Центр Компьютерных Технологий

АВК-5, сборники ДБН ДСТУ заказать
alt

Лицензионная "АВК-5" ред. 3.4.0. (распространяется с 13.11.2018)
Стоимость 7200 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 2160 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 3210 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.4.1. и далее, 1 год)
Подробнее...

alt

31.10.2018

Мін'юст наказом від 22.10.2018 N 3284/5 затвердив Порядок проведення перевірок діяльності органів державної виконавчої служби, приватних виконавців.
Цей Порядок визначає механізм здійснення Мін'юстом перевірок діяльності органів державної виконавчої служби, приватних виконавців, зокрема стану додержання Конституції України, вимог законів України, указів Президента та постанов Верховної Ради, ухвалених відповідно до Конституції та законів України, актів Кабміну, наказів Мін'юсту, доручень Міністра юстиції України, та організації роботи щодо їх виконання, дотримання державними і приватними виконавцями порядку та строків вчинення виконавчих дій, виконання правил діловодства.
Перевірки діяльності приватного виконавця здійснюються шляхом проведення планових і позапланових перевірок.
Планова перевірка діяльності приватного виконавця проводиться згідно з графіком, який складається в порядку, визначеному п. 1 розд. III Порядку, та полягає у комплексній перевірці організації роботи приватного виконавця, дотримання приватним виконавцем вимог законодавства під час вчинення виконавчих дій та виконання правил ведення діловодства.
Позапланова перевірка діяльності приватного виконавця проводиться з підстав, визначених ч. 3 ст. 34 Закону "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", та/або у разі надходження від Дисциплінарної комісії приватних виконавців скарги на діяльність приватного виконавця, яка була подана до цієї комісії.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 жовтня 2018 р. за N 1195/32647 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

НКЦПФР рішенням від 19.09.2018 N 640 внесла зміни до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками.
Зокрема, Положення доповнено нормою, якою визначено, що торговці цінними паперами, яким вперше видано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, при розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу та нормативу адекватності капіталу першого рівня до закінчення першого повного фінансового року з дати видачі ліцензії не розраховують величину вимоги до капіталу установи під операційний ризик.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 жовтня 2018 р. за N 1176/32628 та набирає чинності з 1 січня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Кабмін постановою від 17.10.2018 N 884 затвердив Технічний регламент щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів.
Цей Технічний регламент визначає вимоги до пакувальних комплектів для зберігання та/або захоронення радіоактивних відходів, що утворюються в результаті діяльності у сфері використання ядерної енергії, та встановлює процедуру проведення оцінки їх відповідності зазначеним вимогам.
Дія Технічного регламенту поширюється на пакувальні комплекти вітчизняного та іноземного виробництва.
При цьому дія Технічного регламенту не поширюється на пакувальні комплекти, введені в обіг до набрання ним чинності.
Постанова набирає чинності через рік з дня її опублікування.

30.10.2018

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та Мінфін спільним наказом від 20.09.2018 N 294/770 затвердили Порядок отримання Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інформації про рахунки платників податків, які взяті на облік у контролюючих органах.
Цей Порядок регламентує обмін інформацією між АРМА та ДФС, правила складання та подання АРМА до ДФС запитів на отримання інформації, необхідної для виявлення та розшуку активів, про рахунки платників податків, які взяті на облік у контролюючих органах, а також формування і надання ДФС відповідей на такі запити.
Установлено, що передання інформації згідно з цим Порядком здійснюється після створення Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю на власних інформаційно-телекомунікаційних системах (інформаційних ресурсах) згідно з вимогами Закону "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", постанови Кабміну від 29.03.2006 N 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах".
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 жовтня 2018 р. за N 1180/32632 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Мінінфраструктури наказом від 21.09.2018 N 433 затвердило Порядок технічного розслідування катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод, подій на залізничному транспорті.
Цей Порядок визначає процедуру проведення технічного розслідування катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод, подій на залізничному транспорті (далі - транспортні події), класифікація яких визначена Положенням про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті, повідомлення про транспортні події та їх облік, завдання, вимоги, права та обов'язки осіб, які проводять технічне розслідування.
Порядок поширюється на суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, діяльність яких пов'язана з перевезенням пасажирів, відправленням, перевезенням або одержанням вантажів залізничним транспортом, у власності або користуванні (оренді) якого перебуває інфраструктура залізничного транспорту та/або рухомий склад залізничного транспорту.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 22 жовтня 2018 р. за N 1185/32637 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

29.10.2018

Кабмін постановою від 24.10.2018 N 880 вніс зміни до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт.
Зокрема, уточнено, що цей Порядок визначає процедуру подання на періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки, результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію і газ, комерційних розрахунків за спожиту теплову енергію і воду, що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку.
Дія Порядку поширюється на операторів зовнішніх інженерних мереж (суб'єктів господарювання), що здійснюють обслуговування засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду), суб'єктів господарювання, що надають послуги з електро- та газопостачання для побутових потреб, а також споживачів відповідних послуг - фізичних осіб, співвласників багатоквартирного будинку, у власності яких перебувають засоби вимірювальної техніки.
Також уточнено, що оплата періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки, результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію і газ, комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду, здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 17 Закону "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Нацбанк постановою від 22.10.2018 N 111 затвердив зміни до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України.
Зокрема, викладено у новій редакції главу, якою регулюється порядок реалізації та купівлі пам'ятних та інвестиційних монет і сувенірної продукції Нацбанком.
Постанова набрала чинності 27 жовтня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 26.10.2018 р.

Мінфін наказом від 17.09.2018 N 763 виклав у новій редакції форму податкової накладної.
Також затверджено зміни до Порядку заповнення податкової накладної.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 12 жовтня 2018 р. за N 1157/32609 та набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування, крім деяких змін до Порядку заповнення податкової накладної, які набирають чинності з 1 січня 2020 року.

26.10.2018

Мінекономрозвитку наказом від 25.09.2018 N 1368 затвердило Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Дія цих Критеріїв поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюється Мінекономрозвитку, - товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами (далі - суб'єкти).
Ризики суб'єктів бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення оцінюються за такими критеріями:
тривалість (строк) здійснення діяльності з організації біржової торгівлі на товарному ринку;
наявність фактів порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
наявність відокремлених підрозділів (філій, інших підрозділів суб'єкта).
За результатами оцінювання суб'єктів установлюється низький, середній або високий ризик.
Суб'єкти, що мають низький рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на 3 роки.
Суб'єкти, що мають середній рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на 2 роки.
Суб'єкти, що мають високий рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на рік.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 жовтня 2018 р. за N 1173/32625 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МОЗ наказом від 14.09.2018 N 1689 виклало у новій редакції Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 10 жовтня 2018 р. за N 1148/32600 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Кабмін постановою від 19.10.2018 N 867 затвердив Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.
Це Положення визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов'язків, що покладаються на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, зокрема для забезпечення стабільності, належної якості та доступності природного газу, підтримання належного рівня безпеки його постачання споживачам без загрози першочерговій цілі створення повноцінного ринку природного газу, заснованого на засадах вільної конкуренції з дотриманням принципів пропорційності, прозорості та недискримінації.
Зазначене Положення:
застосовується у прозорий і недискримінаційний спосіб та не обмежує права суб'єктів господарювання, що створені відповідно до законодавства інших держав - сторін Енергетичного Співтовариства, зокрема право на здійснення постачання природного газу споживачам за умови дотримання вимог законодавства;
не позбавляє побутових споживачів та виробників теплової енергії права обирати постачальника природного газу і права придбавати природний газ за цінами, що вільно встановлюються сторонами договору постачання природного газу згідно із Законом "Про ринок природного газу";
не позбавляє постачальників природного газу, зокрема із спеціальними обов'язками, права вільно обирати оптового продавця природного газу для потреб їх господарської діяльності.
Постанова набирає чинності з 1 листопада 2018 року та діє до 1 травня 2020 року.

24.10.2018

Кабмін постановою від 18.07.2018 N 853 затвердив Правила надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики.
Ці Правила встановлюють загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури об'єктів електроенергетики незалежно від форми власності для розташування технічних засобів телекомунікацій та порядок взаємодії власника (володільця) інфраструктури об'єкта електроенергетики і замовника доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики.

Нацбанк постановою від 16.10.2018 N 109 затвердив зміни до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
Цією постановою, зокрема:
встановлено обов'язок небанківської фінансової установи (далі - НФУ), яка отримала ліцензію, розробити та затвердити внутрішні документи з питань реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з урахуванням законодавства України про санкції та нормативно-правових актів Нацбанку у сфері забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
уточнено перелік обставин, за яких ділова репутація НФУ не вважається бездоганною та за яких структура власності НФУ визнається непрозорою;
конкретизовано підстави, за яких Нацбанк має право відкликати в НФУ ліцензію;
передбачено внесення НФУ плати за узгодження змін до внутрішніх правил про переказ коштів (якщо зміни до правил вносяться виключно з метою їх приведення у відповідність до змін до законодавства України, то така плата не вимагається).
Постанова набрала чинності 24 жовтня 2018 року (у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 23.10.2018 р.), за винятком окремих змін, які набирають чинності з 1 квітня 2019 року.
НФУ, які отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, повинні протягом трьох місяців із дня набрання чинності цією постановою забезпечити приведення своєї діяльності, структури власності, фінансового стану та ділової репутації у відповідність до вимог Положення та подати до Нацбанку письмове запевнення про їх відповідність вимогам Положення.

Мінсоцполітики наказом від 15.05.2018 N 704 затвердило Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів.
Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та виду діяльності, яка пов'язана з виготовленням, монтажем, налагодженням, ремонтом, обстеженням, технічним діагностуванням та експлуатацією устаткування на дробильних, дробильно-сортувальних, збагачувальних, агломераційних фабриках та фабриках огрудкування (далі - фабрики).
Правила встановлюють вимоги з охорони праці щодо обслуговуючого персоналу, допуску його до роботи, наявності необхідних інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки та основні вимоги з питань охорони праці щодо технологічного процесу, виробничих приміщень та майданчиків на відкритому повітрі, вихідних матеріалів та сировини, виробничого обладнання та його розміщення, організації робочих місць, способів зберігання та транспортування вихідних матеріалів, готової продукції, застосування індивідуальних та колективних засобів захисту.
Вимоги Правил є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання, які використовують найману працю, що пов'язана з виготовленням, монтажем, налагодженням, ремонтом, обстеженням, технічним діагностуванням і експлуатацією устаткування під час виконання процесів дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів на дільницях, у відділеннях і цехах фабрик, а також для осіб, робота або навчання яких пов'язані з відвідуванням фабрик.
Правила не поширюються на підприємства урановидобувної та уранопереробної промисловості.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 червня 2018 р. за N 666/32118 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

22.10.2018

Кабмін постановою від 17.10.2018 N 846 затвердив критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держрибагентством, належать:
дотримання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України;
строк провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України;
максимальна кількість статистичних підрайонів промислу, в яких провадиться господарська діяльність з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України;
знаряддя лову, які використовуються під час провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються за діяльністю суб'єктів господарювання з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.
У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх 6 років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх 10 років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства під час провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Кабмін постановою від 17.10.2018 N 844 вніс зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Зокрема, уточнено, що продаж марок здійснюється на підставі поданих покупцем марок за місцем його реєстрації як платника акцизного податку в електронній формі:
довідки про сплату суми податку, яка розрахована за ставками для готової продукції (для вітчизняних виробників алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);
заявки-розрахунку кількості марок;
копії платіжного документа про перерахування суми акцизного податку з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення - для імпортерів.
Видача марок акцизного податку виробникам тютюнових виробів здійснюється з урахуванням вимог пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Податкового кодексу.
Зазначимо, що раніше необхідно було подавати також звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці.
Крім цього, визначено, що для алкогольних напоїв імпортного виробництва використовуються марки із зазначенням суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака, яка відповідає сумі, визначеній з урахуванням міцності продукції, місткості тари та розміру ставок акцизного податку, діючих на момент виробництва марки.

Президент підписав Закон від 02.10.2018 N 2578-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів"
Зокрема, уточнено, що офіційне опублікування постанов Кабміну здійснюється в газеті "Урядовий кур'єр" та Офіційному віснику України, а також в інших офіційних друкованих виданнях і друкованих засобах масової інформації, визначених законом. Крім того, акти Кабміну оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабміну.
Також установлено, що доведення до відома населення законів України та інших нормативно-правових актів здійснюється шляхом їх офіційного опублікування відповідно до закону державними друкованими засобами масової інформації та офіційними друкованими виданнями (офіційними виданнями), висвітлення аудіовізуальними засобами масової інформації, оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також в інший спосіб, визначений законом.
Закон набрав чинності 21 жовтня 2018 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 20.10.2018 N 198.

