АВК-5, сборники ДБН ДСТУ купить
alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.4.2*. (распространяется с 20.06.2019)
Стоимость 9150 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 3294 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 4500 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.4.2*. и далее, 1 год)
Подробнее...

Юрист+Закон

31.07.2019

Державна авіаційна служба затвердила нові правила обслуговування повітряного руху
Державіаслужба наказом від 16.04.2019 N 475 затвердила Авіаційні правила України "Обслуговування повітряного руху", які є обов'язковими для виконання усіма фізичними та юридичними особами, незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, які провадять діяльність у галузі цивільної авіації та використання повітряного простору.
Авіаційні правила визначають порядок надання обслуговування повітряного руху у класифікованому повітряному просторі, а також порядок організації структури повітряного простору, де надається ОПР, завдання, порядок функціонування та координації органів і служб, які організовують та забезпечують безпечний, впорядкований та швидкий потік повітряного руху під час виконання польотів повітряних суден відповідно до стандартів і рекомендованої практики ICAO.
Завданням обслуговування повітряного руху є:
- попередження зіткнень між повітряними суднами;
- попередження зіткнень повітряних суден, що знаходяться у зоні маневрування, з перешкодами у цій зоні;
- прискорення та підтримання впорядкованого потоку повітряного руху;
- надання консультацій та інформації для безпечного й ефективного виконання польотів;
- сповіщення відповідних організацій щодо повітряних суден, які знаходяться у стані лиха та потребують допомоги пошуково-рятувальних служб, і надання таким організаціям необхідного сприяння.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 липня 2019 р. за N 727/33698 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім глави 27 розділу ІІ Авіаційних правил, яка набирає чинності 05.11.2020.

МОЗ приводить свої НПА у відповідність до нового Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві
З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України МОЗ визнав таким, що втратив чинність наказ від 13.12.2004 N 614 "Про затвердження Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці".
Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці складається в разі підозри в працівника професійного захворювання (отруєння) та є одним з документів, з урахуванням якого в кожному конкретному випадку вирішується питання про зв'язок хронічного захворювання (отруєння) з впливом виробничих факторів і трудового процесу з метою встановлення діагнозу хронічного професійного захворювання (отруєння).
Слід зазначити, що 1 липня 2019 року набрав чинності новий Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затверджений постановою Кабміну від 17.04.2019 N 337. Зокрема, затвердженим Порядком визначається процедура складення санітарно-гігієнічних характеристик умов праці та вимоги до них.

АМКУ визначив типові вимоги до узгоджених дій малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів
Антимонопольний комітет України розпорядженням від 13.06.2019 N 10-рп затвердив Типові вимоги до узгоджених дій малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів.
Типові вимоги, розроблені відповідно до положень статті 7 та статті 11 Закону України "Про захист економічної конкуренції", визначають вимоги до узгоджених дій малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів. У разі відповідності узгоджених дій суб'єктів господарювання положенням цих Типових вимог такі дії дозволяються і не потребують дозволу Антимонопольного комітету України .
Дозволяються і не потребують дозволу органів АМКУ відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону добровільні узгоджені дії малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів, що відповідають таким умовам:
- якщо сукупна ринкова частка учасників узгоджених дій як покупців товару, стосовно придбання якого вчиняються узгоджені дії, а також як продавців такого товару, не перевищує 20 %;
- або сукупна ринкова частка учасників узгоджених дій як покупців товару, стосовно придбання якого вчиняються узгоджені дії, а також як продавців такого товару, не перевищує 35 відсотків, якщо на ринку цього товару, на якому вони його придбавають, наявний продавець, чия ринкова частка перевищує 35 %
Якщо не пов'язані між собою узгоджені дії малих та середніх підприємців стосовно спільного придбання товарів охоплюють понад 50 % певного ринку, органи АМКУ можуть на підставі звернення учасників ринку або за власною ініціативою прийняти розпорядження про незастосування положень щодо до узгоджених дій малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів на цьому ринку в цілому або за винятком узгоджених дій, що фактично мали місце на час прийняття такого розпорядження.

Затверджено Порядок проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом
КМУ постановою від 10.07.2019 N 667 затвердив Порядок проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом.
Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом, які, зокрема, включають заходи з будівництва нової генеруючої потужності, проведення реконструкції (модернізації) діючої генеруючої потужності, продовження строку експлуатації енергоблоків атомних електростанцій .
Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, які мають намір: побудувати нову генеруючу потужність; провести реконструкцію (модернізацію) діючої генеруючої потужності; продовжити строк експлуатації енергоблоків атомних електростанцій; виконати заходи з управління попитом.
Конкурс проводиться двома етапами:
- проведення кваліфікації учасників відповідно до вимог конкурсної документації та здійснення відбору пропозицій кваліфікованих учасників для участі у другому етапі конкурсу;
- визначення переможця (переможців) з числа кваліфікованих учасників шляхом відбору кращої цінової пропозиції відповідно до умов, визначених Порядком.

Мінагрополітики затвердило Норми природних втрат зерна та продуктів його переробки при зберіганні на зернових складах та зернопереробних підприємствах та Порядок їх розрахунку
Мінагрополітики наказом від 12.06.2019 N 316 затвердило Норми природних втрат зерна та продуктів його переробки при зберіганні на зернових складах та зернопереробних підприємствах та Порядок розрахунку норм природних втрат зерна та продуктів його переробки при зберіганні на зернових складах та зернопереробних підприємствах.
Зокрема, визначено, що норми природних втрат для зерносуміші встановлюються за культурою, вміст якої переважає в суміші, та не поширюються на борошно, крупу і насіння зернових, бобових, олійних культур і кукурудзу, що надходять або відпускаються за стандартною вагою в мішках.
Норми природних втрат зерна та продуктів його переробки у разі зберігання на зернових складах та зернопереробних підприємствах розраховуються шляхом складання біологічних (пов'язані із життєдіяльністю зерна та продуктів його переробки і мікроорганізмів, що знаходяться у ньому) та механічних (розпил зернового пилу під час розвантажувально-навантажувальних операцій при прийманні і відпуску зерна) втрат, які визначені Порядком.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 липня 2019 року за N 742/33713 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування

30.07.2019

Затверджено Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України
18 липня 2019 Нацбанк прийняв постанову N 97 "Про затвердження Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України".
Положення спрямоване на забезпечення ефективного управління банками України проблемними активами, скорочення рівня та обсягу таких активів у банках та банківській системі України та встановлює мінімальні вимоги до банків України щодо організації процесу управління проблемними активами.
Банк упроваджує процес управління проблемними активами, який охоплює всі етапи життєвого циклу проблемного активу, включаючи:
1) перший етап - раннє виявлення боржників/контрагентів з ознаками потенційної проблемності та боржників/контрагентів, що не мають наміру співпрацювати з банком щодо повернення заборгованості;
2) другий етап - реструктуризація/процедура фінансової реструктуризації заборгованості боржника/контрагента;
3) третій етап - ужиття заходів, спрямованих на припинення відносин із боржником/контрагентом, із застосуванням інструментів позасудового та/або судового повернення заборгованості;
4) четвертий етап - управління стягнутим майном.
Також, затверджено графік запровадження банками України вимог Положення .
Постанова набрала чинності 25 липня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті НБУ від 24.07.2019

Доступ до електронних послуг буде поліпшено
29 липня 2019 року Президент України видав Указ "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг".
Зокрема, з метою забезпечення належного функціонування та захисту даних у національних електронних інформаційних ресурсах, доступності та зручності електронних послуг для фізичних та юридичних осіб, запобігання корупції під час надання таких послуг, Кабміну доручається:
- забезпечити проведення у 3-місячний строк із залученням міжнародної технічної допомоги аудиту функціонування національних електронних інформаційних ресурсів;
- забезпечити проведення у 6-місячний строк верифікації та встановлення тотожності між наборами ідентифікаційних даних фізичних осіб, які оброблюються в національних електронних інформаційних ресурсах;
- вжити заходів щодо створення єдиного державного веб-порталу електронних послуг, на якому, в тому числі з використанням смартфона або планшета забезпечуватиметься: можливість створення електронних кабінетів фізичних та юридичних осіб; отримання особою інформації про себе з національних електронних інформаційних ресурсів; надання електронних, у тому числі адміністративних послуг; можливість сплати адміністративного збору за надання адміністративних послуг, штрафів за адміністративні правопорушення, державного мита;
- забезпечити переведення в електронну форму протягом 2019 року послуг, пов'язаних із народженням дитини, реєстрацією місця проживання дитини, реєстрацією фізичної особи як платника податків під час оформлення паспорта громадянина України вперше, та протягом 2020 - 2021 років - інших пріоритетних публічних послуг;
- вжити заходів щодо забезпечення можливості подання суб'єктами господарювання передбаченої законодавством звітності в електронній формі.
Указ набрав чинності 30 липня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням на офіційному веб-сайті Президента України 30.07.2019

Нацбанк розширив перелік суб'єктів, які можуть приймати готівку
НБУ постановою від 22.07.2019 N 98 вніс зміни до постанови Правління Національного банку України від 12.02.2013 N 42 "Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу".
Деякі положення постанови викладені у новій редакції, зокрема, абзац 4 пункту 1, який визначає, що небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку, які мають ліцензію НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків і є платіжними організаціями та/або учасниками платіжної системи та здійснюють свою діяльність відповідно до узгоджених НБУ правил платіжної системи.
Також змінами передбачено, що комерційні агенти банків, небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку не мають права передавати свої повноваження щодо здійснення операцій з приймання готівки.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

