АВК-5, сборники ДБН ДСТУ купить
alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.4.2*. (распространяется с 15.03.2019)
Стоимость 9150 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 3294 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 4500 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.4.2*. и далее, 1 год)
Подробнее...

Юрист+Закон

04.06.2019

Затверджено Інструкцію з профілактики та боротьби з везикулярною хворобою свиней
Мінагрополітики наказом від 21.03.2019 N 148 затвердило Інструкцію з профілактики та боротьби з везикулярною хворобою свиней.
Ця Інструкція визначає порядок проведення профілактичних заходів щодо недопущення захворювання свиней везикулярною хворобою свиней (ВХС), ветеринарно-санітарних заходів у випадках прояву хвороби серед свиней у господарствах різних форм власності, у тому числі приватному секторі, дикій фауні, та оздоровлення їх від ВХС, поводження з продукцією свинарства, одержаною в неблагополучних пунктах щодо ВХС, та є обов'язковою для виконання суб'єктами господарювання незалежно від форми власності і підпорядкування, користувачами мисливських угідь, ФОП, громадянами, спеціалістами ветеринарної медицини, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 02 травня 2019 р. за N 452/33423 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

03.06.2019

Діють зміни до Положення про застосування Нацбанком заходів впливу
Нацбанк постановою від 29.05.2019 N 73 затвердив зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу.
Серед іншого змінами передбачено доповнення переліку підстав застосування до банків заходів впливу. А саме:
недотримання банками запровадженого обов'язкового економічного нормативу - коефіцієнта покриття ліквідності (LCR);
недотримання вимог щодо порядку формування та зберігання резервів за валютними деривативами (форвардними та ф'ючерсними контрактами).
Також запроваджено норми, відповідно до яких Нацбанк має право враховувати вжиті банком заходи, яких не було в передбаченому письмовою угодою плані заходів банку, у залік виконання цього плану та для досягнення передбачених ним цілей.
Банк, у якого обмежено або зупинено здійснення окремих видів операцій, має право подати до Нацбанку клопотання про зменшення обсягу (переліку) встановлених обмежень.
Деякі спрощення щодо застосованих заходів впливу стосуються і банків, акціонерами яких прийнято рішення про припинення банківської діяльності без припинення юрособи.
Зокрема, банк, що припиняє банківську діяльність, має право подати до Нацбанку клопотання про дострокове скасування окремих заходів впливу. А саме:
про припинення дії письмової угоди;
про дострокове скасування обмеження, зупинення чи припинення операцій.
Нацбанк задовольняє такі клопотання у разі погодження плану припинення банківської діяльності без припинення юрособи. Крім того, регулятор може не застосовувати заходи впливу до банку, який припиняє банківську діяльність, в разі якщо допущені ним порушення пов'язані з належним виконанням погодженого Нацбанком плану припинення банківської діяльності без припинення юрособи відповідно до Закону "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків".
Постанова набрала чинності 1 червня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 31.05.2019 р.

Затверджено Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки
Міненерговугілля наказом від 23.01.2019 N 28 затвердило Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки.
Згідно із Положенням Комісія:
розглядає документи, подані суб'єктом господарювання відповідно до Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки;
за результатами розгляду документів готує пропозиції щодо доцільності виведення з експлуатації магістрального трубопроводу або щодо відмови в його виведенні, що оформлюються протоколом, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні.
Рішення Комісії приймається на її засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 травня 2019 р. за N 508/33479 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено порядок узгодження Держлікслужби з СБУ видачі дозволів на право ввезення та вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
СБУ та МОЗ спільним наказом від 22.04.2019 N 657/947 затвердили Інструкцію про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі дозволів на право ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Ця Інструкція визначає порядок узгодження Держлікслужби з СБУ видачі дозволів на право ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабміну від 06.05.2000 N 770.
Узгодження видачі дозволів із СБУ здійснюється відповідно до вимог п. 2 Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 травня 2019 р. за N 497/33468 та набирає чинності після його офіційного опублікування.

31.05.2019

Мін'юст вніс зміни до Порядку держреєстрації юросіб, ФОП, громадських формувань та деяких інших НПА
Мін'юст наказом від 13.05.2019 N 1454/5 затвердив зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.
Так, уточнено, що для державної реєстрації символіки подаються зображення та опис символіки у паперовій та електронній (файл zip архіву) формах. Зображення символіки має містити повне або скорочене найменування громадського формування. Опис символіки має містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки та відповідати їх зображенню.
Також визначено, що під час внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України чи паспортного документа іноземця щодо фізособи програмними засобами Єдиного державного реєстру формується унікальний ідентифікатор.
Унікальний ідентифікатор - набір символів, що генеруються шляхом перетворення сукупності відомостей про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків, або сукупності відомостей про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та серію і номер паспорта громадянина України, або сукупності відомостей про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та паспортний документ іноземця в унікальне значення за визначеним алгоритмом.
Унікальний ідентифікатор формується щодо:
ФОП;
керівника юрособи;
особи, яка може вчиняти дії від імені юрособи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо;
засновника (учасника) юрособи;
кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юрособи.
Алгоритм формування унікального ідентифікатора визначається технічним адміністратором Єдиного державного реєстру.
Унікальний ідентифікатор зберігається в Єдиному державному реєстрі та призначений для надання відомостей з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру з метою обробки та перетворення відкритих відомостей Єдиного державного реєстру для їх подальшого сприйняття автоматизованими та інформаційними системами.
Також наказом викладено у новій редакції форму запиту про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Відповідні зміни внесено до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Крім цього, Вимоги щодо написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки доповнено нормою, згідно з якою найменування релігійної організації може містити інформацію про її організаційно-правову форму виключно за бажанням такої юрособи.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 травня 2019 р. за N 495/33466 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено механізм надання банками позики ветеранам війни та особам, на яких поширюється Закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соцзахисту
Кабмін постановою від 08.05.2019 N 449 затвердив Порядок надання позики ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Цей Порядок визначає механізм надання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок, передбаченої ст. 12 - 16 Закону.
Право на отримання позики мають учасники бойових дій (ст. 6 Закону), особи з інвалідністю внаслідок війни (ст. 7 Закону), учасники війни (ст. 9 Закону), особи, на яких поширюється чинність Закону (ст. 10 Закону), та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (ст. 11 Закону).
Позика надається банками на умовах, визначених договором, у національній валюті та погашається протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва або згідно з договором.
Банки розглядають звернення вищезазначених осіб за наявності в них посвідчення, зразок якого затверджено постановою Кабміну від 12.05.1994 N 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни".
Розміри позики визначаються банками.
Відсотки за користування позикою сплачуються відповідно до укладеного договору.

