АВК-5, сборники ДБН ДСТУ купить
alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.4.0. (распространяется с 15.03.2019)
Стоимость 7200 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 2160 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 3210 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.4.1. и далее, 1 год)
Подробнее...

Юрист+Закон

13.06.2019Затверджено план заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні на 2019-2020 роки
Кабмін розпорядженням від 12.06.2019 N 405-р затвердив план заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні на 2019 - 2020 роки.
Зокрема, передбачається здійснити заходи щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань відкритих даних, забезпечення належного функціонування Єдиного державного веб-порталу відкритих даних та забезпечення розвитку електронної ідентифікації фізичних і юридичних осіб у державних інформаційно-телекомунікаційних системах.
Загалом у Плані міститься 20 заходів.

Затверджено Порядок проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами та Порядок відбору організаторів відповідних аукціонів
Кабмін постановою від 05.06.2019 N 499 затвердив Порядок проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.
Цей Порядок визначає механізм організації та проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами виробниками електричної енергії - державними підприємствами, а також господарськими товариствами, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 % та більше, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 % та більше акцій (часток, паїв) належать іншим господарським товариствам, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірніми підприємствами, представництвами та філіями таких підприємств і товариств.
Дія Порядку в частині організації та проведення електронних аукціонів поширюється на аукціони, що проводяться у формі одностороннього аукціону.
Також затверджено Порядок відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, який встановлює критерії відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та визначає особливості відбору організаторів аукціонів.

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом
Кабмін постановою від 12.06.2019 N 502 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, є:
категорії аварій, які сталися протягом 2-х календарних років, що передують плановому періоду;
види робіт (послуг), пов'язаних з перевезенням пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів;
кількість порушень суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, встановлених за результатами заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх 3-х років, що передують плановому періоду.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються Державною службою з безпеки на транспорті з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Технічний регламент мийних засобів удосконалено
Кабмін постановою від 12.06.2019 N 498 вніс зміни до Технічного регламенту мийних засобів.
Зокрема, уточнено, що знак відповідності технічним регламентам наноситься на зовнішню поверхню паковання або на етикетку мийного засобу. У разі коли мийний засіб постачається нерозфасованим, знак відповідності технічним регламентам наноситься на супровідні документи.
Випробування мийних засобів та поверхнево-активних речовин, що входять до їх складу, проводяться згідно з національними стандартами, перелік яких затверджується Мінекономрозвитку.
Для проведення оцінки відповідності мийних засобів на вибір виробника або його уповноваженого представника застосовується модуль А1 (внутрішній контроль виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом) або модуль F1 (відповідність на основі перевірки продукції), що визначені у модулях оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, затверджених постановою Кабміну від 13.01.2016 N 95.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Внесено зміни до Положення про порядок надання гірничих відводів
Кабмін постановою від 12.06.2019 N 500 вніс зміни до Положення про порядок надання гірничих відводів.
Зокрема, уточнено, що у разі зміни користувача надр, реорганізації підприємства або продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами без зміни меж об'єкта надрокористування переоформляються акт про надання гірничого відводу та надпис на копії топографічного плану поверхні. Для цього суб'єкт звернення подає органу, що надає гірничий відвід, заяву на одержання гірничого відводу із зазначенням номера спеціального дозволу на користування надрами та два екземпляри викопіювання з топографічного плану поверхні, оформленого відповідно до вимог п. 5 додатка N 2.
Рішення стосовно переоформлення гірничого відводу приймається протягом 15 днів з дати отримання зазначених документів.

Відтерміновано набрання чинності Технічним регламентом рухомого обладнання, що працює під тиском
Кабмін постановою від 12.06.2019 N 501 вніс зміни до своєї постанови від 04.07.2018 N 536 "Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском".
Змінами передбачено перенесення дати набрання чинності постановою N 536 з 14 липня 2019 року на 1 січня 2020 року

Нерезиденти можуть отримувати фінансування у гривні та укладати форварди з метою інвестування в ОВДП
З метою розширення сфери використання національної валюти України за деякими операціями нерезидентів Нацбанк постановою від 13.06.2019 N 77 вніс зміни до Положення про здійснення операцій із валютними цінностями та Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті.
Серед іншого банкам дозволено здійснювати короткострокове фінансування у гривні юросіб-нерезидентів для придбання ними облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Українські банки можуть надавати іноземним компаніям та банкам під зазначені цілі гривневі кредити, а також проводити операції на умовах форвард та своп на строк, що не перевищуватиме 14 робочих днів.
Крім цього, уточнено, що суб'єкти господарювання можуть розраховуватися за торговельними зовнішньоекономічними договорами як валютними, так і гривневими платіжними картками, якщо операція не перевищує 150 тис. грн.
Постанова набрала чинності 14 червня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 13.06.2019 р.

