Центр Компьютерных Технологий

АВК-5, сборники ДБН ДСТУ заказать --->>>
alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.3.2. (распространяется с 25.05.2018)
Стоимость 7200 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 2160 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 3210 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.3.3. и далее, 1 год)
Подробнее...

alt

16.08.2018

Згідно з Постановою від 14.08.2018 N 94, за результатами оцінки стійкості у 2018 році, здійсненої згідно з вимогами Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, НБУ надсилатиме банкам, щодо яких оцінка стійкості у 2018 році здійснюється із застосуванням трьох етапів та за якими визначено потребу (нестачу) у капіталі, вимогу про складання програми капіталізації та/або плану реструктуризації.
Банку, що отримав вимогу, необхідно подати до НБУ:
1) програму капіталізації складену згідно з установленими вимогами, на суму потреби (нестачі) у капіталі, визначеної відподно до п.п. 1 п. 2 постанови;
2) план реструктуризації, складений згідно з установленими вимогами, на суму потреби (нестачі) у капіталі, визначеної відповідно до п.п. 2 п. 2 постанови.
Банк повинен забезпечити покриття суми потреби (нестачі) у капіталі шляхом виконання:
1) програми капіталізації в термін, установлений у п. 29 роз. III Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України;
2) плану реструктуризації - до 31 грудня 2019 року.

НКЦПФР рішенням від 10.07.2018 N 451 внесла зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності, які пов'язані з прийняттям Закону "Про електронні довірчі послуги".
Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім окремих положень.
Центральному депозитарію цінних паперів, депозитарним установам необхідно привести свої внутрішні документи у відповідність до змін не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності цим рішенням.

Мінрегіон наказом від 12.07.2018 N 174 вніс зміни до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, якими, зокремо, передбачено наступне:
- проектні рішення щодо можливості автономного функціонування черг та пускових комплексів мають бути відображені у всіх розділах проектної документації;
- при проектуванні об'єктів з класом наслідків (відповідальності) СС2, СС3 можуть бути виконані робочі креслення на спеціальні допоміжні споруди, пристосування та установки, що обов'язково має бути обґрунтовано у пояснювальній записці проекту;
- при проектуванні об'єктів з класом наслідків (відповідальності) СС2, СС3 можуть бути виконані робочі креслення на спеціальні допоміжні споруди, пристосування та установки, що обов'язково має бути обґрунтовано у пояснювальній записці проекту.

15.08.2018

НКЦПФР рішенням від 21.06.2018 N 425 затвердила Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, яким установлюється порядок здійснення емісії, обігу іменних облігацій підприємств, реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій, затвердження змін та/або доповнень до проспекту облігацій, погодження змін до рішення про емісію облігацій, реєстрації звіту про результати емісії облігацій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, надання звіту про результати погашення та скасування реєстрації випуску цих облігацій.
Положення не застосовується до емісії цінних паперів іноземними емітентами.
Рішення набирає чинності з дня наступного, за днем його офіційного опублікування, але не раніше 01 липня 2018 року.

14.08.2018

ДФС у листі від 10.08.2018 N 3512/6/99-99-14-05-01-15/ІПК відповила на низку питань, які стосуються порядку ведення касових операцій.
Зокрема, ДФС зазначила, що касова книга не використовується, якщо на відокремлених підрозділах установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО, здійснення обліку готівки у повній сумі її фактичних надходжень проводиться на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО/занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.
Якщо суб'єкт господарювання використовує версію РРО, який має функцію та дозволяє роздруковувати копію фіскального звітного чеку, то у разі втрати оригіналу такого чеку суб'єкт господарювання має можливість роздрукувати копію звітного фіскального чеку та підклеїти його до відповідного розділу КОРО. Заборони щодо використання копії фіскального звітного чеку чинне законодавство не має.
Якщо до зняття фіскального звітного чека на РРО, що використовується підприємством, не буде проведено операцію "службова видача", то готівка, яка буде залишатись у скриньці РРО, вважатиметься не оприбуткованою. Отже, для уникнення такої ситуації, необхідно до обнулення РРО проводити операцію "службова видача", а після виконання "Z-звіту" операцію "службове внесення".