Внесено зміни до Кодексу газотранспортної системи
НКРЕКП постановою від 28.05.2019 N 844 затвердила зміни до Кодексу газотранспортної системи.
Згідно із постановою главу 2 розділу VIII Кодексу ("Фінансове забезпечення") викладено у новій редації.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

29.05.2019

Затверджено Ліміти використання мисливських тварин державного мисливського фонду у сезон полювання 2019-2020
Мінагрополітики наказом від 16.05.2019 N 249 затвердило Ліміти використання мисливських тварин державного мисливського фонду у сезон полювання 2019 - 2020 років.
Ліміти затверджено відповідно до вимог ч. 1 ст. 16 Закону "Про мисливське господарство та полювання".
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 травня 2019 р. за N 529/33500 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено форму звіту телерадіоорганізацій про використання об'єктів авторського права і суміжних прав в ефірі
Мінекономрозвитку наказом від 17.04.2019 N 647 затвердило форму звіту телерадіоорганізацій про використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав в ефірі телерадіоорганізації.
Форму звіту затверджено відповідно до ст. 4 і 20 Закону "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав".
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 травня 2019 р. за N 500/33471 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Удосконалено Положення про ліцензування банків
Нацбанк постановою від 27.05.2019 N 72 затвердив зміни до Положення про ліцензування банків, згідно з якими, зокрема:
виключено норми щодо генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій;
уточнено порядок розрахунку власних коштів фізосіб;
уточнено перелік інформації, яку щорічно мають подавати власники істотної участі;
визначено випадки зупинення перебігу строків розгляду документів про погодження керівників банку;
визначено форму бланка банківської ліцензії.
Постанова набрала чинності 29 травня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 28.05.2019 р.

28.05.2019

Затверджено план заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції України на 2019 рік
Кабмін розпорядженням від 22.05.2019 N 353-р затвердив план заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції України на 2019 рік.
Зокрема, передбачено розробити функціональні модулі електронного рецепту на лікарські засоби та електронного направлення на медичне обслуговування відповідного виду лікарями різних спеціальностей у складі "Електронної системи охорони здоров'я", а також програмне забезпечення для щоденного збору та опрацювання оперативної інформації про хід проведення польових робіт.
Також передбачається сприяти підвищенню рівня кіберзахисту, створенню захищеної програмної продукції шляхом популяризації впровадження захищених операційних систем українського виробництва з підтвердженням їх відповідності вимогам законодавства у сфері захисту інформації, що гармонізоване з міжнародними стандартами у сфері захисту інформації, інформаційної безпеки, та впровадження в національні програмні продукти національних стандартів, гармонізованих з міжнародними, які визначають механізми захисту інформації та вимоги до рівня безпеки у сфері електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.

Україна застосувала остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі повідомила про прийняте нею рішення від 21.05.2019 N АД-417/2019/4411-03, згідно з яким застосовано остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:
цемент, зокрема клінкери цементні та портландцемент, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами: 2523 10 00 00, 2523 29 00 00 походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова.
Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на 5 років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою:
для виробника ЗАТ "Осколцемент" (309504, Російська Федерація, Бєлгородська обл., м. Старий Оскол, майданчик цемзаводу) та експортера ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ трейд" (107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, будинок 3, будівля 1) - 114,95 %;
для інших виробників/експортерів Товару походженням з Російської Федерації - 114,95 %;
для виробників/експортерів Товару походженням з Республіки Білорусь - 57,03 %;
для виробника/експортера ЗАТ "Рибницький цементний комбінат" (5500, Республіка Молдова, м. Рибниця, вул. Запорожця, 1) - 94,46 %;
для інших виробників/експортерів Товару походженням з Республіка Молдова - 94,46 %.
Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.
Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування повідомлення.

Мінфін вніс зміни до деяких НПА у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом
Мінфін наказом від 08.04.2019 N 142 затвердив зміни до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу, Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України.
Метою змін є приведення зазначених нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону від 15.05.2018 N 2418-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій" та Закону від 23.03.2017 N 1982-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями".
Зокрема, змінами до Положення уточнено, що під час ідентифікації та верифікації суб'єкт вживає заходів щодо встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних, передбачених ст. 9 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", та встановлює (підтверджує) відповідність особи клієнта (представника клієнта) у його присутності отриманим ідентифікаційним даним.
Ідентифікація клієнта здійснюється шляхом отримання його ідентифікаційних даних на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта), а також з інших джерел, якщо така інформація є відкритою.
Верифікація клієнта здійснюється на підставі поданих офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій.
Уповноважений працівник суб'єкта в присутності особи, яка укладає договір про надання послуг (представника особи), знімає копії відповідних документів, на підставі яких здійснюється верифікація клієнта (особи), та договорів з клієнтом. Зазначені копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника суб'єкта та клієнта (особи), який укладає договір про надання послуг, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються у суб'єкта в порядку, визначеному у Правилах фінансового моніторингу.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 13 травня 2019 р. за N 490/33461 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

27.05.2019

Кабмін постановою від 22.05.2019 N 427 вніс зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).
Зокрема, визначено, що кредитним спілкам, які відповідно до абз. 5 ч. 1 ст. 21 Закону "Про кредитні спілки" можуть виступати поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами, ліцензія на надання гарантій та поручительств видається органом ліцензування з обмеженням щодо надання гарантій. Інформація про таке обмеження відображається в ліцензії.
Також передбачено, що ліцензія на надання послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення видається:
адміністраторам недержавних пенсійних фондів - у частині адміністрування недержавних пенсійних фондів;
недержавним пенсійним фондам - у частині надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування недержавним пенсійним фондом - суб'єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення.
Крім цього, викладено у новій редакції форму заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).
Постанова набирає чинності через 2 місяці з дня її опублікування.

Кабмін постановою від 22.05.2019 N 422 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання, оброблення, зберігання, захисту, використання інформації, яка складає кредитну історію, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання, оброблення, зберігання, захисту, використання інформації, яка складає кредитну історію, є:
строк провадження діяльності із збирання, оброблення, зберігання, захисту, використання інформації, яка складає кредитну історію;
кількість порушень вимог законодавства у сфері формування та обігу кредитних історій, виявлених протягом останніх 3 років, що передують плановому періоду;
кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері діяльності бюро кредитних історій, проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останніх 5 років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абз. 3, 5, 7, 9 ч. 1 ст. 6 Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері діяльності із збирання, оброблення, зберігання, захисту, використання інформації, яка складає кредитну історію, здійснюються за діяльністю суб'єктів господарювання, яка віднесена до:
високого ступеня ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на 5 років.
У разі, коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх 5 років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх 10 років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 рази.

