Центр Компьютерных Технологий

С 25.05.2018 распространяется новая "АВК-5" редакция 3.3.2.
alt

Лицензионный сметный комплекс "АВК-5" ред. 3.3.2.
(распространяется с 25.05.2018) Стоимость 7200 грн. с НДС. на 2 компьютера
Стоимость одного дополнительного рабочего места 2160 грн.
Стоимость обслуживания (второй год) 3210 грн.
Бесплатно сопровождение, обучение, обновление, поддержка, консультации.
Установка и начальное обучение АВК-5 БЕСПЛАТНО.
Обновление АВК-5 скачать бесплатно без регистрации (ред. 3.3.3. и далее, 1 год)

alt

Полный сборник действующих в Украине строительных нормативных документов с ежемесячным обновлением информации.
Все строительные нормативы (ДБН, ДСТУ Б, СНИП, ГОСТ, СН, ВСН, ДНАОП) в последней редакции в вашем компьютере.

alt

Программный комплекс «Эксперт-Смета» предназначен для формирования проектно-сметной документации, расчета договорной цены, а также получения документов, связанных с учетом выполненных работ и списанием материалов.
«Эксперт-Смета» работает по принципу «минимум затрат – максимум результат» максимально автоматизируя процесс составления сметной документации. Программа имеет уникальную возможность быстрого ввода смет с мгновенным расчетом стоимости строительства, а также встроенную систему автоматического получения документов на русском или украинском языках.
«Эксперт-Смета» – это самое удобное решение для малых и средних предприятий и организаций, а также их заказчиков.

alt

1. ПРО РЕГІОНАЛЬНІ ТА МІСЦЕВІ ПРАВИЛА ЗАБУДОВИ

2. Руководящие указания по проектированию пылегазовоздухопроводов котельных агрегатов (РУ 34-1203-71)

3. ДСТУ ГОСТ 23304:2012 (ГОСТ 23304-78, ІDT). Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений атомных энергетических установок. Технические требования. Приемка. Методы испытаний. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

4. ДБН Б.2.2-12:2018. Планування і забудова територій

5. ДБН В.2.2-3:2018. Будинки і споруди. Заклади освіти

6. ДБН В.2.3-5:2018. Вулиці та дороги населених пунктів

7. ГОСТ 1476-93 (ИСО 7434-83). Винты установочные с коническим концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия

8. ДСТУ EN 10308:2015 (EN 10308:2001, IDT). Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль сталевого сортового прокату

9. ДСТУ EN 14637:2014 (EN 14637:2007, ІDT). Будівельна фурнітура. Електричне управління фіксацією систем пожежних/димових дверних конструкцій. Вимоги, методи випробувань, правила застосування та обслуговування

10. ДСТУ ISO 16368:2010 (ІSO 16368:2003, ІDT). Мобільні підіймачі робочих платформ. Розрахунок конструкції, вимоги щодо безпеки та методи випробування

11. ДСТУ EN 1944:2008 (EN 1944:1996, ІDT). Стрічки самоклейкі. Вимірювання зусилля розмотування з малою швидкістю

12. ДСТУ ISO 2009:2008 (ІSO 2009:1994, ІDT). Гвинти з потайною головкою звичайного виду та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні умови

13. ДСТУ ГОСТ 24155:2018 (ГОСТ 24155-2016, IDT). Конструкції залізобетонних високих пасажирських платформ. Технічні умови

14. ДСТУ ISO 262:2005 (ІSO 262:1998, ІDT). Нарізі метричні ІSO загального призначення. Вибір розмірів для гвинтів, болтів та гайок

15. ГОСТ 26605-93 (ИСО 3386-1-86). Полимерные эластичные ячеистые материалы. Определение зависимости напряжение-деформация при сжатии и напряжения сжатия

16. ДСТУ ГОСТ 28450:2018 (ГОСТ 28450-2014, IDT). Бруси мостові дерев'яні. Технічні умови

17. ДСТУ EN 380:2008 (EN 380:1993, ІDT). Лісоматеріали конструкційні. Загальні настанови щодо методів випробування на статичне навантаження

18. ДСТУ 4616:2006. Зміна N 1. Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві приварні на PN до 10 МПа. Типи, основні параметри та розміри

19. ДСТУ Б EN 539-1:2016 (EN 539-1:2005, ІDT) . Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 1. Випробування на герметичність

20. ДСТУ Б EN 539-2:2016 (EN 539-2:2013, ІDT). Черепиця керамічна покрівельна для розташування внапусток. Визначення фізичних характеристик. Частина 2. Випробування на морозостійкість

