3zub1

 

 

КОШТОРИCНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

 

Ресурсні елементні кошторисні норми
на ремонтно-будівельні роботи

 

 

 

 

 

 

 

Збірник 1

«Земляні роботи»


 

 

 

         ЗАТВЕРДЖЕНО:                  наказ Міністерства розвитку громад

та територій України

15.06.2021 № 156

                                                                                                                                                                        


1. ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

1.1   Загальні положення

1.1.1 Цей збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експлуатації будівельних машин і механізмів, норми витрат будівельних матеріалів), необхідні для визначення потреби у ресурсах при виконанні земляних робіт та застосовується разом з КНУ РЕКНр «Вказівки щодо застосування».

1.1.2 Розподіл ґрунтів на групи залежно від важкості їх розробки слід визначати на підставі їх стислої характеристики, наведеної в таблиці 1.

1.1.3 Нормами передбачено витрати ресурсів на розробку ґрунтів природної вологості та щільності.

1.1.4 Нормами груп 1, 2, 4 передбачено виконання робіт для ґрунтів 2 групи. При розробці ґрунтів 1 групи до норм витрати труда робітників-будівельників слід застосовувати коефіцієнт 0,86, при розробці ґрунтів 3 групи слід застосовувати коефіцієнт 1,24.

1.1.5 У нормах груп 16 –19, 21, 22, 27 витрати ресурсів на розробку ґрунтів вручну при пошаровому заляганні ґрунтів слід визначати для кожної групи ґрунтів, виходячи з повної проектної глибини розробки.

1.1.6 Нормами враховано виконання всього комплексу робіт, включаючи розпушення ґрунту, необхідні додаткові перекидання, очищення бровок, піднесення і прибирання матеріалів кріплень тощо.

1.1.7 При розробці екскаватором або вручну раніше розроблених або розпушених ґрунтів 2 – 4 груп, що не злежалися, слід застосовувати норми витрат ресурсів на одну групу ґрунтів нижче.

1.1.8 Перевезення надлишкового ґрунту автотранспортом слід визначати додатково. Масу ґрунту, що транспортується, слід обчислювати за середньою щільністю ґрунту в природному стані залягання відповідно до таблиці 1.

1.1.9 Нормами враховано витрати ресурсів для розробки ґрунтів екскаваторами з різними видами змінного устаткування (крім грейдера).

1.1.10 Для визначення потреби в ресурсах на доробку ґрунту вручну в котлованах і траншеях, розроблених механізованим засобом, слід керуватися таблицею 2 (п. 4).

1.1.11 У нормах групи 23 витрати ресурсів на виконання робіт
- розраховано для траншеї шириною більше 1 м і глибиною до 1,5 м.
Для визначення потреби в ресурсах при зміні глибини розробки слід приймати коефіцієнти за таблицею 2 (пункти 10, 11).

Таблиця 1 Розподіл ґрунтів на групи залежно від важкості їх розробки

Найменування

та коротка характеристика ґрунтів

Середня щільність в природному заляганні, кг/м3

Вручну

Екскаватором

Бульдозером

1

2

3

4

5

1

Гравійно-гальковий ґрунт при розмірі частинок, мм:

 

 

 

 

 

а) до 80

1750

2

1

2

 

б) понад 80

1950

3

2

3

 

в) понад 80 з вмістом валунів до 10%

1950

3

3

3

 

г) понад 80 з вмістом валунів до 30%

2000

4

4

4

 

д) понад 80 з вмістом валунів до 70%

2300

5

5

4

2

Глина:

 

 

 

 

 

а) м’яко- і тугопластична без домішок

1800

2

2

2

 

б) м’яко- і тугопластична, з домішками щебеню, гальки, гравію або будівельного сміття до 10 %

1750

2

2

2

 

в) м’яко- і тугопластична, з домішками щебеню, гальки, гравію або будівельного сміття більше 10 %

1900

3

3

2

 

г) напівтверда

1950

3

3

3

 

д) тверда

1950-2150

4

4

3

3

Лес:

 

 

 

 

 

а) м’якопластичний

1600

1

1

1

 

б) тугопластичний

1800

2

1

1

 

в) твердий

1800

3

4

3

4

Сміття будівельне:

 

 

 

 

 

а) розсипчасте та злежане

1800

2

2

2

 

б) зцементоване

1900

3

3

3

 

Кінець таблиці 1

1

2

3

4

5

5

Пісок:

 

 

 

 

 

а) без домішок

1600

1

1

2

 

б) з домішками щебеню, гальки, гравію або будівельного сміття до 10 %

1600

1

1

2

 

в) з домішками щебеню, гальки, гравію або будівельного сміття більше 10 %

1700

2

1

2

6

Черепашник:

 

 

 

 

 

а) слабкозцементований низької міцності

1200

3

 

б) зцементований маломіцний

1800

5

7

Суглинок:

 

 

 

 

 

а) м’якопластичний без домішок

1700

1

1

1

 

б) м’якопластичний, з домішками гальки, щебеню, гравію або будівельного сміття до 10 % і тугопластичний без домішок

1700

1

1

1

 

в) м’якопластичний, з домішками гальки, щебеню, гравію або будівельного сміття більше 10 %, тугопластичний з домішками гальки, щебеню, гравію або будівельного сміття до 10%, а також напівтвердий і твердий без домішок та з домішками гальки, щебеню, гравію або будівельного сміття до 10 %

1750

2

2

2

 

г) напівтвердий і твердий з домішками гальки, щебеню, гравію або будівельного сміття більше 10 %

1950

3

3

3

8

Супісок:

 

 

 

 

 

а) легкий, пластичний без домішок

1650

1

1

2

 

б) твердий без домішок, а також легкий, пластичний і твердий з домішками щебеню, гальки, гравію або будівельного сміття до 10 %

1650

1

1

2

 

в) пластичний і твердий з домішками щебеню, гальки, гравію або будівельного сміття більше 10 %

1850

2

1

2

9

Чорнозем і каштановий ґрунт:

 

 

 

 

 

а) пластичний

1300

1

1

1

 

б) пластичний з корінням чагарника і дерев

1300

2

1

1

 

в) твердий

1200

3

2

2

10

Щебінь:

 

 

 

 

 

а) при розмірі частинок до 40 мм

1750

2

2

3

 

б) те саме, до 150 мм

1950

3

2

3

11

Шлак:

 

 

 

 

 

а) котельний розсипчастий

700

1

1

1

 

б) котельний злежаний

790

2

1

1

 

в) металургійний вивітрений

1380

3

2

1

 

г) металургійний невивітрений

1500

4

3

3

 

1.2 Правила обчислення об’ємів робіт

1.2.1 Об’єм земляних робіт, незалежно від способу розробки, слід обчислювати за обміром в щільному тілі.

1.2.2 Кріплення стінок траншей і котлованів обчислюється:

при кріпленні дошками – за площею стінок траншей і котлованів;

при кріпленні інвентарними щитами – за об’ємом вийнятого ґрунту.

1.2.3 Ширина котлованів і траншей по дну приймається при ритті з укосами рівною ширині основи під фундаменти, а за наявності кріплень – рівною ширині фундаменту з додаванням 0,15 м з кожної сторони. За необхідності спуску робітників у котлован найменша ширина між огороджувальними поверхнями повинна складати не менше 0,7 м.

1.2.4 Об’єм надлишкового ґрунту, що підлягає відвезенню, слід приймати за кількістю ґрунту, витисненого фундаментами, підвалами, технічними підпіллями, колодязями, камерами, трубами, основами під трубопроводи, спеціальними піщаними засипками приямків, траншей і пазух та іншими заглибленими спорудами.

1.2.5 Об’єм ґрунту, що підсипається при зміні рівня підлог у будівлі, слід приймати з коефіцієнтом 1,05.