Встановлено нові вимоги та процедури під час сертифікації повітряних суден, пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання
Державіаслужба наказом від 26.04.2019 N 529 затвердила Авіаційні правила України, Частина 21 "Сертифікація повітряних суден, пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника" АПУ-21 (Part-21).
Ці Правила встановлюють вимоги та процедури під час сертифікації повітряних суден, пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також підприємств та організацій розробника та виробника, зокрема:
видання сертифікатів типу, обмежених сертифікатів типу, додаткових сертифікатів типу та змін до цих сертифікатів;
видання сертифікатів льотної придатності, обмежених сертифікатів льотної придатності, дозволів на виконання польотів та сертифікатів дозволеної передачі;
видання схвалень проектів ремонту;
доведення відповідності вимогам захисту довкілля;
видання сертифікатів щодо шуму на місцевості;
ідентифікація виробів, компонентів та обладнання;
сертифікація певних компонентів та обладнання;
сертифікація організацій розробників та виробників;
видання директив льотної придатності;
видання експортних сертифікатів льотної придатності;
схвалення типової конструкції виробів, компонентів та обладнання, що імпортуються в Україну.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 травня 2019 р. за N 543/33514 та набирає чинності з 27 червня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Затверджено новий Перелік ліків, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек
МОЗ наказом від 18.04.2019 N 876 затвердило Перелік лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 травня 2019 р. за N 509/33480 та набрав чинності 18 червня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 18.06.2019 N 46.

13.06.2019

Визначено механізм проведення огляду оборонно-промислового комплексу
Кабмін постановою від 22.05.2019 N 490 затвердив Порядок проведення огляду оборонно-промислового комплексу.
Огляд оборонно-промислового комплексу проводиться Мінекономрозвитку за рішенням РНБО, яке вводиться в дію указом Президента, в ході комплексного огляду сектору безпеки і оборони або як окремий огляд.
Метою проведення огляду оборонно-промислового комплексу є оцінка стану і спроможностей, а також готовності оборонно-промислового комплексу до задоволення потреб сектору безпеки і оборони в озброєнні, боєприпасах, військовій та спеціальній техніці з урахуванням актуальних воєнно-політичних загроз і викликів.
Завданнями огляду оборонно-промислового комплексу є:
оцінка рівня інституційної сформованості системи управління оборонно-промисловим комплексом;
оцінка стану ресурсного забезпечення оборонно-промислового комплексу;
комплексний огляд спроможностей та готовності оборонно-промислового комплексу.

