Центр Компьютерных Технологий

"АВК-5", "Зодчий" ДБН ДСТУ
alt

30.08.2019

Оновлено Порядок оформлення, видачі, обміну, вилучення, повернення державі та знищення посвідчення особи моряка
Кабмін постановою від 27.02.2019 N 813 виклав у новій редакції Порядок оформлення, видачі, обміну, вилучення, повернення державі та знищення посвідчення особи моряка.
Посвідчення особи моряка є документом, що посвідчує особу, оформляється і видається громадянину України, який може обіймати будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна) або працевлаштований на будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи в інших державах.
Посвідчення може бути видано також будь-якій особі, яка звернулася за посвідченням та працює на борту судна, зареєстрованого в Україні, або яка перебуває на обліку осіб, які шукають роботу, в центрі зайнятості та може обіймати будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна).
Посвідчення дає право його власнику на виїзд з України і в'їзд в Україну на судні, членом екіпажу якого він є, а також на виїзд з України і в'їзд в Україну в індивідуальному порядку під час прямування чи переходу на інше судно, списання із судна.

Визначено нові процедури здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю
Кабмін постановою від 21.08.2019 N 823 затвердив Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, яким визначається процедура здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юрособами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юрособами) та фізособами, які використовують найману працю, з урахуванням особливостей, визначених Конвенцією Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, ратифікованої Законом від 08.09.2004 N 1985-IV, Конвенцією Міжнародної організації праці N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві, ратифікованої Законом від 08.09.2004 N 1986-IV, та Законом "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
Заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю здійснюються у формі інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань, що проводяться інспекторами праці Держпраці та її територіальних органів.
Заходи контролю за додержанням законодавства про працю здійснюються інспекторами праці виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин) у формах, що зазначені вище.
Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів.
Також затверджено Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, який визначає основні завдання та процедуру здійснення Держпраці та її територіальними органами державного нагляду за додержанням законодавства про працю.
Основною метою державного нагляду є виявлення порушень та недоліків під час здійснення виконавчими органами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та центральними органами виконавчої влади повноважень, визначених відповідно ч. 3 ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ч. 2 ст. 259 Кодексу законів про працю.

Затверджено Порядок в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій
Кабмін постановою від 17.07.2019 N 815 затвердив Порядок в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій.
Цей Порядок визначає процедуру в'їзду/виїзду осіб і транспортних засобів, за допомогою яких вони переміщуються, і переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях та з таких територій.
Дія Порядку поширюється на всіх фізичних та юридичних осіб, які здійснюють такий в'їзд/виїзд і переміщення товарів через контрольні пункти в'їзду/виїзду, контрольні пункти в'їзду/виїзду на залізниці.
Постанова набирає чинності через 60 днів з дня її опублікування.

Оновлено Процедуру встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання
НКРЕКП постановою від 23.08.2019 N 1734 виклала у новій редакції Процедуру встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання.
Ця Процедура застосовується НКРЕКП під час установлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для суб'єктів природних монополій, а також для суб'єктів господарювання на суміжних ринках, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії, її транспортування магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання і в установленому законодавством порядку отримали відповідні ліцензії НКРЕКП, та поширюється на таких суб'єктів під час встановлення зазначених тарифів.
Процедура не застосовується під час формування тарифів на виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками, системами автономного опалення та установками з використанням альтернативних джерел енергії.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Затверджено нове Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого
Мін'юст наказом від 13.08.2019 N 2536/5 затвердив Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій.
Зокрема, визначено, що підготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, складається з двох етапів: перший - навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, другий - стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.
Навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, полягає у проведенні закладами вищої освіти (установами), які відповідають встановленим у п. 5 розд. II вимогам, навчальних курсів з отримання знань у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами та здійснення діяльності арбітражного керуючого під час провадження справи про банкрутство (неплатоспроможність) з видачею сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами.
До проходження курсів допускається громадянин України, який має вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня.
Стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, проводиться з метою удосконалення та застосування на практиці знань, набутих під час навчання особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, та набуття практичних навичок у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами.
Стажування проходить особа, яка отримала сертифікат про проходження навчання відповідно до п. 18 розд. II.
Строк стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, становить 6 місяців.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 серпня 2019 р. за N 926/33897 та набирає чинності з дня введення в дію Кодексу з процедур банкрутства, а саме з 21 жовтня 2019 року.

Затверджено новий Порядок складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого
Мін'юст наказом від 13.08.2019 N 2535/5 затвердив Порядок складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.
Цей Порядок визначає організаційні засади проведення кваліфікаційного іспиту, порядок його складання особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, порядок оцінювання знань на іспиті та встановлення його результату.
Іспит проводиться шляхом проходження особами автоматизованого анонімного тестування відповідно до переліку обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, визначеного Мін'юстом. Іспит проводить Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих.
До складання іспиту допускається особа, яка:
є громадянином України;
дієздатна;
має вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня;
не має судимості;
здатна виконувати обов'язки арбітражного керуючого за станом здоров'я;
не має заборони обіймати керівні посади;
має загальний стаж роботи за фахом не менше 3-х років або не менше 1-го року після отримання відповідної вищої освіти на керівних посадах;
пройшла навчання і стажування протягом 6-ти місяців у порядку, встановленому Мін'юстом;
вільно володіє державною мовою.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 15 серпня 2019 р. за N 925/33896 та набирає чинності з дня введення в дію Кодексу з процедур банкрутства, а саме з 21 жовтня 2019 року.