1.2.6 Глибину котлованів або траншей слід приймати від чорної позначки землі до:

підошви закладення фундаментів (подушки під фундаменти);

позначки закладення трубопроводів (підошви основи під трубо-проводи);

підошви підстильного шару під підлоги.

1.2.7 Об’єм робіт з планування обчислюється в квадратних метрах спланованої площі.


1.3 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Таблиця 2 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Умови застосування

Номери груп (норм)

Коефіцієнти
до норм

витрат труда
р
обітників-буді-вельників

часу         експлуатації машин

1

2

3

4

 1

Розробка в’язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінках і зубах ковша одноковшевих екскаваторів (крім 5 групи ґрунтів)

5, 8, 9 (1-4,
6-11)

 1,1

 1,1

2

Розробка одноковшевими екскаваторами об'єму ґрунту, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, який знаходиться від наземного
предмета, що заважає (дерев, стовпів тощо), у межах вильоту стріли екскаватора

5, 8, 9

1,2

1,2

3

Переміщення бульдозерами раніше розпушених ґрунтів

11 (1-4,  9-12,  17-20)

0,85

4

Доробка вручну, зачищення дна і стінок з викиданням ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом

16-19

1,2

5

Розробка ґрунту в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів

16-19

1,3

 6

Те саме, від кабелів, прокладених у трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб

16-19

 1,15

 7

Те саме, у місцях, що знаходяться на відстані до 2 м від зовнішньої рейки, при перетинанні трамвайних і залізничних колій без припинення руху по них

16-19

 1,5

 8

Розробка ґрунту на проїзній частині вулиць і доріг за наявності систематичного руху транспорту

16-19, 21, 23

 1,2

 1,2

 9

Розробка ґрунту в траншеях шириною менше 1 м за наявності кріплень

16

 1,1

10

Розробка скельного ґрунту відбійним молотком при ширині траншей більше 1 м і глибині 3 м у ґрунтах 4р групи

23 (1)

 1,4

-

11

Те саме, 5р, 5 груп

23 (2, 3)

1,3

-

12

Розробка, доробка, навантаження, планування і розрівнювання ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на інструменти, вручну:

12.1     група ґрунту 1

12.2     група ґрунту 2

12.3     група ґрунту 3, 4

1, 2, 4, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29

1,1

1,15

1,2

 

 


2. КОШТОРИСНІ НОРМИ

 

Група 1     Розробка ґрунту всередині будівлі

Склад робіт:    Розробка ґрунту вручну. Улаштування та розбирання кріплень. Зворотне засипання ґрунту з трамбуванням. Видалення надлишків ґрунту ручними візками з улаштуванням ходів.

Вимірник:    100 м3 ґрунту

Шифр      ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

в котлованах

в траншеях

1-1-1

1-1-2

1

2

3

4

5

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

787,1

605,2

2

Середній розряд робіт

 

2,7

2,7

 

Матеріали

 

 

 

111-1853-7

Цвяхи будівельні 3,5х90 мм

т

0,005

0,003

112-0082

Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт

м3

1,7

0,71

112-0284

Колоди будівельні

м3

0,85

0,55

 

 

Група 2     Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів

Склад робіт:      Розробка ґрунту вручну. Улаштування та розбирання кріплення стін котловану. Зворотне засипання ґрунту. Видалення надлишків ґрунту ручними візками з улаштуванням ходів.

Вимірник:     100 м3 ґрунту

Шифр      ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

внутрішніх стін

зовнішніх стін

глибиною котловану, м

до 1,5

до 2

1-2-1

1-2-2

1

2

3

4

5

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

692,58

719,8

2

Середній розряд робіт

 

2,7

2,7

 

Матеріали

 

 

 

111-1853-7

Цвяхи будівельні 3,5х90 мм

т

0,001

0,002

112-0082

Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт

м3

0,95

0,53

112-0284

Колоди будівельні

м3

1,13

0,63

 

 

 

 

 

 

Група 3     Зміна рівня підлоги у будівлі

Склад робіт:      Перекидання та переміщення ґрунту. Планування поверхні. Трамбування ґрунту (1). Улаштування ходів для ручних візків.

