Програмне забезпечення для будівельників

Кошторисний комплекс АВК-5 (9150 грн) Редакція 3.7.1. /ліцензія/

alt

АВК-5 купити від виробника:
Ліцензія АВК5 за 1 годину: копія на e-mail, оригінал поштою.
9150 грн. АВК-5 на 2 ПК + оновлення (1 рік)
3294 грн. АВК-5 на 1 ПК (додаткове робоче місце)
4500 грн. оновлення, другий рік

Збірник ДБН, ДСТУ "Зодчий" Держбуд України рекомендує в додаток до "АВК-5"
Детальніше...

11.07.2022

Нова процедура тимчасового зупинення дії ліцензії на провадження профдіяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках під час воєнного стану
НКЦПФР визначила нову процедуру тимчасового зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках у період воєнного стану. Про це йдеться у рішенні НКЦПФР від 04.08.2022 N 1056, в якому визначено підстави та випадки, достатні для тимчасового зупинення дії ліцензії під час воєнного стану, послідовність дій при зупиненні дії ліцензії, строки зупинення, обмеження, що накладаються на діяльність профучасника, а також умови для відновлення дії ліцензії. Водночас рішення НКЦПФР від 09.05.2022 N 350 "Щодо тимчасового порядку зупинення дії ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку капіталу та організованих товарних ринках" визнано таким, що втратило чинність. Разом з тим, ліцензіати (крім банків) зобов'язані протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності рішенням N 1056 надати до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку у довільній формі інформацію щодо громадянства / реєстрації осіб, зазначених у абз. 8 - 12 п. 3 цього рішення, станом на дату набрання ним чинності. У разі якщо станом на дату подання зазначеної інформації в неї відбулися зміни, про що стало відомо ліцензіату, до НКЦПФР має бути подана інформація із врахуванням таких змін. Рішення N 1056 набрало чинності 8 серпня 2022 року.

Розширено дію Порядку подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації"
Кабмін постановою від 09.08.2022 N 885 вніс зміни до Порядку подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації в частині розширення його дії. Так, уточнено, що дія цього Порядку поширюється на фізичних та юридичних осіб, об'єкти нерухомого майна яких знищено або пошкоджено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, з 19 лютого 2014 р., що є датою початку тимчасової окупації Російською Федерацією окремих територій України відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України". Водночас визначено, що реєстр пошкодженого та знищеного майна містить інформацію про пошкоджене та знищене майно: з 19 лютого 2014 р., що є датою початку тимчасової окупації Російської Федерацією окремих територій України відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону до дня введення воєнного стану Указом Президента від 24.02.2022 N 64 "Про введення воєнного стану в Україні"; з дня введення воєнного стану Указом Президента від 24.02.2022 N 64. Нагадуємо, що до цього дія Порядку поширювалася на фізичних та юридичних осіб, об'єкти нерухомого майна яких знищено або пошкоджено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, з моменту введення воєнного стану Указом Президента від 24.02.2022 N 64.

Внесено зміни до Національного стандарту "Загальні засади оцінки майна і майнових прав"
Кабмін постановою від 09.08.2022 N 886 вніс зміни до Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", згідно з якими уточнено, що: звіт про оцінку майна складається в електронній та паперовій формі, якщо складання звіту про оцінку майна в паперовій формі передбачено нормативно-правовими актами з оцінки майна або договором на проведення оцінки майна, та може складатися в повній або стислій формі; документи та інші інформаційні матеріали, зібрані оцінювачами у процесі проведення оцінки майна, разом із звітом про оцінку майна зберігаються в електронній формі в оцінювачів, які безпосередньо складали звіт про оцінку майна, та архіві суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання протягом 3 років від дати складання такого звіту, якщо більший строк не встановлено законодавством. Також визначено, що звіт про оцінку майна в електронній формі складається та підписується всіма оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, та керівником суб'єкта оціночної діяльності або уповноваженою ним особою шляхом накладення їх кваліфікованого електронного підпису з урахуванням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

