Находится в каталоге Апорт
Яндекс цитирования


ИСС «ЗОДЧИЙ» - лицензионный cборник строительных нормативов Украины
( ДБН, ДСТУ, ГОСТ, СНИП, ВСН, ЕНиР, НПАОП).
Удобный и быстрый поиск; компактность хранения; дешевле печатных сборников; актуальная редакция документов (с изменениями и дополнениями).

ИСС "Зодчий" рекомендован Госстроем Украины
(приказ Госстроя от 21-04-2003 г. № 45)

Полная официальная база строительных нормативов Украины.
Тексты нормативных документов еженедельно обновляются по Интернет.

Стоимость ИСС «ЗОДЧИЙ» 1200 грн.

Счет-фактуру на программу ИСС «ЗОДЧИЙ» заказывайте по телефонам

(044)331-63-18, (050)330-54-00, (068)201-77-62, (063)152-61-27

или пишите на e-mail cct.com.ua@gmail.com

Новые документы в ИСС «ЗОДЧИЙ»

!!! РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМ УКРАЇНИ ПРО ВІДМІНУ ДОКУМЕНТІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ СРСР, УКРАЇНСЬКОЇ РСР ТА УКРАЇНИ

! ПРО РЕГІОНАЛЬНІ ТА МІСЦЕВІ ПРАВИЛА ЗАБУДОВИ

НАПБ В.01.018-81/918.Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій системи УТОС (НАОП 9.1.80-1.02-91, РД 208 УРСР 1-81)

НПАОП 23.2-1.02-91.Правила будови і безпечної експлуатації факельних систем

ДСТУ EN 280:2016 (EN 280:2013+A1:2015, IDT).Робочі платформи (риштовання) пересувні підіймальні.Проектні розрахунки, критерії стійкості, конструкція, безпека, перевірки та випробування

РД 34.05.303-87.Нормы времени на испытания электрооборудования

Руководящие указания по проектированию пылегазовоздухопроводов котельных агрегатов (РУ 34-1203-71)

РД 34-15-8-88.Інструкція з перевірки якості будівництва об'єктів, що зводяться Міненерго СРСР

ГКД 34.20.172-95.Типова інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю в електричних мережах 6-35 кВ

ГДК 34.35.603-95.Техническое обслуживание устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ.Правила

СОУ-Н MEB 40.1-37471933-49:2011.Проектування кабельних ліній напругою до 330 кВ.Настанова (редакція 2011 року; див.наказ від 26.01.2017 N 82)

СОУ 42.1-37641918-124:2014.Щебінь чорний для дорожніх робіт.Технічні умови

ДСТУ EN 50363-10-2:2016 (EN 50363-10-2:2005, IDT).Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних кабелів.Частина 10-2.Змішані компаунди для оболонок.Термопластичний поліуретан

ДСТУ IEC 60050-161:2003 (ІEC 60050-161:1990, ІDT).Словник електротехнічних термінів.Глава 161.Електромагнітна сумісність

ДСТУ EN 60811-509:2016 (EN 60811-509:2012, IDT).Електричні та волоконно-оптичні кабелі.Методи випробування неметалевих матеріалів.Частина 509.Механічні випробування.Випробування на стійкість до розтріскування ізоляції та оболонок ...

ДСТУ EN 60811-513:2016 (EN 60811-513:2012, IDT).Електричні та волоконно-оптичні кабелі.Методи випробування неметалевих матеріалів.Частина 513.Механічні випробування.Спеціальні методи випробування поліетиленових та поліпропіленових компаундів...

ДСТУ IEC 61000-4-30:2010 (ІEC 61000-4-30:2008, ІDT).Електромагнітна сумісність.Частина 4-30.Методи випробування та вимірювання.Вимірювання показників якості електричної енергії

ДСТУ EN 62271-203:2016 (EN 62271-203:2012, IDT).Пристрої контрольні розподільчі високовольтні.Частина 203.Розподільчі пристрої з газовою ізоляцією в металевій оболонці на номінальну напругу понад 52 кВ

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010 (EN 1991-1-1:2002, ІDT).Зміна N 1.Єврокод 1.Дії на конструкції.Частина 1-1.Загальні дії.Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:2012 (EN 1991-1-5:2003, IDT).Єврокод 1.Дії на конструкції.Частина 1-5.Загальні дії.Теплові дії

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:2012 (EN 1991-1-5:2003, IDT).Зміна N 1.Єврокод 1.Дії на конструкції.Частина 1-5.Загальні дії.Теплові дії

ДСТУ ГОСТ 23304:2012 (ГОСТ 23304-78, ІDT).Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений атомных энергетических установок.Технические требования.Приемка.Методы испытаний.Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ДСТУ EN 818-4:2014.Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги.Вимоги щодо безпеки.Частина 4.Стропи ланцюгові.Клас 8

ДСТУ-Н Б EN 1996-2:2012 (EN 1996-2:2006, ІDT).Зміна N 1.Єврокод 6.Проектування кам'яних конструкцій.Частина 2.Конструктивний аналіз, вибір матеріалів і виконання кам'яної кладки

ДСТУ ISO 6506-1:2007 (ІSO 6506-1:2005, ІDT).(Поправка N 1).Матеріали металеві.Визначення твердості за Брінеллем.Частина 1.Метод випробування

Держаний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки станом на 01.09.2017 року

Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом

Руководство по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай и опор-колонн

Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций

Рекомендации по применению стальных профилированных настилов нового сортамена в утепленных покрытиях производственных зданий

ДБН А.2.2-3:2014.Зміна N 1 та технічні неточності в Зміні N 1.Склад та зміст проектної документації на будівництво

07.03.2018.N 746/1/13-5.Щодо розміру кошторисної заробітної плати на 2018 рік при визначенні вартості дорожніх робіт

ДБН Б.1.1-14:2012.Зміна N1.Склад та зміст детального плану території

ДБН Б.1.1-21:2017.Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад

ДБН Б.1.1-22:2017.Склад та зміст плану зонування території

ДБН Б.2.2-12:2018.Планування і забудова територій

ДБН Б.2.2-5:2011.Зміна N 1.Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій.Благоустрій територій

ВБН В.1.1-00013741-001:2008.Факельні системи.Промислова безпека.Основні вимоги

ВБН В.1.2-00018201.01-96.Вибір посудин і апаратів, що працюють під тиском до 10 МПа (100 кгс/см2) для підприємств нафтогазового комплексу

ДБН В.1.3-2:2010.Зміна N 1.СТГП.Геодезичні роботи у будівництві

ДБН В.2.2-4:2018.Будинки і споруди.Заклади дошкільної освіти

ДБН В.2.2-5-97.Зміна N3.Будинки і споруди.Захисні споруди цивільної оборони.

ДБН В.2.2-9-2009.Зміна N 1.Будинки і споруди.Громадські будинки та споруди.Основні положення

ДБН В.2.2-15-2005.Зміна N4.Будинки і споруди.Житлові будинки.Основні положення.

ДБН В.2.2-24:2009.Зміна N 1.Будинки і споруди.Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.2-25:2009.Зміна N 1.Будинки і споруди.Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)

ДБН В.2.2-3:2018.Будинки і споруди.Заклади освіти

ВБН В.2.2-33-2007.Проектування телекомунікацій.Споруди станційні місцевих телефонних мереж

ДБН В.2.3-15:2007.Зміна N 1.Споруди транспорту.Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ГБН В.2.3-37472062-3:2015.Захист конструкцій будівель і споруд залізничного транспорту від корозійного руйнування

ДБН В.2.3-4:2015.Посібник N 1.Автомобільні дороги.Частина І.Проектування.Частина ІІ.Будівництво

ДБН В.2.3-5:2018.Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.5-39:2008.Зміна N 1.Інженерне обладнання будинків і споруд.Зовнішні мережі та споруди.Теплові мережі

ДБН В.2.5-77:2014.Зміна N 1.Котельні

ДСТУ-Н Б В.2.6-219:2016.Настанова з енергетичного маркування будівельних теплоізоляційних матеріалів та виробів

ДСТУ-Н Б В.2.7-308:2015.Настанова з виготовлення виробів з ніздрюватого бетону

ДСТУ-Н Б В.2.7-314:2016.Настанови щодо модифікації бітумів дорожніх комплексами добавок

06.06.2017.(НАПБ Б.01.005-2017).Про затвердження Правил пожежної безпеки на ринках України

