного ризику та у разі перевищення ним прийнятного рівня подає протягом 5 робочих днів пропозиції Мінекономіки щодо необхідності встановлення спеціальних умов імпорту.
Мінекономіки протягом 5 робочих днів розглядає пропозиції Держпродспоживслужби стосовно запровадження спеціальних умов імпорту та приймає рішення про встановлення або відмову у встановленні спеціальних умов імпорту.
У разі прийняття рішення Мінекономіки про встановлення спеціальних умов імпорту Держпродспоживслужба встановлює спеціальні умови щодо вантажів з продуктами, які надходять з відповідної країни або її окремої території (зони або компартмента).
Спеціальні умови щодо вантажів з продуктами, які надходять з відповідної країни або її окремої території (зони або компартмента), можуть включати особливі умови імпорту вантажів, зокрема:
проведення діагностичних досліджень стосовно тварин, з яких отримано харчові продукти та корми тваринного походження, та/або умов їх вакцинацій та/або карантинування;
методи обробки та/або переробки харчових продуктів та кормів залежно від території їх походження (країна, її окрема територія, зона або компартмент);
обов'язковість ввезення вантажу через призначений прикордонний інспекційний пост або призначений пункт пропуску на державному кордоні України;
обов'язковість проведення лабораторного дослідження (випробування) відібраного з вантажу зразка та супроводження вантажу відповідним висновком (звітом) акредитованої лабораторії;
обов'язковість іншого заходу за умови, що такий застосовується хоча б однією країною-експортером щодо вантажів, які ввозяться (пересилаються) на її територію, або якщо такий захід рекомендований відповідною міжнародною організацією, членом якої є Україна.

ВР схвалила Програму діяльності Уряду: зростання економіки на 40% та створення 1 млн робочих місць за 5 років
Постановою Верховної Ради від 04.10.2019 N 188-IX схвалено Програму діяльності Кабінету Міністрів України.
Ця Програма - це набір пріоритетних цілей, які ставить перед собою Уряд для того, щоб українці жили довше, безпечніше, заможніше та щасливіше.
В основу Програми покладено людиноцентричний підхід. Тому запропоновані урядові цілі спрямовані переважно не на покращення абстрактних показників, а на вирішення конкретних проблем людей в різних соціальних ролях та життєвих ситуаціях.
Роботу Уряду передбачається побудувати таким чином, щоб за 5 років досягнути таких результатів:
економіка України (ВВП) зросте на 40 %;
буде створено 1 млн нових робочих місць;
залучено 50 млрд. доларів прямих іноземних інвестицій;
відбудеться очевидний розвиток інфраструктури, зокрема всі основні дороги (24000 км) будуть приведені у хороший стан, активно розвиватиметься залізниця, побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів;
кожен українець буде забезпечений на рівні реального прожиткового мінімуму;
рівень забруднення довкілля зменшиться принаймні на 20 %;
демографічний тренд буде позитивним (народжуватиметься і повертатиметься в Україну більше людей, ніж помиратиме і виїжджатиме).
Досягнення цього, як зазначено в Програмі, буде міцним фундаментом для реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору.

10.10.2019

Внесено зміни до Правил постачання природного газу
НКРЕКП постановою від 07.10.2019 N 2081 внесла зміни до розділу VI Правил постачання природного газу.
Зокрема, уточнено, що у разі виявлення постачальником порушень, зазначених у пп. 1 і 2 п. 6 зазначеного розділу, акт-претензія складається представниками постачальника після пред'явлення ними службових посвідчень у присутності побутового споживача (власника або наймача об'єкта споживача) або представника споживача, постачання якому здійснюється в рамках виконання спеціальних обов'язків, покладених Кабміном на суб'єктів ринку природного газу на підставі ст. 11 Закону "Про ринок природного газу", і скріплюється їхніми підписами.
У разі відмови побутового споживача або споживача, постачання якому здійснюється в рамках виконання спеціальних обов'язків, покладених Кабміном на суб'єктів ринку природного газу на підставі ст. 11 Закону, від підписання акта-претензії про це зазначається в акті-претензії.
Акт-претензія щодо відмови споживача в доступі до території об'єкта побутового споживача або споживача, постачання якому здійснюється в рамках виконання спеціальних обов'язків, покладених Кабміном на суб'єктів ринку природного газу на підставі ст. 11 Закону, вважається дійсним, якщо його підписали представник постачальника та одна незаінтересована особа (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувач або управитель будинку, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представник органу місцевого самоврядування тощо) за умови посвідчення їх осіб або три представники постачальника, що засвідчується відеозйомкою.
У разі відмови побутового споживача або споживача, постачання якому здійснюється в рамках виконання спеціальних обов'язків, покладених Кабміном на суб'єктів ринку природного газу на підставі ст. 11 Закону, від підписання акта-претензії про це робиться відмітка в обох примірниках акта-претензії і другий примірник надсилається побутовому споживачеві або споживачеві, постачання якому здійснюється в рамках виконання спеціальних обов'язків, покладених Кабміном на суб'єктів ринку природного газу на підставі ст. 11 Закону, реєстрованим поштовим відправленням.

Розподіл природного газу: НКРЕКП внесла зміни до деяких НПА
НКРЕКП постановою від 07.10.2019 N 2080 затвердила зміни до Кодексу газорозподільних систем.
Зокрема, уточнено, що розрахунки споживача за послугу розподілу природного газу, що надається Оператором ГРМ за договором розподілу природного газу, здійснюються виходячи з величини річної замовленої потужності об'єкта (об'єктів) споживача та оплачуються споживачем рівномірними частками протягом календарного року.
Місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається як добуток 1/12 річної замовленої потужності об'єкта (об'єктів) споживача на тариф, встановлений НКРЕКП для відповідного Оператора ГРМ із розрахунку місячної вартості одного кубічного метра замовленої потужності.
До встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу, виходячи із річної замовленої потужності об'єкта (об'єктів) споживача відповідно до Кодексу, оплата послуг здійснюється за тарифами, встановленими НКРЕКП для Оператора ГРМ, за фізичний обсяг розподілу природного газу.
Також затверджено зміни до Типового договору розподілу природного газу та Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу.

Затверджено нове Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих
Мін'юст наказом від затвердив Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих.
Це Положення визначає порядок утворення при Мін'юсті як державному органі з питань банкрутства Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих, її завдання, функції та засади діяльності.
Основним завданням Комісії є розгляд питань та прийняття рішень щодо притягнення арбітражних керуючих до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 30 вересня 2019 р. за N 1068/34039 та набирає чинності з дня введення в дію Кодексу з процедур банкрутства, а саме з 21 жовтня 2019 року, але не раніше дня офіційного опублікування наказу.

Затверджено нове Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих
Мін'юст наказом від 25.09.2019 N 2994/5 затвердив Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих.
Це Положення визначає порядок утворення при Мін'юсті як державному органі з питань банкрутства Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих, її завдання, функції та засади діяльності.
Основним завданням Комісії є перевірка спеціальних знань осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 30 вересня 2019 р. за N 1067/34038 та набирає чинності з дня введення в дію Кодексу з процедур банкрутства, а саме з 21 жовтня 2019 року, але не раніше дня офіційного опублікування наказу.

Встановлено новий порядок використання посвідчення та печатки арбітражного керуючого
Мін'юст наказом від 24.09.2019 N 2984/5 затвердив Порядок використання посвідчення і печатки арбітражного керуючого.
Цей Порядок встановлює порядок видачі й використання посвідчення арбітражного керуючого, а також використання печатки арбітражного керуючого.
Посвідчення є офіційним документом, який посвідчує особу та підтверджує встановлені Кодексом з процедур банкрутства повноваження власника посвідчення.
Замовляє виготовлення бланків посвідчень Мін'юст. Бланки посвідчень виготовляються за описом посвідчення арбітражного керуючого (додаток 1).
Мін'юст видає посвідчення безкоштовно одночасно з видачею свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.
Виготовлення печатки арбітражного керуючого замовляє арбітражний керуючий. Печатка виготовляється за описом печатки арбітражного керуючого (додаток 5).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 вересня 2019 р. за N 1057/34028 та набирає чинності з дня введення в дію Кодексу з процедур банкрутства, а саме з 21 жовтня 2019 року, але не раніше дня офіційного опублікування наказу.

Підписано Закон щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень
Президент підписав Закон від 20.09.2019 N 123-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень".
Під географічним зазначенням розуміється найменування місця, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином цим географічним місцем походження, і хоча б один з етапів виробництва якого (виготовлення (видобування) та/або переробка, та/або приготування) здійснюється на визначеній географічній території.
Право на державну реєстрацію географічного зазначення має об'єднання осіб, які в зазначеному географічному місці виробляють товар та/або видобувають, та/або переробляють сировину для товару, особлива якість, репутація чи інші характеристики якого зумовлені цим географічним місцем.
При цьому об'єднання осіб означає будь-яку сукупність осіб незалежно від її організаційно-правової форми або складу.
Одна фізична або юридична особа має право на реєстрацію географічного зазначення у разі, якщо:
вона є єдиним виробником, який у цьому географічному місці виробляє товар та/або видобуває, та/або переробляє сировину для товару та бажає подати заявку на реєстрацію географічного зазначення;
географічна територія, на якій здійснюється виробництво (видобування) та/або переробка, та/або приготування товару, має характеристики, які істотно відрізняються від прилеглих територій, або характеристики товару відрізняються від товарів, вироблених на прилеглих територіях.
Для реєстрації географічного зазначення товар, для якого заявляється це зазначення, повинен відповідати специфікації товару, погодженій спеціально уповноваженим органом.
Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.

