АВК-5, сборники ДБН ДСТУ купить
alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.4.1. (распространяется с 20.06.2019)
Стоимость 7200 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 2160 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 3210 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.4.2. и далее, 1 год)
Подробнее...

Юрист+Закон

15.07.2019

Суб'єкти аудиторської діяльності повинні подати до Аудиторської палати інформацію про сплату внесків
Аудиторська палата рішенням від 27.06.2019 N 15/4 зобов'язала суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності та зобов'язані сплачувати до Аудиторської палати внески, передбачені ч. 13 ст. 15 Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", надати не пізніше 15 серпня 2019 року до Аудиторської палати в електронній або паперовій формі інформацію (дані) про сплату ними внесків до Аудиторської палати у першому півріччі 2019 року за встановленою формою, а саме:
дані про кількість виконаних завдань (наданих звітів) та вартість послуг (тис. грн);
дані про нарахування та сплату фіксованого внеску, що становить 0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту;
внесок у відсотках суми винагороди (без урахування ПДВ) за договором з надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту, розмір якого визначений рішенням Ради Аудиторської палати від 25.04.2019 N 12/1.

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті
Кабмін постановою від 10.07.2019 N 602 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості) та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою морського та річкового транспорту.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості), належать:
пасажиромісткість суден, якими суб'єкт надає послуги з перевезення на морському, річковому транспорті за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю);
кількість перевезених небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським, річковим транспортом за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю);
кількість суден, щодо яких здійснюються операції з буксирування на морському, річковому транспорті, з урахуванням середньомісячного обсягу операцій за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю);
кількість вантажів, оброблених під час вантажно-розвантажувальних робіт, з урахуванням обсягу виконання операцій за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю);
кількість суден, щодо яких здійснюються операції з регулювання руху суден, з урахуванням середньомісячного обсягу операцій за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю);
кількість операцій з лоцманського проведення суден дедвейтом більше 25 тис. тонн з урахуванням середньомісячного обсягу операцій за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю);
розмір площі, на якій здійснюватимуться заходи з навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, з урахуванням розміру площі, на якій здійснено такі заходи за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю);
розмір площі, на якій здійснюватимуться заходи з картографічного забезпечення мореплавства, з урахуванням розміру площі, на якій здійснено такі заходи за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю);
кількість суден, щодо яких здійснюються операції з ліквідації розливу забруднюючих речовин, з урахуванням середньомісячного обсягу операцій за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю);
розмір площі, на якій здійснюватимуться заходи з пошуку і рятування на морі в морському пошуково-рятувальному районі України, загальна площа якого становить 137 тис. кв. кілометрів;
кількість осіб, які постійно або тимчасово можуть одночасно перебувати на об'єкті морського або річкового транспорту, який належить або використовується суб'єктом господарювання;
кількість випадків загибелі або травмування людей, що сталися у зв'язку з діяльністю суб'єкта господарювання протягом року, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю);
кількість випадків затримання суден інспекторами держави порту та/або держави прапора, а також заборони або обмежень експлуатації для суден, що експлуатуються на внутрішніх водних шляхах, за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю);
кількість аварій на об'єктах морського, річкового транспорту та із суднами, які використовуються суб'єктом господарювання, за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю).
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання проводяться Державною службою морського та річкового транспорту з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.
У разі коли за результатами планових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх 6 років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх 10 років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським та річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості), наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 рази.

Уряд продовжив до 31 грудня 2020 року заборону на ввезення російських товарів
Кабмін постановою від 05.07.2019 N 605 продовжив на 1 рік - до 31 грудня 2020 року (включно) - дію заборони ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації, перелік яких затверджено постановою Кабміну від 30.12.2015 N 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації".
Також установлено, що:
ввезення товарів за переліком згідно з додатком до постанови N 1147 та їх митне оформлення дозволяються на суму здійсненої суб'єктами господарської діяльності України передоплати за поставку таких товарів, якщо зазначена передоплата була здійснена до введення в дію застосованої постановою N 1147 заборони та за умови попереднього отримання документального підтвердження здійснення такої передоплати ДФС від банківської установи за зверненням суб'єкта господарської діяльності України;
ДФС веде електронний реєстр отриманих від банківських установ підтверджень здійснення передоплати за поставки товарів суб'єктами господарської діяльності України, інформує таких суб'єктів про отримання підтверджень та забезпечує доступ митниць до зазначеного реєстру;
у разі, коли відповідно до положень Митного кодексу та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, митні формальності не передбачають здійснення в пунктах пропуску через державний кордон України перевірки країни походження товарів, такі митні формальності здійснюються в органах доходів і зборів призначення. У разі встановлення факту поширення застосованої постановою N 1147 заборони на ввезення товарів органом доходів і зборів призначення, такі товари підлягають вивезенню за межі митної території України або поміщенню у митний режим знищення або руйнування у строки та порядку, що передбачені Кодексом.
Крім цього, відтерміновано початок дії заборони ввезення на митну територію України автомобілів легкових та інших моторних транспортних засобів, призначених головним чином для перевезення людей, включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі (товарна позиція 8703 згідно з УКТЗЕД). Відповідна заборона почне діяти з 1 січня 2020 року, а не з 1 липня 2019 року, як це було передбачено раніше.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Оновлено Порядок надання інформації з Держреєстру речових прав на нерухоме майно
Кабмін постановою від 26.06.2019 N 599 вніс зміни до низки власних нормативно-правових актів.
Зокрема, у новій редакції викладено Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також запроваджуються інші новації, що удосконалюють процедуру пошуку та одержання фізичними і юридичними особами інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно як за об'єктом нерухомого майна, так і за суб'єктом речового права, а також в електронній формі з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу.

Звужено сферу дії Техрегламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки
Кабмін постановою від 10.07.2019 N 598 вніс зміни до Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.
Змінами передбачено, що дія цього Технічного регламенту не поширюється на законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що є медичними виробами та/або медичними виробами для діагностики in vitro.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Затверджено нові Ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден
З метою удосконалення державної тарифної політики у транспортній сфері Мінінфраструктури наказом від 04.06.2019 N 415 затвердило Ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України.
За послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі районів польотної інформації України на маршруті, а також на підході та в районі аеродрому, стягується плата за встановленими ставками.
Одиничні ставки плати встановлюються незалежно від національної належності повітряного судна та форми власності експлуатанта.
Одиничні ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі районів польотної інформації України встановлено без урахування ПДВ. Нарахування сум ПДВ проводиться відповідно до чинного законодавства України.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 10 липня 2019 р. за N 761/33732 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.11.07.2019

Уряд визначив, як Держпродспоживслужба має здійснювати держконтроль у країнах-експортерах продуктів, харчових продуктів або кормів нетваринного походження
Кабмін постановою від 05.07.2019 N 589 затвердив Порядок здійснення державного контролю у країнах-експортерах.
Цей Порядок визначає механізм здійснення заходів державного контролю у країнах, які планують ввозити (пересилати) продукти, харчові продукти нетваринного походження або корми нетваринного походження на митну територію України, з метою перевірки відповідності (еквівалентності) системи державного контролю країни-експортера законодавству України.
Перевірка проводиться посадовими особами Держпродспоживслужби за запитом компетентного органу країни-експортера на її проведення.

Встановлено процедуру віднесення засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин
З метою недопущення розповсюдження на території України нових психоактивних речовин, які можуть завдати шкоди здоров'ю та життю людини, МОЗ наказом від 03.04.2019 N 715 затвердило Порядок віднесення засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин.
Цей Порядок встановлює процедуру віднесення засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин та підготовки висновків щодо належності синтетичних чи природних засобів (речовин), хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психоактивну дію яких вони відтворюють.
МОЗ здійснює віднесення засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин як головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
Оцінювання засобів і речовин щодо віднесення їх до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин здійснює Комісія МОЗ з віднесення засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин.
Підставами для оцінювання засобів (речовин) щодо віднесення засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин можуть бути:
звернення центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Служби безпеки стосовно необхідності оцінювання засобів (речовин) щодо віднесення засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин;
повідомлення закладів охорони здоров'я, науково-дослідних установ, спеціалізованих установ судово-медичних експертиз, установ судових експертиз про факти зловживання засобами і речовинами, не включеними до Переліку, а також інформація про поширення немедичного вживання певних засобів і речовин із інших джерел;
інформація Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН, Комісії ООН з наркотичних засобів, Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших міжнародних організацій.
Також затверджено Положення про комісію Міністерства охорони здоров'я України з віднесення засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 червня 2019 р. за N 655/33626 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Діють оновлені Гігієнічні нормативи і регламенти безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів
МОЗ наказом від 19.06.2019 N 1413 виклало у новій редакції Гігієнічні нормативи і регламенти безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 червня 2019 р. за N 679/33650 та набрав чинності 2 липня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 02.07.2019 N 50.

Затверджено Методику розрахунку плати за послуги комерційного обліку електроенергії, що надаються оператором системи розподілу на території його діяльності
НКРЕКП постановою від 09.07.2019 N 1381 затвердила Методику розрахунку плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, що надаються оператором системи розподілу на території здійснення його ліцензованої діяльності.
Ця Методика розроблена відповідно до вимог Закону "Про ринок електричної енергії" з метою визначення механізму формування плати за надані оператором системи розподілу послуги комерційного обліку електричної енергії на території здійснення його ліцензованої діяльності.
Плата за послуги комерційного обліку, що надаються оператором системи розподілу на території здійснення його ліцензованої діяльності, розраховується відповідно до цієї Методики.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

45 нормативних документів електроенергетичної галузі, прийнятих за часів СРСР, більше не застосовуватимуться в Україні
Міненерговугілля наказом від 08.04.2019 N 166 визнало такими, що не застосовуються на території України, 45 нормативних документів електроенергетичної галузі.
Відповідні нормативні акти були прийняті ще за часів СРСР.

10.07.201909.07.2019

Затверджено нове Положення про державну службу зайнятості
Мінсоцполітики наказом від 14.06.2019 N 945 затвердило Положення про державну службу зайнятості.
Державна служба зайнятості є централізованою системою державних установ, діяльність якої спрямовується та координується Мінсоцполітики.
Служба складається з Державного центру зайнятості, Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості, міських, районних і міськрайонних центрів зайнятості, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, професійно-технічних навчальних закладів державної служби зайнятості, інших навчальних закладів державної служби зайнятості, а також підприємств, установ, організацій, утворених Службою.
Регіональні центри зайнятості можуть створювати поза їх місцезнаходженням міські, районні, міськрайонні та районні у містах відокремлені підрозділи, які виконуватимуть функції, визначені для них відповідним регіональним центром зайнятості.
Основними завданнями Служби є:
реалізація державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції, соціального захисту від безробіття;
здійснення аналізу стану ринку праці;
сприяння громадянам у підборі підходящої роботи;
надання роботодавцям послуг із добору працівників;
участь в організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру;
сприяння громадянам в організації підприємницької діяльності, зокрема шляхом надання індивідуальних та групових консультацій;
участь у реалізації заходів, спрямованих на запобігання масовому вивільненню працівників, профілактика настання страхового випадку, сприяння мобільності робочої сили та зайнятості населення в регіонах з найвищими показниками безробіття, монофункціональних містах та населених пунктах, залежних від містоутворюючих підприємств;
організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці;
проведення професійної орієнтації населення;
додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян, які неконкурентоспроможні на ринку праці;
внесення пропозицій Мінсоцполітики щодо формування державної політики у сфері зайнятості населення;
здійснення контролю за використанням роботодавцями та безробітними коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 липня 2019 р. за N 733/33704 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Уряду рекомендують збалансувати податкове навантаження та ініціювати підвищення відповідальності за несплату податків
Рада Нацбанку рішенням від 28.05.2019 N 21-рд схвалила Рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України.
Кабміну надано, зокрема, такі рекомендації:
впровадити окремі механізми розширення бази потенційних інвесторів, у тому числі шляхом спрощення доступу фізосіб до ринку ОВДП в національній та іноземних валютах та (або) відновлення практики запозичень у фізосіб за допомогою казначейських зобов'язань;
активізувати роботу з імплементації Україною рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо боротьби з ухиленням від оподаткування (Плану дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування і виведенням прибутку з-під оподаткування (Base Erosion and Profit Shifting);
збалансувати податкове навантаження на суб'єктів господарювання та фізосіб із впровадженням більш якісної системи адміністрування податків, а також ініціювати зміни до законодавства для збільшення відповідальності за несплату або несвоєчасну сплату податків.

