Информационно-справочная система ЗОДЧИЙ

       – это база нормативно-правовых документов в области строительства,

           созданная ООО"Информационно-маркетинговый центр" (г.Киев)

         в соответствии с приказами Минстройархитектуры Украины

               № 29 от 15.02.1994г. и № 43 от 09.03.1994г.

 

База строительных нормативных документов  ИСС "Зодчий" 

необходима для получения строительной лицензии и для повседневной работы.

ИСС "Зодчий" признана официальными органами лицензирования,

имеет силу печатных официальных изданий СНИП, ГОСТ, ДБН, ДСТУ, ВСН, ДНАОП

при этом намного доступнее по стоимости и удобнее в хранении и использовании.

 

Общий объем документов системы – свыше 7800 документов.

Все документы в последней редакции (с внесенными изменениями).

 

"Зодчий"  рекомендован  Госстроем  Украины (приказ Госстроя от 21-04-2003 г. № 45),

это очень существенно  при проверке Вашей организации органами лицензирования,

потому, что нормативные документы строительной отрасли относятся к компетенции Госстроя.

Только ИСС "Зодчий" имеет право на распространение строительных нормативных документов.

                                      

                          Стоимость программы 900 грн.

 

                      Стоимость обновления за месяц 50 грн.

 

             (доставка обновления почтой на CD-диске 1 раз в месяц)

 

        Установка программы на компьютер заказчика в г. Киев БЕСПЛАТНО.

 

               Доставка в любую точку Украины на CD-диске почтой.

 

                 По вопросам приобретения ИСС "ЗОДЧИЙ" звоните

                                 (044)331-63-18

                                 (050)330-54-00

                                 (068)201-77-62

                             

 

                              ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ.

Фильтр - "Введены в БД после 01.01.2010". [Документов - 915]  Все документы базы данных

 

1. 14.06.2010. Информация о результатах проведенной работы и реальных шагах Министерства регионального развития и строительства в течение 2 лет, направленных на упрощение разрешительных процедур

2. Житловий кодекс Української РСР

3. Методичні рекомендації з обґрунтування техніко-економічної доцільності застосування альтернативних джерел енергії на об'єктах житлового і громадського будівництва

4. ДБН 360-92**.      Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. (Див. наказ Мінбуду України від 23.08.2006 N282)

5. ДБН 360-92**       Зміна N2. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.

6. Щодо переліку чинних міждержавних стандартів (ГОСТ) на залізобетонні вироби, прийнятих до 1992 року, які підлягають скасуванню без заміни на відповідний національний стандарт або прийняттю як національні методом обкладинки

7. Пленарное заседание межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран-участниц СНГ (11 ноября 2010 года)

8. Програма створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки

9. Місцеві правила забудови м. Хмельницького

10. Правила забудови Кіровоградської області

11. Рекомендації щодо запровадження в Україні проектів будинків з мінімальним енергоспоживанням ("пасивних будинків") (за підсумками засідання "круглого столу" в Мінрегіонбуді 22 січня 2010 року)

12. Про питання забезпечення діяльності Комісії. Рішення Архітектурно-будівельної атестаційної комісії інженерів технічного нагляду від 23 вересня 2009 року N 1

13. ДСТУ Б А.1.1-91:2008. ССНБ. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм

14. ДСТУ Б А.1.1-92:2008. ССНБ. Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм

15. ДСТУ Б А.1.2-2:2009. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам

16. ДСТУ Б А.1.2-3:2009. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок розгляду та критерії аналізування документів під час призна

17. ДСТУ Б А.1.2-4:2009. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і спору. Реєстр декларацій відповідності, сертифікатів та бланки документів

18. ДСТУ Б А.1.2-5:2009. Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Вимоги до персоналу та порядок його сертифікації (атестації)

19. ДСТУ-Н Б А.1.2-6:2010. ССПБ. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Настанова з порядку проведення оцінки відповідності із застосування розрахункового методу підтвердження відпові

20. ДБН А.2.2-1-2003.  Зміна N1. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

21. ДСТУ Б А.2.2-7:2010. Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення

22. ДСТУ Б А.2.2-8:2010. Проектування. Розділ "Енергоефективність" у складі проектної документації об'єктів

23. ДСТУ Б А.2.4-1:2009. СПДБ. Умовні зображення і познаки трубопроводів та їх елементів. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/

24. ДСТУ Б А.2.4-2:2009. СПДБ. Умовні познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/

25. ДСТУ Б А.2.4-3:2009. СПДБ. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів

26. ДСТУ Б А.2.4-4:2009. СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації

27. ДСТУ Б А.2.4-5:2009. СПДБ. Загальні положення

28. ДСТУ Б А.2.4-6:2009. СПДБ. Правила виконання робочої документації генеральних планів

29. ДСТУ Б А.2.4-7:2009. СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

30. ДСТУ Б А.2.4-8:2009. СПДБ. Умовні графічні зображення і познаки елементів санітарно-технічних систем. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/

31. ДСТУ Б А.2.4-9:2009. СПДБ. Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання і трубопроводів

32. ДСТУ Б А.2.4-10:2009. СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

33. ДСТУ Б А.2.4-11:2009. СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів

34. ДСТУ Б А.2.4-12:2009. СПДБ. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень

35. ДСТУ Б А.2.4-13:2009. СПДБ. Умовні графічні зображення та умовні познаки в документації з інженерно-геологічних вишукувань

36. ДСТУ Б А.2.4-14:2005. СПДБ. Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання

37. ДСТУ Б А.2.4-18:2008. СПДБ. Електричне освітлення території промислових підприємств. Робочі креслення

38. ДСТУ Б А.2.4-19:2008. СПДБ. Зображення умовні графічні електрообладнання та проводок на планах. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/

39. ДСТУ Б А.2.4-20:2008. СПДБ. Правила обліку та зберігання оригіналів проектної документації

40. ДСТУ Б А.2.4-23:2008. СПДБ. Централізоване управління енергопостачанням. Умовні графічні зображення виду та умовні літерні позначення змісту інформації. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/

41. ДСТУ Б А.2.4-24:2008. СПДБ. Внутрішнє електричне освітлення. Робочі креслення

42. ДСТУ Б А.2.4-27:2008. СПДБ. Інтер'єри. Робочі креслення

43. ДСТУ Б А.2.4-28:2008. СПДБ. Мережі теплові (тепломеханічна частина). Робочі креслення

44. ДСТУ Б А.2.4-31:2008. СПДБ. Водопостачання і каналізація. Зовнішні мережі. Робочі креслення

45. ДСТУ Б А.2.4-32:2008. СПДБ. Водопровід і каналізація. Робочі креслення

46. ДСТУ Б А.2.4-35:2008. СПДБ. Нормоконтроль проектної документації

47. ДСТУ Б А.2.4-36:2008. СПДБ. Підіймально-транспортне устаткування. Умовні зображення. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/

48. ДСТУ Б А.2.4-37:2008. СПДБ. Позначення характеристик точності

49. ДСТУ Б А.2.4-38:2008. СПДБ. Зображення умовні графічні у схемах. Устаткування енергетичне. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/

50. ДСТУ Б А.2.4-39:2008. СПДБ. Креслення будівельні. Правила виконання креслень дерев'яних конструкцій

51. ДСТУ Б А.2.4-40:2009. СПДБ. Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Умовні графічні зображення на схемах та планах

52. ДСТУ Б А.2.4-41:2009. СПДБ. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря. Робочі креслення

53. ДСТУ Б А.2.4-42:2009. СПДБ. Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Робочі креслення

54. ДСТУ Б А.2.4-43:2009 (ГОСТ 21.502-2007, MOD). СПДБ. Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій

55. ДСТУ-Н Б А.3.1-6:2009. Управління, організація і технологія. Настанова з розроблення та поставлення на виробництво продукції будівельного призначення

56. ДСТУ-Н Б А.3.1-12:2009. Управління, організація і технологія. Настанова з організації державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду за виробництвом будівельних матеріалів і виробів державною архітектурно-будівельною інспекцією та її терито

57. ДСТУ Б А.3.1-13:2010. Управління, організація і технологія. Номенклатура показників якості будівельної продукції. Основні положення

58. ДСТУ Б А.3.2-3:2009. ССБП. Роботи з приготування цементобетонних сумішей. Вимоги безпеки

59. ДСТУ Б А.3.2-4:2009. ССБП. Роботи з приготування асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки

60. ДСТУ Б А.3.2-5:2009. ССБП. Роботи з приготування органічних в'яжучих матеріалів з добавками. Вимоги безпеки

61. ДСТУ Б А.3.2-6:2009. ССБП. Роботи з теплової ізоляції обладнання і трубопроводів. Вимоги безпеки

62. ДСТУ Б А.3.2-7:2009. ССБП. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки

63. ДСТУ Б А.3.2-8:2009. ССБП. Ремонт міських доріг і тротуарів. Вимоги безпеки

64. ДСТУ Б А.3.2-9:2009. ССБП. Ремонт міських мостів, шляхопроводів і тунелів. Вимоги безпеки

65. ДСТУ Б А.3.2-10:2009. ССБП. Роботи антикорозійні. Вимоги безпеки

66. ДСТУ Б А.3.2-11:2009. ССБП. Роботи покрівельні та гідроізоляційні. Вимоги безпеки

67. ДСТУ Б А.3.2-12:2009. ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

68. ДБН Б.1-3-97. Зміна N1.СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів

69. N 169  від 23.11.2009. Про затвердження Регламенту роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльн..(із змін. внес. наказом від 16.12.2009 N 180)/ див. зміни - наказ Держархбудінспекції від 12.11.10 N165/

70. N 177  від 14.12.2009. Про внесення змін до наказу Держархбудінспекції від 27.11.2009 N 170 "Про затвердження Тимчасового Регламенту організації роботи Інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, м

71. N 22    від 09.02.2010. Про дотримання законодавства при видачі документів дозвільного характеру

72. N 39    від 22.03.2010. Про затвердження форми повідомлення про початок виконання будівельних робіт (втр. чин. - наказ Держархбудінспекції від 02.09.2010 N139)

73. N 49    від 13.04.2010. Про затвердження Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників та заступників керівників територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції

74. N 57    від 19.05.2010. Про внесення змін до Регламенту роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

75. N 139  від 02.09.2010. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції від 22.03.2010 N 39

76. ДСТУ Б В.1.1-23:2009 (EN 1365-6:2004, MOD). Захист від пожежі. Сходи. Метод випробування на вогнестійкість

77. ДСТУ Б В.1.1-26:2010 (EN 1365-5:2004, MOD). Захист від пожежі. Балкони та проходи. Метод випробування на вогнестійкість

78. ДБН В.1.2-15:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи

79. ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009. СТГП. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

80. ДБН В.1.3-2:2010. СТГП. Геодезичні роботи у будівництві

81. ДСТУ Б В.2.1-11:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення властивостей набухання та усадки

82. ДСТУ Б В.2.1-12:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності

83. ДСТУ Б В.2.1-13:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення ступеня морозної здимальності

84. ДСТУ Б В.2.1-14:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод польового вимірювання температури

85. ДСТУ Б В.2.1-15:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польового визначення глибини сезонного відтавання

86. ДСТУ Б В.2.1-16:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення вмісту органічних речовин

87. ДСТУ Б В.2.1-17:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей

88. ДСТУ Б В.2.1-18:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод вимірювання теплопровідності мерзлих ґрунтів

89. ДСТУ Б В.2.1-19:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу

90. ДСТУ Б В.2.1-20:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод польового визначення питомих дотичних сил морозного здимання

91. ДСТУ Б В.2.1-21:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Визначення щільності ґрунтів методом заміщення об'єму

92. ДСТУ Б В.2.1-22:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення властивостей просідання

93. ДСТУ Б В.2.1-23:2009. Основи те підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації

94. ДСТУ Б В.2.1-24:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань проникності

95. ДСТУ Б В.2.1-25:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи вимірювання глибини сезонного промерзання

96. ДСТУ Б В.2.1-26:2009. Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи радіоізотопного вимірювання щільності та вологості

97. ВБН В.2.3-218-544:2008. Споруди транспорту. Матеріали геосинтетичні в дорожньому будівництві

98. ДБН В.2.2-9-2009. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

99. ДБН В.2.2-13-2003. Зміна N 1. Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

100. ДСТУ Б В.2.2-22:2008. Будинки і споруди. Будівлі мобільні (інвентарні). Загальні технічні умови

101. ДБН В.2.2-25:2009. Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)

102. ДБН В.2.3-4:2007. Зміна 1. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування Частина II. Будівництво

103. ДБН В.2.3-6:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування

104. ДБН В.2.3-22:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування

105. ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009. Споруди транспорту. Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів

106. ДСТУ Б В.2.3-24:2009. Споруди транспорту. Труби дорожні. Обстеження та оцінювання технічного стану

107. ДСТУ Б В.2.3-25:2009. Споруди транспорту. Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови

108. ДБН В.2.4-3:2010. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки. Гідротехнічні споруди. Основні положення

109. ДБН В.2.4-4:2010. Проектування. Полігони зі знешкодження та захоронення токсичних відходів. Основні положення проектування

110. ДБН В.2.5-20-2001. Зміна N 1. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання (См. измен. -  приказ  Минрегионстроя Украины от 29.12.09 N697)

111. ДБН В.2.5-23:2010. Инженерное оснащение зданий и сооружений. Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения

112. ДБН В.2.5-23:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

113. ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб

114. ДБН В.2.5-41:2009. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопроводи з поліетиленових труб. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

115. ДСТУ-Н Б В.2.5-42:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем газопостачання з використанням мідних безшовних круглих труб

116. ДСТУ-Н Б В.2.5-43:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з улаштування систем сонячного теплопостачання в будинках житлового і громадського призначення

117. ДСТУ Б В.2.5-44:2010 (EN 15450:2007, MOD). Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування систем опалення будівель з тепловими насосами

118. ДСТУ-Н Б В.2.5-45:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем холодного та гарячого водопостачання, опалення й охолодження з використанням мідних безшовних круглих труб

119. ДСТУ Б В.2.6-2:2009. Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

120. ДСТУ Б В.2.6-3-95 (ГОСТ 22233-93). Зміна N 1. Конструкції будинків і споруд. Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

121. ДСТУ Б В.2.6-9:2008. Конструкції будинків і споруд. Профілі сталеві листові гнуті з трапецієподібними гофрами для будівництва. Технічні умови

122. ДСТУ Б В.2.6-15-99. Зміна N2. Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови

123. ДСТУ Б В.2.6-21:2008. Конструкції будинків і споруд. Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць. Технічні умови

124. ДСТУ Б В.2.6-41:2008. Конструкції будинків і споруд. Панелі з автоклавних ніздрюватих бетонів для зовнішніх стін будівель. Технічні вимоги

125. ДСТУ Б В.2.6-42:2008. Конструкції будинків і споруд. Панелі віконні сталеві з гарячекатаних та гнутих профілів для виробничих приміщень. Технічні умови

126. ДСТУ Б В.2.6-43:2008. Конструкції будинків і споруд. Стояки залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних мереж електропередачі. Технічні умови

127. ДСТУ Б В.2.6-44:2008. Конструкції будинків і споруд. Профілі холодногнуті з алюмінію та алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Технічні умови

128. ДСТУ Б В.2.6-45:2008. Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері балконні, вітрини і вітражі з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови.