НКРЕКП постановою від 18.10.2018 N 1229 внесла зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії
Зокрема, визначено, що якщо здобувач ліцензії відповідає таким критеріям:
має чинну ліцензію на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами або розподілу електричної енергії;
має встановлені НКРЕКП тарифи на розподіл/передачу електричної енергії;
не змінює місця провадження господарської діяльності відповідно до чинної ліцензії,
то для отримання нової ліцензії з розподілу електричної енергії здобувач ліцензії до заяви про отримання ліцензії додає:
1) відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, до якої додаються електронні географічні карти відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць (область, район, місто, село тощо) на електронному носії із нанесеними на них системами розподілу електричної енергії здобувача ліцензії (напругою 6 кВ та вище) (із зазначенням точок розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб'єктами господарювання, через електричні мережі яких здійснюється прийом та/або віддача електричної енергії від інших ліцензіатів)), без надання інших документів, визначених п. 1.5 гл. 1 Ліцензійних умов;
2) заяву про анулювання чинної на момент звернення ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами або розподілу електричної енергії з дати набрання чинності новою ліцензією.
Також визначено, що при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен виконувати заходи ремонтної програми з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до обсягів фінансування, передбачених відповідною статтею структури тарифу, у тому числі ремонти для усунення аварійних відключень, на виконання приписів контролюючих органів та обґрунтованих скарг споживачів.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

19.10.2018

НКРЗІ рішенням від 18.09.2018 N 488 затвердила:
Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01 листопада 2018 року до 31 грудня 2018 року включно;
Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01 січня 2019 року.
Оператори мають право знижувати Граничні тарифи, але не нижче рівня собівартості відповідної послуги.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 02 жовтня 2018 р. за N 1125/32577 та набирає чинності з 1 листопада 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Нацбанк постановою від 16.10.2018 N 108 затвердив зміни до Положення про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні.
Зокрема, Положення доповнено новим розділом, яким визначаються особливості контролю за дотриманням банками нормативів обов'язкового резервування з одночасним резервуванням валютних деривативів*.
* Валютний дериватив - форвардний або ф'ючерсний контракт з поставкою або без поставки базового активу, змінною величиною яких є валютний курс або ціна банківського металу.
Так, визначено, що банк у разі прийняття Правлінням Нацбанку рішення щодо формування та зберігання резервів за валютними деривативами повинен протягом періоду утримання формувати та зберігати на кореспондентському рахунку середньоарифметичну суму коштів, яка дорівнює або перевищує загальну суму резервних баз за обов'язковими резервами та резервами за валютними деривативами.
Вимоги щодо дотримання банком порядку формування та зберігання обов'язкових резервів і резервів за валютними деривативами є виконаними, якщо:
на його кореспондентському рахунку в період утримання зберігається середньоарифметична сума коштів у розмірі, який дорівнює або більший, ніж загальна сума розрахованих за період визначення резервних баз обов'язкових резервів і резервів за валютними деривативами;
на його кореспондентському рахунку щоденно на початок операційного дня зберігається обсяг коштів у розмірі, установленому Нацбанком, з урахуванням граничної кількості випадків недотримання щоденних залишків обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку в окремі дні протягом визначених періодів утримання поспіль;
банк своєчасно та в повному обсязі перерахував на окремий рахунок суму обов'язкових резервів у розмірі, установленому Нацбанком на відповідний період, та на кореспондентському рахунку в період утримання зберігається середньоарифметична сума коштів у розмірі, який дорівнює або більший, ніж розрахована за період визначення резервна база резервів за валютними деривативами та частина суми обов'язкових резервів, що повинна зберігатися на кореспондентському рахунку.
Вимоги щодо обов'язкового резервування є виконаними в разі перерахування банком на окремий рахунок усієї суми обов'язкових резервів (у разі прийняття Нацбанком рішення щодо перерахування банками на окремий рахунок усієї суми обов'язкових резервів), а вимоги резервування за валютними деривативами є невиконаними в разі недорезервування на кореспондентському рахунку суми коштів резервів за валютними деривативами.
Структурний підрозділ здійснює контроль за повнотою виконання банками вимог щодо дотримання нормативів обов'язкового резервування та резервування за валютними деривативами аналогічно до дій, передбачених у розд. IV Положення:
щодня, порівнюючи залишки коштів на кореспондентському рахунку в період утримання із щоденним на початок операційного дня обсягом коштів, що встановлюється Нацбанком для відповідного періоду утримання обов'язкових резервів;
за період утримання, порівнюючи резервні бази обов'язкових резервів, та за валютними деривативами з фактичною середньоарифметичною сумою коштів на кореспондентському рахунку за період утримання згідно з наданою банком довідкою про залучені кошти, обов'язкові резерви, резерви за валютними деривативами та їх залишки на кореспондентському рахунку в Нацбанку або довідкою про залучені кошти, обов'язкові резерви та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Нацбанку, резерви за валютними деривативами та їх залишки на кореспондентському рахунку в Нацбанку.
Постанова набрала чинності 19 жовтня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 18.10.2018 р.

Нацбанк постановою від 16.10.2018 N 107 затвердив Положення про порядок формування та зберігання банками України та філіями іноземних банків в Україні резервів за форвардними та ф'ючерсними контрактами з поставкою або без поставки базового активу, змінною величиною яких є валютний курс або ціна банківського металу.
Нацбанк використовує резервування форвардних та ф'ючерсних контрактів з поставкою або без поставки базового активу, змінною величиною яких є валютний курс або ціна банківського металу (далі - валютні деривативи), як один з інструментів непрямого регулювання експорту та імпорту капіталу з метою запобігання розгортанню системних ризиків, які можуть виникати внаслідок укладання учасниками ринку таких контрактів.
Положенням передбачено, що Нацбанк установлює однакові вимоги до банків щодо формування та зберігання резервів за валютними деривативами.
Норматив резервування діє відносно тих валютних деривативів, які укладені після набрання чинності рішенням Нацбанку про встановлення вимог резервування.
Норматив резервування застосовується в розмірі, що діє на день укладання валютного деривативу, і є незмінним протягом усього строку дії валютного деривативу (до дня остаточного розрахунку за ним або його розірвання).
Банки формують резерви за валютними деривативами в грошовій одиниці України на кореспондентському рахунку в Нацбанку понад обсяг формування обов'язкових резервів, розрахованих відповідно до нормативно-правових і розпорядчих актів Нацбанку з питань порядку формування та зберігання обов'язкових резервів.
Постанова набрала чинності 19 жовтня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 18.10.2018 р.


Мінрегіон наказом від 25.09.2018 N 247 затвердив Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта будівництва.
Ця Методика визначає механізм формування та встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта будівництва та поширюється на інфраструктуру об'єктів будівництва усіх форм власності.
Дія Методики поширюється на відносини між власниками (володільцями) інфраструктури об'єкта будівництва та замовниками доступу до інфраструктури об'єкта будівництва, що виникають під час доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою надання телекомунікаційних послуг.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2018 р. за N 1119/32571 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нацбанк постановою від 17.10.2018 N 110 вніс зміни до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку, згідно з якими, зокрема:
визначено, що рішення про визнання структури власності банку непрозорою приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Нацбанку;
передбачено, що у разі приведення структури власності банку, яка була визнана непрозорою, у відповідність до вимог регулятора та подання банком до Нацбанку відповідного клопотання та підтвердних документів, Нацбанк приймає рішення про визнання структури власності банку прозорою;
визначено, що структура власності банку може бути повторно визнана непрозорою в разі виникнення підстав, визначених цим Положенням.
Постанова набрала чинності 19 жовтня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 18.10.2018 р.

НКРЕКП постановою від 05.10.2018 N 1175 затвердила Порядок встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії.
Цей Порядок регулює відносини щодо формування ліцензіатами та/або суб'єктами господарювання, які планують здійснювати діяльність з розподілу електричної енергії, тарифів на послуги з розподілу електричної енергії та встановлення цих тарифів НКРЕКП.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

17.10.2018

Президент підписав Закон від 18.09.2018 N 2545-VIII "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях".
Цей Закон визначає правові засади регулювання та організації збирання, розкриття та поширення інформації з метою забезпечення прозорості та запобігання корупції у видобувних галузях в Україні.
Закон поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, материнські підприємства у видобувних галузях незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, а також на отримувачів платежів.
Суб'єкти розкриття інформації зобов'язані розкривати інформацію відповідно до вимог, в обсязі та строки, встановлені цим Законом та іншими актами законодавства України.
Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування, а саме з 16 листопада 2018 року у зв'язку з його опублікуванням в газеті "Голос України" від 17.10.2018 N 195.

Державіаслужба наказом від 05.07.2018 N 682 затвердила Авіаційні правила України "Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо льотної експлуатації в цивільній авіації".
Ці Авіаційні правила встановлюють:
вимоги щодо повітряної експлуатації літаків, вертольотів, аеростатів та планерів, включаючи інспекцію на пероні повітряних суден, що експлуатуються відповідно до правил нагляду за безпекою польотів, установлених іншою державою, у випадку виконання посадки на аеродромах, розташованих на території України;
детальні правила стосовно порядку та умов видачі, підтримання, внесення змін, обмеження, тимчасового припинення дії або анулювання сертифікатів експлуатантів повітряних суден, що здійснюють комерційну повітряну експлуатацію, повноваження та обов'язки власників сертифікатів, а також умови, за яких експлуатація повинна бути заборонена, обмежена або може здійснюватися за умови виконання визначених вимог з метою забезпечення безпеки польотів;
детальні правила стосовно порядку, умов та процедур подання заяв (декларування) і нагляду за експлуатантами, які виконують спеціалізовану комерційну експлуатацію та некомерційну експлуатацію повітряних суден складної конструкції, включаючи спеціалізовану некомерційну експлуатацію повітряних суден складної конструкції;
детальні правила щодо порядку та умов надання відповідних повноважень для певних видів спеціалізованої комерційної експлуатації з високим ступенем ризику з метою забезпечення безпеки польотів, а також умови видачі, підтримання, зміни, обмеження, тимчасового припинення або анулювання таких повноважень.
Ці Авіаційні правила не застосовуються до:
експлуатації повітряних суден державної авіації;
експлуатації прив'язних аеростатів та дирижаблів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 вересня 2018 р. за N 1109/32561 та набирає чинності з 1 грудня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

16.10.2018

НКРЕКП постановою від 05.10.2018 N 1177 затвердила Порядок формування цін на універсальні послуги.
Цей Порядок поширюється на постачальників універсальних послуг та визначає механізм формування цін на електричну енергію для побутових та малих непобутових споживачів під час надання універсальних послуг.
Ціна на універсальні послуги включає в себе ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу на відповідному класі напруги згідно з укладеними договорами про надання послуг.
Розрахунок ціни на універсальні послуги та всіх її складових здійснюється без урахування ПДВ.
Постачальник універсальних послуг формує ціни на універсальні послуги на розрахунковий період і оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет, у ЗМІ та на своїх інформаційних стендах у центрах обслуговування споживачів не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Мінсоцполітики наказом від 27.08.2018 N 1224 затвердило Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі.
Ці Норми поширюються на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і підпорядкування, які виконують роботи з експлуатації, ремонту, наладки електростанцій, теплових та електричних мереж, обслуговування споживачів, та встановлюють для роботодавця вимоги щодо безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (тип, вид, захисні властивості) та строки носіння чи використання працівниками, для яких їх використання є обов'язковим під час трудового процесу.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 вересня 2018 р. за N 1078/32530 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Мінсоцполітики наказом від 02.07.2018 N 943 затвердило Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування.
Ці Вимоги поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, діяльність яких пов'язана із добуванням корисних копалин підземним або відкритим способом, пошуком (розвідкою) з метою подальшого видобування, а також підготовкою видобутих корисних копалин до продажу.
При цьому Вимоги не поширюються на суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана із переробкою видобутих корисних копалин.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 липня 2018 р. за N 872/32324 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нацбанк постановою від 05.10.2018 N 106 виклав у новій редакції Правила організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України.
Ці Правила регламентують порядок зберігання, використання та обліку ЗЗІ організаціями, які отримали ці ЗЗІ відповідно до Положення про захист електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України.
Постанова набирає чинності з 31 березня 2019 року.

12.10.2018

НКРЕКП постановою від 05.10.2018 N 1178 затвердила Методику розрахунку тарифу на послуги постачальника "останньої надії".
Ця Методика відповідно до Закону "Про ринок електричної енергії" визначає процедуру та механізм формування тарифу на послуги постачальника "останньої надії" - енергопостачальника державної форми власності, що відповідає кваліфікаційним вимогам та критеріям, на якого Кабмін тимчасово поклав обов'язки щодо надання послуг постачальника "останньої надії", якщо конкурс з визначення постачальника "останньої надії" не відбувся, і враховує принципи відшкодування економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з особливим режимом роботи та ризиками від провадження діяльності постачальника "останньої надії", та отримання обґрунтованого рівня прибутку.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

НКРЕКП постановою від 05.10.2018 N 1179 затвердила Порядок формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником "останньої надії".
Цей Порядок поширюється на постачальника "останньої надії" та визначає методику формування цін, за якими здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником "останньої надії".
Ціни, за якими здійснюється постачання електричної енергії постачальником "останньої надії", включають в себе ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, тариф на послуги постачальника "останньої надії", тарифи на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу на відповідному класі напруги згідно з укладеними договорами про надання відповідних послуг.
Розрахунок ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії постачальником "останньої надії", та всіх її складових здійснюється без врахування ПДВ.
Постачальник "останньої надії" формує ціни, за якими він здійснює постачання електричної енергії споживачам, на розрахунковий період і оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет не пізніше ніж за 1 день до їх застосування.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

НКРЕКП постановою від 05.10.2018 N 1176 затвердила Методику розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг.
Ця Методика визначає процедуру та механізм формування тарифу на послуги постачальника універсальних послуг і враховує принципи відшкодування економічно обґрунтованих витрат на здійснення діяльності постачальника універсальних послуг та отримання обґрунтованого рівня прибутку.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Кабмін постановою від 03.10.2018 N 823 врегулював питання подання та реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції вимогам законодавства та затвердив:
форму декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції вимогам законодавства;
Порядок подання та реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції вимогам законодавства.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пунктів 10 - 12 Порядку, які набирають чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Кабмін постановою від 10.10.2018 N 829 затвердив Порядок визначення технічної можливості встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії та економічної доцільності встановлення приладів - розподілювачів теплової енергії.
Цей Порядок визначає процедуру визначення технічної можливості встановлення вузлів розподільного обліку комунальної послуги з постачання теплової енергії в окремих приміщеннях будівлі, інформацію, яка має бути зазначена в акті обстеження внутрішньобудинкової системи опалення для визначення можливості встановлення вузлів розподільного обліку, критерії визначення економічної доцільності встановлення приладів - розподілювачів теплової енергії на опалювальних приладах.

