Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионный сметный комплекс

«АВК-5» ред. 3.4.2  9150 грн. с НДС на 2 ПК (локальная)

«АС-4 ПИР»  3984 грн. с НДС на 1 ПК (локальная)

«Эксперт-Смета»  от 3617 грн. WindowsLinux и MacOS

(локальная, сетевая, на флэшке).


Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18    (050)330-54-00    (068)201-77-62    (093)902-93-85

 

 

 

ДСТУ EN 1777:2014 (EN 1777:2010, IDT). Протипожежна техніка. Автопідіймачі пожежні. Загальні технічні вимоги, вимоги щодо безпеки та методи випробовування

 

Наименование документа

ДСТУ EN 1777:2014 Противопожарная техника. Автоподъемники пожарные. Общие технические требования, требования безопасности и методы испытаний (EN 1777:2010, IDT)

Дата начала действия

01.04.2015

Дата принятия

21.11.2014

Статус

Действующий

Язык документа

Украинский

Утверждающий документ

Приказ от 21.11.2014 № 1367

Вид документа

ДСТУ (Государственный Стандарт Украины)

Шифр документа

1777:2014

Разработчик

Технический комитет «Пожарная безопасность и противопожарная техника» (ТК 25)

Принявший орган

Технический комитет «Пожарная безопасность и противопожарная техника» (ТК 25)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Протипожежна техніка
АВТОПІДІЙМАЧІ ПОЖЕЖНІ
Загальні технічні вимоги,
вимоги щодо безпеки
та методи випробовування
(EN 1777:2010, IDT)

ДСТУ EN 1777:2014

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (УкрНДІЦЗ), Технічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Боровиков, канд. техн. наук, О. Горобець, В. Присяжнюк (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 21 листопада 2014 року № 1367 з 2015-04-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1777:2010 Hydraulic platforms (HPs) for fire fighting and rescue services — Safety requirements and testing (Гідравлічні платформи (ГП) для пожежогасіння й рятувальних робіт. Вимоги щодо безпеки та випробування) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й у будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги щодо безпеки та/або заходи щодо захисту

5.1 Загальні положення

5.2 Розрахування стійкості та конструкцій

5.3 Шасі та стабілізатори

5.4 Висувна конструкція

5.5 Привідні системи висувної конструкції

5.6 Платформа

5.7 Органи керування

5.8 Електричні системи

5.9 Пневматичні системи керування

5.10 Гідравлічні привідні системи

5.11 Гідравлічні циліндри

5.12 Кут ухилу в статичних умовах

5.13 Запобіжні засоби

6 Контролювання

6.1 Випробування типу

6.2 Приймальні випробування

7 Інформація щодо експлуатування

7.1 Настанова з експлуатування

7.2 Маркування

7.3 Знаки безпеки

Додаток А Особливі навантаження та сили. Експлуатування автопідіймачів за швидкості вітру більше ніж 6 балів за шкалою Бьюфорта

Додаток В Динамічні чинники, які потрібно враховувати під час розрахунків стійкості

Додаток С Суттєві змінення конструкції та ремонтні роботи

Додаток D Проектування привідних систем із дротовими канатами для висувних конструкцій і систем вирівнювання платформи

Додаток Е Приклад розрахунку діаметрів дротового каната, барабана та шківів (згідно з додатком D)

Додаток ZA Зв’язок між цим європейським стандартом і Важливими вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток НА Перелік стандартів, які прийнято в Україні як національні

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 1777:2010 Hydraulic platforms (HPs) for fire fighting and rescue services — Safety requirements and testing (Гідравлічні платформи для пожежогасіння і рятувальних робіт Вимоги щодо безпеки та випробування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— замінено назву стандарту на «Протипожежна техніка. Автопідіймачі пожежні. Загальні технічні вимоги, вимоги щодо безпеки та методи випробовування» для узгодження з чинними національними стандартами, системами, а також з урахуванням сутності встановлених ним вимог і необхідності його одночасного застосування зі стандартами на пожежні автомобілі;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— словосполуку «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено попередні довідкові матеріали: «Передмову» та «Вступ» до EN 1777:2010;

