Центр Компьютерных Технологий

АВК-5, сборники ДБН ДСТУ заказать
alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.4.0. (распространяется с 13.11.2018)
Стоимость 7200 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 2160 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 3210 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.4.1. и далее, 1 год)
Подробнее...

alt

27.09.2018

Кабмін постановою від 26.09.2018 N 774 затвердив Порядок ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.
Реєстр містить сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, які постійно зберігаються на електронному та паперовому носії.
Мінагрополітики забезпечує ведення Реєстру та можливість інтеграції з іншими державними реєстрами з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, відповідає за збереження даних та захист від несанкціонованого доступу.
До Реєстру вносяться такі відомості про сорт рослин:
зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами);
назва сорту рослин (українською мовою та мовою заявника);
ім'я автора (авторів);
номер та дата подання заявки на сорт рослин;
ім'я (найменування), адреса місця проживання (місцезнаходження) власника (власників) майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин;
дата державної реєстрації сорту рослин;
номер свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин;
ім'я (найменування), адреса місця проживання (місцезнаходження) підтримувача сорту рослин;
географічні та зонові рекомендації використання сорту рослин;
опис сорту рослин;
категорія сорту рослин;
характеристики придатності сорту рослин для поширення на території України.
Внесення до Реєстру відомостей про сорт рослин та змін до них здійснюється за рішенням Мінагрополітики протягом десяти календарних днів з дня прийняття відповідного рішення, про що повідомляється заявнику.

Информационно-справочная система (ИСС) "Юрист+Закон" - полные тексты нормативных актов Украины на флэшке

Кабмін постановою від 26.09.2018 N 775 затвердив обов'язкові вимоги до Довірчого списку.
Довірчий список - перелік кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та інформації про послуги, що ними надаються.
Ці обов'язкові вимоги спрямовані на забезпечення функціонування Довірчого списку, його інформаційного наповнення, технічної підтримки, супроводження обміну інформацією між його складовими частинами з метою забезпечення довіри між суб'єктами відносин у сфері електронних довірчих послуг.
Включення надавача електронних довірчих послуг до Довірчого списку здійснюється на добровільних засадах.
Постанова набирає чинності одночасно із Законом "Про електронні довірчі послуги", а саме з 7 листопада 2018 року.

Информационно-справочная система (ИСС) "Юрист+Закон" - полные тексты нормативных актов Украины на флэшке

26.09.2018

МВС наказом від 04.08.2018 N 656 затвердило:
Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів;
Порядок видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів;
Порядок погодження та оформлення маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.
Вимоги зазначених Правил та Порядків є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та фізичних осіб, які є учасниками дорожнього перевезення небезпечних вантажів.
Водночас визнано таким, що втратив чинність, наказ МВС від 26.07.2004 N 822 "Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів".
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 вересня 2018 р. за N 1041/32493 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Держатомрегулювання наказом від 13.08.2018 N 331 затвердила Загальні положення безпеки при захороненні радіоактивних відходів, які встановлюють мету, критерії, принципи та основні вимоги забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при захороненні радіоактивних відходів, спрямовані на захист персоналу, населення і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу радіоактивних відходів при експлуатації, закритті сховищ для захоронення радіоактивних відходів і на довгостроковий період після їх закриття.
Ці Загальні положення обов'язкові для експлуатуючої організації (оператора) сховища для захоронення радіоактивних відходів та інших суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії під час здійснення діяльності, пов'язаної із передачею радіоактивних відходів на захоронення.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 вересня 2018 р. за N 1008/32460 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

25.09.2018

Підписано Закон від 06.09.2018 N 2529-VIII, яким ратифіковано Угоду між Україною та Португальською Республікою про економічне співробітництво, вчинену 18 грудня 2017 року в м. Лісабон.
Згідно з Угодою Сторони прикладатимуть зусилля для розвитку та зміцнення економічного співробітництва на взаємовигідній основі, маючи на меті поглиблення та розширення двосторонніх економічних відносин.
Співробітництво між Сторонами включатиме, хоча не обмежуватиметься, наступними сферами, що стосуються існування сприятливих можливостей для довгострокового співробітництва:
хімічна промисловість;
інфраструктура;
транспорт;.
навколишнє природне середовище;
туризм;
енергоефективність та відновлювана енергетика;
машинобудування;
стандартизація та метрологія;
оцінка відповідності.
Угода діятиме протягом 5 років та набирає чинності через 30 днів після дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про завершення обома Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.
Угода буде автоматично продовжуватись на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить у письмовій формі дипломатичними каналами іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди щонайменше за 6 місяців до закінчення п'ятирічного періоду.

Рада Нацбанку рішенням від 11.09.2018 N 41-рд схвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2019 рік та середньострокову перспективу.
Ураховуючи ст. 99 Конституції України та ст. 6 Закону "Про Національний банк України", на виконання основної функції Нацбанку - забезпечення стабільності грошової одиниці України пріоритетною ціллю грошово-кредитної (монетарної) політики залишатиметься досягнення та підтримка цінової стабільності в державі. Другою за пріоритетністю ціллю є сприяння фінансовій стабільності, у тому числі стабільності банківської системи, якщо це не перешкоджає досягненню і підтримці цінової стабільності. Третьою - сприяння додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримка економічної політики Кабміну за умови, що це не перешкоджає першим двом цілям.
Зокрема, дії Нацбанку скеровуватимуться на:
підвищення підтримки суспільством і Урядом цілі Нацбанку щодо досягнення цінової стабільності на засадах режиму інфляційного таргетування;
посилення ролі цілі по інфляції як "номінального якоря" монетарної політики;
подальший розвиток монетарних інструментів;
посилення аналітичної підтримки прийняття рішень з монетарної політики, зокрема в частині вдосконалення модельного інструментарію та проведення досліджень;
удосконалення роботи та розвитку фінансових ринків і післякризове відновлення банківської системи для поглиблення механізму монетарної трансмісії;
створення умов у межах власної компетенції для зниження кредитних ризиків та посилення інших стимулів для кредитування банківською системою реального сектору економіки;
підвищення прозорості монетарної політики та вдосконалення комунікацій із суспільством для ефективного управління очікуваннями економічних агентів.