08.07.2019

Оновлено форми довідок про розпорядника акцизного складу пального та про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу та залишків пального на акцизному складі
Мінфін наказом від 18.06.2019 N 248 виклав у новій редакції форму довідки про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри та форму довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального.
Також внесено зміни до формату даних та структури Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 червня 2019 р. за N 676/33647 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено Порядок надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати ЄСВ
Кабмін постановою від 22.05.2019 N 565 затвердив Порядок надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка фермерських господарств", які спрямовуються на додаткову фінансову підтримку фермерських господарств із статусом сімейних фермерських господарств через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - доплата).
Право на отримання доплати мають члени/голова сімейного фермерського господарства без статусу юрособи, яке утворене відповідно до ст. 81 Закону "Про фермерське господарство" та зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи згідно із гл. 1 розд. XIV Податкового кодексу.
Члени/голова сімейного фермерського господарства, які підлягають страхуванню на інших підставах або звільняються від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та не беруть добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, не мають права на отримання доплати.
Постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Визначено основні вимоги щодо енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання
Мінрегіон наказом від 19.04.2019 N 100 затвердив Технічний регламент енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання.
Цей Технічний регламент визначає основні вимоги щодо енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання, а також надання споживачам додаткової інформації стосовно цих енергоспоживчих продуктів.
Дія Технічного регламенту поширюється на:
водонагрівачі з номінальною тепловою потужністю Ј 70 кВт;
баки-акумулятори з об'ємом Ј 500 літрів;
комплекти з водонагрівачів потужністю Ј 70 кВт і сонячного обладнання.
Дія Технічного регламенту не поширюється на водонагрівачі:
що спеціально розроблені для використання газоподібного або рідкого палива, яке виробляється переважно з біомаси;
на твердому паливі;
які не відповідають щонайменше профілю навантаження 3XS, як зазначено у таблиці 1 додатка 7 до Технічного регламенту;
призначені лише для гарячих напоїв та/або продуктів харчування.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 червня 2019 р. за N 647/33618 та набирає чинності через 6 місяців з дня його офіційного опублікування.
Установлено, що водонагрівачі, баки-акумулятори та комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання, які введені в обіг до набрання чинності цим наказом і не відповідають усім чи окремим вимогам Технічного регламенту, можуть бути надані на ринку протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим наказом.

Затверджено Інструкцію з оформлення матеріалів про адмінправопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує держполітику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини
Мінагрополітики наказом від 10.04.2019 N 182 затвердило Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини.
Ця Інструкція визначає порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими на те посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини (далі - компетентний орган), та його територіальних органів, обліку та розгляду справ про адміністративні правопорушення, оскарження постанов та контролю за провадженням у справах про адміністративні правопорушення.
Вимоги цієї Інструкції є обов'язковими для виконання посадовими особами компетентного органу та його територіальних органів, яким відповідно до законодавства України надано право складати протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення, передбачені ст. 421, 422, 107 - 1072, 16622, 18822, 238 Кодексу про адміністративні правопорушення.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 25 червня 2019 р. за N 661/33632 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Мінрегіон визначив перелік об'єктів будівництва та нерухомого майна, яким не присвоюється адреса
Мінрегіон наказом від 21.06.2019 N 137 затвердив Перелік об'єктів будівництва та об'єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об'єкта будівництва, об'єкта нерухомого майна.
До Переліку увійшли такі об'єкти:
земельні ділянки;
автомобільні дороги та вулиці;
залізниці;
злітно-посадкові смуги;
мости, естакади, тунелі та метро;
порти, канали, греблі та інші водні споруди;
магістральні трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі;
місцеві трубопроводи та комунікації.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 червня 2019 р. за N 681/33652 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Організація системи внутрішнього контролю в банках та банківських групах: затверджено нове Положення
Нацбанк постановою від 02.07.2019 N 88 затвердив Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах. Це Положення визначає основні цілі та принципи організації та функціонування комплексної, адекватної й ефективної системи внутрішнього контролю, які встановлюються та виконуються за всіма напрямами діяльності банку та/або банківської групи на всіх організаційних рівнях, та встановлює мінімальні вимоги щодо організації цієї системи, функціонування якої спрямоване на забезпечення ефективності корпоративного управління в банку та/або банківській групі. Банк інтегрує систему внутрішнього контролю в систему корпоративного управління банку шляхом: створення відповідної організаційної структури; визначення у внутрішньобанківських документах повноважень, підпорядкованості, підзвітності, опису та розподілу функціональних обов'язків осіб, які задіяні у функціонуванні системи внутрішнього контролю, їх відповідальності та порядку взаємодії. Постанова набрала чинності 5 липня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 04.07.2019 р. Банки України / відповідальні особи банківських груп: зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення до 2 січня 2020 року; мають право забезпечувати виконання вимог розд. IV Положення в терміни, установлені в додатку до постанови Нацбанку від 11.06.2018 N 64 "Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах".

Підписано Закон про фахову передвищу освіту
Президент підписав Закон від 06.06.2019 N 2745-VIII "Про фахову передвищу освіту", який визначає порядок, умови, форми та особливості здобуття фахової передвищої освіти та регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов'язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері фахової передвищої освіти.
Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи фахової передвищої освіти, створює умови для поєднання освіти з виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави.
Зокрема, визначено, що освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти провадиться закладами фахової передвищої освіти, іншими суб'єктами освітньої діяльності на підставі ліцензій, які видаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки в порядку, визначеному Кабміном згідно із законом.
Для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву та документи в електронному вигляді через Єдину державну електронну базу з питань освіти, що підтверджують відповідність забезпечення освітнього процесу заявника ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти.
Ліцензія надається рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки про надання суб'єкту господарювання права на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти зі спеціальності в межах ліцензованого обсягу, а також права на підготовку іноземців та осіб без громадянства за акредитованими спеціальностями.
Ліцензований обсяг встановлюється для кожної спеціальності і визначає максимальну кількість здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі (році навчання), яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов.
Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

05.07.2019

Діють зміни до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків
Нацбанк постановою від 25.06.2019 N 84 вніс зміни до своєї постанови від 31.03.2017 N 29 "Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні", якими, зокрема, передбачено уточнення:
визначення валютних цінностей з урахування останніх змін у валютному законодавстві;
розмірів максимальних обсягів валютних цінностей, що інкасуються та перевозяться, з огляду на зростання рівня мінімальної заробітної плати;
форми бланка службового посвідчення інкасаторів.
Постанова набрала чинності 5 липня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 04.07.2019 р.
Передбачено, що банки та юрособи, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації, до 1 вересня 2019 року мають привести свої внутрішні документи у відповідність до вимог цієї постанови та Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, з урахуванням змін, унесених постановою.

Застосовано остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з РФ та КНР
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі повідомила про прийняте нею рішення від 26.06.2019 N АД-420/2019/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки", згідно з яким застосовано остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:
плоский прокат у рулонах, листах та смугах з вуглецевої або легованої сталей (за виключенням швидкорізальної сталі) з покриттям алюмінієм, цинком, сплавами цинк-алюміній, цинк-залізо, алюміній-цинк, алюміній-кремній, хромом, міддю та нікелем або їх сплавами, що нанесені методом занурювання у розплав (крім плакування), електролітичним (гальванічним) або іншим способом; з хімічним обробленням поверхні (наприклад: фосфатування, хромування, оксалатизація, борування, тощо), що класифікується згідно з УКТЗЕД за кодами: 7210 30 00 00, 7210 41 00 00, 7210 49 00 00, 7210 50 00 00, 7210 61 00 00, 7210 69 00 00, 7210 90 80 00, 7212 20 00 00, 7212 30 00 00, 7212 50 20 00, 7212 50 30 00, 7212 50 40 00, 7212 50 61 00, 7212 50 69 00, 7212 50 90 00, 7225 91 00 00, 7225 92 00 00, 7225 99 00 00, 7226 99 10 00, 7226 99 30 00, 7226 99 70 00, походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки.
Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на 5 років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою:
для виробників/експортерів Товару походженням з Російської Федерації - 47,57 %;
для виробників/експортерів Товару походженням з Китайської Народної Республіки - 22,78 %;
Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.
Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування повідомлення.

Продовжено дію спеціальних заходів щодо імпорту гнучких пористих плит, блоків та листів з пінополіуретанів
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі повідомила про прийняте нею рішення N СП-419/2019/4411-03, відповідно до якого завершено перегляд та продовжено дію спеціальних заходів, застосованих рішенням Комісії від 26.05.2016 N СП-356/2016/4411-05 до товару незалежно від країни походження та експорту, який має такий опис: гнучкі пористі плити, блоки та листи з пінополіуретанів, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 3921 13 10 19.
Застосування спеціальних заходів продовжується строком на 3 роки шляхом запровадження спеціального мита, розмір ставки якого з урахуванням лібералізації становить:
з дня продовження дії спеціальних заходів - 11,22 %;
через 12 місяців з дня їх продовження - 10,66 %;
через 24 місяці з дня їх продовження - 10,13 %.
Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування повідомлення про нього в газеті "Урядовий кур'єр".

Визначено форму заяви про включення до Електронного реєстру суб'єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини
Мінфін наказом від 18.06.2019 N 249 затвердив форму заяви про включення до Електронного реєстру суб'єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини.
Нагадаємо, що відповідно до ст. 71 Закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" відпуск спирту етилового його виробниками та отримання спирту етилового суб'єктами господарювання, які використовують його для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабміном, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини, здійснюється за умови внесення таких суб'єктів господарювання до Електронного реєстру суб'єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини.
Ведення Електронного реєстру здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.
Для включення до Електронного реєстру суб'єкт господарювання подає заяву, до якої додаються:
копії документів, що підтверджують наявність власних та/або орендованих приміщень та технологічного обладнання для виробництва продукції з використанням спирту етилового;
копії технічної документації (технічні регламенти, стандарти, технічні умови на продукцію, що виробляється з використанням спирту етилового);
копії технологічних інструкцій (рецептур) на всю номенклатуру продукції, що виробляється з використанням спирту етилового;
перелік технологічного обладнання, що забезпечує виробництво продукції з використанням спирту етилового.
Включення суб'єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини, до Електронного реєстру здійснюється за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви, за умови:
внесення витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового, встановлених на кожному місці отримання спирту етилового, та витратомірів-лічильників обсягу виробленої продукції, встановлених на кожному місці відпуску продукції, до Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового;
кількості працюючих не менше 10 осіб;
відсутності податкового боргу на момент прийняття рішення про включення до Електронного реєстру;
внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру місць зберігання спирту.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 червня 2019 р. за N 675/33646 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

НКРЕКП визначила процедуру розгляду звернень споживачів щодо порушення їхніх прав суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг та врегулювання спорів
НКРЕКП постановою від 02.07.2019 N 1333 затвердила Правила розгляду звернень споживачів щодо дій суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів.
Ці Правила визначають процедуру розгляду НКРЕКП звернень споживачів або осіб, які мають намір ними стати, щодо порушення їхніх прав та інтересів суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП, та врегулювання спорів.
Зазначені Правила не обмежують права споживачів на звернення за захистом порушених прав та законних інтересів до енергетичного омбудсмена, суду та інших уповноважених органів влади.
Правила не застосовуються, якщо звернення споживача або особи, яка має намір ним стати, не стосуються захисту його прав і законних інтересів, порушених діями (бездіяльністю) та/або прийнятими суб'єктом господарювання рішеннями.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

04.07.2019

Затверджено Вимоги до безпечності та якості молока і молочних продуктів
Мінагрополітики наказом від 12.03.2019 N 118 затвердило Вимоги до безпечності та якості молока і молочних продуктів, які запроваджують належну практику виробництва, переробки та введення в обіг молока та молочних продуктів, встановлюють критерії до сирого молока, які обумовлюють його придатність для введення в обіг.
Ці Вимоги обов'язкові для всіх операторів ринку незалежно від форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов'язана з виробництвом, переробкою та введенням в обіг молока та молочних продуктів, і не поширюються на первинне виробництво молочних продуктів, призначених для власного споживання.
Установлено, що:
1) Вимоги застосовуються до операторів ринку молока та молочних продуктів, що здійснюють експорт або заявили компетентному органу про готовність до здійснення такого експорту, з дня набрання чинності вищезгаданим наказом;
2) до всіх інших операторів ринку молока та молочних продуктів вимоги п. 2 розд. II Вимог застосовуються з 1 січня 2022 року з урахуванням термінів та допустимих рівнів критеріїв, а саме:
кількості мікроорганізмів не більше ніж 500 тис. КУО/мл і кількості соматичних клітин не більше ніж 500 тис./мл з 1 січня 2020 року;
кількості мікроорганізмів не більше ніж 300 тис. КУО/мл і кількості соматичних клітин не більше ніж 400 тис./мл з 1 січня 2021 року;
3) критерії для сирого молока безпосередньо перед переробкою, передбачені п. 1 розд. IX Вимог, застосовуються до всіх інших операторів ринку молока та молочних продуктів з 1 січня 2022 року з урахуванням термінів та допустимих рівнів, а саме:
кількості мікроорганізмів не більше ніж 1500 тис. КУО/мл з 1 січня 2020 року;
кількості мікроорганізмів не більше ніж 900 тис. КУО/мл з 1 січня 2021 року.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 червня 2019 р. за N 593/33564 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Внесено зміни до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період
Нацбанк постановою від 27.06.2019 N 87 вніс зміни до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період.
Так, уточнено, що це Положення визначає основні вимоги до організації роботи з готівкою підрозділів Нацбанку (Операційного департаменту, Департаменту грошового обігу, відділів грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу Нацбанку, Центрального сховища), банків, залучених до роботи в особливий період за відповідним рішенням Нацбанку, та банків, щодо яких Правління Нацбанку прийняло рішення про надання їм повноважень на зберігання запасів готівки Нацбанку.
Підрозділи Нацбанку, уповноважені банки та банки зобов'язані керуватися цим Положенням або окремими його нормами в разі роботи в умовах надзвичайного режиму.
Підрозділи Нацбанку, залучені та уповноважені банки в разі введення воєнного стану здійснюють діяльність, передбачену вимогами цього Положення, з урахуванням вимог нормативно-правових та розпорядчих актів, прийнятих Президентом, Верховною Радою, РНБО, і на підставі окремих рішень Правління Нацбанку.
Керівники підрозділів Нацбанку, залучених та уповноважених банків в умовах особливого періоду вживають заходів і безпосередньо відповідають за організацію роботи та створення належних умов для повної схоронності всіх цінностей у сховищах, оборотній та операційних касах.
Постанова набрала чинності 4 липня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 03.07.2019 р.