Кабмін постановою від 22.05.2019 N 420 вніс зміни до Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності.
Зокрема, Ліцензійні умови доповнено нормами, якими передбачено, що туроператор зобов'язаний забезпечити дотримання мінімального розміру фінансового забезпечення своєї цивільної відповідальності (гарантією банку або іншої кредитної установи) перед туристами, встановленого ст. 15 Закону "Про туризм", протягом строку дії ліцензії. У разі проведення виплат за гарантією банку або іншої кредитної установи туроператор зобов'язаний привести розмір такої гарантії до встановленого законом мінімального розміру фінансового забезпечення його цивільної відповідальності протягом робочого дня, що настає за днем проведення виплати.
Туроператор, який надає послугу, пов'язану з виїзним туризмом та перевезенням, зобов'язаний двічі (за вісім годин та дві години) до запланованого часу відправлення рейсу перевірити інформацію про час його відправлення та у разі затримки рейсу на чотири або більше години від запланованого часу відправлення розмістити інформацію про зазначену затримку на своєму веб-сайті та надіслати на електронну адресу органу ліцензування.
Туроператор на своєму веб-сайті зобов'язаний розмістити у довільній формі інформацію про:
туристичних агентів, які провадять посередницьку діяльність з реалізації комплексу туристичних послуг, розробленого туроператором (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я (за наявності), по батькові фізичної особи - підприємця, строк дії агентського договору, реквізити установи, що надала гарантію банку, або іншої кредитної установи);
діючі договори на туристичне обслуговування, укладені безпосередньо туроператором та/або через туристичних агентів, із зазначенням країни тимчасового перебування.
Туроператор повинен забезпечити оновлення зазначеної інформації не пізніше робочого дня, що настає за днем укладення агентського договору або договору на туристичне обслуговування, та її розміщення на своєму веб-сайті протягом року.
Туроператор під час провадження своєї діяльності забезпечує створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до місць її провадження.
Також уточнено, що керівник туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу повинен мати вищу освіту, що підтверджується документом про вищу освіту, стаж роботи у сфері туризму не менше трьох років або вищу освіту у сфері туризму за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим/освітньо-творчим) або науковим рівнями вищої освіти, що підтверджується документом про вищу освіту.
У штаті туроператора повинно налічуватися не менш як 30 % працівників, які мають стаж роботи у сфері туризму не менше трьох років або вищу освіту у сфері туризму за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим/освітньо-творчим) або науковим рівнями вищої освіти, що підтверджується документом про вищу освіту.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування. При цьому положення щодо обов'язку туроператора розміщувати на веб-сайті інформацію про туристичних агентів і діючі договори на туристичне обслуговування та забезпечувати створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до місць провадження туроператорської діяльності набирають чинності через 2 місяці з дня опублікування постанови.

Удосконалено Вимоги до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу АТ
НКЦПФР рішенням від 09.04.2019 N 210 затвердила зміни до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства.
Зокрема, уточнено, що положення про винагороду членів наглядової ради та положення про винагороду членів виконавчого органу (далі - Положення про винагороду) переглядають щороку.
Питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів наглядової ради розглядають на кожних річних загальних зборах товариства. Якщо вносять зміни до положення про винагороду членів наглядової ради, акціонерам надають опис пропонованих змін до політики винагороди порівняно з попереднім роком (періодом). Опис розміщують на веб-сайті акціонерного товариства.
Також передбачено, що акціонерне товариство забезпечує акціонерам можливість ознайомитися з проектами положення про винагороду членів виконавчого органу та звіту про винагороду членів виконавчого органу або змінами до них (у разі внесення таких змін). Проект положення про винагороду членів виконавчого органу або зміни до нього (у разі внесення таких змін) розміщують на веб-сайті товариства. Положенням про винагороду членів виконавчого органу можуть бути визначені шляхи доступу акціонерів до проекту звіту про винагороду членів виконавчого органу або змін до нього (у разі внесення таких змін).
Строк для надання пропозицій акціонерами, який встановлює наглядова рада, не може бути менше ніж 10 робочих днів.
Наглядова рада у разі надходження пропозицій акціонерів до проекту положення про винагороду членів виконавчого органу та звіту про винагороду членів виконавчого органу або змін до них (у разі внесення таких змін) зобов'язана розглянути всі пропозиції акціонерів, що надійшли у встановлені строки, та врахувати їх або надати обґрунтовану відповідь щодо причин їх відхилення. Узагальнені результати розгляду таких пропозицій повідомляють усім акціонерам у встановленому наглядовою радою порядку.
Крім цього, визначено, що положення про винагороду публічного акціонерного товариства розміщують на веб-сайті товариства.
Положеннями про винагороду можуть бути визначені шляхи доступу акціонерів до звіту про винагороду членів наглядової ради та звіту про винагороду членів виконавчого органу публічного акціонерного товариства.
Приватне акціонерне товариство забезпечує доступ до Положень про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради, звіту про винагороду членів виконавчого органу у спосіб, передбачений законодавством.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 10 травня 2019 р. за N 475/33446 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Про особливості створення служби охорони праці підприємства.
Міністерство соціальної політики України, Лист від 15.02.2019 N 138/0/206-19 "Щодо створення служби охорони праці підприємства (організації, установи) залежно від чисельності працівників та умов праці"
На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.
На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.
На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.
Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.
На основі Типового положення про службу охорони праці, з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів роботодавець розробляє і затверджує Положення про службу охорони праці відповідного підприємства, визначає структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до законодавства.

24.05.2019

Статзвітність-2019: з'явилися табель та альбом форм
Держстат наказом від 17.05.2019 р. № 161 затвердив два документи:
Загальний табель (перелік) формдержавних статистичних спостережень на 2019 рік.
Перелік містить назви форм статзвітності, які потрібно подавати у 2019 році, реквізити наказів, якими вони затверджені, строк подання, а також хто повинен подавати кожен з цих звітів;
Альбом форм державних статистичних спостережень на 2019 рік. У ньому представлено бланки форм державних статистичних спостережень на 2019 рік (за розділами), які у разі потреби можна роздрукувати та використати для подання звітності органам статистики.