Вимірник:     100 м3 ґрунту

Шифр      ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця         виміру

підсипання ґрунту

виймання ґрунту з розробленням та
навантаженням

1-3-1

1-3-2

1

2

3

4

5

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

559,3

731

2

Середній розряд робіт

 

2,2

2,1

 

Матеріали

 

 

 

111-1853-7

Цвяхи будівельні 3,5х90 мм

т

0,003

0,001

112-0082

Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт

м3

0,47

0,23

 

 

Група 4     Копання ям для встановлення стояків та стовпів

Склад робіт:      Розробка ґрунту вручну. Зворотне засипання. Перекидання надлишкового ґрунту.

Вимірник:     10 ям

Шифр      ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

глибиною 0,4 м

глибиною 0,7 м

1-4-1

1-4-2

1

2

3

4

5

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

3,08

6,87

2

Середній розряд робіт

 

2,3

2,3

 

 

Група 5     Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну

Склад робіт:  Розробка ґрунту екскаватором. Доробка та перекидання ґрунту вручну. 

Вимірник:     100 м3 ґрунту

Шифр      ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

група ґрунтів

1

2

3

1-5-1

1-5-2

1-5-3

1

2

3

 

 

4

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

3,94

5,34

7,65

2

Середній розряд робіт

 

2

2

2

3

Витрати труда машиністів

люд.год

13,75

14,86

15,84

 

Машини та механізми

 

 

 

 

206-0337

Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3

маш.год

13,75

14,86

15,84

 

Група 6     Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди

Склад робіт:  Навантаження неущільненого ґрунту.

Вимірник:     100 м3 ґрунту у пухкому стані

Шифр      ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

1-6-1

1

2

3

4

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

183,6

2

Середній розряд робіт

 

2

 

 

 

Група 7     Планування площ

Склад робіт:     Планування основної площі полотна (1-3). Улаштування зливної призми та зачищення нерівностей (1-3). Планування укосів зрізуванням (1-3). Планування поверхні зі зрізуванням нерівностей (4-7). Засипання заглиблень, ущільнення ґрунту, зачистка поверхні та перевірка шаблоном (4-7).

Вимірник:     1000 м2  спланованої площі

Шифр      ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

механізованим               способом           

ручним способом

група ґрунтів

1

2

3

1

2

3

4

1-7-1

1-7-2

1-7-3

1-7-4

1-7-5

1-7-6

1-7-7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

195,5

240,47

318,67

406,64

2

Середній розряд робіт

 

3

3

3

3

3

Витрати труда машиністів

люд.год

1,65

1,95

2,63

 

Машини та             механізми

 

 

 

 

 

 

 

 

207-0149

Бульдозери, потужність
79 кВт [108 к.с.]

маш.год

0,97

1,2

1,74

212-0202

Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт  [135 к.с.]

маш.год

0,68

0,75

0,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 8     Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвал

Склад робіт:      Розробка ґрунту з викиданням. Улаштування та утримання водовідвідних канав та огороджувальних валиків. Допоміжні роботи, пов'язані з переміщенням екскаватора з вибою у вибій.

Вимірник:     100 м3 ґрунту

Шифр    ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3

група ґрунтів

1

2

3

4

5

1-8-1

1-8-2

1-8-3

1-8-4

1-8-5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

1,79

2,24

2,86

3,55

4,59

2

Середній розряд робіт

 

2,2

2,2

2,2

3

3

3

Витрати труда машиністів

люд.год

4,66

5,92

7,92

9,95

12,7

 

Машини та механізми

 

 

 

 

 

 

206-0339

Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3

маш.год

4,66

5,92

7,92

9,95

12,7

 

Кінець групи 8 (норми з 6 по 11)

Шифр     ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

екскаваторами             місткістю ковша 0,4 м3

екскаваторами             місткістю ковша 0,25 м3

група ґрунтів

1

2

3

1

2

3

1-8-6

1-8-7

1-8-8

1-8-9

1-8-10

1-8-11

1

2

3

9

10

11

12

13

14

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

1,11

1,41

1,89

1,65

2,13

2,92

2

Середній розряд робіт

 

