АВК-5, сборники ДБН ДСТУ купить
alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.3.3.1 (распространяется с 13.11.2018)
Стоимость 7200 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 2160 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 3210 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.3.4. и далее, 1 год)
Подробнее...

Юрист+Закон

17.01.2019

Внесено зміни до Правил про безпеку постачання природного газу
Міненерговугілля наказом від 23.11.2018 N 591 затвердило зміни до Правил про безпеку постачання природного газу.
Зокрема, визначено порядок припинення (обмеження) постачання природного газу споживачам.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 17 грудня 2018 р. за N 1417/32869 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Мінфін затвердив формат даних, структуру та форми електронних документів для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі
Мінфін наказом від 27.11.2018 N 944 затвердив:
формат даних та структуру Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі;
форму довідки про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри;
форму довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 02 січня 2019 р. за N 4/32975 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено Методику польового оцінювання насіннєвих посівів соняшнику та ріпаку
Мінагрополітики наказом від 21.11.2018 N 558 затвердило Методику польового оцінювання насіннєвих посівів соняшнику та ріпаку.
Ця Методика установлює правила польового оцінювання насіннєвих посівів соняшнику та ріпаку за показниками сортових якостей, ступеня стерильності батьківських компонентів гібридів, гібридів F1 та сортів, засміченості бур'янами, ураженості хворобами та ушкодженості (заселеності) шкідниками та застосовується аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами) на сортах і гібридах соняшнику та ріпаку, а також їхніх батьківських компонентів, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 грудня 2018 р. за N 1513/32965 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

16.01.2019

Затверджено Порядок подання інформації особами, які провадять діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
НКЦПФР рішенням від 29.11.2018 N 839 затвердила Порядок подання інформації особами, які провадять діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Документ визначає порядок передавання інформації в електронній формі, якого мають дотримуватись особи, авторизовані НКЦПФР для провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР, при здійсненні ними інформаційного обміну з особами, що здійснюють подання звітності та/або адміністративних даних учасників фондового ринку, та з НКЦПФР.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 грудня 2018 р. за N 1514/32966 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше набрання чинності пп. 14 п. 15 розд. I Закону від 16.11.2017 N 2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощеного ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів".

15.01.2019

Оновлено форму декларації з податку на нерухоме майно
Мінфін наказом від 15.11.2018 N 897 виклав у новій редакції форму Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 грудня 2018 р. за N 1473/32925 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Уряд утворив Державну податкову службу та Державну митну службу
Кабмін постановою від 18.12.2018 N 1200 утворив Державну податкову службу України та Державну митну службу України, реорганізувавши Державну фіскальну службу шляхом поділу.
Установлено, що:
Державна податкова служба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску;
Державна митна служба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабміном через Міністра фінансів і який реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства;
Державна податкова служба та Державна митна служба є правонаступниками прав та обов'язків реорганізованої Державної фіскальної служби у відповідних сферах діяльності;
забезпечення діяльності Державної податкової служби та Державної митної служби у 2018 та 2019 роках здійснюватиметься в межах видатків, передбачених Державній фіскальній службі;
Державна фіскальна служба продовжує здійснювати повноваження та виконувати функції у сфері реалізації державної податкової політики, державної політики у сфері державної митної справи, державної політики з адміністрування єдиного внеску, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску до завершення здійснення заходів з утворення Державної податкової служби та Державної митної служби.
Постанова набрала чинності 15 січня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 15.01.2019 N 8.

Уряд затвердив Порядок та критерії уповноваження акредитованих лабораторій, у тому числі референс-лабораторій
Кабмін постановою від 10.01.2019 N 10 затвердив:
Порядок та критерії уповноваження акредитованих лабораторій, у тому числі референс-лабораторій;
Порядок перевірки дотримання уповноваженими акредитованими лабораторіями, у тому числі референс-лабораторіями, критеріїв уповноваження та позбавлення такого уповноваження.

14.01.2019

Оновлено Інструкцію про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
Мінрегіон наказом від 26.07.2018 N 186 виклав у новій редакції Інструкцію про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.
Ця Інструкція визначає механізм проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна всіх форм власності, що здійснюють суб'єкти господарювання, і діє на всій території України.
Дія Інструкції не поширюється на проведення інвентаризації земельних ділянок, зелених насаджень, інженерних мереж, специфічних лінійних об'єктів (залізниці, шляхи та мости (шляхопроводи), гідротехнічні споруди, лінії електропередач, злітно-посадкові смуги, шахтні поля та стволи (гірничі виробки тощо), геліопарків та вітропарків (якщо немає будівель), технологічного устаткування та обладнання.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 грудня 2018 р. за N 1442/32894 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено нові критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері дошкільної освіти
Кабмін постановою від 10.01.2019 N 11 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти, належать:
строк провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти;
кількість порушень вимог законодавства у сфері дошкільної освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх 5-ти років, що передують плановому періоду.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері дошкільної освіти здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.
У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх 6-ти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх 10-ти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства у сфері дошкільної освіти, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Затверджено Порядок внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів
Кабмін постановою від 14.11.2018 N 1197 затвердив Порядок внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.
Підставами для внесення до Реєстру відомостей про належного користувача є:
визначення належного користувача безпосередньо власником транспортного засобу у зв'язку з передачею фізичній особі транспортного засобу в користування;
визначення керівником юридичної особи, яка є власником транспортного засобу або отримала в установлений законодавством спосіб право користуватися ним, свого працівника належним користувачем;
оформлення на фізичну особу нотаріально посвідченої довіреності на право користування транспортним засобом;
користування фізичною особою транспортним засобом на підставі договору оренди (найму, позички);
користування фізичною або юридичною особою транспортним засобом на підставі договору фінансового або оперативного лізингу;
оформлення на фізичну особу, щодо якої вносяться відомості як про належного користувача, тимчасового реєстраційного талона.
Обов'язковою умовою для внесення до Реєстру відомостей про належного користувача є наявність у нього національного посвідчення водія або посвідчення водія іноземної держави, що відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року, записи в якому виконані або продубльовані літерами латинського алфавіту, яке підтверджує право керування транспортним засобом відповідної категорії.
Вимога щодо наявності посвідчення водія необов'язкова стосовно належного користувача - керівника юридичної особи лізингоотримувача.
Внесення до Реєстру відомостей про належного користувача здійснюється працівником сервісного центру МВС шляхом формування заяви, яка роздруковується та підписується заявником (заявниками), за допомогою програмних засобів Реєстру на підставі інформації, що міститься у поданих документах, та за умови відсутності підстав для відмови, визначених цим Порядком.
У разі коли до сервісного центру МВС звертається належний користувач без присутності власника відповідного транспортного засобу, відомості про такого власника вносяться до заяви автоматично за допомогою програмних засобів Реєстру.

Затверджено Порядок відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей держконтролю
Мінагрополітики наказом від 11.10.2018 N 490 затвердило Порядок відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю.
Порядок визначає механізм та процедуру здійснення відбору зразків харчових продуктів, кормів, сіна, соломи, біологічних продуктів та патологічних матеріалів, побічних продуктів тваринного походження або будь-яких речовин (у тому числі з довкілля), які пов'язані з виробництвом та/або обігом харчових продуктів, кормів, здоров'ям та благополуччям тварин, у тому числі, що вивозяться (пересилаються) з митної території України або ввозяться (пересилаються) на митну територію України з метою перевірки шляхом проведення простих або лабораторних досліджень (випробувань) відповідності законодавству про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин.
Цей Порядок є обов'язковим для:
державних ветеринарних інспекторів (державних інспекторів) Держпродспоживслужби;
операторів ринку.
Також затверджено Форму акта відбору зразків.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 грудня 2018 р. за N 1464/32916 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено нові критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації
Кабмін постановою від 10.01.2019 N 9 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації, є:
значення суб'єкта господарювання для економіки і безпеки держави;
участь суб'єкта господарювання у створенні, формуванні, веденні і використанні страхового фонду документації;
вид господарської діяльності суб'єкта господарювання;
вид об'єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що належить суб'єкту господарювання на праві власності, користування, володіння;
включення суб'єкта господарювання до програм створення страхового фонду документації;
наявність порушень вимог законодавства у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації, виявлених протягом 3-х років, що передують плановому періоду.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації здійснюються Укрдержархівом з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.
У разі коли за результатами двох останніх планових заходів державного нагляду (контролю) не виявлено порушень суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації (крім суб'єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику), наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

Внесено зміни до Положення про застосування Нацбанком стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи
Нацбанк постановою від 10.01.2019 N 20 вніс зміни до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи.
Так, уточнено, що надання короткострокових кредитів рефінансування здійснюється з періодичністю, встановленою відповідно до графіка проведення тендерів із підтримання ліквідності банків.
Нацбанк щоденно здійснює операції з розміщення депозитних сертифікатів до наступного робочого дня (овернайт). Кількісні або процентні тендери з розміщення депозитних сертифікатів строком до 14 днів та/або строком до 100 днів проводяться з періодичністю, встановленою відповідно до графіка проведення тендерів із розміщення депозитних сертифікатів.
Нацбанк оголошує графік проведення тендерів із розміщення депозитних сертифікатів на наступний квартал за допомогою засобів системи електронної пошти з розміщенням цієї інформації на сторінці офіційного Інтернет-представництва Нацбанку.
Постанова набрала чинності 12 січня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 11.01.2019 р.


Оновлено уніфіковану форму акта перевірки щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності
Мінрегіон наказом від 20.12.2018 N 361 виклав у новій редакції Уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.
Уніфікована форма акта містить виключний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 грудня 2018 р. за N 1495/32947 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Кабмін про перенесення робочих днів у 2019 році
З метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2019 році 1 травня - Дня праці та у 2020 році 1 січня - Нового року Кабмін рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій (крім органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта", Державної казначейської служби та банківських установ) для працівників, яким установлено п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести у 2019 році в порядку та на умовах, визначених законодавством, робочі дні з:
вівторка 30 квітня на суботу 11 травня;
понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня;
вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня.
Спеціальний режим роботи банків і їх установ у зазначені дні встановлює Нацбанк.

11.01.2019

Затверджено уніфіковану форму акта перевірки щодо дотримання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів
Мінрегіон наказом від 20.12.2018 N 360 затвердив уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками.
Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 грудня 2018 р. за N 1491/32943 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено уніфіковану форму акта перевірки щодо дотримання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів
Мінрегіон наказом від 20.12.2018 N 360 затвердив уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками.
Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 грудня 2018 р. за N 1491/32943 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10.01.2019

Затверджено уніфіковану форму акта перевірки щодо додержання ліцензіатом вимог законодавства у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
МВС наказом від 12.12.2018 N 1007 затвердило:
форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;
форму акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
форму акта про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії;
форму акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
форму акта про відмову ліцензіата в проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
форму акта про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;
форму розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
форму повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
форму посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 грудня 2018 р. за N 1472/32924 та набрав чинності 8 січня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 08.01.2019 N 3.

Затверджено новий Державний реєстр РРО
ДФС наказом від 04.01.2019 N 8 затвердила новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій.
У новому Державному реєстрі міститься 94 РРО, дозволених до первинної реєстрації, та 77 РРО, первинна реєстрація яких заборонена.
Також наведено перелік із 7 РРО, виключених з Державного реєстру в 2016-2018 роках, експлуатація яких не дозволяється.

