Центр Компьютерных Технологий

АВК-5, сборники ДБН ДСТУ заказать --->>>
alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.3.2. (распространяется с 25.05.2018)
Стоимость 7200 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 2160 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 3210 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.3.3. и далее, 1 год)
Подробнее...

alt

19.09.2018

Кабмін розпорядженням від 05.09.2018 N 649-р "Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення" доручив Держпраці, ДФС, Пенсійному фонду, Національній поліції, іншим центральним органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування провести:
починаючи з 5 жовтня 2018 р. в установленому порядку комплексні заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення;
до 5 жовтня 2018 р. інформаційно-роз'яснювальну кампанію про заплановані заходи та неприпустимість допуску до роботи найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин.
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади мають переглянути власні нормативно-правові акти та внести до них зміни з метою посилення контролю за оформленням трудових відносин з найманими працівниками.

18.09.2018

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проект Закону N 9085, яким пропонується внести зміни до Податкового кодексу щодо перегляду ставок акцизного податку, екологічного податку та рентної плат.
Так, залежно від сфери застосування податків, ставки акцизного податку, екологічного податку та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України будуть збільшені на 9 %.
Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів будуть збільшені на 10,3 %.
У випадку прийняття Закон набере чинності з 1 січня 2019 року, за винятком положень щодо ставок акцизного податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку, які наберуть чинності з першого числа третього місяця з дня набрання чинності цим Законом.

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проект Закону N 9086 "Про основні засади діяльності органів державного фінансового контролю".
Документом пропонується визначити основні засади організації, повноваження, підстави і порядок діяльності органів державного фінансового контролю загалом та Держаудитслужби як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом зокрема.
У випадку прийняття Закон набере чинності з 1 січня 2019 року.

Президент підписав Закон від 04.09.2018 N 2518-VIII, згідно з яким визнано таким, що втратив чинність, Закон "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

17.09.2018

НКЦПФР рішенням від 03.08.2018 N 546 затвердила зміни до Положення про функціонування фондових бірж.
Зокрема, уточнено, що допуск цінних паперів до торгівлі на фондовій біржі здійснюється шляхом їх внесення до біржового списку та біржового реєстру (допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі у частині включення до біржового реєстру) або без внесення до біржового реєстру, крім деяких випадків. Допуск інших фінансових інструментів до торгівлі на фондовій біржі здійснюється шляхом їх внесення до біржового списку фінансових інструментів.
Також визначено, що порядок організації та проведення біржових торгів, зокрема, повинен містити процедури запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами у разі їх запровадження в обіг на фондовій біржі.
Правила фондової біржі у разі здійснення нею клірингу та розрахунків за фінансовими інструментами іншими, ніж цінні папери, складаються також з порядку:
здійснення клірингу та розрахунків за укладеними на фондовій біржі деривативами;
здійснення заходів із зниження ризиків невиконання укладених на фондовій біржі деривативів, у тому числі порядок примусового закриття позицій, встановлення лімітів концентрації деривативів з поставкою на певний базовий актив в одного учасника біржових торгів.
Порядок здійснення клірингу та розрахунків за укладеними на фондовій біржі деривативами має містити, зокрема:
права та обов'язки учасників клірингу;
порядок визначення прав та зобов'язань учасників клірингу за укладеними деривативами та порядок їх обліку;
порядок забезпечення виконання зобов'язань за укладеними деривативами;
порядок виконання розрахункових деривативів та/або порядок виконання деривативів з поставкою;
порядок взаємодії учасників клірингу з біржею та іншими суб'єктами клірингу, порядок здійснення документообігу між ними;
порядок формування та використання гарантійного фонду.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 31 серпня 2018 р. за N 992/32444 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Фондові біржі щодо цінних паперів, які на дату набрання чинності цим рішенням знаходяться у біржовому списку, мають здійснити таке:
у строк не більше одного місяця з дати набрання чинності цим рішенням письмово повідомити емітентів таких цінних паперів про необхідність до 01 січня 2019 року привести свою діяльність у відповідність до вимог цього рішення щодо умов перебування цінних паперів у біржовому реєстрі, зокрема оформлення проспекту цінних паперів згідно з вимогами законодавства України, або у біржовому списку без унесення до біржового реєстру;
у строк не більше 15 днів з дати набрання чинності цим рішенням письмово повідомити емітентів цінних паперів, які є приватними акціонерними товариствами, про необхідність надати фондовій біржі інформацію щодо наявності (відсутності) у статуті такого приватного акціонерного товариства переважного права його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.
Крім цього, фондові біржі повинні протягом 3-х місяців з дати набрання чинності рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог цього рішення.

Мінрегіон наказом від 13.08.2018 N 211 затвердив зміни до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку.
Зокрема, Порядок доповнено нормою, якою передбачено, що у разі звернення до організатора конкурсу співвласників багатоквартирного будинку, в якому не створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не оголошено конкурсу з призначення управителя, організатор конкурсу оголошує та проводить такий конкурс у тримісячний строк з дня отримання протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку із проханням призначити управителя. Об'єктом конкурсу в цьому разі є багатоквартирний будинок, співвласники якого звернулися до організатора конкурсу з проханням призначити управителя.
Крім цього, визначено, що організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.
У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 вересня 2018 р. за N 1006/32458 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

14.09.2018

Нацбанк постановою від 04.09.2018 N 96 затвердив зміни до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні.
Зокрема, постановою:
визначено перелік документів, що подає банк у разі започаткування нового виду діяльності, а саме інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
визначено вимоги щодо наявності ділової репутації керівника підрозділу інкасації банку;
уточнено вимоги щодо облаштування панцерованого оперативного автотранспорту;
уточнено форми супровідних відомостей з урахуванням змін в готівковому обігу;
урегульовано інші питання, пов'язані з удосконаленням організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.
Постанова набрала чинності 14 вересня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 13.09.2018 р.
Банки, юридичні особи, які отримали ліцензію Нацбанку на надання банкам послуг з інкасації:
зобов'язані протягом 3-х місяців із дня набрання чинності постановою привести внутрішні положення, що регулюють діяльність підрозділів інкасації, у відповідність до вимог Інструкції з урахуванням змін;
мають право протягом місяця з дня набрання чинності постановою видавати працівникам підрозділів інкасації службові посвідчення за зразком, наведеним у додатку 2 до Інструкції, без урахування змін.

13.09.2018

Кабмін постановою від 12.09.2018 N 727 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), належать:
додержання вимог законодавства у сфері землеустрою;
вид документації із землеустрою та вид технічної документації з оцінки земель;
розроблення документації із землеустрою.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за провадженням суб'єктами господарювання господарської діяльності у сфері землеустрою здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.
Постанова набрала чинності 13 вересня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 13.09.2018 N 171.

12.09.2018

Мін'юст наказом від 29.08.2018 N 2824/5 виклав у новій редакції деякі форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань доручено вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу, у тому числі забезпечити в Єдиному державному реєстрі обов'язкове заповнення інформації про наявність або відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи та відомостей про нього.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 серпня 2018 р. за N 978/32430 та набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

Мінагрополітики наказом від 25.06.2018 N 289 затвердило Методи відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів залишків пестицидів у продуктах рослинного та тваринного походження для цілей державного контролю.
Ці Методи відбору встановлюють процедури, за якими відбираються зразки продуктів тваринного та рослинного походження для лабораторних досліджень (випробувань) на вміст пестицидів. Метою відбору зразків є отримання репрезентативного зразка з партій продуктів тваринного та рослинного походження для проведення лабораторних досліджень (випробувань), щоб визначити відповідність пестицидів максимально допустимим рівням, встановленим нормативно-правовими актами України, та за відсутності таких, зазначених в стандартах Комісії з Кодексу Аліментаріус.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 липня 2018 р. за N 857/32309 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

НКРЕКП постановою від 04.09.2018 N 955 затвердила Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу.
Цей Порядок поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали або мають намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, та установлює процедуру подання, формування, розгляду, схвалення та виконання планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм ліцензіатів.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".
Оператори систем розподілу при формуванні інвестиційних програм на 2019 рік мають керуватись планами розвитку електричних мереж напругою 35 - 154 кВ та визначення обсягів реконструкції електричних мереж напругою 0,4 - 10 кВ, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі.

