Описание: Описание: Описание: http://www.cct.com.ua/images/avk-5.jpgЛицензионный сметный комплекс

«АВК-5» ред. 3.4.2  9150 грн. с НДС на 2 ПК (локальная)

«АС-4 ПИР»  3984 грн. с НДС на 1 ПК (локальная)

«Эксперт-Смета»  от 3617 грн. WindowsLinux и MacOS

(локальная, сетевая, на флэшке).


Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.

(044)331-63-18    (050)330-54-00    (068)201-77-62    (093)902-93-85

 

 

 

ДСТУ ISO 7149:2013. Підіймально-транспортне устатковання безперервної дії. Спеціальні вимоги щодо безпеки

 

Наименование документа

ДСТУ ISO 7149:2013 Подъемно-транспортное оборудование непрерывного действия. Специальные требования безопасности (ISO 7149:1982, IDT)

Дата начала действия

01.07.2014

Дата принятия

29.11.2013

Статус

Действующий

Язык документа

Украинский

Утверждающий документ

Приказ от 29.11.2013 № 1424 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, пробных национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными стандартами, отмене национальных стандартов Украины и межгосударственных стандартов в Украине

Вид документа

ДСТУ (Государственный Стандарт Украины)

Шифр документа

7149:2013

Разработчик

Государственный проектно-конструкторский институт обогатительного оборудования «Гипромашуглеобогащение»

Принявший орган

Государственный проектно-конструкторский институт обогатительного оборудования «Гипромашуглеобогащение»

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Підіймально-транспортне устатковання
безперервної дії
СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ
ЩОДО БЕЗПЕКИ
(ISO 7149:1982, IDT)

ДСТУ ISO 7149:2013

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Державний проектно-конструкторський інститут збагачувального устаткування «Діпромашвуглезбагачення», Технічний комітет стандартизації «Устаткування збагачувальне» (ТК 91)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Уманець (науковий керівник); Ю. Кучма; В. Булишева; Т. Головатчук; В. Шахов

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1424 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 7149:1982 Continuous handling equipment — Safety code — Special rules (Підіймально-транспортне устатковання безперервної дії. Норми і правила щодо безпеки. Спеціальні правила)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Галузь застосування

3 Нормативні посилання

4 Спеціальні вимоги щодо безпеки

4.1 Несамохідні пересувні конвеєри

4.2 Стрічкові конвеєри

4.3 Розкидувальні машини

4.4 Сортувальні та складальні столи-конвеєри

4.5 Пластинчасті конвеєри та фартухові конвеєри

4.6 Ковшові елеватори

4.7 Скребкові конвеєри та накопичувальні конвеєри

4.8 Однорядні підлогові завантажувальні конвеєри

4.9 Підвісні конвеєри

4.10 Підвісні конвеєри або елеватори з хитним жолобом і нерухомим жолобом, або їм подібні

4.11 Ґвинтові живильники та конвеєри

4.12 Конвеєри з приводними роликами

4.13 Вібраційні конвеєри

4.14 Роликові та колісні конвеєри

4.15 Жолоби

4.16 Гідравлічні конвеєри

4.17 Пневматичні пристрої безперервної дії

4.18 Вертикальні елеватори з лотками легкого типу

4.19 Перевантажувальні пункти

4.20 Пересувні опорні конструкції для завантажувально-розвантажувального устатковання безперервної дії

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 7149:1982 Continuous handling equipment — Safety code — Special rules (Підіймально-транспортне устатковання безперервної дії. Норми і правила щодо безпеки. Спеціальні правила).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 91 «Устаткування збагачувальне».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву стандарту для узгодження її з чинними стандартами;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено довідковий матеріал «Передмова» до ISO 7149;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— виправлено помилку: у підрозділі 4.13 Вібраційні конвеєри, вставлено пропущений номер пункту «4.13.2».

Міжнародні стандарти ISO 1819, ISO 2148, ISO 5049-1, на які є посилання у цьому стандарті, впроваджено в Україні як ДСТУ ISO 1819, ДСТУ ISO 2148, ДСТУ ISO 5049-1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНЕ УСТАТКОВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ
СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

CONTINUOUS HANDLING EQUIPMENT
SPECIFIC REQUIREMENTS SAFETY

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює спеціальні вимоги щодо безпеки для різних типів конвеєрів, наведених у розділі 2, додатково до загальних вимог щодо безпеки, викладених у ISO 1819.

2 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Вимоги щодо безпеки, встановлені в цьому стандарті, поширюються на такі типи конвеєрів:

— несамохідні пересувні конвеєри;

стрічкові конвеєри;

— розкидувальні машини;

— сортувальні та складальні столи-конвеєри;

— пластинчасті конвеєри та фартухові конвеєри;

— ковшові елеватори;

— скребкові конвеєри та накопичувальні конвеєри;

— однорядні підлогові завантажувальні конвеєри;

підвісні конвеєри;

підвісні конвеєри або елеватори з хитним жолобом і нерухомим жолобом, або їм подібні;

— ґвинтові живильники та конвеєри;

— конвеєри з приводними роликами;

— вібраційні конвеєри;

— роликові та колісні конвеєри;

— жолоби;

гідравлічні конвеєри;

— пневматичні пристрої безперервної дії;

— вертикальні елеватори з лотками легкого типу;

— перевантажувальні пункти;

— пересувні підтримувальні конструкції для завантажувально-розвантажувального устатковання безперервної дії.

3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ISO 1819 Continuous mechanical handling equipment — Safety code — General rules

ISO 2148 Continuous handling equipment — Nomenclature

ISO 5049-1 Mobile continuous bulk handling equipment — Part 1: Rules for the design of structures.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 1819 Підіймально-транспортне устатковання безперервної дії. Загальні вимоги щодо безпеки

ISO 2148 Підіймально-транспортне устатковання безперервної дії. Номенклатура

ISO 5049-1 Підіймально-транспортне пересувне устатковання безперервної дії для сипких матеріалів. Частина 1. Правила проектування сталевих конструкцій.

 

 

Текст документа присутній в нормативній базі «Зодчий».

Формат тексту документа: PDF

Тексти безкоштовно доступні для ознайомлення.

Надішліть заявку на адресу cct.com.ua@gmail.com.