Оновлено Положення про порядок видачі юрособам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації
Нацбанк постановою від 22.12.2018 N 150 виклав у новій редакції Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.
Це Положення встановлює загальний порядок та умови видачі Нацбанком юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, а також підстави, за яких Нацбанк має право відмовити у видачі ліцензії, зупинити (поновити) її дію або анулювати її.
Вимоги Положення поширюються на юридичних осіб, які мають намір надавати банкам послуги з інкасації.
Постанова набрала чинності 9 січня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 08.01.2019 р., крім п. 7 розд. I, пп. 14 п. 15 розд. III та пп. 6 п. 70 розд. X Положення, які набирають чинності з 1 квітня 2019 року.

Внесено зміни до Положення про порядок проведення перевірок юросіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації
Нацбанк постановою від 22.12.2018 N 151 затвердив зміни до Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації.
Зокрема, уточнено, що Нацбанк здійснює нагляд за дотриманням юридичними особами ліцензійних вимог, визначених Положенням N 926, правил і порядку надання банкам послуг з інкасації, визначених Інструкцією N 29, шляхом проведення планових та позапланових перевірок.
Планові перевірки проводяться на підставі розпорядчого акта Нацбанку про проведення перевірки юридичної особи відповідно до календарного плану перевірок юридичних осіб, складеного з урахуванням результатів попередніх перевірок, аналізу звітної інформації, наданої юридичними особами до Нацбанку, інших відомостей, отриманих Нацбанком у встановленому законодавством України порядку.
Позапланові перевірки проводяться за наявності обґрунтованих підстав на підставі рішення Правління Нацбанку, а також за дорученням Голови Нацбанку, його першого заступника або заступника, який за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво процесами грошового обігу. Зазначене доручення оформляється розпорядчим актом Нацбанку.
Також Положення доповнено нормою, якою визначено, що початок планової перевірки має бути не раніше ніж через рік після отримання юридичною особою ліцензії на надання банкам послуг з інкасації або після закінчення попередньої перевірки.
Постанова набрала чинності 11 січня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 10.01.2019 р.

09.01.2019

Внесено зміни до Положення про застосування Нацбанком заходів впливу
Нацбанк постановою від 03.01.2019 N 14 затвердив зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу.
Зокрема, визначено, що штраф за суттєві порушення банком вимог валютного законодавства накладається на банк у розмірі не більше ніж 400000 гривень за кожний вид порушення:
порушення вимог ст. 5 Закону про валюту та/або нормативно-правового акта Нацбанку з питань порядку проведення розрахунків за валютними операціями;
порушення вимог ст. 6 Закону про валюту та/або нормативно-правового акта Нацбанку з питань умов та порядку торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України;
порушення вимог ст. 7 Закону про валюту та/або нормативно-правового акта Нацбанку з питань порядку проведення переказу валютних цінностей;
порушення вимог ст. 8 Закону про валюту та/або нормативно-правового акта Нацбанку з питань порядку транскордонного переміщення валютних цінностей;
порушення вимог ст. 11 Закону про валюту та/або нормативно-правових актів Нацбанку в частині невиконання / неналежного виконання обов'язків щодо здійснення банком валютного нагляду;
порушення вимог ст. 12 Закону про валюту та/або нормативно-правового акта Нацбанку з питань запровадження засобів захисту, порядку здійснення валютних операцій в умовах запроваджених заходів захисту.
Штраф за інші суттєві порушення банком вимог валютного законодавства накладається на банк у розмірі не більше ніж 1000000 гривень.
Інші суттєві порушення банком вимог валютного законодавства це:
ненадання банком доступу уповноваженим працівникам Нацбанку до систем автоматизації банківських операцій під час виїзної перевірки дотримання валютного законодавства, інформації/документів про валютні операції, а також пояснень щодо проведених валютних операцій;
неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації / документів про валютні операції / їх копій (уключаючи в електронному вигляді), подання документів про валютні операції / їх копій (уключаючи в електронному вигляді), у яких неможливо прочитати всі написані в них відомості, що необхідні для виконання Нацбанком функцій валютного нагляду, у тому числі на запит Нацбанку (письмовий запит Нацбанку або уповноважених на проведення перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства працівників Нацбанку);
неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації, визначеної в нормативно-правовому акті Нацбанку, що встановлює порядок валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, Нацбанку;
невиконання банком інших вимог нормативно-правових актів Нацбанку щодо проведення перевірки банку уповноваженими працівниками Нацбанку.
Постанова набрала чинності 5 січня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 04.01.2019 р., за винятком окремих змін, які набирають чинності одночасно з уведенням у дію Закону "Про валюту і валютні операції", а саме з 7 лютого 2019 року.

Населення зможе обмінювати валюту в поштових відділеннях
Населення зможе купувати і продавати іноземну валюту не лише в банках і пунктах обміну валют небанківських фінансових установ, а й у поштових відділеннях. Таку можливість передбачено постановою Нацбанку від 02.01.2019 N 9, якою внесено зміни до постанови Нацбанку від 09.08.2002 N 297 "Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій".
Оператори поштового зв'язку зможуть отримувати від Нацбанку ліцензію на здійснення валютних операцій за умов:
наявності в них не менше 50 структурних підрозділів, розташованих на території від 50% областей України;
отримання не менше ніж 50% доходів від діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку;
відповідності вимогам до фінансового стану, структури власності, ділової репутації (в тому числі їхніх керівників і власників істотної участі) та професійної придатності керівників.
Крім того, пом'якшено умови видачі ліцензій на здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі небанківським фінансовим установам (НФУ). Зокрема:
вдвічі зменшено мінімальний розмір власного капіталу НФУ - з 10 до 5 млн грн - за умови, що фінансова установа здійснюватиме таку діяльність із використанням не більше ніж 50 структурних підрозділів. Кожне наступне збільшення кількості структурних підрозділів на 50 одиниць потребуватиме збільшення мінімального власного капіталу на 5 млн грн замість 10 млн грн;
скасовано вимогу щодо наявності в НФУ не менше п'яти структурних підрозділів, приміщення яких відповідають вимогам Нацбанку, що регулюють порядок проведення валютно-обмінних операцій та з питань організації захисту приміщень НФУ.
Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону про валюту, а саме з 7 лютого 2019 року.

Затверджено Положення про валютний нагляд
Нацбанк постановою від 03.01.2019 N 13 затвердив Положення про валютний нагляд.
Це Положення розроблено відповідно до Законів "Про Національний банк України", "Про валюту і валютні операції", іншого законодавства України та нормативно-правових актів Нацбанку і визначає основні засади здійснення Нацбанком та уповноваженими установами валютного нагляду в Україні, підстави та порядок застосування Нацбанком до уповноважених установ заходів впливу за порушення вимог валютного законодавства.
Постанова набирає чинності одночасно з уведенням у дію Закону "Про валюту і валютні операції", а саме з 7 лютого 2019 року.

Затверджено Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції
Нацбанк постановою від 02.01.2019 N 8 затвердив Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції.
Вимоги цього Положення поширюються на: банки, небанківські фінансові установи та операторів поштового зв'язку, які отримали банківську ліцензію або ліцензію Нацбанку на здійснення валютних операцій, або генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону про валюту.
Уповноважена установа зобов'язана забезпечити всебічний аналіз та перевірку документів (інформації) про валютні операції, якщо подання відповідних документів (інформації) передбачено законодавством України, які є підставою для:
купівлі іноземної валюти з метою здійснення розрахунків/переказів коштів за межі України, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні;
здійснення розрахунків/переказів у гривнях та іноземній валюті за межі України, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні;
здійснення розрахунків/переказів коштів на користь нерезидентів через філії банків, відкриті на території інших держав;
зарахування коштів у гривнях та іноземній валюті, що надійшли з рахунків, відкритих в Україні, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів - юридичних осіб, відкриті в Україні.
Постанова набирає чинності одночасно з уведенням у дію Закону "Про валюту і валютні операції", а саме з 7 лютого 2019 року.

Затверджено Інструкцію про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів
Нацбанк постановою від 02.01.2019 N 7 затвердив Інструкцію про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.
Ця Інструкція встановлює порядок здійснення банком валютного нагляду за дотриманням його клієнтами-резидентами (крім банків) установлених Нацбанком граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів та порядок інформування банком Нацбанку про дотримання клієнтами-резидентами (крім банків) та банком граничних строків розрахунків.
Вимоги Інструкції поширюються на операції з експорту та імпорту товарів, на які Нацбанком встановлені граничні строки розрахунків, з урахуванням установлених Нацбанком за поданням Кабміну винятків та (або) особливостей для окремих товарів, та (або) галузей економіки та мінімальних граничних сум операцій, на які поширюються встановлені Нацбанком граничні строки розрахунків.
Інструкція набирає чинності одночасно з уведенням у дію Закону "Про валюту і валютні операції", а саме з 7 лютого 2019 року.

Затверджено Положення про порядок резервування коштів в іноземній валюті (банківських металів) за залученими банком вкладами (депозитами), кредитами (позиками) від нерезидентів
Нацбанк постановою від 03.01.2019 N 12 затвердив Положення про порядок резервування коштів в іноземній валюті (банківських металів) за залученими банком вкладами (депозитами), кредитами (позиками) від нерезидентів.
Нацбанк цим Положенням установлює порядок резервування банком України, філією іноземного банку на території України коштів в іноземній валюті (банківських металів), які отримані банком за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) від нерезидента та підлягають поверненню / фактично повертаються банком у строк, що дорівнює або менше 183 календарних дні.
Постанова набирає чинності з 7 лютого 2019 року.

Затверджено форми заяви та звіту організацій колективного управління
Мінекономрозвитку наказом від 20.11.2018 N 1707 затвердило:
форму заяви про акредитацію організації колективного управління;
форму щорічного звіту про діяльність організації колективного управління.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 грудня 2018 р. за N 1432/32884 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

08.01.2019

Встановлення індивідуальних лічильників за рахунок газорозподільної організації: роз’яснення ВС
Відмова відповідача встановити індивідуальні лічильники позивачам суперечить вимогам законодавства, порушує їхні права як споживачів.
З повним текстом постанови Великої Палати Верховного Суду від 7 листопада 2018 року у справі №214/2435/17 (провадження № 14-347цс18) можна ознайомитися за посиланням.

Затверджено Положення про порядок надання банками Нацбанку інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками
Нацбанк постановою від 02.01.2019 N 6 затвердив Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками.
Це Положення розроблено відповідно до Законів "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", ч. 1 ст. 10 та ст. 11 Закону "Про валюту і валютні операції" та нормативно-правових актів Нацбанку та визначає порядок надання банками Нацбанку інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами, що не є банками, боргових зобов'язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками.
Дія цього Положення не поширюється на договір, якщо:
валютні операції за договором здійснюються без використання рахунків резидентів, відкритих у банках в Україні;
валютні операції за договором здійснюються банком-позичальником (банком - новим боржником);
договір стосується комерційного кредиту;
здійснюються операції з надання нерезидентом коштів резиденту за договором, за яким цей резидент видає такому нерезиденту аграрну розписку, та/або з виконання резидентом зобов'язань за фінансовою аграрною розпискою відповідно до Закону "Про аграрні розписки";
кредит за договором залучається державою або під державну гарантію;
кредитором за договором є міжнародна фінансова організація, членом якої є Україна, або міжнародна фінансова організація, щодо якої Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям.
Положення набирає чинності одночасно з уведенням у дію Закону "Про валюту і валютні операції", а саме з 7 лютого 2019 року.

