АВК-5, сборники ДБН ДСТУ купить
alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.4.2*. (распространяется с 21.10.2019)
Стоимость 9150 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 3294 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 4500 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.4.3. и далее, 1 год)
Подробнее...

Юрист+Закон

17.02.2020

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері експлуатації та технічного стану с/г машин
Кабмін постановою від 12.02.2020 N 92 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (далі - машини), є:
вид господарської діяльності;
види порушень вимог законодавства у сфері експлуатації та технічного стану машин, які виявлені протягом останніх 5-ти років, що передують плановому періоду;
кількість порушень суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері експлуатації та технічного стану машин, які виявлені протягом останніх 5-ти років, що передують плановому періоду;
кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останніх 5-ти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абз. 3, 5, 7, 9 ч. 1 ст. 6 Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються Держпродспоживслужбою з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше один разу на 5 років.
У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх 6-ти років, що передують плановому періоду, для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх 10-ти років, що передують плановому періоду, для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

Уточнено питання обладнання риболовних суден технічними засобами дистанційного контролю
Кабмін постановою від 12.02.2020 N 93 вніс зміну до своєї постанови від 28.07.2004 N 963 "Про створення системи моніторингу риболовних суден".
Так, уточнено, що технічними засобами дистанційного контролю обладнуються:
1) судна флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства (3 та 4 району плавання), які здійснюють спеціальне використання водних біоресурсів:
у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або територіальному морі на відстані до 2 морських миль - технічними засобами дистанційного контролю, які працюють на базі глобальної навігаційної супутникової системи GNSS та GPS;
у територіальному морі на відстані більше 2 морських миль - технічними засобами дистанційного контролю міжнародної супутникової системи зв'язку INMARSAT;
2) судна флоту рибної промисловості, що підлягають нагляду класифікаційного товариства, плавають під Державним Прапором України і на яких спеціальне використання водних біоресурсів здійснюється у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, у відкритому морі та у виключних економічних зонах іноземних держав, - технічними засобами дистанційного контролю міжнародної супутникової системи зв'язку INMARSAT;
3) риболовні судна, що плавають під іноземним прапором і здійснюють спеціальне використання водних біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні і на континентальному шельфі України, - технічними засобами дистанційного контролю міжнародної супутникової системи зв'язку INMARSAT.
Здійснення спеціального використання водних біоресурсів на вищезгаданих суднах, які не обладнані технічними засобами дистанційного контролю або якщо такі засоби не працюють, не допускається.

Визначено механізм ведення Держреєстрів у сфері виробництва та обігу органічної продукції, насіння і садивного матеріалу
Кабмін постановою від 12.02.2020 N 87 затвердив Порядок ведення Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, Державного реєстру органічного насіння і садивного матеріалу.
Цей Порядок визначає механізм ведення Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, Державного реєстру органічного насіння і садивного матеріалу та вимоги до їх змісту.
Держателем зазначених реєстрів є Мінекономіки, яке забезпечує їх ведення в електронній формі.
Реєстри ведуться державною мовою (крім найменувань ботанічних таксонів, які зазначаються українською та латинською мовами), є електронними базами даних та розміщуються на офіційному веб-сайті Мінекономіки.
Мінекономіки забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до відомостей, що містяться у зазначених реєстрах, на своєму офіційному веб-сайті. Відомості, що містяться у таких реєстрах, можуть використовуватися будь-якими особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Технічний регламент мийних засобів удосконалено
Кабмін постановою від 12.02.2020 N 88 вніс зміни до Технічного регламенту мийних засобів.
Зокрема, визначено, що з метою перевірки відповідності продукції вимогам цього Технічного регламенту з використанням модуля A1 (внутрішній контроль виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом) проводяться належні випробування типових представників відповідного асортиментного (модельного) ряду* мийних засобів або поверхнево-активних речовин.
____________ * типовий представник асортиментного (модельного) ряду - представник сукупності мийних засобів або поверхнево-активних речовин, об'єднаних однією торговельною маркою та функціональним призначенням, а для мийних засобів також за умови використання поверхнево-активних речовин однакових за складом.
За вибором виробника зазначені випробування проводяться акредитованою випробувальною лабораторією виробника або під відповідальність призначеного органу з оцінки відповідності, обраного виробником.
У разі отримання позитивних результатів випробувань типових представників відповідного асортиментного (модельного) ряду мийних засобів або поверхнево-активних речовин такий асортиментний (модельний) ряд мийних засобів або поверхнево-активних речовин вважається затвердженим. У такому випадку призначений орган з оцінки відповідності видає документ про відповідність асортиментного (модельного) ряду мийних засобів або поверхнево-активних речовин вимогам цього Технічного регламенту (звіт, висновок тощо).
Перевірка відповідності асортиментного (модельного) ряду мийних засобів або поверхнево-активних речовин вимогам цього Технічного регламенту здійснюється кожні 2 роки та у разі зміни виробничого процесу та/або сировини для виготовлення мийних засобів.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування, за винятком окремих змін, які набирають чинності з дня опублікування постанови.