21. ДСТУ ГОСТ 5812:2018 (ГОСТ 5812-2014, IDT). Костилі для залізниць. Загальні технічні умови

22. ДСТУ IEC 60633:2015 (ІEC 60633:2009, ІDT). Передавання енергії постійного струму високої напруги. Терміни та визначення понять

23. ДСТУ ISO 7806:2007 (ІSO 7806:1983, ІDT). Решета промислові. Кодування для позначення отворів

24. ДСТУ 8346:2015. Якість грунту. Методи визначення питомої електропровідності, рН і щільного залишку водної витяжки

25. ДСТУ ISO 8673:2007 (ІSO 8673:1999, ІDT). Гайки шестигранні, тип 1, з метричною наріззю дрібним кроком. Класи точності А і В. Технічні вимоги

26. ДСТУ ISO 965-2:2005 (ІSO 965-2:1998, ІDT). Нарізі метричні ІSO загального призначення. Допуски. Частина 2. Граничні розміри зовнішніх і внутрішніх нарізей. Середній клас точності

27. ДСТУ EN ISO 9864:2008 (EN ІSO 9864:2005, ІDT). Геосинтетика. Метод випробування для визначення поверхневої щільності геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів

28. Рішення КМР від 13.09.2011 N 11/6227. "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Київської міської ради"

29. 22.12.2017. Про впровадження стандарту ISO/IEC 17025:2017

30. 05.03.2018. Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП)

31. 12.04.2018. Про затвердження форми заяви для отримання дозволу на спеціальне водокористування

32. 24.05.2018. Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці станом на 24 травня 2018 року

33. 12.12.2017. Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, скасування чинності національних нормативних документів, зміни та поправок до національних нормативних документів

34. 22.12.2017. Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими нормативними документами, скасування національних нормативних документів

35. 28.12.2017. Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними нормативними документами (ДСТУ ISO/IEC 17011:2017 та ДСТУ ISO/IEC 17025:2017)

36. N 62 від 21.03.2018. "Про затвердження Порядку ведення баз даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів"

37. 12.04.2018. Про затвердження Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва

alt

Мін'юст наказом від Кабмін постановою від 16.05.2018 N 483 виклав у новій редакції Порядок визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів.18.06.2018 N 1859/5 затвердив зміни до Порядку реалізації арештованого майна.

Кабмін постановою від 23.05.2018 N 490 розширив перелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації.

Кабмін розпорядженням від 30.05.2018 N 430-р схвалив Національну транспортну стратегію України на період до 2030 року.

Кабмін у постанові від 06.06.2018 N 484 прийняв рішення щодо удосконалення функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та процедури їх реєстрації.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 17.05.2018 N 1418 вніс зміни до Положення про оренду майна неплатоспроможних банків.

Кабмін постановою від 16.05.2018 N 483 виклав у новій редакції Порядок визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів.

21.06.2018

Нацбанк постановою від 20.06.2018 N 67 вніс зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями.

НКРЕКП постановою від 12.06.2018 N 373 затвердила Мінімальні вимоги до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами.

Нацбанк рішенням від 19.06.2018 N 347-рш збільшив ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) з 3 % до 5 % та зменшив ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) з 8 % до 5 %.

НКРЕКП постановою від 12.06.2018 N 375 затвердила Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання.

НКРЕКП постановою від 12.06.2018 N 372 затвердила Порядок прийняття рішення про звільнення оператора системи розподілу від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності.

Кабмін у постанові від 20.06.2018 N 479 прийняв рішення про реалізацію з 21 червня 2018 р. до 31 грудня 2018 р. експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів.

Нацбанк постановою від 19.06.2018 N 66 вніс зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.

20.06.2018

Підписано Закон від 17.05.2018 N 2427-VIII "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині"

Фонд державного майна наказом від 25.05.2018 N 686 затвердив Порядок надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна.

19.06.2018

Нацбанк постановою від 11.06.2018 N 64 затвердив Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах.

Фонд державного майна наказом від 22.05.2018 N 680 затвердив форму плану розміщення акцій акціонерного товариства.

Мінагрополітики наказом від 10.05.2018 N 238 затвердило Інструкцію з профілактики та ліквідації метапневмовірусної інфекції птиці.

Підписано Закон від 17.05.2018 N 2434-VIII "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку".

18.06.2018

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 02.04.2018 N 948 затвердив зміни до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами.

Міносвіти наказом від 02.05.2018 N 440 затвердило Положення про електронний підручник.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 26.04.2018 N 1244 затвердив зміни до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 04.05.2018 N 1278 затвердив зміни до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Фонд державного майна наказом від 21.05.2018 N 672 затвердив Порядок надання потенційними покупцями об'єктів великої приватизації коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу.