24.09.2018

Кабмін постановою від 19.09.2018 N 755 затвердив Порядок ведення реєстру патентів на сорти рослин.
Мінагрополітики забезпечує ведення Реєстру патентів та можливість інтеграції з іншими державними реєстрами з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.
До Реєстру патентів вносяться такі офіційні відомості:
номер, дата реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та номер патенту;
зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами);
назва сорту;
номер та дата подання заявки;
дата пріоритету;
опис сорту;
дата опублікування відомостей про державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин;
ім'я автора (авторів);
ім'я (назва) особи, яка є володільцем патенту сорту і зберігає сорт та його (їх) представника (представників);
відомості щодо чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин;
відомості про надання ліцензій на використання сорту;
відомості про передачу майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.
Відомості до Реєстру патентів вносяться на підставі рішення Мінагрополітики про державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та наявності оригінала документа, що підтверджує сплату державного мита.

Кабмін постановою від 19.09.2018 N 757 затвердив Порядок ведення реєстру заявок на сорти рослин.
Реєстр заявок - сукупність офіційних відомостей про заявки на сорти рослин, подані з метою державної реєстрації прав на сорт рослин, які зберігаються в паперовому та електронному вигляді.
Мінагрополітики забезпечує ведення реєстру заявок, відповідає за збереження даних та захист від несанкціонованого доступу.
До реєстру заявок вносяться відомості лише щодо заявок, за якими встановлено дату подання заявки та які вважаються поданими.
До реєстру заявок вносяться офіційні відомості про заявку на сорт рослин, зокрема:
номер та дата подання заявки;
дата пріоритету (якщо заявлено пріоритет);
ім'я (найменування) заявника (заявників) та місце проживання (місцезнаходження);
ім'я (найменування) представника та адреса для листування;
зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами);
запропонована назва сорту (українською мовою та мовою заявника);
вид прав;
ім'я та місце проживання автора (авторів) сорту рослин;
інформація, наведена в технічній анкеті сорту рослин.

Кабмін постановою від 19.09.2018 N 756 затвердив Порядок затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об'єкта заявки.
Зокрема, визначено, що зразки посадкового матеріалу батьківських компонентів об'єкта заявки можуть бути затребувані у таких випадках:
з метою проведення кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність і зберігання у разі відсутності звернення заявника про врахування результатів експертизи, проведеної компетентним органом будь-якої іншої держави-учасниці, які надаються за визначеною процедурою;
у разі отримання Мінагрополітики відповідного запиту Організації економічного співробітництва та розвитку щодо Схем сортової сертифікації, до яких приєдналася Україна;
відповідно до рішення суду.

Кабмін постановою від 19.09.2018 N 765 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю, належать:
види виконуваних топографо-геодезичних і картографічних робіт;
додержання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Кабмін постановою від 19.09.2018 N 754 вніс зміни до Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах.
Зокрема, визначено, що стартова ціна лота на перших електронних торгах, які проводяться відповідно до п. 11 Порядку, дорівнює ринковій вартості активу, який становить відповідний лот, за останнім діючим звітом про оцінку.
Також визначено, що строк дії звіту про оцінку становить не більш як 6 місяців з дати її проведення, якщо інше не встановлено законодавством.

Кабмін постановою від 19.09.2018 N 760 вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.
Зокрема, визначено, що сільськогосподарським товаровиробникам, які придбали техніку та обладнання у 2017 році, але з незалежних від них причин не отримали компенсацію, компенсація може бути виплачена за рахунок коштів, передбачених у 2018 році.

21.09.2018

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону N 9093 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо посилення гарантій захисту прав працівника при укладенні трудового договору)".
Законопроектом пропонується встановити, що при укладенні, зміні та припиненні трудового договору особам, які поступають на роботу, та працівникам гарантується право на приватність щодо їх особистого та сімейного життя.
При укладенні трудового договору заборонятиметься вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про:
їх приватне життя та особисті плани на майбутнє, не пов'язані із кар'єрними планами (про наявність чи відсутність партнера, про плани зареєструвати шлюб, про плани народити дитину, про наявність стану вагітності на момент працевлаштування, способи контрацепції тощо);
членство у професійній спілці;
релігійні переконання;
стан здоров'я, крім випадків, передбачених законодавством України;
розмір заробітної плати на попередньому місці роботи.
У випадках, якщо роботодавець вимагатиме від осіб, які поступають на роботу, вищезгадані відомості, такі особи матимуть право відмовити у наданні відповідних відомостей або надати недостовірну інформацію, що не може бути підставою для відмови у прийнятті на роботу або в подальшому підставою для звільнення особи з посади чи притягнення до відповідальності.
При цьому роботодавець матиме право вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про:
сімейний стан;
вік;
перебування на навчанні у закладах освіти (форму навчання, рік навчання тощо);
рекомендації з попереднього місця роботи.

Кабмін постановою від 05.09.2018 N 748 підвищив мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на майже всі види алкогольних напоїв. Зменшилася лише мінімальна оптово-відпускна ціна на коньяк (бренді) п'ять зірочок та роздрібна ціна на вина у скляній тарі місткістю 0,7 л та 0,75 л за кодами 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00 згідно з УКТЗЕД.
Передбачено, що мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни під час реалізації (продажу) горілки та лікеро-горілчаних виробів, віскі, рому та інших спиртових дистилятів та спиртних напоїв, одержаних шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової тростини, джину та ялівцевої настоянки, коньяку (бренді) три зірочки, коньяку (бренді) чотири зірочки, коньяку (бренді) п'ять зірочок, інших спиртових дистилятів та спиртових напоїв, у тому числі бренді ординарного, горілки виноградної, інших зброджених напоїв, сумішей із зброджених напоїв та сумішей зброджених напоїв з безалкогольними напоями різного вмісту спирту в тарі різної місткості визначаються як добуток відповідних затверджених мінімальних цін, міцності за об'ємом (у відсотках) і місткості тари (у літрах), поділений на 100 %.
Мінімальна роздрібна ціна на вина та вермути у скляній та іншій тарі місткістю менш як 1 літр та більш як 1 літр, 1 літр у скляній тарі розраховується як добуток затвердженої мінімальної ціни та місткості тари, поділений на 0,7.
Мінімальна роздрібна ціна на сидр і перрі (без додання спирту), зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 % об'ємних одиниць (без додання спирту) у тарі місткістю менш як 1 літр та більш як 1 літр розраховується як добуток затвердженої мінімальної ціни та місткості тари.
Мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв, визначені (розраховані) згідно з вищезазначеними правилами, заокруглюються:
у бік зменшення до найближчого числа, що закінчується на 0, якщо закінчуються від 1 до 4 копійок;
у бік збільшення до найближчого числа, що закінчується на 0, якщо закінчуються від 5 до 9 копійок.

