Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионный сметный комплекс

«АВК-5» ред. 3.5.2  9150 грн. с НДС на 2 ПК (локальная)

«АС-4 ПИР»  3984 грн. с НДС на 1 ПК (локальная)

«Эксперт-Смета»  3617 грн. Windows, Linux, MacOS   

(локальная, сетевая, на флэшке).


Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18    (050)330-54-00    (068)201-77-62    (093)902-93-85

 

 

НПАОП, ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)

 

Назва документа (рус.)

Назва документа (укр.)

Дата прийняття

Розробник

1

НПАОП 45.2-4.02-98. Положение о специализированных организациях по проведению обследований и паспортизации существующих зданий и сооружений с целью обеспечения их надежности и безопасной эксплуатации

НПАОП 45.2-4.02-98. Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації

27.11.1997

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України

2

НПАОП 45.2-4.01-98 Положения о безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений. Изменения и Дополнения

НПАОП 45.2-4.01-98 Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд. Зміни і Доповнення

28.07.1999

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України

3

НПАОП 45.2-4.02-98 Изменения и дополнение к Положению о специализированных организациях из проведения обследований и паспортизации существующих зданий и сооружений с целью обеспечения их надежности и безопасной эксплуатации

НПАОП 45.2-4.02-98 Зміни і доповнення до Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації

28.07.1999

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України

4

НПАОП 0.00-2.23-04 Перечень мероприятий и средств по охране труда

НПАОП 0.00-2.23-04 Перелік заходів та засобів з охорони праці

27.06.2003

Кабінет Міністрів України

5

НПАОП 45.2-3.01-04 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым в строительном производстве

НПАОП 45.2-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві

17.05.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

6

НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охраны труда в деревообрабатывающей промышленности

НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості

31.01.2005

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

7

НПАОП 45.2-7.01-97 Об обеспечении надежности и безопасной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей

НПАОП 45.2-7.01-97 Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж

27.11.1997

Міністерство розвитку громад та територій України, що є правонаступником Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон), Держбуду УРСР, Мінінвестбуду України, Мінбудархітектури України, Держкоммістобудування України, Держбуду України, Мінбуду України, Мінрегіонбуду України

8

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила строения и безопасной эксплуатации сосудов, которые работают под давлением (укр)

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (укр)

18.10.1994

Міністерство соціальної політики України

9

НПАОП 0.00-1.51-88. Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок

НПАОП 0.00-1.51-88. Правила влаштування і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок

01.01.1988

Всесоюзний науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут холодильної промисловості (ВНДКТІхолодпром)

10

НПАОП 0.00-1.02-99. Правила строения и безопасной эксплуатации лифтов

НПАОП 0.00-1.02-99. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

03.11.1999

Міністерство соціальної політики України

11

НПАОП 45.2-4.01-98 Положение о безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений

НПАОП 45.2-4.01-98 Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд

27.11.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

12

ДНАОП 0.00-1.03-02 . Правила строения и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (укр)

ДНАОП 0.00-1.03-02 . Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (укр)

20.08.2002

Міністерство соціальної політики України

13

НПАОП 60.3-1.03-04. Правила безопасной эксплуатации магистральных газопроводов

НПАОП 60.3-1.03-04. Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів

02.03.2004

Немає даних

14

НПАОП 60.3-1.03-04. Правила безопасной эксплуатации магистральных газопроводов

НПАОП 60.3-1.03-04. Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів

02.03.2004

Немає даних

15

НПАОП 10.0-5.23-04 Инструкция по комплексному обеспыливанию воздуха. К пунктам 3.6.1, 3.6.2, 3.6.4 -3.6.7 Правил безопасности в угольных шахтах

НПАОП 10.0-5.23-04 Інструкція з комплексного знепилювання повітря. До пунктів 3.6.1, 3.6.2, 3.6.4 -3.6.7 Правил безпеки у вугільних шахтах

26.10.2004

Немає даних

16

НПАОП 10.0-5.29-04. Инструкция по применению электрооборудования в рудниковом нормальном исполнении и электрооборудования общего назначения в шахтах, опасных за газом или пылью

НПАОП 10.0-5.29-04. Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом

26.10.2004

Немає даних

17

НПАОП 10.0-5.18-04. Инструкция по противопожарной защите угольных шахт (укр)

НПАОП 10.0-5.18-04. Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт (укр)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

18

НПАОП 00.0-2.02-93. Перечень работ с повышенной опасностью

НПАОП 00.0-2.02-93. Перелік робіт з підвищеною небезпекою

30.11.1993

Немає даних

19

НПАОП 0.00-5.07-94 Типовая инструкция для лиц, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии

НПАОП 0.00-5.07-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані

20.10.1994

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

20

НПАОП 0.00-5.19-96 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) портальных кранов (укр)

НПАОП 0.00-5.19-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів (укр)

29.01.1996

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

21

НПАОП 0.00-5.18-96 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) кранов мостового типа (мостовых, козловых, полукозловых) (укр)

НПАОП 0.00-5.18-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових) (укр)

20.03.1996

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

22

НПАОП 0.00-5.05-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) башенных кранов

НПАОП 0.00-5.05-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів

14.11.1995

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

23

НПАОП 0.00-5.10-96 Типовая инструкция для операторов (машинистов) паровых и водогреющих котлов

НПАОП 0.00-5.10-96 Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів

30.04.1996

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

24

НПАОП 00.0-4.29-97 . Об утверждении Типового положения о кабинете охраны труда

НПАОП 00.0-4.29-97 . Про затвердження Типового положення про кабінет охорони праці

18.07.1997

Немає даних

25

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила защиты от статического электричества (укр)

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики (укр)

22.04.1997

Міністерство соціальної політики України

26

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (с изменениями и дополнениями) (рус)

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила пристрою і безпечної експлуатації судин, що працюють під тиском (зі змінами і доповненнями) (рос)

18.10.1994

Міністерство соціальної політики України

27

НПАОП 40.3-1.08-94. Правила строения и безопасной эксплуатации паровых и водогреющих котлов (с изменениями и дополнениями) (укр)

НПАОП 40.3-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (зі змінами та доповненнями) (укр)

26.05.1994

Міністерство соціальної політики України

28

ДНАОП 0.00-4.12-99. Про утверждение Типового положения об обучении по вопросам охраны труда

ДНАОП 0.00-4.12-99. Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці

17.02.1999

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

29

НПАОП 0.00-1.10-07. Правила безопасности труда во время выполнения изыскательских русловых работ

НПАОП 0.00-1.10-07. Правила безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт

12.01.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

30

НПАОП 0.00-4.09-07 Типовое положение о комиссии по вопросам охраны труда предприятия

НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

21.03.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

31

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охраны труда во время выполнения работ на высоте

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

27.03.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

32

НПАОП 0.00-1.38-05 Правила охраны труда в архивных учреждениях

НПАОП 0.00-1.38-05 Правила охорони праці в архівних установах

01.02.2005

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

33

НПАОП 0.00-4.11-07 Типовое положения о деятельности уполномоченных наемными работниками лиц по вопросам охраны труда

НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці

21.03.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

34

НПАОП 0.00-3.05-07. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам приборостроительной промышленности

НПАОП 0.00-3.05-07. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості

29.03.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

35

НПАОП 60.2-1.28-97. Правила охраны труда на автомобильном транспорте (рус)

НПАОП 60.2-1.28-97. Правила охорони праці на автомобільному транспорті (рос)

13.01.1997

Міністерство соціальної політики України

36

НПАОП 0.00-1.54-93. Правила безопасности при эксплуатации электрооборудования и электросетей на открытых горных роботах

НПАОП 0.00-1.54-93. Правила безпеки при експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах

03.02.1993

Немає даних

37

НПАОП 15.8-1.27-02 Правила безопасности для производства хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий (ДНАОП 1.8.10-1.27-02)

НПАОП 15.8-1.27-02 Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів (ДНАОП 1.8.10-1.27-02)

28.02.2002

Міністерство праці України

38

НПАОП 15.8-1.14-97. Правила безопасности для кондитерского производства

НПАОП 15.8-1.14-97. Правила безпеки для кондитерського виробництва

22.04.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

39

НПАОП 15.4-1.06-97. Правила безопасности для масло-жирового производства

НПАОП 15.4-1.06-97. Правила безпеки для олійно-жирового виробництва

22.04.1997

Міністерство соціальної політики України

40

НПАОП 15.9-1.11-97. Правила безопасности для спиртового и ликеро-водочного производства

НПАОП 15.9-1.11-97. Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва

22.04.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

41

НПАОП 16.0-1.16-97. Правила безопасности для табачного и табачно-ферментационного производства

НПАОП 16.0-1.16-97. Правила безпеки для тютюнового та тютюново-ферментаційного виробництва

22.04.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

42

НПАОП 80.0-1.09-00. Правила безопасности во время проведения занятий по допризывной подготовке в общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях и высших учебных заведениях первого и второго уровней аккредитации

НПАОП 80.0-1.09-00. Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних і вищих навчальних закладах першого та іншого рівнів акредитації

21.08.2000

Міністерство праці та соціальної політики України

43

ДНАОП 9.2.30-1.08-99 Правила безопасности во время проведения занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных учебных заведениях

ДНАОП 9.2.30-1.08-99 Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

27.12.1999

Міністерство соціальної політики України

44

НПАОП 80.21-1.04-98. Правила безопасности во время проведения учебно-воспитательного процесса в кабинетах (лабораториях) физики общеобразовательных учебных заведениях

НПАОП 80.21-1.04-98. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладах

16.11.1998

Міністерство соціальної політики України

45

НПАОП 80.21-1.06-98. Правила безопасности во время проведения учебно-воспитательного процесса в кабинетах (лабораториях) химии общеобразовательных учебных заведениях

НПАОП 80.21-1.06-98. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладах

16.11.1998

Міністерство соціальної політики України

46

НПАОП 80.21-1.05-98 Правила безопасности во время работы по биологии в общеобразовательных учебных заведениях

НПАОП 80.21-1.05-98 Правила безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах

16.11.1998

Міністерство соціальної політики України

47

НПАОП 15.62-1.04-97. Правила безопасности при производстве крахмало-паточной продукции (ДНАОП 1.8.10-1.04-97)

НПАОП 15.62-1.04-97. Правила безпеки при виробництві крохмале-патокової продукції (ДНАОП 1.8.10-1.04-97)

15.12.1997

Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості (УкрНДІЦП)

48

НПАОП 15.9-1.13-97. Правила безопасности при производстве солода, пива и безалкогольных напитков

НПАОП 15.9-1.13-97. Правила безпеки при виробництві солоду, пива та безалкогольних напоїв

22.04.1997

Міністерство соціальної політики України

49

НПАОП 15.4-1.09-97. Правила безопасности при производстве гидрированных жиров

НПАОП 15.4-1.09-97. Правила безпеки у виробництві гідрованих жирів

14.08.1997

Український науково-дослідний інститут олій та жирів

50

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безопасной эксплуатации электроустановок (ДНАОП 1.1.10-1.01-97)

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок (ДНАОП 1.1.10-1.01-97)

06.10.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

51

НПАОП 0.00-1.11-98 Правила строения и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячего води

НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води

08.09.1998

Міністерство соціальної політики України

52

НПАОП 40.1-1.07-01 (ДНАОП 1.1.10-1.07-01) Правила эксплуатации электрозащитных средств (укр)

НПАОП 40.1-1.07-01 (ДНАОП 1.1.10-1.07-01) Правила експлуатації електрозахисних засобів (укр)

05.06.2001

Міністерство праці та соціальної політики України

53

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила защиты от статического электричества (рус)

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики (рос)

22.04.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

54

НПАОП 80.42-1.01-02. Правила по охране труда для учебных заведений, в которых проводятся профильное обучение и профессиональная подготовка учеников по автоделу

НПАОП 80.42-1.01-02. Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи

12.11.2002

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

55

НПАОП 15.1-1.06-99. Правила охраны труда для работников мясоперерабатывающих цехов

НПАОП 15.1-1.06-99. Правила охорони праці для працівників м'ясопереробних цехів

05.05.1999

Науково-дослідний, проектно-технологічний і впроваджувальний центр організації праці та управління виробництвом Укоопспілки (Укоопоргтехцентр)

56

НПАОП 92.5-1.03-97. Правила охраны труда для культурно-просветительных учреждений, расположенных в сельской местности

НПАОП 92.5-1.03-97. Правила охорони праці для культурно-освітніх установ, розташованих в сільській місцевості

04.06.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

57

НПАОП 15.3-1.19-98. Правила охраны труда для плодоовощных перерабатывающих предприятий

НПАОП 15.3-1.19-98. Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств

27.05.1998

Науково-дослідний, проектно-технологічний і впроваджувальний центр організації праці та управління виробництвом Укоопспілки (Укоопоргтехцентр)

58

НПАОП 15.5-1.05-99 Правила охраны труда для предприятий по переработке молока

НПАОП 15.5-1.05-99 Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока

22.07.1999

Технологічний інститут молока та м’яса Української академії аграрних наук (ТІММ УААН)

59

НПАОП 15.1-1.07-99. Правила охраны труда для работников производств убоя и первичной обработки животноводческого сырья

НПАОП 15.1-1.07-99. Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини

05.05.1999

Науково-дослідний, проектно-технологічний і впроваджувальний центр організації праці та управління виробництвом Укоопспілки (Укоопоргтехцентр)

60

НПАОП 40.1-1.04-72. Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей

НПАОП 40.1-1.04-72. Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж

15.06.1972

Немає даних

61

НПАОП 0.00-1.08-94. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (с изменениями и дополнениями) (рус)

НПАОП 0.00-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів (із змінами і доповненнями) (рос)

26.05.1994

Міністерство соціальної політики України

62

НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями (ДНАОП 1.1.10.-1.04-01)

НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом і пристроями (ДНАОП 1.1.10.-1.04-01)

05.06.2001

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

63

НПАОП 40.3-1.09-81 Правила техники безопасности при выполнении теплоизоляционных, обмуровочных и антикоррозионных работ

НПАОП 40.3-1.09-81 Правила техніки безпеки при виконанні теплоізоляційних, обмурувальних та антикорозійних робіт

16.06.1981

Міністерство енергетики і електрифікації СРСР (Міненерго СРСР)

64

ДНАОП 1.1.21-1.20-03 Правила безопасности в нефтегазодобывающей промышленности Украины

ДНАОП 1.1.21-1.20-03 Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України

19.12.2003

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

65

НПАОП 27.1-1.04-97. Правила безопасности в прокатном производстве (рус)

НПАОП 27.1-1.04-97. Правила безпеки у прокатному виробництві (рос)

19.02.1997

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

66

НПАОП 27.35-1.05-97. Правила безопасности в ферросплавном производстве (рус)

НПАОП 27.35-1.05-97. Правила безпеки у феросплавному виробництві (рос)

19.02.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

67

НПАОП 26.26-1.08-97. Правила безопасности в огнеупорном производстве (рус)

НПАОП 26.26-1.08-97. Правила безпеки у вогнетривкому виробництві (рос)

19.02.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

68

НПАОП 27.5-1.15-97. Правила безопасности в литейном производстве

НПАОП 27.5-1.15-97. Правила безпеки у ливарному виробництві

19.02.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

69

НПАОП 0.00-1.33-94. Правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом

НПАОП 0.00-1.33-94. Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом

31.05.1994

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

70

НПАОП 0.00-1.32-97 Правила безопасности при проектировании и эксплуатации объектов циклически-поточной технологии открытых горных работ

НПАОП 0.00-1.32-97 Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт

22.05.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

71

НПАОП 22.1-1.02-96. Правила охраны труда для предприятий и организаций полиграфической промышленности