Мін'юст, роз'яснюючі окремі питання порядку застосування статті 158 ЦПК України при проведенні державної реєстрації припинення обтяження речових прав на нерухоме майно та/або заборони проведення реєстраційних дій відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", зазначив наступне.
Враховуючи особливості правового регулювання, що закріплені в частині сьомій статті 158 ЦПК України, державна реєстрація припинення обтяження речових прав на нерухоме майно та/або заборони проведення реєстраційних дій, що виникло на підставі рішення суду, яким були вжиті заходи щодо забезпечення позову, проводиться на підставі заяви заявника чи, у разі припинення заборони на проведення реєстраційних дій, заяви відповідної заінтересованої особи та рішення суду про задоволення позову, що набрало законної сили по завершенню 90 - денного строку з дня набрання законної сили таким рішенням суду.
Разом з цим, з огляду на вимоги частини восьмої статті 158 ЦПК України прийняття рішення про державну реєстрацію припинення обтяження здійснюється за умови якщо у органах державної виконавчої служби або у приватного виконавця відсутнє виконавче провадження з примусового виконання рішення суду у справі, під час розгляду якої вжито заходи забезпечення позову.
Таким чином, наявність в Державному реєстрі прав відомостей про арешт нерухомого майна, накладений в процесі примусового виконання рішення суду у справі, під час якої вжито заходи забезпечення позову, унеможливлює проведення державним реєстратором реєстраційних дій щодо припинення обтяження речових прав на нерухоме майно та/або заборони проведення реєстраційних дій на підставі цього рішення суду.

13.08.2018

Підписано Закон, який створює умови для появи сімейних фермерських господарств
Закон від 10.07.2018 N 2497-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств" від 10.07.2018 N 2497-VIII, який надає можливість мешканцям села легалізувати свою діяльність шляхом реєстрації як ФОП та бути платниками єдиного податку четвертої групи за умови:
здійснення виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;
проводження господарської діяльності (крім постачання) за місцем податкової адреси;
невикористання праці найманих осіб;
членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім'ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;
площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів";
Крім цього, Закон визначає особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи.

НКЦПФР визначила порядок реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного товариства
НКЦПФР рішенням від 21.06.2018 N 426 затвердила Порядок реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
Дія Порядку поширюється на всі акціонерні товариства, що прийняли рішення про збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, з дати набрання чинності зазначеним рішенням.
Дія Порядку не поширюється на випадки реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства під час приєднання або виділу.

10.08.2018

Оновлено порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки.
Наказом від 29.05.2018 N 785 Мінсоцполітики виклало в новій редакції Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки.
Порядок визначає процедуру атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки.
До підготовки на експертів технічних з промислової безпеки допускаються особи, які мають ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальністю технічного спрямування та практичний стаж роботи на посадах відповідного технічного профілю не менше трьох років.

Національний банк пом'якшив вимоги до кредитних посередників банків
Постановою від 08.08.2018 N 91 Нацбанк вніс зміни до Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування, якими:
надав банкам можливість делегувати контроль за дотриманням працівниками кредитних посередників встановлених вимог щодо бездоганної ділової репутації не лише кредитним посередникам - юридичним особам, але й також кредитним посередникам - ФОП, які мають в штаті найманих працівників;
уточнив обсяг інформації про кредитного посередника, яка підлягає розміщенню банком у вільному доступі на власній веб-сторінці у випадках, коли укладені між банком і кредитними посередниками посередницькі договори мають однаковий обсяг переданих банком завдань/повноважень.