09.10.2019

Визначено новий перелік обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого
Мін'юст наказом від 02.10.2019 N 3076/5 затвердив Перелік обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.
Перелік складається із 10-ти розділів:
Банкрутство;
Економіка;
Цивільне законодавство та договірні відносини;
Господарське законодавство;
Господарський процес;
Трудове та пенсійне законодавство;
Виконавче провадження;
Приватизація та оцінка майна;
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
Контроль за господарською діяльністю суб'єктів господарювання та відповідальність за порушення законодавства у сфері банкрутства.

Затверджено Порядок організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство
Кабмін постановою від 02.10.2019 N 865 затвердив Порядок організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність).
Документ визначає порядок функціонування електронної торгової системи, процедуру авторизації електронних майданчиків, порядок надання доступу авторизованим електронним майданчикам до електронної торгової системи та розмір плати за такий доступ, розмір та порядок сплати винагороди операторам електронних майданчиків, порядок організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), розмір гарантійного внеску, порядок його сплати та повернення, додаткові умови оголошення про проведення аукціону.
Державне підприємство "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ", що належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, визначено відповідальним за забезпечення функціонування електронної торгової системи з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність) - адміністратором зазначеної електронної торгової системи.
Постанова набрала чинності 9 жовтня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 09.10.2019 N 193, крім розд. IV - X Порядку, які набирають чинності з 21 жовтня 2019 року.

08.10.2019

Реєстр великих платників податків на 2020 рік
ДПС наказом від 26.09.2019 N 98 затвердила Реєстр великих платників податків на 2020 рік.
До Реєстру включено 1660 платників.

Внесено зміни до Положення про Комісію з питань розгляду скарг у сфері держреєстрації
Мін'юст наказом від 02.10.2019 N 3069/5 вніс зміни до Положення про Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.
Пункт 10 розд. III Положення доповнено нормами, якими передбачено, що Міністр юстиції України, його перший заступник або заступник Міністра з питань державної реєстрації можуть повернути скаргу на повторний розгляд комісії з мотивів невідповідності висновку вимогам законодавства та/або у разі, якщо комісією не було досліджено обставини скарги в повному обсязі. За потреби повторний розгляд відбувається з повторним викликом сторін.
За результатами повторного розгляду подається новий висновок, у якому враховуються або відхиляються зауваження Міністра юстиції України, його першого заступника або заступника Міністра з питань державної реєстрації з відповідним обґрунтуванням.

НКРЕКП затвердила 36 нових форм звітності з моніторингу для учасників ринку електроенергії
НКРЕКП постановою від 24.09.2019 N 2000 внесла зміни до своєї постанови від 29.03.2019 N 450 "Про затвердження форм звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення".
Затверджено 36 нових форм звітності з моніторингу для учасників ринку електроенергії.
Затверджено інструкції щодо заповнення відповідних форм звітності.
Постанова набрала чинності 9 жовтня 2019 року, опубліковано в Урядовому кур'єрі від 08.10.2019 N 192.

Внесено зміни до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адмінправопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
МВС наказом від 28.08.2019 N 734 затвердило зміни до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі.
Інструкцію доповнено розділом, яким визначаються особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 121 КпАП.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції від 18 вересня 2019 р. за N 1037/34008, набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

07.10.2019

Нові Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою з 1 січня 2020 року
Наказом від 09.09.2019 N 686 Мінінфраструктури затвердило:
Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, крім видань, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження;
Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження.
Тарифи застосовуватимуться на передплату видань з доставкою з 1 січня 2020 року.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 вересня 2019 р. за N 1052/34023 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім положення щодо визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінінфраструктури від 27.03.2018 N 140 "Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою", яке набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Змінено Ліцензійні умови провадження госпдіяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця
Постановою від 03.10.2019 N 2029 НКРЕКП внесла зміну до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця, а саме уточнила визначення терміну "перехресне субсидіювання".
Згідно зі зміною перехресне субсидіювання - переміщення коштів, отриманих від провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця, для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного або декількох суб'єктів господарювання, крім переміщення коштів на господарську діяльність, що здійснюється в рамках виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадку їх покладення Кабміном.
Раніше під перехресним субсидіюванням розумілося переміщення доходу від провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного або декількох суб'єктів господарювання.

04.10.2019

Нацбанк встановив розмір середньозваженої процентної ставки за залученими депозитами фізосіб за III квартал 2019 року
Лист від 03.10.2019 N 31-0006/51362:
в національній валюті - 13,01 % річних;
в іноземній валюті - 2,61 % річних.

03.10.2019

Відбір зовнішнього аудитора держбанків: Кабмін визначив критерії
Відповідно до п. 21 ч. 7 ст. 7 Закону "Про банки і банківську діяльність" Кабмін постановою від 02.10.2019 N 859 затвердив критерії відбору зовнішнього аудитора державного банку.
Документом передбачено такі критерії:
включення суб'єкта аудиторської діяльності до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який надає право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
відсутність у суб'єкта аудиторської діяльності, включеного до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який надає право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес (далі - суб'єкт аудиторської діяльності), його керівника та/або аудиторів будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх 3 років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність;
відсутність у суб'єкта аудиторської діяльності існуючого та/або потенційного конфлікту інтересів і загроз незалежності під час надання аудиторських послуг;
наявність у суб'єкта аудиторської діяльності не менш як 5 років досвіду з проведення обов'язкового річного аудиту фінансової звітності державних банків України та/або системно важливих банків, перелік яких визначено Нацбанком;
незастосування до суб'єкта аудиторської діяльності, власників його істотної участі або пов'язаних з ним осіб протягом останніх 12 місяців спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів Україною та/або іноземними державами - членами Організації економічного співробітництва та розвитку, та/або Європейським Союзом.

Відновлено дію Тимчасового порядку виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення ТЗ
2 жовтня 2019 року Кабмін прийняв постанову N 862, якою передбачено відновлення дії Тимчасового порядку виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, затвердженого постановою Кабміну від 12.12.2018 N 1077, та постанови Кабміну від 13.02.2019 N 101 "Питання митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України".
Також уточнено, що вищезазначений Тимчасовий порядок втрачає чинність 1 січня 2020 року.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

В Україні запроваджується експериментальний проект з організації централізованого надсилання правоохоронними органами електронних доручень на проведення митного огляду товарів та комерційних ТЗ
Кабмін погодився з пропозицією Мінфіну щодо реалізації до 31 грудня 2019 р. експериментального проекту з організації централізованого надсилання правоохоронними органами в електронному вигляді доручень відповідно до п. 14 вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України та з урахуванням ст. 3 Указу Президента від 09.07.2019 N 505 "Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів".
Відповідне рішення закріплено у постанові Кабміну від 02.10.2019 N 861.
Установлено, що:
координатором експериментального проекту є Мінфін;
учасниками експериментального проекту є державні органи, на які поширюється дія постанови Кабміну від 23.05.2012 N 467 "Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України" в частині направлення у рамках кримінального провадження доручень на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення;
учасники експериментального проекту використовують на безоплатній основі тестову версію інформаційної системи, що забезпечує централізоване надсилання правоохоронними органами та отримання органами доходів і зборів в електронному вигляді доручень на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення;
доручення на проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення надсилаються правоохоронними органами органам доходів і зборів централізовано в електронному вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої посадової особи правоохоронного органу та обов'язково повинні містити інформацію про підстави їх надсилання, номер відповідного провадження (справи), строк виконання, відомості про товари, осіб, які їх переміщують, та/або про транспортні засоби комерційного призначення, з використанням яких можуть бути вчинені порушення законодавства з питань державної митної справи. У разі відсутності в дорученні усієї інформації таке доручення не є підставою для проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів, про що невідкладно інформується відповідний правоохоронний орган шляхом направлення повідомлення електронними каналами зв'язку;
максимальний строк дії доручень, які надсилаються до органів доходів і зборів, не може перевищувати 90 календарних днів з моменту надсилання;
адміністратором тестової версії інформаційної системи є Державна митна служба.

З 1 січня 2020 року почнуть діяти нові Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку
НКРЗІ рішенням від 03.09.2019 N 403 затвердила Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку на період з 01 січня 2020 року.
Оператори мають право знижувати Граничні тарифи, але не нижче собівартості відповідної послуги.
У Граничних тарифах ураховано вартість бланків, які використовуються при наданні універсальних послуг поштового зв'язку.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 вересня 2019 р. за N 1048/34019 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено Порядок формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих
Мін'юст наказом від 19.09.2019 N 2969/5 затвердив Порядок формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.
Єдиний реєстр арбітражних керуючих України (далі - Єдиний реєстр) - сукупність відомостей про арбітражних керуючих України, які отримали в установленому законодавством порядку свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, та інформації про їх діяльність, яку Мін'юст отримує у процесі реалізації своїх повноважень як державного органа з питань банкрутства та від арбітражних керуючих.
Єдиний реєстр формується і ведеться Мін'юстом у складі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Єдиний реєстр формується з метою:
ведення у повному обсязі обліку арбітражних керуючих, а також виданих, переоформлених свідоцтв про право на здійснення діяльності арбітражних керуючих та їх дублікатів, анульованих свідоцтв;
формування інформації про арбітражних керуючих та їх діяльність, необхідної для автоматизованого відбору кандидатів на призначення господарським судом арбітражного керуючого у справах про банкрутство (неплатоспроможність).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 вересня 2019 р. за N 1049/34020 та набирає чинності з дня введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства, а саме з 21 жовтня 2019 року.