ВСН 03-74.Указания по проектированию цементации в гидротехнических туннелях (см.ВСН 34 23.056-90)

ВСН-13-81.(НАПБ В.05.013-81/180).Инструкция по проектированию взрывопожарных производств спиртовых ликеро-водочных и коньячных предприятий пищевой промышленности

ВСН 189-78.Инструкция по проектированию и производству работ по искусственному замораживанию грунтов при строительстве метрополитенов и тоннелей

ВСН 34 23.056-90.Проектирование цементации в гидротехнических туннелях (см.ВСН 03-74)

ВСН 34-72-019-89 (Минэнерго СССР).Проектирование обделок подземных машинных залов ГЭС, ГАЭС и других камерных выработок в гидротехническом строительстве

ВСН 600-81/Минсвязи СССР.Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения

ВУПП-86.Ведомственные указания по проектированию производственного водоснабжения, канализации и очистки сточных вод предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (див.наказ Міненерговугілля від 12.02.2013 р.N 56.1)

ГОСТ 10616-90.Вентиляторы радиальные и осевые.Размеры и параметры

ГОСТ 1476-93 (ИСО 7434-83).Винты установочные с коническим концом и прямым шлицем классов точности А и В.Технические условия

ГОСТ 1477-93 (ИСО 4766-84).Винты установочные с плоским концом и прямым шлицем классов точности А и В.Технические условия

ГОСТ 1479-93 (ИСО 7436-83).Винты установочные с засверленным концом и прямым шлицем классов точности А и В.Технические условия

ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84).Проволока.Метод испытания на перегиб

ГОСТ 18620-86.Изделия электротехнические.Маркировка

ГОСТ 21284-93.Глина бентонитовая для тонкой и строительной керамики.Метод определения механической прочности на изгиб

ГОСТ 2224-93.Коуши стальные для стальных канатов.Технические условия

ГОСТ 23037-99.Заполнители огнеупорные.Технические условия

ГОСТ 25734-96.Глинозем.Метод кристаллооптического определения размеров монокристаллов в неметаллургическом глиноземе

ГОСТ 28244-96.Провода и шнуры армированные.Технические условия

ГОСТ 30331.4-95 (МЭК 364-4-42-80).Электроустановки зданий.Часть 4.Требования по обеспечению безопасности.Защита от тепловых воздействий

ГОСТ 30331.5-95 (МЭК 364-4-43-77).Электроустановки зданий.Часть 4.Требования по обеспечению безопасности.Защита от сверхтока

ГОСТ 30331.6-95 (МЭК 364-4-45-84).Электроустановки зданий.Часть 4.Требования по обеспечению безопасности.Защита от понижения напряжения

ГОСТ 30559-98.Глинозем неметаллургический.Технические условия

ГОСТ 8731-74.Трубы стальные бесшовные горячедеформированные.Технические требования

ГОСТ 8878-93 (ИСО 4027-77).Винты установочные с коническим концом и шестигранным углублением 'под ключ' классов точности А и В.Технические условия

ГБН В.2.3-37641918-549:2018.Автомобільні дороги.Майданчики для стоянки транспортних засобів і відпочинку учасників дорожнього руху.Загальні вимоги проектування

ГБН В.2.3-37641918-550-2018.Автомобільні дороги.Зупинки маршрутного транспорту.Загальні вимоги проектування

23.04.2018.Гігієна праці робітників будівельних професій

ДСТУ EN 10002-1:2006 (EN 10002-1:2001, ІDT).(Поправка N 1).Матеріали металеві.Випробування на розтяг.Частина 1.Метод випробування за кімнатної температури

ДСТУ EN 10002-5:2006 (EN 10002-5:2001, ІDT) .(Поправка N 1).Матеріали металеві.Випробування на розтяг.Частина 5.Метод випробування за підвищених температури

ДСТУ ISO 10018:2015 (ІSO 10018:2012, ІDT).Управління якістю.Настанови щодо залучення персоналу та щодо його компетентності

ДСТУ EN 10045-1:2006 (EN 10045-1:1990, ІDT).(Поправка N 1).Матеріали металеві.Випробування на ударний вигин за Шарпі.Частина 1.Метод випробування

ДСТУ EN 1012-1:2014 (EN 1012-1:2010, ІDT).Компресори і вакуумні насоси.Вимоги щодо безпеки.Частина 1.Компресори

ДСТУ EN 10139:2018 (EN 10139:2016, IDT.) Штаба вузька з низьковуглецевої сталі без покриву для холодного формозмінення.Технічні умови постачання

ДСТУ EN 10140:2005 (EN 10140:1996, ІTD).Штаба сталева холоднокатана вузька.Допуски на розміри та форму

ДСТУ EN 10216-4:2015 (EN 10216-4:2013, IDT).Труби сталеві безшовні для роботи під тиском.Технічні умови постачання.Частина 4.Труби з нелегованої та легованої сталі зі спеціальними властивостями для зниженої температури

ДСТУ EN 10230-1:2005 (EN 10230-1:1999, ІDT).Цвяхи зі сталевого дроту.Частина 1.Виробництво цвяхів загального призначення

ДСТУ EN 10246-6:2006 (EN 10246-6:1999, ІDT).Неруйнівний контроль.Частина 6.Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних сталевих труб для виявлення поперечних дефектів

ДСТУ EN 10246-7:2006 (EN 10246-7:1996, ІDT).Неруйнівний контроль.Частина 7.Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) феромагнітних сталевих труб для виявлення поздовжніх дефектів

ДСТУ EN 10308:2015 (EN 10308:2001, IDT).Неруйнівний контроль.Ультразвуковий контроль сталевого сортового прокату

ДСТУ ISO 10318:2002 (ІSO 10318:1990, ІDT).Геотекстиль.Словник термінів

ДСТУ EN 1037:2014 (EN 1037:1995+A1:2008, ІDT).Безпечність машин.Запобігання несподіваному пускові

ДСТУ Б EN 1090-2:2014 (EN 1090-2:2008+A1:2011, ІDT).Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій.Частина 2.Технічні вимоги до сталевих конструкцій

ДСТУ ISO 10972-3:2006 (ІSO 10972-3:2003, ІDT).Вантажопідіймальні крани.Вимоги до механізмів.Частина 3.Крани баштові

ДСТУ ГОСТ 1.1:2005 (ГОСТ 1.1-2002, ІDT).Міждержавна система стандартизації.Терміни і визначення

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.(Зміна N 2).Правила визначення вартості будівництва

ДСТУ ISO 1120:2009.Стрічки конвеєрні.Визначення сили механічних з'єднань.Статистичний метод випробування (ІSO 1120:2002, ІDT)

ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013.(Зміна N 2).Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва

ДСТУ EN ISO 11611:2016 (EN ISO 11611:2015, IDT; ISO 11611:2015, IDT), Одяг захисний для використання під час зварювання та суміжних процесів

ДСТУ ISO 11971:2016 (ISO 11971:2008, IDT).Сталеве і чавунне литво.Візуальне контролювання якості поверхні

ДСТУ EN 120:2006 (EN 120:1992, ІDT).Плити деревні.Екстрактний метод визначення вмісту формальдегіду (перфораторний метод)

ДСТУ Б EN 12087:2016 (EN 12087:2013, ІDT).Вироби теплоізоляційні будівельного призначення.Визначення водопоглинання при тривалому зануренні

ДСТУ EN 12094-16:2016 (EN 12094-16:2003, IDT).Протипожежна техніка.Стаціонарні системи газового пожежогасіння.Компоненти систем газового пожежогасіння.Частина 16.Вимоги до одоризаційних приладів систем пожежогасіння діоксидом вуглецю ...