23.05.2019

Уточнено перелік забезпечення для розрахунку банками економічних нормативів
Нацбанк постановою від 21.05.2019 N 71 затвердив зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні.
Зокрема, доповнено перелік забезпечення, яке банки можуть враховувати під час розрахунку нормативів кредитного ризику, забезпеченням у вигляді:
- цінних паперів, емітованих Нацбанком, центральними органами виконавчої влади України або гарантованих Кабміном;
- облігацій міжнародних фінансових організацій;
- банківських металів (крім нормативу Н9).
При цьому під час розрахунку нормативу максимального кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами (Н9) не буде враховуватись грошове покриття у вигляді застави майнових прав на грошові кошти, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в банку-кредиторі.
Ці зміни застосовуються до нових договорів, укладених банком із дня, наступного за днем офіційного опублікування постанови. За договорами, укладеними до дня офіційного опублікування постанови, забезпечення у вигляді застави майнових прав на грошові кошти, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в банку-кредиторі, буде враховуватись до завершення строку погашення боргу за умови дотримання встановлених Нацбанком умов.
Водночас визначено умови, за яких може враховуватись забезпечення під час розрахунку нормативів кредитного ризику, та строки його врахування.
Постанова опублікована на офіційному веб-сайті Нацбанку від 22.05.2019 р. та набирає чинності з 2 липня 2019 року.

22.05.2019

Затверджено новий Держреєстр РРО
ДФС наказом від 15.05.2019 N 392 затвердила новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій.
У новому Державному реєстрі міститься 102 РРО, дозволених до первинної реєстрації, та 77 РРО, первинна реєстрація яких заборонена.
Також наведено перелік із 7 РРО, виключених з Державного реєстру в 2016-2018 роках, експлуатація яких не дозволяється.

Внесено зміни до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів
Мінінфраструктури наказом від 11.04.2019 N 252 внесло зміни до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів.
Зокрема, Порядок доповнено нормами, якими передбачено, що якірний збір справляється на дату виходу судна з морського порту. У разі стоянки судна на внутрішньому рейді тривалістю понад 30 діб нарахування та справляння якірного збору проводяться щомісяця станом на останній день розрахункового місяця.
Судно групи А, що заходить в акваторію відповідного морського порту, звільняється від сплати санітарного збору у разі поставлення на якір без виконання в цьому морському порту вантажних операцій у зв'язку з очікуванням проходу до іншого морського порту.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 травня 2019 р. за N 471/33442 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

21.05.2019

Штрафи за "євробляхи" відтермінували на 90 днів
Президент підписав Закон від 16.05.2019 N 2725-VIII, яким вносяться зміни до Податкового кодексу у зв'язку з прийняттям Закону "Про електронні довірчі послуги".
Також внесено зміни до Митного кодексу, якими передбачено продовження ще на 90 днів (з 180 до 270) строку розмитнення автомобілів на європейських номерах.
Таким чином, штрафи за порушення митного режиму накладатимуться не з 25 травня 2019 року, як це було передбачено раніше, а з 24 серпня 2019 року.
Закон набрав чинності 22 травня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 21.05.2019 N 93.

Внесено зміни до Положення про визначення банками розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями
Нацбанк постановою від 16.05.2019 N 70 вніс зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, якими передбачено запровадження порядку урахування банками інформації з Кредитного реєстру Нацбанку під час розрахунку розміру кредитного ризику.
Згідно із запроваджуваними вимогами банк повинен буде класифікувати за найгіршим класом боржника-фізособу, щодо якої в Кредитному реєстрі є інформація про дефолт цього боржника в інших банках.
Також банк має понижувати клас боржника - юрособи, у тому числі до найгіршого, якщо в Кредитному реєстрі є інформація про дефолт або високу ймовірність дефолту цього боржника в інших банках.
Вимоги застосовуватимуться у тестовому режимі з 1 липня 2019 року та стануть обов'язковими для виконання з 1 грудня 2019 року.
Постанова набрала чинності 21 травня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 20.05.2019 р.

Затверджено Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового
Кабмін постановою від 24.04.2019 N 408 затвердив Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
Цей Порядок визначає механізм відкриття та закриття рахунків платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (далі - платники акцизного податку), зареєстрованих у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, механізм роботи зазначеної системи, а також проведення розрахунків з бюджетом з використанням зазначених рахунків.
Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового вводиться в дію з 1 липня 2019 року.
Платники акцизного податку зобов'язані з 1 травня 2019 р. до 1 червня 2019 р. зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового всі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники будуть станом на 1 липня 2019 року.
Суб'єкти господарювання, які відповідатимуть визначенню платників акцизного податку з 1 липня 2019 р., зобов'язані до 1 липня 2019 р. зареєструватися як платники акцизного податку та зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники акцизного податку будуть станом на 1 липня 2019 року.
Також установлено, що:
рахунки платників акцизного податку, зареєстрованих у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, відкриваються у Державній казначейській службі;
у товаросупровідних документах на пальне обсяги пального відображаються виробниками пального в кілограмах і літрах, приведених до температури 15° C;
у товаросупровідних документах на спирт етиловий обсяги спирту етилового відображаються виробниками спирту етилового в декалітрах і в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C;
вищезазначені товаросупровідні документи подаються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності під час митного оформлення пального або спирту етилового до контролюючих органів.
Постанова набирає чинності з дня опублікування, крім п. 4 постанови та п. 19 - 44 Порядку, які набирають чинності з 1 липня 2019 року.

Положення про визначення пов'язаних із банком осіб зазнало змін
Нацбанк постановою від 15.05.2019 N 69 вніс зміни до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб.
Зокрема, встановлено строк розгляду клопотання банку про визначення відсутності ознак пов'язаності з банком у особи, яка раніше була визначена Нацбанком пов'язаною з банком особою. Цей строк становить 60 календарних днів.
Рішення про продовження строку розгляду такого клопотання (за потреби) приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Нацбанку.
Також визначено, що банк має повідомити особу про рішення Нацбанку щодо визначення відсутності ознак її пов'язаності з банком не пізніше наступного робочого дня після отримання такого рішення від Нацбанку.
Постанова набрала чинності 21 травня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 20.05.2019 р.

Підписано Закон щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії
Президент підписав Закон від 25.04.2019 N 2712-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії".
Зокрема, передбачено, що:
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, встановлюється єдиним для всіх приватних домогосподарств за кожним видом альтернативного джерела енергії;
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену споживачами, у тому числі енергетичними кооперативами, з енергії сонячного випромінювання, енергії вітру, біомаси, біогазу, з використанням гідроенергії, геотермальної енергії генеруючими установками, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, встановлюється єдиним для всіх споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, за кожним видом альтернативного джерела енергії;
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд;
"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електричної енергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт.
Крім цього, врегульовано питання стимулювання виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку.
Закон набрав чинності 22 травня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України від 21.05.2019 N 93.