НПАОП 22.1-1.02-96. Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості

18.07.1996

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

72

НПАОП 52.47-1.02-96. Правила охраны труда для предприятий книжной торговли

НПАОП 52.47-1.02-96. Правила охорони праці для підприємств книжкової торгівлі

10.07.1996

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

73

НПАОП 63.21-1.01-96. Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог и на других объектах дорожного хозяйства

НПАОП 63.21-1.01-96. Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об'єктах дорожнього господарства

01.07.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

74

НПАОП 0.00-1.17-92. Единые правила безопасности при взрывных работах. Раздел 1-5

НПАОП 0.00-1.17-92. Єдині правила безпеки при вибухових роботах. Розділ 1-5

07.04.1992

Немає даних

75

НПАОП 45.23-1.06-00. Правила охраны труда при строительстве и эксплуатации городских улиц и дорог

НПАОП 45.23-1.06-00. Правила охорони праці під час будівництва і експлуатації міських вулиць та доріг

06.10.2000

Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства (НДКТІ МГ)

76

НАОП 9.1.50-1.07-76 Правила по устройству, эксплуатации, технике безопасности и производственной санитарии при работе в аптеках

НАОП 9.1.50-1.07-76 Правила по влаштуванню, експлуатації, техніці безпеки і виробничій санітарії при роботі в аптеках

17.11.1976

Міністерство охорони здоров’я СРСР

77

НПАОП 90.00-1.05-00. Правила охраны труда при сборе, вывозе и обезвреживании бытовых отходов

НПАОП 90.00-1.05-00. Правила охорони праці при зборі, вивезенні і знешкодженні побутових відходів

06.10.2000

Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства (НДКТІ МГ)

78

НПАОП 02.0-1.07-00 Правила охраны труда в городском зеленом хозяйстве

НПАОП 02.0-1.07-00 Правила охорони праці в міському зеленому господарстві

06.10.2000

Міністерство праці України

79

НПАОП 93.03-1.08-00. Правила охраны труда на предприятиях ритуального обслуживания населения

НПАОП 93.03-1.08-00. Правила охорони праці на підприємствах ритуального обслуговування населення

06.10.2000

Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства (НДКТІ МГ)

80

НПАОП 93.0-1.03-97. Правила охраны труда для предприятий индпошива и ремонта одежды

НПАОП 93.0-1.03-97. Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу

21.05.1997

Український науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут побутового обслуговування (УкрНДКТІпобут)

81

НПАОП 0.00-1.16-96. Правила аттестации сварщиков (рус)

НПАОП 0.00-1.16-96. Правила атестації зварників (рос)

19.04.1996

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

82

НПАОП 93.0-1.02-97. Правила охраны труда для предприятий по изготовлению и ремонту трикотажных изделий по индивидуальным заказам населения

НПАОП 93.0-1.02-97. Правила охорони праці для підприємств по виготовленню і ремонту трикотажних виробів за індивідуальними замовленнями населення

21.05.1997

Український науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут побутового обслуговування (УкрНДКТІпобут)

83

НПАОП 93.01-1.04-97. Правила охраны труда для предприятий химической чистки и окрашивания одежды

НПАОП 93.01-1.04-97. Правила охорони праці для підприємств хімічного чищення і фарбування одягу

21.05.1997

Український науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут побутового обслуговування (УкрНДКТІпобут)

84

НПАОП 93.0-1.06-97. Правила охраны труда при эксплуатации прачечных и бань

НПАОП 93.0-1.06-97. Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень

21.05.1997

Український науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут побутового обслуговування (УкрНДКТІпобут)

85

НПАОП 93.0-1.07-97. Правила охраны труда для парикмахерских

НПАОП 93.0-1.07-97. Правила охорони праці для перукарень

21.05.1997

Український науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут побутового обслуговування (УкрНДКТІпобут)

86

НПАОП 52.72-1.09-97. Правила охраны труда при работах по установке, ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры

НПАОП 52.72-1.09-97. Правила охорони праці при роботі щодо встановлення, ремонту і технічного обслуговування побутової радіоелектронної апаратури

30.12.1899

Немає даних

87

НПАОП 0.00-1.27-97. Правила аттестации специалистов неразрушительного контроля

НПАОП 0.00-1.27-97. Правила атестації фахівців неруйнівного контролю

06.05.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

88

НПАОП 64.11-1.01-03. Правила безопасности во время выполнения работ на объектах операторов почтовой связи

НПАОП 64.11-1.01-03. Правила безпеки під час виконання робіт на об'єктах операторів поштового зв'язку

05.06.2003

Український науково-дослідний інститут зв'язку (ДП УНДІЗ)

89

НПАОП 64.2-1.03-98. Правила безопасности во время работ на станциях проводного вещания

НПАОП 64.2-1.03-98. Правила безпеки під час робіт на станціях провідного мовлення

11.05.1998

Український науково-дослідний інститут зв'язку (ДП УНДІЗ)

90

НПАОП 64.2-1.07-96 Правила безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания

НПАОП 64.2-1.07-96 Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку і проводового мовлення

17.05.1996

Український науково-дослідний інститут зв'язку (ДП УНДІЗ)

91

НПАОП 64.2-1.08-96. Правила безопасности при работах на телефонных и телеграфных станциях

НПАОП 64.2-1.08-96. Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях

17.05.1996

Український науково-дослідний інститут зв'язку (ДП УНДІЗ)

92

НПАОП 45.21-1.03-98. Правила безопасности при строительстве мостов (рус)

НПАОП 45.21-1.03-98. Правила безпеки під час проведення робіт з будівництва мостів (рос)

09.03.1998

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

93

НПАОП 45.21-1.09-97 Правила безопасности при прокладке подземных коммуникаций методом продавливания

НПАОП 45.21-1.09-97 Правила безпеки при прокладанні підземних комунікацій методом продавлювання

14.03.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

94

ДНАОП 6.1.00-1.10-97 Правила безопасности и производственной санитарии при изготовлении железобетонных и бетонных изделий и конструкций на заводах строительной индустрии (рус)

ДНАОП 6.1.00-1.10-97 Правила безпеки та виробничої санітарії при виготовленні залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій на заводах будівельної індустрії (укр)

14.03.1997

Інститут «Київський будпроект»

95

НПАОП 45.2-1.11-97. Правила безопасного выполнения работ при сооружении объектов из монолитного бетона и железобетона

НПАОП 45.2-1.11-97. Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об'єктів з монолітного бетону та залізобетону

14.03.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

96

НПАОП 01.41-1.12-00 Правила безопасной эксплуатации каналов, трубопроводов, прочих гидротехнических сооружений в водохозяйственных системах мелиорации (ДНАОП 2.2.00-1.12-00)

НПАОП 01.41-1.12-00 Правила безпечної експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах меліорації (ДНАОП 2.2.00-1.12-00)

06.09.2000

Немає даних

97

НПАОП 01.41-1.11-99. Правила безопасной эксплуатации насосных станций в водохозяйственных системах мелиорации

НПАОП 01.41-1.11-99. Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем меліорації

01.04.1999

Немає даних

98

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила аттестации сварщиков (укр)

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників (укр)

19.04.1996

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

99

ДНАОП 0.00-1.25-73 Правила безопасности при транспортировании радиоактивных веществ

ДНАОП 0.00-1.25-73 Правила безпеки при транспортуванні радіоактивних речовин

14.12.1973

Немає даних

100

НПАОП 64.2-1.06-98. Правила безопасности во время работ на воздушных линиях связи

НПАОП 64.2-1.06-98. Правила безпеки під час робіт на повітряних лініях зв'язку і провідного мовлення

11.05.1998

Український науково-дослідний інститут зв'язку (ДП УНДІЗ)

101

НПАОП 55.0-1.34-02. Правила безопасности работы во время закладывания на сохранение и первичной обработки плодоовощной продукции

НПАОП 55.0-1.34-02. Правила безпеки праці під час закладання на зберігання та первинної обробки плодоовочевої продукції

31.05.2002

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

102

НПАОП 0.00-1.12-84 Правила взрывобезопасности при использовании мазута и природного газа в котельных установках

НПАОП 0.00-1.12-84 Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту і природного газу в котельних установках

08.02.1984

Міністерство енергетики і електрифікації СРСР (Міненерго СРСР)

103

НПАОП 0.00-1.09-04. Правила государственной регистрации и учета крупнотоннажных автомобилей и других технологических транспортных средств, которые не подлежат эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования

НПАОП 0.00-1.09-04. Правила державної реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, які не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

01.07.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

104

НПАОП 55.0-1.14-98 Правила охраны труда для заготовительных складов и приемных пунктов вторичного сырья

НПАОП 55.0-1.14-98 Правила охорони праці для заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної сировини

27.05.1998

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

105

НПАОП 01.1-1.01-00. Правила охраны труда в сельскохозяйственном производстве

НПАОП 01.1-1.01-00. Правила охорони праці в сільськогосподарському виробництві

30.12.1899

Міністерство соціальної політики України

106

НПАОП 0.00-1.31-99. Правила охраны труда во время эксплуатации электронно-вычислительных машин

НПАОП 0.00-1.31-99. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

10.02.1999

Міністерство соціальної політики України

107

НПАОП 01.50-1.04-98 (ДНАОП 2.1.20-1.04-98). Правила охраны труда для звероводческих хозяйств (рус)

НПАОП 01.50-1.04-98 (ДНАОП 2.1.20-1.04-98). Правила охорони праці для господарств звірівництва (рус)

27.05.1998

Науково-дослідний, проектно-технологічний і впроваджувальний центр організації праці та управління виробництвом Укоопспілки (Укоопоргтехцентр)

108

НПАОП 52.0-1.01-96. Правила охраны труда для объектов розничной торговли.

НПАОП 52.0-1.01-96. Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі.

08.05.1996

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

109

НПАОП 01.1-1.02-01. Правила охраны труда при выполнении работ в защищенном грунте.

НПАОП 01.1-1.02-01. Правила охорони праці при виконанні робіт в захищеному грунті.

30.12.1899

Міністерство соціальної політики України

110

НПАОП 63.21-1.05-96. Правила охраны труда при перевозке рабочих, размещении жилых, бытовых и служебных вагонов на путях в подвижных формированиях железнодорожного транспорта. формированиях железнодорожного транспорта.

НПАОП 63.21-1.05-96. Правила охорони праці при перевезенні робітників, розміщенні житлових, побутових і службових вагонів на шляхах в рухомих формуваннях залізничного транспорту. в рухомих формуваннях залізничного транспорту.

01.07.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

111

НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охраны труда при техническом обслуживании и ремонте машин и оборудования сельскохозяйственного производства

НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва

30.11.2001

Науково-виробничий інженерний центр по охороні праці в сільському господарстві (Укрсільгоспохоронпраці)

112

ДНАОП 0.00-1.03-02 . Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. (рус)

ДНАОП 0.00-1.03-02 . Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів. (рос)

16.12.1993

Міністерство соціальної політики України

113

ДНАОП 0.00-1.02-99 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов.

ДНАОП 0.00-1.02-99 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів.

03.11.1999

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

114

ДНАОП 0.00-1.10-57 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов и воздушных резервуаров паровозов промышленных предприятий.

ДНАОП 0.00-1.10-57 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів і повітряних резервуарів паровозів промислових підприємств.

31.12.1957

Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду при раді міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР)

115

НПАОП 0.00-1.13-71 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов

НПАОП 0.00-1.13-71 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

07.12.1971

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

116

НПАОП 0.00-1.18-98. Правила устройства, изготовления, монтажа, ремонта и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов.

НПАОП 0.00-1.18-98. Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів.

11.09.1998

Міністерство соціальної політики України

117

НПАОП 60.22-1.01-74. Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных канатных дорог (ППКД)

НПАОП 60.22-1.01-74. Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг (ППКД)

28.05.1974

Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду при раді міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР)

118

НПАОП 55.0-1.02-96 Правила охраны труда для предприятий общественного питания

НПАОП 55.0-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств громадського харчування

25.06.1996

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

119

НПАОП 63.21-1.17-96. Правила безопасности при эксплуатации электровозов, тепловозов и моторвагонного подвижного состава

НПАОП 63.21-1.17-96. Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів і моторвагонного рухомого составу

25.12.1996

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

120

НПАОП 80.21-1.03-98 Правила безопасности при трудовом обучении и летних практических работах учащихся 10-12 классов общеобразовательных учебных заведений в сельскохозяйственном производстве (рос)

НПАОП 80.21-1.03-98 Правила безпеки при трудовому навчанні та літніх практичних роботах учнів 10-12 класів загальноосвітніх учбових закладів у сільськогосподарському виробництві (рос)

16.11.1998

Міністерство праці та соціальної політики України

121

НПАОП 45.23-1.05-91 Правила по охране труда при сооружении земляного полотна железных дорог

НПАОП 45.23-1.05-91 Правила по охороні праці при спорудженні земляного полотна залізниць

26.12.1990

Міністерство транспортного будівництва СРСР (Мінтрансбуд)

122

НПАОП 25.2-1.10-70. Правила безопасности при прессовании и доработке деталей из пластических масс

НПАОП 25.2-1.10-70. Правила безпеки при пресуванні і доробленні деталей з пластичних мас

27.12.1960

Міністерство транспортного будівництва СРСР (Мінтрансбуд)

123

НПАОП 25.2-1.23-90. Правила по безопасности труда при автоклавном формовании и склеивании деталей и агрегатов

НПАОП 25.2-1.23-90. Правила з безпеки праці при автоклавному формуванні та склеюванні деталей і агрегатів

26.12.1989

Мінавіапром СРСР (Міністерство авіаційної промисловості СРСР)

124

НПАОП 25.2-1.35-90. Правила по безопасности труда при работе с полимерными композиционными материалами (КПМ)

НПАОП 25.2-1.35-90. Правила з безпеки праці при роботі з полімерними композиційними матеріалами (КПМ)

27.12.1990

Мінавіапром СРСР (Міністерство авіаційної промисловості СРСР)

125

НПАОП 25.24-7.03-84 (ОСТ 17-967-84) Процессы производственные предприятий фурнитурной промышленности. требования безопасности

НПАОП 25.24-7.03-84 (ОСТ 17-967-84) Процеси виробничі підприємств фурнітурної промисловості. Вимоги безпеки

01.01.1984

Міністерство легкої промисловості СРСР

126

НПАОП 26.0-3.01-07. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на предприятиях промышленности строительных материалов

НПАОП 26.0-3.01-07. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів

11.12.2007

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд)

127

ДНАОП 0.00-8.15-97. Порядок проведения экспертизы газотранспортного оборудования

ДНАОП 0.00-8.15-97. Порядок проведення експертизи газотранспортного обладнання

16.09.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

128

НПАОП 41.0-1.01-79. Правила техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест

НПАОП 41.0-1.01-79. Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць

04.10.1977

Мінжитлокомунгосп РРФСР

129

НПАОП 63.21-1.23-83 Правила техники безопасности и производственной санитарии для работников восстановительных поездов железных дорог Союза ССР. ЦРБ-4128

НПАОП 63.21-1.23-83 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для робітників відбудованих поїздів залізниць Союзу РСР. ЦРБ-4128

31.05.1983

Міністерство шляхів сполучення СРСР

130

НПАОП 63.21-1.07-00 Правила безопасности во время проведения изысканий автомобильных дорог

НПАОП 63.21-1.07-00 Правила безпеки під час проведення вишукувань автомобільних доріг

28.12.2000

Українське державне виробничо-технологічне підприємство «Укрдортехнологія»