Оновлено Положення про МОЗ
Кабмін постановою від 24.01.2020 N 90 виклав у новій редакції Положення про Міністерство охорони здоров'я України.
Згідно з новою редакцією Положення Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном.
МОЗ є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, а також захисту населення від інфекційних хвороб, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, попередження та профілактики неінфекційних захворювань, забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах:
епідеміологічного нагляду (спостереження), імунопрофілактики, промоції здорового способу життя та запобігання факторам ризику, попередження та зниження рівня вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, безпеки харчових продуктів, регламентації факторів середовища життєдіяльності населення, гігієнічної регламентації небезпечних факторів, створення національної системи крові, управління системою якості щодо безпеки крові, біологічної безпеки та біологічного захисту, боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів, реагування на небезпеки для здоров'я та надзвичайні стани в сфері охорони здоров'я, а також забезпечення формування державної політики у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення;
розвитку медичних послуг, впровадження електронної системи охорони здоров'я, забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
технічного регулювання медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro, активних медичних виробів, які імплантують, косметичної продукції;
забезпечення населення якісними, ефективними та безпечними лікарськими засобами, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також безпечних медичних виробів та косметичної продукції;
розвитку кадрового потенціалу системи охорони здоров'я, вищої медичної, фармацевтичної освіти та науки.

14.02.2020

Встановлено міжповірочний інтервал для дистанційних вимірювачів просторово-часових параметрів місцеположення ТЗ
Мінекономіки наказом від 22.01.2020 N 77 затвердило зміну до міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями.
Наказом передбачено встановлення міжповірочного інтервалу для дистанційних вимірювачів просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів. Міжповірочний інтервал становить 1 рік.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 10 лютого 2020 р. за N 151/34434 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено квоти добування водних біоресурсів в рибогосподарських водних об'єктах у 2020 році
Мінекоенерго наказом від 31.01.2020 N 56 затвердило квоти добування водних біоресурсів загальнодержавного значення в рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) (крім Азовського моря із затоками) у 2020 році відповідно до лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) (крім Азовського моря із затоками та дніпровських водосховищ) на 2020 рік, затверджених наказом Мінекоенерго від 11.01.2020 N 10, лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення у дніпровських водосховищах на 2020 рік.
Усі користувачі незалежно від форм власності мають подавати Держрибагентству та органам статистики інформацію про обсяги вилову водних біоресурсів у визначені строки за встановленими формами.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 10 лютого 2020 р. за N 150/34433 та набрав чинності 14 лютого 2020 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 14.02.2020 N 12.

З 1 травня 2020 року запроваджуються нові акцизні марки для алкогольних напоїв
Кабмін постановою від 12.02.2020 N 74 затвердив нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва.
Марки акцизного податку нового зразка запроваджуються з 1 травня 2020 р.

Органи державного ринкового нагляду надаватимуть суб'єктам господарювання безоплатну консультаційну підтримку з питань перевірок
Кабмін постановою від 12.02.2020 N 75 затвердив Порядок надання органами державного ринкового нагляду безоплатної консультаційної підтримки суб'єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду.
Під наданням консультаційної підтримки суб'єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду розуміється надання органами державного ринкового нагляду відповідно до своєї компетенції роз'яснень з питань здійснення державного ринкового нагляду.
Консультації суб'єктам господарювання органи державного ринкового нагляду надають безоплатно після отримання письмового звернення від суб'єкта господарювання.
Зазначене письмове звернення може бути отримане органами державного ринкового нагляду поштою або від керівника суб'єкта господарювання, ФОП особисто чи від уповноваженої ними особи. Також звернення суб'єкта господарювання може бути отримане з використанням Інтернету, засобів електронного зв'язку (електронне звернення).
Консультації органом державного ринкового нагляду можуть надаватися у письмовій формі (письмові консультації) або шляхом публічного обговорення.
Форма отримання консультацій зазначається суб'єктом господарювання у зверненні.
Письмові консультації надаються органом державного ринкового нагляду не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дня реєстрації звернення суб'єкта господарювання шляхом надсилання відповіді поштою та/або з використанням засобів електронного зв'язку.
Публічні обговорення проводяться у формі, зокрема, конференцій, форумів, семінарів, зустрічей із суб'єктами господарювання.
До публічного обговорення можуть залучатися представники об'єднань суб'єктів господарювання, а також інші органи державного ринкового нагляду.
Постанова набирає чинності одночасно із Законом від 12.12.2019 N 367-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду", а саме з 26 березня 2020 року.