20.05.2019

Мінагрополітики наказом від 16.11.2018 N 553 затвердило:
Вимоги щодо ввезення на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, які поширюються на відносини між операторами потужностей (об'єктів), компетентним органом, країнами-експортерами / країнами походження, державними ветеринарними інспекторами та особами, відповідальними за ввезення на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу;
Вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки, які поширюються на відносини між операторами ринку, компетентним органом, країнами-експортерами / країнами походження, державними ветеринарними інспекторами та особами, відповідальними за ввезення на митну територію України харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 квітня 2019 р. за N 346/33317 та набирає чинності через 6 місяців з дня його офіційного опублікування.

17.05.2019

Оновлено форму заяви про видачу дозволу на ввезення видавничої продукції з РФ та тимчасово окупованої території України
Кабмін постановою від 15.05.2019 N 396 вніс зміни до Порядку видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та Порядку вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу.
Зокрема, викладено у новій редакції форму заяви про видачу дозволу.
Також передбачено, що уповноважені посадові особи Держкомтелерадіо вилучають видавничу продукцію з обігу за місцем її фактичного виявлення (раніше було - за місцем фактичного провадження суб'єктом господарювання своєї діяльності, розташування його господарських або інших об'єктів).
Крім цього, уточнено, що під час вилучення з обігу видавничої продукції складається відповідно до порядку, визначеного Держкомтелерадіо, протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу, в якому міститься опис видавничої продукції, яка вилучається з обігу.
Протокол про накладення адміністративно-господарського штрафу з описом видавничої продукції, яка вилучається з обігу, складається у двох примірниках. Перший примірник після підписання суб'єктом господарювання (його посадовою особою (представником) або особою, яка безпосередньо здійснює розповсюдження), що притягується до відповідальності згідно із законом, залишається в уповноваженої особи, яка його склала, а другий примірник вручається суб'єкту господарювання (його посадовій особі (представнику) або особі, яка безпосередньо здійснює розповсюдження), що притягується до відповідальності згідно із законом.

Діють нові Тарифи на організаційні послуги та інші види послуг, що надаються Нацбанком
Нацбанк постановою від 15.05.2019 N 68 виклав у новій редакції Тарифи на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України.
Постанова набрала чинності 16 травня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 15.05.2019 р.

Підписано Закон, який спрямований на збереження лісів
Президент підписав Закон від 25.04.2019 N 2708-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів".
Так, передбачено збільшення розмірів штрафів за порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці; незаконну порубку, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка; знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень; знищення або пошкодження підросту в лісах.
Відповідні зміни внесено до Кодексу про адміністративні правопорушення.
Крім цього, викладено у новій редакції примітку до ст. 2011 та примітку до ст. 246 Кримінального кодексу.
Згідно з новою редакцією примітки до ст. 2011 Кодексу під цінними та рідкісними породами дерев у цій статті слід розуміти роди дерев, передбачені ст. 1 Закону "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів".
Під переміщенням у великому розмірі у цій статті слід розуміти переміщення лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, а також лісоматеріалів необроблених, вартість яких у вісімнадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під переміщенням в особливо великому розмірі - вартість яких у тридцять шість і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Відповідно до нової редакції примітки до ст. 246 Кодексу у цій статті істотною шкодою вважається така шкода, яка у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, або інша істотна шкода, завдана навколишньому природному середовищу в частині забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів.
У цій статті тяжкими наслідками вважаються такі наслідки, які у шістдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування

16.05.2019

Скасовано граничні строки розрахунків щодо низки експортно-імпортних операцій
Нацбанк постановою від 14.05.2019 N 67 установив, що граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, визначені в п. 21 розд. II Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, не поширюються на:
товари, які використовуються для виконання робіт із виготовлення (розробки) агрегатів, систем космічних ракетних комплексів (космічних ракет-носіїв), космічних апаратів, наземного сегмента космічних систем та їх агрегатів, систем і комплектувальних виробів, а також із розробки, виробництва, переобладнання, ремонту, модифікації, технічного обслуговування авіаційної техніки та авіаційних двигунів для суб'єктів космічної діяльності, визначених відповідно до ст. 1 Закону "Про космічну діяльність", а також суб'єктів літакобудування, що підпадають під дію ст. 2 Закону "Про розвиток літакобудівної промисловості";
товари, які експортуються та (або) імпортуються для потреб угоди про розподіл продукції та передбачені такою угодою;
товари, імпорт яких здійснюється в рамках виконання державних контрактів з оборонного замовлення на постачання (закупівлю) продукції, виконання робіт та надання послуг, укладених відповідно до Закону "Про державне оборонне замовлення" та договорів (контрактів), укладених зі службою замовника, відповідно до постанови Кабміну від 27.04.2011 N 464 "Питання державного оборонного замовлення";
товари і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються МОЗ зі спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, або угод щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів та інших товарів медичного призначення і послуг, що укладаються централізованою закупівельною організацією - державним підприємством, засновником якого є МОЗ;
послуги, роботи (крім транспортних і страхових послуг та/або робіт), права інтелектуальної власності та (або) інші немайнові права, що експортуються;
медичні послуги, що імпортуються для забезпечення лікування (у тому числі обстеження та діагностики) за кордоном громадян України із захворюваннями згідно із затвердженим МОЗ переліком рідкісних (орфанних) захворювань, які призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідізації та для яких існують визнані методи лікування.
Крім цього, внесено зміни до Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Банкам дозволили завершувати валютний нагляд за дотриманням бізнесом граничних строків розрахунків за операціями з експорту товарів після зарахування коштів за акредитив.
Постанова набрала чинності 16 травня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 15.05.2019 р.