Затверджено Положення про здійснення операцій із валютними цінностями
Нацбанк постановою від 02.01.2019 N 2 затвердив Положення про здійснення операцій із валютними цінностями.
Це Положення встановлює:
порядок здійснення операцій із купівлі, продажу, обміну безготівкової іноземної валюти / банківських металів без фізичної поставки;
порядок проведення транскордонних переказів за межі України та виплати транскордонних переказів отримувачам в Україні;
порядок та особливості проведення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (операції з банківськими металами з фізичною поставкою та/або валютно-обмінні операції);
порядок проведення розрахунків за валютними операціями.
Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону "Про валюту і валютні операції", а саме з 7 лютого 2019 року.

Затверджено Порядок ведення Реєстру організацій колективного управління
Мінекономрозвитку наказом від 21.11.2018 N 1741 затвердило Порядок ведення Реєстру організацій колективного управління.
Юрособа для реєстрації як організації колективного управління подає до Мінекономрозвитку заяву про реєстрацію організації колективного управління та відомості про засновників, персональний склад наглядового і виконавчого органів та штатних працівників юрособи.
Відомості про організацію колективного управління вносяться до Реєстру на підставі наказу Мінекономрозвитку про реєстрацію або акредитацію організації колективного управління. Унесення організації колективного управління, у тому числі акредитованої, до Реєстру здійснюється шляхом заповнення форми Реєстру організацій колективного управління.
Відомості про організацію колективного управління вносяться до Реєстру не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття наказу Мінекономрозвитку про реєстрацію або акредитацію організації колективного управління.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 грудня 2018 р. за N 1433/32885 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Внесено зміни до Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства та перевірок пунктів обміну іноземної валюти
Нацбанк постановою від 03.01.2019 N 15 затвердив зміни до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України.
Зокрема, уточнено, що перевірки банків (фінансових установ) з питань дотримання ними вимог валютного законодавства України проводять уповноважені працівники структурного підрозділу центрального апарату Нацбанку, до компетенції якого належить здійснення валютного нагляду за банками (фінансовими установами) (далі - Департамент), з метою дотримання банками (фінансовими установами) вимог валютного законодавства України, уключаючи нормативно-правові акти Нацбанку. Перевірки здійснюються на підставі ризик-орієнтованого підходу, ураховуючи результати проведеної Департаментом оцінки ризиків. До перевірок належать виїзні та невиїзні перевірки.
Також визначено, що планові виїзні перевірки банків (фінансових установ) проводяться на підставі виданого робочій групі письмового доручення, оформленого на бланку Нацбанку та підписаного директором Департаменту або посадовою особою Нацбанку, яка на підставі розпорядчого акта Нацбанку має повноваження на вчинення дій, визначених цим Положенням.
Планова виїзна перевірка банку (фінансової установи) здійснюється відповідно до програми перевірки, у якій зазначається перелік питань, що підлягають перевірці. Програма перевірки оформляється у формі додатка до доручення та є невід'ємною його частиною.
Програма планової виїзної перевірки банку (фінансової установи) затверджується директором Департаменту або уповноваженою особою Нацбанку.
Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону "Про валюту і валютні операції", а саме з 7 лютого 2019 року.

Затверджено Положення про структуру валютного ринку, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку
Нацбанк постановою від 02.01.2019 N 1 затвердив Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України.
Дія цього Положення розповсюджується на операції з похідними фінансовими інструментами (деривативами), базовим активом яких є іноземна валюта та банківські метали.
Норми цього Положення не регулюють правовідносини з електронними грошима.
Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону "Про валюту і валютні операції", а саме з 7 лютого 2019 року.

Затверджено Правила функціонування Системи підтвердження угод на валютному ринку
Нацбанк постановою від 02.01.2019 N 10 затвердив Правила функціонування Системи підтвердження угод на валютному ринку України.
Система підтвердження угод функціонує в робочі дні з понеділка до п'ятниці (уключно) з 9.00 до 19.00 за київським часом.
Нацбанк має право змінювати час функціонування Системи підтвердження угод.
Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону "Про валюту і валютні операції", а саме з 7 лютого 2019 року.

Затверджено Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей
Нацбанк постановою від 02.01.2019 N 3 затвердив Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей.
Це Положення визначає порядок ввезення, пересилання на митну територію України, вивезення, пересилання з митної території України або транзит через митну територію України фізичними особами, юридичними особами та банками готівкової валюти і банківських металів.
Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону "Про валюту і валютні операції", а саме з 7 лютого 2019 року.

Нацбанк встановив форму і зміст розрахункових документів для проведення валютно-обмінних операцій
Нацбанк постановою від 04.01.2019 N 16 установив, що під час здійснення валютно-обмінних операцій форма і зміст розрахункового документа, який друкується реєстратором розрахункових операцій та застосовується для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій (далі - розрахунковий документ РРО) уповноваженої установи (крім банку), пункту обміну іноземної валюти уповноваженої установи та квитанції/чека, що формуються платіжним пристроєм уповноваженої установи (крім банку), повинні відповідати вимогам Положення про форму та зміст розрахункових документів та мають додатково містити таку інформацію:
назву операції (купівля, продаж, обмін іноземної валюти, операція сторно);
назву і код прийнятої валюти;
суму прийнятої валюти;
курс, крос-курс;
назву і код валюти до видачі;
суму валюти до видачі;
суму комісії;
дані про клієнта [прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи];
додаткові реквізити, необхідні для проведення валютно-обмінних операцій.
Дані про клієнта заповнюються лише під час здійснення валютно-обмінної операції на суму (в еквіваленті), що дорівнює чи перевищує розмір, установлений для фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу згідно із законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Розрахунковий документ РРО додатково повинен містити такі реквізити:
підпис клієнта (проставляється, якщо сума валютно-обмінної операції дорівнює або перевищує в еквіваленті суму, зазначену вище);
підпис працівника уповноваженої установи, яка отримала відповідну ліцензію Нацбанку;
відбиток штампа.
Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону "Про валюту і валютні операції", а саме з 7 лютого 2019 року.

Нацбанк затвердив Положення про перелік заходів захисту, порядок та критерії їх запровадження, подовження та дострокового припинення
Нацбанк за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та (або) фінансової системи держави, має право запроваджувати такі заходи захисту:
1) обов'язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті у межах, передбачених нормативно-правовими актами Нацбанку;
2) встановлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів;
3) встановлення особливостей здійснення операцій, пов'язаних із рухом капіталу;
4) запровадження дозволів та (або) лімітів на проведення окремих валютних операцій;
5) резервування коштів за валютними операціями;
6) заходи, передбачені ст. 71 Закону "Про Національний банк України", а саме обмеження або тимчасова заборона проведення окремих валютних операцій на території України:
у вигляді купівлі суб'єктами валютних операцій іноземної валюти з обов'язковою умовою щодо цільового використання ними купленої іноземної валюти протягом визначеного строку у випадках, установлених нормативно-правовими актами Нацбанку;
у вигляді обов'язкового використання суб'єктами валютних операцій визначених нормативно-правовими актами Нацбанку форми розрахунків, порядку, умов розрахунків під час проведення валютних операцій при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
у вигляді встановлення нормативно-правовими актами Нацбанку вимог щодо здійснення валютних операцій з виконання боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими кредитами (позиками, уключаючи поворотну фінансову допомогу) не раніше визначеного нормативно-правовими актами Нацбанку терміну/строку;
за поточними, вкладними (депозитними), кореспондентськими рахунками, рахунками умовного зберігання (ескроу) суб'єктів валютних операцій при здійсненні валютних операцій - шляхом установлення нормативно-правовими актами Нацбанку обмежуючих умов, порядку, особливостей здійснення таких операцій або встановлення нормативно-правовими актами Нацбанку тимчасових заборон на проведення таких операцій;
із купівлі, продажу, обміну суб'єктами валютних операцій іноземної валюти, банківських металів - шляхом установлення нормативно-правовими актами Нацбанку обмежуючих умов (уключаючи умови щодо купівлі іноземної валюти за рахунок коштів, отриманих із певних джерел, за наявності власних коштів у іноземній валюті, за визначеними нормативно-правовими актами Нацбанку валютними операціями), порядку, особливостей здійснення таких операцій або встановлення нормативно-правовими актами Нацбанку тимчасових заборон на проведення таких операцій;
у вигляді встановлення нормативно-правовими актами Нацбанку обмежуючих умов, порядку, особливостей здійснення валютних операцій, пов'язаних з інвестиційною діяльністю іноземних інвесторів в Україні або встановлення нормативно-правовими актами Нацбанку тимчасових заборон на проведення таких валютних операцій;
із транскордонного переміщення валютних цінностей, транскордонного переказу валютних цінностей, проведення розрахунків/переказів за валютними операціями на території України - шляхом установлення нормативно-правовими актами Нацбанку обмежуючих умов, порядку, особливостей здійснення таких операцій або встановлення нормативно-правовими актами Нацбанку тимчасових заборон на проведення таких операцій.
Постанова набирає чинності одночасно з уведенням у дію Закону "Про валюту і валютні операції", а саме з 7 лютого 2019 року.

04.01.2019

Внесено зміни до Порядку держреєстрації юросіб, ФОП та громадських формувань
Мін'юст наказом від 29.12.2018 N 4146/5 вніс зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.
Зокрема, уточнено особливості проведення державної реєстрації за заявами в електронній формі.
Так, передбачено, що заява формується заявником в електронній формі з обов'язковим долученням до неї оригіналів електронних документів для державної реєстрації.
Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі мають відповідати вимогам, встановленим Законами "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
Плата за надання адміністративних послуг здійснюється на порталі електронних сервісів з використанням платіжних систем через мережу Інтернет.
Крім цього, внесено зміни до Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, Порядку надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 грудня 2018 р. за N 1518/32970 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено Типові вимоги до узгоджених дій суб'єктів господарювання у сфері трансферу технологій, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії без дозволу органів Антимонопольного комітету
Антимонопольний комітет розпорядженням від 09.11.2018 N 21-рп затвердив Типові вимоги до узгоджених дій суб'єктів господарювання у сфері трансферу технологій, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії без дозволу органів Антимонопольного комітету України.
Ці Типові вимоги, розроблені відповідно до ст. 11 Закону "Про захист економічної конкуренції", визначають вимоги до узгоджених дій суб'єктів господарювання у сфері трансферу технологій. У разі відповідності узгоджених дій суб'єктів господарювання положенням цих Типових вимог такі дії дозволяються і не потребують дозволу органів Антимонопольного комітету України відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону.
Зазначені Типові вимоги не звільняють суб'єктів господарювання від виконання додаткових вимог, визначених Законом "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій".
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 13 грудня 2018 р. за N 1413/32865 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

03.01.2019

Удосконалено нормативно-правові акти щодо діяльності з переробки уранових руд
Держатомрегулювання наказом від 01.10.2018 N 391 затвердила Вимоги до щорічного звіту з радіаційної безпеки провадження діяльності з переробки уранових руд.
Ці Вимоги поширюються на суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, які мають ліцензію на провадження діяльності з переробки уранових руд, у тому числі щодо припинення діяльності шляхом ліквідації, перепрофілювання, тимчасового зупинення (консервації) переробного уранового об'єкта.
Також внесено зміни до Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії та Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки уранових руд.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 грудня 2018 р. за N 1461/32913 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