129. ДСТУ Б В.2.6-46:2008. Конструкції будинків і споруд. Вікна сталеві. Загальні технічні умови

130. ДСТУ Б В.2.6-47:2008. Конструкції будинків і споруд. Вікна та балконні двері деревоалюмінієві. Загальні технічні умови

131. ДСТУ Б В.2.6-48:2008. Конструкції будинків і споруд. Двері з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови

132. ДСТУ Б В.2.6-49:2008. Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови.

133. ДСТУ Б В.2.6-50:2008. Конструкції будинків і споруд. Колони сталеві ступінчаті для будівель з мостовими електричними кранами вантажопідйомністю до 50 т. Технічні умови

134. ДСТУ Б В.2.6-51:2008. Конструкції будинків і споруд. Ферми кроквяні сталеві із парних кутників. Технічні умови

135. ДСТУ Б В.2.6-52:2008. Конструкції будинків і споруд. Сходи маршеві, площадки та огорожі сталеві. Технічні умови

136. ДСТУ Б В.2-6-53:2008. Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель і споруд. Технічні умови

137. ДСТУ Б В.2.6-54:2008. Конструкції будинків і споруд. Ригелі залізобетонні для багатоповерхових будівель. Технічні умови

138. ДСТУ Б В.2.6-55:2008. Конструкції будинків і споруд. Перемички залізобетонні для будинків із цегляними стінами. Технічні умови

139. ДСТУ Б В.2.6-56:2008. Конструкції будинків і споруд. Східці залізобетонні та бетонні. Технічні умови

140. ДСТУ Б В.2.6-57:2008. Конструкції будинків і споруд. Шпали залізобетонні попередньо напружені для залізниць колії 1520 мм. Технічні умови

141. ДСТУ Б В.2.6-58:2008. Конструкції будинків і споруд. Плити залізобетонні суцільні для перекриттів житлових і громадських будівель. Технічні умови

142. ДСТУ Б В.2.6-59:2008. Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні ребристі заввишки 300 мм для будівель і споруд. Технічні умови

143. ДСТУ Б В.2.6-60:2008. Конструкції будинків і споруд. Колони залізобетонні для багатоповерхових будівель. Технічні умови

144. ДСТУ Б В.2.6-61:2008. Конструкції будинків і споруд. Шпали залізобетонні попередньо напружені для трамвайних шляхів широкої колії. Технічні умови

145. ДСТУ Б В.2.6-62:2008. Конструкції будинків і споруд. Марші та сходові площадки залізобетонні. Технічні умови

146. ДСТУ Б В.2.6-63:2008. Конструкції будинків і споруд. Колони залізобетонні для одноповерхових будівель підприємств. Технічні умови

147. ДСТУ Б В.2.6-64:2008. Конструкції будинків і споруд. Панелі стінові зовнішні бетонні і залізобетонні для житлових і громадських будинків. Технічні умови

148. ДСТУ Б В.2.6-65:2008. Конструкції будинків і споруд. Палі залізобетонні. Технічні умови

149. ДСТУ Б В.2.6-66:2008. Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні для житлових і промислових будівель. Технічні умови

150. ДСТУ Б В.2.6-67:2008. Конструкції будинків і споруд. Балки кроквяні і підкроквяні залізобетонні. Технічні умови

151. ДСТУ Б В.2.6-68:2008. Конструкції будинків і споруд.Опори залізобетонні високовольтно-сигнальних ліній автоблокування залізниць. Технічні умови

152. ДСТУ Б В.2.6-69:2008. Конструкції будинків і споруд. Плити балконів і лоджій залізобетонні. Технічні умови

153. ДСТУ Б В.2.6-70:2008. Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві з утеплювачем із пінопласту. Технічні умови.

154. ДСТУ Б В.2.6-71:2008. Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві тришарові стінові з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови

155. ДСТУ Б В.2.6-74:2008. Конструкції будинків і споруд. Ферми сталеві кроквяні з гнутозварних профілів прямокутного перерізу. Технічні умови

156. ДСТУ Б В.2.6-75:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови

157. ДСТУ Б В.2.6-76:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції сталеві шляхів підвісного транспорту. Технічні умови

158. ДСТУ-Н Б В.2.6-78:2009. Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування та виготовлення сталефібробетонних конструкцій

159. ДСТУ Б В.2.6-79:2009. Конструкції будинків і споруд. Шви з'єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови

160. ДСТУ Б В.2.6-80:2009. Конструкції будинків і споруд. Естакади одноярусні під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри

161. ДСТУ Б В.2.6-81:2009. Конструкції будинків і споруд. Естакади двоярусні під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри

162. ДСТУ Б В.2.6-82:2009. Конструкції будинків і споруд. Опори окремо розташовані під технологічні трубопроводи. Типи та основні параметри

163. ДСТУ-Н Б В.2.6-83:2009. Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій

164. ДСТУ Б В.2.6-84:2009. Конструкції будинків і споруд. Панелі стінові тришарові залізобетонні з утеплювачем. Загальні технічні умови

165. ДСТУ Б В.2.6-85:2009. Конструкції будинків і споруд. Звукоізоляція огороджувальних конструкцій. Методи оцінювання

166. ДСТУ Б В.2.6-86:2009. Конструкції будинків і споруд. Звукоізоляція огороджувальних конструкцій. Методи вимірювання

167. ДСТУ-Н Б В.2.6-87:2009. Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування конструкцій будинків із застосуванням сталевих тонкостінних профілів

168. ДСТУ-Н Б В.2.6-88:2009. Конструкції будинків і споруд.  Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. настанова про технічну апробацію, технічний контроль та моніторинг. Технічні умови

169. ДСТУ Б В.2.6-89:2009. Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні балконні. Методи механічних випробувань

170. ДСТУ Б В.2.6-90:2009. Конструкції будинків і споруд. Вікна, двері та ворота дерев'яні. Номенклатура показників

171. ДСТУ Б В.2.6-91:2009. Конструкції будинків і споруд. Конструкції дерев'яні клеєні. Номенклатура показників

172. ДСТУ Б В.2.6-92:2009. Конструкції будинків і споруд. Конструкції сталеві. Номенклатура показників

173. ДСТУ Б В.2.6-93:2009. Конструкції будинків і споруд. Конструкції та вироби бетонні і залізобетонні. Номенклатура показників

174. ДСТУ Б В.2.6-94:2009. Конструкції будинків і споруд. Конструкції та вироби будівельні з алюмінієвих сплавів. Номенклатура показників

175. ДСТУ Б В.2.6-95:2009. Конструкції будинків і споруд. Покрівлі. Номенклатура показників

176. ДСТУ Б В.2.6-96:2009. Конструкції будинків і споруд. Прилади для вікон і дверей. Номенклатура показників

177. ДСТУ Б В.2.6-97:2009. Конструкції будинків і споруд. Конструкції і вироби бетонні та залізобетонні збірні. Умовні позначення (марки)

178. ДСТУ Б В.2.6-99:2009 (EN 14351-1:2006, NEQ). Конструкції будинків і споруд. Блоки дверні дерев'яні. Загальні технічні умови

179. ДСТУ Б В.2.6-100:2010. Конструкції будинків і споруд. Методи визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій

180. ДСТУ Б В.2.6-101:2010. Конструкції будинків і споруд. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій

181. ДСТУ Б В.2.6-72:2008. Конструкції будинків і споруд. Панелі сталеві двошарові покриттів будівель з утеплювачем із пінополіуретану. Технічні умови

182. ДСТУ Б В.2.6-73:2008. Конструкції будинків і споруд. Балки підкранові сталеві для мостових електричних кранів загального призначення вантажопідйомністю до 50 т. Технічні умови

183. ДСТУ Б В.2.7-7:2008 (EN 771-3:2003, NEQ). Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови

184. ДСТУ Б В.2.7-36:2008. Будівельні матеріали. Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови

185. ДСТУ Б В.2.7-45:2010. Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови

186. ДСТУ Б В.2.7-53-96 (ГОСТ 30340-95). Національна зміна N 1. Будівельні матеріали. листи азбестоцементні хвилясті. Технічні умови

187. ДСТУ Б В.2.7-61:2008 (EN 771-1:2003, NEQ). Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові та лицьові. Технічні умови

188. ДСТУ Б В.2.7-61:2008. Зміна N 1.Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові та лицьові. Технічні умови (ЕN 771-1:2003, NEQ)

189. ДСТУ Б В.2.7-80:2008. Будівельні матеріали. Цегла та камені силікатні. Технічні умови

190. ДСТУ Б В.2.7-107:2008. Будівельні матеріали. Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови

191. ДСТУ Б В.2.7-119-2003. Зміна N1. Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

192. ДСТУ Б В.2.7-122:2009 (ЕN 572:2004, NЕQ). Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови

193. ДСТУ Б В.2.7-130:2007. Зміна N1. Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

194. ДСТУ Б В.2.7-170:2008. Зміна N1. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

195. ДСТУ Б В.2.7-171:2008 (EN 934-2:2001, NEQ). Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови

196. ДСТУ Б В.2.7-172:2008 (EN 480-10:1996, NEQ). Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення вмісту водорозчинного хлориду

197. ДСТУ Б В.2.7-173:2008 (EN 480-12:1997, NEQ). Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань. Визначення вмісту лугу в добавках

198. ДСТУ Б В.2.7-174:2008 (EN 480-6:1996, NEQ). Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Методи випробувань.  Аналіз методом інфрачервоної спектроскопії

199. ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008. Будівельні матеріали. Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах

200. ДСТУ Б В.2.7-176:2008 (EN 206-1:2000, NEQ). Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови

201. ДСТУ Б В.2.7-182:2009. Будівельні матеріали. Методи визначення терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних умовах

202. ДСТУ Б В.2.7-183:2009. Будівельні матеріали. Матеріали та вироби будівельні звукопоглинальні і звукоізоляційні. Класифікація й загальні технічні вимоги

203. ДСТУ Б В.2.7-184:2009. Будівельні матеріали. Матеріали звукоізоляційні і звукопоглинальні. Методи випробувань

204. ДСТУ Б В.2.7-185:2009. Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму

205. ДСТУ Б В.2.7-186:2009. Будівельні матеріали. Цементи. Метод визначення водовідділення

206. ДСТУ Б В.2.7-187:2009. Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення міцності на згин і стиск

207. ДСТУ Б В.2.7-188:2009. Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення тонкості помелу

208. ДСТУ Б В.2.7-189:2009. Будівельні матеріали. Пісок стандартний для випробувань цементів. Технічні умови

209. ДСТУ Б В.2.7-190:2009. Будівельні матеріали. Вироби волокнистоцементні. Номенклатура показників

210. ДСТУ Б В.2.7-191:2009. Будівельні матеріали. Вироби паркетні. Номенклатура показників

211. ДСТУ Б В.2.7-192:2009. Будівельні матеріали. Матеріали будівельні нерудні і заповнювачі для бетону пористі. Номенклатура показників

212. ДСТУ Б В.2.7-193:2009. Будівельні матеріали. Матеріали в'яжучі: гіпс, вапно і композиції на їх основі. Номенклатура показників

213. ДСТУ Б В.2.7-194:2009. Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні будівельні. Номенклатура показників

214. ДСТУ Б В.2.7-195:2009. Будівельні матеріали. Матеріали і вироби теплоізоляційні. Номенклатура показників

215. ДСТУ Б В.2.7-196:2009. Будівельні матеріали. Матеріали клеючі полімерні для оздоблення та облицювання. Номенклатура показників

216. ДСТУ Б В.2.7-197:2009. Будівельні матеріали. Матеріали облицювальні із природного каменю та блоки для їх виготовлення. Номенклатура показників

217. ДСТУ Б В.2.7-198:2009. Будівельні матеріали. Матеріали оздоблювальні та вироби облицювальні полімерні. Номенклатура показників

218. ДСТУ Б В.2.7-199:2009. Будівельні матеріали. Плити деревно-волокнисті. Номенклатура показників

219. ДСТУ Б В.2.7-200:2009. Будівельні матеріали. Скло та вироби будівельного призначення зі скла. Номенклатура показників

220. ДСТУ Б В.2.7-201:2009. Будівельні матеріали. Труби чавунні та пластмасові каналізаційні, фасонні частини до них та муфти чавунні для азбестоцементних напірних труб. Номенклатура показників

221. ДСТУ Б В.2.7-202:2009. Будівельні матеріали. Цементи та матеріали цементного виробництва. Методи хімічного аналізу

222. ДСТУ Б В.2.7-203:2009. Будівельні матеріали. Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт. Технічні умови

223. ДСТУ Б В.2.7-204:2009. Будівельні матеріали. Щебінь із природного каменю для баластного шару залізничної колії. Технічні умови

224. ДСТУ Б В.2.7-205:2009. Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови

225. ДСТУ Б В.2.7-206:2009. Будівельні матеріали. Сировина для виробництва піску, гравію та щебеню із гравію для будівельних робіт. Технічні умови

