Лицензионная АВК-5. Бесплатно установка, обучение, обновление.

alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.6.2.
Стоимость 9150 грн. с НДС.
Стоимость одного дополнительного рабочего места 3294 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 4500 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.6.2. и далее, 1 год)
Сборник ДБН, ДСТУ "Зодчий" в дополнение к "АВК-5"
Подробнее...

03.12.2021

Внесено зміни до Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Положення про порядок розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката
Рада адвокатів України рішенням від 03.07.2021 N 64 внесла зміни до Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.
Розгляд скарг на рішення КДКА регіону про порушення дисциплінарної справи, про відмову в порушенні дисциплінарної справи, клопотання адвоката про вжиття заходів забезпечення розгляду скарги у ВКДКА відбувається на засіданні ВКДКА без участі сторін дисциплінарної справи.

Міндовкілля перевірить у 2022 році 57 суб'єктів господарювання
Міндовкілля наказом від 30.11.2021 N 786 затвердило річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та виробництва особливо небезпечних хімічних речовин на 2022 рік.
До річного плану включено 57 суб'єктів господарювання.
Планові заходи державного нагляду (контролю) можуть здійснюватися одночасно за місцезнаходженням та/або будь-яким місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділах, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом, протягом строку здійснення одного планового заходу незалежно від адреси, зазначеної в річному плані.

Визначено порядок проведення зондування на ринках капіталу
НКЦПФР рішенням від 23.09.2021 N 823 затвердила Положення про проведення зондування на ринках капіталу.
Положення визначає порядок проведення зондування на ринках капіталу, зокрема порядок отримання згоди на передачу інсайдерської інформації особі, стосовно якої проводиться зондування потенційному інвестору, обов'язки особи, стосовно якої проводиться зондування, а також порядок передачі інформації про зондування ринків капіталу та ведення обліку документів про зондування ринків капіталу.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 25 листопада 2021 р. за N 1537/37159 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Уточнено порядок внесення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату подання про анулювання свідоцтва нотаріуса
Мін'юст наказом від 23.11.2021 N 4198/5 затвердив зміни до Порядку внесення Міністерством юстиції України, територіальними органами Міністерства юстиції або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату.
Передбачено збільшення строку внесення подання Мін'юсту, територіального органу Мін'юсту або Нотаріальної палати про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату - до 45 днів з дня встановлення підстав для анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.
Раніше строк внесення подання становив 30 днів з дня встановлення підстав для анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, а у разі витребовування додаткової інформації такий строк міг бути продовжений за вмотивованим поданням до 45 днів за погодженням начальника територіального органу Мін'юсту або територіального уповноваженого Нотаріальної палати.
Згідно з Порядком подання розглядається Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату не більше 6 місяців з дня його надходження та з урахуванням строку, передбаченого п. 8 ч. 1 ст. 291 Закону "Про нотаріат". Змінами передбачено, що цей строк може бути продовжений за обґрунтованим рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату.
Оскарження подання в судовому порядку не перешкоджає його розгляду Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 01 грудня 2021 р. за N 1555/37177 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Державна служба якості освіти затвердила план перевірок на 2022 рік
Державна служба якості освіти наказом від 30.11.2021 N 01-11/88 затвердила Річний план здійснення Державною службою якості освіти України заходів державного нагляду (контролю) на 2022 рік у сферах надання освітніх послуг у системі дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.
До Річного плану включено 209 суб'єктів господарювання.

Затверджено нову форму Звіту про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання
Держстат наказом від 25.06.2021 N 169 затвердив форму державного статистичного спостереження N 1-зерно (місячна) "Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання", яка вводиться в дію, починаючи зі звіту за січень 2022 року.
Зазначена форма державного статистичного спостереження поширюється на юросіб, відокремлені підрозділи юросіб відповідно до затвердженої методології.

Діють зміни до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в національній валюті
З метою забезпечення виконання Закону від 30.06.2021 N 1587-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи" Нацбанк постановою від 30.11.2021 N 126 затвердив зміни до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті.
Інструкцію доповнено положеннями, відповідно до яких заява про відкриття кореспондентського рахунку в Нацбанку, картка зі зразками підписів та інші документи, передбачені в п. 6 гл. 1 розд. II Інструкції (далі - документи), подаються до Нацбанку в паперовій формі або у вигляді електронних копій.
Заява про відкриття кореспондентського рахунку в Нацбанку, картка зі зразками підписів мають бути підписані власноручним підписом керівника банку / філії іноземного банку.
Підписи осіб, уповноважених розпоряджатися кореспондентським рахунком, які зазначені в картці зі зразками підписів, що подається:
у паперовій формі, мають бути засвідчені нотаріально або підписом уповноваженого працівника Нацбанку;
у вигляді електронної копії, мають бути засвідчені в паперовій формі власноручним підписом керівника банку / філії іноземного банку.
Електронні копії документів, що подаються до Нацбанку, мають містити КЕП керівника банку / філії іноземного банку і кваліфіковану електронну печатку установи (за наявності) та створюватися шляхом сканування з документів у паперовій формі з урахуванням таких вимог:
документ сканується у файл формату pdf;
сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
роздільна здатність сканування має бути не нижче ніж 300 dpi.
Електронні копії документів надсилаються до Нацбанку засобами системи електронної пошти Нацбанку.
Постанова набрала чинності 3 грудня 2021 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному вебсайті Нацбанку 02.12.2021 р.

До плану перевірок МВС на 2022 рік включено 96 суб'єктів господарювання
МВС наказом від 25.11.2021 N 859 затвердило Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ України на 2022 рік.
До плану включено 96 суб'єктів господарювання.

Укртрансбезпека затвердила план перевірок на 2022 рік
Укртрансбезпека наказом від 23.11.2021 N 887 затвердила план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з безпеки на транспорті на 2022 рік.
До плану включено 1115 суб'єктів господарювання.

Перевірки ДСНС-2022: до річного плану увійшло майже 55 тисяч суб'єктів господарювання
ДСНС наказом від 30.11.2021 N 786 затвердила Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) ДСНС на 2022 рік.
До Річного плану включено 54856 суб'єктів господарювання.


АВК-5 купить от производителя:

Лицензия АВК-5 за 1 час: копия на e-mail, оригинал почтой.
АВК-5 на 2 ПК =9150 грн. с обновлением (1 год)
АВК-5 на 1 ПК =3294 грн.(дополнительное рабочее место)
обновление АВК-5 второй год =4500 грн.
Компьютерная база всех ДБН, ДСТУ "Зодчий" в дополнение к "АВК-5"
Подробнее про АВК-5....