НКРЕКП постановою від 04.09.2018 N 954 затвердила Порядок погодження будівництва та експлуатації прямої лінії.
Цей Порядок визначає умови та процедуру погодження НКРЕКП будівництва прямої лінії між електроустановками виробника електричної енергії та електроустановками споживача або юридичних/фізичних осіб, умови щодо будівництва та експлуатації прямої лінії.
Порядок поширюється на виробників електричної енергії, споживачів електричної енергії та юридичних/фізичних осіб, які повідомили виробника електричної енергії про намір приєднати власні електроустановки до електричних мереж виробника шляхом будівництва прямої лінії.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

11.09.2018

Затверджено Порядок оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку / приладами - розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку
Мінрегіон наказом від 09.08.2018 N 205 затвердив Порядок оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку / приладами - розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку.
Цей Порядок визначає загальні умови оснащення вузлами розподільного обліку / приладами - розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку окремих приміщень у будівлях.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 31 серпня 2018 р. за N 981/32433 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено Порядок оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку
Мінрегіон наказом від 09.08.2018 N 206 затвердив Порядок оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку.
Цей Порядок визначає процедуру оснащення будівель вузлами комерційного обліку оператором зовнішніх інженерних мереж та власником (співвласниками) будівлі, узгодження умов такого оснащення та вимоги до місць встановлення.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 31 серпня 2018 р. за N 990/32442 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нацбанк привів низку власних НПА у відповідність до вимог законодавства
Нацбанк постановою від 04.09.2018 N 95 вніс зміни до Положення про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу, Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, Положення про порядок виконання банками документів на переказ, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів в особливий період та Положення про електронні гроші в Україні.
Основною метою змін є приведення зазначених нормативно-правових актів Нацбанку у відповідність до вимог законодавства України, зокрема, Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями".
Серед іншого, змінами до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів врегульовано питання оформлення розрахункового документа та його виконання уповноваженим банком у разі здійснення операцій за рахунком умовного зберігання (ескроу).
Так, визначено, що уповноважений банк за настання підстав, передбачених договором рахунку умовного зберігання (ескроу), формує меморіальний ордер та переказує грошові кошти з такого рахунку на користь бенефіціара(ів) чи повертає володільцю рахунку.
Винагорода банку не утримується з грошових коштів, що обліковуються на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунку умовного зберігання (ескроу).
Звернення стягнення та/або накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов'язаннями володільця рахунку або бенефіціара не допускається.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Мінінфраструктури наказом від 31.08.2018 N 398 затвердило зміни до Аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів у державному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".
Зокрема, передбачено, що:
збір за посадку-зліт ПС установлюється за кожну тонну максимальної злітної маси ПС, зазначеної у посвідченні про придатність його до виконання польотів, залежно від виду сполучення та відшкодовує витрати експлуатанта аеропорту (аеродрому) на використання, утримання та розвиток об'єктів і спеціальних засобів, призначених для забезпечення посадки-зльоту ПС, зокрема льотної смуги, руліжних доріжок з прилеглою ґрунтовою частиною, дренажної системи, світлосигнальної системи, засобів зв'язку між наземною станцією та ПС, а також на орнітологічне, радіотехнічне забезпечення польотів ПС та комплекс заходів аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів, швидкої медичної допомоги і нормативної стоянки ПС;
збір за обслуговування пасажирів в аеровокзалі встановлюється за одного відправленого пасажира залежно від виду сполучення та відшкодовує витрати експлуатанта аеропорту (аеродрому) на використання, утримання та розвиток пасажирського терміналу для обслуговування пасажирів під час відправлення/прибуття/трансферу (за винятком комерційних площ, що підлягають здаванню в оренду, залів та зон підвищеного комфорту) та осіб, які зустрічають і проводжають пасажирів, а також обладнання для забезпечення обслуговування пасажирів та багажу в аеровокзалі (за винятком авіамостів), а також створення умов для проходження митного та паспортного контролю, забезпечення належного доступу до послуг пасажирів з обмеженими фізичними можливостями або осіб з інвалідністю, користування наземними транспортними засобами аеропорту, які відносяться до забезпечення доступу пасажирів до будівлі аеровокзалу (автобуси та/або інші види транспорту для трансферу пасажирів між терміналами аеропорту);
збір за забезпечення авіаційної безпеки пасажирського ПС установлюється за кожного відправленого пасажира залежно від виду сполучення та відшкодовує витрати експлуатанта аеропорту (аеродрому), пов'язані з комплексом превентивних заходів безпеки, що направлені на забезпечення захисту від актів незаконного втручання (за винятком заходів для забезпечення додаткового рівня безпеки, наданих за додатковим запитом користувача аеропорту (аеродрому)), які застосовуються на регулярній основі та забезпечуються із залученням людських і матеріальних ресурсів аеропорту, не враховуючи витрати на забезпечення безпеки, що належать до неавіаційної діяльності;
збір за наднормативну стоянку ПС відшкодовує витрати експлуатанта аеропорту (аеродрому) в межах контрольованої зони, пов'язані з використанням, утриманням та розвитком аеродрому для стоянки ПС понад нормативний час, освітленням, пожежною охороною протягом цього часу;
збір за наднормативну стоянку не стягується, якщо затримка авіарейсу сталася з вини працівників аеропорту; якщо здійснюються рейси під літерою "А", які виконує державне авіаційне підприємство "Україна", а також за стоянку ПС, щодо яких з експлуатантом аеропорту (аеродрому) укладено відповідну угоду на зберігання або розміщення (базування) на визначений термін.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 вересня 2018 р. за N 1022/32474 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нацбанк постановою від 07.09.2018 N 98 вніс зміну до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу.

Положення доповнено нормою, згідно з якою Нацбанк має право прийняти рішення про обмеження, зупинення чи припинення окремих видів здійснюваних банком операцій, у тому числі обмеження операцій з пов'язаними з банком особами, в разі визнання системи управління ризиками банку неефективною, про що свідчать результати оцінки життєздатності бізнес-моделі банку, аналізу наданих банком фактичних та прогнозних даних балансу банку, звіту про прибутки та збитки, операцій з пов'язаними з банком особами, складових регулятивного капіталу відповідно до стратегії розвитку банку та бізнес-плану розвитку банку, розрахованих із застосуванням макроекономічних показників, що використовуються Нацбанком під час проведення оцінки стійкості банку за базовим макроекономічним сценарієм.
Постанова набрала чинності 11 вересня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 10.09.2018 р.

10.09.2018

Казначейство попереджає: з 11 вересня податки сплачуємо виключно на нові бюджетні рахунки. Кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки, не будуть зараховуватись до бюджетів
Починаючи з 02.07.2018 функціонують нові рахунки для сплати податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів, які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (МФО - 899998). На це вкотре звертає увагу Державна казначейська служба України.
З метою запобігання втрат бюджету Казначейством встановлено перехідний період функціонування централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів, протягом якого залишилися активними для зарахування податків, зборів, платежів, зокрема, рахунки, які відкриті на балансі Головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві та будуть діяти до 11.09.2018 (старі рахунки).
Тобто, граничний термін перехідного періоду функціонування централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів закінчується 10.09.2018 (включно).
З 11.09.2018 кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки, не будуть зараховуватись до бюджетів, а повертатимуться платникам як нез'ясовані надходження.
Для того аби отримати кошти на виплату зарплати чи перерахувати їх на зарплатні рахунки працівників, необхідно подати до банку платіжні доручення на сплату податків і зборів із зарплати, тобто ПДФО, військового збору та ЄСВ. Для цього в газеті "Інтерактивна бухгалтерія" маємо матеріал "Як заповнювати платіжне доручення на сплату податків із зарплати".