29.07.2019

Внесено зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку рішенням від 04.06.2019 N 307 затвердила зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів.
Зокрема, розділ V Положення доповнено пунктом 151, який визначає, що суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний здійснювати такі додаткові заходи стосовно іноземної фінансової установи, з якою встановлюються кореспондентські відносини:
1) збирати інформацію в обсязі, достатньому для повного розуміння суб'єктом первинного фінансового моніторингу характеру діяльності такої фінансової установи та з'ясування її репутації і якості нагляду, зокрема, чи була іноземна фінансова установа об'єктом розслідування з питань відмивання доходів або фінансування тероризму, або застосування заходів впливу (санкцій) з боку органу, що здійснює державне регулювання та нагляд за її діяльністю у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
2) оцінювати заходи іноземної фінансової установи щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
3) встановлювати кореспондентські відносини з іноземними фінансовими установами з дозволу керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
4) документувати обов'язки іноземної фінансової установи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
5) стосовно іноземної фінансової установи, рахунки якої використовуються безпосередньо третіми сторонами для здійснення операцій від свого імені, з'ясовувати, що іноземна фінансова установа здійснює ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнтів, які мають прямий доступ до рахунків іноземної фінансової установи, та що іноземна фінансова установа може надати на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу відповідну інформацію, отриману за результатами здійснення зазначених заходів.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 01 липня 2019 р. за N 691/33662 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Уточнено вимоги до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку рішенням від 13.06.2019 затвердила зміни до Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів.
Зокрема, підпункт 1 пункт 4 Розділу ІІ Вимог доповнено нормою, яка визначає, що у Договорі між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів можуть бути зазначені, зокрема, такі права Центрального депозитарію:
у разі відкриття Центральним депозитарієм депозитарній установі сегрегованих рахунків здійснювати за такими рахунками без розпорядження депозитарної установи згідно з умовами Договору в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, з одночасним відображенням на відповідних відокремлених рахунках депонентів, клієнтів, відкритих депозитарною установою:
- проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, вчинених на фондовій біржі чи поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" / вчинених на фондовій біржі, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", на підставі інформації, отриманої Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи / отриманої від фондової біржі;
- формування інформації про власників іменних цінних паперів у разі складання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до законодавства; обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;
- проведення відповідних депозитарних операцій у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства відповідно до статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства".
Рішення зареєстроване в Міністерсті юстиції 09.07.2019 р. за N 747/33718 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Мінагрополітики затвердило вимоги до меду
Мінагрополітики наказом від 19.06.2019 N 330 затвердило Вимоги до меду.
Вимоги поширюються на маркування меду для забезпечення належної проінформованості споживачів (користувачів) та запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману.
Дані Вимоги застосовуються до призначених для споживання людиною продуктів, визначених у підпунктах 1 - 6 та підпунктах 8, 11, 13 - 15 пункту 3 цих Вимог.
Мед повинен відповідати таким характеристикам та критеріям складу:
- складається з вуглеводів, переважно із фруктози й глюкози, а також інших речовин, таких як органічні кислоти, ензими (ферменти), пилкові зерна, що потрапляють у процесі переробки бджолами нектару (паді) на мед;
- колір повинен бути від прозорого (безкольорового), білого, світло-жовтого до темно-коричневого;
- консистенція може бути рідкою, в'язкою, дуже в'язкою, щільною;
- кристалізація - від дрібно-до крупнозернистої;
- смак солодкий, ніжний, приємний, терпкий, подразнює слизову оболонку ротової порожнини, без сторонніх присмаків;
- аромат специфічний, приємний, слабкий, сильний, ніжний, без сторонніх запахів.
Надання на ринку меду, який введений або буде введений в обіг до 01 січня 2023 року, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності усім чи окремим положенням Вимог, затверджених цим наказом, до закінчення строку його придатності.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 липня 2019 р. за N 725/33696 та набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

26.07.2019

Визначено нові вимоги до обслуговування аеронавігаційною інформацією
Державіаслужба наказом від 13.05.2019 N 582 затвердила Авіаційні правила України "Обслуговування аеронавігаційною інформацією".
Ці Авіаційні правила визначають вимоги до обслуговування аеронавігаційною інформацією, що надається на території України та у повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами України покладено на Україну.
Дія Авіаційних правил поширюється на суб'єктів авіаційної діяльності та суб'єктів державної авіації (в частині, що їх стосується).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 09 липня 2019 р. за N 760/33731 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Запроваджується пілотний проект щодо маркування контрольними (ідентифікаційними) знаками та проведення моніторингу обігу ліків
Кабмін постановою від 24.07.2019 N 653 запровадив на території України пілотний проект щодо маркування контрольними (ідентифікаційними) знаками та проведення моніторингу обігу лікарських засобів в період з 1 вересня 2019 р. по 31 грудня 2020 року.
Учасниками пілотного проекту є:
МОЗ - координатор пілотного проекту;
Мінекономрозвитку - адміністратор єдиної державної системи проведення моніторингу обігу лікарських засобів;
Держлікслужба, ДПС, ДМС - сприяють реалізації пілотного проекту в межах своїх завдань, визначених законодавством.
У пілотному проекті можуть брати участь виробники, імпортери, дистриб'ютори лікарських засобів, заклади охорони здоров'я, аптечні заклади.
Маркування лікарських засобів контрольними (ідентифікаційними) знаками в цілях реалізації пілотного проекту здійснюється виробниками (імпортерами) шляхом нанесення на кожну упаковку лікарських засобів двовимірного штрих-коду.
Двовимірний штрих-код контрольного (ідентифікаційного) знака повинен бути матрицею даних, придатною для машинного зчитування, що дає змогу виявити та провести корекцію помилок зашифрованих даних еквівалентно Data Matrix ECC200.
Двовимірний штрих-код контрольного (ідентифікаційного) знака повинен відповідати стандарту ISO/IEC 16022:2006 та містити інформацію про лікарський засіб, визначену МОЗ, зокрема:
номер реєстраційного посвідчення;
унікальний номер упаковки;
номер партії;
строк придатності.
Кожний контрольний (ідентифікаційний) знак підлягає внесенню виробником лікарського засобу до єдиної державної системи проведення моніторингу обігу лікарських засобів.
Суб'єкт, який бажає брати участь у пілотному проекті, подає до 1 вересня 2019 р. МОЗ письмову заяву в довільній формі.
МОЗ має затвердити до 10 вересня 2019 р. перелік учасників пілотного проекту, до 1 жовтня 2019 р. - перелік лікарських засобів, стосовно яких запроваджується маркування контрольними (ідентифікаційними) знаками та проводиться моніторинг обігу, а Мінекономрозвитку - забезпечити до 1 грудня 2019 р. створення та функціонування єдиної державної системи проведення моніторингу обігу лікарських засобів.

Уряд установив вартість номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять певну комбінацію
Кабмін постановою від 24.07.2019 N 663 установив розмір плати за видачу (заміну) номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену цією постановою комбінацію.
Відповідні зміни внесено до переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання.

Внесено зміни до Правил роздрібного ринку електроенергії
НКРЕКП постановою від 18.07.2019 N 1525 затвердила зміни до своєї постанови від 14.03.2018 N 312 "Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії".
Зокрема, Правила доповнено положеннями, якими регулюється питання визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення цих Правил.
Також установлено, що оператор системи передачі та оператори систем розподілу мають визначати вартість необлікованої електричної енергії, спожитої споживачами у періодах (місяцях), що передували 01 січня 2019 року, залежно від категорії споживачів за тарифами на електричну енергію для населення або роздрібними тарифами на електричну енергію, які діяли у відповідні періоди (місяці).
При цьому визнано такою, що втратила чинність, постанову НКРЕКП від 04.05.2006 N 562 "Про затвердження Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією".
Постанова N 1525 набрала чинності 27 липня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 26.07.2019 N 141.

Розширено перелік вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню
Кабмін постановою від 24.07.2019 N 660 вніс зміну до переліку вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню.
Підрозділ "Вибухові речовини" розділу I Переліку доповнено новою позцією - ЗаряД.

Уточнено перелік органів ліцензування
Кабмін постановою від 24.07.2019 N 649 вніс зміни до переліку органів ліцензування.
Зокрема, передбачено, що органом ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти є МОН, а освітньої діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
Також уточнено види господарської діяльності, ліцензування яких здійснює НКРЕКП.
НКРЕКП здійснює ліцензування, зокрема, діяльності у сфері електроенергетики, діяльності на ринку природного газу, а також транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом.

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері ветеринарної практики
Кабмін постановою від 24.07.2019 N 648 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ветеринарної практики та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ветеринарної практики, є:
наявність порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики;
строк провадження господарської діяльності з ветеринарної практики;
забезпечення належного рівня кваліфікації персоналу, який залучений до провадження господарської діяльності з ветеринарної практики;
кількість місць провадження господарської діяльності з ветеринарної практики станом на початок формування плану заходів державного нагляду (контролю) на наступний плановий період;
забезпечення ефективного та безпечного застосування ветеринарних препаратів.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері ветеринарної практики здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.
У разі, коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх 6-ти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх 10-ти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері ветеринарної практики, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 рази.

25.07.2019

Удосконалено Інструкцію з організації примусового виконання рішень
Мін'юст наказом від 16.07.2019 N 2165/5 вніс зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень.
Зокрема, уточнено, що заява про примусове виконання рішення подається до органу державної виконавчої служби або приватного виконавця у письмовій формі разом із оригіналом (дублікатом) виконавчого документа.
У заяві про примусове виконання рішення зазначаються такі відомості:
назва і дата видачі виконавчого документа;
прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові стягувача;
дата народження та адреса місця проживання чи перебування стягувача;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) стягувача;
номер телефону стягувача;
спосіб перерахування стягнутих з боржника грошових сум (у разі виконання рішення про стягнення коштів);
реквізити рахунку, відкритого у банку або в іншій фінансовій установі, для отримання стягнутих з боржника грошових сум (за наявності).
У заяві про примусове виконання рішення стягувач має право зазначити відомості, що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення (рахунок боржника, місце роботи чи отримання ним інших доходів, конкретне майно боржника та його місцезнаходження тощо).
До заяви про примусове виконання рішення, яку подає представник стягувача, додається документ, що підтверджує його повноваження.
На кожен поданий на примусове виконання виконавчий документ стягувач подає окрему заяву про примусове виконання рішення.
Також внесено зміни до наказу Мін'юсту від 24.03.2017 N 954/5 "Про встановлення розміру плати за користування автоматизованою системою виконавчого провадження" та Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 липня 2019 р. за N 789/33760 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Визначено процедуру інформаційної взаємодії автоматизованої системи виконавчого провадження та Держреєстру актів цивільного стану громадян
Мін'юст наказом від 03.07.2019 N 2008/5 затвердив Порядок інформаційної взаємодії автоматизованої системи виконавчого провадження та Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
Цей Порядок визначає процедуру інформаційної взаємодії автоматизованої системи виконавчого провадження та Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом доступу до відомостей Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть боржників - фізичних осіб під час виконання державними та приватними виконавцями судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).
Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням даних системи виконавчого провадження та Державного реєстру актів цивільного стану громадян у режимі реального часу в електронному вигляді інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".
Доступ до вищезгаданої інформації про боржника - фізичну особу забезпечується шляхом формування виконавцем у системі виконавчого провадження пошукового запиту до Державного реєстру актів цивільного стану громадян за такими відомостями:
прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) боржника - фізичної особи;
дата народження боржника - фізичної особи.
Інформація, що передається з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку інформаційної взаємодії, використовується з додержанням вимог Законів "Про інформацію", "Про захист персональних даних" під час здійснення виконавцями повноважень, передбачених Законом "Про виконавче провадження", і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 липня 2019 р. за N 737/33708 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Врегульовано питання референтного ціноутворення на ліки
МОЗ наказом від 11.07.2019 N 1600 затвердило:
1. Порядок формування переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни.
Цей Порядок визначає вимоги до формування та перегляду переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни, з урахуванням цін на такі лікарські засоби в референтних країнах та Україні.
Перелік формується за міжнародними непатентованими назвами, формами випуску та дозуванням лікарських засобів.
Формування Переліку здійснює МОЗ.
2. Порядок розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни.
Цей Порядок визначає механізм розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін, визначених з урахуванням даних про ціни на лікарські засоби, зареєстровані в Республіці Польща, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Латвійській Республіці та Угорщині.
Дія Порядку поширюється на лікарські засоби, які визначені у переліку лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни, що затверджується МОЗ.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 липня 2019 р. за N 793/33764 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

