АВК-5, сборники ДБН ДСТУ купить
alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.4.2*. (распространяется с 15.03.2019)
Стоимость 9150 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 3294 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 4500 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.4.2*. и далее, 1 год)
Подробнее...

Юрист+Закон

26.04.2019

НКРЕКП затвердила Порядок формування тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
НКРЕКП постановою від 22.04.2019 N 586 затвердила Порядок формування тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.
Цей Порядок поширюється на оператора системи передачі, який здійснює функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України та організацію паралельної роботи з енергетичними системами інших держав, та застосовується НКРЕКП при встановленні тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.
Постанова набрала чинності 27 квітня 2019 року у зв'язку зїї опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 26.04.2019 N 81.

Удосконалено Положення про митні декларації
Кабмін постановою від 24.04.2019 N 344 вніс зміни до Положення про митні декларації.
Положення доповнено нормами, якими передбачено, що у разі коли місця митного контролю товарів, що ввезені трубопровідним транспортом або лініями електропередачі, у тому числі з метою транзиту через митну територію України, розташовані на тимчасово окупованій території України або переміщення на тимчасово окуповану територію України товарів трубопровідним транспортом або лініями електропередачі здійснено з території суміжної держави, на якій розташовані прилади обліку, оформлення додаткових декларацій на кількість товарів, переміщених на підконтрольну українській владі територію, здійснюється без надання актів приймання-передачі та на підставі довідки, наданої перевізником, що підтверджує кількість таких товарів.
У разі коли під час ввезення товарів трубопровідним транспортом покупцем оскаржено ціну товару у порядку, передбаченому зовнішньоекономічним договором (контрактом), оформлення додаткових декларацій здійснюється без надання актів приймання-передачі та рахунків-фактур на підставі копії зовнішньоекономічного договору (контракту), копії остаточного і обов'язкового арбітражного рішення, яке визначає ціну товару, та довідки, наданої перевізником, що підтверджує кількість таких товарів.
Якщо в рамках процедур митного контролю та оформлення товарів, ввезених на митну територію України, за поданою митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа посадовою особою митного органу відбиралися проби (зразки) товарів, за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи декларування таких товарів може бути здійснено з використанням тимчасової митної декларації. Випуск таких товарів до одержання результатів відповідних досліджень (аналізу, експертиз) здійснюється митним органом за таких умов:
товари не підпадають під дію встановлених законодавством заборон та/або обмежень щодо переміщення через митний кордон України відповідно до ч. 21 ст. 356 Митного кодексу;
усі митні платежі, що можуть підлягати сплаті під час поміщення товарів у митний режим, сплачені за найбільшими ставками з тих, під які може підпадати товар, відповідно до ч. 3 ст. 260 Кодексу, без урахування податкових пільг у разі, коли результати досліджень можуть вплинути на застосування таких пільг;
якщо митним органом не визнано заявленої митної вартості товарів згідно із ч. 3 ст. 54 Кодексу, митному органу надається відповідно до розд. X Кодексу забезпечення сплати різниці між сумою митних платежів, обчисленою згідно з митною вартістю товарів, визначеною декларантом або уповноваженою ним особою, та сумою митних платежів, обчисленою виходячи з найбільшої величини вартості таких товарів, час імпорту яких в Україну збігається з часом імпорту задекларованих товарів або є максимально наближеним до нього, що визначається митним органом на підставі наявних відомостей відповідно до ст. 308 Кодексу.
У разі прийняття митним органом рішення про відмову у митному оформленні у зв'язку з неправильним розрахунком суми фінансової гарантії інформація про найбільшу величину вартості таких товарів, час імпорту яких в Україну збігається з часом імпорту задекларованих товарів або є максимально наближеним до нього, для розрахунку такої суми зазначається митним органом у рішенні про відмову у митному оформленні згідно із ст. 256 Кодексу.
Постанова набрала чинності 26 квітня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 26.04.2019 N 81.

Внесено зміну до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють відповідний нагляд
Кабмін постановою від 24.04.2019 N 354 вніс зміну до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд.
Державний ринковий нагляд щодо побутових духових шаф та кухонних витяжок здійснює Держпродспоживслужба.

Затверджено види економічної діяльності, які належать до креативних індустрій
Кабмін розпорядженнням від 24.04.2019 N 265-р затвердив перелік видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій.
До креативних індустрій належать 34 види економічної діяльності.

НКРЕКП визначила планову ставку внеску на регулювання на 2020 рік
НКРЕКП постановою від 22.04.2019 N 596 визначила планову ставку внеску на регулювання на 2020 рік у розмірі 0,060 %.
Внески на регулювання сплачуються суб'єктами господарювання, які зазначені в Реєстрі суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП, незалежно від форм власності, зокрема:
з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії;
з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), надання послуг установки LNG, постачання природного газу;
з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом;
з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках, включаючи установки для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);
з централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами).

З 3 червня набирають чинності зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками
Нацбанк постановою від 18.04.2019 N 62 затвердив зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні.
Серед іншого, змінами передбачено, що банк має вживати заходів для вивчення клієнтів-суб'єктів господарювання, які отримують у банку готівку для подальшого здійснення готівкових розрахунків, щоб спростувати або підтвердити підозри щодо здійснення клієнтом фінансових операцій з ознаками фіктивності. Зокрема, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу банк має отримувати від клієнта підтвердні документи, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки. Такими документами можуть бути: закупівельний акт; закупівельна відомість; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізосіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір; договір поставки; договір транспортування; договір зберігання.
Також унормовано застосування електронного підпису та електронної печатки у банківській системі України під час здійснення касових операцій відповідно до вимог законодавства (зокрема, Закону "Про електронні довірчі послуги").
Крім цього, удосконалено окремі норми організації касової роботи банків, зокрема, щодо роботи банків з сумнівними стосовно справжності та платіжності банкнотами.
Постанова набирає чинності з 3 червня 2019 року.

Оновлено Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта
МОЗ наказом від 21.03.2019 N 619 виклало у новій редакції Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 квітня 2019 р. за N 395/33366 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

25.04.2019

Затверджено новий Техрегламент канатних доріг
Кабмін постановою від 06.02.2019 N 342 затвердив Технічний регламент канатних доріг.
Цей Технічний регламент визначає вимоги щодо введення в обіг та надання на ринку компонентів безпеки та/або підсистем для канатних доріг, призначених для перевезення людей, а також щодо проектування, спорудження та введення в експлуатацію нових канатних доріг, призначених для перевезення людей.
Дія Технічного регламенту поширюється на:
нові канатні дороги, призначені для перевезення людей;
модифіковані канатні дороги, які потребують нової оцінки відповідності;
компоненти безпеки та/або підсистеми для канатних доріг.
Вимоги Технічного регламенту не поширюються на:
ліфти, на які поширюється дія Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, затвердженого постановою Кабміну від 21.06.2017 N 438;
канатні дороги, що віднесені до об'єктів культурної спадщини, які були введені в експлуатацію до 1 січня 1986 р. і досі функціонують. При цьому до проекту або конструкції таких доріг, у тому числі розроблених спеціально для них компонентів безпеки та/або підсистем, не було внесено жодних суттєвих змін;
об'єкти, призначені для цілей аграрного або лісового господарства;
канатні дороги для обслуговування гірських притулків та будиночків, що призначені виключно для транспортування вантажів та спеціально призначених осіб;
стаціонарне або мобільне обладнання, спроектоване суто для дозвілля та розваг, а не як засіб для транспортування людей;
гірничодобувні об'єкти або інші промислові стаціонарні об'єкти промислового використання;
об'єкти, в яких користувачі або засоби для їх перевезення розміщуються на воді.
Постанова набирає чинності через 12 місяців з дня її опублікування

24.04.2019

Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження діяльності з виробництва електроенергії
НКРЕКП постановою від 22.04.2019 N 581 внесла зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.
Ліцензійні умови доповнено нормами, якими передбачено, що якщо здобувач ліцензії відповідає таким критеріям:
має чинну ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, видану до дня набрання чинності Законом "Про ринок електричної енергії";
не змінює місць та засобів провадження господарської діяльності відповідно до чинної ліцензії;
відповідно до п. 2 постанови НКРЕКП від 22.03.2017 N 309 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії" подав до НКРЕКП документи і відомості, визначені ч. 3 ст. 15 Закону "Про ліцензування видів господарської діяльності",
то для отримання нової ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії з дати початку дії нового ринку електричної енергії здобувач ліцензії до заяви про отримання ліцензії додає:
відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 2 до Ліцензійних умов;
заяву про анулювання чинної на момент звернення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії з дати набрання чинності новою ліцензією.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Регулювання ринку природного газу: НКРЕКП внесла зміни до низки НПА
НКРЕКП постановою від 22.04.2019 N 580 затвердила зміни до:
Кодексу газотранспортної системи;
Кодексу газосховищ;
Типового договору транспортування природного газу;
Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу;
Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання;
постанови НКРЕ від 04.10.2012 N 1258 "Про затвердження форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення".
Також установлено, що оператор газотранспортної системи повинен здійснити розподіл потужності на добу наперед на 1 травня 2019 року на підставі поданих замовниками послуг транспортування номінацій, урахувавши попередньо розподілену потужність у кожній окремій точці входу/виходу до/із газотранспортної системи.
Постанова набирає чинності з 1 травня 2019 року, крім вищезазначеного положення, яке набрало чинності 25 квітня 2019 року.

Внесено зміни до Порядку допуску до професії приватного виконавця
Мін'юст наказом від 12.04.2019 N 1191/5 вніс зміни до Порядку допуску до професії приватного виконавця.
Зокрема, уточнено, що стажування особи в органі державної виконавчої служби забезпечується Головними територіальними управліннями юстиції Мін'юсту України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.
Стажування особи у приватного виконавця забезпечується Радою приватних виконавців регіону, а у разі, якщо у виконавчому окрузі Раду приватних виконавців регіону не сформовано, - Радою приватних виконавців України.
Також передбачено, що стажування у приватного виконавця можуть проходити одночасно не більше 3-х осіб.
Крім цього, внесено зміни до Положення про Дисциплінарну комісію приватних виконавців та Положення про Кваліфікаційну комісію приватних виконавців.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 квітня 2019 р. за N 396/33367 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

З 1 липня почне діяти новий Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, профзахворювань та аварій на виробництві
Кабмін постановою від 17.04.2019 N 337 затвердив Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.
Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сталися з особами, визначеними ч. 1 ст. 35 Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
Вимоги Порядку поширюються на всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та вищезазначених осіб.
Постанова набирає чинності з 1 липня 2019 року.

23.04.2019

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері загальної середньої освіти
Кабмін постановою від 17.04.2019 N 338 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти, належать:
строк провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти;
кількість порушень вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх 5-ти років, що передують плановому періоду;
дата проведення у закладі загальної середньої освіти останнього заходу державного нагляду (контролю).
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти здійснюються у формі інституційного аудиту один раз на 10 років щодо суб'єктів господарювання, які обираються з переліку суб'єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю), в порядку зменшення нарахованих сум балів.

З 1 січня 2020 року вводиться в дію новий Закон про соцпослуги
Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 17.01.2019 N 2671-VIII "Про соціальні послуги".
Цей Закон визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2020 року.

Підписано Закон щодо кримінальних проступків
Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 22.11.2018 N 2617-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень".
Зокрема, Законом передбачено розподілення кримінальних правопорушень на кримінальні проступки та злочини. Останні, у свою чергу, поділяються на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі.
Кримінальним проступком є передбачене Кримінальним кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше 3-х тисяч нмдг або інше покарання, не пов'язане з позбавленням волі.
Особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення кримінального правопорушення щиро покаялася, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.
Також встановлено кримінальну відповідальність за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, або відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку медичного освідування на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а так само вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного освідування з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного освідування - караються штрафом від 1-єї тисячі до 2-х тисяч нмдг з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років.
Ті самі дії, вчинені повторно, - караються штрафом у розмірі до 3-х тисяч нмдг з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 2-х до 3-х років.
Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.