Сплата штрафів за порушення вимог до реклами вакансій: визначено процедуру
Кабмін постановою від 05.08.2022 N 863 затвердив Порядок сплати рекламодавцями до державного бюджету штрафів за порушення вимог Закону України "Про рекламу" щодо реклами послуг із працевлаштування. Порядком визначено, що штраф сплачується на підставі розпорядчого документа (розпорядження, постанови) Держпраці про накладення штрафів за порушення вимог ст. 241 Закону щодо реклами послуг із працевлаштування, прийнятого на підставі акта перевірки. Рекламодавці сплачують штраф у державний бюджет за місцем їх державної реєстрації як юросіб або ФОП на рахунки, відкриті в органах Казначейства. Штраф сплачується в 15-денний строк з дня вручення або отримання поштою (рекомендованим листом) розпорядчого документа. У разі несплати рекламодавцем накладеного на нього штрафу протягом 15-ти календарних днів з дня вручення або отримання поштою (рекомендованим листом) розпорядчого документа, якщо такий розпорядчий документ не був оскаржений до органу державного нагляду (контролю) та/або в судовому порядку і залишений в силі, сума штрафу стягується в судовому порядку.

Врегульовано питання інвентаризації земель, на яких розміщені меліоративні мережі або їх складові частини
Кабмін постановою від 05.08.2022 N 866 вніс зміни до Порядку проведення інвентаризації земель, згідно з якими, зокрема: розширено перелік об'єктів інвентаризації земель. До зазначеного переліку включено землі, на яких розміщені меліоративні мережі або їх складова частина (складові частини); вихідними даними для проведення інвентаризації земель, державної інвентаризації земель та земельних ділянок також є відомості про меліоративну мережу або її складову частину (складові частини), надані замовником документації із землеустрою та/або Держрибагентством; підставою для проведення інвентаризації земель у разі, коли об'єктом інвентаризації є земельні ділянки, на яких розміщені меліоративні мережі або їх складова частина (складові частини), або у разі прийняття організацією водокористувачів рішення про включення додаткової земельної ділянки до території обслуговування є договір, укладений між замовником технічної документації та виконавцем.

Мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров'я на роботі у доменному виробництві зазнали змін
Мінекономіки наказом від 15.07.2022 N 2120 затвердило зміни до Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров'я на роботі у доменному виробництві. Зокрема, визначено, що вимоги стосовно проєктування будівель, споруд, технологічного обладнання, устаткування та їх конструкцій, що експлуатуються у доменних цехах, зокрема, під час їх будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення визначаються державними будівельними нормами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва. Суб'єкти та об'єкти нормування у будівництві визначаються Законом "Про будівельні норми. Крім цього, уточнено, що - кількість та конструкція люків на газових затворах повинна забезпечувати можливість огляду засипних апаратів й відповідати проєктній документації. Раніше було передбачено, що для забезпечення огляду запасних апаратів на газових затворах повинні бути зроблені люки: для печей з обсягом понад 1000 м3 - не менше чотирьох, а для печей з обсягом менше 1000 м3 - не менше двох. Люки повинні мати діаметр не менше 600 мм; - конструкція кожуху верху шахт доменних печей повинна забезпечувати можливість виконання ремонтних робіт. Раніше було передбачено, що на кожусі верху шахт доменних печей повинні бути влаштовані спеціальні круглі люки із заглушками, що знімаються для виконання ремонтних робіт. На діючих доменних печах, де такі люки відсутні, вони повинні бути зроблені при чергових капітальних ремонтах II розряду; - насосні станції доменних печей, крім основних, повинні бути обладнані резервними насосами з електроприводами і резервними трубопроводами до печей. Основні та резервні насосні станції, джерела їх живлення і водонапірні башти за їх кількістю та влаштуванням повинні забезпечувати продуктивне охолодження доменних печей до їх зупинки (припинення дуття і випуск чавуну і шлаку) й відповідати проєктній документації. Раніше було передбачено, що насосні станції доменних печей, крім основних, повинні бути обладнані резервними насосами з електроприводами і резервними трубопроводами до печей. Живлення цих приводів повинно здійснюватися не менше, як від двох незалежних джерел. Крім того, насосні станції треба обладнати резервними водонапірними баштами або резервними насосами (рівної потужності з основними) з приводами (від турбіни, дизелів, авіамотору), що вмикаються автоматично при аварійному вимкненні електроенергії приводів насосних станцій. Обсяг водонапірних башт повинен забезпечити охолодження печей до введення в дію насосів або ж до зупинки доменних печей (припинення дуття і випуск чавуну і шлаку); - в верхній і нижній частинах пилоуловлювачів повинні бути розміщені отвори-лази. Їх конструкція повинна забезпечувати безпеку працівників й відповідати проєктній документації. Раніше було передбачено, що в верхній і нижній частинах пилоуловлювачів повинні бути розміщені отвори-лази діаметром не менше 600 мм; - установки придоменної грануляції шлаку повинні мати в своєму складі технологічні лінії, що за кількістю та влаштуванням забезпечують безпечне обслуговування, ремонт та роботу цих ліній. Раніше було передбачено, що установки придоменної грануляції шлаку повинні мати в своєму складі дві незалежні технологічні лінії (робочу і резервну), що забезпечують безпечне обслуговування і ремонт однієї (резервної) лінії при роботі іншої (робочої) лінії. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 03 серпня 2022 р. за N 875/38211 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Здійснення фітосанітарних заходів та процедур в умовах воєнного стану: Уряд уточнив особливості
Кабмін постановою від 05.08.2022 N 867 вніс зміни до своєї постанови від 01.04.2022 р. N 398 "Деякі питання здійснення фітосанітарних заходів та процедур в умовах воєнного стану", згідно з якими, зокрема, передбачено, що на період воєнного стану: територіальні органи Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснюють свої повноваження за принципом екстериторіальності. Особа має право звертатися для отримання документів, адміністративних послуг та проведення фітосанітарних процедур у сфері карантину та захисту рослин до будь-якого територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також звертатися для проведення фітосанітарної експертизи (аналізу) до будь-якої фітосанітарної лабораторії, включеної до Переліку фітосанітарних лабораторій, за її вибором; фітосанітарні процедури не здійснюються на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) згідно з переліком територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), передбаченим Порядком надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам; документи для здійснення фітосанітарних заходів та процедур у сфері карантину рослин подаються особою до територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в електронній або паперовій формі шляхом звернення до державного фітосанітарного інспектора, відповідального за відповідну зону обслуговування. Також уточнено особливості здійснення фітосанітарних заходів та процедур у період воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Підписано Закон щодо звільнення від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінзвітності у період дії воєнного стану
Президент підписав Закон від 19.07.2022 N 2436-IX, яким вносяться зміни до Закону "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" щодо звільнення від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни. Законом визначено, що у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом 3 місяців після його припинення чи скасування особи, відповідальні за своєчасне і у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності, звільняються від відповідальності за порушення строків оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави та консолідованим звітом про платежі на користь держави, складення та оприлюднення яких передбачено законодавством; Юрособи, які відповідно до законодавства зобов'язані оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними звітами, що зазначені вище, оприлюднюють таку звітність у повному обсязі згідно із законодавством протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Внесено зміни до форм розпорядчих документів, складених за результатами перевірок дотримання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки
МВС наказом від 20.07.2022 N 447 затвердило зміни до деяких форм розпорядчих документів, складених за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, затверджених наказом МВС від 17.01.2019 N 22, з метою їх приведення у відповідність до чинного законодавства. Зокрема, викладено у новій редакції перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, які застосовуються до компаній, підприємств та організацій енергетичної галузі, який є додатком до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. Також внесено зміни безпосередньо до зазначеного Акта, зокрема в частині уточнення і доповнення переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) та переліку нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю). Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 серпня 2022 р. за N 876/38212 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Надання електронних публічних послуг в автоматичному режимі: визначено механізм
Кабмін постановою від 05.08.2022 N 868 затвердив Порядок надання електронних публічних послуг в автоматичному режимі. Цей Порядок визначає механізм надання електронних публічних послуг, що надаються в автоматичному режимі програмними засобами інформаційно-комунікаційних систем, без додаткового опрацювання суб'єктами надання електронних публічних послуг у режимі реального часу або з відкладеною умовою на підставі заяв (звернень, запитів) суб'єктів звернення, поданих в електронній формі з використанням засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - Портал Дія). Суб'єктом звернення може бути фізособа, ФОП, юрособа, інша особа, яка звертається за отриманням електронних публічних послуг в автоматичному режимі. Заяви (звернення, запити) на отримання електронних публічних послуг в автоматичному режимі формуються суб'єктами звернення на Порталі Дія після проходження ними електронної ідентифікації та автентифікації, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованих електронних підпису та печатки, а також інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу. Заяви (звернення, запити) формуються засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття їх змісту, відповідно до відомостей, передбачених заявами (зверненнями, запитами) щодо надання електронних публічних послуг в автоматичному режимі. За результатами проведення перевірки відомостей, що містяться в заявах (запитах, зверненнях), програмним забезпеченням відповідних інформаційно-комунікаційних систем надсилаються до Порталу Дія повідомлення про можливість надання електронної публічної послуги в автоматичному режимі. У разі наявності можливості надання електронної публічної послуги в автоматичному режимі відповідна інформаційно-комунікаційна система забезпечує надання такої послуги з подальшим надсиланням до Порталу Дія інформаційного повідомлення про результат розгляду заяви (звернення, запиту) для забезпечення інформування суб'єкта звернення. Результати надання електронних публічних послуг (виписки, витяги тощо) за наявності надсилаються до Порталу Дія для забезпечення доступу суб'єктів звернення до результатів розгляду заяв (звернень, запитів).