29.08.2019

Банкам та фінкомпаніям надали додаткові можливості для відстоювання власної позиції під час перевірок з питань фінмоніторингу
Нацбанк постановою від 22.08.2019 N 111 затвердив зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Зокрема, Нацбанк унормував практику проведення колегіальних зустрічей з представниками фінансових установ під час здійснення нагляду з питань фінансового моніторингу. Зустрічі проводяться до початку перевірки та після її завершення. Також вони можуть проводитися під час виїзної перевірки/безвиїзного нагляду (за ініціативою Нацбанку або установ). На цих зустрічах сторони можуть обговорити будь-які питання щодо організації проведення перевірок, їхніх результатів, зафіксованих порушень, виявлених проблем та наданих рекомендацій.
Також передбачено, що представники установ, щодо яких проводилися перевірки, за їхньою ініціативою або ініціативою Нацбанку, можуть брати участь в засіданнях Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем. На цих засіданнях розглядаються попередні результати здійсненого нагляду з питань фінансового моніторингу, рекомендації щодо усунення виявлених порушень та пропозиції щодо застосування адекватних заходів впливу. Присутні на засіданні представники фінансових установ зможуть особисто надати пояснення щодо обставин та виявлених фактів порушень для врахування Нацбанком під час ухвалення колегіальних рішень про заходи впливу в межах повноважень Комітету.
Змінами передбачено збільшення вдвічі - з 10 до 20 календарних днів - строку інформування про початок виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу, а також завчасне надання учасникам ринку переліку питань, що підлягають виїзній перевірці.
Крім цього, запроваджено можливість надавати довідку чи акт за результатами нагляду з питань фінансового моніторингу в електронному вигляді, а також затверджено перелік типових форм відповідей на запити, що використовуються з метою проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу.
Постанова набрала чинності 29 серпня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 28.08.2019 р.

Внесено зміни до Порядку здійснення процедури сертифікації оператора газотранспортної системи
НКРЕКП постановою від 23.08.2019 N 1733 затвердила зміни до Порядку здійснення процедури сертифікації оператора газотранспортної системи.
Зокрема, Порядок доповнено нормою, згідно з якою попереднє рішення про сертифікацію може містити умови, які Подавач запиту має виконати до прийняття НКРЕКП остаточного рішення про сертифікацію.
Також уточнено, що за здійснення сертифікації стягується плата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день подання запиту про сертифікацію. Подавач запиту повинен внести плату протягом 10-ти робочих днів з дня подання запиту про сертифікацію на рахунок Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів бюджету 22011500 та подати НКРЕКП відповідний документ, що підтверджує внесення плати за здійснення сертифікації (копію квитанції, виданої банком, копію платіжного доручення з відміткою банку, квитанцію з платіжного терміналу, квитанцію (чек) з поштового відділення зв'язку).
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Удосконалено Порядок проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки"
Мінфін наказом від 16.07.2019 N 307 затвердив зміни до Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки".
Зокрема, врегульовано питання переривання строку проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки".
Термін проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу "витягнутої руки" переривається у разі розгляду судом позовів платника податків з питань, пов'язаних з призначенням, проведенням або предметом такої перевірки, до завершення судових процедур.
Переривання перебігу строку проведення перевірки здійснюється з моменту початку розгляду судом позовів платника податків та оформлюється наказом, копія якого не пізніше наступного робочого дня вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку або надсилається платнику податків у порядку, визначеному ст. 42 гл. I розд. II Податкового кодексу.
Крім цього, врегульовано питання проведення зустрічі з платником податків для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки".
Так, передбачено, що для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки", застосованої під час перевірки, контролюючий орган має право проводити зустрічі з платником податків (уповноваженими ним особами).
З метою організації проведення зустрічі з платником податків такому платнику або його уповноваженому представнику направляється письмове повідомлення про запрошення в порядку, визначеному ст. 42 гл. I розд. II Кодексу, в якому зазначаються підстави запрошення, дата, час і місце проведення зустрічі.
За результатами проведення зустрічі складається протокол.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 серпня 2019 р. за N 900/33871 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Внесено зміни до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах
Кабмін постановою від 21.08.2019 N 809 вніс зміни до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах.
Зокрема, уточнено, що видалення зелених насаджень здійснюється, серед іншого, у разі виконання підготовчих і будівельних робіт на об'єктах відповідно до ст. 35 - 37 Закону "Про регулювання містобудівної діяльності".
Також уточнено, що видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюється, зокрема, на підставі документів, визначених ст. 35 - 37 Закону.
За наявності дозволу на виконання будівельних робіт отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) інших документів дозвільного характеру для видалення зелених насаджень у межах будівельного майданчика не вимагається.
Крім цього, передбачено, що у разі видалення зелених насаджень у зв'язку із будівництвом об'єктів розмір їх відновної вартості зменшується на суму, передбачену проектною документацією на озеленення території.

28.08.2019

Визначено умови провадження діяльності Експортно-кредитного агентства із страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій
Кабмін постановою від 21.08.2019 N 772 затвердив Правила провадження діяльності приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" із страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій.
Ці правила визначають умови провадження діяльності ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" із страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій за договорами, які забезпечують розвиток експорту.
ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" здійснює страхування на підставі договору страхування, загальні умови, порядок укладення, виконання та припинення дії якого визначаються правилами страхування, що затверджуються наглядовою радою ПрАТ "Експортно-кредитне агентство".
За договором страхування одна сторона (страховик - ПрАТ "Експортно-кредитне агентство") зобов'язується в разі настання певної події (страхового випадку) виплатити іншій стороні (страхувальнику) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.
Страхувальниками є юрособи або ФОП, які уклали з ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" договір страхування.
Предметом (об'єктом страхування) договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству та пов'язані з можливими фінансовими збитками (втратами, неплатежами) в результаті виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
Страхова сума може бути встановлена договором страхування, за окремим страховим випадком, групою страхових випадків.
Укладення договорів страхування, у тому числі розрахунок та сплата страхової премії (платежу) і страхової виплати (страхового відшкодування), здійснюються ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" у валюті зовнішньоекономічного договору (контракту) або експортного кредиту.
Страхова виплата становить не більш як 90 % суми зовнішньоекономічного договору (контракту) чи експортного кредиту в разі настання некомерційного ризику та не більш як 85 % у разі настання комерційного ризику.

Визначено нові критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки
Кабмін постановою від 21.08.2019 N 787 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки, належать:
вид господарської діяльності;
строк провадження господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки;
види порушень вимог законодавства про зерно та ринок зерна, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), здійснених протягом останніх 5-ти років, що передують плановому періоду;
кількість порушень вимог законодавства про зерно та ринок зерна, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), здійснених протягом останніх 5-ти років, що передують плановому періоду;
кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про зерно та ринок зерна, здійснених щодо суб'єкта господарювання протягом останніх 5-ти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абз. 3, 5, 7, 9 ч. 1 ст. 6 Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства із зберігання зерна та продуктів його переробки здійснюються Держпродспоживслужбою з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Уточнено окремі питання надання адмінпослуг Держгеокадастром
Кабмін постановою від 21.08.2019 N 783 уточнив окремі питання надання адміністративних послуг Держгеокадастром та його територіальними органами.
Передбачено врахування у постанові Кабміну від 01.08.2011 N 835 "Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг" сучасних способів оплати адміністративних послуг, а також взаємоузгодження між собою зазначеної постанови та розпорядження Кабміну від 16.05.2014 N 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг" в частині назв адміністративних послуг.