Опубліковано Закон про забезпечення функціонування української мови як державної
Президент підписав Закон від 25.04.2019 N 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Закон регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України.
Дія Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.
Відповідно до Закону єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.
Кожний громадянин України зобов'язаний володіти державною мовою.
Статус української мови як єдиної державної мови передбачає обов'язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначені Законом.
Володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків зобов'язані особи, перелік яких наведено у ч. 1 ст. 9 Закону, зокрема, адвокати, нотаріуси, керівники закладів освіти всіх форм власності, посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності (крім осіб, які не є громадянами України).
Вимоги щодо відповідного рівня володіння державною мовою вищезгаданими особами встановлює Національна комісія зі стандартів державної мови.
Рівень володіння державною мовою особами, визначеними п. 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13 ч. 1 ст. 9 Закону, засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.
Рівень володіння державною мовою особами, визначеними п. 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14 - 16 ч. 1 ст. 9 Закону, засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.
Також передбачено, що ніхто не може бути примушений використовувати під час перебування на роботі та виконання обов'язків за трудовим договором іншу мову, ніж державна, крім випадків:
обслуговування споживачів та інших клієнтів, які є іноземцями чи особами без громадянства;
створення юридичних, технічних, інформаційно-рекламних текстів та інших повідомлень і документів (у тому числі усних), адресатами яких є іноземці чи особи без громадянства, юрособи, органи і посадові особи іноземних держав і міжнародних організацій.
Трудові договори в Україні укладаються державною мовою, що не перешкоджає використовувати сторонам трудового договору його переклад.
Підприємства, установи та організації всіх форм власності, ФОП, інші суб'єкти господарювання, що обслуговують споживачів, здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари (послуги), у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами.
На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін.
Крім цього, встановлено адміністративну відповідальність за порушення закону щодо функціонування і застосування української мови як державної та невиконання законних вимог Уповноваженого із захисту державної мови під час здійснення ним державного контролю за застосуванням державної мови.
Закон набирає чинності через 2 місяці з дня його опублікування, а саме з 16 липня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 16.05.2019 N 90, за винятком окремих положень.

15.05.2019

Держгеокадастр врегулював деякі питання проведення перевірок
Держгеокадастр наказом від 11.02.2019 N 31 зобов'язав керівників головних управлінь Держгеокадастру в областях, місті Києві запровадити в діловодство бланки для:
повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
припису про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель;
посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель;
припису про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель;
повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог у сфері землеустрою;
посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою;
припису про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою;
акту про відмову у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю).
Також передбачено необхідність використовувати під час здійснення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю) зразок наказу про здійснення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю).

Внесено зміну до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
НКЦПФР рішенням від 02.04.2019 N 194 внесла зміну до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Положення доповнено нормою, якою визначено, що іноземний емітент, цінні папери якого допущені до обігу на території України, може розкривати в публічному доступі інформацію згідно з законодавством держави походження такого емітента.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 25 квітня 2019 р. за N 445/33416 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

14.05.2019

Регулювання діяльності приватних виконавців удосконалено
Мін'юст наказом від 06.05.2019 N 1385/5 затвердив зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень, Типового положення про відділ державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, Порядку формування і ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України, Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження та Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями.
Зокрема, змінами до Інструкції з організації примусового виконання рішень уточнено, що книги обліку за кожним рахунком приватного виконавця ведуться приватним виконавцем або особою, що працює на умовах цивільно-правового чи трудового договору з приватним виконавцем, у тому числі помічником приватного виконавця.
Змінами до Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями передбачено, що ведення діловодства та архіву приватного виконавця здійснюється приватним виконавцем або особою, яка працює на умовах цивільно-правового чи трудового договору з приватним виконавцем, у тому числі помічником приватного виконавця.
Нагадаємо, що раніше книги обліку за кожним рахунком приватного виконавця велися особисто приватним виконавцем.
Ведення діловодства та архіву здійснювалося приватним виконавцем або його помічником.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 травня 2019 р. за N 470/33441 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

13.05.2019

Визначено нові уніфіковані форми актів перевірок у сферах охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва
Мінагрополітики наказом від 01.04.2019 N 170 затвердило:
уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;
уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин.
Уніфіковані форми містять вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 квітня 2019 р. за N 431/33402 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено нормативно-правові акти, що регулюють діяльність гарантованого покупця та порядок купівлі електроенергії за "зеленим" тарифом
НКРЕКП постановою від 26.04.2019 N 641 затвердила:
Порядок купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом;
Методику формування кошторису гарантованого покупця;
Типовий договір купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом між гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії;
Типовий договір про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.
Постанова набирає чинності з 1 липня 2019 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр", крім вищезазначених Типових договорів та глав 2, 3 та 13 Порядку купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цієї постанови в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

11.05.2019

Затверджено Порядок перевірки сертифікатів та підтверджень у разі ввезення та/або вивезення насіння і садивного матеріалу, зразків насіння і садивного матеріалу, дослідних зразків сортів державним фітосанітарним інспектором
Кабмін постановою від 08.05.2019 N 383 затвердив Порядок проведення перевірки сертифікатів та підтверджень у разі ввезення та/або вивезення насіння і садивного матеріалу, зразків насіння і садивного матеріалу, дослідних зразків сортів державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю.
Цей Порядок визначає механізм проведення перевірки фітосанітарного сертифіката, сертифікатів країни експортера, що засвідчують якість насіння та/або садивного матеріалу, або сертифікатів ОЕСР і сертифікатів ISTA та підтвердження про ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не включених до Реєстру сортів рослин України та/або до Переліку сортів рослин ОЕСР, для селекційних, дослідних робіт і експонування, підтвердження (повідомлення) про прийняття заявки до розгляду та ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю насіння і садивного матеріалу, що ввозиться на територію України (у тому числі з метою транзиту) та вивозиться з України.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Уряд схвалив Концепцію реалізації держполітики щодо запобігання фальсифікації ліків
Кабмін розпорядженням від 03.04.2019 N 301-р схвалив Концепцію реалізації державної політики щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів та план заходів з її реалізації.
Метою Концепції є визначення механізмів запобігання фальсифікації лікарських засобів, встановлення строків впровадження ефективної системи запобігання фальсифікації лікарських засобів з метою здійснення захисту прав споживачів на якісні та безпечні лікарські засоби.
Механізмами запобігання фальсифікації лікарських засобів є:
поступове впровадження маркування контрольними (ідентифікаційними) знаками упаковок лікарських засобів згідно з переліком, визначеним МОЗ;
створення єдиної системи проведення моніторингу обігу лікарських засобів;
забезпечення перевірки кінцевим споживачем достовірності інформації про лікарський засіб.
Реалізація Концепції здійснюється протягом 2019 - 2023 років трьома етапами.