Кабмін постановою від 10.10.2018 N 825 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, є:
строк провадження суб'єктом господарювання, який має ліцензію на провадження охоронної діяльності, охоронної діяльності;
дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності протягом останніх 3 років, що передують плановому періоду;
кількість персоналу охорони на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю);
кваліфікація персоналу охорони на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю);
наявність засобів провадження охоронної діяльності на дату затвердження річного плану здійснення планових заходів державного нагляду (контролю);
вид об'єктів, що охороняються ліцензіатом станом на будь-яку дату протягом останніх 2 років, що передують плановому періоду.
Віднесення ліцензіатів до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження охоронної діяльності здійснюються МВС з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.
У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх 6 років для ліцензіатів, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх 10 років для ліцензіатів, які віднесені до незначного ступеня ризику, у діяльності ліцензіата не виявлено порушень вимог законодавства у сфері охоронної діяльності, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого ліцензіата проводиться не раніше ніж через період часу, установлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

11.10.2018

Нацкомфінпослуг розпорядженням від 11.09.2018 N 1583 внесла зміни до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення.
Основною метою змін є приведення зазначеного нормативно-правового акта у відповідність до Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
Зокрема, зміни торкнулися розділу, яким регулюється порядок підтвердження річної звітності з недержавного пенсійного забезпечення.
Так, уточнено, що достовірність і повнота річної фінансової звітності та впевненість щодо річних фінансових звітних даних підтверджуються суб'єктом аудиторської діяльності, який відповідно до законодавства має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності та внесений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", якщо інше не передбачено законодавством.
Раніше відповідною нормою було передбачено, що достовірність і повнота річної фінансової звітності та звітних даних підтверджуються аудиторською фірмою або аудитором, що включені до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що ведеться Нацкомфінпослуг.
Розпорядження зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 вересня 2018 р. за N 1104/32556 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Підписано Закон від 18.09.2018 N 2544-VIII "Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" щодо протидії ворожій пропаганді та покращення інформаційного забезпечення громадян України, постраждалих внаслідок воєнних дій, місцем проживання яких є територія Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження".
Статтю 9 Закону "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" доповнено нормою, якою визначено, що на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження, встановлюються окремі тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території цих областей.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє тимчасово на строк 5 років з дня набрання ним чинності.

Мінфін наказом від 03.09.2018 N 733 затвердив Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.
Для отримання довідки платник подає відповідну заяву.
Заява подається платником (на його вибір):
у паперовій формі - до державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу. Якщо заяву подано до державної податкової інспекції, її передають до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу (далі - уповноважений орган);
в електронній формі - на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету з дотриманням вимог Законів "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги".
Довідка або відмова у наданні довідки готуються уповноваженим органом протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання заяви органом, до якого її було подано.
Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у заяві.
Довідка надається платнику безоплатно.
Строк дії довідки становить 10 календарних днів з дати її формування. У довідці обов'язково зазначається термін її дії.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 вересня 2018 р. за N 1102/32554 та набирає чинності з дня набрання чинності Законом "Про електронні довірчі послуги" (7 листопада 2018 року), але не раніше дня його офіційного опублікування.

10.10.2018

Мін'юст наказом від 05.10.2018 N 3140/5 затвердив зміни до Порядку надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України.
Зокрема, передбачено, що доступ до реєстрів надається користувачам на безоплатній основі на підставі договору, укладеного з адміністратором реєстрів відповідно до загальних засад цивільного законодавства.
Доступ користувачів до реєстрів здійснюється після навчання їх роботі з такими реєстрами та за умови використання кваліфікованого електронного підпису, для створення якого використовуються виключно засоби кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, відповідають вимогам, визначеним Законом "Про електронні довірчі послуги", та є сумісними з програмним забезпеченням реєстрів.
Доступ користувача до реєстрів здійснюється обов'язково із закріпленням персонального комп'ютера такого користувача, за допомогою якого здійснюється вхід до реєстрів, до ідентифікаторів доступу користувача та/або прив'язкою до ідентифікаторів доступу фіксованої IP-адреси користувача.
Адміністратором реєстрів реалізується механізм двохфакторної автентифікації шляхом логічного зв'язку між ідентифікаторами доступу та кваліфікованими сертифікатами відкритих ключів із контролем використання кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа користувача має містити відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису, який має вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання. За відсутності таких відомостей у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа доступ до реєстрів не надається.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 08 жовтня 2018 р. за N 1138/32590 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Установлено, що до набрання чинності Законом "Про електронні довірчі послуги" для доступу користувачів до реєстрів застосовується електронний цифровий підпис з використанням захищеного носія особистого ключа та посиленого сертифіката відкритого ключа електронного цифрового підпису, що відповідають вимогам, визначеним Законом "Про електронний цифровий підпис", та є сумісними з програмним забезпеченням Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Мін'юст.

Мінфін наказом від 20.09.2018 N 773 затвердив зміни до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій.
Зокрема, змінами передбачено надання можливості суб'єктам господарювання реєструвати РРО на підставі реєстраційної заяви в електронному вигляді за спрощено формою (без додатків).
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 вересня 2018 р. за N 1106/32558 та набрав чинності 1 жовтня 2018 року, за винятком окремих положень, які набирають чинності після набрання чинності нормативно-правовим актом Мінфіну щодо затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій.

Нацбанк постановою від 03.10.2018 N 105 виклав у новій редакції Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України (нова назва документа - Положення про систему BankID Національного банку України).
Це Положення визначає порядок функціонування національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб (далі - Система BankID Нацбанку), порядок підключення, зупинення та відновлення роботи абонентів Системи BankID Нацбанку, порядок передачі ідентифікаційних даних в Системі BankID Нацбанку.
Вимоги Положення поширюються на відносини, що виникають у абонентів та користувачів Системи BankID Нацбанку щодо використання Системи BankID Нацбанку.
Постанова набирає чинності з 5 листопада 2018 року.

09.10.2018

Кабмін постановою від 04.07.2018 N 814 затвердив Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі.
Цей Технічний регламент встановлює вимоги до приладів, що працюють на газоподібному паливі, та арматури до них.
Для цілей цього Технічного регламенту прилад вважається таким, що "нормально експлуатується", з дотримання таких умов:
прилад належно встановлений і регулярно обслуговується згідно з інструкціями виробника;
прилад експлуатується за умови нормативних змін якості та нормативного коливання тиску подачі газу, визначених законодавством;
прилад експлуатується за призначенням або за інших передбачуваних умов.
Дія Технічного регламенту не поширюється на прилади, спеціально спроектовані:
для використання у промислових процесах, що здійснюються у промислових приміщеннях;
для використання на повітряних суднах та залізницях;
для тимчасового використання у лабораторіях в дослідницьких цілях.
Прилад вважається "спеціально спроектованим", коли конструкція призначена тільки для розв'язання конкретних потреб для конкретного процесу або експлуатації.
Разом з тим визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабміну від 24.09.2008 р N 856 "Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі".
Постанова N 814 набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування, а саме з 6 квітня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 06.10.2018 N 188.
Установлено, що надання на ринку або введення в експлуатацію приладів, що працюють на газоподібному паливі, які відповідають вимогам Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженого постановою Кабміну від 24.09.2008 N 856, та введені в обіг до дня набрання чинності постановою N 814, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності таких приладів вимогам Технічного регламенту, затвердженого постановою N 814.

08.10.2018

Державіаслужба наказом від 11.05.2018 N 430/210 затвердила Авіаційні правила України "Правила використання повітряного простору України".
Ці Авіаційні правила встановлюють вимоги щодо організації та порядку використання повітряного простору України міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, юридичними і фізичними особами - користувачами повітряного простору.
Дія Авіаційних правил поширюється на юридичних і фізичних осіб незалежно від форми власності, діяльність яких пов'язана з організацією використання та використанням повітряного простору України.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 вересня 2018 р. за N 1056/32508 та набирає чинності з 1 червня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Нацбанк постановою від 25.09.2018 N 103 затвердив Інструкцію про ведення касових операцій банками в Україні.
Ця Інструкція:
установлює порядок і вимоги здійснення банками (філіями, відділеннями) касових операцій у національній та іноземній валюті;
регулює взаємовідносини банків (філій, відділень) з питань здійснення касових операцій у національній та іноземній валюті з Нацбанком, іншими банками та клієнтами банків;
установлює вимоги щодо оформлення банками (філіями, відділеннями) касових документів та оброблення банкнот (монет);
установлює порядок здавання та отримання банками (філіями, відділеннями) готівки національної валюти в Нацбанку;
установлює порядок видачі (приймання) банками (філіями, відділеннями) банкнот у касетах, обміну банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання в спеціальний пристрій для зберігання цінностей.
Небанківські фінансові установи та національний оператор поштового зв'язку, які отримали ліцензію Нацбанку на переказ коштів у національній валюті України без відкриття рахунку, зобов'язані виконувати вимоги цієї Інструкції в частині здійснення операцій з переказу готівки в національній валюті із застосуванням платіжних терміналів та програмно-технічних комплексів самообслуговування, а також в частині оформлення касових документів.
Предметом регулювання цієї Інструкції є такі касові операції:
приймання через касу банку (філії, відділення) готівки національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки юридичних і фізичних осіб або на рахунок банку (філії, відділення);
видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їх рахунків через касу банку (філії, відділення);
приймання від фізичних та юридичних осіб готівки національної та іноземної валюти для переказу і виплати отримувачу суми переказу в готівковій формі через операційну касу банку (філії, відділення);
отримання банком (філією, відділенням) у Нацбанку підкріплення готівкою, здавання придатної та не придатної до обігу готівки;
вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та надсилання їх на дослідження до Нацбанку;
обмін клієнтам не придатних до обігу та вилучених з обігу банкнот (монет) національної валюти на придатні, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів;
оброблення готівки;
прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків.
Постанова набирає чинності з 1 листопада 2018 року.
Установлено, що банки України:
до 01 грудня 2018 року повинні розробити (унести зміни до діючих) та затвердити внутрішні положення (інструкції) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій;
до затвердження внутрішніх положень (інструкцій) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій мають керуватися в роботі діючими внутрішніми положеннями (інструкціями) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 23.08.2018 N 2359 затвердив зміни до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються.
Зокрема, Положення доповнено нормами, якими передбачено, що якщо при реалізації на відкритих торгах (аукціоні) пулу активів (майна) на будь-якому етапі організації та проведення процедури реалізації такого пулу активів (майна) до моменту укладення договору купівлі-продажу відбувається зміна суттєвих характеристик пулу активів (майна) і балансова вартість активів (майна), що входять до пулу активів (майна) та щодо яких відбулись такі зміни, відображена у рішенні Фонду, яким затверджено умови продажу пулу активів (майна):
не перевищує 10 % від загальної балансової вартості усього пулу активів (майна), відображеної у відповідному рішенні Фонду, - в межах строків, визначених відповідно до цього Положення, переможець відкритих торгів (аукціону) укладає із банком договір купівлі-продажу такого пулу активів (майна) із характеристиками станом на дату укладення договору купівлі-продажу, в тому числі із майновими правами щодо активів (майна), які виникли до дати укладення договору купівлі-продажу в результаті дій (бездіяльності) третіх осіб, та сплачує в повному обсязі ціну продажу пулу активів (майна) відповідно до протоколу відкритих торгів (аукціону);
становить від 10 % до 20 % від загальної балансової вартості усього пулу активів (майна), відображеної у відповідному рішенні Фонду, - в межах строків, визначених відповідно до цього Положення для укладення договору купівлі-продажу, банк/Фонд інформує про такі обставини переможця відкритих торгів (аукціону) і у випадку відсутності заперечень від останнього щодо вказаних змін такий переможець укладає із банком договір купівлі-продажу такого пулу активів (майна) із характеристиками станом на дату укладення договору купівлі-продажу, в тому числі із майновими правами щодо активів (майна), які виникли до дати укладення договору купівлі-продажу в результаті дій (бездіяльності) третіх осіб, та сплачує в повному обсязі ціну продажу пулу активів (майна) відповідно до протоколу відкритих торгів (аукціону) або, якщо переможець відкритих торгів (аукціону) не погоджується із змінами у складі пулу активів (майна), банк інформує про це Фонд для розгляду питання про скасування результатів відповідних відкритих торгів (аукціону);
становить 20 % і більше відсотків від загальної балансової вартості усього пулу активів (майна), відображеної у відповідному рішенні Фонду, - в межах строків, визначених відповідно до цього Положення для укладення договору купівлі-продажу, банк інформує про такі обставини Фонд для розгляду питання про скасування результатів відповідних відкритих торгів (аукціону).
Установлено, що вищезазначені норми застосовуються до процедури продажу активів (майна) банку на відкритих торгах (аукціоні), розпочатої після набрання чинності рішенням N 2359.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 вересня 2018 р. за N 1080/32532 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

05.10.2018

Кабмін постановою від 03.10.2018 N 808 затвердив Технічний регламент вибухових матеріалів промислового призначення.
Цей Технічний регламент установлює вимоги до вибухових матеріалів промислового призначення, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, забезпечення надання їх на ринку та нагляду за ними.
Дія Технічного регламенту не поширюється на:
вибухові матеріали, призначені для військового та спеціального використання;
піротехнічні вироби, на які поширюється дія Технічного регламенту піротехнічних виробів;
боєприпаси, за винятком випадків, передбачених п. 33 - 35 Технічного регламенту.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.
Установлено, що надання на ринку вибухових матеріалів промислового призначення, які були введені в обіг до дня набрання чинності цією постановою та перебувають в обігу не більш як 2 роки з дня набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено чи обмежено у зв'язку з невідповідністю таких вибухових матеріалів вимогам затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

Кабмін постановою від 03.10.2018 N 808 затвердив Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів.
Ці Ліцензійні умови визначають перелік вимог, обов'язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів. Дія Ліцензійних умов поширюється на суб'єктів господарювання, що зареєстровані в установленому законодавством порядку як юрособи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять чи мають намір провадити господарську діяльність з виробництва ветеринарних препаратів, та на ФОП, які провадять чи мають намір провадити таку діяльність. Постанова набирає чинності через 2 місяці з дня її опублікування.