09.08.2018

Мінфін затвердив узагальнюючі податкові консультації щодо оподаткування ПДВ деяких операцій
Мінфін наказом від 03.08.2018 N 673 затвердил Узагальнюючі податкові консультації:
щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість від'ємної різниці між ціною придбання (звичайною ціною) товару та ціною реалізації такого товару на експорт;
щодо документального підтвердження знищення або зруйнування основних виробничих або невиробничих засобів;
щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з отримання постійним представництвом нерезидента фінансування від головної компанії - нерезидента;
щодо оподаткування податком на додану вартість операцій банків та інших фінансових установ з передачі у фінансовий лізинг майна, набутого ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно.

Порядок перенесення відпустки в разі тимчасової непрацездатності працівника
Мінсоцполітики у листі від 11.07.2018 N 1213/0/101-18/284 зазначив, що питання стосовно продовження або перенесення невикористаної відпустки має вирішуватись за погодженням між працівником та роботодавцем.
Надання невикористаної частини відпустки відразу після одужання працівника чи перенесення її на інший період провадиться шляхом видання керівником відповідного наказу, на підставі листка тимчасової непрацездатності працівника та його заяви.

Нюанси переведення працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за його ініціативою
Листом від 11.07.2018 N 275/0/22-18 Мінсоцполітики, роз'яснюючи питання щодо збереження за працівником середнього заробітку при переведенні на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за його ініціативою, зазначив наступне.
Відповідно до частини першої статті 114 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) при переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за працівником зберігається його попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення.
Пунктом 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.12.99 р. N 13 "Про практику застосування судами законодавства про оплату праці" встановлено, що положення статті 114 КЗпП про збереження середнього заробітку за працівником, переведеним на нижчеоплачувану роботу, протягом двох тижнів з дня переведення застосовується, якщо інше не передбачено законодавством, і в тому разі, коли переведення мало місце з ініціативи самого працівника.

08.08.2018

Кабмін постановою від 26.07.2018 N 592 вніс зміни до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Рішення вдосконалює систему організації та основних видів і форм навчання посадових осіб та працівників, підвищення їх рівня знань і обізнаності щодо забезпечення пожежної безпеки.

Урядом удосконалено порядок надання окремих видів державних соціальних допомог. Зокрема, внесено зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України. Актом приведено чинне законодавство в частині соціального захисту осіб з інвалідністю у відповідність до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї та запровадження європейських стандартів у цій сфері.
Крім того, постанова від 26.07.2018 N 595 передбачає спрощення процедури призначення державних допомог для громадян за фактичним місцем проживання шляхом використання інформаційних систем органами соціального захисту населення.

Уряд постановою від 26.07.2018 N 594 затвердив внесення змін до Порядку реалізації за межі України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з України донорської крові та її компонентів, встановивши, що спеціальний дозвіл на реалізацію за межами України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, надається безстроково суб’єкту господарювання Кабінетом Міністрів України за обґрунтованим поданням МОЗ, який визначає перелік такої реалізації.

07.08.2018

Кабмін постановами від 18.07.2018 N 610 та N 611 затвердив загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури об'єкта будівництва та інфраструктури будинкової розподільної мережі
Для отримання доступу до об'єкта будівництва або до інфраструктури будинкової розподільної мережі замовнику необхідно письмово звернутися до власника об'єкта будівництва із запитом про надання доступу.
У запиті зазначаються:
1) повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інформація про внесення відомостей щодо замовника до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, адреса електронної пошти, номери телефонів.
2) запропонована схема з підключення до об'єкта будівництва/розподільної мережі;
3) реквізити для повідомлення про виставлення рахунку про сплату за видачу технічних умов з доступу до елементів об'єкта будівництва/розподільної мережі;
4) дата та час попереднього огляду об'єкта будівництва/розподільної мережі (або її частини) та спосіб отримання (поштою, телефаксом, електронною поштою тощо) інформації про об'єкт будівництва/об'єкт розподільної мережі (у разі потреби).
Власник розглядає поданий запит, проводить перевірку зазначеної у запиті інформації і у строк, що не перевищує 15 робочих днів починаючи з дня надходження запиту, приймає рішення про видачу технічних умов за умови наявності технічної можливості доступу до об'єкта будівництва/розподільної мережі та надсилає замовнику письмове повідомлення про прийняте рішення з одночасним наданням рахунку на оплату за видачу технічних умов за реквізитами, зазначеними у запиті.