Уряд схвалив Концепцію реалізації держполітики у сфері промислового забруднення
Кабмін розпорядженням від 22.05.2019 N 402-р схвалив Концепцію реалізації державної політики у сфері промислового забруднення.
Метою Концепції є створення відповідних правових та інституційних передумов для ефективного запобігання, зменшення і контролю промислового забруднення в Україні.
Завданнями Концепції є:
підвищення ефективності державного регулювання у сфері промислового забруднення;
зміцнення інституційної спроможності та забезпечення ефективної взаємодії органів, відповідальних за видачу документів дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього природного середовища;
удосконалення системи нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Затверджено Порядок визначення окремого ветеринарно-санітарного статусу тваринної субпопуляції господарств з єдиною системою управління біологічною безпекою щодо хвороб
Мінаграрополітики наказом від 03.05.2019 N 239 затвердило Порядок визначення окремого ветеринарно-санітарного статусу тваринної субпопуляції одного або декількох господарств з єдиною системою управління біологічною безпекою щодо однієї або кількох хвороб, стосовно яких запроваджено заходи нагляду, контролю та біологічної безпеки.
Цей Порядок встановлює механізм проведення оцінки відповідності вимогам щодо належного рівня біологічної безпеки та визначення окремого ветеринарно-санітарного статусу субпопуляції тварин одного або декількох господарств з єдиною системою управління біологічною безпекою щодо однієї або кількох хвороб, стосовно яких запроваджено заходи нагляду, контролю та біологічної безпеки.
Оператор потужності може запроваджувати власні вимоги до біологічної безпеки, які засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів і контролю у критичних точках і містять показники та процедури, що еквівалентні та/або мають рівень вищий, ніж визначений цим Порядком.
Компартмент повинен мати чітко визначене розташування із зазначенням усього комплексу його основних складових, у тому числі господарств і пов'язаних з ним функціональних підрозділів (цех з виробництва кормів, забійний пункт, переробне підприємство тощо), їх взаємозв'язок та роль, яку відіграють в епізоотичному відокремленні тварин компартмента від субпопуляцій з іншим ветеринарно-санітарним статусом.
Визначення компартмента відбувається на підставі епізоотології конкретного захворювання та з урахуванням системи ведення виробництва, практики біологічної безпеки, характеру інфраструктури та системи нагляду.
Компартменталізація є добровільною та здійснюється безоплатно за бажанням оператора потужності. Компартменталізації підлягають субпопуляції тварин у господарстві/господарствах, об'єднані єдиною практикою утримання тварин, а також підходом до управління поголів'ям.
Метою створення компартмента є ізоляція ідентифікованої субпопуляції тварин через виконання заходів, визначених у плані біологічної безпеки, що затверджується оператором потужності, для забезпечення функціонування господарства, реалізації тварин незалежно від географічного розташування такої субпопуляції та епізоотичної ситуації на території навколо компартмента.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 травня 2019 р. за N 549/33520 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Внесено зміни до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках
НКРЕКП постановою від 07.06.2019 N 953 затвердила зміни до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках.
Зокрема, визначено, що розгляду питання про схвалення інвестиційної програми передує її відкрите обговорення на місцях згідно з Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Також уточнено, що інвестиційна програма має включати:
інформацію про прогнозний загальний техніко-економічний стан ліцензіата на дату закінчення діючої інвестиційної програми з урахуванням заходів діючої інвестиційної програми;
опис запланованих заходів (робіт) на прогнозний період;
перелік заходів (робіт), основного обладнання, матеріалів, послуг, апаратного та програмного забезпечення, запланованих для виконання у прогнозному періоді, окремо по групах у такому порядку: проектно-вишукувальні роботи; заходи, повне виконання яких передбачено у прогнозному періоді; довгострокові заходи із зазначенням етапів виконання (будівельно-монтажні роботи, закупівля обладнання, пусконалагоджувальні роботи, завершення робіт та ін.) та їх вартості, а також узгоджені між собою зведені графіки їх фінансування та виконання з розбивкою на квартали відповідно до планових квартальних обсягів надходжень коштів;
пояснювальну записку, що містить, зокрема: мету виконання запланованих заходів (робіт) у прогнозному періоді; обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт за кожним розділом інвестиційної програми; посилання на нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання таких заходів (робіт); інформацію про схвалену, затверджену та погоджену належним чином проектну документацію; інформацію щодо проведення експертизи проектної документації; опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходів (робіт) інвестиційної програми; інформацію щодо заходів (робіт) із зазначенням їх етапів виконання та вартості, що заплановані до виконання у прогнозному періоді (по заходах, що мають перехідний характер, зазначаються етапи виконання по роках із урахуванням фактичного виконання);
джерела фінансування інвестиційної програми, розраховані відповідно до тарифів (цін) та планів щодо інших надходжень на прогнозний період;
розрахунки економічного ефекту від впровадження кожного заходу (роботи) інвестиційної програми.
До інвестиційної програми ліцензіатом додаються обґрунтовувальні матеріали (у т. ч. в електронному вигляді) до запланованих заходів (робіт) та закупівель товарів, які, зокрема, можуть містити цінові пропозиції (прайс-листи) виробників або їх офіційних представників в Україні, результати публічної закупівлі, документи про затвердження проектної документації, передбачені вимогами чинного законодавства України, зведені кошториси до відповідних проектів.
Крім цього, передбачено, що при наданні звіту щодо виконання інвестиційної програми ліцензіат до кожного заходу (роботи) зазначає відповідний ідентифікатор закупівлі (за умови проведення торгів в електронній системі закупівель).
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

12.06.2019

Збільшено розміри страхових сум за договорами ОСАЦВ
Нацкомфінпослуг розпорядженням від 09.04.2019 N 538 внесла зміни до низки власних нормативно-правових актів з питань обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Зокрема, передбачено збільшення розмірів страхових сум за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів:
зі 100 тис. грн до 130 тис. грн на одного потерпілого - за шкоду, заподіяну майну потерпілих;
з 200 тис. грн до 260 тис. грн на одного потерпілого - за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих.
Відповідні зміни внесено до розпорядження Держкомфінпослуг від 09.07.2010 N 566 "Про деякі питання здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".
Крім цього, викладено у новій редакції Коригуючі коефіцієнти та їх розміри, таблицю 1 додатка до Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та внесено зміни до Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 травня 2019 р. за N 544/33515 та набирає чинності через 3 місяці з дня його офіційного опублікування.