Кабмін постановою від 19.09.2018 N 752 доповнив перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
До зазначеного переліку включено Мінекономрозвитку - відомству надано право здійснювати планові перевірки щодо додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності.

Кабмін постановою від 19.09.2018 N 747 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), належать:
вид туроператорської діяльності (виїзний, в'їзний та внутрішній туризм);
обсяг наданих туристичних послуг (кількість туристів, які скористалися послугами туроператорів протягом року, що передує плановому періоду);
наявність протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, порушень ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, встановлених за результатами заходів державного нагляду (контролю);
наявність рішення суду, що набрало законної сили, про задоволення цивільного позову споживача туристичних послуг до туроператора або іншого цивільного позову, яким підтверджується ненадання або неналежне надання послуг туроператором, протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду.
Віднесення суб'єктів господарювання, які провадять туроператорську діяльність, до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - високий ступінь ризику;
від 21 до 40 балів - середній ступінь ризику;
від 0 до 20 балів - незначний ступінь ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності здійснюються Мінекономрозвитку з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

20.09.2018

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, наказом від 03.08.2018 N 149 затвердило:
форму повідомлення про проведення виїзної перевірки;
форму акта про протидію контролю;
форму довідки за результатами здійснення контролю ефективності управління активами у формі виїзної перевірки;
форму довідки за результатами здійснення контролю ефективності управління активами у формі камеральної перевірки.
Посадові особи Національного агентства мають використовувати зазначені форми документів під час здійснення контролю за ефективністю управління активами.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 вересня 2018 р. за N 1023/32475 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нацбанк постановою від 14.09.2018 N 99 затвердив Положення про порядок формування, зберігання та знищення відокремлених електронних даних, отриманих за результатами роботи інформаційних систем у Національному банку України і банках України.
Вимоги цього Положення не поширюються на порядок формування, зберігання та знищення електронних документів, що створюються Нацбанком та банками. Порядок формування, зберігання та знищення електронних документів, що створюються Нацбанком та банками, визначається законами України, нормативно-правовими актами Нацбанку у сфері діловодства та архівної справи.
Нацбанк/банки розробляють власні розпорядчі акти/внутрішні документи стосовно правил зберігання відокремлених електронних даних, отриманих за результатами роботи інформаційної системи, з урахуванням внутрішньобанківської технології оброблення електронних даних на підставі цього Положення, специфіки організації діяльності, характеристик технічних і програмних засобів, що функціонують у ній.
Постанова набрала чинності 20 вересня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 19.09.2018 р.

Нацбанк постановою від 18.09.2018 N 100 затвердив зміни до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України та Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою.
Зокрема, цією постановою:
1) визначено порядок обслуговування операцій розміщення ОВДП серед клієнтів первинних дилерів (брокерські договори), що надає доступ на первинний ринок ОВДП приватним інвесторам;
2) встановлено особливості проведення розрахунків за операціями з ОВДП, стороною яких є нерезидент:
- операції з банками та нерезидентами можна буде проводити без обмежень;
- операції з іншими контрагентами можна буде проводити лише на фондовій біржі з розрахунками за принципом "поставка цінних паперів проти оплати";
- для купівлі інвалюти нерезидентами з метою повернення за кордон іноземних інвестицій за результатами операцій з ОВДП необхідно буде подавати максимально спрощений перелік документів;
3) врегульовано механізм обслуговування операцій рефінансування під заставу пулу активів, а саме визначено порядок проведення операцій блокування ОВДП за такими операціями та передбачено можливість Нацбанку при виконанні функцій депозитарної установи обліковувати цінні папери банків, що передаються в заставу на користь Нацбанку.
Постанова набрала чинності 20 вересня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 19.09.2018 р., за винятком окремих положень, які набирають чинності з 1 листопада 2018 року.

19.09.2018

Кабмін розпорядженням від 05.09.2018 N 649-р "Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення" доручив Держпраці, ДФС, Пенсійному фонду, Національній поліції, іншим центральним органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування провести:
починаючи з 5 жовтня 2018 р. в установленому порядку комплексні заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення;
до 5 жовтня 2018 р. інформаційно-роз'яснювальну кампанію про заплановані заходи та неприпустимість допуску до роботи найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин.
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади мають переглянути власні нормативно-правові акти та внести до них зміни з метою посилення контролю за оформленням трудових відносин з найманими працівниками.

18.09.2018

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проект Закону N 9085, яким пропонується внести зміни до Податкового кодексу щодо перегляду ставок акцизного податку, екологічного податку та рентної плат.
Так, залежно від сфери застосування податків, ставки акцизного податку, екологічного податку та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України будуть збільшені на 9 %.
Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів будуть збільшені на 10,3 %.
У випадку прийняття Закон набере чинності з 1 січня 2019 року, за винятком положень щодо ставок акцизного податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку, які наберуть чинності з першого числа третього місяця з дня набрання чинності цим Законом.

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проект Закону N 9086 "Про основні засади діяльності органів державного фінансового контролю".
Документом пропонується визначити основні засади організації, повноваження, підстави і порядок діяльності органів державного фінансового контролю загалом та Держаудитслужби як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом зокрема.
У випадку прийняття Закон набере чинності з 1 січня 2019 року.