— анульовано курсивлення елементів, які не потребують цього, згідно з вимогами національної стандартизації України;

— змінено позначення одиниць фізичних величин відповідно до вимог національної стандартизації України:

Познака в EN 1777:2010

m

m2

kg

N

N/m2

N/mm2

m/s

kW

Познака в цьому стандарті

м

м2

кг

Н

Н/м2

Н/мм2

м

кВт

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОТИПОЖЕЖНА ТЕХНІКА
АВТОПІДІЙМАЧІ ПОЖЕЖНІ
Загальні технічні вимоги, вимоги щодо безпеки
та методи випробовування

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА
АВТОПОДЪЕМНИКИ ПОЖАРНЫЕ
Общие технические требования, требования безопасности
и методы испытаний

FIRE ENGINEERING
TOWER LADDERS
General technical requirements, safety requirements
and test methods

Чинний від 2015-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на автопідіймачі пожежні (далі — АП), змонтовані на транспортних засобах, визначення яких наведено у 3.1, призначених для використання пожежно-рятувальними службами. АП можуть використовувати під час гасіння пожеж, рятування та захисту людей, захисту навколишнього середовища, а також проведення великої кількості інших технічних робіт.

Цим документом визначено суттєві небезпеки (див. розділ 4) для АП усіх розмірів, які використовують пожежно-рятувальні служби, припускаючи, що їх постачають повністю зібраними, випробуваними та готовими до експлуатування. Цей стандарт також установлює методи зменшення або усунення цих небезпек. Цей стандарт стосується лише автопідіймачів групи В типу 1 згідно з 1.4 EN 280:2001 [10].

Примітка 1. До групи В типу 1 належать АП, вертикальна проекція центра мас навантаження яких може перебувати за межами площин перекидання і рух яких дозволено тільки за умов, коли АП перебувае в положені під час транспортування.

Відповідно, цей стандарт не поширюється на АП, які належать до таких груп згідно з 1.4 EN 280:2001:

— група А тип 1;

— група А тип 2;

— група А тип 3;

— група В тип 2;

— група В тип 3.

Цим стандартом необхідно користуватися разом із EN 1846-2 та EN 1846-3.

Цей стандарт стосується вимог технічної безпеки для мінімізування небезпек, перелічених у розділі 4, які можуть виникати під час уведення в експлуатування, використання за призначеністю, періодичного перевіряння й технічного обслуговування гідравлічних платформ, що проводять відповідно до вимог, установлених виробником або його уповноваженим представником.

Цей стандарт стосується всіх суттєвих небезпек, небезпечних ситуацій і подій, притаманних АП за умов, коли їх використовують за призначеністю, а також з порушенням умов експлуатування, передбачених виробником з урахуванням їх повного життєвого циклу (див. розділ 4).

Цей стандарт не стосується додаткових небезпек, пов’язаних з:

— експлуатуванням у підземних виробках (шахтах);

— експлуатуванням у вибухонебезпечних середовищах;

— використанням плоских ременів у привідних системах висувних конструкцій.

Цей стандарт не поширюється на АП, які було виготовлено до опублікування CEN цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Застосування цього стандарту передбачає обов’язкове користування переліченими нижче документами, на які подано посилання. У разі датованих посилань потрібно користуватися тільки вказаним виданням. У разі недатованих посилань застосовують останнє видання документа, на яке подано посилання (з урахуванням змін).