Кабмін постановою від 03.10.2018 N 801 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням та охороною земель, є:
категорія землі за її основним цільовим призначенням;
дотримання вимог законодавства під час використання та охорони земель;
площа землі, на якій провадиться господарська діяльність;
місце розташування земельної ділянки.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за проведенням суб'єктами господарювання господарської діяльності, пов'язаної з використанням та охороною земель, здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.
У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері господарської діяльності, пов'язаної з використанням та охороною земель, наступний плановий захід щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Кабмін постановою від 03.10.2018 N 804 затвердив Технічний регламент щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів.
Цей Технічний регламент встановлює систему для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів з метою забезпечення вільного руху таких продуктів на ринку України.
Зазначений Технічний регламент передбачає визначення вимог, яким повинні відповідати енергоспоживчі продукти, на які поширюється дія відповідних технічних регламентів щодо встановлення вимог з екодизайну за типами продуктів, для їх введення в обіг та/або в експлуатацію, а також сприяє підвищенню енергоефективності та рівня охорони навколишнього природного середовища, одночасно збільшуючи безпеку енергопостачання.
Дія Технічного регламенту не поширюється на транспортні засоби для пасажирських або вантажних перевезень.
Крім цього, внесено зміну до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд. Установлено, що державний ринковий нагляд щодо енергоспоживчих продуктів (стосовно відповідності їх вищезгаданому Технічному регламенту) здійснює Держпродспоживслужба.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Мінсоцполітики наказом від 27.08.2018 N 1220 затвердило Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів.
Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що займаються експлуатацією (використанням за призначенням, технічним обслуговуванням, ремонтом), переобладнанням (реконструкцією), обов'язковим технічним контролем (технічним оглядом), експертним обстеженням навантажувачів, а також установлюють мінімальні вимоги безпеки до обладнання, яку роботодавець повинен підтримувати на рівні, зазначеному в цих Правилах і в інших нормативно-правових актах з охорони та гігієни праці, під час використання навантажувачів.
Дія Правил поширюється на:
вилкові навантажувачі з противагою (автонавантажувачі та електронавантажувачі);
навантажувачі з висувними вантажопідіймачем або вилами;
навантажувачі з вилами, розміщеними між виносними опорами (лонжеронами);
навантажувачі з платформою;
навантажувачі з робочим місцем водія, що піднімається;
навантажувачі з бічним узяттям вантажу (однобічні, двобічні, фронтально-бічні тощо);
навантажувачі вилкові фронтальні та стрілові (з телескопічною стрілою);
штабелеукладачі самохідні (з робочим місцем водія або керовані з підлоги);
штабелеукладачі з ручним пересуванням (з електричним або гідравлічним приводом підіймання, з підійманням ручною лебідкою);
штабелеукладачі комбіновані.
Типи навантажувачів та штабелеукладачів (далі - навантажувачі), на які поширюються ці Правила, наведено в додатку до Правил.
Вимоги Правил не поширюються на:
візки вантажні з підіймальним пристроєм;
фронтальні, напівповоротні, перекидні одноковшові, вилкові та грейферні навантажувачі, оснащені важільною системою;
снігонавантажувачі;
багатоковшові навантажувачі та навантажувачі з лапами, що нагортають.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 вересня 2018 р. за N 1082/32534 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Державіаслужба наказом від 31.05.2018 N 485 затвердила Авіаційні правила України "Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом", які встановлюють загальні вимоги щодо:
умов видачі свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом (далі - УПР) та студента-диспетчера УПР, дотримання їх чинності, внесення змін, обмеження, призупинення дії та анулювання свідоцтв, відповідних рейтингів та допусків, права та обов'язки власників свідоцтв, умови заміни чинних національних свідоцтв, а також умови визнання свідоцтв інших країн;
умов видачі, обмеження, призупинення та анулювання медичних сертифікатів кандидатам на отримання і власникам свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, а також прав та обов'язків їх власників;
сертифікації авіаційних медичних експертів та авіаційних медичних центрів, що здійснюють медичну сертифікацію кандидатів на отримання, власників свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР;
сертифікації організацій, що здійснюють підготовку диспетчерів УПР;
умов набуття чинності (валідації), підтвердження чинності (ревалідації), відновлення та використання свідоцтв диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, а також пов'язаних з ними рейтингів, доповнень до рейтингів, допусків та медичних сертифікатів.
Ці Авіаційні правила застосовуються до:
кандидатів на отримання та власників свідоцтва диспетчера УПР або студента-диспетчера УПР, які виконують свої обов'язки відповідно до чинного законодавства та цих Авіаційних правил;
осіб та організацій, залучених до сертифікації, підготовки, проведення іспитів та перевірок, медичної сертифікації та оцінювання кандидатів на отримання, власників свідоцтва диспетчера УПР та свідоцтва студента-диспетчера УПР відповідно до цих Авіаційних правил.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 вересня 2018 р. за N 1089/32541 та набирає чинності з 1 січня 2019 року, але не раніше дня офіційного опублікування, крім п. 4, який набирає чинності з 1 січня 2020 року.

04.10.2018

Мінрегіон наказом від 15.08.2018 N 219 затвердив Порядок обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води.
Цей Порядок визначає механізм обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води багатоквартирного житлового будинку, забезпечення їх належного функціонування, технічного обслуговування та ремонту з метою надійного та безпечного надання споживачам відповідних комунальних послуг.
Дія Порядку поширюється на управителів або інших осіб, уповноважених співвласниками багатоквартирного будинку на виконання робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води, а також виконавців комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення у разі укладення з ними споживачами індивідуальних договорів про надання такої послуги з використанням та обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 вересня 2018 р. за N 1074/32526 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Кабмін постановою від 03.10.2018 N 790 розширив перелік вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню.
Підрозділ "Вибухові речовини" розділу I переліку ("Вибухові матеріали, що виготовляються на спеціалізованих підприємствах") доповнено новою позицією - "AMONAL".

НКРЕКП постановою від 28.09.2018 N 1135 зобов'язала операторів газорозподільних систем до 15 жовтня 2018 року забезпечити внесення до інформаційної платформи згідно з погодженими НКРЕКП формами інформації про:
споживачів, підключених до газорозподільної системи, згідно з п. 5 гл. 4 розд. IV Кодексу ГТС;
операторів газорозподільних систем (за їх наявності), яким природний газ передається з його газорозподільної системи, з визначенням місць підключення таких операторів згідно з абз. 3 п. 5 гл. 4 розд. IV та п. 1 гл. 4 розд. XII Кодексу ГТС;
газовидобувні підприємства (за їх наявності), промислові газопроводи яких безпосередньо підключені до газорозподільної системи, згідно з абз. 4 п. 5 гл. 4 розд. IV Кодексу ГТС.

Підписано Закон від 06.09.2018 N 2531-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів".
Зокрема, Закон "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" доповнено новою статтею, якою встановлюється обмеження внутрішнього споживання лісоматеріалів необроблених.
Так, передбачено, що відповідно до п. "g" ст. XX "Загальні винятки" Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ 1947) на строк дії заборони вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (товарна позиція 4403 згідно з УКТЗЕД), визначений ст. 21 Закону, встановлюється обмеження внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених у розмірі 25 мільйонів кубічних метрів на рік.
Обсяг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених не повинен перевищувати 25 мільйонів кубічних метрів на рік незалежно від обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених у попередньому році.
Моніторинг внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, а також контроль за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, в порядку, встановленому Кабміном.
Законом посилюється адміністративна відповідальність за незаконну порубку, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка;
Законом встановлюється кримінальна відповідальність за переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України;
Законом посилюється кримінальна відповідальність за незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяло істотної шкоди.
Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.

03.10.2018

Постановою від 03 жовтня 2018 р. № 793 КМУ врегулював питання обчислення трудового стажу фізичних осіб-підприємців. Зокрема, внесено зміни до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.
Відповідно до постанови, фізичним особам-підприємцям зараховуватимуться до стажу, при обчисленні пенсії, періоди ведення фізичними особами підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, у тому числі із застосуванням фіксованого податку:
з 1 січня 1998 року по 31 грудня 2003 року — на підставі довідки про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності;
з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2017 року за бажанням особи — за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) незалежно від суми сплачених коштів.

Міненерговугілля наказом від 27.08.2018 N 448 затвердило Правила про безпеку постачання електричної енергії.
Правила визначають:
мінімальні критерії безпеки постачання електричної енергії;
вимоги щодо організації та проведення моніторингу безпеки постачання електричної енергії;
критерії / види порушень безпеки постачання електричної енергії;
заходи із забезпечення безпеки постачання електричної енергії;
заходи, що вживатимуть у разі виникнення ризику порушення безпеки постачання електричної енергії;
заходи, що вживатимуть у разі порушень безпеки постачання електричної енергії;
процедуру ініціювання та інформування про вжиття необхідних заходів;
порядок застосування необхідних заходів та строк їх дії;
обов'язки суб'єктів владних повноважень та учасників ринку електричної енергії щодо забезпечення безпеки постачання електричної енергії.
Положення Правил обов'язкові для виконання учасниками ринку та поширюються на суб'єктів владних повноважень у межах їхньої компетенції, визначеної законодавством України.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 19 вересня 2018 р. за N 1076/32528 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

02.10.2018

Мінсоцполітики наказом від 29.08.2018 N 1240 затвердило Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві.
Ці Правила поширюються на всіх юридичних та фізичних осіб, які провадять діяльність у сільському господарстві і відповідно до законодавства використовують найману працю, та працівників, що працюють у сільськогосподарському виробництві.
Вимоги Правил є обов'язковими для виконання роботодавцями та працівниками під час виробництва сільськогосподарської продукції.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 вересня 2018 р. за N 1090/32542 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Фонд державного майна наказом від 27.08.2018 N 1113 затвердив зміни до Типового договору оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства) та Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності.
Основною метою змін є приведення зазначених Типових договорів у відповідність до законодавства.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 18 вересня 2018 р. за N 1071/32523 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Президент підписав Закон від 06.09.2018 N 2530-VIII, яким вносяться зміни до Митного кодексу та деяких інших законів щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України.
Законом надано визначення терміну "механізм "єдиного вікна" і врегульовано порядок його реалізації.
Механізм "єдиного вікна" - механізм взаємодії декларантів, їх представників та інших заінтересованих осіб з органами доходів і зборів, іншими державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, який забезпечує можливість одноразового подання в електронному вигляді через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" документів та/або відомостей з метою дотримання вимог щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, передбачених Митним кодексом, іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також нормативно-правовими актами, виданими на основі та на виконання Митного кодексу та інших законів України.

Президент підписав Закон від 04.09.2018 N 2519-VIII "Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів".
Згідно з Законом центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, зобов'язаний забезпечувати на своєму офіційному веб-сайті вільний доступ до всіх результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів (звітів про доклінічні дослідження та звітів про клінічні випробування, складених за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я), які є відкритою інформацією.

01.10.2018

Наказом від 03.08.2018 № 671 Мінфін затвердив Порядок виконання митних формальностей на повітряному транспорті.

Наказом від 26.09.2018 № 617 ДФСУ затвердила Реєстр великих платників податків на 2019 рік.

Постановою від 25.09.2018 № 102 НБУ затвердив Зміни до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті.

28.09.2018

Топ-10 правових подій тижня.

1. Діють нові правила паркування
З 27 вересня порушення правил зупинки, стоянки та паркування повинні фіксуватися в режимі фото- чи відеозапису. Відповідний Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» набрав чинності. Місцеві органи почнуть впроваджувати автоматизовану систему контролю оплати паркування, а також приймати на службу інспекторів з паркування. Інспектори зможуть евакуювати авто на штрафмайданчик у разі порушення правил зупинки та стоянки, про що повинні невідкладно інформувати відповідні підрозділи Нацполіції та розміщувати цю інформацію на офіційному веб-порталі виконавчого органу відповідної місцевої ради. Також власникам автомобілів можуть повідомити про його евакуацію за допомогою СМС (якщо їх номери телефонів унесено до відповідної інформаційно-комунікаційної системи). Крім того, МВС розробило проект нового Порядку замовлення, видачі та обліку індивідуальних номерних знаків транспортних засобів. Пропонується впровадити можливість замовляти індивідуальні номери онлайн.

2. Перевозитимуть небезпечні вантажі за новими правилами
Змінюються правила дорожніх перевезень небезпечних вантажів територією України. Тепер перевезення здійснюватимуться з урахуванням вимог додатків A, B до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ). МВС затвердило нові Правила перевезення небезпечних вантажів наказом від 4 серпня 2018 року № 656, який набере чинності з дня офіційного опублікування. Наказом також затверджено Порядок видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення певних небезпечних вантажів і Порядок погодження та оформлення маршруту руху транспортного засобу під час перевезення небезпечних вантажів. Зокрема, розширено перелік документів, які мають бути на кожній транспортній одиниці. Також установлено вимоги до засобів пожежогасіння та обладнання, визначено повноваження компетентних органів, врегульовано нагляд та особливості внутрішніх дорожніх перевезень небезпечних вантажів. Свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів видаватиметься сервісним центром МВС, а рішення про видачу або відмову у видачі погодження маршруту руху транспортного засобу прийматимуть підрозділи поліції. Крім того, з Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом виключило вимоги про проставлення печатки на ТТН та інших документах. Відповідно зміни передбачено наказом Мінінфраструктури від 10 серпня 2018 року № 368, який набрав чинності 25 вересня.

3. Забудовники можуть відстежувати етапи проходження документації онлайн
Держархбудінспекція представила нову онлайн-платформу «ПРОЗОРА ДАБІ». Сервіс дозволяє замовникам будівництва в режимі онлайн відстежувати кожен етап обробки поданої до Держархбудінспекції документації. Вже наступного дня, після подання документів, можна буде знайти в системі вхідний номер і дату розгляду поданих документів. Далі у визначені строки - онлайн дізнатися про результат. У разі відмови у видачі дозволу або сертифіката в системі відображатиметься перелік зауважень і прізвище посадової особи, що прийняла відповідне рішення. Поки в системі відображається інформація лише за об'єктами будівництва зі значним класом наслідків (відповідальності), але найближчим часом проект охопить й об'єкти із середнім класом наслідків. Водночас Уряд ініціює фіскальні перевірки забудовників, а Мінрегіон хоче повернути собі функції видачі сертифікатів атестованих виконавців будівельних робіт і посилити контроль над процесом ліцензування будівельних організацій.