Внесено зміни до Порядку контролю за дотриманням профучасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері фінмоніторингу
НКЦПФР рішенням від 29.08.2019 N 470 внесла зміни до п. 2 розд. II Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Зокрема, уточнено, що включення суб'єкта первинного фінансового моніторингу до плана-графіка проведення перевірок здійснюється на підставі оцінки ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Раніше відповідною нормою було передбачено, що періодичність планових виїзних перевірок встановлюється залежно від ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Також виключено норму, відповідно до якої суб'єктів первинного фінансового моніторингу з високим ризиком перевіряють один раз на рік; із середнім ризиком - не частіше одного разу на 3 роки; з незначним ризиком - не частіше одного разу на 5 років.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 17 вересня 2019 р. за N 1028/33999 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено Положення про Міністерство цифрової трансформації
Кабмін постановою від 18.09.2019 N 856 затвердив Положення про Міністерство цифрової трансформації України.
Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифри) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном.
Мінцифри є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики: у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері надання електронних та адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації; у сфері розвитку IT-індустрії.
Мінцифри забезпечує виконання функцій центрального засвідчувального органу.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування, за винятком окремих положень

02.10.2019

Уряд схвалив концептуальні напрями здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі с/г земель
Кабмін розпорядженням від 29.09.2019 N 882-р схвалив концептуальні напрями здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі земель сільськогосподарського призначення.
Концептуальні напрями реалізуються з метою:
створення передумов для запровадження обігу землі;
запровадження фінансових механізмів, які створять можливість для малих сільськогосподарських товаровиробників купувати землю сільськогосподарського призначення;
забезпечення рівних можливостей для сільськогосподарських товаровиробників під час доступу до кредитного ресурсу з метою придбання земель сільськогосподарського призначення.
Строки реалізації - III квартал 2020 року.
Документом пропонуються такі механізми:
здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам;
часткове гарантування за кредитами сільськогосподарським товаровиробникам на купівлю землі.
Малі сільськогосподарські товаровиробники зможуть отримувати підтримку або за одним з цих механізмів, або за обома одночасно. Критерії визначення сільськогосподарських товаровиробників малими будуть встановлені Мінекономіки.

Переказувати кошти за парою реквізитів "Код банку" та "Рахунок" можна до 12 січня 2020 року включно
Нацбанк постановою від 26.09.2019 N 118 вніс зміни до своєї постанови від 28.12.2018 року N 162 "Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні", якими передбачено продовження до 12 січня 2020 року можливості заповнення пари реквізитів "Код банку" та "Рахунок" у документах на переказ коштів. Зазначимо, що раніше така можливість була передбачена до 31 жовтня 2019 року.
Тобто включно до 12 січня 2020 року банки прийматимуть до виконання документи на переказ коштів, у яких заповнено або пара реквізитів "Код банку" та "Рахунок", або рахунок за стандартом IBAN, а з 13 січня 2020 року - виключно рахунок за стандартом IBAN.
Постанова набрала чинності 2 жовтня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 01.10.2019 р.

01.10.2019

Президент визначив цілі сталого розвитку України на період до 2030 року
З метою забезпечення національних інтересів України щодо сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня та якості життя населення, додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина Президент підписав Указ від 30.09.2019 N 722/2019, яким визначено цілі сталого розвитку України на період до 2030 року.
Загалом документом визначено 17 цілей, серед яких:
подолання бідності;
подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства;
забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією;
забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх;
сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх;
створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям;
забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва;
збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку;
захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття;
сприяння побудові миролюбного и відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях.
Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року є орієнтирами для розроблення проектів прогнозних і програмних документів, проектів нормативно-правових актів з метою забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.

30.09.2019

Діє Положення про Міністерство енергетики та захисту довкілля
Кабмін постановою від 18.09.2019 N 847 затвердив Положення про Міністерство енергетики та захисту довкілля України.
Міністерство енергетики та захисту довкілля України (Мінекоенерго) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном.
Мінекоенерго є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує:
1) формування та реалізацію державної політики:
у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки;
в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах;
у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, лісового та мисливського господарства;
2) формування державної політики:
у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;
у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, а також здійснення державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення;
у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (крім питань забезпечення енергоефективності будівель та інших споруд);
3) формування державної політики щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та у галузях електроенергетики і теплопостачання.
Постанова набрала чинності 28 вересня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 28.09.2019 N 186.

НКРЕКП визначила ставку внеску на регулювання на IV квартал 2019 року
НКРЕКП постановою від 24.09.2019 N 2017 визначила ставку внеску на регулювання на IV квартал 2019 року у розмірі 0,080 %.
Нагадаємо, що внески на регулювання сплачуються суб'єктами господарювання, які зазначені в Реєстрі суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП незалежно від форм власності, зокрема:
з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії;
з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), надання послуг установки LNG, постачання природного газу;
з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом;
з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках, включаючи установки для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);
з централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами).

27.09.2019

Визначено механізм ведення реєстру суб'єктів проведення обов'язкового техконтролю ТЗ
МВС наказом від 28.08.2019 N 736 затвердило Порядок ведення реєстру суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю.
Цей Порядок визначає механізм ведення Головним сервісним центром МВС реєстру суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів (далі - реєстр СОТК).
Головний сервісний центр МВС забезпечує відповідність даних про суб'єкта проведення обов'язкового технічного контролю, що вносяться до реєстру СОТК, даним документів, що надійшли з Мінінфраструктури, на підставі яких здійснюється їх внесення.
Унесення даних про суб'єкта проведення обов'язкового технічного контролю до реєстру СОТК здійснюють визначені адміністратором відповідальні за ведення реєстру працівники Головного сервісного центру МВС.
Підставами для внесення даних про суб'єкта проведення обов'язкового технічного контролю до реєстру СОТК є:
письмова інформація Мінінфраструктури про відповідність поданих суб'єктом господарювання документів вимогам п. 5, 6 Порядку проведення обов'язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу;
повідомлення про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам щодо проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів за формою, установленою додатком 1 до Порядку проведення обов'язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, а також копії правовстановлюючих документів на право володіння чи користування земельною ділянкою та виробничими будівлями, у разі використання пересувного устатковання - копії документів на транспортний засіб, що використовується для забезпечення діяльності, та завірені суб'єктом господарювання (ФОП) кольорові фотографії (13 х 18 сантиметрів) з відображенням усіх місць надання послуги (загальний вигляд території з виробничим приміщенням, робочі місця з установленим обладнанням та вигляд обладнаного місця прийому громадян);
засвідчена підписом суб'єкта господарювання та скріплена печаткою (за наявності) копія атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності згідно із Законом "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" разом зі сферою акредитації, наведеної в додатку до атестата про акредитацію, що є його невід'ємною частиною, а також паспортом, що містить інформацію про устатковання та персонал, відповідно до додатка 1 до Порядку проведення обов'язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу.
У разі надходження до Головного сервісного центру МВС від Мінінфраструктури вищезазначених документів Головний сервісний центр МВС протягом 3-х робочих днів з дня їх надходження вносить дані про суб'єкта проведення обов'язкового технічного контролю в обсягах, установлених розд. III Порядку ведення реєстру суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю, до реєстру СОТК, присвоює суб'єкту господарювання порядковий номер у реєстрі СОТК, про що інформує суб'єкта проведення обов'язкового технічного контролю.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 вересня 2019 р. за N 1036/34007 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

26.09.2019

Визначено порядок проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг
Відповідно до ч. 14 ст. 40 Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" Мінфін наказом від 29.08.2019 N 362 затвердив Порядок проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг.
Цей Порядок визначає порядок організації, проведення та оформлення результатів перевірок з контролю якості аудиторських послуг.
Основними завданнями перевірки з контролю якості аудиторських послуг є:
перевірка якості аудиторських послуг щодо дотримання суб'єктами аудиторської діяльності (далі - САД) міжнародних стандартів аудиту, принципу незалежності, ефективності внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг, вимог Закону;
тестування внутрішніх процедур, здійснення перевірки робочих документів, аудиторських звітів та інших звітів, договорів про надання аудиторських послуг, внутрішніх розпорядчих актів суб'єкта аудиторської діяльності, якими визначаються політика і процедури, що мають застосовуватися під час надання аудиторських послуг;
розроблення обов'язкових до виконання рекомендацій щодо усунення виявлених під час перевірки з контролю якості аудиторських послуг недоліків і порушень та запобігання їм надалі.
Перевірки з контролю якості аудиторських послуг здійснюються:
- в обов'язковому порядку щодо:
САД, які надають послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності великих підприємств, банків, професійних учасників фондового ринку та емітентів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, - один раз на 3 роки;
САД, які надають послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності, крім тих, які здійснюють обов'язковий аудит фінансової звітності великих підприємств, банків, професійних учасників фондового ринку та емітентів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, - один раз на 6 років;
- за ініціативою САД, які надають послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
Загальний строк проведення перевірки з контролю якості аудиторських послуг за місцезнаходженням САД становить не більше 15 робочих днів. За рішенням Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю/Комітету з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати можливе продовження цього строку ще на 15 робочих днів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 17 вересня 2019 р. за N 1026/33997 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Мораторій на купівлю-продаж с/г земель пропонують скасувати з 1 жовтня 2020 року
Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проект Закону N 2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".
Зокрема, документом пропонується скасувати заборону на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності.
Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть:
громадяни України;
юрособи, утворені за законодавством України;
територіальні громади;
держава.
Іноземці та особи без громадянства зможуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов'язані будуть здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності.
Згідно з проектом сукупна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина, юрособи, утвореної за законодавством України, з урахуванням пов'язаних осіб або юросіб, утворених за законодавством України, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера):
в межах однієї області або Автономної Республіки Крим не повинна перевищувати 15 % земель сільськогосподарського призначення такої області або Автономної Республіки Крим;
не повинна перевищувати 0,5 % земель сільськогосподарського призначення України.
Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення матиме її орендар за умови сплати ним ціни, за якою вона продається.
У випадку прийняття Закон набере чинності з 1 жовтня 2020 року.