Удосконалено Порядок надання та анулювання митницею статусу уповноваженого експортера
Мінфін наказом від 25.04.2019 N 176 затвердив зміни до Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера.
Зокрема, оновлено критерії, яким має відповідати підприємство-експортер для отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера.
Так, для отримання відповідного статусу підприємство-експортер має відповідати таким критеріям:
здійснення зовнішньоекономічних експортних операцій з товарами преференційного походження;
відсутність до дня звернення до митниці із заявою порушень правил визначення преференційного походження товарів, встановлених угодами, за результатом верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів про походження (перевезення) товару з України та/або декларацій;
відповідність товару, який експортується, правилам визначення преференційного походження товарів, установленим угодами.
Також утчонено, що статус уповноваженого (схваленого) експортера надається митницею підприємству-експортеру у строк, що не перевищує 90 календарних днів з дня отримання нею заяви.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 травня 2019 р. за N 545/33516 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

11.06.2019

Затверджено Порядок здійснення перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її ненадання, надання невідповідної якості
Кабмін постановою від 05.06.2019 N 482 затвердив Порядок здійснення перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її ненадання, надання невідповідної якості.
Дія Порядку поширюється на управителів багатоквартирних будинків, співвласників багатоквартирних будинків, яким надається послуга згідно з договором про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.
У разі надання послуги невідповідної якості управителем здійснюється перерахунок на умовах та у строки, визначені цим Порядком.
У разі ненадання послуги споживачам не нараховується плата за послугу.
Установлено, що вимоги Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі, затвердженого постановою Кабміну від 11.12.2013 N 970, застосовуються під час дії договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, укладеного до 10 червня 2018 р., до укладення договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком згідно із Законом від 09.11.2017 N 2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги".

Внесено зміни до Порядку здійснення контролю за використанням вивільнених коштів підприємств - суб'єктів літакобудування
Кабмін постановою від 05.06.2019 N 481 вніс зміни до Порядку здійснення контролю за використанням вивільнених коштів підприємств - суб'єктів літакобудування, на які поширюється дія норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості".
Зокрема, уточнено, що платник податку зобов'язаний збільшити податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємств на суму вивільнених коштів, які залишилися невикористаними платником на цілі, визначені цим Порядком, за результатами звітного (податкового) періоду, що настає після закінчення строку дії пільги з податку на прибуток підприємства.
Також виключено норму, якою передбачено, що платники податку подають звіт про цільове використання вивільнених коштів за формою та порядком, що затверджуються спільним наказом Мінфіну і Мінекономрозвитку.
Крім цього, внесено зміни до постанови Кабміну від 09.08.2017 N 635 "Про затвердження Порядку та обсягів ввезення на митну територію України товарів суб'єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість".
Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Визначено умови та обсяг виконання спецобов'язків суб'єктами ринку електроенергії для забезпечення загальносуспільних інтересів
Кабмін постановою від 05.06.2019 N 483 затвердив Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.
Це Положення визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов'язків суб'єктами ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, зокрема для забезпечення стабільності, належної якості та доступності електричної енергії, підтримання належного рівня безпеки її постачання споживачам без загрози першочерговій цілі створення повноцінного ринку електричної енергії, заснованого на засадах вільної конкуренції з дотриманням принципів прозорості та недискримінації.
Спеціальні обов'язки покладаються на таких учасників ринку електричної енергії:
виробників електричної енергії;
постачальників універсальних послуг;
операторів систем розподілу електричної енергії;
оператора системи передачі електричної енергії.
Виконання спеціальних обов'язків здійснюється шляхом продажу електричної енергії виробниками електричної енергії, перелік яких наведено в додатку, за двосторонніми договорами постачальникам універсальних послуг, операторам систем розподілу електричної енергії та оператору системи передачі електричної енергії на електронних аукціонах за граничними цінами.
Постанова набирає чинності з 1 липня 2019 року та діє до 31 грудня 2020 року.