Затверджено Інструкцію з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах
Державіаслужба наказом від 15.03.2019 N 322 затвердила Авіаційні правила України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України".
Ці Авіаційні правила встановлюють порядок здійснення догляду та контролю на безпеку пасажирів, у тому числі транзитних і трансферних, членів екіпажів повітряних суден, ручної поклажі, багажу, особистих речей, вантажу, поштових та кур'єрських відправлень, бортових припасів, бортового харчування, польотних та аеропортових постачань, осіб та транспортних засобів, яким надається доступ до зони обмеженого доступу, що охороняється.
Положення та процедури, викладені в цих Авіаційних правилах, поширюються на всіх суб'єктів авіаційної діяльності, які забезпечують заходи безпеки з метою попередження актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації України.
Авіаційні правила застосовуються службами авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності з метою захисту, охорони та безпеки пасажирів, членів екіпажу, авіаційного персоналу, персоналу, задіяного в авіаційній діяльності, повітряних суден, об'єктів, суб'єктів авіаційної діяльності незалежно від форми власності та підпорядкованості. Суб'єкти авіаційної діяльності, які провадять її в аеропортах, мають забезпечити навчання свого персоналу наданню першої медичної допомоги та користуванню автоматичним дефібрилятором.
На підставі цих Авіаційних правил суб'єкт авіаційної діяльності, що здійснює контроль на безпеку, розробляє відповідні технології, які затверджує його керівник після погодження уповноваженим органом з питань цивільної авіації.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 червня 2019 р. за N 594/33565 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Товарно-транспортну накладну можна складати в електронній формі
З метою вдосконалення нормативно-правової бази у галузі автомобільного транспорту та усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень Мінінфраструктури наказом від 03.06.2019 N 413 затвердило зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні.
Зокрема, передбачено можливість оформлення товарно-транспортної накладної та інших супровідних документів в електронній формі.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 червня 2019 р. за N 649/33620 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено Порядок взаємного обміну інформацією про вручення/невручення рекомендованих листів з постановами про накладення адмінстягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в авторежимі
МВС та Мінінфраструктури спільним наказом від 23.05.2019 N 398/376 затвердили Порядок взаємного обміну інформацією про вручення/невручення або відмову від отримання рекомендованих листів з постановами про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.
Цей Порядок визначає механізм інформаційної взаємодії між МВС, Національною поліцією та національним оператором поштового зв'язку під час формування та пересилання рекомендованих листів з повідомленням про вручення, якими надсилаються постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, а також взаємного обміну інформацією щодо вручення/невручення або відмови від отримання рекомендованих листів відповідальними особами, зазначеними в ч. 1 ст. 142 Кодексу про адміністративні правопорушення, особами - резидентами України, які ввезли транспортні засоби, зареєстровані за межами України, або особами, які фактично керували транспортними засобами на момент учинення зазначених правопорушень.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 червня 2019 р. за N 607/33578 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

02.07.2019

З 25 жовтня 2019 року вводяться в обіг банкноти номіналом 1000 гривень
Нацбанк рішенням від 20.06.2019 N 417 вводить в обіг з 25 жовтня 2019 року банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року.
Банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року є законним платіжним засобом на території України і обов'язкові до:
приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів;
зарахування на рахунки, вклади, акредитиви;
здійснення переказів.
Банки України мають забезпечувати приймання від клієнтів банкнот номіналом 1000 гривень зразка 2019 року та їх видачу без обмежень у порядку, установленому нормативно-правовими актами Нацбанку.

Системно важливими визначено 14 банків
Нацбанк рішенням від 27.06.2019 N 438-рш визначив системно важливі банки.
До переліку системно важливих увійшло 14 банків.

Визначено механізм взаємодії Державіаслужби з правоохоронними органами з питань забезпечення безпеки цивільної авіації
Кабмін постановою від 26.06.2019 N 550 затвердив Порядок взаємодії Державної авіаційної служби з правоохоронними органами з питань забезпечення безпеки цивільної авіації.
Формами взаємодії Державіаслужби з правоохоронними органами є: організація взаємного інформування, планування і проведення спільних заходів щодо виявлення, припинення і попередження правопорушень у галузі цивільної авіації, надання допомоги правоохоронними органами державним інспекторам та особам, уповноваженим на проведення перевірок, у виконанні ними службових обов'язків щодо інспектування і перевірок та припинення незаконних дій осіб, які перешкоджають виконанню зазначених обов'язків.
Взаємодія Державіаслужби з правоохоронними органами здійснюється за такими напрямами діяльності:
обмін інформацією щодо суб'єктів авіаційної діяльності, які створили або можуть створити загрозу безпеці польотів та умови для правопорушень у галузі цивільної авіації, з метою запобігання таким правопорушенням;
оперативне реагування на повідомлення про дії юридичних та/або фізичних осіб, що можуть спричинити загрозу безпеці польотів;
надання правоохоронними органами допомоги державним інспекторам та особам, уповноваженим на проведення перевірок, у виконанні ними службових обов'язків.

Внесено зміни до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг
Кабмін постановою від 26.06.2019 N 547 вніс зміни до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.
Так, змінами передбачено визначення терміну "конвергенція телекомунікаційних мереж фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку" та надання права операторам, провайдерам телекомунікацій на конвергенцію таких мереж відповідно до законодавства.
Конвергенція телекомунікаційних мереж фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку - спільне використання операторами, провайдерами телекомунікацій елементів інфраструктури та ресурсів телекомунікаційних мереж фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку для надання телекомунікаційних послуг споживачам.

Діє Закон щодо імплементації актів ЄС у сфері технічного регулювання
Президент підписав Закон від 06.06.2019 N 2740-VIII, яким вносяться зміни до низки законодавчих актів щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання.
Зокрема, Законом визначено, що технічні засоби застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюються вимоги та процедури технічного регламенту щодо безпеки машин, не підлягають державним випробуванням, державній реєстрації та перереєстрації.
За наявності підстав вважати, що національний орган України з акредитації не відповідає вимогам або не виконує своїх обов'язків, установлених Законом "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, позапланово здійснює моніторинг відповідності вимогам до національного органу України з акредитації.
Також уточнено, що суб'єкти господарювання зобов'язані надавати на запит органів ринкового нагляду документацію, що дає змогу ідентифікувати:
суб'єкта господарювання, який поставив їм продукцію;
суб'єкта господарювання, якому вони поставили продукцію.
Суб'єкти господарювання зобов'язані надавати вищезазначену документацію протягом строку, встановленого відповідним технічним регламентом, а якщо такий строк технічним регламентом не встановлено - протягом 10 років після того, як їм було поставлено відповідну продукцію, та протягом 10 років після того, як вони поставили відповідну продукцію.
Передбачено, що за згодою органу ринкового нагляду документи і матеріали, необхідні для здійснення ринкового нагляду, їх копії можуть надаватися йому мовою оригіналу або іншою мовою, ніж мова діловодства та документації державних органів, якщо ця мова є зрозумілою для посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд.
Крім цього, визначено, що технічним регламентом може бути передбачено, що відповідність продукції, пов'язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об'єктів стандартам з переліку національних стандартів для цілей застосування відповідного технічного регламенту або частинам таких стандартів надає презумпцію відповідності такої продукції, пов'язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об'єктів суттєвим вимогам зазначеного технічного регламенту, які охоплюються такими стандартами або їх частинами та визначені в технічному регламенті.
Виробники мають право приймати інші рішення для задоволення суттєвих вимог технічного регламенту, крім застосування стандартів з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту.
Крім відповідності стандартам з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту, технічними регламентами можуть бути передбачені інші випадки надання презумпції відповідності продукції, пов'язаних з нею процесів або методів виробництва, систем управління якістю чи інших об'єктів вимогам технічних регламентів.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, розміщує на своєму офіційному веб-сайті посилання на нормативні документи Міжнародної організації законодавчої метрології та переліки частин зазначених нормативних документів, відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки суттєвим вимогам технічного регламенту щодо деяких категорій засобів вимірювальної техніки, які охоплюються такими частинами нормативних документів. Зазначені посилання та переліки повинні відповідати відповідним посиланням і перелікам, опублікованим в "Офіційному віснику Європейського Союзу".
У разі якщо технічними регламентами, розробленими на основі актів законодавства Європейського Союзу, передбачене надання презумпції відповідності продукції, пов'язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об'єктів вимогам технічного регламенту внаслідок застосування інших стандартів, крім стандартів з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту, або інших технічних специфікацій (їх частин) та за умови, що посилання на такі стандарти або інші технічні специфікації (їх частини) опубліковано в "Офіційному віснику Європейського Союзу", відповідні державні органи розміщують на своїх офіційних веб-сайтах зазначені посилання чи їх переліки.
Конкретні умови надання презумпції відповідності продукції, пов'язаних з нею процесів або методів виробництва, систем управління якістю чи інших об'єктів визначаються технічними регламентами, якими передбачено надання цієї презумпції відповідності.
Також Законом передбачено виключення страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, із переліку видів обов'язкового страхування.
Закон набрав чинності 3 липня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 02.07.2019 N 121, за винятком окремих змін, які набирають чинності через 1 рік з дня набрання чинності цим Законом.

Нацбанк скасував низку адміністративних обмежень для українських компаній та іноземних інвесторів
Нацбанк постановою від 27.06.2019 N 86 вніс зміни до Положення про здійснення операцій з валютними цінностями, Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті та Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції.
Зокрема, постановою:
1) скасовано для бізнесу, який здійснює зовнішньоекономічну діяльність, ліміт на фінансування власних закордонних представництв та інших відокремлених підрозділів. Раніше переказ коштів іноземним філіям обмежувався загальним лімітом для юросіб на інвестування за кордон у 2 млн євро на рік. При цьому встановлено додаткові вимоги для валютного нагляду за такими операціями. Зокрема, банки зобов'язані отримувати від українських компаній, що мають намір фінансувати власні закордонні підрозділи, розгорнутий кошторис та інші документи, якими обґрунтовується необхідність такої трансакції. Крім цього, зазначене пом'якшення не поширюватиметься на операції з переказу коштів у країни-агресори/окупанти, офшорні зони та країни, що не виконують або не належно виконують рекомендації FATF;
2) спрощено реінвестування доходів іноземних інвесторів від операцій з українськими цінними паперами. Нерезидентам дозволено переказувати кошти, отримані за цінними паперами, що обліковуються в іноземному банку-депозитарії, з коррахунку цієї установи на власний рахунок в Україні;
3) скасовано заборону розрахунків в готівковій іноземній валюті для оплати фізичними та юридичними особами консульських зборів за легалізацію товаросупровідних документів у дипломатичних представництвах або консульських установах країн, які не приєдналися до Гаазької конвенції від 05.10.1961 р. До таких країн належать Алжир, Афганістан, В'єтнам, Єгипет, Індонезія, Йорданія, Ірак, Іран, Камерун, Канада, Катар, Кувейт, Ліван, ОАЕ, Саудівська Аравія, Сирія, Судан, Таїланд, Уругвай;
4) перелік трансакцій, які дозволяється проводити в іноземній валюті на території України, доповнено операціями між фінансовою установою та Кабміном в межах міжнародних договорів про кредити, гранти, позики;
5) удосконалено ризик-орієнтований нагляд банків у частині перевірок іноземних банків-контрагентів, перерахування яким здійснюють українські компанії. Банки самостійно на підставі інформації з публічних джерел визначатимуть ступінь ризику іноземних банків-контрагентів за валютною операцією. Раніше вони використовували для цього перелік, наданий Нацбанком на підставі інформації Держфінмоніторингу.
Постанова набрала чинності 2 липня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 01.07.2019 р.