ДСТУ EN 12098-1:2017 (EN 12098-1:2017, IDT).Енергоефективність будівель.Засоби управління системами опалення.Частина 1.Устатаковання управління системами водяного опалення.Модулі М3-5, 6, 7, 8

ДСТУ EN 12098-3:2017 (EN 12098-3:2017, IDT).Енергоефективність будівель.Засоби управління системами опалювання.Частина 3.Устатковання управління системами електричного опалення.Модулі М3-5, 6, 7, 8

ДСТУ EN 12098-5:2017 (EN 12098-5:2017, IDT).Енергоефективність будівель.Засоби управління системами опалювання.Частина 5.Старт-стоп планувальники систем опалення.Модулі М3-5, 6, 7, 8

ДСТУ CEN/TR 12101-4:2016 (CEN/TR 12101-4:2009, IDT).Системи протидимного захисту.Частина 4.Побудова систем димо- та тепловидалення

ДСТУ CEN/TR 12101-5:2016 (CEN/TR 12101-5:2005, IDT).Системи протидимного захисту.Частина 5.Настанови на базі функціональних рекомендацій та методи розрахування систем димо- та тепловидалення

ДСТУ EN 12101-6:2016 (EN 12101-6:2005, IDT; EN 12101-6:2005/AC:2006, IDT).Системи протидимного захисту.Частина 6.Технічні вимоги до систем зі створення різниці тисків

ДСТУ EN 12266-1:2015 (EN 12266-1:2012, IDT).Арматура трубопровідна промислова.Випробування металевих клапанів.Частина 1.Методи випробування під тиском та критерії приймання.Обов'язкові вимоги

ДСТУ EN 12385-10:2014 (EN 12385-10:2003+A1:2008, ІDT).Канати сталеві.Безпека.Частина 10.Канати спіральної звивки для застосування в будівництві

ДСТУ EN 1241:2008 (EN 1241:1998, ІDT).Клеї.Метод визначення кислотного числа

ДСТУ ISO 12478-1:2007 (ІSO 12478-1:1997, ІDT).Крани вантажопідіймальні.Настанови щодо технічного обслуговування.Чaстина 1.Загальні положення

ДСТУ EN 12517-2002 (EN 12517:1998, ІDT).Неруйнівний контроль зварних з'єднань.Критерії приймання для радіографічного контролю зварних з'єднань

ДСТУ EN 12591:2017 (EN 12591:2009, IDT).Бітум та бітумні в'яжучі.Технічні вимоги до дорожніх бітумів

ДСТУ EN 12831-1:2017 (EN 12831-1:2017, IDT).Енергоефективність будівель.Метод розрахунку проектного теплового навантаження.Частина 1.Теплове навантаження, Модуль М3-3

ДСТУ EN 12953-2:2015 (EN 12953-2:2012, IDT).Котли жаротрубні.Частина 2.Матеріали для частин котлів, що перебувають під тиском, і суміжне обладнання

ДСТУ EN 13018:2017 (EN 13018:2016, IDT).Неруйнівний контроль.Візуальний контроль.Загальні принципи

ДСТУ EN 13155:2014 (EN 13155:2003+A2:2009, ІDT).Вантажопідіймальні крани.Вимоги щодо безпеки.Пристрої вантажозахоплювальні знімні

ДСТУ EN 13226:2007 (EN 13226:2002, ІDT).Покриви дерев'яні для підлоги.Суцільні паркетні планки з пазами та(або) гребенями.Загальні технічні умови

ДСТУ EN 1330-1:2016 (EN 1330-1:2014, IDT).Неруйнівний контроль.Термінологія.Частина 1.Перелік загальних термінів

ДСТУ EN 1330-8:2016 (EN 1330-8:1998, IDT).Неруйнівний контроль.Термінологія.Частина 8.Терміни, які використовують у контролі герметичності

ДСТУ EN 13414-1:2014 (EN 13414-1:2003+A2:2008, ІDT).Стропи сталеві канатні.Безпечність.Стропи вантажопідйомні

ДСТУ EN 13414-2:2014 (EN 13414-2:2003+A2:2008, ІDT).Стропи із сталевих дротяних канатів.Безпечність.Частина 2.Технічні вимоги до інформації з використання та обслуговування устатковання, що представляється виробником

ДСТУ EN 13561:2016 (EN 13561:2015, IDT).Зовнішні жалюзі.Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки

ДСТУ ISO 13571:2012 (ІSO 13571:2007, ІDT).Небезпечні для життя чинники пожежі.Настанови щодо оцінювання часу, необхідного для евакуації, за даними про пожежі

ДСТУ ISO 13847:2018 (ISO 13847:2013, IDT).Нафтова та газова промисловість.Трубопровідні транспортні системи.Зварювання трубопроводів

ДСТУ ISO 14004:2016 (ISO 14004:2016, IDT).Системи екологічного управління.Загальні настанови щодо запроваджування

ДСТУ ISO/TS 14033:2016 (ISO/TS 14033:2012, IDT).Екологічне управління.Кількісна екологічна інформація.Настанови та приклади

ДСТУ ISO 14050:2016 (ISO 14050:2009, IDT).Екологічне управління.Словник термінів

ДСТУ ISO/TR 14062:2006 (ІSO/TR 14062:2002, ІDT).Екологічне управління.Враховування екологічних аспектів у проектуванні та розроблянні продукції

ДСТУ EN ISO 14116:2016 (EN ISO 14116:2015, IDT; ISO 14116:2015, IDT).Одяг захисний.Захист від полум'я.Матеріали, пакети матеріалів та одяг, що обмежують поширення полум'я

ДСТУ EN 14154-1:2015 (EN 14154-1:2007, ІDT).Лічильники води.Частина 1.Загальні технічні вимоги

ДСТУ EN ISO 14175:2014 (EN ІSO 14175:2008, ІDT).Матеріали зварювальні.Захисні гази для дугового зварювання та різання

ДСТУ ISO 14313:2010 (ІSO 14313:2007 + ІSO 14313:2007/Cor 1:2009, ІDT).Нафтова і газова промисловість.Трубопровідні транспортні системи.Арматура трубопровідна.Загальні технічні вимоги та методи контролювання

ДСТУ EN 14337:2017 (EN 14337:2005, IDT).Системи опалення будівель.Проектування та монтування електричних систем опалення приміщення прямої дії

ДСТУ EN 14339:2016 (EN 14339:2005, IDT).Протипожежна техніка.Гідранти пожежні підземні.Загальні вимоги та методи випробування

ДСТУ Б EN 14364:2012.Системи пластмасових трубопроводів для напірного та безнапірного дренажу та каналізації.Армовані скловолокном термореактивні пластмаси (GRP) на основі ненасиченої смоли поліестеру (UP).Технічні умови для труб, фасонних ...

ДСТУ EN 14384:2016 (EN 14384:2005, IDT).Протипожежна техніка.Гідранти пожежні наземні.Загальні вимоги та методи випробування

ДСТУ EN 14387:2017 (EN 14387:2004 + A1:2008, IDT).Засоби індивідуального захисту органів дихання.Фільтри протигазові та фільтри скомбіновані.Вимоги, випробування, маркування

ДСТУ CEN/TR 14568:2014 EN 54-2:1997 (CEN/TR 14568:2003, ІDT) Системи пожежної сигналізації та оповіщування.Тлумачення положень

ДСТУ EN 14597:2014 (EN 14597:2012, ІDT).Пристрої контролювання температури та обмежувачі температури систем генерації тепла

ДСТУ EN 14637:2014 (EN 14637:2007, ІDT).Будівельна фурнітура.Електричне управління фіксацією систем пожежних/димових дверних конструкцій.Вимоги, методи випробувань, правила застосування та обслуговування

ДСТУ EN 14700:2008 (EN 14700:2005, ІDT). Матеріали зварювальні.Зварювальні матеріали для наплавлення.Класифікація

ДСТУ EN 1494:2014 (EN 1494:2000+A1:2008, ІDT).Домкрати рухомі або пересувні та подібне підіймальне устатковання

ДСТУ ISO 1519:2015 (ІSO 1519:2011, ІDT).Фарби і лаки.Випробування на згин (навколо циліндричного стрижня)

ДСТУ ISO 15483:2007 (ІSO 15483:1999, ІDT).Гвинти самосвердлувальні самонарізувальні з напівпотайною головкою та хрестоподібним шліцом.Технічні умови

ДСТУ EN ISO 15613:2016 (EN ISO 15613:2004, IDT; ISO 15613:2004, IDT).Технічні умови та атестація технологій зварювання металевих матеріалів.Атестація на основі довиробничих випробувань

ДСТУ EN 15698-1:2016 (EN 15698-1:2009, IDT).Розподільчі мережі опалення.Попередньо ізольовані системи здвоєних трубопроводів із нерухомою ізоляцією для підземного прокладання мереж гарячого водопостачання.Частина 1.Системи труб зі здвоєними ...