НКРЕКП затвердила Порядок формування та ведення реєстру малих систем розподілу
НКРЕКП постановою від 28.12.2018 N 2089 затвердила Порядок формування та ведення реєстру малих систем розподілу.
Реєстр малих систем розподілу ведеться з метою забезпечення реєстрації та підтвердження статусу малої системи розподілу (далі - МСР).
Реєстр формується та ведеться Управлінням ліцензування щодо суб'єктів господарювання.
Після подання суб'єктом господарювання документів, визначених п. 9.3.3 гл. 9.3 розд. IX Кодексу систем розподілу, Управління ліцензування протягом трьох місяців з дати подання документів розглядає документи та за результатами розгляду:
у разі відповідності поданих документів критеріям класифікації МСР, визначеним ч. 4 ст. 49 Закону "Про ринок електричної енергії" та гл. 9.2 розд. IX Кодексу, Управління ліцензування вносить відповідні дані до Реєстру за формою, наведеною в додатку до Порядку;
у разі відмови у внесенні відповідних даних до Реєстру Управління ліцензування готує проект листа, який підписується членом НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов'язків, із зазначенням підстави відмови.
Інформація, що міститься в Реєстрі, є відкритою та розміщується на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Затверджено Положення про ліцензування банків
Нацбанк постановою від 22.12.2018 N 149 затвердив Положення про ліцензування банків.
Це Положення розроблене відповідно до вимог Цивільного кодексу, Господарського кодексу, Законів "Про банки і банківську діяльність", "Про акціонерні товариства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" та інших законів України з метою визначення:
порядку та умов створення банків та отримання ними банківських ліцензій;
особливостей створення державних банків;
порядку погодження статутів банків і змін до них;
порядку погодження набуття та збільшення істотної участі в банках;
кваліфікаційних вимог до керівників і окремих категорій працівників банків, а також порядку їх погодження;
вимог до фінансового стану юридичних осіб і майнового стану фізичних осіб, які є або мають намір стати власниками істотної участі в банках, а також принципів (критеріїв) і методики оцінки їх фінансового/майнового стану;
вимог до ділової репутації керівників та окремих категорій працівників банків, ключових осіб банків, юридичних і фізичних осіб, які є або мають намір стати власниками істотної участі в банках, а також принципів (критеріїв) оцінки їх ділової репутації;
вимог до початку банками нового виду діяльності та надання ними нового виду фінансових послуг;
порядку та умов відкриття відокремлених підрозділів банків на території України;
порядку відкриття дочірніх банків, філій та представництв банків на території інших країн;
порядку акредитації філій та представництв іноземних банків на території України;
порядку припинення здійснення банківської діяльності за ініціативою учасників банку.
Постанова набрала чинності 29 грудня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 28.12.2018 р.

Внесено зміни до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків
Нацбанк постановою від 28.12.2018 N 163 вніс зміни до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України.
Інструкцію доповнено нормами, згідно з якими банк зобов'язаний складати та подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі.
Банк складає та подає звіти та примітки до фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами відповідно до переліку звітів та приміток, наведених у додатку 6.
Банк з метою формування фінансової звітності в єдиному електронному форматі використовує таксономію UA XBRL МСФЗ, розширену для банків у форматі XBRL, яка розміщена на сторінці офіційного Інтернет-представництва Нацбанку.
Установлено, що першим звітним періодом, за який банки складають та подають фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, є 2019 рік.
Постанова набрала чинності 30 грудня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 29.12.2018 р.

02.01.2019

Нацбанк запроваджує міжнародний номер банківського рахунку IBAN
28 грудня 2018 року Нацбанк прийняв постанову N 162, якою передбачено запровадження в Україні міжнародного номера банківського рахунку (IBAN).
Зокрема, установлено, що банки України з 1 квітня 2019 року:
формують номер банківського рахунку відповідно до Національного стандарту України "Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ). ДСТУ-Н 7167:2010", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 N 454 (далі - стандарт IBAN);
під час формування номера банківського рахунку за стандартом IBAN використовують структуру номера рахунку аналітичного обліку, вимоги до нумерації якого встановлені в додатку 2 до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.
Банкам України під час формування номера банківського рахунку заборонено використовувати номер платіжної картки.
Банки України зобов'язані з 1 квітня до 31 жовтня 2019 року самостійно здійснювати зміну (не за ініціативою клієнта) діючих рахунків клієнтів банків відповідно до вимог стандарту IBAN із збереженням довжини номера рахунку аналітичного обліку - не більше 14 символів.
Постанова набирає чинності з 1 квітня 2019 року.

Затверджено ліміти та прогнози допустимого спеціального використання водних біоресурсів на 2019 рік
Мінагрополітики наказом від 12.12.2018 N 592 затвердило ліміти та прогнози допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) (крім Азовського моря із затоками) на 2019 рік.
Установлено, що рослиноїдні види риб (білий та строкатий товстолоб, їхні гібриди, білий амур) у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) не лімітуються.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 грудня 2018 р. за N 1465/32917 та набрав чинності 28 грудня 2018 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 28.12.2018 N 100.

Затверджено нову Інструкцію з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках
Нацбанк постановою від 26.12.2018 N 153 затвердив Інструкцію з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України.
Бухгалтерський облік похідних фінансових інструментів (деривативів) здійснюється відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та цієї Інструкції.
Відображення в бухгалтерському обліку операцій з похідними фінансовими інструментами (деривативами), що не передбачені цією Інструкцією, здійснюється відповідно до їх економічної суті та принципів міжнародних стандартів фінансової звітності.
Постанова набрала чинності 30 грудня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 29.12.2018 р.

27.12.2018

Нацбанк постановою від 22.12.2018 N 148 затвердив зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні.
Постановою запроваджено новий інструмент капіталу з умовами списання/конверсії.
Основною характеристикою нового інструменту є здатність поглинати збитки банку через конверсію або списання зобов'язань за таким інструментом за рахунок коштів інвесторів, а не за рахунок коштів інших кредиторів та держави.
Конверсію або списання зобов'язань за інструментом банк здійснює у разі настання тригерної події - зменшення рівня достатності основного капіталу банку (без врахування інструменту) нижче 6,25%.
Для здійснення конверсії кошти за інструментом спрямовуються на придбання простих акцій банку, що дозволить збільшити розмір статутного капіталу банку. У разі списання зобов'язань за інструментом банк отримає дохід, який "поглине" поточні збитки від його діяльності.
Новий інструмент є довгостроковим (строк залучення коштів - не менше ніж 50 років) та передбачає поступову амортизацію протягом 15 років до кінцевого строку погашення.
Інструмент наразі включатиметься до капіталу 1 рівня (основного капіталу) банку та після запровадження нових вимог до структури капіталу - до додаткового капіталу 1 рівня. Для включення інструменту до капіталу банк отримує дозвіл Нацбанку.
Постанова набрала чинності 27 грудня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 26.12.2018 р.

Відповідно до Законів "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та "Про ринок електричної енергії" НКРЕКП постановою від 21.12.2018 N 2012 затвердила Порядок повернення замовнику оператором системи передачі, операторами систем розподілу коштів, залучених як плата за приєднання на створення (будівництво) електричних мереж лінійної частини приєднання (за умови включення таких активів до регуляторної бази активів).
Цей Порядок застосовується оператором системи передачі та операторами систем розподілу при поверненні замовнику плати за приєднання на створення (будівництво) електричних мереж лінійної частини приєднання (за умови включення таких активів до регуляторної бази активів).
Постанова набрала чинності 28 грудня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 27.12.2018 N 244.

Нацбанк постановою від 22.12.2018 N 146 вніс зміни до своєї постанови від 30.06.2016 N 351 "Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями".
Так, згідно зі змінами відтерміновано до 1 січня 2020 року вимогу щодо обов'язкового страхування застави.
На такий самий термін продовжено для банків дію дозволу обирати порядок визначення класу боржника - юрособи за кредитом під інвестиційний проект: або з застосуванням Z-моделі або з застосуванням спеціального порядку для оцінки інвестиційного проекту.
Також підвищено з 2 млн грн до 5 млн грн рівень заборгованості боржника - юрособи, що може оцінюватись банками на груповій основі.
Постанова набрала чинності 27 грудня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 26.12.2018 р.

НКРЕКП постановою від 21.12.2018 N 2002 внесла зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.
Змінами передбачено доповнення переліку організаційних вимог, яких мають дотримуватися постачальники універсальної послуги.
Так, визначено, що постачальники універсальної послуги повинні здійснювати закупівлю електричної енергії на ринку електричної енергії за вільними цінами з дотриманням принципів прозорості, недискримінаційності та економічної обґрунтованості з метою досягнення найнижчої можливої вартості електричної енергії для споживачів.
Крім цього, внесено зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії.
Правила доповнено нормами, якими передбачено, що контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції здійснюється Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями.
Державний контроль за дотриманням учасниками роздрібного ринку електричної енергії законодавства у відповідний сфері та/або ліцензійних умов здійснюється НКРЕКП відповідно до законодавства.
Постанова набрала чинності 28 грудня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 27.12.2018 N 244.

26.12.2018

НКРЕКП постановою від 21.12.2018 N 2014 виклала у новій редакції Порядок розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню).
Цей Порядок встановлює механізм визначення компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, та постачальників універсальних послуг від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню).
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

МВС наказом від 05.11.2018 N 879 затвердило Правила техногенної безпеки.
Ці Правила визначають загальні вимоги до організації техногенної безпеки на підприємствах, в установах, організаціях та на небезпечних територіях і є обов'язковими для виконання керівниками, посадовими особами і працівниками міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, ФОП, власниками, керівниками та працівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 листопада 2018 р. за N 1346/32798 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 08.11.2018 N 3017 затвердив зміни до Положення про оренду майна неплатоспроможних банків.
Зокрема, уточнено, що орендна плата за користування нерухомим майном може встановлюватись у розмірі, що відрізняється від мінімальної розрахункової орендної плати не більше ніж на 30 % в бік зменшення, без проведення збору індикативних пропозицій. Якщо пропозиція щодо орендної плати потенційного орендаря перевищує розмір мінімальної розрахункової орендної плати, проведення збору індикативних пропозицій не вимагається.
У разі проведення збору індикативних пропозицій максимальне відхилення орендної плати від розрахункової в бік зменшення не встановлюється за умови, що таке відхилення обґрунтоване неплатоспроможним банком та/або запропонована орендна плата не є меншою за найбільшу цінову пропозицію, отриману за результатами збору індикативних пропозицій, або пропозиції від потенційних орендарів щодо оренди за час збору індикативних пропозицій відсутні.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 грудня 2018 р. за N 1382/32834 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

НКРЕКП постановою від 18.12.2018 N 1979 визначила ставку внеску на регулювання на I квартал 2019 року у розмірі 0,078 відсотка.
Нагадаємо, що внески на регулювання сплачуються суб'єктами господарювання, які зазначені в Реєстрі суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП незалежно від форм власності, зокрема:
з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії;
з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), надання послуг установки LNG, постачання природного газу;
з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом;
з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках, включаючи установки для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);
з централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами)

22.12.2018

НКЦПФР рішенням від 27.09.2018 N 670 затвердила Положення про авторизацію осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та умови провадження такої діяльності.
Це Положення встановлює порядок та умови авторизації юросіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку; вимоги до юрособи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку та здійснює таку діяльність; перелік документів, які подаються до НКЦПФР для проходження зазначеної авторизації та у період провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку; порядок ведення Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, та оприлюднення інформації з нього; вимоги до договорів з надання інформаційних послуг на фондовому ринку.
НКЦПФР в порядку, визначеному цим Положенням, здійснює авторизацію юросіб, які мають намір провадити такі види діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку:
діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;
діяльність з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку;
діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.
Авторизація здійснюється шляхом включення юросіб до Реєстру уповноважених осіб.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 03 грудня 2018 р. за N 1371/32823 та набирає чинності з 1 січня 2019 року, але не раніше його офіційного опублікування.