Застосування міжнародного стандарту ISO 20022 для безготівкових розрахунків в нацвалюті: роз'яснення Нацбанку
Нацбанк у своєму листі від 21.07.2022 N B/57-0013/54220 надав роз'яснення щодо застосування міжнародного стандарту ISO 20022 для безготівкових розрахунків в національній валюті. Цей документ носить рекомендаційний характер та розроблений для розуміння працівниками надавача платіжних послуг, які задіяні в процесах ініціювання та виконання платіжних операцій (наприклад: операціоніст; бухгалтер), та користувачами, які задіяні в процесі ініціювання платіжних операцій (наприклад: бухгалтер юрособи; особа, яка веде бухгалтерський облік ФОП), загальних положень використання методології стандарту ISO 20022 "Фінансові послуги - Універсальна схема повідомлень фінансової індустрії" для безготівкових розрахунків в національній валюті. Документ роз'яснює: загальні положення, описані в документах Нацбанку з питань імплементації стандарту ISO 20022, та окремі норми, встановлені в нормативно-правових актах Нацбанку з питань здійснення безготівкових розрахунків в національній валюті користувачів платіжних послуг та виконання міжбанківських платіжних операцій в національній валюті; порядок можливих дій платників, отримувачів і стягувачів (клієнтів) та надавачів платіжних послуг (агентів) при ініціюванні та виконанні платіжних операцій з використанням електронних повідомлень стандарту ISO 20022. Стандарт ISO 20022 - методологія опису бізнес-процесів, що супроводжуються обміном електронними фінансовими повідомленнями, та проектування схем і форматів цих повідомлень. Методологія стандарту ISO 20022 передбачає проектування технологічно нейтральних форматів та схем обміну електронних повідомлень, що забезпечує високий рівень операційної сумісності між різними автоматизованими системами, які обробляють повідомлення, що спроектовані за цією методологією. Результатом застосування методології ISO 20022 є побудова формалізованого опису бізнес-процесів і створення форматів та схем обміну електронними повідомленнями, що забезпечують реалізацію бізнес-процесів.

Змінено строки подання звітних даних та інших відомостей до НКЦПФР профучасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків
НКЦПФР рішенням від 04.08.2022 N 1055 внесла зміни до свого рішення від 23.04.2022 N 314 "Про подання професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків звітних даних та інших відомостей до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку під час дії воєнного стану", згідно з якими уточнено, що: - з дня набрання чинності Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні" від 27 липня N 2463-IX (далі - Закон) подання професійними учасниками ринків капіталу, їх об'єднаннями та професійними учасниками організованих товарних ринків звітних даних та інших відомостей, інформації та документів до НКЦПФР здійснюється згідно переліку, у порядку та строки відповідно до вимог, установлених відповідними нормативно-правовими актами НКЦПФР, за винятком подання фінансової звітності та довідки щодо відомостей про аудиторський звіт, що входять до складу відповідних звітних даних, які можуть бути подані протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період їх неподання; - подання професійними учасниками ринків капіталу, їх об'єднаннями звітних даних та інших відомостей, інформації та документів, що станом на день набрання чинності Законом не були ними поданими до НКЦПФР згідно переліку, у порядку та строки, встановлені відповідними нормативно-правовими актами НКЦПФР, повинно бути здійснено протягом 60 календарних днів з дня набрання чинності Законом за весь період їх неподання, за винятком подання фінансової звітності та довідки щодо відомостей про аудиторський звіт, що входять до складу відповідних звітних даних, які можуть бути подані протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період їх неподання; - подання професійними учасниками організованих товарних ринків відомостей, інформації та документів (крім звітних даних), що станом на день набрання чинності Законом не були ними поданими до НКЦПФР згідно вимог відповідних нормативно-правових актів НКЦПФР, повинно бути здійснено протягом 60 календарних днів з дня набрання чинності Законом; - подання професійними учасниками організованих товарних ринків звітних даних, що станом на день набрання чинності Законом не були ними поданими до НКЦПФР згідно вимог рішення НКЦПФР від 13.01.2022 N 3 "Про затвердження Положення про порядок складання, подання та оприлюднення товарними біржами звітних даних", повинно бути здійснено у такі строки: щомісячні звітні дані за липень - грудень 2021 року, січень - серпень 2022 року, - протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом; щорічні звітні дані за 2021 рік - протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом. Подання фінансової звітності та довідки щодо відомостей про аудиторський звіт, що входять до складу відповідних звітних даних, може бути здійснено протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період їх неподання. Першим звітним періодом подання до НКЦПФР звітних даних є: для щоденних звітних даних - шістдесят перший календарний день, наступний за днем набрання чинності Законом; для нерегулярних звітних даних - шістдесят перший календарний день, наступний за днем набрання чинності Законом. Рішення набирає чинності з дня його опублікування на офіційному вебсайті НКЦПФР.