ДСТУ EN 16247-1:2015 (EN 16247-1:2012, ІDT).Енергетичні аудити.Частина 1.Загальні вимоги

ДСТУ EN 16247-2:2015 (EN 16247-2:2014, ІDT).Енергетичні аудити.Частина 2.Будівлі

ДСТУ EN 1630:2017 (EN 1630:2011 + A1:2015, IDT).Пішохідні дверні блоки, вікна, огороджувальні завіси, решітки та жалюзі.Тривкість щодо зламування.Метод випробування на тривкість до спроб ручного зламування

ДСТУ ISO 16368:2010 (ІSO 16368:2003, ІDT).Мобільні підіймачі робочих платформ.Розрахунок конструкції, вимоги щодо безпеки та методи випробування

ДСТУ EN 16767:2017 (EN 16767:2016, IDT) Арматура промислова.Клапани зворотні сталеві та чавунні

ДСТУ EN 1708-2:2015 (EN 1708-2:2000, IDT).Зварювання.Зварні з'єднання сталевих елементів.Частина 2.Зварні з'єднання конструкційних елементів, на які не діє внутрішній тиск

ДСТУ EN ISO 17637:2017 (EN ISO 17637:2016, IDT; ISO 17637:2016, IDT).Неруйнівний контроль зварних швів.Візуальний контроль з'єднань, виконаних зварюванням плавленням

ДСТУ EN ISO 17639:2016 (EN ISO 17639:2013, IDT; ISO 17639:2003, IDT).Руйнівні випробування зварних з'єднань металевих матеріалів.Макроскопічне та мікроскопічне оцінювання зварних з'єднань

ДСТУ OHSAS 18002:2015 (OHSAS 18002:2008, ІDT).Системи управління гігієною та безпекою праці.Основні принципи виконання вимог OHSAS 18001:2007

ДСТУ EN ISO 19232-2:2016 (EN ISO 19232-2:2013, IDT; ISO 19232-2:2013, IDT).Неруйнівний контроль.Якість зображення радіографічних знімків.Частина 2.Визначення показника якості зображення за допомогою індикатора якості зображення типу ступінь-отвір

ДСТУ EN ISO 19232-4:2016 (EN ISO 19232-4:2013, IDT; ISO 19232-4:2013, IDT).Контроль неруйнівний.Якість зображення на рентгенівських знімках.Частина 4.Експериментальне оцінювання значень і таблиць якості зображення

ДСТУ EN ISO 19232-5:2016 (EN ISO 19232-5:2013, IDT; ISO 19232-5:2013, IDT).Контроль неруйнівний.Якість зображення на рентгенівських знімках.Частина 5.Визначення нерізкості зображення з використанням індикаторів якості зображення дводротового типу

ДСТУ EN 1944:2008 (EN 1944:1996, ІDT).Стрічки самоклейкі.Вимірювання зусилля розмотування з малою швидкістю

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012 (EN 1991-1-6:2005, IDT).Єврокод 1.Дії на конструкції.Частина 1-6.Загальні дії.Дії під час зведення

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012 (EN 1991-1-6:2005, IDT).Зміна N 1.Єврокод 1.Дії на конструкції.Частина 1-6.Загальні дії.Дії під час зведення

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 (EN 1991-1-7:2006, ІDT).Зміна N 1.Єврокод 1.Дії на конструкції.Частина 1-7.Загальні дії.Особливі динамічні впливи

ДСТУ-Н Б EN 1991-4:2012 (EN 1991-4:2006, ІDT).Зміна N 1.Єврокод 1.Дії на конструкції.Частина 4.Бункери і резервуари

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-10:2012 (EN 1993-1-10:2005, ІDT).Єврокод 3.Проектування сталевих конструкцій.Частина 1-10.Властивості тріщиностійкості і міцності матеріалу у напрямі товщини прокату

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-10:2012 (EN 1993-1-10:2005, ІDT).Зміна N 1.Єврокод 3.Проектування сталевих конструкцій.Частина 1-10.Властивості тріщиностійкості і міцності матеріалу у напрямі товщини прокату

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-7:2012 (EN 1993-1-7:2007, ІDT).Єврокод 3.Проектування сталевих конструкцій.Частина 1-7.Пластинчасті конструкції при навантаженні поза межами площини

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-7:2012 (EN 1993-1-7:2007, ІDT).Зміна N 1.Єврокод 3.Проектування сталевих конструкцій.Частина 1-7.Пластинчасті конструкції при навантаженні поза межами площини

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-9:2012 (EN 1993-1-9:2005, ІDT).Єврокод 3.Проектування сталевих конструкцій.Частина 1-9.Витривалість

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-9:2012 (EN 1993-1-9:2005, ІDT).Зміна N 1.Єврокод 3.Проектування сталевих конструкцій.Частина 1-9.Витривалість

ДСТУ-Н Б EN 1993-6:2012 (EN 1993-6:2007, ІDT).Зміна N 1.Єврокод 3.Проектування сталевих конструкцій.Частина 6.Підкранові конструкції

ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:2012 (EN 1994-1-2:2005, ІDT).Зміна N 1.Єврокод 4.Проектування сталезалізобетонних конструкцій.Частина 1-2.Загальні положення.Розрахунок конструкцій на вогнестійкість

ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010 (EN 1995-1-1:2004, IDТ).Зміна N 1.Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-1.Загальні правила і правила для споруд

ДСТУ-Н Б EN 1995-2:2012 (EN 1995-2:2004, ІDT).Єврокод 5.Проектування дерев'яних конструкцій.Частина 2.Мости

ДСТУ-Н Б EN 1995-2:2012 (EN 1995-2:2004, ІDT).Зміна N 1.Єврокод 5.Проектування дерев'яних конструкцій.Частина 2.Мости

ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010 (EN 1996-1-1:2005, IDT).Зміна N 1.Єврокод 6.Проектування кам'яних конструкцій.Частина 1-1.Загальні правила для армованих та неармованих кам'яних конструкцій.

ДСТУ-Н Б EN 1996-1-2:2012 (EN 1996-1-2:2005, ІDT).Зміна N 1.Єврокод 6.Проектування кам'яних конструкцій.Частина 1-2.Загальні положення.Розрахунок конструкцій на вогнестійкість

ДСТУ-Н Б EN 1996-2:2012 (EN 1996-2:2006, ІDT).Єврокод 6.Проектування кам'яних конструкцій.Частина 2.Конструктивний аналіз, вибір матеріалів і виконання кам'яної кладки

ДСТУ-Н Б EN 1996-3:2012 (EN 1996-3:2006, ІDT).Єврокод 6.Проектування кам'яних конструкцій.Частина 3.Спрощені методи розрахунку неармованих кам'яних конструкцій

ДСТУ-Н Б EN 1996-3:2012 (EN 1996-3:2006, ІDT).Зміна N 1.Єврокод 6.Проектування кам'яних конструкцій.Частина 3.Спрощені методи розрахунку неармованих кам'яних конструкцій

ДСТУ-Н Б EN 1997-1:2010 (EN 1997-1:2004, IDT).Зміна N 1.Єврокод 7.Геотехнічне проектування.Частина 1.Загальні правила

ДСТУ-Н Б EN 1998-2:2012 (EN 1998-2:2005, IDT).Зміна N 1.Єврокод 8.Проектування сейсмостійких конструкцій.Частина 2.Мости

ДСТУ-Н Б EN 1998-3:2012 (EN 1998-3:2005, ІDT).Єврокод 8.Проектування сейсмостійких конструкцій.Частина 3.Оцінка стану та відновлення будівель

ДСТУ-Н Б EN 1998-3:2012 (EN 1998-3:2005, ІDT).Зміна N 1.Єврокод 8.Проектування сейсмостійких конструкцій.Частина 3.Оцінка стану та відновлення будівель

ДСТУ-Н Б EN 1998-4:2012 (EN 1998-4:2006, IDT).Єврокод 8.Проектування сейсмостійких конструкцій.Частина 4.Силосні башти, резервуари та трубопроводи

ДСТУ-Н Б EN 1998-4:2012 (EN 1998-4:2006, IDT).Зміна N 1.Єврокод 8.Проектування сейсмостійких конструкцій.Частина 4.Силосні башти, резервуари та трубопроводи

ДСТУ-Н Б EN 1998-6:2012 (EN 1998-6:2005, ІDT).Єврокод 8.Проектування сейсмостійких конструкцій.Частина 6.Башти, вежі і димові труби