Нацбанк постановою від 06.09.2018 N 97 вніс зміни до Положення про валютний контроль та Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України.
Змінами передбачається:
застосування санкцій, передбачених Декретом Кабміну від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" і Положенням про валютний контроль, на підставі актів перевірки без складання протоколів порушення валютного законодавства;
перевірка уповноваженими працівниками Нацбанку перед складанням актів перевірки отриманих від державних органів матеріалів, що можуть свідчити про порушення вимог валютного законодавства;
ознайомлення керівника банку (небанківської фінансової установи, національного оператору поштового зв'язку) з актом виїзної перевірки не пізніше тридцятого календарного дня (замість тридцятого робочого дня) з дня закінчення перевірки.

07.09.2018

НКРЗІ рішенням від 07.08.2018 N 414 затвердила нові Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку
Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку на період до 31 грудня 2018 року включно;
Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку на період з 01 січня 2019 року.
Оператори мають право знижувати Граничні тарифи, але не нижче собівартості відповідної послуги.
Разом з тим, визнано таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 17.10.2017 N 535 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 23 лютого 2017 року N 97".
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 31 серпня 2018 р. за N 986/32438 та набрало чинності 7 вересня 2018 року у зв'язку з його опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 07.09.2018 N 167.

Кабмін постановою від 05.09.2018 N 712 затвердив Правила надання послуги з управління багатоквартирним будинком.
Ці Правила визначають порядок надання послуги з управління багатоквартирним будинком, що здійснюється управителем на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, укладеного відповідно до Законів "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" та "Про житлово-комунальні послуги".
Дія Правил не поширюється на відносини, що виникають між співвласниками, а також між співвласниками та об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку під час задоволення потреб співвласників шляхом самозабезпечення відповідно до ст. 22 Закону "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".
Також постановою затверджено Типовий договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування, крім абз. 2 п. 11, п. 51, 53 - 65 Правил, які набирають чинності з 1 травня 2019 року.

Кабмін постановою від 05.09.2018 N 711 затвердив Порядок проведення розрахунків із співвласниками багатоквартирного будинку, які мають заборгованість перед об'єднанням співвласників такого багатоквартирного будинку, у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна співвласників.
Цей Порядок визначає механізм списання боргу співвласника багатоквартирного будинку із сплати внесків та платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку перед об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку після виконання таким співвласником робіт, необхідних для утримання такого майна, вартість яких не перевищує суму боргу такого співвласника.

Кабмін постановою від 05.09.2018 N 716 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, належать:
строк провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
види господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
кількість допущених суб'єктом господарювання порушень вимог ліцензійних умов, виявлених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;
відсоток працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) протипожежного призначення) мінімальної кількості, передбаченої ліцензійними умовами, працевлаштованих працівників суб'єктом господарювання за основним місцем роботи;
відсоток обладнання, пристроїв, вимірювального обладнання та засобів вимірювальної техніки, призначених для надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, передбачених ліцензійними умовами, що належать суб'єкту господарювання на праві власності.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - високий;
від 21 до 40 балів - середній;
від 0 до 20 балів - незначний.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Кабмін постановою від 18.07.2018 N 710 вніс зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру.
Серед іншого змінами поліпшено правове регулювання у сфері ведення Державного земельного кадастру у частині запровадження удосконаленого механізму надання адміністративних послуг, зокрема щодо реєстрації заяви про здійснення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в електронній формі із застосуванням веб-технологій, з використанням особистого електронного цифрового підпису. Так, фізичні та юридичні особи, які бажають зареєструвати земельну ділянку, отримують можливість подати відповідну заяву та необхідну документацію через розробника такої документації, тобто сертифікованого інженера-землевпорядника.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Кабмін постановою від 05.09.2018 N 715 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, належать:
вид об'єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що належить суб'єкту господарювання на праві власності, володіння, користування;
площа об'єкта;
максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або періодично перебувають на об'єкті;
умовна висота об'єкта (висота, яка визначається різницею позначок найнижчого рівня проїзду (установлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) і підлоги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на технічних поверхах розміщено лише інженерні обладнання та комунікації будинку);
наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися на об'єкті протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;
клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об'єкта;
кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, пов'язаних з експлуатацією або під час будівництва об'єкта та виявлених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - високий;
від 21 до 40 балів - середній;
від 0 до 20 балів - незначний.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки здійснюються за діяльністю суб'єктів господарювання з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Мінрегіон наказом від 14.08.2018 N 214 розширив Перелік об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються.
До зазначеного Переліку включено нове будівництво та реконструкцію об'єктів загальновійськового і спеціального призначення безпосередньо на території діючих військових частин (підрозділів), установ, організацій Збройних Сил України.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 31 серпня 2018 р. за N 989/32441 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Кабмін постановою від 05.09.2018 N 709 затвердив вимоги до уповноваженого банку ринку електричної енергії.
Уповноваженим банком ринку електричної енергії, який має право здійснювати обслуговування поточних рахунків із спеціальним режимом використання учасників ринку електричної енергії, є державний банк, що провадить свою діяльність згідно із законодавством про банки і банківську діяльність, зокрема нормативно-правовими актами Нацбанку, і повинен мати:
підрозділ з обслуговування поточних рахунків із спеціальним режимом використання учасників ринку електричної енергії;
розгалужену мережу відокремлених підрозділів;
внутрішньобанківську платіжну систему, яка забезпечує обслуговування рахунків з використанням системи дистанційного обслуговування;
досвід обслуговування та кредитування енергогенеруючих компаній, енергопостачальників, оптового постачальника електричної енергії.
Достовірність інформації про результати діяльності уповноваженого банку повинна бути підтверджена аудиторською перевіркою, проведеною аудиторською фірмою згідно з міжнародними стандартами.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Крім цього, з 1 липня 2019 року визнаються такими, що втратили чинність, постанови Кабміну згідно з переліком.

06.09.2018

Затверджено Перелік технічної документації на багатоквартирний будинок.
Мінрегіон наказом від 17.07.2018 N 176 затвердив Перелік технічної документації на багатоквартирний будинок.
Цей Перелік затверджено відповідно до п. 1 ч. 8 ст. 18 Закону "Про житлово-комунальні послуги", згідно з яким у разі припинення дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком управитель багатоквартирного будинку зобов'язаний не пізніше дня, що настає за днем припинення дії договору, передати новому управителю багатоквартирного будинку чи особі, уповноваженій співвласниками або об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку, наявну технічну документацію на такий будинок за переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
Так, до зазначеного Переліку увійшли:
технічний паспорт на багатоквартирний будинок;
паспорт об'єкта, складений за результатами обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва;
енергетичний сертифікат і звіт про обстеження інженерних систем;
проектна документація зі схемами влаштування внутрішньобудинкових систем;
документ, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;
технічна документація обладнання котелень;
технічна документація на ліфти;
план земельної ділянки;
акти приймання-передавання технічної документації на багатоквартирний будинок;
паспорти, гарантійні документи, акти випробування, повірки й опломбування та інші технічні документи на системи, мережі, встановлені прилади, устаткування та обладнання у багатоквартирному будинку.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 серпня 2018 р. за N 930/32382 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

З 1 грудня набуде чинності оновлений ДБН В. 2.6-33:201Х "Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування".
У державні будівельні норми впроваджуються європейські вимоги до проведення фасадної теплоізоляції будівель.
Відповідні норми містяться у новому ДБН В. 2.6-33:201Х "Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування".
Очікується, що такі нововведення дозволять економити до 15 % теплової енергії на ресурсах щорічно, а також підвищити термін експлуатації будівель.
Норми поширюються на проектування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією житлових, громадських і промислових будівель і споруд при новому будівництві, реконструкції і капітальному ремонті (термомодернизації) з урахуванням вимог Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд та ДБН В. 1.2-11-2008 "Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії".