Кабмін уточнив функції Мін'юсту у сфері банкрутства
Кабмін постановою від 21.08.2019 N 797 вніс зміни до Положення про Міністерство юстиції України.
Передбачено приведення функцій Мін'юсту як державного органу з питань банкрутства у відповідність до Кодексу з процедур банкрутства.
Постанова набирає чинності одночасно з введенням в дію Кодексу з процедур банкрутства, а саме з 21 жовтня 2019 року, за винятком окремих змін, які набирають чинності з дня опублікування постанови.

Внесено зміни до Порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних ТЗ, партій частин та обладнання
Кабмін постановою від 21.08.2019 N 786 вніс зміни до Порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання.
Зокрема, Порядок доповнено положеннями, якими регулюються питання розширення та обмеження сфери призначення.
Так, визначено, що призначений орган із сертифікації колісних транспортних засобів, що претендує на розширення сфери призначення, подає Мінінфраструктури заяву про розширення сфери призначення за формою згідно з додатком 8.
До заяви про розширення сфери призначення додаються документи, зазначені в абз. 3 - 6 п. 5 Порядку із зазначенням відомостей, що стосуються лише розширення сфери призначення. Опис сфери призначення (додаток 7) повинен охоплювати всю сферу призначення з урахуванням її заявленого розширення, стосовно якої призначений орган із сертифікації колісних транспортних засобів заявляє про свою компетентність.
Обмеження сфери призначення здійснюються з таких підстав:
звернення органу із сертифікації колісних транспортних засобів з відповідною заявою за формою згідно з додатком 9;
повідомлення національним органом України з акредитації про обмеження сфери призначення органу із сертифікації колісних транспортних засобів.

Удосконалено Порядок видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення рішенням від 11.07.2019 N 693 затвердила зміни до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу.
Зокрема, уточнено, що підставами для видачі дозволу на тимчасове мовлення є заява про надання дозволу на тимчасове мовлення, копія чинної ліцензії на мовлення, а також висновок щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом для потреб тимчасового мовлення, наданий УДЦР для нових радіоелектронних засобів телерадіомовлення, або підтвердження УДЦР для радіоелектронних засобів аналогового телевізійного мовлення, які використовувалися згідно із ліцензіями на мовлення.
Також визначено, що у разі зміни інформації, зазначеної у дозволі на тимчасове мовлення, телерадіоорганізація звертається до Національної ради з листом щодо внесення змін до дозволу на тимчасове мовлення та документами, що підтверджують запропоновані зміни.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 серпня 2019 р. за N 874/33845 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Внесено зміни до Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії
Кабмін постановою від 21.08.2019 N 803 вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.
Зокрема, передбачено розширення та уточнення обов'язків гарантованого покупця. Окрім іншого, гарантований покупець зобов'язаний:
здійснювати продаж електричної енергії оператору системи передачі та операторам систем розподілу в прогнозних погодинних обсягах, що відповідають 80 % обсягів, необхідних для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами, з подальшим коригуванням на фактичні дані щодо обсягів технологічних витрат;
здійснювати продаж електричної енергії постачальникам універсальних послуг в прогнозних погодинних обсягах, що відповідають обсягам, необхідним для постачання побутовим споживачам, з подальшим коригуванням на фактичні дані щодо обсягів споживання електричної енергії побутовими споживачами;
здійснювати продаж електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії, крім обсягів електричної енергії, які продаються оператору системи передачі, операторам систем розподілу та постачальникам універсальних послуг. При цьому заявка на участь у продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку подається за ціною, яка не перевищує ціну купівлі електричної енергії на електронних аукціонах для забезпечення виконання спеціальних обов'язків в установленому законодавством порядку у виробників електричної енергії;
спрямовувати різницю між доходами та витратами, що виникла під час виконання ним спеціальних обов'язків, визначених цим Положенням, на забезпечення покриття власних економічно обґрунтованих витрат на виконання спеціальних обов'язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною.

ДПС починає роботу з адміністрування податків
Кабмін погодився з пропозицією Мінфіну щодо можливості забезпечення здійснення Державною податковою службою покладених на неї постановою Кабіміну від 06.03.2019 N 227 "Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України" функцій і повноважень Державної фіскальної служби, що припиняється, з реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову службу.

Оновлено процедуру справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон
Кабмін постановою від 21.08.2019 N 782 виклав у новій редакції Порядок справляння єдиного збору у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон.
Цим Порядком визначається процедура справляння єдиного збору відповідно до Закону "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України".
Єдиний збір справляється одноразово органом доходів і зборів, який здійснює митні формальності у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон, під час ввезення транспортного засобу (контейнера) на митну територію України (зокрема з метою транзиту).
Єдиний збір сплачується власником транспортного засобу (контейнера) чи вантажу, або перевізником вантажу, або іншою особою, уповноваженою власником чи перевізником.
Єдиний збір справляється за єдиним платіжним документом - уніфікованою митною квитанцією, форма, порядок заповнення та використання якої встановлюються Мінфіном.
Єдиний платіжний документ складається у паперовій формі або у формі електронного документа.
Єдиний збір розраховується посадовою особою органу доходів і зборів за ставками, визначеними у ст. 5 Закону.
Сплата єдиного збору здійснюється у готівковій чи безготівковій формі в установленому порядку, зокрема із застосуванням авансових платежів (передоплати).
Постанова набирає чинності через 90 днів з дня її опублікування, а саме з 27 листопада 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 28.08.2019 N 163.