24.07.2019

Внесено зміни до Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на ліки
МОЗ наказом від 27.06.2019 N 1528 затвердило зміни до Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення.
Зокрема, пункт 2 розд. VI Порядку доповнено нормою, якою визначено, що за бажанням заявника реєстраційні матеріали зареєстрованих лікарських засобів можуть бути доповнені за процедурою внесення змін до реєстраційних матеріалів звітом про доклінічні дослідження та звітом про клінічні випробування для опублікування на офіційному сайті МОЗ згідно із Законом "Про лікарські засоби".
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 липня 2019 р. за N 778/33749 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

23.07.2019

Визначено нові критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
Кабмін постановою від 17.07.2019 N 632 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, належать:
дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб'єкта господарювання протягом останніх 3-х років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абз. 3, 5, 7, 9 ч. 1 ст. 6 Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", за результатами яких виявлено порушення.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику проводиться з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання проводяться органами Пенсійного фонду з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на 5 років.
У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх 6-ти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх 10-ти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період, установлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Президент підписав Указ, спрямований на протидію рейдерству
З метою забезпечення належного захисту державою суб'єктів права власності і господарювання, ефективної протидії протиправному позбавленню власників їх прав, створення сприятливих умов для ведення бізнесу Президент підписав Указ від 22.07.2019 N 542/2019 "Про заходи щодо протидії рейдерству".
Згідно з документом Кабмін має протягом 3-х місяців розробити та внести на розгляд Верховної Ради проект закону, спрямований на посилення гарантій захисту державою речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, захисту прав засновників (учасників) юридичних осіб та протидію рейдерству, в якому передбачити, зокрема:
перегляд структури Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, запровадження додаткових механізмів, що унеможливлять здійснення реєстраційних дій без відома власника об'єкта нерухомого майна, засновника (учасника) юридичної особи, а також забезпечать невідкладне інформування зазначених осіб про зміст вчинених реєстраційних дій;
можливість створення на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань документів в електронній формі для державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців;
запровадження можливості здійснення окремих реєстраційних дій на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в автоматичному режимі без участі державного реєстратора;
створення єдиного електронного реєстру нотаріальних дій;
виключення акредитованих суб'єктів з числа суб'єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
визначення у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань випадків здійснення реєстраційної дії виключно нотаріусом, який вчинив відповідну нотаріальну дію, за принципом одночасності;
проведення реєстраційної дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на підставі судових рішень, відомості про які відсутні в Єдиному державному реєстрі судових рішень, виключно після отримання відповідного судового рішення, достовірність якого засвідчена кваліфікованим електронним підписом;
обов'язковість нотаріального посвідчення договорів, предметом яких є відчуження частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, крім договорів, створених на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань і підписаних з використанням кваліфікованого електронного підпису;
посилення захисту відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від їх несанкціонованого чи випадкового видалення (зміни або знищення), у тому числі шляхом запровадження додаткового підтвердження вчинення реєстраційної дії, зокрема з використанням мобільного електронного підпису (Mobile ID) та інших схем електронної ідентифікації;
визначення критеріїв ризикованих реєстраційних дій та запровадження їх автоматичного моніторингу;
удосконалення засад оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Також Кабмін повинен забезпечити перенесення до 2021 року до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, обмеження (обтяження) у їх використанні, зареєстровані до 1 січня 2013 року у Державному реєстрі земель.
Указ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Внесено зміни до Порядку подання фінзвітності
Кабмін постановою від 17.07.2019 N 625 вніс зміни до Порядку подання фінансової звітності.
Порядок доповнено нормою, якою визначено, що суб'єкти господарювання, які провадять діяльність у видобувних галузях, звіт про платежі на користь держави подають відповідно до Закону "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях".
Підприємства, які відповідно до Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" належать до мікропідприємств, непідприємницькі товариства (крім тих, що зобов'язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, подають відповідним органам скорочену за показниками річну фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

МОЗ затвердило перелік питань та уніфіковану форму акта для перевірок діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини
МОЗ наказом від 10.06.2019 N 1326 затвердило:
перелік питань для проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України;
уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 01 липня 2019 р. за N 697/33668 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

22.07.2019

З 1 серпня запроваджується спецмито на імпорт з РФ дизельного палива трубопровідним транспортом та скрапленого газу
З метою вжиття заходів, необхідних для захисту суттєвих інтересів безпеки під час надзвичайних обставин в міжнародних відносинах, Кабмін постановою від 17.07.2019 N 624 запровадив спеціальне мито на товари походженням з Російської Федерації незалежно від інших видів мита у відсотках до митної вартості товарів за такими ставками:
1) для важких дистилятів (газойлів) за кодами згідно з УКТЗЕД 2710 19 43 00 - 2710 19 48 00, що ввозяться на митну територію України трубопровідним транспортом та поміщуються у митний режим імпорту:
з 1 серпня 2019 р. - 3,75 %;
з 1 жовтня 2019 р. - 4 %;
2) для скрапленого газу, що використовується як паливо, за кодом згідно з УКТЗЕД 2711 12 11 00, що ввозиться на митну територію України у митному режимі імпорту:
з 1 серпня 2019 р. - 1,75 %;
з 1 жовтня 2019 р. - 3 %.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до моменту припинення застосування Російською Федерацією дискримінаційних та/або недружніх дій щодо України.

Набрало чинності Положення про плани відновлення діяльності банків та банківських груп
З метою забезпечення стабільної діяльності банківської системи України та захисту інтересів кредиторів і вкладників Нацбанк постановою від 18.07.2019 N 95 затвердив Положення про плани відновлення діяльності банків України та банківських груп, яке спрямоване на забезпечення фінансової стійкості банків / банківських груп, мінімізації ризиків можливих втрат у разі настання стресових ситуацій та відповідно негативного впливу на банківську систему України в цілому.
Це Положення визначає:
основні цілі та принципи розроблення банками України та банківськими групами планів відновлення діяльності, які містять заходи щодо відновлення фінансової стійкості та заходи раннього реагування;
критерії та порядок оцінки Планів Нацбанком.
Положення встановлює мінімальні вимоги до розроблення Плану. Банк має право встановлювати більш поглиблений підхід до розроблення Плану, адекватний особливостям його діяльності, профілю ризику, характеру і обсягам банківських та інших фінансових послуг.
Банки, які набули статусу системно важливого банку, зобов'язані починаючи з 2020 року забезпечити подання до Нацбанку Плану, який відповідає вимогам Положення.
Банкам, які не набули статусу системно важливого банку, рекомендовано здійснювати розроблення Плану з урахуванням вимог Положення та починаючи з 2020 року подавати План до Нацбанку.
Банкам, які є відповідальними особами банківських груп, рекомендовано здійснювати розроблення Плану на консолідованій основі з урахуванням вимог Положення.
Постанова набрала чинності 20 липня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 19.07.2019 р.

Затверджено плани заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи податкових та митних органів
Кабмін розпорядженням від 05.07.2019 N 542-р затвердив:
план заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову політику;
план заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну митну політику.
У планах заходів міститься 55 та 59 завдань відповідно.

Заплановано провести верифікацію та актуалізацію відомостей про користувачів єдиних та державних реєстрів Мін'юсту
З метою посилення заходів кібербезпеки, захисту права власності Мін'юст наказом від 18.07.2019 N 2185/5 доручив державному підприємству "Національні інформаційні системи" забезпечити:
проведення верифікації та актуалізації відомостей про користувачів Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Мін'юст, - державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також нотаріусів згідно з графіком;
видачу вищезазначеним особам, які успішно пройшли верифікацію, нових ідентифікаторів доступу (пароля доступу) з одночасним скасуванням раніше виданих ідентифікаторів доступу (пароля доступу);
анулювання користувачам, які не пройшли верифікацію або своєчасно не звернулись щодо її проведення, доступу шляхом скасування ідентифікаторів доступу (пароля доступу) такого користувача.
Верифікація здійснюється за участю трьох представників головних управлінь юстиції в областях та місті Києві та включає перевірку:
документів, що посвідчують особу державного реєстратора;
документів, що підтверджують факт перебування державного реєстратора у трудових відносинах із суб'єктом державної реєстрації;
відомостей, що підтверджують видачу свідоцтва на здійснення нотаріальної діяльності (для нотаріусів).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 липня 2019 р. за N 790/33761 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Діють зміни до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи
Нацбанк постановою від 18.07.2019 N 96 вніс зміни до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України.
Зокрема, Положення доповнено нормами, якими визначено, що Нацбанк у разі реорганізації банків шляхом приєднання та подання банками - учасниками реорганізації до Нацбанку документів для отримання дозволу на реорганізацію / попереднього висновку про погодження проекту плану реорганізації, складених відповідно до вимог Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників, визначає/переглядає для банку-правонаступника необхідний рівень нормативів достатності капіталу з урахуванням очікуваного ефекту від реорганізації.
Нацбанк визначає/переглядає необхідний рівень нормативів достатності капіталу для банку-правонаступника із застосуванням:
двох етапів, якщо оцінка стійкості всіх банків - учасників реорганізації здійснювалася Нацбанком із застосуванням двох етапів;
трьох етапів, якщо оцінка стійкості хоча б одного із банків - учасників реорганізації здійснювалася Нацбанком із застосуванням трьох етапів.
Нацбанк за результатами визначення/перегляду для банку-правонаступника необхідного рівня нормативів достатності капіталу згідно з вищезгаданими нормами в разі потреби надсилає йому вимогу про складання/оновлення програми капіталізації/реструктуризації після надання дозволу на реорганізацію. У цьому разі надіслані Нацбанком банкам - учасникам реорганізації вимоги щодо складання програми капіталізації/реструктуризації для забезпечення дотримання необхідного рівня нормативів достатності капіталу без урахування очікуваного ефекту від реорганізації, є недійсними.
Постанова набрала чинності 20 липня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 19.07.2019 р.