Президент підписав Закон від 04.09.2018 N 2518-VIII, згідно з яким визнано таким, що втратив чинність, Закон "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

17.09.2018

НКЦПФР рішенням від 03.08.2018 N 546 затвердила зміни до Положення про функціонування фондових бірж.
Зокрема, уточнено, що допуск цінних паперів до торгівлі на фондовій біржі здійснюється шляхом їх внесення до біржового списку та біржового реєстру (допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі у частині включення до біржового реєстру) або без внесення до біржового реєстру, крім деяких випадків. Допуск інших фінансових інструментів до торгівлі на фондовій біржі здійснюється шляхом їх внесення до біржового списку фінансових інструментів.
Також визначено, що порядок організації та проведення біржових торгів, зокрема, повинен містити процедури запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами у разі їх запровадження в обіг на фондовій біржі.
Правила фондової біржі у разі здійснення нею клірингу та розрахунків за фінансовими інструментами іншими, ніж цінні папери, складаються також з порядку:
здійснення клірингу та розрахунків за укладеними на фондовій біржі деривативами;
здійснення заходів із зниження ризиків невиконання укладених на фондовій біржі деривативів, у тому числі порядок примусового закриття позицій, встановлення лімітів концентрації деривативів з поставкою на певний базовий актив в одного учасника біржових торгів.
Порядок здійснення клірингу та розрахунків за укладеними на фондовій біржі деривативами має містити, зокрема:
права та обов'язки учасників клірингу;
порядок визначення прав та зобов'язань учасників клірингу за укладеними деривативами та порядок їх обліку;
порядок забезпечення виконання зобов'язань за укладеними деривативами;
порядок виконання розрахункових деривативів та/або порядок виконання деривативів з поставкою;
порядок взаємодії учасників клірингу з біржею та іншими суб'єктами клірингу, порядок здійснення документообігу між ними;
порядок формування та використання гарантійного фонду.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 31 серпня 2018 р. за N 992/32444 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Фондові біржі щодо цінних паперів, які на дату набрання чинності цим рішенням знаходяться у біржовому списку, мають здійснити таке:
у строк не більше одного місяця з дати набрання чинності цим рішенням письмово повідомити емітентів таких цінних паперів про необхідність до 01 січня 2019 року привести свою діяльність у відповідність до вимог цього рішення щодо умов перебування цінних паперів у біржовому реєстрі, зокрема оформлення проспекту цінних паперів згідно з вимогами законодавства України, або у біржовому списку без унесення до біржового реєстру;
у строк не більше 15 днів з дати набрання чинності цим рішенням письмово повідомити емітентів цінних паперів, які є приватними акціонерними товариствами, про необхідність надати фондовій біржі інформацію щодо наявності (відсутності) у статуті такого приватного акціонерного товариства переважного права його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.
Крім цього, фондові біржі повинні протягом 3-х місяців з дати набрання чинності рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог цього рішення.

Мінрегіон наказом від 13.08.2018 N 211 затвердив зміни до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку.
Зокрема, Порядок доповнено нормою, якою передбачено, що у разі звернення до організатора конкурсу співвласників багатоквартирного будинку, в якому не створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не оголошено конкурсу з призначення управителя, організатор конкурсу оголошує та проводить такий конкурс у тримісячний строк з дня отримання протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку із проханням призначити управителя. Об'єктом конкурсу в цьому разі є багатоквартирний будинок, співвласники якого звернулися до організатора конкурсу з проханням призначити управителя.
Крім цього, визначено, що організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.
У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 вересня 2018 р. за N 1006/32458 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

14.09.2018

Нацбанк постановою від 04.09.2018 N 96 затвердив зміни до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні.
Зокрема, постановою:
визначено перелік документів, що подає банк у разі започаткування нового виду діяльності, а саме інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
визначено вимоги щодо наявності ділової репутації керівника підрозділу інкасації банку;
уточнено вимоги щодо облаштування панцерованого оперативного автотранспорту;
уточнено форми супровідних відомостей з урахуванням змін в готівковому обігу;
урегульовано інші питання, пов'язані з удосконаленням організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.
Постанова набрала чинності 14 вересня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 13.09.2018 р.
Банки, юридичні особи, які отримали ліцензію Нацбанку на надання банкам послуг з інкасації:
зобов'язані протягом 3-х місяців із дня набрання чинності постановою привести внутрішні положення, що регулюють діяльність підрозділів інкасації, у відповідність до вимог Інструкції з урахуванням змін;
мають право протягом місяця з дня набрання чинності постановою видавати працівникам підрозділів інкасації службові посвідчення за зразком, наведеним у додатку 2 до Інструкції, без урахування змін.

13.09.2018

Кабмін постановою від 12.09.2018 N 727 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), належать:
додержання вимог законодавства у сфері землеустрою;
вид документації із землеустрою та вид технічної документації з оцінки земель;
розроблення документації із землеустрою.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за провадженням суб'єктами господарювання господарської діяльності у сфері землеустрою здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.
Постанова набрала чинності 13 вересня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 13.09.2018 N 171.

12.09.2018

Мін'юст наказом від 29.08.2018 N 2824/5 виклав у новій редакції деякі форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань доручено вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу, у тому числі забезпечити в Єдиному державному реєстрі обов'язкове заповнення інформації про наявність або відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи та відомостей про нього.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 серпня 2018 р. за N 978/32430 та набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

Мінагрополітики наказом від 25.06.2018 N 289 затвердило Методи відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів залишків пестицидів у продуктах рослинного та тваринного походження для цілей державного контролю.
Ці Методи відбору встановлюють процедури, за якими відбираються зразки продуктів тваринного та рослинного походження для лабораторних досліджень (випробувань) на вміст пестицидів. Метою відбору зразків є отримання репрезентативного зразка з партій продуктів тваринного та рослинного походження для проведення лабораторних досліджень (випробувань), щоб визначити відповідність пестицидів максимально допустимим рівням, встановленим нормативно-правовими актами України, та за відсутності таких, зазначених в стандартах Комісії з Кодексу Аліментаріус.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 липня 2018 р. за N 857/32309 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

НКРЕКП постановою від 04.09.2018 N 955 затвердила Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу.
Цей Порядок поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали або мають намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, та установлює процедуру подання, формування, розгляду, схвалення та виконання планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм ліцензіатів.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".
Оператори систем розподілу при формуванні інвестиційних програм на 2019 рік мають керуватись планами розвитку електричних мереж напругою 35 - 154 кВ та визначення обсягів реконструкції електричних мереж напругою 0,4 - 10 кВ, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі.