22.04.2019

Набрав чинності Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього
Кабмін постановою від 17.04.2019 N 328 затвердив Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього.
Реєстр ведеться з метою забезпечення накопичення, зберігання та використання інформації про видані, продовжені та обліковані листки непрацездатності для реалізації прав застрахованих осіб на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, а також для проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності.
Реєстр формує та веде Пенсійний фонд, який є володільцем даних Реєстру.
Ведення Реєстру передбачає:
оброблення в Реєстрі інформації про листки непрацездатності та інформації, що надходить із джерел, визначених пп. 1 - 4 п. 11 Порядку;
формування єдиного реєстраційного номера листка непрацездатності;
пошук відомостей у Реєстрі;
внесення змін до записів Реєстру, у тому числі про реєстрацію нового листка непрацездатності застрахованої особи, щодо якої обробляється інформація про листок непрацездатності, строк дії якого не закінчився;
передання інформації між суб'єктами інформаційного обміну, інформаційну взаємодію їх інформаційно-телекомунікаційних систем;
формування повідомлень суб'єктам інформаційного обміну, застрахованим особам, страхувальникам;
надання відомостей з Реєстру застрахованим особам, страхувальникам, особі, яка засвідчує тимчасову непрацездатність, уповноваженій особі, Держпраці;
використання довідників і класифікаторів державних реєстрів, а також Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10) і Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги (ICPC-2-E);
функціонування порталу послуг для забезпечення доступу до інформації, що обробляється в Реєстрі, отримання відомостей з Реєстру, періодичне оприлюднення інформації з Реєстру.
Постанова набрала чинності 20 квітня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 20.04.2019 N 77.

Кодекс з процедур банкрутства вводиться в дію з 21 жовтня 2019 року
Президент підписав Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 N 2597-VIII.
Цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юрособи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізособи.
Кодекс викладено у чотирьох книгах:
Книга перша. Загальна частина;
Книга друга. Арбітражний керуючий;
Книга третя. Банкрутство юросіб;
Книга четверта. Відновлення платоспроможності фізособи.
Кодекс набрав чинності 21 квітня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 20.04.2019 N 77 та вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності, а саме з 21 жовтня 2019 року.
Положення, що визначають створення електронної торгової системи та авторизації електронних майданчиків, вводяться в дію через 3 місяці з дня набрання чинності Кодексом, а саме з 21 липня 2019 року.

Діють зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Кабмін постановою від 10.04.2019 N 330 вніс зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
Зокрема, уточнено, що строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки становить 5 років.
Строк дії дозволу продовжується:
Держпраці - на виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у п. 1 додатка 2;
територіальним органом Держпраці - на виконання робіт підвищеної небезпеки, крім тих, що зазначені вище, та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у додатку 3.
У разі, коли під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні 5 років на підставі заяви роботодавця, поданої за формою згідно з додатком 5, та оригіналу дозволу.
Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки чи допущено виникнення аварій та/або пов'язаних з виробництвом нещасних випадків під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у дозволі, строк дії такого дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
Постанова набрала чинності 20 квітня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 20.04.2019 N 77.

Нацбанк уточнив порядок проведення перевірок з питань діяльності платіжних систем
Нацбанк постановою від 18.04.2019 N 61 вніс зміни до Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні.
Зокрема, уточнено, що Нацбанк зобов'язаний повідомляти об'єкт перевірки про проведення планової перевірки не пізніше ніж за 20 календарних днів до її початку (раніше цей строк становив 10 робочих днів), а також повідомляти у той самий строк про програму такої перевірки.
Постанова набрала чинності 20 квітня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 19.04.2019 р.

19.04.2019

Затверджено Положення про порядок надання банками інформації про відкриття/закриття рахунків фізосіб, унесених до Єдиного реєстру боржників, до органів ДВС або приватних виконавців
Нацбанк постановою від 18.04.2019 N 60 затвердив Положення про порядок надання банками інформації про відкриття/закриття рахунків фізичних осіб, унесених до Єдиного реєстру боржників, до органів державної виконавчої служби або приватних виконавців.
Банк зобов'язаний:
у день відкриття або закриття рахунків фізособам перевірити наявність інформації про внесення відомостей про цих фізосіб до Єдиного реєстру боржників;
у разі наявності в реєстрі інформації про фізособу-боржника в день відкриття/закриття рахунку надіслати органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю повідомлення про відкриття/закриття рахунку такою особою.
Банк перевіряє наявність інформації про внесення відомостей про фізсіб до Єдиного реєстру боржників шляхом формування запиту до Єдиного реєстру боржників в електронному вигляді та отримує на кожний запит квитанцію-відповідь про наявність/відсутність відповідної інформації в Єдиному реєстрі боржників.
Повідомлення (у паперовому/електронному вигляді), яке банк надсилає виконавцю, має містити всі обов'язкові реквізити, зазначені у формі, наведеній в додатку до Положення.
Електронна форма повідомлення, крім обов'язкових реквізитів, може містити додаткові технологічні реквізити, які не належать до інформації про відкриття/закриття рахунків фізосіб-боржників, в обсязі, необхідному для організації інформаційної взаємодії в електронному вигляді.
Повідомлення в паперовому вигляді до запровадження електронного сервісу інформаційної взаємодії за підписом уповноваженої особи банку надається виконавцю під підпис або надсилається поштою з повідомленням про вручення не пізніше робочого дня, наступного за днем відкриття/закриття рахунку.
Після запровадження електронного сервісу інформаційної взаємодії у разі наявності технічних підстав, що унеможливлюють взаємодію між банком та виконавцем в електронному вигляді, повідомлення подається в паперовому вигляді.
Постанова набрала чинності 19 квітня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 18.04.2019 р.

Визначено нові уніфіковані форми актів перевірок щодо додержання вимог ліцензійних умов провадження діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин та поводження з небезпечними відходами
Мінприроди наказом від 06.03.2019 N 100 затвердило уніфіковані форми:
Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.
Уніфіковані форми актів містять вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 березня 2019 р. за N 315/33286 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Уряд удосконалив НПА з питань підготовки водіїв транспортних засобів, видачі посвідчень водія та акредитації автошкіл
Кабмін постановою від 03.04.2019 N 320 вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів.
Зокрема, удосконалено регулювання процедури видачі посвідчень водія, бланків свідоцтв та здійснення контролю за їх використанням шляхом запровадження електронного обміну даними. Також передбачено передачу повноважень з проведення державної акредитації закладів, що здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв, від Головного сервісного центру МВС підрозділам регіонального рівня.
Установлено, що після набрання чинності вищезгаданою постановою сертифікати про державну акредитацію, видані після 5 липня 2016 р. закладам, акредитованим Головним сервісним центром МВС, вважаються безстроковими. Інші строкові сертифікати про державну акредитацію підлягають заміні після проходження закладом акредитації в установленому порядку.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування, за винятком окремих змін, які набирають чинності з дня опублікування постанови.

18.04.2019

Визначено механізм організації роботи НСЗУ під час опрацювання запитів на публічну інформацію
МОЗ наказом від 19.03.2019 N 603 затвердило Порядок організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами Національної служби здоров'я України під час опрацювання запитів на публічну інформацію.
Цей Порядок визначає механізм взаємодії між структурними підрозділами НСЗУ під час процедури приймання, реєстрації, розгляду та контролю за опрацюванням запитів на отримання публічної інформації фізичних, юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень, а також надання інформації, яка отримується, створюється або якою володіє НСЗУ у процесі здійснення своїх повноважень.
Також затверджено Форму запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні Національної служби здоров'я України.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 08 квітня 2019 р. за N 369/33340 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено Регламент Апеляційної палати Мінекономрозвитку
Мінекономрозвитку наказом від 19.02.2019 N 263 затвердило Регламент Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Цей Регламент визначає повноваження Апеляційної палати Мінекономрозвитку, порядок розгляду в Апеляційній палаті заперечень проти рішень Мінекономрозвитку щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності, порядок організаційного та технічного забезпечення діяльності Апеляційної палати та вирішення інших питань, що належать до її компетенції.
Право на звернення до Апеляційної палати в порядку, встановленому цим Регламентом, має апелянт або його представник із запереченням проти рішення Мінекономрозвитку щодо:
заявки на винахід;
заявки на корисну модель;
заявки на промисловий зразок;
заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми;
заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг;
заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару;
знака за міжнародною реєстрацією.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 березня 2019 р. за N 284/33255 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

17.04.2019

Затверджено нові Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі
Міненерговугілля наказом від 26.09.2018 N 491 затвердило Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України.
Ці Правила є обов'язковими для суб'єктів господарювання енергетичної галузі, що належать до сфери управління Міненерговугілля.
Правила встановлюють загальні вимоги щодо пожежної безпеки будівель, споруд та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування енергетичних підприємств, що експлуатують, будівельних майданчиків, а також до проведення будівельних робіт.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 березня 2019 р. за N 328/33299 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено новий механізм повернення платникам податків помилково або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені
Мінфін наказом від 11.02.2019 N 60 затвердив Порядок інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені.
Цей Порядок визначає механізм інформаційного обміну:
між ДФС, територіальними органами ДФС та Казначейством і територіальними органами Казначейства у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені за платежами, контроль за справлянням яких покладено на ДФС;
між територіальними органами ДФС та місцевими фінансовими органами в процесі погодження електронних висновків та/або електронних повідомлень про повернення платежів, належних місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами.
Дія Порядку не поширюється на:
відшкодування ПДВ;
повернення авансових платежів (передоплати), помилково та/або надміру внесених платниками податків за власним бажанням, як попереднього грошового забезпечення сплати майбутніх митних та інших платежів, що сплачуються до/або під час митного оформлення, та грошової застави;
повернення митних та інших платежів, що сплачуються до/або під час митного оформлення;
повернення помилково та/або надміру перерахованих (унесених) платниками коштів, сплачених шляхом надання при митному оформленні податкового векселя;
повернення суми акцизного податку, внесеної в рахунок погашення податкових векселів;
виконання рішень судів щодо безспірного списання коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджетів.
Зокрема, передбачено, що повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені у випадках, передбачених законодавством, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку (за винятком повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО, які розраховуються територіальним органом ДФС на підставі поданої платником податків податкової декларації про майновий стан і доходи за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку), поданої до територіального органу ДФС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення.
Заява може бути подана платником до територіального органу ДФС в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 08 квітня 2019 р. за N 370/33341 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім п. 2 наказу, який набирає чинності з першого числа сьомого місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування, та застосовується щодо повернення платежів, належних:
державному бюджету, з першого числа четвертого місяця, що настає за місяцем офіційного опублікування наказу;
місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, з першого числа сьомого місяця, що настає за місяцем офіційного опублікування наказу.

16.04.2019

Затверджено форми звітності з моніторингу для учасників ринку електроенергії
НКРЕКП постановою від 29.03.2019 N 450 затвердила 19 форм звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії.
Також затверджено інструкції щодо заповнення відповідних форм звітності.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

15.04.2019

Оновлено Правила надання послуг з вивезення побутових відходів
Кабмін постановою від 27.03.2019 N 318 вніс зміни до деяких своїх постанов, зокрема, виклав у новій редакції Правила надання послуг з вивезення побутових відходів (нова назва документа - Правила надання послуг з поводження з побутовими відходами).
Ці Правила визначають механізм надання суб'єктами господарювання незалежно від форми їх власності послуг з поводження з побутовими відходами у містах, селищах і селах.
Послуги з поводження з побутовими відходами надаються суб'єктом господарювання, визначеним органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах в установленому законодавством порядку виконавцем послуг з вивезення побутових відходів.
Договір про надання послуг укладається між споживачем та виконавцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно до Типового договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами.
Постанова набирає чинності з 1 травня 2019 р., але не раніше дня її офіційного опублікування.