Встановлено тариф на послуги постачальника електроенергії "останньої надії" на IV квартал 2019 року
НКРЕКП постановою від 24.09.2019 N 2023 установила тариф на послуги постачальника "останньої надії" на IV квартал 2019 року на рівні 373,77 грн/МВт·год (без урахування ПДВ).
Постанова набирає чинності з 1 жовтня 2019 року.

25.09.2019

Скасовано ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій
Президент підписав Закон від 18.09.2019 N 102-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню".
Зокрема, Законом передбачено скасування ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій.
Право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій суб'єкт господарювання набуває шляхом подання до НКРЗІ повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.
Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без подання повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій забороняється.
Суб'єкт господарювання під час провадження діяльності у сфері телекомунікацій зобов'язаний виконувати передбачені законом, Правилами здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та іншими нормативно-правовими актами у сфері телекомунікацій обов'язки оператора, провайдера телекомунікацій.
Діяльність у сфері телекомунікацій, що передбачає використання обмеженого (радіочастотного та/або номерного) ресурсу, здійснюється після отримання відповідних ліцензії та/або дозволу (ліцензій та/або дозволів), необхідність отримання яких визначена законом.
Закон набирає чинності через 3 місяці з дня його опублікування, а саме з 25 грудня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 25.09.2019 N 183.
Оператори, провайдери телекомунікацій, інформація про яких внесена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, вважаються такими, що подали повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.
Оператори, провайдери телекомунікацій, інформація про яких внесена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, у разі невідповідності відомостей про таких суб'єктів господарювання у реєстрі повинні протягом 3-х місяців з дня набрання чинності цим Законом подати до НКРЗІ повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій згідно із ст. 42 Закону "Про телекомунікації".

Удосконалено процедуру фінансової реструктуризації
Президент підписав Закон від 19.09.2019 N 112-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації".
Зокрема, уточнено, що відступлення права вимоги у процедурі фінансової реструктуризації відбувається відповідно до законодавства. Залучений кредитор має право відступити право вимоги до боржника у будь-який момент під час проведення процедури фінансової реструктуризації, а також за укладеним планом фінансової реструктуризації. У такому разі до нового залученого кредитора переходять всі права та обов'язки первісного залученого кредитора.
У разі здійснення відступлення права вимоги за договорами, укладеними на виконання плану фінансової реструктуризації, новий кредитор набуває всіх прав, передбачених Законом "Про фінансову реструктуризацію".
Закон набрав чинності 25 вересня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням у газеті "Голос України" від 24.09.2019 N 182.

З 2021 року запроваджується єдина звітність з ЄСВ і ПДФО
Президент підписав Закони від 19.09.2019 N 115-IX та N 116-IX, якими передбачено запровадження подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб.
Установлено, що платники податків, у тому числі податкові агенти, платники єдиного внеску, зобов'язані подавати контролюючим органам у строки, встановлені Податковим кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з розбивкою по місяцях звітного кварталу.
Закони набирають чинності з 1 січня 2021 року.

Банки отримали право заокруглювати суми касових операцій у зв'язку із вилученням монет дрібних номіналів
Нацбанк постановою від 24.09.2019 N 117 вніс зміни до своєї постанови від 20.06.2019 N 82 "Про вилучення з готівкового обігу монет дрібних номіналів", згідно з якими банки України під час вилучення з готівкового обігу монет дрібних номіналів відповідно до підстав, визначених законодавством України, мають право:
проводити заокруглення сум касових операцій за правилами, установленими п. 4 постанови Нацбанку від 15.03.2018 N 25 "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів";
застосовувати правила п. 4 постанови N 25 за кожним касовим документом.
Результати заокруглення є іншими операційними доходами/витратами банку.
Постанова набрала чинності 25 вересня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 24.09.2019 р.

Президент схвалив реформу держслужби
Президент підписав Закон від 19.09.2019 N 117-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади".
Зокрема, Законом передбачено спрощення порядку прийняття на державну службу та звільнення з неї, підвищення відповідальності державних службовців за досягнення результатів своєї діяльності, а також запровадження можливості контрактної державної служби.
Закон набрав чинності 25 вересня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням у газеті "Голос України" від 24.09.2019 N 182, за винятком окремих положень, зокрема щодо контракту про проходження державної служби, які набирають чинності з 1 січня 2020 року.

Удосконалено охорону прав на компонування напівпровідникових виробів
Президент підписав Закон від 19.09.2019 N 111-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів", згідно з яким, зокрема:
надано нове визначення термінів "компонування напівпровідникового виробу", "напівпровідниковий виріб" тощо;
уточнено умови надання правової охорони та умови охороноздатності компонування напівпровідникового виробу;
змінено вимоги до заявки на реєстрацію;
удосконалено порядок проведення експертизи заявок;
уточнено перелік прав та обов'язків, що випливають з державної реєстрації компонування напівпровідникового виробу.
Закон набрав чинності 26 вересня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням у газеті "Голос України" від 25.09.2019 N 183.

Затверджено уніфіковану форму акта перевірки дотримання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти
МОН наказом від 05.08.2019 N 1070 затвердило уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти.
Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 серпня 2019 р. за N 1005/33976 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

24.09.2019

Фіктивне підприємництво декриміналізували
Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 18.09.2019 N 101-IX "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес".
Із Кримінального кодексу виключено статтю, якою встановлювалася відповідальність за фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юросіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.
Також підвищено розміри штрафів за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
Закон набирає чинності з 25 вересня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 24.09.2019 N 181.

Діє Закон щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю ТЗ
Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 11.09.2019 N 54-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю".
Зокрема, вносяться зміни до Закону "Про автомобільний транспорт", згідно з якими за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5 % до 10 % включно при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі 500 нмдг; перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 10 % до 20 % при перевезенні вантажу без відповідного дозволу - штраф у розмірі 1000 нмдг; перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм понад 20 % при перевезенні вантажу без відповідного дозволу - штраф у розмірі 2000 нмдг.
Крім цього, Кодекс про адміністративні правопорушення доповнено нормою, якими визначено, що порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами - тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі: 500 нмдг - у разі перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5 % до 10 % включно; 1000 нмдг - у разі перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм понад 10 %, але не більше 20 %; 2000 нмдг - у разі перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм понад 20 %.
При цьому закріплюється можливість фіксації вищезазначених порушень законодавства в автоматичному режимі
Також передбачено, що невиконання водіями транспортних засобів, що здійснюють автомобільні перевезення пасажирів та/або вантажів, вимог уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, про зупинку транспортного засобу - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 200 нмдг або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3-х до 6-ти місяців.
Закон набирає чинності з 25 вересня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 24.09.2019 N 181.

Удосконалено законодавство у сфері використання ядерної енергії
Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 18.09.2019 N 107-IX "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії".
Цим Законом, зокрема:
визначено, що діяльність з видобування та переробки уранових руд підлягають державному регулюванню у сфері використання ядерної енергії;
запроваджено ліцензування діяльності з видобування уранових руд (раніше ліцензуванню підлягала лише діяльність з переробки уранових руд);
виключено положення Закону "Про ринок електричної енергії", яким передбачалося, що увесь обсяг електричної енергії, імпортованої з держав, що не є сторонами Енергетичного Співтовариства, продається виключно на ринку "на добу наперед" та балансуючому ринку.
Крім цього, Законом забороняються ввезення на територію України, виробництво та прийняття в експлуатацію:
рентгенівських апаратів, призначених для проведення рентгеноскопії, без підсилювача рентгенівського зображення;
нових рентгенівських апаратів без пристрою для здійснення автоматизованого контролю експозиції та дози (потужності дози);
апаратів для дистанційної променевої терапії з номінальним значенням енергії пучка (прискорювальної напруги) понад 1 мегаелектронвольт без пристрою для перевірки основних параметрів опромінення;
апаратів для інтервенційної радіології без пристрою або функції інформування лікаря та осіб, які виконують медичне опромінення, про дозу опромінення пацієнта;
апаратів для інтервенційної радіології та комп'ютерних томографів, у тому числі обладнання для планування та виконання медичного дослідження, без пристрою або функції інформування лікаря та осіб, які виконують медичне опромінення, про значення параметрів режимів роботи зазначеного обладнання наприкінці медичного дослідження, необхідних для оцінки дози опромінення пацієнта;
нових нерадіонуклідних установок та пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання, без пристрою для інформування лікаря про параметри, необхідні для оцінки дози опромінення пацієнта.
Закон набирає чинності через 2 місяці з дня його опублікування, за винятком окремих положень.

Підписано Закон про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи
Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 12.09.2019 N 78-IX "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи".
Метою Закону є імплементація положень Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20.05.1987 та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20.05.1987 відповідно до зобов'язань України, закріплених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та впровадження електронної транзитної системи для електронного обміну даними між митними органами України при режимі спільного транзиту.
Цей Закон встановлює основні засади організації та здійснення режиму спільного транзиту товарів митною територією України, порядок і умови переміщення таких товарів підприємствами митною територією України в режимі спільного транзиту, здійснення митних формальностей, застосування механізму гарантування сплати митного боргу, застосування спеціальних транзитних спрощень та інші особливості здійснення операцій режиму спільного транзиту.
Суб'єкт режиму має право обрати митний режим, у який він бажає помістити товари. У разі переміщення товарів транзитом суб'єкт режиму має право помістити товари в митний режим транзиту відповідно до Митного кодексу або помістити товари в режим спільного транзиту як різновид митного режиму транзиту відповідно до цього Закону.
Дія Закону не поширюється на переміщення міжнародних поштових відправлень, які перевозяться відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу, а також на переміщення окремих видів товарів, щодо яких встановлена заборона на їх переміщення через митну територію України.
Закон набирає чинності через 6 місяців з дня, наступного за днем його опублікування, та діє до набрання чинності для України Конвенцією про процедуру спільного транзиту від 20.05.1987.

