Лицензионная АВК-5. Бесплатно установка, обучение, обновление.

alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.6.0.
Стоимость 9150 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 3294 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 4500 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.6.0. и далее, 1 год)
Сборник ДБН, ДСТУ "Зодчий" в дополнение к "АВК-5"
Подробнее...

06.05.2021

Ліцензійні умови провадження охоронної діяльності зазнали змін
Кабмін постановою від 28.04.2021 N 431 вніс зміни до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності.
Зазнав змін перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії. Серед іншого передбачено необхідність додавати до заяви відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення.
Також визначено, що у разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ФОП подає до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії.
До заяви про переоформлення ліцензії додаються:
документи (їх копії (фотокопії), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії;
опис документів, що додаються до заяви про переоформлення ліцензії, у двох примірниках (додаток 3).
Документи, копії яких подавалися до органу ліцензування відповідно до цих Ліцензійних умов, та документи (копії), що підтверджують достовірність даних, зазначених здобувачем ліцензії в документах, що подавалися органу ліцензування, зберігаються ліцензіатом протягом дії ліцензії.
Крім цього, суб'єкт охоронної діяльності зобов'язаний:
1) провадити охоронну діяльність виключно з використанням засобів провадження, зазначених у відомостях, поданих до органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;
2) у разі прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії:
на підставі заяви ліцензіата про зупинення дії власної ліцензії:
- з дати прийняття рішення про зупинення дії ліцензії припинити провадження охоронної діяльності;
- у встановлений у рішенні про зупинення дії ліцензії строк подати до органу ліцензування заяву про відновлення дії ліцензії;
на підставі акта про невиконання розпорядження про усунення порушень цих Ліцензійних умов:
- з дати прийняття рішення про зупинення дії ліцензії припинити провадження охоронної діяльності в частині укладення нових цивільно-правових договорів охорони, прийняття та оформлення на роботу нових працівників;
- вжити заходів щодо виконання в повному обсязі розпорядження про усунення порушень цих Ліцензійних умов;
- у встановлений у рішенні про зупинення дії ліцензії строк подати до органу ліцензування заяву про відновлення дії ліцензії та відомості про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії, а також інформацію (із зазначеними реквізитами) про сплату штрафу, передбаченого Кодексом про адміністративні правопорушення;
у зв'язку з несплатою коштів за видачу ліцензії:
- з дати прийняття рішення про зупинення дії ліцензії припинити провадження охоронної діяльності;
- у встановлений у рішенні про зупинення дії ліцензії строк подати до органу ліцензування заяву про відновлення дії ліцензії та відомості про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії.
Постанова набирає чинності через 2 місяці з дня її опублікування, а саме з 30 червня 2021 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 30.04.2021 N 83.
Установлено, що ліцензіати подають до органу ліцензування документи, зазначені у пп. 2, 21 і 22 п. 6 Ліцензійних умов, з урахуванням змін, затверджених цією постановою, не пізніше ніж протягом 4 місяців з дня її опублікування.

Діє Закон щодо відновлення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації
Президент підписав Закон від 30.03.2021 N 1365-IX "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації".
Документом внесено зміни до п. 72 розд. V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону "Про приватизацію державного і комунального майна", якими уточнено, що тимчасово, на період встановлення Кабміном карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), аукціони із зниженням стартової ціни, аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об'єктів великої приватизації не проводяться.
Раніше відповідною нормою було передбачено, що тимчасово, на період встановлення Кабміном карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), аукціони з продажу об'єктів великої приватизації не проводяться.
Закон набрав чинності 1 травня 2021 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 30.04.2021 N 82.

Підписано Закон щодо соцзахисту у разі настання тимчасової непрацездатності
Президент підписав Закон від 13.04.2021 N 1380-IX "Про внесення зміни до статті 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності".
Законом передбачено надання допомоги по тимчасовій непрацездатності у разі тимчасової непрацездатності на період реабілітації внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві.
Закон набирає чинності з дня введення в дію Закону "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я", а саме 30 червня 2021 року.

