alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.5.2.
Стоимость 9150 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 3294 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 4500 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.5.3. и далее, 1 год)
Подробнее...

Новини законодавства

14.08.2020

Визначено порядок подання до НКЦПФР адміністративних даних щодо діяльності управителів
НКЦПФР рішенням від 09.07.2020 N 346 затвердила Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Це Положення визначає склад, строки та порядок подання до НКЦПФР адміністративних даних фінансовими установами, які проваджують професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.
Дія Положення поширюється на юросіб, які проваджують професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, у тому числі тих, які мали право відповідно до законодавства на провадження зазначеної професійної діяльності або господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" протягом періоду, за який подаються адміністративні дані, на підставі відповідної ліцензії.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 серпня 2020 р. за N 757/35040 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено нову уніфіковану форму акта перевірки додержання аконодавства у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом
Мінінфраструктури наказом від 15.04.2020 N 235 затвердило:
Уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості);
Форму припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості);
Форму розпорядження щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 03 серпня 2020 р. N 740/35023 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нацбанк створив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг
Нацбанк рішенням від 29.07.2020 N 498-рш створив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг, а також затвердив Положення про нього.
Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг є спеціально створеним колегіальним органом, якому Правління Нацбанку делегувало окремі повноваження щодо здійснення нагляду за учасниками ринків небанківських фінансових послуг та регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг, валютного нагляду, державного регулювання і нагляду у сфері фінансового моніторингу.
Основними завданнями Комітету є:
- забезпечення стабільності й надійності ринків небанківських фінансових послуг України, а також захист прав споживачів фінансових послуг, що надаються учасниками ринків небанківських фінансових послуг;
- вирішення питань нагляду та регулювання ринків небанківських фінансових послуг України;
- визначення тенденцій розвитку ринків небанківських фінансових послуг і надання (за потреби) відповідних пропозицій Правлінню Нацбанку;
- забезпечення координації роботи підрозділів нагляду за ринками небанківських фінансових послуг, вдосконалення обміну інформацією, роботи підрозділів нагляду за ринками небанківських фінансових послуг, подальшого розвитку процедур своєчасного й ефективного прийняття рішень і реагування щодо діяльності ринків небанківських фінансових послуг;
- застосування заходів впливу / штрафних санкцій за порушення:
юридичними/фізичними особами, які надають одну чи кілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, крім банків та об'єктів нагляду (оверсайта);
небанківськими фінансовими групами законодавства в сфері фінансових послуг, захисту прав споживачів фінансових послуг, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, застосування спеціальних персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), нормативно-правових актів Нацбанку;
- сприяння вдосконаленню законодавчого забезпечення для здійснення нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг, валютного нагляду, державного регулювання та нагляду в сфері фінансового моніторингу, захисту прав споживачів фінансових послуг, надання рекомендацій щодо внесення змін до нормативно-правових актів Нацбанку;
- забезпечення реалізації функцій Нацбанку в сфері реєстрації та ліцензування учасників ринків фінансових послуг;
- забезпечення реалізації функцій Нацбанку в сфері захисту прав споживачів фінансових послуг.
Рішення набрало чинності з дня його прийняття, а саме 29 липня 2020 року.

Установлено вимоги до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров'я харчових продуктів
МОЗ наказом від 15.05.2020 N 1145 затвердило Вимоги до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров'я харчових продуктів.
Ці Вимоги застосовуються до тверджень про поживну цінність та тверджень про користь для здоров'я, що використовується у маркуванні, представленні або рекламі, призначених для кінцевого споживача харчових продуктів, які виробляються в Україні, перебувають в обігу, ввозяться (пересилаються) на митну територію України.
Вимоги до дієтичних добавок та продуктів дитячого харчування встановлено Гігієнічними вимогами до дієтичних добавок, Гігієнічними вимогами до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх якості та цими Вимогами.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 серпня 2020 р. за N 745/35028 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Установлено, що харчові продукти, які відповідали вимогам законодавства, що діяло до набрання чинності цим наказом, проте не відповідають вимогам цього наказу, можуть ввозитися на митну територію України, вироблятися і вводитися в обіг протягом 3 років після набрання чинності цим наказом. Такі харчові продукти можуть перебувати в обігу до настання кінцевої дати споживання, закінчення строку придатності, мінімального терміну придатності, дати "вжити до".