23.09.2019

Встановлено процедуру погодження Антимонопольним комітетом проєктів Правил професійної етики у конкуренції
Антимонопольний комітет розпорядженням від 08.08.2019 N 14-рп затвердив Порядок погодження Правил професійної етики у конкуренції.
Цей Порядок встановлює процедуру погодження Антимонопольним комітетом проєктів Правил професійної етики у конкуренції, розроблених суб'єктами господарювання для відповідних сфер господарської діяльності, а також для певних галузей економіки, та змін до Правил. Правила можуть використовуватися під час укладання договорів, розробки установчих та інших документів суб'єктів господарювання.
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 10 вересня 2019 р. за N 1019/33990 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Президент доручив Кабміну вжити низку невідкладних заходів для забезпечення економічного зростання та запобігання корупції
20 вересня 2019 року Президент підписав Указ N 713/2019 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції".
Згідно з документом Кабмін повинен до 1 жовтня 2019 року забезпечити розроблення та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради, зокрема, такі законопроекти:
- про обіг земель сільськогосподарського призначення;
- про легалізацію грального бізнесу в Україні;
- про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування видобутку бурштину в Україні.
Також Кабмін має розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оновлення законодавства про працю - до 1 січня 2020 року.
Крім цього, Кабміну доручено вжити заходів щодо:
- започаткування продажу майна боржника в процедурі банкрутства через електронну торгову систему та забезпечення належного функціонування такої системи;
- до 1 грудня 2019 року:
забезпечення підготовки об'єктів великої приватизації для проведення приватизації, а також продажу на електронних аукціонах об'єктів малої приватизації у кількості понад обсяги продажів, проведених протягом першого півріччя 2019 року;
забезпечення узгодження в установленому порядку проектів угод про розподіл продукції, які мають бути укладені з переможцями конкурсів на укладення угод про розподіл вуглеводнів;
зменшення нелегальної зайнятості, зокрема шляхом детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення, запровадження механізмів стимулювання роботодавців легалізувати оформлення трудових договорів, посилення відповідальності за порушення законодавства про працю та порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків;
- до 1 січня 2020 року:
підготовки лотів для проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами шляхом електронних торгів;
подальшої дерегуляції господарської діяльності, передбачивши, зокрема, можливість отримання більшості документів дозвільного характеру в електронній формі;
забезпечення в установленому порядку спрощення процедур приєднання до електричних і газових мереж, якими володіють суб'єкти природних монополій, зменшення плати за таке приєднання;
підготовки плану заходів щодо формування конкурентного ринку послуг локомотивної тяги та підвищення прозорості й ефективності діяльності з управління інфраструктурою залізничного транспорту, передбачивши реформування АТ "Українська залізниця";
забезпечення швидкого та прозорого митного оформлення товарів шляхом подальшого розширення функціональних можливостей механізму "єдиного вікна".
Нацбанку рекомендовано опрацювати в установленому порядку механізми, спрямовані на зменшення кредитних ставок - комерційних банків, з метою підвищення рівня доступності кредитування бізнесу та здешевлення вартості іпотечних кредитів.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Внесено зміни до Порядку розгляду скарг у сфері держреєстрації
Кабмін постановою від 18.09.2019 N 843 вніс зміни Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації.
Зокрема, уточнено, що Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації вивчатиме скаргу для встановлення обставин, визначених п. 5 Порядку, протягом 5-ти робочих днів з дати реєстрації скарги суб'єктом розгляду скарги.
Нагадаємо, що Комісія вивчає скаргу для встановлення:
чи віднесено розгляд скарги відповідно до Законів "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" до повноважень суб'єкта розгляду скарги (належний суб'єкт розгляду скарги);
чи дотримано вимоги зазначених Законів щодо строків подання скарги, вимог щодо її оформлення та/або щодо документів, що долучаються до скарги;
чи наявні (відсутні) інші скарги у суб'єкта розгляду скарги.
Також уточнено, що у разі коли встановлено, що скаргу оформлено без дотримання вимог, визначених Законами "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", суб'єкт розгляду скарги на підставі висновку комісії приймає мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги без розгляду її по суті із зазначенням вичерпної інформації про підстави для такої відмови. Згадане рішення у формі наказу не позбавляє особу права на повторне звернення із скаргою в межах визначених законодавством строків.
Постанова набрала чинності 21 вересня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 21.09.2019 N 181.

Відтерміновано застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення ТЗ в Україну
Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 12.09.2019 N 73-IX, яким передбачено відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.
Згідно із Законом тимчасово, до 31 грудня 2019 року включно, відновлено дію п. 92 та 93 розд. XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу.
Також визначено, що тимчасово, до 31 грудня 2019 року включно, особи, відповідальні за дотримання умов (вимог) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту щодо транспортних засобів особистого користування, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, ввезених на митну територію України, звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої:
ч. 4 ст. 469 Митного кодексу;
ч. 6 і 7 (в частині керування транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в Україні в установленому порядку) та частинами 8 і 9 (в частині керування транспортним засобом, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом) ст. 121 Кодексу про адміністративні правопорушення.
Закон набрав чинності 22 вересня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 21.09.2019 N 180.

20.09.2019

Затверджено форми розпорядчих документів для перевірки додержання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності
Мінагрополітики наказом від 13.08.2019 N 468 внесло зміни до свого наказу від 12.11.2018 N 543 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності", а саме затвердило форми таких розпорядчих документів:
повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
наказу про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
акта про відмову у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 серпня 2019 р. за N 974/33945 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Ліквідовано Департамент захисту економіки Нацполіції
Кабмін постановою від 02.09.2019 N 841 ліквідував як юридичну особу публічного права Департамент захисту економіки як міжрегіональний територіальний орган Національної поліції.

Затверджено форми розпорядчих документів для перевірки додержання вимог законодавства у сфері землеустрою
Мінагрополітики наказом від 13.08.2019 N 467 внесло зміни до свого наказу від 26.10.2018 N 515 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою", а саме затвердило форми таких розпорядчих документів:
повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою;
посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою;
наказу про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою;
акта про відмову у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 серпня 2019 р. за N 970/33941 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

19.09.2019

Внесено зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов
НКРЕКП постановою від 13.09.2019 N 1952 затвердила зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов.
Зокрема, врегульовано питання організації та проведення позапланових невиїзних перевірок.
Відповідно до абз. 2 ч. 8 ст. 19 Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" підставою для проведення позапланової невиїзної перевірки діяльності ліцензіатів є:
неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації;
неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірних даних у звітності в установлений НКРЕКП строк або в інших документах;
неподання копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої інформації на законну вимогу НКРЕКП.
Строк проведення позапланової невиїзної перевірки не може перевищувати 10-ти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 2-х робочих днів.
Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.
Позапланова невиїзна перевірка суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, може проводитися без попередження заздалегідь.
Згода ліцензіата, його повідомлення про проведення позапланової невиїзної перевірки, його присутність під час проведення такої перевірки є необов'язковими.
Під час проведення позапланової невиїзної перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення, із зазначенням цих питань у посвідченні на проведення такої перевірки.
Позапланова невиїзна перевірка проводиться виключно у приміщенні НКРЕКП або у приміщенні її територіального органу.
Про результати позапланової невиїзної перевірки (про факти виявлення порушень законодавства та їх перелік або про відсутність порушень) ліцензіат повідомляється рекомендованим листом протягом 5-ти робочих днів після підписання акта про результати позапланової невиїзної перевірки з надсиланням суб'єкту господарювання відповідного акта перевірки. Суб'єкт господарювання, діяльність якого перевірялася, має право надати письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до 5-ти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки. Акт про результати перевірки разом із поясненнями та обґрунтуванням суб'єкта господарювання, діяльність якого перевірялася, підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті НКРЕКП до розгляду акта на засіданні НКРЕКП.
Також врегульовано питання проведення позапланової перевірки до прийняття рішення по суті спірного питання.
Відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону НКРЕКП проводить позапланові перевірки суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ході врегулювання спорів.
НКРЕКП приймає рішення про проведення позапланової перевірки під час розгляду спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з підстав, визначених гл. 4 та/або 5 Порядку.
У залежності від підстав позапланова перевірка ліцензіатів до прийняття рішення про врегулювання спору може відбуватися у формі виїзної або невиїзної перевірки.
Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такої перевірки, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.
Строк проведення позапланової перевірки визначається відповідно до гл. 4 та 5 Порядку залежно від форми перевірки.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

18.09.2019

Визначено основні засади грошово-кредитної політики на 2020 рік та середньострокову перспективу
Рада Нацбанку рішенням від 10.09.2019 N 37-рд схвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2020 рік та середньострокову перспективу.
Пріоритетною ціллю грошово-кредитної (монетарної) політики залишатиметься досягнення та підтримка цінової стабільності в державі. Другою за пріоритетністю ціллю є сприяння фінансовій стабільності, у тому числі стабільності банківської системи, якщо це не перешкоджає досягненню і підтриманню цінової стабільності. Третьою ціллю є сприяння додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримка економічної політики Кабміну за умови, що це не перешкоджає виконанню перших двох цілей.