Врегульовано окремі питання у сфері надання житлово-комунальних послуг: Закон набрав чинності
Президент підписав Закон від 03.12.2020 N 1060-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг".
Визначено, що структура плати виконавцю комунальної послуги визначається згідно з договором про надання відповідної комунальної послуги, укладеним за вимогами Закону "Про житлово-комунальні послуги".
Споживач щомісяця (або з іншою періодичністю, визначеною договором) вносить однією сумою плату виконавцю комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу та електричної енергії), у тому числі якщо вона складається з окремих складових, передбачених відповідним договором, укладеним відповідно до Закону "Про житлово-комунальні послуги". При цьому виконавці комунальних послуг забезпечують деталізацію інформації щодо складових плати у рахунках споживачів.
Також передбачено, що у разі якщо прибудинкова територія багатоквартирного будинку не оформлена у власність або користування співвласників багатоквартирного будинку, прибирання та інші послуги з обслуговування території навколо такого багатоквартирного будинку можуть бути включені до кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території (у тому числі при визначенні управителя на конкурсних засадах) виключно за згодою споживачів із визначенням на договірних засадах та погодженням з органом місцевого самоврядування меж та площі території, яку співвласники згодні утримувати.
Крім цього, уточнено, що у разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали з виконавцем комунальної послуги відповідний договір (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподілу електричної енергії), з ними укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання.
Такі договори вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем комунальної послуги. При цьому розміщується повідомлення про місце опублікування тексту договору у загальнодоступних місцях на інформаційних стендах та/або рахунках на оплату послуг.
У разі укладення публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг виконавці комунальних послуг розміщують вимоги до якості відповідних послуг згідно із законодавством та іншу необхідну інформацію для кожного багатоквартирного будинку окремо на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на власному веб-сайті. При цьому розміщується повідомлення про місце опублікування таких вимог у загальнодоступних місцях на інформаційних стендах та/або рахунках на оплату послуг.
Закон набрав чинності 1 травня 2021 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 30.04.2021 N 82, за винятком змін в частині положення щодо знаходження, за даними Державного земельного кадастру, прибудинкової території у власності або користуванні співвласників багатоквартирного будинку відповідно до вимог законодавства, що вводяться в дію з 1 січня 2023 року.

Мін'юст створить регіональні Колегії з розгляду скарг у сфері держреєстрації
Мін'юст наказом від 27.04.2021 N 1531/5 вніс зміни до Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції.
Передбачено створення Мін'юстом не лише центральної Колегії, а й регіональних Колегій. Визначено, що центральна Колегія Мін'юсту розглядає усі скарги, розгляд яких належить до компетенції Мін'юсту, крім тих, що за дорученням Міністра юстиції або заступника Міністра юстиції з питань державної реєстрації передано на розгляд регіональної Колегії Мін'юсту.
Також уточнено, що розгляд Колегією скарги здійснюється в такій послідовності:
доповідь посадової особи Мін'юсту чи відповідного територіального органу по суті скарги, відповіді на питання членів Колегії;
надання усних пояснень по суті скарги скаржником, державним реєстратором, іншими особами, запрошеними на засідання Колегії, а також представниками неурядових організацій, що представляють та захищають інтереси бізнесу в Україні, у тому числі представниками Ради бізнес-омбудсмена, відповіді на питання членів Колегії;
обговорення Колегією скарги;
винесення членом Колегії на голосування проєкту рішення за результатом розгляду скарги;
голосування Колегією за результатом розгляду скарги.
Особи, запрошені на засідання Колегії, а також представники неурядових організацій, що представляють та захищають інтереси бізнесу в Україні, мають право бути присутніми на засіданні Колегії виключно під час надання усних пояснень по суті такої скарги.
Посадові особи Мін'юсту чи відповідного територіального органу можуть бути присутні на засіданні Колегії з дозволу головуючого на засіданні Колегії.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 квітня 2021 р. за N 571/36193 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
Установлено, що скарги на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, які надійшли на розгляд до Мін'юсту та рішення за якими Колегією Мін'юсту з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін'юсту не прийнято, можуть за дорученням Міністра юстиції або заступника Міністра юстиції з питань державної реєстрації передаватися на розгляд регіональних колегій Мін'юсту з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін'юсту.