Визначено новий порядок проведення Мінекономрозвитку перевірок СПФМ-товарних та інших бірж
Мінекономрозвитку наказом від 03.04.2019 N 552 затвердило Порядок проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
Цей Порядок розроблено відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 14 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" з метою здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Мінекономрозвитку, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних.
Дія Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 14 Закону здійснює Мінекономрозвитку, а саме на товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами (далі - суб'єкт).
Зокрема, визначено, що Мінекономрозвитку має право здійснювати планові та позапланові перевірки.
Підставою для проведення Мінекономрозвитку планової перевірки суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення є включення його до плану проведення перевірок на відповідний квартал.
Планова перевірка суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу проводиться не рідше ніж один раз на 3 роки на підставі наказу Мінекономрозвитку.
Позапланову перевірку проводять на підставі наказу Мінекономрозвитку за період, що підлягає перевірці, за окремими питаннями.
Позапланову перевірку проводять за наявності хоча б однієї з таких підстав:
письмове повідомлення органів державної влади та органів місцевого самоврядування про ознаки порушення суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
за ініціативою Держфінмоніторингу в разі безпосереднього виявлення нею ознак порушення суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення під час його діяльності;
виявлення нових документів (обставин), що не були відомими та не могли бути відомими під час проведення планової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами її проведення;
повторне повернення до Мінекономрозвитку повідомлення про проведення перевірки у зв'язку з неможливістю вручення його суб'єкту та/або його відокремленому підрозділу.
Строк проведення перевірки становить не більше ніж 7 робочих днів.
У разі потреби за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи строк проведення перевірки може бути продовжено Міністром економічного розвитку і торгівлі України (особою, яка виконує його обов'язки) або його заступником згідно з функціональними обов'язками, але не більше ніж на 5 робочих днів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 червня 2019 р. за N 572/33543 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування

Внесено зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
Відповідно до Указу Президента від 20.06.2019 N 418 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України" Мін'юст наказом від 24.06.2019 N 1923/5 вніс зміни до п. 3 гл. 16 розд. I Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.
Так, уточнено, що приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між приватним нотаріусом та фізичною або юридичною особою.
Раніше відповідною нормою було передбачено, що приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між приватним нотаріусом та фізичною або юридичною особою, але не меншу від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 червня 2019 р. за N 654/33625 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

01.07.2019

Затверджено нову уніфіковану форму акта перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації
Мінекономрозвитку наказом від 15.05.2019 N 851 затвердило уніфіковану форму акта, складеного за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами.
Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо здійснення перевірки.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 03 червня 2019 р. за N 570/33541 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено нові уніфіковані форми актів перевірок щодо додержання законодавства у сферах карантину та захисту рослин
Мінагрополітики наказом від 07.05.2019 N 242 затвердило уніфіковані форми:
акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері карантину рослин;
акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту рослин.
Уніфіковані форми актів містять вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 травня 2019 р. за N 560/33531 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Мінкультури визначило, якими документами підтверджується відповідність суб'єкта кінематографії установленим критеріям для надання держпідтримки
Мінкультури наказом від 21.03.2019 N 234 затвердило Перелік документів, що підтверджують відповідність суб'єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні".
Документи подаються в електронній формі разом із заявою за формою згідно із додатком.
Нагадаємо, що відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні" державна підтримка надається суб'єктам кінематографії, які внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів та відповідають одному з таких критеріїв:
є виробниками, продюсерами документальних, просвітницьких, анімаційних і авторських фільмів, фільмів для дитячої аудиторії та фільмів-дебютів;
є виробниками фільмів, продюсерами фільмів або телерадіоорганізаціями (що мають діючу ліцензію на мовлення), які мають власну чи таку, що використовується на інших передбачених законом підставах, матеріально-технічну базу для виробництва фільмів (павільйони та/або обладнання) і які протягом трьох останніх років до дати звернення за отриманням державної підтримки завершили виробництво не менше двох теле- чи кінофільмів хронометражем не менше 70 хвилин кожний або двох телевізійних серіалів, загальний хронометраж усіх серій яких становить не менше 400 хвилин, і на ці фільми або серіали видані державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування в установленому законом порядку;
є суб'єктами кінематографії, які здійснюють розповсюдження та/або демонстрування фільмів.
Державна підтримка також надається суб'єктам, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі культури і мистецтва (культурно-мистецька освіта), та здобувачам вищої освіти в галузі культури і мистецтва, які отримують державну підтримку через вищі навчальні заклади, а також кінокомісіям на відповідні заходи.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 червня 2019 р. за N 575/33546 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Оновлено Правила ринку електроенергії
НКРЕКП постановою від 24.06.2019 N 1168 виклала у новій редакції Правила ринку.
Ці Правила визначають порядок реєстрації учасників ринку, порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов'язань за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії, правила балансування, правила функціонування ринку допоміжних послуг, порядок проведення розрахунків на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг, порядок виставлення рахунків, порядок внесення змін до цих Правил, положення щодо функціонування ринку при виникненні надзвичайної ситуації в об'єднаній енергетичній системі України.
Постанова набрала чинності 27 червня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 26.06.2019 N 119.

27.06.2019

Визначено новий механізм формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання
НКРЕКП постановою від 25.06.2019 N 1174 затвердила Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, який визначає механізм формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для суб'єктів природних монополій і суб'єктів господарювання на суміжних ринках, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії, її транспортування магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання, які є ліцензіатами НКРЕКП.
Цей Порядок застосовується під час встановлення НКРЕКП тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для суб'єктів природних монополій, а також для суб'єктів господарювання на суміжних ринках, та поширюється на таких суб'єктів під час розрахунку зазначених тарифів.
Порядок не застосовується під час формування тарифів на виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками, системами автономного опалення та установками з використанням альтернативних джерел енергії.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Діють Правила приймання-передавання документів банків, що припиняють банківську діяльність, на архівне зберігання до Нацбанку
Нацбанк постановою від 20.06.2019 N 81 затвердив Правила приймання-передавання документів банків, що припиняють банківську діяльність, на архівне зберігання до Національного банку України.
Правила встановлюють єдині вимоги щодо приймання-передавання на архівне зберігання до Нацбанку документів (справ):
банків, що перебувають у процедурі ліквідації відповідно до Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";
філій іноземних банків, що ліквідуються;
банків, що припиняють банківську діяльність за рішенням єдиного акціонера або загальних зборів акціонерів банку;
банків, що припиняють банківську діяльність без припинення юрособи;
банків, процедуру ліквідації яких ініційовано до набрання чинності Законом.
Постанова набрала чинності 26 червня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 25.06.2019 р.

Затверджено Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації
Кабмін постановою від 19.06.2019 N 546 затвердив Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації.
Це Положення визначає порядок призначення, визначення структури, функціонування інтегрованої системи електронної ідентифікації, її створення та використання.
Метою системи є забезпечення відповідно до схем електронної ідентифікації доступу користувачів системи до електронних послуг, які надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юрособами і ФОП, та їх сервісів, функціонування електронного документообігу, провадження іншої діяльності із застосуванням електронної ідентифікації.
Система є складовою частиною інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, що забезпечує електронну взаємодію суб'єктів взаємодії з користувачами системи та забезпечує:
проведення регламентних процедур та електронної ідентифікації користувачів системи для отримання ними електронних послуг, доступу до сервісів;
взаємодію та сумісність з інформаційно-телекомунікаційними системами, які реалізують схеми електронної ідентифікації, та інформаційно-телекомунікаційними системами;
дотримання вимог законодавства щодо захисту інформації та персональних даних;
розвиток системи у напрямі інтеграції до інформаційно-телекомунікаційних систем для транскордонної електронної ідентифікації;
інтеграцію інформаційно-телекомунікаційних систем суб'єктів взаємодії до системи.
Власником системи є держава.
Держателем та замовником системи є Державне агентство з питань електронного урядування.
Технічним адміністратором системи є уповноважена держателем системи юрособа, яка визначається на конкурсних засадах у порядку, визначеному Законом "Про публічні закупівлі".
Система функціонує цілодобово сім днів на тиждень.
Доступ до системи здійснюється через відкритий інформаційний ресурс, який має офіційну адресу в Інтернеті (https://id.gov.ua).

Уряд затвердив Порядок ведення Єдиного держреєстру суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та вніс зміни до низки НПА
Кабмін постановою від 19.06.2019 N 545 затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.
Зазначеним Єдиним реєстром є електронна база даних, яка містить інформацію про суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місця виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним у розрізі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність на таких місцях на підставі виданих ліцензій.
Єдиний реєстр формується та ведеться ДФС та її територіальними органами в електронній формі на підставі відомостей, зазначених у документах, які подаються суб'єктами господарювання для отримання ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним відповідно до ст. 3 і 15 Закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального".
Також викладено у новій редакції Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового та Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних.
Крім цього, внесено зміни до Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану для використання як сировини для виробництва етилену, Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб'єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, переліку органів ліцензування, Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв'язку та Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування, але не раніше 1 липня 2019 року.

Затверджено уніфіковану форму акта перевірки дотримання вимог законодавства у сфері рибного господарства
Мінагрополітики наказом від 03.06.2019 N 307 затвердило уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері рибного господарства.
Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 червня 2019 р. за N 603/33574 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Мінфін визначив форму та порядок заповнення заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними
Мінфін наказом від 08.05.2019 N 188 затвердив форму заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, а також Порядок її заповнення.
Заявки складають суб'єкти господарювання, які не є розпорядниками акцизних складів та здійснюють переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки.
Заявку складають та надсилають до контролюючого органу в електронній формі з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності.
Заявка складається щодо кожної операції з переміщення пального або спирту етилового із зазначенням кількох транспортних засобів (у разі потреби).
Період переміщення пального або спирту етилового не може перевищувати 30 календарних днів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 червня 2019 р. за N 579/33550 та набирає чинності з 1 липня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Діють зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті
Нацбанк постановою від 25.06.2019 N 83 затвердив зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.
Зокрема, передбачено спрощення в частині розпорядження рахунком - скасовано вимогу щодо оформлення картки зі зразками підписів.
Також визначено, що якщо у розрахунковому документі платник-резидент не заповнив реквізит "Код країни нерезидента" отримувача, то банк повертає такий розрахунковий документ без виконання.
Постанова набрала чинності 27 червня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 26.06.2019 р.

Оновлено Правила ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку електроенергії
НКРЕКП постановою від 24.06.2019 N 1169 виклала у новій редакції Правила ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку.
Ці Правила визначають взаємовідносини, що виникають між учасниками ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку (далі - учасник РДН/ВДР) та оператором ринку (далі - ОР), а також визначають порядок реєстрації учасників РДН/ВДР, порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов'язань за договорами купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку, порядок організації та проведення торгів РДН і торгів ВДР, порядок визначення ціни на електричну енергію, проведення розрахунків на РДН і ВДР, визначення вартості послуг ОР та порядок їх оплати, розкриття інформації та оприлюднення інформації, порядок врегулювання спорів між ОР та учасниками РДН/ВДР, порядок внесення змін до цих Правил.
Дія Правил поширюється на ОР, учасників РДН/ВДР, суб'єктів господарювання та осіб, що мають намір стати учасниками РДН/ВДР.
Постанова набрала чинності 27 червня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 26.06.2019 N 118.

Перевірки освітньої діяльності: затверджено нові уніфіковані форми актів та інших організаційно-розпорядчих документів
МОН наказом від 11.05.2019 N 636 затвердило форми:
акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню;
акта про невиконання суб'єктом господарювання розпорядження щодо усунення порушень ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
акта про повторне порушення суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
акта про виявлення недостовірних даних у документах, поданих суб'єктом господарювання до органу ліцензування разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності);
акта про відмову суб'єкта господарювання в проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
акта про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю суб'єкта господарювання зі сторони інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;
розпорядження про усунення суб'єктом господарювання порушень вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
припису про усунення суб'єктом господарювання порушень вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
посвідчення (направлення) (є чинним протягом строку здійснення заходу) на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 травня 2019 р. за N 557/33528 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

26.06.2019

Ринок електроенергії: діють зміни до Кодексу системи передачі
НКРЕКП постановою від 21.06.2019 N 1120 затвердила зміни до Кодексу системи передачі.
Зокрема, Кодекс доповнено нормами, якими передбачено, що у випадках, визначених Кодексом систем розподілу, для врахування пропускної спроможності мережі оператора системи передачі оператор системи розподілу має направити технічні умови на погодження до оператора системи передачі.
Оператор системи передачі в термін не більше ніж 10 робочих днів від дати звернення оператора системи розподілу має надати письмовий висновок/рекомендації щодо виконання технічних заходів (кожним оператором у своїх мережах) для забезпечення належної та сталої роботи об'єктів електроенергетики в ОЕС та/або у відповідних її частинах.
Також визначено організаційно-технічні та кваліфікаційні вимоги до органів з оцінки відповідності.
Постанова набрала чинності 27 червня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 26.06.2019 N 118.

Оновлено Перелік документів, що утворюються в діяльності Нацбанку та банків, із зазначенням строків зберігання
Нацбанк постановою від 20.06.2019 N 80 вніс зміни до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України.
Зокрема, викладено у новій редакції Перелік документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання.
Також уточнено, що строки зберігання документів, визначені в Переліку, є мінімальними і не підлягають скороченню. Строки тимчасового зберігання окремих видів документів у разі необхідності можуть бути продовжені за рішенням експертних комісій або експертно-перевірних комісій державних архівних установ (далі - ЕПК).
Позначка "ЕПК" поряд зі строком зберігання документів, яку встановлено в Переліку для деяких видів документів, означає, що рішення про внесення до НАФ або знищення цих документів приймають ЕПК.
Строки зберігання документів у філіях, представництвах та відділеннях банків застосовуються такі самі як у банках.
Строк зберігання "Доки не мине потреба" означає, що документи мають лише тривале практичне значення. Строк їх зберігання визначається Нацбанком або банками, але не може бути меншим одного року.
Строк зберігання "Постійно" означає, що такі документи належать до НАФ і підлягають довічному зберіганню.
Строк зберігання "До ліквідації банку" означає, що документи безстроково зберігаються в банку, а в разі його ліквідації ці документи підлягають повторній експертизі цінності і залежно від її результатів ті з них, які зачіпають права громадян, передаються на архівне зберігання відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Нацбанку.
Контроль за правильністю застосування Переліку здійснюють Нацбанк, Державна архівна служба та уповноважені нею державні архівні установи.
Постанова набирає чинності з 1 липня 2019 року.

