Лицензионная АВК-5. Бесплатно установка, обучение, обновление.

alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.5.4.
Стоимость 9150 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 3294 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 4500 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.5.4. и далее, 1 год)
Сборник ДБН, ДСТУ "Зодчий" в дополнение к "АВК-5"
Подробнее...

Новини законодавства

04.03.2021

Оновлено Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку
Відповідно до Закону від 05.12.2019 N 354-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна", ст. 5 Закону "Про Фонд державного майна України", ст. 9 Закону "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", з метою приведення власних нормативно-правових актів відповідність до законодавства України Фонд державного майна наказом від 12.01.2021 N 24 виклав у новій редакції Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку.
Цей Порядок визначає механізм ведення Фондом державного майна Єдиної бази даних звітів про оцінку, формування електронних довідок про оціночну вартість об'єкта нерухомості та реєстрації звітів про оцінку майна, складених суб'єктами оціночної діяльності (оцінювачами) для цілей обчислення доходу платника податку - фізособи від продажу (обміну) нерухомого майна, а також доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок майна (крім випадків успадкування та/або отримання у дарунок майна, вартість якого оподатковується за нульовою ставкою), доходу, отриманого за іншими правочинами, за якими здійснюється перехід права власності на нерухомість, дохід за якими підлягає оподаткуванню у випадках, передбачених Податковим кодексом.
Для цілей Порядку об'єктом оцінки є нерухоме майно (житловий будинок, квартира або їх частини, кімнати, садовий (дачний) будинок (включаючи земельну ділянку), земельні ділянки з поліпшеннями або вільні від поліпшень (з урахуванням норм безоплатного передавання земельних ділянок громадянам, визначених ст. 121 Земельного кодексу), об'єкти нежитлового фонду, іншого майна, що відповідно до ст. 181 Цивільного кодексу належить до нерухомого майна (нерухомості)), що належить платнику податку - фізособі, та вартість яких підлягає визначенню відповідно до Податкового кодексу (крім випадків успадкування та/або отримання у дарунок майна, вартість якого оподатковується за нульовою ставкою).
Порядок поширюється на:
фізичних та юридичних осіб;
суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, які відповідають вимогам, установленим Законом "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", та суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які відповідають вимогам, установленим Законом "Про оцінку земель" (у разі визначення ринкової вартості земельної ділянки);
оцінювачів;
нотаріусів.
У Єдиній базі даних звітів про оцінку підлягають реєстрації:
електронні довідки про оціночну вартість об'єкта нерухомості, сформовані на запити фізичних та юридичних осіб;
звіти про оцінку майна, складені суб'єктами оціночної діяльності для цілей обчислення доходу платника податку - фізособи від продажу (обміну) нерухомого майна (крім випадків успадкування та/або отримання у дарунок майна, вартість якого оподатковується за нульовою ставкою), у випадках, передбачених Податковим кодексом.
Доступ, внесення, перевірка інформації до/з Єдиної бази даних звітів про оцінку здійснюються безоплатно. Формування електронних довідок про оціночну вартість об'єкта нерухомості здійснюється безоплатно.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 лютого 2021 р. за N 239/35861, набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з дати оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду державного майна повідомлення про прийняття Фондом державного майна рішення про введення в експлуатацію єдиної бази даних звітів про оцінку з модулем електронного визначення оціночної вартості, сервісом послуги електронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об'єкта нерухомості, крім п. 2, 5 розд. II Порядку, які застосовуються з дати набрання чинності цим наказом.

Затверджено форму посвідчення на проведення перевірки дотримання законодавства у сфері телекомунікацій та форму припису про усунення порушень законодавства у цій сфері
НКРЗІ рішенням від 12.01.2021 N 11 затвердила:
форму Посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері телекомунікацій;
форму Припису про усунення порушень законодавства у сфері телекомунікацій.
Відповідно до ч. 4 ст. 7 Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" посвідчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.
Згідно з ч. 8 ст. 7 Закону припис - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб'єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства.

Затверджено Порядок виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи
Мінфін наказом від 12.02.2021 N 86 затвердив:
Порядок виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи;
Порядок допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 лютого 2021 р. за N 249/35871 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Підвищено штрафи за порушення законодавства у сфері пожежної безпеки
Президент підписав Закон від 03.02.2021 N 1187-IX, яким вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері пожежної безпеки.
Законом передбачено збільшення розмірів штрафів за порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, річковому та повітряному транспорті; за порушення вимог пожежної безпеки, а також за використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням; за початок роботи новоутворених підприємств без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки.
Також збільшуються штрафи за невиконання законних вимог представників центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту та контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Підписано Закон щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину або надзвичайної ситуації
Президент підписав Закон від 04.02.2021 N 1212-IX "Про внесення змін до статті 47-1 Закону України "Про зайнятість населення" щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України".
Законом передбачено, що допомога по частковому безробіттю може надаватися не лише на період карантину, спричиненого коронавірусом, а й на період карантину, спричиненого іншими захворюваннями, та на період надзвичайної ситуації на території України.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Підписано Закон щодо повноважень Антимонопольного комітету у сфері публічних закупівель
Президент підписав Закон від 05.02.2021 N 1219-IX, яким визначено повноваження Антимонопольного комітету як органу оскарження у сфері публічних закупівель.
Згідно із Законом Антимонопольний комітет як орган оскарження у сфері публічних закупівель має повноваження, визначені Законом "Про публічні закупівлі", а також такі повноваження:
утворювати Комісію (комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
визначати кількість комісій з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
затверджувати та оприлюднювати узагальнену практику розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
затверджувати та оприлюднювати Регламент роботи Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
затверджувати та оприлюднювати методичні рекомендації для Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель щодо специфіки розгляду комісіями скарг.
Для забезпечення розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольний комітет утворює Комісію (комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель з числа уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель у складі 3 осіб.
Уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель призначаються на посаду та звільняються з посади Головою Антимонопольного комітету. Порядок конкурсного відбору та призначення на посади уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель визначається Антимонопольним комітетом.
Кількість уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель становить 10 осіб.
Формою роботи Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель є засідання, що проводяться відповідно до Регламенту роботи Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, який затверджується Антимонопольним комітетом.
Рішення Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх на її засіданнях членів.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Установлено, що положення ст. 18 Закону "Про публічні закупівлі" щодо утворення, повноважень та функціонування постійно діючої адміністративної колегії (колегій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель до приведення їх у відповідність із законодавством діють в частині, що не суперечить цьому Закону та Закону "Про Антимонопольний комітет України".
Також установлено, що повноваження постійно діючої адміністративної колегії (колегій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель покладаються на Комісію (комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель з дня її (їх) утворення.
До призначення уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, а також у разі необхідності їхні повноваження виконують державні уповноважені Антимонопольного комітету.