13.02.2020

Транспортування природного газу: НКРЕКП внесла зміни до деяких НПА
НКРЕКП постановою від 11.02.2020 N 370 затвердила зміни до:
Кодексу газотранспортної системи;
Типового договору транспортування природного газу;
Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання.
Розподіл потужності для періодів газового року 2019/2020 здійснюється відповідно до положень Кодексу газотранспортної системи в редакції, що діяла до дня набрання чинності цією постановою.
Постанова набрала чинності 13 лютого 2020 року у зв'язку з її оприлюдненням на офіційному веб-сайті НКРЕКП від 12.02.2020 р.

Удосконалено Положення про визначення банками розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями
Нацбанк постановою від 11.02.2020 N 17 затвердив зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями.
Передбачено:
актуалізацію граничних значень діапазонів ймовірності дефолту банків - нерезидентів за результатами аналізу статистичних даних провідних світових рейтингових агентств;
збільшення з 6 до 12 місяців періоду, за який банк має здійснювати аналіз результату діяльності банку - боржника;
доповнення переліку джерел доходів боржника - фізособи, які можуть враховуватись банком під час розрахунку кількісних показників його фінансового стану.
Постанова набрала чинності 13 лютого 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 12.02.2020 р

Відтерміновано набрання чинності Положенням про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінпослуг
З метою поліпшення банками інформаційних ресурсів Нацбанк постановою від 11.02.2020 N 18 відтермінував набрання чинності постановою від 28.11.2019 N 141 "Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг".
Згідно зі змінами постанова від 28.11.2019 N 141 набирає чинності через 6 місяців із дня її офіційного опублікування, а саме з 2 червня 2020 року (постанова була опублікована на офіційному веб-сайті Нацбанку від 02.12.2019 р.).
Відповідна постанова мала набрати чинності через 3 місяці з дня її офіційного опублікування, а саме з 2 березня 2020 року, а п. 14 розд. I, пп. 11 п. 17 та п. 22 розд. II Положення - з 2 червня 2020 року.
Постанова від 11.02.2020 N 18 набрала чинності 13 лютого 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 12.02.2020 р.

Положення про порядок накладення адміністративних штрафів удосконалено
З метою приведення у відповідність до вимог положень Закону "Про Національний банк України" та Кодексу про адміністративні правопорушення, у зв'язку із змінами, внесеними Законом від 20.09.2019 N 122-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг", Нацбанк постановою від 06.02.2020 N 15 вніс зміни до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів.
Визначено порядок накладення штрафів, передбачених ч. 5, 6 ст. 1561 Кодексу (за порушення, вчинені учасниками ринків фінансових послуг, якщо державне регулювання ринку таких послуг здійснюється Нацбанком).
Постанова набрала чинності 12 лютого 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 11.02.2020 р.