Мін'юст прийняв у новій редакції Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань
У новій редакції Правил:
- чітко визначено, що засуджені не повинні підлягати жорстокому, нелюдському або такому, що принижує їх гідність, поводженню;
- розширено перелік послуг, якими можуть користуватися засуджені, зокрема: ремонт побутових текстильних виробів, електропобутової техніки та інших побутових приладів тощо;
- установлено, що засуджені мають право брати участь у трудовій діяльності;
- закріплено право на безпосереднє звернення до адміністрації установи виконання покарань з проханням внести подання щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання чи щодо заміни невідбутої частини покарання більш м'яким.
Окрім цього, із заборон виключено паління у дисциплінарних ізоляторах, карцерах, приміщеннях камерного типу та одиночних камерах; заборону перебування засуджених на спальних місцях у непередбачений для сну час; змінено окремі аспекти порядку листування.
Відповідно до міжнародних вимог перегляд кореспонденції, яку відправляють засуджені, здійснюється з письмового дозволу начальника установи виконання покарань на підставі рапорту (клопотання) працівника оперативного підрозділу установи з обов'язковим встановленням строку перегляду кореспонденції. Також при отриманні кореспонденції від засудженого, яку він адресує Уповноваженому ВР з прав людини та його представникам, Європейському суду з прав людини, суду, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій, прокурору, захиснику у кримінальному провадженні, який здійснює свої повноваження відповідно до статті 45 КПК України, адміністрація установи виконання покарань видає йому талон-підтвердження.
З урахуванням поведінки засудженого під час відбування покарання, наявності допущених порушень правил поведінки під час попередніх побачень, а також рекомендацій психолога короткострокові побачення можуть надаватися у відкритих умовах (без суцільного розмежувального скла та переговорного пристрою).
Також розширено права засуджених щодо надання телефонних розмов: у зв'язку з винятковими особистими обставинами (смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого, стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну шкоду засудженому або його сім'ї), за погодженням з адміністрацією установи виконання покарань, телефонна розмова може бути надана у будь-який час.
Відтепер засуджені до позбавлення волі, які мають заборгованість за виконавчими документами, зобов'язані працювати в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією колонії, до погашення такої заборгованості.
Серед інших нововведень:
- засудженим чоловікам дозволяється носити коротку бороду та вуса за умови, що вони відповідають вимогам гігієни;
- захищено право на приватність у зв'язку із використанням засобів відеонагляду;
- заборонено встановлювати відеокамери у камерах, в яких проводяться медичні обстеження засуджених, особистий обшук з роздяганням, жилих кімнатах тривалих побачень, а також у лазнях, роздягальнях, душових та туалетних кімнатах;
- введено поняття «кайданки» замість наручників та закріплено, що застосування кайданків більше ніж 2 години безперервного використання або без послаблення їх тиску заборонено;
- виключено із переліку спеціальних засобів пластиковий кийок типу «тонфа».

05.09.2018

Оприлюднено Стратегію монетарної політики Нацбанку
Рада Нацбанку рішенням від 13.07.2018 N 37-рд схвалила Стратегію монетарної політики Національного банку України, якою визначаються основні цілі, принципи та інструменти монетарної політики Нацбанку та напрями їх еволюції.
Схвалення Стратегії спрямовується на збереження послідовності під час проведення монетарної політики і незмінності її цілей та принципів. Це сприятиме посиленню передбачуваності та послідовності монетарної політики та стабілізації інфляційних очікувань. Водночас деталізація цілей та особливості застосування інструментарію монетарної політики, а також макроекономічний контекст її імплементації деталізуватимуться в щорічних Основних засадах грошово-кредитної політики.
Монетарна політика, базуючись на монетарному режимі інфляційного таргетування, проводитиметься згідно з такими основними принципами:
пріоритетність досягнення та підтримки цінової стабільності в державі;
перспективний характер прийняття рішень з монетарної політики, які мають спрямовуватися на приведення інфляції до цільових показників на середньостроковому горизонті політики;
застосування ключової (облікової) ставки як основного інструменту монетарної політики;
постійне удосконалення прогнозного інструментарію, що включає зокрема аналіз всіх доступних даних, використання прогнозних моделей та експертних суджень;
дотримання режиму плаваючого обмінного курсу;
інституційна, фінансова та операційна незалежність Нацбанку для належного виконання його функцій;
прозорість та підзвітність діяльності Нацбанку за допомогою сталої системи комунікацій із суспільством.

Морська адміністрація розпочала свою роботу.
Кабмін погодився з пропозицією Мінінфраструктури щодо можливості забезпечення здійснення Державною службою морського та річкового транспорту покладених на неї постановою Кабміну від 06.09.2017 N 1095 "Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України" повноважень та виконання функцій з реалізації державної політики у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості).
Відповідне рішення закріплено у розпорядженні Кабміну від 22.08.2018 N 621-р.

Набрали чинності оновлені ДБН щодо шкіл. У навчальних закладах буде підвищено безпеку та рівень комфорту З 1 вересня 2018 року набрали чинності оновлені державні будівельні норми щодо проектування шкільних навчальних закладів - ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти», затверджені наказом Мінрегіон від 25 квітня 2018 року № 106. Норми є обов'язковими та поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої та післядипломної освіти, а також навчальних комплексів.
Зокрема, в оновлених ДБН «Будинки і споруди. Заклади освіти» введено:
- обов'язкову енергомодернізацію будівель навчальних закладів;
- проектування класів з можливістю групового та індивідуального навчання та збільшення площі класу на 1 учня з 2 до 3 кв. м. Це створить можливість для відкритого простору в школах;
- обов'язкове облаштування інклюзивного простору для можливості навчання дітей з інвалідністю;
- обов'язкове влаштування дверей з вільним відчиненням зсередини - двері «Антипаніка». Це підвищить безпеку.
Завдяки новим нормам щодо енергоефективності температура в класах стане комфортною.
Оновлені ДБН було розроблено на заміну ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів».
У нових ДБН передбачено, що школи зроблять зручними для дітей з інвалідністю.

04.09.2018

Спрощено процедуру отримання дозволів на будівництво об'єктів відновлюваної енергетики. Вітрові електростанції відтепер відносяться до категорії СС1
Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлювальної енергетики)» - законопроект від 08.02.2018 №8015. Ним узгоджено процедури експертизи проектів будівництва та уточнено характеристики віднесення об'єктів до класів наслідків.
Спрощується отримання дозволів на будівництво об'єктів відновлюваної енергетики. Зокрема, знижується клас впливу таких об'єктів на навколишнє середовище.
Вітрові електростанції виключено із класу середніх наслідків СС2 та віднесено до класу СС1 - незначні наслідки. Разом з тим, необхідним залишається проведення екологічної експертизи
Відповідні зміни внесено до закону «Про регулювання містобудівної діяльності».

03.09.2018

Кабмін постановою від 29.08.2018 N 692 затвердив Порядок проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту державних (регіональних) цільових програм.
Державний фінансовий аудит державних (регіональних) цільових програм (далі - аудит) - вид державного фінансового аудиту, що спрямований на проведення аналізу і перевірки законності та ефективності розроблення і виконання державних (регіональних) цільових програм, управління і використання коштів державного та місцевого бюджетів під час їх виконання та оцінки досягнення очікуваних результатів виконання програм.
Аудит проводиться такими етапами:
1) планування та організація аудиту (попереднє дослідження діяльності об'єкта аудиту, розроблення плану, складення та затвердження програми аудиту).
Програму аудиту складає керівник аудиту та подає на затвердження керівникові органу Держаудитслужби або одному з його заступників. Керівник аудиту подає для ознайомлення програму аудиту об'єкту аудиту одним із способів, визначених у п. 16 Порядку;
2) проведення аудиторських процедур, формування і оформлення аудиторських доказів, підготовка аудиторських висновків, пропозицій та рекомендацій;
3) звітування за результатами аудиту та реалізація результатів проведення аудиту шляхом оформлення та узгодження з об'єктом аудиту проекту звіту про результати аудиту, підписання протоколу узгодження результатів аудиту, формування, підписання звіту та подання його об'єкту аудиту;
4) здійснення моніторингу виконання поданих за результатами аудиту пропозицій та рекомендацій і результатів їх впровадження.