226. ДСТУ Б В.2.7-207:2009. Будівельні матеріали. Матеріали щебеневі, гравійні та піщані, оброблені неорганічними в'яжучими. Технічні умови

227. ДСТУ Б В.2.7-208:2009. Будівельні матеріали. Баласт гравійний та гравійно-піщаний для залізничної колії. Технічні умови

228. ДСТУ Б В.2.7-209:2009. Будівельні матеріали. Щебінь з доменного шлаку для виробництва мінеральної вати. Технічні умови

229. ДСТУ Б В.2.7-210:2009. Будівельні матеріали. Матеріали з відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

230. ДСТУ Б В.2.7-211:2009. Будівельні матеріали. Суміші золошлакові теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови

231. ДСТУ Б В.2.7-212:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення стираності

232. ДСТУ Б В.2.7-213:2009. Будівельні матеріали. Бетони хімічно стійкі. Методи випробувань

233. ДСТУ Б В.2.7-214:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

234. ДСТУ Б В.2.7-215:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу

235. ДСТУ Б В.2.7-216:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення деформацій усадки та повзучості

236. ДСТУ Б В.2.7-217:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення призмовоі міцності, модуля пружності і коефіцієнта Пуассона

237. ДСТУ Б В.2.7-218:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи випробування на витривалість

238. ДСТУ Б В.2.7-219:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Метод прискореного визначення міцності на стиск

239. ДСТУ Б В.2.7-220:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю

240. ДСТУ Б В.2.7-221:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація і загальні технічні вимоги

241. ДСТУ Б В.2.7-222:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Радіоізотопний метод визначення середньої густини

242. ДСТУ Б В.2.7-223:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за зразками, відібраними з конструкцій

243. ДСТУ Б В.2.7-224:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності

244. ДСТУ Б В.2.7-225:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Метод визначення тепловиділення при твердненні

245. ДСТУ Б В.2.7-226:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності

246. ДСТУ Б В.2.7-227:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення характеристик тріщиностійкості (в'язкості руйнування) при статичному навантаженні

247. ДСТУ Б В.2.7-229:2010 (EN 1926:2006, MOD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення міцності при стиску

248. ДСТУ Б В.2.7-230:2010 (EN 12407:2007, MOD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Петрографічний аналіз

249. ДСТУ Б В.2.7-231:2010 (EN 1936:2006, MOD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. визначення дійсної густини, об'ємної щільності, загальної та відкритої пористості

250. ДСТУ Б В.2.7-232:2010. Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань

251. ДСТУ Б В.2.8-15:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Валики малярні. Технічні умови

252. ДСТУ Б В.2.8-16:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Ломи сталеві будівельні. Технічні умови

253. ДСТУ Б В.2.8-17:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Ковші для оздоблювальних робіт. Технічні умови

254. ДСТУ Б В.2.8-18:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Виски сталеві будівельні. Технічні умови

255. ДСТУ Б В.2.8-19:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Рівні будівельні. Технічні умови

256. ДСТУ Б В.2.8-20:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Кельми, лопатки та відрізовки. Технічні умови

257. ДСТУ Б В.2.8-21:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Гладилки сталеві будівельні. Технічні умови

258. ДСТУ Б В.2.8-22:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Шпателі. Технічні умови

259. ДСТУ Б В.2.8-23:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Молотки сталеві будівельні. Технічні умови

260. ДСТУ Б В.2.8-24:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Рустовки сталеві. Технічні умови

261. ДСТУ Б В.2.8-25:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Кліщі будівельні. Технічні умови

262. ДСТУ Б В.2.8-26:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Різка для різання керамічних плиток. Технічні умови

263. ДСТУ Б В.2.8-27:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Соколи для штукатурних робіт. Технічні умови

264. ДСТУ Б В.2.8-28:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Правила, терки та напівтерки. Технічні умови

265. ДСТУ Б В.2.8-29:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Щітки малярні. Технічні умови

266. ДСТУ Б В.2.8-30:2009. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Форми для виготовлення залізобетонних виробів. Номенклатура показників

267. N 165  від 12.11.2010. Про внесення змін до Регламенту роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

268. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

269. ДСТУ 1.7:2001 (ISO/IEC Guide 21:1999, NEQ). Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів

270. ГОСТ 9.104-79*. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

271. ДСТУ-Н Б Г.1-11:2009. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення

272. ДСТУ prEN 13155-2001 (prEN 13155:1998, IDT). Вантажопідіймальні крани. Пристрої вантажозахоплювальні знімні. Вимоги безпеки

273. ДСТУ Б Д.2.2-10:2009. (Збірник 29). Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Тунелі та метрополітени. Обслуговуючі процеси

274. ДСТУ EN 54-5:2003 (EN 54-5:2000, IDT). Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові

275. ДСТУ EN 81-1: 2003 (EN 81-1: 1998, IDT). Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні

276. Каталог нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 1 січня 2010 року за класифікацією Мінрегіонбуду)

277. Класифікатор професій ДК 003:2010 (На зміну ДК 003:2005)

278. (Зміна N 5) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміна N 5 до розділу 1. Керівники, професіонали, фахівці

279. (Зміна N 10) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміна N 10 до розділу 4. Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг

280. ДСТУ 2155-93. Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню

281. ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006) (EN 10060:2003, NEQ). Прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий. Сортамент

282. 28.10.2009. Про затвердження Правил приєднання вітроелектростанцій до електричних мереж

283. 19.03.2010. Про затвердження та надання чинності Змінам до нормативного документа ГКД 34.08.601-2003 "Порядок визначення вартості ремонту основного і допоміжного енергетичного обладнання, передавальних пристроїв і споруд"

284. 25.06.2010. Ліцензіатам НКРЕ з розподілу природного газу. Для врахування в роботі

285. 14.09.2000. Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва

286. 06.09.2005. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

287. 07.07.2010. Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо провадження господарської діяльності на підставі подання декларації"

288. 01.12.2005. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності

289. 01.12.2006. Про житловий фонд соціального призначення

290. 05.04.2007. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (Див. Закон України від 29.06.2010 N2367-VI)

291. 01.06.2010. Про здійснення державних закупівель

292. 29.06.2010. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла (N 2367-VI)

293. 21.10.2010. Про внесення змін до статті 27-1 Закону України "Про планування і забудову територій" щодо будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного та оздоровчого призначення

294. ДСТУ ISO 4190-6-2001. Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір

295. Рішення колегії N 1  від 24.06.2010. Про внесення змін до Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування"

296. Рішення колегії N 2  від 24.06.2010. Науково-технічний супровід об'єктів будівництва - метод забезпечення безпеки будівель та споруд

297. Рішення колегії N 3  від 24.06.2010. Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 N1035 "Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних...

298. 20.08.2005. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

299. 09.10.2006. Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти (N 1404)

300. 14.05.2008. Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогіч... (Див. Постанову КМ від 16.06.2010 N437)

301. 06.08.2008. Про затвердження Порядку залучення інвесторів для будівництва та/або реконструкції об'єктів у рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

302. 17.10.2008. Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти

303. 21.05.2009. Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

304. 21.05.2009. Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року  (Див. зміни - Постанова КМУ від 27.10.10 N 975)

305. 26.08.2009. Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності (N 982)

306. 07.10.2009. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 56

307. 29.12.2009. Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі і внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

308. 29.12.2009. Про затвердження Порядку внесення плати за видачу сертифіката відповідності та її розміру і доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702

309. 27.01.2010. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання документів дозвільного характеру в сфері будівництва

310. 27.01.2010. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (N160)

311. 24.02.2010. Об утверждении перечня центральных органов исполнительной власти, к полномочиям которых относится вопрос нормирования в строительстве

312. 19.05.2010. Некоторые вопросы учета среднемесячной заработной платы в стоимости строительства Национального спортивного комплекса "Олимпийский", стадиона в г.Львове и аэропортов принимающих городов

313. 19.05.2010. О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 г. N 1764 и от 9 октября 2006 г. N 1404

314. 09.06.2010. Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення житлом громадян, в тому числі військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які відповідно до законодавства маю

315. 16.06.2010. Про порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників

316. 23.06.2010. Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм

317. 30.06.2010. Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність

318. 14.07.2010. Про затвердження Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві

319. 14.07.2010. Про схвалення Концепції реалізації державної політики з нормативного забезпечення будівництва в Україні на період до 2015 року

320. 28.07.2010. Про внесення змін до переліку будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл (постанова N 665)

321. 12.10.2010. Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики з нормативного забезпечення будівництва в Україні на період до 2015 року

322. 12.10.2010. Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин та устаткування

323. 20.10.2010. Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 629 і від 22 липня 2009 р. N 805

324. 27.10.2010. Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. N 502

325. 29.12.2010. Про внесення змін до пункту 11 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

326. 08.04.93. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення (Див. Закон України від 29.06.2010 N2367-VI)

327. Рішення колегії від 04 березня 2010 р.  N  10. Про підсумки роботи Міністерства регіонального розвитку та будівництва України у 2009 році та основні завдання на 2010 рік

328. Рішення колегії від 25 листопада 2010 р.  N   9. Про впровадження нової редакції Ліцензійних умов "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури", затверджен...

329. 25.12.2009. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій ... від 01.09.2004 N 99/33

330. 14.04.2010. Про   ліцензування   певних видів господарської діяльності

331. 23.04.2010. Щодо надання конкретних пропозицій та зауважень до проекту Закону України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

332. Рішення КМР N 1274/4712 від 15.07.2010. "Про затвердження Програми розвитку соціального житла у місті Києві на 2010 - 2015 роки"

333. 03.11.2010. Про надання дозволів на виконання будівельних робіт на об'єктах культурної спадщини

334. 16.11.2009. Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду (контролю) Держжитлокомунінспекцією та її територіальними органами

335. 01.20.2010. Про затвердження СОУ ЖКГ "Захист від небезпечних геологічних процесів. Дренажі променеві для захисту від підтоплення територій та споруд"

336. 12.05.2010. Про затвердження форм висновків про технічний стан будинку (будівлі)

337. 12/8-1323  від  19.12.2008 "Щодо внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)"

338. 12/12-541  від  21.05.2009. "Про пайову участь забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів"

339. 15/13-711  від  17.09.2009. "Про можливе здійснення суб'єктом господарювання функцій генерального підрядника до закінчення дії ліцензій, отриманих до 01.01.2008 року"

340. 12/19-1-8/5-1173 від 15.12.2009. "Про реалізацію Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва"

341. 12/19-2-15/14-5480 від 16.12.2009 "Про спрощення дозвільних процедур у будівництві"

342. 12/19-2-8/1-5999 від 25.12.2009 "Щодо Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури"

343. 12/19-2-9-20-550 від 22.01.2010. "Про індекси зміни вартості станом на 1 січня 2010 року"

344. 12/19-2-11-17-665 від 25.01.2010. "Лист-роз'яснення"

345. 22-17-593 від 05.02.2010  "Щодо застосування норм під час реалізації порядків надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"

346. 12/19-2-8-14-1375 від 11.02.2010 "Про регіональні програми будівництва (придбання) доступного житла "

347. 12/19-2-9-10-1777 від 22.02.2010 "Про індексацію балансової вартості об'єктів житлового фонду станом на 1 січня 2010 року"

348. 12/19-2-8-14-2348 від 09.03.2010 "Про деякі питання атестації інженерів технічного нагляду"

349. 12/19-2-9-21-2368 від 09.03.2010 "Про застосування типових форм первинних облікових документів у будівництві"

350. 12/19-2-12-13-2332 від 09.03.2010 "Про проведення конкурсу на кращу будівельну та проектну організацію, підприємство будівельних матеріалів та будіндустрії на території Україн"

351. 12/19-3-9-14-295 від 16.03.2010. "Щодо застосування типових форм первинних облікових документів у будівництві"

352. 12/19-2-12-12-3193 від 30.03.2010. "Щодо затвердження Зміни N 5 до розділу 1 "Керівники, професіонали, фахівці" та Зміни N 10 до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" Випуску 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні

353. 12/19-2-22-30-3409 від 01.04.2010. "Про необхідність скасування постанови Кабінету Міністрів України"

354. 2/12-20/4228 від  20.04.2010. "Про індекси зміни вартості станом на 1 квітня 2010 року" (Див.  лист Мінрегіонбуду від 21.05.10 N 2/12-20/5744)

355. 2/12-20/4993  від 06.05.2010. "Щодо застосування типових форм первинних облікових документів у будівництві"

356. 2/12-20/5744 від  21.05.2010. "Про індекси зміни вартості станом на 1 квітня 2010 року"

357. 2/12-20/5742 від  21.05.2010. З метою стабілізації будівельної галузі та розвитку житлового будівництва, достовірного визначення вартості спорудження житла

358. 2/12-21/10359 від 11.07.2010. "Щодо правильності врахування в актах приймання виконаних будівельних робіт (типова форма N КБ-2в)"

359. 2/12-20/10267 від 13.07.2010. "Щодо індикативних (поточних) цін на основні будівельні матеріали"

360. 2/12-20/10410 від 15.07.2010. "Про індекси зміни вартості станом на 1 липня 2010 року"

361. 2/26-12/11635 від 05.08.2010. "Залучення субпідрядних організацій"

362. 13-24/468 від  30.08.2010. "Щодо проектування та будівництва автомийки в підземному паркінгу житлових будинків"

363. 2/14-13/14062 від 30.09.2010 "Щодо змін до кваліфікаційних характеристик професій працівників"

364. 21-10/660/0/6-10 від 20.10.2010. "Про індекси зміни вартості станом на 1 жовтня 2010 року"

365. 16-14/667/0/6-10  від 20.10.2010. "Щодо порушення строків будівництва об'єкта нерухомості"

366. 12.10.2009. Про затвердження Нормативів забезпеченості місцями в закладах ресторанного господарства та Порядку застосування нормативів забезпеченості місцями в закладах ресторанного господарства та Порядку застосування нормативів забезпеченості ...

367. 22.06.2010. Інструкція щодо заповнення Форми проектної пропозиції

368. 22.06.2010. Про затвердження Форми проектної пропозиції, Інструкції щодо заповнення Форми проектної пропозиції, Форми бізнес-плану інвестиційного проекту та Порядку проведення експертної оцінки проектної пропозиції

369. 22.09.2009. Про затвердження Інструкції про порядок здійснення державного пожежного нагляду на об'єктах Міністерства оборони України та Збройних Сил України і взаємодії між пожежними підрозділами Міністерства оборони України і Збройних Сил ...

