Лицензионная АВК-5. Бесплатно установка, обучение, обновление.

alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.6.0.
Стоимость 9150 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 3294 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 4500 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.6.0. и далее, 1 год)
Сборник ДБН, ДСТУ "Зодчий" в дополнение к "АВК-5"
Подробнее...

06.06.2021

Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста
Кабмін постановою від 02.06.2021 N 561 вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста.
Посвідчення видається особі, яка пройшла медичний огляд у порядку, встановленому МОЗ, а також здобула професійну (професійно-технічну) освіту відповідно до освітньої програми за професіями, що передбачають отримання навичок керування машинами тих категорій, які заявлені на отримання посвідчення, та склала теоретичний і практичний іспити екзаменаційній комісії територіального органу Держпродспоживслужби. Відомості про видачу посвідчення протягом 3 днів вносяться до Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, держателем якого є Держпродспоживслужба.
Під час теоретичного іспиту перевіряються знання правил дорожнього руху.
Екзаменаційні білети для складання теоретичних іспитів з правил дорожнього руху затверджуються наказом Головного сервісного центру МВС.
Під час практичного іспиту перевіряються навички керування машинами тих категорій, які заявлені для отримання посвідчення.
Результати іспитів вносяться у протокол.
Порядок складання, приймання іспитів затверджується Мінагрополітики.

Державний ринковий нагляд щодо будівельних виробів здійснює Державна інспекція архітектури та містобудування КМ України
Кабмін постановою від 02.06.2021 N 570 вніс зміну до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд.
Державний ринковий нагляд щодо будівельних виробів здійснює Державна інспекція архітектури та містобудування.
Положення про Державну інспекцію архітектури та містобудування України доповнено нормою, згідно з якою Державна інспекція архітектури та містобудування здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності.

Питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки
МОЗ наказом від 01.06.2021 N 1066 "Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки" затвердило:
Порядок формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я;
Порядок здійснення Фондом соціального страхування України перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності;
Інструкцію по роботі з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я та листками непрацездатності на період дії перехідної моделі.
За умови наявності відповідної технічної можливості щодо функціонування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров'я для закладів охорони здоров'я та ФОП, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та здійснюють експертизу з тимчасової втрати працездатності (далі - заклади охорони здоров'я), формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я відповідно до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я є обов'язковим:
із 04 червня 2021 року - на період дії перехідної моделі роботи з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я та листками непрацездатності, виданими за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я, Міністерства праці та соціальної політики, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 03.11.2004 N 532/274/136-ос/1406, що триває до 31 серпня 2021 року, для закладів охорони здоров'я, які в установленому порядку підключені до електронної системи охорони здоров'я;
із 01 вересня 2021 року - для всіх закладів охорони здоров'я.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 02 червня 2021 р. за N 728/36350 та набрав чинності 4 червня 2021 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 04.06.2021 N 42.

Ліцензійні умови діяльності у сфері обігу зброї
Кабмін постановою від 02.06.2021 N 571 вніс зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу.
Вимоги цих Ліцензійних умов поширюються на місця провадження господарської діяльності ліцензіата, які зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін, внесених до документів, що подані ліцензіатом до органу ліцензування).
Місце провадження виду господарської діяльності - місце (об'єкт, приміщення, будівля), в якому (у межах якого) суб'єкт господарювання провадить господарську діяльність або яке використовується в його провадженні (може збігатися з місцезнаходженням суб'єкта господарювання), а саме:
магазин, в якому здійснюється торгівля зброєю, боєприпасами до неї, спеціальними засобами;
майстерня з ремонту зброї;
виробниче приміщення.
Змінився перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, та викладено у новій редакції форму цієї заяви.
Ліцензійні умови також доповнено нормою, відповідно до якої керівник здобувача ліцензії, ліцензіата отримує згоду найманих працівників на обробку персональних даних з метою укладення з ними трудових договорів.
Постанова набирає чинності через 2 місяці з дня її опублікування.

Технічний регламент мийних засобів
Кабмін постановою від 02.06.2021 N 575 вніс зміни до Технічного регламенту мийних засобів.
Термін "пральний порошок" замінено на "побутовий мийний засіб".
Побутовий мийний засіб - засіб, що використовується у побутовій сфері для прання, миття та очищення.
Також оновлено обмеження щодо вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування, за винятком змін, якими передбачено оновлення обмежень щодо вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах, які набирають чинності з 31 грудня 2023 року.

Типовий договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом
Кабмін постановою від 02.06.2021 N 572 затвердив Типовий договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом.
Установлено, що договори оренди водних об'єктів, укладені відповідно до Типового договору оренди водних об'єктів, затвердженого постановою Кабміну від 29.05.2013 N 420, діють до моменту закінчення строку їх дії.