31.08.2018

Відповідно до ст. 34 Закону "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" Мінагрополітики наказом від 13.06.2018 N 270 затвердило Вимоги до змісту, форми та порядку надання інформації про харчовий ланцюг.
Ці Вимоги встановлюють зміст, форму та порядок надання господарством походження інформації про тварину, призначену для забою, у тому числі про стан її здоров'я, лікування та застосування ветеринарних препаратів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 серпня 2018 р. за N 964/32416 та набирає чинності з 14 липня 2020 року, але не раніше дати офіційного опублікування.

Мінрегіон наказом від 03.07.2018 N 158 затвердив Порядок проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт.
Цей Порядок встановлює процедуру проведення технічного обстеження та умови прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельних ділянках відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт (далі - об'єкти), а саме:
індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 300 квадратних метрів, збудованих у період з 05 серпня 1992 року по 09 квітня 2015 року;
будівель і споруд сільськогосподарського призначення, збудованих до 12 березня 2011 року.
Прийняття в експлуатацію об'єктів здійснюється безоплатно органом державного архітектурно-будівельного контролю протягом 10 робочих днів з дня подання відповідної заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені такі об'єкти, за результатами технічного обстеження цих об'єктів шляхом реєстрації поданої ними декларації про готовність об'єкта до експлуатації за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 серпня 2018 р. за N 976/32428 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Кабмін постановою від 29.08.2018 N 670 розширив перелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації.
До зазначеного переліку включено клінкери цементні.
Постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування, а саме з 10 вересня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 31.08.2018 N 162.

30.08.2018

НКРЗІ рішенням від 24.07.2018 N 388 затвердила зміни до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг.
Зокрема, Основні вимоги доповнено положеннями, якими визначаються особливості відносин у разі направлення (здійснення) благодійного телекомунікаційного повідомлення.
Так, передбачено, що при кожному з'єднанні для надсилання благодійного телекомунікаційного повідомлення оператор забезпечує до початку його надіслання (здійснення) повідомлення споживача про найменування такої послуги і розмір коштів, які будуть перераховані оператором з особового рахунка абонента на цілі благодійної діяльності, а також безоплатне надання споживачу можливості підтвердити згоду на надсилання зазначеного благодійного телекомунікаційного повідомлення чи відмовитися від його надсилання.
Направлення (здійснення) благодійного телекомунікаційного повідомлення розпочинається виключно після повідомлення споживача про його надіслання (здійснення) в порядку, встановленому Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, та за наявності його згоди на надсилання благодійного телекомунікаційного повідомлення.
Інформування абонента про суму коштів, списану з його особового рахунка, здійснюється безпосередньо після надсилання благодійного телекомунікаційного повідомлення.
Інформація про розмір коштів, які перераховані оператором з особового рахунка абонента на цілі благодійної діяльності, зазначається в рахунку окремо від суми, що належить до сплати за інші послуги.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 серпня 2018 р. за N 929/32381 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Президент підписав Закон від 22.05.2018 N 2440-VIII "Про внесення зміни до підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур".
Пункт 63 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу доповнено нормою, відповідно до якої положення цього пункту не поширюються на операції з вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту сільськогосподарськими підприємствами - виробниками соєвих бобів (товарна позиція 1201 згідно з УКТ ЗЕД) та насіння свиріпи або ріпаку (товарна позиція 1205 згідно з УКТ ЗЕД), вирощених ними на землях сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності таких сільськогосподарських товаровиробників чи в їх постійному користуванні або використовуються ними на правах оренди (суборенди) чи емфітевзису.

29.08.2018

НКРЕКП постановою від 23.08.2018 N 893 затвердила Методику визначення доступної пропускної спроможності міждержавних перетинів (міждержавних електричних мереж України).
Ця Методика встановлює порядок розрахунку величини доступної пропускної спроможності міждержавних перетинів (міждержавних електричних мереж України) оператором системи передачі України з метою здійснення учасниками ринку експорту та/або імпорту електричної енергії.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

28.08.2018

Мін'юст наказом від 29.05.2018 N 784/1012 затвердив зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.
Зокрема, змінами передбачено, що при посвідченні правочину щодо відчуження нерухомого майна відчужувач цього майна подає заяву про наявність/відсутність прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування цим майном. З метою перевірки відсутності прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування відчужуваним нерухомим майном нотаріус має право додатково витребовувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення такого правочину.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 серпня 2018 р. за N 961/32413 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Мінрегіон наказом від 27.07.2018 N 190 затвердив Обов'язковий перелік робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території.
Установлено, що:
Обов'язковий перелік є таким, що забезпечує належний санітарно-гігієнічний, протипожежний, технічний стан будинку та прибудинкової території;
зменшення Обов'язкового переліку можливе лише за об'єктивних умов експлуатації будинку, що залежать від його капітальності, рівня облаштування та благоустрою (відсутності певних інженерних систем, обладнання, елементів зовнішнього опорядження);
витрати на виконання робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання не включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території у разі укладення індивідуальних договорів про надання відповідної комунальної послуги згідно з ч. 3 ст. 14 Закону "Про житлово-комунальні послуги";
витрати на виконання робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем електропостачання та газопостачання включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території у разі якщо співвласники не доручили виконання цих робіт іншій особі згідно з ч. 3 ст. 14 Закону "Про житлово-комунальні послуги";
вартість робіт з підготовки житлового фонду до сезонної експлуатації враховується під час визначення вартості технічного обслуговування та поточного ремонту конструктивних елементів, інженерних мереж та систем, технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього упорядження, що розташовані на прибудинковій території.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 серпня 2018 р. за N 934/32386 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

27.08.2018

Кабмін постановою від 22.08.2018 N 629 виклав у новій редакції Порядок надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати.
Соціальні послуги із встановленням диференційованої плати в обсязі, визначеному державними стандартами соціальних послуг, надаються підприємствами, установами, організаціями та закладами незалежно від форми власності, фізичними особами - підприємцями, які відповідають критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги, із залученням бюджетних коштів.
Соціальні послуги із встановленням диференційованої плати надаються особам, які мають право на їх отримання відповідно до Закону "Про соціальні послуги", крім осіб, які мають право отримувати такі послуги безоплатно.
Диференційована плата за надання соціальних послуг установлюється виходячи із середньомісячного сукупного доходу особи за попередній календарний рік у розмірах, які не перевищують:
75 % зазначеного доходу - у разі надання соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного/хоспісного догляду в умовах стаціонару;
12 % - у разі надання соціальних послуг догляду вдома, паліативного догляду вдома, денного догляду, підтриманого проживання, надання притулку;
5 % - у разі надання соціальних послуг представництва інтересів, посередництва (медіації), натуральної допомоги;
3 % - у разі надання соціальних послуг соціальної адаптації, соціальної інтеграції та реінтеграції, соціальної реабілітації, консультування, соціального супроводу під час працевлаштування та на робочому місці, соціальної профілактики.
Якщо особа, що потребує надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати, отримує декілька соціальних послуг, розмір такої плати визначається виходячи із більшого відсотка, але не може перевищувати 75 % середньомісячного сукупного доходу особи.
Розмір щомісячної диференційованої плати за надання соціальних послуг не може перевищувати вартості послуг, що надаються протягом місяця.