Уряд оновив Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів
Кабмін постановою від 21.08.2019 N 768 виклав у новій редакції Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів.
Галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканська) угоди підлягають повідомній реєстрації Мінсоцполітики, а колективні договори, територіальні угоди іншого рівня - районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних та міських рад.
Зміни та доповнення до галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди, колективного договору (далі - угоди (договори) підлягають повідомній реєстрації згідно з цим Порядком.
Сторони угоди (договору) подають реєструючому органу на повідомну реєстрацію примірник угоди (договору) разом із додатками та супровідним листом у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документа з пов'язаними з ним кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.
Сторони угоди подають також копії свідоцтв про підтвердження репрезентативності суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців, які брали участь у колективних переговорах з питань укладення цієї угоди.
Сторони угоди в разі досягнення ними домовленості щодо подання реєструючому органу переліку підприємств, установ та організацій (найменування та код ЄДРПОУ), для яких є обов'язковими положення цієї угоди, можуть подавати зазначений перелік до реєструючого органу.
Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня, наступного після надходження угоди (договору) до реєструючого органу.
Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації угоди (договору) реєструючий орган письмово інформує про це суб'єкта, який подав на реєстрацію угоду (договір).

27.08.2019

Затверджено уніфіковану форму акта перевірки дотримання законодавства у сфері діяльності з біологічної і генетичної безпеки щодо с/г рослин під час створення, дослідження та використання ГМО
Мінагрополітики наказом від 12.07.2019 N 385 затвердило уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі.
Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 серпня 2019 р. за N 871/33842 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Внесено зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 11.07.2019 N 1753 затвердив зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку.
Зокрема, Положення доповнено нормами, якими визначено, що якщо повноваження Фонду як тимчасового адміністратора банку здійснюються Фондом безпосередньо, такі повноваження реалізуються:
в частині повноважень, визначених ч. 5 ст. 12 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (крім повноважень, делегованих утвореним виконавчою дирекцією Фонду колегіальним органам), - виконавчою дирекцією Фонду;
в частині повноважень виконавчої дирекції Фонду, делегованих утвореним нею колегіальним органам, - відповідними колегіальними органами;
в частині інших повноважень - директором-розпорядником Фонду, а також працівниками Фонду - в обсягах, визначених рішенням виконавчої дирекції Фонду про здійснення повноважень тимчасового адміністратора банку Фондом безпосередньо.
Якщо повноваження Фонду як ліквідатора банку здійснюються Фондом безпосередньо, такі повноваження реалізуються:
в частині повноважень, визначених ч. 5 ст. 12 Закону (крім повноважень, делегованих утвореним виконавчою дирекцією Фонду колегіальним органам), - виконавчою дирекцією Фонду;
в частині повноважень виконавчої дирекції Фонду, делегованих утвореним нею колегіальним органам, - відповідними колегіальними органами;
в частині інших повноважень - директором-розпорядником Фонду, а також працівниками Фонду - в обсягах, визначених рішенням виконавчої дирекції Фонду про здійснення повноважень ліквідатора банку Фондом безпосередньо.
Крім цього, затверджено зміни до рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20.07.2017 N 3117 "Про реалізацію активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лота, етапів подання цінових пропозицій та цінової пропозиції" та Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 08 серпня 2019 р. за N 887/33858 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Міжнародні перевезення радіоактивних матеріалів: удосконалено Порядок видачі дозволів
Кабмін постановою від 21.08.2019 N 759 вніс зміни до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів.
Зокрема, Порядок доповнено нормами, якими визначено, що у разі коли країна походження, країна призначення або країна транзиту є державою - членом ЄС, під час перевезення радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива до заяви про видачу дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів додається заповнений стандартний документ або у разі, коли таке узгодження було здійснене раніше, - копія стандартного документа.
У стандартному документі може бути зазначено про узгодження більше ніж одного перевезення в разі, коли:
радіоактивні відходи або відпрацьоване ядерне паливо мають однакові фізичні, хімічні та радіаційні характеристики;
перевезення здійснюється від однієї і тієї самої експлуатуючої організації (оператора) або вантажовідправника до одного і того самого вантажоодержувача, а для узгодження такого перевезення залучаються одні і ті самі компетентні органи;
вантаж прямує транзитом через територію третіх країн, такий транзит здійснюється через один і той самий прикордонний пост в Україні та через один і той самий прикордонний пост в суміжній третій країні, якщо інше не погоджено компетентними органами країн.
Також уточнено, що строк дії дозволу дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів визначається відповідно до дати, яка зазначена в заяві, але не більше одного року.
Нагадаємо, що згідно з попередньою редакцією Порядку строк дії дозволу становив 3 місяці.

Оновлено Положення про моніторинг земель
Кабмін постановою від 21.08.2019 N 760 виклав у новій редакції Положення про моніторинг земель.
Моніторинг земель - система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів.
Об'єктом моніторингу є всі землі незалежно від форми власності на них.
Залежно від мети спостережень та ступеня охоплення територій проводиться такий моніторинг земель:
національний - на всіх землях у межах території України;
регіональний - на територіях, що характеризуються єдністю фізико-географічних, екологічних та економічних умов;
локальний - на окремих земельних ділянках та в окремих частинах (елементарних структурах) ландшафтно-екологічних комплексів.
На локальному та регіональному рівні моніторинг земель проводять територіальні органи Держгеокадастру, на національному рівні - Держгеокадастр.
Складовою частиною моніторингу земель є моніторинг ґрунтів.
Моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення проводиться Мінагрополітики відповідно до затвердженого ним положення.
Також постановою внесено зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Уряд ліквідував Держекоінспекцію та утворив Державну природоохоронну службу
Кабмін постановою від 14.08.2019 N 750 ліквідував Державну екологічну інспекцію та утворив Державну природоохоронну службу.
Державна природоохоронна служба утворена як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабміном через Міністра екології та природних ресурсів і який реалізує державну політику з проведення державного моніторингу навколишнього природного середовища та державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
Державна екологічна інспекція, її територіальні органи та міжрегіональні територіальні органи, які ліквідуються, продовжують виконувати свої повноваження до завершення здійснення заходів з утворення Державної природоохоронної служби та її міжрегіональних територіальних органів.