12.02.2020

Затверджено ліміти та прогнози допустимого спецвикористання водних біоресурсів в Азовському морі із затоками на 2020 рік
З метою забезпечення раціонального використання водних біоресурсів Мінекоенерго наказом від 31.01.2020 N 55 затвердило ліміти та прогнози допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками на 2020 рік. Згідно з документом не лімітуються, зокрема, хамса чорноморська, шпрот, рапана, пузанок, атерина, сарган, ставрида, катран, скати, мерланг. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 10 лютого 2020 р. за N 149/34432 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Врегульовано питання застосування електронних документів та електронного документообігу в митній справі
Президент підписав Закон від 14.01.2020 N 440-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи".
Зокрема, врегульовано питання застосування електронних документів та електронного документообігу в митній справі.
Так, визначено, що заяви, звернення, запити, скарги, інші документи, подання яких митним органам передбачено Митним кодексом, можуть подаватися митним органам в електронному вигляді.
Рішення та інші документи, передбачені Кодексом, які створюються митними органами під час реалізації повноважень, можуть видаватися у вигляді електронних документів відповідно до Закону "Про електронні документи та електронний документообіг".
У випадках, встановлених законодавством з питань митної справи, електронні документи перетворюються у візуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною, у форматі, що унеможливлює у подальшому внесення змін до них, з накладенням кваліфікованого електронного підпису.
Також уточнено, що вимоги до форми і змісту скарг та інших звернень громадян, строки їх подання, порядок і строки їх розгляду, а також відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян визначаються Законом "Про звернення громадян" та Кодексом.
Скарги та інші звернення громадян розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, митницями та їх посадовими особами відповідно до повноважень, визначених у Кодексі та положеннях про відповідний митний орган.
Митні органи та їх посадові особи, до повноважень яких належить розгляд звернень громадян, зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, надавати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Скарга підприємства має містити всі необхідні реквізити цього підприємства та бути підписана керівником зазначеного підприємства або особою, яка виконує його обов'язки. Якщо інше не передбачено законом, скарги підприємств подаються і розглядаються у такому самому порядку і в ті самі строки, що і скарги громадян.
Скарга має містити конкретну інформацію про предмет оскарження і бути належним чином аргументованою. У разі якщо особа під час подання скарги не може надати відповідних доказів, такі докази можуть бути представлені пізніше, але в межах строку, відведеного законом на розгляд скарги.
Відповідь за результатами розгляду скарг та інших звернень надається у встановлений законом строк тим митним органом, який отримав ці звернення, за підписом керівника або його заступника.
Якщо питання, порушені в одержаному митним органом зверненні, не входять до його повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається таким митним органом за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється автору звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення митним органом чи посадовою особою, воно в той самий термін повертається автору звернення з відповідними роз'ясненнями.
Закон набрав чинності 13 лютого 2020 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 12.02.2020 N 27.

11.02.2020

Оновлено Інструкцію про організацію та здійснення моніторингу за підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв ТЗ
З метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства МВС наказом від 27.12.2019 N 1110 виклало у новій редакції Інструкцію про організацію та здійснення моніторингу за підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів.
Ця Інструкція визначає процедуру організації та здійснення територіальними органами з надання сервісних послуг МВС моніторингу процесу підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів закладами, їх філіями (іншими відокремленими підрозділами), які проводять таку підготовку.
Інструкція поширюється на заклади, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, незалежно від їх форми власності та підпорядкування.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 06 лютого 2020 р. за N 139/34422 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Діє Закон щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівні діяльності
Президент підписав Закон від 16.01.2020 N 473-IX, яким вносяться зміни до Закону "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівні діяльності.
Зокрема, надано визначення поняттям "засоби безперешкодного доступу до об'єктів" та "маломобільні групи населення".
Засоби безперешкодного доступу до об'єктів - інженерно-технічні, функціональні частини (елементи, конструкції) будинків, споруд будь-якого призначення, що відповідають нормативним вимогам щодо забезпечення доступності і безпеки об'єктів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема пандуси, підйомники та платформи для осіб з інвалідністю, звукові системи тощо.
Маломобільні групи населення - особи, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні у просторі, зокрема особи з інвалідністю, особи з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, громадяни похилого віку, особи з дитячими візками.
Також встановлено, що влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури може здійснюватися без документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм та правил. Порядок влаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів або їх розумного пристосування встановлюється Кабміном.
Крім цього, уточнено, що однією з підстав для відмови органом державного архітектурно-будівельного контролю у видачі сертифіката, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, є невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та/або вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі щодо доступності об'єкта для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Закон набрав чинності 12 лютого 2020 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 11.02.2020 N 26.

Удосконалено Порядок встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електроенергії
НКРЕКП постановою від 07.02.2020 N 356 затвердила зміни до Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії.
Зокрема, розширено перелік підстав для ініціювання НКРЕКП встановлення тарифів як засобу державного регулювання у сфері енергетики.
Новою підставою є ненадання ліцензіатом звітності до НКРЕКП у терміни, встановлені нормативними актами НКРЕКП.
Постанова набрала чинності 8 лютого 2020 року у зв'язку з її оприлюдненням на офіційному веб-сайті НКРЕКП від 07.02.2020 р.