Порядок ведення та адміністрування Державного аграрного реєстру
Кабмін постановою від 02.06.2021 N 573 затвердив Порядок ведення та адміністрування Державного аграрного реєстру.
Цей Порядок визначає правові та організаційні засади ведення та адміністрування Державного аграрного реєстру, який є державною автоматизованою інформаційною системою збирання, обліку, накопичення, оброблення та надання інформації про виробників сільськогосподарської продукції та сільськогосподарську діяльність, яку вони провадять.
Ведення Реєстру здійснюється шляхом:
внесення відомостей про виробників сільськогосподарської продукції до Реєстру, включаючи інформацію про обсяги виробленої (вирощеної) ними сільськогосподарської продукції, частку сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік;
ведення обліку, оброблення та систематизації інформації про виробників сільськогосподарської продукції;
внесення змін до відомостей про виробників сільськогосподарської продукції до Реєстру для забезпечення актуальності таких відомостей;
використання інформації Реєстру, зокрема інформації, отриманої шляхом інформаційної взаємодії Реєстру з іншими державними реєстрами та кадастрами, для адміністрування наданих виробниками сільськогосподарської продукції заявок на отримання державної підтримки, підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги чи іншої допомоги виробникам сільськогосподарської продукції, не забороненої законом (далі - заявки), а також документів дозвільного характеру;
відображення відповідних актуальних відомостей у Реєстрі в порядку його електронної інформаційної взаємодії з іншими державними реєстрами та кадастрами;
адміністрування заявок, а також документів дозвільного характеру за допомогою програмних засобів ведення Реєстру;
надання доступу до відомостей Реєстру в порядку та обсягах, передбачених цим Порядком.
Виробник сільськогосподарської продукції набуває статусу користувача Реєстру з дати електронної реєстрації в ньому.
Електронна реєстрація користувачів Реєстру здійснюється на безоплатній основі (самостійно або через центри надання адміністративних послуг).
Постановою також затверджено перелік відомостей Державного аграрного реєстру.

Перелік "карантинних" настанов для учасників ринку електроенергії
НКРЕКП постановою від 02.06.2021 N 895 внесла зміни до своєї постанови від 08.04.2020 N 766 "Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Постанову N 766 доповнено положеннями, згідно з якими учасники ринку, крім виробників та гарантованого покупця, при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за двосторонніми договорами (далі - ДД), на ринку "на добу наперед" та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за результатами яких формується від'ємне сальдоване значення зареєстрованих обсягів електричної енергії за розрахунковий період у торговій зоні "ОЕС України".
У випадку порушення учасниками ринку, крім виробників та гарантованого покупця, вищезазначеної вимоги у торговій зоні "ОЕС України" вперше за календарний місяць на величину більше ніж 1 МВт·год у будь-якому розрахунковому періоді Адміністратор розрахунків не пізніше другого робочого дня після виявлення порушення такої вимоги повідомляє про це Регулятора та відповідного учасника ринку і відхиляє повідомлення про реєстрацію ДД у торговій зоні "ОЕС України", термін реєстрації яких не минув, протягом наступних 7 календарних днів з дня виявлення порушення. Одночасно Адміністратор розрахунків повідомляє оператора ринку про те, що протягом наступних 7 календарних днів у торговій зоні "ОЕС України" максимальний обсяг продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку такого учасника ринку складає 0 МВт·год.
У випадку виявлення у учасника ринку другого порушення вищезгаданої вимоги протягом календарного місяця Адміністратор розрахунків повідомляє про це Регулятора та відповідного учасника ринку і відхиляє повідомлення про реєстрацію ДД у торговій зоні "ОЕС України", термін реєстрації яких не минув, протягом наступних 30 календарних днів з дня виявлення порушення. Одночасно Адміністратор розрахунків повідомляє оператора ринку про те, що протягом наступних 30 календарних днів у торговій зоні "ОЕС України" максимальний обсяг продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку такого учасника ринку складає 0 МВт·год.
Для кожного учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, обсяг максимального продажу на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку вираховується як різниця між обсягами, зареєстрованими станом на 10:00 годину за один день до торгового дня (Д-1) ДД на купівлю, та обсягами, зареєстрованими станом на 10:00 годину за один день до торгового дня (Д-1) ДД на продаж.
Установлено, що реєстраційні дані щодо ДД, які подаються оператору системи передачі учасниками ринку, можуть бути змінені або відкликані учасниками ринку до 10:00 години за один день до торгового дня (Д-1). ОСП після 10:00 години за один день до торгового дня (Д-1) припиняє реєстрацію ДД на день Д.


АВК-5 купить от производителя:

Лицензия АВК-5 за 1 час: копия на e-mail, оригинал почтой.
АВК-5 на 2 ПК =9150 грн. с обновлением (1 год)
АВК-5 на 1 ПК =3294 грн.(дополнительное рабочее место)
обновление АВК-5 второй год =4500 грн.
Сборник ДБН, ДСТУ "Зодчий" в дополнение к "АВК-5"
Подробнее про АВК-5....