131

НПАОП 63.21-1.05-91 Правила по охране труда работников военизированной охраны Министерства путей сообщения

НПАОП 63.21-1.05-91 Правила охорони праці робітників воєнізованої охорони Міністерства шляхів сполучень

16.04.1991

Міністерство шляхів сполучення СРСР

132

НПАОП 63.21-1.04-78. Правила техники безопасности для авторемонтных предприятий

НПАОП 63.21-1.04-78. Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств

30.08.1977

Мінавтотранс РРФСР

133

НПАОП 63.21-1.03-78. Правила техники безопасности для шиноремонтных предприятий

НПАОП 63.21-1.03-78. Правила техніки безпеки для шиноремонтних підприємств

30.08.1977

Мінавтотранс РРФСР

134

НПАОП 63.2-1.06-02 (ДНАОП 1.1.23-1.06-02) Правила безопасной эксплуатации и обслуживания оборудования автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)

НПАОП 63.2-1.06-02 (ДНАОП 1.1.23-1.06-02) Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)

29.07.2002

Міністерство праці та соціальної політики України

135

НПАОП 63.23-1.06-98. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и текущем ремонте авиационной техники

НПАОП 63.23-1.06-98. Правила безпеки праці при технічному обслуговуванні і поточному ремонті авіаційної техніки

18.05.1998

Київський міжнародний університет цивільної авіації

136

НПАОП 63.23-1.03-08. Правила безопасности труда при работе с горюче-смазочными материалами и спецвеществами

НПАОП 63.23-1.03-08. Правила безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами

19.09.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

137

НПАОП 63.23-1.02-08. Правила безопасности труда во время обслуживания спецтранспорта и средств механизации в аэропортах гражданской авиации

НПАОП 63.23-1.02-08. Правила безпеки праці під час обслуговування спецтранспорту та засобів механізації в аеропортах цивільної авіації

16.09.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

138

НПАОП 63.22-1.12-91. Правила безопасности труда на перегрузочных работах в речных портах

НПАОП 63.22-1.12-91. Правила безпеки праці на перевантажувальних роботах у річкових портах

26.06.1989

Мінрічфлот СРСР (Міністерство річкового флоту СРСР)

139

НПАОП 63.22-1.03-75 Правила техники безопасности при производстве морских дноуглубительных работ и эксплуатации средств навигационного оборудования морских путей

НПАОП 63.22-1.03-75 Правила техніки безпеки при виконанні морських днопоглиблювальних робіт і експлуатації засобів навігаційного обладнання морських шляхів

29.09.1975

Мінморфлот СРСР (Міністерство морського флоту СРСР)

140

НПАОП 63.22-1.01-85 Правила безопасности труда на промышленных предприятиях Минречфлота РСФСР

НПАОП 63.22-1.01-85 Правила безпеки праці на промислових підприємствах Мінрічфлоту РРФСР

12.06.1984

Мінрічфлот СРСР (Міністерство річкового флоту СРСР)

141

НПАОП 63.21-5.04-84 Инструкция по наливу, сливу и эксплуатации железнодорожных цистерн для транспортировки фосфора желтого (И 113-25-84)

НПАОП 63.21-5.04-84 Інструкція по наливу, зливу та експлуатації залізничних цистерн для транспортування фосфору жовтого (И 113-25-84)

20.07.1984

Міндобрив СРСР

142

НПАОП 63.21-5.03-88 Инструкция по эксплуатации железнодорожных цистерн, предназначенных для перевозки серной кислоты и олеума

НПАОП 63.21-5.03-88 Інструкція з експлуатації залізничних цистерн, які призначені для перевезення сірчаної кислоти та олсуму

02.07.1988

Міндобрив СРСР

143

НПАОП 63.21-5.01-08. Инструкция по охране труда во время содержания централизованных стрелочных переводов

НПАОП 63.21-5.01-08. Інструкція з охорони праці під час утримання централізованих стрілочних переводів

02.09.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

144

НПАОП 63.21-1.53-03. Правила охраны труда во время текущего ремонта и подготовке к наливу цистерн для нефтепродуктов и вагонов бункерного типа для нефтебитума

НПАОП 63.21-1.53-03. Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму

04.08.2003

Галузева асоціація «Укртрансвуз»

145

НПАОП 63.21-1.40-90 Правила по охране труда при ремонте подвижного состава и производстве запасных частей

НПАОП 63.21-1.40-90 Правила охорони праці при ремонті рухомого складу та виробництві запасних частин

05.03.1990

Міністерство шляхів сполучення СРСР

146

НПАОП 63.21-1.27-08. Правила охраны труда при перевозке работников, размещение жилых, бытовых и служебных вагонов на путях в передвижных формированиях железнодорожного транспорта

НПАОП 63.21-1.27-08. Правила охорони праці під час перевезення працівників, розміщення житлових, побутових і службових вагонів на коліях у пересувних формуваннях залізничного транспорту

24.03.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

147

НПАОП 63.21-1.25-07. Правила безопасности труда при выполнении работ в путевом хозяйстве

НПАОП 63.21-1.25-07. Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві

12.03.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

148

НПАОП 63.21-1.24-03. Правила охраны труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов и рефрижераторного подвижного состава

НПАОП 63.21-1.24-03. Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрежераторного рухомого складу

04.08.2003

Галузева асоціація «Укртрансвуз»

149

НПАОП 63.21-1.21-77 Правила техники безопасности и производственной санитарии для работников химикотехничних лабораторий железнодорожного транспорта ЦТ-3451

НПАОП 63.21-1.21-77 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для працівників хімікотехнічних лабораторій залізничного транспорту ЦТ- 3451

07.02.1977

Міністерство шляхів сполучення СРСР

150

НПАОП 63.21-1.20-63 Правила техники безопасности и производственной санитарии при ремонте паровозов в депо ЦТ-2337

НПАОП 63.21-1.20-63 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при ремонті паровозів у депо ЦТ-2337

17.10.1963

Міністерство шляхів сполучення СРСР

151

НПАОП 63.21-1.19-61 Правила техники безопасности и производственной санитарии при эксплуатации паровозов (ЦТ-2123)

НПАОП 63.21-1.19-61 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при експлуатації паровозів (ЦТ-2123)

12.08.1961

Міністерство шляхів сполучення СРСР

152

НПАОП 63.21-1.18-89 Правила по охране труда при техническом обслуживании и текущем ремонте тягового подвижного состава и грузоподъемных кранов на железнодорожном ходу ЦТ 4769

НПАОП 63.21-1.18-89 Правила з охорони праці при технічному обслуговуванні та поточному ремонті тягового рухомого складу та вантажопідіймальних кранів на залізничному ходу ЦТ 4769

30.12.1989

Міністерство шляхів сполучення СРСР

153

НПАОП 63.21-1.15-89 Правила техники безопасности и производственной санитарии в хозяйстве сигнализации, связи и вычислительной техники железнодорожного транспорта ЦЩ-4695

НПАОП 63.21-1.15-89 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в господарстві сигналізації, зв’язку та обчислювальної техніки залізничного транспорту ЦЩ-4695

26.06.1989

Міністерство шляхів сполучення СРСР

154

НПАОП 63.21-1.14-87. Правила техники безопасности при эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог и устройств электроснабжения автоблокировки

НПАОП 63.21-1.14-87. Правила техніки безпеки при експлуатації контактної мережі електрифікованих залізниць і пристроїв електро­постачання автоблокування

20.02.1987

Міністерство шляхів сполучення СРСР

155

НПАОП 63.21-1.12-07. Правила безопасности труда для работников железнодорожных станций и вокзалов

НПАОП 63.21-1.12-07. Правила безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів

12.03.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

156

НПАОП 63.21-1.08-79 Правила техники безопасности и производственной санитарии при подготовке цистерн и вагонов для нефтебитума к наливу и ремонту

НПАОП 63.21-1.08-79 Правила техніки безпеки та промислової санітарії при підготовці цистерн і вагонів для нафтобітуму до наливу та ремонту

10.10.1979

Міністерство шляхів сполучення СРСР

157

НПАОП 63.12-7.17-85 (ОСТ 18-443-85) Процессы производственные укупорочных изделий и ящичной тары из пластических масс

НПАОП 63.12-7.17-85 (ОСТ 18-443-85) Виробничі процеси закупорювання виробів та ящиків тари з пластичних мас. Вимоги безпеки

01.07.1986

Немає даних

158

НПАОП 63.21-1.02-00. Правила охраны труда при техническом обслуживании и ремонте дорожной техники (рус)

НПАОП 63.21-1.02-00. Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту дорожньої техніки (рос)

11.08.2000

Українське державне виробничо-технологічне підприємство «Укрдортехнологія»

159

НПАОП 63.21-1.02-00. Правила охраны труда при техническом обслуживании и ремонте дорожной техники (укр)

НПАОП 63.21-1.02-00. Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту дорожньої техніки (укр)

11.08.2000

Українське державне виробничо-технологічне підприємство «Укрдортехнологія»

160

НПАОП 51.0-1.03-96 Правила охраны труда при эксплуатации баз, складов и хранилищ, выполнении погрузочно-разгрузочных работ на объектах оптовой торговли (НПАОП 63.12-1.03-96, ДНАОП 7.1.00-1.03-96)

НПАОП 51.0-1.03-96 Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі (НПАОП 63.12-1.03-96, ДНАОП 7.1.00-1.03-96)

08.05.1996

Науково-дослідний, проектно-технологічний і впроваджувальний центр організації праці та управління виробництвом Укоопспілки (Укоопоргтехцентр)

161

НПАОП 63.11-7.04-84 (ОСТ 29.12.0.006-84) Погрузочно-разгрузочные, складские и транспортные работы. Требования безопасности

НПАОП 63.11-7.04-84 (ОСТ 29.12.0.006-84) Вантажно-розвантажувальні, складські та транспортні роботи. Вимоги безпеки

27.06.1984

Немає даних

162

НПАОП 63.12-1.07-72 Правила по безопасному складированию, хранению, перевозке, подготовке и внесению аммиачной селитры

НПАОП 63.12-1.07-72 Правила безпечного складування, зберігання, перевезення, підготовки і внесення в грунт аміачної селітри

12.05.1972

Інші

163

НПАОП 0.00-1.36-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников

НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

08.12.2003

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

164

НПАОП 63.12-1.05-86 Типовые отраслевые правила безопасной эксплуатации внутризаводского транспорта (НАОП 1.4.40-1.04-86)

НПАОП 63.12-1.05-86 Типові галузеві правила безпечної експлуатації внутрішньозаводського транспорту (НАОП 1.4.40-1.04-86)

01.10.1986

Немає даних

165

НПАОП 28.0-1.03-08 Правила охраны труда в метизном производстве

НПАОП 28.0-1.03-08 Правила охорони праці у метизному виробництві

29.12.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

166

НПАОП 28.7-1.01-07. Правила охраны труда для предприятий по производству кабельной продукции

НПАОП 28.7-1.01-07. Правила охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції

18.12.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

167

НПАОП 14.3-7.02-06. Общие требования охраны труда работников горнодобывающих предприятий

НПАОП 14.3-7.02-06. Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств

19.07.2006

Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС)

168

НПАОП 0.00-4.12-05 Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

26.01.2005

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

169

НПАОП 63.21-1.22-07. Правила охраны труда во время выполнения погрузочно - разгрузочных работ на железнодорожном транспорте

НПАОП 63.21-1.22-07. Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті

18.12.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

170

НПАОП 63.22-1.13-76 Правила техники безопасности и производственной санитарии на промышленных предприятиях ММФ

НПАОП 63.22-1.13-76 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії на промислових підприємствах ММФ

31.12.1975

Мінморфлот СРСР (Міністерство морського флоту СРСР)

171

НПАОП 27.4-1.11-06. Правила безопасности в производстве свинца и цинка

НПАОП 27.4-1.11-06. Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку

22.08.2006

Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС)

172

НПАОП 27.4-1.08-07 Правила безопасности для производств по изготовлению и использованию алюминиевой пудры, газо-и водораспыляющих порошков алюминия и его сплавов

НПАОП 27.4-1.08-07 Правила безпеки для виробництв з виготовлення та використання алюмінієвої пудри, газо- і водорозпилених порошків алюмінію та його сплавів

12.03.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

173

НПАОП 27.1-1.10-07. Правила безопасности в газовом хозяйстве коксохимических предприятий и производств

НПАОП 27.1-1.10-07. Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв

27.03.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

174

НПАОП 24.0-1.01-08. Правила охраны труда в содовой промышленности

НПАОП 24.0-1.01-08. Правила охорони праці в содовій промисловості

14.05.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

175

НПАОП 24.0-3.01-04 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам химических производств (Часть 1)

НПАОП 24.0-3.01-04 Норми безплатної видачi спецiального одягу, спецiального взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту працiвникам хімічних виробництв (Частина 1)

07.09.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

176

НПАОП 24.0-3.03-07. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам химических производств (Часть 2)

НПАОП 24.0-3.03-07. Норми безплатної видачi спецiального одягу, спецiального взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту працiвникам хімічних виробництв (Частина 2)

13.12.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

177

НПАОП 31.5-1.01-07. Правила охраны труда в производстве источников света и светотехнического оборудования

НПАОП 31.5-1.01-07. Правила охорони праці у виробництві джерел світла та світлотехнічного обладнання

18.12.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

178

НПАОП 31.0-3.01-08 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам электротехнической промышленности

НПАОП 31.0-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості

29.12.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

179

НПАОП 62.0-3.01-08. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам авиационного транспорта

НПАОП 62.0-3.01-08. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційного транспорту

25.03.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

180

НПАОП 26.1-3.01-06. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на предприятиях стекольной промышленности

НПАОП 26.1-3.01-06. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах скляної промисловості

30.01.2006

Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС)

181

ДНАОП 0.00-6.02-93. Совместные рекомендации государственных органов и профсоюзов относительно содержания раздела "Охрана труда" в коллективном договоре (соглашении, трудовом договоре)

ДНАОП 0.00-6.02-93. Спiльнi рекомендацiї державних органів і профспілок щодо змісту розділу "Охорона праці" у колективному договорі (угоді, трудовому договорі)

26.11.1993

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

182

ДНАОП 0.03-3.29-96 Предельные нормы поднимания и перемещения тяжелых вещей несовершеннолетними

ДНАОП 0.03-3.29-96 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

22.03.1996

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ)

183

ДНАОП 0.03-4.02-94 Положения о медицинском осмотре работников определенных категорий

ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій

31.03.1994

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ)

184

ДНАОП 0.03-8.06-94 Перечень работ, где есть потребность в профессиональном подборе

ДНАОП 0.03-8.06-94 Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

23.09.1994

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ)

185

НПАОП 0.00-6.11-97 Порядок проведения и оформления результатов надзора (инспекционного контроля) за деятельностью сертифицированного персонала

НПАОП 0.00-6.11-97 Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу

15.08.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

186

НПАОП 0.00-6.14-97. Порядок сертификации персонала по неразрушающему контролю

НПАОП 0.00-6.14-97. Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю

15.08.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

187

НПАОП 0.00-1.02-08 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов

НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

01.09.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

188

НПАОП 0.00-1.19-08. Правила охраны труда для нефтехимических предприятий

НПАОП 0.00-1.19-08. Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств

03.07.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

189

НПАОП 27.1-1.06-08 Правила охраны труда при ремонте оборудования на предприятиях черной металлургии

НПАОП 27.1-1.06-08 Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії

20.08.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

190

НПАОП 11.1-1.01-08. Правила безопасности в нефтегазодобывающей промышленности Украины

НПАОП 11.1-1.01-08. Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України

06.05.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

191

НПАОП 63.21-1.17-08. Правила безопасной эксплуатации электровозов, тепловозов и моторвагонного подвижного состава