11.06.2019

Внесено зміни до низки урядових НПА у сфері земельних відносин
Кабмін постановою від 05.06.2019 N 477 вніс зміни до низки власних нормативно-правових актів у сфері земельних відносин з метою приведення їх у відповідність до змін у законодавстві.
Передбачається введення нового понятійного апарату, запровадженого Законом "Про електронні довірчі послуги", зокрема, поняття "кваліфікований електронний підпис" в низці НПА Кабміну.
Крім того, внесено зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру в частині запровадження механізму внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про масиви земель сільськогосподарського призначення, користування такими відомостями.
Також постановою передбачено запровадження удосконаленого механізму надання адміністративної послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки в електронному вигляді.

Визначено нові критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері міського електричного транспорту
Кабмін постановою від 05.06.2019 N 475 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус), є:
кількість людей, які померли в дорожньо-транспортних пригодах з вини суб'єкта господарювання протягом останніх 2 років, що передують плановому періоду;
кількість людей, яким заподіяно каліцтво, тілесні ушкодження або будь-яку іншу шкоду здоров'ю в дорожньо-транспортних пригодах з вини суб'єкта господарювання протягом останніх 2 років, що передують плановому періоду;
кількість одиниць наявного в суб'єкта господарювання рухомого складу міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) станом на будь-яку дату протягом останніх 2 років, що передують плановому періоду;
загальна протяжність трамвайних колій, що перебувають у користуванні суб'єкта господарювання, станом на будь-яку дату протягом останніх 2 років, що передують плановому періоду;
загальна протяжність контактної мережі, що перебуває в користуванні суб'єкта господарювання, станом на будь-яку дату протягом останніх 2 років, що передують плановому періоду;
кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останніх 2 років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абз. 3 - 5, 7 - 9 ч. 1 ст. 6 Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
кількість порушень вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус), які були виявлені за результатами проведених заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх 2 років, що передують плановому періоду;
кількість порушень вимог законодавства щодо прав осіб з інвалідністю, які були виявлені за результатами проведених заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх 2 років, що передують плановому періоду;
кількість дорожньо-транспортних пригод, що сталися з вини суб'єкта господарювання протягом останніх 2 років, що передують плановому періоду.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) за діяльністю суб'єктів господарювання проводяться Укртрансбезпекою з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Інвентаризація земель: затверджено новий Порядок
Кабмін постановою від 05.06.2019 N 476 затвердив Порядок проведення інвентаризації земель.
Цей Порядок визначає вимоги щодо проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою та складання за її результатами технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель.
Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення Державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Оновлено механізм контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю
Кабмін постановою від 05.06.2019 N 466 виклав у новій редакції Порядок проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю.
Зокрема, новою редакцією Порядку передбачено, що предметом проведення перевірки є:
реєстрація суб'єктів господарювання у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів;
подання суб'єктами господарювання до відділень Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;
виконання суб'єктами господарювання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.
Планові та позапланові перевірки проводяться Держпраці та її територіальними органами.
Строк проведення планової перевірки становить не більш як 10 робочих днів, а щодо суб'єктів господарювання, які належать до суб'єктів мікро-, малого підприємництва - не більш як 5 робочих днів.
Сумарна тривалість усіх планових перевірок, що проводяться Держпраці, її територіальними органами протягом календарного року щодо суб'єкта господарювання (комплексного планового заходу), не може перевищувати 30 робочих днів, а щодо суб'єктів мікро-, малого підприємництва - 15 робочих днів.
Строк проведення позапланової перевірки не перевищує 10 робочих днів, а щодо суб'єктів господарювання, які належать до суб'єктів малого підприємництва, - 2 робочих днів.
Продовження строку проведення планових та позапланових перевірок не допускається.
Також викладено у новій редакції Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до нормативу таких робочих місць у господарських об'єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю (нова назва документа - Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до виконання нормативу таких робочих місць, визначеного статтею 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні").