23.08.2018

Мінсоцполітики та МОЗ спільним наказом від 29.05.2018 N 784/1012 затвердили Порядок атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу.
Лабораторія, атестована на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка має право на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, передбачених Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці.
Гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць проводять лабораторії, які:
мають у наявності засоби вимірювальної техніки, що пройшли повірку та/або оцінку відповідності вимогам технічних регламентів, реактиви і прилади відповідно до факторів, які досліджує лабораторія;
мають укладені трудові договори з працівниками, які здобули ступінь вищої медичної освіти, мають спеціалізацію з гігієни праці та у випадках, передбачених законодавством, пройшли підвищення кваліфікації;
проводять гігієнічну оцінку умов та характеру праці відповідно до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу".
Атестація лабораторій є складовою системи забезпечення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та здійснюється з метою забезпечення ефективності дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 03 серпня 2018 р. за N 905/32357 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

22.08.2018

Мінінфраструктури наказом від 24.07.2018 N 336 з Правил користування вагонами і контейнерами виключило норму, відповідно до якої для власних вагонів, що мають нумерацію інвентарного парку, державних вагонних компаній застосовувалися порядок та умови користування, які встановлено для вагонів парку залізниць.

З метою забезпечення банками України належних умов схоронності готівки та інших цінностей Нацбанк постановою від 14.08.2018 N 93 вніс зміни до Правил з організації захисту приміщень банків в Україні.
Зокрема, Нацбанк зобов'язав банки до 01 січня 2020 року обладнати:
засобами інженерно-технічного укріплення зовнішні вікна цокольних та підвальних поверхів, приміщень касового вузла, приміщень для виготовлення й оброблення ламінованих карток, підрозділів захисту інформації, архівів та підрозділів охорони;
системою відеоспостереження з обов'язковою реєстрацією та архівацією відеосигналу з відеокамер у цілодобовому режимі строком не менше ніж:
1) 14 діб - робоче місце касира, зону клієнтів біля робочого місця касира та вхід/вихід клієнтів до банку;
2) 60 діб - сховище для індивідуальних сейфів та/або приміщення, у якому встановлено сейф з індивідуальними сейфами.

Кабмін постановою від 11.07.2018 N 613 затвердив Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Агентство з розшуку та менеджменту активів, АРМА), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні, а також активів, на які накладено арешт або які підлягають стягненню в дохід держави в позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування.

21.08.2018

Виробник, що здійснює комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, перед зверненням до комісії з метою отримання тимчасової підтримки для проведення реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралей повинен провести аудит технічного стану обладнання теплоелектроцентралі відповідно до вимог, визначених п. 7 Порядку надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях.
Типове технічне завдання на проведення такого аудиту затвердило Міненерговугілля наказом від 12.07.2018 N 377.

20.08.2018

Міністерство освіти і науки України листом від 15.08.2018 N 1/9-498 повідомило, що відповідно до частини першої статті 13 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (далі - Закон) документами, що посвідчують особу та громадянство є: паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України; службовий паспорт України; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну; тимчасове посвідчення громадянина України.
Як зазначає Міносвіти, для вступу до закладу освіти вступник може подавати будь-який із зазначених документів, що посвідчують особу та громадянство.
Відповідно до діючого законодавства свідоцтво про народження не є документом, що посвідчує особу та її громадянство.
Із зазначеного випливає, що без ідентифікації особи за документом, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство, зарахування такої особи за кошти державного або регіонального бюджету є неможливим.

17.08.2018

Нацбанк постановою від 20.07.2018 N 85 затвердив зміни до Положення про порядок створення Національним банком України та банками, які залучаються до роботи в особливий період, страхового фонду документації, відповідно до яких:
банкам у порядку, визначеному Законом України "Про страховий фонд документації України", необхідно забезпечити формування страхового фонду документації;
оригінали документів у паперовій формі, які включено до переліку страхового фонду документації, зберігаються в Національному банку підрозділом діловодства, а в банку в підрозділі, визначеному його керівником.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

16.08.2018

Згідно з Постановою від 14.08.2018 N 94, за результатами оцінки стійкості у 2018 році, здійсненої згідно з вимогами Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України, НБУ надсилатиме банкам, щодо яких оцінка стійкості у 2018 році здійснюється із застосуванням трьох етапів та за якими визначено потребу (нестачу) у капіталі, вимогу про складання програми капіталізації та/або плану реструктуризації.
Банку, що отримав вимогу, необхідно подати до НБУ:
1) програму капіталізації складену згідно з установленими вимогами, на суму потреби (нестачі) у капіталі, визначеної відподно до п.п. 1 п. 2 постанови;
2) план реструктуризації, складений згідно з установленими вимогами, на суму потреби (нестачі) у капіталі, визначеної відповідно до п.п. 2 п. 2 постанови.
Банк повинен забезпечити покриття суми потреби (нестачі) у капіталі шляхом виконання:
1) програми капіталізації в термін, установлений у п. 29 роз. III Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України;
2) плану реструктуризації - до 31 грудня 2019 року.

НКЦПФР рішенням від 10.07.2018 N 451 внесла зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності, які пов'язані з прийняттям Закону "Про електронні довірчі послуги".
Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім окремих положень.
Центральному депозитарію цінних паперів, депозитарним установам необхідно привести свої внутрішні документи у відповідність до змін не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності цим рішенням.

Мінрегіон наказом від 12.07.2018 N 174 вніс зміни до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, якими, зокремо, передбачено наступне:
- проектні рішення щодо можливості автономного функціонування черг та пускових комплексів мають бути відображені у всіх розділах проектної документації;
- при проектуванні об'єктів з класом наслідків (відповідальності) СС2, СС3 можуть бути виконані робочі креслення на спеціальні допоміжні споруди, пристосування та установки, що обов'язково має бути обґрунтовано у пояснювальній записці проекту;
- при проектуванні об'єктів з класом наслідків (відповідальності) СС2, СС3 можуть бути виконані робочі креслення на спеціальні допоміжні споруди, пристосування та установки, що обов'язково має бути обґрунтовано у пояснювальній записці проекту.

15.08.2018

НКЦПФР рішенням від 21.06.2018 N 425 затвердила Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, яким установлюється порядок здійснення емісії, обігу іменних облігацій підприємств, реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій, затвердження змін та/або доповнень до проспекту облігацій, погодження змін до рішення про емісію облігацій, реєстрації звіту про результати емісії облігацій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, надання звіту про результати погашення та скасування реєстрації випуску цих облігацій.
Положення не застосовується до емісії цінних паперів іноземними емітентами.
Рішення набирає чинності з дня наступного, за днем його офіційного опублікування, але не раніше 01 липня 2018 року.

14.08.2018

ДФС у листі від 10.08.2018 N 3512/6/99-99-14-05-01-15/ІПК відповила на низку питань, які стосуються порядку ведення касових операцій.
Зокрема, ДФС зазначила, що касова книга не використовується, якщо на відокремлених підрозділах установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО, здійснення обліку готівки у повній сумі її фактичних надходжень проводиться на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО/занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.
Якщо суб'єкт господарювання використовує версію РРО, який має функцію та дозволяє роздруковувати копію фіскального звітного чеку, то у разі втрати оригіналу такого чеку суб'єкт господарювання має можливість роздрукувати копію звітного фіскального чеку та підклеїти його до відповідного розділу КОРО. Заборони щодо використання копії фіскального звітного чеку чинне законодавство не має.
Якщо до зняття фіскального звітного чека на РРО, що використовується підприємством, не буде проведено операцію "службова видача", то готівка, яка буде залишатись у скриньці РРО, вважатиметься не оприбуткованою. Отже, для уникнення такої ситуації, необхідно до обнулення РРО проводити операцію "службова видача", а після виконання "Z-звіту" операцію "службове внесення".