EN 349 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 842 Safety of machinery — Visual danger signals — General requirements, design and testing

EN 894-1 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

prEN 894-4 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 4: Location and arrangement of displays and control actuators

EN 981 Safety of machinery — System of auditory and visual danger and information signals

EN 982 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 1846-1:1998 Firefighting and rescue service vehicles — Part 1: Nomenclature and designation

EN 1846-2:2009 Firefighting and rescue service vehicles — Part 2: Common requirements — Safety and performance

EN 1846-3 Firefighting and rescue service vehicles — Part 3: Permanently installed equipment — Safety and performance

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 60947-5-1 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices (IEC 60947-5-1:1989)

CEN/TS 15989 Firefighting vehicles and equipment — Symbols for operator controls and other displays

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13732-1 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contacts with surfaces — Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13849-2 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2: Validation (ISO 13849-2:2006)

EN ISO 13850 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 14122-3 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)

EN ISO 14122-4 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2004)

ISO 2408:2004 Steel wire ropes for general purposes — Minimum requirements

ISO 3864-1 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas

ISO 3864-2:2004 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 2: Design principles for product safety labels

ISO 3864-3 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 3: Design principles for graphical symbols for use in safety signs

ISO 4305 Mobile cranes — Determination of stability

ISO 4309 Cranes — Wire ropes — Care, maintenance, installation, examination and discard.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні проміжки, прийняті для уникнення здавлювання частин людського тіла

EN 842 Безпечність машин. Візуальні сигнали безпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування

EN 894-1 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами й органами керування

EN 894-2 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів й органів керування. Частина 3. Органи керування

prEN 894-4 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Розміщення і облаштування індикаторів та органів керування

EN 981 Безпечність машин. Система звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження

EN 982 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних і пневматичних систем та їхніх складових. Гідравліка

EN 983 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних і пневматичних систем та їхніх складових частин. Пневматика

EN 1846-1:1998 Транспортні засоби для пожежно-рятувальних служб. Частина 1. Номенклатура й познаки

EN 1846-2:2009 Транспортні засоби для пожежно-рятувальних служб. Частина 2. Загальні вимоги. Безпека та показники якості

EN 1846-3:1998 Транспортні засоби для пожежно-рятувальних служб. Частина 3. Стаціонарно встановлене устатковання. Безпека та показники якості

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

EN 60529 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (Код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN 60947-5-1 Перемикач і пристрій управління низької напруги. Частина 5-1: Пристрої кіл керування і комутаційні елементи — Електромеханічні пристрої кіл керування (ІЕС 60947-5-1:1989)

CEN/TS 15989 Пожежні автомобілі та протипожежне обладнання. Позначення органів управління та інших пристроїв відображення інформації

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи для проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13732-1 Ергономіка нагрітих середовищ. Методи щодо оцінення реагування людини на контакт із поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Частини систем керування, які стосуються безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13849-2 Безпечність машин. Частини систем керування, які стосуються безпеки. Частина 2. Підтвердження (ISO 13849-2:2006)

EN ISO 13850 Безпечність машин. Засоби аварійного зупинення. Принципи конструювання (ISO 13850:2006)

EN ISO 14122-3 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Східці, стрем’янки й поручні (ISO 14122-3:2001)

EN ISO 14122-4 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машинного устаткування. Частина 4. Стаціонарні драбини (ISO 14122-4:2004)

ISO 2408:2004 Троси зі сталевих дротів для загального використання. Мінімальні вимоги

ISO 3864-1 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць і місць громадського призначення

ISO 3864-2:2004 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 2. Принципи проектування етикеток безпечності продукції

ISO 3864-3 Графічні символи. Кольори й сигнали безпеки. Частина 3. Принципи проектування графічних символів для використання у знаках безпеки

ISO 4305 Самохідні крани. Визначення стійкості

ISO 4309 Крани. Дротові канати. Догляд, технічне обслуговування, установлення, перевіряння й виведення з експлуатації.

 

 

Текст документа присутній в нормативній базі «Зодчий».

Формат тексту документа: PDF

Тексти безкоштовно доступні для ознайомлення.

Надішліть заявку на адресу cct.com.ua@gmail.com.