4. Визначено періодичність перевірок у сфері геодезичної та картографічної діяльності
Планові перевірки топографо-геодезичної та картографічної діяльності відбуватимуться не частіше одного разу на два роки. Нові критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною та картографічною діяльністю Держгеокадастру, затверджено постановою Кабміну від 19 вересня 2018 № 765. Документ уводить більш чіткі вимоги для оцінки ризику. Для кожного з критеріїв встановлено показники та кількість балів. Суб'єктів господарювання відносять до високого, середнього або незначного ступеня ризику за сумою балів, нарахованих за всіма критеріями. Планові перевірки здійснюються з такою періодичністю: з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки; із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки; з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

5. Аграріям спрощують процедуру реєстрації сортів рослин
Уряд створює відкриту та прозору систему реєстрації сортів рослин. З цією метою Кабмін прийняв три постанови, якими врегульовано: механізм ведення Реєстру заявок, який дозволить отримувати незалежну об'єктивну інформацію про нові сорти всім зацікавленим сторонам. Реєстр буде розміщенно на офіційному сайті Мінагрополітики у вільному цілодобовому та безоплатному доступі; механізм ведення Реєстру патентів, що забезпечить безпечний ринковий обіг насіння та посадкового матеріалу. Процедура державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на сорти захистить національного виробника й іноземного інвестора від правопорушень і зловживань у цій сфері. Реєстр патентів також буде на сайті Мінагрополітики; процедура затребування зразків рослин для проведення експертизи, що своєю чергою вдосконалить процедуру набуття прав на сорти рослин.

6. Змінюється процедура допущення цінних паперів до торгів на біржі
Фондовим біржам надали можливість розподілу торгового дня на передсесійний і післесесійний. Це дасть змогу розділити торговий день на відповідні періоди і торговельні сесії для подання відповідних заявок на купівлю-продаж цінних паперів, інших фінансових інструментів та укладення біржових контрактів. Очікується, що таке рішення сприятиме збільшенню кількості маркет-мейкерів і ліквідності ринку цінних паперів. Також власники цінних паперів великих підприємств і публічних акціонерних товариств отримали право за власною ініціативою включити цінні папери до біржового списку шляхом надання відповідної пропозиції, але за умови, що сумарна вартість пакета цінних паперів, що продається, становить не менше 5 млн грн. НКЦПФР також спростила вимоги до лістингу: скасовано норми про поділ біржового реєстру на два рівні лістингу і про внесення цінних паперів до біржового реєстру. Відповідні зміни до Положення про функціонування фондових бірж внесені рішенням НКЦПФР від 3 серпня 2018 року № 546 і набули чинності 25 вересня. Фондовим біржам протягом трьох місяців слід привести свою діяльність у відповідність до нових вимог.

7. Отримати рішення про розстрочення сплати ПДВ під час увезення в Україну обладнання стало простіше
Кабмін дав можливість реалізувати право платників податків на своєчасне отримання рішення про надання розстрочення сплати ПДВ під час увезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України, якщо на дату надходження заяви до митниці ДФС сума податку, заявлена до розстрочення, становить понад 1 млн грн. Отримати рішення про надання розстрочення ПДВ можна буде за погодженням з Головою ДФС або його заступником протягом 25 робочих днів з дати надходження заяви. Відповідна постанова № 751 діє з 27 вересня.

8. Іноземних інвесторів залучать до розробки родовищ корисних копалин
Уряд уніс зміни до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр. Документом передбачається доповнення зазначеної Класифікації новим положенням про можливість використання надрокористувачами Рамкової класифікації викопних енергетичних і мінеральних запасів і ресурсів (РКООН-2009), а також класифікації: Комітету з міжнародних стандартів звітності по запасах твердих корисних копалин (CRIRSCO), Системи управління вуглеводневими ресурсами (PKMS) та інших міжнародних стандартів. Реалізація постанови дасть змогу спростити процедуру залучення іноземних інвесторів до розробки родовищ корисних копалин в Україні. Відповідну постанову № 764 було прийнято на урядовому засіданні 19 вересня.

9. Водопостачальні підприємства подаватимуть більше документів для встановлення тарифів
НКРЕКП привело у відповідність до чинного законодавства форми подання ліцензіатами заяв і розрахунків для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Документом оновлено перелік звітності за попередній базовий і звітний періоди, яку мають подавати ліцензіати для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Зокрема, тепер необхідно подавати ще форму № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці». Також постановою передбачено доповнення розрахунку тарифів на плановий період чотирма новими додатками: розрахунок компенсації витрат на придбання електричної енергії для формування тарифів на централізоване водопостачання; розрахунок компенсації витрат на придбання електричної енергії для формування тарифів на централізоване водовідведення; розрахунок компенсації витрат зі сплати податків і зборів; розрахунок компенсації витрат на оплату праці. Відповідні зміни до Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення внесено постановою від 27 грудня 2017 року № 1473, яка набрала чинності 26 вересня.

10. Установлено базові тарифи на тепло для розрахунків плати альтернативним виробникам
Держенергоефективності оприлюднило розраховані середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням газу, для потреб населення і бюджетних установ, а також тарифи на транспортування та постачання теплової енергії. Середньозважені тарифи від 25 вересня 2018 року доступні за посиланням. Органи місцевого самоврядування можуть встановлювати підприємствам тарифи на теплову енергію з відновлюваних джерел на рівні 90 % від оприлюднених середньозважених тарифів. Держенергоефективності нагадує, що Законом від 21 березня 2017 року № 1959-VIII щодо стимулювання виробництва тепла з відновлюваних джерел впроваджено спрощену та прозору процедуру встановлення тарифів на тепло «не з газу». Маючи гарантований на законодавчому рівні тариф, інвестор може завчасно визначити рентабельність проекту та залучити кредитні й інвестиційні кошти.

Міносвіти наказом № 676 від 25.06.2018 р, затвердило Інструкцію з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Топ-5 найпопулярніших судових рішень вересня.

1. Рішення Київського районного суду м. Харкова від 12.03.2018 у справі № 640/129/18.
У цьому рішенні висловлено позицію суду, відповідно до якої у разі фіксації порушення правил дорожнього руху в неавтоматичному режимі (у цьому випадку - стоянка у другій смузі руху) співробітники Нацполіції не мають права виносити постанову про притягнення до адміністративної відповідальності на місці скоєння правопорушення. Має бути складено лише протокол про адмінправопорушення, а питання про притягнення до відповідальності - розглянуто за місцезнахожденням відповідного підрозділу Нацполіції.

2. Постанова Верховного Суду (прийнята колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду) від 31.05.2018 у справі № 127/27182/15-К.
Суд висловив одразу кілька важливих позицій щодо кримінальних проваджень за ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю). А саме - вкотре наголошено, що необхідною умовою для притягнення до відповідальності за цією статтею є доведення наявності вини у формі умислу. Також вказано, що відсутність спеціального Закону «Про зброю» або іншого подібного не є перешкодою для визначення, чи є поводження зі зброєю незаконним, оскільки слово «закон» у відповідній статті Кримінального кодексу має загальне значення і посилається на все законодавство, що регулює питання обігу та поводження зі зброєю.

3. Постанова Верховного Суду (прийнята колегією суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду) від 15.03.2018 у справі № 401/710/15-Ц
У цій справі розглядалося наболіле для багатьох питання примусового стягнення заборгованості за надані житлово-комунальні послуги. Специфікою цієї справи є те, що боржник успадкував квартиру, але ще не завершив процедуру оформлення спадщини та права власності на квартиру. Відповідно, він не укладав договору з постачальником послуг централізованого опалення, а також послуг із утримання будинку та прибудинкової території. Саме на підставі цього він доводив відсутність у нього обов'язку сплачувати за відповідні послуги. Суд зазначив, що сам факт прийняття спадщини створює у спадкоємця обов'язки щодо утримання спадкового майна. Тому відсутність договору щодо надання житлово-комунальних послуг не є підставою для відмови у примусовому стягненні заборгованості за фактично спожиті послуги.

4
- Рішення Балаклійського районного суду Харківської області від 10.06.2016 у справі № 610/1425/16-Ц, яким суд задовольнив вимогу вищого навчального закладу про стягнення компенсації витрат на підготовку за державним замовленням аспіранта, відрахованого з аспірантури за невиконання навчального плану не з поважних причин;

- Рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.02.2018 у справі № 201/125/18, яке примітне тим, що в досить простій і поширеній справі про розлучення та призначення аліментів на утримання дитини суд дуже професійно та детально обґрунтував свою позицію, використавши навіть рішення ЄСПЛ.

5. Постанова Великої палати Верховного Суду від 23.05.2018 у справі № 629/4628/16-Ц
У ній вирішувалося питання про правову природу зобов'язань, що виникають між власником будівлі та власником земельної ділянки, на якій розташовано таку будівлю, за відсутності договору оренди землі. Суд установив, що в такому випадку підлягає застосуванню законодавство, що регулює випадки набуття чи зберігання чужого майна без достатньої правової підстави. Таким майном, на думку суду, є грошові суми, які дорівнюють розміру орендної плати. Отже, відповідна сума може бути стягнена за позовом власника землі.

27.09.2018

Кабмін постановою від 26.09.2018 N 774 затвердив Порядок ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.
Реєстр містить сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, які постійно зберігаються на електронному та паперовому носії.
Мінагрополітики забезпечує ведення Реєстру та можливість інтеграції з іншими державними реєстрами з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, відповідає за збереження даних та захист від несанкціонованого доступу.
До Реєстру вносяться такі відомості про сорт рослин:
зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами);
назва сорту рослин (українською мовою та мовою заявника);
ім'я автора (авторів);
номер та дата подання заявки на сорт рослин;
ім'я (найменування), адреса місця проживання (місцезнаходження) власника (власників) майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин;
дата державної реєстрації сорту рослин;
номер свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин;
ім'я (найменування), адреса місця проживання (місцезнаходження) підтримувача сорту рослин;
географічні та зонові рекомендації використання сорту рослин;
опис сорту рослин;
категорія сорту рослин;
характеристики придатності сорту рослин для поширення на території України.
Внесення до Реєстру відомостей про сорт рослин та змін до них здійснюється за рішенням Мінагрополітики протягом десяти календарних днів з дня прийняття відповідного рішення, про що повідомляється заявнику.

Информационно-справочная система (ИСС) "Юрист+Закон" - полные тексты нормативных актов Украины на флэшке
Скачать бесплатно (серийный номер 3632-6248-9439-7200)

Кабмін постановою від 26.09.2018 N 775 затвердив обов'язкові вимоги до Довірчого списку.
Довірчий список - перелік кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та інформації про послуги, що ними надаються.
Ці обов'язкові вимоги спрямовані на забезпечення функціонування Довірчого списку, його інформаційного наповнення, технічної підтримки, супроводження обміну інформацією між його складовими частинами з метою забезпечення довіри між суб'єктами відносин у сфері електронних довірчих послуг.
Включення надавача електронних довірчих послуг до Довірчого списку здійснюється на добровільних засадах.
Постанова набирає чинності одночасно із Законом "Про електронні довірчі послуги", а саме з 7 листопада 2018 року.

Информационно-справочная система (ИСС) "Юрист+Закон" - полные тексты нормативных актов Украины на флэшке

26.09.2018

МВС наказом від 04.08.2018 N 656 затвердило:
Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів;
Порядок видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів;
Порядок погодження та оформлення маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.
Вимоги зазначених Правил та Порядків є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та фізичних осіб, які є учасниками дорожнього перевезення небезпечних вантажів.
Водночас визнано таким, що втратив чинність, наказ МВС від 26.07.2004 N 822 "Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів".
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 11 вересня 2018 р. за N 1041/32493 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Держатомрегулювання наказом від 13.08.2018 N 331 затвердила Загальні положення безпеки при захороненні радіоактивних відходів, які встановлюють мету, критерії, принципи та основні вимоги забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при захороненні радіоактивних відходів, спрямовані на захист персоналу, населення і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу радіоактивних відходів при експлуатації, закритті сховищ для захоронення радіоактивних відходів і на довгостроковий період після їх закриття.
Ці Загальні положення обов'язкові для експлуатуючої організації (оператора) сховища для захоронення радіоактивних відходів та інших суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії під час здійснення діяльності, пов'язаної із передачею радіоактивних відходів на захоронення.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 вересня 2018 р. за N 1008/32460 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

25.09.2018

Підписано Закон від 06.09.2018 N 2529-VIII, яким ратифіковано Угоду між Україною та Португальською Республікою про економічне співробітництво, вчинену 18 грудня 2017 року в м. Лісабон.
Згідно з Угодою Сторони прикладатимуть зусилля для розвитку та зміцнення економічного співробітництва на взаємовигідній основі, маючи на меті поглиблення та розширення двосторонніх економічних відносин.
Співробітництво між Сторонами включатиме, хоча не обмежуватиметься, наступними сферами, що стосуються існування сприятливих можливостей для довгострокового співробітництва:
хімічна промисловість;
інфраструктура;
транспорт;.
навколишнє природне середовище;
туризм;
енергоефективність та відновлювана енергетика;
машинобудування;
стандартизація та метрологія;
оцінка відповідності.
Угода діятиме протягом 5 років та набирає чинності через 30 днів після дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про завершення обома Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.
Угода буде автоматично продовжуватись на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить у письмовій формі дипломатичними каналами іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди щонайменше за 6 місяців до закінчення п'ятирічного періоду.

Рада Нацбанку рішенням від 11.09.2018 N 41-рд схвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2019 рік та середньострокову перспективу.
Ураховуючи ст. 99 Конституції України та ст. 6 Закону "Про Національний банк України", на виконання основної функції Нацбанку - забезпечення стабільності грошової одиниці України пріоритетною ціллю грошово-кредитної (монетарної) політики залишатиметься досягнення та підтримка цінової стабільності в державі. Другою за пріоритетністю ціллю є сприяння фінансовій стабільності, у тому числі стабільності банківської системи, якщо це не перешкоджає досягненню і підтримці цінової стабільності. Третьою - сприяння додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримка економічної політики Кабміну за умови, що це не перешкоджає першим двом цілям.
Зокрема, дії Нацбанку скеровуватимуться на:
підвищення підтримки суспільством і Урядом цілі Нацбанку щодо досягнення цінової стабільності на засадах режиму інфляційного таргетування;
посилення ролі цілі по інфляції як "номінального якоря" монетарної політики;
подальший розвиток монетарних інструментів;
посилення аналітичної підтримки прийняття рішень з монетарної політики, зокрема в частині вдосконалення модельного інструментарію та проведення досліджень;
удосконалення роботи та розвитку фінансових ринків і післякризове відновлення банківської системи для поглиблення механізму монетарної трансмісії;
створення умов у межах власної компетенції для зниження кредитних ризиків та посилення інших стимулів для кредитування банківською системою реального сектору економіки;
підвищення прозорості монетарної політики та вдосконалення комунікацій із суспільством для ефективного управління очікуваннями економічних агентів.