НКРЕКП постановою від 04.09.2018 N 954 затвердила Порядок погодження будівництва та експлуатації прямої лінії.
Цей Порядок визначає умови та процедуру погодження НКРЕКП будівництва прямої лінії між електроустановками виробника електричної енергії та електроустановками споживача або юридичних/фізичних осіб, умови щодо будівництва та експлуатації прямої лінії.
Порядок поширюється на виробників електричної енергії, споживачів електричної енергії та юридичних/фізичних осіб, які повідомили виробника електричної енергії про намір приєднати власні електроустановки до електричних мереж виробника шляхом будівництва прямої лінії.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

11.09.2018

Затверджено Порядок оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку / приладами - розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку
Мінрегіон наказом від 09.08.2018 N 205 затвердив Порядок оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку / приладами - розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку.
Цей Порядок визначає загальні умови оснащення вузлами розподільного обліку / приладами - розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку окремих приміщень у будівлях.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 31 серпня 2018 р. за N 981/32433 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено Порядок оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку
Мінрегіон наказом від 09.08.2018 N 206 затвердив Порядок оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку.
Цей Порядок визначає процедуру оснащення будівель вузлами комерційного обліку оператором зовнішніх інженерних мереж та власником (співвласниками) будівлі, узгодження умов такого оснащення та вимоги до місць встановлення.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 31 серпня 2018 р. за N 990/32442 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нацбанк привів низку власних НПА у відповідність до вимог законодавства
Нацбанк постановою від 04.09.2018 N 95 вніс зміни до Положення про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу, Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, Положення про порядок виконання банками документів на переказ, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів в особливий період та Положення про електронні гроші в Україні.
Основною метою змін є приведення зазначених нормативно-правових актів Нацбанку у відповідність до вимог законодавства України, зокрема, Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями".
Серед іншого, змінами до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів врегульовано питання оформлення розрахункового документа та його виконання уповноваженим банком у разі здійснення операцій за рахунком умовного зберігання (ескроу).
Так, визначено, що уповноважений банк за настання підстав, передбачених договором рахунку умовного зберігання (ескроу), формує меморіальний ордер та переказує грошові кошти з такого рахунку на користь бенефіціара(ів) чи повертає володільцю рахунку.
Винагорода банку не утримується з грошових коштів, що обліковуються на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунку умовного зберігання (ескроу).
Звернення стягнення та/або накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов'язаннями володільця рахунку або бенефіціара не допускається.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Мінінфраструктури наказом від 31.08.2018 N 398 затвердило зміни до Аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів у державному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".
Зокрема, передбачено, що:
збір за посадку-зліт ПС установлюється за кожну тонну максимальної злітної маси ПС, зазначеної у посвідченні про придатність його до виконання польотів, залежно від виду сполучення та відшкодовує витрати експлуатанта аеропорту (аеродрому) на використання, утримання та розвиток об'єктів і спеціальних засобів, призначених для забезпечення посадки-зльоту ПС, зокрема льотної смуги, руліжних доріжок з прилеглою ґрунтовою частиною, дренажної системи, світлосигнальної системи, засобів зв'язку між наземною станцією та ПС, а також на орнітологічне, радіотехнічне забезпечення польотів ПС та комплекс заходів аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів, швидкої медичної допомоги і нормативної стоянки ПС;
збір за обслуговування пасажирів в аеровокзалі встановлюється за одного відправленого пасажира залежно від виду сполучення та відшкодовує витрати експлуатанта аеропорту (аеродрому) на використання, утримання та розвиток пасажирського терміналу для обслуговування пасажирів під час відправлення/прибуття/трансферу (за винятком комерційних площ, що підлягають здаванню в оренду, залів та зон підвищеного комфорту) та осіб, які зустрічають і проводжають пасажирів, а також обладнання для забезпечення обслуговування пасажирів та багажу в аеровокзалі (за винятком авіамостів), а також створення умов для проходження митного та паспортного контролю, забезпечення належного доступу до послуг пасажирів з обмеженими фізичними можливостями або осіб з інвалідністю, користування наземними транспортними засобами аеропорту, які відносяться до забезпечення доступу пасажирів до будівлі аеровокзалу (автобуси та/або інші види транспорту для трансферу пасажирів між терміналами аеропорту);
збір за забезпечення авіаційної безпеки пасажирського ПС установлюється за кожного відправленого пасажира залежно від виду сполучення та відшкодовує витрати експлуатанта аеропорту (аеродрому), пов'язані з комплексом превентивних заходів безпеки, що направлені на забезпечення захисту від актів незаконного втручання (за винятком заходів для забезпечення додаткового рівня безпеки, наданих за додатковим запитом користувача аеропорту (аеродрому)), які застосовуються на регулярній основі та забезпечуються із залученням людських і матеріальних ресурсів аеропорту, не враховуючи витрати на забезпечення безпеки, що належать до неавіаційної діяльності;
збір за наднормативну стоянку ПС відшкодовує витрати експлуатанта аеропорту (аеродрому) в межах контрольованої зони, пов'язані з використанням, утриманням та розвитком аеродрому для стоянки ПС понад нормативний час, освітленням, пожежною охороною протягом цього часу;
збір за наднормативну стоянку не стягується, якщо затримка авіарейсу сталася з вини працівників аеропорту; якщо здійснюються рейси під літерою "А", які виконує державне авіаційне підприємство "Україна", а також за стоянку ПС, щодо яких з експлуатантом аеропорту (аеродрому) укладено відповідну угоду на зберігання або розміщення (базування) на визначений термін.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 вересня 2018 р. за N 1022/32474 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нацбанк постановою від 07.09.2018 N 98 вніс зміну до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу.