Внесено зміни до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 01.08.2019 N 1950 затвердив зміни до Правил формування та ведення баз даних про вкладників.
Зокрема, викладено у новій редакції розділ, яким регулюється порядок ведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб узагальнененої бази даних про вкладників.
Визначено, що Узагальнена база складається з баз даних про вкладників неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються на підставі ч. 2 ст. 77 Закону "Про банки і банківську діяльність". Інформація, що міститься в Узагальненій базі, є конфіденційною і розголошенню не підлягає, крім випадків, передбачених законом. До Узагальненої бази даних може вводитися інформація про вкладників банків, віднесених до категорії проблемних, або банків, у яких Нацбанком запроваджено особливий режим контролю за їх діяльністю.
Підставами для внесення до Узагальненої бази інформації про вкладників є прийняте Нацбанком рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, або про ліквідацію банку з підстав, визначених ч. 2 ст. 77 Закону, або про віднесення банку до категорії проблемних, або про запровадження Нацбанком у банку особливого режиму контролю за діяльністю такого банку.
Узагальнена база використовується Фондом для:
проведення процедури контролю (перевірки) повноти та коректності формування інформації про вкладників;
забезпечення можливості ідентифікації вкладників для здійснення їм виплат гарантованої суми відшкодування;
здійснення виплат гарантованої суми відшкодування вкладникам відповідно до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами;
надання інформації на запити нотаріусів.
Узагальнена база даних формується та ведеться у Фонді із застосуванням програмно-апаратного комплексу.
Включення інформації до Узагальненої бази у Фонді здійснюється шляхом передачі структурованих файлів, що зашифровані електронно-цифровим підписом, який виданий акредитованим центром сертифікації ключів керівнику банку або уповноваженій особі Фонду, як за допомогою електронної пошти Нацбанку або через захищені канали зв'язку з Фондом (VPN), так і на електронних зовнішніх носіях (оптичних дисках, USB-флеш-накопичувачах, картах пам'яті/флеш-картах, зовнішніх жорстких дисках тощо).
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 серпня 2019 р. за N 992/33963 та набирає чинності з 01 листопада 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

17.09.2019

Удосконалено Порядок розроблення містобудівної документації
Мінрегіон наказом від 01.08.2019 N 171 затвердив зміни до Порядку розроблення містобудівної документації.
Зокрема, уточнено, що генеральний план населеного пункту, план зонування території та детальний план території розробляються суб'єктами господарювання, у складі яких є архітектор, що має кваліфікаційний сертифікат.
План зонування території може розроблятися у складі генерального плану населеного пункту або як окрема містобудівна документація після затвердження генерального плану.
Для населених пунктів з чисельністю населення до 50 тисяч осіб генеральні плани можуть поєднуватися з детальними планами всієї території таких населених пунктів.
Також Порядок доповнено нормою, якою визначено, що внесення змін до містобудівної документації чи окремих її розділів здійснюється шляхом розроблення проекту змін до такої містобудівної документації, який після затвердження стає її невід'ємною частиною.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 серпня 2019 р. за N 981/33952 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

16.09.2019

Затверджено Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Кабмін постановою від 11.09.2019 N 838 затвердив Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном.
Мінекономіки є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує:
формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, державну промислову політику, державну військово-промислову політику, державну інвестиційну політику, державну зовнішньоекономічну політику, державну політику у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, управління об'єктами державної власності, розвитку підприємництва, державно-приватного партнерства, інтелектуальної власності, інноваційної діяльності в реальному секторі економіки, туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів), державних та публічних закупівель, а також державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;
формування та реалізацію державної політики у сфері державної статистики, державного матеріального резерву, експортного контролю;
формування державної політики у сфері захисту прав споживачів, державної політики з контролю за цінами, державної регуляторної політики та державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
реалізацію державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності;
формування та реалізує державну аграрну політику, державну політику у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, охорони прав на сорти рослин, тваринництва, насінництва та розсадництва;
формування та реалізацію державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, лісового та мисливського господарства, ветеринарної медицини, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у сфері карантину та захисту рослин, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;
формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу;
формування та реалізує державну політику у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу;
формування та реалізацію державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення.
Мінекономіки є уповноваженим органом з питань координації діяльності з реалізації державного оборонного замовлення.

Затверджено форму акта перевірки додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров'я та благополуччя тварин
Мінагрополітики наказом від 08.08.2019 N 447 затвердило форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров'я та благополуччя тварин.
Форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного контролю (інспектування).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 серпня 2019 р. за N 963/33934 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

13.09.2019

Удосконалено Положення про Комісію з питань розгляду скарг у сфері держреєстрації
Мін'юст наказом від 06.09.2019 N 2825/5 затвердив зміни до Положення про Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.
Зокрема, уточнено, що до складу комісії входять заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації, посадові особи структурних підрозділів апарату Мін'юсту за напрямом державної реєстрації, а також можуть входити за згодою представники інших державних органів, громадських об'єднань, інші особи.
Також визначено, що Мін'юст забезпечує звуко- та відеофіксацію засідань комісії.
За спільним узгодженим рішенням скаржника (його представника) та суб'єкта оскарження останніми може самостійно проводитися звуко- та відеофіксація роботи комісії з питання, що розглядається, крім заслуховування доповідей членів комісії, внесення пропозицій членами комісії, їх обговорення, голосування.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 06 вересня 2019 р. за N 1008/33979 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Оновлено Порядок реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами
Нацкомфінпослуг розпорядженням від 23.07.2019 N 1387 виклала у новій редакції Порядок реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами.
Договори перестрахування, укладені зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами, в тому числі за участю страхових та/або перестрахових брокерів, мають відповідати п. 2 Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента та вимогам до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), передбаченим Законом "Про зовнішньоекономічну діяльність". Під час укладання договорів перестрахування зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами можуть бути використані міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено Законом "Про зовнішньоекономічну діяльність" або іншими законами.
Договори перестрахування підлягають реєстрації у страховика за допомогою облікової та реєструвальної системи такого страховика.
Облік договорів перестрахування здійснюється страховиком за допомогою облікової та реєструвальної системи страховика у електронній формі шляхом ведення відповідного реєстру договорів перестрахування із зазначенням дати реєстрації такого договору у хронологічному порядку у міру виникнення подій, які в ньому реєструються.
Страховики зобов'язані вносити до реєстру інформацію про укладання, зміну або припинення договорів перестрахування протягом 2 робочих днів з дати їх укладення, зміни або припинення.
Відомості за договорами перестрахування, що підлягають реєстрації, зберігаються страховиком у порядку та строки, визначені законодавством.
У разі укладення договору перестрахування зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами страховик (цедент, перестрахувальник) протягом 10 календарних днів після укладення такого договору надсилає разом із супровідним листом (складається у довільній формі) до Нацкомфінпослуг інформацію про договір перестрахування, укладений зі страховиком (перестраховиком) нерезидентом, за встановленою формою.
Інформація подається страховиком (цедентом, перестрахувальником) до Нацкомфінпослуг з використанням вебінтерфейсу доступу до спеціалізованого програмного забезпечення, який розміщений на офіційному вебсайті Нацкомфінпослуг (в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel).
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 серпня 2019 р. за N 946/33917 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено уніфіковану форму акта перевірки дотримання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти
МОН наказом від 05.08.2019 N 1071 затвердило уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти.
Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 серпня 2019 р. за N 1004/33975 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

12.09.2019

Удосконалено Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням ОВДП
Нацбанк постановою від 10.09.2019 N 114 вніс зміни до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, якими, зокрема, передбачено надання можливості проведення аукціонів на міжнародних торговельних платформах.
Також розширено коло учасників аукціонів з розміщення ОВДП, зокрема за рахунок первинних дилерів, які не є депозитарними установами.
Постанова набирає чинності з 16 вересня 2019 року, за винятком окремих змін, які набирають чинності з 16 жовтня 2019 року

Визначено технічні вимоги та адміністративні процедури щодо моніторингу викидів (емісії) експлуатантами цивільних повітряних суден
Державіаслужба наказом від 02.08.2019 N 1001 затвердила Авіаційні правила України "Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо моніторингу викидів (емісії) експлуатантами цивільних повітряних суден".
Ці Авіаційні правила встановлюють вимоги до експлуатантів повітряних суден цивільної авіації та уповноваженого органу з питань цивільної авіації щодо планування, моніторингу та звітності щорічної емісії діоксиду вуглецю (CO2) повітряних суден під час виконання польотів.
Дія Авіаційних правил поширюється на всіх фізичних і юридичних осіб незалежно від форми власності, що здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден із максимальною сертифікованою злітною масою понад 5700 кг.
Авіаційні правила застосовуються до експлуатації повітряних суден цивільної авіації, що виконують міжнародні польоти, за винятком польотів з гуманітарною, медичною чи протипожежною метою.
При цьому Авіаційні правила не застосовуються до експлуатації повітряних суден цивільної авіації під час виконання повітряних перевезень вищих посадових осіб.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 серпня 2019 р. за N 962/33933 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

11.09.2019

Перевірки у сфері використання та охорони земель: затверджено форми розпорядчих документів
Мінагрополітики наказом від 13.08.2019 N 466 внесло зміни до свого наказу від 06.11.2018 N 538 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель".
Документом передбачено затвердження форм таких розпорядчих документів:
повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель;
посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель;
припису про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель;
акта про відмову у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 серпня 2019 р. за N 977/33948 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10.09.2019

Діють зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в інвалюті
Нацбанк постановою від 09.09.2019 N 113 затвердив зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті.
Зокрема, скасовано щомісячний ліміт у сумі 5 млн євро на репатріацію коштів від продажу цінних паперів, корпоративних прав, а також коштів, отриманих унаслідок зменшення статутних капіталів юросіб, виходу з господарських товариств іноземними інвесторами.
Також розширено перелік операцій, які дозволяється здійснювати за рахунками нерезидентів. Зокрема, на поточні рахунки фізосіб-нерезидентів дозволено зарахування коштів в гривнях, отриманих в якості дивідендів, процентних доходів за цінними паперами та інших доходів за об'єктами прав власності в Україні, що не пов'язані з їх відчуженням, продажем, ліквідацією або зменшенням статутного капіталу.
Крім цього, уточнено, що чинний е-ліміт у 2 млн євро/рік для інвестицій юросіб-резидентів за кордон поширюється також на придбання цінних паперів іноземних емітентів та облігацій зовнішньої державної позики України.
Постанова набрала чинності 10 вересня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 09.09.2019 р.