24.09.2018

Кабмін постановою від 19.09.2018 N 755 затвердив Порядок ведення реєстру патентів на сорти рослин.
Мінагрополітики забезпечує ведення Реєстру патентів та можливість інтеграції з іншими державними реєстрами з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.
До Реєстру патентів вносяться такі офіційні відомості:
номер, дата реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та номер патенту;
зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами);
назва сорту;
номер та дата подання заявки;
дата пріоритету;
опис сорту;
дата опублікування відомостей про державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин;
ім'я автора (авторів);
ім'я (назва) особи, яка є володільцем патенту сорту і зберігає сорт та його (їх) представника (представників);
відомості щодо чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин;
відомості про надання ліцензій на використання сорту;
відомості про передачу майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.
Відомості до Реєстру патентів вносяться на підставі рішення Мінагрополітики про державну реєстрацію майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та наявності оригінала документа, що підтверджує сплату державного мита.

Кабмін постановою від 19.09.2018 N 757 затвердив Порядок ведення реєстру заявок на сорти рослин.
Реєстр заявок - сукупність офіційних відомостей про заявки на сорти рослин, подані з метою державної реєстрації прав на сорт рослин, які зберігаються в паперовому та електронному вигляді.
Мінагрополітики забезпечує ведення реєстру заявок, відповідає за збереження даних та захист від несанкціонованого доступу.
До реєстру заявок вносяться відомості лише щодо заявок, за якими встановлено дату подання заявки та які вважаються поданими.
До реєстру заявок вносяться офіційні відомості про заявку на сорт рослин, зокрема:
номер та дата подання заявки;
дата пріоритету (якщо заявлено пріоритет);
ім'я (найменування) заявника (заявників) та місце проживання (місцезнаходження);
ім'я (найменування) представника та адреса для листування;
зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами);
запропонована назва сорту (українською мовою та мовою заявника);
вид прав;
ім'я та місце проживання автора (авторів) сорту рослин;
інформація, наведена в технічній анкеті сорту рослин.

Кабмін постановою від 19.09.2018 N 756 затвердив Порядок затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об'єкта заявки.
Зокрема, визначено, що зразки посадкового матеріалу батьківських компонентів об'єкта заявки можуть бути затребувані у таких випадках:
з метою проведення кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність і зберігання у разі відсутності звернення заявника про врахування результатів експертизи, проведеної компетентним органом будь-якої іншої держави-учасниці, які надаються за визначеною процедурою;
у разі отримання Мінагрополітики відповідного запиту Організації економічного співробітництва та розвитку щодо Схем сортової сертифікації, до яких приєдналася Україна;
відповідно до рішення суду.

Кабмін постановою від 19.09.2018 N 765 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю, належать:
види виконуваних топографо-геодезичних і картографічних робіт;
додержання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Кабмін постановою від 19.09.2018 N 754 вніс зміни до Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах.
Зокрема, визначено, що стартова ціна лота на перших електронних торгах, які проводяться відповідно до п. 11 Порядку, дорівнює ринковій вартості активу, який становить відповідний лот, за останнім діючим звітом про оцінку.
Також визначено, що строк дії звіту про оцінку становить не більш як 6 місяців з дати її проведення, якщо інше не встановлено законодавством.

Кабмін постановою від 19.09.2018 N 760 вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.
Зокрема, визначено, що сільськогосподарським товаровиробникам, які придбали техніку та обладнання у 2017 році, але з незалежних від них причин не отримали компенсацію, компенсація може бути виплачена за рахунок коштів, передбачених у 2018 році.

21.09.2018

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону N 9093 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо посилення гарантій захисту прав працівника при укладенні трудового договору)".
Законопроектом пропонується встановити, що при укладенні, зміні та припиненні трудового договору особам, які поступають на роботу, та працівникам гарантується право на приватність щодо їх особистого та сімейного життя.
При укладенні трудового договору заборонятиметься вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про:
їх приватне життя та особисті плани на майбутнє, не пов'язані із кар'єрними планами (про наявність чи відсутність партнера, про плани зареєструвати шлюб, про плани народити дитину, про наявність стану вагітності на момент працевлаштування, способи контрацепції тощо);
членство у професійній спілці;
релігійні переконання;
стан здоров'я, крім випадків, передбачених законодавством України;
розмір заробітної плати на попередньому місці роботи.
У випадках, якщо роботодавець вимагатиме від осіб, які поступають на роботу, вищезгадані відомості, такі особи матимуть право відмовити у наданні відповідних відомостей або надати недостовірну інформацію, що не може бути підставою для відмови у прийнятті на роботу або в подальшому підставою для звільнення особи з посади чи притягнення до відповідальності.
При цьому роботодавець матиме право вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про:
сімейний стан;
вік;
перебування на навчанні у закладах освіти (форму навчання, рік навчання тощо);
рекомендації з попереднього місця роботи.

Кабмін постановою від 05.09.2018 N 748 підвищив мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на майже всі види алкогольних напоїв. Зменшилася лише мінімальна оптово-відпускна ціна на коньяк (бренді) п'ять зірочок та роздрібна ціна на вина у скляній тарі місткістю 0,7 л та 0,75 л за кодами 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00 згідно з УКТЗЕД.
Передбачено, що мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни під час реалізації (продажу) горілки та лікеро-горілчаних виробів, віскі, рому та інших спиртових дистилятів та спиртних напоїв, одержаних шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової тростини, джину та ялівцевої настоянки, коньяку (бренді) три зірочки, коньяку (бренді) чотири зірочки, коньяку (бренді) п'ять зірочок, інших спиртових дистилятів та спиртових напоїв, у тому числі бренді ординарного, горілки виноградної, інших зброджених напоїв, сумішей із зброджених напоїв та сумішей зброджених напоїв з безалкогольними напоями різного вмісту спирту в тарі різної місткості визначаються як добуток відповідних затверджених мінімальних цін, міцності за об'ємом (у відсотках) і місткості тари (у літрах), поділений на 100 %.
Мінімальна роздрібна ціна на вина та вермути у скляній та іншій тарі місткістю менш як 1 літр та більш як 1 літр, 1 літр у скляній тарі розраховується як добуток затвердженої мінімальної ціни та місткості тари, поділений на 0,7.
Мінімальна роздрібна ціна на сидр і перрі (без додання спирту), зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 % об'ємних одиниць (без додання спирту) у тарі місткістю менш як 1 літр та більш як 1 літр розраховується як добуток затвердженої мінімальної ціни та місткості тари.
Мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв, визначені (розраховані) згідно з вищезазначеними правилами, заокруглюються:
у бік зменшення до найближчого числа, що закінчується на 0, якщо закінчуються від 1 до 4 копійок;
у бік збільшення до найближчого числа, що закінчується на 0, якщо закінчуються від 5 до 9 копійок.

Кабмін постановою від 19.09.2018 N 752 доповнив перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
До зазначеного переліку включено Мінекономрозвитку - відомству надано право здійснювати планові перевірки щодо додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності.

Кабмін постановою від 19.09.2018 N 747 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), належать:
вид туроператорської діяльності (виїзний, в'їзний та внутрішній туризм);
обсяг наданих туристичних послуг (кількість туристів, які скористалися послугами туроператорів протягом року, що передує плановому періоду);
наявність протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, порушень ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, встановлених за результатами заходів державного нагляду (контролю);
наявність рішення суду, що набрало законної сили, про задоволення цивільного позову споживача туристичних послуг до туроператора або іншого цивільного позову, яким підтверджується ненадання або неналежне надання послуг туроператором, протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду.
Віднесення суб'єктів господарювання, які провадять туроператорську діяльність, до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - високий ступінь ризику;
від 21 до 40 балів - середній ступінь ризику;
від 0 до 20 балів - незначний ступінь ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності здійснюються Мінекономрозвитку з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

20.09.2018

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, наказом від 03.08.2018 N 149 затвердило:
форму повідомлення про проведення виїзної перевірки;
форму акта про протидію контролю;
форму довідки за результатами здійснення контролю ефективності управління активами у формі виїзної перевірки;
форму довідки за результатами здійснення контролю ефективності управління активами у формі камеральної перевірки.
Посадові особи Національного агентства мають використовувати зазначені форми документів під час здійснення контролю за ефективністю управління активами.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 вересня 2018 р. за N 1023/32475 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нацбанк постановою від 14.09.2018 N 99 затвердив Положення про порядок формування, зберігання та знищення відокремлених електронних даних, отриманих за результатами роботи інформаційних систем у Національному банку України і банках України.
Вимоги цього Положення не поширюються на порядок формування, зберігання та знищення електронних документів, що створюються Нацбанком та банками. Порядок формування, зберігання та знищення електронних документів, що створюються Нацбанком та банками, визначається законами України, нормативно-правовими актами Нацбанку у сфері діловодства та архівної справи.
Нацбанк/банки розробляють власні розпорядчі акти/внутрішні документи стосовно правил зберігання відокремлених електронних даних, отриманих за результатами роботи інформаційної системи, з урахуванням внутрішньобанківської технології оброблення електронних даних на підставі цього Положення, специфіки організації діяльності, характеристик технічних і програмних засобів, що функціонують у ній.
Постанова набрала чинності 20 вересня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 19.09.2018 р.

Нацбанк постановою від 18.09.2018 N 100 затвердив зміни до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України та Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою.
Зокрема, цією постановою:
1) визначено порядок обслуговування операцій розміщення ОВДП серед клієнтів первинних дилерів (брокерські договори), що надає доступ на первинний ринок ОВДП приватним інвесторам;
2) встановлено особливості проведення розрахунків за операціями з ОВДП, стороною яких є нерезидент:
- операції з банками та нерезидентами можна буде проводити без обмежень;
- операції з іншими контрагентами можна буде проводити лише на фондовій біржі з розрахунками за принципом "поставка цінних паперів проти оплати";
- для купівлі інвалюти нерезидентами з метою повернення за кордон іноземних інвестицій за результатами операцій з ОВДП необхідно буде подавати максимально спрощений перелік документів;
3) врегульовано механізм обслуговування операцій рефінансування під заставу пулу активів, а саме визначено порядок проведення операцій блокування ОВДП за такими операціями та передбачено можливість Нацбанку при виконанні функцій депозитарної установи обліковувати цінні папери банків, що передаються в заставу на користь Нацбанку.
Постанова набрала чинності 20 вересня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 19.09.2018 р., за винятком окремих положень, які набирають чинності з 1 листопада 2018 року.

19.09.2018

Кабмін розпорядженням від 05.09.2018 N 649-р "Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення" доручив Держпраці, ДФС, Пенсійному фонду, Національній поліції, іншим центральним органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування провести:
починаючи з 5 жовтня 2018 р. в установленому порядку комплексні заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення;
до 5 жовтня 2018 р. інформаційно-роз'яснювальну кампанію про заплановані заходи та неприпустимість допуску до роботи найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин.
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади мають переглянути власні нормативно-правові акти та внести до них зміни з метою посилення контролю за оформленням трудових відносин з найманими працівниками.

18.09.2018

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проект Закону N 9085, яким пропонується внести зміни до Податкового кодексу щодо перегляду ставок акцизного податку, екологічного податку та рентної плат.
Так, залежно від сфери застосування податків, ставки акцизного податку, екологічного податку та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України будуть збільшені на 9 %.
Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів будуть збільшені на 10,3 %.
У випадку прийняття Закон набере чинності з 1 січня 2019 року, за винятком положень щодо ставок акцизного податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку, які наберуть чинності з першого числа третього місяця з дня набрання чинності цим Законом.

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проект Закону N 9086 "Про основні засади діяльності органів державного фінансового контролю".
Документом пропонується визначити основні засади організації, повноваження, підстави і порядок діяльності органів державного фінансового контролю загалом та Держаудитслужби як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом зокрема.
У випадку прийняття Закон набере чинності з 1 січня 2019 року.

Президент підписав Закон від 04.09.2018 N 2518-VIII, згідно з яким визнано таким, що втратив чинність, Закон "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

17.09.2018

НКЦПФР рішенням від 03.08.2018 N 546 затвердила зміни до Положення про функціонування фондових бірж.
Зокрема, уточнено, що допуск цінних паперів до торгівлі на фондовій біржі здійснюється шляхом їх внесення до біржового списку та біржового реєстру (допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі у частині включення до біржового реєстру) або без внесення до біржового реєстру, крім деяких випадків. Допуск інших фінансових інструментів до торгівлі на фондовій біржі здійснюється шляхом їх внесення до біржового списку фінансових інструментів.
Також визначено, що порядок організації та проведення біржових торгів, зокрема, повинен містити процедури запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами у разі їх запровадження в обіг на фондовій біржі.
Правила фондової біржі у разі здійснення нею клірингу та розрахунків за фінансовими інструментами іншими, ніж цінні папери, складаються також з порядку:
здійснення клірингу та розрахунків за укладеними на фондовій біржі деривативами;
здійснення заходів із зниження ризиків невиконання укладених на фондовій біржі деривативів, у тому числі порядок примусового закриття позицій, встановлення лімітів концентрації деривативів з поставкою на певний базовий актив в одного учасника біржових торгів.
Порядок здійснення клірингу та розрахунків за укладеними на фондовій біржі деривативами має містити, зокрема:
права та обов'язки учасників клірингу;
порядок визначення прав та зобов'язань учасників клірингу за укладеними деривативами та порядок їх обліку;
порядок забезпечення виконання зобов'язань за укладеними деривативами;
порядок виконання розрахункових деривативів та/або порядок виконання деривативів з поставкою;
порядок взаємодії учасників клірингу з біржею та іншими суб'єктами клірингу, порядок здійснення документообігу між ними;
порядок формування та використання гарантійного фонду.
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 31 серпня 2018 р. за N 992/32444 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Фондові біржі щодо цінних паперів, які на дату набрання чинності цим рішенням знаходяться у біржовому списку, мають здійснити таке:
у строк не більше одного місяця з дати набрання чинності цим рішенням письмово повідомити емітентів таких цінних паперів про необхідність до 01 січня 2019 року привести свою діяльність у відповідність до вимог цього рішення щодо умов перебування цінних паперів у біржовому реєстрі, зокрема оформлення проспекту цінних паперів згідно з вимогами законодавства України, або у біржовому списку без унесення до біржового реєстру;
у строк не більше 15 днів з дати набрання чинності цим рішенням письмово повідомити емітентів цінних паперів, які є приватними акціонерними товариствами, про необхідність надати фондовій біржі інформацію щодо наявності (відсутності) у статуті такого приватного акціонерного товариства переважного права його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.
Крім цього, фондові біржі повинні протягом 3-х місяців з дати набрання чинності рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог цього рішення.

