Лицензионная АВК-5. Бесплатно установка, обучение, обновление.

alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.6.0.
Стоимость 9150 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 3294 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 4500 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.6.0. и далее, 1 год)
Сборник ДБН, ДСТУ "Зодчий" в дополнение к "АВК-5"
Подробнее...

26.07.2021

Зміни до Положення про процентну політику Нацбанку
Нацбанк постановою від 22.07.2021 N 81 вніс зміни до Положення про процентну політику Національного банку України.
Виключено положення, згідно з яким одними з основних операцій Нацбанку з регулювання ліквідності банків є операції з надання кредитів рефінансування шляхом проведення тендерів з підтримання ліквідності банків строком до 90 днів.
Основними операціями Нацбанку з регулювання ліквідності банків залишаються тільки операції з розміщення депозитних сертифікатів шляхом проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів строком до 14 днів.
Постанова набрала чинності 23 липня 2021 року.

Щодо виключення можливості здійснення публічних закупівель без використання електронної системи
Президент підписав Закон від 01.07.2021 N 1599-IX "Про внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель".
Документом уточнено, що на період дії встановленого Кабміном карантину, відповідно до Закону "Про захист населення від інфекційних хвороб", дія Закону "Про публічні закупівлі" не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є лікарські засоби, вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати, розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та медичні вироби для вакцинації від COVID-19, медичне обладнання для закладів охорони здоров'я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19, системи постачання медичних газів, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік таких лікарських засобів та порядок їх закупівлі затверджуються Кабміном.
За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівель замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю відповідно до ст. 10 Закону "Про публічні закупівлі".
У разі недотримання вимог щодо публікації таких звітів винні особи притягаються до відповідальності відповідно до закону.
Установлено, що на період дії встановленого Кабміну карантину, відповідно до Закону "Про захист населення від інфекційних хвороб", закупівля товарів (крім лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та медичних виробів для вакцинації від COVID-19, медичного обладнання для закладів охорони здоров'я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19, систем постачання медичних газів) та послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), здійснюється в порядку, встановленому Законом "Про публічні закупівлі" для спрощених закупівель.
Закон набрав чинності 24 липня 2021 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 23.07.2021 N 137.

Зміни до Кодексу торговельного мореплавства щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу
Президент підписав Закон від 29.06.2021 N 1578-IX, яким вносяться зміни до ст. 51 Кодексу торговельного мореплавства України.
Законом передбачено оновлення вимог до кваліфікації членів екіпажу судна шляхом викладення ст. 51 Кодексу у новій редакції.
Оскільки згідно з Указом Президента від 10.06.1997 N 503/97 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" нормативно-правові акти Верховної Ради України набирають чинності через 10 днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні, зазначений Закон набере чинності з 2 серпня 2021 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 23.07.2021 N 137, незважаючи на те, що в самому тексті Закону датою набрання чинності визначено 1 січня 2021 р.

Порядок держконтролю якості ліків, що ввозяться в Україну
Кабмін постановою від 21.07.2021 N 759 вніс зміни до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну.
Суб'єкт господарювання, що ввозить лікарські засоби на територію України з метою їх подальшої реалізації (торгівлі), використання їх у виробництві, або особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, та/або суб'єкт господарювання, залучений такою особою, що ввозить лікарські засоби на територію України з метою їх безоплатного постачання (передачі) обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям або суб'єктам господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за результатами закупівель за кошти державного бюджету, здійснених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, протягом 5 робочих днів після закінчення митного оформлення вантажу з лікарськими засобами подає органові державного контролю за місцем провадження господарської діяльності заяву про видачу висновку про якість ввезених лікарських засобів за формою, визначеною МОЗ.
До заяви додаються такі документи:
перелік ввезених лікарських засобів, складений за формою, встановленою МОЗ;
копія сертифіката якості, виданого виробником на кожну серію лікарських засобів, з перекладом на українську мову, засвідчена підписом керівника або уповноваженої особи суб'єкта господарювання. Вимоги до змісту сертифіката якості серії лікарського засобу наведено в додатку (допускаються відхилення щодо форми викладення інформації в сертифікаті, якщо вони не змінюють його суті);
копія митної декларації з відміткою митниці, засвідчена підписом керівника або уповноваженої особи суб'єкта господарювання;
копія рахунка-фактури (інвойсу).
Для лікарських засобів, які ввозяться на територію України з метою безоплатного постачання (передачі) обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям або суб'єктам господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за результатами закупівель за кошти державного бюджету, здійснених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я у разі відсутності виданого Держлікслужбою документа, що підтверджує відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам до виробництва лікарських засобів в Україні, крім активних фармацевтичних інгредієнтів (субстанцій), до заяви додається гарантійний лист, що підтверджує відповідність умов виробництва лікарських засобів, що ввозяться, чинним в Україні вимогам належної виробничої практики.
Для лікарських засобів, які ввозяться з метою безоплатного постачання (передачі) обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям або суб'єктам господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за результатами закупівель за кошти державного бюджету, здійснених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я до заяви додається лист особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, що підтверджує факт їх цільового призначення.
Зазначені документи подаються органові державного контролю в паперовій або електронній формі.
Подані органові державного контролю документи не повертаються.
Державний контроль здійснюється у строк, що не перевищує 8 робочих днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви, та у строк, що не перевищує 5 робочих днів з дня подання особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, та/або суб'єктом господарювання, залученим особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, заяви про видачу висновку (у разі, коли немає підстав для проведення лабораторного аналізу).
Визначено, що проведення лабораторного аналізу шляхом експертизи матеріалів контролю якості серії лікарського засобу виробника (протоколи контролю якості серії, аналітичні звіти), наданих виробником, можливе для:
лікарських засобів, здійснення контролю яких може бути обмежене відсутністю доступних контрольних матеріалів, стандартів, панелей та у разі відсутності технічного оснащення для забезпечення проведення лабораторного аналізу;
препаратів обмеженого застосування.