23.08.2019

Нацкомфінпослуг внесла зміни до Положення обов'язкові критерії, фінансові нормативи і вимоги щодо обмеження ризиків для фінкомпаній-управителів ФФБ та ФОН
Нацкомфінпослуг розпорядженням від 09.07.2019 N 1280 внесла зміни до Положення про обов'язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній - управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.
Зокрема, уточнено, що норматив платоспроможності та норматив поточної ліквідності мають розраховуватися фінансовою установою станом на кожний останній день місяця, про що робиться запис у спеціальному журналі розрахунків, який ведеться в електронній формі.
При цьому визначено, що фінансова установа зобов'язана надавати вищезазначену інформацію на вимогу державних органів.
Нагадаємо, що згідно із попередньою редакцією Положення журнал розрахунків потрібно було вести в паперовій та електронній формах.
Крім цього, Положення доповнено нормою, якою передбачено, що у разі передачі новому управителю в управління фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю за відповідним рішенням суду, що прийняте за зверненням довірителів фонду фінансування будівництва, власників сертифікатів фонду операцій з нерухомістю або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв'язку з порушенням управителем законодавства про фінансові послуги і набрало законної сили, такий управитель зобов'язаний привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Положення протягом року з дати набрання законної сили таким рішенням.
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 06 серпня 2019 р. за N 867/33838 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Удосконалено Правила ведення нотаріального діловодства
З метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами Мін'юст наказом від 15.08.2019 N 2567/5 затвердив зміни до Правил ведення нотаріального діловодства.
Зокрема, визначено, що на копіях (фотокопіях) документів, що залишаються у справах нотаріусів, проставляються відмітка "згідно з оригіналом", дата та підпис нотаріуса.
Також передбачено, що текст нотаріального документа виготовляється за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. Під час підготовки документа рекомендовано використовувати шрифти розміром 12 - 14 друкарських пунктів і гарнітуру Times New Roman.
Текст нотаріальних документів викладається з дотриманням таких полів: 30 мм - ліве; 10 мм - праве; 20 мм - верхнє; 10 мм - нижнє (не нижче верхньої межі QR-коду).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 серпня 2019 р. за N 931/33902 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

22.08.2019

Затверджено Порядок надання послуг з догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ
МОЗ наказом від 12.07.2019 N 1607 затвердило Порядок надання послуг з догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ.
Цей Порядок визначає завдання, конкретизує зміст і встановлює вимоги щодо організації та забезпечення надання послуг з догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, в Україні.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 02 серпня 2019 р. за N 854/33825 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено Порядок надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування
МОЗ наказом від 12.07.2019 N 1606 затвердило Порядок надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.
Цей Порядок визначає завдання, конкретизує зміст і встановлює вимоги щодо організації та забезпечення надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ - чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, людей, які вживають наркотичні засоби ін'єкційним шляхом.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 02 серпня 2019 р. за N 855/33826 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

21.08.2019

НБУ змінив порядок касових операцій
З метою вдосконаленн організації касової роботи в Україні НБУ вніс зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками України, затвердженої постановою Правління НБУ від 25.09.2018 N 103.
Зокрема, змінами вводиться поняття уповноваженого банку, яким є банк, щодо якого Правління НБУ прийняло рішення про надання йому повноважень на зберігання запасів готівки НБУ. Такий банк матиме право зберігати:
- розмінну монету в передсховищі банку (філії, відділення) в опломбованих мішечках у шафах / сейфах / стелажах, що замикаються;
- цінності, які обліковуються за рахунками позабалансового обліку, у передсховищі банку (філії, відділення) у шафах / сейфах / стелажах, що замикаються.
Також, змінами визначено, що НБУ здійснює контроль за якістю придатних до обігу банкнот гривні банку (філії, відділення), відсортованої автоматизованим способом на власному обладнанні для автоматизованого оброблення банкнот.
Під час оцінки якості придатних до обігу банкнот банку (філії, відділення) допускається відхилення в межах 10 % у разі віднесення банкнот до іншої категорії якості.
НБУ за результатами перевірки якості сортування придатних до обігу банкнот складає акт, у якому відображає дані щодо якості сортування з докладним описом невідповідностей.
Постанова набирає чинності 01.09.2019, крім окремих пунктів змін, які набирають чинності 25.10.2019 та 01.11.2019.

Уточнено порядок проведення перевірок державних та приватних виконавців
Мін'юст вніс зміни до Порядку проведення перевірок діяльності органів державної виконавчої служби, приватних виконавців, затвердженого наказом Мін'юсту 22.10.2018 N 3284/5.
Порядок доповнено положеннями, які стосуються строків повідомлення та проведення планової перевірки приватного виконавця.
Зокрема, приватний виконавець повідомляється про проведення перевірки не пізніш як за 10 днів до її початку. Повідомлення містить інформацію про строк та місце проведення перевірки, перелік питань, що перевірятимуться та надсилається рекомендованим поштовим відправленням або може бути вручено приватному виконавцю особисто.
Строк проведення перевірки визначається з урахуванням необхідності всебічного, повного вивчення матеріалів, документів та підготовки об'єктивного висновку, а якщо строк такої перевірки визначений менше 5 робочих днів, то він може бути продовжений на підставі доповідної записки керівника робочої групи з проведення планової перевірки.
У визначений строк проведення перевірки приватний виконавець зобов'язаний перебувати на робочому місці відповідно до свого режиму роботи та створити умови для проведення перевірки.
Наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції 14 серпня 2019 р. за N 916/33887 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

20.08.2019

Нацбанк оновив вимоги до письмового звернення для участі у відборі уповноважених банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки НБУ
НБУ вніс зміни до Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України, затвердженого постановою Правління НБУ від 28.09.2016 N 389.
Зокрема, змінами оновлено інформацію, яка повинна міститися в письмовому зверненні для участі у відборі уповноважених банків, котрі можуть залучатися до зберігання запасів готівки НБУ.
Постанова набирає чинності 20.08.2019 у зв'язку з її офіційним опублікуванням 19.08.2019.

Затверджено уніфіковану форму акта, який складається за результатами перевірок у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр
Мінприроди наказом від 26.06.2019 N 229 затвердило уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходів державного нагляду (контролю).
Наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 липня 2019 р. за N 818/33789 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

19.08.2019

Внесено зміни до Порядку і правил здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації
Кабмін вніс зміни до Порядку і правил здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затвердженого постановою КМУ від 06.09.2017 N 676.
Оновлений Порядок передбачає, що у договорах страхування страхові суми за необхідності можуть встановлюватися в інших валютах, ніж визначені мінімальні ліміти відповідальності, і в такому випадку страхувальних самостійно повинен контролювати їх розміри та забезпечувати страхування не нижче рівнів, які визначені в Порядку.
Також, оновлено мінімальні страхові суми в гривнях для експлуатантів аеродрому (аеродрому, вертодрому, постійного злітно-посадового майданчика) та сертифікованих суб'єктів наземного обслуговування.
Постанова набирає чинності через 30 днів після її опублікування.