Мінрегіон наказом від 13.08.2018 N 211 затвердив зміни до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку.
Зокрема, Порядок доповнено нормою, якою передбачено, що у разі звернення до організатора конкурсу співвласників багатоквартирного будинку, в якому не створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не оголошено конкурсу з призначення управителя, організатор конкурсу оголошує та проводить такий конкурс у тримісячний строк з дня отримання протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку із проханням призначити управителя. Об'єктом конкурсу в цьому разі є багатоквартирний будинок, співвласники якого звернулися до організатора конкурсу з проханням призначити управителя.
Крім цього, визначено, що організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.
У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 04 вересня 2018 р. за N 1006/32458 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

14.09.2018

Нацбанк постановою від 04.09.2018 N 96 затвердив зміни до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні.
Зокрема, постановою:
визначено перелік документів, що подає банк у разі започаткування нового виду діяльності, а саме інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
визначено вимоги щодо наявності ділової репутації керівника підрозділу інкасації банку;
уточнено вимоги щодо облаштування панцерованого оперативного автотранспорту;
уточнено форми супровідних відомостей з урахуванням змін в готівковому обігу;
урегульовано інші питання, пов'язані з удосконаленням організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.
Постанова набрала чинності 14 вересня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 13.09.2018 р.
Банки, юридичні особи, які отримали ліцензію Нацбанку на надання банкам послуг з інкасації:
зобов'язані протягом 3-х місяців із дня набрання чинності постановою привести внутрішні положення, що регулюють діяльність підрозділів інкасації, у відповідність до вимог Інструкції з урахуванням змін;
мають право протягом місяця з дня набрання чинності постановою видавати працівникам підрозділів інкасації службові посвідчення за зразком, наведеним у додатку 2 до Інструкції, без урахування змін.

13.09.2018

Кабмін постановою від 12.09.2018 N 727 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), належать:
додержання вимог законодавства у сфері землеустрою;
вид документації із землеустрою та вид технічної документації з оцінки земель;
розроблення документації із землеустрою.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;
від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;
від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за провадженням суб'єктами господарювання господарської діяльності у сфері землеустрою здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.
Постанова набрала чинності 13 вересня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 13.09.2018 N 171.

12.09.2018

Мін'юст наказом від 29.08.2018 N 2824/5 виклав у новій редакції деякі форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань доручено вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу, у тому числі забезпечити в Єдиному державному реєстрі обов'язкове заповнення інформації про наявність або відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи та відомостей про нього.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 29 серпня 2018 р. за N 978/32430 та набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

Мінагрополітики наказом від 25.06.2018 N 289 затвердило Методи відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів залишків пестицидів у продуктах рослинного та тваринного походження для цілей державного контролю.
Ці Методи відбору встановлюють процедури, за якими відбираються зразки продуктів тваринного та рослинного походження для лабораторних досліджень (випробувань) на вміст пестицидів. Метою відбору зразків є отримання репрезентативного зразка з партій продуктів тваринного та рослинного походження для проведення лабораторних досліджень (випробувань), щоб визначити відповідність пестицидів максимально допустимим рівням, встановленим нормативно-правовими актами України, та за відсутності таких, зазначених в стандартах Комісії з Кодексу Аліментаріус.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 23 липня 2018 р. за N 857/32309 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

НКРЕКП постановою від 04.09.2018 N 955 затвердила Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу.
Цей Порядок поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали або мають намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, та установлює процедуру подання, формування, розгляду, схвалення та виконання планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм ліцензіатів.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".
Оператори систем розподілу при формуванні інвестиційних програм на 2019 рік мають керуватись планами розвитку електричних мереж напругою 35 - 154 кВ та визначення обсягів реконструкції електричних мереж напругою 0,4 - 10 кВ, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі.

НКРЕКП постановою від 04.09.2018 N 954 затвердила Порядок погодження будівництва та експлуатації прямої лінії.
Цей Порядок визначає умови та процедуру погодження НКРЕКП будівництва прямої лінії між електроустановками виробника електричної енергії та електроустановками споживача або юридичних/фізичних осіб, умови щодо будівництва та експлуатації прямої лінії.
Порядок поширюється на виробників електричної енергії, споживачів електричної енергії та юридичних/фізичних осіб, які повідомили виробника електричної енергії про намір приєднати власні електроустановки до електричних мереж виробника шляхом будівництва прямої лінії.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

11.09.2018

Затверджено Порядок оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку / приладами - розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку
Мінрегіон наказом від 09.08.2018 N 205 затвердив Порядок оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку / приладами - розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку.
Цей Порядок визначає загальні умови оснащення вузлами розподільного обліку / приладами - розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку окремих приміщень у будівлях.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 31 серпня 2018 р. за N 981/32433 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Затверджено Порядок оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку
Мінрегіон наказом від 09.08.2018 N 206 затвердив Порядок оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку.
Цей Порядок визначає процедуру оснащення будівель вузлами комерційного обліку оператором зовнішніх інженерних мереж та власником (співвласниками) будівлі, узгодження умов такого оснащення та вимоги до місць встановлення.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 31 серпня 2018 р. за N 990/32442 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нацбанк привів низку власних НПА у відповідність до вимог законодавства
Нацбанк постановою від 04.09.2018 N 95 вніс зміни до Положення про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу, Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, Положення про порядок виконання банками документів на переказ, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів в особливий період та Положення про електронні гроші в Україні.
Основною метою змін є приведення зазначених нормативно-правових актів Нацбанку у відповідність до вимог законодавства України, зокрема, Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями".
Серед іншого, змінами до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів врегульовано питання оформлення розрахункового документа та його виконання уповноваженим банком у разі здійснення операцій за рахунком умовного зберігання (ескроу).
Так, визначено, що уповноважений банк за настання підстав, передбачених договором рахунку умовного зберігання (ескроу), формує меморіальний ордер та переказує грошові кошти з такого рахунку на користь бенефіціара(ів) чи повертає володільцю рахунку.
Винагорода банку не утримується з грошових коштів, що обліковуються на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунку умовного зберігання (ескроу).
Звернення стягнення та/або накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов'язаннями володільця рахунку або бенефіціара не допускається.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Мінінфраструктури наказом від 31.08.2018 N 398 затвердило зміни до Аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів у державному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".
Зокрема, передбачено, що:
збір за посадку-зліт ПС установлюється за кожну тонну максимальної злітної маси ПС, зазначеної у посвідченні про придатність його до виконання польотів, залежно від виду сполучення та відшкодовує витрати експлуатанта аеропорту (аеродрому) на використання, утримання та розвиток об'єктів і спеціальних засобів, призначених для забезпечення посадки-зльоту ПС, зокрема льотної смуги, руліжних доріжок з прилеглою ґрунтовою частиною, дренажної системи, світлосигнальної системи, засобів зв'язку між наземною станцією та ПС, а також на орнітологічне, радіотехнічне забезпечення польотів ПС та комплекс заходів аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів, швидкої медичної допомоги і нормативної стоянки ПС;
збір за обслуговування пасажирів в аеровокзалі встановлюється за одного відправленого пасажира залежно від виду сполучення та відшкодовує витрати експлуатанта аеропорту (аеродрому) на використання, утримання та розвиток пасажирського терміналу для обслуговування пасажирів під час відправлення/прибуття/трансферу (за винятком комерційних площ, що підлягають здаванню в оренду, залів та зон підвищеного комфорту) та осіб, які зустрічають і проводжають пасажирів, а також обладнання для забезпечення обслуговування пасажирів та багажу в аеровокзалі (за винятком авіамостів), а також створення умов для проходження митного та паспортного контролю, забезпечення належного доступу до послуг пасажирів з обмеженими фізичними можливостями або осіб з інвалідністю, користування наземними транспортними засобами аеропорту, які відносяться до забезпечення доступу пасажирів до будівлі аеровокзалу (автобуси та/або інші види транспорту для трансферу пасажирів між терміналами аеропорту);
збір за забезпечення авіаційної безпеки пасажирського ПС установлюється за кожного відправленого пасажира залежно від виду сполучення та відшкодовує витрати експлуатанта аеропорту (аеродрому), пов'язані з комплексом превентивних заходів безпеки, що направлені на забезпечення захисту від актів незаконного втручання (за винятком заходів для забезпечення додаткового рівня безпеки, наданих за додатковим запитом користувача аеропорту (аеродрому)), які застосовуються на регулярній основі та забезпечуються із залученням людських і матеріальних ресурсів аеропорту, не враховуючи витрати на забезпечення безпеки, що належать до неавіаційної діяльності;
збір за наднормативну стоянку ПС відшкодовує витрати експлуатанта аеропорту (аеродрому) в межах контрольованої зони, пов'язані з використанням, утриманням та розвитком аеродрому для стоянки ПС понад нормативний час, освітленням, пожежною охороною протягом цього часу;
збір за наднормативну стоянку не стягується, якщо затримка авіарейсу сталася з вини працівників аеропорту; якщо здійснюються рейси під літерою "А", які виконує державне авіаційне підприємство "Україна", а також за стоянку ПС, щодо яких з експлуатантом аеропорту (аеродрому) укладено відповідну угоду на зберігання або розміщення (базування) на визначений термін.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 вересня 2018 р. за N 1022/32474 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нацбанк постановою від 07.09.2018 N 98 вніс зміну до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу.

Положення доповнено нормою, згідно з якою Нацбанк має право прийняти рішення про обмеження, зупинення чи припинення окремих видів здійснюваних банком операцій, у тому числі обмеження операцій з пов'язаними з банком особами, в разі визнання системи управління ризиками банку неефективною, про що свідчать результати оцінки життєздатності бізнес-моделі банку, аналізу наданих банком фактичних та прогнозних даних балансу банку, звіту про прибутки та збитки, операцій з пов'язаними з банком особами, складових регулятивного капіталу відповідно до стратегії розвитку банку та бізнес-плану розвитку банку, розрахованих із застосуванням макроекономічних показників, що використовуються Нацбанком під час проведення оцінки стійкості банку за базовим макроекономічним сценарієм.
Постанова набрала чинності 11 вересня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 10.09.2018 р.

10.09.2018

Казначейство попереджає: з 11 вересня податки сплачуємо виключно на нові бюджетні рахунки. Кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки, не будуть зараховуватись до бюджетів
Починаючи з 02.07.2018 функціонують нові рахунки для сплати податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів, які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (МФО - 899998). На це вкотре звертає увагу Державна казначейська служба України.
З метою запобігання втрат бюджету Казначейством встановлено перехідний період функціонування централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів, протягом якого залишилися активними для зарахування податків, зборів, платежів, зокрема, рахунки, які відкриті на балансі Головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві та будуть діяти до 11.09.2018 (старі рахунки).
Тобто, граничний термін перехідного періоду функціонування централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів закінчується 10.09.2018 (включно).
З 11.09.2018 кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки, не будуть зараховуватись до бюджетів, а повертатимуться платникам як нез'ясовані надходження.
Для того аби отримати кошти на виплату зарплати чи перерахувати їх на зарплатні рахунки працівників, необхідно подати до банку платіжні доручення на сплату податків і зборів із зарплати, тобто ПДФО, військового збору та ЄСВ. Для цього в газеті "Інтерактивна бухгалтерія" маємо матеріал "Як заповнювати платіжне доручення на сплату податків із зарплати".

Нацбанк постановою від 06.09.2018 N 97 вніс зміни до Положення про валютний контроль та Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України.
Змінами передбачається:
застосування санкцій, передбачених Декретом Кабміну від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" і Положенням про валютний контроль, на підставі актів перевірки без складання протоколів порушення валютного законодавства;
перевірка уповноваженими працівниками Нацбанку перед складанням актів перевірки отриманих від державних органів матеріалів, що можуть свідчити про порушення вимог валютного законодавства;
ознайомлення керівника банку (небанківської фінансової установи, національного оператору поштового зв'язку) з актом виїзної перевірки не пізніше тридцятого календарного дня (замість тридцятого робочого дня) з дня закінчення перевірки.

07.09.2018

НКРЗІ рішенням від 07.08.2018 N 414 затвердила нові Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку
Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку на період до 31 грудня 2018 року включно;
Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку на період з 01 січня 2019 року.
Оператори мають право знижувати Граничні тарифи, але не нижче собівартості відповідної послуги.
Разом з тим, визнано таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 17.10.2017 N 535 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 23 лютого 2017 року N 97".
Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 31 серпня 2018 р. за N 986/32438 та набрало чинності 7 вересня 2018 року у зв'язку з його опублікуванням в Урядовому кур'єрі від 07.09.2018 N 167.

Кабмін постановою від 05.09.2018 N 712 затвердив Правила надання послуги з управління багатоквартирним будинком.
Ці Правила визначають порядок надання послуги з управління багатоквартирним будинком, що здійснюється управителем на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, укладеного відповідно до Законів "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" та "Про житлово-комунальні послуги".
Дія Правил не поширюється на відносини, що виникають між співвласниками, а також між співвласниками та об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку під час задоволення потреб співвласників шляхом самозабезпечення відповідно до ст. 22 Закону "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".
Також постановою затверджено Типовий договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.
Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування, крім абз. 2 п. 11, п. 51, 53 - 65 Правил, які набирають чинності з 1 травня 2019 року.

Кабмін постановою від 05.09.2018 N 711 затвердив Порядок проведення розрахунків із співвласниками багатоквартирного будинку, які мають заборгованість перед об'єднанням співвласників такого багатоквартирного будинку, у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна співвласників.
Цей Порядок визначає механізм списання боргу співвласника багатоквартирного будинку із сплати внесків та платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку перед об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку після виконання таким співвласником робіт, необхідних для утримання такого майна, вартість яких не перевищує суму боргу такого співвласника.