Нацбанк постановою від 18.12.2018 N 140 затвердив Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду.
Ці Правила визначають загальні вимоги до складання статистичної звітності, порядок її подання до Нацбанку в умовах особливого періоду.
Вимоги Правил поширюються на банки України та небанківські фінансові установи-резиденти, національних операторів поштового зв'язку, яким надано генеральну ліцензію Нацбанку на здійснення валютних операцій, та/або які є платіжними організаціями внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасникам, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, і є обов'язковими для виконання. Постанова набирає чинності з 1 січня 2019 року.

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проект Закону N 9417 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Документом пропонується комплексно удосконалити національне законодавство у сфері фінансового моніторингу, зокрема щодо:
застосування ризик-орієнтованого підходу суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) при проведенні належної перевірки своїх клієнтів;
збільшення порогової суми та зменшення кількості ознак для обов'язкового звітування про фінансові операції, про які СПФМ (банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи) зобов'язані були повідомляти Держфінмоніторинг, а саме залишається обов'язок повідомляти про фінансові операції на суму більше 300 тис. грн (зараз 150 тис. грн) та пов'язані з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами з держав, що не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність в антилегалізаційній сфері;
розширення кола СПФМ, які будуть повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції, - особами, які надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування;
запровадження міжнародного інструментарію замороження активів та регламентації дій СПФМ із активами, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням.
Також передбачається введення обов'язку для платіжних систем:
супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу;
забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу;
встановлювати запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму.
У випадку прийняття Закон набере чинності через 90 днів з дня його опублікування.

21.12.2018

НКРЕКП постановою від 18.12.2018 N 1965 затвердила Методику (порядок) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу.
Ця Методика встановлює порядок формування (розрахунку) плати за приєднання електроустановок замовників до електричних мереж системи передачі та системи розподілу, збільшення величини існуючої абонованої приєднаної потужності електроустановок замовника, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановок замовника, зміни ступеня напруги в точці приєднання, зміни схеми живлення електроустановок замовника (з однофазної на трифазну) та/або зміни точки забезпечення потужності та застосовується оператором системи передачі та операторами системи розподілу для розрахунку плати за приєднання електроустановок до власних електричних мереж.
Постанова набрала чинності 22 грудня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 21.12.2018 N 242, крім абз. 4 - 16 п. 5.3 гл. 5 Методики, які набирають чинності з 31 грудня 2020 року.

Кабмін постановою від 18.12.2018 N 1107 вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв'язку.
Зокрема, уточнено, що зразки бланків, що використовуються під час надання користувачам послуг поштового зв'язку:
з пересилання міжнародних поштових відправлень - визначаються актами Всесвітнього поштового союзу;
з пересилання внутрішніх поштових відправлень - затверджуються оператором поштового зв'язку.
Оператори поштового зв'язку самостійно визначають перелік послуг поштового зв'язку, що надаються ними з урахуванням попиту користувачів, державних замовлень, та забезпечують виконання відповідних нормативів, які затверджуються Мінінфраструктури.
Також визначено, що відправник, який бажає одержати повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату грошей за поштовим переказом через смс-повідомлення, повинен зазначити на лицьовому боці поштового відправлення (супровідному бланку) номер мобільного телефону, на який необхідно надіслати таке повідомлення.

Кабмін постановою від 28.11.2018 N 1106 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері електроенергетики, господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, господарської діяльності на ринку природного газу, з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, з централізованого водопостачання та водовідведення, з перероблення та захоронення побутових відходів, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та визначається періодичність проведення планових заходів державного контролю.
Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.
Планові заходи державного контролю здійснюються НКРЕКП за діяльністю суб'єктів господарювання, яка віднесена:
до високого ступеня ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
до середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
до незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на 5 років.
Постанова набрала чинності 21 грудня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 21.12.2018 N 242.

20.12.2018

Кабмін постановою від 18.12.2018 N 1089 продовжив до 31 грудня 2019 року (включно) дію заборони ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації, перелік яких затверджено постановою Кабміну від 30.12.2015 N 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації".
Постанова набрала чинності 20 грудня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 20.12.2018 N 241.

МОЗ наказом від 29.10.2018 N 1966 затвердило Порядок розгляду матеріалів та проведення досліджень уповноваженими установами з визначення допустимих параметрів спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини.
Цей Порядок визначає механізм організації та проведення уповноваженими установами МОЗ, перелік яких затверджено МОЗ у відповідній сфері акредитації, розгляду матеріалів виробників, імпортерів спеціальних засобів або їх представників, а також досліджень спеціальних засобів з метою визначення їх допустимих параметрів у частині фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини.
У цьому Порядку термін "спеціальні засоби" використовується у значенні, наведеному у ч. 3 ст. 42 Закону "Про Національну поліцію", термін "уповноважені установи" - у значенні, наведеному у п. 2 Порядку уповноваження установ, яким надається право на розгляд матеріалів та проведення досліджень з метою встановлення допустимих параметрів спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини.
Дослідженню уповноваженими установами підлягають спеціальні засоби тимчасового (відворотного) ураження людини, пригнічення чи обмеження її волі (психологічної чи фізичної) шляхом здійснення впливу на неї чи предмети, що її оточують, з чітким регулюванням підстав і правил застосування таких засобів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 лютого 2018 р. за N 156/31608 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

НКЦПФР рішенням від 25.09.2018 N 659 затвердила Вимоги до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства.
Ці Вимоги розроблено на виконання вимог Закону "Про акціонерні товариства", зокрема п. 91, 92 ч. 2 ст. 33, ч. 3, 4 ст. 51, п. 11, 12 ч. 2 ст. 52, та відповідно до наданих НКЦПФР повноважень поширюються на:
публічні акціонерні товариства;
приватні акціонерні товариства за наявності у них внутрішніх документів, що регламентують питання винагороди, та звіту про винагороду членів наглядової ради та/або виконавчого органу.
Положення цих Вимог не застосовують приватні акціонерні товариства, статут або внутрішні документи яких не передбачають створення комітетів наглядової ради, визначених ст. 56 Закону "Про акціонерні товариства".
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 30 листопада 2018 р. за N 1367/32819 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
Установлено, що акціонерні товариства, в яких на дату набрання чинності цим рішенням є затверджені внутрішні документи, що регламентують питання винагороди, звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу, повинні привести їх у відповідність до зазначених Вимог до 1 травня 2019 року.

Кабмін постановою від 05.12.2018 N 1098 вніс зміни до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу.
Зокрема, уточнено, що розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна 1 гривня встановлюється таким орендарям:
бюджетним організаціям, які утримуються за рахунок державного бюджету;
Пенсійному фонду та його територіальним органам;
Фонду соціального страхування, робочим органам його виконавчої дирекції та їх відділенням;
Державній службі зайнятості (Центральному апарату), регіональним та базовим центрам зайнятості;
державним та комунальним закладам охорони здоров'я;
музеям, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;
національним художнім колективам та концертним організаціям, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету;
державним та комунальним телерадіоорганізаціям;
редакціям державних і комунальних періодичних видань, періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, закладами освіти, трудовими і журналістськими колективами, підприємствам зв'язку, що їх розповсюджують;
Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям;
юридичним та фізичним особам для облаштування у закладах охорони здоров'я кімнат відпочинку (сімейних кімнат) для перебування в них на безоплатній основі осіб, які перебувають на лікуванні у цьому закладі, та членів їх сімей (під час лікування таких осіб);
асоціаціям органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом;
особам з інвалідністю з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування.

Кабмін постановою від 18.12.2018 N 1088 продовжив до 31 грудня 2019 року (включно) застосування пільгових ставок ввізного мита, встановлених Митним тарифом України, щодо імпорту товарів, що походять з Російської Федерації.
Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну від 30.12.2015 N 1146 "Про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації".
Постанова набрала чинності 20 грудня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 20.12.2018 N 241

19.12.2018

Мінагрополітики наказом від 12.11.2018 N 543 затвердило уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 30 листопада 2018 р. за N 1368/32820 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нацбанк постановою від 13.12.2018 N 137 затвердив зміни до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи.
Зокрема, передбачено запровадження з 1 грудня 2019 року нового інструменту регулювання ліквідності банківської системи - дисконтного депозитного сертифіката.
Такі сертифікати будуть розміщуватися шляхом проведення тендерів за ціною нижчою від їх номінальної вартості. Відповідно, дохід за дисконтними сертифікатами визначатиметься як різниця між сумою вкладу та вартістю депозитного сертифіката.
Постанова набрала чинності 19 грудня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 18.12.2018 р.

Фонд державного майна наказом від 18.10.2018 N 1331 затвердив Порядок повернення у державну (комунальну) власність об'єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів.
Цей Порядок регулює відносини, пов'язані з поверненням у державну (комунальну) власність об'єкта приватизації, відчуженого за результатами його продажу на аукціоні або шляхом викупу, у разі розірвання договору купівлі-продажу цього об'єкта за згодою сторін, за рішенням суду у зв'язку з невиконанням умов договору або визнанням його судом недійсним.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 листопада 2018 р. за N 1338/32790 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.Фонд державного майна наказом від 18.10.2018 N 1331 затвердив Порядок повернення у державну (комунальну) власність об'єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів.
Цей Порядок регулює відносини, пов'язані з поверненням у державну (комунальну) власність об'єкта приватизації, відчуженого за результатами його продажу на аукціоні або шляхом викупу, у разі розірвання договору купівлі-продажу цього об'єкта за згодою сторін, за рішенням суду у зв'язку з невиконанням умов договору або визнанням його судом недійсним.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 листопада 2018 р. за N 1338/32790 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нацбанк постановою від 18.12.2018 N 139 затвердив зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні.
Зокрема, передбачено запровадження з 1 липня 2019 року оновлених вимог щодо визначення банком під час розрахунку нормативів кредитного ризику групи пов'язаних контрагентів, які несуть спільний економічний ризик.
Відповідно до нових вимог банки повинні визначати групу пов'язаних контрагентів за умови, що такі контрагенти пов'язані відносинами контролю або економічною залежністю. Це зобов'язує банки ретельно вивчати своїх контрагентів: їх структуру власності, бізнес-середовище, показники фінансової звітності тощо.
Також постановою передбачено вжиття подальших заходів у напрямку обмеження банками кредитування пов'язаних з банком осіб.
Так, запроваджується вимога зменшувати регулятивний капітал банку на суму перевищення фактичного значення сукупного обсягу заборгованості пов'язаних із банком осіб над максимально допустимим значенням обсягу такої заборгованості. Ця вимога набирає чинності через 30 днів із дня офіційного опублікування постанови.
Постанова опублікована на офіційному веб-сайті Нацбанку 18 грудня 2018 року та набирає чинності з 1 січня 2019 року.