НПАОП 63.21-1.17-08. Правила безпечної експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу

24.03.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

192

НПАОП 63.2-1.25-07. Правила безопасности труда при эксплуатации средств навигационного оборудования и выполнения гидрографических работ

НПАОП 63.2-1.25-07. Правила безпеки праці під час експлуатації засобів навігаційного обладнання та виконання гідрографічних робіт

16.05.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

193

НПАОП 64.2-3.04-98 (ДНАОП 0.00-3.04-98). Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи

НПАОП 64.2-3.04-98 (ДНАОП 0.00-3.04-98). Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв'язку

08.07.1998

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

194

НПАОП 90.00-1.03-78. Правила техники безопасности и производственной санитарии при уборке городских территорий

НПАОП 90.00-1.03-78. Правила техніки безпеки та виробничої санітарії при прибиранні міських територій

22.12.1976

Мінжитлокомунгосп РРФСР

195

НПАОП 64.2-1.02-87 Правила техники безопасности при эксплуатации радиорелейных линий передач

НПАОП 64.2-1.02-87 Правила техніки безпеки при експлуатації радіорелейних ліній передач

30.06.1987

Міністерство зв'язку СРСР (Мінзв'язку СРСР)

196

НПАОП 64.11-7.01-91 Ремонт и обслуживание производственного оборудования на предприятиях почтовой связи. Требования безопасности (РД 45.091.343-90, НАОП 5.2.10-1.02-91)

НПАОП 64.11-7.01-91 Ремонт і обслуговування виробничого устаткування на підприємствах поштового зв'язку. Вимоги безпеки (РД 45.091.343-90, НАОП 5.2.10-1.02-91)

02.01.1991

Міністерство зв'язку СРСР (Мінзв'язку СРСР)

197

НПАОП 64.1-1.01-88 Правила охрана труда на транспорте министерства связи СССР

НПАОП 64.1-1.01-88 Правила охорона праці на транспорті міністерства зв'язку СРСР

31.12.1987

Міністерство зв'язку СРСР (Мінзв'язку СРСР)

198

НПАОП 45.21-1.03-98. Правила безопасности при проведении работ по строительству мостов (укр)

НПАОП 45.21-1.03-98. Правила безпеки під час проведення робіт з будівництва мостів (укр)

09.03.1998

Українське державне виробничо-технологічне підприємство «Укрдортехнологія»

199

НПАОП 27.0-3.01-08. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам металлургической промышленности

НПАОП 27.0-3.01-08. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості

27.08.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

200

НПАОП 0.00-7.01-06. Требования к работникам, которые осуществляют руководство взрывными работами

НПАОП 0.00-7.01-06. Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами

15.05.2006

Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС)

201

НПАОП 0.00-4.03-04 Положение о Государственном реестре нормативно-правовых актов по вопросам охраны труда

НПАОП 0.00-4.03-04 Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці

08.06.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

202

НПАОП 0.00-3.10-08 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам горнодобывающей промышленности

НПАОП 0.00-3.10-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості

21.08.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

203

НПАОП 0.00-1.37-04. Правила проведение технического осмотра технологических транспортных средств, которые не подлежат эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования

НПАОП 0.00-1.37-04. Правила проведення технічного огляду технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

10.09.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

204

НПАОП 0.00-1.21-07. Правила безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов

НПАОП 0.00-1.21-07. Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів

23.05.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

205

НПАОП 0.00-1.04-07. Правила выбора и применения средств индивидуальной защиты органов дыхания

НПАОП 0.00-1.04-07. Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання

28.12.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

206

НПАОП 45.2-1.01-98 Правила обследований, оценки технического состояния и паспортизации производственных зданий и сооружений

НПАОП 45.2-1.01-98 Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд

27.11.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

207

НПАОП 0.00-3.07-09. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам общих профессий разных отраслей промышленности

НПАОП 0.00-3.07-09. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості

16.04.2009

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

208

НПАОП 27.1-1.09-09 Правила охраны труда в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии

НПАОП 27.1-1.09-09 Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії

29.12.2009

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

209

НПАОП 10.0-1.01-10 Правила безопасности в угольных шахтах. С изменениями

НПАОП 10.0-1.01-10 Правила безпеки у вугільних шахтах. Зі змінами

22.03.2010

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

210

НПАОП 63.21-3.03-08. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам дорожного хозяйства

НПАОП 63.21-3.03-08. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

24.12.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

211

НПАОП 63.21-1.09-08. Правила охраны труда для работников карьероуправлений

НПАОП 63.21-1.09-08. Правила охорони праці для працівників кар'єроуправліннь

20.06.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

212

НПАОП 63.21-1.01-09. Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

НПАОП 63.21-1.01-09. Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

28.12.2009

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

213

НПАОП 24.1-1.06-10. Правила охраны труда при производстве неорганических химических реактивов

НПАОП 24.1-1.06-10. Правила охорони праці під час виробництва неорганічних хімічних реактивів

19.08.2010

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

214

НПАОП 36.1-1.01-10. Правила охраны труда во время эксплуатации автоматических и полуавтоматических линий мебельного производства

НПАОП 36.1-1.01-10. Правила охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва

30.11.2010

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

215

НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охраны труда при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом

НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

18.03.2010

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

216

НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охраны труда при эксплуатации электронно-вычислительных машин

НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

26.03.2010

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

217

НПАОП 27.2-1.01-09. Правила охраны труда в трубном производстве

НПАОП 27.2-1.01-09. Правила охорони праці у трубному виробництві

15.10.2009

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

218

НПАОП 27.1-1.01-09 Правила охраны труда в сталеплавильном производстве

НПАОП 27.1-1.01-09 Правила охорони праці у сталеплавильному виробництві

15.10.2009

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

219

НПАОП 0.00-6.09-04. Положение о порядке организации государственного надзора за охраной труда и горного надзора в системе Госнадзорохрантруда Украины

НПАОП 0.00-6.09-04. Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України

30.03.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

220

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

18.06.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

221

НПАОП 0.00-4.14-94 Положение о разработке, принятии, пересмотре и отмене государственных межотраслевых и отраслевых нормативных актов об охране труда

НПАОП 0.00-4.14-94 Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці

16.03.1994

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

222

НПАОП 0.00-1.23-10. Правила охраны труда при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора

НПАОП 0.00-1.23-10. Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору

12.03.2010

Держкомітет промислової політики України

223

НПАОП 0.00-1.25-10. Правила устройства и эксплуатации общепромышленных огнеудержателей

НПАОП 0.00-1.25-10. Правила улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів

27.07.2010

Держкомітет промислової політики України

224

НПАОП 0.00-1.27-09 Правила по безопасной эксплуатации систем вентиляции в химических производствах

НПАОП 0.00-1.27-09 Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах

05.10.2009

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

225

НПАОП 0.00-1.44-09. Правила охраны труда при переработке и хранении аммиачной селитры насыпью

НПАОП 0.00-1.44-09. Правила охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом

01.09.2009

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

226

НПАОП 0.00-2.01-05 (НПАОП 0.00-8.24-05) Перечень работ с повышенной опасностью

НПАОП 0.00-2.01-05 (НПАОП 0.00-8.24-05) Перелік робіт з підвищеною небезпекою

26.01.2005

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

227

НПАОП 0.00-3.08-09. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам водного хозяйства

НПАОП 0.00-3.08-09. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства

12.10.2009

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

228

НПАОП 0.00-3.15-08 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам авиационной и оборонной промышленности

НПАОП 0.00-3.15-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості

22.12.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

229

НПАОП 45.21-1.02-83 Правила техники безопасности при сооружении и эксплуатации радиопредприятий

НПАОП 45.21-1.02-83 Правила техніки безпеки при спорудженні та експлуатації радіопідприємств

25.11.1983

Міністерство зв'язку СРСР (Мінзв'язку СРСР)

230

НПАОП 0.00-4.01-08 Положение о порядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

24.03.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

231

НПАОП 0.00-4.21-04 Типовое положение о службе охраны труда

НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці

15.11.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

232

НПАОП 0.00-4.24-03 Положение о порядке трудового и профессионального обучения несовершеннолетних профессиям, связанным с работами с вредными и тяжелыми условиями труда, а также с работами повышенной опасности

НПАОП 0.00-4.24-03 Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки

30.12.1994

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

233

НПАОП 0.00-5.12-01 Инструкция по организации безопасного ведения огневых работ на взрывопожароопасных и взрывоопасных объектах

НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах

05.06.2001

Міністерство праці та соціальної політики України

234

НПАОП 0.00-5.23-01 Инструкция по безопасному выполнению сварочных работ в электромонтажном производстве

НПАОП 0.00-5.23-01 Інструкція з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві

05.06.2001

Міністерство соціальної політики України

235

НПАОП 0.00-5.24-01 Инструкция по охране труда при выполнении монтажных работ инструментами и устройствами

НПАОП 0.00-5.24-01 Інструкція з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями

05.06.2001

Міністерство соціальної політики України

236

НПАОП 0.00-5.25-01 Инструкция по охране труда при выполнении работ пороховыми инструментами

НПАОП 0.00-5.25-01 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами

05.06.2001

Міністерство соціальної політики України

237

НПАОП 0.00-5.26-01 Инструкция по охране труда при выполнении электромонтажных работ на высоте

НПАОП 0.00-5.26-01 Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті

05.06.2001

Міністерство соціальної політики України

238

НПАОП 0.00-6.01-10 Порядок проведения государственного технического осмотра крупнотоннажных и других технологических транспортных средств

НПАОП 0.00-6.01-10 Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

27.01.2010

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

239

НПАОП 0.00-6.02-06. Порядок реализации избытка взрывчатых материалов промышленного назначения или таких, потребность в использовании которых отпала

НПАОП 0.00-6.02-06. Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала

29.03.2006

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

240

НПАОП 0.00-6.03-06. Порядок уничтожения взрывчатых материалов промышленного назначения

НПАОП 0.00-6.03-06. Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення

06.07.2006

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

241

НПАОП 0.00-6.04-06. Порядок учета взрывчатых материалов промышленного назначения

НПАОП 0.00-6.04-06. Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення

06.07.2006

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

242

НПАОП 0.00-6.05-06 Порядок включения (исключения) взрывчатых материалов промышленного назначения в (из) Перечня взрывчатых материалов промышленного назначения, допущенных к постоянному производству и применению

НПАОП 0.00-6.05-06 Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

09.08.2006

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

243

НПАОП 0.00-6.06-02 Порядок контроля за соблюдением лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству взрывчатых веществ и материалов (по перечню, который определяется Кабинетом Министров Украины)

НПАОП 0.00-6.06-02 Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

11.11.2002

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

244

НПАОП 0.00-6.06-06 Порядок проведения испытаний разработанных, ввезенных в Украину и конверсионных взрывчатых материалов, оборудования для их изготовления, средств механизации, устройств и аппаратуры для взрывных работ

НПАОП 0.00-6.06-06 Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт

15.09.2006

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

245

НПАОП 0.00-6.07-04 Порядок ведения учета данных о техническом состоянии машин, механизмов, оборудования повышенной опасности

НПАОП 0.00-6.07-04 Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

06.12.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

246

НПАОП 0.00-6.07-06 Порядок утверждения проектно-технической документации на ведение взрывных работ

НПАОП 0.00-6.07-06 Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт

09.09.2006

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

247

НПАОП 0.00-6.08-07.Порядок аттестации специалистов, имеющих право проводить технический осмотр и / или экспертное обследование оборудования повышенной опасности

НПАОП 0.00-6.08-07. Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки

20.12.2006

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

248

НПАОП 0.00-6.09-10. Порядок проведения осмотра, испытания и экспертного обследования оборудования установок гидрогенизационных процессов в нефтеперерабатывающем, нефтехимическом и химическом производствах

НПАОП 0.00-6.09-10. Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах

12.03.2010

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

249

НПАОП 0.00-7.08-07. Требования технической безопасности к местам хранения взрывчатых материалов промышленного назначения

НПАОП 0.00-7.08-07. Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення

15.05.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

250

НПАОП 0.00-7.09-07. Индексы для маркировки электродетонаторов и капсюлей-детонаторов в металлических гильзах

НПАОП 0.00-7.09-07. Індекси для маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах

03.10.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

251

НПАОП 0.00-7.10-07. Требования к специализированным и экспертным организациям, предусмотренным постановлением Кабинета Министров Украины от 26.05.2004 N 687

НПАОП 0.00-7.10-07. Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687

03.09.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

252

НПАОП 01.2-1.03-08 Правила охраны труда в птицеводстве

НПАОП 01.2-1.03-08 Правила охорони праці у птахівництві

06.10.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

253

НПАОП 01.2-1.09-05 Правила охраны труда в животноводстве. Свиноводство

НПАОП 01.2-1.09-05 Правила охорони праці у тваринництві. Свинарство

06.12.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

254

НПАОП 01.2-1.10-05 Правила охраны труда в животноводстве. Крупный рогатый скот

НПАОП 01.2-1.10-05 Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба

06.12.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

255

НПАОП 01.41-1.11-10. Правила безопасной эксплуатации насосных станций водохозяйственных систем

НПАОП 01.41-1.11-10. Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем

12.03.2010

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

256

НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охраны труда для работников лесного хозяйства и лесной промышленности

НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості

13.07.2005

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

257

НПАОП 02.0-3.03-05 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам лесного хозяйства

НПАОП 02.0-3.03-05 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства

25.04.2005

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

258

НПАОП 22.1-1.02-07 Правила охраны труда для предприятий и организаций полиграфической промышленности

НПАОП 22.1-1.02-07 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості

03.12.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

259

НПАОП 24.1-1.01-10. Правила охраны труда во время производства синтетического этилового спирта

НПАОП 24.1-1.01-10. Правила охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту

19.08.2010

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

260

НПАОП 24.1-1.07-10. Правила охраны труда для производств основной химической промышленности

НПАОП 24.1-1.07-10. Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості

26.08.2010

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

261

НПАОП 25.1-1.01-09. Правила охраны труда обслуживания просувально-сушильного оборудования для производства дублированных резинотехнических материалов и изделий из них

НПАОП 25.1-1.01-09. Правила охорони праці обслуговуванні просувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них

29.07.2009

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

262

НПАОП 25.1-3.01-07. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам на предприятиях резинотехнической отрасли

НПАОП 25.1-3.01-07. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі

01.10.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

263

НПАОП 26.2-1.01-07. Правила охраны труда для работников фарфоро-фаянсовой промышленности

НПАОП 26.2-1.01-07. Правила охорони праці для працівників фарфоро-фаянсової промисловості

19.06.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

264

НПАОП 26.2-3.01-12. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников в фасфоро-фаянсового производства

НПАОП 26.2-3.01-12. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників в фасфоро-фаянсового виробництва

06.02.2012

Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС)

265

НПАОП 27.1-1.04-09. Правила охраны труда в прокатном производстве предприятий металлургического комплекса

НПАОП 27.1-1.04-09. Правила охорони праці у прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу

29.07.2009

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

266

НПАОП 27.4-1.12-06 Правила безопасности при производстве и переработке титана

НПАОП 27.4-1.12-06 Правила безпеки при виробництві та переробці титану

22.08.2006

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

267

НПАОП 27.35-1.01-09. Правила охраны труда в ферросплавном производстве

НПАОП 27.35-1.01-09. Правила охорони праці у феросплавному виробництві

15.10.2009

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

268

НПАОП 29.6-1.01-07. Правила безопасности во время утилизации обычных видов боеприпасов

НПАОП 29.6-1.01-07. Правила безпеки під час утилізації звичайних видів боєприпасів