19.07.2019

Внесено зміни до Положення про функціонування фондових бірж
НКЦПФР рішенням від 14.05.2019 N 250 внесла зміни до Положення про функціонування фондових бірж.
Зокрема, визначено, що допуск до торгівлі цінних паперів у процесі їх емісії надається за умови здійснення емітентом публічної пропозиції таких цінних паперів.
Також Положення доповнено нормою, якою передбачено, що фондова біржа приймає рішення щодо делістингу цінних паперів емітента у разі встановлення факту недотримання ним вимог щодо розкриття інформації на фондовому ринку, встановлених ст. 40 - 411 Закону "Про цінні папери та фондовий ринок". При цьому установлено, що фондові біржі мають протягом одного місяця з дати набрання чинності рішенням N 250 щодо цінних паперів, які на дату набрання чинності цим рішенням знаходяться у біржовому реєстрі, виконати визначені вищезгаданою нормою заходи.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 червня 2019 р. за N 604/33575 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Фондові біржі зобов'язані протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням привести свою діяльність у відповідність до його вимог.

Внесено зміни до Положення про митні декларації
Відповідно до п. 73 розд. XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу Кабмін постановою від 17.07.2019 N 619 вніс зміни до Положення про митні декларації.
Зокрема, Положення доповнено нормами, якими визначено, що для товарів, що відповідно до ст. 94 Митного кодексу підлягають декларуванню з використанням митної декларації, можуть використовуватися митні декларації окремих типів, що подаються за формою єдиного адміністративного документа і заповнення яких здійснюється з урахуванням положень Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.
Митні декларації окремих типів застосовуються для декларування у митний режим транзиту іноземних товарів, які переміщуються підприємствами між ЄС, країнами - членами Європейської асоціації вільної торгівлі, окремими країнами - членами Конвенції про процедуру спільного транзиту та Україною транзитом (зокрема внутрішнім) автомобільним транспортом (без перевантаження на інші види транспорту) та стосовно яких не встановлено обов'язок щодо забезпечення сплати митних платежів.
Виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення митних декларацій окремих типів згідно з вищезазначеними нормами здійснюється за допомогою національної підсистеми комп'ютеризованої транзитної системи ЄС.
Одна митна декларація окремого типу заповнюється на одну або кілька партій товарів за умови, що такі товари переміщуються від однієї митниці відправлення до однієї митниці призначення єдиним транспортним засобом.
Єдиним транспортним засобом вважається автотранспортний засіб (моторний транспортний засіб) разом із причепом (причепами) або напівпричепом (напівпричепами).
Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Затверджено форми заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту та акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування, заявки на поповнення залишку пального та спирту
Мінфін наказом від 19.06.2019 N 262 затвердив:
форму заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів;
акцизну накладну форми "П";
акцизну накладну форми "С";
розрахунок коригування акцизної накладної форми "П";
розрахунок коригування акцизної накладної форми "С";
форму заявки на поповнення (коригування) залишку пального;
форму заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового.
Також затверджено Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 09 липня 2019 р. за N 753/33724 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Удосконалено порядок видачі юрособам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації
Нацбанк постановою від 08.07.2019 N 89 затвердив зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.
Зокрема, передбачено:
зменшення строків оренди приміщень (з 5-ти до 3-х років) та касових вузлів (з 5-ти до 2-х років) для оброблення та зберігання готівки;
зменшення з 5-ти до 2-х років строків оренди касової техніки для оброблення та зберігання готівки;
доповнення переліку документів, що подаються юособою для отримання погодження Нацбанку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;
встановлення переліку порушень, за яких Нацбанк скасовує погодження юрособі на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;
визначення порядку скасування та поновлення Нацбанком погодження юрособі на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки.
Постанова набрала чинності 18 липня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 17.07.2019 р.
Установлено, що Нацбанк розглядає документи юросіб про видачу ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, що надійшли до Нацбанку до набрання чинності цією постановою, та надає юрособам ліцензії згідно з вимогами Положення, без урахування змін, унесених постановою.

18.07.2019

Внесено зміни до Інструкції про селекційний відстріл мисливських тварин
Мінагрополітики наказом від 03.04.2019 N 171 внесло зміни до Інструкції про селекційний відстріл мисливських тварин, якими передбачено:
заборону селекційного відстрілу тварин у природних заповідниках;
заборону проведення селекційного відстрілу тварин іншим мисливцям у присутності особи, яка має дозвіл на селекційний відстріл;
скасування норми щодо можливості здійснення селекційного відстрілу особин лося з недорозвинутими рогами.
Також уточнено, що заяви про видачу дозволів на селекційний відстріл необхідно подавати щороку до 01 травня.
Після закінчення строку дії дозволи на селекційний відстріл разом зі звітом про проведену роботу, першими примірниками оформлених актів селекційного відстрілу та невикористаними бланками таких актів повертаються органу, який їх видав, не пізніше 20 травня.
Зазначимо, що згідно з чинною редакцією Інструкції заяви про видачу дозволів подавалися до 01 березня, а дозволи, строк дії яких закінчився, разом із вищезазначеними документами поверталися органу, який їх видав, не пізніше 20 березня.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 01 липня 2019 р. за N 693/33664 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

17.07.2019

Нацбан роз'яснив нюанси здійснення розрахунків за допомогою електронного платіжного засобу з нерезидентами за зовнішньоекономічним контрактом
Розглядаючи питання щодо здійснення розрахунків за допомогою електронного платіжного засобу з нерезидентами за зовнішньоекономічним контрактом Нацбанк зазначив, що суб'єкти господарювання - резиденти (юрособи та ФОП) мають право здійснювати розрахунки за зовнішньоекономічним договором (контрактом, угодою, іншим документом, що застосовується в міжнародній практиці та може вважатися договором) з експорту/імпорту товарів за допомогою електронного платіжного засобу, якщо операція за одним таким договором в один операційний день не перевищуватиме незначний розмір.
Незначний розмір валютної операції - розмір валютної операції (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Нацбанком на дату здійснення операції), який є меншим, ніж розмір, що установлений для фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу згідно із законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, зокрема, у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150000 гривень.

16.07.2019

Кабмін врегулював питання відбору банків для участі у спільному з ЄІБ проекті кредитування аграрної галузі
З метою реалізації умов Фінансової угоди (Проект "Основний кредит для аграрної галузі - Україна") між Україною та Європейським інвестиційним банком від 28.12.2015 р., ратифікованої Законом від 20.09.2016 р. N 1530-VIII, Кабмін постановою від 10.07.2019 N 606 затвердив:
вимоги до банків - учасників Проекту "Основний кредит для аграрної галузі - Україна";
валютно-фінансові умови субфінансування, що надаватиметься банкам - учасникам Проекту "Основний кредит для аграрної галузі - Україна";
перелік документів, які банк повинен надати для участі у відборі банків - учасників Проекту "Основний кредит для аграрної галузі - Україна".
Мінфін має забезпечити проведення відбору банків - учасників Проекту "Основний кредит для аграрної галузі - Україна" у тримісячний строк.

15.07.2019

Суб'єкти аудиторської діяльності повинні подати до Аудиторської палати інформацію про сплату внесків
Аудиторська палата рішенням від 27.06.2019 N 15/4 зобов'язала суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності та зобов'язані сплачувати до Аудиторської палати внески, передбачені ч. 13 ст. 15 Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", надати не пізніше 15 серпня 2019 року до Аудиторської палати в електронній або паперовій формі інформацію (дані) про сплату ними внесків до Аудиторської палати у першому півріччі 2019 року за встановленою формою, а саме:
дані про кількість виконаних завдань (наданих звітів) та вартість послуг (тис. грн);
дані про нарахування та сплату фіксованого внеску, що становить 0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту;
внесок у відсотках суми винагороди (без урахування ПДВ) за договором з надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту, розмір якого визначений рішенням Ради Аудиторської палати від 25.04.2019 N 12/1.

Визначено критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті
Кабмін постановою від 10.07.2019 N 602 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості) та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою морського та річкового транспорту.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості), належать:
пасажиромісткість суден, якими суб'єкт надає послуги з перевезення на морському, річковому транспорті за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю);
кількість перевезених небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським, річковим транспортом за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю);
кількість суден, щодо яких здійснюються операції з буксирування на морському, річковому транспорті, з урахуванням середньомісячного обсягу операцій за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю);
кількість вантажів, оброблених під час вантажно-розвантажувальних робіт, з урахуванням обсягу виконання операцій за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю);
кількість суден, щодо яких здійснюються операції з регулювання руху суден, з урахуванням середньомісячного обсягу операцій за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю);
кількість операцій з лоцманського проведення суден дедвейтом більше 25 тис. тонн з урахуванням середньомісячного обсягу операцій за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю);
розмір площі, на якій здійснюватимуться заходи з навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, з урахуванням розміру площі, на якій здійснено такі заходи за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю);
розмір площі, на якій здійснюватимуться заходи з картографічного забезпечення мореплавства, з урахуванням розміру площі, на якій здійснено такі заходи за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю);
кількість суден, щодо яких здійснюються операції з ліквідації розливу забруднюючих речовин, з урахуванням середньомісячного обсягу операцій за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю);
розмір площі, на якій здійснюватимуться заходи з пошуку і рятування на морі в морському пошуково-рятувальному районі України, загальна площа якого становить 137 тис. кв. кілометрів;
кількість осіб, які постійно або тимчасово можуть одночасно перебувати на об'єкті морського або річкового транспорту, який належить або використовується суб'єктом господарювання;
кількість випадків загибелі або травмування людей, що сталися у зв'язку з діяльністю суб'єкта господарювання протягом року, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю);
кількість випадків затримання суден інспекторами держави порту та/або держави прапора, а також заборони або обмежень експлуатації для суден, що експлуатуються на внутрішніх водних шляхах, за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю);
кількість аварій на об'єктах морського, річкового транспорту та із суднами, які використовуються суб'єктом господарювання, за рік, що передує року, в якому складається річний план заходів державного нагляду (контролю).
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання проводяться Державною службою морського та річкового транспорту з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.
У разі коли за результатами планових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх 6 років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх 10 років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським та річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості), наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 рази.