З 1 січня 2022 року набирають чинності зміни до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз
Мінагрополітики наказом від 22.05.2019 N 263 затвердило зміни до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз.
Зокрема, визначено, що бирки* мають відповідати нормам, розробленим Міжнародною Організацією Стандартизації (International Organization for Standardization):
стандарту ISO 11784, який описує кодову структуру транспондера, що базується на використанні 64-бітного коду з 15 знаками. Код містить номер країни реєстрації та номер тварини і не має дублюватися в жодній країні протягом принаймні 100 років;
стандарту ISO 11785, який визначає технологію взаємодії електронного ідентифікатора і пристрою, що зчитує.
Бирки мають зчитуватися за допомогою сканера, який відповідає стандарту ISO 11785 і гарантує передання сигналу HDX або FDX-B між сканером і транспондером. Відстань зчитування має становити не менше ніж 15 см для переносного сканера та не менше ніж 50 см для стаціонарного сканера.
____________* бирка - вушний знак встановленого зразка з нанесеним ідентифікаційним номером та електронним ідентифікатором, яким є передавач радіочастот (транспондер), прикріплений до бирки так, щоб не можна було вилучити його, не пошкоджуючи бирку.
Транспондер не має власної енергії й активується тільки під час наближення до нього сканера (приблизно на відстань 15 см, використовуючи при цьому випромінювану ним енергію), відсилає йому своєю чергою одну радіохвилю. Транспондер відповідає виключно на низькочастотні радіохвилі (134,2 KHz) і не є постійним джерелом хвиль.
Сканер переводить отриманий двійковий сигнал у десяткову систему і виводить на екран (свій або будь-якого іншого комп'ютера) у вигляді 15-значного коду.
Розпізнавання коду відбувається шляхом проведення сканером біля вуха вівці, кози, внаслідок чого на дисплеї висвітлюється номер, який потім порівнюється з номером електронного ідентифікатора, внесеного до реєстраційного свідоцтва овець/кіз.
Код транспондера, який містить номер електронного ідентифікатора тварини, є унікальним і незмінним.
Код транспондера відображено на реєстраційному свідоцтві овець/кіз.
Код транспондера складається з 15 знаків і має таку структуру:
1 - 3 - міжнародний код країни, де проведено електронну ідентифікацію;
4 - 5 - код виробника транспондера;
6 - 15 - десять цифр ідентифікаційного номера тварини, нанесеного на бирці.
У коді транспондера міститься ідентифікаційний номер тварини, нанесений на бирці.
Адміністратор Реєстру тварин вносить до Реєстру тварин дані щодо всіх кодів транспондерів овець та кіз.
Також визначено, що наявність у тварини іншого електронного засобу ідентифікації не виключає необхідності наявності бирок та реєстраційного свідоцтва овець/кіз відповідно до цього Порядку.
Тварини, які утримуються в зоопарках та переміщуються між зоопарками, можуть бути ідентифіковані іншими електронними засобами ідентифікації, що відповідають вищезгаданим вимогам щодо бирок.
Крім цього, викладено у новій редакції форму реєстраційного свідоцтва овець/кіз.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 червня 2019 р. за N 601/33572 та набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Уряд суттєво розширив перелік заборонених до ввезення російських товарів
Кабмін постановою від 15.05.2019 N 535 розширив перелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації.
Зокрема, до переліку включено такі товари:
добрива мінеральні або хімічні, азотні, калійні, фосфорні;
продукти, що використовуються для годівлі тварин; попередні суміші (премікси);
вакцини ветеринарні;
лікарські засоби, що використовуються у ветеринарній медицині та тваринництві;
сірники;
шпалери та аналогічні настінні покриття; папір прозорий для вікон;
костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), трикотажні, для жінок або дівчат;
футболки, майки та інша натільна білизна, трикотажні;
светри, пуловери, джемпери, кардигани, жилети та подібні вироби, трикотажні;
колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і підслідники та інші панчішно-шкарпеткові вироби, включаючи компресійні панчішно-шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для хворих з варикозним розширенням вен) та взуття без підошов, трикотажні;
костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони із шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), для жінок або дівчат;
бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси з підв'язками, круглі підв'язки і подібні вироби та їх частини, трикотажні або нетрикотажні;
взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси;
взуття на підошві з гуми, пластмаси, натуральної чи композиційної шкіри та з верхом з натуральної шкіри;
частини взуття (включаючи верх взуття з прикріпленою або неприкріпленою внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки під п'ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші та подібні вироби і їх частини;
тканина металева, ґрати, сітки та огорожі з дроту з чорних металів;
гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з чорних металів;
вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини з чорних металів, з нержавіючої сталі;
вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх частини з чорних металів, з чорних металів (крім ливарного чавуну), емальовані;
трактори;
моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія;
автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі;
моторні транспортні засоби для перевезення вантажів;
моторні транспортні засоби спеціального призначення;
транспортні засоби вантажні, самохідні без підіймальних або навантажувальних пристроїв; тягачі, що використовуються на залізничних платформах, їх частини;
мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них; коляски;
деякі інші товари.
Вищезазначені товари забороняється ввозити з 1 липня 2019 року.
Крім цього, з 1 березня 2020 року заборонятиметься ввезення таких товарів, що походять з РФ: вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажів коліями, несамохідні, вагони саморозвантажувальні (крім вагонів товарної підпозиції 8606 10), що були у користуванні, та які ввозяться в митному режимі імпорту; вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажів коліями, несамохідні, криті і такі, що замикаються, інші, що були у користуванні, та які ввозяться в митному режимі імпорту; вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажів коліями відкриті, із стаціонарними бортами заввишки понад 60 см, що були у користуванні, та які ввозяться в митному режимі імпорту.

Монети дрібних номіналів вилучатимуть з готівкового обігу
20 червня 2019 року Нацбанк прийняв постанову N 82 "Про вилучення з готівкового обігу монет дрібних номіналів".
Згідно з документом Нацбанк, банки, щодо яких Правління Нацбанку прийняло рішення про надання їм повноважень на зберігання запасів готівки Нацбанку (далі - уповноважені банки), банки України з 1 жовтня 2019 року мають:
вилучати з готівкового обігу монети номіналами 1, 2 та 5 копійок;
розпочати вилучення з готівкового обігу монет номіналом 25 копійок.
З 1 жовтня 2019 року монети номіналами 1, 2 та 5 копійок перестають бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою.
Монети номіналом 25 копійок перебувають в обігу до прийняття окремого рішення Правління Нацбанку про їх вилучення.
Нацбанк має:
припинити з 1 жовтня 2019 року підкріплення операційних кас банків України монетами номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок (далі - монети дрібних номіналів);
забезпечити приймання від банків України монет дрібних номіналів повними та неповними мішечками, а також зарахування відповідних коштів на кореспондентські рахунки банків;
до 30 вересня 2022 року здійснювати обмін фізособам монет номіналами 1, 2 та 5 копійок на монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам, без стягнення плати за проведення такого обміну.
Уповноважені банки мають:
забезпечити приймання від банків України монет дрібних номіналів із зарахуванням відповідних коштів на кореспондентські рахунки банків та вкладати зазначені розмінні монети до запасів Нацбанку як повними, так і неповними мішечками;
до 30 вересня 2022 року здійснювати обмін фізособам монет номіналами 1, 2 та 5 копійок на монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам, без стягнення плати за проведення такого обміну.
Банки України мають:
заборонити з 1 жовтня 2019 року видавати з кас банків монети дрібних номіналів за всіма видами готівкових операцій;
забезпечити до 18 жовтня 2019 року обов'язкове приймання від клієнтів - юросіб незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, відокремлених підрозділів юросіб, фізосіб, які здійснюють підприємницьку діяльність, залишків монет номіналами 1, 2 та 5 копійок для зарахування на рахунки;
до 30 вересня 2020 року здійснювати обмін фізособам монет номіналами 1, 2 та 5 копійок на монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам, без стягнення плати за проведення такого обміну;
здійснювати з монетами номіналом 25 копійок лише прибуткові операції з юридичними та фізичними особами для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви, для переказів;
забезпечити пакування та здавання до Нацбанку та уповноважених банків монет дрібних номіналів як повними, так і неповними мішечками в установленому порядку;
розмістити в приміщенні банку в доступному для огляду клієнтами місці інформацію щодо вилучення з готівкового обігу монет дрібних номіналів та їх обміну банками на банкноти/обігові монети/розмінні монети інших номіналів.
Юрособи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (крім банків), відокремлені підрозділи юросіб, фізособи, які здійснюють підприємницьку діяльність, мають:
припинити з 1 жовтня 2019 року приймати монети номіналами 1, 2 та 5 копійок за всіма видами готівкових операцій;
здати до 18 жовтня 2019 року залишки монет номіналами 1, 2 та 5 копійок до кас банків України для зарахування на рахунки;
проводити заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) за правилами, визначеними постановою Нацбанку від 15.03.2018 N 25 "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів".
Постанова набрала чинності 26 червня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 25.06.2019 р.
Банки України, юрособи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, відокремлені підрозділи юросіб, фізособи, які здійснюють підприємницьку діяльність, у разі порушення вимог цієї постанови несуть відповідальність у встановленому законодавством України порядку.

25.06.2019

Системно важливі банки визначатимуть за дев'ятьма індикаторами
Нацбанк постановою від 19.06.2019 N 79 виклав у новій редакції Положення про порядок визначення системно важливих банків та вніс зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні.
Зокрема, передбачено розширення переліку індикаторів системних банків та двоетапний процес визначення таких установ.
На першому етапі системно важливі банки визначаються за дев'ятьма індикаторами, що характеризують розмір активів банку, напрями діяльності та ступінь його фінансових взаємозв'язків.
На другому етапі застосовується один індикатор, який характеризує рівень концентрації в окремих банках вкладів населення, що гарантуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
Для системно важливих банків встановлено спеціальні (посилені) значення нормативу миттєвої ліквідності (не менше 30 %) та нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (не більше 20 %).
Також для них встановлено підвищені вимоги до капіталу: починаючи з 1 січня 2021 року вони зобов'язані забезпечити формування буферу системної важливості розміром до 2 % залежно від ступеня системної важливості таких банків.
Постанова набрала чинності 21 червня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 21.06.2019 р., за винятком окремих положень, які набирають чинності з 1 січня 2020 року.

Затверджено Порядок організації проведення епідеміологічного нагляду за грипом та ГРВІ
МОЗ наказом від 17.05.2019 N 1126 затвердило Порядок організації проведення епідеміологічного нагляду за грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями, заходів з готовності в міжепідемічний період і реагування під час епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ.
Цей Порядок визначає проведення епідеміологічного нагляду за грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями в закладах охорони здоров'я будь-якої організаційно-правової форми та форм власності, в тому числі ФОП, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та закладах громадського здоров'я.
Також затверджено Положення про оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України з реагування на ситуацію із розповсюдження грипу, в тому числі з пандемічним потенціалом.
Керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров'я МОЗ Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладів охорони здоров'я будь-якої організаційно-правової форми та форм власності, в тому числі ФОП, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та закладів громадського здоров'я мають забезпечити виконання цього наказу.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 червня 2019 р. за N 595/33566 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Оновлено квоти добування водних біоресурсів загальнодержавного значення
Мінагрополітики наказом від 24.05.2019 N 265 виклало у новій редакції:
Квоти добування водних біоресурсів загальнодержавного значення у Київському водосховищі у 2019 році (тонн);
Квоти добування водних біоресурсів загальнодержавного значення у Чорному морі із затоками, лиманами, протоками у 2019 році (тонн);
Квоти добування водних біоресурсів загальнодержавного значення у пониззі Дністра з озерами та Дністровському лимані у 2019 році (тонн).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 13 червня 2019 р. за N 614/33585 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

19.06.2019

Підписано Закон щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування
Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 30.05.2019 N 2728-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування".
Зокрема, викладено у новій редакції ст. 182 Кодексу законів про працю.
Так, новою редакцією передбачено, що працівникам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини. Така відпустка надається за умови, що заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.
У разі усиновлення дитини (дітей) подружжям зазначена відпустка надається одному з подружжя на їх розсуд.
Працівникам, які усиновили дитину (або одночасно двох і більше дітей), надається відпустка для догляду за дитиною на умовах і в порядку, встановлених ст. 179 і 181 Кодексу.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нацбанк скасував обов'язковий продаж валютних надходжень
Нацбанк постановою від 18.06.2019 N 78 вніс зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті.
Змінами передбачено скасування вимоги щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті.
Постанова набрала чинності 20 червня 2019 року.
Нагадаємо, що обов'язковому продажу на валютному ринку України підлягали надходження в іноземній валюті:
із-за кордону на користь юросіб - резидентів, які не є банками, ФОП, іноземних представництв (крім офіційних представництв), а також на рахунки, відкриті в банках для ведення спільної діяльності без створення юрособи;
на території України з поточних рахунків юросіб - нерезидентів (крім інвестиційних рахунків) на користь юросіб - резидентів, які не є банками, ФОП, іноземних представництв (крім офіційних представництв), а також на рахунки, відкриті в банках для ведення спільної діяльності без створення юрособи.
Надходження в іноземній валюті підлягали обов'язковому продажу на валютному ринку України банкам та/або Нацбанку у розмірі 30 %.