Постановою від 02.08.2018 N 90 Національний банк з 1 жовтня змінює порядок подання банком до НБУ аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності
На виконання Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", який почне діяти з 1 жовтня 2018 року, Нацбанк затвердив Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності.
Положенням встановлюються вимоги щодо порядку подання банком до Національного банку України аудиторського звіту аудиторської фірми, складеного за результатами щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності банку.
Вимоги Положення поширюються на банк, філію іноземного банку, що зареєстровані на території України, та які згідно з вимогами Закону України "Про банки і банківську діяльність" подають до Національного банку фінансову звітність, щорічно перевірену аудиторською фірмою.
Положення набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Постановою від 02.08.2018 N 89 Національний банк затвердив порядок відхилення (відсторонення) НБУ аудиторської фірми, яка обрана банком для проведення зовнішнього аудиту
Нацбанк затвердив Положення про порядок відхилення (відсторонення) Національним банком України аудиторської фірми, яка обрана банком для проведення зовнішнього аудиту, яким визначив порядок відхилення НБУ аудиторської фірми, обраної банком або відповідальною особою банківської групи для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності банку, та порядок відсторонення НБУ аудиторської фірми, яка проводить аудит фінансової звітності банку.
Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" та діє до 06 лютого 2021 року (включно).

Рішенням від 21.06.2018 N 424 НКЦПФР затвердила Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів
НКЦПФР врегулював:
порядок здійснення публічної пропозиції цінних паперів емітентом (з урахуванням особливостей емісії цінних паперів, передбачених іншими нормативно-правовими актами НКЦПФР), оферентом;,
порядок підготовки та подання на затвердження проспекту цінних паперів НКЦПФР;
затвердження НКЦПФР проспекту цінних паперів, внесення змін та доповнень до проспекту цінних паперів;
затвердження НКЦПФР змін та доповнень до проспекту цінних паперів, погодження емітентом проспекту цінних паперів, що оформлюється оферентом, оприлюднення проспекту цінних паперів особою, що здійснює публічну пропозицію цінних паперів.
Акціонери публічних акціонерних товариств, які вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції акцій, та повинні до 01 січня 2019 року привести у відповідність до Закону України від 16 листопада 2017 року N 2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" свої статути та внутрішні положення, у разі наміру здійснити публічну пропозицію у випадках, коли вимоги щодо необхідності оформлення проспекту на них не поширюються, зобов'язані отримати згоду акціонерного товариства на здійснення такої публічної пропозиції.
Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

06.08.2018

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв Рішення від 02.07.2018 N 1842 "Про особливості формування та ведення банками баз даних про вкладників в частині відображення інформації про осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України, лінія зіткнення/розмежування, зона безпеки, прилегла до району бойових дій, або район здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".
При проведенні Фондом гарантування вкладів фізичних осіб перевірки повноти і достовірності ведення банками баз даних про вкладників інформація про вкладника, місцем проживання якого у цих базах зазначено тимчасово окуповану територію України, лінію зіткнення/розмежування, зону безпеки, прилеглу до району бойових дій, або район здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, не є значущою при формуванні і веденні баз даних про вкладників, а її відсутність, неповнота або некоректність не вважаються помилкою.
Вищезазначене поширюється на інформацію щодо вкладників, які уклали, або на користь яких укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку, або яким видано іменний депозитний сертифікат до 20 лютого 2014 року, за умови відсутності руху коштів на таких рахунках вкладників з їх ініціативи.
Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування та діє до часу офіційної втрати тимчасово окупованими територіями України свого правового статусу.

Постановою від 26.07.2018 N 607 Кабмін змінив порядок сертифікації готелів.
Уряд врегулював процедуру категоризації готелів в Україні. Зокрема, внесено зміни до Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання).
Зміни дозволять відновити дію механізму отримання суб’єктами, що надають послуги з розміщення (проживання), свідоцтв про встановлення категорій готелям.