Кабмін затвердив технічні регламенти щодо вимог до екодизайну для різних товарів
На виконання ст. 5 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Кабмін затвердив технічні регламенти щодо вимог екодизайну для:
- споживання електроенергії електричним і електронним побутовим та офісним обладнанням у режимі "очікування", "вимкнено" та мережевому режимі "очікування";
- побутових ламп неспрямованого випромінення;
- телевізорів;
- побутових посудомийних машин;
- комп'ютерів та комп'ютерних серверів;
- побутових пральних машин;
- кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту;
- водонагрівачів та баків-акумуляторів;
- люмінесцентних ламп без інтегрованого баласту, газорозрядних ламп високої інтенсивності, а також баластів та світильників, призначених для роботи з такими лампами;
- побутових духових шаф, варильних поверхонь та кухонних витяжок.
Регламенти наберуть чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Затверджено Перелік страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, які укладаються з працівниками закордонної дипломатичної установи та членами їх сімей
МЗС наказом від 18.07.2019 N 324 затвердив Перелік страхових випадків, що не можуть бути включені до договорів про медичне страхування, а також фактичних витрат на медичне обслуговування, що не підлягають відшкодування працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей.
Перелік містить види страхових випадків (захворювань), а також витрат на медичне обслуговування, які не включаються до договорів про медичне страхування та не підлягають відшкодуванню працівникам закордонної дипломатичної установи та членам їх сімей за рахунок коштів державного бюджету.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2019 р. за N 870/33841 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

16.08.2019

Кабмін визначив періодичність проведення планових перевірок автоперевізників
Кабмін постановою від 14.08.2019 N 731 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за провадженням господарської діяльності у сфері таких перевезень здійснюються з такою періодичністю:
- з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
- із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
- із незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Порядок функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків викладено в новій редакції
Кабмін виклав в новій редакції Порядок функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою КМУ від 24.02.2016 N 166.
Зокрема, новою редакцією передбачено, що в електронній системі закупівель повинна бути створена комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", а реєстрація користувача в електронній системі закупівель здійснюється шляхом використання засобів електронної ідентифікації відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".

Кабмін визначив перелік продукції хімічного і технічного призначення, для виробництва якої використовується спирт етиловий денатурований
Кабмін затвердив Перелік продукції хімічного та технічного призначення, для виробництва якої використовується спирт етиловий денатурований. Перелік затверджено на виконання пп. "д" пп. 229.1.1 п. 229.1 ст. 229 ПКУ, відповідно до якого із 100-відсоткового спирту етилового денатурованого, який використовується для виробництва вищезазначеної продукції, акцизний податок справляється за ставкою 0 грн. за 1 л.
Крім цього, Кабмін визначив Перелік денатуруючих добавок для денатурації спирту етилового, призначеного для використання на митній території України.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Затверджено Порядок організації та забезпечення охорони від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об'єктів на підставі договорів
КМУ постановою від 14.08.2019 N 716 затвердив Порядок організації та забезпечення охорони від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об'єктів на підставі договорів, дія якого поширюється на суб'єктів господарювання, що включені до переліку суб'єктів господарювання, де утворюються державні пожежно-рятувальні підрозділи (частини) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та інших суб'єктів господарювання, зокрема тих, що включені до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
Порядок визначає механізм організації та забезпечення охорони від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об'єктів суб'єкта господарювання незалежно від форми власності на підставі договору з метою запобігання виникненню пожеж, їх своєчасного виявлення, локалізації, ліквідації та мінімізації збитків від них.
Організація та забезпечення охорони від пожеж суб'єкта господарювання передбачає:
- забезпечення цілодобового чергування;
- проведення інструктажів, пожежно-технічних мінімумів з питань пожежної безпеки робітників, службовців та інженерно-технічного персоналу суб'єкта господарювання;
- визначення потреби у протипожежному обладнанні, вдосконаленні та впровадженні протипожежної техніки для зниження рівня пожежної небезпеки об'єкта;
- розроблення документів оперативного реагування щодо організації пожежогасіння та проведення пожежно-рятувальних робіт;
- організацію та проведення гасіння пожеж на об'єкті суб'єкта господарювання, що охороняється, та прилеглій до нього території, рятування людей на пожежах, участь у межах, визначених відповідними планами реагування, у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
- проведення практичних занять, тренувань та навчань щодо дій у разі виникнення пожежі із залученням добровільних пожежно- та аварійно-рятувальних формувань;
- проведення постійного аналізу пожежної небезпеки об'єкта суб'єкта господарювання та розроблення плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню пожеж, а також інформування щокварталу суб'єкта господарювання про стан пожежної безпеки.

08.08.2019

Оновлено Перелік іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України
З метою вдосконалення процедури допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України НКЦПФР внесла зміни до Переліку іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України, затвердженого рішенням НКЦПФР від 10.09.2013 N 1754.
Зокрема, з Переліку виключено фондову біржу London Stock Exchange.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 липня 2019 р. за N 826/33797 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено Перелік іноземних фондових бірж, на яких перебувають в обігу цінні папери іноземних емітентів, які можуть входити до складу активів ІСІ
НКЦПФР рішенням від 11.07.2019 N 378 затвердила Перелік іноземних фондових бірж, на яких перебувають в обігу цінні папери іноземних емітентів, які можуть входити до складу активів інститутів спільного інвестування.
Зокрема, до іноземних фондових бірж, на яких перебувають в обігу цінні папери іноземних емітентів, які можуть входити до складу активів інститутів спільного інвестування належать:
- Мережа фондових бірж, що входять до Nasdaq, Inc.;
- New York Stock Exchange (NYSE);
- Фондові біржі країн, що входять до Європейського Союзу;
- Hong Kong Exchanges and Clearing.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 липня 2019 р. за N 824/33795 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Мінагрополітики затвердило ряд НПА щодо безпечності та гігієни кормів
Мінагрополітики наказом від 06.05.2019 N 241 затвердив деякі нормативно-правові акти щодо безпечності та гігієни кормів, зокрема:
- форму Декларації про відповідність кормів вимогам законодавства про корми для операторів ринку, які діють виключно як продавці та здійснюють лише реалізацію кормів, без зберігання кормів на належних їм потужностях;
- Перелік матеріалів, реалізація та використання яких для потреб годівлі тварин є обмеженими чи забороненими;
- Вимоги до інформації про особливості складу кормового матеріалу (обов'язкової декларації);
- Вимоги до інформації про особливості складу кормової суміші (обов'язкової декларації);
- Вимоги щодо маркування кормових добавок у кормових матеріалах та кормових сумішах для продуктивних та непродуктивних тварин, а також вимоги щодо зазначення у маркуванні вмісту вологи у кормах;
- Порядок маркування кормів, призначених для використання тварин, які утримуються для наукових та експериментальних цілей;
- Дозволені відхилення між наведеними у маркуванні значеннями складу кормового матеріалу та/або кормової суміші та значеннями, встановленими під час здійснення державного контролю;
- Додаткові вимоги щодо маркування додаткових добавок та преміксів;
- Порядок формування та ведення Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 липня 2019 р. за N 800/33771 та набрав чинності 06.08.2019, одночасно з набраням чинностіЗакону України "Про безпечність та гігієну кормів", крім підпуктів 3-8 пункту 1 Наказу, що набирають чинності через 3 роки з дня офіційного опублікування Закону.