Затверджено Правила охорони повітряних суден та інших важливих об'єктів цивільної авіації, забезпечення контролю доступу до них
Державіаслужба наказом від 07.08.2019 N 1017 затвердила Авіаційні правила України "Правила охорони повітряних суден та інших важливих об'єктів цивільної авіації, забезпечення контролю доступу до них".
Ці Авіаційні правила визначають порядок забезпечення безпеки в неконтрольованій зоні, доступу осіб і транспортних засобів, їх перебування в контрольованих зонах, зонах обмеженого доступу, що охороняються, та критичних ділянках зон обмеженого доступу, що охороняються, суб'єктів авіаційної діяльності, а також здійснення захисту активів суб'єктів авіаційної діяльності України.
Авіаційні правила поширюються на всі суб'єкти авіаційної діяльності України, які провадять свою діяльність у галузі цивільної авіації.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 серпня 2019 р. за N 991/33962 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

09.09.2019

Мінагрополітики затвердило форму акта аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 6 та ч. 7 ст. 18 Закону "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" Мінагрополітики наказом від 08.08.2019 N 446 затвердило форму акта, складеного за результатами проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР.
Форма акта містить виключний перелік питань щодо проведення заходу державного контролю у формі аудиту системи НАССР.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 серпня 2019 р. за N 980/33951 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено нову процедуру відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води
Мінрегіон наказом від 26.07.2019 N 169 затвердив Порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води.
Цей Порядок визначає процедуру відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків, квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків (далі - споживачі) від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води відповідно до Закону "Про житлово-комунальні послуги".
Дія Порядку поширюється на споживачів, виконавців комунальної послуги з постачання теплової енергії, виконавців комунальної послуги з постачання гарячої води, виконавців робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води, операторів зовнішніх інженерних мереж, органи місцевого самоврядування.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 серпня 2019 р. за N 982/33953 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

06.09.2019

Внесено зміни до уніфікованої форми акта перевірки додержання Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності
Мінекономрозвитку наказом від 02.08.2019 N 1300 затвердило зміни до уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності.
Змінами передбачено уточнення та доповнення переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
Також затверджено зміни до форми розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 серпня 2019 р. за N 966/33937 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

05.09.2019

Порядок надання адмінпослуг у сфері будівництва можуть удосконалити
У Верховній Раді зареєстровано проект Закону N 1081 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва".
Документом пропонується:
створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - електронна система) у складі містобудівного кадастру;
подання документів в електронній формі для отримання всіх адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, а також отримання таких послуг в електронній формі 24 години на добу 7 днів на тиждень;
скорочення переліку документів, що подаються для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва;
запровадження електронної взаємодії між державними електронними інформаційних ресурсами, суб'єктами надання адміністративних послуг у сфері будівництва для отримання адміністративних послуг за принципом "єдиного вікна";
запровадження отримання результатів надання адміністративних послуг в електронній формі, отримання паперового примірника лише за бажанням;
оплата адміністративних послуг у сфері будівництва, штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності за допомогою електронної системи;
запровадження ідентифікатора об'єкта будівництва та завершеного будівництвом об'єкта, який буде незмінними протягом життєвого циклу об'єкта;
включення до електронної системи контрольних примірників будівельних норм, обов'язкових для виконання національних стандартів, інших нормативних документів технічного характеру, які є обов'язковими для виконання відповідно до закону;
запровадження відкритого доступу до інформації, яка міститься в електронній системі (крім персональних даних), через портал електронної системи;
запровадження єдиного порядку присвоєння та зміни адрес об'єктам нерухомого майна.
У випадку прийняття Закон набере чинності через один рік з дня його опублікування, за винятком окремих положень.

Президент підписав Указ про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг
З метою утвердження функціонування сервісної держави - держави для громадян і бізнесу, забезпечення належної реалізації прав фізичних та юридичних осіб у сфері надання публічних, у тому числі адміністративних, послуг, створення сучасної інфраструктури, зручних та доступних електронних сервісів для надання таких послуг Президент 4 вересня 2019 року підписав Указ N 647/2019 "Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг".
Згідно з цим документом Кабмін має забезпечити, зокрема:
визначення та впровадження єдиних вимог до надання публічних послуг, у тому числі ключових показників ефективності, граничного часу очікування, показників задоволеності суб'єктів звернення;
поступове переведення окремих публічних послуг в електронну форму;
упровадження дієвого механізму контролю за наданням публічних послуг, у тому числі шляхом замовлення послуги удаваним суб'єктом звернення, упровадження зручних способів отримання відгуків від фізичних та юридичних осіб щодо наданих їм публічних послуг, удосконалення процедури адміністративною оскарження рішень, дій або бездіяльності;
урегулювання питання плати за надання адміністративних послуг (адміністративною збору) шляхом запровадження єдиних засад визначення розмірів адміністративною збору за надання адміністративних послуг, порядку його сплати та використання;
запровадження ефективних способів надання консультацій фізичним та юридичним особам, зокрема з використанням "гарячих ліній" зв'язку, віртуальних співрозмовників ("чат-ботів"), електронних баз типових питань і відповідей, щодо публічних послуг, які користуються найбільшим попитом, пов'язаних насамперед із пенсійним та іншим соціальним забезпеченням, видачею документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, реєстрацією місця проживання (місця перебування) особи, державною реєстрацією юросіб, ФОП та громадських об'єднань, державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно (у тому числі прав на земельну ділянку) та їх обтяжень, реєстрацією транспортних засобів, видачею посвідчень водія;
спрощення процедур надання та отримання публічних послуг, забезпечення їх доступності;
запровадження можливості надання органами місцевого самоврядування та/або нотаріусами окремих публічних послуг, зокрема пов'язаних із реєстрацією актів цивільного стану, реєстрацією транспортних засобів, видачею посвідчень водія, державною реєстрацією земельної ділянки, наданням соціальних послуг;
упровадження механізму надання комплексної електронної послуги, пов'язаної з оформленням права на земельну ділянку;
опрацювання питання щодо забезпечення через єдиний державний веб-портал електронних послуг можливості для споживачів житлово- комунальних послуг подавати виконавцям таких послуг звернення в електронній формі щодо їх надання, встановлення, обслуговування, заміни та повірки вузлів обліку, отримувати інформацію про перебіг та результати розгляду таких звернень, здійснювати розрахунки за житлово-комунальні послуги.
Указ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Затверджено Порядок перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу
Кабмін постановою від 21.08.2019 N 828 затвердив Порядок перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу.
Цей Порядок визначає механізм перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу з метою встановлення джерела забруднення внутрішніх морських вод та територіального моря.
Постанова набрала чинності 5 вересня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 05.09.2019 N 169.

Діють зміни до Порядку розгляду скарг у сфері держреєстрації
Кабмін постановою від 04.09.2019 N 831 вніс зміни до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації.
Зокрема, Порядок доповнено нормою, згідно з якою до складу комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації входять заступник керівника суб'єкта розгляду скарги за напрямом державної реєстрації, посадові особи структурних підрозділів апарату суб'єкта розгляду скарги за напрямом державної реєстрації, а також можуть входити за згодою представники інших державних органів, громадських об'єднань, інші особи.
Також уточнено, що скарга на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта оскарження реєструється у день її надходження суб'єктом розгляду скарги відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах за умови підписання її особою, яка вважає, що її права порушено, або її представником. Реєстрація скарги, поданої в електронній формі, здійснюється за умови підписання її скаржником або його представником з використанням кваліфікованого електронного підпису.
У разі подання скарги в електронній формі до скарги додаються копії передбачених Законами "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" документів, виготовлені шляхом сканування, з обов'язковим накладенням скаржником або його представником кваліфікованого електронного підпису.
Копії рішення, прийнятого за результатом розгляду скарги, висновків комісії, засвідчені в установленому законодавством порядку, надсилаються скаржнику, суб'єкту оскарження, а також заінтересованим особам, які брали участь у розгляді скарги по суті, невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення.
Крім цього, визначено, що рішення, прийняте за результатом розгляду скарги, висновки комісії із знеособленими персональними даними щодо наведених суб'єктів та об'єктів, зазначених у Законі "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Мін'юсту.
Постанова набрала чинності 5 вересня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 05.09.2019 N 169.

В Україні можуть створити Бюро фінансових розслідувань
У Верховній Раді зареєстровано проект Закону N 1208, яким пропонується визначити правові основи організації та діяльності Бюро фінансових розслідувань.
Згідно із законопроектом Бюро фінансових розслідувань - це центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, які прямо чи опосередковано заподіюють шкоду публічному інтересу у сфері фінансів.
Основними завданнями Бюро фінансових розслідувань будуть:
запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, які прямо чи опосередковано завдають шкоди публічному інтересу у сфері фінансів, а також пов'язаних з ними інших кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності та проти власності;
участь у забезпеченні безпеки держави шляхом комплексної протидії кримінальним правопорушенням, які несуть суттєвий негативний вплив на національну економіку, сприяють її тінізації, масштабній недобросовісній конкуренції, витоку капіталу та іншим негативним явищам, які уповільнюють темпи економічного зростання та загрожують національним інтересам у сфері економіки.
підготовка пропозицій щодо формування державної політики у сфері комплексної протидії кримінальним правопорушенням, протидія яким віднесена до компетенції Бюро фінансових розслідувань, та передача їх в установленому законом порядку на розгляд Кабміну через Міністра.
У випадку прийняття Закон набере чинності з дня, наступним за днем його опублікування, за винятком окремих положень, які наберуть чинності через 3 місяці з дня його опублікування.