370. 26.07.2010. Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ціни (буд) "Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві"

371. 04.03.2010. Щодо підвищення посадових окладів особам, які працюють у гірських регіонах

372. 27.10.2010. Щодо здійснення інвестиційної діяльності у сфері будівництва з використанням заставних

373. 13.11.2008. Про затвердження Методичних рекомендацій з питань організації державної експертизи проектів

374. 05.05.2009. Про затвердження Правил щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів рухомого (мобільного) зв'язку та безпроводового доступу

375. 21.12.2009. Про затвердження Правил обстеження технічного стану захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

376. 25.12.2009. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів

377. 25.12.2009. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки,пожежно-технічного озброєння, продукції ...

378. 06.05.2010. Про впровадження Порядку використання захисних споруд для господарських, культурних та побутових потреб

379. Рішення N 148   НТР від 19.11.2009. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов

380. Рішення N 149   НТР від 19.11.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні балконні. Методи механічних випробувань"

381. Рішення N 150   НТР від 19.11.2009. Про проекти національних стандартів комплексу "Номенклатура показників"

382. Рішення N 151   НТР від 19.11.2009. Про проекти національних стандартів комплексу "Методи випробувань цементів"

383. Рішення N 152   НТР від 19.11.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Методи визначення терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних умовах"

384. Рішення N 153   НТР від 19.11.2009. Про проекти національних стандартів комплексу "Матеріали та вироби звукопоглинальні і звукоізоляційні"

385. Рішення N 154   НТР від 19.11.2009. Про розгляд Положення про експериментальне будівництво

386. Рішення N 155   НТР від 19.11.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Звукоізоляція огороджувальних конструкції. Методи оцінювання"

387. Рішення N 156   НТР від 19.11.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Звукоізоляція огороджувальних конструкції. Методи вимірювання"

388. Рішення N 157   НТР від 19.11.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Захист від пожежі. Сходи. Метод випробування на вогнестійкість"

389. Рішення N 158   НТР від 19.11.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Настанова з проектування конструкцій будинків із застосуванням сталевих тонкостінних профілів"

390. Рішення N 159   НТР від 19.11.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н "Настанова з організації державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду за виробництвом будівельних матеріалів і виробів Державною архітектурно-будівельною інсп..

391. Рішення N 160   НТР від 19.11.2009. Про проект ДБН В.1.1-…2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування"

392. Рішення  N 161   НТР від 19.11.12009. Про проект ДБН В.1.1-…200Х "Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення"

393. Рішення N 162   НТР від 19.11.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Настанова про технічну апробацію, технічний нагляд та моніторинг"

394. Рішення N 163   НТР від 19.11.2009. Про проект ДСТУ Б В 2.3-__:200_ "Дорожні труби. Обстеження та оцінювання технічного стану"

395. Рішення N 164   НТР від 19.11.2009. Про проект ДСТУ-Н Б В.2.5-__:20__ "Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб"

396. Рішення N 165   НТР від 19.11.2009. Про Кваліфікаційні вимоги до організацій, що мають право виконувати перевірочні розрахунки висотних будинків, та Перелік контрольних параметрів висотних будинків для порівняння результатів першого і перевіроч...

397. Рішення N 166   НТР від 26.11.2009. Про проекти СОУ Д.2.2-20057315-003:200_ та СОУ Д.2.7-20057315-004:200_

398. Рішення N 167   НТР від 26.11.2009. Про проект ВБН В.2.3-218-545:200_ "Споруди транспорту. Укріплення та стабілізація шарів дорожнього одягу за методом холодного ресайклінгу"

399. Рішення N 168   НТР від 02.12.2009. Про проект СОУ-Н Б Д.1.1-00121844-1:200_

400. Рішення N 173   НТР від 14.12.2009. Про проект ВБН В.3.1-__:200_ "Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Ремонт на перетинах з перешкодами та на ділянках зі складним рельєфом місцевості"

401. Рішення N 174   НТР від 14.12.2009. Про проект Зміни №1 до СОУ Д.2.7-01383865-001:2008 "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Будівництво аеропортів"

402. Рішення N 176   НТР від 14.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Цементи та матеріали цементного виробництва. Методи хімічного аналізу"

403. Рішення N 177   НТР від 14.12.2009. Про проекти національних стандартів комплексу "Бетони. Методи випробувань"

404. Рішення N 178   НТР від 14.12.2009. Про проекти національних стандартів комплексу "Грунти. Методи випробувань"

405. Рішення N 179   НТР від 14.12.2009. Про проекти національних стандартів комплексу "Мінеральні матеріали та вироби"

406. Рішення N 180   НТР від 14.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Споруди транспорту. Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови"

407. Рішення N 181   НТР від 14.12.2009. Про проект Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-130:2007 "Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови"

408. Рішення N 182   НТР від 14.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Блоки дверні дерев'яні. Загальні технічні умови (EN 14351-1:2006, NEQ)"

409. Рішення N 183   НТР від 14.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н "Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова"

410. Рішення N 184   НТР від 14.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Скло з низькоемісійним м'яким покриттям. Технічні умови (ГОСТ 31364-2007, MOD)"

411. Рішення N 185   НТР від 14.12.2009. Про проект ДБН В.2.6-ХХ:200Х "Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення"

412. Рішення N 189   НТР від 14.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н Б Г.1-___-200_ "Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру ...

413. Рішення N 191   НТР від 17.12.2009. Про реалізацію Закону України "Про будівельні норми"

414. Рішення N 192   НТР від 17.12.2009. Про проект ДСТУ "Нормування та стандартизація у будівництві. Терміни та визначення"

415. Рішення N 193   НТР від 17.12.2009. Про проекти нової редакції ДБН А.1.1-1-93 "Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення", ДСТУ-Н "Організація робіт з нормування та стандартизації у будівництві", ДСТУ-Н "Ведення справи бу

416. Рішення N 194   НТР від 17.12.2009. Про проект ДБН В.2.5 -__- 200_ "Газопроводи з поліетиленових труб". Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво"

417. Рішення N 195   НТР від 21.12.2009. Про СОУ-Н МПЕ 233.001:2009

418. Рішення N 196   НТР від 21.12.2009. Про погодження проектів технічних умов

419. Рішення N 197   НТР від 17.12.2009. Про проект державних будівельних норм ДБН В.2.2-...:200_ "Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)"

420. Рішення N 198   НТР від 17.12.2009. Про проект Зміни N 1 ДБН В.2.2-13-2003 "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди"

421. Рішення N 199   НТР від 17.12.2009. Про проект нової редакції ДБН В.2.2-9-99 "Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення"

422. Рішення N 200   НТР від 21.12.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві металевих анкерів "SORMAT" клейових на основі скляних капсул

423. Рішення N 201   НТР від 21.12.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві самозабурюючих анкерних кріплень Atlas Copco MAI

424. Рішення N 202   НТР від 21.12.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві композиції поліетилену типу ПЕ 100 марки EL-LENE® H1000PC

425. Рішення N 203   НТР від 21.12.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві композиції поліетилену типу ПЕ 80 марки Hostalen GM 5010 T3 black

426. Рішення N 204   НТР від 21.12.2009. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві мережі та обладнання вакуумної каналізації RoeVac

427. Рішення N 205   НТР від 21.12.2009. Про проект Зміни N1 ДСТУ Б В.2.7-170:2008 "Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності"

428. Рішення N 206   НТР від 21.12.2009. Про проект Національної зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-53-96 (ГОСТ 30340-95) "Будівельні матеріали. Листи азбестоцементні хвилясті. Технічні умови"

429. Рішення N 207   НТР від 21.12.2009. Про проект Зміни N3 до ВБН Д.2.2-218-045-2001 "Ресурсні елементні кошторисні норми. Ремонт автомобільних доріг та мостів"

430. Рішення N 208   НТР від 21.12.2009. Про проект СОУ Д.2.2-34850918-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги"

431. Рішення N 209   НТР від 17.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ Захист від пожежі. Балкони та проходи. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-5:2004, MOD)

432. Рішення N 210   НТР від 17.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Метод визначення показників теплостійкості огороджувальних конструкцій"

433. Рішення N 211   НТР від 17.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій"

434. Рішення N 212   НТР від 17.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Проектування. Правила складання розділу з енергоефективності при проектуванні житлових і громадських будинків"

435. Рішення N 214   НТР від 17.12.2009. Про проект ДБН "Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки. Гідротехнічні споруди. Основні положення"

436. Рішення N 215   НТР від 17.12.2009. Про проект ДСТУ "Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови

437. Рішення N 218   НТР від 24.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови"

438. Рішення N 219   НТР від 24.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н "Управління, організація і технологія. Настанова з розроблення та поставлення на виробництво продукції будівельного призначення"

439. Рішення N 220   НТР від 24.12.2009. Про проект Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.6-15-99 "Конструкції будинків та споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови"

440. Рішення N 221   НТР від 24.12.2009. Про проект Закону України " Про місто зі спеціальним статусом Севастополь "

441. Рішення N 222   НТР від 24.12.2009. Про розгляд науково-дослідних робіт: "Розроблення технологічних параметрів виробництва плитної мінераловатної теплоізоляції для будівництва та формування кадастру на основі аналізу інформації щодо мінеральної сиро

442. Рішення N 223   НТР від 24.12.2009. Про розгляд типових технічних рішень щодо шатрових дахів для реконструкції багатоповерхових будинків з плоскими покрівлями

443. Рішення N 225   НТР від 24.12.2009. Про погодження проекту технічних умов

444. Рішення N 226   НТР від 25.12.2009. Про проект Зміни N 1 до ВБН В.2.3-218-198:2007 "Споруди транспорту. Проектування та будівництво споруд із металевих гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування"

445. Рішення N 227   НТР від 24.12.2009. Про проект національного стандарту ДСТУ "Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування систем опалення будівель з тепловими насосами (EN 15450:2007, MOD)

446. Рішення N 228   НТР від 24.12.2009. Про проект ДБН "Геодезичні роботи у будівництві"

447. Рішення N 229   НТР від 24.12.2009. Про проект ДСТУ Б А.2.2-ХХ:200Х "Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення"

448. Рішення N 230   НТР від 24.12.2009. Про проекти Зміни N 1 ДСТУ Б А.1.1-92:2008 "Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм" та Зміни N 1 ДСТУ Б А.1.1- 91:2008 "Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних н

449. Рішення N 231   НТР від 24.12.2009. Про проект ДСТУ Б Д. 2.5 "Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи. Живописні роботи"

450. Рішення N 232   НТР від 30.12.2009. Про проект ВБН В.2.3-218-541:200_ "Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу з грунтів, укріплених в'яжучими матеріалами"

451. Рішення N 233   НТР від 30.12.2009. Про проект ВБН В.2.3-__:200_ "Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Баластування та закріплення"

452. Рішення N 234   НТР від 30.12.2009. Про проект ВБН В.2.3-__:200_ "Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Прокладання труб на криволінійних ділянках траси без технологічних захльостів"

453. Рішення N     1   НТР від 21.01.2010. Про проект Каталогу нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 1 січня 2010 року)

454. Рішення N     2   НТР від 08.02.2010. Про скасування міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року

455. Рішення N     3   НТР від 09.02.2010. Про розгляд проекту Методики оцінки додаткового інфільтраційного живлення ґрунтових вод на територіях промислових об'єктів (з метою запобігання підтопленню)

456. Рішення N     4   НТР від 09.02.2010. Про розгляд проекту Методики оцінки природних і природно-техногенних ризиків при інженерних вишукуваннях для будівництва

457. Рішення N   11   НТР від 17.02.2010. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві елементів перекриття "ТЕРІВА"

458. Рішення N   12   НТР від 23.02.2010. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов

459. Рішення N   13   НТР від 27.02.2010. Про проект національного стандарту (ДСТУ-Н "Конструкції будинків і споруд. Настанова. Улаштування вікон та дверей в стінах будинків")

460. Рішення N   14   НТР від 01.03.2010. Про проект національного стандарту (ДСТУ "Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови")

461. Рішення N   15   НТР від 02.03.2010. Про проект Зміни N 1 до ВБН В.2.3-218-186:2004

462. Рішення N   16   НТР від 24.03.2010. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві металевих анкерів "SORMAT" Multi-Monti типу MMS

463. Рішення N   17   НТР від 24.03.2010. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві пластифікатора "STABILOIL"

464. Рішення N   18   НТР від 24.03.2010. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві матеріалу "POROFIN-PRESS"

465. Рішення N   19   НТР від 24.03.2010. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві мастик полімерних "IZOL-PLASTIК"

466. Рішення N   20   НТР від 24.03.2010. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві емульсій бітумних модифікованих "DACLAR", "DRYLAR", "VEZLAR", "ZAVLAR", "VOXLAR"

467. Рішення N   21   НТР від 24.03.2010. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов

468. Рішення N   22   НТР від 25.03.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань"

469. Рішення N   23   НТР від 25.03.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ Будівельні матеріали. Методи випробування скла в будівництві. Визначення світлопропускання, прямого сонячного пропускання, загального пропускання сонячної енергії, ультрафі

470. Рішення N   24   НТР від 25.03.2010. Про проекти національних стандартів комплексу "Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю"

471. Рішення N   25   НТР від 25.03.2010. Про проект Зміни N 1 до СОУ 45.2-00018112-022.1:2008 "Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва та ремонту автомобільних доріг"

472. Рішення N   26   НТР від 25.03.2010. Про проект СОУ Д.2.7-04012856-001:201_("Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Крани баштові приставні")

473. Рішення N   27   НТР від 25.03.2010. Про проекти СОУ Д.2.2-32046528-002:201_ , СОУ Д.2.2-32046528-003:201_ та СОУ Д.2.7-32046528-001:201_

474. Рішення N   28   НТР від 25.03.2010. Про проекти СОУ Д 2.2-32388610-001:20__ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги. Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття з використанням фрези ROADTEC RX-500-4" та С