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

3

Витрати труда машиністів

люд.год

6,29

8,3

10,57

8,81

13,84

15,84

 

Машини та механізми

 

 

 

 

 

 

 

206-0337

Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3

маш.год

8,81

13,84

15,84

206-0338

Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,4 м3

маш.год

6,29

8,3

10,57

 

 

 

 

 

 

Група 9          Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами з навантаженням на автомобілі-самоскиди

Склад робіт:     Розробка ґрунту екскаваторами з навантаженням на автомобілі-самоскиди. Планування поверхні вибою та земляного полотна вибійної дороги бульдозером. Утримання вибійної дороги. Допоміжні роботи, що виконуються вручну, пов'язані з улаштуванням водовідвідних канав або огороджувальних валиків, з переміщенням екскаватора з одного місця на інше та з вибою у вибій тощо.

Вимірник:     100 м3 ґрунту

Шифр      ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3

група ґрунтів

1

2

3

4

5

1-9-1

1-9-2

1-9-3

1-9-4

1-9-5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

2,07

2,55

3,25

4,11

5,24

2

Середній розряд робіт

 

2,2

2,2

2,2

3

3

3

Витрати труда машиністів

люд.год

7,38

8,9

11,55

14,84

19,34

 

Машини та механізми

 

 

 

 

 

 

206-0339

Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3

маш.год

5,54

6,66

8,69

11,2

14,72

207-0149

Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]

маш.год

1,84

2,24

2,86

3,64

4,62

 

Матеріали

 

 

 

 

 

 

1421-9465

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600

м3

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

 

Кінець групи 9 (норми з 6 по 11)

Шифр      ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця                 виміру

екскаваторами            місткістю ковша 0,4 м3

екскаваторами         місткістю ковша 0,25 м3

група ґрунтів

1

2

3

1

2

3

1-9-6

1-9-7

1-9-8

1-9-9

1-9-10

1-9-11

1

2

3

9

10

11

12

13

14

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

2,77

3,5

4,71

4,15

5,29

7,34

2

Середній розряд робіт

 

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

3

Витрати труда машиністів

люд.год

9,49

12,43

16,24

13,23

17,02

23,51

 

Машини та механізми

 

 

 

 

 

 

 

206-0337

Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3

маш.год

10,32

13,33

18,36

206-0338

Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,4 м3

маш.год

7,04

9,32

12,07

207-0148

Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]

маш.год

2,45

3,11

4,17

2,91

3,69

5,15

 

Матеріали

 

 

 

 

 

 

 

1421-9465

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600

м3

0,003

0,004

0,005

0,003

0,004

0,005

 

Група 10    Робота на відвалі

Склад робіт:     Переміщення та розрівнювання вивантаженого ґрунту з автомобілів-самоскидів. Утримання проїздів на відвалі. Очищення кузовів автомобілів-самоскидів при їх вивантаженні.

Вимірник:     100 м3 ґрунту

Шифр      ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

група ґрунтів

1

2-3

4

5

1-10-1

1-10-2

1-10-3

1-10-4

1

2

3

4

5

6

7

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

0,53

0,65

0,71

2

Середній розряд робіт

 

2,1

2,1

3

3

Витрати труда машиністів

люд.год

0,6

0,73

0,8

2,24

 

Машини та механізми

 

 

 

 

 

207-0149

Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]

маш.год

0,6

0,73

0,8

2,24

 

Матеріали

 

 

 

 

 

1421-9465

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600

м3

0,002

0,004

0,006

0,008

 

 

Група 11   Розробка ґрунту бульдозерами

Склад робіт:     Розробка ґрунту з переміщенням.