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері виробництва, імпорту ліків та торгівлі ними
Кабмін постановою від 05.06.2019 N 465 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та у сфері контролю якості лікарських засобів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та у сфері контролю якості лікарських засобів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держлікслужбою, є:
вид господарської діяльності, який провадить суб'єкт господарювання у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), у сфері контролю якості лікарських засобів;
кількість аптечних закладів у суб'єкта господарювання, через які провадиться господарська діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
вид лікарських засобів, виробництво яких здійснюється суб'єктом господарювання;
система оподаткування, яка застосовується суб'єктом господарювання;
наявність системи управління якістю продукції, що відповідає стандартам;
наявність порушень вимог законодавства у сфері виробництва лікарських засобів (промислового), виявлених за результатами попереднього заходу державного нагляду (контролю);
наявність порушень вимог законодавства у сфері виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), виявлених за результатами попереднього заходу державного нагляду (контролю);
наявність рішення про встановлення заборони обігу лікарського засобу, виробленого або ввезеного суб'єктом господарювання, або наявність негативного висновку про якість ввезеного в Україну лікарського засобу, виданого протягом останніх 3-х років, що передують плановому періоду;
наявність випадку притягнення посадових осіб суб'єкта господарювання до адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері контролю якості лікарських засобів протягом останніх 3-х років, що передують плановому періоду.
Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), у сфері контролю якості лікарських засобів здійснюються Держлікслужбою з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

07.06.2019

Визначено нові типові форми документів у сфері державного ринкового нагляду і контролю продукції
Мінекономрозвитку наказом від 19.04.2019 N 667 затвердило типові форми документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції, а саме:
направлення на проведення перевірки;
акт перевірки характеристик продукції;
акт перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам;
акт перевірки стану виконання суб'єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;
припис про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам;
рішення про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам;
рішення про відбір зразків продукції;
рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;
рішення про внесення змін до рішення;
рішення про скасування рішення;
рішення про знищення продукції або приведення її в інший спосіб до стану, що виключає її використання;
рішення про призупинення митного оформлення продукції за результатами державного контролю продукції;
протокол про виявлене(і) порушення вимог Закону "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та Закону "Про загальну безпечність нехарчової продукції";
постанову про накладення штрафу.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 травня 2019 р. за N 540/33511 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Банки отримали більше часу для розроблення та затвердження внутрішньобанківських документів з управління ризиками
Нацбанк постановою від 05.06.2019 N 74 вніс зміни до своєї постанови від 11.06.2018 N 64 "Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах".
Так, з метою оптимізації процесів розроблення та затвердження внутрішньобанківських документів з управління ризиками продовжено терміни виконання банками окремих заходів запровадження вимог Положення.
Зокрема, продовжено терміни виконання окремих заходів в межах третього етапу на 4 місяці без зміни кінцевого терміну запровадження третього етапу.
Постанова набрала чинності 7 червня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 06.06.2019 р.

Затверджено Порядок проведення епідеміологічного нагляду за кором, краснухою та синдромом вродженої краснухи
МОЗ наказом від 23.04.2019 N 954 затвердило Порядок проведення епідеміологічного нагляду за кором, краснухою та синдромом вродженої краснухи.
Цей Порядок розроблено для медичних працівників усіх юросіб незалежно від їх організаційно-правової форми та ФОП, які провадять господарську діяльність з медичної практики, для організації ефективного епідеміологічного нагляду за кором, краснухою та синдромом вродженої краснухи, досягнення та підтримки їх елімінації.
У разі виявлення випадку (в тому числі підозрілого) захворювання на кір, краснуху, синдром вродженої краснухи медичні працівники всіх юросіб незалежно від їх організаційно-правової форми та ФОП, які провадять господарську діяльність з медичної практики, зобов'язані зареєструвати виявлений випадок та сповістити про нього відповідно до вимог розд. V Порядку.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 травня 2019 р. за N 519/33490 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