Уряд продовжив до 31 грудня 2020 року заборону на ввезення російських товарів
Кабмін постановою від 05.07.2019 N 605 продовжив на 1 рік - до 31 грудня 2020 року (включно) - дію заборони ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації, перелік яких затверджено постановою Кабміну від 30.12.2015 N 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації".
Також установлено, що:
ввезення товарів за переліком згідно з додатком до постанови N 1147 та їх митне оформлення дозволяються на суму здійсненої суб'єктами господарської діяльності України передоплати за поставку таких товарів, якщо зазначена передоплата була здійснена до введення в дію застосованої постановою N 1147 заборони та за умови попереднього отримання документального підтвердження здійснення такої передоплати ДФС від банківської установи за зверненням суб'єкта господарської діяльності України;
ДФС веде електронний реєстр отриманих від банківських установ підтверджень здійснення передоплати за поставки товарів суб'єктами господарської діяльності України, інформує таких суб'єктів про отримання підтверджень та забезпечує доступ митниць до зазначеного реєстру;
у разі, коли відповідно до положень Митного кодексу та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, митні формальності не передбачають здійснення в пунктах пропуску через державний кордон України перевірки країни походження товарів, такі митні формальності здійснюються в органах доходів і зборів призначення. У разі встановлення факту поширення застосованої постановою N 1147 заборони на ввезення товарів органом доходів і зборів призначення, такі товари підлягають вивезенню за межі митної території України або поміщенню у митний режим знищення або руйнування у строки та порядку, що передбачені Кодексом.
Крім цього, відтерміновано початок дії заборони ввезення на митну територію України автомобілів легкових та інших моторних транспортних засобів, призначених головним чином для перевезення людей, включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі (товарна позиція 8703 згідно з УКТЗЕД). Відповідна заборона почне діяти з 1 січня 2020 року, а не з 1 липня 2019 року, як це було передбачено раніше.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Оновлено Порядок надання інформації з Держреєстру речових прав на нерухоме майно
Кабмін постановою від 26.06.2019 N 599 вніс зміни до низки власних нормативно-правових актів.
Зокрема, у новій редакції викладено Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також запроваджуються інші новації, що удосконалюють процедуру пошуку та одержання фізичними і юридичними особами інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно як за об'єктом нерухомого майна, так і за суб'єктом речового права, а також в електронній формі з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу.

Звужено сферу дії Техрегламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки
Кабмін постановою від 10.07.2019 N 598 вніс зміни до Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.
Змінами передбачено, що дія цього Технічного регламенту не поширюється на законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що є медичними виробами та/або медичними виробами для діагностики in vitro.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Затверджено нові Ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден
З метою удосконалення державної тарифної політики у транспортній сфері Мінінфраструктури наказом від 04.06.2019 N 415 затвердило Ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України.
За послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі районів польотної інформації України на маршруті, а також на підході та в районі аеродрому, стягується плата за встановленими ставками.
Одиничні ставки плати встановлюються незалежно від національної належності повітряного судна та форми власності експлуатанта.
Одиничні ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі районів польотної інформації України встановлено без урахування ПДВ. Нарахування сум ПДВ проводиться відповідно до чинного законодавства України.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 10 липня 2019 р. за N 761/33732 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.11.07.2019

Уряд визначив, як Держпродспоживслужба має здійснювати держконтроль у країнах-експортерах продуктів, харчових продуктів або кормів нетваринного походження
Кабмін постановою від 05.07.2019 N 589 затвердив Порядок здійснення державного контролю у країнах-експортерах.
Цей Порядок визначає механізм здійснення заходів державного контролю у країнах, які планують ввозити (пересилати) продукти, харчові продукти нетваринного походження або корми нетваринного походження на митну територію України, з метою перевірки відповідності (еквівалентності) системи державного контролю країни-експортера законодавству України.
Перевірка проводиться посадовими особами Держпродспоживслужби за запитом компетентного органу країни-експортера на її проведення.

Встановлено процедуру віднесення засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин
З метою недопущення розповсюдження на території України нових психоактивних речовин, які можуть завдати шкоди здоров'ю та життю людини, МОЗ наказом від 03.04.2019 N 715 затвердило Порядок віднесення засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин.
Цей Порядок встановлює процедуру віднесення засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин та підготовки висновків щодо належності синтетичних чи природних засобів (речовин), хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психоактивну дію яких вони відтворюють.
МОЗ здійснює віднесення засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин як головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
Оцінювання засобів і речовин щодо віднесення їх до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин здійснює Комісія МОЗ з віднесення засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин.
Підставами для оцінювання засобів (речовин) щодо віднесення засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин можуть бути:
звернення центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Служби безпеки стосовно необхідності оцінювання засобів (речовин) щодо віднесення засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин;
повідомлення закладів охорони здоров'я, науково-дослідних установ, спеціалізованих установ судово-медичних експертиз, установ судових експертиз про факти зловживання засобами і речовинами, не включеними до Переліку, а також інформація про поширення немедичного вживання певних засобів і речовин із інших джерел;
інформація Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН, Комісії ООН з наркотичних засобів, Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших міжнародних організацій.
Також затверджено Положення про комісію Міністерства охорони здоров'я України з віднесення засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 червня 2019 р. за N 655/33626 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Діють оновлені Гігієнічні нормативи і регламенти безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів
МОЗ наказом від 19.06.2019 N 1413 виклало у новій редакції Гігієнічні нормативи і регламенти безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 червня 2019 р. за N 679/33650 та набрав чинності 2 липня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 02.07.2019 N 50.

Затверджено Методику розрахунку плати за послуги комерційного обліку електроенергії, що надаються оператором системи розподілу на території його діяльності
НКРЕКП постановою від 09.07.2019 N 1381 затвердила Методику розрахунку плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, що надаються оператором системи розподілу на території здійснення його ліцензованої діяльності.
Ця Методика розроблена відповідно до вимог Закону "Про ринок електричної енергії" з метою визначення механізму формування плати за надані оператором системи розподілу послуги комерційного обліку електричної енергії на території здійснення його ліцензованої діяльності.
Плата за послуги комерційного обліку, що надаються оператором системи розподілу на території здійснення його ліцензованої діяльності, розраховується відповідно до цієї Методики.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

45 нормативних документів електроенергетичної галузі, прийнятих за часів СРСР, більше не застосовуватимуться в Україні
Міненерговугілля наказом від 08.04.2019 N 166 визнало такими, що не застосовуються на території України, 45 нормативних документів електроенергетичної галузі.
Відповідні нормативні акти були прийняті ще за часів СРСР.

10.07.201909.07.2019

Затверджено нове Положення про державну службу зайнятості
Мінсоцполітики наказом від 14.06.2019 N 945 затвердило Положення про державну службу зайнятості.
Державна служба зайнятості є централізованою системою державних установ, діяльність якої спрямовується та координується Мінсоцполітики.
Служба складається з Державного центру зайнятості, Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості, міських, районних і міськрайонних центрів зайнятості, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, професійно-технічних навчальних закладів державної служби зайнятості, інших навчальних закладів державної служби зайнятості, а також підприємств, установ, організацій, утворених Службою.
Регіональні центри зайнятості можуть створювати поза їх місцезнаходженням міські, районні, міськрайонні та районні у містах відокремлені підрозділи, які виконуватимуть функції, визначені для них відповідним регіональним центром зайнятості.
Основними завданнями Служби є:
реалізація державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції, соціального захисту від безробіття;
здійснення аналізу стану ринку праці;
сприяння громадянам у підборі підходящої роботи;
надання роботодавцям послуг із добору працівників;
участь в організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру;
сприяння громадянам в організації підприємницької діяльності, зокрема шляхом надання індивідуальних та групових консультацій;
участь у реалізації заходів, спрямованих на запобігання масовому вивільненню працівників, профілактика настання страхового випадку, сприяння мобільності робочої сили та зайнятості населення в регіонах з найвищими показниками безробіття, монофункціональних містах та населених пунктах, залежних від містоутворюючих підприємств;
організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці;
проведення професійної орієнтації населення;
додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян, які неконкурентоспроможні на ринку праці;
внесення пропозицій Мінсоцполітики щодо формування державної політики у сфері зайнятості населення;
здійснення контролю за використанням роботодавцями та безробітними коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 липня 2019 р. за N 733/33704 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Уряду рекомендують збалансувати податкове навантаження та ініціювати підвищення відповідальності за несплату податків
Рада Нацбанку рішенням від 28.05.2019 N 21-рд схвалила Рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України.
Кабміну надано, зокрема, такі рекомендації:
впровадити окремі механізми розширення бази потенційних інвесторів, у тому числі шляхом спрощення доступу фізосіб до ринку ОВДП в національній та іноземних валютах та (або) відновлення практики запозичень у фізосіб за допомогою казначейських зобов'язань;
активізувати роботу з імплементації Україною рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо боротьби з ухиленням від оподаткування (Плану дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування і виведенням прибутку з-під оподаткування (Base Erosion and Profit Shifting);
збалансувати податкове навантаження на суб'єктів господарювання та фізосіб із впровадженням більш якісної системи адміністрування податків, а також ініціювати зміни до законодавства для збільшення відповідальності за несплату або несвоєчасну сплату податків.