Визначено механізм формування та встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів транспорту для розташування технічних засобів телекомунікацій
Мінінфраструктури наказом від 25.02.2019 N 124 затвердило Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту.
Ця Методика визначає механізм формування та встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів транспорту для розташування технічних засобів телекомунікацій та поширюється на об'єкти доступу всіх форм власності.
Дія Методики поширюється на відносини між власниками (володільцями) інфраструктури об'єкта транспорту, які не є операторами, провайдерами телекомунікацій, та іншими суб'єктами господарювання (операторами, провайдерами телекомунікацій або уповноваженими ними особами), що виникають під час здійснення доступу до елементів інфраструктури об'єкта транспорту для розташування технічних засобів телекомунікацій.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 03 квітня 2019 р. за N 343/33314 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

12.04.2019

Оновлено Типовий табель забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості
Мінагрополітики наказом від 18.03.2019 N 140 виклало у новій редакції Типовий табель забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості.
Установлено, що забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості, що підлягають нагляду класифікаційного товариства, здійснюється залежно від розмірів суден та їх району плавання відповідно до встановлених класифікаційним товариством норм.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 08 квітня 2019 р. за N 367/33338 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Удосконалено Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку
Нацбанк постановою від 09.04.2019 N 59 вніс зміни до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку.
Так, передбачено, що Нацбанк має право визнати структуру власності банку непрозорою також у разі наявності в такій структурі власності особи/осіб, яка/які визнана/визнані Нацбанком власником/власниками істотної участі в банку, якщо такою особою/особами не погоджено з Нацбанком набуття істотної участі в банку в порядку, визначеному законодавством України.
Також Положення доповнено нормами, якими визначено, що фінансовий/майновий стан особи, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку, що підлягає оцінці згідно з п. 6 розд. I Положення для з'ясування прозорості структури власності банку, вважається задовільним, якщо:
1) розмір власних коштів юрособи станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті, або на будь-яку іншу дату в періоді між останньою звітною датою та відповідною датою включно / сума власних грошових коштів та іншого майна (активів) фізособи станом на відповідну дату є рівним/рівною або більшим/більшою, ніж більша з таких величин:
величина частини регулятивного капіталу банку, пропорційна частці, яку розмір участі особи становить у статутному капіталі банку (розмір регулятивного капіталу визначається на кінець звітного місяця, що передує даті підтвердження розміру власних коштів);
величина частини мінімального розміру регулятивного капіталу банку, установленого Нацбанком, пропорційна частці, яку розмір участі особи становить у статутному капіталі банку (мінімальний розмір регулятивного капіталу визначається на кінець звітного місяця, що передує даті підтвердження розміру власних коштів);
ціна прямого/опосередкованого придбання участі в банку в разі оплатного придбання;
2) джерела власних коштів особи є підтвердженими.
Методика розрахунку розміру власних коштів юрособи / суми власних грошових коштів та іншого майна (активів) фізособи, вимоги до підтвердження джерел їх власних коштів, а також перелік документів, що мають бути подані Нацбанку для оцінки фінансового/майнового стану, визначаються нормативно-правовим актом Нацбанку з питань ліцензування банків.
Відповідною датою для оцінки фінансового/майнового стану остаточного ключового учасника є дата, визначена Нацбанком.
Постанова набрала чинності 12 квітня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 11.04.2019 р.

Визначено розмір внеску, що сплачується суб'єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю
Кабмін постановою від 10.04.2019 N 313 визначив, що розмір внеску, який сплачується суб'єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, становить (без урахування ПДВ) 1 % суми винагороди за договором з надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес (у визначенні Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").
Постанова набрала чинності 12 квітня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 12.04.2019 N 71.

Внесено зміни до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану
Внесено зміни до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану Кабмін постановою від 10.04.2019 N 312 вніс зміни до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану.
Змінами передбачено, що працівникам функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств за виконання суспільно корисних робіт забезпечується оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку їх зараховано, і розмір такої оплати не може бути нижчим від розміру середньої заробітної плати за основним місцем роботи.
Іншим працездатним особам за виконання суспільно корисних робіт забезпечується оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку їх зараховано, і розмір такої оплати у разі виконання норми праці не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на дату її нарахування.

Внесено зміни до порядків видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спецпризначення і ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спецпризначення
Кабмін постановою від 27.02.2019 N 311 вніс зміни до Порядку видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення. Зокрема, визначено, що не допускається видача дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, якщо вони мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаної державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.
Також внесено зміни до Порядку ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Уряд доповнив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну
Кабмін постановою від 10.04.2019 N 306 доповнив перелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації.
До зазначеного переліку включено:
банки для консервування (стерилізаційні банки);
пляшки для харчових продуктів та напоїв з безбарвного скла номінальною місткістю 2,5 л або більше;
скляні ємності номінальною місткістю 2,5 л або більше, інші;
пляшки для харчових продуктів і напоїв з безбарвного скла номінальною місткістю 1 л або більше, але менш як 2,5 л;
пляшки для харчових продуктів і напоїв з безбарвного скла номінальною місткістю більш як 0,33 л, але менш як 1 л;
пляшки для харчових продуктів і напоїв з безбарвного скла номінальною місткістю 0,15 л або більше, але не більш як 0,33 л;
пляшки для харчових продуктів і напоїв з кольорового скла номінальною місткістю 1 л або більше, але менш як 2,5 л;
пляшки для харчових продуктів і напоїв з кольорового скла номінальною місткістю більш як 0,33 л, але менш як 1 л;
пляшки для харчових продуктів і напоїв з кольорового скла номінальною місткістю 0,15 л або більше, але не більш як 0,33 л;
скляні ємності для харчових продуктів і напоїв, інші номінальною місткістю 0,25 л або більше, але менш як 2,5 л;
скляні ємності для харчових продуктів і напоїв, інші номінальною місткістю менш як 0,25 л.
Постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування, а саме з 22 квітня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 12.04.2019 N 71.

11.04.2019

Визначено нові вимоги до маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття
Мінекономрозвитку наказом від 06.03.2019 N 358 затвердило Технічний регламент маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу.
Перелік взуття, на яке поширюється дія цього Технічного регламенту, наведений у додатку 2 до Технічного регламенту, не є вичерпним.
Дія Технічного регламенту не поширюється на:
взуття, що було у вжитку (ношене);
взуття, на яке поширюється дія інших технічних регламентів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 02 квітня 2019 р. за N 336/33307 та набирає чинності одночасно із втратою чинності постанови Кабміну від 09.06.2011 N 632 "Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу", але не раніше дня його офіційного опублікування.

Визначено порядки ведення реєстру екземплярів РРО та реєстру центрів сервісного обслуговування РРО
Мінфін наказом від 13.02.2019 N 64 затвердив:
Порядок ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій;
Порядок ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій.
Установлено, що:
1) не пізніше двох місяців, наступних за місяцем набрання чинності наказом, ДФС формує реєстр екземплярів реєстраторів розрахункових операцій (далі - Реєстр) та включає до Реєстру всі екземпляри реєстраторів розрахункових операцій, які зареєстровані в органах ДФС і перебувають в експлуатації (крім тих РРО, що зареєстровані для господарських одиниць чи суб'єктів господарювання із місцезнаходженням на тимчасово окупованих територіях) або перебували в експлуатації на дату набрання чинності наказом, із присвоєнням їм реєстраційних номерів;
2) протягом трьох місяців, наступних за місяцем набрання чинності наказом, виробники (постачальники) подають заяви про включення до Реєстру всіх екземплярів РРО, поставка яких була здійснена до набрання чинності наказом, строк служби яких не сплив та які не включені до Реєстру.
Якщо на момент отримання заяви про включення моделі (модифікації) РРО до Реєстру такий РРО вже включений до Реєстру згідно з пп. 1 п. 2 наказу, заява виробника (постачальника) вважається заявою про внесення змін до Реєстру;
3) протягом трьох місяців, наступних за місяцем набрання чинності наказом, у разі подання заяви до органу ДФС про реєстрацію РРО, який не включений до Реєстру на дату подання такої заяви, суб'єкт господарювання - користувач реєстратора додає до заяви копії документів, які підтверджують факт купівлі або безоплатного отримання реєстратора у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування, а також копії паспорта (формуляра) РРО та паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема). На підставі зазначених документів орган ДФС включає РРО до Реєстру;
4) включення екземплярів РРО до Реєстру, які були зняті з реєстрації в органах ДФС (шляхом скасування реєстрації) до набрання чинності наказом, які не включені до Реєстру та щодо яких не сплив строк служби, може бути здійснене органом ДФС у загальному порядку, в тому числі на підставі заяви виробника (постачальника) або звернення суб'єкта господарювання - користувача РРО та доданих до неї копій документів, що підтверджують факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО, а також копії паспорта (формуляра) РРО та паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема);
5) первинне наповнення реєстру центрів сервісного обслуговування РРО інформацією про центри сервісного обслуговування РРО здійснюється на підставі заяв виробників (постачальників) протягом двох місяців після набрання чинності наказом відповідно до вимог Порядку ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій.
Також затверджено зміни до Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 березня 2019 р. за N 307/33278 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Мінфін вніс зміни до НПА з питань проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу
Мінфін наказом від 04.03.2019 N 96 вніс зміни до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
Уточнено, що перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які включаються до плану перевірок, визначається Держфінмоніторингом на підставі ризик-орієнтованого підходу, у тому числі за результатами проведеної Держфінмоніторингом оцінки ризиків використання суб'єктів первинного фінансового моніторингу з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Крім цього, внесено зміни до Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, якими уточнено періодичність проведення перевірок відповідних суб'єктів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 квітня 2019 р. за N 350/33321 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10.04.2019

Оновлено Типову форму договору про надання гранту
З метою удосконалення процедури реалізації творчих проектів за кошти грантів Українського культурного фонду Мінкультури наказом від 18.03.2019 N 222 виклало у новій редакції Типову форму договору про надання гранту.
Нагадаємо, що відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону "Про Український культурний фонд" у разі прийняття Дирекцією Фонду рішення про надання фінансування певному проекту за рахунок коштів Українського культурного фонду з отримувачем коштів укладається договір про надання гранту.
Грант - фінансові ресурси, що надаються на безоплатній і безповоротній основі Українським культурним фондом суб'єкту, який провадить діяльність у сфері культури, для реалізації проекту, рішення про фінансування якого прийняте в порядку, передбаченому Законом.
За договором про надання гранту Український культурний фонд набуває право здійснювати контроль за реалізацією проекту відповідно до порядку, встановленого таким договором та законодавством, у тому числі вимагати виконання зазначеного порядку та вживати заходів у разі його порушення. Договір про надання гранту не може передбачати замовлення та (або) отримання Українським культурним фондом будь-яких товарів, робіт, послуг, майнових прав та (або) витрачання грошей на такі товари, роботи, послуги, майнові права.
Істотними умовами договору про надання гранту є визначення конкретного проекту, для реалізації якого надаються кошти; сума гранту (обсяг коштів) з відповідним кошторисом із зазначенням об'єктів, на які вона витрачатиметься; графік платежів; зобов'язання особи, яка отримує кошти, у тому числі щодо звітності; мінімальні технічні вимоги до проекту, які мають бути забезпечені; строк реалізації гранту; порядок надання доказів на підтвердження належного виконання договору про надання гранту; відповідальність за порушення умов договору.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 березня 2019 р. за N 327/33298 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено нову уніфіковану форму акта перевірки щодо дотримання вимог законодавства у сфері медичної практики
МОЗ наказом від 05.03.2019 N 500 затвердило:
перелік питань для проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню;
уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 25 березня 2019 р. за N 301/33272 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Держказначейство повідомляє: з 02.05.2019 функціонуватимуть нові рахунки для сплати ЄСВ – з кодом банку 899998
Державна казначейська служба України звертає увагу платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ), що з 02.05.2019 функціонуватимуть нові рахунки для сплати ЄСВ, які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (код банку – 899998)
Граничний термін використання існуючих рахунків по зарахуванню ЄСВ, які відкриті на балансі Головних управлінь Казначейства в областях та м.Києві спливає 01.05.2019.
Починаючи з 02.05.2019 кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки по зарахуванню ЄСВ, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.
З метою своєчасної та належної сплати ЄСВ необхідно починаючи з 02.05.2019 здійснювати сплату ЄСВ за новими реквізитами рахунків, які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (код банку – 899998).
Для отримання нових реквізитів рахунків слід терміново звернутися до адміністратора коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – Державної фіскальної служби України та Пенсійного фонду України (в частині погашення заборгованості по сплаті ЄСВ станом на 01.10.2013).