Оновлено порядок надіслання повідомлень-рішень платникам податків
Мінфін наказом від 31.12.2020 N 846 виклав у новій редакції Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків.
Цей Порядок розроблено відповідно до Податкового кодексу, Митного кодексу, Закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", законів з питань зовнішньоекономічної діяльності та інших законодавчих актів, згідно з якими контролюючим органам надано право визначати суми податкових та грошових зобов'язань, зменшувати (збільшувати) суми податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або бюджетного відшкодування з ПДВ та/або зменшувати від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємне значення суми ПДВ, застосовувати передбачені законом фінансові (штрафні) санкції (штрафи) за порушення вимог законодавства з питань державної митної справи, податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.
Зазначений Порядок визначає форму та порядок надіслання (вручення) контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 лютого 2021 р. за N 222/35844 та набирає чинності через 15 днів з дня його офіційного опублікування.

Затверджено порядки виготовлення, контролю якості та обігу біоімплантатів і ксеноімплантатів
Відповідно до ч. 3 та 4 ст. 18 Закону "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" Кабмін постановою від 24.02.2021 N 158 затвердив:
Порядок виготовлення, контролю якості та обігу біоімплантатів;
Порядок виготовлення, контролю якості та обігу ксеноімплантатів;
медико-біологічні вимоги до тварин, умови їх утримання, порядок вилучення у тварин анатомічних матеріалів для виготовлення ксеноімплантатів.
Установлено, що біоімплантати, які пройшли державну реєстрацію як вироби медичного призначення, дозволені для застосування на території України до набрання чинності цією постановою.
Крім цього, визначено, що державний ринковий нагляд стосовно біоімплантатів здійснює Держлікслужба. Відповідну зміну внесено до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд.
Постанова набирає чинності через 2 місяці з дня її опублікування.

Діє Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінпослуг
Нацбанк постановою від 26.02.2021 N 22 затвердив Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг.
Це Положення розроблено відповідно до Законів "Про Національний банк України", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування" з метою врегулювання процесу організації, проведення та оформлення результатів Нацбанком інспекційних перевірок діяльності учасників ринків небанківських фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), за якими здійснює нагляд Нацбанк, їх афілійованих та споріднених осіб.
Інспекційна перевірка здійснюється з метою:
оцінки загального фінансового стану об'єкта перевірки та результатів його діяльності;
оцінки рівня, характеру й особливостей ризиків об'єкта перевірки;
контролю за дотриманням об'єктом перевірки обов'язкових нормативів та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами;
перевірки достовірності звітності об'єкта перевірки;
виявлення фактів здійснення та запобігання ризиковій діяльності, що загрожує інтересам вкладників та/або інших кредиторів об'єкта перевірки;
оцінки якості корпоративного управління, системи внутрішнього аудиту (контролю) та управління ризиками об'єкта перевірки з урахуванням характеру його діяльності;
виявлення недоліків та потенційної реалізації ризиків, властивих діяльності об'єкта перевірки;
контролю за дотриманням об'єктом перевірки вимог законодавства про регулювання діяльності з надання фінансових послуг, нормативно-правових актів Нацбанку;
перевірки виконання об'єктом перевірки вимоги про усунення порушень законодавства, нормативно-правових актів Нацбанку, висунутої Нацбанком за результатами здійснення нагляду за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг;
перевірки виконання об'єктом перевірки установлених Нацбанком вимог і обмежень.
Нацбанк здійснює планові та позапланові інспекційні перевірки.
Строки проведення планових і позапланових інспекційних перевірок визначаються відповідно до вимог ч. 2, 3 ст. 30 Закону "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
Постанова набрала чинності 3 березня 2021 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному вебсайті Нацбанку від 02.03.2021 р.

Внесено зміни до уніфікованої форми акта перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації
З метою приведення нормативно-правового акта у відповідність із вимогами законодавства Мінекономіки наказом від 22.12.2020 N 2725 затвердило зміни до уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами.
Ззмінами передбачено уточнення та доповнення переліку питань щодо проведення перевірки.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 лютого 2021 р. за N 247/35869 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування, за винятком окремих змін, які набирають чинності одночасно з набранням чинності постановою Кабміну від 21.09.2019 N 771 "Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту", а саме 30 серпня 2021 року.


АВК-5 купить от производителя:

Лицензия АВК-5 за 1 час: копия на e-mail, оригинал почтой.
АВК-5 на 2 ПК =9150 грн. с обновлением (1 год)
АВК-5 на 1 ПК =3294 грн.(дополнительное рабочее место)
обновление АВК-5 второй год =4500 грн.
Сборник ДБН, ДСТУ "Зодчий" в дополнение к "АВК-5"
Подробнее про АВК-5....