НКРЕКП постановою від 14.06.2018 N 389 затвердила Тимчасову методику визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу.

Кабмін постановою від 13.06.2018 N 477 затвердив Порядок перерахування виконавцем комунальної послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами комунальних послуг та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, внесків за встановлення вузлів комерційного обліку.

Кабмін прийняв рішення від 13.06.2018 N 472 про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій.

З 2 липня – нові рахунки для сплати податків і зборів

З 01.07.2018 р. прожитковий мінімум на одну особу збільшиться і становитиме 1 777 грн.
Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум буде таким:
для дітей віком до 6 років — 1 559 грн;
дітей віком від 6 до 18 років — 1 944 грн;
працездатних осіб — 1 841 грн;
осіб, які втратили працездатність — 1 435 грн.
Мінімальна заробітна плата станом на 01.07.2018 р. не змінюється і становить:
у місячному розмірі — 3 723 грн;
у погодинному розмірі — 22,41 грн.

14.06.2018

Фонд державного майна наказом від 02.05.2018 N 592 затвердив Типовий договір про продаж об'єкта малої приватизації між організатором аукціону та оператором електронного майданчика.

Фонд державного майна та Адміністрація Держспецзв'язку спільним наказом від 15.05.2018 N 656/307 затвердили Порядок авторизації електронних майданчиків.

13.06.2018

Нацбанк постановою від 12.06.2018 N 65 продовжив дію вимоги щодо обов'язкового продажу валютних надходжень.

Нацбанк постановою від 07.06.2018 N 63 спростив проведення операцій з обміну валют.

Підписано Закон від 07.06.2018 N 2447-VIII "Про Вищий антикорупційний суд".

Нацбанк постановою від 07.06.2018 N 61 удосконалив оверсайт за діяльністю платіжних систем

12.06.2018

Фонд державного майна наказом від 17.05.2018 N 658 затвердив Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку.

Мінприроди наказом від 30.05.2018 N 182 затвердило Розмір плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля.

Нацбанк постановою від 07.06.2018 N 62 затвердив зміни до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні.

Нацбанк постановою від 07.06.2018 N 60 затвердив зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу.

Кабмін постановою від 06.06.2018 N 459 вніс зміни до Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов'язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

11.06.2018

Кабмін постановою від 06.06.2018 N 444 затвердив Порядок інформування оператором зовнішніх інженерних мереж власників (співвласників) будівлі про намір встановлення вузла комерційного обліку.

ДФС наказом від 06.06.2018 N 362 затвердила новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій.

Підписано Закон від 15.05.2018 N 2417-VIII щодо заборони звернення стягнення та накладення арешту на кошти суб'єктів господарювання у сферах тепло-, водопостачання та водовідведення, отримані від МФО на реалізацію інвестиційних проектів

Законом від 07.06.2018 N 2454-VIII відтерміновано введення в дію окремих положень нового Закону про ж/к послуги

Кабмін постановою від 06.06.2018 N 454 затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку заходів із створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області.

Нацбанк постановою від 05.06.2018 N 59 затвердив зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

08.06.2018

Кабмін постановою від 25.04.2018 N 333 вніс зміни до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами.

07.06.2018

Мінсоцполітики листом "Про розгляд звернення" від 10.05.2018 N 766/0/101-18 розглянуло питання застосування положень Порядку обчислення середньої заробітної плати.

Держаудитслужба наказом від 23.04.2018 N 86 затвердила форму висновку про результати моніторингу закупівлі та Порядок її заповнення.

06.06.2018

Кабмін постановою від 25.04.2018 N 435 затвердив Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року.

05.06.2018

Пенсійний фонд постановою від 27.03.2018 N 8-1 виклав у новій редакції Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Кабмін постановою від 10.05.2018 N 433 затвердив Порядок відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків.

Кабмін постановою від 10.05.2018 N 432 затвердив Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації.

04.06.2018

МВС наказом від 13.04.2018 N 318 затвердило зміни до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі.

Мінрегіон наказом від 07.02.2018 N 28 затвердив Технічний регламент енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок.

01.06.2018

Кабмін постановою від 18.04.2018 N 429 затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування.

Нацбанк постановою від 24.05.2018 N 54 вніс зміни до своєї постанови від 29.12.2017 N 148 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні".

Мінприроди наказом від 12.04.2018 N 116 затвердило форму заяви для отримання дозволу на спеціальне водокористування.