Оновлено Положення про покладення спецобов'язків на учасників ринку електроенергії для забезпечення загальносуспільних інтересів
Кабмін постановою від 12.06.2019 N 512 виклав у новій редакції Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.
Це Положення визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов'язків учасниками ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, що передбачають, зокрема, надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів з метою забезпечення стабільності, належної якості та доступності електричної енергії, підтримання належного рівня безпеки її постачання споживачам без загрози першочерговій цілі створення повноцінного ринку електричної енергії, заснованого на засадах вільної конкуренції з дотриманням принципів прозорості та недискримінації.
Спеціальні обов'язки покладаються на таких учасників ринку електричної енергії:
гарантованого покупця електричної енергії;
виробників електричної енергії;
постачальників універсальних послуг;
операторів систем розподілу електричної енергії;
оператора системи передачі електричної енергії.
До спеціальних обов'язків належить:
продаж електричної енергії виробниками електричної енергії, перелік яких наведено в додатку 1, за двосторонніми договорами на електронних аукціонах гарантованому покупцю, операторам систем розподілу електричної енергії, оператору системи передачі електричної енергії за граничними цінами на електричну енергію;
продаж гарантованим покупцем електричної енергії за ціною, встановленою п. 7 Положення, постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів;
продаж гарантованим покупцем електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії;
купівля гарантованим покупцем електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії з метою забезпечення необхідних погодинних обсягів електричної енергії для забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів;
купівля гарантованим покупцем електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії на території області регулювання "острів Бурштинської ТЕС";
надання постачальниками універсальних послуг гарантованому покупцю послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів за договорами про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів за формою згідно з додатком 2.
Постанова набрала чинності 19 червня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 19.06.2019 N 113.

18.06.2019

Затверджено Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг
Аудиторська палата рішенням від 18.05.2019 N 1/7 затвердила Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг.
Положення визначає правовий статус, основні завдання та функції, організацію роботи, права Комітету, порядок призначення та звільнення голови та працівників Комітету з контролю якості аудиторських послуг.
Комітет утворюється у складі Аудиторської палати з метою забезпечення проведення перевірок суб'єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Визначено розмір членського внеску для аудиторських фірм
Аудиторська палата рішенням від 18.05.2019 N 1/10.2 визначила на 2019 рік для членів Аудиторської палати - аудиторських фірм членський внесок залежно від наявності (відсутності) в них права проводити обов'язковий аудит та обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, а саме:
для аудиторських фірм, які не мають права проводити обов'язковий аудит та обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес у сумі 4173 грн, що складає 1 розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року;
для аудиторських фірм, які мають право проводити обов'язковий аудит, крім обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес у сумі 12519 грн, що складає 3 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року;
для аудиторських фірм, які мають право проводити обов'язковий аудит та обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес у сумі 16692 грн, що складає 4 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

Визначено розмір членського внеску для аудиторів
Аудиторська палата рішенням від 18.05.2019 N 1/10.1 визначила на 2019 рік для членів Аудиторської палати - аудиторів членський внесок у сумі 1043 грн, що складає 25 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

Затверджено Положення про членські внески до Аудиторської палати
Аудиторська палата рішенням від 18.05.2019 N 1/9 затвердила Положення про членські внески до Аудиторської палати України.
Відповідно до Статуту АПУ члени АПУ зобов'язані своєчасно сплачувати членські та інші обов'язкові внески в порядку, передбаченому Статутом АПУ та цим Положенням. Своєчасна сплата обов'язкових внесків є необхідною умовою членства в АПУ.
Внески сплачуються у національній валюті України - гривні, у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок АПУ.
Розмір членських внесків встановлюється та змінюється з'їздом аудиторів України на основі кошторису АПУ на виконання власних повноважень на відповідний рік.
У разі незатвердження з'їздом розміру членських внесків на поточний рік, у зв'язку з неможливістю скликання з'їзду до 30 червня поточного року, розмір внесків залишається на рівні внесків попереднього року.
Кожен член АПУ зобов'язаний щорічно до 1 липня поточного року сплачувати членський внесок у безготівковій формі шляхом перерахування його повної суми на поточний рахунок АПУ. У випадку, якщо аудитор або аудиторська фірма включається до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності після 1 липня поточного року, такий аудитор або аудиторська фірма сплачують членський внесок протягом 2 місяців з дати включення до Реєстру.
Особи, включені до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, сплачують членський внесок у повному розмірі, незалежно від того, в якому місяці поточного року відбулося включення до Реєстру.
Банківські реквізити для сплати членських внесків та інформація про розмір членських внесків на поточний рік публікуються на офіційному веб-сайті АПУ.

Оновлено Національну рамку кваліфікацій
Кабмін постановою від 12.06.2019 N 509 виклав у новій редакції Національну рамку кваліфікацій.
Національна рамка кваліфікацій - системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів.
Національна рамка кваліфікацій призначена для використання державними органами та органами місцевого самоврядування, установами та організаціями, закладами освіти, роботодавцями, іншими юридичними та фізичними особами з метою розроблення, ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і розвитку кваліфікацій.
Національна рамка кваліфікацій ґрунтується на європейських і національних стандартах та принципах забезпечення якості освіти, враховує вимоги ринку праці до компетентностей працівників та запроваджується з метою гармонізації норм законодавства у сферах освіти і соціально-трудових відносин, сприяння національному та міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні, налагодження ефективної взаємодії сфери освіти і ринку праці.

14.06.2019

Затверджено план заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні на 2019-2020 роки
Кабмін розпорядженням від 12.06.2019 N 405-р затвердив план заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні на 2019 - 2020 роки.
Зокрема, передбачається здійснити заходи щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань відкритих даних, забезпечення належного функціонування Єдиного державного веб-порталу відкритих даних та забезпечення розвитку електронної ідентифікації фізичних і юридичних осіб у державних інформаційно-телекомунікаційних системах.
Загалом у Плані міститься 20 заходів.

Затверджено Порядок проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами та Порядок відбору організаторів відповідних аукціонів
Кабмін постановою від 05.06.2019 N 499 затвердив Порядок проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.
Цей Порядок визначає механізм організації та проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами виробниками електричної енергії - державними підприємствами, а також господарськими товариствами, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 % та більше, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 % та більше акцій (часток, паїв) належать іншим господарським товариствам, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірніми підприємствами, представництвами та філіями таких підприємств і товариств.
Дія Порядку в частині організації та проведення електронних аукціонів поширюється на аукціони, що проводяться у формі одностороннього аукціону.
Також затверджено Порядок відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, який встановлює критерії відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та визначає особливості відбору організаторів аукціонів.

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом
Кабмін постановою від 12.06.2019 N 502 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, є:
категорії аварій, які сталися протягом 2-х календарних років, що передують плановому періоду;
види робіт (послуг), пов'язаних з перевезенням пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів;
кількість порушень суб'єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, встановлених за результатами заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх 3-х років, що передують плановому періоду.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються Державною службою з безпеки на транспорті з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Технічний регламент мийних засобів удосконалено
Кабмін постановою від 12.06.2019 N 498 вніс зміни до Технічного регламенту мийних засобів.
Зокрема, уточнено, що знак відповідності технічним регламентам наноситься на зовнішню поверхню паковання або на етикетку мийного засобу. У разі коли мийний засіб постачається нерозфасованим, знак відповідності технічним регламентам наноситься на супровідні документи.
Випробування мийних засобів та поверхнево-активних речовин, що входять до їх складу, проводяться згідно з національними стандартами, перелік яких затверджується Мінекономрозвитку.
Для проведення оцінки відповідності мийних засобів на вибір виробника або його уповноваженого представника застосовується модуль А1 (внутрішній контроль виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом) або модуль F1 (відповідність на основі перевірки продукції), що визначені у модулях оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, затверджених постановою Кабміну від 13.01.2016 N 95.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Внесено зміни до Положення про порядок надання гірничих відводів
Кабмін постановою від 12.06.2019 N 500 вніс зміни до Положення про порядок надання гірничих відводів.
Зокрема, уточнено, що у разі зміни користувача надр, реорганізації підприємства або продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами без зміни меж об'єкта надрокористування переоформляються акт про надання гірничого відводу та надпис на копії топографічного плану поверхні. Для цього суб'єкт звернення подає органу, що надає гірничий відвід, заяву на одержання гірничого відводу із зазначенням номера спеціального дозволу на користування надрами та два екземпляри викопіювання з топографічного плану поверхні, оформленого відповідно до вимог п. 5 додатка N 2.
Рішення стосовно переоформлення гірничого відводу приймається протягом 15 днів з дати отримання зазначених документів.

Відтерміновано набрання чинності Технічним регламентом рухомого обладнання, що працює під тиском
Кабмін постановою від 12.06.2019 N 501 вніс зміни до своєї постанови від 04.07.2018 N 536 "Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском".
Змінами передбачено перенесення дати набрання чинності постановою N 536 з 14 липня 2019 року на 1 січня 2020 року

Нерезиденти можуть отримувати фінансування у гривні та укладати форварди з метою інвестування в ОВДП
З метою розширення сфери використання національної валюти України за деякими операціями нерезидентів Нацбанк постановою від 13.06.2019 N 77 вніс зміни до Положення про здійснення операцій із валютними цінностями та Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті.
Серед іншого банкам дозволено здійснювати короткострокове фінансування у гривні юросіб-нерезидентів для придбання ними облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Українські банки можуть надавати іноземним компаніям та банкам під зазначені цілі гривневі кредити, а також проводити операції на умовах форвард та своп на строк, що не перевищуватиме 14 робочих днів.
Крім цього, уточнено, що суб'єкти господарювання можуть розраховуватися за торговельними зовнішньоекономічними договорами як валютними, так і гривневими платіжними картками, якщо операція не перевищує 150 тис. грн.
Постанова набрала чинності 14 червня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 13.06.2019 р.

Встановлено нові вимоги та процедури під час сертифікації повітряних суден, пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання
Державіаслужба наказом від 26.04.2019 N 529 затвердила Авіаційні правила України, Частина 21 "Сертифікація повітряних суден, пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника" АПУ-21 (Part-21).
Ці Правила встановлюють вимоги та процедури під час сертифікації повітряних суден, пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також підприємств та організацій розробника та виробника, зокрема:
видання сертифікатів типу, обмежених сертифікатів типу, додаткових сертифікатів типу та змін до цих сертифікатів;
видання сертифікатів льотної придатності, обмежених сертифікатів льотної придатності, дозволів на виконання польотів та сертифікатів дозволеної передачі;
видання схвалень проектів ремонту;
доведення відповідності вимогам захисту довкілля;
видання сертифікатів щодо шуму на місцевості;
ідентифікація виробів, компонентів та обладнання;
сертифікація певних компонентів та обладнання;
сертифікація організацій розробників та виробників;
видання директив льотної придатності;
видання експортних сертифікатів льотної придатності;
схвалення типової конструкції виробів, компонентів та обладнання, що імпортуються в Україну.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 травня 2019 р. за N 543/33514 та набирає чинності з 27 червня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Затверджено новий Перелік ліків, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек
МОЗ наказом від 18.04.2019 N 876 затвердило Перелік лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 травня 2019 р. за N 509/33480 та набрав чинності 18 червня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 18.06.2019 N 46.

13.06.2019

Визначено механізм проведення огляду оборонно-промислового комплексу
Кабмін постановою від 22.05.2019 N 490 затвердив Порядок проведення огляду оборонно-промислового комплексу.
Огляд оборонно-промислового комплексу проводиться Мінекономрозвитку за рішенням РНБО, яке вводиться в дію указом Президента, в ході комплексного огляду сектору безпеки і оборони або як окремий огляд.
Метою проведення огляду оборонно-промислового комплексу є оцінка стану і спроможностей, а також готовності оборонно-промислового комплексу до задоволення потреб сектору безпеки і оборони в озброєнні, боєприпасах, військовій та спеціальній техніці з урахуванням актуальних воєнно-політичних загроз і викликів.
Завданнями огляду оборонно-промислового комплексу є:
оцінка рівня інституційної сформованості системи управління оборонно-промисловим комплексом;
оцінка стану ресурсного забезпечення оборонно-промислового комплексу;
комплексний огляд спроможностей та готовності оборонно-промислового комплексу.