12.03.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

269

НПАОП 35.1-3.15-07. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам судостроительной промышленности

НПАОП 35.1-3.15-07. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам суднобудівної промисловості

29.03.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

270

НПАОП 37.0-1.01-09 Правила безопасности при заготовке и переработке лома и отходов черных и цветных металлов

НПАОП 37.0-1.01-09 Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів

29.07.2009

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

271

НПАОП 40.1-1.02-01 Правила безопасной эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей

НПАОП 40.1-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

15.11.2001

Міністерство соціальної політики України

272

НПАОП 60.1-1.02-12. Правила безопасной эксплуатации безопасной эксплуатации контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки железных дорог

НПАОП 60.1-1.02-12. Правила безпечної експлуатації безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць

13.01.2012

Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС)

273

НПАОП 60.1-3.02-09. Нормы бесплатно выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам метрополитенов

НПАОП 60.1-3.02-09. Норми бесплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам метрополітенів

28.12.2009

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

274

НПАОП 60.2-1.01-06. Правила охраны труда на городском электрическом транспорте

НПАОП 60.2-1.01-06. Правила охорони праці на міському електричному транспорті

21.08.2006

Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС)

275

НПАОП 60.3-1.01-10. Правила безопасной эксплуатации магистральных газопроводов

НПАОП 60.3-1.01-10. Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів

27.01.2010

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

276

НПАОП 63.21-1.13-08. Правила по охране труда во время ремонта и эксплуатации зданий и сооружений железнодорожного транспорта

НПАОП 63.21-1.13-08. Правила з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

26.12.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

277

НПАОП 80.0-1.12-04. Правила безопасности во время обучения в кабинетах информатики учебных заведений системы общего среднего образования

НПАОП 80.0-1.12-04. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

16.03.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

278

НПАОП 92.0-1.01-09. Правила охраны труда для работников театров и концертных залов

НПАОП 92.0-1.01-09. Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів

25.12.2009

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

279

НПАОП 92.0-1.02-12. Правила безопасности по устройству, безопасной эксплуатации и содержания горнолыжных трасс

НПАОП 92.0-1.02-12. Правила безпеки з улаштування, безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас

07.12.2011

Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС)

280

НПАОП 92.7-1.01-06. Правила устройства и безопасной эксплуатации аттракционной техники

НПАОП 92.7-1.01-06. Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки

01.03.2006

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

281

НПАОП 0.00-1.57-12. Правила безопасности при эксплуатации каналов, трубопроводов, других гидротехнических сооружений в водохозяйственных системах

НПАОП 0.00-1.57-12. Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах

03.04.2012

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

282

НПАОП 0.00-6.16-12 Порядок проведения технического расследования обстоятельств и причин возникновения аварий, связанных с использованием газа в быту

НПАОП 0.00-6.16-12 Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних з використанням газу в побуті

27.04.2012

Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС)

283

НПАОП 0.00-8.11-12. Требования к работодателям по защите работников от вредного воздействия химических веществ

НПАОП 0.00-8.11-12. Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин

22.03.2012

Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС)

284

НПАОП 0.00-1.58-12 Правила охраны труда при эксплуатации электрооборудования и электросетей на открытых горных работах

НПАОП 0.00-1.58-12 Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах

05.04.2012

Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС)

285

НПАОП 45.21-1.04-79. Правила безопасной эксплуатации жилых и общественных зданий

НПАОП 45.21-1.04-79. Правила безпечної експлуатації житлових і громадських будівель

30.05.1979

Мінжитлокомунгосп РРФСР

286

НПАОП 0.00-1.61-12 Правила охраны труда во время дробления и сортировки, обогащения полезных ископаемых и окомкования руд и концентратов

НПАОП 0.00-1.61-12 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів

27.06.2012

Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС)

287

НПАОП 05.2-1.12-12 Правила охраны труда на рыбоводных предприятиях внутренних водоемов

НПАОП 05.2-1.12-12 Правила охорони праці на рибоводних підприємствах внутрішніх водойм

26.11.2012

Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС)

288

НПАОП 0.00-3.17-12. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам отдельных производств

НПАОП 0.00-3.17-12. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв

06.11.2012

Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС)

289

НПАОП 93.0-3.02-12. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам бытового обслуживания

НПАОП 93.0-3.02-12. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам побутового обслуговування

08.11.2012

Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС)

290

НПАОП 0.00-3.13-01. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам дорожного хозяйства

НПАОП 0.00-3.13-01. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

27.03.2001

Українське державне виробничо-технологічне підприємство «Укрдортехнологія»

291

НПАОП 45.2-4.03-98. Положение о главной организации по координации действий, подготовки нормативных документов и по вопросам обследований и паспортизации зданий и сооружений с целью обеспечения их надежности и безопасной эксплуатации

НПАОП 45.2-4.03-98. Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації

28.07.1999

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України

292

НПАОП 45.21-3.05-81 (ДНАОП 0.05-3.05-81) Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах

НПАОП 45.21-3.05-81 (ДНАОП 0.05-3.05-81) Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, зайнятим на будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних роботах

09.06.1981

Державний комітет з праці та соціальних питань СРСР

293

ДНАОП 6.1.00-1.10-97 Правила безопасности и производственной санитарии при изготовлении железобетонных и бетонных изделий и конструкций на заводах строительной индустрии

ДНАОП 6.1.00-1.10-97 Правила безпеки та виробничої санітарії при виготовленні залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій на заводах будівельної індустрії

14.03.1997

Інститут «Київський будпроект»

294

НПАОП 26.6-1.05-85 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий. Производство труб, шпал и опор

НПАОП 26.6-1.05-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості збірних залізобетонних та бетонних конструкцій і виробів. Виробництво труб, шпал та опор

11.06.1985

Міністерство промисловості будівельних матеріалів СРСР

295

НПАОП 26.1-1.01-81 Правила техники безопасности и производственной санитарии в стекольной промышленности

НПАОП 26.1-1.01-81 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії в скляній промисловості

10.03.1981

Міністерство промисловості будівельних матеріалів СРСР

296

НПАОП 26.4-1.01-81 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности строительной керамики

НПАОП 26.4-1.01-81 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії в промисловості будівельної кераміки

01.09.1981

Міністерство промисловості будівельних матеріалів СРСР

297

НПАОП 26.7-1.01-85 Правила техники безопасности и производственной санитарии при обработке природного камня

НПАОП 26.7-1.01-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії під час обробки природного каменю

11.11.1985

Міністерство промисловості будівельних матеріалів СРСР

298

НПАОП 0.00-1.64-77 Правила техники безопасности и производственной санитарии в промышленности строительных материалов

НПАОП 0.00-1.64-77 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів

19.12.1977

Міністерство промисловості будівельних матеріалів СРСР

299

НПАОП 00.0-4.02-92. О порядке принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов государственного заказа

НПАОП 00.0-4.02-92. Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення

05.08.1992

Кабінет Міністрів України

300

НПАОП 45.2-1.12-01. Правила безопасности при реконструкции зданий и сооружений промышленных предприятий

НПАОП 45.2-1.12-01. Правила безпеки при реконструкції будівель та споруд промислових підприємств

02.04.2001

Міністерство соціальної політики України

301

НПАОП 45.21-1.05-76 Правила безопасного производства работ при строительстве кабельных магистралей в горных условиях

НПАОП 45.21-1.05-76 Правила безпечного виробництва робіт при будівництві кабельних магістралей у гірських умовах

15.01.1976

Міністерство зв'язку СРСР (Мінзв'язку СРСР)

302

НПАОП 45.25-1.01-92. Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов

НПАОП 45.25-1.01-92. Правила виконання робіт щодо ремонту печей та димових каналів

26.08.1992

Добровільне пожежне товариство України

303

НПАОП 10.0-1.07-02. Требования безопасности к лентам конвейерных шахтных и методы испытаний

НПАОП 10.0-1.07-02. Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань

31.05.2002

Макіївський державний науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ)

304

НПАОП 10.0-5.01-04. Инструкция по составлению планов ликвидации аварий (рус)

НПАОП 10.0-5.01-04. Інструкція зі складання планів ліквідації аварій (рос)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

305

НПАОП 10.0-1.03-90. Правила безопасности на предприятиях по обогащению и брикетированию углей (сланцев)

НПАОП 10.0-1.03-90. Правила безпеки на підприємствах по збагаченню й брикетуванню вугіль (сланців)

24.05.1990

Міністерство вугільної промисловості СРСР

306

НПАОП 10.0-5.19-04. Инструкция по контролю состава рудничного воздуха, определению газообильности и установлению категорий шахт по метану (рус)

НПАОП 10.0-5.19-04. Інструкція з контролю складу рудничного повітря, визначенню газощільності й установленню категорій шахт по метану (рос)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

307

НПАОП 10.0-5.02-04. Инструкция по контролю состава рудникового воздуха, определение газообильности и установление категорий шахт по метану (укр)

НПАОП 10.0-5.02-04. Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення багатогазовості та встановлення категорій шахт за метаном (укр)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

308

НПАОП 10.0-5.03-04. Инструкция по ведению огневых работ в подземных выработках и надшахтных зданиях

НПАОП 10.0-5.03-04. Інструкція з ведення вогневих робіт у підземних виробках і надшахтних будівлях

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

309

НПАОП 10.0-5.04-04. Инструкция по применению холодильных установок (укр)

НПАОП 10.0-5.04-04. Інструкція із застосування холодильних установок (укр)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

310

НПАОП 10.0-5.04-04. Инструкция по применению холодильных установок (рус)

НПАОП 10.0-5.04-04. Інструкція із застосування холодильних установок (рос)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

311

НПАОП 10.0-5.05-04 Инструкция по реверсированию вентиляционной струи и проверке действия реверсивных устройств вентиляционных установок (укр)

НПАОП 10.0-5.05-04 Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок (укр)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

312

НПАОП 10.0-5.05-04 Инструкция по реверсированию вентиляционной струи и проверке действия реверсивных устройств вентиляционных установок (рус)

НПАОП 10.0-5.05-04 Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок (рос)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

313

НПАОП 10.0-5.06-04. Инструкция по разгазированию горных выработок, раследованию, учету и предупреждению загазирований (рус)

НПАОП 10.0-5.06-04. Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань (рос)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

314

НПАОП 10.0-5.06-04. Инструкция по разгазированию горных выработок, раследованию, учету и предупреждению загазирований (укр)

НПАОП 10.0-5.06-04. Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань (укр)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

315

НПАОП 10.0-5.07-04. Инструкция по комплексному обеспыливанию воздуха (укр)

НПАОП 10.0-5.07-04. Інструкція з комплексного знепилювання повітря (укр)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

316

НПАОП 10.0-5.07-04. Инструкция по комплексному обеспыливанию воздуха (рус)

НПАОП 10.0-5.07-04. Інструкція з комплексного знепилювання повітря (рос)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

317

НПАОП 10.0-5.08-04. Инструкция по замеру концентрации пыли в шахтах и учету пылевых нагрузок (рус)

НПАОП 10.0-5.08-04. Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень (рос)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

318

НПАОП 10.0-5.08-04. Инструкция по замеру концентрации пыли в шахтах и учету пылевых нагрузок

НПАОП 10.0-5.08-04. Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень (укр)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

319

НПАОП 10.0-5.09-04. Инструкция по предупреждению и локализации взрывов угольной пыли (рус)

НПАОП 10.0-5.09-04. Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу (рос)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

320

НПАОП 10.0-5.09-04 Инструкция по предупреждению и локализации взрывов угольной пыли (укр)

НПАОП 10.0-5.09-04 Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу (укр)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

321

НПАОП 10.0-5.10-04. Инструкция по составлению вентиляционных планов (рус)

НПАОП 10.0-5.10-04. Інструкція зі складання вентиляційних планів (рос)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

322

НПАОП 10.0-5.10-04. Инструкция по составлению вентиляционных планов (укр)

НПАОП 10.0-5.10-04. Інструкція зі складання вентиляційних планів (укр)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

323

НПАОП 10.0-5.27-04 Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования на шахтах, опасных по внезапным выбросам, разрабатывающих крутые пласты

НПАОП 10.0-5.27-04 Інструкція з електропостачання i застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти

26.10.2004

Немає даних

324

НПАОП 10.0-5.27-04 Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования на шахтах, опасных по внезапным выбросам, разрабатывающих крутые пласты

НПАОП 10.0-5.27-04 Інструкція з електропостачання i застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти

26.10.2004

Немає даних

325

НПАОП 10.0-5.37-04. Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования в проветриваемых ВМП тупиковых выработках шахт, опасных по газу (рус)

НПАОП 10.0-5.37-04. Інструкція з електропостачання i застосування електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових виробках шахт, небезпечних за газом (рос)

26.10.2004

Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС)

326

НПАОП 10.0-5.37-04. Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования в проветриваемых ВМП тупиковых выработках шахт, опасных по газу

НПАОП 10.0-5.37-04. Інструкція з електропостачання i застосування електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових виробках шахт, небезпечних за газом (укр)

26.10.2004

Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС)

327

НПАОП 10.0-5.30-04 Инструкция по определению токов короткого замыкания, выбору и проверке уставок максимальной токовой защиты в сетях напряжением до 1200 В (рус)

НПАОП 10.0-5.30-04 Iнструкцiя з визначення струмiв короткого замикання, вибору i перевiрки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В (рос)

26.10.2004

Немає даних

328

НПАОП 10.0-5.30-04 Инструкция по определению токов короткого замыкания, выбору и проверке уставок максимальной токовой защиты в сетях напряжением до 1200 В (укр)

НПАОП 10.0-5.30-04 Iнструкцiя з визначення струмiв короткого замикання, вибору i перевiрки уставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В (укр)

26.10.2004

Немає даних

329

НПАОП 10.0-5.31-04 Инструкция по устройству, осмотру и измерению сопротивления шахтных заземлений

НПАОП 10.0-5.31-04 Інструкція з облаштування, огляду й вимірювання опору шахтних заземлень

26.10.2004

Немає даних

330

НПАОП 10.0-5.31-04 Инструкция по устройству, осмотру и измерению сопротивления шахтных заземлений

НПАОП 10.0-5.31-04 Інструкція з облаштування, огляду й вимірювання опору шахтних заземлень

26.10.2004

Немає даних

331

НПАОП 10.0-5.38-04. Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного электрооборудования (рус)

НПАОП 10.0-5.38-04. Iнструкцiя з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування (рос)

26.10.2004

Немає даних

332

НПАОП 10.0-5.38-04. Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного электрооборудования (укр)

НПАОП 10.0-5.38-04. Iнструкцiя з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування (укр)

26.10.2004

Немає даних

333

НПАОП 10.0-5.33-04 Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных аппаратов

НПАОП 10.0-5.33-04 Iнструкцiя з перевiрки максимального струмового захисту шахтних апаратiв

26.10.2004

Немає даних

334

НПАОП 10.0-5.33-04 Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных аппаратов

НПАОП 10.0-5.33-04 Iнструкцiя з перевiрки максимального струмового захисту шахтних апаратiв

26.10.2004

Немає даних

335

НПАОП 10.0-5.18-04. Инструкция по противопожарной защите угольных шахт (рус)

НПАОП 10.0-5.18-04. Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт (рос)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

336

НПАОП 20.0-3.10-05. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам деревообрабатывающей промышленности

НПАОП 20.0-3.10-05. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам деревообробної промисловості

31.01.2005

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

337

НПАОП 20.1-7.01-80. (ОСТ 13-85-80). Система стандартов безопасности труда. Производство древесноволокнистых плит.

НПАОП 20.1-7.01-80. (ОСТ 13-85-80). Система стандартів безпеки праці. Виробництво деревоволокняних плит.