09.04.2019

Врегульовано питання організації продажу цінних паперів, які належать банкам, що ліквідуються
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 14.02.2019 N 360 затвердив зміни до свого рішення від 20.07.2017 N 3117 "Про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції".
Зокрема, визначено, що продаж цінних паперів, які належать банкам, що ліквідуються, здійснюється в рамках реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціону) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лота, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції, з урахуванням таких особливостей:
банк, що ліквідується, та Фонд на їхніх веб-сайтах оприлюднюють публічні паспорти активів (майна) та паспорти відкритих торгів (аукціону) за формою та структурою інформації, визначеними у додатку до рішення, відповідно до рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна) такого банку згідно з чинним законодавством України;
якщо відкриті торги (аукціон) відбулися(вся), Фонд отримує від організатора відкритих торгів (аукціону) через торговця цінними паперами, з яким Фонд уклав відповідний договір, протокол відкритих торгів (аукціону) із зазначенням ціни продажу лота. Переможець торгів підписує зазначений протокол, якщо це встановлено організатором торгів;
у разі прийняття Фондом рішення про зняття лота з продажу уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку надає організатору відкритих торгів (аукціону) через торговця цінними паперами, з яким Фонд уклав відповідний договір, письмове повідомлення про зняття лота з продажу, а відкриті торги (аукціон) скасовуються.
Також внесено зміни до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 березня 2019 р. за N 310/33281 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено нові критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері залізничного транспорту
Кабмін постановою від 06.03.2019 N 298 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту, є:
кількість випадків загибелі або травмування людей, що сталися у зв'язку з діяльністю суб'єкта господарювання протягом останнього року, що передує плановому періоду;
кількість одиниць рухомого складу суб'єкта господарювання, пошкоджених протягом останнього року, що передує плановому періоду;
кількість випадків затримки (порушення графіка руху) поїздів, сформованих з вагонів для перевезення пасажирів, ручної поклажі (багажу) та вантажобагажу, що сталися у зв'язку з діяльністю суб'єкта господарювання протягом останнього року, що передує плановому періоду;
кількість випадків втрати небезпечних вантажів, що сталися у зв'язку з діяльністю суб'єкта господарювання протягом останнього року, що передує плановому періоду;
кількість власного або орендованого залізничного рухомого складу, який виходить на колії загального користування або на колії, які використовуються суб'єктом господарювання на підставі договору, станом на будь-яку дату протягом останнього року, що передує плановому періоду;
протяжність власних або орендованих залізничних колій чи залізничних колій, які використовуються суб'єктом господарювання на підставі договору, станом на будь-яку дату протягом останнього року, що передує плановому періоду;
кількість осіб, які постійно або тимчасово можуть перебувати одночасно на об'єкті залізничного транспорту, що належить суб'єкту господарювання на праві власності або користування.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері залізничного транспорту за діяльністю суб'єктів господарювання проводяться Державною службою з безпеки на транспорті з такою періодичністю:
високого ступеня ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Затверджено новий Державний реєстр РРО
ДФС наказом від 26.03.2019 N 247 затвердила новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій.
У новому Державному реєстрі міститься 102 РРО, дозволених до первинної реєстрації, та 77 РРО, первинна реєстрація яких заборонена.
Також наведено перелік із 7 РРО, виключених з Державного реєстру в 2016-2018 роках, експлуатація яких не дозволяється.

Затверджено Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на підконтрольні території Донецької та Луганської областей
Мінінфраструктури наказом від 20.03.2019 N 170 затвердило Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження.
Ці Тарифи застосовують розташовані на території України суб'єкти господарювання, незалежно від підпорядкування та форми власності, які надають послуги з приймання і доставки вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади здійснюють свої повноваження.
Тарифи застосовуються на передплату видань з доставкою з 1 липня 2019 року.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 березня 2019 р. за N 319/33290 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

08.04.2019

Оператори поштового зв'язку підвищать рівень безпеки своїх приміщень
Нацбанк постановою від 02.04.2019 N 57 затвердив зміни до Правил з організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні.
Зокрема, уточнено, що ці Правила встановлюють мінімальні вимоги до захисту приміщень небанківських фінансових установ, операторів поштового зв'язку, що отримали ліцензію Нацбанку на здійснення валютних операцій або генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону "Про валюту і валютні операції", в частині здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній валюті та/або іноземних валютах, та їх структурних підрозділів, розташованих на території України (далі - НУ).
Також передбачено, що НУ має право визначати необхідність обладнання приміщень НУ системою відеоспостереження, якщо НУ розташована в селищі або селі, у якій обсяги цінностей становлять менше ніж 20 мінімальних заробітних плат.
Постанова набрала чинності 6 квітня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 05.04.2019 р.
Оператори поштового зв'язку, які до набрання чинності цією постановою подали пакет документів для отримання ліцензії Нацбанку на здійснення валютних операцій або отримали генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, яка не втратила чинність після введення в дію Закону, в частині здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній валюті та/або іноземних валютах, зобов'язані до 01 квітня 2020 року забезпечити відповідність приміщень вимогам вищезгаданих Правил.

Визначено механізм проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти
МОН наказом від 09.01.2019 N 17 затвердило Порядок проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.
Цей Порядок визначає механізм проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування та форми власності, крім структурних підрозділів таких закладів освіти, які забезпечують здобуття інших рівнів освіти.
Інституційний аудит проводить Державна служба якості освіти, її територіальні органи в межах своїх повноважень.
Інституційний аудит передбачає:
оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
перевірку додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері освіти.
Строк роботи експертної групи у закладі освіти для проведення інституційного аудиту не може перевищувати 10 робочих днів, а в закладах освіти, у яких середня чисельність працівників за календарний рік не перевищує 50 осіб, - 5 робочих днів.
Інституційний аудит закладів освіти у плановому порядку здійснюється не частіше одного разу на 10 років відповідно до перспективних і річних планів.
Інституційний аудит закладу освіти у позаплановому порядку проводиться не частіше одного разу на 2 роки, але не раніше ніж через 1 рік після проведення планового інституційного аудиту.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 березня 2019 р. за N 250/33221 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

05.04.2019

Встановлено нормативну вартість однієї експертогодини в підрозділах Експертної служби МВС
МВС наказом від 27.02.2019 N 133 установило, що з урахуванням індексу споживчих цін (індексу інфляції) за 2018 рік нормативна вартість однієї експертогодини в підрозділах Експертної служби МВС у 2019 році становить 157,01 грн.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 березня 2019 р. за N 286/33257 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Регламентовано роботу системи електронних платежів Нацбанку та банківської системи у зв'язку з перенесенням робочих днів у 2019 році
Нацбанк рішенням від 01.04.2019 N 249-рш регламентував роботу системи електронних платежів Нацбанку та банківської системи України у зв'язку з перенесенням робочих днів у 2019 році.
Так, передбачено перенесення днів роботи системи електронних платежів Нацбанку з:
вівторка 30 квітня на суботу 11 травня;
понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня;
вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня.
Банки мають організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів.
30 квітня, 30 і 31 грудня 2019 року банки можуть здійснювати касові операції з клієнтами без відкриття операційного дня банку (за потреби).
Здійснені банком операції мають бути зареєстровані та відображені в бухгалтерському обліку згідно з п. 15 розд. I Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України.

Затверджено Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови
МОЗ наказом від 22.02.2019 N 463 затвердило Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови.
Вимоги цих Державних санітарних норм встановлюють допустимі рівні шуму, який проникає в приміщення житлових і громадських будинків від зовнішніх та внутрішніх джерел, і допустимі рівні шуму на території житлової забудови.
Санітарні норми не розповсюджуються на приміщення спеціального призначення (радіо-, теле-, кіностудії тощо).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 березня 2019 р. за N 281/33252 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нацбанк оновив Інструкцію про порядок відкриття, використання і закриття рахунків
Нацбанк постановою від 01.04.2019 N 56 виклав у новій редакції Інструкцію про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах (нова назва документа - Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів).
Інструкція регулює:
порядок відкриття та закриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні поточних, вкладних (депозитних) рахунків, рахунків умовного зберігання (ескроу) клієнтів банків;
порядок відкриття та закриття банками кореспондентських рахунків банкам (резидентам і нерезидентам), філіям іноземних банків;
особливості здійснення операцій за окремими рахунками клієнтів, що відкриваються відповідно до законів України.
Постанова набрала чинності 4 квітня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 03.04.2019 р.

04.04.2019

Затверджено Режим рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році
Мінагрополітики наказом від 12.03.2019 N 119 затвердило Режим рибальства в басейні Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році.
Промисел у басейні Азовського моря із затоками здійснюється відповідно до Тимчасових правил промислового рибальства в басейні Азовського моря, а також цього Режиму.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 березня 2019 р. за N 288/33259 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено уніфіковану форму акта перевірки щодо дотримання вимог законодавства у сфері вищої освіти
Міносвіти наказом від 22.02.2019 N 239 затвердило уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти.
Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 березня 2019 р. N 278/33249 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Положення про здійснення банками фінмоніторингу зазнало змін
Нацбанк постановою від 02.04.2019 N 58 затвердив зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.
Зокрема, введено поняття "компанія-оболонка" - юрособа-нерезидент, яка не здійснює фактичної господарської діяльності в країні реєстрації (відсутні достатні активи та/або працівники для здійснення відповідного виду господарської діяльності) та/або структура власності якої не дозволяє встановити реальних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).
При цьому Положення доповнено нормами, якими визначено, що банк із метою недопущення використання своїх послуг для відмивання доходів, одержаних злочинних шляхом в Україні та за її межами з використанням компаній-оболонок, та підтвердження того, що юрособа - нерезидент не є компанією-оболонкою, зобов'язаний із урахуванням ризик-орієнтованих підходів проаналізувати документи та/або інформацію:
що роз'яснюють(є) суть господарської діяльності юрособи - нерезидента;
про фінансову звітність, що підтверджена незалежним зовнішнім аудитом, яка розкриває суть та зміст фінансових операцій, що здійснюються клієнтом - юрособою - нерезидентом, та дозволяє встановити відповідність прибутку (доходу)/обороту його господарській діяльності;
що підтверджують(є) фактичний рух товарів, надання послуг, виконання робіт під час здійснення господарської діяльності;
що підтверджують(є) ведення господарської діяльності основними контрагентами юрособи - нерезидента;
що підтверджують(є) сплату податку на прибуток (доходи) юрособою - нерезидентом;
що підтверджують(є) найм юрособою - нерезидентом осіб на умовах трудового договору (договору про найм персоналу або договору про надання послуг аутсорсингу), до посадових обов'язків яких належить організація та забезпечення здійснення господарської діяльності, з урахуванням відповідності таких обов'язків виду діяльності юрособи - нерезидента, обсягам його фінансових операцій;
що підтверджують(є) наявність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юрособою - нерезидентом відповідного виду господарської діяльності (правовстановлюючий документ або договір оренди приміщення/устаткування).
Зазначений перелік документів/інформації не є вичерпним. Банк має право самостійно, з урахуванням ризик-орієнтованих підходів, визначити обсяг та перелік необхідних документів/інформації, які є достатніми для підтвердження того, що юрособа - нерезидент не є компанією-оболонкою.
Вимоги нових норм не поширюються на юросіб - нерезидентів, які є холдинговими компаніями або їх корпоративними підприємствами, за умови, що структура власності холдингової компанії є прозорою та дозволяє визначити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), та господарська діяльність такої юрособи дає можливість повного розуміння її характеру.
Банк за результатами здійсненого аналізу вищезгаданих документів та/або інформації та підтвердження того, що юрособа - нерезидент є компанією-оболонкою, а також у випадку, якщо юрособа - нерезидент відмовила банку в наданні необхідних для аналізу документів/інформації, або у разі, якщо наданих документів недостатньо для проведення відповідного аналізу, встановлює такій юрособі - нерезиденту неприйнятно високий ризик та діє відповідно до вимог ст. 10 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Банк стосовно клієнтів, які є контрагентами клієнта банку - юрособи - нерезидента, щодо якої відсутнє підтвердження, що вона не є компанією-оболонкою, вживає заходи, визначені в п. 60 розд. V Положення.
Постанова набрала чинності 4 квітня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 03.04.2019 р.