475. Рішення N   29   НТР від 25.03.2010. Про проекти СОУ Д 2.2-31299514-001:201_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги. Безпека дорожнього руху" та СОУ Д.2.7-31299514-002:201_ "Ресурсні кошторисні норми експлуата

476. Рішення N   31   НТР від 25.03.2010. Про можливість погодження вимушених відхилень від вимог ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" об'ємно-планувальних рішень житлових будинків типових серій, конструкції яких виготовляють підприємст

477. Рішення N   32   НТР від 25.03.2010. Про розгляд вітчизняної системи автоматизованого проектування - САПР БудКАД (BudCad)

478. Рішення N   34   НТР від 22.04.2010. Про погодження проекту технічних умов та проектів змін технічних умов

479. Рішення N   36   НТР від 29.04.2010. Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві"

480. Рішення N   37   НТР від 29.04.2010. Про проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку Системи нормативного забезпечення будівництва в Україні на 2010-2015 роки"

481. Рішення N   39   НТР від 29.04.2010. Про проект Зміни N 1 ДБН В.2.5-20-2001 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання"

482. Рішення N   40   НТР від 29.04.2010. Про проект ДБН В.2.2-_:20_ "Будинки і споруди. Суди"

483. Рішення N   41   НТР від 05.05.2010. Про проект Зміни N 2 до СОУ 45.2-00018112-034:2008 "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів"

484. Рішення N   42   НТР від 05.05.2010. Про проекти СОУ Д 2.2-13463960-001:20__ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги" та СОУ Д.2.7-13463960-002:20__ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і м

485. Рішення N   43   НТР від 05.05.2010. Про проекти СОУ Д.2.2-33263036-001:20__ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи" та СОУ Д.2.7-33263036-002:20__ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механ

486. Рішення N   44   НТР від 05.05.2010. Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-119:2003 "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови"

487. Рішення N   45   НТР від 05.05.2010. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві емульгатор " ITERSTAB SF1050"

488. Рішення N   46   НТР від 05.05.2010. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві емульгатора "Iteracid L"

489. Рішення N   47   НТР від 26.05.2010. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов

490. Рішення N   48   НТР від 26.05.2010. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві георешіток тривісних полімерних жорстких "Tensar TriAxTM"

491. Рішення N   49   НТР від 26.05.2010. Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві стабілізуючої добавки "Iterfibra CV

492. Рішення N   50   НТР від 26.05.2010. Про проект ВБН В.2.3-218-003:20__ "Технологія улаштування гідроізоляції проїзної частини залізобетонних автодорожніх мостів і шляхопроводів із застосуванням полімерних матеріалів та водонепроникного бетону"

493. Рішення N   51   НТР від 26.05.2010. Про розгляд проекту Зміни N 1 до СОУ 45.2-00018112-041:2009 "Правила технічної експлуатації дорожньої техніки"

494. Рішення N   52   НТР від 27.05.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови"

495. Рішення N   54   НТР від 27.05.2010. Про проект ДБН В.2.4-Х:2010 "Полігони зі знешкодження та захоронення токсичних відходів. Основні положення проектування"

496. Рішення N   57   НТР від 03.06.2010. Про проект Зміни N 1 до ВБН Г.1-218-182:2006 "Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування"

497. Рішення N   58   НТР від 03.06.2010. Про проект СОУ Б В.2.7-__:20__ "Будівельні матеріали. Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон на основі модифікованих полімерами бітумів"

498. Рішення N   59   НТР від 09.06.2010. Про проект СОУ Д.2.4-33973480-001:20__

499. Рішення N   60   НТР від 09.06.2010. Про проект СОУ Д.2.7-25267112-001:20__ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Аеродроми"

500. Рішення N   61   НТР від 09.06.2010. Про проекти СОУ Д.2.4-03359026-001:20__ та СОУ Д.2.7-03359026-002:20__

501. Рішення N   62   НТР від 09.06.2010. Про проект СОУ Д.2.7-01386326-003:20_

502. Рішення N   63   НТР від 21.06.2010. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов

503. Рішення N   64   НТР від 21.06.2010. Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-61:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові та лицьові. Технічні умови (ЕN 771-1:2003, NEQ)

504. Рішення N   65   НТР від 24.06.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н "Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Настанова з порядку проведення оцінки відповідності із заст

505. Рішення N   66   НТР від 24.06.2010. Про проект ДСТУ-Н Б В.2.2-ХХХ:201Х "Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення"

506. Рішення N   67   НТР від 24.06.2010. Про ГБН В.2.3-218-547:20__ "Споруди транспорту. Влаштування асфальтобетонних шарів дорожнього одягу при низьких температурах"

507. Рішення N   68   НТР від 24.06.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ "Управління, організація і технологія. Номенклатура показників якості будівельної продукції. Основні положення"

508. Рішення N   70   НТР від 06.07.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композиційних виробів із скловолокна типу "FIBERGLASS"

509. Рішення N   71   НТР від 21.07.2010. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов

510. Рішення N   72   НТР від 28.07.2010. Про проекти СОУ Д.2.2-32977992-001:20__ та СОУ Д.2.7-32977992-002:20__

511. Рішення N   73   НТР від 28.07.2010. Про проекти СОУ Д.2.2-01037175-001:201_ та СОУ Д.2.7-01037175-001:201_

512. Рішення N   74   НТР від 28.07.2010. Про проекти СОУ Д.2.2-20057315-00_:20__ та СОУ Д.2.7-20057315-005:20__

513. Рішення N   75   НТР від 28.07.2010. Про проекти СОУ Д.2.2-32129970-001:201_ та СОУ Д.2.7-32129970-001:201_

514. Рішення N   77   НТР від 29.07.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. В'яжучі гіпсові. Технічні умови"

515. Рішення N   78   НТР від 29.07.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Мастики на основі бітуму покрівельні та ізоляційні гарячі. Технічні умови"

516. Рішення N   79   НТР від 29.07.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Фасонні елементи з мінеральної вати для ізоляції трубопроводів. Технічні умови"

517. Рішення N   80   НТР від 29.07.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні на скловолокнистій основі покрівельні і гідроізоляційні. Технічні умови"

518. Рішення N   85   НТР від 11.08.2010. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних для газопроводів з номінальним зовнішнім діаметром 560 мм та стандартним розмірним відношенням SDR 17,6 т

519. Рішення N   87   НТР від 30.08.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композиції поліетилену типу ПЕ 80 марки HIDEN P301 Е BL, композиції поліетилену типу ПЕ 100 марки HIDEN P600 BL та композиц

520. Рішення N   88   НТР від 30.08.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композиції поліетилену типу ПЕ 80 марки Vestolen A 5061 R 10000 black та композиції поліетилену типу ПЕ 100 марки Vestolen

521. Рішення N   89   НТР від 30.08.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композиції поліетилену типу ПЕ 63 марки РЕ 273-79, композиції поліетилену типу ПЕ 80 марки РЕ4РР-25В та композиції поліетил

522. Рішення N   90   НТР від 06.09.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композиції поліетилену типу ПЕ 80 марки Vestolen A 5061 R 10000 black

523. Рішення N   91   НТР від 06.09.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композицій поліетилену типу ПЕ 80 марки Hostalen СM 5010 T3 black та типу ПЕ 100 марки Hostalen CRP 100 black

524. Рішення N   92   НТР від 06.09.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві композицій поліетилену типу ПЕ 100 марки Hostalen CRP 100 black

525. Рішення N   94   НТР від 15.09.2010. Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов

526. Рішення N   97   НТР від 16.09.2010. Про проекти національних стандартів комплексу "Вироби бетонні та залізобетонні"

527. Рішення N   98   НТР від 16.09.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384:2008, NEQ)"

528. Рішення N 100   НТР від 20.09.2010. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві гнучкого сталевого бар`єра VARIO-GUARD

529. Рішення N 101   НТР від 20.09.2010. Про видачу технічних свідоцтв підтвердження придатності для застосування в будівництві опорних частин та деформаційних швів Maurer

530. Рішення N 102   НТР від 11.10.2010. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві еластомерних опорних частин

531. Рішення N 103   НТР від 14.10.2010. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві металочерепиці з покриттям із кам'яної крихти Metrotile

532. Рішення N 104   НТР від 15.10.2010. Про проект зміни N1 до ДБН В.3.2-1-2004 "Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини"

533. Рішення N 109   НТР від 20.10.2010. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві матеріалів PlastaDur P, PlastaPox UW, PlastaPox UH, Porozid, Lotupor

534. Рішення N 110   НТР від 20.10.2010. Про погодження проектів технічних умов

535. Рішення N 113   НТР від 22.10.2010. Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року"

536. Рішення N 115   НТР від 22.10.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н "Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування та улаштування вікон та дверей"

537. Рішення N 116   НТР від 22.10.2010. Про проект ДБН В.2.6-ХХ:20ХХ "Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення"

538. Рішення N 117   НТР від 22.10.2010. Про проект ДБН В.2.6-ХХ:20ХХ "Конструкції будинків і споруд. Дерев'яні конструкції. Основні положення"

539. Рішення N 118   НТР від 22.10.2010. Про проект ДБН В.2.6-ХХ:20ХХ "Конструкції будинків і споруд. Кам'яні та армокам'яні конструкції. Основні положення"

540. Рішення N 120   НТР від 27.10.2010. Про проект СОУ Д.2.2-32615548-001:20__

541. Рішення N 121   НТР від 28.10.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробувань"

542. Рішення N 122   НТР від 28.10.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна. Технічні умови"

543. Рішення N 123   НТР від 28.10.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови"

544. Рішення N 124   НТР від 01.11.2010. Про проекти СОУ Д.2.4-3692790-001:201_ та СОУ Д.2.7-3692790-002:201_

545. Рішення N 125   НТР від 28.10.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н "Настанова з проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури"

546. Рішення N 127   НТР від 04.11.2010. Про проект кваліфікаційної характеристики за спеціалізацією "Інженер технічного нагляду"

547. Рішення N 128   НТР від 04.11.2010. Про проект СОУ ЖКГ 00.00-012:201_

548. Рішення N 129   НТР від 04.11.2010. Про видачу технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві розпірно-герметизуючої стрічки "DuraSeal"

549. Рішення N 130   НТР від 04.11.2010. Про науково-дослідну роботу "Розроблення доповнень та коригування Альбому технічних рішень обладнання елементами безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлово-комунальн..."

550. Рішення N 131   НТР від 22.11.2010. Про проект національного стандарту (Методика визначення здатності вогнезахисних покриттів для деревини та металевих конструкцій зберігати свої вогнезахисні властивості упродовж гарантійного терміну експлуатації)

551. Рішення N 132   НТР від 22.11.2010. Про проект Зміни N 2 до ВБН В.2.3-218-008-97 "Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожніх одягів"

552. Рішення N 133   НТР від 22.11.2010. Про проект СОУ "Конструкції дорожнього одягу автомобільних доріг. Методи випробування на кільцевому стенді"

553. Рішення N 134   НТР від 24.11.2010. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов

554. Рішення N 140   НТР від 25.11.2010. Про проекти національних стандартів комплексу "Конструкції та вироби дерев'яні"

555. Рішення N 141   НТР від 25.11.2010. Про проекти національних стандартів комплексу "Методи випробування цементу"

556. Рішення N 142   НТР від 25.11.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови"

557. Рішення N 143   НТР від 25.11.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Прокладки ущільнювальні для вікон та дверей. Загальні технічні умови"

558. Рішення N 144   НТР від 25.11.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Вироби керамічні клінкерні. Технічні умови"

559. Рішення N 145   НТР від 25.11.2010. Про проекти національних стандартів ДСТУ "Будівельні матеріали. Камінь бутовий. Технічні умови" та ДСТУ "Будівельні матеріали. Камені бортові і стінові з гірських порід. Технічні умови"

560. Рішення N 146   НТР від 25.11.2010. Про проект ДСТУ-Н-П Б А.1.1-ХХ:20ХХ "Розроблення проектів повторного використання у будівництві"

561. Рішення N 147   НТР від 25.11.2010. Про проекти національних стандартів (Конструкції будинків і споруд. Настанова. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Основні положення. Вогнестійкість)

562. Рішення N 148   НТР від 25.11.2010. Про проект ДБН В.2.6-ХХ:20ХХ "Конструкції будинків і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу"

563. Рішення N 149   НТР від 25.11.2010. Про проект ДБН В.2.5-ХХ:20ХХ "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту"

564. Рішення N 150   НТР від 25.11.2010. Про проект ДБН А.1.1-ХХ:20ХХ "Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення" та комплекс проектів стандартів-настанов щодо проектування будівельних конструкцій, гармонізованих з європейськи

565. Рішення N 151   НТР від 25.11.2010. Про проект національного стандарту ДСТУ-Н "Управління, організація і технологія. Настанова з ультразвукового контролю зварних з'єднань та наплавок металевих конструкцій"

566. Рішення N 152   НТР від 25.11.2010. Про проект ГБН В.3.1-__:20__ "Магістральні газопроводи. Ремонт дуговим зварюванням в умовах експлуатації"

567. Рішення N 153    НТР від 25.11.2010. Про проект ГБН В.2.2-____:20___ "Будинки і споруди. Підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів. Вимоги до технологічного проектування"

568. Рішення N 154    НТР від 25.11.2010. Про ГБН В.2.3-218-____:20__"Споруди транспорту. Армоґрунтові підпірні стінки для автомобільних доріг. Проектування та будівництво"

569. Рішення N 156    НТР від 25.11.2010. Про проект ГБН В.2.3-______:20___ "Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування"

570. Рішення N 157    НТР від 25.11.2010. Про проект ДСТУ Б В.2.1-ХХХ:201Х "Основи та фундаменти споруд. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань"

571. Рішення N 158    НТР від 25.11.2010. Про проект Зміни N 1до ДБН В.2.1-10-2009 "Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування"

572. Рішення N 159    НТР від 25.11.2010. Про розгляд проекту ДБН В.2.3-7-2003 "Споруди транспорту. Метрополітени"

573. Рішення N 161    НТР від 03.12.2010. Про проект СОУ Д.2.4-32496340-001:201_

574. Рішення N 162    НТР від 03.12.2010. Про проекти СОУ Д.2.2-01416332-003:201_ , та СОУ Д.2.7-01416332-004:201_