Затверджено Порядок опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електроенергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електроенергії
НКРЕКП постановою від 26.04.2019 N 642 затвердила Порядок опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії.
Цей Порядок визначає вимоги до формування інформації про частку кожного джерела енергії, яке було використане для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, процедуру, періодичність та строки оприлюднення учасниками ринку електричної енергії такої інформації.
Дія Порядку поширюється на виробників електричної енергії, електропостачальників, оператора ринку, оператора системи передачі, а також на учасників ринку, які здійснюють продаж електричної енергії на організованих сегментах ринку та на двосторонній основі.
Постанова набирає чинності з 1 липня 2019 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Затверджено Методичні рекомендації щодо здійснення тестових операцій на ринку електроенергії
НКРЕКП постановою від 26.04.2019 N 643 затвердила Методичні рекомендації щодо здійснення тестових операцій на ринку електричної енергії.
Ці Методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення здійснення тестових операцій на ринку електричної енергії відповідно до вимог п. 14 розд. XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону "Про ринок електричної енергії" усіма ліцензіатами НКРЕКП у сфері електроенергетики на період з 01 травня 2019 року до 01 липня 2019 року.
Методичні рекомендації поширюються на оптового постачальника електричної енергії (який виконує функції, має права та обов'язки оператора ринку та гарантованого покупця), оператора системи передачі, оператора системи розподілу, виробників та електропостачальників.
Суб'єктам господарювання, на яких поширюється дія цих Методичних рекомендацій, рекомендовано розпочати здійснення тестових операцій з купівлі-продажу електричної енергії на відповідних сегментах нового ринку електричної енергії відповідно до Методичних рекомендацій.

10.05.2019

Удосконалено Положення про порядок видачі небанківським фінустановам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій
Нацбанк постановою від 07.05.2019 N 65 затвердив зміни до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій.
Зокрема, визначено, що небанківська установа, яка є фінансовою установою, здійснює без ліцензії валютні операції, які є наданням послуг професійної діяльності на ринку цінних паперів, із дотриманням вимог ст. 5 Закону про валюту.
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" здійснює без ліцензії валютні операції, які є наданням послуг із забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, із дотриманням вимог ст. 5 Закону.
Для страхових компаній, які займаються страхуванням життя і розраховуються за договорами в іноземній валюті, почали діяти ліберальніші вимоги до капіталу для отримання ліцензії на валютні операції. Раніше такі страховики повинні були мати власний капітал у сумі не менше ніж 300 млн грн. Відтепер, щоб отримати відповідну ліцензію, вони повинні забезпечити дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, який встановлений розд. III Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. Тому для отримання ліцензії вищезазначені страховики повинні мати мінімальний власний капітал у сумі не менш ніж 45 млн грн. Також вони повинні забезпечити наявність мінімального власного капіталу у відповідній сумі протягом усього часу наявності ліцензії.
Передбачено, що страхова компанія, яка має ліцензію на здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя, зобов'язана щокварталу не пізніше першого числа другого місяця, наступного за звітним кварталом, подавати:
фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми N 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан");
інформацію щодо структури прийнятних активів, уключаючи за кожним активом окремо інформацію про суму, найменування та ідентифікаційний код юрособи, в якій розміщений актив, або місцезнаходження та реєстраційний номер нерухомого майна, яке є активом, а також запевнення, що прийнятні активи відповідають вимогам, визначеним розд. II Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. Зазначена інформація подається станом на дату складання фінансової звітності за попередній звітний квартал.
Постанова набрала чинності 9 травня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 08.05.2019 р.

08.05.2019

Бізнес зможе репатріювати дивіденди на суму до 12 млн євро на місяць
З метою поліпшення інвестиційного клімату в Україні Нацбанк постановою від 07.05.2019 N 66 вніс зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті.
Змінами передбачено підвищення ліміту на репатріацію дивідендів з 7 до 12 млн євро на місяць.
Постанова набрала чинності 8 травня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 07.05.2019 р.

Визначено порядок взаємодії Нацбанку з інноваційними компаніями та проектами
Нацбанк постановою від 23.04.2019 N 63 затвердив Положення про порядок взаємодії Національного банку України з інноваційними компаніями та проектами.
Зокрема, визначено, що компанією-ініціатором упровадження інноваційних фінансових продуктів та/або послуг* можуть бути суб'єкти господарювання (резиденти або нерезиденти), що розробили та/або планують запровадити інноваційні фінансові продукти та/або послуги на фінансовому ринку України.
* інноваційні фінансові продукти та/або послуги - нові фінансові послуги, платіжні інструменти, технологічні платформи, канали продажу або їх сукупність, що не мають відповідних аналогів на фінансовому ринку України або порівняно з іншими аналогічними продуктами та послугами, представленими на ринку, мають суттєво вищі техніко-економічні показники.
Компанією-ініціатором може бути як особа, що надає певні фінансові/банківські, технологічні послуги на підставі відповідних дозвільних документів, так і особа, що планує надання відповідних послуг та отримання необхідних дозвільних документів після реалізації послідовних взаємопов'язаних заходів, спрямованих на впровадження інноваційного фінансового продукту та/або послуги.
Постанова набрала чинності 8 травня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 07.05.2019 р.

Затверджено типову форму договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства
Мінагрополітики наказом від 05.04.2019 N 177 затвердило типову форму договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.
Нагадаємо, що відповідно до ст. 81 Закону "Про фермерське господарство" сімейне фермерське господарство без статусу юрособи організовується фізособою самостійно або спільно з членами її сім'ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.
Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізособою спільно з членами її сім'ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства.
Декларація про створення сімейного фермерського господарства (у разі одноосібного ведення такого господарства) складається фізособою самостійно в письмовій формі.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 25 квітня 2019 р. за N 438/33409 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

07.05.2019

Регулювання ринку електроенергії: НКРЕКП затвердила Методику формування цін на допоміжні послуги
НКРЕКП постановою від 26.04.2019 N 635 затвердила Методику формування цін на допоміжні послуги.
Ця Методика визначає порядок формування цін на допоміжні послуги з:
- регулювання частоти та активної потужності в об'єднаній енергетичній системі України, а саме забезпечення:
резервів підтримки частоти (первинне регулювання);
резервів відновлення частоти (вторинне регулювання);
резервів заміщення (третинне регулювання);
- підтримання параметрів надійності та якості електричної енергії в ОЕС України, а саме:
послуги з регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора;
послуги із забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій.
Методика застосовується під час формування цін на допоміжні послуги для постачальників допоміжних послуг (далі - ПДП) у разі прийняття НКРЕКП рішення про зобов'язання ПДП надавати визначені НКРЕКП допоміжні послуги у випадках, передбачених Законом "Про ринок електричної енергії", відповідно до експлуатаційних характеристик генеруючих одиниць.
Постанова набрала чинності 8 травня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 07.05.2019 N 85.