Мін'юст листом від 30.03.2018 N 3681/8.4.1/32-18, роз'яснюючі окремі питання порядку застосування статті 158 ЦПК України при проведенні державної реєстрації припинення обтяження речових прав на нерухоме майно та/або заборони проведення реєстраційних дій відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", зазначив наступне.
Враховуючи особливості правового регулювання, що закріплені в частині сьомій статті 158 ЦПК України, державна реєстрація припинення обтяження речових прав на нерухоме майно та/або заборони проведення реєстраційних дій, що виникло на підставі рішення суду, яким були вжиті заходи щодо забезпечення позову, проводиться на підставі заяви заявника чи, у разі припинення заборони на проведення реєстраційних дій, заяви відповідної заінтересованої особи та рішення суду про задоволення позову, що набрало законної сили по завершенню 90 - денного строку з дня набрання законної сили таким рішенням суду.
Разом з цим, з огляду на вимоги частини восьмої статті 158 ЦПК України прийняття рішення про державну реєстрацію припинення обтяження здійснюється за умови якщо у органах державної виконавчої служби або у приватного виконавця відсутнє виконавче провадження з примусового виконання рішення суду у справі, під час розгляду якої вжито заходи забезпечення позову.
Таким чином, наявність в Державному реєстрі прав відомостей про арешт нерухомого майна, накладений в процесі примусового виконання рішення суду у справі, під час якої вжито заходи забезпечення позову, унеможливлює проведення державним реєстратором реєстраційних дій щодо припинення обтяження речових прав на нерухоме майно та/або заборони проведення реєстраційних дій на підставі цього рішення суду.

13.08.2018

Підписано Закон, який створює умови для появи сімейних фермерських господарств
Закон від 10.07.2018 N 2497-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств" від 10.07.2018 N 2497-VIII, який надає можливість мешканцям села легалізувати свою діяльність шляхом реєстрації як ФОП та бути платниками єдиного податку четвертої групи за умови:
здійснення виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;
проводження господарської діяльності (крім постачання) за місцем податкової адреси;
невикористання праці найманих осіб;
членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім'ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;
площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів";
Крім цього, Закон визначає особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи.

НКЦПФР визначила порядок реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного товариства
НКЦПФР рішенням від 21.06.2018 N 426 затвердила Порядок реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
Дія Порядку поширюється на всі акціонерні товариства, що прийняли рішення про збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, з дати набрання чинності зазначеним рішенням.
Дія Порядку не поширюється на випадки реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства під час приєднання або виділу.

10.08.2018

Оновлено порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки.
Наказом від 29.05.2018 N 785 Мінсоцполітики виклало в новій редакції Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки.
Порядок визначає процедуру атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки.
До підготовки на експертів технічних з промислової безпеки допускаються особи, які мають ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спеціальністю технічного спрямування та практичний стаж роботи на посадах відповідного технічного профілю не менше трьох років.

Національний банк пом'якшив вимоги до кредитних посередників банків
Постановою від 08.08.2018 N 91 Нацбанк вніс зміни до Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування, якими:
надав банкам можливість делегувати контроль за дотриманням працівниками кредитних посередників встановлених вимог щодо бездоганної ділової репутації не лише кредитним посередникам - юридичним особам, але й також кредитним посередникам - ФОП, які мають в штаті найманих працівників;
уточнив обсяг інформації про кредитного посередника, яка підлягає розміщенню банком у вільному доступі на власній веб-сторінці у випадках, коли укладені між банком і кредитними посередниками посередницькі договори мають однаковий обсяг переданих банком завдань/повноважень.

09.08.2018

Мінфін затвердив узагальнюючі податкові консультації щодо оподаткування ПДВ деяких операцій
Мінфін наказом від 03.08.2018 N 673 затвердил Узагальнюючі податкові консультації:
щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість від'ємної різниці між ціною придбання (звичайною ціною) товару та ціною реалізації такого товару на експорт;
щодо документального підтвердження знищення або зруйнування основних виробничих або невиробничих засобів;
щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з отримання постійним представництвом нерезидента фінансування від головної компанії - нерезидента;
щодо оподаткування податком на додану вартість операцій банків та інших фінансових установ з передачі у фінансовий лізинг майна, набутого ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно.

Порядок перенесення відпустки в разі тимчасової непрацездатності працівника
Мінсоцполітики у листі від 11.07.2018 N 1213/0/101-18/284 зазначив, що питання стосовно продовження або перенесення невикористаної відпустки має вирішуватись за погодженням між працівником та роботодавцем.
Надання невикористаної частини відпустки відразу після одужання працівника чи перенесення її на інший період провадиться шляхом видання керівником відповідного наказу, на підставі листка тимчасової непрацездатності працівника та його заяви.

Нюанси переведення працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за його ініціативою
Листом від 11.07.2018 N 275/0/22-18 Мінсоцполітики, роз'яснюючи питання щодо збереження за працівником середнього заробітку при переведенні на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за його ініціативою, зазначив наступне.
Відповідно до частини першої статті 114 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) при переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за працівником зберігається його попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення.
Пунктом 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.12.99 р. N 13 "Про практику застосування судами законодавства про оплату праці" встановлено, що положення статті 114 КЗпП про збереження середнього заробітку за працівником, переведеним на нижчеоплачувану роботу, протягом двох тижнів з дня переведення застосовується, якщо інше не передбачено законодавством, і в тому разі, коли переведення мало місце з ініціативи самого працівника.

08.08.2018

Кабмін постановою від 26.07.2018 N 592 вніс зміни до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Рішення вдосконалює систему організації та основних видів і форм навчання посадових осіб та працівників, підвищення їх рівня знань і обізнаності щодо забезпечення пожежної безпеки.

Урядом удосконалено порядок надання окремих видів державних соціальних допомог. Зокрема, внесено зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України. Актом приведено чинне законодавство в частині соціального захисту осіб з інвалідністю у відповідність до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї та запровадження європейських стандартів у цій сфері.
Крім того, постанова від 26.07.2018 N 595 передбачає спрощення процедури призначення державних допомог для громадян за фактичним місцем проживання шляхом використання інформаційних систем органами соціального захисту населення.

Уряд постановою від 26.07.2018 N 594 затвердив внесення змін до Порядку реалізації за межі України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з України донорської крові та її компонентів, встановивши, що спеціальний дозвіл на реалізацію за межами України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, надається безстроково суб’єкту господарювання Кабінетом Міністрів України за обґрунтованим поданням МОЗ, який визначає перелік такої реалізації.

07.08.2018

Кабмін постановами від 18.07.2018 N 610 та N 611 затвердив загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури об'єкта будівництва та інфраструктури будинкової розподільної мережі
Для отримання доступу до об'єкта будівництва або до інфраструктури будинкової розподільної мережі замовнику необхідно письмово звернутися до власника об'єкта будівництва із запитом про надання доступу.
У запиті зазначаються:
1) повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інформація про внесення відомостей щодо замовника до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, адреса електронної пошти, номери телефонів.
2) запропонована схема з підключення до об'єкта будівництва/розподільної мережі;
3) реквізити для повідомлення про виставлення рахунку про сплату за видачу технічних умов з доступу до елементів об'єкта будівництва/розподільної мережі;
4) дата та час попереднього огляду об'єкта будівництва/розподільної мережі (або її частини) та спосіб отримання (поштою, телефаксом, електронною поштою тощо) інформації про об'єкт будівництва/об'єкт розподільної мережі (у разі потреби).
Власник розглядає поданий запит, проводить перевірку зазначеної у запиті інформації і у строк, що не перевищує 15 робочих днів починаючи з дня надходження запиту, приймає рішення про видачу технічних умов за умови наявності технічної можливості доступу до об'єкта будівництва/розподільної мережі та надсилає замовнику письмове повідомлення про прийняте рішення з одночасним наданням рахунку на оплату за видачу технічних умов за реквізитами, зазначеними у запиті.