ДСТУ-Н Б EN 1998-6:2012 (EN 1998-6:2005, ІDT).Зміна N 1.Єврокод 8.Проектування сейсмостійких конструкцій.Частина 6.Башти, вежі і димові труби

ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010 (EN 1999-1-2:2007, ІDT).Зміна N 1.Єврокод 9.Проектування алюмінієвих конструкцій.Частина 1-2.Розрахунок конструкцій на вогнестійкість

ДСТУ ISO/IEC 20000-1:2016 (ISO/IEC 20000-1:2011, IDT).Інформаційні технології.Керування послугами.Частина 1.Вимоги до системи керування послугами

ДСТУ ISO 2009:2008 (ІSO 2009:1994, ІDT).Гвинти з потайною головкою звичайного виду та прямим шліцом.Клас точності А.Технічні умови

ДСТУ EN 203-2-8:2010 (EN 203-2-8:2005, ІDT).Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування.Частина 2-8.Спеціальні вимоги.Посуд з покривом та печі для поельї

ДСТУ EN 203-2-9:2009 (EN 203-2-9:2005, ІDT).Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування.Частина 2-9.Спеціальні вимоги.Суцільні верхні частини, нагрівальні пластини та сковороди

ДСТУ EN 203-2-10:2012 (EN 203-2-10:2007, ІDT).Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування.Частина 2-10.Спеціальні вимоги.Грилі з насипним шаром

ДСТУ EN 203-2-11:2009 (EN 203-2-11:2006, ІDT).Обладнання газове нагрівальне для підприємств громадського харчування.Частина 2-11.Спеціальні вимоги.Печі для пасти

ДСТУ EN ISO 20344:2016 (EN ISO 20344:2011, IDT; ISO 20344:2011, IDT).Засоби індивідуального захисту.Методи випробування взуття

ДСТУ EN ISO 20345:2016 (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT).Засоби індивідуального захисту.Взуття безпечне

ДСТУ EN ISO 20349:2015 (EN ІSO 20349:2010, ІDT).Засоби індивідуального захисту.Взуття для захисту від термічних ризиків і бризок розплавленого металу в ливарнях і під час зварювання.Вимоги та методи випробування

ГСТУ 21-004.5-2003.Скло натрій-кальцій силікатне будівельне, технічне і тарне.Методи визначення масової частки оксиду алюмінію

ДСТУ EN ISO 21809-1:2016 (EN ISO 21809-1:2011, IDT; ISO 21809-1:2011, IDT).Нафтова і газова промисловість.Зовнішні покриви підземних або підводних трубопроводів у трубопровідних транспортних системах.Частина 1.Поліолефінові покриви (три шари ...)

ДСТУ ГОСТ 22387.5:2017 (ГОСТ 22387.5-2014, IDT).Газ для комунально-побутового споживання.Методи визначення інтенсивності запаху

ДСТУ 2241-93.Матеріали композитні.Склопластики.Терміни та визначення

ДСТУ ГОСТ 24155:2018 (ГОСТ 24155-2016, IDT).Конструкції залізобетонних високих пасажирських платформ.Технічні умови

ДСТУ ISO 251:2009 (ІSO 251:2003, ІDT).Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом.Ширини та довжини

ДСТУ EN 253:2016 (EN 253:2009+A2:2015, IDT).Розподільчі мережі опалення.Попередньо ізольовані системи трубопроводів із нерухомою ізоляцією для підземного прокладання мереж гарячого водопостачання.Системи труб зі сталевою напірною трубою з полі...

ДСТУ ISO 262:2005 (ІSO 262:1998, ІDT).Нарізі метричні ІSO загального призначення.Вибір розмірів для гвинтів, болтів та гайок

ГОСТ 26605-93 (ИСО 3386-1-86).Полимерные эластичные ячеистые материалы.Определение зависимости напряжение-деформация при сжатии и напряжения сжатия

ДСТУ ISO 2812-2:2015 (ІSO 2812-2:2007, ІDT).Фарби та лаки.Визначення стійкості до впливу рідин.Частина 2.Метод занурення у воду

ДСТУ ГОСТ 28450:2018 (ГОСТ 28450-2014, IDT).Бруси мостові дерев'яні.Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 2.851:2011 (ГОСТ 2.851-75, ІDT).Горная графическая документация.Общие правила выполнения горных чертежей

ДСТУ 2865-94.Контроль неруйнівний.Терміни та визначення

ДСТУ 2866-94.Контроль неруйнівний електричний.Терміни та визначення

ДСТУ EN ISO 28927-1:2015 (EN ISO 28927-1:2009, IDT; ISO 28927-1:2009, IDT).Інструменти ручні переносні приводні.Методи випробування для оцінювання емісії вібрації.Частина 1.Машини для кутового та вертикального шліфування

ДСТУ 2953-94.Сталь арматурна.Методи випробувань згинанням та розгинанням

ДСТУ ГОСТ 30331.11:2004 (МЭК 364-7-701:1984).Електроустановки будівель.Частина 7.Вимоги до спеціальних електроустановок.Розділ 701.Ванні та душові приміщення (ГОСТ 30331.11-2001 (МЭК 364-7-701:1984), ІDT)

ДСТУ ГОСТ 30331.12:2004 (МЭК 364-7-703:1984).Електроустановки будівель.Частина 7.Вимоги до спеціальних електроустановок.Розділ 703.Приміщення з нагрівачами для саун (ГОСТ 30331.12-2001 (МЭК 364-7-703:1984), ІDT)

ДСТУ ГОСТ 30331.13:2004 (МЭК 364-7-706:1983).Електроустановки будівель.Частина 7.Вимоги до спеціальних електроустановок.Розділ 706.Обмежені приміщення з електропровідними підлогою, стінами та стелею (ГОСТ 30331.13-2001 (МЭК 364-7-706:1983), ІDT)

ДСТУ ГОСТ 30331.14:2004 (МЭК 364-7-705:1984).Електроустановки будівель.Частина 7.Вимоги до спеціальних електроустановок.Розділ 705.Електроустановки сільськогосподарських та тваринницьких приміщень (ГОСТ 30331.14-2001 (МЭК 364-7-705:1984), ІDT)

ДСТУ 3041-95.Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів.Гідросфера.Використання і охорона води.Терміни та визначення

ДСТУ EN ISO 3059:2016 (EN ISO 3059:2012, IDT; ISO 3059:2012, IDT).Неруйнівний контроль.Капілярний та магнітопорошковий контроль.Умови огляду

ДСТУ 3090-95.Безпека дорожнього руху.Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг.Загальні положення

ДСТУ EN 309:2003 (EN 309:1992, ІDT).Плити деревностружкові.Визначення та класифікація

ГІД 34.01.101-2009.Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж (Покажчик станом на 01.01.18)

ГІД 34.01.103-2004.Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівницва для використання на об'єктах електроенергетичної галузі (ВСН) (за станом на 01.01.2018 р.)

ГІД 34.01.103-2004.Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівницва для використання на об'єктах електроенергетичної галузі (ВСН) (за станом на 01.04.2018 р.)

ГІД 34.01.101-2009.Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж (Покажчик станом на 01.04.18)

ДСТУ EN 380:2008 (EN 380:1993, ІDT).Лісоматеріали конструкційні.Загальні настанови щодо методів випробування на статичне навантаження

ДСТУ EN 45510-2-6:2015 (EN 45510-2-6:2000, IDT).Настанова щодо поставок обладнання електростанцій.Частина 2-6.Електрообладнання.Генератори

ДСТУ EN 457-2001 (EN 457:1992, ІDT).Безпечність машин.Звукові сигнали небезпеки.Загальні вимоги, проектування та випробування

ДСТУ 4616:2006.Зміна N 1.Магістральні трубопроводи.Деталі сталеві приварні на PN до 10 МПа.Типи, основні параметри та розміри

ДСТУ 4857:2007.Неруйнівний контроль.Зварні з'єднання устаткування й конструкцій.Метод магнітної пам'яті металу

ДСТУ ISO 4866:2008 (ІSO 4866:1990, ІDT).Вібрація та удар механічні.Вібрація будівель.Настанова щодо вимірювання вібрації та оцінювання її впливу на будівлі

ДСТУ ISO 4969:2010 (ІSO 4969:1980, ІDT).Сталь.Макроскопічне дослідження травленням сильними мінеральними кислотами