04.09.2019

Затверджено новий Порядок встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електроенергію
НКРЕКП постановою від 30.08.2019 N 1817 затвердила Порядок встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.
Дія цього Порядку поширюється на:
1) суб'єктів господарювання, які отримали або мають намір отримати ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії в установленому законодавством порядку та виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) на об'єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) згідно з відомістю про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії:
незалежно від встановленої потужності таких об'єктів, черг будівництва (пускових комплексів), що введені в експлуатацію до 01 січня 2020 року;
що введені в експлуатацію з 01 січня 2020 року та відповідно до ст. 9-3 Закону "Про альтернативні джерела енергії" не зобов'язані брати участь в аукціонах;
що відповідно до ч. 4 ст. 71 Закону "Про ринок електричної енергії" уклали договори купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом до 31 грудня 2019 року і ввели такі об'єкти в експлуатацію протягом двох років з дати укладення зазначених договорів - для об'єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом трьох років з дати укладення зазначених договорів - для об'єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії;
2) споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичні кооперативи, приватні домогосподарства, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, визначених Законом "Про альтернативні джерела енергії".
Норми гл. 2 та 3 цього Порядку не поширюються на споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичні кооперативи, та приватні домогосподарства.
"Зелений" тариф встановлюється для кожного суб'єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, за кожним видом альтернативної енергії, для якого Законом "Про альтернативні джерела енергії" визначений коефіцієнт "зеленого" тарифу, та для кожного об'єкта електроенергетики або для кожної черги будівництва електростанції (пускового комплексу).
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Діють Правила надання послуги з постачання теплової енергії
Кабмін постановою від 21.08.2019 N 830 затвердив Правила надання послуги з постачання теплової енергії, які регулюють відносини між суб'єктом господарювання, що провадить господарську діяльність з постачання теплової енергії, та індивідуальним і колективним споживачем, який отримує або має намір отримати послугу з постачання теплової енергії, та визначають вимоги до якості послуги, одиниці виміру обсягу спожитої споживачем теплової енергії, порядок оплати.
Також затверджено:
типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії (із здійсненням обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкової системи теплопостачання);
типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії;
типовий договір з колективним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії;
типовий колективний договір про надання послуги з постачання теплової енергії;
типовий договір з власником (користувачем) будівлі про надання послуги з постачання теплової енергії.
Постанова набрала чинності 4 вересня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 04.09.2019 N 168.

В Україні більше не застосовуватимуться 14 НПА СРСР у сфері цивільної авіації
Мінінфраструктури наказом від 06.08.2019 N 590 визнало такими, що не застосовуються на території України, 14 нормативно-правових актів СРСР, які регулюють діяльність у сфері цивільної авіації.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 серпня 2019 р. за N 960/33931 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

03.09.2019

Затверджено план заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи МВС до 2020 року
Кабмін розпорядженням від 21.08.2019 N 693-р затвердив план заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року, яким визначено конкретні завдання, заходи, індикатори досягнення цілей, перелік відповідальних органів виконавчої влади, потребу у фінансуванні та основні напрями використання фінансових ресурсів.
Зокрема, передбачається запровадження:
системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі;
механізмів превенції злочинних посягань майнового характеру щодо суб'єктів господарської діяльності;
обліку транспортних засобів з іноземною реєстрацією та здійснення спільних заходів протидії незаконному ввезенню транспортних засобів;
державного контролю за безпечною експлуатацією колісних транспортних засобів, на яких установлено газобалонне обладнання.
Також серед основних завдань - уніфікація підходів до надання послуг органами системи МВС, спрощення процедур отримання суб'єктами звернення послуг органів системи МВС, переведення деяких адміністративних послуг, що надаються органами системи МВС, у режим реального часу, посилення контролю за діяльністю суб'єктів проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів.

Уряд оптимізував систему центральних органів виконавчої влади
З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади Кабмін 2 вересня 2019 року прийняв постанову N 829, якою, зокрема, передбачено:
1) перейменувати:
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на Міністерство розвитку громад та територій України;
Міністерство економічного розвитку і торгівлі на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
Міністерство екології та природних ресурсів на Міністерство енергетики та захисту довкілля України;
Міністерство у справах ветеранів на Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;
2) реорганізувати:
Міністерство аграрної політики та продовольства шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
Міністерство енергетики та вугільної промисловості шляхом приєднання до Міністерства енергетики та захисту довкілля;
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб шляхом приєднання до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб;
3) утворити Міністерство культури, молоді та спорту України, реорганізувавши шляхом перетворення Міністерство інформаційної політики та поклавши на утворений центральний орган виконавчої влади завдання та функції Міністерства культури і Міністерства молоді та спорту, що ліквідуються;
4) ліквідувати Міністерство культури і Міністерство молоді та спорту;
5) утворити Міністерство цифрової трансформації України, реорганізувавши Державне агентство з питань електронного урядування шляхом перетворення.
Також установлено, що:
центральні органи виконавчої влади, що утворюються шляхом реорганізації інших центральних органів виконавчої влади, є правонаступниками майна, прав та обов'язків органів, які реорганізуються;
центральні органи виконавчої влади, що припиняються згідно з цією постановою, продовжують виконувати функції та повноваження у визначених сферах до завершення здійснення заходів з утворення та/або реорганізації центральних органів виконавчої влади, яким передаються повноваження та функції центральних органів виконавчої влади, що припиняються.
Крім цього, передбачено, що:
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства є правонаступником майна, прав і обов'язків Міністерства аграрної політики та продовольства;
Міністерство енергетики та захисту довкілля є правонаступником майна, прав і обов'язків Міністерства енергетики та вугільної промисловості;
Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб є правонаступником майна, прав і обов'язків Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб;
Міністерство культури, молоді та спорту є правонаступником майна, прав і обов'язків Міністерства культури і Міністерства молоді та спорту, що ліквідуються.
Постанова набрала чинності 3 вересня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 03.09.2019 N 167.

Затверджено форму Декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність
Мін'юст наказом від 21.08.2019 N 2627/5 затвердив форму Декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність.
Декларація про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність заповнюється фізичною особою або фізичною особою - підприємцем (далі - боржник).
Боржник подає декларацію за 3 роки (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.
Декларація повинна містити інформацію щодо майна, доходів та витрат боржника і членів його сім'ї, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня календарного року, за який подається декларація.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 серпня 2019 р. за N 964/33935 та набирає чинності з дня введення в дію Кодексу з процедур банкрутства, а саме з 21 жовтня 2019 року.

02.09.2019

Адвокатську монополію можуть скасувати
Президент зареєстрував у Верховній Раді проект Закону N 1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)".
Документом пропонується виключити положення ч. 4 ст. 131-2 Конституції, згідно з якими виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді.
У зв'язку із цим пропонується виключити:
ч. 5 ст. 131-2 Конституції, відповідно до якої законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена;
пп. 11 п. 16-1 розд. XV "Перехідні положення" Конституції, згідно з яким із дня набрання чинності Законом "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" представництво відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 131-1 та ст. 131-2 Конституції виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції - з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції - з 1 січня 2019 року.
У випадку прийняття Закон набере чинності з дня його опублікування.

Затверджено положення з питань атестації та ведення держреєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)
Мінекономрозвитку наказом від 19.07.2019 N 1241 затвердило:
1. Положення про атестаційну комісію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Атестаційна комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, що створюється Мінекономрозвитку відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).
Основним завданням атестаційної комісії є розгляд заяв осіб, які мають намір займатися діяльністю представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), та атестація їх як представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).
2. Положення про апеляційну комісію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Апеляційна комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, що створюється Мінекономрозвитку відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).
Апеляційна комісія:
розглядає скарги кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії Мінекономрозвитку про відмову в допуску до кваліфікаційних екзаменів або про відмову в атестації за всіма або деякими заявленими кандидатом у патентні повірені спеціалізаціями;
здійснює контроль за дотриманням патентними повіреними вимог законодавства та Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).
3. Положення про Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), яке визначає порядок ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) та видачі свідоцтв представникам у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 серпня 2019 р. за N 919/33890 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Уточнено порядок застосування в 2019 році окремих норм Положення про ліцензування банків
З метою уточнення порядку застосування в 2019 році окремих норм Положення про ліцензування банків Нацбанк постановою від 28.08.2019 N 112 визначив, що у 2019 році власники істотної участі в банках:
не подають до Нацбанку документи та інформацію, визначені в пп. 1 п. 305 гл. 37 розд. V Положення;
подають до Нацбанку інформацію, визначену в пп. 2 та 3 п. 305 гл. 37 розд. V Положення, до 01 жовтня 2019 року у вигляді анкети за формою, затвердженою розпорядчим актом Нацбанку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Нацбанку, якщо до дати набрання чинності цією постановою власник істотної участі не подавав таку анкету до Нацбанку.
При цьому із постанови Нацбанку від 27.05.2019 N 72 "Про затвердження Змін до Положення про ліцензування банків" виключено норму, якою було передбачено, що у 2019 році власники істотної участі в банках подають до Нацбанку документи та інформацію, визначені в п. 305 гл. 37 розд. V Положення, до 01 жовтня 2019 року.
Постанова набрала чинності 31 серпня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 30.08.2019 р.

Огляд законодавства за серпень 2019

Огляд законодавства за липень 2019

Огляд законодавства за черзень 2019

Огляд законодавства за тразень 2019

Огляд законодавства за квітень 2019

Огляд законодавства за березень 2019

Огляд законодавства за лютий 2019

Огляд законодавства за січень 2019

Огляд законодавства за грудень 2018

Огляд законодавства за листопад 2018

Огляд законодавства за жовтень 2018

Огляд законодавства за вересень 2018