Уряд схвалив Концепцію реалізації держполітики у сфері промислового забруднення
Кабмін розпорядженням від 22.05.2019 N 402-р схвалив Концепцію реалізації державної політики у сфері промислового забруднення.
Метою Концепції є створення відповідних правових та інституційних передумов для ефективного запобігання, зменшення і контролю промислового забруднення в Україні.
Завданнями Концепції є:
підвищення ефективності державного регулювання у сфері промислового забруднення;
зміцнення інституційної спроможності та забезпечення ефективної взаємодії органів, відповідальних за видачу документів дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього природного середовища;
удосконалення системи нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Затверджено Порядок визначення окремого ветеринарно-санітарного статусу тваринної субпопуляції господарств з єдиною системою управління біологічною безпекою щодо хвороб
Мінаграрополітики наказом від 03.05.2019 N 239 затвердило Порядок визначення окремого ветеринарно-санітарного статусу тваринної субпопуляції одного або декількох господарств з єдиною системою управління біологічною безпекою щодо однієї або кількох хвороб, стосовно яких запроваджено заходи нагляду, контролю та біологічної безпеки.
Цей Порядок встановлює механізм проведення оцінки відповідності вимогам щодо належного рівня біологічної безпеки та визначення окремого ветеринарно-санітарного статусу субпопуляції тварин одного або декількох господарств з єдиною системою управління біологічною безпекою щодо однієї або кількох хвороб, стосовно яких запроваджено заходи нагляду, контролю та біологічної безпеки.
Оператор потужності може запроваджувати власні вимоги до біологічної безпеки, які засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів і контролю у критичних точках і містять показники та процедури, що еквівалентні та/або мають рівень вищий, ніж визначений цим Порядком.
Компартмент повинен мати чітко визначене розташування із зазначенням усього комплексу його основних складових, у тому числі господарств і пов'язаних з ним функціональних підрозділів (цех з виробництва кормів, забійний пункт, переробне підприємство тощо), їх взаємозв'язок та роль, яку відіграють в епізоотичному відокремленні тварин компартмента від субпопуляцій з іншим ветеринарно-санітарним статусом.
Визначення компартмента відбувається на підставі епізоотології конкретного захворювання та з урахуванням системи ведення виробництва, практики біологічної безпеки, характеру інфраструктури та системи нагляду.
Компартменталізація є добровільною та здійснюється безоплатно за бажанням оператора потужності. Компартменталізації підлягають субпопуляції тварин у господарстві/господарствах, об'єднані єдиною практикою утримання тварин, а також підходом до управління поголів'ям.
Метою створення компартмента є ізоляція ідентифікованої субпопуляції тварин через виконання заходів, визначених у плані біологічної безпеки, що затверджується оператором потужності, для забезпечення функціонування господарства, реалізації тварин незалежно від географічного розташування такої субпопуляції та епізоотичної ситуації на території навколо компартмента.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 травня 2019 р. за N 549/33520 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Внесено зміни до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках
НКРЕКП постановою від 07.06.2019 N 953 затвердила зміни до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках.
Зокрема, визначено, що розгляду питання про схвалення інвестиційної програми передує її відкрите обговорення на місцях згідно з Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Також уточнено, що інвестиційна програма має включати:
інформацію про прогнозний загальний техніко-економічний стан ліцензіата на дату закінчення діючої інвестиційної програми з урахуванням заходів діючої інвестиційної програми;
опис запланованих заходів (робіт) на прогнозний період;
перелік заходів (робіт), основного обладнання, матеріалів, послуг, апаратного та програмного забезпечення, запланованих для виконання у прогнозному періоді, окремо по групах у такому порядку: проектно-вишукувальні роботи; заходи, повне виконання яких передбачено у прогнозному періоді; довгострокові заходи із зазначенням етапів виконання (будівельно-монтажні роботи, закупівля обладнання, пусконалагоджувальні роботи, завершення робіт та ін.) та їх вартості, а також узгоджені між собою зведені графіки їх фінансування та виконання з розбивкою на квартали відповідно до планових квартальних обсягів надходжень коштів;
пояснювальну записку, що містить, зокрема: мету виконання запланованих заходів (робіт) у прогнозному періоді; обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт за кожним розділом інвестиційної програми; посилання на нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання таких заходів (робіт); інформацію про схвалену, затверджену та погоджену належним чином проектну документацію; інформацію щодо проведення експертизи проектної документації; опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходів (робіт) інвестиційної програми; інформацію щодо заходів (робіт) із зазначенням їх етапів виконання та вартості, що заплановані до виконання у прогнозному періоді (по заходах, що мають перехідний характер, зазначаються етапи виконання по роках із урахуванням фактичного виконання);
джерела фінансування інвестиційної програми, розраховані відповідно до тарифів (цін) та планів щодо інших надходжень на прогнозний період;
розрахунки економічного ефекту від впровадження кожного заходу (роботи) інвестиційної програми.
До інвестиційної програми ліцензіатом додаються обґрунтовувальні матеріали (у т. ч. в електронному вигляді) до запланованих заходів (робіт) та закупівель товарів, які, зокрема, можуть містити цінові пропозиції (прайс-листи) виробників або їх офіційних представників в Україні, результати публічної закупівлі, документи про затвердження проектної документації, передбачені вимогами чинного законодавства України, зведені кошториси до відповідних проектів.
Крім цього, передбачено, що при наданні звіту щодо виконання інвестиційної програми ліцензіат до кожного заходу (роботи) зазначає відповідний ідентифікатор закупівлі (за умови проведення торгів в електронній системі закупівель).
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

12.06.2019

Збільшено розміри страхових сум за договорами ОСАЦВ
Нацкомфінпослуг розпорядженням від 09.04.2019 N 538 внесла зміни до низки власних нормативно-правових актів з питань обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Зокрема, передбачено збільшення розмірів страхових сум за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів:
зі 100 тис. грн до 130 тис. грн на одного потерпілого - за шкоду, заподіяну майну потерпілих;
з 200 тис. грн до 260 тис. грн на одного потерпілого - за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих.
Відповідні зміни внесено до розпорядження Держкомфінпослуг від 09.07.2010 N 566 "Про деякі питання здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".
Крім цього, викладено у новій редакції Коригуючі коефіцієнти та їх розміри, таблицю 1 додатка до Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та внесено зміни до Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 травня 2019 р. за N 544/33515 та набирає чинності через 3 місяці з дня його офіційного опублікування.

Удосконалено Порядок надання та анулювання митницею статусу уповноваженого експортера
Мінфін наказом від 25.04.2019 N 176 затвердив зміни до Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера.
Зокрема, оновлено критерії, яким має відповідати підприємство-експортер для отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера.
Так, для отримання відповідного статусу підприємство-експортер має відповідати таким критеріям:
здійснення зовнішньоекономічних експортних операцій з товарами преференційного походження;
відсутність до дня звернення до митниці із заявою порушень правил визначення преференційного походження товарів, встановлених угодами, за результатом верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів про походження (перевезення) товару з України та/або декларацій;
відповідність товару, який експортується, правилам визначення преференційного походження товарів, установленим угодами.
Також утчонено, що статус уповноваженого (схваленого) експортера надається митницею підприємству-експортеру у строк, що не перевищує 90 календарних днів з дня отримання нею заяви.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 травня 2019 р. за N 545/33516 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

11.06.2019

Затверджено Порядок здійснення перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її ненадання, надання невідповідної якості
Кабмін постановою від 05.06.2019 N 482 затвердив Порядок здійснення перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її ненадання, надання невідповідної якості.
Дія Порядку поширюється на управителів багатоквартирних будинків, співвласників багатоквартирних будинків, яким надається послуга згідно з договором про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.
У разі надання послуги невідповідної якості управителем здійснюється перерахунок на умовах та у строки, визначені цим Порядком.
У разі ненадання послуги споживачам не нараховується плата за послугу.
Установлено, що вимоги Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі, затвердженого постановою Кабміну від 11.12.2013 N 970, застосовуються під час дії договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, укладеного до 10 червня 2018 р., до укладення договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком згідно із Законом від 09.11.2017 N 2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги".

Внесено зміни до Порядку здійснення контролю за використанням вивільнених коштів підприємств - суб'єктів літакобудування
Кабмін постановою від 05.06.2019 N 481 вніс зміни до Порядку здійснення контролю за використанням вивільнених коштів підприємств - суб'єктів літакобудування, на які поширюється дія норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості".
Зокрема, уточнено, що платник податку зобов'язаний збільшити податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємств на суму вивільнених коштів, які залишилися невикористаними платником на цілі, визначені цим Порядком, за результатами звітного (податкового) періоду, що настає після закінчення строку дії пільги з податку на прибуток підприємства.
Також виключено норму, якою передбачено, що платники податку подають звіт про цільове використання вивільнених коштів за формою та порядком, що затверджуються спільним наказом Мінфіну і Мінекономрозвитку.
Крім цього, внесено зміни до постанови Кабміну від 09.08.2017 N 635 "Про затвердження Порядку та обсягів ввезення на митну територію України товарів суб'єктами літакобудування із звільненням від сплати ввізного мита та податку на додану вартість".
Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Визначено умови та обсяг виконання спецобов'язків суб'єктами ринку електроенергії для забезпечення загальносуспільних інтересів
Кабмін постановою від 05.06.2019 N 483 затвердив Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.
Це Положення визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов'язків суб'єктами ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, зокрема для забезпечення стабільності, належної якості та доступності електричної енергії, підтримання належного рівня безпеки її постачання споживачам без загрози першочерговій цілі створення повноцінного ринку електричної енергії, заснованого на засадах вільної конкуренції з дотриманням принципів прозорості та недискримінації.
Спеціальні обов'язки покладаються на таких учасників ринку електричної енергії:
виробників електричної енергії;
постачальників універсальних послуг;
операторів систем розподілу електричної енергії;
оператора системи передачі електричної енергії.
Виконання спеціальних обов'язків здійснюється шляхом продажу електричної енергії виробниками електричної енергії, перелік яких наведено в додатку, за двосторонніми договорами постачальникам універсальних послуг, операторам систем розподілу електричної енергії та оператору системи передачі електричної енергії на електронних аукціонах за граничними цінами.
Постанова набирає чинності з 1 липня 2019 року та діє до 31 грудня 2020 року.

11.06.2019

Внесено зміни до низки урядових НПА у сфері земельних відносин
Кабмін постановою від 05.06.2019 N 477 вніс зміни до низки власних нормативно-правових актів у сфері земельних відносин з метою приведення їх у відповідність до змін у законодавстві.
Передбачається введення нового понятійного апарату, запровадженого Законом "Про електронні довірчі послуги", зокрема, поняття "кваліфікований електронний підпис" в низці НПА Кабміну.
Крім того, внесено зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру в частині запровадження механізму внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про масиви земель сільськогосподарського призначення, користування такими відомостями.
Також постановою передбачено запровадження удосконаленого механізму надання адміністративної послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки в електронному вигляді.

Визначено нові критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері міського електричного транспорту
Кабмін постановою від 05.06.2019 N 475 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус), є:
кількість людей, які померли в дорожньо-транспортних пригодах з вини суб'єкта господарювання протягом останніх 2 років, що передують плановому періоду;
кількість людей, яким заподіяно каліцтво, тілесні ушкодження або будь-яку іншу шкоду здоров'ю в дорожньо-транспортних пригодах з вини суб'єкта господарювання протягом останніх 2 років, що передують плановому періоду;
кількість одиниць наявного в суб'єкта господарювання рухомого складу міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) станом на будь-яку дату протягом останніх 2 років, що передують плановому періоду;
загальна протяжність трамвайних колій, що перебувають у користуванні суб'єкта господарювання, станом на будь-яку дату протягом останніх 2 років, що передують плановому періоду;
загальна протяжність контактної мережі, що перебуває в користуванні суб'єкта господарювання, станом на будь-яку дату протягом останніх 2 років, що передують плановому періоду;
кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останніх 2 років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абз. 3 - 5, 7 - 9 ч. 1 ст. 6 Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
кількість порушень вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус), які були виявлені за результатами проведених заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх 2 років, що передують плановому періоду;
кількість порушень вимог законодавства щодо прав осіб з інвалідністю, які були виявлені за результатами проведених заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх 2 років, що передують плановому періоду;
кількість дорожньо-транспортних пригод, що сталися з вини суб'єкта господарювання протягом останніх 2 років, що передують плановому періоду.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) за діяльністю суб'єктів господарювання проводяться Укртрансбезпекою з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Інвентаризація земель: затверджено новий Порядок
Кабмін постановою від 05.06.2019 N 476 затвердив Порядок проведення інвентаризації земель.
Цей Порядок визначає вимоги щодо проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою та складання за її результатами технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель.
Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення Державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Оновлено механізм контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю
Кабмін постановою від 05.06.2019 N 466 виклав у новій редакції Порядок проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю.
Зокрема, новою редакцією Порядку передбачено, що предметом проведення перевірки є:
реєстрація суб'єктів господарювання у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів;
подання суб'єктами господарювання до відділень Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;
виконання суб'єктами господарювання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.
Планові та позапланові перевірки проводяться Держпраці та її територіальними органами.
Строк проведення планової перевірки становить не більш як 10 робочих днів, а щодо суб'єктів господарювання, які належать до суб'єктів мікро-, малого підприємництва - не більш як 5 робочих днів.
Сумарна тривалість усіх планових перевірок, що проводяться Держпраці, її територіальними органами протягом календарного року щодо суб'єкта господарювання (комплексного планового заходу), не може перевищувати 30 робочих днів, а щодо суб'єктів мікро-, малого підприємництва - 15 робочих днів.
Строк проведення позапланової перевірки не перевищує 10 робочих днів, а щодо суб'єктів господарювання, які належать до суб'єктів малого підприємництва, - 2 робочих днів.
Продовження строку проведення планових та позапланових перевірок не допускається.
Також викладено у новій редакції Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до нормативу таких робочих місць у господарських об'єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій осіб з інвалідністю (нова назва документа - Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до виконання нормативу таких робочих місць, визначеного статтею 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні").