Вимірник:     100 м3 ґрунту

Шифр      ресурсу

Найменування        ресурсу

Одиниця виміру

потужністю 59 кВт

при переміщенні до 10 м

при переміщенні на кожні       наступні 10 м додавати

група ґрунтів

1

2

3

4

1

2

3

4

1-11-1

1-11-2

1-11-3

1-11-4

1-11-5

1-11-6

1-11-7

1-11-8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

Витрати труда машиністів

люд.год

2,36

2,77

3,26

8,77

1,87

2,2

2,47

3,83

 

Машини та    механізми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207-0148

Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]

маш.год

2,36

2,77

3,26

8,77

1,87

2,2

2,47

3,83

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження групи 11 (норми з 9 по 16)

Шифр      ресурсу

Найменування             ресурсу

Одиниця виміру

потужністю 79 кВт

при переміщенні до 10 м

при переміщенні на кожні       наступні 10 м додавати

група ґрунтів

1

2

3

4

1

2

3

4

1-11-9

1-11-10

1-11-11

1-11-12

1-11-13

1-11-14

1-11-15

1-11-16

1

2

3

12

13

14

15

16

17

18

19

3

Витрати труда машиністів

люд.год

1,38

1,72

1,96

5,24

1,1

1,34

1,41

2,19

 

Машини та     механізми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207-0149

Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]

маш.год

1,38

1,72

1,96

5,24

1,1

1,34

1,41

2,19

 

Кінець групи 11 (норми з 17 по 24)

Шифр      ресурсу

Найменування        ресурсу

Одиниця виміру

потужністю 96 кВт

при переміщенні до 10 м

 при переміщенні на кожні
наступні 10 м додавати

група ґрунтів

1

2

3

4

1

2

3

4

1-11-17

1-11-18

1-11-19

1-11-20

1-11-21

1-11-22

1-11-23

1-11-24

1

2

3

20

21

22

23

24

25

26

27

3

Витрати труда машиністів

люд.год

0,88

1,04

1,19

3,15

0,7

0,83

0,88

1,36

 

Машини та механізми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207-0150

Бульдозери, потужність 96 кВт  [130 к.с.]

маш.год

0,88

1,04

1,19

3,15

0,7

0,83

0,88

1,36

 

 

Група 12   Засипання траншей та котлованів бульдозерами

Склад робіт:      Переміщення ґрунту із засипанням траншей та котлованів.

Вимірник:     100 м3 ґрунту

Шифр      ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

потужністю 59 кВт

при переміщенні ґрунту до 5 м

при переміщенні ґрунту на кожні наступні 5 м додавати

група ґрунтів

1

2

3

1

2

3

1-12-1

1-12-2

1-12-3

1-12-4

1-12-5

1-12-6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

Витрати труда машиністів

люд.год

1,36

1,58

1,84

0,77

0,78

0,8

 

Машини та механізми

 

 

 

 

 

 

 

207-0148

Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]

маш.год

1,36

1,58

1,84

0,77

0,78

0,8

 

Кінець групи 12 (норми з 1 по 12)

Шифр      ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

потужністю 79 кВт

при переміщенні ґрунту до 5 м

при переміщенні ґрунту на кожні наступні 5 м додавати

група ґрунтів

1

2

3

1

2

3

1-12-7

1-12-8

1-12-9

1-12-10

1-12-11

1-12-12

1

2

3

10

11

12

13

14

15

3

Витрати труда машиністів

люд.год

0,77

0,78

0,8

0,31

0,32

0,36

 

Машини та механізми

 

 

 

 

 

 

 

207-0149

Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]

маш.год

0,77

0,78

0,8

0,31

0,32

0,36

 

 

Група 13        Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.)

Склад робіт:      Попереднє (грубе) планування площ зі зрізуванням нерівностей ґрунту та засипанням западин. Остаточне планування за нівелювальними позначками.