Кабмін постановою від 05.09.2018 N 716 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, належать:
строк провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
види господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
кількість допущених суб'єктом господарювання порушень вимог ліцензійних умов, виявлених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;
відсоток працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) протипожежного призначення) мінімальної кількості, передбаченої ліцензійними умовами, працевлаштованих працівників суб'єктом господарювання за основним місцем роботи;
відсоток обладнання, пристроїв, вимірювального обладнання та засобів вимірювальної техніки, призначених для надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, передбачених ліцензійними умовами, що належать суб'єкту господарювання на праві власності.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - високий;
від 21 до 40 балів - середній;
від 0 до 20 балів - незначний.
Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Кабмін постановою від 18.07.2018 N 710 вніс зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру.
Серед іншого змінами поліпшено правове регулювання у сфері ведення Державного земельного кадастру у частині запровадження удосконаленого механізму надання адміністративних послуг, зокрема щодо реєстрації заяви про здійснення державної реєстрації земельної ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в електронній формі із застосуванням веб-технологій, з використанням особистого електронного цифрового підпису. Так, фізичні та юридичні особи, які бажають зареєструвати земельну ділянку, отримують можливість подати відповідну заяву та необхідну документацію через розробника такої документації, тобто сертифікованого інженера-землевпорядника.
Постанова набирає чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Кабмін постановою від 05.09.2018 N 715 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій.
До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, належать:
вид об'єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що належить суб'єкту господарювання на праві власності, володіння, користування;
площа об'єкта;
максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або періодично перебувають на об'єкті;
умовна висота об'єкта (висота, яка визначається різницею позначок найнижчого рівня проїзду (установлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) і підлоги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на технічних поверхах розміщено лише інженерні обладнання та комунікації будинку);
наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися на об'єкті протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;
клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об'єкта;
кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, пов'язаних з експлуатацією або під час будівництва об'єкта та виявлених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду.
Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:
від 41 до 100 балів - високий;
від 21 до 40 балів - середній;
від 0 до 20 балів - незначний.
Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки здійснюються за діяльністю суб'єктів господарювання з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

Мінрегіон наказом від 14.08.2018 N 214 розширив Перелік об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються.
До зазначеного Переліку включено нове будівництво та реконструкцію об'єктів загальновійськового і спеціального призначення безпосередньо на території діючих військових частин (підрозділів), установ, організацій Збройних Сил України.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 31 серпня 2018 р. за N 989/32441 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Кабмін постановою від 05.09.2018 N 709 затвердив вимоги до уповноваженого банку ринку електричної енергії.
Уповноваженим банком ринку електричної енергії, який має право здійснювати обслуговування поточних рахунків із спеціальним режимом використання учасників ринку електричної енергії, є державний банк, що провадить свою діяльність згідно із законодавством про банки і банківську діяльність, зокрема нормативно-правовими актами Нацбанку, і повинен мати:
підрозділ з обслуговування поточних рахунків із спеціальним режимом використання учасників ринку електричної енергії;
розгалужену мережу відокремлених підрозділів;
внутрішньобанківську платіжну систему, яка забезпечує обслуговування рахунків з використанням системи дистанційного обслуговування;
досвід обслуговування та кредитування енергогенеруючих компаній, енергопостачальників, оптового постачальника електричної енергії.
Достовірність інформації про результати діяльності уповноваженого банку повинна бути підтверджена аудиторською перевіркою, проведеною аудиторською фірмою згідно з міжнародними стандартами.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Крім цього, з 1 липня 2019 року визнаються такими, що втратили чинність, постанови Кабміну згідно з переліком.

06.09.2018

Затверджено Перелік технічної документації на багатоквартирний будинок.
Мінрегіон наказом від 17.07.2018 N 176 затвердив Перелік технічної документації на багатоквартирний будинок.
Цей Перелік затверджено відповідно до п. 1 ч. 8 ст. 18 Закону "Про житлово-комунальні послуги", згідно з яким у разі припинення дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком управитель багатоквартирного будинку зобов'язаний не пізніше дня, що настає за днем припинення дії договору, передати новому управителю багатоквартирного будинку чи особі, уповноваженій співвласниками або об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку, наявну технічну документацію на такий будинок за переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
Так, до зазначеного Переліку увійшли:
технічний паспорт на багатоквартирний будинок;
паспорт об'єкта, складений за результатами обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва;
енергетичний сертифікат і звіт про обстеження інженерних систем;
проектна документація зі схемами влаштування внутрішньобудинкових систем;
документ, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;
технічна документація обладнання котелень;
технічна документація на ліфти;
план земельної ділянки;
акти приймання-передавання технічної документації на багатоквартирний будинок;
паспорти, гарантійні документи, акти випробування, повірки й опломбування та інші технічні документи на системи, мережі, встановлені прилади, устаткування та обладнання у багатоквартирному будинку.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 16 серпня 2018 р. за N 930/32382 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

З 1 грудня набуде чинності оновлений ДБН В. 2.6-33:201Х "Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування".
У державні будівельні норми впроваджуються європейські вимоги до проведення фасадної теплоізоляції будівель.
Відповідні норми містяться у новому ДБН В. 2.6-33:201Х "Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування".
Очікується, що такі нововведення дозволять економити до 15 % теплової енергії на ресурсах щорічно, а також підвищити термін експлуатації будівель.
Норми поширюються на проектування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією житлових, громадських і промислових будівель і споруд при новому будівництві, реконструкції і капітальному ремонті (термомодернизації) з урахуванням вимог Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд та ДБН В. 1.2-11-2008 "Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії".

Мін'юст прийняв у новій редакції Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань
У новій редакції Правил:
- чітко визначено, що засуджені не повинні підлягати жорстокому, нелюдському або такому, що принижує їх гідність, поводженню;
- розширено перелік послуг, якими можуть користуватися засуджені, зокрема: ремонт побутових текстильних виробів, електропобутової техніки та інших побутових приладів тощо;
- установлено, що засуджені мають право брати участь у трудовій діяльності;
- закріплено право на безпосереднє звернення до адміністрації установи виконання покарань з проханням внести подання щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання чи щодо заміни невідбутої частини покарання більш м'яким.
Окрім цього, із заборон виключено паління у дисциплінарних ізоляторах, карцерах, приміщеннях камерного типу та одиночних камерах; заборону перебування засуджених на спальних місцях у непередбачений для сну час; змінено окремі аспекти порядку листування.
Відповідно до міжнародних вимог перегляд кореспонденції, яку відправляють засуджені, здійснюється з письмового дозволу начальника установи виконання покарань на підставі рапорту (клопотання) працівника оперативного підрозділу установи з обов'язковим встановленням строку перегляду кореспонденції. Також при отриманні кореспонденції від засудженого, яку він адресує Уповноваженому ВР з прав людини та його представникам, Європейському суду з прав людини, суду, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій, прокурору, захиснику у кримінальному провадженні, який здійснює свої повноваження відповідно до статті 45 КПК України, адміністрація установи виконання покарань видає йому талон-підтвердження.
З урахуванням поведінки засудженого під час відбування покарання, наявності допущених порушень правил поведінки під час попередніх побачень, а також рекомендацій психолога короткострокові побачення можуть надаватися у відкритих умовах (без суцільного розмежувального скла та переговорного пристрою).
Також розширено права засуджених щодо надання телефонних розмов: у зв'язку з винятковими особистими обставинами (смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого, стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну шкоду засудженому або його сім'ї), за погодженням з адміністрацією установи виконання покарань, телефонна розмова може бути надана у будь-який час.
Відтепер засуджені до позбавлення волі, які мають заборгованість за виконавчими документами, зобов'язані працювати в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією колонії, до погашення такої заборгованості.
Серед інших нововведень:
- засудженим чоловікам дозволяється носити коротку бороду та вуса за умови, що вони відповідають вимогам гігієни;
- захищено право на приватність у зв'язку із використанням засобів відеонагляду;
- заборонено встановлювати відеокамери у камерах, в яких проводяться медичні обстеження засуджених, особистий обшук з роздяганням, жилих кімнатах тривалих побачень, а також у лазнях, роздягальнях, душових та туалетних кімнатах;
- введено поняття «кайданки» замість наручників та закріплено, що застосування кайданків більше ніж 2 години безперервного використання або без послаблення їх тиску заборонено;
- виключено із переліку спеціальних засобів пластиковий кийок типу «тонфа».

05.09.2018

Оприлюднено Стратегію монетарної політики Нацбанку
Рада Нацбанку рішенням від 13.07.2018 N 37-рд схвалила Стратегію монетарної політики Національного банку України, якою визначаються основні цілі, принципи та інструменти монетарної політики Нацбанку та напрями їх еволюції.
Схвалення Стратегії спрямовується на збереження послідовності під час проведення монетарної політики і незмінності її цілей та принципів. Це сприятиме посиленню передбачуваності та послідовності монетарної політики та стабілізації інфляційних очікувань. Водночас деталізація цілей та особливості застосування інструментарію монетарної політики, а також макроекономічний контекст її імплементації деталізуватимуться в щорічних Основних засадах грошово-кредитної політики.
Монетарна політика, базуючись на монетарному режимі інфляційного таргетування, проводитиметься згідно з такими основними принципами:
пріоритетність досягнення та підтримки цінової стабільності в державі;
перспективний характер прийняття рішень з монетарної політики, які мають спрямовуватися на приведення інфляції до цільових показників на середньостроковому горизонті політики;
застосування ключової (облікової) ставки як основного інструменту монетарної політики;
постійне удосконалення прогнозного інструментарію, що включає зокрема аналіз всіх доступних даних, використання прогнозних моделей та експертних суджень;
дотримання режиму плаваючого обмінного курсу;
інституційна, фінансова та операційна незалежність Нацбанку для належного виконання його функцій;
прозорість та підзвітність діяльності Нацбанку за допомогою сталої системи комунікацій із суспільством.

Морська адміністрація розпочала свою роботу.
Кабмін погодився з пропозицією Мінінфраструктури щодо можливості забезпечення здійснення Державною службою морського та річкового транспорту покладених на неї постановою Кабміну від 06.09.2017 N 1095 "Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України" повноважень та виконання функцій з реалізації державної політики у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості).
Відповідне рішення закріплено у розпорядженні Кабміну від 22.08.2018 N 621-р.

Набрали чинності оновлені ДБН щодо шкіл. У навчальних закладах буде підвищено безпеку та рівень комфорту З 1 вересня 2018 року набрали чинності оновлені державні будівельні норми щодо проектування шкільних навчальних закладів - ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти», затверджені наказом Мінрегіон від 25 квітня 2018 року № 106. Норми є обов'язковими та поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої та післядипломної освіти, а також навчальних комплексів.
Зокрема, в оновлених ДБН «Будинки і споруди. Заклади освіти» введено:
- обов'язкову енергомодернізацію будівель навчальних закладів;
- проектування класів з можливістю групового та індивідуального навчання та збільшення площі класу на 1 учня з 2 до 3 кв. м. Це створить можливість для відкритого простору в школах;
- обов'язкове облаштування інклюзивного простору для можливості навчання дітей з інвалідністю;
- обов'язкове влаштування дверей з вільним відчиненням зсередини - двері «Антипаніка». Це підвищить безпеку.
Завдяки новим нормам щодо енергоефективності температура в класах стане комфортною.
Оновлені ДБН було розроблено на заміну ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів».
У нових ДБН передбачено, що школи зроблять зручними для дітей з інвалідністю.

04.09.2018

Спрощено процедуру отримання дозволів на будівництво об'єктів відновлюваної енергетики. Вітрові електростанції відтепер відносяться до категорії СС1
Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлювальної енергетики)» - законопроект від 08.02.2018 №8015. Ним узгоджено процедури експертизи проектів будівництва та уточнено характеристики віднесення об'єктів до класів наслідків.
Спрощується отримання дозволів на будівництво об'єктів відновлюваної енергетики. Зокрема, знижується клас впливу таких об'єктів на навколишнє середовище.
Вітрові електростанції виключено із класу середніх наслідків СС2 та віднесено до класу СС1 - незначні наслідки. Разом з тим, необхідним залишається проведення екологічної експертизи
Відповідні зміни внесено до закону «Про регулювання містобудівної діяльності».

03.09.2018

Кабмін постановою від 29.08.2018 N 692 затвердив Порядок проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту державних (регіональних) цільових програм.
Державний фінансовий аудит державних (регіональних) цільових програм (далі - аудит) - вид державного фінансового аудиту, що спрямований на проведення аналізу і перевірки законності та ефективності розроблення і виконання державних (регіональних) цільових програм, управління і використання коштів державного та місцевого бюджетів під час їх виконання та оцінки досягнення очікуваних результатів виконання програм.
Аудит проводиться такими етапами:
1) планування та організація аудиту (попереднє дослідження діяльності об'єкта аудиту, розроблення плану, складення та затвердження програми аудиту).
Програму аудиту складає керівник аудиту та подає на затвердження керівникові органу Держаудитслужби або одному з його заступників. Керівник аудиту подає для ознайомлення програму аудиту об'єкту аудиту одним із способів, визначених у п. 16 Порядку;
2) проведення аудиторських процедур, формування і оформлення аудиторських доказів, підготовка аудиторських висновків, пропозицій та рекомендацій;
3) звітування за результатами аудиту та реалізація результатів проведення аудиту шляхом оформлення та узгодження з об'єктом аудиту проекту звіту про результати аудиту, підписання протоколу узгодження результатів аудиту, формування, підписання звіту та подання його об'єкту аудиту;
4) здійснення моніторингу виконання поданих за результатами аудиту пропозицій та рекомендацій і результатів їх впровадження.

Огляд законодавства за вересень 2018

Огляд законодавства за серпень 2018

Огляд законодавства за липень 2018

Огляд законодавства за червень 2018

Огляд законодавства за травень 2018

Огляд законодавства за квітень 2018

Огляд законодавства за березень 2018

Огляд законодавства за лютий 2018

Огляд законодавства за січень 2018