575. Рішення N 163    НТР від 03.12.2010. Про розгляд науково-дослідної роботи "Розроблення нормативних значень характеристик міцності та деформованості ґрунтів на території України"

576. Рішення N 164    НТР від 03.12.2010. Про проект СОУ 45.2-00018112-051:20__"Споруди транспорту. Контроль якості матеріалів і конструкцій залізобетонних мостів"

577. Рішення N 165    НТР від 03.12.2010. Про технічний звіт "Про розроблення проекту ДБН Територіальна діяльність у будівництві. Основні положення"

578. 15.12.2009. Про затвердження Державних санітарних норм і правил влаштування, утримання, обладнання та організації роботи закладів, які надають послуги з комп'ютерної ігрової діяльності дітям

579. 12.05.2010. Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

580. 19.07.2010. Про призупинення дії Державного стандарту Союзу РСР ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством"

581. 02.10.69. Санитарные правила для предприятий хлебопекарной промышленности

582. 30.12.76. Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту

583. 30.07.84. Санитарные нормы допустимого шума, создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях лечебно-профилактических учреждений

584. 26.08.87. Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/87

585. 04.07.88. Дополнение N 1. Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

586. 04.07.88. Дополнение N 2. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

587. 04.07.88. Дополнение N 3. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

588. 05.08.88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест

589. 20.01.2009. Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва цементного клінкеру в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 500 тонн

590. 06.02.2009. Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу

591. 06.05.2008. (НПАОП 11.1-1.01-08) Про затвердження Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України

592. 12.05.2008. (НПАОП 31.6-1.01-08) Про затвердження Правил охорони праці для виробництв електроізоляційних матеріалів

593. 14.05.2008. (НПАОП 24.0-1.01-08) Про затвердження Правил охорони праці в содовій промисловості

594. 24.03.2008. (НПАОП 63.21-1.17-08) Про затвердження Правил безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу

595. 10.06.2008. (НПАОП 23.1-1.01-08) Про затвердження Правил безпеки в коксохімічному виробництві

596. 17.06.2008. (НПАОП 0.00-1.56-08) Про затвердження Правил безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів

597. 20.06.2008. (НПАОП 27.1-1.06-08) Про затвердження Правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії

598. 03.07.2008. (НПАОП 0.00-1.19-08) Про затвердження Правил охорони праці для нафтохімічних підприємств

599. 02.09.2008. (НПАОП 63.21-5.01-08) Про затвердження Інструкції з охорони праці під час утримання централізованих стрілочних переводів

600. 16.09.2008. (НПАОП 63.23-1.02-08) Про затвердження Правил безпеки праці під час обслуговування спецтранспорту та засобів механізації в аеропортах цивільної авіації

601. 19.09.2008. (НПАОП 63.23-1.03-08) Про затвердження Правил безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами

602. 06.10.2008. (НПАОП 01.2-1.03-08) Про затвердження Правил охорони праці у птахівництві

603. 09.12.2008. (НПАОП 19.3-1.01-08) Про затвердження Правил охорони праці у виробництві взуття

604. 09.12.2008. (НПАОП 17.53-1.01-08) Про затвердження Правил охорони праці у виробництві нетканих матеріалів

605. 09.12.2008. (НПАОП 17.2-1.01-08) Про затвердження Правил охорони праці у вовняному виробництві

606. 31.12.2008. (НПАОП 0.00-1.22-08) Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів

607. 29.07.2009. (НПАОП 27.1-1.04-09) Про затвердження Правил охорони праці в прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу

608. 29.10.2009. (НПАОП) Про затвердження Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання

609. 25.12.2009. (НПАОП) Про затвердження Правил охорони праці для працівників театрів і концертних залів

610. 28.12.2009. (НПАОП) Про затвердження Правил охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

611. 29.12.2009. (НПАОП) Про затвердження Правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії

612. 27.01.2010. (НПАОП) Про затвердження Правил безпечної експлуатації магістральних газопроводів

613. 12.03.2010. (НПАОП) Про затвердження Правил безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем

614. 18.03.2010. (НПАОП) Про затвердження Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

615. 12.03.2010. (НПАОП) Про затвердження Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору

616. 22.03.2010. (НПАОП) Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах

617. 26.03.2010. (НПАОП) Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

618. 27.07.2010. (НПАОП) Про затвердження Правил улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів

619. 19.08.2010. (НПАОП) Про затвердження Правил охорони праці під час виробництва неорганічних хімічних реактивів

620. 19.08.2010. (НПАОП) Про затвердження Правил охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту

621. 26.08.2010. (НПАОП) Про затвердження Правил охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості

622. 15.09.2010. Разъяснения вопросов, касающихся требований к параметрам микроклимата производственных помещений (Письмо N 1/03-2.3/6718)

623. 21.09.2010. Щодо перевірок будівельних підприємств органами Держгірпромнагляду

624. 30.11.2010. (НПАОП) Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва

625. N 22/7-7125    от 04.11.2009. Относительно выдачи инспекциями государственного архитектурно-строительного контроля сертификата соответствия

626. N 22-17-593    від 05.02.2010. Щодо застосування норм під час реалізації порядків надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

627. N 12-1416       від 16.03.2010. Щодо форми та змісту проектної декларації

628. N 22-19/1-2033 від 13.04.2010. Щодо прийняття в експлуатацію самочинно побудованого гаражу

629. N 26-17-2611     від 12.05.2010. Про визнання спільного листа частково недійсним

630. N 40-17-6699     від 08.12.2010. Щодо видачі сертифікатів відповідності в частині заповнення основних показників (Витяг)

631. Перелік чинних в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва станом на 01.09.2010

632. Перелік чинних в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва станом на 01.11.2010

633. 19.01.2010. Про затвердження та надання чинності СОУ-Н МПП 53.100-140:2009

634. Приклад проекту національного стандарту, оформленого методом передруку 09.07.2010

635. 24.06.2010. Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 N 1035 "Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових

636. N 712 від 30.12.2008.     "Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН Б.2.2-4-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення та затвердження проекту розподілу території мікрорайону (кварталу)")

637. N  174 від 29.04.2009     "Про затвердження державних будівельних норм"

638. N  393 від 28.09.2009.     "Про затвердження Кваліфікаційних вимог до відповідальних виконавців окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури

639. N  459 від 30.10.2009.     "Про затвердження Змін до Типових регіональних правил забудови"

640. N  498 від 19.11.2009.     "Про затвердження Розміру і порядку справляння плати за видачу кваліфікаційного сертифіката архітектора (його дубліката)"

641. N  509 від 19.11.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-23:2009 "Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Молотки сталеві будівельні. Технічні умови"

642. N  510 від 19.11.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-22:2009 "Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Шпателі. Технічні умови"

643. N  511 від 19.11.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-21:2009 "Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Гладилки сталеві будівельні. Технічні умови"

644. N  512 від 19.11.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-20:2009 "Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Кельми, лопатки та відрізовки. Технічні умови"

645. N  513 від 19.11.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-19:2009 "Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Рівні будівельні. Технічні умови"

646. N  514 від 19.11.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-18:2009 "Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Виски сталеві будівельні. Технічні умови"

647. N  515 від 19.11.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-17:2009 "Будівельна техніка, оснастка, Інвентар та інструмент. Ковші для оздоблювальних робіт. Технічні умови"

648. N  516 від 19.11.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-16:2009 "Будівельна техніка, оснастка, Інвентар та інструмент. Ломи сталеві будівельні. Технічні умови"

649. N  517 від 19.11.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-15:2009 "Будівельна техніка, оснастка, Інвентар та інструмент. Валики малярні. Технічні умови"

650. N  523 від 20.11.2009.     "Про визнання такими, що втратили чинність без заміни на території України будівельних норм колишнього СРСР (за познаками СНиП та СН)"

651. N  524 від 20.11.2009.     "Про затвердження Зміни N 1 до ДБН А.2.2-1-2003"

652. N  530 від 27.11.2009.     "Про проект Зміни N 1 до ДБН В 2.3-4-2007 "Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво"

653. N  534 від 30.11.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-88:2009 " Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Настанова про технічну апробацію, технічний контроль та моніторинг"

654. N  535 від 30.11.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-87:2009 " Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування конструкцій будинків із застосуванням сталевих тонкостінних профілів"

655. N  536 від 30.11.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-85:2009 " Конструкції будинків і споруд. Звукоізоляція огороджувальних конструкцій. Методи оцінювання"

656. N  537 від 30.11.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-86:2009 "Конструкції будинків і споруд. Звукоізоляція огороджувальних конструкцій. Методи вимірювання"

657. N  540 від 01.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-182:2009 "Будівельні матеріали. Методи визначення терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних умо

658. N  541 від 01.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-183:2009 "Будівельні матеріали. Матеріали та вироби будівельні звукопоглинальні і звукоізоляційні. Класифікація й загальні технічні вимоги"

659. N  542 від 01.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-184:2009 "Будівельні матеріали. Матеріали звукоізоляційні та звукопоглинальні. Методи випробувань"

660. N  543 від 01.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-187:2009 "Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення міцності на згин і стиск"

661. N  544 від 01.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-188:2009 "Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення тонкості помелу"

662. N  545 від 01.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-189:2009 "Будівельні матеріали. Пісок стандартний для випробувань цементів. Технічні умови"

663. N  546 від 01.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-185:2009 "Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму"

664. N  547 від 01.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-186:2009 "Будівельні матеріали. Цементи. Метод визначення водовідділення"

665. N  550 від 02.12.2009.     "Про затвердження ДБН В.1.1-25-2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення"(Див. наказ Мінрнгіонбуду від 29.07.10 N287)

666. N  555 від 04.12.2009.     "Про затвердження зміни N 3 до ДБН 360-92**"

667. N  556 від 04.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.3.2-4:2009 "Система стандартів безпеки праці. Роботи з приготування асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки"

668. N  557 від 04.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.3.2-6:2009 "Система стандартів безпеки праці. Роботи з теплової ізоляції обладнання і трубопроводів. Вимоги безпеки"

669. N  558 від 04.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.3.2-11:2009 "Система стандартів безпеки праці. Роботи покрівельні та гідроізоляційні. Вимоги безпеки"

670. N  559 від 04.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.3.2-3:2009 "Система стандартів безпеки праці. Роботи з приготування цементобетонних сумішей. Вимоги безпеки"

671. N  560 від 04.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.3.2-10:2009 "Система стандартів безпеки праці. Роботи антикорозійні. Вимоги безпеки"

672. N  561 від 04.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.3.2-7:2009 "Система стандартів безпеки праці. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки"

673. N  562 від 04.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.3.2-8:2009 "Система стандартів безпеки праці. Ремонт міських доріг і тротуарів. Вимоги безпеки"

674. N  563 від 04.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.3.2-9:2009 "Система стандартів безпеки праці. Ремонт міських мостів, шляхопроводів і тунелів. Вимоги безпеки"

675. N  564 від 04.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.3.2-5:2009 "Система стандартів безпеки праці. Роботи з приготування органічних в'яжучих матеріалів з добавками. Вимоги безпеки"

676. N  566 від 07.12.2009.     "Про затвердження ДБН В.1.1-24-2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування" (Див. наказ Мінрегіонбуду від 29.07.10 N287)

677. N  569 від 08.12.2009.     "Про внесення змін до складу архітектурно- містобудівної ради Мінрегіонбуду, її президії та секцій" (втр. чин.- наказ Мінрегіонбуду України від 15.09.10 N353)

678. N  575 від 14.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-202:2009 "Будівельні матеріали. Цементи та матеріали цементного виробництва. Методи хімічного аналізу"

679. N  578 від 14.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.1.1-23:2009 Захист від пожежі. Сходи. Метод випробування на вогнестійкість. ( EN 1365-6:2004, MOD)

680. N  579 від 14.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б А.3.1-12:2009 "Управління, організація і технологія. Настанова з організації державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду за виробництвом будівельних матеріалів і

681. N  580 від 14.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-30:2009 "Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Форми для виготовлення залізобетонних виробів. Номенклатура показників"

682. N  581 від 14.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-91:2009 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції дерев'яні клеєні. Номенклатура показників"

683. N  582 від 14.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-93:2009 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції та вироби бетонні і залізобетонні. Номенклатура показників"

684. N  583 від 14.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-95:2009 "Конструкції будинків і споруд. Покрівлі. Номенклатура показників"

685. N  584 від 14.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-190:2009 "Будівельні матеріали. Вироби волокнистоцементні. Номенклатура показників"

686. N  585 від 14.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-191:2009 "Будівельні матеріали. Вироби паркетні. Номенклатура показників"

687. N  586 від 14.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-192:2009 "Будівельні матеріали. Матеріали будівельні нерудні і заповнювачі для бетону пористі. Номенклатура показників"

688. N  587 від 14.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-193:2009 "Будівельні матеріали. Матеріали в'яжучі: гіпс, вапно і композиції на їх основі. Номенклатура показників"

689. N  588 від 14.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-194:2009 "Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні будівельні. Номенклатура показників"

690. N  589 від 14.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-195:2009 "Будівельні матеріали. Матеріали і вироби теплоізоляційні. Номенклатура показників"

691. N  590 від 14.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-196:2009 "Будівельні матеріали. Матеріали клеючі полімерні для оздоблення та облицювання. Номенклатура показників"

692. N  591 від 14.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-197:2009 "Будівельні матеріали. Матеріали облицювальні з природного каменю та блоки для їх виготовлення. Номенклатура показників"

693. N  592 від 14.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-198:2009 "Будівельні матеріали. Матеріали оздоблювальні та вироби облицювальні полімерні. Номенклатура показників"

694. N  593 від 14.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-199:2009 "Будівельні матеріали. Плити деревинноволокнисті. Номенклатура показників"

695. N  594 від 14.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-200:2009 "Будівельні матеріали. Скло та вироби будівельного призначення зі скла. Номенклатура показників"

696. N  595 від 14.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-201:2009 "Будівельні матеріали. Труби чавунні та пластмасові каналізаційні, фасонні частини до них та муфти чавунні для азбестоцементних напірних труб. Номенклатура показ