03.04.2019

Підвищену ставку експортного мита на відходи і брухт чорних металів продовжили на 2 роки, збільшивши її розмір до 58 євро за тонну
Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 28.02.2019 N 2700-VIII "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку".
Законом продовжено ще на 2 роки (до 15 вересня 2021 року включно) дію підвищеної ставки вивізного (експортного) мита на відходи і брухт чорних металів. При цьому, якщо раніше розмір підвищеної ставки становив 42 євро за 1 тонну, то після внесення змін її розмір становить 58 євро за 1 тонну.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Внесено зміни до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів
Мінфін наказом від 22.02.2019 N 80 затвердив зміни до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів.
Зокрема, визначено порядок повернення коштів авансових платежів (передоплати) з депозитного рахунку 3734, відкритого в Казначействі на ім'я ДФС.
Для повернення коштів авансових платежів (передоплати) платник податків подає до ДФС заяву у письмовому вигляді довільної форми, підписану платником податків та головним бухгалтером (за наявності), або за допомогою засобів електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису відповідальних осіб.
Така заява може бути подана протягом 1095 днів з дня внесення авансових платежів (передоплати) на депозитний рахунок 3734 ДФС.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 березня 2019 р. за N 283/33254 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

02.04.2019

Оновлено Тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Нацбанком
Нацбанк постановою від 01.04.2019 N 54 виклав у новій редакції Тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України.
Зокрема, новою редакцією документа передбачено:
- запровадження тарифів на такі послуги у сфері ліцензування операцій з інкасації:
розгляд пакета документів, поданого для отримання юрособою ліцензії на надання банкам послуг з інкасації - 39 820 грн;
розгляд пакета документів, поданого для отримання юридичною особою погодження Нацбанку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки - 32 130 грн;
- уточнення назви окремих послуг;
- виключення тарифів на послуги, пов'язані з включенням аудиторів до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.
Постанова набрала чинності 2 квітня 2019 року.

Внесено зміни до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
Нацбанк постановою від 26.03.2019 N 50 вніс зміни до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
Крім цього, визнано такою, що втратила чинність, постанову Нацбанку від 21.12.2017 N 138 "Про надання національними операторами поштового зв'язку фінансової послуги з переказу коштів".
Національні оператори поштового зв'язку, які мають ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, отримані відповідно до постанови N 138, мають право надавати послуги з переказу коштів у національній валюті на підставі цих ліцензій.
Постанова набрала чинності 2 квітня 2019 року.

01.04.2019

Нацбанк врегулював окремі питання, пов'язані із запровадженням МСФЗ 16 "Оренда"
Нацбанк з 01 квітня до 30 червня 2019 року (включно) не застосовує до банків заходів впливу за порушення ними вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням банками, Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, якщо такі порушення пов'язані з переходом на Міжнародний стандарт фінансової звітності 16 "Оренда".
Відповідне положення закріплено у постанові Нацбанку від 28.03.2019 N 51, яка набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Нацбанк запровадив контроль за небанківськими фінустановами та операторами поштового зв'язку щодо застосування санкцій
З метою удосконалення механізму реалізації санкцій, застосованих РНБО з огляду на важливість невідкладного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці та територіальній цілісності України, Нацбанк постановою від 28.03.2019 N 53 вніс зміни до своєї постанови від 01.10.2015 N 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Зокрема, запроваджено контроль за небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв'язку через подання до Нацбанку інформації про:
- відмови в проведенні валютно-обмінних операцій особам, зазначеним у санкційних списках, до яких застосовано санкції "блокування активів" та/або "зупинення фінансових операцій";
- відмови в здійсненні переказу коштів без відкриття рахунків за дорученням/на користь осіб, зазначених у санкційних списках.
Постанова набрала чинності 30 березня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 29.03.2019 р. та діє протягом строку застосування санкцій.

Запроваджено валютні послаблення для небанківських фінустанов та юросіб-нерезидентів
З метою реалізації вимог Закону "Про валюту і валютні операції" Нацбанк постановою від 28.03.2019 N 52 вніс зміни до Положення про здійснення операцій з валютними цінностями та Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті.
Так, небанківським фінансовим установам дозволено встановлювати власний курс для перерахунку в гривні переказів фізичних осіб, що надійшли в іноземній валюті, якщо одержувач бажає отримати кошти в гривні. Раніше небанківська фінансова установа повинна була використовувати для цього курс банку, в якому вона обслуговувалася.
Юрособам-нерезидентам дозволено конвертувати усі гривневі кошти на ЛОРО-рахунках у валюту впродовж дня. До цього вони могли купувати валюту лише в межах залишку у гривні на початок операційного дня.
Крім цього, уточнено норму щодо накопичення юридичними особами-резидентами валюти для погашення боргових зобов'язань перед нерезидентом за кредитним договором. Так, визначено, що "чергова дата платежу" - це найближча дата, що визначена умовами договору для своєчасного здійснення платежу з урахуванням його призначення (окремо за основною сумою, процентами, комісіями, зборами тощо).
Постанова набрала чинності 30 березня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 29.03.2019 р.

Затверджено Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання
Кабмін постановою від 27.03.2019 N 264 затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання.
Цей Технічний регламент встановлює вимоги до екодизайну щодо введення в обіг таких електричних освітлювальних виробів (у тому числі вмонтованих в інші продукти):
лампи спрямованого випромінення;
світлодіодні лампи;
пов'язане з ними обладнання, призначене для встановлення між мережею і лампами, у тому числі пускорегулівні апарати для ламп, пристрої керування та світильники.
Технічний регламент також встановлює вимоги до інформації про продукт для виробів спеціального призначення.
Дія Технічного регламенту не поширюється на світлодіодні модулі, які продаються як частина світильників, що вводяться в обіг у кількості менше ніж 200 одиниць на рік.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

29.03.2019

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Кабмін постановою від 06.03.2019 N 253 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, є:
строк провадження господарської діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти;
кількість порушень вимог законодавства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх 5 років, що передують плановому періоду.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти здійснюються Державною службою якості освіти з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Розширено повноваження Держпродспоживслужби
Кабмін постановою від 13.03.2019 N 254 вніс зміни до Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Зокрема, Положення доповнено нормами, якими передбачено, що Держпродспоживслужба відповідно до покладених на неї завдань:
здійснює передбачені законодавством заходи для припинення порушення санітарного законодавства;
здійснює санітарні заходи щодо охорони території України шляхом проведення державного санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, медико-санітарного контролю (огляду) з метою запобігання в'їзду на територію України транспортних засобів, ввезенню вантажів, товарів та інших предметів, у тому числі лікарських засобів, біологічних, хімічних і радіоактивних речовин, а також матеріалів і відходів, що можуть створювати небезпеку для життя і здоров'я населення (крім заходів, пов'язаних із здійсненням медико-санітарного спостереження (епідеміологічного нагляду (спостереження), а також крім виконання функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників);
здійснює контроль за дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров'я людини речовин і інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території України, та проводить моніторинг ефективності вжитих заходів з попередження і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення.

Визначено механізм проведення органами Держаудитслужби державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання
Кабмін постановою від 27.03.2019 N 252 затвердив Порядок проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання.
Дія цього Порядку не поширюється на бюджетні установи.
Державний фінансовий аудит діяльності суб'єктів господарювання - це вид державного фінансового аудиту, що полягає у перевірці та аналізі стану справ щодо законного та ефективного використання державних та/або комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, стану внутрішнього контролю у суб'єктів господарювання.
Основними завданнями аудиту є:
1) проведення аналізу та перевірки:
дотримання об'єктом аудиту під час провадження фінансово-господарської діяльності вимог законодавства, виданих ним актів і рішень та актів і рішень його органу управління;
ефективності фінансово-господарської діяльності об'єкта аудиту, яка визначається як співвідношення отриманих результатів до запланованих з урахуванням використаних для їх досягнення ресурсів;
законного (цільового) та ефективного використання активів об'єкта аудиту та стану їх збереження;
правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності;
інвестиційної діяльності об'єкта аудиту;
стану внутрішнього контролю;
виконання функцій з управління об'єктами державної власності;
2) розроблення пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених під час проведення аудиту недоліків і порушень та запобігання їм надалі.
Установлено, що проведення державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання, розпочатого до набрання чинності цією постановою, завершується у порядку, що діяв до набрання нею чинності.

Внесено зміну до Правил дорожнього руху
Кабмін постановою від 27.03.2019 N 258 вніс зміну до Правил дорожнього руху.
Уточнено, що водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі чинний страховий поліс (страховий сертифікат "Зелена картка") про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів або чинний внутрішній електронний договір зазначеного виду обов'язкового страхування у візуальній формі страхового поліса (на електронному або паперовому носії), відомості про який підтверджуються інформацією, що міститься в єдиній централізованій базі даних, оператором якої є Моторне (транспортне) страхове бюро України. Водії, які відповідно до законодавства звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України, повинні мати при собі відповідні підтвердні документи (посвідчення).

Визначено стратегію державної екологічної політики України на період до 2030 року
Президент підписав Закон від 28.02.2019 N 2697-VIII, яким затверджено Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року.
Метою державної екологічної політики є досягнення доброго стану довкілля шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів соціально-економічного розвитку України з метою забезпечення конституційного права кожного громадянина України на чисте та безпечне довкілля, впровадження збалансованого природокористування і збереження та відновлення природних екосистем.
Основними засадами державної екологічної політики є:
збереження такого стану кліматичної системи, який унеможливить підвищення ризиків для здоров'я та благополуччя людей і навколишнього природного середовища;
досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), які були затверджені на Саміті Організації Об'єднаних Націй зі сталого розвитку у 2015 році;
сприяння збалансованому (сталому) розвитку шляхом досягнення збалансованості складових розвитку (економічної, екологічної, соціальної), орієнтування на пріоритети збалансованого (сталого) розвитку;
інтегрування екологічних вимог під час розроблення і затвердження документів державного планування, галузевого (секторального), регіонального та місцевого розвитку та у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;
міжсекторальне партнерство та залучення заінтересованих сторін;
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, що передбачає аналіз і прогнозування екологічних ризиків, які ґрунтуються на результатах стратегічної екологічної оцінки, оцінки впливу на довкілля, а також комплексного моніторингу стану навколишнього природного середовища;
забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, підвищення рівня екологічної безпеки в зоні відчуження;
забезпечення невідворотності відповідальності за порушення природоохоронного законодавства;
застосування принципів перестороги, превентивності (запобігання), пріоритетності усунення джерел шкоди довкіллю, "забруднювач платить";
відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за доступність, своєчасність і достовірність екологічної інформації;
стимулювання державою вітчизняних суб'єктів господарювання, які здійснюють скорочення викидів парникових газів, зниження показників енерго- та ресурсоємності, модернізацію виробництва, спрямовану на зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, у тому числі вдосконалення системи екологічного податку за забруднення довкілля та платежів за використання природних ресурсів;
упровадження новітніх засобів і форм комунікацій та ефективної інформаційної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2020 року.

Реєстрація цивільних повітряних суден: затверджено нові правила
Державіаслужба наказом від 05.02.2019 N 153 затвердила Авіаційні правила України, Частина 47 "Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні".
Ці Авіаційні правила є обов'язковими для всіх суб'єктів авіаційної діяльності та визначають процедуру та вимоги до реєстрації (перереєстрації) цивільних повітряних суден у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, порядок виключення їх з цього реєстру, надання та нанесення державного та реєстраційного знаків на повітряні судна, порядок тимчасового обліку нових, модифікованих повітряних суден та повітряних суден після їх технічного обслуговування.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 березня 2019 р. за N 240/33211 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Реєстраційні посвідчення повітряного судна, тимчасові облікові посвідчення повітряного судна, видані відповідно до Авіаційних правил України, Частина 47 "Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні", затверджених наказом Мінінфраструктури від 25.10.2012 N 636, є чинними протягом встановленого в них терміну дії.

Уряд скасував 148 актів у сфері цінового регулювання, енергетики, газопостачання та інших суміжних сферах
Кабмін постановою від 06.03.2019 N 260 визнав такими, що втратили чинність, низку актів Ради Міністрів Української РСР, Кабінету Міністрів Української РСР та Кабінету Міністрів України у сфері цінового регулювання, енергетики і газопостачання та інших суміжних сферах.
Загалом постановою передбачено скасування 148 актів.