НКРЕКП постановою від 14.12.2018 N 1906 затвердила на 2019 рік прогнозовану оптову ринкову ціну електричної енергії на рівні 1669,98 грн за 1 МВт·год (без ПДВ) з розбивкою на квартали:
I - II квартали - 1618,42 грн за 1 МВт·год (без ПДВ);
III - IV квартали - 1722,0 грн за 1 МВт·год (без ПДВ).
Постанова набирає чинності з 1 січня 2019 року та діє до 1 липня 2019 року.

18.12.2018

МОЗ наказом від 04.10.2018 N 1819 виклало у новій редакції Правила виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення та Інструкцію про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків.
Крім цього, наказом внесено зміни до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів.
Також установлено, що рецептурні бланки форми N 1 (ф-1) та спеціальні рецептурні бланки форми N 3 (ф-3) для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів, виготовлені та/або придбані до набрання чинності цим наказом, дійсні до повного їх використання.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 листопада 2018 р. за N 1300/32752 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Кабмін постановою від 12.12.2018 N 1077 затвердив Тимчасовий порядок виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України.
Тимчасовий порядок визначає механізм виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД та ввезені громадянами на митну територію України в період з 1 січня 2015 р. до 25 листопада 2018 р., а також:
перебувають у митному режимі тимчасового ввезення або транзиту, поміщення в який здійснювалося шляхом вчинення дій, усного декларування або декларування з використанням іншого документа, ніж митна декларація, на бланку єдиного адміністративного документа;
перебували у митному режимі тимчасового ввезення або транзиту, були вивезені за межі митної території України після 25 листопада 2018 р. та ввезені повторно.
Крім цього, внесено зміни до постанов Кабміну від 07.09.1998 N 1388 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів" і від 04.06.2007 N 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання".
Постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Тимчасовий порядок виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, затверджений цією постановою, втрачає чинність через 180 днів з дня набрання чинності Законом від 08.11.2018 N 2612-VIII "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України".

17.12.2018

Нацбанк постановою від 12.12.2018 N 136 вніс зміни до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок.
Зокрема, змінами передбачено розширення переліку підстав для проведення позапланових інспекційних перевірок. Так, новою підставою є необхідність перевірки виконання банком установлених Нацбанком вимог та/або обмежень.
Також визначено, що на засідання Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем може бути запрошений/запрошені представник/представники об'єкта перевірки за пропозицією Нацбанку або за клопотанням об'єкта перевірки.
Постанова набрала чинності 15 грудня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 14.12.2018 р.

Фонд державного майна наказом від 18.10.2018 N 1327 затвердив Порядок здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації органами приватизації.
Цей Порядок встановлює процедуру організації та здійснення органами приватизації контролю за виконанням власниками об'єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу таких об'єктів приватизації.
Контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації здійснюється шляхом:
проведення органами приватизації безпосередньо на об'єктах приватизації або в господарських товариствах, акції (частки) яких є об'єктом приватизації, перевірок виконання власниками цих об'єктів зобов'язань, визначених у договорах купівлі-продажу;
опрацювання документів щодо стану виконання умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, отриманих від власників таких об'єктів на запит органів приватизації;
опрацювання документів, отриманих від компетентних органів щодо забезпечення виконання власником певних договірних зобов'язань, визначених договорами купівлі-продажу об'єктів приватизації;
застосування санкцій, передбачених чинним законодавством та умовами договорів купівлі-продажу, за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, визначених договорами купівлі-продажу об'єктів приватизації.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 листопада 2018 р. за N 1349/32801 та набирає чинності з дня офіційного його опублікування.

14.12.2018

Мінагрополітики наказом від 06.11.2018 N 538 затвердило уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель.
Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 листопада 2018 р. за N 1321/32773 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

З метою підтримки стабільності валютного ринку України Нацбанк у постанові Нацбанку від 13.12.2018 N 138 продовжив дію вимоги щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в інвалюті із-за кордону на користь юросіб у розмірі 50 %.
Постанова набрала чинності 14 грудня 2018 року та діє до дня введення в дію Закону "Про валюту і валютні операції".

Кабмін постановою від 12.12.2018 N 1064 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, належать:
становище суб'єкта господарювання на ринку;
наявність фактів порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства про ціни і ціноутворення;
кількість обґрунтованих звернень про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства під час формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням суб'єктами господарювання вимог законодавства про ціни і ціноутворення здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Кабмін постановою від 12.12.2018 N 1056 затвердив Порядок проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії".
Цей Порядок встановлює процедуру проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії", кваліфікаційні вимоги до електропостачальників для участі в конкурсі та критерії визначення переможця.

Кабмін постановою від 12.12.2018 N 1055 затвердив Порядок проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг.
Цей Порядок встановлює процедуру проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг, кваліфікаційні вимоги до електропостачальників для участі у конкурсі та критерії визначення переможця.

Кабмін розпорядженням від 12.12.2018 N 989-р схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні та затвердив план заходів щодо її реалізації.
Ця Концепція визначає принципи, основні напрями та завдання побудови системи організації безпеки та гігієни праці в Україні на основі ризикоорієнтованого підходу для забезпечення впровадження стандартів Європейського Союзу.

Мінрегіон наказом від 18.10.2018 N 276 затвердив Порядок незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів.
Порядком визначено, що моніторинг здійснює Держенергоефективності.
Для здійснення моніторингу Держенергоефективності може залучати експертні установи або інших енергоаудиторів (фахівці з обстеження інженерних систем), які не мають конфлікту інтересів щодо результатів моніторингу.
Для здійснення моніторингу можуть залучатись лише ті енергоаудитори, які мають не менше ніж дворічний досвід здійснення сертифікації енергетичної ефективності будівель, що підтверджується наявністю складених ними енергетичних сертифікатів.
Моніторинг передбачає перевірку енергетичних сертифікатів на відповідність вимогам законодавства, у тому числі виявлення інформації (у тому числі судового рішення, що набрало законної сили) щодо встановлення факту порушення принципу незалежності при підготовці енергетичних сертифікатів (зокрема наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудиторів у результатах сертифікації).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 листопада 2018 р. за N 1323/32775 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

13.12.2018

Кабмін постановою від 12.12.2018 N 1045 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, що підлягає ліцензуванню, є:
строк провадження ліцензіатом виду господарської діяльності;
дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу протягом останніх 2-х років, що передують плановому періоду;
кількість місць провадження господарської діяльності;
роботи, які проводяться відповідно до виду господарської діяльності.
Віднесення ліцензіата до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю ліцензіатів проводяться МВС з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Фонд державного майна наказом від 18.10.2018 N 1330 затвердив Порядок надання органами приватизації згоди на подальше відчуження, передачу в заставу або внесення до статутного капіталу господарського товариства об'єктів приватизації, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою (територіальною громадою).
Цей Порядок регулює відносини між органом приватизації, що здійснює контроль за виконанням зобов'язань власником об'єкта приватизації, взятих ним за договором купівлі-продажу, власником об'єкта приватизації та претендентом на придбання цього об'єкта під час його подальшого відчуження, передачі в заставу або внесення об'єкта приватизації до статутного капіталу господарського товариства у період дії умов договору купівлі-продажу.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 листопада 2018 р. за N 1342/32794 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Фонд державного майна наказом від 18.10.2018 N 1328 затвердив Порядок внесення змін до договорів купівлі-продажу державного (комунального) майна.
Цей Порядок визначає процедуру внесення змін до договорів купівлі-продажу державного (комунального) майна, укладених органами приватизації.
Внесення змін до договору купівлі-продажу державного (комунального) майна здійснюється шляхом укладання між органом приватизації та власником об'єкта приватизації договору про внесення змін до договору купівлі-продажу державного (комунального) майна. Якщо об'єкт приватизації був відчужений власником державного (комунального) майна під час дії зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу цього майна, зміни до договору купівлі-продажу вносяться шляхом укладання договору про внесення змін до нього між органом приватизації та власником об'єкта приватизації, до якого відповідно до законодавства перейшли зобов'язання, визначені для власника державного (комунального) майна договором купівлі-продажу.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 листопада 2018 р. за N 1341/32793 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нацбанк постановою від 03.12.2018 N 134 затвердив Правила визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України.
Ці Правила визначають платіжні ознаки банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України та критерії, за якими вони можуть використовуватися фізособами, юрособами, банками (філіями, відділеннями), небанківськими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку під час приймання, оброблення та видачі банкнот (монет) за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви, для переказів та обміну.
Постанова набирає чинності з 2 січня 2019 року.

12.12.2018

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 25.10.2018 N 2873 затвердив зміни до Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов'язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
Зокрема, Положення доповнено нормою, якою визначено, що Фонд має право відмовити у проведенні реструктуризації у разі, якщо до закінчення строку ліквідації залишилося менше ніж 180 днів.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 листопада 2018 р. N 1320/32772 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Нацбанк постановою від 06.12.2018 N 135 затвердив Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного банківського нагляду.
Безвиїзний банківський нагляд здійснюється підрозділом (підрозділами) Нацбанку, до функцій якого (яких) належить здійснення безвиїзного банківського нагляду, відповідно до вимог Закону "Про Національний банк України", Закону "Про банки і банківську діяльність", цього Положення, інших нормативно-правових актів Нацбанку, з метою:
1) сприяння фінансовій стійкості та стабільності банківської системи України, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків, шляхом:
здійснення комплексного та об'єктивного аналізу всієї наявної інформації щодо діяльності банку/банківської групи, включаючи інформацію щодо пов'язаних із банком осіб, інформацію, що отримана за результатами зовнішнього аудиту банку, статистичну/фінансову звітність, що подана до Нацбанку;
проведення оцінки рівня ризиків та якості управління ризиками, притаманними діяльності банку, що передбачає проведення оцінки бізнес-моделі банку, рівня організації корпоративного управління та внутрішнього контролю банку, достатності капіталу банку та достатності ліквідності банку для покриття ризиків, з урахуванням судження, сформованого за результатами безвиїзного нагляду за банком;
забезпечення контролю за дотриманням банком вимог, обмежень щодо його діяльності, установлених Нацбанком;
забезпечення своєчасного реагування на встановлені порушення вимог банківського законодавства, нормативно-правових актів Нацбанку, недоліки та негативні тенденції в діяльності банку, включаючи застосування до банку/банківської групи або інших осіб, які можуть бути об'єктами нагляду Нацбанку відповідно до Закону про банки, заходів впливу адекватно вчиненому порушенню, здійсненню ризикової діяльності, застосуванню іноземними державами або міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банку чи власників істотної участі в банку, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;
запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку та призначення куратора банку;
2) застосування пропорційного підходу до нагляду, що передбачає концентрацію уваги нагляду на більших за розміром, складніших за структурою або більш ризикових банках, ураховуючи профіль ризику банків і основні напрями їх діяльності;
3) забезпечення своєчасного й ефективного прийняття рішень щодо діяльності банків Правлінням Нацбанку або Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем, що передбачає дотримання законності, неупередженого ставлення, об'єктивності, достовірності та обґрунтованості таких рішень.
Нацбанк має право за невиконання банком вимог цього Положення застосувати до банку заходи впливу в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Нацбанку з питань застосування Нацбанком заходів впливу.
Нацбанк здійснює безвиїзний банківський нагляд у таких формах:
поточний моніторинг фінансового стану банку та показників банківської групи з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;
оцінка банку під час здійснення безвиїзного банківського нагляду на підставі оцінки рівня ризиків та якості управління ризиками;
камеральна перевірка банку.
Постанова набирає чинності через 2 місяці з дня її офіційного опублікування, а саме з 11 лютого 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 11.12.2018 р.