ДСТУ EN 50131-2-2:2012 (EN 50131-2-2:2008, ІDT).Системи тривожної сигналізації.Системи охоронної сигналізації.Частина 2-2.Сповіщувачі охоронні пасивні інфрачервоні

ДСТУ EN 50194:2009 (EN 50194:2000, ІDT).Сигналізатори горючих газів для житлових споруд електричні.Технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ EN 50244:2016 (EN 50244:2016, IDT).Сигналізатори горючих газів для житлових споруд електричні.Настанови щодо вибору, встановлення, застосування та технічного обслуговування

ДСТУ EN 50470-2:2010 (EN 50470-2:2006, ІDT).Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму.Частина 2.Спеціальні вимоги.Лічильники активної енергії електромеханічні (класів точності А і В)

ДСТУ EN 50470-3:2010 (EN 50470-3:2006, ІDT).Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму.Частина 3.Спеціальні вимоги.Лічильники активної енергії статичні (класів точності А, В і С)

ДСТУ EN 50518-1:2014 (EN 50518-1:2013, ІDT).Центр спостереження та приймання тривожних сповіщень.Частина 1.Вимоги до розташування та конструкції

ДСТУ ISO 5209:2008 (ІSO 5209:1977, ІDT).Арматура вентильна промислова загальної призначеності.Маркування

ДСТУ ISO 5285:2009 (ІSO 5285:2004, ІDT).Стрічки конвеєрні.Настанови щодо зберігання та транспортування

ДСТУ Б EN 539-1:2016 (EN 539-1:2005, ІDT) .Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток.Визначення фізичних характеристик.Частина 1.Випробування на герметичність

ДСТУ Б EN 539-2:2016 (EN 539-2:2013, ІDT).Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток.Визначення фізичних характеристик.Частина 2.Випробування на морозостійкість

ДСТУ ГОСТ 5812:2018 (ГОСТ 5812-2014, IDT).Костилі для залізниць.Загальні технічні умови

ДСТУ ISO 5817:2016 (ISO 5817:2014, IDT).Зварювання.Зварні шви під час зварювання плавленням сталі, нікелю, титану та інших сплавів (крім променевого зварювання).Рівні якості залежно від дефектів

ДСТУ ISO 583-1:2007 (ІSO 583-1:1999, ІDT).Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом.Повна товщина і товщина елементів.Частина 1.Методи випробування

ДСТУ IEC 60060-1:2010 (ІEC 60060-1:1989, ІDT).Методи випробовування високою напругою.Частина 1.Загальні визначення понять і вимоги до випробування

ДСТУ IEC 60189-3:2010.Кабелі та проводи низькочастотні з полівінілхлоридною ізоляцією і полівінілхлоридною оболонкою.Частина 3.Одно-, дво-, та трижильні монтажні проводи із суцільними чи скрученими струмопровідними жилами з полівінілхлоридною ...

ДСТУ IEC 60227-1:2015 (IEC 60227-1:2007, IDT).Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно.Частина 1.Загальні вимоги

ДСТУ IEC 60633:2015 (ІEC 60633:2009, ІDT).Передавання енергії постійного струму високої напруги.Терміни та визначення понять

ДСТУ EN 60811-203:2016 (EN 60811-203:2012, IDT).Електричні та волоконно-оптичні кабелі.Методи випробування неметалевих матеріалів.Частина 203.Загальні випробування.Вимірювання зовнішніх розмірів

ДСТУ IEC 60903:2008 (ІEC 60903:2002, ІDT).Робота під напругою.Рукавички з ізоляційного матеріалу

ДСТУ EN 61000-6-1:2015 (EN 61000-6-1:2007, IDT).Електромагнітна сумісність.Частина 6-1.Родові стандарти.Несприйнятливість обладнання у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням

ДСТУ EN 61000-6-2:2015 (EN 61000-6-2:2005, IDT).Електромагнітна сумісність.Частина 6-2.Родові стандарти.Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі

ДСТУ EN 61010-031:2016 (EN 61010-031:2015, IDT).Вимоги щодо безпеки електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування.Частина 031.Вимоги щодо безпеки комплектів ручних пробників для електричного вимірювання та ...

ДСТУ EN 61034-2:2015 (EN 61034-2:2005, EN 61034-2:2005/A1:2013, ІDT).Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах.Частина 2.Метод випробування та вимоги

ДСТУ EN 61180-1:2016 (EN 61180-1:1994, IDT).Методи високовольтних випробувань для низьковольтного обладнання.Частина 1.Терміни та визначення понять, вимоги до випробувань та методики

ДСТУ EN 61439-5:2016 (EN 61439-5:2015, IDT).Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне.Частина 5.Комплектне устатковання для розподілення енергії в мережах загальної призначеності

ДСТУ EN 61442:2016 (EN 61442:2005, IDT).Методи випробування арматури силових кабелів на номінальну напругу від 6 кВ (Um=7,2 кВ) до 36 кВ (Um=42 кВ)

ДСТУ EN 61643-21:2015.Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні.Частина 21.Пристрої захисту від імпульсних перенапруг, підключені до телекомунікаційних мереж та мереж сигналізації.Вимоги до робочих характеристик та методи випроб...

ДСТУ CLC/TS 61643-22:2015 (CLC/TS 61643-22:2006, ІDT).Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні.Частина 22.Пристрої захисту від імпульсних перенапруг, підключені до низьковольтних розподільчих систем.Принципи вибору та застосування

ДСТУ EN 61869-4:2016 (EN 61869-4:2014; EN 61869-4:2014/AC:2014, IDT).Трансформатори вимірювальні.Частина 4.Додаткові вимоги до комбінованих трансформаторів

ДСТУ IEC 62067:2014 (ІEC 62067:2011, ІDT).Кабелі з екструдованою ізоляцією силові та арматура до них на номінальну напругу понад 150 кВ (Um = 170 кВ) і до 500 кВ (Um = 550 кВ).Вимоги та методи випробування

ДСТУ EN 62560:2016 (EN 62560:2012; EN 62560:2012/A1:2015; EN 62560:2012/AC:2015, IDT).Лампи світлодіодні з умонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення на напругу понад 50 В.Вимоги щодо безпеки

ДСТУ EN 62676-4:2017 (EN 62676-4:2015, IDT).Системи відеоспостереження охоронного призначення.Частина 4.Правила застосування

ДСТУ EN ISO 6506-2:2017 (EN ISO 6506-2:2014, IDT; ISO 6506-2:2014, IDT).Матеріали металеві.Визначення твердості за шкалою Брінелля.Частина 2.Повірка та калібрування випробувальних машин

ДСТУ EN ISO 6506-3:2017 (EN ISO 6506-3:2014, IDT; ISO 6506-3:2014, IDT).Матеріали металеві.Визначення твердості за шкалою Брінелля.Частина 3.Калібрування еталонних мір твердості

ДСТУ ISO 6507-1:2007 (ІSO 6507-1:2005, ІDT).(Поправка N 1).Матеріали металеві.Визначення твердості за Віккерсом.Частина 1.Метод випробування

ДСТУ ISO 6507-4:2008 (ІSO 6507-4:2005, ІDT).(Поправка N 1).Металеві матеріали.Визначення твердості за Віккерсом.Частина 4.Таблиці значень твердості

ДСТУ ISO 6508-1:2013 (ІSO 6508-1:2005, ІDT).Поправка N 1.Металеві матеріали.Визначення твердості за Роквеллом.Частина 1.Метод випробування (шкали A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

ДСТУ EN ISO 6508-2:2017 (EN ISO 6508-2:2015, IDT; ISO 6506-2:2015, IDT).Матеріали металеві.Визначення твердості за шкалою Роквелла.Частина 2.Повірка та калібрування випробувальних машин і наконечників

ДСТУ EN ISO 6508-3:2017 (EN ISO 6508-3:2015, IDT; ISO 6506-3:2015, IDT).Матеріали металеві.Визначення твердості за шкалою Роквелла.Частина 3.Калібрування еталонних мір твердості

ДСТУ ISO 6533:2007 (ІSO 6533:2001, ІDT).Лісогосподарські машини.Пристрій захисний фронтальний для рук до портативних ланцюгових пилок.Розміри і зазори

ДСТУ EN 671-1:2017 (EN 671-1:2012, IDT).Стаціонарні системи пожежогасіння.Кран-комплекти пожежні.Частина 1.Кран-комплекти з напівжорсткими рукавами.Загальні вимоги