08.07.2019

Оновлено форми довідок про розпорядника акцизного складу пального та про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу та залишків пального на акцизному складі
Мінфін наказом від 18.06.2019 N 248 виклав у новій редакції форму довідки про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри та форму довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального.
Також внесено зміни до формату даних та структури Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 червня 2019 р. за N 676/33647 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено Порядок надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати ЄСВ
Кабмін постановою від 22.05.2019 N 565 затвердив Порядок надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка фермерських господарств", які спрямовуються на додаткову фінансову підтримку фермерських господарств із статусом сімейних фермерських господарств через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - доплата).
Право на отримання доплати мають члени/голова сімейного фермерського господарства без статусу юрособи, яке утворене відповідно до ст. 81 Закону "Про фермерське господарство" та зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи згідно із гл. 1 розд. XIV Податкового кодексу.
Члени/голова сімейного фермерського господарства, які підлягають страхуванню на інших підставах або звільняються від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та не беруть добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, не мають права на отримання доплати.
Постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Визначено основні вимоги щодо енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання
Мінрегіон наказом від 19.04.2019 N 100 затвердив Технічний регламент енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання.
Цей Технічний регламент визначає основні вимоги щодо енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання, а також надання споживачам додаткової інформації стосовно цих енергоспоживчих продуктів.
Дія Технічного регламенту поширюється на:
водонагрівачі з номінальною тепловою потужністю Ј 70 кВт;
баки-акумулятори з об'ємом Ј 500 літрів;
комплекти з водонагрівачів потужністю Ј 70 кВт і сонячного обладнання.
Дія Технічного регламенту не поширюється на водонагрівачі:
що спеціально розроблені для використання газоподібного або рідкого палива, яке виробляється переважно з біомаси;
на твердому паливі;
які не відповідають щонайменше профілю навантаження 3XS, як зазначено у таблиці 1 додатка 7 до Технічного регламенту;
призначені лише для гарячих напоїв та/або продуктів харчування.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 червня 2019 р. за N 647/33618 та набирає чинності через 6 місяців з дня його офіційного опублікування.
Установлено, що водонагрівачі, баки-акумулятори та комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання, які введені в обіг до набрання чинності цим наказом і не відповідають усім чи окремим вимогам Технічного регламенту, можуть бути надані на ринку протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим наказом.

Затверджено Інструкцію з оформлення матеріалів про адмінправопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує держполітику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини
Мінагрополітики наказом від 10.04.2019 N 182 затвердило Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини.
Ця Інструкція визначає порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими на те посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини (далі - компетентний орган), та його територіальних органів, обліку та розгляду справ про адміністративні правопорушення, оскарження постанов та контролю за провадженням у справах про адміністративні правопорушення.
Вимоги цієї Інструкції є обов'язковими для виконання посадовими особами компетентного органу та його територіальних органів, яким відповідно до законодавства України надано право складати протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення, передбачені ст. 421, 422, 107 - 1072, 16622, 18822, 238 Кодексу про адміністративні правопорушення.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 25 червня 2019 р. за N 661/33632 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Мінрегіон визначив перелік об'єктів будівництва та нерухомого майна, яким не присвоюється адреса
Мінрегіон наказом від 21.06.2019 N 137 затвердив Перелік об'єктів будівництва та об'єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об'єкта будівництва, об'єкта нерухомого майна.
До Переліку увійшли такі об'єкти:
земельні ділянки;
автомобільні дороги та вулиці;
залізниці;
злітно-посадкові смуги;
мости, естакади, тунелі та метро;
порти, канали, греблі та інші водні споруди;
магістральні трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі;
місцеві трубопроводи та комунікації.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 червня 2019 р. за N 681/33652 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Організація системи внутрішнього контролю в банках та банківських групах: затверджено нове Положення
Нацбанк постановою від 02.07.2019 N 88 затвердив Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах. Це Положення визначає основні цілі та принципи організації та функціонування комплексної, адекватної й ефективної системи внутрішнього контролю, які встановлюються та виконуються за всіма напрямами діяльності банку та/або банківської групи на всіх організаційних рівнях, та встановлює мінімальні вимоги щодо організації цієї системи, функціонування якої спрямоване на забезпечення ефективності корпоративного управління в банку та/або банківській групі. Банк інтегрує систему внутрішнього контролю в систему корпоративного управління банку шляхом: створення відповідної організаційної структури; визначення у внутрішньобанківських документах повноважень, підпорядкованості, підзвітності, опису та розподілу функціональних обов'язків осіб, які задіяні у функціонуванні системи внутрішнього контролю, їх відповідальності та порядку взаємодії. Постанова набрала чинності 5 липня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 04.07.2019 р. Банки України / відповідальні особи банківських груп: зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення до 2 січня 2020 року; мають право забезпечувати виконання вимог розд. IV Положення в терміни, установлені в додатку до постанови Нацбанку від 11.06.2018 N 64 "Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах".

Підписано Закон про фахову передвищу освіту
Президент підписав Закон від 06.06.2019 N 2745-VIII "Про фахову передвищу освіту", який визначає порядок, умови, форми та особливості здобуття фахової передвищої освіти та регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов'язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері фахової передвищої освіти.
Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи фахової передвищої освіти, створює умови для поєднання освіти з виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави.
Зокрема, визначено, що освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти провадиться закладами фахової передвищої освіти, іншими суб'єктами освітньої діяльності на підставі ліцензій, які видаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки в порядку, визначеному Кабміном згідно із законом.
Для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву та документи в електронному вигляді через Єдину державну електронну базу з питань освіти, що підтверджують відповідність забезпечення освітнього процесу заявника ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти.
Ліцензія надається рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки про надання суб'єкту господарювання права на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти зі спеціальності в межах ліцензованого обсягу, а також права на підготовку іноземців та осіб без громадянства за акредитованими спеціальностями.
Ліцензований обсяг встановлюється для кожної спеціальності і визначає максимальну кількість здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі (році навчання), яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов.
Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

05.07.2019

Діють зміни до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків
Нацбанк постановою від 25.06.2019 N 84 вніс зміни до своєї постанови від 31.03.2017 N 29 "Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні", якими, зокрема, передбачено уточнення:
визначення валютних цінностей з урахування останніх змін у валютному законодавстві;
розмірів максимальних обсягів валютних цінностей, що інкасуються та перевозяться, з огляду на зростання рівня мінімальної заробітної плати;
форми бланка службового посвідчення інкасаторів.
Постанова набрала чинності 5 липня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 04.07.2019 р.
Передбачено, що банки та юрособи, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації, до 1 вересня 2019 року мають привести свої внутрішні документи у відповідність до вимог цієї постанови та Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, з урахуванням змін, унесених постановою.

Застосовано остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з РФ та КНР
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі повідомила про прийняте нею рішення від 26.06.2019 N АД-420/2019/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки", згідно з яким застосовано остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:
плоский прокат у рулонах, листах та смугах з вуглецевої або легованої сталей (за виключенням швидкорізальної сталі) з покриттям алюмінієм, цинком, сплавами цинк-алюміній, цинк-залізо, алюміній-цинк, алюміній-кремній, хромом, міддю та нікелем або їх сплавами, що нанесені методом занурювання у розплав (крім плакування), електролітичним (гальванічним) або іншим способом; з хімічним обробленням поверхні (наприклад: фосфатування, хромування, оксалатизація, борування, тощо), що класифікується згідно з УКТЗЕД за кодами: 7210 30 00 00, 7210 41 00 00, 7210 49 00 00, 7210 50 00 00, 7210 61 00 00, 7210 69 00 00, 7210 90 80 00, 7212 20 00 00, 7212 30 00 00, 7212 50 20 00, 7212 50 30 00, 7212 50 40 00, 7212 50 61 00, 7212 50 69 00, 7212 50 90 00, 7225 91 00 00, 7225 92 00 00, 7225 99 00 00, 7226 99 10 00, 7226 99 30 00, 7226 99 70 00, походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки.
Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на 5 років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою:
для виробників/експортерів Товару походженням з Російської Федерації - 47,57 %;
для виробників/експортерів Товару походженням з Китайської Народної Республіки - 22,78 %;
Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.
Рішення Комісії набирає чинності через 30 днів з дня опублікування повідомлення.

Продовжено дію спеціальних заходів щодо імпорту гнучких пористих плит, блоків та листів з пінополіуретанів
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі повідомила про прийняте нею рішення N СП-419/2019/4411-03, відповідно до якого завершено перегляд та продовжено дію спеціальних заходів, застосованих рішенням Комісії від 26.05.2016 N СП-356/2016/4411-05 до товару незалежно від країни походження та експорту, який має такий опис: гнучкі пористі плити, блоки та листи з пінополіуретанів, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 3921 13 10 19.
Застосування спеціальних заходів продовжується строком на 3 роки шляхом запровадження спеціального мита, розмір ставки якого з урахуванням лібералізації становить:
з дня продовження дії спеціальних заходів - 11,22 %;
через 12 місяців з дня їх продовження - 10,66 %;
через 24 місяці з дня їх продовження - 10,13 %.
Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування повідомлення про нього в газеті "Урядовий кур'єр".

Визначено форму заяви про включення до Електронного реєстру суб'єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини
Мінфін наказом від 18.06.2019 N 249 затвердив форму заяви про включення до Електронного реєстру суб'єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини.
Нагадаємо, що відповідно до ст. 71 Закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" відпуск спирту етилового його виробниками та отримання спирту етилового суб'єктами господарювання, які використовують його для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабміном, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини, здійснюється за умови внесення таких суб'єктів господарювання до Електронного реєстру суб'єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини.
Ведення Електронного реєстру здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.
Для включення до Електронного реєстру суб'єкт господарювання подає заяву, до якої додаються:
копії документів, що підтверджують наявність власних та/або орендованих приміщень та технологічного обладнання для виробництва продукції з використанням спирту етилового;
копії технічної документації (технічні регламенти, стандарти, технічні умови на продукцію, що виробляється з використанням спирту етилового);
копії технологічних інструкцій (рецептур) на всю номенклатуру продукції, що виробляється з використанням спирту етилового;
перелік технологічного обладнання, що забезпечує виробництво продукції з використанням спирту етилового.
Включення суб'єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини, до Електронного реєстру здійснюється за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви, за умови:
внесення витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового, встановлених на кожному місці отримання спирту етилового, та витратомірів-лічильників обсягу виробленої продукції, встановлених на кожному місці відпуску продукції, до Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового;
кількості працюючих не менше 10 осіб;
відсутності податкового боргу на момент прийняття рішення про включення до Електронного реєстру;
внесення місць зберігання спирту до Єдиного реєстру місць зберігання спирту.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 червня 2019 р. за N 675/33646 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

НКРЕКП визначила процедуру розгляду звернень споживачів щодо порушення їхніх прав суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг та врегулювання спорів
НКРЕКП постановою від 02.07.2019 N 1333 затвердила Правила розгляду звернень споживачів щодо дій суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів.
Ці Правила визначають процедуру розгляду НКРЕКП звернень споживачів або осіб, які мають намір ними стати, щодо порушення їхніх прав та інтересів суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП, та врегулювання спорів.
Зазначені Правила не обмежують права споживачів на звернення за захистом порушених прав та законних інтересів до енергетичного омбудсмена, суду та інших уповноважених органів влади.
Правила не застосовуються, якщо звернення споживача або особи, яка має намір ним стати, не стосуються захисту його прав і законних інтересів, порушених діями (бездіяльністю) та/або прийнятими суб'єктом господарювання рішеннями.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