Кабмін затвердив Правила надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
Кабмін постановою від 05.07.2019 N 690 затвердив Правила надання послуг централізованого водопостачання та централізованого відведення і типові договори про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
Правила регулюють відносини між суб'єктом господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, та індивідуальним і колективним споживачем, який отримує або має намір отримувати послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а також визначеною власником (співвласниками) особою, що здійснює розподіл обсягів послуг.
Зокрема, затверджено такі типові договори про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення:
- типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем);
- типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем);
- типовий договір з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об'єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;
- типовий договір з колективним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;
- типовий колективний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

07.08.2019

Затверджено Перелік лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни
МОЗ наказом від 29.07.2019 N 1713 затвердив Перелік лікарських засобів, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни.
Зокрема, в Переліку зазначено 23 лікарських засобів, стосовно яких встановлюються граничні оптово-відпускні ціни.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2019 р. за N 839/33810 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МВД визначило порядок ведення Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху
МВС наказом від 10.05.2019 N 359 затвердив Положення про Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.
Положення визначає порядок формування, ведення Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, який є функціональною підсистемою Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ, що забезпечує збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, та порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, у тому числі зафіксовані у режимі фотозйомки (відеозапису), що використовуються для формування звітності, а також надання відомостей з нього.
Реєстр забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення та надання відомостей про:
- осіб, до яких застосовано адміністративні стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;
- протоколи про адміністративні правопорушення та постанови у справах про адміністративні правопорушення;
- стан проходження інформації та постанов; протоколи, надіслані до суду; постанови, надіслані до органів державної виконавчої служби;
- відомості про прийняті у справі про адміністративне правопорушення рішення;
- виконання постанов про накладення адміністративного стягнення;
- надходження коштів від сплати адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; тимчасово вилучені посвідчення водія;
- видані тимчасові дозволи на право керування транспортними засобами; тимчасове затримання транспортних засобів;
- направлення водіїв транспортних засобів для огляду щодо алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду;
- штрафні бали;
- облік бланкової продукції (облік використаної бланкової продукції).
Наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції 11 липня 2019 р. за N 766/33737 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Змінено строки щодо нарахування маякового збору
Мінінфраструктури внесло зміни до Порядку справляння та розміри ставок портових зборів, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 27.05.2013 N 316 та Порядку обліку та використання коштів від портових зборів, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 27.05.2013 N 316.
Зокрема, пункти 4.5 - 4.7 розділу IV Порядку справляння та розміри ставок портових зборів викладено у новій редакції та встановлюють нові строки щодо нарахування маякового збору:
- документи, необхідні для нарахування маякового збору, подаються не пізніше ніж за 1 робочий день до дати заходження судна у порт або проходження його транзитом;
- у разі заходження судна в вихідний, святковий чи неробочий день, такі документи подаються не пізніше ніж за 1 робочий день до вихідних, святкових чи неробочих днів;
- рахунок на сплату маякового збору виписується протягом 1 робочого дня після отримання інформації про заходження судна в порт.
Абз. 7 п. 2.1 розділу II Порядку обліку та використання коштів від портових зборів викладено у новій редакці та визначає, що кошти від кораблельного збору використовуються на заходи, пов'язані із забезпеченням безпеки судноплавства, що полягають в організації та забезпеченні безпечної експлуатації, підтриманні в належному стані гідротехнічних споруд, спеціалізованих суден, необхідного обладнання, пристроїв і механізмів для ліквідації аварій в акваторії морського порту.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 липня 2019 р. за N 799/33770 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

06.08.2019

Встановлено нові вимоги до повідомлень про відкриття нових рахунків платників податків
У зв'язку із запровадженням в Україні формування номера банківського рахунку згідно з міжнародними стандартами Мінфін виклав в новій редакції Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом від 18.08.2015 N 721.
Починаючи з 5 серпня 2019 року банки мають повідомляти контролюючі органи про відкриття нових рахунків платників податків із зазначенням реквізиту "номер рахунку", сформованого відповідно до стандарту IBAN та додатка 2 до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, а протягом перехідного періоду (з 05.08.2019 по 31.10.2019) - про змінені рахунки платників податків за стандартом IBAN із зазначенням інформації щодо номера банківського рахунку, який було змінено, дати його відкриття й дати зміни рахунку за стандартом IBAN.
При цьому, протягом перехідного періоду:
1) для уникнення перевантаження роботи інформаційно-телекомунікаційних систем ДФС, якими здійснюється приймання, реєстрація та обробка електронних документів, банкам та їх відокремленим підрозділам рекомендується направляти не більше ніж 10000 електронних документів на день (за кожним кодом банку, філії окремо).
Один електронний документ може містити не більше ніж 2000 повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансовій установі;
2) банки мають подати до контролюючих органів повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованих електронних підписів відповідальних за підписання повідомлень про відкриття/закриття рахунків осіб із типом підпису "відповідальна особа за підписання повідомлень про відкриття/закриття рахунків".
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2019 р. за N 832/33803 та набрав чинності 05.08.2019.