Постановою від 02.08.2018 N 90 Національний банк з 1 жовтня змінює порядок подання банком до НБУ аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності
На виконання Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", який почне діяти з 1 жовтня 2018 року, Нацбанк затвердив Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності.
Положенням встановлюються вимоги щодо порядку подання банком до Національного банку України аудиторського звіту аудиторської фірми, складеного за результатами щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності банку.
Вимоги Положення поширюються на банк, філію іноземного банку, що зареєстровані на території України, та які згідно з вимогами Закону України "Про банки і банківську діяльність" подають до Національного банку фінансову звітність, щорічно перевірену аудиторською фірмою.
Положення набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Постановою від 02.08.2018 N 89 Національний банк затвердив порядок відхилення (відсторонення) НБУ аудиторської фірми, яка обрана банком для проведення зовнішнього аудиту
Нацбанк затвердив Положення про порядок відхилення (відсторонення) Національним банком України аудиторської фірми, яка обрана банком для проведення зовнішнього аудиту, яким визначив порядок відхилення НБУ аудиторської фірми, обраної банком або відповідальною особою банківської групи для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності банку, та порядок відсторонення НБУ аудиторської фірми, яка проводить аудит фінансової звітності банку.
Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" та діє до 06 лютого 2021 року (включно).

Рішенням від 21.06.2018 N 424 НКЦПФР затвердила Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів
НКЦПФР врегулював:
порядок здійснення публічної пропозиції цінних паперів емітентом (з урахуванням особливостей емісії цінних паперів, передбачених іншими нормативно-правовими актами НКЦПФР), оферентом;,
порядок підготовки та подання на затвердження проспекту цінних паперів НКЦПФР;
затвердження НКЦПФР проспекту цінних паперів, внесення змін та доповнень до проспекту цінних паперів;
затвердження НКЦПФР змін та доповнень до проспекту цінних паперів, погодження емітентом проспекту цінних паперів, що оформлюється оферентом, оприлюднення проспекту цінних паперів особою, що здійснює публічну пропозицію цінних паперів.
Акціонери публічних акціонерних товариств, які вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції акцій, та повинні до 01 січня 2019 року привести у відповідність до Закону України від 16 листопада 2017 року N 2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" свої статути та внутрішні положення, у разі наміру здійснити публічну пропозицію у випадках, коли вимоги щодо необхідності оформлення проспекту на них не поширюються, зобов'язані отримати згоду акціонерного товариства на здійснення такої публічної пропозиції.
Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

06.08.2018

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв Рішення від 02.07.2018 N 1842 "Про особливості формування та ведення банками баз даних про вкладників в частині відображення інформації про осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України, лінія зіткнення/розмежування, зона безпеки, прилегла до району бойових дій, або район здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".
При проведенні Фондом гарантування вкладів фізичних осіб перевірки повноти і достовірності ведення банками баз даних про вкладників інформація про вкладника, місцем проживання якого у цих базах зазначено тимчасово окуповану територію України, лінію зіткнення/розмежування, зону безпеки, прилеглу до району бойових дій, або район здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, не є значущою при формуванні і веденні баз даних про вкладників, а її відсутність, неповнота або некоректність не вважаються помилкою.
Вищезазначене поширюється на інформацію щодо вкладників, які уклали, або на користь яких укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку, або яким видано іменний депозитний сертифікат до 20 лютого 2014 року, за умови відсутності руху коштів на таких рахунках вкладників з їх ініціативи.
Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування та діє до часу офіційної втрати тимчасово окупованими територіями України свого правового статусу.

Постановою від 26.07.2018 N 607 Кабмін змінив порядок сертифікації готелів.
Уряд врегулював процедуру категоризації готелів в Україні. Зокрема, внесено зміни до Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання).
Зміни дозволять відновити дію механізму отримання суб’єктами, що надають послуги з розміщення (проживання), свідоцтв про встановлення категорій готелям.

03.08.2018

Мінагрополітики наказом від 27.12.2017 N 702 визначив порядок виробництва коньяків України, який є обов'язковим для складання технологічних інструкцій, контролю коньячного виробництва всіма суб'єктами господарювання незалежно від форми власності.
Наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

Мінагрополітики наказом від11.06.2018 N 262 затвердило:
Порядок проведення державного контролю потужностей, розташованих у країнах-експортерах, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України;
Порядок ведення державного реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України.

НКЦПФР рішенням від 14.06.2018 N 391 затвердила Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу,
яким встановлено порядок здійснення емісії, обігу облігацій внутрішніх місцевих позик, реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій, звіту про результати емісії облігацій, реструктуризації боргових зобов'язань, надання до реєструвального органу звіту про наслідки погашення та скасування реєстрації випуску цих облігацій, анулювання викуплених емітентом облігацій. Дія рішення поширюється на Верховну Раду Автономної Республіки Крим або міську раду, що від свого імені прийняла рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик, з дати набрання чинності цим рішенням.

02.08.2018

Нацбанк доповнив перелік високоліквідних активів для розрахунку нормативу миттєвої ліквідності
Постановою від 31.07.2018 N 87 Нацбанк вніс зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, відповідно до яких до високоліквідних активів під час розрахунку нормативу миттєвої ліквідності також включаються необтяжені облігації внутрішньої державної позики з кінцевим строком погашення до шести місяців.

01.08.2018

Визначено вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції
Підписано Закон від 10.07.2018 N 2496-VIII "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", яким врегульовані відносини у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, що виробляється, перебуває в обігу, ввозиться на митну територію України або вивозиться з неї в митному режимі експорту.
Дія Закону не поширюється на виробництво та обіг продукції, призначеної для власного споживання, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів, продукцію мисливства та рибальства, вилучену із природного середовища.

На законодавчому рівні визначено правовий статус осіб, зниклих безвісти
Підписано Закон від 12.07.2018 N 2505-VIII "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти", яким визначається правовий статус осіб, зниклих безвісти, та забезпечує правове регулювання відносин, пов'язаних із встановленням та обліком, розшуком і соціальним захистом таких осіб та їхніх родичів.
Законом запроваджується Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який буде містити відомості про:
1) розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
2) інформація, що дає змогу ідентифікувати особу, зниклу безвісти за особливих обставин, до якої належать ім'я особи, місце та дата її народження, сімейний стан, місце її проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, тощо;
3) наявність або відсутність судового рішення про визнання розшукуваних осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, безвісно відсутніми або оголошення їх померлими у порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України;
4) інформацію про невпізнані останки осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та пов'язані з ними речі;
5) іншу інформацію, що може сприяти розшуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин.
Інформація про осіб, що міститься в Реєстрі, може надаватися родичам таких осіб, заінтересованим особам, заявнику, органам, уповноваженим на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, на підставі запиту про надання інформації, поданого до Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Удосконалено проведення фітосанітарного контролю
Підписано Закон від 10.07.2018 N 2501-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур", яким, зокрема:
запроваджено Реєстр уповноважених фітосанітарних лабораторій, функціонування якого дозволить створити ефективну систему простежуваності висновків лабораторій та фітосанітарних сертифікатів, виданих на їх основі, з метою запобігання корупції;
врегульовано проведення фітосанітарної експертизи та арбітражної фітосанітарної експертизи;
визначено строк дії фітосанітарного сертифіката на території України - 14 днів з дня його видачі;
запроваджено адміністративна відповідальность посадових осіб фітосанітарних лабораторій за неналежне дотримання законодавства про карантин рослин під час проведення фітосанітарної експертизи.

Огляд законодавства за липень 2018

Огляд законодавства за червень 2018

Огляд законодавства за травень 2018

Огляд законодавства за квітень 2018

Огляд законодавства за березень 2018

Огляд законодавства за лютий 2018

Огляд законодавства за січень 2018