697. N  613 від 21.12.2009.     "Про затвердження Правил обстеження технічного стану захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)"

698. N  619 від 21.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В 2.3-24:2009 "Труби дорожні. Обстеження та оцінювання технічного стану"

699. N  620 від 21.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 "Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб"

700. N  622 від 21.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-92:2009 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції сталеві. Номенклатура показників"

701. N  623 від 21.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-96:2009 "Конструкції будинків і споруд. Прилади для вікон і дверей. Номенклатура показників"

702. N  624 від 21.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-90:2009 "Будівельні матеріали. Вікна, двері та ворота дерев'яні. Номенклатура показників"

703. N  625 від 21.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-94:2009 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції та вироби будівельні з алюмінієвих сплавів. Номенклатура показників"

704. N  626 від 21.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-89:2009 "Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні балконні. Методи механічних випробувань"

705. N  631 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-99:2009 Конструкції будинків і споруд. Блоки дверні дерев'яні. Загальні технічні умови (EN 14351-1:2006, NEQ)

706. N  632 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-219:2009 "Будівельні матеріали. Бетони. Метод прискореного визначення міцності на стиск"

707. N  633 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-214:2009 "Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками"

708. N  634 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-213:2009 "Будівельні матеріали. Бетони хімічно стійкі. Методи випробувань"

709. N  635 від 22.12.2009.     "Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-130:2007 "Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови"

710. N  636 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-215:2009 "Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу"

711. N  637 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-216:2009 "Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення деформацій усадки та повзучості"

712. N  638 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-217:2009 "Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення призмової міцності, модуля пружності і коефіцієнта Пуассона"

713. N  639 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-218:2009 "Будівельні матеріали. Бетони. Методи випробування на витривалість"

714. N  640 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-220:2009 "Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю"

715. N  641 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-221:2009 "Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація і загальні технічні вимоги"

716. N  643 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-223:2009 "Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за зразками, відібраними з конструкцій"

717. N  644 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-224:2009 "Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності"

718. N  645 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-225:2009 "Будівельні матеріали. Бетони. Метод визначення тепловиділення при твердненні"

719. N  646 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-212:2009 "Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення стираності"

720. N  647 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-97:2009 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції і вироби бетонні та залізобетонні збірні. Умовні позначення (марки)"

721. N  648 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-227:2009 "Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення характеристик тріщиностійкості (в'язкості руйнування) при статичному навантаженні"

722. N  649 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-226:2009 "Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності"

723. N  650 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-209:2009 "Будівельні матеріали. Щебінь з доменного шлаку для виробництва мінеральної вати. Технічні умови" (Див. наказ Мінрегіонбуду від 20.04.10 N135)

724. N  651 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-208:2009 "Будівельні матеріали. Баласт гравійний та гравійно-піщаний для залізничної колії. Технічні умови"

725. N  652 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-205:2009 "Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови"

726. N  653 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-206:2009 "Будівельні матеріали. Сировина для виробництва піску, гравію та щебеню із гравію для будівельних робіт. Технічні умови"

727. N  654 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-204:2009 "Будівельні матеріали. Щебінь із природного каменю для баластного шару залізничної колії. Технічні умови"

728. N  655 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-203:2009 "Будівельні матеріали. Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт. Технічні умови"

729. N  656 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-211:2009 "Будівельні матеріали. Суміші золошлакові теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови"

730. N  657 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.1-22:2009 "Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення властивостей просідання"

731. N  658 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.1-12:2009 "Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності"

732. N  659 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.1-14:2009 "Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод польового вимірювання температури"

733. N  660 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.1-15:2009 "Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польового визначення глибини сезонного відтавання"

734. N  661 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.1-16:2009 "Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення вмісту органічних речовин"

735. N  662 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.1-17:2009 "Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей"

736. N  663 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.1-18:2009 "Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод вимірювання теплопровідності мерзлих ґрунтів"

737. N  664 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.1-19:2009 "Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу"

738. N  665 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.1-20:2009 "Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод польового визначення питомих дотичних сил морозного здимання"

739. N  666 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.1-13:2009 "Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення ступеня морозної здимальності"

740. N  667 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.1-21:2009 "Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Визначення щільності ґрунтів методом заміщення об'єму"

741. N  668 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.1-23:2009 "Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації"

742. N  669 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.1-24:2009 "Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань проникності"

743. N  670 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.1-26:2009 "Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи радіоізотопного вимірювання щільності та вологості"

744. N  671 від 22.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.1-11:2009 "Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення властивостей набухання та усадки"

745. N  676 від 23.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-210:2009 "Будівельні матеріали. Матеріали з відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови"

746. N  677 від 23.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.1-25:2009 "Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи вимірювання глибини сезонного промерзання"

747. N  678 від 23.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.3.2-12:2009 "Система стандартів безпеки праці.Системи вентиляційні. Загальні вимоги"

748. N  679 від 23.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-207:2009 "Будівельні матеріали. Матеріали щебеневі, гравійні та піщані, оброблені неорганічними в'яжучими. Технічні умови"

749. N  680 від 24.12.2009.     "Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення)

750. N  683 від 24.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-228:2009 Будівельні матеріали. Скло з низькоемісійним м'яким покриттям. Технічні умови (ГОСТ 31364-2007, MOD)

751. N  684 від 24.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.3-25:2009 "Споруди транспорту. Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови"

752. N  685 від 24.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 "Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова"

753. N  687 від 24.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту" (ДСТУ-Н Б Г.1-11:2009 "Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення")

754. N  689 від 25.12.2009.     "Про затвердження державних будівельних норм ДБН А.3.1-5-2009 "Організація будівельного виробництва" (див.- наказ Мінрегіонбуду України від 31.089.10 N334)

755. N  692 від 28.12.2009.     "Про затвердження Зміни N 5 до розділу 1 "Керівники, професіонали, фахівці" та Зміни N 10 до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" Випуску 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи"

756. N  694 від 29.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-2:2009 "Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови" (Див. - наказ Мінрегіонбуду від 30.06.10 N242)

757. N  695 від 29.12.2009.     "Про внесення зміни до наказу Мінрегіонбуду від 27.01.2009 № 45"

758. N  696 від 29.12.2009.     "Про затвердження державних будівельних норм. (ДБН А.1.1-1-2009 "Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення")/ Див. наказ Мінрегіонбуду від 19.07.10 N269/

759. N  697 від 29.12.2009.     "Про затвердження ДБН В.2.5-41-2009 "Газопроводи з поліетиленових труб. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво"

760. N  698 від 29.12.2009.     "Про прийняття Національної зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-53-96 (ГОСТ 30340-95) "Будівельні матеріали. Листи азбестоцементні хвилясті. Технічні умови"

761. N  699 від 29.12.2009.     "Про прийняття Національної зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-53-96 (ГОСТ 30340-95) "Будівельні матеріали. Листи азбестоцементні хвилясті. Технічні умови"

762. N  700 від 29.12.2009.     "Про прийняття Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.6-15-99 "Конструкції будинків та споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови"

763. N  701 від 29.12.2009.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б А.3.1-6:2009 "Управління, організація і технологія. Настанова з розроблення та поставлення на виробництво продукції будівельного призначення"

764. N  703 від 30.12.2009.     "Про затвердження ДБН В.2.2-25-2009 "Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)"

765. N  704 від 30.12.2009.     "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.2-13-2003 "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди" ( Див. - наказ Мінрегіонбуду від 15.07.10 N265)

766. N  705 від 30.12.2009.     "Про затвердження ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди. Основні положення" ( Див. - наказ Мінрегіонбуду від 15.07.10 N264)

767. N    1   від 11.01.2010.     "Про затвердження ДБН В.2.4-3-2010 "Гідротехнічні споруди. Основні положення" (Див. наказ Мінрегіонбуду від 29.07.10 N287)

768. N    9   від 19.01.2010.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.2-7:2010 "Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення"

769. N   13  від 19.01.2010.     "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.2000 N 273"

770. N   16  від 21.01.2010.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6 - 100:2010 "Конструкції будинків і споруд. Методи визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій"

771. N   24  від 22.01.2010.     "Про питання щодо проведення державної атестації наукових установ (втр. чин - наказ Мінрегіонбуду від 23.06.10 N226)

772. N   28  від 26.01.2010.     "Про затвердження Каталога нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 1 січня 2010 року)

773. N   32  від 29.01.2010.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-45:2010 "Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови"

774. N   33  від 29.01.2010.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.5-43:2010 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з улаштування систем сонячного теплопостачання в будинках житлового і громадського призначення"

775. N   37  від 02.02.2010.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.5-44:2010 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування систем опалення будівель з тепловими насосами (EN 15450:2007, MOD)"

776. N   54  від 11.02.2010.     "Про затвердження нового складу колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" (Втр. чин. - наказ Мінрегіонбуду від 23.04.10 N137)

777. N   56  від 11.02.2010.     "Про затвердження Переліку регламентних технічних умов і будівельних норм, відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд"

778. N   78  від 26.02.2010.     "Про скасування міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року" (Зміни - наказ Мінрегіонбуду від 26.02.10 N78)

779. N   84  від 03.03.2010.     "Про прийняття ДСТУ-ЗТ Б В.2.6-104:2010 "Конструкції будинків і споруд. Настанова. Улаштування вікон та дверей в стінах будинків"

780. N   85  від 03.03.2010.     "Про прийняття ДСТУ-ЗТ Б В.2.6-103:2010 "Конструкції будинків і споруд. Резервуари сталеві горизонтальні для нафтопродуктів. Конструкції та розміри"

781. N   86  від 03.03.2010.     "Про прийняття ДСТУ-ЗТ Б В.2.6-102:2010 "Конструкції будинків і споруд. Газгольдери сталеві постійного об`єму циліндричні. Конструкція та розміри"

782. N   87  від 03.03.2010.     "Про прийняття ДСТУ-ЗТ Б В.2.7-46:2010 "Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови"

783. N   88  від 03.03.2010.     "Про внесення змін до наказів Мінрегіонбуду". ВАЖЛИВО!

784. N 114  від 31.03.2010.     "Про деякі питання надання документів"

785. N 119  від 31.03.2010.     "Про затвердження методичних рекомендацій з розгляду пропозицій  щодо виділення коштів з державного бюджету на проведення робіт з питань збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини"

786. N 133  від 20.04.2010.     "Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду Державної архітектурно-будівельної інспекції"

787. N 135  від 20.04.2010.     "Про внесення зміни до наказу Мінрегіонбуду від 22.12.2009 N 650 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-209:2009 "Будівельні матеріали. Щебінь з доменного шлаку для виробництва мінеральної вати. Технічні умови

788. N 137  від 23.04.2010.     "Про затвердження нового складу колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"

789. N 143  від 29.04.2010.     "Про надання статусу регламентних технічних умов національним стандартам"

790. N 150  від 05.05.2010.     "Про внесення змін до складу архітектурно-містобудівної ради Мінрегіонбуду, її Президії та секцій" (втр. чин.- наказ Мінрегіонбуду України від 15.09.10 N353)

791. N 151  від 05.05.2010.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б ISO 9050:2010 Будівельні матеріали. Методи випробування скла в будівництві. Визначення світлопропускання, прямого сонячного пропускання, загального пропускання сонячної енергії"

792. N 152  від 05.05.2010.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-232:2010 "Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань"

793. N 153  від 05.05.2010.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-229:2010 Будівельні матеріали. Методи випробувань природного каменю. Визначення міцності при стиску (EN 1926:2006, MOD)"

794. N 154  від 05.05.2010.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-230:2010 Будівельні матеріали. Методи випробувань природного каменю. Петрографічний аналіз (ЕN 12407:2007, МОD)"

795. N 155  від 05.05.2010.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-231:2010 Будівельні матеріали. Методи випробувань природного каменю. Визначення дійсної густини, об'ємної щільності, загальної та відкритої пористості (ЕN 1936:2006, МОD)"

796. N 160  від 06.05.2010.     "Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію в Україні у 2009 році"

797. N 164  від 11.05.2010.     "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.5-20-2001 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання"

798. N 174  від 17.05.2010.     "Про затвердження нової редакції Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організацію особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України, Порядку організації та ..."