05.08.2019

Нацбанк вніс зміни до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)
НБУ рішенням від 31.07.2019 N 540-рш вніс зміни до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR).
Зокрема, Методика доповнена новою нормою, яка передбачає, що під час визначення активів простроченими/непростроченими застосовуються вимоги нормативно-правових актів НБУ з бухгалтерського обліку.
Також, Методику доповнено пунктом 81, який передбачає, що банк має право включати до розрахунку ВЛА активи, включені до пулу активів (майна) і не використані банком для отримання кредитів овернайт та/або кредитів рефінансування та доступні для використання як забезпечення за такими кредитами.
Зміни торкнулися і розрахунку очікуваних відпливів грошових коштів, які визначені в додатку 2, які містять нові положення складових очікуваних відпливів грошових коштів та їх коефіцієнтів.
Рiшення набирає чинності з 02.09.2019

Мін'юст визначив порядок відбору суб'єкта з обслуговування рахунків органів державної виконавчої служби для зарахування авансового внеску стягувача
Мін'юст наказом від 26.07.2019 N 2266/5 затвердив Порядок відбору суб'єкта з обслуговування рахунків органів державної виконавчої служби для зарахування авансового внеску стягувача, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників та їх виплати стягувачам.
Відбір суб'єкта з обслуговування рахунків органів державної виконавчої служби для зарахування авансового внеску стягувача, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам здійснюється відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".
Критеріями, за якими здійснюється відбір є:
- наявність у претендента системи дистанційного обслуговування клієнтів;
- наявність у претендента територіальних органів або філій, або відділень, що забезпечують можливість обслуговування рахунків обласних, районних, районних у містах, міських (містах обласного значення), міськрайонних, міжрайонних органів державної виконавчої служби;
- встановлення претендентом найнижчої вартості послуг за відкриття та щомісячне обслуговування рахунків органів державної виконавчої служби;
- наявність плати за тимчасове користування залишками грошових коштів на рахунках органів державної виконавчої служби та її розмір;
- забезпечення претендентом можливості опрацювання платіжних документів протягом одного банківського дня;
- належність претендента до учасників міжнародних платіжних систем.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2019 р. за N 836/33807 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення перевірок у сфері позашкільної освіти
МОН наказом від 12.06.2019 N 818 затвердило уніфіковану форму акта, що складаєтсья за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері позашкільної освіти.
Уніфікована форма акта містить вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 липня 2019 р. за N 731/33702 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

02.08.2019

Внесено зміни до Класифікатора характерів угод
З метою вдосконалення та актуалізації відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій Мінфін вніс зміни до Класифікатора характерів угод, затвердженого наказом Мінфіну від 20.09.2012 N 1011.
Зокрема, Класифікатор викладено у новій редакції і поділено на розділи та підрозділи, які визначають характер здійснення операцій в процесі оформлення митних декларацій.
Наказ набирає чинності через 30 днів з моменту його опублікування.

01.08.2019

Мінінфраструктури спрощує господарську діяльність автомобільних перевізників
З метою спрощення умов провадження господарської діяльності Мінінфраструктури визнало таким, що втратив чинність наказ від 20.06.2012 N 331 "Про затвердження Типової форми договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах".
Зазначений наказ зобов'язував автомобільних перевізників при укладанні договорів про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах керуватися затвердженою Типовою формою договору.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 липня 2019 р. за N 791/33762 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

АМКУ уточнив загальні випадки узгоджених дій суб'єктів господарювання, що не потребують попереднього одержання дозволу
АМКУ розпорядженням від 13.06.2019 N 9-рп затвердив зміни до Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання.
Зокрема, викладено в новій редакції загальні випадки узгоджених дій суб'єктів господарювання, що не потребують попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України.
Так, дозволяються і не потребують дозволу органів АМКУ будь-які горизонтальні, конгломератні або змішані узгоджені дії за наявності водночас таких умов:
- жоден із суб'єктів господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, не займає монопольного (домінуючого) становища на будь-якому задіяному ринку товару і не має виключних або переважних прав чи повноважень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктів природної монополії чи інших монопольних утворень;
- сукупна частка на ринку всіх суб'єктів господарювання, до складу яких входять учасники горизонтальних, змішаних узгоджених дій, на будь-якому задіяному ринку товару не досягає 15 відсотків, або сукупна частка на ринку всіх суб'єктів господарювання, до складу яких входять учасники конгломератних узгоджених дій, на будь-якому задіяному ринку товару не досягає 20 відсотків.
При цьому, дозволи, зазначені вище, не поширюються на горизонтальні або змішані узгоджені дії, які стосуються:
встановлення цін (тарифів) реалізації або придбання товарів;
розподілу ринку чи джерел постачання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками;
обмеження, у тому числі припинення, виробництва товарів чи реалізації або придбання товарів;
спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 липня 2019 р. за N 768/3373 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено Типову форму угоди про транскордонне співробітництво
Мінрегіон наказом від 24.06.2019 N 140 затвердило Типову форму угоди про транскордонне співробітництво.
Сторонами угоди про транскордонне співробітництво є суб'єкт транскордонного співробітництва України та компетентний орган суб'єкта федерації / адміністративно-територіального утворення іноземної держави.
Угода регламентує правові, організаційні, економічні та інші аспекти співробітництва між Сторонами.
Метою Угоди є формування добросусідських відносин та поглиблення взаємодії між Сторонами, іншими заінтересованими суб'єктами та учасниками транскордонного співробітництва, що сприяє спільному вирішенню завдань місцевого та регіонального розвитку, зокрема у сфері: промисловості, сільського господарства, транспорту і торгівлі; науки, техніки, освіти та охорони здоров'я; культури і мистецтв; туризму і спорту; транспорту, логістики і торгівлі; екології та раціонального використання природних ресурсів; будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства; інвестицій та розвитку ділової активності, у томі числі з питань спільного залучення міжнародної технічної допомоги.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 2019 р. за N 784/33755 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Огляд законодавства за серпень 2019

Огляд законодавства за липень 2019

Огляд законодавства за черзень 2019

Огляд законодавства за тразень 2019

Огляд законодавства за квітень 2019

Огляд законодавства за березень 2019

Огляд законодавства за лютий 2019

Огляд законодавства за січень 2019

Огляд законодавства за грудень 2018

Огляд законодавства за листопад 2018

Огляд законодавства за жовтень 2018

Огляд законодавства за вересень 2018