14.04.1980

Всесоюзний науково-дослідний інститут деревообробної промисловості (ВНДІдерев)

338

НПАОП 21.0-3.01-00 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников целлюлозно-бумажной промышленности

НПАОП 21.0-3.01-00 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості

28.12.2000

Міністерство праці та соціальної політики України

339

НПАОП 21.0-1.01-87. Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной промышленности

НПАОП 21.0-1.01-87. Правила по охороні праці в целюлозно-паперової промисловості

14.08.1987

Мінліспапірпром СРСР

340

ДНАОП 0.05-3.36-81 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды,специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим химических производств

ДНАОП 0.05-3.36-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям хімічних виробництв

29.05.1981

Державний комітет з праці та соціальних питань СРСР

341

НПАОП 24.0-1.19-05. Правила охраны труда во время эксплуатации магистральных трубопроводов для транспортировки жидкого аммиака (аммиакопроводов)

НПАОП 24.0-1.19-05. Правила охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів)

11.01.2005

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

342

НПАОП 24.0-4.02-77 Типовое положение по организации контроля воздушной среды на подконтрольных Госгортехнадзору СССР объектах с химическими процессами

НПАОП 24.0-4.02-77 Типове положення по організації контролю повітряного середовища на підконтрольних Держгортехнадзору СРСР об'єктах з хімічними процесами

16.11.1977

Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду при раді міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР)

343

НПАОП 24.1-1.02-81. Правила безопасности при работе с эпоксидными смолами в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР

НПАОП 24.1-1.02-81. Правила безпеки при роботі з епоксидними смолами в установах, організаціях і на підприємствах Академії наук СРСР

17.02.1981

Немає даних

344

НПАОП 24.1-1.03-81 Правила безопасности при применении и хранении дихлорэтана в организациях, учреждениях и на предприятиях Академии наук СССР

НПАОП 24.1-1.03-81 Правила безпеки при застосуванні й зберіганні дихлоретана в організаціях, установах і на підприємствах Академії наук СРСР

21.04.1981

Немає даних

345

НПАОП 24.1-1.04-81. Правила безопасности при работе о хлорной кислотой и перхлоратами в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР

НПАОП 24.1-1.04-81. Правила безпеки при роботі про хлорною кислотою й перхлоратами в установах, організаціях і на підприємствах Академії наук СРСР

16.09.1981

Академія наук СРСР

346

НПАОП 24.1-1.08-81. Правила безопасности при работе и хранении щелочных металлов в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР

НПАОП 24.1-1.08-81. Правила безпеки при роботі й зберіганні лужних металів в установах, організаціях і на підприємствах Академії наук СРСР

07.12.1981

Академія наук СРСР

347

НПАОП 24.1-1.12-81. Правила безопасности для производств синтетического каучука и синтетического этилового спирта

НПАОП 24.1-1.12-81. Правила безпеки для виробництв синтетичного каучуку й синтетичного етилового спирту

13.11.1981

Немає даних

348

НПАОП 24.1-1.14-80. Правила безопасности для производств основной химической промышленности

НПАОП 24.1-1.14-80. Правила безпеки для виробництв основної хімічної промисловості

23.03.1979

Немає даних

349

НПАОП 24.1-1.15-77. Правила безопасности для производств органических химических реактивов

НПАОП 24.1-1.15-77. Правила безпеки для виробництв органічних хімічних реактивів

27.12.1977

Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду при раді міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР)

350

НПАОП 24.1-1.16-75. Правила безопасности для производств перекиси водорода, йода, брома, аминов, фтористого водорода, фреонов и фтормономеров

НПАОП 24.1-1.16-75. Правила безпеки для виробництв перекису водню, йоду, брому, амінів, фтористого водню, фреонів і фтормономерів

29.07.1975

Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду при раді міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР)

351

НПАОП 24.1-1.24-93. (ПБХ-93). Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора

НПАОП 24.1-1.24-93. (ПБХ-93). Правила безпеки при виробництві, зберіганні, транспортуванні й застосуванні хлору

01.01.1995

Немає даних

352

НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха (ПБПРВ-88)

НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безпеки при виробництві й споживанні продуктів розподілу повітря (ПБПРВ-88)

12.04.1988

Державний інститут з проектування кисневих заводів (Гіпрокисень)

353

НПАОП 24.1-1.31-83. Правила безопасности при работе с таллием и его соединениями в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР

НПАОП 24.1-1.31-83. Правила безпеки при роботі з таліїм і його з'єднаннями в установах, організаціях і на підприємствах Академії наук СРСР

13.01.1983

Академія наук СРСР

354

НПАОП 24.1-3.17-80. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим станций и цехов по выработке генераторного газа (Глава четвертая)

НПАОП 24.1-3.17-80. Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття й інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям станцій і цехів по виробленню генераторного газу (Глава четверта)

23.09.1980

Немає даних

355

НПАОП 24.1-5.06-86 (ВНЭ 28-86) Инструкция о мерах безопасности при работе с метанолом на предприятиях и в организациях Минхимпрома

НПАОП 24.1-5.06-86 (ВНЭ 28-86) Інструкція про заходи безпеки при роботі з метанолом на підприємствах і в організаціях Мінхімпрому

25.11.1986

Міністерство хімічної промисловості СРСР (Мінхімпром)

356

НПАОП 24.3-1.17-73. Правила безопасности для производств лакокрасочной промышленности

НПАОП 24.3-1.17-73. Правила безпеки для виробництв лакофарбової промисловості

13.03.1973

Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду при раді міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР)

357

НПАОП 24.4-1.01-79 Правила безопасности для производства микробиологической промышленности (издание второе, дополненное)

НПАОП 24.4-1.01-79 Правила безпеки для виробництва мікробіологічної промисловості (видання друге, доповнене)

24.04.1979

Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду при раді міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР)

358

НПАОП 24.4-3.37-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим производств медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов

НПАОП 24.4-3.37-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття й інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям виробництв медикаментів, медичних і біологічних препаратів і матеріалів

23.09.1980

Державний комітет з праці та соціальних питань СРСР

359

НПАОП 24.4-3.38-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим микробиологической промышленности (ДНАОП 0.05-3.38-80)

НПАОП 24.4-3.38-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття й інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям мікробіологічної промисловості (ДНАОП 0.05-3.38-80)

18.08.1980

Державний комітет з праці та соціальних питань СРСР

360

НПАОП 24.4-7.09-89 (ОСТ 64-070-89). Процессы переработки лекарственного растительного сырья

НПАОП 24.4-7.09-89 (ОСТ 64-070-89). Процеси переробки лікарської рослинної сировини

01.04.1989

Немає даних

361

НПАОП 24.4-7.11-83 (ОСТ 64-7-472-83). Технологические процессы производства готовых лекарственных средств. Производство инъекционных растворов в ампулах.

НПАОП 24.4-7.11-83 (ОСТ 64-7-472-83). Технологічні процеси виробництва готових лікарських засобів. Виробництво ін'єкційних розчинів в ампулах.

23.11.1983

Немає даних

362

НПАОП 24.4-7.12-87 (ОСТ 64-031-87). Технологические процессы производства готовых лекарственных средств. Производство таблетированных лекарственных форм

НПАОП 24.4-7.12-87 (ОСТ 64-031-87). Технологічні процеси виробництва готових лікарських засобів. Виробництво пігулкових лікарських форм

01.07.1987

Немає даних

363

НПАОП 24.11-1.01-70. Правила техники безопасности на заводах сухого льда и жидкой углекислоты

НПАОП 24.11-1.01-70. Правила техніки безпеки на заводах сухого льоду й рідкої вуглекислоти

04.05.1970

Міністерство харчової промисловості СРСР

364

НПАОП 24.13-1.01-79. Правила безопасности для производств фосфора и его неорганических соединений.

НПАОП 24.13-1.01-79. Правила безпеки для виробництв фосфору і його неорганічних з'єднань.

23.01.1979

Міністерство хімічної промисловості СРСР (Мінхімпром)

365

НПАОП 24.14-1.02-78. Правила безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака

НПАОП 24.14-1.02-78. Правила безпеки для наземних складів синтетичного рідкого аміаку

19.09.1978

Немає даних

366

НПАОП 24.15-1.18-76 Правила безопасности для неорганических производств азотной промышленности

НПАОП 24.15-1.18-76 Правила безпеки для неорганічних виробництв азотної промисловості

19.08.1976

Міністерство хімічної промисловості СРСР (Мінхімпром)

367

НПАОП 24.66-1.01-82 Правила безопасности при производстве полупроводниковых материалов (германия и кремния)

НПАОП 24.66-1.01-82 Правила безпеки при виробництві напівпровідникових матеріалів (германія та кремнію)

26.11.1982

Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду при раді міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР)

368

НПАОП 24.66-1.10-79. Правила безопасности для производств элементоорганических соединений

НПАОП 24.66-1.10-79. Правила безпеки для виробництв елементоорганічних сполук

08.02.1979

Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду при раді міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР)

369

НПАОП 24.66-7.09-84 (ОСТ 17-981-84) . Процессы производственные предприятий по производству растительных и синтетических дубителей.

НПАОП 24.66-7.09-84 (ОСТ 17-981-84) . Процеси виробничі підприємств з виробництва рослинних і синтетичних дубителів.

22.01.1985

Немає даних

370

НПАОП 10.0-5.35-04 Инструкция по обеспечению шумовой и вибрационной безопасности труда в угольных шахтах

НПАОП 10.0-5.35-04 Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах

26.10.2004

Немає даних

371

НПАОП 10.0-5.35-04 Инструкция по обеспечению шумовой и вибрационной безопасности труда в угольных шахтах

НПАОП 10.0-5.35-04 Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах

26.10.2004

Немає даних

372

НПАОП 10.0-5.20-04. Инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты шахтеров (рус)

НПАОП 10.0-5.20-04. Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів (рос)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

373

НПАОП 10.0-5.20-04. Инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты шахтеров (укр)

НПАОП 10.0-5.20-04. Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів (укр)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

374

НПАОП 10.0-5.21-04. Инструкция по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов (рус)

НПАОП 10.0-5.21-04. Інстркуція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів (рос)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

375

НПАОП 10.0-5.21-04. Инструкция по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов (укр)

НПАОП 10.0-5.21-04. Інстркуція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів (укр)

26.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

376

НПАОП 10.0-5.22-84 Временная инструкция по безопасному ведению работ в угольных шахтах, опасных по нефтегазопроявлениям

НПАОП 10.0-5.22-84 Тимчасова інструкція з безпечного ведення робіт у вугільних шахтах, небезпечних по нафтогазопроявленням

02.03.1984

Міністерство вугільної промисловості СРСР

377

НПАОП 26.0-1.07-75. Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве кирпича и извести

НПАОП 26.0-1.07-75. Правила техніки безпеки й виробничої санітарії при виробництві цегли й вапна

22.10.1975

Міністерство транспортного будівництва СРСР (Мінтрансбуд)

378

НПАОП 26.0-1.09-01 Правила охраны труда на предприятиях по изготовлению дорожно-строительных материалов и изделий (укр)

НПАОП 26.0-1.09-01 Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів (укр)

29.03.2001

Міністерство праці України

379

НПАОП 26.0-1.09-01 Правила охраны труда на предприятиях по изготовлению дорожно-строительных материалов и изделий (рус)

НПАОП 26.0-1.09-01 Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів (рос)

29.03.2001

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)

380

НПАОП 26.0-3.29-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим промышленности строительных материалов, предприятий стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности

НПАОП 26.0-3.29-80 Типові галузеві норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття й інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям промисловості будівельних матеріалів, підприємств скляної й фарфоро-фаянсової промисловості

18.08.1980

Державний комітет з праці та соціальних питань СРСР

381

НПАОП 26.6-1.02-00. Правила охраны труда для работников бетонных и железобетонных заводов (рус)

НПАОП 26.6-1.02-00. Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів (рос)

28.12.2000

Міністерство соціальної політики України

382

НПАОП 26.6-1.02-00. Правила охраны труда для работников бетонных и железобетонных заводов (укр)

НПАОП 26.6-1.02-00. Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів (укр)

28.12.2000

Міністерство соціальної політики України

383

НПАОП 26.26-1.08-97. Правила безопасности в огнеупорном производстве (укр)

НПАОП 26.26-1.08-97. Правила безпеки у вогнетривкому виробництві (укр)

19.02.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

384

НПАОП 0.00-1.56-08. Правила безопасности при производстве углеграфитовых материалов и изделий

НПАОП 0.00-1.56-08. Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів

17.06.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

385

НПАОП 27.1-5.08-96 (ДHАОП 1.2.00-5.01-96). Инструкция по безопасному ведению взрывных работ на металлургических предприятиях Министерства промышленности Украины

НПАОП 27.1-5.08-96 (ДHАОП 1.2.00-5.01-96). Інструкція з безпечного ведення підривних робіт на металургійних підприємствах Міністерства промисловості України

19.04.1996

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

386

НАОП 14.10-137-90. Правила по охране труда в литейном производстве

НАОП 14.10-137-90. Правила по охороні праці в ливарному виробництві

20.04.1990

Немає даних

387

НПАОП 27.0-4.02-90 Положение о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности на предприятиях и в организациях Министерства металлургии СССР

НПАОП 27.0-4.02-90 Положення про застосування нарядів- допусків при провадженні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах і в організаціях Міністерства металургії СРСР

20.06.1990

Всесоюзний науково-дослідний інститут охорони праці та безпеки чорної металургії (ВНДІПБЧормет)

388

НПАОП 27.1-1.02-97. Правила безопасности в доменном производстве (рус) (ДНАОП 1.2.10-1.02-97)

НПАОП 27.1-1.02-97. Правила безпеки у доменному виробництві (рос) (ДНАОП 1.2.10-1.02-97)

19.05.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

389

НПАОП 27.1-1.02-97. Правила безопасности в доменном производстве (укр) (ДНАОП 1.2.10-1.02-97)

НПАОП 27.1-1.02-97. Правила безпеки у доменному виробництві (укр) (ДНАОП 1.2.10-1.02-97)

19.05.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

390

НПАОП 27.1-1.03-97. Правила безопасности в сталеплавильном производстве (укр)

НПАОП 27.1-1.03-97. Правила безпеки у сталеплавильному виробництві (укр)

19.05.1997

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

391

НПАОП 27.1-1.03-97. Правила безопасности в сталеплавильном производстве (рус)

НПАОП 27.1-1.03-97. Правила безпеки в сталеплавильному виробництві (рос)

19.05.1997

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

392

НПАОП 27.1-1.04-97. Правила безопасности в прокатном производстве (укр)

НПАОП 27.1-1.04-97. Правила безпеки у прокатному виробництві (укр)

19.02.1997

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

393

НПАОП 27.1-1.09-86 (ПБГЧМ-86). Правила безопасности в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии

НПАОП 27.1-1.09-86 (ПБГЧМ-86). Правила безпеки в газовому господарстві підприємств чорної металургії

18.03.1986

Немає даних

394

НПАОП 27.1-1.46-69 Правила по технике безопасности в мартеновском и электросталеплавильном производстве

НПАОП 27.1-1.46-69 Правила по техніці безпеки в мартенівському і електросталеплавильному виробництві

11.06.1969

Немає даних

395

НПАОП 27.2-1.06-87. Правила безопасности в трубном производстве

НПАОП 27.2-1.06-87. Правила безпеки в трубному виробництві

10.03.1987

Міністерство чорної металургії СРСР (Мінчормет)