799. N 180  від 25.05.2010.     "Про деякі питання прийняття в експлуатацію об'єктів житлового будівництва"

800. N 183  від 26.05.2010.     "Про деякі питання Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"

801. N 197  від 02.06.2010.     "Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-119:2003 "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови"

802. N 202  від 04.06.2010.     "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 27.01.2009 N 45"

803. N 207   від 08.06.2010.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-233:2010 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови"

804. N 226   від 23.06.2010.     "Про проведення державної атестації наукових установ"

805. N 227  від 23.06.2010.     "Про створення робочої групи"

806. N 229  від 23.06.2010.     "Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 N 1199-р"

807. N 232   від 24.06.2010.     "Про внесення зміни до наказу Мінрегіонбуду від 25.12.2008 N 641 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-7:2008 "Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови"

808. N 236  від 25.06.2010.     "Про затвердження Концепції Галузевої програми розвитку житлового будівництва на 2010-2011 роки"

809. N 242   від 30.06.2010.    "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 29.12.2009 N 694 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-2:2009 "Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови"

810. N 246  від 06.07.2010.     "Про використання коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для надання державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла"

811. N 249  від 07.07.2010.     "Про оновлення складу Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктуриі"

812. N 260  від 14.07.2010.     "Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-61:2008 "Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові та лицьові. Технічні умови (EN 771-1:2003, NEQ"

813. N 264  від 15.07.2010.     "Про внесення зміни до наказу Мінрегіонбуду від 30.12.2009 N 705" (ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди. Основні положення")

814. N 265  від 15.07.2010.     "Про внесення зміни до наказу Мінрегіонбуду від 30.12.2009 N 704"(Зміна N 1 ДБН В.2.2-13-2003 "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди")

815. N 268  від 19.07.2010.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.3.1-13:2010 "Управління, організація і технологія. Номенклатура показників якості будівельної продукції. Основні положення"

816. N 269  від 19.07.2010.     "Про внесення зміни до наказу Мінрегіонбуду від 29.12.2009 N 696"

817. N 278  від 23.07.2010.     "Про прийняття ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 "Настанова з розрахунку інсоляції об'єктів цивільного призначення"

818. N 282  від 26.07.2010.     "Про затвердження форми повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на які не вимагається дозвіл"

819. N 287  від 29.07.2010.     "Про внесення змін до наказів Мінрегіонбуду від 02.12. 2009 N 550, від 07.12. 2009 N 566, від 11.01.2010 N 1"

820. N 294  від 03.08.2010.     "Про затвердження ДБН В.2.4-4-2010 "Полігони зі знешкодження та захоронення токсичних відходів. Основні положення проектування"

821. N 305  від 10.08.2010.     "Про утворення експертної комісії з розгляду заяв та підготовки пропозицій щодо надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у будівництві"

822. N 310  від 12.08.2010.     "Про впорядкування роботи з розгляду та погодження проектів технічних умов" (Зміни - наказ Мінрегіонбуду від 14.12.10 N489)

823. N 313  від 16.08.2010.     "Про затвердження оновленого складу Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України"

824. N 316  від 18.08.2010.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-235:2010 "Будівельні матеріали. Фасонні елементи з мінеральної вати для ізоляції трубопроводів. Технічні умови"

825. N 317  від 18.08.2010.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-234:2010 "Будівельні матеріали. Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні на скловолокнистій основі покрівельні і гідроізоляційні. Технічні умови"

826. N 318  від 18.08.2010.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-236:2010 "Будівельні матеріали. Мастики на основі бітуму покрівельні та ізоляційні гарячі. Технічні умови"

827. N 319  від 18.08.2010.     "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-82:2010 "Будівельні матеріали. В'яжучі гіпсові. Технічні умови"

828. N 327 від  21.08.2010.    "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 24.12.2008 N 637"

829. N 334 від  31.08.2010.    "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 25.12.2009 N 689"

830. N 341 від  07.09.2010.    "Про затвердження Положення про експертну комісію з розгляду питань щодо надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у будівництві та регламент її роботи"

831. N 351 від  15.09.2010.    "Про затвердження оновленого складу президії Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"

832. N 353 від  15.09.2010.    "Про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"

833. N 365 від  24.09.2010.    "Про затвердження Галузевої програми розвитку житлового будівництва на 2010-2011 роки"

834. N 366 від  24.09.2010.    "Про затвердження Регламенту підготовки до розгляду у центральному апараті Міністерства матеріалів на засідання президії Науково-технічної ради"

835. N 367 від  24.09.2010.    "Про затвердження плану засідань президії Науково-технічної ради Мінрегіонбуду у ІV кварталі 2010 року"

836. N 377 від  30.09.2010.    "Про прийняття міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року, як національні методом передруку"

837. N 378 від  30.09.2010.    "Про прийняття міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року, як національні методом передруку"

838. N 379 від  30.09.2010.    "Про прийняття міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року, як національні методом передруку "

839. N 380 від  30.09.2010.    "Про прийняття міждержавних стандартів (ГОСТ), прийнятих до 1992 року, як національні методом передруку"

840. N 381 від  20.09.2010.    "Про продовження строку чинності ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови"

841. N 392 від  06.10.2010.    "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури"

842. N 401 від  13.10.2010.    "Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2011 рік"

843. N 416 від  26.10.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-145:2010 "Конструкція будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технінчі вимоги (ГОСТ 31384-2008, NEQ)"

844. N 417 від  26.10.2010.    "Про визнання деяких наказів Мінрегіонбуду такими, що втратили чинність та скасування наказу Мінрегіонбуду від 17.02.2009 N 72"

845. N 429 від  04.11.2010.    "Про внесення зміни до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 19.02.2007 N 57 "Про організацію робіт із виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1.03.2006"

846. N 443 від  15.11.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-239:2010 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробувань (EN 1015-11:1999, NEQ"

847. N 444 від  15.11.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 "Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування і улаштування вікон та дверей"

848. N 445 від  15.11.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-56:2010 "Будівельні матеріали. Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна. Технічні умови"

849. N 446 від  15.11.2010.    "Про затвердження державних будівельних норм (ДБН В.2.6-134:2010 "Конструкції будинків і споруд. Кам'яні та армокам'яні конструкції. Основні положення")

850. N 447 від  15.11.2010.    "Про затвердження державних будівельних норм (ДБН В.2.6-132:2010 "Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення"

851. N 448 від  15.11.2010.    "Про затвердження державних будівельних норм (ДБН В.2.6-133:2010 "Конструкції будинків і споруд. Дерев'яні конструкції. Основні положення")

852. N 453 від  17.11.2010.    "Про затвердження Зміни N 1 до ДБН В.3.2-1-2004 "Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини"

853. N 463 від  29.11.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-210:2010 "Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови"

854. N 469 від  02.12.2010.    "Про прийняття ДСТУ-Н-ЗТ Б В.2.7-240:2010 "Будівельні матеріали. Методика визначення здатності вогнезахисних покриттів для деревини та металевих конструкцій зберігати свої вогнезахисні властивості упродовж гарантійного..."

855. N 470 від  02.12.2010.    "Про створення та забезпечення функціонування Центрального фонду будівельних норм"

856. N 476 від  07.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б А.3.1-14:2010 "Управління, організація і технологія. Настанова з проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяль..."

857. N 489 від  14.12.2010.    "Про внесення змін до Регламенту роботи з розгляду та погодження проектів технічних умов на продукцію будівельного призначення"

858. N 492 від  14.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-152:2010 "Конструкції будинків і споруд. Щити перекриттів дерев'яні для малоповерхових будинків. Технічні умови"

859. N 493 від  14.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-46:2010 "Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови"

860. N 494 від  14.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 196-7:2010 "Будівельні матеріали. Методи випробування цементу. Частина 7. Методи відбору та підготовки проб цементу (EN 196-7:2007, IDT)"

861. N 495 від  14.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 196-5:2010 "Будівельні матеріали. Методи випробування цементу. Частина 5. Визначення пуцоланічних властивостей пуцоланового цементу (EN 196-5:2005, IDT)"

862. N 496 від  14.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-242:2010 "Будівельні матеріали. Прокладки ущільнювальні для вікон і дверей. Загальні технічні умови"

863. N 497 від  14.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б А.3.1-15:2010 "Управління, організація і технологія. Настанова з ультразвукового контролю зварних з'єднань та наплавок металевих конструкцій"

864. N 498 від  14.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-148:2010 "Конструкції будинків і споруд. Балки перекриттів дерев'яні. Технічні умови"

865. N 499 від  14.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-150:2010 "Конструкції будинків і споруд. Деталі профільні з деревини і деревинних матеріалів для будівництва. Технічні умови"

866. N 500 від  14.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-149:2010 "Конструкції будинків і споруд. Деталі і вироби дерев'яні для малоповерхових житлових і громадських будинків. Технічні умови"

867. N 501 від  14.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-151:2010 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції дерев'яні клеєні. Загальні технічні умови"

868. N 502 від  14.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-244:2010 "Конструкції будинків і споруд. Вироби з деревини і деревинних матеріалів. Покриття лакофарбові. Класифікація і познаки"

869. N 503 від  14.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-243:2010 "Будівельні матеріали. Вироби паркетні. Паркет планковий. Технічні умови"

870. N 504 від  14.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-153:2010 "Конструкції будинків і споруд. Щити покриттів підлоги дерев'яні одношарові. Технічні умови"

871. N 508 від  16.12.2010.    "Про затвердження Переліку продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд"

872. N 509 від  16.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-147:2010 "Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні ребристі. Технічні умови"

873. N 511 від  16.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія"

874. N 512 від  16.12.2010.    "Про прийняття змін до національних стандартів комплексу "Ґрунти. Методи випробувань"

875. N 513 від  16.12.2010.    "Про поновлення чинності міждержавного стандарту ГОСТ 4641-80

876. N 514 від  16.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-241:2010 "Будівельні матеріали. Камінь бутовий. Технічні умови"

877. N 515 від  16.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-245:2010 "Будівельні матеріали. Вироби керамічні клінкерні. Технічні умови"

878. N 516 від  16.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-246:2010 "Будівельні матеріали. Камені бортові і стінові з гірських порід. Технічні умови"

879. N 517 від  16.12.2010.    "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 27.01.2009 N 45"

880. N 518 від  16.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.1.1-95:2010 "Система стандартизації та нормування у будівництві. Реєстрація будівельних норм"

881. N 519 від  16.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.1.1-97:2010 "Система стандартизації та нормування у будівництві. Організація робіт з нормування та стандартизації у будівництві"

882. N 520 від  16.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.1.1-96:2010 "Система стандартизації та нормування у будівництві. Ведення справи будівельних норм"

883. N 521 від  16.12.2010.    "Про затвердження державних будівельних норм ДБН В.2.6-135:2010 "Конструкції будинків і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу"

884. N 522 від  16.12.2010.    "Про прийняття пробного національного стандарту ДСТУ-Н-П Б А.1.1-93:2010 "Настанова щодо розроблення проектів повторного використання у будівництві"

885. N 523 від  16.12.2010.    "Про затвердження державних будівельних норм ДБН А.1.1-94:2010 "Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення"

886. N 524 від  16.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-247:2010 "Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для сумішей асфальтобетонних та органо-мінеральних дорожніх.

887. N 533 від  22.12.2010.    "Про затвердження ДБН В.2.3-7-2010 "Споруди транспорту. Метрополітени"

888. N 534 від  22.12.2010.    "Про затвердження Зміни N 1 до ДБН В.2.1-10-2009 "Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування"

889. N 535 від  22.12.2010.    "Про прийняття ДСТУ Б В.2.1-27:2010 "Основи та фундаменти споруд. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань"

890. N 536 від  22.12.2010.    "Про затвердження Збірника ГН 7 "Покрівельні роботи" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи"

891. N 537 від  22.12.2010.    "Про затвердження державних будівельних норм ДБН В.2.5-51:2010 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту"

892. N 539 від  23.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Б-В.1.1-28:2010 "Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Шкала сейсмічної інтенсивності"

893. N 540 від  23.12.2010.    "Про затвердження Каталога будівельних норм та нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 1 січня 2011 року)"

894. N 541 від  23.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 13384-1:2010 Димоходи. Методи теплотехнічного та аеродинамічного розрахунків. Частина 1: Димоходи з підключенням одного теплогенератора (EN 13384-1:2002+A2:2008, IDT)"

895. N 542 від  23.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 13384-2:2010 Димоходи. Методи теплотехнічного та аеродинамічного розрахунків. Частина 2: Димоходи з підключенням декількох теплогенераторів (EN 13384-2:2003+A1:2009, IDT)"

896. N 549 від  27.12.2010.    "Про прийняття національних стандартів щодо проектування будівельних конструкцій, гармонізованих з європейськими стандартами групи А (Єврокоди)"

897. N 550 від  27.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б EN 1997-2:2010 "Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 2. Дослідження і випробування ґрунту (EN 1997-2:2007, IDТ)"

898. N 551 від  27.12.2010.    "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б EN 1991-2:2010 "Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 2. Рухомі навантаження на мости (EN 1991-2:2003, ІDТ)"

899. N 552 від  27.12.2010.    "Про прийняття національних стандартів щодо проектування будівельних конструкцій, гармонізованих з європейськими стандартами групи А (Єврокоди)"

900. Роз'яснення щодо проектування та будівництва автомийки в підземному паркінгу житлових будинків (Відповідно до листа Мінрегіонбуду від 30.08.2010 N 13-24/468 )

901. Роз'яснення щодо чинних відомчих будівельних норм (відповідно до листа Національного банку України від 4.10.2010 N 11-210/4912-17-46)

902. Щодо статусу та обсягів документації проекту підготовчих робіт, що подається відповідно до ст. 281 Закону України "Про планування і забудову територій" (відповідно до листа Держархбудінспекції від 01.09.2009 N 22/7-5409)

903. Щодо роз'яснень стосовно чинності настанови з прийняття в експлуатацію об'єктів електричних мереж (відповідно до листа Мінпаливенерго України від 06.08.2009 N 02/15-1528)

904. Щодо території дії ліцензій на будівельну діяльність (відповідно до листа ТОВ "Системи автоматизації сервіс" від 26.10.2009 N 3-422)

905. Про порядок здійснення технічного нагляду

906. Щодо застосування норм під час реалізації порядків надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (відповідно до листа Держархбудінспекції від 05.02.2010 N 22-17-593)

907. Щодо державної реєстрації права власності (користування) на земельну ділянку, яка має значення при видачі забудовникам дозволів на підготовчі чи будівельні роботи (Відповідно до листа Держкомзему від 28.01.10 № 2328/21/12-10)

908. Щодо роз'яснень з питань адміністративної відповідальності за проведення будівельних робіт без дозволу на їх виконання.(відповідно до листа Держархбудінспекції від 10.09.2010 N 26-17-5334)

909. 18.05.2010. Щодо об'єктів житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб (N 6114/44-6)

910. 04.04.2007. Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів

911. 03.09.2008. Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативних документів

912. Усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (по состоянию на 01.01.2010)

913. Усредненные показатели провозной платы для определения в инвесторской сметной документации стоимости транспортировки строительных грузов автомобильным транспортом в текущих ценах (по состоянию на 01.01.2010)

914. 20.07.2010. Щодо застосування індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва під час проведення оцінки нерухомого майна

915. 21.09.2010. Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) під час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії

 

----------------------

Всего страниц - 12275

 

                               Информационно-справочная система ЗОДЧИЙ

       – это база нормативно-правовых документов в области строительства,

           созданная ООО"Информационно-маркетинговый центр" (г.Киев)

         в соответствии с приказами Минстройархитектуры Украины № 29 от

                      15.02.1994г. и № 43 от 09.03.1994г.

                                      

                          Стоимость программы 900 грн.

 

                      Стоимость обновления за месяц 50 грн.

 

             (доставка обновления почтой на CD-диске 1 раз в месяц)

 

        Установка программы на компьютер заказчика в г. Киев БЕСПЛАТНО.

 

               Доставка в любую точку Украины на CD-диске почтой.

 

                 По вопросам приобретения ИСС "ЗОДЧИЙ" звоните

                                 (044)331-63-18

                                 (050)330-54-00

                                 (068)201-77-62