Затверджено Інструкцію з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Мінекономрозвитку матеріалів про адмінправопорушення
Мінекономрозвитку наказом від 13.02.2019 N 217 затвердило Інструкцію з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення.
Ця Інструкція встановлює механізм складання та подання державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Мінекономрозвитку органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 512, 1649, 16413, 16417, 16418 та 1867 (у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника патентних документів) КпАП.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 березня 2019 р. за N 251/33222 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

28.03.2019

Затверджено державний логотип для органічної продукції
Мінагрополітики наказом від 22.02.2019 N 67 затвердило державний логотип для органічної продукції та його технічний опис.
Державний логотип для органічної продукції складається з графічного зображення та напису, які поміщені у квадрат.
Графічне зображення складається з двох кругів однакового радіуса, які перетинаються і находять один на інший таким чином, що крайня права точка лівого круга віддалена від крайньої правої точки правого круга на відстань, що становить 10/11 радіуса круга. Центри кругів розташовані на одній уявній горизонтальній прямій лінії. Площина, яка в результаті часткового накладання кругів один на одного є спільною для обох кругів (далі - спільна площина), має зелений колір та утворює фігуру у вигляді листка рослини. Частина круга, розташованого з лівого боку, яка не належить до спільної площини, має жовтий колір, а частина круга, розташованого з правого боку, яка не належить до спільної площини, - блакитний.
Спільна площина містить вертикальну лінію білого кольору, яка розташована по центру зазначеної площини та не доходить до верхньої та нижньої точок, в яких перетинаються круги, на відстань, що становить 1/4 радіуса круга. Від вертикальної лінії білого кольору під кутом 45 градусів по обидва її боки симетрично відходять по три лінії, які імітують прожилки листка рослини. Верхні та нижні лінії, що імітують прожилки листка рослини, мають довжину, що становить 1/4 радіуса круга. Центральні лінії, що імітують прожилки листка рослини, мають довжину, яка становить 1/3 радіуса круга.
Напис розміщується під графічним зображенням державного логотипа та складається зі слів "ОРГАНІЧНИЙ ПРОДУКТ" або його еквівалента англійською мовою "ORGANIC PRODUCT".
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 березня 2019 р. за N 261/33232 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше введення в дію Закону "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції".

НКРЕКП визначила ставку внеску на регулювання на II квартал 2019 року
НКРЕКП постановою від 22.03.2019 N 385 визначила ставку внеску на регулювання на II квартал 2019 року у розмірі 0,032 %.
Внески на регулювання сплачуються суб'єктами господарювання, які зазначені в Реєстрі суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП, незалежно від форм власності, зокрема:
з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії;
з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), надання послуг установки LNG, постачання природного газу;
з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом;
з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках, включаючи установки для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);
з централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами).

27.03.2019

МВС визначило нові уніфіковані форми актів перевірок
МВС наказом від 04.02.2019 N 82 затвердило уніфіковані форми:
Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, що підлягає ліцензуванню;
Акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню.
Уніфіковані форми актів містять вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 лютого 2019 р. за N 182/33153 та набрав чинності 22 березня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 22.03.2019 N 22.

МВС затвердило Правила з вогнезахисту.
Правила, затверджені наказом від 26.12.2018 N 1064, установлюють основні вимоги щодо виконання робіт з вогнезахисту матеріалів, виробів, будівельних конструкцій та перевірки відповідності вогнезахисту, а також вимоги щодо забезпечення експлуатаційної придатності вогнезахисних покривів (просочування, облицювання) та виробів. Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 березня 2019 р. за N 259/33230 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

26.03.2019

Затверджено нові уніфіковані форми актів перевірок щодо дотримання вимог законодавства у сфері надання фінпослуг
Нацкомфінпослуг розпорядженням від 24.01.2019 N 102 затвердила:
уніфіковану форму Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються;
уніфіковану форму Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання (недержавним пенсійним фондом) вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг;
уніфіковану форму Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання (страховим (перестраховим) брокером) вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг.
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 лютого 2019 р. за N 177/33148 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

25.03.2019

Рада Нацбанку рішенням від 26.02.2019 N 8-рд затвердила Положення про порядок підтвердження Радою Національного банку України наявності або відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та (або) фінансової системи держави.
Це Положення встановлює порядок дій Ради Нацбанку під час підтвердження наявності або відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та (або) фінансової системи держави, передбачених ч. 1 ст. 12 Закону "Про валюту і валютні операції" (далі - ознаки та (або) обставини).
Ознаками та (або) обставинами можуть бути:
зниження обсягу міжнародних (золотовалютних) резервів України, рівень яких є недостатнім для забезпечення макроекономічної стабільності;
ескалація суспільно-політичної та/або геополітичної напруги, що створює ризик для стабільності фінансового сектору України;
значне зниження курсу гривні до іноземних валют на валютному ринку України;
суттєве зниження чистого припливу капіталу в Україну;
значне зменшення загального обсягу вкладів (депозитів) у банківській системі;
зростання вартості запозичень та погіршення фінансових умов на зовнішніх та внутрішньому ринках, які унеможливлюють чи суттєво ускладнюють доступ до рефінансування зобов'язань Урядом України чи приватним сектором;
суттєве зростання дефіциту поточного рахунку платіжного балансу України;
інші ознаки та (або) обставини, що можуть свідчити про наявність істотних ризиків для стабільності банківської та (або) фінансової системи держави.

22.03.2019

Кабмін розпорядженням від 18.12.2018 N 1106-р затвердив план пріоритетних дій Уряду на 2019 рік.
Зокрема, Планом визначено чіткі кроки щодо забезпечення:
економічного зростання - поліпшення бізнес-клімату, реформування системи податкових та митних органів, забезпечення енергетичної незалежності, продовження системної модернізації інфраструктури;
ефективного врядування - продовження реформ децентралізації та державного управління, а також удосконалення екологічного врядуванння;
розвитку людського капіталу - подальший розвиток "Нової української школи", модернізація професійно-технічної освіти; підтримка молодих сімей, захист дітей та розвиток молоді, продовження запровадження нової моделі фінансування охорони здоров'я та реалізації програми "Доступні ліки"; запровадження безоплатної діагностики і початок реформування системи екстреної медичної допомоги;
верховенства права і боротьби з корупцією - в межах повноважень Уряду підтримка ефективного функціонування інститутів боротьби з корупцією та створення інституційних передумов для зменшення корупційних ризиків.
Загалом у Плані прописано 558 кроків.

Оновлено Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
НКРЕКП постановою від 14.03.2019 N 339 виклала у новій редакції Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для суб'єктів природних монополій, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, ліцензування якої здійснюється НКРЕКП.
Порядок застосовується під час установлення НКРЕКП тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для вищезазначених суб'єктів природних монополій та поширюється на цих суб'єктів під час розрахунку таких тарифів.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

21.03.2019

Кабмін постановою від 20.03.2019 N 236 вніс зміни до переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію.
Зокрема, до зазначеного переліку включено такі види будівельних робіт:
переобладнання та перепланування будівель та інженерних споруд установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та підприємств установ виконання покарань і на прилеглих до них територіях, на яких встановлені режимні вимоги, у тому числі багатофункціональних будинків режимного призначення та для тримання засуджених, зокрема з приміщеннями камерного типу, а також інженерно-технічних засобів охорони;
нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт об'єктів казармено-житлового фонду військових містечок (крім житлових будинків), військових аеродромів, арсеналів, баз та складів, комунальних споруд, інженерних мереж, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками і які виконуються безпосередньо на території військових частин (підрозділів), установ та організацій Збройних Сил, Національної гвардії та Служби зовнішньої розвідки під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
реконструкція або технічне переоснащення електричних мереж напругою не вище 10 кВ (лінії електричних мереж, трансформаторні підстанції, об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури);
роботи з теплової ізоляції введених в експлуатацію житлових будинків (стін, даху, горища, технічного, цокольного, підвального поверхів), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками.

20.03.2019

Затверджено положення про Державну податкову та Державну митну служби
Кабмін постановою від 06.03.2019 N 227 затвердив Положення про Державну податкову службу України та Положення про Державну митну службу України.
Державна податкова служба України (ДПС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС.
Державна митна служба України (Держмитслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабміном через Міністра фінансів.
Держмитслужба реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.
Постанова набрала чинності 20 березня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 20.03.2019 N 54, крім пп. 27 п. 4 Положення про Державну податкову службу України в частині ліцензування діяльності з виробництва, оптової, роздрібної торгівлі та зберігання пального, що набирає чинності з 1 липня 2019 року.

19.03.2019

Уряд затвердив критерії, за якими визначається періодичність проведення планових перевірок щодо додержання законодавства у сферах охорони праці, зайнятості та працевлаштування
Кабмін постановою від 06.02.2019 N 223 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці.
Віднесення суб'єктів господарювання до високого, середнього або незначного ступеню ризику у відповідній сфері державного нагляду (контролю) здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатках 4 - 6, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у відповідній сфері державного нагляду (контролю) здійснюються за діяльністю суб'єкта господарювання, яка віднесена до:
високого ступеня ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Оновлено Методику оцінки майна
Кабмін постановою від 20.02.2019 N 224 виклав у новій редакції Методику оцінки майна.
Ця Методика застосовується для проведення оцінки:
майна державних і комунальних підприємств, що вноситься до статутного капіталу акціонерного товариства під час приватизації шляхом перетворення зазначених підприємств в акціонерні товариства;
об'єктів державної і комунальної власності, які відповідно до Закону "Про приватизацію державного і комунального майна" належать до об'єктів великої приватизації (за умови відсутності радника);
об'єктів державної і комунальної власності, які відповідно до Закону "Про приватизацію державного і комунального майна" належать до об'єктів малої приватизації (за умови відсутності балансової вартості об'єктів державної (комунальної) власності);
об'єктів приватизації, що повертаються у державну або комунальну власність;
майна державних підприємств, що підлягають реорганізації шляхом їх перетворення в акціонерні товариства;
відчуження державного (комунального) майна;
об'єктів державної і комунальної власності, які відповідно до Закону "Про приватизацію державного і комунального майна" належать до об'єктів малої приватизації та підлягають продажу шляхом викупу (крім випадків, передбачених ч. 8 і 10 ст. 15 Закону "Про приватизацію державного і комунального майна").
Відповідно до вимог Методики проводиться визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що утворюється в процесі приватизації (корпоратизації, перетворення), та розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, територіальній громаді або суб'єкту господарювання з державною часткою (часткою комунального майна) в статутному (складеному) капіталі, у разі встановлення фактів розкрадання, нестачі, знищення, псування майна.
Методика не застосовується для проведення оцінки об'єктів державної і комунальної власності у випадках їх оренди та концесії, об'єктів державної і комунальної власності, які підлягають продажу на аукціоні за методом вивчення цінових пропозицій, а також у випадках визначення стартової ціни об'єкта великої приватизації радниками. Крім того, Методика не застосовується у випадках відшкодування збитків, передбачених Земельним кодексом, які відшкодовуються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

18.03.2019

Визначено нові критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини
Кабмін постановою від 13.03.2019 N 219 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) зазначеним Міністерством.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) зазначеним Міністерством, є:
строк провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ;
дотримання ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ;
кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останніх двох - п'яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абз. 3, 5, 7, 9 ч. 1 ст. 6 Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
види тканин і клітин людини, з якими дозволена діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ, та мета їх використання.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ, здійснюються за діяльністю суб'єктів господарювання, яка віднесена до:
високого ступеня ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на 5 років.