04.07.2019

Затверджено Вимоги до безпечності та якості молока і молочних продуктів
Мінагрополітики наказом від 12.03.2019 N 118 затвердило Вимоги до безпечності та якості молока і молочних продуктів, які запроваджують належну практику виробництва, переробки та введення в обіг молока та молочних продуктів, встановлюють критерії до сирого молока, які обумовлюють його придатність для введення в обіг.
Ці Вимоги обов'язкові для всіх операторів ринку незалежно від форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов'язана з виробництвом, переробкою та введенням в обіг молока та молочних продуктів, і не поширюються на первинне виробництво молочних продуктів, призначених для власного споживання.
Установлено, що:
1) Вимоги застосовуються до операторів ринку молока та молочних продуктів, що здійснюють експорт або заявили компетентному органу про готовність до здійснення такого експорту, з дня набрання чинності вищезгаданим наказом;
2) до всіх інших операторів ринку молока та молочних продуктів вимоги п. 2 розд. II Вимог застосовуються з 1 січня 2022 року з урахуванням термінів та допустимих рівнів критеріїв, а саме:
кількості мікроорганізмів не більше ніж 500 тис. КУО/мл і кількості соматичних клітин не більше ніж 500 тис./мл з 1 січня 2020 року;
кількості мікроорганізмів не більше ніж 300 тис. КУО/мл і кількості соматичних клітин не більше ніж 400 тис./мл з 1 січня 2021 року;
3) критерії для сирого молока безпосередньо перед переробкою, передбачені п. 1 розд. IX Вимог, застосовуються до всіх інших операторів ринку молока та молочних продуктів з 1 січня 2022 року з урахуванням термінів та допустимих рівнів, а саме:
кількості мікроорганізмів не більше ніж 1500 тис. КУО/мл з 1 січня 2020 року;
кількості мікроорганізмів не більше ніж 900 тис. КУО/мл з 1 січня 2021 року.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 червня 2019 р. за N 593/33564 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Внесено зміни до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період
Нацбанк постановою від 27.06.2019 N 87 вніс зміни до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період.
Так, уточнено, що це Положення визначає основні вимоги до організації роботи з готівкою підрозділів Нацбанку (Операційного департаменту, Департаменту грошового обігу, відділів грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу Нацбанку, Центрального сховища), банків, залучених до роботи в особливий період за відповідним рішенням Нацбанку, та банків, щодо яких Правління Нацбанку прийняло рішення про надання їм повноважень на зберігання запасів готівки Нацбанку.
Підрозділи Нацбанку, уповноважені банки та банки зобов'язані керуватися цим Положенням або окремими його нормами в разі роботи в умовах надзвичайного режиму.
Підрозділи Нацбанку, залучені та уповноважені банки в разі введення воєнного стану здійснюють діяльність, передбачену вимогами цього Положення, з урахуванням вимог нормативно-правових та розпорядчих актів, прийнятих Президентом, Верховною Радою, РНБО, і на підставі окремих рішень Правління Нацбанку.
Керівники підрозділів Нацбанку, залучених та уповноважених банків в умовах особливого періоду вживають заходів і безпосередньо відповідають за організацію роботи та створення належних умов для повної схоронності всіх цінностей у сховищах, оборотній та операційних касах.
Постанова набрала чинності 4 липня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 03.07.2019 р.

Затверджено Інструкцію з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах
Державіаслужба наказом від 15.03.2019 N 322 затвердила Авіаційні правила України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України".
Ці Авіаційні правила встановлюють порядок здійснення догляду та контролю на безпеку пасажирів, у тому числі транзитних і трансферних, членів екіпажів повітряних суден, ручної поклажі, багажу, особистих речей, вантажу, поштових та кур'єрських відправлень, бортових припасів, бортового харчування, польотних та аеропортових постачань, осіб та транспортних засобів, яким надається доступ до зони обмеженого доступу, що охороняється.
Положення та процедури, викладені в цих Авіаційних правилах, поширюються на всіх суб'єктів авіаційної діяльності, які забезпечують заходи безпеки з метою попередження актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації України.
Авіаційні правила застосовуються службами авіаційної безпеки суб'єктів авіаційної діяльності з метою захисту, охорони та безпеки пасажирів, членів екіпажу, авіаційного персоналу, персоналу, задіяного в авіаційній діяльності, повітряних суден, об'єктів, суб'єктів авіаційної діяльності незалежно від форми власності та підпорядкованості. Суб'єкти авіаційної діяльності, які провадять її в аеропортах, мають забезпечити навчання свого персоналу наданню першої медичної допомоги та користуванню автоматичним дефібрилятором.
На підставі цих Авіаційних правил суб'єкт авіаційної діяльності, що здійснює контроль на безпеку, розробляє відповідні технології, які затверджує його керівник після погодження уповноваженим органом з питань цивільної авіації.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 червня 2019 р. за N 594/33565 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Товарно-транспортну накладну можна складати в електронній формі
З метою вдосконалення нормативно-правової бази у галузі автомобільного транспорту та усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень Мінінфраструктури наказом від 03.06.2019 N 413 затвердило зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні.
Зокрема, передбачено можливість оформлення товарно-транспортної накладної та інших супровідних документів в електронній формі.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 червня 2019 р. за N 649/33620 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено Порядок взаємного обміну інформацією про вручення/невручення рекомендованих листів з постановами про накладення адмінстягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в авторежимі
МВС та Мінінфраструктури спільним наказом від 23.05.2019 N 398/376 затвердили Порядок взаємного обміну інформацією про вручення/невручення або відмову від отримання рекомендованих листів з постановами про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.
Цей Порядок визначає механізм інформаційної взаємодії між МВС, Національною поліцією та національним оператором поштового зв'язку під час формування та пересилання рекомендованих листів з повідомленням про вручення, якими надсилаються постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, а також взаємного обміну інформацією щодо вручення/невручення або відмови від отримання рекомендованих листів відповідальними особами, зазначеними в ч. 1 ст. 142 Кодексу про адміністративні правопорушення, особами - резидентами України, які ввезли транспортні засоби, зареєстровані за межами України, або особами, які фактично керували транспортними засобами на момент учинення зазначених правопорушень.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 червня 2019 р. за N 607/33578 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

02.07.2019

З 25 жовтня 2019 року вводяться в обіг банкноти номіналом 1000 гривень
Нацбанк рішенням від 20.06.2019 N 417 вводить в обіг з 25 жовтня 2019 року банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року.
Банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року є законним платіжним засобом на території України і обов'язкові до:
приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів;
зарахування на рахунки, вклади, акредитиви;
здійснення переказів.
Банки України мають забезпечувати приймання від клієнтів банкнот номіналом 1000 гривень зразка 2019 року та їх видачу без обмежень у порядку, установленому нормативно-правовими актами Нацбанку.

Системно важливими визначено 14 банків
Нацбанк рішенням від 27.06.2019 N 438-рш визначив системно важливі банки.
До переліку системно важливих увійшло 14 банків.

Визначено механізм взаємодії Державіаслужби з правоохоронними органами з питань забезпечення безпеки цивільної авіації
Кабмін постановою від 26.06.2019 N 550 затвердив Порядок взаємодії Державної авіаційної служби з правоохоронними органами з питань забезпечення безпеки цивільної авіації.
Формами взаємодії Державіаслужби з правоохоронними органами є: організація взаємного інформування, планування і проведення спільних заходів щодо виявлення, припинення і попередження правопорушень у галузі цивільної авіації, надання допомоги правоохоронними органами державним інспекторам та особам, уповноваженим на проведення перевірок, у виконанні ними службових обов'язків щодо інспектування і перевірок та припинення незаконних дій осіб, які перешкоджають виконанню зазначених обов'язків.
Взаємодія Державіаслужби з правоохоронними органами здійснюється за такими напрямами діяльності:
обмін інформацією щодо суб'єктів авіаційної діяльності, які створили або можуть створити загрозу безпеці польотів та умови для правопорушень у галузі цивільної авіації, з метою запобігання таким правопорушенням;
оперативне реагування на повідомлення про дії юридичних та/або фізичних осіб, що можуть спричинити загрозу безпеці польотів;
надання правоохоронними органами допомоги державним інспекторам та особам, уповноваженим на проведення перевірок, у виконанні ними службових обов'язків.

Внесено зміни до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг
Кабмін постановою від 26.06.2019 N 547 вніс зміни до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.
Так, змінами передбачено визначення терміну "конвергенція телекомунікаційних мереж фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку" та надання права операторам, провайдерам телекомунікацій на конвергенцію таких мереж відповідно до законодавства.
Конвергенція телекомунікаційних мереж фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку - спільне використання операторами, провайдерами телекомунікацій елементів інфраструктури та ресурсів телекомунікаційних мереж фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку для надання телекомунікаційних послуг споживачам.