Діють зміни до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи
Нацбанк постановою від 28.04.2021 N 36 затвердив зміни до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України.
Уточнено, що Нацбанк здійснює перевірку якості (достовірності) оцінки:
вартості майна (крім земельних ділянок) шляхом верифікації звітів суб'єктів оціночної діяльності про оцінку майна та/або їх направлення на рецензування до ФДМУ;
грошової вартості земельних ділянок шляхом верифікації звітів суб'єктів оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок та/або їх направлення на рецензування до СРО.
Нацбанк за результатами верифікації звіту суб'єкта оціночної діяльності про оцінку майна (крім земельних ділянок) та/або звіту суб'єкта оціночної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі - звіт про оцінку майна) у разі відмови банку/аудитора від доопрацювання Звіту про результати першого етапу оцінки стійкості банку з метою визначення необхідних рівнів нормативів Н2 і Н3 у встановлені цим Положенням строки:
1) передає за згодою банку звіт про оцінку майна на рецензування до ФДМУ/СРО, якщо за результатами верифікації звіту про оцінку майна Нацбанком установлено, що визначена у звіті про оцінку майна вартість майна не відповідає ринковій вартості та/або звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;
2) здійснює розрахунок величини кредитного ризику, непокритого кредитного ризику, розміру основного капіталу, регулятивного капіталу, значень нормативів Н2 і Н3 банку без урахування/з вирахуванням вартості такого майна згідно з Технічним завданням, якщо:
немає письмової згоди банку на передавання звіту про оцінку майна на рецензування до ФДМУ/СРО;
за результатами рецензування звіту про оцінку майна ФДМУ/СРО встановлено, що звіт про оцінку майна не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті про оцінку майна, після виправлення зазначених недоліків; або звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та/або непрофесійним і не може бути використаний.
Постанова набрала чинності 30 квітня 2021 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному вебсайті Нацбанку від 29.04.2021 р.

Оновлено Положення про покладення спецобов'язків на учасників ринку електроенергії
Кабмін постановою від 28.04.2021 N 439 продовжив дію своєї постанови від 05.06.2019 N 483 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії" до 30 червня 2021 року. Нагадуємо, що зазначена постанова мала діяти до 1 травня 2021 року.
Також викладено у новій редакціїПоложення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.
Це Положення визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов'язків учасниками ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, що передбачають надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів з метою забезпечення стабільності, належної якості та доступності електричної енергії, підтримання належного рівня безпеки її постачання споживачам без загрози першочерговій цілі створення повноцінного ринку електричної енергії, заснованого на засадах вільної конкуренції з дотриманням принципів прозорості та недискримінації.
Постанова набрала чинності 30 квітня 2021 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 30.04.2021 N 83. При цьому нова редакція Положення набирає чинності з 1 червня 2021 року.

Дію Положення про покладення спецобов'язків на суб'єктів ринку природного газу продовжено до 20 травня
Кабмін постановою від 30.04.2021 N 444 продовжив дію своєї постанови від 19.10.2018 N 867 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" до 20 травня 2021 року.
Нагадуємо, що зазначена постанова мала діяти до 1 травня 2021 року.

НКРЕКП визначила планову ставку внеску на регулювання на 2022 рік
НКРЕКП постановою від 28.04.2021 N 730 визначила планову ставку внеску на регулювання на 2022 рік у розмірі 0,099 відсотка.
Внески на регулювання сплачуються суб'єктами господарювання, які зазначені в Реєстрі суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП незалежно від форм власності, зокрема:
з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії;
з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку, із забезпечення купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом, трейдерської діяльності;
з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), надання послуг установки LNG, постачання природного газу;
з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом;
з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках, включаючи установки для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);
з централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами).

Зміни до Положення про Систему BankID Нацбанку
Нацбанк постановою від 27.04.2021 N 35 затвердив зміни до Положення про Систему BankID Національного банку України.
Положення доповнено нормами, згідно з якими абонент-ідентифікатор зобов'язаний здійснювати багатофакторну автентифікацію користувача за кожним електронним запитом на електронну дистанційну ідентифікацію до моменту передавання персональних даних такого користувача через Систему BankID Національного банку.
Абонент-ідентифікатор має право надавати електронні підтвердження електронної дистанційної ідентифікації на електронні запити на електронну дистанційну ідентифікацію виключно щодо користувачів, які на дату отримання абонентом-ідентифікатором запиту на електронну дистанційну ідентифікацію є клієнтами абонента-ідентифікатора та мають діючі договірні відносини з ним.
Абоненту-ідентифікатору забороняється надавати електронні підтвердження електронної дистанційної ідентифікації щодо користувачів, які припинили договірні відносини з банком, але мають технологічний доступ до свого облікового запису в каналах дистанційного банківського обслуговування.
Постанова набрала чинності 1 травня 2021 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному вебсайті Нацбанку від 30.04.2021 р.
Банки України - абоненти-ідентифікатори Системи BankID Національного банку України мають привести свою діяльність у відповідність до вимог вищезгаданих норм не пізніше 1 липня 2021 року.


АВК-5 купить от производителя:

Лицензия АВК-5 за 1 час: копия на e-mail, оригинал почтой.
АВК-5 на 2 ПК =9150 грн. с обновлением (1 год)
АВК-5 на 1 ПК =3294 грн.(дополнительное рабочее место)
обновление АВК-5 второй год =4500 грн.
Сборник ДБН, ДСТУ "Зодчий" в дополнение к "АВК-5"
Подробнее про АВК-5....