15.03.2019

Внесено зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності
НКЦПФР рішенням від 28.12.2018 N 928 затвердила зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності.
Центральний депозитарій цінних паперів, депозитарні установи мають привести свої внутрішні документи у відповідність до змін не пізніше 3-ох місяців з дня набрання чинності цим рішенням.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 лютого 2019 р. за N 209/33180 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено періодичність здійснення планових перевірок стосовно додержання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо с/г рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО
Кабмін постановою від 06.03.2019 N 198 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах, є:
порушення вимог законодавства у сфері генетично-інженерної діяльності та поводження з генетично модифікованими організмами, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх 5 років, що передують плановому періоду;
обсяг сортів сільськогосподарських рослин, створених на основі генетично модифікованих організмів, вироблених та/або реалізованих протягом останнього року, що передує рокові, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю).
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Внесено зміни до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я та Ліцензійних умов провадження діяльності з медичної практики
Кабмін постановою від 13.03.2019 N 215 вніс зміни до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я.
Зокрема, уточнено, що заклади охорони здоров'я незалежно від форми власності, в тому числі аптечні, можуть добровільно проходити акредитацію.
Акредитація закладу проводиться після отримання ним ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, крім активних фармацевтичних інгредієнтів.
Крім цього, внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.
Серед іншого, ліцензіат зобов'язаний оприлюднювати інформацію щодо наявних у ліцензіата лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання у порядку, визначеному МОЗ.
Також оновлено форму заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

14.03.2019

Удосконалено Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування
НКЦПФР рішенням від 27.12.2018 N 910 внесла зміни до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування.
Зокрема, уточнено, що права вимоги можуть придбаватися виключно до складу активів венчурного фонду та лише за кредитними договорами банків, укладеними з юрособами. Придбання компанією з управління активами до складу активів венчурного фонду прав вимоги за кредитними договорами здійснюється шляхом укладення договорів відступлення права вимоги з урахуванням обмежень, встановлених Законом "Про інститути спільного інвестування" та цим Положенням.
Придбання прав вимоги до складу активів венчурного фонду здійснюється за оціночною вартістю, що визначається з дотриманням вимог законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні, зокрема з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зобов'язань.
Зазначені зміни поширюються на договірні відносини, що виникли з дня набрання чинності цим рішенням.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 лютого 2019 р. за N 172/33143 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері телекомунікацій
Кабмін постановою від 06.02.2019 N 191 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій, належать:
кількість видів діяльності у сфері телекомунікацій;
види діяльності у сфері телекомунікацій;
кількість регіонів України, в яких суб'єкт господарювання має право на провадження виду діяльності у сфері телекомунікацій;
кількість ліній фіксованого телефонного зв'язку та/або ліній зв'язку, які забезпечують можливість підключення кінцевого обладнання абонента до телекомунікаційної мережі оператора (провайдера), що надає доступ до Інтернету, та/або активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі відповідно до поданого звіту за попередній рік;
кількість невиконаних в установлені строки розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов у сфері телекомунікацій та приписів про усунення порушень вимог законодавства про телекомунікації за період після закінчення останньої планової перевірки до 15 жовтня року, що передує плановому.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за провадженням суб'єктами господарювання господарської діяльності у сфері телекомунікацій проводяться НКРЗІ з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 4 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Затверджено нові Правила сертифікації технічних засобів захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання
Державіаслужба наказом від 19.12.2018 N 1339 затвердила Авіаційні правила України "Правила сертифікації технічних засобів захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання".
Ці Авіаційні правила встановлюють процедури, що застосовуються при сертифікації технічних засобів захисту цивільної авіації (далі - ЦА) від актів незаконного втручання (далі - АНВ), визначених в абз. 4 пп. 1, абз. 2 пп. 2 та пп. 3 п. 132 розд. IX Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації", для підтвердження їх відповідності вимогам законодавства, у тому числі авіаційних правил України, та видання відповідного сертифіката.
Авіаційні правила поширюються на Державіаслужбу, а також суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва технічних засобів захисту ЦА від АНВ, під час сертифікації та видачі (отримання) сертифіката відповідності на технічні засоби захисту ЦА від АНВ.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 лютого 2019 р. за N 188/33159 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено форму Повідомлення до НКЦПФР підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінзвітності
НКЦПФР рішенням від 31.01.2019 N 43 затвердила форму Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності.
Підприємства, що становлять суспільний інтерес, які уклали станом на дату набрання чинності цим рішенням договори із суб'єктами аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності, повинні протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності рішенням подати до НКЦПФР повідомлення за вищезазначеною формою.
Дія цього рішення не поширюється на банки.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 лютого 2019 р. за N 199/33170 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено нову Інструкцію щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення
Мінекономрозвитку наказом від 23.01.2019 N 68 затвердило Інструкцію щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.
Ця Інструкція встановлює єдиний порядок заповнення суб'єктами господарювання заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, яка подається до Держекспортконтролю відповідно до п. 6 Положення про порядок надання суб'єктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 лютого 2019 р. за N 174/33145 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Уточнено Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінустанов
Нацкомфінпослуг розпорядженням від 06.12.2018 N 2131 затвердила зміни до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ.
Зокрема, уточнено, що професійні вимоги поширюються на керівників та головних бухгалтерів таких фінансових установ:
страховиків;
кредитних спілок;
ломбардів;
інших фінансових установ (крім банків, установ - професійних учасників фондового ринку, інститутів спільного інвестування в частині їх діяльності на фондовому ринку, фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій, Державного казначейства України, державних цільових фондів, адміністраторів недержавних пенсійних фондів та недержавних пенсійних фондів).
Керівник фінансової установи повинен відповідати таким професійним вимогам:
мати вищу освіту ступеня магістра або прирівняну до неї;
пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації керівників, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації має бути не менше 72 годин;
мати не менше ніж п'ятирічний загальний стаж трудової діяльності, з якого стаж роботи керівником не менше двох років, зокрема, не менше одного року керівником на ринках фінансових послуг (для голови правління кредитної спілки та керівника ломбарду - стаж роботи керівником не менше одного року);
мати бездоганну ділову репутацію. Особа не має бездоганної ділової репутації у разі наявності ознак, визначених п. 22 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).
Головний бухгалтер фінансової установи, крім підприємств, що становлять суспільний інтерес, повинен відповідати таким вимогам:
мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;
пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації має бути не менше 72 годин;
мати стаж роботи керівником у сфері фінансової та/або бухгалтерської діяльності або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, не менше трьох років;
мати бездоганну ділову репутацію. Особа не має бездоганної ділової репутації у разі наявності ознак, визначених п. 22 Ліцензійних умов.
Головний бухгалтер підприємства, що становить суспільний інтерес, повинен відповідати вимогам Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність". Інші вимоги до головного бухгалтера підприємства, що становить суспільний інтерес, можуть бути визначені законом.
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 лютого 2019 р. за N 178/33149 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено Вимоги до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача
НКЦПФР рішенням від 13.12.2018 N 866 затвердила Вимоги до договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача.
Ці Вимоги поширюються на депозитарні установи та іноземну фінансову установу, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), відповідає встановленим НКЦПФР вимогам і відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами у разі укладення договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, внесення змін до нього.
Договір має складатися у формі паперового документа, підписаного сторонами, або у формі електронного документа відповідно до Закону "Про електронні документи та електронний документообіг".
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 лютого 2019 р. за N 185/33156 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Установлено процедури відбору зразків харчових продуктів для лабораторних досліджень на вміст нітратів
Мінагрополітики наказом від 05.02.2019 N 34 затвердило Методи відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів нітратів у деяких харчових продуктах для цілей державного контролю.
Ці Методи відбору встановлюють процедури, за якими відбираються зразки харчових продуктів для лабораторних досліджень (випробувань) на вміст нітратів.
Методи відбору є обов'язковими для:
державних ветеринарних інспекторів (державних інспекторів) Держпродспоживслужби;
акредитованих лабораторій;
операторів ринку з виробництва та/або обігу харчових продуктів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 лютого 2019 р. за N 207/33178 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

13.03.2019

Оновлено Тарифи на депозитарні послуги, що надаються Нацбанком
Нацбанк постановою від 07.03.2019 N 48 виклав у новій редакції Тарифи на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів Національного банку України.
Постанова набирає чинності з 22 березня 2019 року.

Затверджено форму заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів
Мінекономрозвитку наказом від 27.02.2019 N 329 затвердило:
форму заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком;
Інструкцію щодо заповнення форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком;
форму висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 березня 2019 р. за N 218/33189 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

12.03.2019

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері позашкільної освіти
Кабмін постановою від 06.03.2019 N 187 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти, є:
строк провадження господарської діяльності у сфері позашкільної освіти;
кількість порушень вимог законодавства у сфері позашкільної освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх 5 років, що передують плановому періоду.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері позашкільної освіти здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

11.03.2019

Визначено нові критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології
Кабмін постановою від 06.03.2019 N 185 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології, є:
вид діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології;
наявність порушень вимог законодавства у сфері законодавчо регульованої метрології, які виявлені за результатами планових та позапланових перевірок протягом останніх 3 років, що передують плановому.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері законодавчо регульованої метрології здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення
Кабмін постановою від 06.03.2019 N 183 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужбою, належать:
види порушень вимог законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх 3 років, що передують плановому періоду;
вид діяльності, що провадиться суб'єктом господарювання.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення здійснюються за діяльністю суб'єктів господарювання з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Затверджено квоти добування водних біоресурсів в Азовському морі із затоками у 2019 році
Мінагрополітики наказом від 14.02.2019 N 57 затвердило квоти добування водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками у 2019 році відповідно до лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками на 2019 рік, затверджених наказом Мінагрополітики від 14.02.2019 N 56.
Усі користувачі незалежно від форм власності мають подавати Держрибагентству та органам статистики інформацію про обсяги вилову водних біоресурсів у визначені строки за встановленими формами.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 лютого 2019 р. за N 194/33165 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
Кабмін постановою від 06.03.2019 N 182 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Держекоінспекцією, належать:
провадження господарської діяльності з додержанням екологічних вимог;
категорія видів планової діяльності та об'єктів, що можуть мати значний вплив на довкілля;
види порушень вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх 5 років, що передують плановому періоду;
кількість порушень вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх 5 років, що передують плановому періоду;
кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останніх 5 років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абз. 3, 7, 9 ч. 1 ст. 6 Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
кількість випадків недопущення суб'єктом господарювання посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до проведення заходів державного нагляду (контролю) (крім випадків, передбачених ст. 10 Закону) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів протягом останніх 5 років, що передують плановому періоду.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів за діяльністю суб'єктів господарювання проводяться з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Затверджено ліміти та прогнози допустимого спеціального використання водних біоресурсів в Азовському морі із затоками на 2019 рік
Мінагрополітики наказом від 14.02.2019 N 56 затвердило ліміти та прогнози допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками на 2019 рік.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 лютого 2019 р. за N 193/33164 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Кабмін скасував необхідність ведення книги відгуків та пропозицій
Кабмін постановою від 06.03.2019 N 168 вніс зміни до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів.
Зокрема, передбачено скасування необхідності ведення книги відгуків та пропозицій.
Також визначено, що у разі відсутності в касі монет дрібних номіналів для видачі здачі касир та інший працівник, які мають право одержувати від споживача гроші за проданий товар, зобов'язані здійснити у розрахунковому документі заокруглення загальних сум розрахунків у порядку, передбаченому постановою Нацбанку від 15.03.2018 N 25 "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів.

07.03.2019

Нацбанк затвердив нові розміри "знижок за ризик (haircut)" для валютних операцій на умовах "своп"
Нацбанк наказом від 06.03.2019 N 101-но затвердив розміри "знижок за ризик (haircut)" для валютних операцій на умовах "своп", розраховані із застосуванням стандартного підходу:
для операцій з підтримання ліквідності банків та валютних інтервенцій з купівлі іноземної валюти на умовах "своп";
для валютних інтервенцій з продажу іноземної валюти на умовах "своп";
для валютних інтервенцій з обміну іноземної валюти на умовах "своп".
Наказ набрав чинності 7 березня 2019 року.

06.03.2019

Оновлено Положення про застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі
Нацбанк постановою від 25.02.2019 N 42 виклав у новій редакції Положення про застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі України.
Це Положення визначає організаційно-методологічні умови застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі України під час створення, оброблення та зберігання електронних документів.
Дія Положення поширюється на суб'єктів електронної взаємодії.
Постанова набрала чинності 6 березня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 05.03.2019 р.