Діє Закон щодо імплементації актів ЄС у сфері технічного регулювання
Президент підписав Закон від 06.06.2019 N 2740-VIII, яким вносяться зміни до низки законодавчих актів щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання.
Зокрема, Законом визначено, що технічні засоби застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюються вимоги та процедури технічного регламенту щодо безпеки машин, не підлягають державним випробуванням, державній реєстрації та перереєстрації.
За наявності підстав вважати, що національний орган України з акредитації не відповідає вимогам або не виконує своїх обов'язків, установлених Законом "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, позапланово здійснює моніторинг відповідності вимогам до національного органу України з акредитації.
Також уточнено, що суб'єкти господарювання зобов'язані надавати на запит органів ринкового нагляду документацію, що дає змогу ідентифікувати:
суб'єкта господарювання, який поставив їм продукцію;
суб'єкта господарювання, якому вони поставили продукцію.
Суб'єкти господарювання зобов'язані надавати вищезазначену документацію протягом строку, встановленого відповідним технічним регламентом, а якщо такий строк технічним регламентом не встановлено - протягом 10 років після того, як їм було поставлено відповідну продукцію, та протягом 10 років після того, як вони поставили відповідну продукцію.
Передбачено, що за згодою органу ринкового нагляду документи і матеріали, необхідні для здійснення ринкового нагляду, їх копії можуть надаватися йому мовою оригіналу або іншою мовою, ніж мова діловодства та документації державних органів, якщо ця мова є зрозумілою для посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд.
Крім цього, визначено, що технічним регламентом може бути передбачено, що відповідність продукції, пов'язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об'єктів стандартам з переліку національних стандартів для цілей застосування відповідного технічного регламенту або частинам таких стандартів надає презумпцію відповідності такої продукції, пов'язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об'єктів суттєвим вимогам зазначеного технічного регламенту, які охоплюються такими стандартами або їх частинами та визначені в технічному регламенті.
Виробники мають право приймати інші рішення для задоволення суттєвих вимог технічного регламенту, крім застосування стандартів з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту.
Крім відповідності стандартам з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту, технічними регламентами можуть бути передбачені інші випадки надання презумпції відповідності продукції, пов'язаних з нею процесів або методів виробництва, систем управління якістю чи інших об'єктів вимогам технічних регламентів.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, розміщує на своєму офіційному веб-сайті посилання на нормативні документи Міжнародної організації законодавчої метрології та переліки частин зазначених нормативних документів, відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної техніки суттєвим вимогам технічного регламенту щодо деяких категорій засобів вимірювальної техніки, які охоплюються такими частинами нормативних документів. Зазначені посилання та переліки повинні відповідати відповідним посиланням і перелікам, опублікованим в "Офіційному віснику Європейського Союзу".
У разі якщо технічними регламентами, розробленими на основі актів законодавства Європейського Союзу, передбачене надання презумпції відповідності продукції, пов'язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об'єктів вимогам технічного регламенту внаслідок застосування інших стандартів, крім стандартів з переліку національних стандартів для цілей застосування технічного регламенту, або інших технічних специфікацій (їх частин) та за умови, що посилання на такі стандарти або інші технічні специфікації (їх частини) опубліковано в "Офіційному віснику Європейського Союзу", відповідні державні органи розміщують на своїх офіційних веб-сайтах зазначені посилання чи їх переліки.
Конкретні умови надання презумпції відповідності продукції, пов'язаних з нею процесів або методів виробництва, систем управління якістю чи інших об'єктів визначаються технічними регламентами, якими передбачено надання цієї презумпції відповідності.
Також Законом передбачено виключення страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, із переліку видів обов'язкового страхування.
Закон набрав чинності 3 липня 2019 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 02.07.2019 N 121, за винятком окремих змін, які набирають чинності через 1 рік з дня набрання чинності цим Законом.

Нацбанк скасував низку адміністративних обмежень для українських компаній та іноземних інвесторів
Нацбанк постановою від 27.06.2019 N 86 вніс зміни до Положення про здійснення операцій з валютними цінностями, Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті та Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції.
Зокрема, постановою:
1) скасовано для бізнесу, який здійснює зовнішньоекономічну діяльність, ліміт на фінансування власних закордонних представництв та інших відокремлених підрозділів. Раніше переказ коштів іноземним філіям обмежувався загальним лімітом для юросіб на інвестування за кордон у 2 млн євро на рік. При цьому встановлено додаткові вимоги для валютного нагляду за такими операціями. Зокрема, банки зобов'язані отримувати від українських компаній, що мають намір фінансувати власні закордонні підрозділи, розгорнутий кошторис та інші документи, якими обґрунтовується необхідність такої трансакції. Крім цього, зазначене пом'якшення не поширюватиметься на операції з переказу коштів у країни-агресори/окупанти, офшорні зони та країни, що не виконують або не належно виконують рекомендації FATF;
2) спрощено реінвестування доходів іноземних інвесторів від операцій з українськими цінними паперами. Нерезидентам дозволено переказувати кошти, отримані за цінними паперами, що обліковуються в іноземному банку-депозитарії, з коррахунку цієї установи на власний рахунок в Україні;
3) скасовано заборону розрахунків в готівковій іноземній валюті для оплати фізичними та юридичними особами консульських зборів за легалізацію товаросупровідних документів у дипломатичних представництвах або консульських установах країн, які не приєдналися до Гаазької конвенції від 05.10.1961 р. До таких країн належать Алжир, Афганістан, В'єтнам, Єгипет, Індонезія, Йорданія, Ірак, Іран, Камерун, Канада, Катар, Кувейт, Ліван, ОАЕ, Саудівська Аравія, Сирія, Судан, Таїланд, Уругвай;
4) перелік трансакцій, які дозволяється проводити в іноземній валюті на території України, доповнено операціями між фінансовою установою та Кабміном в межах міжнародних договорів про кредити, гранти, позики;
5) удосконалено ризик-орієнтований нагляд банків у частині перевірок іноземних банків-контрагентів, перерахування яким здійснюють українські компанії. Банки самостійно на підставі інформації з публічних джерел визначатимуть ступінь ризику іноземних банків-контрагентів за валютною операцією. Раніше вони використовували для цього перелік, наданий Нацбанком на підставі інформації Держфінмоніторингу.
Постанова набрала чинності 2 липня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 01.07.2019 р.

Визначено новий порядок проведення Мінекономрозвитку перевірок СПФМ-товарних та інших бірж
Мінекономрозвитку наказом від 03.04.2019 N 552 затвердило Порядок проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
Цей Порядок розроблено відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 14 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" з метою здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Мінекономрозвитку, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних.
Дія Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 14 Закону здійснює Мінекономрозвитку, а саме на товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами (далі - суб'єкт).
Зокрема, визначено, що Мінекономрозвитку має право здійснювати планові та позапланові перевірки.
Підставою для проведення Мінекономрозвитку планової перевірки суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення є включення його до плану проведення перевірок на відповідний квартал.
Планова перевірка суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу проводиться не рідше ніж один раз на 3 роки на підставі наказу Мінекономрозвитку.
Позапланову перевірку проводять на підставі наказу Мінекономрозвитку за період, що підлягає перевірці, за окремими питаннями.
Позапланову перевірку проводять за наявності хоча б однієї з таких підстав:
письмове повідомлення органів державної влади та органів місцевого самоврядування про ознаки порушення суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
за ініціативою Держфінмоніторингу в разі безпосереднього виявлення нею ознак порушення суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення під час його діяльності;
виявлення нових документів (обставин), що не були відомими та не могли бути відомими під час проведення планової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами її проведення;
повторне повернення до Мінекономрозвитку повідомлення про проведення перевірки у зв'язку з неможливістю вручення його суб'єкту та/або його відокремленому підрозділу.
Строк проведення перевірки становить не більше ніж 7 робочих днів.
У разі потреби за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи строк проведення перевірки може бути продовжено Міністром економічного розвитку і торгівлі України (особою, яка виконує його обов'язки) або його заступником згідно з функціональними обов'язками, але не більше ніж на 5 робочих днів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 червня 2019 р. за N 572/33543 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування

Внесено зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
Відповідно до Указу Президента від 20.06.2019 N 418 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України" Мін'юст наказом від 24.06.2019 N 1923/5 вніс зміни до п. 3 гл. 16 розд. I Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.
Так, уточнено, що приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між приватним нотаріусом та фізичною або юридичною особою.
Раніше відповідною нормою було передбачено, що приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між приватним нотаріусом та фізичною або юридичною особою, але не меншу від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 24 червня 2019 р. за N 654/33625 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

01.07.2019

Затверджено нову уніфіковану форму акта перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації
Мінекономрозвитку наказом від 15.05.2019 N 851 затвердило уніфіковану форму акта, складеного за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами.
Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо здійснення перевірки.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 03 червня 2019 р. за N 570/33541 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено нові уніфіковані форми актів перевірок щодо додержання законодавства у сферах карантину та захисту рослин
Мінагрополітики наказом від 07.05.2019 N 242 затвердило уніфіковані форми:
акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері карантину рослин;
акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту рослин.
Уніфіковані форми актів містять вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 травня 2019 р. за N 560/33531 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Мінкультури визначило, якими документами підтверджується відповідність суб'єкта кінематографії установленим критеріям для надання держпідтримки
Мінкультури наказом від 21.03.2019 N 234 затвердило Перелік документів, що підтверджують відповідність суб'єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні".
Документи подаються в електронній формі разом із заявою за формою згідно із додатком.
Нагадаємо, що відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні" державна підтримка надається суб'єктам кінематографії, які внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів та відповідають одному з таких критеріїв:
є виробниками, продюсерами документальних, просвітницьких, анімаційних і авторських фільмів, фільмів для дитячої аудиторії та фільмів-дебютів;
є виробниками фільмів, продюсерами фільмів або телерадіоорганізаціями (що мають діючу ліцензію на мовлення), які мають власну чи таку, що використовується на інших передбачених законом підставах, матеріально-технічну базу для виробництва фільмів (павільйони та/або обладнання) і які протягом трьох останніх років до дати звернення за отриманням державної підтримки завершили виробництво не менше двох теле- чи кінофільмів хронометражем не менше 70 хвилин кожний або двох телевізійних серіалів, загальний хронометраж усіх серій яких становить не менше 400 хвилин, і на ці фільми або серіали видані державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування в установленому законом порядку;
є суб'єктами кінематографії, які здійснюють розповсюдження та/або демонстрування фільмів.
Державна підтримка також надається суб'єктам, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі культури і мистецтва (культурно-мистецька освіта), та здобувачам вищої освіти в галузі культури і мистецтва, які отримують державну підтримку через вищі навчальні заклади, а також кінокомісіям на відповідні заходи.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 червня 2019 р. за N 575/33546 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Оновлено Правила ринку електроенергії
НКРЕКП постановою від 24.06.2019 N 1168 виклала у новій редакції Правила ринку.
Ці Правила визначають порядок реєстрації учасників ринку, порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов'язань за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії, правила балансування, правила функціонування ринку допоміжних послуг, порядок проведення розрахунків на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг, порядок виставлення рахунків, порядок внесення змін до цих Правил, положення щодо функціонування ринку при виникненні надзвичайної ситуації в об'єднаній енергетичній системі України.
Постанова набрала чинності 27 червня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 26.06.2019 N 119.

Огляд законодавства за липень 2019

Огляд законодавства за черзень 2019

Огляд законодавства за тразень 2019

Огляд законодавства за квітень 2019

Огляд законодавства за березень 2019

Огляд законодавства за лютий 2019

Огляд законодавства за січень 2019

Огляд законодавства за грудень 2018

Огляд законодавства за листопад 2018

Огляд законодавства за жовтень 2018

Огляд законодавства за вересень 2018

Огляд законодавства за серпень 2018

Огляд законодавства за липень 2018