Нацбанк встановив додаткові вимоги щодо етичної поведінки при врегулюванні простроченої заборгованості
Нацбанк постановою від 04.08.2022 N 170 затвердив Положення про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки). Це Положення розроблено відповідно до вимог Законів "Про Національний банк України", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про споживче кредитування", з метою захисту прав та законних інтересів споживача фінансових послуг, його близької особи, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя, третьої особи, взаємодія з якою передбачена договором про споживчий кредит або іншим договором, передбаченим у ч. 2 ст. 3 Закону "Про споживче кредитування", та яка надала згоду на таку взаємодію (далі - інша особа), і встановлює: порядок отримання кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією, фізичною або юридичною особою, залученою на договірних засадах для виконання окремих функцій або процесів у межах здійснення колекторської діяльності, уключаючи для безпосередньої взаємодії із споживачем фінансових послуг та іншою особою, згоди на взаємодію при врегулюванні простроченої заборгованості; додаткові вимоги та обмеження щодо порядку здійснення взаємодії із споживачем фінансових послуг, іншою особою при врегулюванні простроченої заборгованості. Постанова набрала чинності 5 серпня 2022 року. Небанківські фінансові установи, що відповідно до законодавства України мають право надавати кошти в позику, уключаючи на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу, колекторські компаніям мають протягом 2 місяців із дня набрання чинності цією постановою привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення. Банки України протягом 3 місяців із дня набрання чинності цією постановою мають привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення.

З 8 серпня скасовано низку обмежень стосовно здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках
НКЦПФР скасувала низку обмежень стосовно здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, запроваджених раніше у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану. Про це йдеться у рішенні НКЦПФР від 04.08.2022 N 1053, яким, зокрема, передбачено визнання таким, що втратило чинність, рішення НКЦПФР від 08.03.2022 N 144 "Про упорядкування проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану". Рішення N 1053 набрало чинності 8 серпня 2022 року.

Підписано Закон щодо особливостей провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи в умовах воєнного чи надзвичайного стану
Президент підписав Закон від 01.07.2022 N 2345-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи в умовах воєнного чи надзвичайного стану та на тимчасово окупованих територіях". Законом, зокрема, передбачено, що заява про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, може бути подана батьками або одним з них, їхніми представниками, членами сім'ї, опікуном, піклувальником, особою, яка утримує та виховує дитину, або іншими законними представниками дитини до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника. Заява про встановлення факту смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, може бути подана членами сім'ї померлого, їхніми представниками або іншими заінтересованими особами (якщо встановлення факту смерті особи впливає на їхні права, обов'язки чи законні інтереси) до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника. Справи про встановлення факту народження або смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, розглядаються невідкладно з дня надходження відповідної заяви до суду. У рішенні про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків. Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, підлягає негайному виконанню. Рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, може бути оскаржено в загальному порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом. Оскарження рішення не зупиняє його виконання. Копія судового рішення видається учасникам справи негайно після його ухвалення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження або смерті особи. Також передбачено, що заявники у справах за заявами про встановлення факту народження або смерті, поданих у зв'язку із воєнним станом, надзвичайним станом, збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, звільняються від сплати судового збору. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.