ДСТУ EN 671-2:2017 (EN 671-2:2012, IDT).Стаціонарні системи пожежогасіння.Кран-комплекти пожежні.Частина 2.Кран-комплекти з плоскоскладаними рукавами.Загальні вимоги

ДСТУ EN 717-2:2006 (EN 717-2:1994, ІDT).Плити деревні.Методи визначення виділення формальдегіду.Частина 2.Метод газового аналізу

ДСТУ 7551:2014.Швелери.Сортамент

ДСТУ 7647:2014.Матеріали азбестополімерні листові ущільнювальні.Метод визначення тривкості до дії рідин

ДСТУ ISO 7806:2007 (ІSO 7806:1983, ІDT).Решета промислові.Кодування для позначення отворів

ДСТУ ГОСТ ИСО 7919-1:2009 (ГОСТ ИСО 7919-1-2002, ІDT; ІSO 7919-1:1996, MOD).Вібрація.Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на обертових валах.Загальні вимоги

ДСТУ EN ISO 7963:2016 (EN ISO 7963:2010, IDT; ISO 7963:2006, IDT).Неруйнівний контроль.Ультразвуковий контроль.Технічні умови на калібрувальний зразок № 2

ДСТУ EN 81-20:2015 (EN 81-20:2014, IDT).Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів.Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів.Частина 20.Ліфти пасажирські та вантажопасажирські

ДСТУ EN 81-58:2015 (EN 81-58:2003, IDT).Вимоги техніки безпеки до конструкції та монтажу ліфтів.Огляд та випробування.Частина 58.Випробування на вогнетривкість дверей ліфта, що виходять на міжсходинковий майданчик

ДСТУ prEN 81-6:2004 (prEN 81-6:1998, ІDT).Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів і службових ліфтів.Частина 6.Ліфти з ланцюговою передачею

ДСТУ EN 81-72:2015 (EN 81-72:2015, IDT).Вимоги техніки безпеки до конструкції та монтажу ліфтів.Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів.Частина 72.Ліфти для пожежників

ДСТУ 8282:2015.Вироби електронної техніки.Правила приймання

ДСТУ 8292:2015.Вітроенергетика.Вітрові електричні станції.Приєднання до електроенергетичної системи

ДСТУ 8312:2015.Машини електричні малої потужності.Двигуни.Загальні технічні умови

ДСТУ 8339:2015.Вітроенергетика.Вітроелектростанції.Оцінення впливу вітроелектростанцій на навколишнє середовище

ДСТУ 8346:2015.Якість грунту.Методи визначення питомої електропровідності, рН і щільного залишку водної витяжки

ДСТУ ISO 8491:2005 (ISO 8491:1998, IDT).Поправка N 1.Металеві матеріали.Випробування на згин зразків труб повного перерізу

ДСТУ ISO 8492-2002 (ІSO 8492:1998, ІDT).Поправка N 1.Металеві матеріали.Труби.Випробовування на сплющування

ДСТУ ISO 8494:2005 (ІSO 8494:1998, ІDT).Поправка N 1.Металеві матеріали.Труби.Випробування на відбортування

ДСТУ ISO 8495:2004 (ІSO 8495:1998, ІDT).Поправка N 1.Металеві матеріали.Труби.Випробування на роздання кільця

ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-1:2009 (ІSO/TR 8550-1:2007, ІDT).Статистичний контроль.Настанови щодо вибирання та використання систем вибіркового приймального контролю для перевіряння окремих предметів у партіях.Частина 1.Контроль вибірковий приймальний

ДСТУ 8606-1:2015.Вода природних джерел.Захист від забруднювання.Частина 1.Основні положення

ДСТУ 8607:2015.Матеріали геосинтетичні дорожні.Методи випробування

ДСТУ 8608:2015.Прокат калібрований круглий.Сортамент

ДСТУ 8609:2015.Прокат калібрований шестигранний.Сортамент

ДСТУ ISO 8673:2007 (ІSO 8673:1999, ІDT).Гайки шестигранні, тип 1, з метричною наріззю дрібним кроком.Класи точності А і В.Технічні вимоги

ДСТУ ISO 9015-2:2009 (ІSO 59015-2:2003, ІDT).Випробування зварних з'єднань металевих матеріалів руйнівні.Випробування на твердість.Частина 2.Випробування на мікротвердість

ДСТУ EN ISO 9606-3:2017 (EN ISO 9606-3:1999, IDT; ISO 9606-3:1999, IDT).Кваліфікаційні випробування зварювальників.Зварювання плавленням.Частина 3.Мідь і мідні сплави

ДСТУ ISO 965-2:2005 (ІSO 965-2:1998, ІDT).Нарізі метричні ІSO загального призначення.Допуски.Частина 2.Граничні розміри зовнішніх і внутрішніх нарізей.Середній клас точності

ДСТУ EN ISO 9864:2008 (EN ІSO 9864:2005, ІDT).Геосинтетика.Метод випробування для визначення поверхневої щільності геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

НАПБ В.05.026-2006/111 (СОУ-Н ЕЕ 03.313:2007).Протипожежний захист складів, систем паливоподачі та пилоприготування твердого палива.Інструкція з проектування, будівництва й експлуатації

26.01.2017.Про внесення змін до Проектування кабельних ліній напругою до 330 кВ.Настанова

22.03.2018.Про внесення зміни до пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо продовження терміну прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання ...

18.12.2017.Про скасування, визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, деяких актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з пожежної безпеки, охорони праці та санітарного закон...

20.12.2017.Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р.N 967 (Державна програма забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки)

21.02.2018.Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р.N 1764 і від 27 квітня 2011 р.N 464

28.03.2018.Про внесення зміни до пункту 3 Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу

04.04.2018.Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв'язку

11.04.2018.Про затвердження переліку будівель ...на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності будівель

25.04.2018.Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (N 327)

10.05.2018.Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р.n 451

Рішення КМР від 13.09.2011 N 11/6227.Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Київської міської ради

8/15-7-14 від 11.012014.Про витрати технагляду

8/15-57-17 від 17.02.17 "Щодо коригування динамічної договірної ціни"

7/17-7664 від 19.07.2017.Щодо проведення експертизи проектів будівництва, набуття права на виконання будівельних робіт та прийняття об'єктів будівництва в експлуатацію з 10 червня 2017 року

7/15-945 від 26.01.2018 "Про індекси зміни вартості станом на 1 січня 2018 року "

7/15-1904 від 22.02.2018.Щодо кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва

7/15-4064 від 20.04.2018.Про індекси зміни вартості станом на 1 квітня 2018 року

22.12.2017.Про впровадження стандарту ISO/IEC 17025:2017

24.11.77.(НАПБ 01.005-77) .Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций и учреждений Министерства заготовок СССР (скасовано - розп. КМ від 18.12.2017 р.N 1022-р)

09.02.2018.Методичні рекомендації щодо важливості підвищення енергетичної ефективності будівель

29.12.2017.Про затвердження Номенклатури продукції будівництва

28.12.2017.НПАОП 0.00-7.14-17.Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками

30.01.2018.НПАОП 28.51-1.42-18.Правила охорони праці під час очищення деталей механічним способом

14.02.2018.Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями

05.03.2018.Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП)

Кодекс систем розподілу

17.08.2006.НАПБ Б.07.028-2006 Порядок укладення договорів і здійснення оплати за проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об`єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації ...