Положення доповнено нормою, згідно з якою Нацбанк має право прийняти рішення про обмеження, зупинення чи припинення окремих видів здійснюваних банком операцій, у тому числі обмеження операцій з пов'язаними з банком особами, в разі визнання системи управління ризиками банку неефективною, про що свідчать результати оцінки життєздатності бізнес-моделі банку, аналізу наданих банком фактичних та прогнозних даних балансу банку, звіту про прибутки та збитки, операцій з пов'язаними з банком особами, складових регулятивного капіталу відповідно до стратегії розвитку банку та бізнес-плану розвитку банку, розрахованих із застосуванням макроекономічних показників, що використовуються Нацбанком під час проведення оцінки стійкості банку за базовим макроекономічним сценарієм.
Постанова набрала чинності 11 вересня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 10.09.2018 р.

10.09.2018

Казначейство попереджає: з 11 вересня податки сплачуємо виключно на нові бюджетні рахунки. Кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки, не будуть зараховуватись до бюджетів
Починаючи з 02.07.2018 функціонують нові рахунки для сплати податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів, які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (МФО - 899998). На це вкотре звертає увагу Державна казначейська служба України.
З метою запобігання втрат бюджету Казначейством встановлено перехідний період функціонування централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів, протягом якого залишилися активними для зарахування податків, зборів, платежів, зокрема, рахунки, які відкриті на балансі Головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві та будуть діяти до 11.09.2018 (старі рахунки).
Тобто, граничний термін перехідного періоду функціонування централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів закінчується 10.09.2018 (включно).
З 11.09.2018 кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки, не будуть зараховуватись до бюджетів, а повертатимуться платникам як нез'ясовані надходження.
Для того аби отримати кошти на виплату зарплати чи перерахувати їх на зарплатні рахунки працівників, необхідно подати до банку платіжні доручення на сплату податків і зборів із зарплати, тобто ПДФО, військового збору та ЄСВ. Для цього в газеті "Інтерактивна бухгалтерія" маємо матеріал "Як заповнювати платіжне доручення на сплату податків із зарплати".

Нацбанк постановою від 06.09.2018 N 97 вніс зміни до Положення про валютний контроль та Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України.
Змінами передбачається:
застосування санкцій, передбачених Декретом Кабміну від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" і Положенням про валютний контроль, на підставі актів перевірки без складання протоколів порушення валютного законодавства;
перевірка уповноваженими працівниками Нацбанку перед складанням актів перевірки отриманих від державних органів матеріалів, що можуть свідчити про порушення вимог валютного законодавства;
ознайомлення керівника банку (небанківської фінансової установи, національного оператору поштового зв'язку) з актом виїзної перевірки не пізніше тридцятого календарного дня (замість тридцятого робочого дня) з дня закінчення перевірки.

07.09.2018

НКРЗІ рішенням від 07.08.2018 N 414 затвердила нові Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку
Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку на період до 31 грудня 2018 року включно;
Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку на період з 01 січня 2019 року.
Оператори мають право знижувати Граничні тарифи, але не нижче собівартості відповідної послуги.
Разом з тим, визнано таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 17.10.2017 N 535 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 23 лютого 2017 року N 97".
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 31 серпня 2018 р. за N 986/32438 та набрало чинності 7 вересня 2018 року у зв'язку з його опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 07.09.2018 N 167.

Кабмін постановою від 05.09.2018 N 712 затвердив Правила надання послуги з управління багатоквартирним будинком.
Ці Правила визначають порядок надання послуги з управління багатоквартирним будинком, що здійснюється управителем на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, укладеного відповідно до Законів "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" та "Про житлово-комунальні послуги".
Дія Правил не поширюється на відносини, що виникають між співвласниками, а також між співвласниками та об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку під час задоволення потреб співвласників шляхом самозабезпечення відповідно до ст. 22 Закону "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".
Також постановою затверджено Типовий договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування, крім абз. 2 п. 11, п. 51, 53 - 65 Правил, які набирають чинності з 1 травня 2019 року.

Кабмін постановою від 05.09.2018 N 711 затвердив Порядок проведення розрахунків із співвласниками багатоквартирного будинку, які мають заборгованість перед об'єднанням співвласників такого багатоквартирного будинку, у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна співвласників.
Цей Порядок визначає механізм списання боргу співвласника багатоквартирного будинку із сплати внесків та платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку перед об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку після виконання таким співвласником робіт, необхідних для утримання такого майна, вартість яких не перевищує суму боргу такого співвласника.

Кабмін постановою від 05.09.2018 N 716 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, належать:
строк провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
види господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
кількість допущених суб'єктом господарювання порушень вимог ліцензійних умов, виявлених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;
відсоток працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) протипожежного призначення) мінімальної кількості, передбаченої ліцензійними умовами, працевлаштованих працівників суб'єктом господарювання за основним місцем роботи;
відсоток обладнання, пристроїв, вимірювального обладнання та засобів вимірювальної техніки, призначених для надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, передбачених ліцензійними умовами, що належать суб'єкту господарювання на праві власності.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - високий;
від 21 до 40 балів - середній;
від 0 до 20 балів - незначний.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Кабмін постановою від 18.07.2018 N 710 вніс зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру.
Серед іншого змінами поліпшено правове регулювання у сфері ведення Державного земельного кадастру у частині запровадження удосконаленого механізму надання адміністративних послуг, зокрема щодо реєстрації заяви про здійснення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в електронній формі із застосуванням веб-технологій, з використанням особистого електронного цифрового підпису. Так, фізичні та юридичні особи, які бажають зареєструвати земельну ділянку, отримують можливість подати відповідну заяву та необхідну документацію через розробника такої документації, тобто сертифікованого інженера-землевпорядника.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Кабмін постановою від 05.09.2018 N 715 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, належать:
вид об'єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що належить суб'єкту господарювання на праві власності, володіння, користування;
площа об'єкта;
максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або періодично перебувають на об'єкті;
умовна висота об'єкта (висота, яка визначається різницею позначок найнижчого рівня проїзду (установлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) і підлоги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на технічних поверхах розміщено лише інженерні обладнання та комунікації будинку);
наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися на об'єкті протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;
клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об'єкта;
кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, пов'язаних з експлуатацією або під час будівництва об'єкта та виявлених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - високий;
від 21 до 40 балів - середній;
від 0 до 20 балів - незначний.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки здійснюються за діяльністю суб'єктів господарювання з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Мінрегіон наказом від 14.08.2018 N 214 розширив Перелік об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються.
До зазначеного Переліку включено нове будівництво та реконструкцію об'єктів загальновійськового і спеціального призначення безпосередньо на території діючих військових частин (підрозділів), установ, організацій Збройних Сил України.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 31 серпня 2018 р. за N 989/32441 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Кабмін постановою від 05.09.2018 N 709 затвердив вимоги до уповноваженого банку ринку електричної енергії.
Уповноваженим банком ринку електричної енергії, який має право здійснювати обслуговування поточних рахунків із спеціальним режимом використання учасників ринку електричної енергії, є державний банк, що провадить свою діяльність згідно із законодавством про банки і банківську діяльність, зокрема нормативно-правовими актами Нацбанку, і повинен мати:
підрозділ з обслуговування поточних рахунків із спеціальним режимом використання учасників ринку електричної енергії;
розгалужену мережу відокремлених підрозділів;
внутрішньобанківську платіжну систему, яка забезпечує обслуговування рахунків з використанням системи дистанційного обслуговування;
досвід обслуговування та кредитування енергогенеруючих компаній, енергопостачальників, оптового постачальника електричної енергії.
Достовірність інформації про результати діяльності уповноваженого банку повинна бути підтверджена аудиторською перевіркою, проведеною аудиторською фірмою згідно з міжнародними стандартами.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Крім цього, з 1 липня 2019 року визнаються такими, що втратили чинність, постанови Кабміну згідно з переліком.