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері виробництва, імпорту ліків та торгівлі ними
Кабмін постановою від 05.06.2019 N 465 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та у сфері контролю якості лікарських засобів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та у сфері контролю якості лікарських засобів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держлікслужбою, є:
вид господарської діяльності, який провадить суб'єкт господарювання у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), у сфері контролю якості лікарських засобів;
кількість аптечних закладів у суб'єкта господарювання, через які провадиться господарська діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
вид лікарських засобів, виробництво яких здійснюється суб'єктом господарювання;
система оподаткування, яка застосовується суб'єктом господарювання;
наявність системи управління якістю продукції, що відповідає стандартам;
наявність порушень вимог законодавства у сфері виробництва лікарських засобів (промислового), виявлених за результатами попереднього заходу державного нагляду (контролю);
наявність порушень вимог законодавства у сфері виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), виявлених за результатами попереднього заходу державного нагляду (контролю);
наявність рішення про встановлення заборони обігу лікарського засобу, виробленого або ввезеного суб'єктом господарювання, або наявність негативного висновку про якість ввезеного в Україну лікарського засобу, виданого протягом останніх 3-х років, що передують плановому періоду;
наявність випадку притягнення посадових осіб суб'єкта господарювання до адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері контролю якості лікарських засобів протягом останніх 3-х років, що передують плановому періоду.
Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), у сфері контролю якості лікарських засобів здійснюються Держлікслужбою з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

07.06.2019

Визначено нові типові форми документів у сфері державного ринкового нагляду і контролю продукції
Мінекономрозвитку наказом від 19.04.2019 N 667 затвердило типові форми документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції, а саме:
направлення на проведення перевірки;
акт перевірки характеристик продукції;
акт перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам;
акт перевірки стану виконання суб'єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;
припис про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам;
рішення про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам;
рішення про відбір зразків продукції;
рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;
рішення про внесення змін до рішення;
рішення про скасування рішення;
рішення про знищення продукції або приведення її в інший спосіб до стану, що виключає її використання;
рішення про призупинення митного оформлення продукції за результатами державного контролю продукції;
протокол про виявлене(і) порушення вимог Закону "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та Закону "Про загальну безпечність нехарчової продукції";
постанову про накладення штрафу.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 травня 2019 р. за N 540/33511 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Банки отримали більше часу для розроблення та затвердження внутрішньобанківських документів з управління ризиками
Нацбанк постановою від 05.06.2019 N 74 вніс зміни до своєї постанови від 11.06.2018 N 64 "Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах".
Так, з метою оптимізації процесів розроблення та затвердження внутрішньобанківських документів з управління ризиками продовжено терміни виконання банками окремих заходів запровадження вимог Положення.
Зокрема, продовжено терміни виконання окремих заходів в межах третього етапу на 4 місяці без зміни кінцевого терміну запровадження третього етапу.
Постанова набрала чинності 7 червня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 06.06.2019 р.

Затверджено Порядок проведення епідеміологічного нагляду за кором, краснухою та синдромом вродженої краснухи
МОЗ наказом від 23.04.2019 N 954 затвердило Порядок проведення епідеміологічного нагляду за кором, краснухою та синдромом вродженої краснухи.
Цей Порядок розроблено для медичних працівників усіх юросіб незалежно від їх організаційно-правової форми та ФОП, які провадять господарську діяльність з медичної практики, для організації ефективного епідеміологічного нагляду за кором, краснухою та синдромом вродженої краснухи, досягнення та підтримки їх елімінації.
У разі виявлення випадку (в тому числі підозрілого) захворювання на кір, краснуху, синдром вродженої краснухи медичні працівники всіх юросіб незалежно від їх організаційно-правової форми та ФОП, які провадять господарську діяльність з медичної практики, зобов'язані зареєструвати виявлений випадок та сповістити про нього відповідно до вимог розд. V Порядку.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 травня 2019 р. за N 519/33490 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

06.06.2019

Внесено зміну до Ліцензійних умов провадження діяльності з передачі електроенергії
НКРЕКП постановою від 31.05.2019 N 877 затвердила зміну до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії.
Так, визначено, що до видачі ліцензії з передачі електричної енергії сертифікованому оператору системи передачі функції, права та обов'язки оператора системи передачі, визначені Законом "Про ринок електричної енергії" та Ліцензійними умовами, виконує державне підприємство, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України, або акціонерне товариство, утворене в процесі перетворення такого державного підприємства, яке має ліцензію з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Правила ринку електроенергії зазнали змін
НКРЕКП постановою від 31.05.2019 N 879 затвердила зміни до Правил ринку та Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку.
Зокрема, Правила ринку доповнено нормою, згідно з якою учасникам ринку, їх посадовим особам та офіційним представникам, а також працівникам забороняється займатися інсайдерською діяльністю, а також будь-якою діяльністю, яка може призвести до маніпулювання ринком електричної енергії чи здійснювати негативний вплив на конкуренцію або може надавати переваги будь-яким іншим учасникам ринку.
У Правилах ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку серед іншого уточнено, що у разі внесення змін до типової форми договору про участь на ринку електричної енергії "на добу наперед" (далі - РДН) та/або внутрішньодобовому ринку (далі - ВДР) оператор ринку публікує такі зміни на своєму сайті та направляє учаснику РДН/ВДР два примірники додаткової угоди, підписані зі своєї сторони, щодо приведення укладеного договору у відповідність до нової редакції типового договору.
Протягом 14 днів з дня отримання від оператора ринку двох примірників додаткової угоди щодо приведення укладеного договору у відповідність до нової редакції типової форми договору учасник РДН/ВДР підписує їх зі своєї сторони та повертає оператору ринку один примірник такої угоди.
Якщо учасник РДН/ВДР не повернув оператору ринку один примірник підписаної додаткової угоди протягом вищезазначеного строку договір про участь на РДН та/або ВДР призупиняє свою дію до моменту повернення оператору ринку одного примірника підписаної додаткової угоди.
Також постановою визначено, що оператор системи передачі протягом одного місяця з дня набрання чинності постановою має розробити та подати до НКРЕКП керівництва, передбачені Правилами ринку.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

05.06.2019

Удосконалено Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки
Мінекономрозвитку наказом від 16.04.2019 N 642 затвердило зміни до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів.
Зокрема, визначено, що еталони, які застосовуються під час проведення повірки, мають бути калібровані з дотриманням міжкалібрувальних інтервалів і відповідати вимогам ДСТУ OIML D 23.
Метрологічні та технічні характеристики допоміжних законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) і допоміжного обладнання мають бути документально засвідчені.
Роботи, пов'язані з проведенням повірки ЗВТ, можуть проводитися виконавцями з використанням еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання замовника цих робіт у межах діапазону вимірювання, наведеного в галузі уповноваження виконавця. Еталони, допоміжні ЗВТ та допоміжне обладнання замовника робіт мають відповідати вищезазначеним вимогам.
Використання виконавцем під час проведення робіт з повірки ЗВТ еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання, які належать замовнику таких робіт, допускається за наявності відповідного договору щодо використання еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання, укладеного ним із замовником.
Також передбачено, що результати повірки ЗВТ, що випущені з виробництва і введені в експлуатацію до набрання чинності технічними регламентами щодо ЗВТ, вважають позитивними, якщо їх метрологічні та технічні характеристики відповідають вимогам нормативних документів, чинних на момент їх виробництва і введення в експлуатацію.
Крім цього, установлено, що виробники тавр відповідають за своєчасність та якість виготовлення повірочних тавр та забезпечують виготовлення і відправлення виконавцям повірочних тавр не пізніше ніж за місяць до запланованого терміну їх застосування в разі подання замовлення та вчасної оплати
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 травня 2019 р. за N 514/33485 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування, за винятком окремих змін, які набирають чинності з 1 січня 2020 року.

Внесено зміни до Порядку погодження Мінрегіоном обґрунтованих відхилень від будівельних норм
Мінрегіон наказом від 01.03.2019 N 48 вніс зміни до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами.
Зокрема, уточнено, що у зверненні, яке подається заявником до Мінрегіону для отримання погодження обґрунтованих відхилень, зазначаються найменування одного об'єкта будівництва, його місце розташування, детально викладаються причини та обставини, через які неможливо (значно ускладнено) виконання конкретних вимог будівельних норм.
До звернення обов'язково додаються:
письмове зобов'язання щодо проведення компенсаційних заходів щодо відхилень від вимог відповідних будівельних норм;
порівняльна таблиця, яка містить: опис вимог будівельних норм, які неможливо (значно ускладнено) виконати, обґрунтовані пропозиції щодо можливих відхилень від них, компенсаційні заходи, розрахунки щодо визначення гранично допустимих ризиків при застосуванні зазначених відхилень (кожна сторінка має бути завізована заявником у встановленому законодавством порядку);
копія містобудівних умов та обмежень (крім випадків, коли містобудівні умови та обмеження не вимагаються законодавством);
технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта;
копії документів, що дають право на будівництво об'єкта (за наявності);
документи, що містять описову та графічну частину, відповідні розрахунки шляхів евакуації та/або розрахунки щодо визначення гранично допустимих ризиків, які дозволяють зробити комплексний висновок щодо обґрунтованості відхилень та достатності компенсаційних заходів (за наявності).
До звернення за ініціативою заявника може додаватися інша обґрунтовуюча документація.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 травня 2019 р. за N 539/33510 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

04.06.2019

Затверджено Інструкцію з профілактики та боротьби з везикулярною хворобою свиней
Мінагрополітики наказом від 21.03.2019 N 148 затвердило Інструкцію з профілактики та боротьби з везикулярною хворобою свиней.
Ця Інструкція визначає порядок проведення профілактичних заходів щодо недопущення захворювання свиней везикулярною хворобою свиней (ВХС), ветеринарно-санітарних заходів у випадках прояву хвороби серед свиней у господарствах різних форм власності, у тому числі приватному секторі, дикій фауні, та оздоровлення їх від ВХС, поводження з продукцією свинарства, одержаною в неблагополучних пунктах щодо ВХС, та є обов'язковою для виконання суб'єктами господарювання незалежно від форми власності і підпорядкування, користувачами мисливських угідь, ФОП, громадянами, спеціалістами ветеринарної медицини, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 02 травня 2019 р. за N 452/33423 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

03.06.2019

Діють зміни до Положення про застосування Нацбанком заходів впливу
Нацбанк постановою від 29.05.2019 N 73 затвердив зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу.
Серед іншого змінами передбачено доповнення переліку підстав застосування до банків заходів впливу. А саме:
недотримання банками запровадженого обов'язкового економічного нормативу - коефіцієнта покриття ліквідності (LCR);
недотримання вимог щодо порядку формування та зберігання резервів за валютними деривативами (форвардними та ф'ючерсними контрактами).
Також запроваджено норми, відповідно до яких Нацбанк має право враховувати вжиті банком заходи, яких не було в передбаченому письмовою угодою плані заходів банку, у залік виконання цього плану та для досягнення передбачених ним цілей.
Банк, у якого обмежено або зупинено здійснення окремих видів операцій, має право подати до Нацбанку клопотання про зменшення обсягу (переліку) встановлених обмежень.
Деякі спрощення щодо застосованих заходів впливу стосуються і банків, акціонерами яких прийнято рішення про припинення банківської діяльності без припинення юрособи.
Зокрема, банк, що припиняє банківську діяльність, має право подати до Нацбанку клопотання про дострокове скасування окремих заходів впливу. А саме:
про припинення дії письмової угоди;
про дострокове скасування обмеження, зупинення чи припинення операцій.
Нацбанк задовольняє такі клопотання у разі погодження плану припинення банківської діяльності без припинення юрособи. Крім того, регулятор може не застосовувати заходи впливу до банку, який припиняє банківську діяльність, в разі якщо допущені ним порушення пов'язані з належним виконанням погодженого Нацбанком плану припинення банківської діяльності без припинення юрособи відповідно до Закону "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків".
Постанова набрала чинності 1 червня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 31.05.2019 р.

Затверджено Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки
Міненерговугілля наказом від 23.01.2019 N 28 затвердило Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки.
Згідно із Положенням Комісія:
розглядає документи, подані суб'єктом господарювання відповідно до Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки;
за результатами розгляду документів готує пропозиції щодо доцільності виведення з експлуатації магістрального трубопроводу або щодо відмови в його виведенні, що оформлюються протоколом, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні.
Рішення Комісії приймається на її засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 травня 2019 р. за N 508/33479 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено порядок узгодження Держлікслужби з СБУ видачі дозволів на право ввезення та вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
СБУ та МОЗ спільним наказом від 22.04.2019 N 657/947 затвердили Інструкцію про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі дозволів на право ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Ця Інструкція визначає порядок узгодження Держлікслужби з СБУ видачі дозволів на право ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабміну від 06.05.2000 N 770.
Узгодження видачі дозволів із СБУ здійснюється відповідно до вимог п. 2 Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 травня 2019 р. за N 497/33468 та набирає чинності після його офіційного опублікування.

Огляд законодавства за тразень 2019

Огляд законодавства за квітень 2019

Огляд законодавства за березень 2019

Огляд законодавства за лютий 2019

Огляд законодавства за січень 2019

Огляд законодавства за грудень 2018

Огляд законодавства за листопад 2018

Огляд законодавства за жовтень 2018

Огляд законодавства за вересень 2018

Огляд законодавства за серпень 2018

Огляд законодавства за липень 2018