Затверджено перелік призначених прикордонних інспекційних постів та призначених пунктів пропуску через держкордон
Відповідно до ч. 2 ст. 195 Митного кодексу, ч. 1 ст. 5 і 46 Закону "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" Кабмін постановою від 05.02.2020 N 68 затвердив перелік призначених прикордонних інспекційних постів та призначених пунктів пропуску через державний кордон.
Через призначені прикордонні інспекційні пости, зазначені у цьому переліку, переміщуються продукти, включені до переліку, затвердженого відповідно до ч. 4 ст. 41 Закону "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".
Постанова набирає чинності з 5 липня 2022 року.

10.02.2020

Оновлено Порядок розрахунку граничних оптово-відпускних цін на ліки
МОЗ наказом від 22.01.2020 N 139 виклало у новій редакції Порядок розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни.
Цей Порядок визначає механізм розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які зареєстровані в Україні, на основі цін на лікарські засоби, в Республіці Польща, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Угорщині, що отримані з офіційних джерел уповноважених державних органів цих країн.
Дія Порядку поширюється на лікарські засоби, які зареєстровані в Україні, включені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни, що затверджується МОЗ.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 06 лютого 2020 р. за N 133/34416 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Діє Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році
Кабмін постановою від 05.02.2020 N 65 затвердив Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році.
Дія цього Порядку поширюється на всі заклади охорони здоров'я незалежно від форми власності та ФОП, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із НСЗУ, а також на суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, які уклали договір про реімбурсацію із НСЗУ.
Постанова набрала чинності 8 лютого 2020 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 08.02.2020 N 25 та діє до 31 грудня 2020 року.

Порядок розпорядження геологічною інформацією удосконалено
Кабмін постановою від 29.01.2020 N 64 вніс зміни до Порядку розпорядження геологічною інформацією.
Первинна геологічна інформація, яка є державною власністю, надається у користування на договірній основі. Держава забезпечує безоплатний доступ до такої інформації виключно шляхом надання її для ознайомлення за місцем зберігання на носіях, на яких її первинно створено.
Первинна геологічна інформація в будь-якій іншій формі (крім тієї, що зазначена вище) може бути надана для ознайомлення виключно на платній основі.
Оцифрована геологічна інформація передається надрокористувачу в електронному вигляді на відповідних носіях під час отримання ним спеціального дозволу на користування надрами з одночасним повідомленням адреси та способу користування (ознайомлення) з геологічною інформацією, яка не може бути оцифрована внаслідок її фізичних властивостей (для зразків та проб) та, зокрема, зберігається в Державному сховищі геологічної інформації та кам'яного матеріалу.

Удосконалено Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту із проведення електронних аукціонів з продажу спецдозволів на користування надрами
Кабмін постановою від 05.02.2020 N 63 вніс зміни до Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів.
У разі коли для провадження діяльності з видобування корисних копалин необхідне надання в користування земельних ділянок державної чи комунальної власності, які на момент проведення аукціону сформовані як об'єкт цивільних прав, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, уповноважений здійснювати розпорядження такими земельними ділянками, до початку проведення такого аукціону за поданням Держгеонадр затверджує перелік земельних ділянок державної, комунальної власності, розташованих в межах ділянки надр, що передається в користування переможцю аукціону, конкурсу, які повинні бути передані йому в користування для видобування корисних копалин.
Крім цього, уточнено, що переможець аукціону на підставі підписаного протоколу аукціону звертається до Держгеонадр з пропозицією щодо укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною за результатами проведення аукціону. Такий договір укладається між Держгеонадрами та переможцем не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу електронного аукціону та опубліковується Держгеонадрами у системі.
Примірні договори купівлі-продажу дозволів та примірні договори купівлі-продажу дозволів з відкладальною обставиною затверджуються Держгеонадрами та підлягають опублікуванню на її офіційному веб-сайті.
Відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною переможець зобов'язується зареєструвати своє представництво протягом чотирьох місяців з дати підписання такого договору.
Якщо переможцем аукціону є іноземна юрособа, договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною укладається українською та англійською мовами, які мають однакову юридичну силу. У разі наявності розбіжностей та спорів перевагу має версія договору, укладена українською мовою.
У разі продажу дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) та/або видобування корисних копалин та укладення договору купівлі-продажу дозволу до особливих умов дозволу включаються заборона на провадження діяльності, визначеної ч. 4 та 6 ст. 3 Закону "Про оцінку впливу на довкілля", без отримання висновку про допустимість діяльності відповідно до вимог зазначеного Закону та обов'язок Держгеонадр внести зміни до особливих умов дозволу з урахуванням результатів оцінки впливу на довкілля.
Держгеонадра забезпечує внесення змін до особливих умов дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) та/або видобування корисних копалин або його анулювання на підставі результатів висновку щодо оцінки впливу на довкілля у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання від надрокористувача інформації про його ухвалення.
У разі перемоги на аукціоні іноземної юрособи, яка на момент підписання протоколу аукціону не має зареєстрованого в Україні представництва, така іноземна юрособа зобов'язана зареєструвати власне представництво на території України протягом чотирьох місяців з дати підписання договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною.
У такому разі відповідний договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною та наданий на його підставі спеціальний дозвіл на користування надрами повинні бути переоформлені на постійне представництво переможця аукціону - іноземної юрособи протягом десяти днів з дня надсилання переможцем аукціону - іноземною юрособою відповідного запиту Держгеонадрам.
Непроведення реєстрації власного представництва на території України переможця аукціону - іноземної юрособи відповідно до вимог договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною є підставою для зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами та/або його анулюванням в установленому законодавством порядку.