06.09.2018

Затверджено Перелік технічної документації на багатоквартирний будинок.
Мінрегіон наказом від 17.07.2018 N 176 затвердив Перелік технічної документації на багатоквартирний будинок.
Цей Перелік затверджено відповідно до п. 1 ч. 8 ст. 18 Закону "Про житлово-комунальні послуги", згідно з яким у разі припинення дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком управитель багатоквартирного будинку зобов'язаний не пізніше дня, що настає за днем припинення дії договору, передати новому управителю багатоквартирного будинку чи особі, уповноваженій співвласниками або об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку, наявну технічну документацію на такий будинок за переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
Так, до зазначеного Переліку увійшли:
технічний паспорт на багатоквартирний будинок;
паспорт об'єкта, складений за результатами обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва;
енергетичний сертифікат і звіт про обстеження інженерних систем;
проектна документація зі схемами влаштування внутрішньобудинкових систем;
документ, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;
технічна документація обладнання котелень;
технічна документація на ліфти;
план земельної ділянки;
акти приймання-передавання технічної документації на багатоквартирний будинок;
паспорти, гарантійні документи, акти випробування, повірки й опломбування та інші технічні документи на системи, мережі, встановлені прилади, устаткування та обладнання у багатоквартирному будинку.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 серпня 2018 р. за N 930/32382 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

З 1 грудня набуде чинності оновлений ДБН В. 2.6-33:201Х "Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування".
У державні будівельні норми впроваджуються європейські вимоги до проведення фасадної теплоізоляції будівель.
Відповідні норми містяться у новому ДБН В. 2.6-33:201Х "Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування".
Очікується, що такі нововведення дозволять економити до 15 % теплової енергії на ресурсах щорічно, а також підвищити термін експлуатації будівель.
Норми поширюються на проектування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією житлових, громадських і промислових будівель і споруд при новому будівництві, реконструкції і капітальному ремонті (термомодернизації) з урахуванням вимог Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд та ДБН В. 1.2-11-2008 "Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії".

Мін'юст прийняв у новій редакції Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань
У новій редакції Правил:
- чітко визначено, що засуджені не повинні підлягати жорстокому, нелюдському або такому, що принижує їх гідність, поводженню;
- розширено перелік послуг, якими можуть користуватися засуджені, зокрема: ремонт побутових текстильних виробів, електропобутової техніки та інших побутових приладів тощо;
- установлено, що засуджені мають право брати участь у трудовій діяльності;
- закріплено право на безпосереднє звернення до адміністрації установи виконання покарань з проханням внести подання щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання чи щодо заміни невідбутої частини покарання більш м'яким.
Окрім цього, із заборон виключено паління у дисциплінарних ізоляторах, карцерах, приміщеннях камерного типу та одиночних камерах; заборону перебування засуджених на спальних місцях у непередбачений для сну час; змінено окремі аспекти порядку листування.
Відповідно до міжнародних вимог перегляд кореспонденції, яку відправляють засуджені, здійснюється з письмового дозволу начальника установи виконання покарань на підставі рапорту (клопотання) працівника оперативного підрозділу установи з обов'язковим встановленням строку перегляду кореспонденції. Також при отриманні кореспонденції від засудженого, яку він адресує Уповноваженому ВР з прав людини та його представникам, Європейському суду з прав людини, суду, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій, прокурору, захиснику у кримінальному провадженні, який здійснює свої повноваження відповідно до статті 45 КПК України, адміністрація установи виконання покарань видає йому талон-підтвердження.
З урахуванням поведінки засудженого під час відбування покарання, наявності допущених порушень правил поведінки під час попередніх побачень, а також рекомендацій психолога короткострокові побачення можуть надаватися у відкритих умовах (без суцільного розмежувального скла та переговорного пристрою).
Також розширено права засуджених щодо надання телефонних розмов: у зв'язку з винятковими особистими обставинами (смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого, стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну шкоду засудженому або його сім'ї), за погодженням з адміністрацією установи виконання покарань, телефонна розмова може бути надана у будь-який час.
Відтепер засуджені до позбавлення волі, які мають заборгованість за виконавчими документами, зобов'язані працювати в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією колонії, до погашення такої заборгованості.
Серед інших нововведень:
- засудженим чоловікам дозволяється носити коротку бороду та вуса за умови, що вони відповідають вимогам гігієни;
- захищено право на приватність у зв'язку із використанням засобів відеонагляду;
- заборонено встановлювати відеокамери у камерах, в яких проводяться медичні обстеження засуджених, особистий обшук з роздяганням, жилих кімнатах тривалих побачень, а також у лазнях, роздягальнях, душових та туалетних кімнатах;
- введено поняття «кайданки» замість наручників та закріплено, що застосування кайданків більше ніж 2 години безперервного використання або без послаблення їх тиску заборонено;
- виключено із переліку спеціальних засобів пластиковий кийок типу «тонфа».