06.06.2019

Внесено зміну до Ліцензійних умов провадження діяльності з передачі електроенергії
НКРЕКП постановою від 31.05.2019 N 877 затвердила зміну до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії.
Так, визначено, що до видачі ліцензії з передачі електричної енергії сертифікованому оператору системи передачі функції, права та обов'язки оператора системи передачі, визначені Законом "Про ринок електричної енергії" та Ліцензійними умовами, виконує державне підприємство, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України, або акціонерне товариство, утворене в процесі перетворення такого державного підприємства, яке має ліцензію з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Правила ринку електроенергії зазнали змін
НКРЕКП постановою від 31.05.2019 N 879 затвердила зміни до Правил ринку та Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку.
Зокрема, Правила ринку доповнено нормою, згідно з якою учасникам ринку, їх посадовим особам та офіційним представникам, а також працівникам забороняється займатися інсайдерською діяльністю, а також будь-якою діяльністю, яка може призвести до маніпулювання ринком електричної енергії чи здійснювати негативний вплив на конкуренцію або може надавати переваги будь-яким іншим учасникам ринку.
У Правилах ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку серед іншого уточнено, що у разі внесення змін до типової форми договору про участь на ринку електричної енергії "на добу наперед" (далі - РДН) та/або внутрішньодобовому ринку (далі - ВДР) оператор ринку публікує такі зміни на своєму сайті та направляє учаснику РДН/ВДР два примірники додаткової угоди, підписані зі своєї сторони, щодо приведення укладеного договору у відповідність до нової редакції типового договору.
Протягом 14 днів з дня отримання від оператора ринку двох примірників додаткової угоди щодо приведення укладеного договору у відповідність до нової редакції типової форми договору учасник РДН/ВДР підписує їх зі своєї сторони та повертає оператору ринку один примірник такої угоди.
Якщо учасник РДН/ВДР не повернув оператору ринку один примірник підписаної додаткової угоди протягом вищезазначеного строку договір про участь на РДН та/або ВДР призупиняє свою дію до моменту повернення оператору ринку одного примірника підписаної додаткової угоди.
Також постановою визначено, що оператор системи передачі протягом одного місяця з дня набрання чинності постановою має розробити та подати до НКРЕКП керівництва, передбачені Правилами ринку.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

05.06.2019

Удосконалено Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки
Мінекономрозвитку наказом від 16.04.2019 N 642 затвердило зміни до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів.
Зокрема, визначено, що еталони, які застосовуються під час проведення повірки, мають бути калібровані з дотриманням міжкалібрувальних інтервалів і відповідати вимогам ДСТУ OIML D 23.
Метрологічні та технічні характеристики допоміжних законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) і допоміжного обладнання мають бути документально засвідчені.
Роботи, пов'язані з проведенням повірки ЗВТ, можуть проводитися виконавцями з використанням еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання замовника цих робіт у межах діапазону вимірювання, наведеного в галузі уповноваження виконавця. Еталони, допоміжні ЗВТ та допоміжне обладнання замовника робіт мають відповідати вищезазначеним вимогам.
Використання виконавцем під час проведення робіт з повірки ЗВТ еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання, які належать замовнику таких робіт, допускається за наявності відповідного договору щодо використання еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання, укладеного ним із замовником.
Також передбачено, що результати повірки ЗВТ, що випущені з виробництва і введені в експлуатацію до набрання чинності технічними регламентами щодо ЗВТ, вважають позитивними, якщо їх метрологічні та технічні характеристики відповідають вимогам нормативних документів, чинних на момент їх виробництва і введення в експлуатацію.
Крім цього, установлено, що виробники тавр відповідають за своєчасність та якість виготовлення повірочних тавр та забезпечують виготовлення і відправлення виконавцям повірочних тавр не пізніше ніж за місяць до запланованого терміну їх застосування в разі подання замовлення та вчасної оплати
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 травня 2019 р. за N 514/33485 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування, за винятком окремих змін, які набирають чинності з 1 січня 2020 року.

Внесено зміни до Порядку погодження Мінрегіоном обґрунтованих відхилень від будівельних норм
Мінрегіон наказом від 01.03.2019 N 48 вніс зміни до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами.
Зокрема, уточнено, що у зверненні, яке подається заявником до Мінрегіону для отримання погодження обґрунтованих відхилень, зазначаються найменування одного об'єкта будівництва, його місце розташування, детально викладаються причини та обставини, через які неможливо (значно ускладнено) виконання конкретних вимог будівельних норм.
До звернення обов'язково додаються:
письмове зобов'язання щодо проведення компенсаційних заходів щодо відхилень від вимог відповідних будівельних норм;
порівняльна таблиця, яка містить: опис вимог будівельних норм, які неможливо (значно ускладнено) виконати, обґрунтовані пропозиції щодо можливих відхилень від них, компенсаційні заходи, розрахунки щодо визначення гранично допустимих ризиків при застосуванні зазначених відхилень (кожна сторінка має бути завізована заявником у встановленому законодавством порядку);
копія містобудівних умов та обмежень (крім випадків, коли містобудівні умови та обмеження не вимагаються законодавством);
технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта;
копії документів, що дають право на будівництво об'єкта (за наявності);
документи, що містять описову та графічну частину, відповідні розрахунки шляхів евакуації та/або розрахунки щодо визначення гранично допустимих ризиків, які дозволяють зробити комплексний висновок щодо обґрунтованості відхилень та достатності компенсаційних заходів (за наявності).
До звернення за ініціативою заявника може додаватися інша обґрунтовуюча документація.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 травня 2019 р. за N 539/33510 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