03.08.2018

Мінагрополітики наказом від 27.12.2017 N 702 визначив порядок виробництва коньяків України, який є обов'язковим для складання технологічних інструкцій, контролю коньячного виробництва всіма суб'єктами господарювання незалежно від форми власності.
Наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

Мінагрополітики наказом від11.06.2018 N 262 затвердило:
Порядок проведення державного контролю потужностей, розташованих у країнах-експортерах, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України;
Порядок ведення державного реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України.

НКЦПФР рішенням від 14.06.2018 N 391 затвердила Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу,
яким встановлено порядок здійснення емісії, обігу облігацій внутрішніх місцевих позик, реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій, звіту про результати емісії облігацій, реструктуризації боргових зобов'язань, надання до реєструвального органу звіту про наслідки погашення та скасування реєстрації випуску цих облігацій, анулювання викуплених емітентом облігацій. Дія рішення поширюється на Верховну Раду Автономної Республіки Крим або міську раду, що від свого імені прийняла рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик, з дати набрання чинності цим рішенням.

02.08.2018

Нацбанк доповнив перелік високоліквідних активів для розрахунку нормативу миттєвої ліквідності
Постановою від 31.07.2018 N 87 Нацбанк вніс зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, відповідно до яких до високоліквідних активів під час розрахунку нормативу миттєвої ліквідності також включаються необтяжені облігації внутрішньої державної позики з кінцевим строком погашення до шести місяців.

01.08.2018

Визначено вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції
Підписано Закон від 10.07.2018 N 2496-VIII "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", яким врегульовані відносини у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, що виробляється, перебуває в обігу, ввозиться на митну територію України або вивозиться з неї в митному режимі експорту.
Дія Закону не поширюється на виробництво та обіг продукції, призначеної для власного споживання, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів, продукцію мисливства та рибальства, вилучену із природного середовища.

На законодавчому рівні визначено правовий статус осіб, зниклих безвісти
Підписано Закон від 12.07.2018 N 2505-VIII "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти", яким визначається правовий статус осіб, зниклих безвісти, та забезпечує правове регулювання відносин, пов'язаних із встановленням та обліком, розшуком і соціальним захистом таких осіб та їхніх родичів.
Законом запроваджується Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який буде містити відомості про:
1) розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
2) інформація, що дає змогу ідентифікувати особу, зниклу безвісти за особливих обставин, до якої належать ім'я особи, місце та дата її народження, сімейний стан, місце її проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, тощо;
3) наявність або відсутність судового рішення про визнання розшукуваних осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, безвісно відсутніми або оголошення їх померлими у порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України;
4) інформацію про невпізнані останки осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та пов'язані з ними речі;
5) іншу інформацію, що може сприяти розшуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин.
Інформація про осіб, що міститься в Реєстрі, може надаватися родичам таких осіб, заінтересованим особам, заявнику, органам, уповноваженим на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, на підставі запиту про надання інформації, поданого до Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Удосконалено проведення фітосанітарного контролю
Підписано Закон від 10.07.2018 N 2501-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур", яким, зокрема:
запроваджено Реєстр уповноважених фітосанітарних лабораторій, функціонування якого дозволить створити ефективну систему простежуваності висновків лабораторій та фітосанітарних сертифікатів, виданих на їх основі, з метою запобігання корупції;
врегульовано проведення фітосанітарної експертизи та арбітражної фітосанітарної експертизи;
визначено строк дії фітосанітарного сертифіката на території України - 14 днів з дня його видачі;
запроваджено адміністративна відповідальность посадових осіб фітосанітарних лабораторій за неналежне дотримання законодавства про карантин рослин під час проведення фітосанітарної експертизи.

Огляд законодавства за липень 2018

Огляд законодавства за червень 2018

Огляд законодавства за травень 2018

Огляд законодавства за квітень 2018

Огляд законодавства за березень 2018

Огляд законодавства за лютий 2018

Огляд законодавства за січень 2018