НКРЕКП затвердила форми звітності для учасників ринку електроенергії
НКРЕКП постановою від 28.02.2019 N 282 затвердила:
Форму звітності N 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності" та Інструкцію щодо її заповнення;
Форму звітності N 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності" та Інструкцію щодо її заповнення.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

05.03.2019

Затверджено Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для електродвигунів
Кабмін постановою від 27.02.2019 N 157 затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для електродвигунів.
Цей Технічний регламент установлює вимоги до екодизайну щодо введення в обіг та експлуатацію електродвигунів, у тому числі вмонтованих в інші продукти.
Дія Технічного регламенту не поширюється на:
1) електродвигуни, які спроектовані для роботи за умови повного занурення в рідину;
2) електродвигуни, якими оснащені продукти, зокрема розподільний пристрій, насос, вентилятор або компресор, енергоефективність яких не можна виміряти окремо від енергоефективності цього продукту;
3) електродвигуни, спроектовані спеціально для роботи:
на висоті, яка перевищує 4 тис. метрів над рівнем моря;
у місцях, де температура оточуючого повітря перевищує 60° C;
у разі, коли максимальна робоча температура перевищує 400° C;
у місцях, де температура навколишнього середовища нижча за - 30° C для будь-якого електродвигуна або 0° C у електродвигунах з рідинною системою охолодження;
у продукті, температура рідини охолодження на вході до якого нижча за 0° C або перевищує 32° C;
у потенційно вибухонебезпечному середовищі відповідно до постанови Кабміну від 28.12.2016 N 1055 "Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах";
4) гальмівні електродвигуни (крім вимог до технічної документації, які наводяться у пп. 3 - 6 і 12 п. 2 додатка 1).
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Нацбанк визначив нові вимоги до договорів зберігання цінностей, на які накладено арешт
Нацбанк прийняв постанову N 44 від 28 лютого 2019 року "Про вимоги до договорів на зберігання та втрату чинності нормативно-правових актів Національного банку України".
Визначено, що банки України на підставі договору, укладеного з відповідним органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем, здійснюють зберігання цінних паперів, ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт.
Договір про зберігання має містити такі обов'язкові реквізити та необхідні умови:
місце складання;
дату складання;
повне найменування сторін договору;
прізвище, ім'я, по батькові керівників або інших осіб, уповноважених підписати договір, реквізити документів, якими надано такі повноваження;
предмет договору;
права та обов'язки сторін відповідно до законодавства України;
порядок обміну сторін договору інформацією;
відповідальність сторін за неналежне виконання зобов'язань за договором;
строк зберігання та строк дії договору;
порядок унесення змін до договору та розірвання договору;
місцезнаходження та платіжні реквізити сторін.
Постанова набрала чинності 5 березня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 04.03.2019 р.

Затверджено нові Інструкції з бонітування птиці, ведення племінного обліку у птахівництві та зразки форм племінного обліку
Мінагрополітики наказом від 22.01.2019 N 17 затвердило:
Інструкцію з бонітування птиці;
Інструкцію з ведення племінного обліку у птахівництві;
форму N 1-пт "Журнал інкубації яєць";
форму N 2-пт "Журнал молодняку";
форму N 3-пт "Журнал щоденного обліку несучості та вибуття птиці";
форму N 4-пт "Журнал продуктивності несучок";
форму N 5-пт "Журнал обліку маси та якості яєць";
форму N 6-пт "Журнал самців";
форму N 7-пт "Оцінка вихідних ліній кросів та порід за комплексом ознак";
форму N 8-пт "Дані про придбання (відтворення) племінних (генетичних) ресурсів";
форму N 9-пт "Журнал обліку щоденного вибуття молодняку та споживання корму";
форму N 10-пт "Журнал зважування молодняку (дорослої птиці)";
форму N 11-пт "Журнал обліку несучості, вибуття птиці та споживання корму";
форму N 12-пт "Журнал групового зважування яєць";
форму N 13-пт "Журнал індивідуального зважування яєць";
форму N 14-пт "Журнал сортування яєць";
форму N 15-пт "Журнал обліку якості інкубаційних яєць";
форму N 16-пт "Результати вирощування молодняку";
форму N 17-пт "Узагальнена оцінка дорослої птиці";
форму N 18-пт "Звіт про результати бонітування птиці порід, вихідних ліній, батьківських, материнських форм".
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 08 лютого 2019 р. за N 145/33116 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення
Кабмін постановою від 27.02.2019 N 156 затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення.
Вимоги до екодизайну для простого приймача цифрового телебачення встановлені в додатку 1 до Технічного регламенту.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Затверджено Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів,
Кабмін постановою від 27.02.2019 N 158 затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів.
Цей Технічний регламент установлює вимоги до екодизайну для введення в обіг побутових холодильних приладів із живленням від електромережі та з об'ємом зберігання до 1500 літрів.
Дія Технічного регламенту також поширюється на:
побутові холодильні прилади з живленням від електромережі, включаючи прилади, які призначені для непобутового використання або для охолодження нехарчових продуктів;
побутові холодильні прилади з живленням від електромережі, які можуть працювати від акумуляторних батарей.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Встановлено вимоги до екодизайну пилососів
Кабмін постановою від 27.02.2019 N 155 затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну пилососів.
Цей Технічний регламент встановлює вимоги до екодизайну пилососів, що працюють від електромережі, в тому числі гібридних пилососів, під час їх введення в обіг.
Дія Технічного регламенту не поширюється на:
пилососи для вологого прибирання, пилососи для вологого та сухого прибирання, пилососи, що живляться тільки від акумуляторних батарей, пилососи-роботи, промислові або стаціонарні пилососи;
натирачі підлоги;
пилососи, призначені для роботи поза межами приміщень.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Затверджено Технічний регламент щодо вимог до екодизайну водяних насосів
Кабмін постановою від 27.02.2019 N 154 затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну водяних насосів.
Дія Технічного регламенту не поширюється на:
водяні насоси, призначені спеціально для перекачування чистої води за температури нижче -10 °C або вище +120 °C, крім інформаційних вимог, визначених у пп. 11 - 13 п. 3 додатка 2;
водяні насоси, призначені тільки для протипожежного застосування;
нагнітаючі водяні насоси;
самовсмоктувальні водяні насоси.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

04.03.2019

Ринок необробленої деревини запропоновано врегулювати окремим законом
У Верховній Раді зареєстровано проект Закону N 10092, яким пропонується визначити організаційні, правові та економічні засади функціонування ринку необробленої деревини та її заготівлі в Україні.
У випадку прийняття Закон набере чинності через 6 місяців з дня його опублікування.

Удосконалено Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
НКЦПФР рішенням від 04.12.2018 N 854 затвердила зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Зокрема, уточнено, що це Положення регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регульованої інформації, до якої належать:
регулярна (проміжна, річна) інформація;
особлива інформація;
інсайдерська інформація;
інформація про власників голосуючих акцій понад порогові значення пакетів акцій;
інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю;
інформація в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів емітентами цінних паперів;
інформація, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск іпотечних сертифікатів) цінних паперів та звіті про результати розміщення (звіті про підсумки випуску іпотечних сертифікатів) цінних паперів емітентами цінних паперів;
інформація, передбачена ст. 65 - 652 Закону "Про акціонерні товариства" та п. 2 розд. II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах";
відомості про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства;
інформація щодо розкриття емітентом цінних паперів календарного плану;
інформація щодо розкриття приватним акціонерним товариством, 100 % акцій якого прямо або опосередковано належить одній особі, своєї структури власності.
Це Положення також регулює питання розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.
Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати іншу інформацію та повідомлення відповідно до законодавства.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 лютого 2019 р. за N 165/33136 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Також установлено, що розкриття емітентом проміжної інформації за IV квартал починається з 2019 року.

Затверджено Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі
Кабмін постановою від 27.02.2019 N 150 затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі.
Цей Технічний регламент установлює вимоги до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі.
Дія Технічного регламенту не поширюється на:
перетворювачі напруги;
прилад безперебійного живлення;
зарядні пристрої для акумуляторних батарей;
перетворювачі галогенного освітлення;
зовнішні джерела живлення для медичного обладнання;
зовнішні джерела живлення, введені в обіг не пізніше 2025 року, як замінні частини для ідентичних зовнішніх джерел живлення, які введені в обіг не пізніше першого року після набрання чинності цим Технічним регламентом, за умови, що запасна або замінна частина чи його упаковка чітко вказують на первинний продукт, для якого така частина буде використовуватися.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Встановлено вимоги до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів
Кабмін постановою від 27.02.2019 N 152 затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів.
Цей Технічний регламент встановлює вимоги до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів мінімальною номінальною потужністю 1кВ•А, що використовуються в мережах передачі і розподілу електроенергії з частотою 50 Гц або в промисловості.
Дія Технічного регламенту не поширюється на трансформатори, які спеціально розроблені та використовуються як:
вимірювальні трансформатори для живлення засобів вимірювальної техніки, приладів, реле та інших подібних апаратів;
трансформатори з обмоткою низької напруги для використання з випрямлячами для забезпечення постачання постійного току;
пічні трансформатори для безпосереднього підключення до електропечей;
трансформатори до прибережного застосування та застосування як плавучої прибережної споруди;
трансформатори для споруд аварійного захисту;
трансформатори для систем живлення залізниці;
заземлювальні трансформатори для надання нейтралі з метою заземлення системи;
тягові трансформатори, що встановлені на залізничному рухомому складі, тобто трансформатори, що під'єднані до лінії постійного або змінного струму безпосередньо або через інвертор, що використовується в стаціонарних спорудах на залізниці;
пускові трансформатори для запуску індукційних моторів з метою усунення падіння напруги постачання;
випробувальні трансформатори для використання в електричному колі для вироблення необхідних рівнів напруги або струму з метою випробування електричного обладнання;
зварювальні трансформатори для використання в установках дугового зварювання або установках зварювання опором (контактного зварювання);
трансформатори вибухозахищеного виконання для застосування у вибухонебезпечному середовищі та для підземних робіт (гірничодобувних);
трансформатори для застосування у глибоководному (зануреному) середовищі;
розділові трансформатори (потужністю до 5 МВА), які застосовуються для перетворення одного рівня (середнього рівня) напруги;
великі силові трансформатори, які застосовуються у разі, коли показано, що для конкретної сфери застосування відсутні альтернативні технічно можливі рішення з метою виконання мінімальних вимог з ефективності, які встановлені цим Технічним регламентом;
великі силові трансформатори, що є рівноцінною заміною для того ж фактичного місця розташування / розміщення існуючих великих силових трансформаторів, коли така заміна не може бути здійснена без непропорційних витрат, пов'язаних з їх транспортуванням і/або монтажем.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Затверджено Технічний регламент щодо вимог до екодизайну вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт
Кабмін постановою від 27.02.2019 N 151 затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт.
Цей Технічний регламент установлює вимоги до екодизайну щодо введення в обіг або в експлуатацію вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт (у тому числі вмонтованих в інші енергоспоживчі продукти), на які поширюється дія Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів.
Дія Технічного регламенту не поширюється на транспортні засоби для пасажирських або вантажних перевезень.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Затверджено Технічний регламент щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої
Кабмін постановою від 27.02.2019 N 153 затвердив Технічний регламент щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої.
Цей Технічний регламент встановлює вимоги до екодизайну щодо введення в обіг безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої.
Дія Технічного регламенту не поширюється на:
циркуляційні насоси для питної води, за винятком тих, що стосуються інформаційних вимог, визначених у абз. 6 п. 2 додатка 1;
циркуляційні насоси, інтегровані в пристрої і введені в обіг не пізніше 1 січня 2020 р. на заміну ідентичних циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої, введених в обіг не пізніше ніж через один рік з моменту набрання чинності цим Технічним регламентом.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

01.03.2019

Внесено зміну до Положення про порядок визначення системно важливих банків
Нацбанк постановою від 28.02.2019 N 46 вніс зміну до Положення про порядок визначення системно важливих банків.
Уточнено, що Нацбанк повідомляє банк про набуття ним статусу системно важливого банку протягом п'яти робочих днів після прийняття Правлінням Нацбанку рішення, але не пізніше 1 червня (раніше було - не пізніше 1 березня).
Постанова набрала чинності 28 лютого 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 28.02.2019 р.

Уряд визначив уповноважений банк ринку електроенергії
Кабмін постановою від 27.02.2019 N 140 визначив уповноваженим банком, який обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання ринку електричної енергії, публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України".

Огляд законодавства за тразень 2019

Огляд законодавства за квітень 2019

Огляд законодавства за березень 2019

Огляд законодавства за лютий 2019

Огляд законодавства за січень 2019

Огляд законодавства за грудень 2018

Огляд законодавства за листопад 2018

Огляд законодавства за жовтень 2018

Огляд законодавства за вересень 2018

Огляд законодавства за серпень 2018

Огляд законодавства за липень 2018