Програмне забезпечення для будівельників

Кошторисний комплекс АВК-5 (9150 грн) Редакція 3.7.0 /ліцензія/

alt

АВК-5 купити від виробника:
Ліцензія АВК5 за 1 годину: копія на e-mail, оригінал поштою.
9150 грн. АВК-5 на 2 ПК + оновлення (1 рік)
3294 грн. АВК-5 на 1 ПК (додаткове робоче місце)
4500 грн. оновлення, другий рік

Збірник ДБН, ДСТУ "Зодчий" Держбуд України рекомендує в додаток до "АВК-5"
Детальніше...

27.06.2022

Відтерміновано введення в дію окремих положень Закону про публічні закупівлі щодо подання електронних скарг
Президент підписав Закон від 19.06.2022 N 2311-IX "Про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель" щодо процедури розгляду скарг", яким передбачено відтермінування введення в дію окремих положень Закону "Про публічні закупівлі", згідно з якими:
суб'єкт оскарження подає скаргу в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису, що вважається таким відповідно до Закону "Про електронні довірчі послуги", шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, в яких зазначається у повному обсязі інформація, передбачена ч. 5 ст. 18 Закону "Про публічні закупівлі";
інформація, документи та інші матеріали, які суб'єкт оскарження та/або замовник вважають необхідними долучити до розгляду скарги, подаються в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису, що вважається таким відповідно до Закону "Про електронні довірчі послуги", шляхом заповнення електронних форм з окремими полями.
Зазначені положення водяться в дію через 6 місяців з дня припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану, а не з 25 червня 2022 року, як це було передбачено раніше.
Закон N 2311-IX набрав чинності 25 червня 2022 року.

Особливості підтримання ліквідності банків під час воєнного стану: діють зміни до постанови Нацбанку
Нацбанк постановою від 23.06.2022 N 130 вніс зміни до своєї постанови від 24.02.2022 N 22 "Про особливості підтримання ліквідності банків у період дії воєнного стану", згідно з якими визначено, що процентна ставка за кредитами рефінансування, наданими строком понад 90 днів з урахуванням особливостей постанови N 22 (далі - кредити строком понад 90 днів), у разі зміни облікової ставки Нацбанку підлягає коригуванню протягом строку користування такими кредитами.
Умовою надання кредиту строком понад 90 днів є згода банку, зазначена в заявці банку на участь у тендері з підтримання ліквідності банків, на коригування процентної ставки в разі зміни облікової ставки Нацбанку.
Процентна ставка за кредитами строком понад 90 днів:
1) визначається з урахуванням сталої величини, розмір якої встановлюється окремим рішенням Правління Нацбанку. Стала величина є незмінною протягом усього строку користування кредитом строком понад 90 днів;
2) установлюється під час проведення:
кількісного тендера з підтримання ліквідності банків на рівні облікової ставки плюс стала величина;
процентного тендера з підтримання ліквідності банків на рівні, який не може бути нижче ніж облікова ставка плюс стала величина.
Нацбанк у разі зміни облікової ставки Нацбанку не пізніше наступного робочого дня від дня прийняття рішення про зміну облікової ставки Нацбанку надсилає банку повідомлення щодо зміни процентної ставки за кредитом строком понад 90 днів.
Банк не пізніше наступного робочого дня від дня отримання повідомлення щодо зміни процентної ставки за кредитом строком понад 90 днів надсилає Нацбанку повідомлення про згоду щодо зміни процентної ставки за кредитом строком понад 90 днів.
Нацбанк ініціює в строки, визначені у вимозі Нацбанку, дострокове виконання банком зобов'язань за кредитом строком понад 90 днів у разі неотримання / несвоєчасного отримання повідомлення від банку про згоду щодо зміни процентної ставки за кредитом строком понад 90 днів або відмови банку від зміни процентної ставки.
Нацбанк із третього робочого дня від дня прийняття рішення щодо зміни облікової ставки Нацбанку нараховує проценти за користування кредитом строком понад 90 днів за новою процентною ставкою.
Сумарна заборгованість за кредитами строком понад 90 днів визначається як сума всіх кредитів строком понад 90 днів, наданих банку відповідно до постанови N 22 та неповернутих на момент здійснення розрахунку вартості пулу, уключаючи проценти за користування ними, розраховані за поточною процентною ставкою процентів, що підлягають сплаті в кінці поточного календарного місяця та в наступні 3 календарних місяці користування кредитами строком понад 90 днів, але не більше ніж за фактичний період часу, що залишився до їх повернення.
Постанова набрала чинності 24 червня 2022 року.

Мін'юст визначив форму та порядок подання адміністративної звітності у сфері фінмоніторингу
З метою забезпечення реалізації вимог ст. 19 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", п. 3 постанови Кабміну від 05.08.2020 N 692 "Про затвердження Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Мін'юст наказом від 17.06.2022 N 2522/5 затвердив:
форму звітності N 1-фінмон (річна) "Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", яка вводиться в дію, починаючи зі звіту за 2022 рік;
Інструкцію щодо заповнення та подання форми звітності N 1-фінмон (річна) "Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Суб'єкти первинного фінансового моніторингу (адвокатські бюро, адвокатські об'єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріуси; суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги; особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юрособами) мають до 11 числа після звітного періоду подавати звіт за формою звітності N 1-фінмон (річна) "Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" відповідним міжрегіональним управлінням Мін'юсту.
СПФМ заповнюють рядки 1, 2 розділу I звіту за формою N 1-фінмон (річна). За відсутності показника ставиться прочерк.
Розділи звіту за формою N 1-фінмон (річна), в які СПФМ не вносять відомості, ними не заповнюються та не подаються.
Заповнений звіт за формою N 1-фінмон (річна) СПФМ подають до відповідних територіальних управлінь разом з супровідним листом.
За наявності зауважень та/або застережень до показників звіту за формою N 1-фінмон (річна) така інформація зазначається у супровідному листі.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 червня 2022 р. за N 680/38016 та набрав чинності 25 червня 2022 року.

Затверджено нові форми державного статспостереження щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільгосптварин і забезпеченості їх кормами
Держстат наказом від 08.06.2022 N 163 затвердив такі форми державного статистичного спостереження:
N 24-сг (місячна) "Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин" - вводиться у дію, починаючи зі звіту за січень 2023 року;
N 24 (річна) "Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами" - вводиться у дію, починаючи зі звіту за 2022 рік.
Зазначені форми державного статистичного спостереження поширюються на юросіб, відокремлені підрозділи юросіб відповідно до затвердженої методології.

Звіти щодо площ, валових зборів та урожайності сільгоспкультур подаватимуться до Держстату за новими формами
Держстат наказом від 08.06.2022 N 165 затвердив такі форми державного статистичного спостереження:
N 4-сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур" - вводиться у дію, починаючи зі звіту під урожай 2023 року;
N 37-сг (місячна) "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур" - вводиться у дію, починаючи зі звіту на 01 липня 2023 року;
N 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" - вводиться у дію, починаючи зі звіту за 2022 рік.
Зазначені форми державного статистичного спостереження поширюються на юросіб, відокремлені підрозділи юросіб відповідно до затвердженої методології.