Листом "Щодо деяких питань здійснення авторського нагляду" від 03.12.2018 N 40-701-16/8089-18 Держархбудінспекція нагадала, що авторський нагляд здійснюється архітектором - автором проекту об'єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими особами (далі - генеральний проектувальник) відповідно до законодавства та договору із замовником (забудовником) протягом усього періоду будівництва і передбачає контроль за відповідністю будівельно-монтажних робіт проекту.
Генеральний проектувальник:
залучає у разі необхідності для здійснення авторського нагляду субпідрядні проектні організації, які брали участь у розробленні окремих розділів проектної документації об'єкта архітектури;
здійснює відповідно до договору про розроблення проекту об'єкта архітектури авторський нагляд за підготовкою робочої документації або окремих її розділів у тому разі, коли така документація розробляється іншим суб'єктом архітектурної діяльності;
утворює групу авторського нагляду з числа розробників проекту або уповноважених осіб, на яку покладається здійснення авторського нагляду. До здійснення авторського нагляду за виконанням окремих видів будівельних робіт можуть залучатися представники проектних організацій, які не брали участі у проектуванні.
Склад групи авторського нагляду затверджується генеральним проектувальником на весь період будівництва. Інформація про склад зазначеної групи надсилається замовнику.

11.12.2018

Підписано Закон від 23.11.2018 N 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів".
Зокрема, Законом передбачено:
збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби, ставок рентної плати за користування надрами для видобування нафти і конденсату, ставок рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, ставки екологічного податку за викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами;
встановлення нульової ставки акцизного податку на спирт етиловий, який використовується для виробництва харчового оцту, парфумерно-косметичної продукції та продукції технічного призначення;
з метою врегулювання питання оподаткування лісових земель встановити ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, не більше 0,1% та надати право, у разі необхідності, місцевим радам встановлювати окремі ставки земельного податку за лісові землі;
з метою підвищення контролю за обігом пального відображати в Системі електронного адміністрування реалізації пального фактичний рух палива в розрізі місць зберігання;
запровадження ліцензування діяльності усіх суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним.
Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року, за винятком окремих положень.

Президент підписав Закон від 23.11.2018 N 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік", яким визначено:
Доходи - 1.026.131.809,2 тис. грн.
Видатки - 1.112.129.997,6 тис. грн.
Дефіцит - 89.989.320 тис. грн.
На 31 грудня 2019 року граничний обсяг державного боргу в сумі 2.060.101.364,5 тис. грн, а граничний обсяг гарантованого державою боргу - в сумі 388.630.087,1 тис. грн.
Мінімальну заробітну плату: з 1 січня - 4173 грн на місяць, у погодинному розмірі - 25,13 грн.
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня - 1853 грн, з 1 липня - 1936 грн, з 1 грудня - 2027 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1626 грн, з 1 липня - 1699 грн, з 1 грудня - 1779 грн;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2027 грн, з 1 липня - 2118 грн, з 1 грудня - 2218 грн;
працездатних осіб: з 1 січня - 1921 грн, з 1 липня - 2007 грн, з 1 грудня - 2102 грн;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1497 грн, з 1 липня - 1564 грн, з 1 грудня - 1638 грн.
Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.

Підписано Закон від 06.12.2018 N 2643-VIII, яким передбачено припинити з 1 квітня 2019 року дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.
Припинення дії Договору звільняє Україну від будь-якого зобов'язання щодо його виконання і не впливає на права, зобов'язання чи правове становище України, що виникли в результаті виконання зазначеного Договору до припинення його дії, відповідно до ст. 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.
Закон набрав чинності 12 грудня 2018 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 11.12.2018 N 236.

Міненерговугілля наказом від 26.10.2018 N 539 затвердило Порядок формування прогнозного балансу електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік.
Цей Порядок визначає основні організаційні положення, принципи та вимоги, а також методологічні засади щодо формування прогнозного балансу електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік з метою підготовки рекомендацій щодо забезпечення безпеки постачання електричної енергії та надання інформації учасникам ринку електричної енергії про режими функціонування об'єднаної енергетичної системи України, загальну потребу в паливі для виробників електричної енергії, що в своєму складі мають теплові електричні станції та теплові електроцентралі, для прогнозування своєї виробничо-фінансової діяльності на розрахунковий рік.
Вимоги Порядку є обов'язковими для оператора системи передачі, виробників електричної енергії, операторів системи розподілу, користувачів системи передачі, які планують міждержавну торгівлю електричною енергією.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 листопада 2018 р. за N 1312/32764 та набирає чинності з дати початку дії нового ринку електричної енергії згідно із Законом "Про ринок електричної енергії", але не раніше дня його офіційного опублікування.

10.12.2018

Кабмін постановою від 05.12.2018 N 1014 затвердив Державну цільову програму утилізації компонентів рідкого ракетного палива (гептилу) на період до 2020 року.
Метою Програми є здійснення заходів із зберігання та поетапної утилізації надлишкових високотоксичних запасів компонентів рідкого ракетного палива (гептилу), які зберігаються на підприємствах, що належать до сфери управління ДКА, з використанням технологічних процесів, які відповідають вимогам техногенної та екологічної безпеки, а також нейтралізація та ліквідація місць зберігання ракетного палива, що дасть змогу запобігти виникненню надзвичайних ситуацій.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 16.08.2018 N 2289 затвердив зміни до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників.
Банки - учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повинні:
привести свою діяльність, у тому числі оновити форму довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб, у відповідність до вимог змін, затверджених цим рішенням, не пізніше 30 днів з дня, наступного за днем набрання чинності рішенням;
забезпечити у програмному забезпеченні ідентифікування вкладів (депозитів), які підпадають під термін "вклад", визначений у Законі "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", у спосіб, що забезпечує їх оперативне виокремлення.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 листопада 2018 р. за N 1308/32760 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Кабмін постановою від 05.12.2018 N 1022 затвердив Державну стратегію реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період до 2025 року.
Метою Державної стратегії є досягнення високих показників здоров'я населення, забезпечення населення України якісними, ефективними та безпечними лікарськими засобами та їх раціональне використання.
Основними завданнями Державної стратегії є:
забезпечення належного відбору основних життєво необхідних лікарських засобів до Національного переліку;
забезпечення доступності лікарських засобів;
належне фінансування системи забезпечення населення лікарськими засобами;
удосконалення системи постачання лікарських засобів;
удосконалення державного регулювання та забезпечення якості лікарських засобів;
підвищення рівня раціонального використання лікарських засобів;
підвищення інвестиційної привабливості фармацевтичного ринку України у сфері розробки та дослідження лікарських засобів.
Також постановою затверджено план заходів з реалізації Державної стратегії.

Кабмін постановою від 14.11.2018 N 1027 вніс зміни до Порядку функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі.
Зокрема, передбачено, що посадові особи Національної поліції, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, використовують під час винесення постанов про накладення адміністративного стягнення інформаційні файли, які разом з винесеними постановами передаються до системи, для подальшого формування масиву даних Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.
Інформування учасників дорожнього руху про фіксацію (фотозйомку або відеозапис) фактів адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху стаціонарними технічними засобами (приладами контролю) здійснюється не пізніше початку роботи таких технічних засобів (приладів контролю) на визначених місцях (ділянках вулично-дорожньої мережі) шляхом установлення відповідних дорожніх знаків на вулично-дорожній мережі, а також шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційних веб-сайтах МВС та Національної поліції.
Також постановою внесено зміни до Порядку звернення особи, яка допустила адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, до уповноваженого підрозділу Національної поліції.

Кабмін постановою від 21.11.2018 N 1026 затвердив Положення про санаторну школу.
Санаторна школа є закладом загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, що потребують тривалого лікування, який забезпечує здобуття загальної середньої освіти та відновлення і зміцнення здоров'я учнів (вихованців), а також надання їм медичної допомоги.
Дія цього Положення поширюється на всі санаторні школи незалежно від їх профілю, форми власності та підпорядкування.

07.12.2018

Кабмін постановою від 14.11.2018 N 1013 вніс зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів .
Зокрема, Порядок доповнено нормою, якою передбачено, що у разі коли реєстрація (перереєстрація) транспортного засобу здійснена після 1 січня 2013 р., звернення власника транспортного засобу - фізичної особи про видачу тимчасового реєстраційного талона у зв'язку з наданням права керування таким засобом іншій фізичній особі може здійснюватися в електронній формі через офіційний веб-сайт Головного сервісного центру МВС.
Також постановою внесено зміни до Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг та постанови Кабміну від 25.03.2016 N 260 "Деякі питання надання інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників".

Нацбанк рішенням від 03.12.2018 N 814-рш схвалив Методичні рекомендації щодо організації корпоративного управління в банках України.
Ці Методичні рекомендації розроблено відповідно до Законів "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", з урахуванням кращої міжнародної практики, принципів та рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду щодо корпоративного управління, з метою забезпечення банками ефективного управління, прийняття керівниками банку узгоджених рішень, підвищення відповідальності, уникнення конфлікту інтересів, сприяння розкриттю інформації та її прозорості, а також підвищення надійності банків і захисту інтересів вкладників та інших кредиторів.
Банк організовує корпоративне управління з урахуванням розміру, особливостей своєї діяльності, характеру й обсягів банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику банку, системної важливості банку та діяльності банківської групи, до складу якої входить банк.
Особливості організації корпоративного управління для державних банків визначено в ст. 7 Закону про банки.

06.12.2018

Листом від 03.12.2018 N 56-0007/64280 Нацбанк пропонує банкам вжити заходів для забезпечення належного стану кібербезпеки та кіберзахисту банківської системи України:
зосередити увагу підрозділів інформаційної безпеки, кіберзахисту та IT-підрозділів банку на виконанні заходів забезпечення кіберзахисту інформаційних систем банку у зв'язку з потенційним підвищенням рівня кіберзагроз з боку країни агресора;
перевірити функціональність систем моніторингу та виявлення кіберінцидентів, забезпечити їх сталу роботу;
перевірити актуальність та дієвість планів забезпечення безперервної діяльності банку та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
перевірити актуальність систем оповіщення, засобів кризисних комунікацій та цілодобового оперативного зв'язку відповідальних осіб та ключових працівників банку, які залучаються до заходів реагування та протидії кіберзагрозам;
перевірити актуальність встановлених оновлень програмного забезпечення;
провести перевірку дотримання політик управління правами доступу до інформаційних ресурсів банку;
перевірити працездатність систем резервного копіювання та актуальність наявних копій критичних даних;
провести заходи з підвищення рівня обізнаності працівників банку щодо кіберзагроз та кіберзахисту;
інформувати працівників банку щодо їх дій на випадок отримання підозрілих повідомлень, повідомлень з нестандартним змістом або отриманих з неочікуваних джерел, виявлення аномальних явищ у роботі персональних робочих станцій.
У разі виявлення спроб вчинення кібератак, які за попередньою оцінкою можуть призвести до зниження якості або припинення надання банком основних банківських послуг, порушення інтересів клієнтів банку, матимуть суттєві негативні наслідки безпосередньо для банку та/або банківської системи в цілому, Нацбанк просить негайно інформувати Центр кіберзахисту Нацбанку (e-mail: CSIRT-NBU@bank.gov.ua).