05.09.2018

Оприлюднено Стратегію монетарної політики Нацбанку
Рада Нацбанку рішенням від 13.07.2018 N 37-рд схвалила Стратегію монетарної політики Національного банку України, якою визначаються основні цілі, принципи та інструменти монетарної політики Нацбанку та напрями їх еволюції.
Схвалення Стратегії спрямовується на збереження послідовності під час проведення монетарної політики і незмінності її цілей та принципів. Це сприятиме посиленню передбачуваності та послідовності монетарної політики та стабілізації інфляційних очікувань. Водночас деталізація цілей та особливості застосування інструментарію монетарної політики, а також макроекономічний контекст її імплементації деталізуватимуться в щорічних Основних засадах грошово-кредитної політики.
Монетарна політика, базуючись на монетарному режимі інфляційного таргетування, проводитиметься згідно з такими основними принципами:
пріоритетність досягнення та підтримки цінової стабільності в державі;
перспективний характер прийняття рішень з монетарної політики, які мають спрямовуватися на приведення інфляції до цільових показників на середньостроковому горизонті політики;
застосування ключової (облікової) ставки як основного інструменту монетарної політики;
постійне удосконалення прогнозного інструментарію, що включає зокрема аналіз всіх доступних даних, використання прогнозних моделей та експертних суджень;
дотримання режиму плаваючого обмінного курсу;
інституційна, фінансова та операційна незалежність Нацбанку для належного виконання його функцій;
прозорість та підзвітність діяльності Нацбанку за допомогою сталої системи комунікацій із суспільством.

Морська адміністрація розпочала свою роботу.
Кабмін погодився з пропозицією Мінінфраструктури щодо можливості забезпечення здійснення Державною службою морського та річкового транспорту покладених на неї постановою Кабміну від 06.09.2017 N 1095 "Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України" повноважень та виконання функцій з реалізації державної політики у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості).
Відповідне рішення закріплено у розпорядженні Кабміну від 22.08.2018 N 621-р.

Набрали чинності оновлені ДБН щодо шкіл. У навчальних закладах буде підвищено безпеку та рівень комфорту З 1 вересня 2018 року набрали чинності оновлені державні будівельні норми щодо проектування шкільних навчальних закладів - ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти», затверджені наказом Мінрегіон від 25 квітня 2018 року № 106. Норми є обов'язковими та поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої та післядипломної освіти, а також навчальних комплексів.
Зокрема, в оновлених ДБН «Будинки і споруди. Заклади освіти» введено:
- обов'язкову енергомодернізацію будівель навчальних закладів;
- проектування класів з можливістю групового та індивідуального навчання та збільшення площі класу на 1 учня з 2 до 3 кв. м. Це створить можливість для відкритого простору в школах;
- обов'язкове облаштування інклюзивного простору для можливості навчання дітей з інвалідністю;
- обов'язкове влаштування дверей з вільним відчиненням зсередини - двері «Антипаніка». Це підвищить безпеку.
Завдяки новим нормам щодо енергоефективності температура в класах стане комфортною.
Оновлені ДБН було розроблено на заміну ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів».
У нових ДБН передбачено, що школи зроблять зручними для дітей з інвалідністю.

04.09.2018

Спрощено процедуру отримання дозволів на будівництво об'єктів відновлюваної енергетики. Вітрові електростанції відтепер відносяться до категорії СС1
Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлювальної енергетики)» - законопроект від 08.02.2018 №8015. Ним узгоджено процедури експертизи проектів будівництва та уточнено характеристики віднесення об'єктів до класів наслідків.
Спрощується отримання дозволів на будівництво об'єктів відновлюваної енергетики. Зокрема, знижується клас впливу таких об'єктів на навколишнє середовище.
Вітрові електростанції виключено із класу середніх наслідків СС2 та віднесено до класу СС1 - незначні наслідки. Разом з тим, необхідним залишається проведення екологічної експертизи
Відповідні зміни внесено до закону «Про регулювання містобудівної діяльності».

03.09.2018

Кабмін постановою від 29.08.2018 N 692 затвердив Порядок проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту державних (регіональних) цільових програм.
Державний фінансовий аудит державних (регіональних) цільових програм (далі - аудит) - вид державного фінансового аудиту, що спрямований на проведення аналізу і перевірки законності та ефективності розроблення і виконання державних (регіональних) цільових програм, управління і використання коштів державного та місцевого бюджетів під час їх виконання та оцінки досягнення очікуваних результатів виконання програм.
Аудит проводиться такими етапами:
1) планування та організація аудиту (попереднє дослідження діяльності об'єкта аудиту, розроблення плану, складення та затвердження програми аудиту).
Програму аудиту складає керівник аудиту та подає на затвердження керівникові органу Держаудитслужби або одному з його заступників. Керівник аудиту подає для ознайомлення програму аудиту об'єкту аудиту одним із способів, визначених у п. 16 Порядку;
2) проведення аудиторських процедур, формування і оформлення аудиторських доказів, підготовка аудиторських висновків, пропозицій та рекомендацій;
3) звітування за результатами аудиту та реалізація результатів проведення аудиту шляхом оформлення та узгодження з об'єктом аудиту проекту звіту про результати аудиту, підписання протоколу узгодження результатів аудиту, формування, підписання звіту та подання його об'єкту аудиту;
4) здійснення моніторингу виконання поданих за результатами аудиту пропозицій та рекомендацій і результатів їх впровадження.

Огляд законодавства за жовтень 2018

Огляд законодавства за вересень 2018

Огляд законодавства за серпень 2018

Огляд законодавства за липень 2018

Огляд законодавства за червень 2018

Огляд законодавства за травень 2018

Огляд законодавства за квітень 2018

Огляд законодавства за березень 2018

Огляд законодавства за лютий 2018

Огляд законодавства за січень 2018