04.06.2019

Затверджено Інструкцію з профілактики та боротьби з везикулярною хворобою свиней
Мінагрополітики наказом від 21.03.2019 N 148 затвердило Інструкцію з профілактики та боротьби з везикулярною хворобою свиней.
Ця Інструкція визначає порядок проведення профілактичних заходів щодо недопущення захворювання свиней везикулярною хворобою свиней (ВХС), ветеринарно-санітарних заходів у випадках прояву хвороби серед свиней у господарствах різних форм власності, у тому числі приватному секторі, дикій фауні, та оздоровлення їх від ВХС, поводження з продукцією свинарства, одержаною в неблагополучних пунктах щодо ВХС, та є обов'язковою для виконання суб'єктами господарювання незалежно від форми власності і підпорядкування, користувачами мисливських угідь, ФОП, громадянами, спеціалістами ветеринарної медицини, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 02 травня 2019 р. за N 452/33423 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

03.06.2019

Діють зміни до Положення про застосування Нацбанком заходів впливу
Нацбанк постановою від 29.05.2019 N 73 затвердив зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу.
Серед іншого змінами передбачено доповнення переліку підстав застосування до банків заходів впливу. А саме:
недотримання банками запровадженого обов'язкового економічного нормативу - коефіцієнта покриття ліквідності (LCR);
недотримання вимог щодо порядку формування та зберігання резервів за валютними деривативами (форвардними та ф'ючерсними контрактами).
Також запроваджено норми, відповідно до яких Нацбанк має право враховувати вжиті банком заходи, яких не було в передбаченому письмовою угодою плані заходів банку, у залік виконання цього плану та для досягнення передбачених ним цілей.
Банк, у якого обмежено або зупинено здійснення окремих видів операцій, має право подати до Нацбанку клопотання про зменшення обсягу (переліку) встановлених обмежень.
Деякі спрощення щодо застосованих заходів впливу стосуються і банків, акціонерами яких прийнято рішення про припинення банківської діяльності без припинення юрособи.
Зокрема, банк, що припиняє банківську діяльність, має право подати до Нацбанку клопотання про дострокове скасування окремих заходів впливу. А саме:
про припинення дії письмової угоди;
про дострокове скасування обмеження, зупинення чи припинення операцій.
Нацбанк задовольняє такі клопотання у разі погодження плану припинення банківської діяльності без припинення юрособи. Крім того, регулятор може не застосовувати заходи впливу до банку, який припиняє банківську діяльність, в разі якщо допущені ним порушення пов'язані з належним виконанням погодженого Нацбанком плану припинення банківської діяльності без припинення юрособи відповідно до Закону "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків".
Постанова набрала чинності 1 червня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 31.05.2019 р.

Затверджено Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки
Міненерговугілля наказом від 23.01.2019 N 28 затвердило Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки.
Згідно із Положенням Комісія:
розглядає документи, подані суб'єктом господарювання відповідно до Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки;
за результатами розгляду документів готує пропозиції щодо доцільності виведення з експлуатації магістрального трубопроводу або щодо відмови в його виведенні, що оформлюються протоколом, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні.
Рішення Комісії приймається на її засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 травня 2019 р. за N 508/33479 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено порядок узгодження Держлікслужби з СБУ видачі дозволів на право ввезення та вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
СБУ та МОЗ спільним наказом від 22.04.2019 N 657/947 затвердили Інструкцію про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі дозволів на право ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Ця Інструкція визначає порядок узгодження Держлікслужби з СБУ видачі дозволів на право ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабміну від 06.05.2000 N 770.
Узгодження видачі дозволів із СБУ здійснюється відповідно до вимог п. 2 Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 травня 2019 р. за N 497/33468 та набирає чинності після його офіційного опублікування.

Огляд законодавства за тразень 2019

Огляд законодавства за квітень 2019

Огляд законодавства за березень 2019

Огляд законодавства за лютий 2019

Огляд законодавства за січень 2019

Огляд законодавства за грудень 2018

Огляд законодавства за листопад 2018

Огляд законодавства за жовтень 2018

Огляд законодавства за вересень 2018

Огляд законодавства за серпень 2018

Огляд законодавства за липень 2018