396

НПАОП 27.4-1.01-86 Правила безопасности при производстве магния

НПАОП 27.4-1.01-86 Правила безпеки при виробництві магнію

24.06.1986

Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду при раді міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР)

397

НПАОП 27.4-1.03-85 Правила безопасности при производстве твердых сплавов и тугоплавких металлов

НПАОП 27.4-1.03-85 Правила безпеки при виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів

24.12.1985

Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду при раді міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР)

398

НПАОП 27.4-1.04-76 Правила безопасности при производстве алюминия

НПАОП 27.4-1.04-76 Правила безпеки при виробництві алюмінію

20.01.1976

Міністерство кольорової металургії СРСР

399

НПАОП 27.4-1.05-74 Правила безопасности при производстве циркония, гафния и их соединении

НПАОП 27.4-1.05-74 Правила безпеки при виробництві цирконію, гафнію і їх з'єднанні

30.01.1974

Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду при раді міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР)

400

НПАОП 27.4-1.06-77. Правила безопасности при производстве олова и сплавов на его основе

НПАОП 27.4-1.06-77. Правила безпеки при виробництві олова й сплавів на його основі

28.06.1977

Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду при раді міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР)

401

НПАОП 27.4-1.10-80 Правила безопасности при производстве ртути

НПАОП 27.4-1.10-80 Правила безпеки при виробництві ртуті

25.11.1980

Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду при раді міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР)

402

НПАОП 27.5-1.13-79 Правила безопасности на железнодорожном транспорте предприятий системы Министерства черной металлургии СССР

НПАОП 27.5-1.13-79 Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств системи Міністерства чорної металургії СРСР

23.04.1979

Міністерство чорної металургії СРСР (Мінчормет)

403

НПАОП 27.5-1.33-89 Правила по безопасности труда литье сталей и жаропрочных сплавов по выплавляемым моделям

НПАОП 27.5-1.33-89 Правила по безпеці праці лиття сталей і жароміцних сплавів по виплавлюваних моделях

28.12.1989

Мінавіапром СРСР (Міністерство авіаційної промисловості СРСР)

404

НПАОП 27.5-1.43-61 Правила техники безопасности и промсанитарии при работе в литейных цехах и цехах переплава алюминиевых сплавов

НПАОП 27.5-1.43-61 Правила техніки безпеки й промсанітарії при роботі в ливарних цехах і цехах переплаву алюмінієвих сплавів

28.10.1961

Немає даних

405

НПАОП 27.5-1.44-61 Правила по безопасности труда при изготовлении свинцово-цинковых штампов

НПАОП 27.5-1.44-61 Правила по безпеці праці при виготовленню свинцево-цинкових штампів

27.12.1990

Немає даних

406

НПАОП 27.5-1.45-61 Правила безопасности при работе в литейных цехах стального, чугунного и бронзового литья

НПАОП 27.5-1.45-61 Правила безпеки при роботі в ливарних цехах сталевого, чавунного й бронзового лиття

26.12.1961

Немає даних

407

НПАОП 10.0-5.25-89. Инструкция по безопасному ведению горных работ на пластах, опасных по внезапным выбросам угля, породы и газа

НПАОП 10.0-5.25-89. Інструкція з безпечного ведення гірських робіт на пластах, небезпечних по раптових викидів вугілля, породи й газу

18.04.1989

Міністерство вугільної промисловості СРСР

408

НПАОП 10.0-5.26-88 Инструкция по безопасному ведению горных работ на шахтах, разрабатывающих пласты, склонные к горным ударам

НПАОП 10.0-5.26-88 Інструкція з безпечного ведення гірських робіт на шахтах, що розробляють пласти, схильні до гірських ударів

18.11.1988

Міністерство вугільної промисловості СРСР

409

НПАОП 27.35-1.05-97. Правила безопасности в ферросплавном производстве (укр)

НПАОП 27.35-1.05-97. Правила безпеки у феросплавному виробництві (укр)

19.02.1997

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

410

НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охраны труда в металлургической промышленности

НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості

22.12.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

411

НПАОП 28.51-1.19-62. Правила безопасности при эксплуатации электротермических установок повышенной и высокой частоты

НПАОП 28.51-1.19-62. Правила безпеки при експлуатації електротермічних установок підвищеної й високої частоти

14.02.1962

Немає даних

412

НПАОП 10.0-5.28-87. Инструкция по прогнозу и предупреждению внезапных прорывов метана из почвы горных выработок

НПАОП 10.0-5.28-87. Інструкція із прогнозу й попередженню раптових проривів метану із ґрунту гірських вироблень

12.08.1987

Міністерство вугільної промисловості СРСР

413

НПАОП 10.0-5.30-79. Инструкция по безопасным методам и приемам выполнения рабочими операций по управлению кровлей и креплению в очистных забоях, оснащенных узко-захватными комбайнами и индивидуальной крепью на пологих и наклонных пластах Донбасса

НПАОП 10.0-5.30-79. Інструкція з безпечних методів і прийманням виконання робочими операцій по керуванню покрівлею й кріпленню в очисних вибоях, оснащених вузько- загарбними комбайнами й індивідуальним кріпленням на пологих і похилих шарах Донбасу

01.01.1979

Міністерство вугільної промисловості СРСР

414

НПАОП 10.0-5.32-85 Инструкция по безопасной эксплуатации рельсовых напочвенных дорог в угольных шахтах

НПАОП 10.0-5.32-85 Інструкція з безпечної експлуатації рейкових грунтових доріг у вугільних шахтах

12.11.1985

Макіївський державний науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ)

415

НПАОП 10.0-5.33-76. Инструкция по технике безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования вертикальных стволов шахт

НПАОП 10.0-5.33-76. Інструкція з техніки безпеки при технічнім обслуговуванні й ремонті устаткування вертикальних стовбурів шахт

21.07.1976

Міністерство вугільної промисловості СРСР

416

НПАОП 10.0-5.35-95. Инструкция по обучению работников шахт (ДНАОП 1.1.30-5.15-95)

НПАОП 10.0-5.35-95. Інструкція з навчання працівників шахт (ДНАОП 1.1.30-5.15-95)

30.05.1995

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

417

НПАОП 28.0-1.12-60. Правила безопасности при работе в цехах горячей и холодной прокатки алюминиевых и магниевных сплавов

НПАОП 28.0-1.12-60. Правила безпеки при роботі в цехах гарячої і холодної прокатки алюмінієвих і магнієвих сплавів

27.12.1960

Немає даних

418

НПАОП 10.0-5.36-96. Инструкция по составлению паспортов выемочного участка, проведение и крепление подземных виработок

НПАОП 10.0-5.36-96. Інструкція зі складання паспортів виїмкової дільниці, проведення та кріплення підземних виробок

18.01.1996

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

419

НПАОП 10.0-7.05-90. Руководство по борьбе с эндогенными пожарами на шахтах Минуглепрома СССР

НПАОП 10.0-7.05-90. Керівництво з боротьби з ендогенними пожежами на шахтах Мінвуглепрома СРСР

30.10.1990

Міністерство вугільної промисловості СРСР

420

НПАОП 28.4-1.02-90. Правила техники безопасности и производственной санитарии в кузнечно-прессовом и листоштамповом производстве

НПАОП 28.4-1.02-90. Правила техніки безпеки й виробничої санітарії в ковальсько-пресовому й листоштампувальному виробництві

01.01.1990

Немає даних

421

НПАОП 28.4-1.13-74. Правила и нормы техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов

НПАОП 28.4-1.13-74. Правила й норми техніки безпеки, пожежної безпеки й виробничої санітарії для фарбувальних цехів

01.01.1974

Міністерство хімічного і нафтового машинобудування (Мінхіммаш СРСР)

422

НПАОП 10.0-7.08-93. Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт

НПАОП 10.0-7.08-93. Настанова з проектування вентиляції вугільних шахт

20.12.1993

Макіївський державний науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ)

423

НПАОП 28.4-1.18-59. Правила техники безопасности и производственной санитарии в кузнечно-прессовом производстве

НПАОП 28.4-1.18-59. Правила техніки безпеки й виробничої санітарії в ковальсько-пресовім виробництві

19.06.1985

Немає даних

424

НПАОП 28.4-1.39-91 Правила по безопасности труда при заготовительно- штамповочных работах

НПАОП 28.4-1.39-91 Правила з безпеки праці при заготівельно-штампувальних роботах

09.01.1991

Мінавіапром СРСР (Міністерство авіаційної промисловості СРСР)

425

НПАОП 10.0-7.09-82. Временные требования безопасности к основному горнотранспортному оборудованию для угольных и сланцевых шахт

НПАОП 10.0-7.09-82. Тимчасові вимоги безпеки до основного гірничотранспортного устаткування для вугільних і сланцевих шахт

05.07.1982

Міністерство вугільної промисловості СРСР

426

НПАОП 28.5-1.02-07. Правила охраны труда при термической обработке металлов

НПАОП 28.5-1.02-07. Правила охорони праці при термічній обробці металів

18.12.2007

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

427

НПАОП 28.5-1.04-69. Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при электрохимической обработке металлов и их сплавов

НПАОП 28.5-1.04-69. Правила по техніці безпеки й промислової санітарії при електрохімічній обробці металів і їх сплавів

11.09.1969

Немає даних

428

НПАОП 28.5-1.06-69 Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при электроэрозионной обработке металлов и их сплавов

НПАОП 28.5-1.06-69 Правила з техніки безпеки і промислової санітарії при електроерозійній обробці металів та їх сплавів

20.08.1969

Немає даних

429

НПАОП 28.5-1.08-72 Правила техники безопасности и производственной санитарии при нанесении металлопокрытий

НПАОП 28.5-1.08-72 Правила техніки безпеки й виробничої санітарії при нанесенні металопокриттів

24.11.1972

Немає даних

430

НПАОП 28.5-1.22-71 Правила по технике безопасности и промсанитарии при клепательно-сборочных работах

НПАОП 28.5-1.22-71 Правила по техніці безпеки й промсанітарії при клепально- складальних роботах

17.03.1971

Немає даних

431

НПАОП 28.5-1.31-89. Правила по безопасности труда при пайке и лужении

НПАОП 28.5-1.31-89. Правила по безпеці праці при паянні та лудінні

16.01.1990

Мінавіапром СРСР (Міністерство авіаційної промисловості СРСР)

432

НПАОП 28.5-1.34-90. Правила по безопасности труда при обработке металлов резанием

НПАОП 28.5-1.34-90. Правила по безпеці праці при обробці металів різанням

27.12.1990

Мінавіапром СРСР (Міністерство авіаційної промисловості СРСР)

433

НПАОП 28.5-7.13-79 (ОСТ 5.0272-79*). Резка тепловая металлов.

НПАОП 28.5-7.13-79 (ОСТ 5.0272-79*). Різання теплове металів

11.10.1979

Немає даних

434

НПАОП 28.51-1.18-55 Правила техники безопасности и промышленной санитарии при термической обработке алюминия и его сплавов в селитровых ваннах

НПАОП 28.51-1.18-55 Правила техніки безпеки і промислової санітарії при термічній обробці алюмінію та його сплавів в селітрових ваннах

30.12.1955

Немає даних

435

НПАОП 28.51-1.21-60. Правила техники безопасности и производственной санитарии при окраске изделий в машиностроении

НПАОП 28.51-1.21-60. Правила техніки безпеки та виробничої санітарії при фарбуванні виробів в машинобудуванні

27.07.1960

Немає даних

436

НПАОП 28.51-1.37-90 Правила по безопасности труда при детонационном напылении покрытий

НПАОП 28.51-1.37-90 Правила з безпеки праці при детонаційним напилюванні покриття

26.06.1990

Немає даних

437

НПАОП 28.51-1.38-91 Правила по безопасности труда при вакуумном ионно-плазменном напылении покрытий

НПАОП 28.51-1.38-91 Правила з безпеки праці при вакуумному іонно-плазмовому напиленні покриттів

01.07.1991

Мінавіапром СРСР (Міністерство авіаційної промисловості СРСР)

438

НПАОП 28.51-1.41-89 Правила по безопасности труда при очистке деталей механическим способом

НПАОП 28.51-1.41-89 Правила з безпеки праці при очищенні деталей механічним способом

25.12.1989

Мінавіапром СРСР (Міністерство авіаційної промисловості СРСР)

439

НПАОП 28.52-1.15-60. Правила техники безопасности производственной санитарии при электросварочных работах

НПАОП 28.52-1.15-60. Правила техніки безпеки виробничої санітарії при електрозварювальних роботах

08.01.1960

Немає даних

440

НПАОП 28.52-1.22-64. Правила и нормы безопасной работы с абразивным инструментом

НПАОП 28.52-1.22-64. Правила і норми безпечної роботи з абразивним інструментом

18.09.1964

Немає даних

441

НПАОП 28.52-1.26-89. Правила по безопасности труда при электросварочных работах

НПАОП 28.52-1.26-89. Правила з безпеки праці при електрозварювальних роботах

26.12.1989

Немає даних

442

НПАОП 0.00-1.17-92. Требования безопасности к зарядному,доставочному и сместительному оборудованию. Раздел 6

НПАОП 0.00-1.17-92. Вимоги безпеки до зарядного, доставочного і сместітельного обладнання. Розділ 6

01.01.1997

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

443

НПАОП 29.32-7.04-78 Машины лесохозяйственные. Общие требования безопасности (ОСТ 56-36-78)

НПАОП 29.32-7.04-78 Машини лісогосподарські. Загальні вимоги безпеки (ОСТ 56-36-78)

13.10.1978

Державний комітет СРСР по лісу

444

НПАОП 29.53-6.01-89 (РД 10.2.33-89). Машины и оборудование для животноводства и кормопроизводства. Методы оценки безопасности и эргономичности

НПАОП 29.53-6.01-89 (РД 10.2.33-89). Машини та обладнання для тваринництва та кормовиробництва. Методи оцінки безпеки та ергономічності

08.05.1989

Немає даних

445

НПАОП 31.6-1.01-08. Правила охраны труда для производства электроизоляционных материалов электротехнической промышленности

НПАОП 31.6-1.01-08. Правила охорони праці для виробництв електроізоляційних матеріалів

12.05.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

446

НПАОП 0.00-8.16-98 Порядок проведения экспертного обследования лифтов

НПАОП 0.00-8.16-98 Порядок проведення експертного обстеження ліфтів

10.11.1998

Немає даних

447

НПАОП 35.1-3.15-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим ислужащим судостроительных и судоремонтных предприятий (ДНАОП 0.05-3.15-80)

НПАОП 35.1-3.15-80 Типові галузеві норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям суднобудівних і судноремонтних підприємств (ДНАОП 0.05-3.15-80)

18.08.1980

Державний комітет з праці та соціальних питань СРСР

448

НПАОП 35.3-1.02-06. Правила охраны труда в цехах конечной сборки летательных аппаратов

НПАОП 35.3-1.02-06. Правила охорони праці у цехах кінцевого складання літальних апаратів

16.03.2006

Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС)

449

НПАОП 35.3-1.14-60 Временные правила по технике безопасности при работе с гептилом

НПАОП 35.3-1.14-60 Тимчасові правила по техніці безпеки при роботі з гептилом

15.12.1960

Немає даних

450

НПАОП 35.3-1.17-59 Временные правила по технике безопасности и промышленной санитарии при работах с агрессивными жидкостями ЖРД

НПАОП 35.3-1.17-59 Тимчасові правила по техніці безпеки й промислової санітарії при роботах з агресивною рідиною ЖРД

20.07.1959

Немає даних

451

НПАОП 35.3-1.24-75 Правила по технике безопасности и производственной санитарии при доводке и устранении дефектов самолетов и вертолетов на летно-испытательных станциях (аэродромах)