30.09.2009.НАПБ 07.025-2009.Методичні рекомендації щодо застосування системи контролю газового середовища за допомогою автоматичної системи пожежної сигналізації

04.06.2007.ДСанПіН 6.6.3-150-2007.Державні санітарні правила і норми "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур"

09.07.97.(ДСанПіН 198-97).Про затвердження Державних санітарних правил і норм при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно

ОНТП 18-85.Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий нерудных строительных материалов

22.10.2008.Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 Мвт

12.04.2018.Про затвердження форми заяви для отримання дозволу на спеціальне водокористування

15.01.2018.Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці станом на 15 січня 2018 року

24.05.2018.Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці станом на 24 травня 2018 року

N 40-701-12/7082 від 17.08.2017.Щодо внесення плати за видачу сертифіката

N 40-701-(90-8)/8044 від 25.09.2017.Щодо питань ліцензування

N 40-401-16/8223 від 29.09.2017.Щодо питань обстеження

N 40-401-(90-9)/8712 від 17.10.2017.Щодо питань ліцензування

N 40-701-16/9239 від 02.11.2017.Щодо питань забудови земельної ділянки

N 40-701-(90-9)/9315 від 03.11.2017.Щодо отримання ліцензії

N 40-701-(90-9)/9337 від 06.11.2017.Щодо виконання будівельних робіт

N 40-701-(90-9)/9685 від 15.11.2017.Щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт

N 40-701-(90-9)/10843 від 22.12.2017.Щодо виконання підготовчих робіт

N 40-701-16/9940 від 23.11.2017.Щодо здійснення авторського нагляду

N 40-701-(90-9)/10848 від 22.12.2017.Щодо визначення класу наслідків (відповідальності)

N 40-701-(90-9)/10846 від 22.12.2017.Щодо документів, які надають право на виконання будівельних робіт

N 40-701-(90-9)/10842 від 22.12.2017.Щодо повідомлення про початок виконання будівельних робіт

N 40-701-(90-8)/895 від 05.02.2018.Щодо здійснення реконструкції

N 40-701-(90-9)/1475 від 28.02.2018.Щодо отримання містобудівних умов та обмежень

N 40-701-(90-8)/2643 від 16.04.2018.Щодо внесення плати за видачу сертифіката

N 40-701-(90-9)/2819 від 20.04.2018.Щодо виконання будівельних робіт

N 40-701-(90-9)/2820 від 20.04.2018.Щодо виконання будівельних робіт на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт

П-771-82.Руководство по инженерно-геологическим изысканиям для строительства подземных гидротехнических сооружений

12.12.2017.Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, скасування чинності національних нормативних документів, зміни та поправок до національних нормативних документів

22.12.2017.Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними документами, скасування національних нормативних документів

28.12.2017.Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними нормативними документами (ДСТУ ISO/IEC 17011:2017 та ДСТУ ISO/IEC 17025:2017)

21.09.88.НПАОП 0.00-1.39-88.Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних пунктів виготовлення гранульованих і водовміщуючих вибухових речовин і пунктів підготовки вибухових речовин заводського виробництва на підприємствах ...

N 304 від 10.08.2010. "Про затвердження Зміни N 4 до розділу 1 "Керівники, професіонали, фахівці" та Змін N 10, N 11 до розділу 2 "Робітники.Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" Випуску 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будіве

N 326 від 25.11.2014. "Про обсяг повноважень, що делегуються саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності"

N 316 від 01.12.2017. "Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення"

N 332 від 21.12.2017. "Про затвердження Змін до Правил експлуатації об'єктів поводження з побутовими відходами"

N 336 від 26.12.2017. "Про затвердження Змін до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів

N 338 від 27.12.2017. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво"

N 339 від 27.12.2017. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.5-77:2014 "Котельні"

N 340 від 27.12.2017. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.1.3-2:2010 "Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві.Геодезичні роботи у будівництві"

N 341 від 27.12.2017. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові мережі"

N 342 від 27.12.2017. "Про затвердження Зміни N 3 ДБН В.2.2-5-97 "Будинки і споруди.Захисні споруди цивільної оборони"

N 343 від 27.12.2017. "Про затвердження ДБН Б.1.1-21:2017 "Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад"

N 344 від 27.12.2017. "Про затвердження ДБН Б.1.1-22:2017 "Склад та зміст плану зонування території"

N 345 від 27.12.2017. "Про затвердження Зміни N1 ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території"

N 350 від 29.12.2017. "Про внесення змін до кваліфікаційної характеристики професії "Інженер-консультант (будівництво)"

N 41 від 26.02.2018. "Про затвердження зразка технічного свідоцтва придатності нових будівельних виробів для застосування"

N 44 від 01.03.2018. "Про внесення змін до уніфікованої форми акта, що складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання суб'єктом господарювання ліцензійних умов ..."

N 46 від 01.03.2018. "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України" (станом на 1 січня 2018 року)

N 56 від 12.03.2018. "Про затвердження Положення про службу захисту інформації в автоматизованих системах класу "1""

N 57 від 19.03.2018. "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"

N 59 від 20.03.2018. "Про визнання такими, що втратили чинність, ДБН А.2.2-2-96 "Технічний захист інформації:загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва"

N 62 від 21.03.2018. "Про затвердження Порядку ведення баз даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів"

N 85 від 10.04.2018. "Про внесення змін до наказу Мінрегіону України від 08 серпня 2012 року N 403"

N 97 від 19.04.2018. "Про затвердження Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог

N 100 від 23.04.2018. "Про затвердження ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій"

N 102 від 24.04.2018. "Про затвердження індексів балансової вартості об'єктів житлового фонду станом на 01 січня 2018 року"

N 103 від 24.04.2018. "Про затвердження ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів"

N 106 від 25.04.2018. "Про затвердження ДБН В.2.2-3:2018 "Будинки і споруди.Заклади освіти"

N 107 від 25.04.2018. "Про затвердження ДБН В.2.2-4:2018 "Будинки і споруди.Заклади дошкільної освіти"

N 117 від 16.05.2018. "Про затвердження Вимог та зразків щодо проектів повторного використання для закладів охорони здоров'я у сільській місцевості у сільській місцевості"

N 123 від 25.05.2018. "Про делегування повноважень Мінрегіону щодо проведення професійної атестації архітекторів саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності - Національній спілці архітекторів України"

N 139 від 14.06.2018. "Про затвердження Зміни N 4 ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки.Основні положення"

N 140 від 14.06.2018. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів"

N 141 від 14.06.2018. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.2-25:2009 "Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)"

N 142 від 14.06.2018. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.2-24:2009 "Будинки і споруди.Проектування висотних житлових і громадських будинків"

N 143 від 14.06.2018. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди.Основні положення"

N 144 від 14.06.2018. "Про затвердження Зміни N 1 ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій територій"

Регламент з організації контролю якості монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем

Руководство по проектированию речных портов

26.02.2016.Про затвердження Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва та застосування

22.09.2017.Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт

19.01.2018.НПАОП 0.00-1.80-18.Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

12.04.2018.Про затвердження Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва

Технология инъекционного укрепления каменных кладок памятников архитектуры

26.11.82.НПАОП 24.66-1.01-82.Правила безпеки при виробництві напівпровідникових матеріалів (германію і кремнію)

Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.03.2018)

Усереднені показники для розрахунку вартості 1 машино-години експлуатації будівельних машин і механізмів (без ПДВ) (станом на 01.03.2018)

Усереднені показники транспортних витрат для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом (станом на 01.03.2018)

Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції будинків і споруд CERESIT.Посібник з проектування, улаштування та експлуатації системи

16.04.2018.N 102.Про прийняття змін до національних нормативних документів.(Зміна N 2 до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Зміна N 2 до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013)

Новые документы в ИСС «ЗОДЧИЙ» (добавлены за 2018 год).
Новые документы в ИСС «ЗОДЧИЙ» (добавлены за 2017 год).

Лицензионный ЗОДЧИЙ купить в г. Киев можно в офисе (ул. Антонова 8) или наш представитель доставит и установит программу в вашем офисе.

Стоимость программы 1200 грн

Счет-фактуру на программу ИСС «ЗОДЧИЙ» заказывайте по телефонам

(044)331-63-18, (050)330-54-00, (068)201-77-62, (063)152-61-27

или пишите на e-mail cct.com.ua@gmail.com

Информационно-справочные системы на CD, DVD / usb-flash.

Удобный и быстрый поиск; компактность хранения; дешевле печатных сборников; актуальная редакция (с изменениями и дополнениями).

Информационная база «НОРМАТИВ™ PRO»
Строительство,
Охрана труда,
Санэпиднадзор,
Пожарная Безопасность.


"АВК-5"
( ред. 3.3.1. 7200 грн.),
Программный комплекс для автоматизации расчета сметной документации по одноуровневой методике ценообразования, в соответствии с требованиями ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, на всех этапах ее формирования:инвесторская документация; договорная цена; взаиморасчеты за выполненные работы.


"Центр компьютерных технологий"
e-mail:cct.com.ua@gmail.com
(044)331-63-18, (050)330-54-00, (068)201-77-62, (063)152-61-27
Лицензионное программное обеспечение. Поставка, установка, настройка, обучение.