Внесено зміни до Кодексу системи передачі електроенергії
НКРЕКП постановою від 07.02.2020 N 360 затвердила зміни до Кодексу системи передачі.
Послуги з передачі електричної енергії надаються ОСП на підставі договору між ним та:
ОСР;
електропостачальником;
споживачем електричної енергії, який має намір купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку незалежно від точки приєднання;
споживачем електричної енергії, оператором системи якого є ОСП, незалежно від способу купівлі електричної енергії (в електропостачальника за Правилами роздрібного ринку чи за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку);
виробником електричної енергії для забезпечення власних потреб електричних станцій, що заживлені від мереж ОСР/ОСП, а також власних потреб електричних станцій у випадку відсутності генерації;
трейдером / електропостачальником / виробником, що здійснює експорт електричної енергії в обсягах експорту електричної енергії.
Зі споживачами, які купують електричну енергію в електропостачальника за Правилами роздрібного ринку, для яких оператором системи є ОСП, ОСП укладає договір споживача про надання послуг з передачі електричної енергії відповідно до Правил роздрібного ринку.
ОСП укладає договір про надання послуг з передачі електричної енергії з Користувачем до набуття ним статусу учасника ринку електричної енергії відповідно до Правил ринку.
У випадку постачання електричної енергії електропостачальником споживачу, оператором системи якого є ОСП, ОСП додатково укладає договір електропостачальника про надання послуг з передачі електричної енергії відповідно до Правил роздрібного ринку.
Зі споживачем електричної енергії, який має намір купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, у разі якщо для нього оператором системи є ОСП, ОСП додатково укладає договір споживача про надання послуг з передачі електричної енергії відповідно до Правил роздрібного ринку.
Постанова набрала чинності 8 лютого 2020 року у зв'язку з її оприлюдненням на офіційному вебсайті НКРЕКП від 07.02.2020 р.

Розширено перелік товарів, поміщення яких у митний режим переробки на митній території України забороняється
Кабмін постановою від 29.01.2020 N 47 вніс зміни до переліку товарів, поміщення яких у митний режим переробки на митній території України забороняється.
Перелік доповнено такими товарами:
підакцизні товари у випадку, коли під час здійснення їх переробки шляхом простих операцій (змішування, монтаж, демонтаж) отримуються продукти переробки та/або відходи, які є непідакцизними товарами;
електроенергія.
Постанова набрала чинності 8 лютого 2020 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 08.02.2020 N 25 та діє до 31 грудня 2020 року.

Внесено зміни до Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі інвалютою та банківськими металами на валютному ринку України
Нацбанк постановою від 06.02.2020 N 16 вніс зміни до Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України.
Змінами передбачено уточнення визначення термінів "валютний ринок України" та "міжнародний валютний ринок".
Згідно зі змінами валютний ринок України - це сукупність відносин у сфері торгівлі валютними цінностями в Україні між суб'єктами валютного ринку України, між суб'єктами ринку та їх клієнтами (уключаючи банки-нерезиденти), між суб'єктами ринку і Нацбанком, а також між Нацбанком і його клієнтами, у яких суб'єкти ринку або Нацбанк є стороною договору з купівлі, продажу або обміну валютних цінностей.
Міжнародний валютний ринок - це сукупність відносин у сфері торгівлі іноземною валютою та банківськими металами за межами України між банками та іноземними контрагентами, між іноземними контрагентами.
Постанова набрала чинності 8 лютого 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 07.02.2020 р.