Вимірник:     1000 м2 спланованої площі

Шифр      ресурсу

Hайменування ресурсу

Одиниця виміру

попереднє

остаточне 

за один прохід

1-13-1

1-13-2

1

2

3

4

5

3

Витрати труда машиністів

люд.год

0,68

0,92

 

Машини та механізми

 

 

 

207-0148

Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]

маш.год

0,68

0,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 14   Ущільнення ґрунту

Вимірник:     100 м3 ущільненого ґрунту (1-2), 100 м2  ущільненої площі (3)

Шифр      ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

пневматичними      трамбівками

поливом       водою     основи площі,  що ущільнюється

група ґрунтів

1 – 2

3 – 4

1-14-1

1-14-2

1-14-3

1

2

3

4

5

6

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

21,08

25,16

3,4

2

Середній розряд робіт

 

3

3

2

3

Витрати труда машиністів

люд.год

20,57

24,48

 

Машини та механізми

 

 

 

 

205-0101

Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат],
продуктивність 2,2 м3/хв

маш.год

20,57

24,48

233-1100

Трамбівки пневматичні при роботі від компресора

маш.год

(20,57)

(24,48)

 

Матеріали

 

 

 

 

142-10-2

Вода

м3

2

 

 

Група 15   Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами

Склад робіт:      Приведення машини в робоче положення.  Буріння ям.  Приведення машини в транспортне положення.  Переміщення машини.

Вимірник:     100 ям

Шифр      ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

на тракторі

на автомобілі

група ґрунтів

1

2

1

2

1-15-1

1-15-2

1-15-3

1-15-4

1

2

3

4

5

6

7

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

28,22

38,25

29,94

45,04

2

Середній розряд робіт

 

2,5

2,5

2,5

2,5

3

Витрати труда машиністів

люд.год

17,51

21,9

32,65

49,04

 

Машини та механізми

 

 

 

 

 

216-0401

Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м

маш.год

17,51

21,9

216-0402

Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м

маш.год

32,65

49,04

 

 

 

 

 

Група 16   Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м з кріпленнями

Склад робіт:     Розробка ґрунту з викиданням на полиці на один бік бровки. Відкидання ґрунту від бровки. Улаштування та розбирання полиць. Зачищення дна та стінок.

Вимірник:     100 м3 ґрунту

Шифр      ресурсу

Найменування         ресурсу

Одиниця виміру

глибиною до 2 м

глибиною до 3 м

група ґрунтів

1

2

3

4

1

2

3

4

1-16-1

1-16-2

1-16-3

1-16-4

1-16-5

1-16-6

1-16-7

1-16-8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

244,8

368,9

544

778,6

382,5

516,8

744,6

1021,7

2

Середній розряд робіт

 

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

 

 

Група 17   Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями

Склад робіт:     Розробка ґрунту з викиданням на полиці на один бік бровки.  Відкидання ґрунту від бровки.  Улаштування та розбирання полиць.  Зачищення дна та стінок.

Вимірник:     100 м3 ґрунту

Шифр      ресурсу

Найменування           ресурсу

Од иниця      виміру

глибиною до 2 м

глибиною до 3 м

група ґрунтів

1

2

3

4

1

2

3

4

1-17-1

1-17-2

1-17-3

1-17-4

1-17-5

1-17-6

1-17-7

1-17-8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

316,2

455,6

659,6

933,3

435,2

578

829,6

1135,6

2

Середній розряд робіт

 

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 18   Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до
2 м без кріплень з
укосами

Склад робіт:      Розробка ґрунту з викиданням на бровку. Зачищення дна та поверхні стінок.  Відкидання ґрунту від бровки.

Вимірник: 100 м3 ґрунту

Шифр      ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

група ґрунтів

1

2

3

4

1-18-1

1-18-2

1-18-3

1-18-4

1

2

3

4

5

6

7

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

231,2

300,9

484,5

695,3

2

Середній розряд робіт

 

2

2

2

2,8

 

 

Група 19   Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції

Склад робіт:      Розмічання обрису ям. Розробка ґрунту з викиданням на бровку.  Зачищення дна та поверхні стінок.

Вимірник:     100 м3 ґрунту

Шифр      ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

група ґрунтів

1

2

3

4

1-19-1

1-19-2

1-19-3

1-19-4

1

2

3

4

5

6

7

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.год

353,6

547,4

804,1

1201,9

2

Середній розряд робіт

 

2