Правове регулювання страхування с/г продукції з держпідтримкою: Закон набрав чинності
Президент підписав Закон від 01.07.2021 N 1601-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою".
Законом визначається механізм надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам для страхування їхньої продукції, а також вимоги до учасників ринку, яким може надаватися така допомога.
Визначаються об'єкти страхування, страхові продукти, ризики та випадки страхування з державною підтримкою.
Розмір часткового відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам страхових платежів встановлено на рівні до 60 %. Водночас зазначається, що конкретний розмір компенсації визначатиметься з огляду на можливості державного бюджету у відповідному порядку використання бюджетних коштів.
Закон скасовує положення щодо страхування сільськогосподарської продукції через Аграрний страховий пул.
Закон набрав чинності 24 липня 2021 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 23.07.2021 N 137.

Щодо приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи
Президент підписав Закон від 30.06.2021 N 1590-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи".
Законом визначено особливості забезпечення контролю за використанням ресурсів природного газу.
З метою забезпечення контролю за використанням ресурсів імпортованого природного газу і природного газу власного видобутку забезпечується автоматизований облік споживачів природного газу і обсягів спожитого ними природного газу з використанням інформаційної бази даних споживання природного газу (далі - інформаційна база даних).
У Положенні про інформаційну базу даних, яке затверджується Кабміном, визначаються основні завдання, функціональні можливості, суб'єкти ринку природного газу, відповідальні за внесення відомостей про споживачів природного газу, строки та порядок внесення таких відомостей, а також інші питання її функціонування.
Держателя інформаційної бази даних і адміністратора інформаційної бази даних визначає Кабмін.
Захист інформації, що міститься в інформаційній базі даних, відповідно до вимог законодавства про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та про захист персональних даних, здійснює держатель інформаційної бази даних.
Врегульовано питання приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи.
Суб'єкти ринку природного газу є рівними у праві на приєднання до газотранспортної та газорозподільної систем.
Виробники біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел мають право на приєднання до газотранспортної та газорозподільної систем за умови дотримання технічних норм та вимог безпеки відповідно до законодавства та за умови, що біогаз або інші види газу з альтернативних джерел за своїми фізико-технічними характеристиками відповідають нормативно-правовим актам на природний газ.
Оператор газотранспортної системи, оператор газорозподільної системи зобов'язані за зверненням замовника забезпечити приєднання його об'єкта до газотранспортної або газорозподільної системи за умови дотримання замовником вимог кодексу газотранспортної системи та/або кодексу газорозподільних систем.
Послуга з приєднання до газорозподільної або газотранспортної системи є платною та надається оператором газотранспортної системи або оператором газорозподільної системи відповідно до договору про приєднання, Закону "Про ринок природного газу", кодексу газотранспортної системи або кодексу газорозподільних систем.
Закон набрав чинності 24 липня 2021 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 23.07.2021 N 137 та вводиться в дію через 3 місяці з дня набрання ним чинності.

Щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової, орендної операції
Президент підписав Закон від 01.07.2021 N 1605-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової, орендної операції".
Згідно із Законом лізингова операція (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) - передача основних засобів у володіння та користування фізичним та/або юридичним особам (лізингоодержувачам) за плату та на визначений строк.
Лізингові операції здійснюються у вигляді оперативного лізингу (оренди), фінансового лізингу, операцій із зворотного лізингу
Не вважаються різновидами лізингових операцій:
оренда житла з викупом;
оренда земельних ділянок;
оренда будівель, у тому числі житлових приміщень.
До операцій фінансового лізингу відносяться лише господарські операції, у яких лізингодавцем є юрособа.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Для договорів лізингу, укладених до набрання чинності цим Законом, його положення застосовуються до тих прав та обов'язків, що виникли після набрання ним чинності.

Зміни до Закону "Про захист прав споживачів" щодо гарантійних зобов'язань в електронному вигляді
Президент підписав Закон від 01.07.2021 N 1603-IX "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про захист прав споживачів" щодо гарантійних зобов'язань в електронному вигляді".
Законом визначено, що суб'єкт господарювання може надавати споживачеві доступ до експлуатаційних документів на технічно складні побутові товари (паспорта або будь-якого іншого документа, що додається до товару) в електронному вигляді на офіційному веб-сайті виробника.
У разі надання гарантійних зобов'язань в електронному вигляді виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному веб-сайті виробника в установленому ним порядку.
На прохання споживача реєстрація технічно складних побутових товарів на офіційному веб-сайті виробника та оформлення гарантійних зобов'язань в електронному вигляді здійснюються продавцем під час продажу таких товарів.
На вимогу споживача продавець повинен надати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари (паспорт або будь-який інший документ, що додається до товару) в паперовому вигляді.
Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів визначається Кабміном.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
АВК-5 купить от производителя:

Лицензия АВК-5 за 1 час: копия на e-mail, оригинал почтой.
АВК-5 на 2 ПК =9150 грн. с обновлением (1 год)
АВК-5 на 1 ПК =3294 грн.(дополнительное рабочее место)
обновление АВК-5 второй год =4500 грн.
С борник ДБН, ДСТУ "Зодчий" в дополнение к "АВК-5"
Подробнее про АВК-5....