Мінфін наказом від 19.10.2018 N 842 затвердив зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 листопада 2018 р. за N 1303/32755 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

05.12.2018

НКЦПФР рішенням від 09.10.2018 N 708 затвердила зміни до Вимог до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.
Зокрема, визначено, що під використанням програмного продукту на фондовому ринку професійними учасниками, Центральним депозитарієм під час здійснення професійної діяльності, депозитарної діяльності Центрального депозитарію слід розуміти як безпосереднє використання програмного продукту зазначеними суб'єктами, так і використання програмного продукту клієнтами зазначених суб'єктів у випадках, якщо необхідність такого використання зумовлена наданням зазначеними суб'єктами послуг під час здійснення ними професійної діяльності, депозитарної діяльності Центрального депозитарію.
Визначення спеціалізованого програмного продукту поширюється на програмні продукти для комп'ютерів та інших електронних пристроїв, у тому числі бездротових (мобільних).
Визначення спеціалізованого програмного продукту поширюється на програмні засоби у формі відокремлених програм, програмних засобів та комплексів, у формі комплексних, у тому числі розподілених, автоматизованих систем, у формі веб-сайтів та веб-застосунків.
Також передбачено, що:
професійні учасники фондового ринку та Центральний депозитарій мають використовувати програмні продукти та засоби розробки програмних продуктів на правових підставах із дотриманням майнових та авторських прав, а також із дотриманням законодавства про санкції;
засоби захисту інформації, які використовуються у складі програмного продукту, мають бути реалізовані відповідно до національних стандартів, нормативно-правових актів з питань захисту інформації;
у разі власної розробки або розробки на замовлення зміни до програмного продукту розробляються на підставі змін до технічного завдання на цей програмний продукт або документа, що його замінює, та відображаються в експлуатаційній документації на програмний продукт. Зміни до програмного продукту, який придбано або отримано у користування, вносяться у порядку супроводження такого продукту та повинні мати супроводжувальну документацію (актуалізовану експлуатаційну документацію або зміни та доповнення до неї у вигляді окремих документів).
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 листопада 2018 р. за N 1311/32763 та набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Кабмін постановою від 28.11.2018 N 1007 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається постановою Кабміну від 17.08.1998 N 1287 "Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виробництво яких підлягає ліцензуванню", є:
включення суб'єкта господарювання до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки;
чисельність працівників суб'єкта господарювання на дату отримання ліцензії;
кількість особливо небезпечних хімічних речовин, що виробляються, на дату отримання ліцензії;
наявність порушень вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності (за період не менш як 5 років).
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері провадження суб'єктами господарювання господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабміном, здійснюються з такою періодичністю:
високого ступеня ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на 5 років.
У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх 6-ти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх 10-ти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

Кабмін постановою від 28.11.2018 N 1006 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, включеними до розділу А Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою Кабміну від 13.07.2000 N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів", є:
вид та кількість операцій з поводження з небезпечними відходами;
кількість видів небезпечних відходів, щодо яких здійснюються операції з поводження з небезпечними відходами, на момент отримання ліцензії;
впровадження суб'єктом господарювання у своїй діяльності системи управління якістю, що відповідає національним або міжнародним стандартам;
наявність порушень вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (за період не менш як 5 років);
включення об'єкта підвищеної небезпеки до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері провадження суб'єктами господарювання господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами здійснюються з такою періодичністю:
високого ступеня ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на 5 років.
У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх 6-ти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх 10-ти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено порушень ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

Нацкомфінпослуг розпорядженням від 13.11.2018 N 1977 затвердила Типовий договір добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами.
Установлено, що:
договір добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами укладають страховики, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) у частині проведення виду добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена п. 12 - 14 ст. 6 Закону "Про страхування");
мінімальний розмір страхової суми за договором добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами під час укладання такого договору із суб'єктами аудиторської діяльності, які проводять обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, до виконання першого завдання з обов'язкового аудиту суб'єктів суспільного інтересу становить не менше 10 млн грн;
розмір франшизи встановлюється під час укладання договору добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами і не може перевищувати 1 % від страхової суми;
страховики не мають права укладати договори добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами щодо страхування відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності, який надає послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності такому страховику.
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 листопада 2018 р. за N 1348/32800 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

04.12.2018

Нацбанк постановою від 27.11.2018 N 128 затвердив зміни до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків, згідно з якими, зокрема:
скасовано вимоги щодо надання банком фінансової моделі розвитку;
відстрочено вимоги щодо надання звіту про оцінку нерухомого майна до моменту виникнення потреби у кредиті (раніше - вже на етапі укладання генерального договору з Нацбанком);
скасовано вимоги щодо надання звіту про оцінку вартості майнових прав за кредитами юросіб на етапі укладання генерального договору;
продовжено термін дії звіту про оцінку майна з 3 до 6 місяців до дня його подання до Нацбанку;
скорочено час перевірки відповідності суб'єктів оціночної діяльності встановленим критеріям.
Крім того, визначено ознаки неприйнятності нерухомого майна для передачі в заставу Нацбанку. Це, зокрема, нерухоме майно поза межами обласних та районних центрів (крім цілісних майнових комплексів, об'єктів виробничої або складської нерухомості), незабудовані земельні ділянки поза межами Києва, Дніпра, Одеси, Харкова і Львова, збиткові майнові комплекси та нерухомість, експлуатація якої не приносить дохід. Неприйнятною також вважатиметься нерухомість, характеристики якої не відповідають даним у технічній документації, об'єкти в аварійному стані тощо.
Також встановлено критерії відповідності для страхових компаній, які страхують майно, що перебуває в заставі за кредитами Нацбанку. Це, зокрема, відсутність протягом останніх двох років порушень вимог законодавства, рентабельна діяльність та наявність перестрахувального покриття ризиків у провідних міжнародних компаніях. До того ж такі страхові компанії мають бути не пов'язаними з банком-позичальником особами, а частка отриманих ними страхових платежів за операціями зі страхування кредитних та фінансових ризиків не повинна перевищувати 5% загального обсягу страхових платежів за підсумками останнього звітного року.
Постанова набрала чинності 4 грудня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 03.12.2018 р.

Мінінфраструктури наказом від 02.11.2018 N 522 затвердило Форму та опис службового посвідчення посадової особи Державної служби морського та річкового транспорту України.
Службове посвідчення має вигляд книжки в згорнутому вигляді розміром 65 х 95 мм. Виготовлено друкарським способом із твердого картону в обкладинці із замінника шкіри темно-червоного кольору.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 листопада 2018 р. за N 1315/32767 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

З метою запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності Кабмін постановою N 999 від 28 листопада 2018 р. утворив Електронний реєстр листків непрацездатності як систему накопичення, зберігання та використання інформації про видані, продовжені та обліковані листки непрацездатності з використанням інформаційної інфраструктури Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Мінсоцполітики, МОЗ, Національна служба здоров'я, Пенсійний фонд за участю Фонду соціального страхування мають розробити та внести до 1 лютого 2019 р. на розгляд Кабміну проект постанови Кабміну щодо визначення порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього.

Нацкомфінпослуг розпорядженням від 08.11.2018 N 1960 затвердила:
форму повідомлення фінансової установи, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги аудиту фінансової звітності;
Порядок заповнення та подання повідомлення фінансовою установою, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги аудиту фінансової звітності.
Фінансові установи, які віднесені до підприємств, що становлять суспільний інтерес, та уклали станом на дату набрання чинності розпорядженням договори щодо аудиту фінансової звітності із суб'єктами аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", повинні протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності розпорядженням повідомити Нацкомфінпослуг про укладення такого договору за вищезазначеною формою.
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 листопада 2018 р. за N 1347/32799 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Мінагрополітики наказом від 19.10.2018 N 501 затвердило Порядок визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України.
Цей Порядок визначає механізм та процедуру визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, у тому числі з метою транзиту.
Вимоги Порядку не поширюються на відносини, пов'язані із визначенням та застосуванням періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, що запроваджуються відповідно до ч. 5 ст. 60 Закону "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 листопада 2018 р. за N 1298/32750 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Мінекономрозвитку наказом від 17.08.2018 N 1141 затвердило Порядок розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій.
Цей Порядок визначає процедуру розгляду Мінекономрозвитку справ та застосування санкцій за порушення товарними та іншими біржами, що проводять фінансові операції з товарами, вимог Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 08 листопада 2018 р. за N 1270/32722 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Мінрегіон наказом від 12.10.2018 N 270 затвердив Порядок прийняття приладу обліку на абонентський облік.
Цей Порядок встановлює процедуру прийняття на абонентський облік вузлів комерційного обліку та вузлів розподільного обліку теплової енергії та водопостачання.
Дія Порядку поширюється на відносини між операторами зовнішніх інженерних мереж, виконавцями комунальних послуг, визначеними власниками (співвласниками) будівлі іншими особами, що здійснюють розподіл між споживачами обсягів комунальної послуги, власниками (співвласниками) будівель та окремих приміщень у будівлі, що є самостійними об'єктами нерухомого майна, щодо прийняття на абонентський облік приладів обліку, що встановлюються після набрання чинності Законом "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", а також тих, що були встановлені до набрання чинності Законом, але не були взяті на абонентський облік.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 листопада 2018 р. N 1304/32756 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Мінагрополітики наказом від 23.10.2018 N 512 затвердило Порядок проведення рибоохоронних рейдів.
Цей Порядок визначає процедуру реалізації правоохоронної функції органів рибоохорони шляхом проведення рибоохоронних рейдів посадовими особами Держрибагентства або його територіальних органів, спрямованих на здійснення заходів з охорони водних біоресурсів, запобігання та припинення порушень правил рибальства, регулювання рибальства у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні, на континентальному шельфі України, в місцях реалізації і транспортування водних біоресурсів та знарядь добування (вилову).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 листопада 2018 р. за N 1296/32748 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

03.12.2018

Нацбанк постановою від 27.11.2018 N 130 затвердив Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України.
Ці Правила визначають:
організацію якісного поповнення Національного архівного фонду і використовуються під час формування справ, підготовки номенклатури справ, розроблення схем систематизації документів, а також роботи комісій Нацбанку та банків України з проведення експертизи цінності документів;
види документів, що створюються під час діяльності Нацбанку;
строки зберігання документів незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний).
Постанова набирає чинності з 1 січня 2019 року.

Огляд законодавства за листопад 2018

Огляд законодавства за жовтень 2018

Огляд законодавства за вересень 2018

Огляд законодавства за серпень 2018

Огляд законодавства за липень 2018

Огляд законодавства за червень 2018

Огляд законодавства за травень 2018

Огляд законодавства за квітень 2018

Огляд законодавства за березень 2018

Огляд законодавства за лютий 2018

Огляд законодавства за січень 2018