Внесено зміни до Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій та Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування
НКРЗІ рішенням від 02.04.2019 N 160 затвердила зміни до Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій.
Зокрема, уточнено, що:
1) у точці взаємоз'єднання оператори телекомунікацій можуть надавати такі послуги:
початок з'єднання;
транзит трафіка, у тому числі на перенесені абонентські номери;
термінація трафіка, у тому числі на перенесені абонентські номери;
2) при взаєморозрахунках між оператором фіксованого місцевого телефонного зв'язку та/або оператором рухомого (мобільного) зв'язку та оператором фіксованого міжміського телефонного зв'язку за послуги, які надаються у точці взаємоз'єднання, оплаті підлягає тривалість успішно встановлених з'єднань за кодами зон нумерації, префіксом внутрішньозонового виклику або кодами мереж призначення та номерами маршрутування, які були завершені на кінцевій телекомунікаційній мережі призначення;
3) у разі надання оператором фіксованого міжміського телефонного зв'язку послуг термінації та/або транзиту трафіка, отриманого від оператора місцевого телефонного зв'язку, на телекомунікаційній мережі іншого оператора телекомунікацій розрахунки проводяться за термінацію та/або транзит трафіка залежно від рівня взаємоз'єднання мереж операторів телекомунікацій;
4) послуги термінації та/або транзиту вхідного міжнародного трафіка від мереж операторів інших держав на телекомунікаційній мережі загального користування України надають оператори фіксованого міжнародного телефонного зв'язку (незалежно від технології, що використовується), які отримують оплату за них на підставі договорів з операторами телекомунікацій інших держав.
При наданні послуг термінації та/або транзиту вхідного міжнародного трафіка оператором фіксованого міжнародного телефонного зв'язку на телекомунікаційні мережі інших операторів телекомунікацій розрахунки з операторами телекомунікацій, яким належать зазначені телекомунікаційні мережі, проводяться за термінацію та/або транзит трафіка;
5) при взаєморозрахунках між операторами рухомого (мобільного) зв'язку та операторами фіксованого міжміського телефонного зв'язку за послуги, які надаються у точці взаємоз'єднання, оплаті підлягає тривалість успішно встановлених з'єднань за кодами зон нумерації, префіксом внутрішньозонового виклику, кодами мереж призначення та номерами маршрутування.
Крім цього, затверджено зміни до Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування. Визначено, що договір про взаємоз'єднання має містити також зобов'язання сторін щодо транзиту трафіку на перенесені абонентські номери.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 25 квітня 2019 р. за N 436/33407 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

06.05.2019

Визначено процедуру автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів
Мін'юст наказом від 16.04.2019 N 1203/5 затвердив Порядок автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів.
Цей Порядок визначає процедуру автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження шляхом інформаційної взаємодії державних або приватних виконавців та банків.
Автоматизований арешт коштів боржників на рахунках у банках за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів передбачає накладення/зняття виконавцем арешту на/з кошти(ів) шляхом винесення постанов про арешт коштів чи про зняття арешту з коштів боржника у формі електронного документа та прийняття їх до виконання банками.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 квітня 2019 р. за N 399/33370 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
До запровадження інформаційної взаємодії в електронному вигляді згідно з цим наказом обмін документами між державними, приватними виконавцями та банками здійснюється у паперовому вигляді засобами поштового зв'язку.

03.05.2019

Удосконалено Положення про екстрену підтримку Нацбанком ліквідності банків
Нацбанк постановою від 26.04.2019 N 64 затвердив зміни до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків.
Зокрема, Положення доповнено нормами, якими визначено, що Нацбанк має право відмовити в прийнятті в забезпечення виконання зобов'язань банку за кредитом для екстреної підтримки ліквідності майна та гарантій, які не відповідають вимогам Положення та додатка 2 "Вимоги до застави за кредитом для екстреної підтримки ліквідності" до Положення.
Банк до припинення застави за договором застави майнових прав зобов'язаний не здійснювати зарахування зустрічних вимог за кредитами боржників, майнові права за якими передані в заставу Нацбанку, без письмового дозволу Нацбанку.
Постанова набрала чинності 3 травня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 02.05.2019

02.05.2019

Кабмін провів чергову хвилю дерегуляції
Кабмін постановою від 27.03.2019 N 367 вніс зміни до низки нормативно-правових актів з метою скасування зайвих адміністративних процедур, які ускладнюють ведення підприємницької діяльності.
Також постановою затверджено модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю та Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна.
Постанова набрала чинності 28 квітня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 27.04.2019 N 82, за винятком окремих положень.

Затверджено Порядок встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електроенергії
НКРЕКП постановою від 22.04.2019 N 585 затвердила Порядок встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії.
Цей Порядок регулює відносини щодо формування ліцензіатом та/або суб'єктом господарювання, який планує здійснювати діяльність з передачі електричної енергії, тарифу на послуги з передачі електричної енергії та встановлення цього тарифу НКРЕКП.
Питання щодо встановлення тарифу розглядаються на засіданні НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, з урахуванням вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
НКРЕКП забезпечує доступ споживачів до інформації шляхом оприлюднення тарифу на офіційному веб-сайті у мережі Інтернет, у ЗМІ.
Розрахунок тарифу на послуги з передачі електричної енергії та всіх його складових здійснюється без урахування ПДВ.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Визначено базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами діяльності у 2018 році госптовариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави
Кабмін постановою від 24.04.2019 N 364 затвердив базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарських товариств, 50 і більше % акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 %, у тому числі дочірніх підприємств, які за результатами 2018 року отримали чистий прибуток менше 50 млн грн, у розмірі 50 %.
Для суб'єктів господарювання, які за результатами 2018 року отримали чистий прибуток, що перевищує 50 млн грн, затверджено базовий норматив у розмірі 90 %.
Для публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго", акціонерних товариств "Українська залізниця" та "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" затверджено базовий норматив у розмірі 30 %.

Огляд законодавства за тразень 2019

Огляд законодавства за квітень 2019

Огляд законодавства за березень 2019

Огляд законодавства за лютий 2019

Огляд законодавства за січень 2019

Огляд законодавства за грудень 2018

Огляд законодавства за листопад 2018

Огляд законодавства за жовтень 2018

Огляд законодавства за вересень 2018

Огляд законодавства за серпень 2018

Огляд законодавства за липень 2018