НПАОП 35.3-1.24-75 Правила по техніці безпеки й виробничої санітарії при доведенні й усуненні дефектів літаків і вертольотів на льотно-випробувальних станціях (аеродромах)

25.07.1975

Мінавіапром СРСР (Міністерство авіаційної промисловості СРСР)

452

НПАОП 35.3-1.25-59 Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при испытании воздушно-реактивных двигателей на испытательных станциях

НПАОП 35.3-1.25-59 Правила по техніці безпеки й промислової санітарії при випробуванні повітряно-реактивних двигунів на випробних станціях

30.07.1959

Мінавіапром СРСР (Міністерство авіаційної промисловості СРСР)

453

НПАОП 35.3-1.27-89 Правила по безопасности труда при пневмо- и гидроиспытаниях (НАОП 1.4.72-1.27-89)

НПАОП 35.3-1.27-89 Правила безпеки праці при пневмо- і гідровипробуваннях (НАОП 1.4.72-1.27-89)

26.12.1989

Мінавіапром СРСР (Міністерство авіаційної промисловості СРСР)

454

НПАОП 35.3-1.28-67 Временные правила устройства и безопасной эксплуатации воздухопроводов и азотопроводов высокого давления (100-1000 кг/см2), ПТВД-67/100-1000

НПАОП 35.3-1.28-67 Тимчасові правила улаштування і безпечної експлуатації повітропроводів і азотопроводов високого тиску (100-1000 кг/см2), ПТВД-67/100-1000

08.07.1967

Немає даних

455

НПАОП 35.3-1.29-68 Временные правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для компонентов жидких топлив ПТК-68/1-4000

НПАОП 35.3-1.29-68 Тимчасові правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів для компонентів рідкого палива ПТК-68/1-4000

18.09.1968

Науково-дослідний інститут точного машинобудування (НДІТМ)

456

НПАОП 35.3-1.32-90 Правила по безопасности труда при испытании изделий в термобарокамерах

НПАОП 35.3-1.32-90 Правила по безпеці праці при випробуванні виробів у термобарокамерах

05.02.1990

Мінавіапром СРСР (Міністерство авіаційної промисловості СРСР)

457

НПАОП 0.00-3.03-81 Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств (ДНАОП 0.05-3.03-81)

НПАОП 0.00-3.03-81 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям наскрізних професій і посад усіх галузей народного господарства та окремих виробництв (ДНАОП 0.05-3.03-81)

12.02.1981

Державний комітет з праці та соціальних питань СРСР

458

НПАОП 0.00-1.42-08 Правила безопасности труда во время выполнения авиационно-химических работ

НПАОП 0.00-1.42-08 Правила безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт

06.06.2008

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

459

НПАОП 0.00-6.15-99. Порядок проведения освидетельствования электроустановок потребителей

НПАОП 0.00-6.15-99. Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів

30.12.1999

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

460

НПАОП 40.1-1.08-90 Правила по промсанитарии при производстве работ на неотключенных воздушных линиях. Электропередачи переменного тока напряжением 110-1150 кВ

НПАОП 40.1-1.08-90 Правила по промсанітарії при виробництві робіт на невимкнених повітряних лініях електропередач змінного струму напругою 110-1150 кВ

24.12.1990

Міністерство енергетики і електрифікації СРСР (Міненерго СРСР)

461

НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (укр)

НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98) Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (укр)

09.01.1998

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

462

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок (укр)

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (укр)

21.06.2001

Міністерство праці та соціальної політики України

463

НПАОП 40.1-3.03-84 Отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий и организаций Минэнерго СССР

НПАОП 40.1-3.03-84 Галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття і засобів індивідуального захисту робітником і службовцям підприємств і організацій Міненерго СРСР

26.01.1984

Міністерство енергетики і електрифікації СРСР (Міненерго СРСР)

464

НПАОП 40.1-3.04-70. Нормы и правила по охране труда при работах на подстанциях и воздушных линиях. Электропередачи напряжением 400,500 И 750 кВ переменного тока промышленной частоты

НПАОП 40.1-3.04-70. Норми і правила по охороні праці при роботах на підстанціях і повітряних лініях. Електропередачі напругою 400,500 І 750 кв змінного струму промислової частоти

07.10.1970

Міністерство енергетики і електрифікації СРСР (Міненерго СРСР)

465

НПАОП 40.3-1.05-89 Правила взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива (НАОП 1.1.10-1.05-89; РД 34.03.352-89)

НПАОП 40.3-1.05-89 Правила вибухобезпеки паливоподач і установок для приготування й спалення пиловидного палива (НАОП 1.1.10-1.05-89; РД 34.03.352-89)

21.08.1989

Міністерство енергетики і електрифікації СРСР (Міненерго СРСР)

466

НПАОП 40.3-1.06-79 Правила взрывопожаробезопасности мазутных тепляков (НАПБ В.01.011-79/111, НАОП 1.1.10-1.06-79)

НПАОП 40.3-1.06-79 Правила вибухопожежобезпеки мазутних тепляків (НАПБ В.01.011-79/111, НАОП 1.1.10-1.06-79)

22.10.1979

Міністерство енергетики і електрифікації СРСР (Міненерго СРСР)

467

ДНАОП 0.05-3.13-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам специфических профессии (должностей) строительства метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений специального назначения

ДНАОП 0.05-3.13-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціальному взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам специфічних професії (посад) будівництва метрополітенів, тунелів та інших підземних споруд спеціального призначення

20.02.1980

Державний комітет з праці та соціальних питань СРСР

468

НПАОП 25.2-4.07-93 Положение об аттестации сварщиков пластмасс на право выполнения сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб

НПАОП 25.2-4.07-93 Положення про атестацію зварників пластмас на право виконання зварювальних робіт при будівництві й ремонті газопроводів з поліетиленових труб

16.06.1993

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

469

НПАОП 0.00-1.35-03. Правила безопасности при строительстве и реконструкции магистральных трубопроводов (рус)

НПАОП 0.00-1.35-03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів (рос)

05.09.2003

Немає даних

470

НПАОП 60.3-1.35-03. Правила безопасности при строительстве и реконструкции магистральных трубопроводов (укр)

НПАОП 60.3-1.35-03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів (укр)

05.09.2003

Немає даних

471

НПАОП 60.3-1.03-04 (НПАОП 1.1.23-1.03-2004). Правила безопасной эксплуатации магистральных газопроводов

НПАОП 60.3-1.03-04 (НПАОП 1.1.23-1.03-2004). Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів

02.03.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

472

НПАОП 60.21-3.12-80. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на эксплуатации метрополитена

НПАОП 60.21-3.12-80. Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціальному взуття й інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям, зайнятим на експлуатації метрополітену

20.02.1980

Немає даних

473

НПАОП 60.21-1.38-89 Правила по охране труда при техническом обслуживании, эксплуатации и ремонте устройств автоматики, сигнализации и связи метрополитенов ЦМ-3987

НПАОП 60.21-1.38-89 Правила по охороні праці при обслуговуванні, експлуатації й ремонті обладнань автоматики, сигналізації та зв'язку метрополітенів ЦМ-3987

11.05.1989

Міністерство шляхів сполучення СРСР

474

НПАОП 60.21-1.37-82 Правила техники безопасности при эксплуатации и ремонте инженерно-технических устройств на метрополитенах ЦМ-4098

НПАОП 60.21-1.37-82 Правила техніки безпеки при експлуатації й ремонті інженерно-технічних обладнань на метрополітенах ЦМ-4098

03.09.1982

Міністерство шляхів сполучення СРСР

475

НПАОП 60.21-1.36-84 Правила техники безопасности при производстве работ в путевом хозяйстве метрополитенов Цметро/4239

НПАОП 60.21-1.36-84 Правила техніки безпеки при виконанні робіт у колійному господарстві метрополітенів Цметро/4239

08.08.1984

Міністерство шляхів сполучення СРСР

476

НПАОП 60.21-1.35-84 Правила техники безопасности при содержании и ремонте искусственных сооружений метрополитенов Цметро/4238

НПАОП 60.21-1.35-84 Правила техніки безпеки при утриманні та ремонті штучних споруджень метрополітенів Цметро/4238

28.08.1984

Міністерство шляхів сполучення СРСР

477

НПАОП 60.1-1.01-04 Правила охраны труда при эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений на железнодорожном транспорте

НПАОП 60.1-1.01-04 Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті

14.10.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

478

НПАОП 60.1-1.48-00. Правила безопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных линиях

НПАОП 60.1-1.48-00. Правила безпеки для працівникiв залiзничного транспорту на електрифiкованих лiнiях

31.05.2000

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

479

НПАОП 60.1-3.01-04 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам железнодорожного транспорта Украины

НПАОП 60.1-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України

21.01.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

480

НПАОП 60.2-1.28-97. Правила охраны труда на автомобильном транспорте (укр)

НПАОП 60.2-1.28-97. Правила охорони праці на автомобільному транспорті (укр)

13.01.1997

ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ» (ДП «Державний Автотранспортний Науково-Дослідний та Проектний Інститут»)

481

НПАОП 60.2-3.06-98 Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам автомобильного транспорта

НПАОП 60.2-3.06-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціальному взуття й інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту

20.10.1998

ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ» (ДП «Державний Автотранспортний Науково-Дослідний та Проектний Інститут»)

482

НПАОП 60.3-1.03-04 (НПАОП 1.1.23-1.хх- 04). Правила безопасной эксплуатации магистральных газопроводов

НПАОП 60.3-1.03-04 (НПАОП 1.1.23-1.хх- 04). Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів

02.03.2004

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

483

НПАОП 60.3-1.08-77 Правила безопасности при эксплуатации конденсатопроводов и магистральных трубопроводов для сжиженных газов

НПАОП 60.3-1.08-77 Правила безпеки при експлуатації конденсатопроводів і магістральних трубопроводів для зріджених газів

31.10.1977

Міністерство газової промисловості СРСР

484

НПАОП 0.00-1.70-71. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженных газов (ПУГ-69, НПАОП 60.3-1.15-71, ДНАОП 0.00-1.15-71)

НПАОП 0.00-1.70-71. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, токсичних і зріджених газі (ПУГ-69, НПАОП 60.3-1.15-71, ДНАОП 0.00-1.15-71)

17.09.1969

Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду при раді міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР)

485

НПАОП 60.3-1.19-78. Правила техники безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов

НПАОП 60.3-1.19-78. Правила техніки безпеки й промислової санітарії при експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів

11.12.1978

Немає даних

486

НПАОП 60.24-1.19-97. Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным транспортом

НПАОП 60.24-1.19-97. Правила безпеки під час перевезення вибухових матеріалів автомобільним транспортом

21.02.1997

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

487

НПАОП 60.21-1.32-82 Правила техники безопасности в хозяйстве движения метрополитенов

НПАОП 60.21-1.32-82 Правила техніки безпеки в господарстві руху метрополітенів

22.12.1982

Міністерство шляхів сполучення СРСР

488

НПАОП 60.1-3.30-80. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим железнодорожного транспорта предприятий (железнодорожный внутризаводской)

НПАОП 60.1-3.30-80. Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціальному взуття й інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям залізничного транспорту підприємств (залізничний внутрішньозаводський)

18.08.1980

Державний комітет з праці та соціальних питань СРСР

489

НПАОП 0.00-1.03-06. Правила технической эксплуатации судоходных гидротехнических сооружений

НПАОП 0.00-1.03-06. Правила технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд

13.06.2007

Міністерство розвитку громад та територій України, що є правонаступником Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон), Держбуду УРСР, Мінінвестбуду України, Мінбудархітектури України, Держкоммістобудування України, Держбуду України, Мінбуду України, Мінрегіонбуду України

490

НПАОП 61.2-3.32-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим речного транспорта

НПАОП 61.2-3.32-80 Типові галузеві норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття й інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям річкового транспорту

24.06.1980

Державний комітет з праці та соціальних питань СРСР

491

НПАОП 61.1-1.03-77. Правила техники безопасности при производстве работ на судах портового и служебно-вспомогательного флота

НПАОП 61.1-1.03-77. Правила техніки безпеки при провадженні робіт на судах портового й службово-допоміжного флоту

25.11.1976

Мінморфлот СРСР (Міністерство морського флоту СРСР)

492

НПАОП 61.2-1.03-91 Правила безопасности труда на судах речного флота

НПАОП 61.2-1.03-91 Правила безпеки праці на судах річкового флоту

04.03.1976

Головне управління річкового флоту УРСР (Головрічфлот УРСР)

493

НПАОП 61.1-1.01-76 Правила техники безопасности на судах морского флота (РД 31.81.10-75)

НПАОП 61.1-1.01-76 Правила техніки безпеки на судах морського флоту (РД 31.81.10-75)

13.03.1975

Мінморфлот СРСР (Міністерство морського флоту СРСР)

494

НПАОП 29.0-3.02-06. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроения и металлообрабатывающей промышленности

НПАОП 29.0-3.02-06. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості

21.02.2006

Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС)

495

НПАОП 60.1-1.04-06 Правила безопасности труда на складах топлива железных дорог

НПАОП 60.1-1.04-06 Правила безпеки праці на складах палива залізниць

19.06.2006

Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС)

496

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок (рус)

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електроустаткування спеціальних установок (рос)

21.06.2001

Інститут «Київпромелектропроект»

497

НПАОП 00.0-5.02-95 Инструкция о порядке выдачи разрешений на изготовление, ремонт и реконструкцию подъемных сооружений и осуществления надзора за использованием этих работ

НПАОП 00.0-5.02-95 Інструкція про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за використанням цих робіт

12.12.1995

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

498

ДНАОП 0.05-3.22-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на работах с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений

ДНАОП 0.05-3.22-80 Типові галузеві норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, зайнятим на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань

23.09.1980

Міністерство соціальної політики України

499

НПАОП 23.1-1.01-08. Правила безопасности в коксохимическом производстве

НПАОП 23.1-1.01-08. Правила безпеки в коксохімічному виробництві

10.06.2008

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд)

500

НПАОП 23.2-1.10-73 Правила безпасности при эксплуатации нефтегазоперерабатывающих заводов (ПТБ НП-73)

НПАОП 23.2-1.10-73 Правила безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів (ПТБ НП-73)

29.01.1973

Міністерство нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР

501

НПАОП 23.2-3.25-80. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

НПАОП 23.2-3.25-80. Типові галузеві норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття й інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям нафтопереробної й нафтохімічної промисловості

21.08.1985

Немає даних

502

НПАОП 00.0-3.05-98 Временные типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты для некоторых профессий рабочих предприятий нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

НПАОП 00.0-3.05-98 Тимчасові типові галузеві норми безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для деяких професій робітників підприємств нафтової , газової, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості

25.09.1998

Держнаглядохоронпраці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці)

503

НПАОН 74.2-5.01-85 Инструкция по производству маркшейдерских работ

НПАОН 74.2-5.01-85 Інструкція з виконання маркшейдерських робіт

20.02.1985

Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду при раді міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР)

504

НПАОН 00.0-5.02-76. Межотраслевая инструкция по определению и контролю добычи и вскрыши на карьерах

НПАОН 00.0-5.02-76. Міжгалузева інструкція з визначення й контролю добування й розкриву на кар'єрах

10.08.1976

Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду при раді міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР)

505

НПАОП 10.0-7.06-86. Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах (НАОП 1.1.30-6.06-86)

НПАОП 10.0-7.06-86. Вказівки про порядок і контроль безпечного ведення гірських робіт у небезпечних зонах (НАОП 1.1.30-6.06-86)